Инфузиялық ерітінділер, жіктелуі, сипаттамасы, номенклатура


1. Инфузиялық ерітінділер, түсінігі, талаптары.
2. Ерітінділерді изотонирлеу. Изотоникалық концентрацияларды есептеу әдістері.
3. Қосымша талаптар (изогидрлегі, изоиондығы, изотұтқырлығы), түсінігі.
4. Плазмоалмастырғыш ерітінділердің классификациясы.
Ұсынылған әдебиеттер
1. Алуан түрлі патологиялық күйлердің, қанды жоғалту әсерінен, есеңгеру, организмнің су-электролиттік балансының, қышқыл-негіздік тепе-теңдігінің бұзылу нәтижесінде қан алмастырғыш сұйықтықтардың едәуір мөлшерін енгізу қажеттілігі туындайды.
Инфузиялық ерітінділерге парентеральді қолдануға арналған ерітінділер жатады, көлемі 100 мл және одан да астам.
Инфузиялық ерітінділерге де инъекцияға арналған ерітінділерге де сияқты талаптар қойылады заласыздығы, тұрақтылығы, апирогендігі, механикалық қосулардың жоқтығы, улы еместігі. Жалпы талаптардан басқа, қан плазмасының қасиеттеріне сәйкес арнайы талаптар қойылады: изотоникалығы, изоиондығы, изогидрлігі, изотұтқырлығы және т.б.
2.Изотоникалық ерітінділер деп осмостық қысымы организмнің биологиялық сұйықтықтардың осмостық қысымына тең сұйықтықтарды айтады (қан плазмасы, лимфа, көз жасының және ми жұлынның сұйықтықтары).
Осмостық қысымы организммен тұрақты деңгейде - 7,4 атм. t37°С (0,74 МПа) ұсталады. Осмостық қысымдардың алуан түрлігі нәтижесінде, гипертоникалық ерітінділерді енгізу кезінде, эритроциттер және оларды қоршайтын плазма ішінде эритроциттерден, осмостық қысымдарды теңестіруге ұмтылатын, судың қозғалуы жүреді. Эритроциттер бұл кезде судан айырылады, жиырылады (плазмолиз). Егер аз осмостық қысымды сұйықтықтар енгізілсе (гипертокалық ерітінді), онда олар жасушаға енеді, эритроциттер ісінеді, жасушалық қабықша бұзылады, ал жасуша өлу мүмкін (гемолиз).
1. Муравьев И.А. Технология лекарств. М. Медицина,1980.
2. Справочник фармацевта / Под ред. А.И. Тенцовой.- 1981.-С.97-140,223.
3. Машковский М.Д. Лекарственные средства.- Ч.2.-С.99-111.

Пән: Медицина
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Инфузиялық ерітінділер, жіктелуі, сипаттамасы, номенклатура
Жоспары:
1. Инфузиялық ерітінділер, түсінігі, талаптары.
2. Ерітінділерді изотонирлеу. Изотоникалық концентрацияларды есептеу әдістері.
3. Қосымша талаптар (изогидрлегі, изоиондығы, изотұтқырлығы), түсінігі.
4. Плазмоалмастырғыш ерітінділердің классификациясы.

1. Алуан түрлі патологиялық күйлердің, қанды жоғалту әсерінен, есеңгеру, организмнің су-электролиттік балансының, қышқыл-негіздік тепе-теңдігінің бұзылу нәтижесінде қан алмастырғыш сұйықтықтардың едәуір мөлшерін енгізу қажеттілігі туындайды.
Инфузиялық ерітінділерге парентеральді қолдануға арналған ерітінділер жатады, көлемі 100 мл және одан да астам.
Инфузиялық ерітінділерге де инъекцияға арналған ерітінділерге де сияқты талаптар қойылады заласыздығы, тұрақтылығы, апирогендігі, механикалық қосулардың жоқтығы, улы еместігі. Жалпы талаптардан басқа, қан плазмасының қасиеттеріне сәйкес арнайы талаптар қойылады: изотоникалығы, изоиондығы, изогидрлігі, изотұтқырлығы және т.б.
2.Изотоникалық ерітінділер деп осмостық қысымы организмнің биологиялық сұйықтықтардың осмостық қысымына тең сұйықтықтарды айтады (қан плазмасы, лимфа, көз жасының және ми жұлынның сұйықтықтары).
Осмостық қысымы организммен тұрақты деңгейде - 7,4 атм. t37С (0,74 МПа) ұсталады. Осмостық қысымдардың алуан түрлігі нәтижесінде, гипертоникалық ерітінділерді енгізу кезінде, эритроциттер және оларды қоршайтын плазма ішінде эритроциттерден, осмостық қысымдарды теңестіруге ұмтылатын, судың қозғалуы жүреді. Эритроциттер бұл кезде судан айырылады, жиырылады (плазмолиз). Егер аз осмостық қысымды сұйықтықтар енгізілсе (гипертокалық ерітінді), онда олар жасушаға енеді, эритроциттер ісінеді, жасушалық қабықша бұзылады, ал жасуша өлу мүмкін (гемолиз).
Көрсетілген осмостық жылжуларды болдырмас үшін ерітіндіні организмнің биологиялық сұйықтықтың осмостық қысымының деңгейіне дейін изотонирлеу қажет.
Алуан түрлі заттар ерітінділерінің изотоникалық концентрациясын анықтау, негізінен, үш әдістермен анықтайды:
1. Вант - Гофф заңы және Менделеев - Клапейрон теңдеуі нәтижесінен;
2. Криоскопиялық әдіспен (Рауль заңын қолданумен);
3. Дәрілік заттардың изотоникалық эквиваленттерін натрий хлориді бойынша қолдану.
Вант - Гофф заңын және Менделеев - Клапейрон теңдеуін қолдануына негізделген, изотоникалық концентрацияларды есептеу әдістері
Вант - Гофф заңы бойынша сұйытылған электролиттік ерітінділерде ерітілген заттар өздерін газдарға сияқты жүргізеді, сондықтан оларға газды заңдар қолданылады. Сұйытылған ерітінділердің осмостық қысымы, газдар қысымы үшін бекітілген заңға бағынады.
Изотония факторын Менделеев - Клапейрон теңдеуінен шығаруға болады:
PV nRT мұндағы,
P қан плазмасының осмостық қысым, атмосферадағы
V ерітінді көлемі, л
n грамм саны ерітілген заттың молекуласы
R газ тұрақтысы 0,082 атмл
T газдың абсолютті температурасы К310[0].
Формуласынан:
n PVRT 7,410,082310 0,29 г моль л
Нәтижесінде, қандай да бір электролитік емес изотоникалық ерітіндісін дайындау үшін ерітндінің бір литр көлеміне заттың 0,29 г моль қажет, яғни
m0,29 М, мұндағы:
mзаттың грамдағы мөлшері, бір литр изотоникалық ерітіндіні дайындау үшін қажетті Mдәрілік заттың молярлық массасы.
Электролиттердің изотоникалық концентрациясын есептегенде теңдеуге түзеткіш көбейткішті і енгізеді, ол Вант - Гоффтың изотоникалық коэффиценті деп аталады. Сонда m=0,29Мi.
Изотоникалық коэффицентің өлшемі теңдеумен көрсетіледі:
i 1+(n1), мұндағы:
электролиттік диссоциацияның дәрежесі nзаттың бір молекуласы диссоциаланатын иондар саны.
Электролит еместер үшін, мысалы, глюкоза i 1.
Электролиттер үшін і өлшемі заттың табиғатына, электролиттік диссоциация дәрежесіне және түзілетін иондардың мөлшеріне тәуелді болады.
Электролиттердің әр түрлі топтары үшін і коэффиценті есептелу мүмкін. Мысалы, түрі бір зарядты ионды бинарлы электролиттер үшін КА ( 0,86, 2), i 1+ 0,86(21)1,86.
Мысал. 1 л изотоникалық ерітіндісін дайындау үшін NaCl мөлшерін есептеу. m 0,2958,51,86 9,12 г 1 литрге.
Бинарлы екізарядты үшін К2+А2-( МgSO4, ZnSO4, FeSO4 и др.) n 2,
i 1,5, 0,5.
Тринарлы үшін К2+А1 (СаСl2 ), К1+А2- (Na2 SO4, Na 2CO 3) n=3, i 2,5,
0,75.
Әлсіз электролиттер үшін (бор, лимон қышқылы) i 1,1.
Дегенмен, і есептеулері жағымды нәтижелер береді, бұл нәтижелер электролиттік еместер және электролиттердің бірінші топтары үшін сараптамалық мәліметтерді береді. Басқа жағдайларда нәтижелер диссоциация дәрежесінің концентрацияға тәуелділігінен алынады.
Ерітіндінің қажетті көлемін алу үшін қажетті заттың мөлшерін анықтауда, келесі формуланы қолданады:
m 0,29 MV1000 i
Мысал. 250 мл изотоникалық ерітіндіні алу үшін қажетті КСl мөлшерін есептеу. М 74,56 , i =1,86.
0,2974,56250
m _____________ 2,91г
1,861000
Криоскопиялық әдіс. Рауль заңына негізделген. Рауль заңы ерітіндінің қатаю температурасының, ондағы электролиттің концентрациясына тәуелділігін анықтайды. Сұйытылған ерітіндінің қатаю нүктесінің төмендеуі, осы еріткіштің мөлшерінде ерітілген заттың мөлшеріне тура пропорционал.
, мұндағы:
қатаю нүктесінің депрессиясы, [0]С; криоскопияя константасы ; С - ерітінді концентрациясы.
Депрессия деп таза еріткіштің қатаю температурасымен салыстырғанда, зат ерітіндісінің қатаю температурасының төмендеуі.
Ерітінді концентрациясы осмостық қысымға тура тәуелді болады. Осыған орай, (қатаю ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Металдар. Металдардың сипаттамасы және жіктелуі
Ерітінділер
Изомерия. Номенклатура
Металдардың сипаттамасы жән жіктелуі
Былғары өндірісінің сипаттамасы мен жіктелуі
Ерітінділер туралы жалпы ұғым
Ерітінділер теориясы пәніне кіріспе
Коллоидты ерітінділер
Былғары мен терінің сипаттамасы және жіктелуі
Стерильді және асептикалық жағдайда дайындалатын дәрілік түрлер. Шаншуға арналған ерітінділер технологиясы.
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь