Жылдық қуаты 1 млн. т/ж болатын ромашкин мұнай майын фурфуролмен тазалау қондырғысы жобалау

М а з м ұн ы

Аннотация
Шартты сілтемелер
Қысқартулар мен белгіленулер

Кіріспе 9
1. Әдеби шолу 10
2. Физика.химиялық сипаттамасы. 20
3. Ағындық жүйенің сипаттамасы 31
4. Қондырғының материалдық тепе.теңдігі. 32
5. Негізгі аппараттық технологиялық есептеуі. 33
6 Механикалық есептеу 37
7. Технологиялық жүйенің сипаттамасы. 39

Қорытынды. 41

Қолданылған әдеби көздер тізімі 42
Кіріспе

Мұнай майларының міндеті әр түрлі қозғалушы механизмдердің, станоктардың, қозғалтқыштардың, машиналардың қатты беттерінің бір-бірімен үйкелісуін азайту және осының нәтижесінде, олардың тозуын болдырмау. Маймен майлағанда, металл беттерінің бір-бірімен үйкелісі тұтқыр сұйық қабаттарының бір-бірімен үйкелісімен алмасады. Май молекулаларымен майланушы металл бетінің материалының бір-біріне жабысуы кіші май молекулаларының бір-бірімен табысу күшінен көп болғандықтан , металл бетінде майлаушы материалдың берік қабатты түзеді. Мұндай қабаттың болуы құрғақ үйкелуді болдырмайды, себебі сұйық май қабаттар арасындағы үйкелу коәффициенті құрғақ үйкелу коәффициентінеә бірнеше он рет төмен, сондықтан майды майлаушы есебінде пайдалану нәтижесінде, үйкелу күшін жеңуге кететін әнергиялық шығын азаяды. Тағы да майлаушы майлар үйкелуші беттерді салқындатушы міндетін атқарады [1].
Мұнай майлары сұйық, жоғары қайнаушы, қажетсіз қоспалардан тазартылған фракциялар қоспасы. Көп сатылы синтез жолымен органикалық қосылыстардан алаынған синтетикалық майлардан айыру үшін, мұнай майлары кейде минералды деп те атайды. Мұнайдан алынған минералды майларды бөлу әдісіне қарап, дистиллятты, қалдықсыз және қосынды, яғни дистиллятты мен қалдық компаненттерді араластыру мен алынатын деп бөледі.
Тазалау әдісіне байланысты, майларда былай бөлады: тазаланбаған (мұнайды тура айдаудан кейін алынған), сілтіменен, қышқыл-сілтімен, қышқыл-контактпен, талғамды және абсорбциялы тазаланған, гидро-крекингтен өткен деп.
Мұнай майларының пайдалану шеңберіне байланысты, оларды майлаушы және арнайы деп бөледі. Майлаушы майларды индустрия және мотор майлары, темірді жұқа жазатын станоктың майлары, вакуум, цилиндр, әнергетика трансмиссия, білік прибор, гидровлика майлары деп одан әрі тағы бөледі [6].
Қолданылынған әдеби көздер тізімі

1. Омаралиев Т.О, Мұнай мен газды өндірудің химиясы және технологиясы.
І-бөлім. Құрылымды өзгертпей өңдеу процестері Алматы: Білім, 2001-399 б.
2. Рудин М.Г, Смирнов Г.Ф.Проектирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов; Л.: Химия, 1984.-256 стр.
3. Нефти СССР. IV том, М.: Химия, 1972-492 ст.
4. Черножуков Н.И. Технология переработки нефти и газа. И.1. -М.: Химия,
1978.-428с.
5. Гуревич И.Л. Технология переработки нефти и газа. И.І.-М.: Химия. 1972.-347с.
6. Омаралиев Т.О. Мұнай мен газ өңдеудің арнайы технологиясы.- Алматы: Білім, 2002.-303 бет.
        
        Жоба тақырыбы  Жылдық қуаты 1 млн. т/ж болатын Ромашкин мұнай майын
фурфуролмен тазалау қондырғысы жобалау
АҢДАТПА
Мұнай қалдықтарын селетивті ... ... ... курстық
жобасы келесі тараулардан тұрады.
Республикадағы халық шаруашылығындағы ... ... ... берілген.
Әдеби шолуда мұнайды тазалау процесі бойынша отандық және шет елдік
әдебиеттер ... ... ... ... ... ... әдісі
таңдалып, қондырғының құрылысы жайында мәлімет келтірілген.
Селетивті тазалау қондырғысының технологиялық кестесі жазбасымен
келтірілген .
Курстық жоба 28 кестеден ... ... ... графикалық
бөлімінің сызбалары және сызбалардың ... ... ... ... ... 3 ... ... СІЛТЕМЕЛЕР
Осы курстық жобада келесі нормативті құжаттарға сілтемелер
қолданылған:
МЕСТ ... ... ... ... ... ... мөлшерін
анықтау әдісі.
МЕСТ 3900-85. Мұнай және мұнай өнімдері. Тығыздықты және ... ... ... ... Мұнай және мұнай өнімдері. Кокстенуді ... ... ... ... және мұнай өнімдері. Фракциялық құрамды анықтау әдісі.
МЕСТ 6321- 69. Мұнай және мұнай өнімдері. Мыс пластинкасындағы зеттеу МЕСТ
20287-74. ... және ... ... Қату ... ... ... 33-82. ... және мұнай өнімдері. Кинематикалық тұтқырлықты анықтау
әдісі.
МЕСТ 6258-85. Мұнай және мұнай өнімдері. Шартты тұтқырлықты анықтау әдісі.
МЕСТ 2477-65. ... және ... ... ... суды анықтау әдісі
МЕСТ 5985-79. Мұнай және мұнай ... ... және ... санын
анықтау әдісі.
МЕСТ 6365-75. Мұнай және мұнай өнімдері. Лап ету температурасын ... ... ... жобалаудың санитарлық нормалары.
СНиП ІІ-90-90-81. Өнеркәсіп орындарының өндірістік ... ... ... Өнеркәсіп орындарының қосалқы ғимараттары мен бөлмелері.
ҚЫСҚАРТУЛАР ЖӘНЕ БЕЛГІЛЕНУЛЕР
ГОСТ – мемлекеттік стандарт
АВТ – атмосфералық – вакуумды құбырлы ......... ...... нормалар және талаптар
ББФ – бутан-бутиленді фракция
К-201 – ректификациялық колонна
Е-204-1 – 4 – ... ... К-202-2 – ... ... – жылуалмастырғыш
Н-201 – сорап
ХВ-203 – ауалы салқындататын тоңазтқыштар
ЦК-201-1 – 3 – ... ... ......... а з м ұн ... ... мен белгіленулер
Кіріспе
9
1. Әдеби шолу
10
2. Физика-химиялық сипаттамасы.
20
3. Ағындық ... ... ... ... ... ... ... технологиялық есептеуі.
33
6 Механикалық есептеу
37
7. Технологиялық жүйенің сипаттамасы.
39
Қорытынды.
41
Қолданылған әдеби көздер тізімі
42
Кіріспе
Мұнай майларының міндеті әр ... ... ... ... машиналардың қатты беттерінің бір-бірімен
үйкелісуін азайту және осының нәтижесінде, олардың ... ... ... ... ... бір-бірімен үйкелісі ... ... ... ... алмасады. Май ... ... ... ... ... ... кіші май
молекулаларының бір-бірімен табысу күшінен көп ... , ... ... ... ... ... түзеді. Мұндай қабаттың болуы
құрғақ үйкелуді болдырмайды, себебі сұйық май қабаттар арасындағы ... ... ... ... ... он рет төмен, сондықтан
майды майлаушы есебінде пайдалану нәтижесінде, үйкелу ... ... ... ... ... Тағы да майлаушы майлар ... ... ... ... [1].
Мұнай майлары сұйық, жоғары қайнаушы, қажетсіз қоспалардан
тазартылған ... ... Көп ... синтез жолымен органикалық
қосылыстардан алаынған синтетикалық ... ... ... ... ... ... деп те ... Мұнайдан алынған минералды майларды бөлу
әдісіне қарап, дистиллятты, қалдықсыз және қосынды, яғни ... ... ... араластыру мен алынатын деп бөледі.
Тазалау әдісіне байланысты, ... ... ... ... тура ... ... ... сілтіменен, қышқыл-сілтімен, қышқыл-
контактпен, талғамды және абсорбциялы тазаланған, гидро-крекингтен өткен
деп.
Мұнай ... ... ... байланысты, оларды
майлаушы және арнайы деп бөледі. Майлаушы майларды индустрия және ... ... жұқа ... ... майлары, вакуум, цилиндр,
әнергетика трансмиссия, білік прибор, гидровлика майлары деп одан әрі ... ... ... ... ... ... шикі заты есебінде май дистилляттарын
жеке деасфальтизаттарды пайдаланады. Олардан талғамды еріткіштердің әсері
мен ... ... - азот ... қысқа бүйірлі тізбекті көп
сақиналы ароматикалық және нафтенароматикалық көмір-сутектері бөлінеді.
Талғамды тазалау процесінің әсері май өндірісінде ... ... ... оның
нәтижесінде майлардың пайдалануда маңызды қасиеттері: тотығуға тұрақтылығы
және тұтқырлық ... ... түсі ... ... мен күкірт мөлшері
кемиді.
Май фракцияларын тазалауда қолданылатын еріткіштерге мынадай талап
қойылады:
- еріткіш шикізатын ... ... ... ... ... ... ... температуралық алшақ шегінде сақтау
қажет;
- еріткіш тазалаушы өнімде жақсы ерілмеуі керек;
- еріткіш пен шикі зат ... ... ... ... керек, бұл фазаға бөлінуі процесін жеңілдетеді;
- еріткіштің ... ... май ... ... ... ... ... бүл оның фазаға майдан жеңіл
болуы және толық ... ... ... ... еріткіштің қайнау
температурасын тіптен төмен болуы процесті қысымда ... алып ... ... ... ... ... және ... химиялық инертті
болуы қажет; бұл әнергия және суытушы су шығынын кемітуге жағдай жасайды;
- Еріткіш арзан және тез табыла ... ... ... талаптардың бәріне бірдей іс жүзінде сәйкес келетін еріткіштер ... ... осы ... ... ... сәйкес келетін еріткіштер
фенол мен фурфурол тағы ... ... ... ... ... ... ... Еріткіштер май фракциясының әрекеттескеннен олар
майдағы қажетсіз компаненттерді жақсы ерітеді және құнды компаненттерді ... ... ... еріткіш пен әрекеттескенде екі фаза ... ... ... ... ... ... аз май
компонеттері жиналады. Тек төменгі фазада экстаркты ерітінді де еріткіштің
негізгі ... мен ... ... ... ... ... ... оптималды болуы керек. Май өндірісінде қолданылатын
еріткіштердің физикалық қасиеттері 1 кестеде келтірілген.
Фенол ... ... көп ... ... ... және ... ... жақсы ерітеді, бұл
әсіресе жоғары температурада қайналушы фракциялармен қалдықтарды тазалауда
маңызды [1].
Кесте 1 - ... ... ... ... ... физикалық
қасиеттері
|Көрсеткіштері ... |- |- |96,8 ... °С | | | |
| | ... |Шикізат |рафинат |
| ... | | | |
|- |14,29 |10,92 |8,57 |6,32 ... 6- ... ... ... ... ... өзгеруі
|ВУ10 |ВУ20 ... |ВУ40 |ВУ50 |
|- |2,29 |1,95 |1,73 |1,51 ... 7- ... байланысты мұнайдың салыстырмалы тығыздығының
өзгеруі
|10 0С |20°С |ЗО0С |400С |500С |
|- |0,8504 |0,8422 |0,8352 |0,8282 ... 8- ... ... ... ұ ра м ы , % ... |Н |0 |S |N ... |12,82 |0,14 |2,10 |0,11 ... 9- ... ... ... ... % ... |0,045 ... 10- ... ... ( С4-ке дейін) және төмен қайнайтын
көмірсутектердің
( С5-ке дейін ) құрамы [3].
|Фракция|Шығымы |Жеке ... ... % |
| ... | |
| |% | |
| | | |С3Н6 |
| | | | |
| | |с2н6 | ... % |% ... °С |% |
|1 |2 |3 |4 ... ... |1,5 |200 |30,6 ... |6,9 |210 |32,3 ... |7,1 |220 |3402 ... |8,3 |230 |36,0 ... |9,7 |240 |37,8 ... |10,4 |250 |39,6 ... |11,3 |260 |41,2 ... |12,0 |270 |42,9 ... |12,9 |280 |44,8 ... |13,6 |290 |46,7 ... |14,5 |300 |48,6 ... 11 - ... ... |16,1 |310 |50,4 ... |16,5 |320 |52,3 ... |17,9 |330 |54,2 ... |19,7 |340 |56,2 ... |20,6 |350 |58,2 ... |22,4 |360 |60,2 ... |23,3 |370 |62,1 ... |25,1 |380 |64,2 ... |26,9 |390 |66,3 ... |28,7 |400 |68,2 ... |70,2 |480 |81,8 ... |72,0 |490 |83,4 ... |73,7 |500 |85,0 ... |75,4 ... |15,0 ... |77,0 | | ... |78,6 | | ... |80,2 | | ... 12 - ... және ... ... |Шығым ... |ВУ100 ... ... ... | | |ура ... | | | | |°С | |
| | | | | | |% ... |47,6 |
| |С |Н |O |S |N |
| | | | | | ... |84,30 |11,30 |0,20 |3,80 |0,40 ... |84,40 |10,61 |0,31 |4,30 |0,38 ... |84,43 |10,30 |0,35 |4,50 |0,42 ... 15 - ... әдісімен анықталған мұнайдың дистилятты бөлігінің
көмірсутектік топтық құрамы
|Темп- |Шығым|Парафин ... ... ... |ы | | |қ |
| ... | |фр/я |
| ... | ... |, %) | | ... | | | |р |
| | | | |% |
| | ... | |
| | |рі | | |
| | | |
| | | |
| | |nd20 ... |11,60 |55 61 ... |12,58 |56,78 ... 17 - ... 50-градустық фракциясының структуралық топтық құрамы
|Таңдама | | | ... ... ... ... |М | ... |
|а | | | | ... саны ... | | | | | |
| | | |
| ... |29,6 |1,9 |
| | ... | |
| ... | | ... |16,0 20,0 |2,7 1,3 |47 54 ... | | | ... ... ... алынған базалық май қалдық базалық май және
көмірсутектер ... ... және ... | ... |% |420 ... ... | | |
| | | | |
| ... ... | ... |6,9 |1,7 |56 ... 23 - ... қалдық май және көмірсутектер тобының структуралық
топтық құрамы
| ... ... % ... |
| | ... |
| | ... саны |
| | | ... ... | | |
| |СА |Сн ... |
| ... >500 |6,4 |0,9000 |53,00 |9,60 |- |
| |24,0 |0,9103 |129,0 |18,00 |7,15 |
| | | |2,5 П |А1СС ... ... ... |парафин | | |2,5П |
| ... | | | | ... |11,60 |4,50 |11,25 |14,30 |3,05 ... 26 -Таңдалмалының әр түрлі тереңдіктегі қалдық қасиеті [5]
|Шығын ... ... % ... |0,9095 |4,20 |2,10 |
| ... | | ... | | | |
|1 ) Май ... |100 |70,58 |- ... Фенол еріткіші |200 |141,17 |- ... ... су: |10 |4,7 |100 ... ... |1 |0,47 | ... Су |9 |4,23 | ... ... |310 |216,45 |100 ... | | | ... ... ... | | | ... ... |70 |48,87 |80 ... ... |17,5 |12,21 |20 ... |87,5 |61,08 |100 ... ... ... | | | ... ... |30 |20,94 |13,5 ... ... |183,5 |128,12 |82,5 ... Су |9 |6,28 |4,0 ... : |222,5 |155,34 |100 ... ... |310 |216,45 |100 |
5 ... ... ... ... колоннаның материалдық тепе-теңдігін ... ... ... су ... ... ерітіндісімен бірге кететінін
ескеру қажет. Ал рафинат ерітінді шикізаттың түріне және температуралық
режимге байланысты ... ... ... тұрақты болады. Құрамында 15-
20 % масса фенол болады.
Экстракциялау колоннасының теңдігін құрғанда шикізаттың фенолдың және
фенолды су ... кіру ... ... ... ... және экстракат
ерітіндісінің шығу температуралары негізінде кірген және шығындалған жылуды
жатады. Сонымен қатар фенол тиіс ... не ... ... ... ол ... ... бөлігінің температурасынан 4-8°С жоғары
tb= tcb (4-89)
Qкір, Qшығ арқылы ∆Q табамыз.
∆Q =Qк – ... ... ... Яә С=0,5 ... ... ерітіндісінің мөлшері шикізат пен фенолдың қосындысына
шаққанда 30 %-дан көп болуы керек: * 100 ≤ ... ... ... диаметрі рафинат және эстрактты фазалардың
қозғалу жылдамдығының орташа қосындысы арқылы табылады:
Ғ= W= ... Ғ ... ... ... =1,07; ... Д ... V1= ... Экстракциялық колоннаның биіктігі колоннаның тіреуінің бөлігін
есептегендегі биіктігі ... = ... ... ... ... саны n = ... d ... сақина диаметрі d = 25 немесе 50 мм
hB.3=*I05; І 6.3=1,0-1,5 сағ; ... ... h6.3 = * 1,2 = 4,2 ... 0,6 = 0,6 м
hH.3= 0,119*50*5 = 12,6 м
Н = 4,2 + 0,6 + 12,6 = ... ... ... 28 – ... ... материалдық тепе - теңдігі
|Атауы ... |1,°С | ... |Ч кал |
| | | | |4= | |
| | | | |м | ... 28 - ... ... | | | | | ... май дис-ты |263,48 |70 |0,9 | |74654,5 ... ... |526,96 |85 |1,07 | |149309 ... ... су |26,35 | | | | ... ... | |50 |1,07 | | ... | |50 |1 | | ... |816,79 | | | | ... | | | | | |
|1 ... ер-сі |494,06 | | | |265337 ... ... |395,24 |80 | | | ... ... |38,82 |80 | | | ... ... ... |586,25 | | | |1493253 ... ... |79,04 | | | | ... |483,49 | | | | ... |23,72 | | | | ... |816,79 | | | | ... ... 526,96* 141,67 = 74654,54
Qпр= 2640400+149309 = 2789709
Qәкст+Gәкс+qәкс= 22250*135,56 = 746626,5
=0,99+5*0,000392=0,932
Qраф=Gраф*ІtЖ= 586,25*226,3 = ... = ... ... = 228,3
а = (129,58+0,134*253+0,00059*(253)2) = 173,5
Qраф = 132668,5+746626,5 = 879295
6 Механикалық есептеу
1. Дене есебі
Вакуумдық колоннадағы К-1 ... ... ... ... ... ... ... жағдайдағы аппараттағы сырттан түсетін қысымды Рн.с =0.1
МПа деп қабылдау керек.
Ішкі ортада: бу және газ қалдық қысымы
Рс = 0,01 МПа
б) орта ... 250ºС кем ... ... есептік қабырға
температурасын tсm былайша қабылдау керек, эксплуатация жағдайында
максимальді ... орта ... тең деп ... tсm = 400 ºC.
в) Обечайканың материалы – болат, маркасы Х18 ... ... ... ... ... (III-5) [10] ... E= 1.81*10 ... Нормативтік мүмкіндік кернеуі δ*= 111 Мп/м
(III-4) таблица бойынша [10]
ж) Н = 33.85 технологиялық есеп бойынша.
з) Дв = 9 ... ... ... Ск = 1 мм.
к) Эррозияға үстеме Сэ = 0 ... ... ή = ... ... ... вакуумды есепке ала отырып обечайкадағы сырқы есептік
қысымды анықтаймыз,
қосымша қысым Рн= 0.1-0.01= 0.09 МПа.
Онда Рн = Рн.c +Рн= 0.1+0.09 = 1.19 ... ... ... номинальді есептік өлшемін мына формула
бойынша анықтаймыз (III-13).
S= 0.47*
3) Олай ... ... ... отырып обечайканың қабырға
қалыңдығы былай анықталады:
S = S+C = 29+1 = 30 мм
4) (15,10) [9] ... ... ... ... < 12.45, яғни қалыпты жағдай орындалады.
5) Ағымдық ... δт ... мына ... ... [10] δ* δт = δ* ... nт - ... шектеу бойынша төзімділік шегі
nт = 1.5
онда δт = 111*1.5 = 166.5 ... Олай ... (15.20) [19] ... ... сәйкетік жағыдайды
тексереміз.
3,76 2,11 яғни сәйкестік жағдай орындалды.
7) 115,1 < ... ... 15.8 ... R =0.12 ... Формула бойынша (15,38) [19] К- коэффициентін анықтаймыз:
К=875*
9) Есептік ось бойынша қысу күшін анықтаймыз:
Р=
10) Обечайканың төзімділігін ... > 0.0149, яғни ... ... ... ... ... дөңес түп бөлігінің есебі
1) Төзімділік жағдайдағы сфералық дөңес түп ... ... ... ... S, м. ... үшін (16.13) ... ... [19]
мұнда Rв = Дв = 5.5м ... ішкі ... S ... ... қалыңдығын шамалау үшін қосымша үстеме қабылдаймыз.
Со = 0.63 мм.
3) Номиналдік есептік қабырға қалыңдығына ... ... ... = Cк + Cэ + Со = 1 + 0 + 0.63 = 1,63 ... ... түп бөлігінің қабырға қалыңдығының үстемені есепке ... ... үшін мына ... пайдаланылады:
S= S+C=18.37+1.63=20мм
5) Сыртқы қысымның мүмкіндік жағдайы (16.19) [19] ... ... = 0,09 ... Тексереміз.
130,45 < 275 ; яғни қалыпты жағыдай сақталып тұр.
6 Технологиялық жүйенің сипаттамасы
Тазалауға түсетін жай фракциялары 13 сораппен 15 жылу ... бу ... ... ... ... ... ... Абсорбердің
төменгі бөлігін су ... ... ... түседі. Фенол буын маймен
ұстайды, ал су ... ... ... ... конализацияға
жіберіледі. Май екі абсорбердің төменгі бөлігінен 14 ... 16 ... 5 ... орта ... ... оның жоғарғы табақшасына
балқыған фенол, ал төменгі бөлігіне екінші ... ... ... ... су түседі.
Рафинат ерітіндісінен еріткішті ренегациялауды екі ... ... ... ... 5 ... ... ... 25 сораппен 27
жылу алмастырғыш және 23 пеш ... 6 ... ... Онда ... ... ... 6 колннаның төменгі бөлігінен рафинат ерітіндісі
22 колоннаға ағып ... ... ... ... су ... айдалады. 22
колоннаның төменгі бөлігінен рафинат 24 сораппен 27 жылу алмастырғыш және
30 тоңазытқыш арқылы қондырғыдан ... ... ... ... астылы жолмен арылады. Экстракт ерітіндісі 5 колоннаның осы бөлгінің
температурасын төмендетіп екінші рафинатты бөлу мақсатында ... ... ... ... ... 26 жылу ... арқылы колоннаға
жіберіледі, онда сумен фенолдың изоторопты қоспа булары ... ... 10 ... ... бөлігінің температурасы 28 ... ... 10 ... ... ... 29 ... ... арқылы 11 колоннаға беріледі, онда фенолдың негізгі бөлігі айдалады. 11
колоннаның төменгі бөлігінің температурасы 32 пеш ... ... ... ... беру арқылы ұсталынады. 11 колоннаның төменгі бөлігінен
фенолдың аздап ... бар ... 12 ... ... онда қалдық фенол
су буымен буландырады [1].
6 және 11 колонналарға құрғақ фенолдың буы ... ... ... жылу ... мен 17 ... ... одан кейін ол 18
құрғақ фенол сыйыдылығына түседі, одан әрі ... 36 ... 21 ... ... 5 ... түседі. 22 және 12 ... ... ... су ... ... олар 7 конденсатор-тоңазытқышта
конденсацияланады, 8 қабылдағышта жиналады, одан 9 ... 10 ... ... ... ... 8 ... және 10
колоннадан аротропты қоспа ішінара 4- тоңазытқышта конденсациялауға түседі.
6,12,22 колонналар фенолмен 10 колоннаға ... ... ... [1].
Қорытынды
Берілген тапсырма бойынша жылдық өнімділігі 1,0 млн.т Ромашкин мұнай
майы нұсқасы бойынша ... ... ... және ... ... ... ... Жобалау барысында май, парафин, ... отын және ... ... ... да ... ... ... 3, биіктігі
20,4 метр шықты.
Майды селективті тазалағанда фенол ... қосу ... ... ... ... курстық жобада қажет болған « Әдеби көздер ... атты ... ... ... ... ... көздер тізімі
1. Омаралиев Т.О, Мұнай мен газды өндірудің химиясы және технологиясы.
І-бөлім. Құрылымды өзгертпей өңдеу процестері ... ... 2001-399 ... ... М.Г, Смирнов ... ... ... заводов; Л.: Химия, 1984.-256 стр.
3. Нефти СССР. IV том, М.: Химия, 1972-492 ... ... Н.И. ... переработки нефти и газа. И.1. -М.: Химия,
1978.-428с.
5. Гуревич И.Л. Технология переработки нефти и газа. ... ... ... ... Т.О. Мұнай мен газ өңдеудің арнайы технологиясы.- Алматы:
Білім, 2002.-303 бет.

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Испания мемлекеті жайлы6 бет
Сүт индустриясы4 бет
Пирозалин мен оксазолиннің туындыларын синтездеу52 бет
«Мақсары дақылын өсіру және өңдеу технологиясы»11 бет
Адамның ажары3 бет
Ет және ет өнімдерінің тағамдық және биологиялық құндылығы7 бет
Ет және ет өнімдерінің тағамдық және биологиялық құндылығы.Тағамдық майлар9 бет
Жылқы – халық медицинасында5 бет
Майжасағыш құрылымын жетілдіріп сары май өндіру цехын жөндеу8 бет
Майлардың және сиыр майының сақтау технологиясы4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь