Жалақы есебін автоматтандыруМазмұны

Кіріспе 3

1.Есептің алгоритмі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
2.Теориялық бөлімі

2.1 Мәліметтер базасын ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
2.2 BDE Administrator 9
2.1 Мәліметтер базасының кестесін құру 11
2.4 Кестенің қасиетін беру 12.20
2.5 Paradox форматының кестелері 20.34

Қорытынды 33

Қолданылған әдебиеттер 33

Қосымша 36
Кіріспе

Әртүрлі ұйымдардың табысты жмыс жасауы үшін ақпаратты жүйенің дамығанын талап етеді. Сондада сол деректермен автоматтандырылған жинауды өңдеуді және монипуляциялауды іске асырады.
Ғылыми прогресс - білімнің жоғарылауымен және ақпарат көлемінің көп болуымен сипатталады. Мұндай кең көлемдегі ақпараттарды басқару көп қиындық әкелері сөзсіз. ХХІ ғасыр жаңа технологияның пайда болуы, оның жедел өсуі мұндай мәселелерді шешуге жол ашты. Оны шешудің ең тиімді жолы - автоматтандыру. Қазіргі кезде біздің елімізде, шет елдерде де ақпараттарды автоматтандыруды кеңінен қолданады, оларды пайдаланылу салалары өте көп. Мұндай күрделі ақпарттарды автоматтандыру жүйелерді реттеу функциясын және алдыға қойылған тапсырманы шешу әдісін талдау қызметін атқарады.
Автоматтандыру – техникалық құрал-жабдықтарды, сондай-ақ энергияны, материалды және ақпаратты алу, түрлендіру, жеткізу, пайдалану процестеріне адамның тікелей не ішінара қатысуын босататын экономикалық материалдық тәсілдермен басқару жүйесін пайдалану. /1/
Онда:
1) технологиялық, энергетикалық, көліктік, тұрмыстық-өндірістік процестер;
2) Күрделі агрегаттарды, кемелерді, ғарыш кемелерін, өндірістік құрылыстар мен кешендерді жобалау;
3) Цехты, мекемені, сондай-ақ әскери құрамалар мен бөлімшелерді ұйымдастыру, жоспарлау және басқару;
4) Ғылыми-зерттеулер, медициналық және техникалық диагностикалау сапасын жақсарту, статистика деректерін өңдеу және есепке алу, бағдарламалау, инженерлік есептеулердің барлығы автоматтандырылады.
Жалпы автоматтандыру - адамды материалдар, ақпараттарды жеткізу, өңдеу, сақтау, пайдалану процестерінен босату мүмкіндігіне ие
Мәліметтер базасы деп деректердің электронды сақтаушысын айтады. Оларға қатынас бір немесе бірнеше компьютерлер көмегімен іске асады.Әдетте деректер базасы деректерді жасау үшін жасалады.
Автоматтандырудың мақсаты - еңбек өнімділігі мен өнім сапасын арттыру, жоспарлау, басқару жұмыстарын тиімділендіру, денсаулыққа зиянды жұмыстардан адамды босату
Мәліметтер базасы ақпаратты және де мәліметтерге ыңғайлы тез кіруді қамтамасыз етеді. Мәліметтер базасы өзінен белгілі бір ережелерге сай құрылған деректер жиынтығын құрайды. Дректер базасындағы ақпарат :
• Қайшылықсыз
• Артықсыз
• Тұтас болуы керек
Мәліметтер базасын басқару жүйесі деректер базасын құруға , толтыруға, жаңартқанға, жоюға арналған прогаммалық жабдық болып табылады.
DELPHI жүйесі деректер базасын басқару жүйесі болып табылмайды, егер сөздің тура мағынасын алатын болсақ бірақ толық МББЖ (Мәліметтер базасын басқару жүйесі ) мүмкіндіктеріне ие. Ұсынылып отырған DELPHI құралы жергілікті және тораптық деректер базасын құрып және оның ішінде жұмыс істеуге және кез келген деректер базасымен жұмысч істей алатын қолданба құруға мүмкіндік береді.
Жергілікті МББЖ барлық бөліктері қолданушы компьютерінің деректер базасында орналасады. Егер бір мәліметтер базасына бірнеше қолданушылар бір мезгілде қатынас жасаса әрбір қолданушының компьютерінде өзінің жергілікті МББЖ -нің көшірмесі болуы керек.
Есептің қойылымы
Программаға арналған негізгі шарттар және орындау жолдар
Бұл курстық жұмыстың мақсаты- деректер базасын құру және онымен жұмыс істеу.Олардың қарым-қатынасын құрып,оларға қойылған талаптарды жүзеге асыру. Қатынастар құру барысында “Реляциялық алгебра”- операциясын қолдандық. Қатынастарда келесі шарттар орындалуы тиіс:
1) Атрибуттарға есім берілуі керек және олардың құрылымы біртекті болуы тиіс.
2) Жолдың реттілігі маңызды емес.
3) Атрибуттардың реттілігі маңызды емес.
4) Қайталанатын жолдары болмауы тиіс.
Сонымен қатар біз SQL-тілін қолдануымыз керек. Бір маңызды қасиет SQL-тілі тек “Реляциялық алгебра” оперциясында ғана істейді. Осы жұмысты іске асыру алдында, қатынас құру схемасын сызып ақиқатқа жақын жолын таңдадық. Оның ең тиімді жолы екі кестені қолдану болып табылады.
Біздің курстық жұмысымыздың тақырыбы бойынша, яғни жалақыны есептеуді автоматтандыру жумысын анықтау үшін мен DELPHI програмасы арқылы есептеу жумысын автаматтандыруға тырыстық. Әрине қазіргі ғылыми техникалық прогресстің дамып келе жатқан уақытында жалақыны есептеудің автоматтандырылған жуйесінің бірнеше турлері бар Мыс: 1С бухгалтерия , С+,С++,т.б Сонда біз өз жумысымыз арқылы DELPHI прогаммасы арқылы қызметкерлердің мәліметтерін пайдала отырып , жалақысын автоматтандыруға тырыстық.
2. Есептің алгоритмі
Енді осы жүмысты орындау барысында қандай іс әрекет орындағандығым туралы мәлімет бере кететін болсам, ең біріншіден, ВDЕ Administrator ды ашып біздің мәліметтер базасына керекті драйверді таңдаймыз ( STANDART).Диалогтық терезенің оң жағында PATH параметрінде құрылған каталогтың жолын көрсетеміз .
Екіншіден деректер базасын құру үшін ең алдымен Database Desktop арқылы бізге керекті кестелер құрамыз. Сонымен қатар бас кестенің қосымша кестелермен байланыстыру үшін бас кестеде екінші индекстерді тағайындау керек. Бас кестені қосымша кестелермен байланыстыру керек. Барлық құрылған кестелер ВDЕ Administrator-да көрсетілген каталогқа сақтау керек
3. Содан кейін DELPHI-ге кіріп кестелер менюі бар жаңа форманы жасаймыз, және сақтаймыз.
Төртіншіден, DELPHI-де кестелерді байланыстыру үшін DataModule-ді құрамыз, сақтаймыз.
Бесінші әрбір кестеге формаларды жасаймыз,проекті саөтаймыз.
6. Кестені және SQL тілін пайдаланып құжаттар мен есеп беруді құрастырамыз.
7. Жаңа формаларға инструкцияны және автор туралы мәліметтерді енгіземіз.
8. Барлық жасалған формаларды проектің ішіне сақтаймыз.
1. В.В.Фаронов DELPHI 5 . Руководство программиста.
Издательство «Нолидж», Москва 2001 г.
2. В.Гофман, А.Хомоненко Работа с базами данных в DELPHI.
Издательство «БХВ – Петербург», Санкт – Петербург 2000 г.
1. А.М. Епанешников , В.А. Епанешников DELPHI база данных
Издательство «ДИАЛОГ – МИФИ», Москва 2000 г.
4. А.Я. Архангельский Програмирование в Delphi 7.
Издательство «Бином», Москва 2004 г.
5. Электронный учебник по Delphi 6.
6. С.П. Кандзюба, В.Н. Громов Delphi базы данных и приложения
7. Издательство «Dia soft», Москва 2005 г. Под редакцией доктора технических наук А.Ф.Черняевского, Автоматизированные обучающие системы на базе ЭВМ, Минск, Издательство БГУ им. В.И.Ленина, 1980.
8. Баронов В.В. и др. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 219 с. –(Серия “Секреты менеджмента”)
9. А.Б.Дәулетқұлов, С.С.Алғазы, “Delfi6” тілінде программалау негіздері (Алгоритмдеу және программалау),Алматы – 2005
10. В.М.Пестриков, А.Н.Маслобоев. Turbo Paskal 7.0 Изучаем на примерах, издание 2-ое, переработанное и дополненное.Наука и техника, Санкт – Петербург, 2004
11. Н.Культин, Delfi7, в задачах ипримерах, Санкт – Петербург, “БХВ – Петербург”, 2005
12. Драгныш Ю.Е., Учебное пособие, перевод с англ.,Европейский гостиничный маркетинг, Финансы-Статистика,Москва, 2004

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қолданбалы информатика кафедрасы

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Жалақы есебін автоматтандыру

Мазмұны
Кіріспе 3
1.Есептің
алгоритмі ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... 5
2.Теориялық бөлімі
2.1 Мәліметтер базасын
ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
2.2 BDE Administrator 9
2.1 Мәліметтер базасының кестесін құру 11
2.4 Кестенің қасиетін беру 12-20
2.5 Paradox форматының кестелері 20-34
Қорытынды 33
Қолданылған әдебиеттер 33
Қосымша 36

Кіріспе

Әртүрлі ұйымдардың табысты жмыс жасауы үшін ақпаратты жүйенің
дамығанын талап етеді. Сондада сол деректермен
автоматтандырылған жинауды өңдеуді және монипуляциялауды іске
асырады.
Ғылыми прогресс - білімнің жоғарылауымен және ақпарат көлемінің көп
болуымен сипатталады. Мұндай кең көлемдегі ақпараттарды басқару көп қиындық
әкелері сөзсіз. ХХІ ғасыр жаңа технологияның пайда болуы, оның жедел өсуі
мұндай мәселелерді шешуге жол ашты. Оны шешудің ең тиімді жолы -
автоматтандыру. Қазіргі кезде біздің елімізде, шет елдерде де
ақпараттарды автоматтандыруды кеңінен қолданады, оларды пайдаланылу
салалары өте көп. Мұндай күрделі ақпарттарды автоматтандыру жүйелерді
реттеу функциясын және алдыға қойылған тапсырманы шешу әдісін талдау
қызметін атқарады.
Автоматтандыру – техникалық құрал-жабдықтарды, сондай-ақ энергияны,
материалды және ақпаратты алу, түрлендіру, жеткізу, пайдалану процестеріне
адамның тікелей не ішінара қатысуын босататын экономикалық материалдық
тәсілдермен басқару жүйесін пайдалану. 1
Онда:
1) технологиялық, энергетикалық, көліктік, тұрмыстық-өндірістік
процестер;
2) Күрделі агрегаттарды, кемелерді, ғарыш кемелерін, өндірістік
құрылыстар мен кешендерді жобалау;
3) Цехты, мекемені, сондай-ақ әскери құрамалар мен бөлімшелерді
ұйымдастыру, жоспарлау және басқару;
4) Ғылыми-зерттеулер, медициналық және техникалық диагностикалау
сапасын жақсарту, статистика деректерін өңдеу және есепке алу,
бағдарламалау, инженерлік есептеулердің барлығы автоматтандырылады.
Жалпы автоматтандыру - адамды материалдар, ақпараттарды жеткізу,
өңдеу, сақтау, пайдалану процестерінен босату мүмкіндігіне ие
Мәліметтер базасы деп деректердің электронды сақтаушысын айтады.
Оларға қатынас бір немесе бірнеше компьютерлер көмегімен іске
асады.Әдетте деректер базасы деректерді жасау үшін жасалады.
Автоматтандырудың мақсаты - еңбек өнімділігі мен өнім сапасын арттыру,
жоспарлау, басқару жұмыстарын тиімділендіру, денсаулыққа зиянды жұмыстардан
адамды босату
Мәліметтер базасы ақпаратты және де мәліметтерге ыңғайлы тез
кіруді қамтамасыз етеді. Мәліметтер базасы өзінен белгілі бір
ережелерге сай құрылған деректер жиынтығын құрайды. Дректер
базасындағы ақпарат :
• Қайшылықсыз
• Артықсыз
• Тұтас болуы керек
Мәліметтер базасын басқару жүйесі деректер базасын құруға ,
толтыруға, жаңартқанға, жоюға арналған прогаммалық жабдық болып
табылады.
DELPHI жүйесі деректер базасын басқару жүйесі болып табылмайды,
егер сөздің тура мағынасын алатын болсақ бірақ толық МББЖ
(Мәліметтер базасын басқару жүйесі ) мүмкіндіктеріне ие. Ұсынылып
отырған DELPHI құралы жергілікті және тораптық деректер
базасын құрып және оның ішінде жұмыс істеуге және кез
келген деректер базасымен жұмысч істей алатын қолданба құруға
мүмкіндік береді.
Жергілікті МББЖ барлық бөліктері қолданушы компьютерінің
деректер базасында орналасады. Егер бір мәліметтер базасына
бірнеше қолданушылар бір мезгілде қатынас жасаса әрбір
қолданушының компьютерінде өзінің жергілікті МББЖ -нің көшірмесі
болуы керек.
Есептің қойылымы
Программаға арналған негізгі шарттар және орындау жолдар
Бұл курстық жұмыстың мақсаты- деректер базасын құру және онымен жұмыс
істеу.Олардың қарым-қатынасын құрып,оларға қойылған талаптарды жүзеге
асыру. Қатынастар құру барысында “Реляциялық алгебра”- операциясын
қолдандық. Қатынастарда келесі шарттар орындалуы тиіс:
1) Атрибуттарға есім берілуі керек және олардың құрылымы біртекті
болуы тиіс.
1) Жолдың реттілігі маңызды емес.
1) Атрибуттардың реттілігі маңызды емес.
1) Қайталанатын жолдары болмауы тиіс.
Сонымен қатар біз SQL-тілін қолдануымыз керек. Бір маңызды қасиет SQL-
тілі тек “Реляциялық алгебра” оперциясында ғана істейді. Осы жұмысты іске
асыру алдында, қатынас құру схемасын сызып ақиқатқа жақын жолын таңдадық.
Оның ең тиімді жолы екі кестені қолдану болып табылады.
Біздің курстық жұмысымыздың тақырыбы бойынша, яғни жалақыны
есептеуді автоматтандыру жумысын анықтау үшін мен DELPHI
програмасы арқылы есептеу жумысын автаматтандыруға тырыстық. Әрине
қазіргі ғылыми техникалық прогресстің дамып келе жатқан
уақытында жалақыны есептеудің автоматтандырылған жуйесінің бірнеше
турлері бар Мыс: 1С бухгалтерия , С+,С++,т.б Сонда біз өз
жумысымыз арқылы DELPHI прогаммасы арқылы қызметкерлердің
мәліметтерін пайдала отырып , жалақысын автоматтандыруға тырыстық.
2. Есептің алгоритмі
Енді осы жүмысты орындау барысында қандай іс әрекет
орындағандығым туралы мәлімет бере кететін болсам, ең
біріншіден, ВDЕ Administrator ды ашып біздің мәліметтер
базасына керекті драйверді таңдаймыз ( STANDART).Диалогтық
терезенің оң жағында PATH параметрінде құрылған каталогтың
жолын көрсетеміз .
Екіншіден деректер базасын құру үшін ең алдымен Database
Desktop арқылы бізге керекті кестелер құрамыз. Сонымен қатар
бас кестенің қосымша кестелермен байланыстыру үшін бас кестеде
екінші индекстерді тағайындау керек. Бас кестені қосымша
кестелермен байланыстыру керек. Барлық құрылған кестелер ВDЕ
Administrator-да көрсетілген каталогқа сақтау керек
3. Содан кейін DELPHI-ге кіріп кестелер менюі бар жаңа
форманы жасаймыз, және сақтаймыз.
Төртіншіден, DELPHI-де кестелерді байланыстыру үшін DataModule-
ді құрамыз, сақтаймыз.
Бесінші әрбір кестеге формаларды жасаймыз,проекті саөтаймыз.
6. Кестені және SQL тілін пайдаланып құжаттар мен есеп беруді
құрастырамыз.
7. Жаңа формаларға инструкцияны және автор туралы мәліметтерді
енгіземіз.
8. Барлық жасалған формаларды проектің ішіне сақтаймыз.

3.Теориялық бөлім.
3.1Жалақы туралы түсінік

Сәйкестікте ел экономикалық және әлеуметтік дамуында өзгертулермен маңызды
алмастырады және еңбек ақы төлеуі облысында саясат , әлеуметтік сүйеуге
және қызметкерлердің қорғаныштары . Мемлекет көптеген функциялары
орындаумен мына саясатшылар кіріскен істерге ортасыз қойылған ,
нәтижелердің оның түрлер , жүйелер және еңбек ақы төлеу мөлшерлері , заттық
ынталандыруларды дербес қондырады . Ұғым еңбек ақы төлеу жаңа ұстаумен
толды және табыстардың түрлері барлық қамтады ( сонымен қатар сыйлық
әртүрлі түрлерінің , қосымша төлеулердің , үстеулердің және әлеуметтік
жеңілдіктердің ), есептелгендердің ақшалы және натуральдыларды түрлерде (
қаржыландыру қайнарларынан тәуелдісіз ), ақшалы сомалар қоса ,
есептелгендер сәйкестікте қызметкерлерге заң шығарумен үшін сыналған уақыт
емес ( жыл сайынғы демалыс , мерекелік күндер тағы сол сияқты ).
Сомалар түрінде ақшалы табыстардың алу жаңа қайнарлары базар көңіл болулар
өмірге шақырды , есептелгендердің төлеуге акциялармен және кіріскен іс
мүлігіне еңбекті ұжым мүшелерінің үлестерінің ( жарнакірістер , пайыздар ).
Сайып келгенде , жеке үлеспен оның әрбір қызметкер еңбекті табыстары
анықталады , кіріскен іс жұмыстары ақырғы нәтижелер есепке ала ,
шектелмейді салықтармен және барынша көп мөлшерлермен жөнге салынады .
Барлық ұйымдық - заңға сүйінген түрлердің қызметкерлердің еңбек ақы төлеу
ең аз мөлшері заң шығарумен орналастырады .
Еңбекті көңіл болулардың жөнге салу жарғылық заңгерлік түрімен ,
қызметкерлердің еңбек ақы төлеуі облысында соның ішінде , кіріскен іс ұжым
келісім-шарты тұрады , қайсыда еңбек ақы төлеу шарттары барлық бекітеді ,
кіріскен іс хабардарлығына кірушілер . Тап осы мақсатпен курстық жұмыстар
еңбек ақы төлеуімен есеп-қисаптардың есеп зерттеулері өткізуге келеді ,
жұмыс істейтін жүйелер және еңбек ақы төлеу түрлері талдау , еңбек ақы
төлеу қор қолдану талдауы жүзеге асыру .

Мына мақсат жүзеге асыруына арналған келесі мақсаттар қажетті орындау .
Еңбек ақы төлеу категория маңызы - біріншілердің анықтау . - екіншілердің ,
бар болу түрлер және еңбек ақы төлеу жүйелері қарап шығу , еңбек ақы төлеу
қайсысыз түрлерінің есептеу рет және анау , қалай бұлар түрлер және жүйелер
кіріскен істе обследуемомға қолданылады , сыйлық берудің жүйе жұмыс
істейтінге қарап шығу . Шығындардың талдау жасауы қажетті , қорлар анықтау
, қызметкерлердің еңбегінің артынан сыйлық берулерді есептеседі қайсы
кіріскен істе және олардың бар болады . Ұстап қалулардың есеп және
шегерулерді қарап шығуға - үшіншілердің ереді қызметкерлердің еңбек ақы
төлеулері , сонымен қатар олардың тойтарыстың бухгалтерлік есеп шоттарында
.

Сәйкестікте экономикалық және әлеуметтік дамуында өзгертулермен маңызды
алмастырады және еңбек ақы төлеуі облысында саясат , әлеуметтік сүйеуге
және қызметкерлердің қорғаныштарыны барған . Мемлекет көптеген функциялары
орындаумен мына саясатшылар кіріскен істерге ортасыз қойылған ,
нәтижелердің оның түрлер , жүйелер және еңбек ақы төлеу мөлшерлері , заттық
ынталандыруларды дербес қондырады . Ұғым еңбек ақы төлеу жаңа ұстаумен
толды және табыстардың түрлері барлық қамтады ( сонымен қатар сыйлық
әртүрлі түрлерінің , қосымша төлеулердің , үстеулердің және әлеуметтік
жеңілдіктердің ), есептелгендердің ақшалы және натуральдыларды түрлерде (
қаржыландыру қайнарларынан тәуелдісіз ), ақшалы сомалар қоса ,
есептелгендер сәйкестікте қызметкерлерге заң шығарумен үшін сыналған уақыт
емес ( жыл сайынғы демалыс , мерекелік күндер тағы сол сияқты ).

Еңбек ақы төлеу – ұғым және маңыз
Ең принципшілмен терминологияда жаңа келуге іздемеу , ал мән және
экономикалық категория қасиеттері көбірек байсалды айқындау жалақы
өзгергендерді шарттарда . Еңбек ақы төлеу анықтамасы үлестер сияқты
қоғамдық өнімнің ( тұтас қоғамдық өнімді , ұлттық табысты және т . п .),
бөлінушіні бөлек қызметкерлер аралық еңбекпен , базарға қарсы сөйлейді .
Ең принципшілмен терминологияда жаңа келуге іздемеу , ал мән және
экономикалық категория қасиеттері көбірек байсалды айқындау жалақы
өзгергендерді шарттарда . Еңбек ақы төлеу анықтамасы үлестер сияқты
қоғамдық өнімнің ( тұтас қоғамдық өнімді , ұлттық табысты және т . п .),
бөлінушіні бөлек қызметкерлер аралық еңбекпен , базарға қарсы сөйлейді .
Еңбек ақы төлеу қайнары тек қана осында ашылады , қайнар мынау анаға мүлдем
нақтылы емес аталады . Сонымен қатар - санмен тек қана емес еңбек ақы төлеу
бөлінеді және еңбек сапасына , бірақ оны мөлшерлер тәуелді болады және
қызметкер нақты еңбекті үлесінен , кіріскен іс шаруашылық қызметі ақырғы
нәтижелерінен .
Және еңбек ақы төлеу анықтамасы , бөлімдер сияқты тұтас қоғамдық еңбекті ,
ұлттық табыстың , қоғам деңгейінде қалыптасады , еңбек ақы төлеу байланысы
оның құруы ортасыз қайнарымен , жалпы нәтижелермен

2.2 түр және еңбек ақы төлеу жүйелері
Еңбек ақы төлеу есептеу реті барлық категориялардың қызметкерлеріне әртүрлі
түрлер және еңбек ақы төлеу жүйелері регламентациялайды . Түрлер және еңбек
ақы төлеу жүйелері - мынау тәуелділік құру тәсілі аралық сан және еңбек
сапасымен , яғни аралық еңбек өлшемімен және оның ақы төлеумен . Үшін
мынаның әртүрлі көрсеткіштер , еңбек қайтарушы нәтижелері және нақты еңбек
сіңірілген уақыт қолданылады . Басқаша айтқанда , еңбек ақы төлеу түрі
қондырады , қалай ақы төлеуге оның жанында еңбек бағаланады : нақтылы
өніммен , жұмсалғанға уақыттардың немесе қызмет дара немесе ұжым
нәтижелерімен . Ананың , түр сияқты еңбекті кіріскен істе қолданылады ,
еңбек ақы төлеу құрылымы тәуелді болады : басым болады оған шартты -
тұрақты бөлім ( тариф , еңбекақы мөлшері ) немесе өзгергіш ( приработокпен
келісімді , сыйлық ). сәйкесті әр түрлімен болады және бөлек қызметкер
қызметі көрсеткіштеріне заттық қолдап дем беру ықпалын жасауы немесе
бригада ұжымының , учаскені , цехтің .
Тарифті жүйе - мынау совокупност... Еңбек ақы төлеуі повременно - сыйлық
жүйесіне қызметкер жалақы сыртынан ( тарифті , еңбекақы мөлшерінің ) нақты
еңбек сіңірілген уақыттың артынан қосымша алады және сыйлықты . Ол ананы
немесе басқа бөлімшелер немесе кіріскен істер нәтижелілікпен байлаулы
бүтінде , сонымен қатар қызметкер үлесімен еңбек жалпы нәтижелері .
Тәсілмен еңбек ақы төлеу есептеулері тап осы жүйе үш түрге ұсақталады :
сағаттап , күндік және айлықты .
Сағаттап ақы төлеуге табыс есеп-қисабы аралап шығуға шығарылады сағаттық
тарифті ұтыс тігулер және қызметкермен нақты еңбек сіңірілген сағаттардың .
Күндік ақы төлеу жанында еңбек ақы төлеу есеп-қисабы қатты айлық еңбекақы
мөлшерлерінен аралап шығуға жүзеге асады ( ұтыс тігулердің ), жұмысшы
күндердің сандары , тап осы айда нақты еңбек сіңірілген қызметкерлердің ,
сонымен қатар жұмысшы күндердің сандары , тап осы айға графикпен алдын ала
ескерілген жұмыстың .
Сағаттың артынан еңбек ақы төлеу тарифті ұтыс тігуден аралап шығуға
есептелінеді және нақты еңбек сіңірілгенді уақыттардың , уақыттардың
жұмысшы есеп табельдерінде белгіленеді .
Тарифті негізде содан соң жүздің...
Еңбек келісімді ақы төлеуі : мына жүйе жанында қызметкер ең басты табысы
бағалаудан тәуелді болады , анықталғанның орындалатын жұмыс бірлігіне
немесе дайындалған өнімнің ( айтылғанның өндірістерді операцияларда :
даналарда , килограмдарда , үшінші дәрежелік метрлерде , бригадо -
жинақтарда және т . д .).
Еңбек ақы төлеу келісімді түрі әдіспен еңбек ақы төлеу есептеулері мүмкін
түзу келісімді , жанама , келісімді аккордтық , сдельно - прогресшілдің .
Есептеу объектісімен ол мүмкін дара және ұжымның .
Түзу өнім уақыттарының айқын кесіндісінің артынан оларға дара келісімді
жүйеге жұмысшы табыс мөлшері істеп шығарылған санмен анықталады немесе
орындалған операциялардың санымен . Өңдіру бәрі жұмысшыны мына жүйемен ақы
төленеді біреудің тұрақты келісімді бағалауға . Табыс сондықтан жұмысшыны
түзу пропорционалды үлкейеді оның өңдіруге . Бағалау анықтамасына арналған
мына жүйемен күндізгі тарифті ұтыс тігу , жұмыс дәрежесіне лайықты , өнім
бірліктерінің санына бөліседі ,...
Егер аккордтық тапсырма орындалуына арналған ұзақ мезгіл талап қойылса ,
анау аралық төлеулерді шығарылады үшін практикалық орындалғандарды тап осы
есеп айыратында ( төлеуде ) жұмыс дәуірінде , ал ақырғы есеп-қисап сонымен
қатармен аяғыдан кейін және барлық жұмыстардың қабылдауының жүзеге асады .
Үйреніп көру сдельщиковқа арналған еңбек күшейте түскендігімен және
повременщиков ұтыс тігулердің дифференцациясы жанында , аккордтық жұмыс
мезгіліне орындалусыз жанында , оның ақы төлеуі сдельщиков ұтыс тігулерімен
емес , ал повременщиков ұтыс тігулерімен .
Аккордтық ақы төлеу міндетті шартымен жұмыс орындалуына нормалардың барысы
болды .
Айырмашылыққа Сдельно - прогресшіл жүйе түзу келісімдінің анамен
сипатталады , не еңбек ақы төлеуі жұмысшылардың анықталған негізгі норма
шектерінде тек қана өзгермейтін бағалаулармен шығарылады ( базаның ), ал
өңдіру бәрі мына база сыртынан өңдіру нормаларының асыра орындауының
тәуелділікте прогресшіл үдемелі бағалауларымен ақы төленеді .
Бағалау ұлғаюы , айтылған үстеу пайыздарында ең басты бағалауға өнім
бірлігінің артынан , произ... ... Екі қолданылады негізгілердің әдістің
бригада мүшелері аралық ұжым табыс таратулары .

Бірінші әдіс томға болады , не табыс пропорционалды тарифті ұтыс тігулерге
ұжым мүшелері арасында бөлінеді және еңбек сіңірілгенге уақыттардың .

Екінші - арқасында " еңбекті қатысу коэффициентінің "

Сондай жүйені өзімен еңбек ақы төлеу тарифсіз жүйесі ұсынады , қайсыда
еңбек ақы төлеуі қорында әрбір жұмыс істеуші үлесті өзімен барлық
қызметкерлердің еңбек ақы төлеуі ұсынады .

Еңбек ақы төлеу тарифсіз жүйесі базар экономика шарттарында қолданылады ,
өте маңызды көрсеткіш қайсының әрбір кіріскен іспен іске асырылған өнім
көлем және қызметтерді келеді . Немен көбірек көлем іске асырылған өнімнің
, тап осы кіріскен іс әсіресе нәтижелі жұмыс істейді , демек , және еңбек
ақы төлеу өндіріс көлемінің тәуелділігінде дәлдеп түзеледі . Мынау қосалқы
жұмысшы жүйе қызметші басқаруы үшін қолданылады , қызметкерлерге арналған
мерзімдімен еңбек ақы төлеуімен .

Тарифсіз бір түрімен... Еңбекті , құқықтар және міндеттің , жұмыс тәртіп
және еңбек ақы төлеу деңгей , нақтылы тапсырма , оқиғада зардаптың келісім-
шарт мерзімінен бұрын бұзулары .

Келісім кіріскен іс бастығымен және қызметкермен қол қояды . Ол барлық
еңбекті таластардың шешіміне арналған негізбен келеді.

Тарифті еңбек ақы төлеу басқа жұмыс істейтін заң шығарумен еңбек нормалы
шартының шегінуге арналған әртүрлі қосымша төлеулерін алдын ала ескерілген
. Сондай қосымша төлеулерге бригадамен түнгі және тыс тағайындалған уақытқа
жұмыстың артынан , шығатын және мерекелік күндер , қызметкер келмей қалушы
уақытша орынбасарлық , басшылықты қосымша төлеулерді жатады , биік мамандық
көбірек талап ететін жұмыстарының орындалуының артынан , таптылық
шоферлерге және басқалар . Әртүрлі қосымша төлеулердің есеп-қисап реті
әртүрлі . Мөлшерлер және төлеулердің шарттары ұжым келісім-шартта
анықталады .

3.2Мәліметтер базасын ұйымдастыру
Мәліметтер базасы кейбір қолданбалы ақпараттық жүйеде
қолданылатын деректерді қамтиды . Мәліметтерді ұйымдастыру түріне
байланысты мәліметтер базасындағы деректердің негізгі модульдері
келесі түрде болады:
► Иерархиялық
► Желілік
► Реляциялық
► Объектілі бағытталған
Иерахиялық модельде деректер ағаш тәріздес құрылым түрінде
беріледі.Деректердің осындай ұйымы иерархиялық реттелген
ақпараттармен жұмыс жасағанда ыңғайлы бірақ қиын логикалық
байланыстармен жұмыс жасағанда иерархиялық модель әлсіз. Желілік
модельдің кемшілігі болып, құрылымының қаттылығы және оны
ұйымдастырудың қиындылығы болып табылады.Сонымен қатар иерархиялық
және желілік моделдердің кемшіліктерінің бірі болып деректер
құрылымының деректер базасын жобалау кезінде берілуі және
деректерге қатынау барысында өзгертуге келмейді.
Объектілі бағытталған модельде мәліметтер базасының жазбасы объек
түрінде беріледі. Объектілі бағытталған модель желілік және
релялциялық модель ерекшеліктерін қамтып, күрделі мәліметтер
базасын құруға пайдаланылады.

3.3 BDE Administrator
DELPHI қолданбасы деректер базасына қатынауды BDE (Borland DataBase
Engine Borland фирмасының деректер базасының процессоры) арқылы
жүзеге асады. BDE өзіне деректерге қатынайтын динамикалық
кітапханалар және драйвер жиынтығын құрайды. BDE деректер
базасымен жұмыс істейтін барлық компьютерлерге орнатылуы тиіс.
Деректер базасымен BDE арқылы жіберілген сұраныс, қолданушы
сұратқан деректерді алады.
Жергілікті деректер базасы және онымен жұмыс істейтін
қолданба бір компьютерде орналасады .
Деректер базасымен жұмыс, ережеге сай бірқолданушылық режимде
жұмыс істейді. STANDART драйверлер үшін әдетте Paradox деректер
базасы, мінездемелер псевдонимі жиынтығы минимальды болады:TYPE
драйвер аты және PATH деректер базасына жол. PATH параметрін
басқанда сіз көп нүктелі батырманы көресіз . Оны басқанда
Windows - тің жаңа коталогты таңдау стандартты диологы ашылады,
ол арқыл біз керекті каталогты таңдап аламыз.
STANDART типті драйверлерді тек Paradox, dBASE, Foxpro
кестелері үшін қолдануағ болады.
Жергілікті деректер базасына қатынау үшін BDE базасының
процессоры стандартты драйверлер қолданылады.Олар Paradox,
dBASE, Foxpro және текстік файлдармен жұмыс жасайды.
Жергілікті деректер базасын қолданғанда желіде деректер базасын
көпқолданушылық қатынауды ұйымдастыруға болады.Бұл жағдайда
деректер базасының файдары және осымен жұмыс істейтін
қолданбалар желінің серверінде орналасады. Сонда әрбір
қолданушы өз компьютерінен серверде орналасқан қолданбаны
қосқанда өз компьютерінде қолданбаның көшірмесі ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Шымкент қорғасын зауытында сульфитті қорғасын қоспаларын агломерациялау үрдісінің әуе-газ режимін автоматтандыру жүйесін жасау
ҚАЗАҚСТАНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН БУХГАЛТЕРЛІК ПРОГРАММАЛАРҒА ЖАЛПЫ ШОЛУ
Бухгалтерлік есептің және аудиттің ақпараттандырылған жүйелерінің қолданыстағы бағыттары
1С: бухгалтериядағы банк операциялар есебі
Өндірістік шығындар есебі және операциялық аудитті ұйымдастыру
КИВЦЭТ-ЦС автогенді балқыту үшін шихта дайындау үрдісі технологиясы
Құрылыс компаниясының кадрлық есебін жүргізетін автоматтандырылған жүйе құру
Ұйымда бухгалтерлік қызметті жақсы және жедел жүргізу үшін қолданылатын шаралар
Еңбекақы түрлері мен мағнасы
Қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау процесі
Пәндер