Жалпы әлеуметану пәні бойынша тест сұрақтары


1. Әлеуметтанудың пәні:
А) жалпы қоғамның әлеуметтік жүйе ретінде және оның құрамдас бөліктері – жеке тұлғаның, әлеуметтік қауымдардың, институттардың қызметі;
Б) саяси құбылыстардың пайда болуы мен дамуы;
В) табиғат, қоғам және ойлаудың жалпы даму заңдары;
Г) әлеуметтік мінез-құлық және әлеуметтік институттар;
Д) қоғамның құрылымы, ондағы адамдардың мінез-құлқы мен әрекеттері;

2. Әлеуметтандың зерттеу заты:
А) қоғам, адам, топтар және онда жүріп жатқан үдерістер;
Б) әлеуметтік институтар мен ұйымдар;
В) экономикалық және әлеуметік үдерімімдер;
Г) әлеуметтік ақиқат;
Д) әлеуметтік қызметтер,іс-әрекет, мінез құлықтар жүйесі және оны ұйымдастыру тәсілдер жүйесі;

3. Әлеуметтану ғылым ретінде қай ғасырда қалыптасты:
А) 19 ғасыр;
Б) 20 ғасыр;
В) 16 ғасыр;
Г) 18 ғасыр;
Д) 17 ғасыр;

4. «Әлеуметтану» ұғымын қолданған алғашқы еңбекті атаңыз:
А) Маркстің «Капиталы»;
Б) Аристотельдің «Саясаты»;
В) Макиавеллидің «Тақсыры»;
Г) Монтескьенің «Заңдар рухы туралы»;
Д) Конттың «Жағымды философия курсы»;

Пән: Социология, Демография
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жалпы әлеуметану пәні бойынша тест сұрақтары

1. Әлеуметтанудың пәні:
А) жалпы қоғамның әлеуметтік жүйе ретінде және оның құрамдас
бөліктері – жеке тұлғаның, әлеуметтік қауымдардың, институттардың қызметі;
Б) саяси құбылыстардың пайда болуы мен дамуы;
В) табиғат, қоғам және ойлаудың жалпы даму заңдары;
Г) әлеуметтік мінез-құлық және әлеуметтік институттар;
Д) қоғамның құрылымы, ондағы адамдардың мінез-құлқы мен әрекеттері;

2. Әлеуметтандың зерттеу заты:
А) қоғам, адам, топтар және онда жүріп жатқан үдерістер;
Б) әлеуметтік институтар мен ұйымдар;
В) экономикалық және әлеуметік үдерімімдер;
Г) әлеуметтік ақиқат;
Д) әлеуметтік қызметтер,іс-әрекет, мінез құлықтар жүйесі және оны
ұйымдастыру тәсілдер жүйесі;

3. Әлеуметтану ғылым ретінде қай ғасырда қалыптасты:
А) 19 ғасыр;
Б) 20 ғасыр;
В) 16 ғасыр;
Г) 18 ғасыр;
Д) 17 ғасыр;

4. Әлеуметтану ұғымын қолданған алғашқы еңбекті атаңыз:
А) Маркстің Капиталы;
Б) Аристотельдің Саясаты;
В) Макиавеллидің Тақсыры;
Г) Монтескьенің Заңдар рухы туралы;
Д) Конттың Жағымды философия курсы;

5. Әлеуметтік ұғымына анықтама беріңіз:
А) жеке адамдар немесе оның топтарының өзара қатынастарының жиынтығын
айтамыз;
Б) жеке адамдар немесе оның топтарының қоғамдағы мәртебесі:
В) топтарының немесе жеке адамның қоғамдағы өз орны мен рөлін
анықтаудағы, олардың өзара қатынасы;
Г) нақтылы жағдайда жекеліктердің немесе оның топтарының бірлескен
әрекетінен және өзара ықпалынан туындайтын қасиеттер мен ерекшеліктердің
жиынтығы;
Д) әлеуметтік топтар, институттардың өзара әрекеті;

6. Әлеуметтану терминін алғашқы қолданған кім?
А) О. Кант;
Б) Г. Спенсер;
В) А. Сен-Симон;
Г) К. Маркс;
Д) И. Кант;

