Жылдық өнімділігі 45 мың м2 фасадты керамикалық плиталар өндіретін заводтың технологиялық шешімдері

Мазмұны

Аннотация ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2
Нормативтік сілтеме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
Анықтамалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
Белгілеулер мен қысқартулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1. Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
2. Өнім номенклатурасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
3. Шикізат материалдарының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
4. Өндірістік әдісті таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
5. Құрал.жабдықтардың техникалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... .19
6. Өндірістің жұмыс істеу режимі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .22
7. Өндірістік бағдарлама және жобалық қуаттылық ... ... ... ... ... ... ...24
8. Шикізат құрамын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
9. Шикізат өндірісінің материалдық балансы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..27
10. Технологиялық процесс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
11. Өнім сапасын бақылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
12. Қондырғыларды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43
13. Еңбекті қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .44
14. Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45
15. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..47
16. Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..48
Кіріспе

Ұлттық және дүниежүзілік құрылыс индустриясының дамуы, құрылыс материалдарының жаңа түрлерін өндіруді жетілдіру жұмыстарын талап етеді. Осығын орай елімізде тұрғын үй және азаматтық құрылыс саласында жаңалықтар енгізе отырып жаңа сапасы жоғары құрылыс материалдарын өндіру маңызды мәселенің бірі.
Орта Азия мен Қазақстан территориясында құрылыс материалы ретінде алғаш игерілгені – топырақтар мен саздар. Оның дәлелі ретінде көне және орта ғасырларда салынған мешіттер мен кесенелерді айта аламыз. Ертеректе ғимараттарды піспеген қам сазды кірпіштерден тұрғызған болса, кейіннен ата-бабаларымыз кірпіштерді күйдіру технологиясын игеріп, аязға және суға төзімді күйдірілген керамикалық кірпіштерді жасауды үйренген. Сонымен қатар, оларды көркемдеу мақсатында беті әшекейлі терракотты және глазурьленген плиткаларды жасаған.
Керамикалық құрылыс материалдары мен бұйымдары жартылай кристалды, құрамдары қыш өнерінің ертедегі шеберлері негіздеген материалға жатады. Осындай материалды алу үшін құрамында темірдің тез еритін тотықтары мен қиын еритін заттары бар табиғи сазды минералды қоспалармен араластырылады. Осы араласпадан дайындалған бұйымдар жоғары температурада күйдіріледі. Осындай тез еритін заттардың ерімеген бөлшектерді байланыстыру нәтижесінде күйдірілген керамика алынады.
Табиғи жағдайда топырақты саз көп тараған және керамика өндірісінде қолданылатын жалғыз ғана шикізат деп саналады. Оны сумен араластырғанда, әр түрлі пішіндерді жеңіл қабылдайтын иілгіш қамырға айналады. Керекті пішінді қабылдап болған соң, жоғары температурада күйдіріледі, нәтижесінде әр түрлі құрылыс материалдары, тұрмыстық заттар мен сәулеттік бөлшектер алынады.
Құрылыста қолданылатын керамикалық материалдар тығыздығына байланысты екі топқа бөлінеді: қуысты және тығыз. Қуыстыларға су өткізгіштігі 5%-тен көп бұйымдар жатады. Мысалы, әр түрлі кірпіштер, әшекейленбеген керамикалық қаптағыш плиткалар, ағынды судағы дренажды құбырлар, черепица, керамзит және басқа кеуекті керамикалық бұйымдар. Тығыз керамикалық материалдарға су өткізгіштігі 5%-тен кем бұйымдар жатады. Олар: әшекейленген және клинкерлі балқымалы қоспадан қалыптанған бұйымдар, жол құрылысында қолданылатын қырлы теспелі тастар, санитарлы тазалық тораптарға және еденге төселетін плиткалар.
Фасадты керамикалық бұйымдар ғимараттардың қасбеттік бөлігін өңдеу кезінде қолданылады. Фасадты плиткалар, сондай-ақ, сатылы торлар қабырғаларын, йехтардың ішкі көріністерін, асхана қабырғаларын қаптауда қолданылады. Әйнекеймен (глазурьмен) қапталған плиткалар да кең тараған. Сонымен бірге фасадты керамикалық материалдарды терезе астын төсеуші, ернеуді өңдеуде жиі қолданады.
Фасадты қаптамалық керамикалық материалдарды шартты түрде келесідей негізгі үш топқа жіктейміз:
1) беттік кірпіш және беттік тастар;
2) қаптамалық фасадты плиталар (плиткалар);
3) архитектуралық-көркемдік детальдар.
Беттік кірпіш пен тастар бетінің жазықтығы түріне байланысты жазық немесе профильді, фактураланған, тегіс немесе рельефті суреті бар, арнайы қабатпен (ангоб, глазурь) қапталған немесе қапталмаған болып өндіріледі. Арнайы қабатпен қапталмаған бұйымдарды көбінесе терракота, қалың глазурьмен қапталғандарды – майолика деп атайды.Терракотты бұйымдар – суреті мен түсін келтіріп болған соң, глазурьланбаған қаптағыш материалдардың күйдірілген түрі. Майоликті бұйымдар – күйдіру кезінде табиғи түсті қабылдайтын немесе түсті глазурьмен жабылған қаптағыш керамикалық бұйымдар. Ондай плиткалармен қапталған ғимараттар қасбеттері кілемге ұқсас болып келеді. Өндірілетін бұйымдардың түсі әр түрлі болуы мүмкін: ақ түс пен ашық түстерден қара түске дейін (түрлі түсті бұйымдар).
Фасадты қамтамалық плиталар (ГОСТ 6664-59) қабырғамен жанасу әдісінің конструкциясы түріне байланысты келесідей жіктеледі:
бекітілмейтін,оларды қалау кезінде қабырғамен байланыстырмай, қабырға көтеріліп болған соң және шөккеннен кейін ғана оның бетіне цемент қамырымен бекітіледі;
бекітілетін, арнайы бөлшегі бар,қабырғаны көтеру кезінде оған қоса қаланады.
Әдетте плиталар (плиткалар) цемент араласпасымен қабырғаға бекітуге ыңғайлы болу үшін артқы бөлігінде ендік еңісі бар немесе бұдырлы болып келеді.
ГОСТ 6664-59 талаптарына сай плиталардың биіктігі, ұзындығы және ені бойынша өлшемдері ауытқуларының рұқсат етілген шегі келесіден артпауы керек:
215 х250 мм-ден үлкен өлшемдегі плиталар үшін сәйкесінше:
+3; +5 және +3 мм,
215 х250 мм-ден кіші өлшемдегі плиталар үшін сәйкесінше:
+2; +3 және +3 мм.
Кілемдік жұқа қабатты плиткаларды өлшемдері 464х722 мм-ге дейін, ені бойынша саны 9 бен ұзындығы бойынша саны 14 плиткаға жететін тік төртбұрышты кілемшелер ретінде қағазға жабыстырылған күйде шығарады. Өлшемдері бойынша ауытқулардың рұқсат етілетін шегі - +1мм, кілемге жиналған плиткалар арасындағы тігісі бойынша – 4мм+1мм, кілемнің өлмемдерден ауытқуы - +3мм.
Плиткаларды қабырғалық панельдер және ірі қабырғалық блоктарды қаптауда қолданады.
Плиталардың қысу және майысу кезіндегі брутто қимасы бойынша беріктік шегі келесі кестеде көрсетілген мәндерден төмен болмау керек.
16. Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Г.С. Бурлаков. Основы технологии керамики и искусственных пористых заполнителей. Москва «ВШ», 1972.

2. Справочник по производству строительной керамики 2 том. Москва, 1962.

3. Кулибаев А.А., Бишимбаев В.К., Касимов И.К., Ергешев Р.Б., Байболов С.М. Құрылыс материалдары. Алматы, 2004.

4. Кулибаев А.А., Бишимбаев В.К., Касимов И.К., Байболов С.М. Сәулеттік материалтану. Алматы, 2006.

5. П.П.Будников. Технология керамики и огнеупоров. Москва, 1962.

6. Нагибин. Технология производства строительной керамики.

7. К.В.Чаус, Ю.Д.Чистов. Технология производства строительных материалов, изделий и конструкций.

8. И.Я.Гузман. Химическая технология керамики.

9. И.И.Мороз. Технология строительной керамики. Киев, 1961.

10.А.Г.Комар. Строительные материалы и изделия. Москва, «ВШ», 1967
        
        Жылдық өнімділігі 45 мың м2 фасадты керамикалық плиталар өндіретін заводтың
технологиялық шешімдері
Мазмұны
Аннотация..............................................................
...............................2
Нормативтік
сілтеме.....................................................................
...... 3
Анықтамалар............................................................
............................4
Белгілеулер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... және ... ... ... ... ... ... ... Өнім ... ... ... ... ... ... ... ... жобада жылдық өнімділігі 45 мың м2 ... ... ... заводтың технологиялық шешімдері
көрсетілген. Жобалық қуаттылыққа ... ... ... ... сай ... ... материалдық балансы
есептелген. Өндірісте қолданылатын негізгі технологиялық ... ... ... ... ... сай қолданылатын
қондырғылардың техникалық сипаттамасы, өндірістің жұмыс істеу ... ... өнім ... ... ... сай ... әдістері жайлы
айтылған. Және керамикалық бұйымдар өндіретін заводтардағы ... ... ... ... ... ... ... жобадағы кестелер саны – 12
Курстық жобадағы суреттер саны – 2
Курстық жобадағы схемалар саны – 1
Курстық жобаның орындалу ... саны – ... ... 13996-95 Фасадты керамикалық плиткалар және олардан жасалған
кілемдер.
ГОСТ 6664-59 Фасадты қаптамалық плиталар.
Анықтамалар
Топырақ – каолинит, ... дала ... ... ... мен ... ... тотығы сияқты материалдардын тұратын, сумен араласқанда
пластикалық қамыр тәрізді масса түзетін, кепкенде ... ... ... ... ... ... қалпына келетін шөгінді механикалық тау
жынысы.
Терракота – суреті мен түсін ... ... соң, ... ... ... ... – күйдіру кезінде табиғи түсті қабылдайтын немесе түсті
глазурьмен қапталған қаптағыш керамикалық бұйымдар.
Эмальді ...... ... шыны ... ... дейін
ауысатын және бұйым бетіне жағылған, жеңіл балқитын балшықтардан пайда
болған жұқа қабат.
Глазурь - ... ... ... ... ‘Glos’ – шыны деген сөзден
шыққан) күйдіру арқылы біріктірілетін қалыңдығы 0,15-0,3 мм шыны ... ... ... ... ... – дала ... слюда және әр түрлі силикаттардың желденуі мен
одан әрі қабатты бөлшектеніп бұзылуынан пайда болған ... ...... ... және оттық шөгуі кезіндегі
деформациясын азайту мақсатында қалыптау ... ... ...... ... ... және глиноземмен әрекеттесіп,
жеңіл балқитын силикатты балқымалар ... ... ... ... төмендететін арнайы қоспалар.
Ауалық шөгу – қалыптап болған соң шикі ... ... ... ... және көлемінің өзгеруі (төмендеуі).
Оттық шөгу – термиялық өңдеу (күйдіру) ... ... ... ... және ... ... ... - көлемі бір технологиялық жолдың бір ауысымдағы ... емес бір ... ... ... өлшемдегі плиталардан тұруы керек
Қысқартулар мен белгілеулер
мм- миллиметр
м – метр
КСЖ – ... ... ............ ... – жоғары негізді топырақ
Н топырақ – негізді топырақ
Жқ топырақ – жартылай қышқыл топырақ
Қ топырақ – ... ... және ... ... ... дамуы, құрылыс
материалдарының жаңа түрлерін өндіруді жетілдіру ... ... ... орай ... тұрғын үй және азаматтық құрылыс саласында жаңалықтар
енгізе отырып жаңа сапасы ... ... ... ... ... ... Азия мен Қазақстан территориясында құрылыс материалы ретінде
алғаш ...... мен ... Оның ... ретінде көне және
орта ғасырларда салынған мешіттер мен кесенелерді айта аламыз. Ертеректе
ғимараттарды піспеген қам ... ... ... ... ... ата-
бабаларымыз кірпіштерді күйдіру технологиясын игеріп, аязға және ... ... ... ... ... үйренген. Сонымен
қатар, оларды көркемдеу ... беті ... ... ... плиткаларды жасаған.
Керамикалық құрылыс материалдары мен ... ... ... қыш ... ... шеберлері негіздеген материалға жатады.
Осындай материалды алу үшін құрамында ... тез ... ... ... ... заттары бар табиғи сазды минералды қоспалармен араластырылады.
Осы араласпадан дайындалған бұйымдар жоғары ... ... тез ... ... ... ... байланыстыру нәтижесінде
күйдірілген керамика алынады.
Табиғи жағдайда топырақты саз көп тараған және ... ... ... ғана ... деп ... Оны сумен араластырғанда, әр
түрлі пішіндерді жеңіл қабылдайтын иілгіш қамырға айналады. Керекті пішінді
қабылдап ... соң, ... ... ... ... әр ... материалдары, тұрмыстық заттар мен сәулеттік бөлшектер алынады.
Құрылыста қолданылатын керамикалық материалдар тығыздығына ... ... ... ... және ... ... су ... 5%-тен
көп бұйымдар жатады. Мысалы, әр түрлі кірпіштер, әшекейленбеген ... ... ... ... дренажды құбырлар, черепица, керамзит
және басқа кеуекті керамикалық ... ... ... материалдарға су
өткізгіштігі 5%-тен кем бұйымдар жатады. Олар: әшекейленген және клинкерлі
балқымалы қоспадан қалыптанған бұйымдар, жол құрылысында қолданылатын ... ... ... ... ... және ... төселетін
плиткалар.
Фасадты керамикалық бұйымдар ғимараттардың қасбеттік бөлігін өңдеу
кезінде ... ... ... ... ... ... ... ішкі көріністерін, асхана қабырғаларын қаптауда
қолданылады. Әйнекеймен (глазурьмен) қапталған ... да кең ... ... фасадты керамикалық материалдарды ... ... ... ... жиі ... ... ... материалдарды шартты түрде келесідей
негізгі үш топқа жіктейміз:
1) беттік кірпіш және беттік тастар;
2) ... ... ... ... ... ... кірпіш пен тастар бетінің жазықтығы түріне байланысты жазық
немесе профильді, фактураланған, тегіс немесе рельефті суреті бар, ... ... ... ... ... ... болып өндіріледі.
Арнайы қабатпен қапталмаған бұйымдарды ... ... ... ... – майолика деп атайды.Терракотты бұйымдар –
суреті мен түсін келтіріп ... соң, ... ... ... ... Майоликті бұйымдар – күйдіру кезінде
табиғи түсті қабылдайтын немесе түсті ... ... ... ... ... плиткалармен қапталған ғимараттар қасбеттері
кілемге ұқсас болып келеді. Өндірілетін бұйымдардың түсі әр ... ... ақ түс пен ашық ... қара ... ... ... ... бұйымдар).
Фасадты қамтамалық плиталар (ГОСТ 6664-59) қабырғамен жанасу әдісінің
конструкциясы түріне байланысты келесідей жіктеледі:
бекітілмейтін,оларды қалау кезінде қабырғамен байланыстырмай, қабырға
көтеріліп болған соң және ... ... ғана оның ... ... бекітіледі;
бекітілетін, арнайы бөлшегі бар,қабырғаны көтеру кезінде оған қоса
қаланады.
Әдетте плиталар (плиткалар) цемент ... ... ... болу үшін ... ... ... ... бар немесе бұдырлы болып
келеді.
ГОСТ 6664-59 талаптарына сай плиталардың биіктігі, ... және ... ... ... ... ... шегі ... артпауы
керек:
215 х250 мм-ден үлкен өлшемдегі плиталар үшін сәйкесінше:
+3; +5 және +3 ... х250 ... кіші ... ... үшін ... +3 және +3 ... жұқа ... плиткаларды өлшемдері 464х722 мм-ге дейін, ені
бойынша саны 9 бен ... ... саны 14 ... жететін тік
төртбұрышты кілемшелер ретінде қағазға жабыстырылған күйде шығарады.
Өлшемдері бойынша ауытқулардың ... ... шегі - +1мм, ... плиткалар арасындағы тігісі бойынша – ... ... ... - +3мм.
Плиткаларды қабырғалық панельдер және ірі қабырғалық блоктарды
қаптауда ... қысу және ... ... ... ... ... беріктік
шегі келесі кестеде көрсетілген мәндерден төмен болмау керек.
Кесте 1.1
Фасадты керамикалық плиталардың қысу және ... ... ... ... ... ... |
| | ... түрі | |
| ... ... ... ... |
| |5 үлгі ... |5 үлгі ... |
| ... |үлгілер |орташа ... |
| ... ... ең | ... ең |
| | ... | ... |
|Пластикалық әдіспен | | | | ... ... және |150 |125 |28 |14 ... ... | | | | ... ... әдіспен | | | | ... ... және |100 |75 |16 |8 ... ... |75 |50 |12 |6 ... ... ... ... кронштейндер
және фасадтың басқа элементтерін ... ... ... ... және ... ... қолданылатын бұйымдар жатады.
Көркемдік бөлшектердің бірі – мозайка. Ол түсті керамикалық және тасты
кесектерден ... ... ... ... берік байланысын
қамтамасыз ететін, сондай-ақ қабырғаларды, едендерді, үй төбесінің астыңғы
қырларын әрлеуде қолданылатын суреттер-панно ... ... ... ... ... ... пішінді болады.
Аталған плиткаларды, түсті геометриялық суреттер мен ... ... ... және қолданбалы өнерде қолданады. Жай жағдайларда
үйдің фасады мен іш ... ... ... ... ... реттеу және оларды ағымдық өндіру
мақсатында архитектуралық детальдардың тұрақты ... 24 ... ... түрлі әдіспен біріктіру нәтижесінде ... ... ... болады (карниз, белдемше, тартқыштар, т.б.).
2. Өнім номенклатурасы
Глазурьланған фасадты керамикалық плиткалар. Номиналды өлшемдері:
ұзындығы – 200 мм, ені – 100 мм, ... – 7мм. ... ... ... Құрылымы кеуекті, кеуектілігі 8%-ға дейін. Су сіңіргіштігі - ... ... ... 30-50 цикл. Майысу кезіндегі беріктік шегі нақты
тағайындалмаған.
Барлық фасадты керамикалық плиткаларға келесідей талаптар ... ГОСТ 6664-59 ... сай ... ені және қалыңдығы бойынша
өлшемдерінен рұқсат ... ... шегі ... +2; +3 және +3 ... аспау керек. Ауытқулар орын алған кезде, плиткаларды жинау ... ... 4 ... ... ... ... алу шарт;
2) дайын бұйымдар -150С-де мұздату және +150С-де ерітудің 25-тен кем
емес ... ... ... (қабаттарға ажырау,
қатпарлану,сызаттану,түсінің ... т.б.) ... ... бұйымның денесінің құрылымы қабаттарға жіктелмеген ешқандай қуыссыз
біртекті болуы керек;
4) ... ... ... ... болуы және белгілі ара
қашықтықтан ... ... 10м) ... ... ... жол
берілмейді. Бұйымдардың бетінің түсі бекітілген ... сай ... ... ... анық болу ... беттік жазықтығы қисаймаған
сапалы, бұрыштары ұрылмаған, қабырғалары сызаттанбаған және өзге ... ... ... су ... ашық ... күйетін саздан жасалған бұйымдар үшін
12%-дан, өзге ... ... ... үшін ... ... ... түрі және пішініне байланысты сәйкесінше техникалық шарттармен қатаң
нормаланатын жеке ... жол ... ... материалдарының сипаттамасы
3.1 Топырақты материалдар
Топырақты материалдар керамика өндірісінің негізгі шикізаты болып
саналады.
Топырақтар – ... ... ... ... түзетін, майда дәнді
полиминералды араласпалар. ... соң бұл ... оған ... пішінін
сақтайды, ал күйдірген соң тастың беріктігіне ие болады. Топырақтар ... ... ... ... тау ... ... физико-
химиялық және биохимиялық әсерлер нәтижесінде бұзылып мүжілуі арқылы пайда
болған өнім.
Керамика өндірісінде шикізат ретінде ... ... ... ... химиялық байланысқан суын ... ... ... ... ... ... тасқа ұқсас беріктікке ие
болатын түрлі химико-минералогиялық құрамдағы борпылдақ немесе ... ... ... тау ... ... сазды материалдар түзілу шарттарына байланысты бастапқы тау
жынысының бөліну ... ... ... ... ... және ... су, жел және мұздықтармен көшіп, шөгуі нәтижесінде пайда болған
болып жіктеледі. Шөгінді топырықтардың ... ... тау ... ... ... саздарға қарағанда едәуір өзгешеленеді. Шөгінді
топырақтар көбінесе кең тараған.
ГОСТ 9169-59-ға сәйкес барлық ... ... ... ... ... және сазды сланецтерге жіктеледі.
Сазды шикізатқа түрлі топырақтар мен ... ... ... ... ... қасиеттері олардың құрамындағы натрийлі дала шпаттарынан
түзілген минерал – каолинитпен Al2O3 . 2SiO2 . 2H2O ... . Al2O3 . 6SiO2 + CO2 + 2H2O → Al2O3 . 2SiO2 . 2H2O +
+ Na2CO3 + 4SiO2 ... ... дала ... (альбит) орнына калийлі дала шпаты K2O ... . 6SiO2 ... ... микролин) немесе кальцийлі (әктасты) дала
шпаты CaO . Al2O3 . 6SiO2 болса, онда каолиннің ... ... ... . Al2O3. 6SiO2 + CO2 + 2H2O → Al2O3 . 2SiO2 . 2H2O +
+ K2 CO3 + ... . Al2O3. 2SiO2+ CO2 + 2H2O → Al2O3 . 2SiO2 . 2H2O + ... ... ... мен каолин) бастапқы түзілген тау
жынысының қалдықтары мен ... ... ... ... ... оған ... аралас келеді.
Топырақты заттар бір немесе әр түрлі сазды минералдардан ... ... ... олар мономинералды, екінші жағдайда полиминералды
деп аталады.
Топырақтарда қоспа ретінде кварцты құм, ... ... ... ... және ... ... ... құм топырақтың құрамында 60%-ға дейін түрлі мөлшерде болады.
Кварцты құм топырақтың пластикалығын және ... ... ... және ... ... ... осы процестерге
сезімталдығын азайтады. Құмның майда дәнді фракциясының (шлюф) болуы саздың
кептіру процесіне сезімталдығын жоғарылатады.
Темір ... ... (Fe2S), ... ... ... карбонаттар (сидерит) және темірдің тотықтары күйінде
кездеседі.
Темірдің майда дисперсті қоспалары ... ... ... қоспаларының дәнді ендірмелерінің болуы ... ... ... ... болуына алып келеді.
Кальций карбонаттары және магний ... ... ... ... ... ... болып, күйдіруден кейін бұйымдардың
бұзылуына алып келеді. Осы карбонаттардың ... ... ... кездесуі
дайын бұйымдардың кеуектілігін арттырып, беріктігін төмендетеді.
Сульфаттар, көбінесе гипс (CaSO4 . 2H2O ) ... ... ... ... ... ... де, ... температурада
күйдіргенде балқытпалардың пайда болуына әкеледі.
Слюдалар әдетте топырақтарда аз мөлшерде кездеседі. Слюдалардың болуы
топырақтың ... ... ... ... топырақта күкіртқышқылды, көмірқышқылды және Na, K, Mg,
Ca-дың басқа қосындылары ретінде кездеседі. Na, K және ... ... ... ... ... арттырып, отқатөзімділігі және
пісу температурасын ... ... ... ... кукіртті
қышқылының кездесуі бұйымның бұзылуына алып келеді.
Көптеген ... ... ... ... бетінде ақтаңдақтар
мен дақтар түзеді, дайын бұйымның штукатуркалық ... ... ... ... ... ... ... бетінде сарғылт-жасыл
дақтар түзеді. Жеңіл балқитын топырақтар құрамында органикалық қоспалардың
аз мөлшерде ғана болуы күйдіру процесі ... ... күрт ... топырақтың ісініп кетуіне алып келеді.
Топырақтар мен каолиндердің қасиеттері оның ... ... мен ... ... қатынасымен анықталады.
Отқатөзімді, қиын балқитын және жеңіл балқитын топырақтардың химиялық
құрамы әдетте 3.1-кестеде көрсетілген мәндермен сипатталады.
кесте 3.1
Топырақтардың ... ... ... % ... | |
| |SiO2 |Al2O3 +TiO2 ... негізді |Жн ... ... ... |Н |30-40 ... қышқыл |Жқ |15-30 ...... ... ... ... ... ... құрамы сияқты әртүрлі
болады. Отқа төзімді, қиын балқитын және ... ... ... ... ... құрамы 3.3-кестеде берілген.
кесте 3.3
Топырақтың гранулометриялық құрамы
|Топырақ түрлері |Бөлшектер өлшемі, мм |
| ... |н |5 |1 |05 |001 |н ... |
| ... | | | | | ... |0 – 5 |0 – 15 |1 – 16 |1 – 25 |4 – 33 |45 – 88 ... ... |0,5 – |0,5 – 15|2 – 27 |0,5 – 16|4 – 34 |18 – 80 ... ... |15 |0,5 - 18|9 - 55 |4 - 24 |6 - 25 |10 – 50 |
| |0,2 - | | | | | |
| |19 | | | | | ... ... топырақтар көбінесе органикалық заттармен немесе темір
қосылыстарымен, ... – хром ... ... болып келеді.
Топырақтар сұр, сары, күңгірт, қызғыш, жасылдау, қара және ... ... ... ... ... түсі ... оның құрамындағы темір
қосылыстарының мөлшеріне байланысты. Күйдіру ... ... ... темір қосылыстары күйдірілген бұйымдарға көк-жасыл түс береді.
Топырақтағы темірдің ... ... ... ... бұйымдардың түсі қара
түске дейін қоюлана түседі.
Егер топырақты күйдіру қышқылды ... ... ... ... ... ... тотыққан формаға өтеді. Сонымен ... ... ... мөлшеріне байланысты күйдірілген бұйымдарға 3.4-
кестеде көрсетілгендей түрлі түстер береді.
Кесте 3.4
Топырақ құрамындағы Fe2O3 мөлшеріне байланысты түсінің ... ... |1,3 |2,7 |4,2 |5,5 |8,5 |10,0 |
|% | | | | | | | ... түсі |Ақ ... |Ашық |Сары |Ашық ... |Қою |
| | | ... | ... | ... |
Топырақты күйдірудегі толық пісуге алып келетін қызыдыру ... ... ... көбінесе күйдіріліп жіберген керамикалық
кірпіштер, күңгірт түс ... ... соң ... түсі одан ... ... ... қолданылуын сипаттайды.
3.2. Жүдеудететін қоспалар
Керамикалық бұйымдар өндірісінде ... ... ... аз ... Бұл ... ... және ... кезінде олардан
дұрыс пішінді бұйым алуға кедергі жасайтын, көптеген майда сызаттарға алып
келетін шөгуімен ... ... және ... ... ... топырақтардың шөгуін төмендету мақсатында керамикалық массаларға
жүдеудететін қоспалар қосады. Жүдеудететін қоспаларды ... және ... ... ... ... ... құм, ... шаңды кварц
(маршалит), яғни, 1000˚С температураға дейін қыздыру кезінде топырақ ... ... шыны ... ... ... ... ... жүдеудететін қоспаларға дегидратацияланған топырақ, шамот,
күйдірілген ... ... ... ... ... қоспаларды
ендіру топырақтың пластикалығын және кептіру мен күйдіру кезіндегі шөгуін
төмендетеді.
Кварцты құм, ... және ... ... ... ... температурада
күйдіру кезінде топырақтың ауалық және оттық шөгуін төмендетіп қана қоймай,
сонымен бірге, кептіру ... ... ... ... арттырады. 1000˚С-ден жоғары ... ... ... ... ... және керамикалық массаға ендірілген
балқымаламен әрекеттеседі. ... ... ... ... ... ... ... тұтқырлығын арттырады да, күйдіру кезінде орын алатын
бұйымдардың деформациясын азайтады.
Кейде жүдеудететін қоспа ретінде ... ... ... ... күйдірілген топырақты майда ұнтақтап
дайындайтын шамот тек қымбат керамикалық ... ... ... ... ... ... бұйымдардың сынықтары мен брактарын
майдаланған ұнтағын да қолдануға болады.
Күйіп кететін қоспаларға ағаш ұнтағы, көмір, ... отын ... Бұл ... төмен температурада жүдеудететін қоспалар сияқты
әрекет етсе, жоғары температурада ... ... ... ... жақсы әсер етеді, отын ... ... ... бұйымның
кеуектілігін арттырып, меншікті салмағын төмендетеді. Ағаш ұнтағының
көлденең кесуде алынған және 5 ... ... емес ... ... ... ... ... қоспаларды алдын ала майдалайды, майда дәнді қоспаларды
електен ... ... және ... кететін қоспалары бар керамикалық
масса оны қалыптау және одан ... ... ... ... жақсы әсер ететін қасиеттерге ие болу керек.
Жарамсыз өнім қалдықтары. Керамикалық ... ... ... ... кезінде деформацияға ұшыраған, шеттері жарылып
кеткен және басқа да жарамсыз ... ... ... Бұл ... ... ... күйінде тиімді жүдеудеткіш ... ... ... Бұл үшін ... ... ... өлшемге дейін
ұнтақтайды да, белгіленген қатынаста топырақпен ... ... ... ... ... салмағы – 2,5-2,6; қияқтасының
көлемдік салмағы – 800-1200 кг/м3 , ... ... ... – 1400 ... қатар, өндірісте жарамсыз өнім қалдықтарын өңдеп ... ... ... де ... ... ... алуға қосымша қаражат жұмсамай, сонымен ... ... ... ... ... ... де ... болады.
3.3. Топырақтың балқу температурасын төмендететін қоспалар (флюстар)
Топырақтың балқу температурасын төмендететін қоспалар деп ... ... ... әрекеттесіп, нәтижеде топыраққа қарағанда жеңіл
балқитын қосылыстар түзетін материалдарды айтамыз. ... ... ... ... оның пісу ... және ... төмендетеді, беріктігін арттырып, ... ... ... ... береді.
Топырақтың балқу температурасын төмендететін қоспалар екі ... ... ... ... ... ... керамикалық массаның
пісу температурасын төмендететін флюстік қасиеттерге ие материалдар; және
балқу ... ... ... ... ... ... ... жеңіл балқитын қосылыстар түзетін материалдар.
Бірінші топтағы материалдарға дала ... ... ... және т.б. жатады. Екінші топтағылар – доломит, ... ... ... дала ...... ... ... (K2O . Al2O3 . 6SiO2)
белгілі балқу температурасы жоқ, себебі балқу кезінде лейцит (K2O . Al2O3 ... және ... ... бай ... ... ... Ортоклаз немесе
микроклин 1170˚С температурада ... ... ... толығымен
балқиды.
Калийлі дала шпаты ақ, сұр, сарғыш, қоңыр-қызыл, қою қызыл және ... ... ... Ол өзге дала ... ... ... едәуір
тұтқырлығымен және күйдіру температурасының жоғарылаған сайын балқыма
тұтқырлығының аз мөлшерде төмендеуімен ... дала ... ... альбиттің (Na2O . Al2O3 . 6SiO2) ... ... ... шегі жоқ. ... ... ... өтеді. Ол ақ, сары, қызғылт, сұр және басқа түсте болады. Калийлі
дала шпатына қарағанда ... ... ... тұтқырлығы, балқу
температурасы және тұтқырлық күйінің температуралық интервалы төмен болады.
Негізгі кемшілігіне ... ... ... ... ... ... нәтижеде бұйымдардың деформацияға ұшырауы жатады. Калийлі
дала шпатының құрамында аз ... ... дала ... ... ... температурасын төмендетіп, тұтқырлығының өзгеруіне аз әсер етеді.
Кальцийлі (әктасты) дала шпаты – анортит (CaO . Al2O3 . ... ... ... ... ... сары ... ... дала шпатының (плагиоклаз) құрамында ... ... және ... ... Плагиоклаздардың белгілі балқу
темперетурасы болмайды, ол температура альбит пен анортиттің ... ... ... ... ақ ... ... Дала шпаттары
табиғатта таза күйінде аз кездеседі, олар көбінесе ... ... ... дала ... ... кварц, слюда, апатит, магнетит,
пирит қосылмалары араласып ... Дала ... ... ... ... ... келеді. ГОСТ 7030-54 талаптарына сай дала жұқа
керамикаға арналған дала ... ... Fe2O3 ... үшін 0,2%, 2-
сорт үшін 0,3%-дан аспау керек.
Керамикалық масса құрамына кіретін дала ... ... ... ... тұтқыр шыны немесе балқыма түзеді де, ... ... ... мен ... ... ... шпатының балқымасы топырақ пен кварцты ерітетін қасиетке ие.
Күйдіру температурасы артқан сайын дала ... ... ... арта ... ... ... ең жоғары еріткіш қасиетке ие.
Дала шпаттарының жеке түрде кездесуі өте сирек. Көп ... бен ... ... ... пен ... ... ... дала шпаттарының органикалық ресурстарының шектеулілігіне
байланысты керамика өндірісінде, дала шпаттарының кварцпен араласпасы ... ... ... ... ... ... температурасы және
балқымасының еріткіш қасиеті оның құрамындағы дала шпатының мөлшеріне және
оның қасиеттеріне тәуелді.
ГОСТ 7030-54 талаптарына ... ... Fe2O3 ... ... – 0,2%, ... үшін – 0,3%, ... үшін0,5%-дан аспау керек; кез
келген сорттағы пегматит үшін бос кварц мөлшері ... ... ... ... ... дала ... орнына нефелин минералы (K2O .
3Na2O. 4Al2O3 . 9SiO2) мен дала ... ... ... ... нефелин
сиениттерін қолдануға болады. Нефелин құрамында 30% дейін сілтілер болады.
Нефелин-сиениттің балқу ... ... (CaCO3 . MgCO3) ... ... қатты флюстық әсер етеді,
CaCO3 немесе MgCO3 –ке қарағанда көп есе жоғары. ... ... ... ... ... ... (MgCO3) ... температурада фарфордың кейбір
түрлерін ... ... ... ... ... ... (CaCO3) термиялық диссоциацияға 910˚С температурада ұшырайды.,
бұл кезеңде ол жұдеудеткіш және ... ... ... ... ... ... диссоциация нәтижесінде түзілген әк (СаО) керамикалық
масса ... ... ... ... ... түзеді.
Керамикалық массаның құрамындағы әктің болуы оның пісу ... ... мен пісу ... ... ... едәуір
төмендеп, күйдіру кезінде бұйымдардың деформацияға ұшырау қаупін азайтады.
Бор әдетте пісу температурасына дейін күйдірілетін және керең ... ... ... ... ... Жеке ... жұқа ... боялуы қажет болғанда, бор орнына мрамор қоланылады.
4. Өндірістік әдісті таңдау
Фасадты керамикалық материалдарды ... екі ... ... ... ... пластикалық қалыптау және жартылай құрғақ пресстеу
арқылы ... ... ... ... шикізат материалдарын
ылғалдылығы 18-22% пластикалық әдіспен ... ... оны созу ... ... пресс), штамптау арқылы (фрикционды ... ... ... ... қалыптап, шикі бұйымдарды кептіру және күйдіру
процесстері ... ... ... құрғақ тәсілмен өңдеу
қарастырылған: материалдырды жеке майдалау, кептіру және ... ... ұн ... ... алу, оларды араластырып, кейіннен біртекті
пластикалық күйге келгенше ылғалдау.
Жартылай ... ... ... ... ... де ... (топырақ және қоспалар) ұнтақ тәрізді күйге келтіріледі.
Ылғалдылығы 7-14% ұнтақтардың біртекті араласпасынан ... ... ... ... шикі ... пресстейді. Кейіннен пресстелген бұйымдар
кептіріліп, күйдіріледі.
Жобаланып отырған ... ... ... әдіс – ... ... Қалыптау массасының (шихта) ылғалдылығы 8-12%. Өндірілетін
бұйымның сапасын жақсарту мақсатында қалыптау массасы шликерлік ... ... алу ... ... Сонымен берге, бұйымдардың көркемдік-
эстетикалық түрін жақсарту мақсатында глазурьлеу қолданылады. Глазурьленген
бұйымдар екінші ретті күйдіру процесінен өтеді. ... ... ... ... ... ... ... жүргізіледі.
5. Құрал-жабдықтардың техникалық сипаттамасы
1. СМ-697 қосарланған гидравликалық пресі.
Берілген автоматтандырылған гидравликалық пресс өнімділігі ... ... ... ... ... ... Пресс келесідей негізгі
түйіндерден тұрады: колонналар, ... ... ... ... ... бар гидравликалық цилиндрлер, сыртқа ... ... ... ... және ... ... ... қажетті гидроаппаратура және ... ... ... ... ... операциялардың барлығы
– пресс-массаны тиеу, пресстеу, плиткаларды сыртқа шығару – автоматты түрде
өтеді.
кесте 5.1
СМ-697 гидравликалық пресінің техникалық сипаттамасы
|Көрсеткіш атауы ... ... ... |3000 ... ... ... плиткалар саны |3 ... ... ... ... | ... |50 ... |300 ... ... кВт |11,5 ... ... қысымы, т |320 ... ... мм: | ... |2800 ... |2200 ... |2000 ... кг |8000 |
2. KPF-8 ...... 2 – ... 3 – ... ... 4 – ...... насос.
сурет 5.2. KPF-8 фильтр-пресінің көрінісі
Керамикалық материалдарды сулы әдіспен дайындау ... ... ... ... 60-50 ден 20-22% дейін) үшін рамалы
фильтр-пресстер қолданылады.
Бұл аппараттар шеңбер немесе ... ... ... ... бағыттаушы және маңдай бөлігінен, рамаларды ... ... ... ... рамалық фильтрлер келесідей жұмыс атқарады: рамалар
арасына фильтрлеуші сүзгілер (бельтинг) ... ... ... және ... ... насос арқылы бір біріне
жақындатады. Жиналған ... ... ... ... осы ... ... жібереді. Жіберілген шликердің суы сүзгі арқылы өтіп
кетеді де, онда ... ... ... ... ... ... ... су рама сыртына арнайы ернеулер арқылы шығып кетеді.
кесте 5.2
KPF-8 Фильтрпрессінің техникалық сипаттамасы
|Көрсеткіш атауы ... ... ... мм |800 ... саны |50 ... ... ... |12 ... ... ... |200 ... |
|Габариттік өлшемдері, мм: | ... |5250 ... |1120 ... |1200 ... кг |8350 |
3. ... саңылаулы роликті пеші.
сурет 5.2. Саңылаулы роликті пешінің сыртқы ... ... ... жылдамдықтағы бірқатарлы күйдіруді қамтамасыз етеді.
Пештің күйдіру циклының жалпы ұзақтығы мозайкалық плиткалар үшін 30-40 мин;
«кабанчик» ... ... үшін 1,5 сағ ... ірі өлшемді плиткалар
үшін 4-5 сағ. Қыздыру ... ... пеш ... бойынша
тасымалдауға арналған роликті конвейер астына орналасады. Пешті қыздыру ... ... ғана ... ... ... ... күйдірілуді қамтамасыз ету
үшін, жоғары бөлігінен де жүргізіледі. Шикі бұйымдар ... ... ... ... ... пеш ... ... жылжиды. Пештегі
күйдіру режимін таңдауымыз ... ... ... ... ... ... біртекті жылжуын ғана қамтамасыз етіп қана қоймай,
сонымен бірге олардың біртекті күйдірілуін қамтамасыз етеді.
кесте 5.3
СМК-158А ... ... ... ... сипаттамасы
|Көрсеткіш атауы ... ... мың ... |350 ... м |62,4 ... ені, м |1,15 ... ... м |0,7 ... ... м3 |41 ... саны, дана |20 ... ... дана |1 ... ... ... ... ... дана |891 ... ... кг ... отын /м3 |3 |
6. ... ... істеу режимі
Өндіріс орнының жұмыс істеу режимі жеке кәсіпорындар үшін жеке түрде
жылдағы жұмыс күндерінің санымен, тәуліктегі ауысымдар саны және ... ... ... ... ... ... ... берілген жылдық
қуаттылығы 45000 м2 фасадты керамикалық плитка ... ... ... ... ... етіп ... Жылдағы ... ... ... ... мен демалыс күндерінің саны
60
3. ... ... ... ... ... жұмыс ұзақтығы ... ... ... ... ... Жұмыс ... ... ... ... ... жұмыс принципін, ауысымдық жұмысты,
құрал-жабдықтардың өтпелі және жобалық ... ... ... ішінде
қондырғыларды тазалау, майлау, реттеу және ... ... ... ... және ... ... тазалауға кететін қажетті уақыт
резервін және де керамика бұйымдарын өндіретін ... ... ... ... отырып жұмыс уақытының жылдық қорын есептейміз:
Ек = К – ...... ... жылдық қоры, сағ;
К – жұмыстың күнтізбелік уақыты, сағ (305 * 24);
Т – негізгі қондырғылардың (пештің) жобаланған тоқтатылуы, сағ (15 ... = (305 * 24) – (15 * 24) = 7320 – 360 = 6960 ... ... ... жылдық қоры және заводтың жұмыс істеу тәртібі
| | ... ... ... ... ... ... |тәртібі |
| | |екі ... ... ... ... |сағ |8 ... бір ... ... |сағ | ... | |40 ... ... ... ... |сағ |305 ... | | ... уақытының жылдық қоры |сағ |6960 ... ... ... | | ... | |0,9 ... ... ... |сағ |6264 ... жылдық қоры | | ... ... ... ... шликерлік әдіспен дайындалған
пресс-ұнтағын алу ... ... ... ... сақтауға мүмкіндік бар. Осының нәтижесінде өндіріс орнындағы
шихта қорын тиеу және ... ... ... саны 1-ге ... ... ... ... барлығы үздіксіз
жүргізілетіндіктен, ол цехтардағы ... саны – ... ... ... ... ... тәртібі
|№ | ... ... ... |
| ... ... ... |күндерінің саны |
|1 |Карьерден ... ... |2 |305 |
|2 ... ... бөлімі|2 |305 |
|3 ... ... және ... | | |
| ... |2 |305 |
| ... ... | | |
|4 ... |1 |305 |
| ... | | |
| | |1 |305 |
|5 ... |2 |305 |
|6 ... |2 |305 |
| ... ... ... | | |
|7 ... |2 |305 |
| ... ... | | |
| | |2 |305 |
7. ... ... және ... қуаттылық
Жобалық қуаттылық дегеніміз – уақыт ... ... ... ... көп ... ... есептік көрсеткіш.
Бұл көрсеткіш кәсіпорынды жобалау немесе реконструкциялау кезінде беріледі.
Нақты берілген курстық жобадағы кәсіпорын ... ... 45 мың ... ... плитка.
Қуаттылығы 45 000 м2/жыл өндірісті қамтамасыз ету үшін құрал-
жабдықтарының ... ең көп ... ... қуаттылығы
анықталады.
Өндірістік бағдарлама жобалық қуаттылықпен қабылданған ... ... ... нақты түріне жеке есептеледі.
Өндірістік бағдарламаны жобалауға қажетті мәліметтер барлық ... ... ... ... ... ... ұзындығы – 200 мм – 0,2 м
ені – 100 мм – 0,1 м
ауданы – 0,02 ... ... ... жылына өндірілетін плитка санын табу
үшін жалпы плитка ... ... ... ... ... м2/0,02 м2 = 2250000 ... мәнді пайдалана отырып, таңдалған жұмыс режимі ... ... ... ... ... Ол үшін ... ... плитка
санын жыл бойындағы жұмыс күнінің санына бөлеміз:
2250000/ 305 = 7375 дана
Бір ауысымда шығарылатын плитка санын ... үшін ... ... ... ... ... ... 3690 дана
Бір сағатта өндірілетін плитка санын бір ... ... саны мен ... ... ... ... ... табамыз:
3690/8= 460 дана
Дәл осы мәндерді м2 бірлігінде көрсету үшін ... ... – 45000 ...... 147,5 м2 ;
Ауысымда – 147,5/2= 73,8 м2;
Сағатына – 73,8/8= 9,2 ... ... ... ... ... есептелген өндірістік
бағдарлама мәліметтері ретінде 7.1-кестеге толтырамыз:
7.1-кесте
Өндірістік бағдарлама
|Бұйым аты ... ... |
| ... ... ... |сағатына |
|Фасадты |дана ... | ... | |
| ... ... ... ... |
|кг |м3 |кг |м3 |кг |м3 |кг |м3 | ... |503125 |296 |1650 |0,97 ... |103 |0,061 | ... өнім ... ... ... ... |
0,85 |
550 |
0,423 |
69 |
0,053 | |Барлығы |838542 |553 |1750 |1,82 |1375 |0,908 |172 |0,114 | ... ... ... және өнімнің сапасын бақылау.
10.1. Керамикалық массаны дайындау.
Фасадты керамикалық плиткалар өндірісінде керамикалық массаны
дайындау ... ... ... пресс-ұнтақ алу жолымен жүргізіледі.
Шликерлік әдіспен алынған пресс-ұнтаққа ... және ... ... ... ... әдіспен қалыптау технологиясы сапасы жоғары тегіс
плиткалар алуға мүмкіндік береді.
Массаны шликерлік әдіспен ... ... ... ... ірі майдалау майдалау-ұнтақтау ... ... ... дезинтеграторлар, жүгіртпелер); майда ұнтақтау және
компоненттерді араластыру – ... ... ... ... 5-7 сағ. Бойы жүргізіледі. Компоненттердің эффективті
ұнтақталуы үшін жоғары ... ... ... ди- ... ... және т.б.) ... ... суспензияны ұнтақтың
ылғалдылығы, дәндік және химиялық біртектілігін қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... кептіргіштер
жоғары жылдамдықты сусыздандыру режимі мен технологиялық ... ... ... әдіспен дайындаудың технологиялық
схемасы төменде көрсетілген:
Пресс-ұнтақ массасын шликерлік әдіспен дайындау
Сазды материалдар ... ... ... ... ... ... майдалау
(дезинтеграторлы біліктер, ұсатқыштар) ... ... ... ... ... ... сақтау
(бункер)
Қоспалар, электролиттер, су
Майда ұнтақтау және сазды өңдеу
(шарлы диірмен, пропеллерлі араластырғыш, ағынды және роторлы диірмен)
Сүзу
(вибрациялық сүзгі, доғалы сүзгі)
Аралық ... ... ... ... ... ... шашыратқыш кептіргіштерде
сусыздандыру арқылы құрамы біртекті және ... ... ... ... ... ... параметрлері келесідей болады:
- сазды материалдар суспензиясының ылғалдылығы – 47-53%;
- сазды материалдарды бассейнде сұйылту ұзақтығы – 4 ... ... ... ... диірменде ұнтақтау кезіндегі суспензия
ылғалдылығы – 35-40%;
- сазды суспензия мен ... ... ... ... – 1-2 ... ... ұнтақтау кезіндегі шликер ылғалдылығы – 43-49%;
- шашыратқыш кептіргішке жіберу алдындағы шликер ылғалдылығы – 43-49%;
- ... ...... ... ... әсерлі шарлы диірменде ұнтықтау ұзақтығы:
жеке ұнтақтау кезінде – 10-10,5 сағ;
біріккен ұнтақтау кезінде – 8-8,5 ... ... ... ... ұнтақтау ұзақтығы – 20.
Керамикалық массаға ... ... ... шамот ленталық
пресстерде ... ... ... кейіннен ұнтақтатау мен
елеуден өткізіліп дайындалады.
Сонымен бірге шамот ретінде күйдірілген бұйымдар ... ... ... ... болады.
Массаның сапасын және дайын бұймның қасиеттерін жоғарылату мақсатында
жеке жағдайларда ... ... ... жоғары топырақ қосады.
10.2. Массаны қалыптау.
Керамикалық плиткалар өндірісіндегі ... ... ... тиімді әдісінің бірі - жартылай құрғақ әдіспен қалыптау. ... ... ... ... – 8-12%. Бұл әдіс ... ... ... ағынды-конвейерлік ... ... ... ... ... технологиялық тізбектің жеке
түйіні ретінде қарастырылады: жартылай құрғақ қалыптау пресстері, кептіру
мен күйдіру алдында ... ... ... қондырғылары,
конвейерлі кептіргіш, глазурьлеу мен декорациялау ... ... ... ... бұйымдарды сорттау және қаптау қондырғысы.
Жартылай құрғақ пресстеу өндірісте тым ... ... ... шлак, шамот, күлді көп қолдануға мүмкіндік береді. Жасалынған
бұйымдардың пішіндері ... және ... ... дәл ... ... ... олар аз ... Бұл тәсілдің пластикалық тәсілден
артықшылығы – кептіру уақытының және барлық өндірістік процесс ұзақтығының
едәуір ... ... алаң ... және ... қысқарылуында. Дегенмен, бұл әдіс едәуір күрделі ... ... ... ... ... ... қажет
ететіндігімен және шығарылған бұйымдардың аязға төзімділігінің ... ... ... түрі ... қысым шамасы және массаның
ылғалдылығына, пайдаланылатын саздың технологиялық қасиеттеріне байланысты
тағайындалады.
Пресстелетін ...... ... ... ... және
ауаның күрделі араласпасы. Осы құрамдардың ... ... ... ... әсер ... Қалыптанатын шикі бұйымның тығыздығын асыру
үшін ірілігі 3 мм дейінгі үздіксіз гранулометриялы ұлпаларды ... ... ... ... ... шикі ... ... үгілуін
тудырады. Өте майда түйіршіктері массада қамтылған ауаның аласталуына
кедергі ... оның ... ... Су ... арасындағы
кедергіні азайтып, олардың өзара тығыздалына орналасуын ... ... ... кезінде ауа көпіршіктерінің көбі аластатылып,
біразы бұйымның денесінде ... ... ... ... ... ... ауа көпіршіктері пресстеуші жүкті алғаннан соң қайтадан ұлғайып,
бұйымның денесінде жарықшалар пайда болуына алып ... ... ... ... жүк ... тура пропорциялы болады.
Материал түйіршіктерінің және ауа көпіршіктерінің пресстеуші ... ... ... ... ... үшін ... ... тығыздаған жөн. Төменгі қысым ауаның көпшілік бөлігін ... ... ... ...... және екінші сатылар арасындағы үзіліспен аяғына
дейін пресстеп, ... ... ... ... үшін ... ... ең жоғары беріктігін қамтамасыз ететін оптималдық тәртіппен
пресстеу – ... ... ... ... ... ... 5-6 рет
тезірек өсуінде.
Фасадты плиткаларды пресстеу гидравликалық, рычагты және екі ... ... ... жүргізіледі. Екі сатылы пресстің бірінші
және екінші реттік пресстеу аралығында ... ... ... ... ... ... ... жол берілмей плиткалар жоғары
сапалы болып ... ... ... ... ... ұқсас
жетілдірілген РУ-250 және РУ-500 гидравликалық пресстері кеңінен қолданыс
табуда.
10.3. ... ... ... ... ... ... ... маңызды
процестердің бірі. Себебі, құрылыс керамикалық бұйымдардың сапасы мен
өндірістің ... ... ... кептіру
нәтижелеріне тәуелді болады.
Кептірілу – материал мен айналадағы орта ... жылу және ... ... жүретін көптеген құбылыстар жинағы. Ылғал кептірілген
бұйымдардың ішкі ... ... ... тартылып буға айналады. ... жүру ... бір ... уақытта бір өлшем ... су ... ... Кебу ... жылу ... ... ... дәрежесіне және қозғалу ... Кебу ... ... кебу ... оның ... ... деформациясының дамуына сәйкес жүргізеді. Дегенмен, сазды массаның
кебу жылдамдығын нақтылы жағдайда зерттеп қабылдаған дұрыс.
Жоғарыда айтылғандай, саз ... ... ... ... Шөгу деформациясының шамасы белгілі бір уақытқа дейін массадан
булана ұшқан влғалдвң мөлшеріне ... Және де ... ... ... ... ... жөн. ... шикі массаның сырт жағы
кеуіп үлгіреді де, кеуектілігі азаяды. Осының ... оның ... ... ... ... ... ... Мұндай ішкі және сыртқы
қабаттардағы ... ... ... ... түрлі шамадағы шөгу
деформациясын береді. Демек бұйымның орталық қабаты қысу, ... ... ... әсерінде болып қалады. Созу күшінің кернеуі кептіріліп
жатқан материал ... ... бола ... онда ... ... бола бастап, біртіндеп ұлғая береді. Материалдың қалыңдығы
үлкен, ылғалдылығы және кептіру жылдамдығы үдемелі ... ... ... болу ... да ... ... массадан қалыптай салып үдемелі түрде кептірумен қатар,
олардың сапасының ... ... ... ... ... бар.
Олардың бірі – ылғалдылығы жоғары жылы тартпаларын пайдалану. ... ... ... ... ... ... болады. Әсіресе,
ыстық сумен немесе бумен өңделіп дайындалатын массаны кептіргенде бұл әдіс
өте тиімді. Себебі, саздың ... ... ... және ... қосу арқылы оның алғашқы ылғалдылығын және шөгу шамасын едәуір
азайтуға болады.
Массаға жүдеудеткіш қоспаларды көбірек қосқан ... оның ... ... ... кептіру ұзақтығын қысқартуға мүмкіндік береді.
Кептіру процесі вагонеткалы туннельді ... ... және бір ... ... сеткалы, шынжырлы радиациялы-
конвективті кептіргіштерде ... ... ... плиткаларды кептіру үшін туннельді
кептіргіш таңдалды. Үздіксіз істейтін кептіргіш, ... ... ... жүру ... ... ... төселген, ұзындығы 30-40 м,
биіктігі 2,6 м-ге ... ені 2,2 м-ге ... ... ... жүру бағытына қарсы жылу тасығыш тартылады.
Ұзындығы бойынша туннель бірнеше зонаға бөлінеді. Осы ұзындықта әрбір
зона үшін жылу тасығыштың температурасы мен ... ... ... ... ... Кептіргіш пештерге келіп түсетін
бұйымдардың бастапқы ылғалылығы – 8-12%. Шикі бұйым ... ... пеш ... ... ... шақта кебу процесі аяқталады. Кебу ұзақтығы
кептіретін бұйымның номенклатурасына ... ... ... ... ұзақтығы 30 минут. Плиткалардың кептіруден ... ... ... ... ... және ыстық газ бір-біріне қарама-қарсы қозғалғанда
ыстық газ алдымен кебуі аяқталып қалған бұйымдармен ... ... ... алады. Газ одан әрі жылжыған сайын, ылғалдылығы жоғарылаған ... ... ... ... біразын біртіндеп қабылдай береді
де, өзінің ылғал сыйымдылығы әбден азайған ... ... ... ... ... ... барып пештен шығады.
Шығар есіктен 1,5-2,5 м қашықтықта ыстық газ кірер жері ... ... ... ... ... ... ... салқындап үлгеруі
үшін арналған. Туннельге кірер есіктен 1,25 м қашықтықта газдарды шығару
каналы орналасқан. Бұл ... жаңа ... ... ... уақыт бойы
газдар әсерінен қорғау үшін қарастырылған. Осындай ... ... ... ... ... ... қолайлы жағдай
жасалып, сапасының жақсартылуына мүмкіндік туады.
Туннельдік пеш өндіріс тасқындылығын (потоктылығын), кептіру процесінің
автоматтандырылуын, күту мен ... ... ... және ... ... қамтамасыз етеді.
Туннельдік кептіргіште процесс үздіксіз және біркелкі жүретіндігінен,
жұмыс режимі тұрақты ... ... кебу ... ... ... 20-30% қысқарады, зауыт өнімділігі 15-20% ... ... құны ... ... ... ... әсер коэффициенті
22-45 % аралығында өзгереді. ... ... ... кептіргіш
керамика өнеркәсібінде қазіргі кезде өте кең ... ... ... ... ...... бұйымдар жасау технологиясының ең маңызды сатысы.
Керамикалық бұйымдардың маңызды физикалық-механикалық қасиеттері 900÷1100˚С
аралығындағы ... ... ... ... ... ... нәтижесінде бұйымдар тас тәрізді күйіне көшіп, беріктік,
суға және аязға төзімділік көрсеткіштерін жетерліктей жоғарылатып, керекті
құрылымдық қасиеттеріне ие ... ... ... ... салыстырғанда, құрылымдық қасиеттерінің күр өзгеруі күйдіру
кезіндегі сазды ... ... ... ... түсіндіріледі.
Органикалық қосындылардың жанып кетуі, саз ... ... ... ... карбонаттардың
ыдырауы, қатты фазалар синтезі, балқыманың пайда болуы және пісе ... ... ... ... ... ... ... байланысты.
Күйдіру пешіне алдын ала кептірілген бұйымдар келіп түскен соң 110˚С
дейін баяу ... ... ... бос су ... ... ... ... аса көтерілгенде органикалық қоспалары
жанып кетеді, 500-700˚С-ге дейін қыздырғанда массадағы сазды минералдармен
және ... ... ... ... су ... ... да
минералдық масса созымталдығы мүлде жоғалады. Сазды минералдардың ... ... ... ... ... толық таралуына дейінгі
процестер жүреді, Al2O3 және SiO2 ... ... ... ... ... ... температура 475˚С шамасында шихтада болатын β-кварц
көлемін үлкейтіп, өзінің α-модификациясына көшеді. Сондықтан, ... ... ... ішкі ... ... Бұл ... көтерілуі жылдамдығы 300÷450˚С/сағ аралығында болуы мүмкін.
Температураны 800˚С-тан 1000˚С-ге дейін көтергенде қатты фазалар арасында
жүретін ... ... жаңа ... ... ... ... ... минералдардың кристалдық торларының бұзылып, керамикалық
құрылымның өзгеруімен ... ... ... ... қыздыру жылдамдығын
100÷200˚С/сағ дейін төмендетеді. Осы ... ... ... ... ... ... ... балқитын қосындылары және минералдары
сұйық фаза құрады. Және де температура жоғарылаған сайын сұйық фаза ... ... ... тас ... дене ... қалыптасуына ықпал етеді.
Пайда болған сұйық фаза массадағы түйіршіктердің әрқайсысын бүркеп, ... ... және ... ... ... тығыздығын арттырады.
Сұйық балқымада жаңа қосындылар түзілу процесі тоқтаусыз ... де, ... ... ... ... ... тұтас бірігуін
қамтамасыз етеді. Сұйық фаза суый келе тас сияқты тығыз керамикалық ... ... Бұл ... пісу деп ... ... ... ... күйдірілген материал тығыздалады да, оның ашық кеуектігі
азаяды. ... ... ... ... ... пісу
дәрежесін олардың су сіңіргіштігімен тексереді. Күйдірілген бұйымның су
сіңіргіштігі 5% ... ... ... ... ... ретінде
қабылдайды. Отқа төзімділік температурасы балқи пісе ... ... ... ... ... ... аралығы деп
аталады. Балқыта пісірілу аралығы неғұрлым кең болса, ... ... ... ... ... аз ... ... балқитын саздардың
балқытыла пісірілу аралығы тар (10÷20˚С) болып ... ... ... ... температурада күйдіреді., ал отқа төзімді және қиын
балқитын саздардың балқыта пісу аралығы кең (100÷250˚С) болады да, ... ... ... ... күйдіріледі. Неғұрлым саздың
балқыта пісірілуі кең болса, соғұрлым күйдіру процессін реттеу оңай болады.
Керамикалық ... ... ... ... ... құрамына,
оларды күйдіргендегі пайда болатын балқыманың мөлшеріне және ... ... ... ... ... көбейту және оның қоюлығын
азайту арқылы керамикалық бұйымның балқыта пісірілуін белгілі бір ... ... ... Бірақ, сұйық фаза мөлшері тым көп болғанда бұйымдар
деформацияланып, пішіндері өзгеріп кетуі де мүмкін.
Балқыта пісірілу процесі қалыптанған ... ... да ... шикі шихтаның майдалығы жоғары болған сайын ... ... беті ... ... оңай ... болады да тезірек піседі.
Жартылай құрғақ әдіспен ... ... ... әдіспен
қалыптанған бұйымдарға қарағанда, масса түйіршіктері бір-бірімен аздау
түйісетіндіктен, оларды біраз ... ... және ... Осы ... ең ... ... ... күйдірілетін
бұйымдарды қалыңдықтары бойынша температурасы бірдей болғанша ұстайды,
содан кейін ... ... ... ... ... деп ... бұл кезеңде бұйымның пісу процесі тоқтамайды. Тек
баяулатылып, ... ... ... суыта бастағанда керамика
сүйегі кемеліне келе ... ... ... және ... ... туады. Пештегі температура 800˚С-ден төмен
түскенде, бұйымды ... ... ... ... жылдамдықпен
пештен шығаруға қауіпсіз температурасына дейін толық салқындатады. ... ... ... күйдірілген бұйымды баяу суыту оның шытынап ... ... ... ... ... физико-химиялық өзгеруі
нәтижесінде олардың күйдірілу процесін ... ... үш ... ... 1 ... ... температураға дейін қыздыру; 2 – изотермиялық қыздыру; 3 –
суыту. Бірақ, шығарылатын бұйымдар ... тек ... ... ғана
емес, газдық режимге де байланысты. Демек, бұйым ... ... ... ... ... ... да әсер ... Егер оттегі
мөлшері 1%-ға ... ... ... газдық орта қалпына келтіргіш
(тотықсыздандырғыш) болып саналады; оттегі мөлшері ... ... ... бейтарап; 2%-дан жоғары – тотықтырғыш орта болып саналады. Күйдірудің
соңғы кезеңінде пеш кеңістігі температураның біркелкі ... және ... да ... ... пісуін әлсіз тотықсыздандырғыш орта қамтамасыз
етеді. Бұл үшін ... ... және ... ... ... ... ... соң ғана тағайындайды.
Сонымен, керамикалық бұйымдар шикі шихтаның құрамына, майдалық
дәрежесіне және ... ... ... ... бір арнаулы
режиммен күйдіріледі. Күйдіру барысында олар ... ... ... кейін жарылып кетпеуі үшін баяу суытылады. Пештен шыққан
бұйымдарды стандарт талаптарына сай сорттайды.
Фасадты керамикалық ... ... бір және екі ... ... ... 4-5 сағ. бойы ... ... газды отындағы ашық
отты, газ тәрізді және сұйық отындағы муфельді немесе ... ... ... Фасадты керамика өндірісінде көбінесе газды отын негізіндегі
роликті пештер кең ... ... ... ... ... ... артуын, жылу процестерінің толық автоматтандырылуын, ... ... ... ... ... ... ... күйдіру
кезінде дайын өнімнің өзіндік құны да артады, электр пештерінің шыдамдылығы
мен ұзақ мерзімділігі төмен және жөндеу жұмыстары қиын, әрі ... ... ... ... күйдіру үшін бірқатарлы ... ... ... ... ... роликтер үстімен пеш каналы бойынша
бірқалыпты жылжып отырады. Бұл ... ... ... ... ... және роликтер арқылы өтетін жылудың плиткаларға
біркелкі ... ... ... ... ... ... ... роликтер
орнына керамикалық (муллит, силлиманит, алюминий ... ... ... ... типтегі пештер күйдіру режимін реттеу жеңіл және
керамикалық ... ... ... ... ... ... Өнім
номенклатурасына сай таңдалған режим бойынша жобадағы плиткаларды утельді
күйдіру ұзақтығы 50 мин. ... ... ... Күдіру
процесінде пешті қыздыру табиғи газбен жүргізіледі. Бұл пеш ... ... және ... ... ... ... етеді.
10.5. Күйдірілген бұйымдарды глазурьлау
Фасадты керамикалық плиткаларды әрлеудің бірнеше тәсілдері бар.
Солардың ішінде ең көп тарағаны – глазурьлау.Глазурь тек әрлеу қасиеттерін
беріп қана ... ... ... ... ... ... тұрақтылығын да
қамтамасыз етеді.
Глазурь (‘Glasur’ деген неміс сөзі, ‘Glos’ – шыны деген сөзден шыққан)
- күйдіру ... ... ... 0,15-0,3 мм шыны ... массаның
керамикалық бұйымға жағылатын қабат. Химиялық құрам бойынша ... ... ... ... ... ... мүмкін. Глазурь керамикалық бұйымдарды
кірленуден, қышқыл мен сілтінің әсерінен қорғап, олардың су ... ... сай ... ... ... ... Глазурьлар мөлдір
немесе керең, түсті немесе түссіз болуы мүмкін. Глазурьларды дайындау үшін
кварц құмын, каолинді, дала ... ... ... ... оксидтерін,
бор қышқылын, сілтілік және сілітілік-жерметалдар тұздарын және т.б.
пайдаланылады.
Глазурьға қолданылатын негізгі ... ... құм, ... ... қорғасын тотықтары, бор қышқылы, бура, сілтілер және сілтілі
жерметалдар тұздары, т.б. Оларды шикі ... ... ... ... ... ... ... глазурь фритталанған деп
аталады. Фритталанған глазурь дайындау үшін оның компоненттерін ... дала ... ... каолинмен араластырып ванналы пештерде
балқытады. Балқыған шихтаны ... ... ... ... ... ... ... кейіннен каолинмен (10%) ... ... ... ... ... ... диірменде ұнтақтап
болған соң глазурьлі шликерді сүзгілер, электромагнитті ... ... ... ... ... ... осы араластырғышта
келесі қолданылуына дейін үздіксіз араластыра отырып сақталады. Глазурь
ылғалдылығы 40-45%, ... ... ... керамикалық плиткаларға шашырату немесе құю
әдәсәмен глазурьлау конвейерлерінде жағады.
Шашырату әдісәмен глазурьді ... ... ... ... ... ... ... әдісі арзандау және күйдірген соң бұйым бетінің біртегіс
глазурьлануын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... бұйымның шет жақтаулары мен төменгі ... ... ... ... ... қайта топтастырылатын қонтырғылар мен
механизмдер қажет етеді. Білікті принциппен жұмыс істейтін қондырғылар бір
уақытта 4-6 ... ... ... ... ... ... ... типтегі глазурьлау да кең тараған. Алдымен құю
әдісімен ашық ... ... ... ... да, ... оның ... ... қоюлау глазурь қабаты шашыратылады. Осының нәтижесінде ... ... ... ... ... ... ... глазурьлау үшін фритталанған алтын
сары түсті мөлдір глазурь ... ... ... ... ... құрамы проценттік қатынаста келесідей болады:
№ 9 фритта ................................................ ... ... (100% ... ... 9 фритта құрамы:
1. қорғасын суригі - 75%
2. кварцты құм - 25%.
Глазурьлау процесі арнайы глазурьлау машиналарында жүргізіледі. Глазурьді
құю ... 950˚С. ... ... ... ... ... келіп түсетін ыстық глазурь біртекті жұқа қабатпен плиткалар
бетіне жағылады. Глазурьланған ... ... ... ... ... ... ... Глазурьланған бұйымдарды екінші ретті күйдіру
Екінші ретті күдіру кезінде ең бірінші ескерілетіні – глазурьдің балқу
температурасы ... ... ... ... болу ... ... күйдіру кезінде глазурь ... ... ... ... Егер ... ... температурасы керамикалық табанның балқу
температурасынан жоғары болып кетсе, онда ... ... ... керамикалық табанның структурасы ... ... ... ... ... ... үшін күйдіру режимі жұмсақ,
температуралық интервал баяу көтерілу тиіс. Егер температуралық интервал
күрт ... ... ... ... глазурь біркелкі балқымай,
суытылған кезде қабаттарға жіктеліп, ... ... ... ... болады.
Екінші ретті күйдіру кезінде де утелді күйдіру процесінде қолданылатын
типтегі пештер қолданылады. Тек қана бір ... - ... өзге ... Егер ... ... кезінде бұйымды күйдіру
темературасы 1000-1100˚С аралығын қамтыса, ... ... ... ... ... керамикалық табанмен жақсы жабысуын қамтамасыз ету үшін
температуралық режим ... одан ...... аралығында болады.
Күйдіру кезінде таңдалатын температуралық режим глазурь түріне және оның
балыта пісу температурасына байланысты ... ... ... ... ... бойынша таңдалған глазурь – жеңіл балқитын. Оның
балқыта пісу температурасы ... ... ... болады.
Күйдіру үшін бірқатарлы роликті пеш ... ... ... пеш ... салыстырғанда тек температуралық режиммен ғана
ерекшеленіп қана ... ... ... ... және ... сапалы болуын қамтамасыз ету мақсатында, қыздыру тек ... ғана ... ... бірге пештің жоғары бөлігінен ... Бұл әдіс ... ... керамикалық табанның күйіп кетуінен де
қорғайды. Себебі жоғары ... ... ... жылу ... ... қыздырылуды қамтамасыз етіп, глазурьдің балқуын тездетеді.
Нәтижеде керамикалық табан мен ... ... бір ... ... ... жабысу беріктігі арта түседі. Бұйымдарды күйдіру ұзақтығы 1-1,5
сағ. Күйдірілген соң бұйымдар баяу салқындатылады. Егер ... ... ... ... олар ... глазурь қабатында жарықтар ... ... ... ... ... де ... Салқындаған бұйымдарды сорттау
машинасында сорттарға жіктеп, дайын бұйымдар қоймасына жібереді.
11. Өнім сапасын ... ... ... әсер ... ... ... ... стандарт талабына сай емес ақаулы бұйымдар ... ... ... ... ... ... қасиеттері тұрақты
бақылауда болады. Соның нәтижесінде, пештен күйдіріліп шыққан бұйымдардың
арналуы ... ... ... ... ... ... ... міндетті түрде тұрақты бақылайды.
Бұйымдардың су сіңіргіштігінің жоғарылығы күйдіру температурасының
төмендігінен немесе ең ... ... кем ... ... Тым күйіп кеткенде, демек, өте жоғары температурада немесе тым ұзақ
күйдіргенде, бұйымдар түсі күңгірттеу, мөлшері ... ... ал ... және көбіктенген жерлері байқалады.
Бұйымдардың деформациялануы ең ... ... ... вагонетканы онша тегістелмеген пеш оттығына тұрғызғанда немесе
пештің төбесі мен төменгі жағындағы температуралары ... ... ... мүмкін.
Фасадты керамикалық бұйымдар сапасын бақылау әдістері.
1. Сыртқы түрінің сапасын тексеру
1. Плиткалардың ... ... ... ... ... 1 м қашықтықта
плитканың горизонталды және вертикалды бағыты бойынша тексереді.
2. Көзге көрінбейтін жарықшаларды салмағы 200 ... ... ағаш ... ... соғып тексереді; соққан кезде плиткалар шыңылдамайтын
дауыс шығару керек.
Көзге көрінетін ... ... ... ... ... ... түсінің сәйкестілігін анықтау.
Глазурьланған бұйымдардың түсінің эталондағы ... ... ... ... 1 м2 ... кем емес
вертикалды жазықтыққа тексерілетін және ... ... ... күйде жүргізіледі. Бақылау күндізгі жарықта
10 м қашықтықтан жүргізіледі.
Плиткалар эталондағы үлгілермен салыстырғанда айырмашылығы жоқ болған
жағдайда ғана стандарт талаптарына сай деп ... ... және ... ... ... Өлшемдері және пішінінің дұрыстығын анықтау үшін келесі құралдар
қолданылады:
ГОСТ 166-80 бойынша штангенциркуль;
ГОСТ 3749-77 ... ... ... ... ... 882-75 ... щупьтар;
ГОСТ 427-75 бойынша өлшеу сызғыштары.
Егер стандартты өлшеу құралдары болмаған ... ... ... ... ... ... ... реттілікпен жүргізуге рұқсат
етіледі.
Плиткаларды өлшеу жұмыстары 0,1 мм қателікке дейін жүргізеді.
2. Ұзындығы мен енін анықтау.
Плиткалардық ... мен енін ... ... екі шеті ... ... ұзындығының және енінің мәні ретінде екі өлшеу нәтижесінің
орташа арифметикалық мәнін қабылдайды.
3. Қалыңдығын анықтау.
Плиткалардың қалыңдығын штангенциркульмен әр қырының ортасынан плитка
шетінен 10 мм ... ... ... ... ... ... өлшемдері номиналды өлшемдерге жатқызылмайды.
Плитка қалыңдығының мәні ретінде төрт өлшеудің орташа арифметикалық
мәні қабылданады.
4. Плиткалардың бұрыштарының қисықтығын ... ... ( ... қырларының тік бұрыштан ауытқуы) төрт
қыры бойынша угольникпен (90˚) анықтайды. Угольниктің ұзындығы плитка
ұзындығымен ... ... одан ұзын болу ... ... ... еместігін анықтау.
Плиткалардың бет жазықтығының тегіс еместігін келесідей ... ... щуп ... көмегімен плитканың екі шеті немесе
диагоналі бойынша қойылған металл сызғыш пен ... ... ... ... қуыс ... ... ... плитканың екі жақ шеті немесе диагоналі бойынша
қойылған щуп (калибр) бетіне тірелетін металл сызғыш қыры мен плитка
бетінің ... ең ... ... ... ... ... жағындағы қырларындағы бұдырлар штангенциркульмен
өлшенеді.
7. Бұрыштары мен қырларының ... ... ең ... сынықтың
ұзындығы бойынша өлшейді.
8. Мушка, көпіршік, балқытпалар, глазурьдың құрғақ және жабысып қалған
бөліктерінің диаметрі сызғышпен өлшенеді.
4. Су сіңіргіштігін анықтау.
Плиткалардың су ... ... ГОСТ 7025-78 ... қайнап
тұрған суда үлгілерді қанықтыру әдісімен жүргізіледі.
Плиткаларды қаныққан түрінде қайнаған суда 30мин ... ... ... ... ... мұздай ағын су қую арқылы, үлгілер толық
суығанға дейін жүргізіледі.
Плиткалардың су ... мәні ... бес ... ... ... арифметикалық мәні қабылданады. Қалыңдығы 7мм және
одан кіші плиткалар үшін су ... мәні ... ... ... ... ... ... бойынша әрбір технологиялық түйін үшін қажетті
қондырғы түрі таңдалады: топырақ және қоспаларды ... ... ... ... ... ... және ... қондырғылар мен
құрал-жабдықтар технологиялық тағайындалуына, өнімділігіне, нормативті
эксплуатациялық нормативтерге және қажет жағдайда жаңа ... ... ... ... ... қодану мүмкіндіктеріне сай болу керек.
Қондырғыларды рационалды түрде есептеу ... ... ... үшін ... ... мен ... таңдап алу үшін
қажет. Керамикалық материалдар өндірісінде қондырғыларды ... ... ... ... ... оған ... ... дайындау және
бұймдарды қалыптау процесіне қарағанда ұзақ жүретіні ескерілу қажет.
Жалпы ... ... ... санын кәсіпорынның жобалық
қуаттылығының қондырғының қуаттылығына қатынасы арқылы есептейді:
Nл = Qг / ...... ... ... – кәсіпорынның жобалық қуаттылығы;
Пг – қондырғының қуаттылығы.
Күйдіру пешін есептеу:
Nл = 45000 / 350000 = 0,13 ≈ ... ... саны – ... ... ... ... бүтін сан шықпайтын болса, оны бүтін санға
дейін дөңгелектейді. Және нақты пайдалану коэффициентін де ... ... ... ... 0,7-0,9 ... болу ... ... қатар,
бір технологиялық түйінде кемінде екі қондырғы болуын қамтамасыз ету керек.
Бұл қондырғыны жобалық немесе қатардан тыс ... ... ... ... ... орай ... ... қалуына байланысты оны
ауыстыратын қондырғы болу үшін қажет. Егер ... ... ... ... ... ... және өндіріс ағымы тоқтап қалады.
13. Еңбекті қорғау
Құрылыс бұйымдары мен материалдарын өндіретін бірлестік ... ... ... ... және ... материалдарын
өндіру жұмыстарындағы санитарлық өндірістікті бақылап, қамтамасыз ету
инженер-техник мамандарына жүктеледі.
Көрсетілген инженер-техник ... ... ... ... ... ... жағдай туындағанда құрылыстық-өндірістік
жұмысты тоқтатып, арнайы жұмыс өндіру ... ... ... ... ... ... ... адам өндірістік учаскелердің
жетекшілері және кәсіподақ ұйымдарымен ... ... ... жағдайын
жақсарту, өндірістік жарақат алу және кәсіби ... ... ... алу ... ... және перспективалық іс-шараларды іске
асырумен шұғылданады. Жұмысшылар мен ... ... ... және ... ... мәселесі бойынша оқуын ұйымдастырады,
өндірістік жарақат алу мен кәсіби ... ... ... ... ... ... қызметке алынған қызметкерлерге нұсқау береді, және т.б.
Ережелер бойынша жұмысшылар жұмыс істеу тәртібін ... ... ... ... ... ... ... және
механизмдермен жұмыс істеудің ... жеке ... ... ... ... ... жағдайы зиянды жұмыстарды, ерекше жоғары температура жағдайында
немесе лас жұмыстар атқаратын жұмысшылар мен ... ... ... ... ... ... ... аяқ киім және жеке ... ... ... ... ... ... істеп отырған ортада санитарлық-
тұрмыстық ... және ... ... ... ... ... бөлмелер, кебуге арналған бөлмелер, ... ... ... ... ... күн және ... және ... құрылғыларының сәулелерінен қорғану құрылғылары
мен бөлмелері болуы қажет.
Жұмыс істеп отырған жерлердің барлық, әсіресе ... ... ... және тағы басқа қауіпті жерлер ... ... ... ... ... машиналары, мезанизмдері, құрылғылары, инвентарь, құралдары
мен саймандар жұмысқа қолайлы болуы керек. Жұмыс істеп тұрған өндірістік
машиналарын мен ... ... ... ... ... ... ... ортаны қорғау көптеген ғалымдардың күш жігерін талап ... ... ... ... ... ... экологиялық мәселелер
– қоғамдық еңбек өнімділігін арттырудан басқа әлеуметтік, экономикалық
мәселелер ... Олар ... ... ... адам ... мен ... сақтау. Тиімділік түсінігі ол тек қана технико-экономикалық
тиімділік емес, ол осы адамның және бүкіл мемлекет ... ... ... ... салдар.
Жаңа өнеркәсіптерді жобалағанда атмосфералық тазалықты қамтамасыз
ету үшін атмосфераны ластайтын көздердің әрбірінің орнатылған тектік рұқсат
етілген шығару және ... ... ... ... үлкен маңызы бар.
Қоршаған ортаны ... көзі ... ... ... ... мен жеке құрылыстар табылады. Санитарлы –
гигиеналық талаптарды ... ... ... ... ... ... ... ескеріледі және зауыт қызмет ете
бастағаннан бастап қатаң орындалады.
Техникалық жағдайға сай ... ашық болу ... ұзақ ... ... ... ... немесе температура 20оС – ден төмен
аудандарда ауалық аспалар болу керек. ... ... ... ... ... немесе жасанды желдету системаларын қарастыру керек.
Зиян қоспалар бөлінетін ... ... ... ... ... ... приборлар және өзге де жылу бөлетін құралдар оқшаулану
керек
ә) қолдану кезінде ылғал бөлетін құрал жабдықтар ... ... ... ... керек
б) шаң – тозаң болу арқылы өтетін техникалық процестер ... ... ... оқшаулану керек, ал техникалық процестерден
бөлінетін ... бу, ... ... ... бөлінер алдында
залалсыздандырылу керек. Вибрациялық қондырғылар қолданылатын цехтарда
вибрация әсерін және шуды ... ... ... ... ... толық зауытқа қойылатын талаптар ғана емес, сонымен
қатар әр цехқа, технологиялық процеске, ... ... ... және ... ... құралдарына, жылыту және ... ... ... көрсетілген.
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралардың іске асырылуына ... ... ... ... және ... қайта
құруларды, сондай –ақ денсаулық пен қоршаған ортаның жекелеген сапаларының
өзгерістерін ... ... , ... ... ... айтқанда, экономиканы және қоғамды одан ... үшін ... ... ... дәл ... ... әкімшілік – шаруашылық шешімдер қабылдау ... ... ... ... назар аудару маңызды да ... ... қала ... ... ... ... керамикалық материалдар өндірісі жаңа жолға
қойылып, ... ... ... ... ... ... түбегейлі жаңартылған. Бұл стандарт талаптарына сай жоғары
сапалы өнім ... үшін ... ең ... ... ... ... ... технологиялық әдістерді пайдалана отырып, өнімнің сапасын жақсарту
және оның өзіндік құнын төмендету мәселелерін шешу қажет. Ол үшін ... ... ... сапасы жоғары, өзіндік құны төмен болу
керек. Сонымен бірге технологиялық ... ... ... және отын қажеттілігі де қарастырылуы шарт. Технологиялық әдісті
дұрыс таңдау және жоғарыда ... ... ... ... сапасы
жоғары өнім шығару үшін, сонымен бірге, негізгі жұмыстарды атқаратын
мамандар біліктілігін ... ... ... қажетті шикізаттарды дұрыс таңдап, олардың
қасиеттерін жақсарту, қалыптау массасын дайындауда жаңа ... ... және ... ... оңтайлы жүргізу арқылы жоғары
сапалы бұйымдар дайындап шығаруға қол жеткізе аламыз. ... ... ... ... ... ... секторын сапасы жоғары материалдармен
қамтамасыз ету мәселелерін шеше аламыз. ... ... ... ... мекемелерге қолдау көрсету және олардың қуаттылығын
өсіру ... ... ... ... ... ... ... қол жеткіземіз.
Осы көрсетілген мәселелерді шешу үшін өндіріс жұмысшылары мен болашақ
инженерлер ... ... ... ... ... ... өндірісіне керекті шикізатқа деген сұраныс мөлшерін анықтау
қажет. Осымен қатар, ... ... ... сай ... ... ... жабдықтарды жақсарту мен оларды қайта ... ... ... ... ... Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Г.С. Бурлаков. Основы технологии керамики и ... ... ... ... ... ... по производству строительной керамики 2 том. Москва, 1962.
3. Кулибаев А.А., Бишимбаев В.К., Касимов И.К., ... Р.Б., ... ... ... ... ... ... А.А., Бишимбаев В.К., Касимов И.К., Байболов С.М. ... ... ... ... ... керамики и огнеупоров. Москва, 1962.
6. Нагибин. Технология производства ... ... ... ... ... ... строительных
материалов, изделий и конструкций.
8. И.Я.Гузман. Химическая технология керамики.
9. И.И.Мороз. Технология ... ... ... ... ... материалы и изделия. Москва, «ВШ», 1967

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 46 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жаңажол мұнай газ кешенінің секциясындағы мұнайды термохимиялық сусыздандыру процесінің автоматтандырылуын жобалау16 бет
Құқықтық нигилизм - құқықтық мемлекет құру жолындағы кедергі4 бет
"Дәннің құрылымы мен оның анатомиялық бөліктерінің микроқұрылымының технологиялық маңызы"9 бет
"Технологиялық карта."12 бет
12 жылдық білім аясында жеткіншек жастағы балаларға психологиялық қызмет көрсету ерекшеліктері60 бет
12 жылдық білім беру12 бет
12 жылдық білім беру бағдарламасы22 бет
12 жылдық білім беру жағдайында жаңа тұрпатты тарихшы мұғалім дайындаудың мәселелері24 бет
12 жылдық білім беру жүйесі26 бет
12 жылдық білім беру жүйесінде «қазақ әдебиеті» пәнін оқыту мәселелері5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь