Рынок әдісіНарықтық табыс көбінесе мыналарды машин және жабдық түрлерін қолданады, бұл дамудың қайталама нарығына кіретіндер; автомобил, құралдардын түрлері, кеме, ұшақ және басқа да біркелкі жабдықтар.Әдіс нарықтық бағаға түсініктеме береді, дәл қоршаған «бағаны» бірдей жабдықта ақырғы мүмкіндігінше жеткізеді. Негізгі қолданған әдіс- олардын өткізілуін салыстыру.

- нақты аналог, қайталама нарығында сатылуда
- жақындау аналог, қайталама нарығында сатылуда, нақты аналог болған кезінде құқығы болады.
- Жаңа аналогтық жабдықтың қосылуы барысында тозу қайналама нарығы.
1. Азгальдов Г.Г.Райымхан Э.П.О квалиметри .М.: Изд-во стандартов, 1973.
2. Большой экономический слоаврь / Под ред. А.Н.Азрилияна. М.: Фонд «Правовая культура» ,1994
3. Гельберг Б.Т., Пекелис Г.Д. Ремонт промышленного оборудования. М.: Высшая школа, 1988
4. Ковалев А.П. Оценка машины, оборудования и транспортных средств. М.: Академия оценки, 1996
5. Корниенко А.А., Евстегнеев М.Ю. Конъюнктура российского рынка токарных станков средних размеров // Вестник машиностроения. 1995. №8.
6. Корниенко А.А., Анискин В.Е.. Шмаров А.М. Посредник вступил в эру тяжелой индустрии // Коммерсантъ.1993. №30.
7. Корниенко А.А.,Хомяков В.С. Автоматизированная система оценки стоимости технологического оборудования // Вестник машиностроения. 1996 № 11. С. 51-54.
8. Левшин Ф.М. Внешнеторговые цены.М.: Внешторгиэдат, 1990.
9. Металлорежущие станки, выпускаемые в СССР. Справочно – информационный материал. М.:ЭНИМС, 1990.
10. Методика и справочные нормативы определения потребности отраслей народного хозяйства в металлорежущем оборудовании. М.: ВНИИТЭМР, 1986.
11. Методическое пособие по расчету цен на комплектные объекты. М.: ЭКОРАНС, 1996.
12. Монтгомери Д.К. Планирование эксперимента и анализа данных. Л.: Судостроение, 1980.
13. Общесоюзный классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции.М.: НИИмаш.1988
14. Огурцов А.И. состояние и перпектвы развития машиностроительного комплекса России // Вестник машиностроения7 1996. № 5.
15. Пономарева В.В. Ценообазование в международной капиталистической торговле машинами и оборудованием. М.: Всесоюзная аадемия внешней торговли. 1984.
16. Роговцев В.Л. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. М.: Транспорт. 1996.
17. Саприцкий Э.Б. и др. Компьютерные системы оценки стоимости основных фондов // Вопросы оценки.1996.Октябрь-декабрь. С. 55 – 60
18. Строительные нормы и правила. Сборники расценок на монтаж оборудования. М.: Госстрой, 1983.
19. Типовая система технического обслуживания и ремонта металло-и деревообрабатывающего оборудования. М.: Машиностроение, 1988.
20. Федотова М.А. Сколько стоит бизнес? М.: Перспектива, 1996.
21. Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости: Пер.с анг. М.: Дело Лтд., 1995.
22. Грязнова А. Оценка имущества. А., 2000
23. Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений. М.: Наука, 2001.
24. Роберт Н. Холт Основы оценки в деятельности предприятий. М.: 2000
25. Рындин А.Б, Шамаев В.И. Основы оценки движимого и недвижимго имущесва – М.: Финансы и статистика 1995.
26. Финансовый менеджмент: Теория и практика. Учебник под редакцией Е.С.Стояновой.М.: Ереспектива 2002

Пән: Экономика
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 14 бет
Таңдаулыға:   
Рынок әдісі

Кіріспе

Нарықтық табыс көбінесе мыналарды машин және жабдық түрлерін
қолданады, бұл дамудың қайталама нарығына кіретіндер; автомобил,
құралдардын түрлері, кеме, ұшақ және басқа да біркелкі жабдықтар.Әдіс
нарықтық бағаға түсініктеме береді, дәл қоршаған бағаны бірдей жабдықта
ақырғы мүмкіндігінше жеткізеді. Негізгі қолданған әдіс- олардын өткізілуін
салыстыру.

- нақты аналог, қайталама нарығында сатылуда
- жақындау аналог, қайталама нарығында сатылуда, нақты аналог болған
кезінде құқығы болады.
- Жаңа аналогтық жабдықтың қосылуы барысында тозу қайналама нарығы.

Түсінікті, бұндай табыс тіршілігі үлкен нарықтық мәліметті және дәл
салыстыру әдісінің объектісін талап етеді. Басқа сөзбен айтқанда,бағалаушы
кен мағанада білуі керек, үнемі техникалық құрылымда болып отыру керек.
Осымен ғана шектелмей, үнемі жаң мәліметтер жиыпотыруы қажет. Сұрақ ретінде
практика жүзінде бағалаушы ең дегенде, ұлғайған машинаның түрлері мен оның
құралдары мен жұмыс істейді. Әрі келесі баға ереже секілді басқа өмір
техникасына өтіп орырады .

Мәліметті қамтамассыз ету

Әр мекеменің әдісін бағалы және анықтама материалын бағалаушының өзі
анықтайды. Жиі библиотека немесе базаның нақтылығын ұйымдастырады
алфабиттік қатармен фирманың – жұмыскерлерімен, системаның кодировкасының
мәліметі, керекті салалардың классификациялық категориялары немесе басқа
принциптер мен құрамдастыру.
Мынадай библиотекада мына информациялар болуы қажет.
- нақты баға белгілі шартта сату, сатылу жаңа әне ұсталынған жабдық
- баға көрсеткішін өндіру (обычный жаңа құралдар) және диллерлер
- баға ұсынымы, збаша немесе ауызша сұраған кездегі алынған мәлімкт.
- баға индексі

Алдағыдай жолмен алынған мәліметтердің қымбаттылығына және
айырмашылығына қол жеткізу, осы жолдар мен алынғанын кретериларын
салыстыру.

Бағаның нақты мәмілесі

Керекті міліметтердің деңгейі.
- нақты сәттен бағаның деңгейін дәл көрсетеді.
- Келісім шарттың түр нұсқасы және келісім туралы жақты мәлімет алуға
мүмкіндік береді.
Көздері
- жеке байланыс
- пресса және мамандандырылған басылым

Баға көрсеткіштері және катологтық баға
Мәлімет пайдалылығының деңгейі;
- нақты объекті типіне белгіленеді, жинақтамалық және басқа техникалық
шарт
- бұл тек номиналдық немесе базалық баға, бұлардың ішінде көп бағалы
шегерім болуы мүмкін, сатыпалушы нақты деңгей тәуелділігіне шарт қойы.
Көздері;
- сұраған кезде оңай табылады

Баға оферті

(сату мен сатып алу ұсынымы)
Деңгей пайдалылық мәліметі .
- нақты объкеті типіне белгіленеді, жиынтықтылау және басқа техникалық
шарт.
- Кейбір көтерілген немесе түскен (сатылымдар)
Көздері;
- сұрақ пен қамтылған, бірақта жеке байланыстар қажет, белгілі тактика
ынғайлы информация қабылдауға.

Баға индексі

Мәлімет пайдалылығының деңгейі;
- көмекші информация, өздері мен өздері қолданылған болуы мүмкін емес.
Көздері:
- бүкіл экономикалық және сала басылымы.

Мемілекеттік және халықаралық информациялық база деректері

- Internet арқылы жеке жеткізу
- Баға көрсеткішін ұстану, баға индексін, жеке мәмілеге мәлімет, фирманың
өндірісі туралы информация
Көп бағалауының қолданылатын индексі – соның ішінде ең қарапайым
нәтижелік жолмен шешілуі бұл баға, толығырақ осы проблемаға тоқталамыз.
Индекстік баға , өз үлесін қосудағы динамика. Көп елде, мемілекеттік
статистика оргоны ішкі және сыртқы сауда бағасы жеке тауарға және тауар
тобтарын көпшілікке жариялайды. Индекстік баға үнемі базистік жылда
аударылады, индекстік мәлімет 100-ге тең болады.
Негізгі жекелеген ішкі көтерме саудасы, бағаға емес нақты келісім
шартқа тұрады. Сондықтан жарияның индекісі, тек қана жақын динамикалық баға
көрсеткіші, нақты баға келісімі емес. Дәл тосы кезде жағдайына қарасты,
келісім шарт, осыған қарсы төлем шарты, сату көлемі, прейскуранттық бағадан
таза баға сол бағадан немесе басқа бағадан ажыратылады.
Баға индексі келесі формуламен орындалады;
Мұнда :
Q1 – тауар саны, өтілген уақыт мерзіміне қатысты
Р1 Р0 – тауар бағасы, ағымдағы және базалық өндіріс периоды ұқсас.

Топтық және еркін индекстер де болады, бір топқа қатысты құралдар
немесе бірнеше топты қамту. Топтық немесе еркін индексін іріктеу кезінде,
салмақталған кесте. Негізі құрылады тағы сол сияқты негізгі бөлінген тауар
немесе тауарлар тобының жеке салмақтары және барлығының бағасы.
Әр мазмұнның аудару этаптарын қарастырамыз.
Көп жағдайда бағаға әсер ететін, бұйым параметірлерін таңдау . Сұрақ;
Қаншау және қандай параметірлердің таңдау қажет, алдыменен негізгі сапасын
талдап алу содан кейін экспорттық жолмен. Математикалық аппарат, модель
құруға арналған, сатыларға шек қояды – параметірлер саны (дәлел), үлгілі
қосылу , аз болуы керек, тәуелсіз уақытта қарау (тағы,бұйым саны, арқылы
үлгі құрылады). Үлкен сандық дәлел кезінде, үлгі үйіледі, ал нақты
практикада ұлғаймайды , көптеген ықпал бағаға үшін бірнеше негізгі
параметірлерге ғана өзгереді 3-7 параметр, практикада көбінесе үлгі
ретінде баға қолданылады. Барлық үлгі параметірлеріне, қосылудың санының
кішірейуі , параметтрлердң біріктірілуі мүмкін, тағы шығармасын қолдану.
Параметір бағасы тәуелді қандайда бір дәрежеге (тар корреляцялық байланыс)
корреляциялық коэффицент көмегімен бағалауға болады. Көбінесе мына
параметірлерді қысқартп тастайды, беріген белгінің аз коэффицентінің
корреияциясы . Параметірге, салу үлгісі өз алдына тәуелсіз болуы керек.
Толықтай түрде бұл бұйрық қиын, параметірімен өзара байланыс, техникалық
сипаттаманы анықтау, ереже пайдаланылады .
Факторлық – аргумент корреляциялық өзара тәуелді деңгейі
мультиколлинеарлылық деп аталады, математикалық өңдеуді қиындатады .
Сондықтан сапа ұрдісінің анализі үшін қажет кіруді тоқтату жолының
параметтірлерінің бірін – бірінен жақсы қорғау . * Қалыптастыру талабы
көбінесе былай қолданылады ; Коэффициент пен корреляция өзара байланысып,
үлгі аралығында кіші болуы керек, бұған коэффициент пен корреляцияның өзара
параметірі мен баға. Математикалық модель параметірге қосылуы мүмкін,
экспорттық жолмен бағаланады .
Регрессияны теңестірудің түрін таңдау көбінесе формуланың 2 түрі
қолданылады.

Р = Аo + А1X1 + А2X2 + ... ... ... + Аn Xn ,

Мұнда : А1 ... Аn – коэффицентті параметірмен теңестіру
Аo – бос жүйе

Мультипликаторлық деңгей формуласы;

Р = Аo X 1 * X2 * ... ... ..* X n
Мына формулаларды қолдану кезінде , алдыменен жай матиматикалық өңдеу
қалданылады. Мысал: параметірлік баға үлгісін темір кесу құрал фирмасында,
сызықтық функциясын құру кезінде пайдаланады. Германия мен АҚШ-тың зерттеуі
кезінде, олардың саытымалы бәсекелес қабілеттілігін байқады . Құрал
фирмасының бағасы “Нью Геркулес” сызықты модельдің келесі түрімен
анықталды.

У = 55 , 2x1 + 0,98x2 + 2,37x3- 1510x4 – 14657
Мұнда: У – құрал бағасы (доллырмен $)
X1 - өңдеу деңгейінің диаметрі(мм)
X2 – орталық пен ара қашықтық (мм)
X3 – максимальдық жиі айналыс шпинделясы
(обмин)
X4 – электр тоғының мықтылығы(в.л.с)

Қалыптастыру ауқымының бастапқы мәліметі.
Бастапқы қажетті талап мәліметтері – бұл мәліметтінің біржақтылығы
және мәліметтілігі. Біржақты мәлімет қамтамасыз етіледі , бірақ шартты баға
бұйымының айырмашылығы тек қана параметірдің айырмашылығымен модельге
қосылса. Қалған айырмашылықтар есепке кірмейтін үлгі параметірлері біркелкі
болуы керек.
Барлық керекті объективті факторлалдың зерттеуі мыналардан тұрады:
- Базар жағдалтының тауарлары, объектімен келісім шартта болған.
- Белгілі дәрежесі байланыс жабдықтауы, жабдықтаушысымен өндіріс
шығындарының калькуляциясында мүмкін қателердің тәуелділігі .
- Тап осы жабдықтау өндіріс монополизация дәрежесі және мүмкін
бәсекешілердің бағалары. Баға аса көтеру мүмкін мөлшеріне әсер етеді
және сондай факторлар қаражаттық жай фирманың ,оның беделі және әйгілі
дүниежұзілік базарда сатып алу шыға көңіл бөлуді, сатушы елінде
экономикалық және ішкі саяси жағдайы және т.б.
Баға белгілеуіш пен әр-түрлі факторлардың үлкен сан талдауы мұқият
сияқ келгенде әрбір нақтылы оқиғада, сатылу жеңілдік мөлшері анықтамасы
талап етіледі .
Жөндеудің уақыт жетімділігі. Уақыт жеткізілімі, деңгейөңдеу шығыны
анықталады , ерекше дайындалу кезінде, бірегей және кіші сериялық өнімдер
пайдаланылады . Жөндеу шамасы, орналастыру уақыт динамикаға бай-ты жұмыс
істеген уақытысын және бағаны материалдар жөндеу үшін алдын-ала , және сол
жерде тәуелді орналасып, өңдеу процесі мен инфляция түрінің ұзақтығына
қатысты болу.
Сату уақыты кезіндегі жөнделіс. Осы жөнделу кезінде, үзбей жөнделіс
базарда міндетті түрде қолданылады. Уақыт бағасын ұзақ уақыт ұстап отыру
керек . Жөндеудің шамасы тренд немесе индекстің көмегімен жұзеге асады.
Сонымен қатар инфляцияны да ұмытпауымыз керек. Қандай себеп болмасын, сату
уақыты максимумға жақын, бағалау сәтінің уақытысына тырысуымыз керек.
Жөнделу белгілері Біртекті өнімнің шығару көлемі шығын үлесін
төмендетуге рұқсат береді, өнім көлеміне өту, сонымен қатар материалдар мен
бәсекелестер үшін шегерім жасайды, шама кеңдігінің құпиялылығын.
Осы жолмен өндеудің есеп айырысуы өнім мен белгінің машина құрал
формуласы төмендегідей
Ц = С + И + Н
Мұнда;

Ц – машина бағасы

С – сызбасы және дайындалу белгісінің құны
И – машинаны дайындау кезіндегі шығын
Н - өзгермейтін баға бөлімі (пайда, амортизациялық
айырмашылық, жөнелтілген шығындар)
Бағалардың индексі – маңызды көрсеткіш бағалардың қозғалысында
тенденция негізін анықтау. Олар талдау жанында кең қолданылады және база
жоғдайын болжауында баға мүмкіндік туғыза алатын игеруі тиіс , жыл
өткендердің қатарынан бағалардың деңгейінде болады. Осылар ішінде есептеу
қажет, не көрсеткіш орталанған және салыстырмалы көрсеткіш сияқты деп
осылай және салыстырмалы кең жеткілікті деп, өзгертулер туралы қайсысы
нақты тауар болмаса бағалар .
Көрсеткіштердің көмегі жанында өнеркәсіп бөлінетін бағалардың
динамигіне айқындауға болады немесе амал болмай қалған жағдайда тауарлар
тобымен. Нақтылы сапалы көрсеткіштер мен тауар мына тобқа кіреді, сондай
топталған көрсеткіш анықталмаса бағалардың таза көрсеткіштерін ала – алады.
Мысалы: қара металдарына аропатына бағалардың көрсеткіш өзгертуі. Мысал;
бағалардың тербеулеріне қайталанылып алады, позициясы мен сондай
нақтылыларды сорты болатын сияқты .
Демек жариялнушы топталғандар және әсіресе бағалардың
қарамағындағы көрсеткіштері жеткіліксіз ал көптеген нақтылы позициялармен
бағалардың анықтамасы көрсеткішін жиі қабылдауға болмайды.
Басқа да машиналардың бағалауы жанында тағы проблемалардың қатары
көрсеткіштерді қолдану, қиналушы бар болады және жабдықталады.
Кейбір түрлерін келесіден қарастырамыз нәтиже тура анықтау тарихи
өзіндік құнына бай-ты
- қиындықты іздеу лайық іздеу көрсеткіші
- Салыстырмалы салмақтардың белгісңз көрсеткіштерін біржола жою
- Көрсеткіш құрылымдары қате жиынтығы

Негізгі бір текті емес шығу себебінің мәлімдемесі – мәлімдемені уақыт
бойынша талдау, коммерциялық сату шарты, бәсекелес пайдаланған тарихи
айырмашылық, бір уақыт сәтте және бірдей шартта қойылып, баға индекісі
көмегімен төлеу іске асады, теңге курсы, тпанспортты белгілеу айырмашылығы,
шығындарың ауысуы кезінде басқаларға өту шарты және т.б.
Мәліметті таныстыруды қамтамасыз ету кезінде, модельге қосылу
мәліметтер бағалар мен параметтірлердің алынуы негізгі фирмаларға жатады.
Математикалық процедуралардың орыналуы. ЭВВ тіркелу анализі
бағдарламаларда орындалады. Бағдарлама пакеті модель бағасын құру кезінде
коэффиценттік коррелияцияны бағдарламаға қосуы керек;
Сонғы модель таңдау кезіндегі, анализден лынған нәтиже. Осы этапты
логикалық анализ, алынған модельмен ұқсастығын тексереді. Ылғида модельдің
бірнеше түрі құрылады, қолданылған нұсқалар тандалып алынады нақты және
пайдалануа ыңғайлы түрінде.
Бағаның жөнделуінің айырмашылығына қойылатын бағдарлама. Шарттарды
ерекшеліктерге түзетулердің салу анықтамасы сатылулардың өткізілген
бірыңғай сауда шарттарын табылған барлық аналогтардың бағаларын келтіруі
мезгілі сатудың түзетілгені жатады.
Жалпы түрде ой мен түзетудің, осымен орайлас бұлар шектеумен тап осы
кітап көлемімен қарап шығамыз; көбінесе бұларда сұрақтар арнайы әдебиетте
баяндалған.
Сатылу кезіндегі жөнделім. Мынау жеңілдік алғашқымен ұсыныс
бағалары ереже сияқты осы көтерілген валюталық тәуекелдердің коммерциялық
жабулары жеңілдік мөлшері сондай факторлардың көп жанымен анықталады,
даярлауда және реолизация өндіріс шығындарының кеңдігі және едәуір өтім
мүмкіндігі.
Аса көтерудің және жеңілдік демек жүргізушілік пен көптеген
субъективті мінез – құлық, не өткен тәжірибе толық мәнде қолднауға рұқсат
етпейді және жұмысқа оның алып беру фирмасымен басқа.
Тарихи өзіндік құны мен өндіруші фирмасына жаңа жабдықтауды алуына
фирманың өндірістерін қолданады. Үнемі бағалаушы өз мәліметтерін
бухалтерлік өнеркәсіптерге сенуіне болады. Біріншіден, құралдар есік
күйінде сатылуы мүмкін. Осы кезде ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Жоспарлау мен болжаудың түсінігі
Экономикалық жүйе туралы
Экономикалық теория пәнінен дәрістер кешені
Рынок - тауар мен ақша айналысы қатынастарының жиынтығы
Экономика және оның негізгі мәселелері
«Экономикалық ақпарат жүйелері артықшылық үшін қолданылатын ақпараттық технологияны пайдалану"
Стартегиялық жоспарлау
Рынок сыйымдылығы және өткізу көлемін жоспарлау, тиімді менеджмент стратегиясы
Басқарудағы жоспарлау функциясы
Капиталды ұдайы өндірісі және оның мәні
Пәндер