7. Қоғамның әлеуметтік өмірі деп нені айтамыз?
А) адамдар қауымдастығы (таптар, топтар, жіктер) арасындағы қатынастарды;
Б) саяси және құқықтық қатынастарды;
В) экономикалық қатынастарды;
Г) түрлі жағдайдағы адамдардың мінез-құлықтарын;
Д) қоғам өмірдің рухани саласында;

8. Қоғамдық ғылымдардан әлеуметтанудың өзіндік ерекшеліктерін неден
көруге болады?
А) Әлеуметтану терминінің нақты мағынада қолданылуынан;
Б) табиғат, қоғам және ойлаудың жалпы заңдылықтарын көрсетуден
В) қоғамның қызметін, дамуын, әлеуметтік үдерістері мен құбылыстары
арқылы зерттеуден;
Г) Қоғамның тарихи дамуын көрсетуден
Д) Әлеуметтанудың тек өзіне тән зерттеу әдісі мен арнайы әдістемелігінің
болуынан

9. Әлеуметтанудың кешігіп пайда болуына қандай себептермен түсіндіруге
болады?
А) Қоғам дамуының объективтік заңдылықтарымен
Б) Қоғамның мәдени дамуының төмендігінен
В) Ғалымдардың әлеуметтік өмірге мән бермегендіктен
Г) Оның зерттеу объектісінің күрделілігінен
Д) Дүние жаратылысы заңдарынан гөрі ғалымдар әлеуметтік заңдылықтарды баяу
ашқан

10. Әлеуметтану әлеуметтік деректерді зерттейтін ғылым деп көрсеткен кім?
А) Э. Дюркгейм
Б) М. Вебер
В) Г. Спенсер
Г) К.Маркс
Д) П. Сорокин
11. О. Конт көрсеткен социология ғылымының бөлімдері қалай аталады?
А) Әлеуметтік статистика, әлеуметтік динамика
Б) Әлеуметтік психология
В) Әлеуметтік ауыспалылық
Г) Әлеуметтік дарвинизм, әлеуметтік биология
Д) Әлеуметтік экология

12. Әлеуметтанудағы органикалық бағыттың туынгері кім?
А) Г. Спенсер
Б) Ч. Дарвин
В) С. Симон
Г) Г. Тоорд
Д) З. Фрейд

13. Әлеуметтанудағы алғашқы қалыптасқан ғылыми бағыт:
А) позитивизм
Б) идеализм
В) материализм
Г) марксизм
Д) идеализм

14. Әлеуметтанудағы эмпирикалық түсінігі нені білдіреді?
А) сыртқы дүниені табиғи жағдайда бақылауын
Б) табиғи құбылыстардың зерттеуін
В) ол социология ғылымының бір тарауын меңзейді
Г) әлеуметтік білімдердің жиынтығын
Д) әлеуметтік зерттеулердің жалпы атын

15. Әлеуметтанудағы ғылыми теорияның мәні қандай?
А) әлеуметтік құбылыстар мен үдерістерді талдап, дамудың объективті
заңдылықтарын көрсететін қорытындылау жиынтығы
Б) қоғамды зерттеудің құралы
В) әлеуметтік өмірді түсіндіретін әдіс
Г) әлеуметтік құбылыстар мен үдерістердің шығу себептерін түсіндіріп беру
Д) әлеуметтік құбылыстардың арасындағы ішкі және қажетті байланыстарды
көрсету

16. Макроәлеуметтану деңгейіндегі зерттеулерге нені жатқызады?
А) Бүкіл қоғамды тұтастай алып және үлкен әлеуметтік топтардың және
олардың өзара әрекеті деңгейіндегі зерттеулерді
Б) қауымдастықтың тұтастық ретінде қызмет етуі және дамуының жалпы
заңдылықтарын анықтауды
В) әлеуметтік жүйе туралы арнайы социологиялық теорияларды жасауды
Г) шағын топтардағы әлеуметтік құбылыстар мен үдерімдерді
Д) адамзаттың даму болашағына қатысты теориялар

17. Социологиялық парадигма ұғымы қалай түсіндіріледі?
А) бәрі мойындаған, басшылыққа алынатын әлеуметтік мәселені зерттеудің
бағыт-бағдарын беретін теориялық тұжырымдама ретінде
Б) саяси экономикалық тұжырымдамалар ретінде
В) әлеуметтік жүйе туралы арнайы теория ретінде
Г) басты шарттар мен қағидалардың жиынтығы ретінде
Д) адамзат қоғамының даму заңдылықтарына арналған теориялар

18. Әлеуметтанудағы ғылым ретінде алғашқы дәлелдерін келтірген шығарма:
А) О. Конттың Жағымды философия курсы
Б) Г. Спенсердің Әлеуметтік статистика
В) Э. Дюркгеймнің Социиолгиялық әдістің ережелері
Г) И. Канттың Таза ақыл-ойды сынау
Д) М. Вебердің Қоғам және шаруашылық

19. Қоғамның әлеуметтік өміріне не жатады?
А) адамдар қауымдастығы (тотар, партиялар, жіктер және ұжымдар)
аралығындағы қатынастар
Б) бұхараның әлеуметтік мінез құлқы
В) саяси қатынастар
Г) экономикалық қатынастар
Д) қоғам өмірінің рухани саласында қалыптасатын қатынастар

20. Микродеңгейдегі әлеуметтану нені зерттейді?
А) жеке тұлға, отбасы, шағын топтар деңгейіндегі әлеуметтік әрекеттер мен
өзара әрекеттерді
Б) жалпы социологиялық мәселелерді
В) социологиялық зерттеулердің әдістемесін
Г) мрагиналды жағдайдағы әлеуметтік таптарды
Д) әлеуметтік мінез – құлықпен жүріс-тұрысты

21. Қоғамдық келісімшарт ой тұжырымын жасаған қай ғалым?
А) Томас Гобс 1530ж
Б) Ж. Руссо
В) А. Сен-симон
Г) И. Конт
Д) А. Смитт

22. Қоғам ұғымына анықтама беріңіз?
А) қоғам өз қажеттіктерін қанағаттандыру мақсатында өзара байланысудың
қалыптасқан нысанында біріккен
Б) қоғам – бір елде өмір сүретін адамдардың жиынтығы
В) қоғам – жалпы ортақ мүддемен біріккен адамдар жиынтығы
Г) қоғам – ол адамдардың кез-келген бірлесуі

23. М. Вебердің анықтауындағы социологиялық негізгі мақсатына нені
жатқызады?
А) әлеуметтік әрекеттерді оның себептері арқылы түсіндіруді
Б) әрекет субъектісінің өз ісіне берген мағынасын анықтауды
В) адамдардың әлеуметтік мінез-құлқын түсіндіруді
Г) адам санасындағы субъективті мағынаны анықтауды
Д) әлеуметтік мінез-құлықпен жүріс-тұрысты

24. Қоғамның негізгі даму жолын атап беріңіз:
А) революциялық
Б) реформалық
В) эволюциялық
Г) революциялық және эволюциялық үйлесімділігі
Д) секіріп өту жолы

25. Қоғамның революциялық жолмен дамуын теориялық негізде дәлелдеген ғалым
кім?
А) К. Маркс
Б) П. Сорокин
В) Э. Дюркгейм
Г) О. Конт
Д) Т. Парсонс

26. Тарихи даму барысында қалыптасқан адамдар жиынтығын көрсетіңіз :
А) қоғам
Б) әлеуметтік топ
В) әлеуметтік ұғым
Г) әлеуметтік тұтастық
Д) әлеуметтік институт

27. Макс Вебердің еңбегін атап беріңіз
А) протестандық өнеге – ғибрат және капитализм рухы:
Б) капитал
В) социология жүйесі
Г) қоғамдық еңбек бөлінісі туралы
Д) социология негіздері

28. Революция ұғымына қай анықтаманы сай келеді деп ойлайсыз:
А) қоғам дамуының бүкіл саласына түбірі мен сапалы да терең төңкеріс жасау
және жаңа саяси – экономикалық құрылымды орнату
Б) саяси режимнің алмасуы
В) капитализмнен социалистік қоғамға өту
Г) саяси құрылымды қайта құру
Д) өмір сүріп отырған әлеуметтік құрылыстың негіздерін өзгертпей оның
кейбір салаларын жетілдіру

29. Қоғамның әлеуметтік құрылымы :
А) қоғамдағы әлеуметтік топтардың, институттардың өзара әрекеттерінің және
олардың арасындағы қатынастардың реттелген жиынтығы
Б) әлеуметтік байланыстарды құрайтын бөліктері
В) әлеуметтік таптар, топтар, жіктер
Г) қоғамдық ұйымдар, институттар, партиялар
Д) нақты өмір сүретін, эмпирикалық есепке алынған жеке адамдардың жиынтығы

30. Социологияда жеке адамның немесе топтың әлеуметтік позициясының
өзгеруін анықтайтын термин :
А) әлеуметтік жылжымалылық
Б) әлеуметтік өзгеріс
В) әлеуметтік жіктелу
Г) әлеуметтік көші – қон
Д) әлеуметтік ауыспалылық

31. Қоғамның әлеуметтік құрылымын жан-жақты талдаған ғалым және оның
еңбегі:
А) П. Сорокин (мәдени және әлеуметтік мобильдік)
Б) О. Конт (жағымды философия курсы)
В) Карл Маркс (Капитал)
Г) Э.Дюркгейм (қоғамдық еңбек бөлінісі)
Д) М. Вебер (негізгі социологиялық ұғымдар)

32. Марксистік ой-тұжырым бойынша әлеуметтік құрылымның өзегі:
А) таптар
Б) әлеуметтік топтар
В) демографиялық топтар
Г) әлеуметтік жіктер
Д) тап аралық жіктер

33. Өзін-өзі өлтіру деген еңбекті жазған кім?
А) Э. Дюркгейм
Б) Р. Мертон
В) З. Фрейд
Г) П. Сорокин
Д) Ф. Енгельс

34. Әлеуметтік жіктелуді төменгі анықтамалардың қайсысы дұрыс көрсетеді?
А) әлеуметтік жиынтықтың топтарға, жіктерге бөлінуі
Б) әлеуметтік топтардың экономикалық белгілері
В) жекеліктердің саяси белгілері бойынша жіктелуі
Г) қоғамдық топтардың әлеуметтік - мәдени белгілері
Д) отбасының тұрмыстық жағдайы

35. Тұлға ұғымы нені білдіреді?
А) жеке адамның даму нәтижесін, адамдық бүкіл саналарының толық жүзеге
асуын
Б) адамның биологиялық және психофизиологиялық қасиеттерін
В) адамның әлеуметтік психологиялық белгілерін сананы, жігерді,
қажеттілікті, мүддені
Г) нақты адам ұғымын
Д) жалпы адамдық қасиеттері мен қабілеттері

36. Жеке адамның әлеуметтік жүйедегі нақты алатын орны:
А) әлеуметтік мәртебесі
Б) әлеуметтік рөлі
В) әлеуметтік хал-жағдайы
Г) жеке басының тәуелсіздігі
Д) адамның біліктілігі

37. Қоғамдық дамудың мәнін және мазмұнын экономикалық негіз анықтайтынын
көрсеткен:
А) Марксизм
Б) позитивизм
В) эмпиризм
Г) құрылымдық функционализм
Д) айырбас теориясы

38. Жеке тұлғаның әлеуметтік жіктердің бір түрінен дәрежесі жоғары түріне
ауысуды қалай атаймыз?
А) тігінен болатын ауыспалылық
Б) көлденеңінен болатын ауыспалылық
В) бір аймақтан басқасына көшіп-қону
Г) кәсіби ауыспалылық
Д) саяси ауыспалылық

39. Әлеуметтік жіктелу қандай қағидаға негізделеді?
А) көп өлшемді объективті және субъективті өлшемдер бойынша
Б) мәдени деңгейіне қарай бірігу
В) саяси белгілері бойынша
Г) кірісі, кәсібі, білімі, біліктілігі, мәртебесі негізінде
Д) әлеуметтік тегі бойынша

40. Шағын әлеуметтік топтардың негізгі сипаттамаларын көрсетіңіз
А) мүшелері арасында тікелей өзара әрекеттердің болуы және өзін топпен
ұқсастыруы
Б) аз санды топтардың түрі
В) бейресми байланыстармен ерекшеленеді
Г) топ мүшелерінің мінез-құлқы мен іс-қимылын анықтайтын мөлшерлерді
мойындау
Д) психологияллық үйлесімділігінің болуы

41. Адамдардың қандай қауымдастығын этнос ұғымына жатқызамыз?
А) ұлыстық
Б) нәсілдік
В) діни
Г) тілдік
Д) ұжымдық

42. Әлеуметтік институттар қандай себептен пайда болды?
А) әлеуметтік мөлшерлермен реттелетін адам өміріне ең қажетті талаптарын
қангағаттандыру мақсатында
Б) адамдарды экономикалық мақсаттарға жұмылдыру үшін
В) адамдарды сырт жаудан қорғауды ұйымдастыру мақсатында
Г) белгілі бір қажеттіліктің кез-келген жағдайда қанағаттандыру үшін
Д) қажеттіліктің белгілі бір жағдайда қанағаттандырылуы үшін

43. Отбасы әлеуметтік институт ретінде қашан пайда болды?
А) алғашқы қауым кезінде
Б) құлиеленушілік дәуірінде
В) феодалдық құрылыс кезеңінде
Г) ұлыстық құрылу тұсында
Д) мемлекеттің шығу кезеңінде

44. Этностың негізгі құрамдас бөліктеріне төменде аталғандардың қайсылары
жатады?
А) тайпа, ұлыс, ұлт
Б) таптар, топтар, жіктер
В) қабат, нәсіл, ұжым
Г) отбасы, партия, мемлекет
Д) кәсібодақ, қоғамдық, қозғалыстар

45. Әлеуметтік институтың негізгі түрлерін атаңыз:
А) отбасы, саяси, экономикалық, білім, дін
Б) ұжымдық, спорттық, денсаулық, сақтау
В) хамсыздандыру, еңбекпен қамтамасыз ету, мамандық беру
Г) өкімет, милиция, прокуратура, әділет орындары
Д) университет, кәсіборын, банк, мектеп, балабақша

46. Ұлттың негізгі белгілерін көрсетіңіз:
А) тілі, жері, тарихы, салт дәстүрі, экономикалық өмірі, психологиялық
қасиеттері ортақ адамдар жиынтығы
Б) бір аумақта орналасқан этностық қауымдастық
В) бір тілде сөйлейтін әлеуметтік қауымдастықтар
Г) саяси, экономикалық және әлеуметтік ұйымдасуы ортақ адамдар жиынтығы
Д) жоғарыда көрсетілгеннің барлығы

47. Қауымдастықтағы әлеуметтік байланыстарды нығайтатын мәгді жәйтті
таңдаңыз:
А) тұлғаның мүдделері мен талаптары
Б) ұлттық мүдделер
В) материалдық ынталандыру
Г) күштеуге көндіру
Д) адамның қауымдастыққа мүше болуға тырысуы

48. Әлеуметтік үдерімнің негізгі мәнді жәйтті атаңыз:
А) Жеке тұлғаның белсенділігі
Б) жеке тұлғаның отбасылық тәрбиеленуі
В) мектебте білім алуы
Г) әлеуметтік қатынастарға тартылуы
Д) еңбек етуі

49. Жеке адамның ақыл-ойының жетілуін әлеуметтік институттарының қайсысы
қамтамасыз етеді?
А) отбасылық
Б) білім
В) ғылым
Г) діни
Д) саяси

50. Құрылымдық – функционализм амалын кімдер дамытты?
А) Т. Парсонс, Р Мертон
Б) К. Маркс, Ф, Енгельс
В) О. Конт, Г, Спенсер
Г) П. Сорокин, В, Парето
Д) М. Вебер, Э Дюркгейм

51. Девианттық мінез – құлыққа төменде аталғандардың қайсысы сай келеді
А) ауытқыған мінез-құлық
Б) қылмыстық мінез-құлық
В) заңдардан ауытқушылық
Г) саси өмірді мойындамау
Д) айныған мінез-құлық

52. Отбасы институтың негізгі атқаратын міндетті қызметіне кірмейтін де
атаңыз
А) билікке жету амалдарын үйрету
Б) адамды қайта өндіру
В) өскелең ұрпақты тәрбиелеу
Г) еңбек күшін қамтамасыз ету
Д) рухани талаптар

53. Әлеуметтік жанжалдың негізінде меншік үшін күрес жатады деп пайымдайтын

А) марксизм
Б) құрылымдық функционализм
В) неофункционализм
Г) постпозитизм
Д) феномонология

54. әлеуметтік жүйенің анықтамасын табыңыз
А) тұтас құрылымдық бірлік, оған адамдар мен олардың топтары мен
қауымдастықтары, байланыстар мен өзара әрекеттер әлеуметтік құндылықтар
мен мөлшерлер т.б. кіреді
Б) қоғамның немесе әлеуметтік топтың ішкі құрылысы
В) белгілі бір құқықтар және мідеттер жиынтығы мен байланысқан қоғамдық
түрлі топтар
Г) ынтымақтастық әрекеті арқылы байланыстырылған кез-келген әлеуметтік
тұтастықтар
Д) ортақ әлеуметтік белгілердің болуымен біріккен ынтымақтастық жиынтығы

55. Қай әлеуметтік институт адамның қауіпсіздік пен тәртіпке мұқтаждығын
қанағаттандырады?
А) саяси
Б) экономикалық
В) мәдени
Г) отбасы
Д) таптық

56. Биліктің негізгі саяси институтын атап беріңіз:
А) мемлекет
Б) партия
В) әділет уәзірлігі
Г) әкімиат
Д) аталғандардың бәрі

57. Девиация деп нені айтуға болады?
А) кез-келген мінез-құлықтың әлеуметтік мөлшерден аутқуы
Б) қылмыстық іс-әрекеті
В) өзіне өзі қол салуды
Г) көпшілік ианыған мөлшерлернге сәйкес келмейтін мінез-құлықты
Д) саясатты мойындау

58. Демократияның белгілеріне жатпайтынды көрсетіп беріңіз:
А) жоғарыда айтылғандардың БАК-тың мемлекеттің иелігінде болуы
Б) көппартиялық жүйенің парламенттің болуы
В) халық-биліктің қайнар көзі, өзін-өзі басқаруы
Г) адам құқы мен бостандықтарына кепілдікті қамтамасыз ету
Д) жалпыға бірдей сайлау құқын иелену

59. Саясат ұғымын ашып беріңіз:
А) қоғамдық және мемлекетік билікті жүзеге асырудың негізгі қағидалары мен
қызметінің бағыттары
Б) қоғамның экономикасын басқару
В) партиялардың қызметін ұйымдастыру
Г) саяси институттардың қызметі
Д) саяси сананы және саяси мәдениетті қалыптастыру амалдары

60. М. Вебердің әлеуметтануындағы негізгі ұғым
А) әлеуметтік әрекет
Б) әлеуметтік жылжымалылық
В) ынтымақтылылық
Г) қоғамдық-экономикалық формация
Д) құрылымдық амал

61. Дамыған елдердегі әлеуметтік құрылымның пішіні қай геометриялық
тұрпатқа ұқсас?
А) ромбка
Б) шаршыға
В) сопаққа
Г) үшбұрышқа
Д) конусқа

62. Әлеуметтік мәдениеттің негізгі белгілеріне төменгілердің қайсыларын
жатқызады?
А) тіл, әдет-ғұрып, мөлшерлер, құндылықтар, заңдар
Б) материалды және материалды емес мәдениет
В) ұттық, кәсіптік, ауылдық, қалалық мәдениет
Г) субмәдениәт, қарсы мәдениет
Д) әскери мәдениет, өндіріс мәдениеті, мектеп мәдениеті

63. қай ғалым қылмысты әлеуметтік құбылыс ретінде барлық қоғамға тән және
табиғи болып табылады деген?
А) Э.Дюркгейм
Б) Р.Мертон
В) Т. Парсонс
Г) З. Фрейд
Д) Ч. Ломбразо

64. Мұқтаждықтардың иерархиялық орналасуын көрсеткен теорияны жасағанды
атаңыз:
А) А.Маслоу
Б) Э. Мэйо
В) Д.Тард
Г) Д. Мак Грегор
Д) Ф. Тейлор

65. Әлеуметтік мінез-құлықтың ауытқуын қалай аталады деп ойлайсыз?
А) аномиялық құбылыс
Б) тұрақсыздық құбылыс
В) альтруистік құбылыс
Г) конформистік құбылыс
Д) нормативтік құбылыс

66. П. Сорокин төменгі аталған терминдердің қайсысын енгізген?
А) әлеуметтік жылжымалылық
Б) әлеуметтік аналитика
В) әлеуметтік экология
Г) әлеуметтік айна
Д) адамдық қатынастар

67. Көлденең әлеуметтік жылжу белгілерін көрсетіңіз:
А) жекеліктің әлеуметтік мәртебесін өзгертпестен бір әлеуметтік топтан
екіншісіне ауыстыруы
Б) жекеліктің әлеуметтік мәртебесін өзгертпестен бір әлеуметтік топқа
төмендетіп ауыстыру
В) жекелікті оның әлеуметтік құндылықтарын өзгертіп бір әлеуметтік жіктен
басқа бір әлеуметтік жікке ауыстыру
Г) жекелікті оның әлеуметтік мәртебесін өзгертіп жоғары орналасқан жікке
ауыстыруы
Д) бір жұмыс орнынан екінші, табысы жоғары жұмыс орынға ауысуы

68. Жекеліктің әлеуметтену үдерімінде қай әлеуметтік топ шешуі міндет
атқарады?
А) шағын
Б) үлкен
В) екінші
Г) отбасы
Д) достары

69. Жанжалдасу анықтамасына сай келетін төменгі пайымдауларды таңдаңыз:
А) қарсы жақты осалдату немесе жою мақсатымен екі немесе одан жекеліктер
әлде топтардың құндылық, игілік, бейлік үшін саналы да тікелей күресі
Б) билікке жету, әлеуметтік тәуелділіктен құтылу және әлеуметтік мәртебеге
жету жолындағы тұлғалардың, топтардың, партиялардың, институттардың саналы
қақтығысы
В) өз мүшелері үшін екі әлеуметтік институттың саналы да тікелей күресі
Г) партиялардың билікке жету жолындағы саналы тартысы
Д) ұлттар арасындағы мәдени талаптар үшін жанжал

70. Кім Адамдар қатынастары теориясының туынгері?
А) Т. Парсонс
Б) А. Маслоу
В) Ф. Мертон
Г) Э. Мэйо
Д) Я. Морено

71. Әлеуметтік өзгерістерге ықпал ететін түпкі себепке марксизм нені
жатқызады?
А) ақыл-ой күресін
Б) мәдениеттер арасындағы қайшылық
В) басқарушылар мен бағынушылар арасындағы күрес
Г) таптық күрес
Д) өркениеттер күресі

72. Идеалдық тұрпат теориясының туынгері
А) О. Конт
Б) Г. Спенсер
В) К. Маркс
Г) М. Вебер
Д) Т. Парсонс

73. Деиография ғылымының пәніне нені жатқызады?
А) әлеуметтік-экономикалық қатынастар
Б) отбасы және неке қатынастары
В) халық санын қайта өндіру
Г) адам өмірінің сапасы
Д) ұлбаралық қатынастар

74. Әлеуметтік жіктелудің ең басты белгілері қандай?
А) физиологиялық және писихологиялық ерекшеліктері
Б) аумақтық ерекшеліктері
В) саяси-партиялық қатынаста болуы
Г) әлеуметтік тегі
Д) мәртебесі, білім деңгейі, табысы, билік

75. Социометрия ұғымы нені білдіреді
А) әлеуметтік дамуды өлшеу
Б) адамның биологиялық өлшемдерін зерттеу
В) өнеркәсіптің еңбек тиімділігін зерттеу
Г) әлеуметтік қатынастарды анықтау
Д) шағын топтағы тұлға аралық қатынастарды анықтау

76. Т. Парсонс дамытқан социологиялық бағыт қалай аталады?
А) позитивизм
Б) әлеуметтік дарвинизм
В) құрылымдық функционализм
Г) феноменология
Д) этнометофология

77. Д. Дарендорф пікірі бойынша жанжалдың себебін қай саладан іздеу керек?
А) экономикалық базисте
Б) басқару жүйесінде
В) мүдделер жүйесінде
Г) мәдени өзгешеліктерде
Д) саяси күресте

78. Нақты социологиялық зерттеулердің баламасын табыңыз:
А) әлеуметтік зерттеулер
Б) экперименттік зерттеулер
В) эмпирикалық зерттеулер
Г) гендерлік зерттеулер
Д) жүйелік зерттеулер

79. Қоғамда немесе топта белгілі бір позицияны ұстап отырған адамнан
күтілетін мінез-құлықты қалай атайды?
А) әлеуметтік әрекет
Б) әлеуметтік рөл
В) әлеуметтік мәртебе
Г! Тұлғаның диспозициясы
Д) девиация

80. әлеуметтанудың алғашқы әдістерінің бірі болған:
А) эмпирикалық әдіс
Б) тарихи-салыстырмалылық әдіс
В) функционалдық әдіс
Г) статистикалық тәсіл
Д) демографиялық тәсіл

81. Жіктелу теориясында экономикалық белгілерге нені пайдаланады?
А) меншік түрін
Б) кәсібін
В) әлеуметтік тегін
Г) билікке қатысын
Д) табысын

82. Харизма ұғымы нені білдіреді?
А) діни көзқарасты
Б) кастаны
В) діни билікті
Г) құдай берген сый
Д) құдай берген дауыс

83. Әлеуметтік мәдениеттің анықтамасын атап беріңіз?
А) мәдениет-ол адамның рухани өміріне қатысты өнімдер
Б) материалды және рухани өнімдердің жиынтығы
В) бұрынғы ұрпақтар жасағанды қабылдау мен меңгеру
Г) қоғамның бір бөлігінің рухани өнімдері
Д) белгілі өмір салтымен дүние, құндылықтар, мөлшерлер мен жүріс-тұрыс
туралы түсініктер

84. Тұлға мен қоғамның өмір деңгейі мен түрлі жақтарының діннің ықпалынан
босату үдерімін қалай атайды?
А) секуляризация
Б) феминизация
В) седентеризация
Г) революция
Д) бағдарлама

85. Социологиялық зерттеулерде мәліметтерді жинаудың, өңдеудің және
талдаудың ұйымын және әдістемелік тәсілдері мен амалдардың жиынтығын қалай
атайды?
А) процедура (іс-қимыл)
Б) әдіснама
В) техника
Г) тактика
Д) бағдарлама

86. Азаматтық қоғамның анықтамасын беріңіз:
А) капиталистік елдердегі өнеркәсіп негізінде құрылған қоғам
Б) азаматтардың құқын қамтамасыз ететін қоғам
В) авторитаризм басқаруына бағынатын қоғам
Г) мемлекеттен тәуелсіз, әлеуметтік-экономикалық, сала және рухани
қатынастары дамыған, азаматтарының ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
"Физика" пәні бойынша тест сұрақтар
"Философия тарихы" пәнінен тест сүрақтары
»Цифрлық коммутация жүйелері» пәні бойынша тест сұрақтар
Қазақ әдебиет пәніне тест сұрақтары
«Электрлік тізбек теориясы» пәні бойынша тест сұрақстар
Минерал тектес уытты заттарға арналған тест сұрақтары
Педагогиканың жалпы негіздері (Дәріс,тақырып бойынша тест сұрақтары, әдебиет тізбесі т.б.)
Информатика пәні бойынша критерийлі-бағытталған тест тапсырмаларын жасау әдістері.
«Сандық талшықты оптикалық беру жүйелері» пәні бойынша тест сұрақтар
«Менеджмент теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша тест cұрақтары
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь