«Менеджмент теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша тест cұрақтары


$$$ 1
Менеджер дегеніміз кім?
A) кәсіпкер;
B) бизнесмен;
C) рантье;
D) капитал иесі;
E) басқарушы.

$$$ 2
Басқарудың қандай мектебіне басқару функциясының жүйелендірілуі тән?
A) ғылыми басқару мектебіне;
B) адамдық қатынастар мектебіне;
C) классикалық мектебіне;
D) мінез-құлықтық (бихевиористік) ғылымдар мектебіне;
E) басқару ғылымының мектебіне.

$$$ 3
Басқарудың қандай мектебі психологиялық және әлеуметтік ғылымдардың жетістіктерін пайдаланды?
A) ғылыми басқару мектебі;
B) классикалық мектеп;
C) адамдық қатынастар мен мінез-құлықтық (бихевиористік) ғылымдар мектебі;;
D) басқару ғылымының мектебі.;
E) басқарудың қазіргі заманғы мектебі.

$$$ 4
Адамзат өзінің тарихында басқарудың қандай үш принципиалды ерекшеленетін құралдарды ойлар тапты?
A) жоспарлау, нарық, мәдениет;
B) иерархия, нарық, мәдениет;
C) бюрократия, иерархия, мәдениет;
D) жоспарлау, иерархия, мәдениет;
E) нарық, иерархия, бюрократия.

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 13 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

БЕКІТЕМІН
Оқу-әдістемелік жұмыс бойынша
проректор
__________ Ш. Байысбеков
___ ____________ 2006 ж.

ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ
Менеджмент теориясы мен тәжірибесі пәні бойынша емтихан түріндегі тест
өткізу үшін

14 адамнан тұратын 050507 – Менеджмент тобының студенттері үшін
Экономика және бизнес институты
Өнеркәсіптегі экономика және менеджмент кафедрасы
Курс 3

Тест сұрақтарының саны 100
ОЖ бойынша директор орынбасары ___________ Т.С. Сокира
Кафедра меңгерушісі ___________ А.А. Лисенков
Құрастырушылар ___________ Л.В. Иванова
___________ А.К. Қапанова
___________ Д.И. Данабаева

АКО-дан жауапты тұлға ___________ А. Альпенова

Алматы 2006
Менеджмент теориясы мен тәжірибесі пәні бойынша
ТЕСТ

$$$ 1
Менеджер дегеніміз кім?
A) кәсіпкер;
B) бизнесмен;
C) рантье;
D) капитал иесі;
E) басқарушы.

$$$ 2
Басқарудың қандай мектебіне басқару функциясының жүйелендірілуі тән?
A) ғылыми басқару мектебіне;
B) адамдық қатынастар мектебіне;
C) классикалық мектебіне;
D) мінез-құлықтық (бихевиористік) ғылымдар мектебіне;
E) басқару ғылымының мектебіне.

$$$ 3
Басқарудың қандай мектебі психологиялық және әлеуметтік ғылымдардың
жетістіктерін пайдаланды?
A) ғылыми басқару мектебі;
B) классикалық мектеп;
C) адамдық қатынастар мен мінез-құлықтық (бихевиористік) ғылымдар мектебі;;
D) басқару ғылымының мектебі.;
E) басқарудың қазіргі заманғы мектебі.

$$$ 4
Адамзат өзінің тарихында басқарудың қандай үш принципиалды ерекшеленетін
құралдарды ойлар тапты?
A) жоспарлау, нарық, мәдениет;
B) иерархия, нарық, мәдениет;
C) бюрократия, иерархия, мәдениет;
D) жоспарлау, иерархия, мәдениет;
E) нарық, иерархия, бюрократия.

$$$ 5
Басқарудың қанша мектебі тарихи түрде қалыптасты?
A) жеті;
B) алты;
C) екі;
D) төрт;
E) үш.

$$$ 6
Басқарудың қандай қатынасында басшылар ұйымды адамдар, құрылым, мәселелер
мен технология секілді өзара байланысты элементтердің жиынтығы түрінде
қарастыру керек деп айтылған:
A) үрдістік;
B) жүйелік;
C) ахуалдық;
D) әдістік;
E) әдістемелік.

$$$ 7
Басқарушы жүйеде басқару субъектісінің элементтері ретінде кім және не
қызмет атқарады?
A) басқарушылық еңбектің басқару аппараты, құралдары, заттары, өнімі;
B) еңбек ұжымының персоналы және оның қызметі;
C) объекттердің басшылары мен механизмдер;
D) басқарушылық еңбектің өнімі;
E) орташа буын басшылары мен ақпарат.

$$$ 8
Басқарушылық жүйе дегенімін не?
A) басқару субъектісі;
B) ұйымдастырушылық жүйесі;
C) ұйымның бір бөлігі;
D) құрылымның бір бөлігі;
E) басқару объектісі.

$$$ 9
Бизнесмен дегеніміз кім?
A) капиталдың жалдамалы басқарушысы;
B) ақшаның жасайтын тұлға, капитал иесі;
C) рантье;
D) кәсіпорын басшысы;
E) капиталды тәуекел ететін тұлға.

$$$ 10
Менеджмент атасы-ның басқару ғылымына салған еңбегі қандай?
A) басқару принциптері мен функцияларын жүйелендіру;
B) мінез-құлықтық жұмыстардың мектебін қалыптастыру;
C) өндіріс конвейерін қолдану;
D) басқарудың психологиялық әдістерін пайдалану;
E) әділеттілік теориясын жасап шығару.

$$$ 11
Қандай уақыт кезеңіне ұйымдастырушылық мәдениеттің ашылуы сәйкес келеді?
A) 40-шы жылдарға;
B) 50-ші жылдарға;
C) 60-шы жылдарға;
D) 70-ші жылдарға;
E) 80-ші жылдарға.

$$$ 12
Қазіргі заманғы кешендік әдістердің дамуы қандай мектепке жатады?
A) ғылыми басқару мектебіне;
B) классикалық мектебіне;
C) адамдық қарым-қатынастардың мектебіне;
D) мінез-құлықтық ғылымдар мектебіне;
E) басқару ғылымының мектебіне.

$$$ 13
Басқарудың теориясы мен тәжірибесінің дамуына қандай төрт маңызды қатынас
айтарлықтай үлесін қосты?
A) тарихи, үрдістік, жүйелік, ахуалдық;
B) ахуалдық, тарихи, дедуктивтік, үрдістік;
C) үрдістік, индуктивтік, дедуктивтік, тарихи;
D) ахуалдық, индуктивтік, дедуктивтік, тарихи;
E) жүйелік, дедуктивтік, индуктивтік, тарихи.

$$$ 14
Басқарудың қандай қатынасы басқарудың алуан түрлі әдістерінің жарамдылығы
ахуалмен анықталатынына шоғырланады?
A) үрдістік;
B) жүйелік;
C) ахуалдық;
D) әдістік;
E) әдістемелік.

$$$ 15
Өзінің табиғаты бойынша ұйымдағы басқарушы және басқарылушы жүйелердің
өзара әсерлесуі нені білдіреді?
A) басқарудың субъектісі мен объектісі арасындағы байланысты;
B) қарым-қатынастардың жиынтығын;
C) басқару үрдісін;
D) қызмет ету нәтижелерінің айырбасын;
E) қарым-қатынастардың ұйымдастырылуын.

$$$ 16
Басқарылушы жүйе нені білдіреді?
A) басқару субъектісін;
B) ұйымдастырушылық жүйесін;
C) ұйымның бір бөлігін;
D) құрылымның бір бөлігін;
E) басқару объектісін.

$$$ 17
Басқару принциптерінің жүйелендірілуі қандай мектепке тән?
A) ғылыми басқару мектебіне;
B) классикалық мектебіне;
C) адамдық қарым-қатынастардың мектебіне;
D) мінез-құлықтық ғылымдар мектебіне;
E) басқару ғылымының мектебіне.

$$$ 18
Тейлоризмнің басты артықшылығы не?
A) инженерлік ғылымдардың ойларын басқаруға ауыстыру;
B) басқарудың классикалық мектебін құру;
C) мінез-құлықтық ғылымдар мектебін құру;
D) психологияны басқаруға енгізу;
E) басқару принциптерін жүйелендіру.

$$$ 19
А.Файолдің басқарудың 14 әмбебап принциптерін жүйелендірген Жалпы және
өнеркәсіптік басқару атты кітабы қай жылы шықты?
A) 1920 ж.;
B) 1950 ж.;
C) 1925 ж.;
D) 1916 ж.;
E) 1986 ж.

$$$ 20
Ұйымдағы қандай жүйені басқару субъектісі деп атайды?
A) ұйымдастырушылық жүйесін;
B) басқарушы жүйесін;
C) құрылымдық жүйесін;
D) басқарылатын жүйесін;
E) басқарылмайтын жүйені.

$$$ 21
Басқарудағы қандай қатынас басқаруды өзара байланысты басқарушылық
функциялардың үзіліссіз сериясы түрінде қарастырады?
A) үрдістік;
B) жүйелік;
C) ахуалдық;
D) әдістік;
E) әдістемелік.

$$$ 22
Ұйымдағы басқарылатын жүйеде басқару объектісі ретінде кім және не қызмет
атқарады?
A) орташа буын басшылары мен машиналар;
B) еңбек ұжымының персоналы мен оның қызметі;
C) басқару аппараты, басқарушы еңбегінің құралдары мен заттары;
D) бөлімдер басшылары мен механизмдер;
E) төменгі буын басшылары мен топтар.

$$$ 23
Ұйымдағы басқарушы мен басқарылушы жүйелер бір-бірімен қандай қарым-
қатынастармен байланысқан?
A) саяси және мәдениет;
B) экономикалық, ұйымдастырушылық, әлеуметтік, ұйымдастырушылық-
технологиялық, мәдени;
C) экологиялық, әлеуметтік, саяси, мәдени;
D) халықаралық, экологиялық, әлеуметтік, мәдени;
E) тұлға аралық, экологиялық, әлеуметтік, саяси, мәдени, халықаралық.

$$$ 24
Басқару үрдісі қандай функциялардан қалыптасады?
A) әкімшілендіру, ынталандыру;
B) өндірістік, кадрлық, ақпараттық;
C) өндірістік, кадрлық, маркетингтік;
D) жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау;
E) қаржылық, өндірістік, маркетингтік, кадрлық.

$$$ 25
Менеджердің кәсіби қызметінің объектілері – бұл:
A) орталық қызметтер, өндірістік бөлімшелер, өндірістік-шаруашылық топтар;
B) ішкі және сыртқы кәсіпкерлік орта, нарықтық қарым-қатынастар, шаруашылық
байланыстар, жалпы экономикалық факторлар;
C) кәсіпорынның еңбек, материалдық және қаржы ресурстары, нормативтік және
есепке алушылық-үлестірушілік құжаттама, тұлға аралық қарым-қатынастар және
ұйымдағы адамдар арасындағы, ұйым мен сыртқы орта арасындағы қарым-
қатынастар;
D) өндірістік үрдіс, кәсіпкерлік қызмет, нарықтық саясат, бәсекенің
нысандары мен әдістері, құқықтық реттеу;
E) ғылыми-техникалық саясат, ассортименттік саясат, өндіріс технологиясы,
материалдық-техникалық ресурстар, кадрлық саясат, өткізудің ұйымдастырылуы,
баға саясаты.

$$$ 26
Басқарушылық еңбектің өнімі – бұл::
A) болашақтың ғылыми алдын ала көруі, алуан түрлі гипотезалар мен
сценарицлерді жасап шығару, болжау үлгілерінің қалыптасуы;
B) адамдар мен олардың арасында бірлескен қызметі барысында пайда болатын
қарым-қатынастары;
C) алуан түрлі құбылыстар мен үрдістерді тану әдісі;
D) басқарушылық шешім;
E) мәліметтердің жиынтығы.

$$$ 27
Менеджменттегі басқарудың экономикалық әдістері дегеніміз:
A) еңбек ұжымы персоналы қызметінің, басқарушылық еңбегінің құралдары,
заттары және нәтижелерінің жиынтығы;
B) фирма дамуының қызмет етуі үшін жағымды жағдайларды жасауға мақсатты
түрде ықпал ететін құралдар мен аспаптардың жиынтығы;
C) шаруашылық кешендер, өндірістік бөлімшелер мен өндірістік-технологиялық
циклдар жүйелерінің жиынтығы;
D) өндірістік-өткізушілік қызметті оңтайландыруға бағытталған қолданыстағы
ақпараттық жүйелердің, оңтайлы үлгілердің және сандық әдістердің жиынтығы;
E) төмен шығындар мен жоғары еңбек өнімділігіне бағытталған өндірістік
элементтердің, басқарушылардың, өндіріс жұмыскерлерінің жиынтығы.

$$$ 28
Тактика дегеніміз не?:
A) ұйымның стратегиясы;
B) ұйымның 5 жылға жасалған ұзақ мерзімдік жоспары;
C) ұйымның 5 жылға жасалған перспективалық жоспары;
D) ұйымның бюджеті;
E) ұйымның стратегиясын қамтамасыз ететін қысқа мерзімдік жоспар.

$$$ 29
Ұйымдағы қандай мақсаттар уақыт бойынша орнатылуы мүмкін?
A) стратегиялық, ұзақ мерзімдік, қысқа мерзімдік;
B) тактикалық, ұзақ мерзімдік, қысқа мерзімдік;
C) ұзақ мерзімдік, стратегиялық, тактикалық;
D) ұзақ мерзімдік, орташа мерзімдік, қысқа мерзімдік;
E) тактикалық, қысқа мерзімдік, жылдық.

$$$ 30
Нақты ахуалдарда қабылданатын және ахуал қайталану тенденциясына ие болатын
жағдайда өткен тәжірибені пайдалану негізінде салдық іс-әректтерді
сипаттайтын іс-әрекеттердің сипаттамасы қалай аталады?
A) стратегия;
B) процедура;
C) саясат;
D) ереже;
E) тактика.

$$$ 31
Бюджет қандай үш функциясын атқарады?
A) жоспарлау, қаржыландыру, бақылау;
B) қаржыландыру, ынталандыру, бақылау;
C) жоспарлау, координация, бақылау;
D) ынталандыру, бақылау, жоспарлау;
E) координация, ынталандыру, жоспарлау.

$$$ 32
Қандай екі құрал ұйымның стратегиялық жоспарының келісілген басқарылуын
қамтамасыз етеді?
A) саясат, стратегия;
B) бюджет, саясат;
C) бюджет, стратегия;
D) бюджет, мақсаттар бойынша басқару;
E) мақсаттар бойынша басқару, саясат.

$$$ 33
Жауапкершілікті табыстауға бола ма?
A) иә;
B) жоқ;
C) кейде;
D) сирек жағдайларда;
E) әрдайым.

$$$ 34
Формалдық ұйым дегеніміз не?
A) басшы еркі бойынша құрылған ұйым;
B) кезкелген ұйым;
C) ұйым ішіндегі мақсаттық топ;
D) уақытша тіршілік етіп жатқан ұйым;
E) жұмыс комитеті.

$$$ 35
Комитеттер ұйымдағы басқа формалдық топтардан немен ерекшеленеді?
A) қалыптасу ретімен;
B) басқарылу деңгейімен;
C) ұйым мүшелерінің санымен;
D) шешімдерді және іс-әрекеттерді топтасып қабыдауымен;
E) ұйымдағы шешімдерді қабылдау ретімен.

$$$ 36
Өкілеттіктер кімге табысталады?
A) индивидке;
B) бағыныштыға;
C) лауазымға;
D) ұжымға;
E) ұйымға.

$$$ 37
Скалярлық үрдістің нәтижелік деңгейі қалай аталады?
A) буын құрылымы;
B) скалярлық тізбек;
C) скалярлық үрдіс;
D) иерархия;
E) өкілеттіктер деңгейі.

$$$ 38
Рационалды бюрократия дегеніміз не?
A) классикалық ұйымдастырушылық құрылым;
B) еңбек бөлінісінің жоғары дәрежесі;
C) нормативтік үлгі, идеал;
D) басқарудың дамыған иерархиясы;
E) скалярлық үрдіс.

$$$ 39
Реті бойынша жобаланатын көрсеткіштерге қол жеткізу сатысы нешінші саты
болып келеді?
A) бірінші;
B) екінші;
C) үшінші;
D) төртінші;
E) бесінші.

$$$ 40
Реті бойынша жетілу сатысы ұйым дамуының нешінші сатысы болып келеді?
A) бірінші;
B) екінші;
C) үшінші;
D) төртінші;
E) бесінші.

$$$ 41
Ұйымдастырушылық құрылымның типін анықтау керек:

A) матрицалық;
B) сызықтық-функционалдық;
C) дивизионалдық;
D) эдхократиялық;
E) функционалдық.

$$$ 42
Стратегия дегеніміз не?
A) ұйым тактикасы;
B) ұйымның қысқа мерзімдік жоспары;
C) ұйым бюджеті;
D) ұйым сметасы;
E) ұзақ мерзімдік кешендік жоспар.

$$$ 43
Қандай төрт негізгі стратегиялық баламалар ұйым алдында тұруы мүмкін?
A) стратегиялар: қысқарту, өсу, азаю (убыль), алдағы стратегиялардың
үйлесуі;
B) стратегиялар: қысқарту, ұлғаю, шектеу, алдағы стратегиялардың үйлесуі;
C) стратегиялар: шектеулі өсу, өсу, қысқарту, алдағы стратегиялардың
үйлесуі;
D) стратегии: өсу, стагнация, шектеу, алдағы стратегиялардың үйлесуі;
E) стратегии: стагнация, өсу, қысқарту, алдағы стратегиялардың үйлесуі.

$$$ 44
Стратегиялық жоспарлаудың қандай элементі ерекше бірлік ұйымда не істелу
керек екендігін дәл анықтайды?
A) стратегия;
B) процедура;
C) саясат;
D) ережелер;
E) бюджет.

$$$ 45
Мақсаттар бойынша басқару сатыларының дұрыс ретін анықтаңыз:
A) іс-әрекеттерді жоспарлау, мақсаттарды жасап шығару, жұмысты тексеру және
бағалау, түзету шаралары;
B) мақсаттарды жасап шығару, іс-әрекеттерді жоспарлау, жұмысты тексеру және
бағалау, түзету шаралары;
C) жұмысты бағалау, мақсаттарды жасап шығару, іс-әрекеттерді жоспарлау, іс-
әрекеттерді іске асыру;
D) жұмысты бағалау, іс-әрекеттерді жоспарлау, мақсаттарды жасап шығару,
мақсаттарды іске асыру;
E) мақсаттарды жасап шығару, іс-әрекеттерді ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Менеджмент теориясы және тәжірибесі
«Электрлік тізбек теориясы» пәні бойынша тест сұрақстар
"Физика" пәні бойынша тест сұрақтар
Менеджмент теориясы
“Менеджмент” пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен
Жалпы әлеуметану пәні бойынша тест сұрақтары
Менеджмент пәні
Менеджмент пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені
“Менеджмент” пәні бойынша оқу - әдістемелік кешен
»Цифрлық коммутация жүйелері» пәні бойынша тест сұрақтар
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь