Жалақы есебін автоматтандыру

Мазмұны

Кіріспе 3

1.Есептің алгоритмі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
2.Теориялық бөлімі

2.1 Мәліметтер базасын ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
2.2 BDE Administrator 9
2.1 Мәліметтер базасының кестесін құру 11
2.4 Кестенің қасиетін беру 12.20
2.5 Paradox форматының кестелері 20.34

Қорытынды 33

Қолданылған әдебиеттер 33

Қосымша 36
Кіріспе

Әртүрлі ұйымдардың табысты жмыс жасауы үшін ақпаратты жүйенің дамығанын талап етеді. Сондада сол деректермен автоматтандырылған жинауды өңдеуді және монипуляциялауды іске асырады.
Ғылыми прогресс - білімнің жоғарылауымен және ақпарат көлемінің көп болуымен сипатталады. Мұндай кең көлемдегі ақпараттарды басқару көп қиындық әкелері сөзсіз. ХХІ ғасыр жаңа технологияның пайда болуы, оның жедел өсуі мұндай мәселелерді шешуге жол ашты. Оны шешудің ең тиімді жолы - автоматтандыру. Қазіргі кезде біздің елімізде, шет елдерде де ақпараттарды автоматтандыруды кеңінен қолданады, оларды пайдаланылу салалары өте көп. Мұндай күрделі ақпарттарды автоматтандыру жүйелерді реттеу функциясын және алдыға қойылған тапсырманы шешу әдісін талдау қызметін атқарады.
Автоматтандыру – техникалық құрал-жабдықтарды, сондай-ақ энергияны, материалды және ақпаратты алу, түрлендіру, жеткізу, пайдалану процестеріне адамның тікелей не ішінара қатысуын босататын экономикалық материалдық тәсілдермен басқару жүйесін пайдалану. /1/
Онда:
1) технологиялық, энергетикалық, көліктік, тұрмыстық-өндірістік процестер;
2) Күрделі агрегаттарды, кемелерді, ғарыш кемелерін, өндірістік құрылыстар мен кешендерді жобалау;
3) Цехты, мекемені, сондай-ақ әскери құрамалар мен бөлімшелерді ұйымдастыру, жоспарлау және басқару;
4) Ғылыми-зерттеулер, медициналық және техникалық диагностикалау сапасын жақсарту, статистика деректерін өңдеу және есепке алу, бағдарламалау, инженерлік есептеулердің барлығы автоматтандырылады.
Жалпы автоматтандыру - адамды материалдар, ақпараттарды жеткізу, өңдеу, сақтау, пайдалану процестерінен босату мүмкіндігіне ие
Мәліметтер базасы деп деректердің электронды сақтаушысын айтады. Оларға қатынас бір немесе бірнеше компьютерлер көмегімен іске асады.Әдетте деректер базасы деректерді жасау үшін жасалады.
Автоматтандырудың мақсаты - еңбек өнімділігі мен өнім сапасын арттыру, жоспарлау, басқару жұмыстарын тиімділендіру, денсаулыққа зиянды жұмыстардан адамды босату
Мәліметтер базасы ақпаратты және де мәліметтерге ыңғайлы тез кіруді қамтамасыз етеді. Мәліметтер базасы өзінен белгілі бір ережелерге сай құрылған деректер жиынтығын құрайды. Дректер базасындағы ақпарат :
• Қайшылықсыз
• Артықсыз
• Тұтас болуы керек
Мәліметтер базасын басқару жүйесі деректер базасын құруға , толтыруға, жаңартқанға, жоюға арналған прогаммалық жабдық болып табылады.
DELPHI жүйесі деректер базасын басқару жүйесі болып табылмайды, егер сөздің тура мағынасын алатын болсақ бірақ толық МББЖ (Мәліметтер базасын басқару жүйесі ) мүмкіндіктеріне ие. Ұсынылып отырған DELPHI құралы жергілікті және тораптық деректер базасын құрып және оның ішінде жұмыс істеуге және кез келген деректер базасымен жұмысч істей алатын қолданба құруға мүмкіндік береді.
Жергілікті МББЖ барлық бөліктері қолданушы компьютерінің деректер базасында орналасады. Егер бір мәліметтер базасына бірнеше қолданушылар бір мезгілде қатынас жасаса әрбір қолданушының компьютерінде өзінің жергілікті МББЖ -нің көшірмесі болуы керек.
Есептің қойылымы
Программаға арналған негізгі шарттар және орындау жолдар
Бұл курстық жұмыстың мақсаты- деректер базасын құру және онымен жұмыс істеу.Олардың қарым-қатынасын құрып,оларға қойылған талаптарды жүзеге асыру. Қатынастар құру барысында “Реляциялық алгебра”- операциясын қолдандық. Қатынастарда келесі шарттар орындалуы тиіс:
1) Атрибуттарға есім берілуі керек және олардың құрылымы біртекті болуы тиіс.
2) Жолдың реттілігі маңызды емес.
3) Атрибуттардың реттілігі маңызды емес.
4) Қайталанатын жолдары болмауы тиіс.
Сонымен қатар біз SQL-тілін қолдануымыз керек. Бір маңызды қасиет SQL-тілі тек “Реляциялық алгебра” оперциясында ғана істейді. Осы жұмысты іске асыру алдында, қатынас құру схемасын сызып ақиқатқа жақын жолын таңдадық. Оның ең тиімді жолы екі кестені қолдану болып табылады.
Біздің курстық жұмысымыздың тақырыбы бойынша, яғни жалақыны есептеуді автоматтандыру жумысын анықтау үшін мен DELPHI програмасы арқылы есептеу жумысын автаматтандыруға тырыстық. Әрине қазіргі ғылыми техникалық прогресстің дамып келе жатқан уақытында жалақыны есептеудің автоматтандырылған жуйесінің бірнеше турлері бар Мыс: 1С бухгалтерия , С+,С++,т.б Сонда біз өз жумысымыз арқылы DELPHI прогаммасы арқылы қызметкерлердің мәліметтерін пайдала отырып , жалақысын автоматтандыруға тырыстық.
2. Есептің алгоритмі
Енді осы жүмысты орындау барысында қандай іс әрекет орындағандығым туралы мәлімет бере кететін болсам, ең біріншіден, ВDЕ Administrator ды ашып біздің мәліметтер базасына керекті драйверді таңдаймыз ( STANDART).Диалогтық терезенің оң жағында PATH параметрінде құрылған каталогтың жолын көрсетеміз .
Екіншіден деректер базасын құру үшін ең алдымен Database Desktop арқылы бізге керекті кестелер құрамыз. Сонымен қатар бас кестенің қосымша кестелермен байланыстыру үшін бас кестеде екінші индекстерді тағайындау керек. Бас кестені қосымша кестелермен байланыстыру керек. Барлық құрылған кестелер ВDЕ Administrator-да көрсетілген каталогқа сақтау керек
3. Содан кейін DELPHI-ге кіріп кестелер менюі бар жаңа форманы жасаймыз, және сақтаймыз.
Төртіншіден, DELPHI-де кестелерді байланыстыру үшін DataModule-ді құрамыз, сақтаймыз.
Бесінші әрбір кестеге формаларды жасаймыз,проекті саөтаймыз.
6. Кестені және SQL тілін пайдаланып құжаттар мен есеп беруді құрастырамыз.
7. Жаңа формаларға инструкцияны және автор туралы мәліметтерді енгіземіз.
8. Барлық жасалған формаларды проектің ішіне сақтаймыз.
1. В.В.Фаронов DELPHI 5 . Руководство программиста.
Издательство «Нолидж», Москва 2001 г.
2. В.Гофман, А.Хомоненко Работа с базами данных в DELPHI.
Издательство «БХВ – Петербург», Санкт – Петербург 2000 г.
1. А.М. Епанешников , В.А. Епанешников DELPHI база данных
Издательство «ДИАЛОГ – МИФИ», Москва 2000 г.
4. А.Я. Архангельский Програмирование в Delphi 7.
Издательство «Бином», Москва 2004 г.
5. Электронный учебник по Delphi 6.
6. С.П. Кандзюба, В.Н. Громов Delphi базы данных и приложения
7. Издательство «Dia soft», Москва 2005 г. Под редакцией доктора технических наук А.Ф.Черняевского, Автоматизированные обучающие системы на базе ЭВМ, Минск, Издательство БГУ им. В.И.Ленина, 1980.
8. Баронов В.В. и др. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 219 с. –(Серия “Секреты менеджмента”)
9. А.Б.Дәулетқұлов, С.С.Алғазы, “Delfi6” тілінде программалау негіздері (Алгоритмдеу және программалау),Алматы – 2005
10. В.М.Пестриков, А.Н.Маслобоев. Turbo Paskal 7.0 Изучаем на примерах, издание 2-ое, переработанное и дополненное.Наука и техника, Санкт – Петербург, 2004
11. Н.Культин, Delfi7, в задачах ипримерах, Санкт – Петербург, “БХВ – Петербург”, 2005
12. Драгныш Ю.Е., Учебное пособие, перевод с англ.,Европейский гостиничный маркетинг, Финансы-Статистика,Москва, 2004
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ  МИНИСТРЛІГІ
« Қолданбалы информатика» кафедрасы
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: «Жалақы есебін автоматтандыру»
Мазмұны
Кіріспе ... ... ... ... BDE ... ... Мәліметтер базасының кестесін құру 11
2.4 Кестенің қасиетін беру 12-20
2.5 Paradox ... ... ... ... ... 33
Қосымша 36
Кіріспе
Әртүрлі ұйымдардың ... жмыс ... үшін ... ... ... ... ... сол деректермен
автоматтандырылған ... ... және ... ... ... - білімнің жоғарылауымен және ақпарат көлемінің көп
болуымен сипатталады. Мұндай кең көлемдегі ақпараттарды басқару көп ... ... ХХІ ... жаңа ... пайда болуы, оның жедел ... ... ... жол ... Оны ... ең ... жолы -
автоматтандыру. Қазіргі кезде ... ... шет ... ... ... кеңінен қолданады, оларды пайдаланылу
салалары өте көп. ... ... ... ... ... ... және ... қойылған тапсырманы шешу әдісін талдау
қызметін атқарады.
Автоматтандыру – техникалық құрал-жабдықтарды, ... ... және ... алу, ... ... ... процестеріне
адамның тікелей не ішінара қатысуын босататын ... ... ... ... ... ... ... энергетикалық, көліктік, тұрмыстық-өндірістік
процестер;
2) ... ... ... ... кемелерін, өндірістік
құрылыстар мен кешендерді жобалау;
3) Цехты, мекемені, ... ... ... мен ... ... және ... ... медициналық және техникалық диагностикалау
сапасын жақсарту, статистика деректерін ... және ... ... инженерлік есептеулердің барлығы автоматтандырылады.
Жалпы автоматтандыру - адамды материалдар, ақпараттарды жеткізу,
өңдеу, сақтау, пайдалану процестерінен босату ... ... ... деп ... ... ... ... қатынас бір немесе бірнеше компьютерлер ... ... ... базасы деректерді жасау үшін ... ... - ... ... мен өнім сапасын арттыру,
жоспарлау, басқару жұмыстарын тиімділендіру, ... ... ... ... ... ... және де ... ыңғайлы тез
кіруді қамтамасыз етеді. Мәліметтер ... ... ... ... сай құрылған деректер жиынтығын құрайды. ... ... ... ... ... Тұтас болуы керек
Мәліметтер базасын басқару жүйесі деректер ... ... ... ... ... арналған прогаммалық жабдық болып
табылады.
DELPHI ... ... ... ... ... ... ... сөздің тура мағынасын алатын болсақ ... ... ... ... ... ... ) мүмкіндіктеріне ие. Ұсынылып
отырған DELPHI ... ... және ... ... ... және оның ішінде ... ... және ... ... ... жұмысч істей алатын қолданба құруға
мүмкіндік береді.
Жергілікті МББЖ ... ... ... ... ... ... Егер бір ... базасына
бірнеше қолданушылар бір мезгілде қатынас ... ... ... ... ... МББЖ -нің ... ... қойылымы
Программаға арналған негізгі шарттар және орындау жолдар
Бұл курстық жұмыстың мақсаты- деректер базасын құру және ... ... ... құрып,оларға қойылған талаптарды жүзеге
асыру. Қатынастар құру ... ... ... ... ... ... ... орындалуы тиіс:
1) Атрибуттарға есім берілуі керек және олардың құрылымы біртекті
болуы тиіс.
1) Жолдың реттілігі маңызды емес.
1) Атрибуттардың ... ... ... ... ... болмауы тиіс.
Сонымен қатар біз SQL-тілін қолдануымыз керек. Бір ... ... ... тек “Реляциялық алгебра” оперциясында ғана істейді. Осы жұмысты іске
асыру алдында, қатынас құру схемасын сызып ақиқатқа ... ... ... ең ... жолы екі ... қолдану болып табылады.
Біздің курстық жұмысымыздың ... ... яғни ... ... ... ... үшін мен ... арқылы есептеу жумысын автаматтандыруға тырыстық. ... ... ... прогресстің дамып келе жатқан
уақытында ... ... ... ... ... бар Мыс: 1С ... , С+,С++,т.б Сонда біз ... ... DELPHI ... ... қызметкерлердің
мәліметтерін пайдала отырып , жалақысын автоматтандыруға тырыстық.
2. Есептің ... осы ... ... ... ... іс ... туралы мәлімет бере ... ... ... ВDЕ Administrator ды ашып ... ... ... ... ... ( ... оң ... PATH ... ... ... ... .
Екіншіден деректер базасын құру үшін ең ... ... ... бізге керекті кестелер құрамыз. ... ... ... ... ... байланыстыру үшін бас кестеде
екінші индекстерді ... ... Бас ... ... ... ... Барлық құрылған кестелер ... ... ... сақтау керек
3. Содан кейін DELPHI-ге кіріп ... ... бар ... ... және ... ... кестелерді байланыстыру үшін ... ... ... ... ... ... ... саөтаймыз.
6. Кестені және SQL ... ... ... мен есеп ... Жаңа ... ... және автор туралы мәліметтерді
енгіземіз.
8. Барлық ... ... ... ... сақтаймыз.
3.Теориялық бөлім.
3.1Жалақы туралы түсінік
Сәйкестікте ел экономикалық және әлеуметтік дамуында өзгертулермен маңызды
алмастырады және еңбек ақы ... ... ... , ... ... ... ... . Мемлекет көптеген ... мына ... ... ... ортасыз қойылған ,
нәтижелердің оның түрлер , жүйелер және ... ақы ... ... , заттық
ынталандыруларды дербес қондырады . Ұғым « еңбек ақы төлеу » жаңа ұстаумен
толды және ... ... ... ... ( ... қатар сыйлық
әртүрлі түрлерінің , қосымша төлеулердің , үстеулердің және ... ), ... ... және ... түрлерде (
қаржыландыру қайнарларынан ... ), ... ... қоса ,
есептелгендер сәйкестікте қызметкерлерге заң шығарумен үшін ... ... ( жыл ... ... , ... ... тағы сол сияқты ).
Сомалар түрінде ақшалы табыстардың алу жаңа қайнарлары ... ... ... шақырды , есептелгендердің төлеуге акциялармен және кіріскен іс
мүлігіне еңбекті ұжым ... ... ( ... , ... ... ... , жеке үлеспен оның әрбір қызметкер еңбекті ... , ... іс ... ... ... есепке ала ,
шектелмейді ... және ... көп ... ... ... ... ... - заңға сүйінген түрлердің қызметкерлердің еңбек ақы ... аз ... заң ... орналастырады .
Еңбекті көңіл болулардың жөнге салу жарғылық ... ... ... ... ақы ... ... ... ішінде , кіріскен іс ұжым
келісім-шарты тұрады , қайсыда еңбек ақы төлеу шарттары барлық бекітеді ,
кіріскен іс ... ... . Тап осы ... ... ... ақы ... есеп-қисаптардың есеп зерттеулері өткізуге ... ... ... ... және ... ақы ... ... талдау , еңбек ақы
төлеу қор қолдану талдауы жүзеге ... ... ... ... ... арналған келесі мақсаттар қажетті орындау .
Еңбек ақы төлеу категория маңызы - біріншілердің ... . - ... ... болу ... және ... ақы ... ... қарап шығу , еңбек ақы төлеу
қайсысыз түрлерінің есептеу рет және анау , ... ... ... және ... істе ... қолданылады , сыйлық берудің жүйе жұмыс
істейтінге қарап шығу . ... ... ... ... , ... ... ... еңбегінің артынан сыйлық берулерді есептеседі қайсы
кіріскен істе және олардың бар ... . ... ... есеп және
шегерулерді қарап шығуға - үшіншілердің ереді қызметкерлердің еңбек ақы
төлеулері , ... ... ... ... ... есеп ... ... және әлеуметтік дамуында ... ... және ... ақы ... облысында саясат , әлеуметтік сүйеуге
және қызметкерлердің қорғаныштарыны барған . Мемлекет ... ... мына ... ... істерге ортасыз қойылған ,
нәтижелердің оның түрлер , жүйелер және еңбек ақы ... ... , ... ... ... . Ұғым « ... ақы ... » жаңа ұстаумен
толды және табыстардың түрлері барлық қамтады ( сонымен ... ... ... , қосымша төлеулердің , үстеулердің және әлеуметтік
жеңілдіктердің ), ... ... және ... түрлерде (
қаржыландыру қайнарларынан тәуелдісіз ), ... ... қоса ... ... ... заң ... үшін ... уақыт
емес ( жыл сайынғы демалыс , ... ... тағы сол ... ... ақы ... – ұғым және маңыз
Ең принципшілмен терминологияда жаңа келуге іздемеу , ал мән ... ... ... ... ... ... « жалақы »
өзгергендерді шарттарда . ... ақы ... ... ... ... өнімнің ( тұтас қоғамдық өнімді , ұлттық табысты және т . п ... ... ... ... еңбекпен , базарға қарсы сөйлейді .
Ең принципшілмен ... жаңа ... ... , ал мән ... категория қасиеттері көбірек байсалды айқындау « жалақы ... ... . ... ақы ... анықтамасы үлестер сияқты
қоғамдық өнімнің ( тұтас қоғамдық өнімді , ұлттық табысты және т . п ... ... ... ... ... , базарға қарсы сөйлейді .
Еңбек ақы төлеу қайнары тек қана осында ашылады , қайнар мынау ... ... емес ... . ... ... - санмен тек қана емес еңбек ақы төлеу
бөлінеді және еңбек сапасына , бірақ оны мөлшерлер ... ... ... ... еңбекті үлесінен , кіріскен іс шаруашылық қызметі ... ... ... ақы ... ... , ... ... тұтас қоғамдық еңбекті ,
ұлттық табыстың , ... ... ... , ... ақы төлеу байланысы
оның құруы ортасыз ... , ... ... түр және еңбек ақы төлеу жүйелері
Еңбек ақы төлеу есептеу реті барлық категориялардың ... ... және ... ақы ... ... ... . Түрлер және еңбек
ақы төлеу жүйелері - мынау ... құру ... ... сан және ... , яғни ... еңбек өлшемімен және оның ақы ... . ... ... ... , ... ... ... және нақты еңбек
сіңірілген уақыт қолданылады . Басқаша ... , ... ақы ... түрі
қондырады , қалай ақы төлеуге оның ... ... ... : ... , ... ... немесе қызмет дара немесе ұжым
нәтижелерімен . Ананың , түр сияқты ... ... істе ... ... ақы ... ... ... болады : басым болады оған шартты -
тұрақты бөлім ( тариф , еңбекақы мөлшері ) ... ... ( ... , ... ). ... әр ... болады және бөлек қызметкер
қызметі көрсеткіштеріне заттық қолдап дем беру ... ... ... ... , ... , ... .
Тарифті жүйе - мынау совокупност... Еңбек ақы төлеуі повременно - ... ... ... ... ( тарифті , еңбекақы мөлшерінің ) нақты
еңбек сіңірілген уақыттың артынан қосымша ... және ... . Ол ... ... бөлімшелер немесе кіріскен істер ... ... , ... ... қызметкер үлесімен еңбек жалпы нәтижелері .
Тәсілмен еңбек ақы төлеу есептеулері тап осы жүйе үш ... ... ... , ... және айлықты .
Сағаттап ақы төлеуге табыс есеп-қисабы аралап шығуға шығарылады сағаттық
тарифті ұтыс тігулер және ... ... ... ... ... .
Күндік ақы төлеу жанында еңбек ақы төлеу есеп-қисабы қатты айлық еңбекақы
мөлшерлерінен аралап шығуға жүзеге ... ( ұтыс ... ), ... ... , тап осы айда ... еңбек сіңірілген қызметкерлердің ,
сонымен қатар жұмысшы ... ... , тап осы айға ... ... ... ... ... артынан еңбек ақы төлеу тарифті ұтыс тігуден аралап шығуға
есептелінеді және ... ... ... ... , ... есеп ... белгіленеді .
Тарифті негізде содан соң жүздің...
Еңбек келісімді ақы төлеуі : мына жүйе ... ... ең ... ... тәуелді болады , анықталғанның орындалатын жұмыс бірлігіне
немесе дайындалған өнімнің ( ... ... ... ... , килограмдарда , үшінші дәрежелік метрлерде , бригадо ... және т . д ... ақы ... ... түрі ... ... ақы ... есептеулері мүмкін
түзу келісімді , жанама , ... ... , ... - прогресшілдің .
Есептеу объектісімен ол мүмкін дара және ... ... өнім ... ... ... ... ... дара келісімді
жүйеге жұмысшы табыс мөлшері ... ... ... ... ... ... ... . Өңдіру бәрі жұмысшыны мына жүйемен ақы
төленеді біреудің тұрақты келісімді бағалауға . ... ... ... ... ... оның ... . Бағалау анықтамасына арналған
мына жүйемен күндізгі тарифті ұтыс тігу , жұмыс дәрежесіне лайықты , өнім
бірліктерінің ... ... ... ... ... ... ... ұзақ мезгіл талап қойылса ,
анау ... ... ... үшін ... орындалғандарды тап осы
есеп айыратында ( төлеуде ) ... ... , ал ... ... ... аяғыдан кейін және барлық жұмыстардың қабылдауының жүзеге асады .
Үйреніп көру сдельщиковқа ... ... ... ... ... ұтыс тігулердің дифференцациясы жанында , аккордтық жұмыс
мезгіліне орындалусыз жанында , оның ақы төлеуі сдельщиков ұтыс ... , ал ... ұтыс ... ... ақы ... ... шартымен жұмыс орындалуына нормалардың барысы
болды .
Айырмашылыққа Сдельно - прогресшіл жүйе түзу ... ... , не ... ақы ... ... ... ... норма
шектерінде тек қана өзгермейтін бағалаулармен шығарылады ( базаның ), ал
өңдіру бәрі мына база ... ... ... ... ... ... ... бағалауларымен ақы төленеді .
Бағалау ұлғаюы , айтылған үстеу пайыздарында ең басты бағалауға ... ... , ... ... Екі қолданылады негізгілердің әдістің
бригада ... ... ұжым ... таратулары .
Бірінші әдіс томға болады , не табыс пропорционалды тарифті ұтыс тігулерге
ұжым мүшелері арасында бөлінеді және ... ... ... ... - ... " ... қатысу коэффициентінің "
Сондай жүйені өзімен еңбек ақы төлеу ... ... ... , қайсыда
еңбек ақы ... ... ... ... ... ... ... барлық
қызметкерлердің еңбек ақы төлеуі ұсынады .
Еңбек ақы төлеу тарифсіз жүйесі базар ... ... ... ... ... ... қайсының әрбір кіріскен іспен іске ... ... және ... ... . Немен көбірек көлем іске асырылған өнімнің
, тап осы кіріскен іс әсіресе нәтижелі жұмыс істейді , ... , және ... ... өндіріс көлемінің тәуелділігінде дәлдеп түзеледі . Мынау қосалқы
жұмысшы жүйе қызметші ... үшін ... , ... арналған
мерзімдімен еңбек ақы төлеуімен .
Тарифсіз бір түрімен... Еңбекті , құқықтар және ... , ... ... ... ақы төлеу деңгей , нақтылы тапсырма , оқиғада зардаптың келісім-
шарт мерзімінен бұрын бұзулары .
Келісім кіріскен іс бастығымен және ... қол ... . Ол ... ... ... ... негізбен келеді.
Тарифті еңбек ақы төлеу басқа жұмыс істейтін заң ... ... ... ... ... ... ... төлеулерін алдын ала ескерілген
. Сондай қосымша төлеулерге бригадамен ... және тыс ... ... ... , ... және ... ... , қызметкер келмей қалушы
уақытша орынбасарлық , басшылықты қосымша төлеулерді жатады , биік мамандық
көбірек ... ... ... ... артынан , таптылық
шоферлерге және басқалар . Әртүрлі қосымша ... ... ... . ... және ... ... ұжым ... .
3.2Мәліметтер базасын ұйымдастыру
Мәліметтер базасы кейбір ... ... ... деректерді қамтиды . Мәліметтерді ұйымдастыру түріне
байланысты мәліметтер базасындағы ... ... ... түрде болады:
► Иерархиялық
► Желілік
► Реляциялық
► Объектілі бағытталған
Иерахиялық ... ... ағаш ... ... ... осындай ұйымы ... ... ... ... ... бірақ қиын ... ... ... ... ... ... Желілік
модельдің кемшілігі болып, құрылымының қаттылығы және ... ... ... табылады.Сонымен қатар иерархиялық
және ... ... ... бірі ... ... ... базасын жобалау кезінде ... ... ... ... ... ... ... модельде мәліметтер базасының жазбасы объек
түрінде беріледі. ... ... ... ... ... модель ерекшеліктерін қамтып, күрделі ... ... ... BDE ... қолданбасы деректер базасына ... BDE (Borland ... Borland ... деректер базасының процессоры) арқылы
жүзеге ... BDE ... ... ... динамикалық
кітапханалар және ... ... ... BDE ... жұмыс істейтін барлық компьютерлерге орнатылуы тиіс.
Деректер ... BDE ... ... ... қолданушы
сұратқан деректерді алады.
Жергілікті ... ... және ... ... істейтін
қолданба бір компьютерде ... ... ... ... ережеге сай бірқолданушылық режимде
жұмыс ... STANDART ... үшін ... Paradox ... ... ... жиынтығы минимальды болады:TYPE
драйвер аты және PATH ... ... жол. PATH ... сіз көп ... ... көресіз . Оны ... - тің жаңа ... ... ... ... ... арқыл біз керекті каталогты ... ... ... ... тек Paradox, dBASE, ... үшін қолдануағ болады.
Жергілікті ... ... ... үшін BDE ... ... ... қолданылады.Олар Paradox,
dBASE, Foxpro және ... ... ... ... ... ... қолданғанда желіде деректер ... ... ... ... ... ... ... және осымен жұмыс ... ... ... орналасады. ... ... өз ... ... ... ... өз ... қолданбаның көшірмесі іске асады.
3.3 Мәліметтер базасының кестесін құру
Деректер базасын ... ... ... ... каталогта
тұрады. Кестелер файлдарда сақталып, ... ... ... ... ... ... ... немесе орынын
ауыстыруға болады.Бірақ құжаттарға қарағанда ... ... ... ... ... ... ... бірмезгілде қолдануына болады.Бір кесте үшін ... , ... ... т,б ... ) ... файлдар
жасалады.Осылардың ішінде негізгісі болып ... ... ... ... болыпесептеледі.Кестені таңдағанда,әсіресе
оның негізгі файлы таңдалады. Мыс: dBASE ... үшін ... ... ... ал Paradox кестесі үшін DB кеңейтіндісі болып
табылады. Дректер ... ... ... және ... ... ... ... ақпараттық жүйелер деректерін сақтауға
негізделген.
Өріс мүмкін ... ... ... қамтиды.Кестенің негзізін
оның өрісінің сипаты құрайды. ... ... кем ... ... ... ... Кестенің құрылымдық түсінігі өте кең ... ... өріс ... ... ... ... мәтініне шек қою
► кестелер ... ... ... ... ... ... аты және құрылымы беріледі. ... ... ... және оның ... жаңа атқа ... үшін деректер базасының кестелерімен ... ... ... ... ... ... жойғанда оның
барлық файлдары да ... енді ... ... ... ... бұрын біз оның
каталогын құрып аламыз.Деректер ... құру DataBase Desktop ... ... іске ... DBD ... көмегімен кестені құруға
және оның құрылымын ... оның ... ... ... құру мен ... жасауға болады.
Жаңа кестені құру ... ... ... іске ... Delphi ... ... мен кірген кезде
жұмыс істейтін каталогты таңдап алу керек Ол үшін DBD ... Working ... және ... ... каталогын таңдаймыз. Деректер базасын құру DatabaseDesktop
(DBD) утилит көмегімен іске асырылады. DBD утилит ... ... және оның ... ... оның ... ... ... жазбалар құру және өзгертулер жасауға болады.
Жаңа кестені құру ... ... ... іске ... Delphi7\Database Desktop. DBD кірген мезетте жұмыс
істейтін каталогты таңдап алу ... Ол үшін DBD ... ... және ... ... каталогына сілтеме жасаймыз.
Менің жағдайымда Темір жол анықтама жүйесінің кестесін құру ... DBD Create Table ... ... оның ... ... ... Desktop – ты ... File – New командасын таңдаған кезде мынадай
менюді көреміз:
|QBE Query ... ... құру және ... ... |
| ... ... File ... ... ... және ... ... жазу.|
|Table |Жаңа ... ... ... ... ... ... мынадай сұхбат терезесі ашылады. Сырғымалы
тізімнен МҚБЖ таңдап алуға болады, содан кейін Paradox7-ні ... ... ... біз осы ... аламыз. Жоғарыдағы кестеде программаны іске
қосудың жалпы кестесі көрсетілген. Яғни ең алдымен Delfi-6 Borland – ... Database Desktop- File – New – Table ... жаңа ... құрамыз. Содан
кейін келесі кестені толтырамыз. Ол үшін ... ... ... ... ... жинаймыз.
Сурет1. Кестенің құрылымын құру суреті
Құрылып жатқан кестенің әрбір өрісіне бір жазба сәйкес келеді. Field Name
бағанына өріс ... Type – ... ... ... ... ... Size бағанына – сан қойылады, өрістің ұзындығын ... ... егер бұл өріс ... ... кілт қою ... ... ... қасиетін беру
Validity Checks – бұл қасиет кестенің мәндерінің дұрыстығын
тексереді. Бұл ... оң жақ ... 2 – ... ... ... ... ... өзгеріп отыруы мүмкін:
2 – кесте Validity Checks ... ... ... ... ... ... жолдар белгілену |
| ... ... ... ... Бұл ... ... ... берілу тиімді. |
|Maximum ... ... Бұл ... сандық өріске берілу тиімді.|
|Default |Бұл қасиетті сандық және логикалық өрістерге, ал кейбір |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... болады. Мысалы, |
| ... ... ... (## - ## - ##). ... |Бұл ... Picture ... құруға көмектесетін диалогтық |
| |терезені ... ... Lookup – бұл ... ... ... ... басқа көрсетіліп
отырған кестенің өрісімен байланысын көрсетеді. Table ... ... Define – ... ... шығады. Бұл батырманы басқанда көру
диалогтық терезесі ашылады. Бұл ... ... мен ... ... ... ... жол бағыттары байланысқан. Оны келесі суреттен
көре аласыз:
Secondary Index – бұл ... ары ... ... барысына керекті екінші
индекс құруға мүмкіндік береді.
Жаңа индекс құру үшін Define – ... ... басу ... ... ... көру диалогтық терезесі ашылады. Оның cол ... Fields ... ... ... ... ал оң ... Indexed fields екінші индекс болатын өрістер көрсетіледі.
Index Options радиобатырма панелі келесідей қасиеттерді ... ... |Бұл ... ... индекс болатын өрісті болдырмайды, |
| ... ... бір – ... ұқсас өрістер болса. |
|Descending |Бұл ... ... кему ... ... |
|Case Sensitive |Бұл ... ... ... ... назар |
| ... ... ... бұл ... ... онда ... өзгерістерден кейін |
| ... ... ... ... ... – бұл ... ... ... ... ... байланыстарды қамтамасыз ету үшін қолданылады. Егер екі ... ... ... ... оның біреуі – бас, ал ... ... ... онда ... ... бас кестеден алатын мәннің өрісі
көрсетіледі.
Сонымен ... бас ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін операция ... ... ... ... ... ... кестелерге тән емес, бірақ Paradox 7 – де
барлығы ... rule – ... тобы егер бас ... ... ... ... ... болатын өзгерістерді анықтайды. Егер Prohibit –
ті таңдасақ, онда Database Desktop бұндай ... ... Егер ... ... ... онда ... ... бар бас кестеде өзгеріс болса,
онда қосымша кестеде де өзгеріс болады. Ал егер сіз бас ... кілт ... ... өшірсеңіз, онда қосымша кестеде сол кілттік өрісі бар ... ... ... Referential индекаторын орнатқанда Paradox – тың ... ... ... Paradox for DOS) ... ашылуын және
бұзылуына жол бермейді.
Барлық операциялар ... ... ... сілтеме атын беру керек.
Password Security бөлімі Paradox – та құрылған кестелерге және оның
әр өріс жазбасына пароль қоюға мүмкіндік ... Бұл үшін Define ... ... ... ... терезе шығады. Диалогтық терезеде басты
парольді (Master password ... ... және сол ... ... master ... ... ... Егер Auxiliary Password (қосымша
парольдар) батырмасын ... ... ... ... ... ... ... көрсетуге болады.
Current Password (ағымдағы пароль) терезесінде сіз ... (ол сіз ... ... ... ... ... ... бұл пароль
арқылы сіз қатынау ережесін құрасыз. Table Rights ... ... ... ... ... жалпы қатынау құқығын анықтауға болады.
|All |Барлық ... ... ... өшіру, құрылымын|
| ... ... ... және ... ... & Delete ... ... барлық операциялар қолданылады |
| ... қою, ... ... ... ... |
| ... және ... тиім ... ... Entry |Мәліметтерді редактерлеуге және ... ... ... ... ... ... және ... ... ... |
| ... тиім салынады. ... ... ... және ... жоқ ... өзгертуге |
| ... ... Only |Тек ... ... ... ... Language – бұл бөлім BDE Administrator арқылы кестенің тілін
көрсетуге ... ... ... ... (Modify ... мүмкіндік
береді.
Dependent Tables – бұл бөлім Referential Integrity ... ... ... ... ... ... ... мәліметтер кестеге енгізілгеннен ... As ... басу ... сол ... Windows – тағы ... ... ... Кәдімгі терезеден айырмашылығы Alias тізімнің болуында. ... әр ... ... ... псевдонимдері бар. Сіз тізімнен
керекті псевдонимді таңдап, кестені сақтайсыз.
2.5 Paradox форматының кестелері
Delphi – дің ... ... ... жоқ, ... ол Paradox ... ... береді. Осы кестелердің әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар.
Paradox кестесі деректер базасын құруға және онымен жұмыс істегенде ыңғайлы
болып табылады ... ... ... атап ... ... ... ... әртүрлі типті деректерді ұсынуға арналған өрістік типті
... ... ... ... ... қорғанысын қамтамасыз етеді .
рaradox 7 кестесінің өрістік типі тізімі берілген ... ... Desktop ... ... ... істегенде Graphic,
Binary, Memo және OLE өрістік типінің мәні көрсетілмейді.
Paradox кестесінде өріс аты әріптен ... ... мен ... ... Өріс ... ... ұзындығы 25 символдан аспау керек. Өрістің атын
бергенде пробел ," # " ," $ " ... ... ... ... , "." , "
! " , " | " ... ... болмайды. Себебі, бұл символдар DELPHI –
де басқа мақсаттарда ... ... ... ... болып, кестелік деректерді сақтайтын
типтік файлдардың көптігі болып саналады. Бір каталогтан келесі ... да бір ... ... ... ... ... осы кестені
қамтитын барлық файлдарды көшіру немесе орнын ауыстыру керек.
Paradox кестесінің файлдарының ... ... бар ... DB – ... кесте
• MB – BLOB-деректер
• PX – негізгі индекс
• XG* және YG* – екінші индекстер
• VAL – деректердің және ... ... ... ... TV және FAM – Database Desktop ... кестені шығару форматы
Delphi-дің өзіндік деректер базасының кестелік форматы болмаса да, әртүрлі
МББЖ қамтамасыз етеді. Деректер базасымен ... ... ... ... ... ... ... :
• аспаптық құрал
• компоненттер
Аспаптық құралдарға арнайы программалар мен ... ... Олар ... ... ... ... етеді.
Компоненттер, деректер базасымен операция жасайтын ... ... Біз ... ... ... ... парағы
Деректер базасының қолданбасын құруда қолданылатын компоненттер.
Деректер базасының жобасын құрғанда мен Data Access, Data ... ... ... Access ... ... ... ұйымдастыратын визуалды емес
компоненттер орналасады:
• Data Source – деректердің басы
• Table – ДБ кестесіне негізделген ... ... Query – SQL – ... ... деректер жинағы
• StoredProc – серверде сақталатын процедураны шақыру
• DataBase – ДБ ... Session – ДБ ... ... ... ... – топ ... ... орындау
• Update – деректер жиынтығын модификациялау
• NestedTable - қойылған кесте
Data Controls парағында деректерді ... ... ... DBGrid – ... ...... ... DBText – жазба
• DBEdit – бірқатарлы редактор
• DBMemo – көпқатарлы редактор
• DBImage – ... ... ...... ... DBComboBox – комбинацияланған тізім
• DBCheckBox – тәуелсіз ... ...... ... ... DBLookupListBox – басқа өріс деректерінің қарапайым тізімі
• DBLookupComboBox – басқа өріс деректерінің комбинацияланған тізімі
• DBRichEdit – толық функционалды тестілік редактор
...... ... DBChart – ... Borland Database Engine механизмі көмегімен мәліметтерге
кіруді қамтамасыз ететін компанент.
Ал енді Delphi-дегі ... ... ... кетейік.Ол үшін ашылған
формаға қажетті компаненттерді қоямыз.Олар:
Table (DB Tables)
DB Grid (DB Grids)
DB Navigator (DB ... Source ... ... қойылған компоненттерге сәйкес қасиеттерін береміз.
Алғашқы жобаның ... ... үшін ... ... енгіземіз.
Объектілер инспекторы бетіне форманың On Create ... ... ... ... TObject);
begin
Table1.Active:=true;
end;
Тура осындай формасының OnDestory оқиғасына мынандай өңдеуші ... ... ... ... программаны жүктегенде кете мен мәліметтер қоры арасындағы
байланыс орнап, программа ... ... ... ажырап отырады. Бұл
егерде сіз желіде жұмыс жасап ... ... ... ... ... болуын қамтамасыз етеді.
Барлық орналастырған формамызды бір –бірімен байлаыстырамыз. Ол ... ... ... ... ... ... төрт ... аштық.Олардың біріншісі (
Form1) бастапқы, ал ... ... яғни Form2, Form3, Form4 ... ... ... байланысын қасиеттер бөлімінде орындаймыз. Ол
жөнінде жалпы түсініктеме келесі суреттерде көрсетілген:
Осы стандарт ... ... ... ... бөлімді
орындау міндетті.Суреттен байқасаңыздар, бірінші форманың бастапқы екендігі
көрінеді:
Енді байланыстырып болғаннан ... ... ... ... ... ... форма басты меню рөлін атқарады. Яғни сол ... ... ... ... ... аша аламыз. Ол келесі ... ... бұл ... екі ... ... яғни ... және Image. MainMenu ... формаға меню құру үшін, ал ... ... болу үшін ... ... ... меню ... ... суретте байқаймыз:
Қалған барлық формаларға бірдей коппаненттерді ... ... DBGrid, ... компаненттерді бір-бірімен жоғарыдағы көрсетілген сурет ... ... ... ... ... ... кестелердің атауларын Table компанентін екі рет шерту арқылы мына ... ... ... ... ... ... оң жағын басу арқылы басылып,
одан ашылған терезеден Add ol Files жолын таңдап, кесте атауларын қасиеттер
бөліміндегі Display Label жолынан ... ... және ... ... ... ... үшін бірдей
орындалады.
Енді берілген меню арқылы керек мәліметтерді ... ... алу ... ...... сведения о работниках ” менюін бассақ, одан төмен ... ...... ... ... яғни сіз сол ... таңдау арқылы
жұмысшылардың жеке мағлұматын ала аласыз. Сізге сол жайында дайын
м әлімет шығып тұрады:
Мекен жайы ... ... ... ... ... яғни ... ... шығу.
Сонымен қатар программа активизирован болу үшін барлық ... да ... ... Оны біз ... бөлімінен таба аламыз:
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
Action:=caFree;
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Table1.Active:=true;
end;
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: ... ... ... ... қарапайым мәліметтер қоры болып
табылады.оны ары қарай күрделендіру үшін барлығымызға ... ... яғни ... – ол ... ... ғана ... береді. Бұл курстық
жұмыс бойынша, мысалы сіз танысыңыздың атын ғана білесіз, бірақ сіз ол
туралы ... ... ... ... ... міне осындай
жағдайды жеңілдету үшін сұрыптау жүргіземіз.Біз осы айтылған мысалдарды
сұрыптаймыз.Ол үшін ең ... ... ... мәнді қарастырамыз.
Ондағы Filter деген жерге өзімізге белгілі мәнді енгізіп, TRUE, яғни ... ... ... мәлімет шығады.
Оны келесі суреттен көреміз:
Осы көрсетілген суреттегідей сұрыптауды бастаймыз.Енді кестедегі мысал
бойынша танысыңыздың ... және ... 5 ... тең ... ... ... көріп отырғанымыздай осы іздеген провайдер жайында ... ... Тек қана бұл ... ... қатар көптеген сұрыптаулар
жүргізуге болады, дегенмен ең бастысы оны қалай жүргізу керектігін ... ... ... арқылы тағы да ... ... ... ... ... ... ... болса да сұрыптаудың бірі болып
табылады.Бұл курстық жұмысты ... ... мен ... қоры ... программалау жүйесі туралы көптеген мәліметтер алдым, үйрендім.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қорыта келгенде, осы курстық жұмысты жаза отырып мен DELPHI ... DELPHI ... ... бір ... орта ... ... ... DELPHI ортасында жұмыс істеу онша қиын емес және де ... DELPHI – ... ... ... ... ... да, ... жұмыс істегенде жоғарғы дәрежеде жұмыс істейтініне көзім ... ... үшін ... базасын жасауда көп мүмкіншіліктерді
береді. Сол ... ... біз осы ... ... жазу
барысында қолдандық.
Қазіргі кезде DELPHI құралының ... ...... ... күні DELPHI – дің ... ... ... интернетте де
жариялауға болады .
Бұл курстық жұмыстың студентке берген пайдасы көп болды. Студенттің өзінің
іздену ... ... ... те болады. Сонымен қатар
автоматтандырылған жүйелердің еліміздегі озық оқу ... ... рөл ... ... ... ... ... адамзат өмірінің ажырамас
бөлшегіне айналғандығын байқадық.Әрбір ... үшін DELPHI ... өте ... әрі тиімді екенін айта кеткен жөн.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. В.В.Фаронов DELPHI 5 . Руководство ... ... ... 2001 ... ... ... ... с базами данных в DELPHI.
Издательство «БХВ – Петербург», Санкт – ... 2000 ... А.М. ... , В.А. Епанешников DELPHI база данных
Издательство «ДИАЛОГ – МИФИ», Москва 2000 г.
4. А.Я. Архангельский Програмирование в Delphi 7.
Издательство ... ... 2004 ... ... ... по Delphi ... С.П. Кандзюба, В.Н. Громов Delphi базы данных и приложения
7. Издательство «Dia soft», ... 2005 г. Под ... ... наук ... Автоматизированные обучающие
системы на базе ЭВМ, ... ... БГУ им. ... 1980.
8. Баронов В.В. и др. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 219 с. ... ... ... С.С.Алғазы, “Delfi6” тілінде программалау негіздері
(Алгоритмдеу және программалау),Алматы – 2005
10. В.М.Пестриков, А.Н.Маслобоев. Turbo Paskal 7.0 Изучаем на ... 2-ое, ... и ... и ... ... ... ... Н.Культин, Delfi7, в задачах ипримерах, Санкт – Петербург, “БХВ –
Петербург”, ... ... Ю.Е., ... ... ... с ... ... Финансы-Статистика,Москва, 2004
procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject);
begin
Form2:=tform2.create(self);
end;
procedure TForm1.N1Click(Sender: TObject);
begin
Form1:=tform1.create(self);
end;
procedure TForm1.N5Click(Sender: TObject);
begin
Form4:=tform4.create(self);
end;
procedure TForm1.N7Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;
procedure TForm1.N1Click(Sender: TObject);
begin
Form1:=tform1.create(self);
end;
procedure TForm1.N5Click(Sender: TObject);
begin
Form4:=tform4.create(self);
end;
procedure TForm1.N7Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;
procedure TForm1.N5Click(Sender: ... ... ... TForm1.N7Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Gudel роботының конструкциялық бөлім67 бет
КИВЦЭТ-ЦС автогенді балқыту үшін шихта дайындау үрдісі технологиясы28 бет
Конверттердің газ құбырлар желісін автоматтандыру49 бет
Макарон зауытының өндірістік желілерін автоматтандыру62 бет
Солтүстік Қарамұрын кен орны106 бет
Сусыз карналлит, құрғатылған карналлит, скн пеші, карналлитті хлоратор, анодты хлоргаз, мұнайлы кокс, жылулық, материалдық байланстар90 бет
Текелі кен орны40 бет
Шымкент қорғасын зауытында сульфитті қорғасын қоспаларын агломерациялау үрдісінің әуе-газ режимін автоматтандыру жүйесін жасау34 бет
Ыстық прокаттау станының прокаттау59 бет
Құбырлы пештерді автоматтандыруды жобалау31 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь