Культурология пәнінен тест сұрақтар


Мәдениеттанудың теориялық негізі:
1) Мәдениет философиясы;
2) Философия;
3) Тарихи материализм;
4) Қоғамтану;
5) Тарих философиясы.

«Мәдениет» термині қай тілінен алынған ?
1) Араб;
2) Парсы;
3) Орыс;
4) Қытай;
5) Ағылшын.

«Культура» термині қай тілінен алынған ?
1) Латын;
2) Грек;
3) Орыс;
4) Араб;
5) Үнді.

Еуропалық дәстүрде мәдениетке қарсы қойылған ұғым:
1) Натура;
2) Тағылық;
3) Варварлық;
4) Өркениет;
5) Надандық.

Пән: Мәдениеттану
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 12 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Культурология пәнінен тест сұрақтар.

Мәдениеттанудың теориялық негізі:
1) Мәдениет философиясы;
2) Философия;
3) Тарихи материализм;
4) Қоғамтану;
5) Тарих философиясы.

Мәдениет термині қай тілінен алынған ?
1) Араб;
2) Парсы;
3) Орыс;
4) Қытай;
5) Ағылшын.

Культура термині қай тілінен алынған ?
1) Латын;
2) Грек;
3) Орыс;
4) Араб;
5) Үнді.

Еуропалық дәстүрде мәдениетке қарсы қойылған ұғым:
1) Натура;
2) Тағылық;
3) Варварлық;
4) Өркениет;
5) Надандық.

Цивилизация ұғымының бастапқы этимологиялық мағынасы:
1) Азаматтық қоғам;
2) Ақыл-ой негізінде құрылған қоғам;
3) Мемлекеттік мүдде;
4) Қалалық;
5) Мәдениеттік.

Типология термині қай тілден енген ?
1) Грек;
2) Латын;
3) Араб;
4) Орыс;
5) Неміс.

Мәдениеттер типологиясының тұйық шеңберлік (циклдік) териясын ұсынған
мәдениеттанушылар:
1) Д. Вико, Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби;
2) Н. Данилевский, Н. Бердяев;
3) О. Шпенглер, А. Тойнби, К. Ясперс;
4) Д. Вико, Гердер, Гегель;
5) Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, К. Маркс.

Белдеулік уақыт ілімін кім дамытты:
1) К. Ясперс;
2) А. Тойнби;
3) Д. Вико;
4) Н. Бердяев;
5) О. Шпенглер.

Алғашқы өркениеттер К. Ясперстің пікірі бойынша қай жерлерде пайда болды ?
1) Ніл, Қосөзен, Инд, Хуанхе аңғарлары;
2) Ежелгі Греция, Рим;
3) Орта және Орталық Азия;
4) Египет пен Шумерде;
5) Үнді мен Қытайда.

Көне Египет мәдениетіндегі басты Құдайға кім жатады ?
1) Ра;
2) Осирис;
3) Митра;
4) Заратуштра;
5) Дингир.

Жазбаша мәдениет тұңғыш қай өркениетте пайда болды ?
1) Шумер және Египетте;
2) Антиктік мәдениетте;
3) Египетте;
4) Үнді мен Қытайда;
5) Римде.

Ежелгі Үнді өркениетінің архетиптеріне не жатады ?
1) Ведалдық әдебиет, буддизм;
2) Буддалық дін, егіншілік, табиғатты қастерлеу;
3) Зороастризм;
4) Тәңіршілік;
5) Иудаизм.

Еуропадағы ортағасырлық мәдениетте дүниетанымның қай түрі үстем болды?
1) Дін;
2) Философия;
3) Өнер;
4) Мифология;
5) Ғылым.

Ренессанстық мәдени өрлеу Еуропадағы қай елден басталды ?
1) Италия;
2) Англия;
3) Франция;
4) Германия;
5) Византия.

Конфцуийлік құндылықтарға тиеселі емесін көрсет ?
1) Новаторлық;
2) Гуманизм;
3) Рәсімділік;
4) Еңбекқорлық;
5) Үлкенді сыйлау.

Қазақ мәдениеті қай өркениеттік болмысқа жатады ?
1) Көшпелік;
2) Батыстық;
3) Шығыстық;
4) Ортаазиялық;
5) Кіндіказиялық.

Қазақ мәдениетінің еуроазиялық бастауы туралы пікірді кім бірінші болып
айтты:
1) Л. Гумилев;
2) Ш. Уәлиханов;
3) Н. Конрад;
4) Ә. Марғұлан;
5) Г. Кляшторный.

Қазақ мәдениетінің архетипіне не жатады ?
1) Еуроазиялық дала мәдениеті, тәңірлік дін және түрік өркениеті;
2) Көшпенділер мәдениеті;
3) Ислам діни;
4) Зороастрлық;
5) Халық ауыз әдебиеті.

Сақ өркениетінің өнеріндегі басты стиль қалай аталады:
1) Жануарлық;
2) Готика;
3) Романдық;
4) Барокко;
5) Арабеска.

Ғұндар қандай этномәдени топқа жатады:
1) Прототүріктік;
2) Үндіеуропалық;
3) Протоалтайлық;
4) Ирандық;
5) Түріктік.

Көне түріктердің қандай тотемін сіздер білесіздер ?
1) Қасқыр;
2) Бұғы;
3) Жылқы;
4) Арыстан;
5) Түйе.

Ежелгі түрік тайпаларының арасында қандай діни көзқарастар басым болды ?
1) Тәңірлік;
2) Зороастрлық;
3) Шамандық-бақсылық;
4) Исламдық;
5) Буддистік.

Барлық мәдениет түгелдей дерлік алғашқы құштарлықтарды тізгіндеу мен
оларға тыйым салудан басталады деген тұжырымға келген кім ?
1) З. Фрейд;
2) К. Юнг;
3) Э. Фромм;
4) Т. Адорно;
5) Ж. Делез.

Грек мәдениетіндегі алғашқы қауымдық қарым-қатынастардың толық ыдыраған
кезеңі қайсысы ?
1) Гомерлік;
2) Архаикалық;
3) Классикалық;
4) Ахейлік;
5) Элладалық.

Буддизмнің негізгі ұғымы ?
1) Қасірет;
2) Бақыт;
3) Мейірімділік;
4) Ләззат;
5) Пайда.

Конфуций іліміндегі орталық ұғым ?
1) Рәсім (ритуал);
2) Қасірет;
3) Бақыт;
4) Пайда;
5) Ләззат.

Адамгершіліктің алтын заңдылығының тұңғыш авторы кім ?
1) Конфуций;
2) Будда;
3) Аристотель;
4) Платон;
5) Сократ.

Эллиндік мәдени өмірдің орталығы қай қала болды ?
1) Александрия;
2) Пергам;
3) Антиохия;
4) Сиракузы;
5) Родос аралы.

Тұңғыш араб философы, Шығыс перипатетизмінің бастаушысы:
1) Әл-Кинди;
2) Әл-Бируни;
3) Әл-Фараби;
4) Әл-Ғазали;
5) Ибн Сина.

Ежелгі Греция мәдениетінің үш ұлы трагигі қайсылар?
1) Софокл, Эсхил, Еврипид;
2) Гомер, Софокл, Еврипид;
3) Геродот, Вергилий, Тацит;
4) Плутарх, Гомер, Гераклит;
5) Лукреций, Эсхил, Еврипид.

Ортағасырлар мәдениетіндегі басым дамыған өнер түрі ?
1) Сәулет өнері;
2) Әдебиет;
3) Мүсін;
4) Көркемсурет;
5) Музыка.

Қайта Өрлеу дәуірінде өнердің қандай түрі үстем болды ?
1) Көркем сурет;
2) Сәулет өнері;
3) Мүсін өнері;
4) Фреска;
5) Әдебиет.

Жоғары Қайта Өрлеу мәдениетінің үш көрнекті өкілі:
1) Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи;
2) Альберти, Петрарка, Донателло;
3) Рафаель, Джорджоне, Тициан;
4) Леонардо, Альберти, Мазаччо;
5) Тициан, Ботичелли, Франческа.

Аң стилі Қазақстан территориясын мекендеген қай тайпаның өнері ?
1) Сақтар;
2) Үйсіндер;
3) Оғыз-қыпшақтар;
4) Ғұндар;
5) Татарлар.

Қазақтардың ата-тегі түріктердің наным-сенімдеріндегі басты Құдай ?
1) Көк Тәңірі;
2) Күн;
3) От;
4) Жер;
5) Ұмай.

Музыканың Ұлы кітабын жазған кім?
1) Әл-Фараби;
2) Дәруіш Әли;
3) Абуали Ибн Сина;
4) Каукаби әл-Бұхари;
5) Құтыб-Әдин аш-Ширази.

Бүкіл әлем жаратылыстан тыс өмір сүруші рух пен жанға толы болады деген
көне ұғым:
1) Анимизм;
2) Тотемизм;
3) Магия;
4) Фетишизм;
5) Шаманизм.

Анимизм, тотемизм ұғымдары кімнің еңбегінде жақсы талданған ?
1) Э. Тайлор;
2) Г. Чайлд;
3) Г. Морган;
4) Ф. Энгельс;
5) Лукреций Кар.

Мәдениеььанудағы символистік бағыттың өкілі кім ?
1) Э. Кассирер;
2) М. Вебер;
3) К. Ясперс
4) А. Тойнби
5) О. Шпенглер

Жаңа Заман мәдениетін теориялық негіздеген философ кім ?
1) Ф. Бэкон;
2) Б. Спиноза;
3) Р. Бэкон;
4) И. Кант;
5) К. Маркс.

Еуропалық Жаңа Заман мәдениетінің алғашқы сатысы:
1) Реформация;
2) Ағартушылық;
3) Романтизм;
4) Империялық бөлініс;
5) Алғашқы кор жинау.

Реформацияның басты тұлғанларының бірі ?
1) М. Лютер;
2) Ф. Бэкон;
3) Б. Спиноза;
4) Людовик XII;
5) Д. Дидро.

Еуропалық Жаңа Заман мәдениетінің әдеп негізі:
1) Протестанттық этика;
2) Үнемділік;
3) Утилитаристік этика;
4) Гуманизм;
5) Прагматизм.

Антиктік мәдениетте – театр, ренессанста – живопись, жаңа заманда -
1) Поэзия;
2) Сәулет;
3) Мүсіндеу өнері;
4) Проза;
5) Кино.

Вестернизация деген не ?
1) Батыстандыру;
2) Мәдени сұхбат;
3) Азаматтық қоғам;
4) Мәдени қозғалыс;
5) Мәдени аймақ.

Номадалық өркениеттердің өрістеген аймағы ?
1) Еуроазиялық Дала;
2) Иран;
3) Тұран;
4) Ордос;
5) Алтай.

Ғұндар қай топқа жатады ?
1) Прототүріктік;
2) Монғолдар;
3) Түріктік;
4) Славян;
5) Қытай.

Орхон - Енисей жазбалары қай тілде жазылған ?
1) Түрік;
2) Соғды;
3) Қыпшақ;
4) Қазақ;
5) Ғұн.

Еуропаның ақыры еңбегінің авторы кім ?
1) О. Шпенглер;
2) А. Тойнби;
3) К. Ясперс;
4) Н. Данилевский;
5) К. Маркс.

Тарихты игеру ізденісінің авторы кім ?
1) А. Тойнби;
2) Э. Тайлор;
3) Н. Данилевский;
4) П. Сорокин;
5) К. Ясперс.

Алғашқы қауымдық мәдениет еңбегінің авторы кім ?
1) Э. Тайлор;
2) А. Тойнби;
3) Н. Данилевский;
4) П. Сорокин;
5) К. Ясперс.

О. Шпенглер неше тарихи-мәдени типтерді атап өтеді?
1) 8;
2) 10;
3) 21;
4) 13;
5) 9.

Көне архаикалық адамның дүниетанымында барынша тиеселі нәрсе не ?
1) Миф;
2) Философия;
3) Дін;
4) Өнер;
5) Дәстүр.

Сиқыр сөзінің баламасы болып табылатын ежелгі наным-сенім түрі:
1) Магия;
2) Фетишизм;
3) Анимизм;
4) Тотемизм;
5) Генотеизм.

С. Хантингтонның Өркениеттер қақтығысы концепциясындағы қазіргі замандағы
өркениеттер арасындағы көшбастаушы өркениет қайсысы ?
1) Батыс;
2) Конфуцияндық;
3) Жапондық;
4) Исламдық;
5) Православиелік-славяндық.

Өркениеттер арасындағы бөлініс шебі – болашақ майдан шебі деп айтқан кім
?
1) С. Хантингтон;
2) Ф. Фукуяма;
3) О. Шпенглер;
4) А. Тойнби;
5) М. Бахтин.

Қытай және түрік мәдениетін жан-жақты зерттеген ғалым:
1) Л. Гумилев;
2) А. Тойнби;
3) Ш. Уәлиханов;
4) Ә. Марғұлан;
5) Н. Семенов-Тяньшанский.

Атақты грек комедиантын көрсетіңіз ?
1) Аристофан;
2) Еврипид;
3) Софокл;
4) Эсхил;
5) Вергилий.

Ортағасырларда үстемдік еткен қоғамдық сананың формасы ?
1) Дін;
2) Саяси сана;
3) Философия;
4) Миф;
5) Құқық.

Мәдени сұхбат идеясына жатпайтын терминді көрсет:
1) Европоцентризм;
2) Мәдени плюрализм;
3) Мәдени байланыс;
4) Мәдени қарым-қатынас;
5) Мәдени мозаика.

Мәдениеттің функционалдық теориясының авторы кім ?
1) Б. Малиновский;
2) З. Фрейд;
3) Н. Данилевский;
4) К. Маркс;
5) А. Тойнби.

Көне грек мәдениетінің шарықтау кезеңі қалай аталады ?
1) Классикалық;
2) Гомерлік;
3) Архаикалық;
4) Эллиндік;
5) Крит-микендік.

Эллинизм қай ғасырларды алып жатыр ?
1) б.з.д. IV-I ғғ.;
2) б.з.д. XI-VIII ғғ.;
3) б.з.д. V-IV ғғ.;
4) б.з.д. VII-VI ғғ.;
5) б.з.д. III-II ғғ..

Қайырымды қала идеясын кім ұсынды ?
1) Әл-Фараби;
2) Конфуций;
3) Ибн Сина;
4) Платон;
5) Әл-Кинди.

Көне грек философтарының қайсысы байлықты, жанұяны, мемлекетті көзіне
ілмеді ?
1) Диоген;
2) Платон;
3) Демокрит;
4) Антисфен;
5) Сократ.

Диуани хикмет - Ақыл кітабы кімнің шығармасы ?
1) Ахмед Иассауи;
2) Әл-Фараби;
3) М. Қашғари;
4) С. Бақырғани;
5) А. Иүгініки.

И. Хейзинга өзінің концепциясында мәдениеттің пайда болуын немен
байланыстырады ?
1) Ойынмен;
2) Еңбекпен;
3) Сұхбатпен;
4) Дінмен;
5) Құмарлықпен.

Қай сөз көне тас дәуірін білдіреді ?
1) Палеолит;
2) Неолит;
3) Мезолит;
4) Энеолит;
5) Гоминид.

Темірланның тұсында Түркістан қандай ғимарат салынды ?
1) Иассауи мавзолейі;
2) Баба Ата;
3) Ақ Төбе;
4) Қорқыт Ата қорғаны;
5) Айша бибі.

Упанишадтар қай өркениетке тиеселі ?
1) Үнді;
2) Иран;
3) Вавилон;
4) Қытай;
5) Жапон.

Э. Кассирер адамға қандай анықтама береді ?
1) Рәміздік адам;
2) Ақылды адам;
3) Ойын үстіндегі адам;
4) Күлкілі адам;
5) Саяси адам.

Египетте қай фараон тұсында діни реформа жүргізілді, сөйтіп мемлекеттік
Құдай культі енгізілді ?
1) Аменхотеп IV (Эхнатон);
2) Рамзес II;
3) Тутмос II;
4) Тутанхамон;
5) Микерин.

Өркениетті мәдениеттің өлімі деп танитын мәдениеттанушы қайсысы ?
1) О. Шпенглер;
2) А. Тойнби;
3) П. Сорокин;
4) Й. Хейзинга;
5) Ф. Ницше.

Ренессанс ұғымы қай тілден енген ?
1) Француз;
2) Грек;
3) Латын;
4) Неміс;
5) Итальян.

Көне грек тіліндегі пайдея ұғымы нені білдіреді ?
1) Тәрбиелеу, баулу;
2) Өсіру;
3) Жер өңдеу;
4) Шешендік өнері;
5) Ғылым-білім.

Даосизмнің негізін қалаушы кім ?
1) Лао-Цзы;
2) Конфуций;
3) Будда;
4) Мұхаммед;
5) Моисей.

Рамаяна қай мәдениеттің көркем-эпостық мұрасы ?
1) Үнді;
2) Қытай;
3) Шумер;
4) Жапон;
5) Мысыр.

Готика стилі қай мәдени кезеңге тән ?
1) Ортағасырлық;
2) Антиктік;
3) Жаңа Дәуір;
4) Алғашқы қауымдық құрылыс;
5) Қазіргі заман.

Роман стилі қай мәдени кезеңге тән ?
1) Ортағасырлық;
2) Антиктік;
3) Жаңа Дәуір;
4) Алғашқы қауымдық құрылыс;
5) Қазіргі заман.

Рококо стилі қай мәдени кезеңге тән ?
1) Жаңа Дәуір;
2) Антиктік;
3) Ортағасырлық;
4) Алғашқы қауымдық құрылыс;
5) Қазіргі заман.

Жаңадәуірлік стильдерге қайсысы жатпайды ?
1) Роман стилі;
2) Классицизм;
3) Рококо;
4) Барокко;
5) Сентиментализм.

Мәдениеттер типологиясының тұйық шеңберлік (циклдік) теориясын ұсынған
мәдениеттанушылар ?
1) О. Шпенглер, А. Тойнби, Д. Вико, Н. Данилевский;
2) Н. Данилевский, Н. Бердяев;
3) О. Шпенглер, А. Тойнби, К. Ясперс;
4) Д. Вико, Гердер, Гегель;
5) Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, К. Маркс.

Белдеулік уақыт ілімін кім дамытты ?
1) К. Ясперс;
2) А. Тойнби;
3) Д. Вико;
4) Н. Бердяев;
5) О. Шпенглер.

Көне Египет мәдениетіндегі басты Құдайға кім жатады:
1) Ра, Атон;
2) Осирис;
3) Митра;
4) Заратуштра;
5) Дингир.

Ежелгі Үнді өркениетінің архетиптеріне не жатады ?
1) Ведалық әдебиет, буддизм;
2) Буддалық дін, егіншілік, табиғатты қастерлеу;
3) Зороастризм;
4) Тәңіршілдік;
5) Иудаизм.

Ренессанстық мәдени өрлеу Еуропадағы қай елден басталды ?
1) Италия;
2) Англия;
3) Франция;
4) Германия;
5) Византия.

Қазақ мәдениетінің архетипіне не жатады:
1) Еуроазиялық дала мәдениеті, тәңірлік дін және түрік өркениеті;
2) Көшпенділер мәдениеті;
3) Ислам діні;
4) Зороастризм;
5) Халық ауыз әдебиеті.

Барлық мәдениет түгелдей дерлік алғашқы құштарлықтарды тізгіндеу мен
оларға тыйым салудан басталады деген тұжырымға келген кім ?
1) З. Фрейд;
2) К. Юнг;
3) Э. Фромм;
4) Т. Адорно;
5) Ж. Делез.

Сублимация, либидо терминдерін кімнің мәдениеттанулық концепциясынан
кездестіреміз ?
1) З. Фрейд;
2) Э. Фромм;
3) А. Тойнби;
4) К. Юнг;
5) Б. Малиновский.

Қазақ совет мәдениетінің белгілі қайраткерлерін атап ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Философия пәнінен тест сұрақтар
Педагогика пәнінен тест сұрақтар
Химия пәнінен тест сұрақтар
"Физика" пәнінен тест сұрақтар
"Қазақ әдебиеті" пәнінен тест сұрақтар
"Физика" пәні бойынша тест сұрақтар
Дінтану пәнінен тест жасау әдістемесі
»Цифрлық коммутация жүйелері» пәні бойынша тест сұрақтар
"Философия тарихы" пәнінен тест сүрақтары
Философия пәнінен сұрақтар мен жауаптар
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь