Объектілі бағдарланған программалау


Мазмұны

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

І. TURBO PASCAL ПРОГРАММАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕРІ
1.1.Turbo Pascal программасына қысқаша түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.2. Программа туралы жалпы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.3. Программаның сипаттаулар бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12

ІІ. ОБЪЕКТІЛІ БАҒДАРЛАНҒАН ПРОГРАММАЛАУ
2.1 Объектілер және оларды программада пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
2.2 Графикалық объектілер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
ІІІ. ЕСЕПТЕР БӨЛІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...31

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
1. Бөрібаев Б. Р.М.Дүзбаева , А.М.Махметова. Информатика және есептеуіш техника негіздері. Есептер мен жаттығулар жинағы. Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқу құралы. Алматы «Мектеп» 2005:-104 бет. 2. Дәулетқұлов А.Б., С.С.Алғазы. Паскаль тілінде программалау негіздері:Алгоритмдеу және программалау. Методикалық құрал.-Алматы: ЖТИ, 2005-154 бет. 3. Есипов Е. Информатика. СПб., 2001. 4. Информатика 7. Ермеков Н. Стифутина Н. 5. Информатика. М.Қ. Байжұманов., Л.Қ. Жоспарбаев 6. Интернет сайт WWW.RAMBLER.RU 7. Камардинов О. Информатика. Оқу құралы. Алматы: «Қарасай» баспасы, 2006. 8. Камардинов О. Есептеуіш техника және программалау. Алматы: РБК,1997. 9. Камардинов О. Информатика. Бірінші бөлім. Шымкент, 2000. 10. Камардинов О. Информатика. Екінші бөлім. Шымкент, 2000. 11. Камардинов О. Сараптаушы жүйелер, Пролог. Шымкент, 2003. 12. Кирнос.В.Н. Язык Паскаль и численные методы. Учебное пособие для студентов технических специальностей ВУЗов. Кокшетау 2004. Изд. Келешек. 254 стр. 13. Макарова и др. Информатика: Учебник. М., 2001. 14. Науысбеков Б.Қ, Е.Қ .Балапанов, К.З.Халықова, А.Б.Дәулетқұлов. Паскаль тілінің негіздері. Әдістемелік құрал. Алматы: Рауан, 1998-128 бет. 15. Попов.В.Б Турбо Паскаль. Для школников. М:. «Финансы и статистика» 2001. 528 стр. 16. Рашбаев Ж.М. Функция,процедура және рекурсия.Әдістемелік нұсқау-Атырау:АМУ ЖАТО.2002.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге


Мазмұны
КІРІСПЕ.....................................................................
...................................................3
І. TURBO PASCAL ПРОГРАММАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕРІ
1.1.Turbo Pascal программасына қысқаша
түсінік.........................................5
1.2. Программа туралы жалпы
түсінік............................................................7
1.3. Программаның сипаттаулар
бөлімі........................................................12
І. ОБЪЕКТІЛІ БАҒДАРЛАНҒАН ПРОГРАММАЛАУ
2.1 Объектілер және оларды программада
пайдалану....................................17
2.2 Графикалық
объектілер..................................................................
..............24
ІІІ. ЕСЕПТЕР
БӨЛІМІ......................................................................
.........................27
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
........................................31
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН
ӘДЕБИЕТТЕР..................................................................
....33
КІРІСПЕ
Паскаль тілін 1968 -1971 жылдары Швейцариялық ғалым Никлаус Вирт оқып
үйренуге қолайлы программалау тілі ретінде ұсынған болатын. Бұл тілдің
стандарты кейінірек бекітілді, ол сол кездерде кең тарлған. Фортран
тілдеріне қарағанда, жетілідірілген, жұмыс істеуг ыңғайлы тіл болды.
Паскаль тілі өзінің қарапайымдылығының және тиімділігінің арқасында дүние
жүзіне тез таралды. Қазіргі кезде барлық дербес компьтерлер осы тлде жұмыс
істей алады. Паскаль тілінде жазылған программаның дұрыстығын компьтерде
тексеру және жіберілген қатені түзету оңай.
Бұл тілде жазылған прогрмма компьтерде орындалу барысында алдымен
трансляцияланады (машина тіліне аударылады), объектік программаға
түрлендіріледі де, содан кейін ғана орынджалады. Осы сәтте компьтерде
программаның екі нұсқасы болады, оның біріншісі - алгоритмдік тілдегі
алғашқы түпнұсқасы, ал екіншісі – объектік кодтағы жазылған программа. Есеп
нәтижесін машиналық кодта жазылған прогрмма арқылы аламыз, ал программаны
түзету қажет болғанда, оның алгоритмдік тілде жазылған алғашқы нұсқасы
өңделді.
Қазіргі кезде Паскаль тілі кез келген күрделі есептерді шығара
алатын кең таралған стандартты оқу тіліне айналды. Сондықтан жалпы білім
беретін мектептерде программалауды оқытуда осы Паскаль тілі таңдалып
алынған. Енді осы тілдің мүмкіндіктеріне тоқталып өтейік.
Паскаль тілінің негізгі элементтері:
Программалар белгілі бір мәселені, есепті шешуге арналған. Есеп шығару
барысында компьютерге бастапқы мәліметтер енгізіледі, оларды қалай
өңделетіндігі көрсетіледі және нәтиже қандай түрде, қандай құрылғыға
шығарылатыны айтылады.
Паскаль тіліндегі программа жеке – жеке жолдардан тұрады. Оларды
теру, түзету арнайы мәтіндік редакторлар арқылы атқарылады. Программа
алдындағы азат жол немесе бос орын саны өз қалауымызша алынады. Бір қатарға
бірнеше команда немесе оператор орналаса алады, олар бір бірімен нүктелі
үтір (;) арқылы ажыратылып жазылады. Бірақ бір жолда бір ғана оператор
тұрғаны дұрыс, ол түзетуге жеңіл, әрі оқуға ыңғайлы.
Паскаль тіліндегі программа үш бөліктен тұрады: тақырып, сипаттау
бөлімі және операторлар бөлімі.
Кез келген программаның алғашқы жолы PROGRAM сөзінен басталытын
оның тақырыбына тұрады. Одан кейін программаныі ішкі объектілерінің
сипатталу бөлімі жазылады. Бұл бөлім программадағы – айналымдар, тұрақтылар
тәрізді объектілердің жалпы қасиеттерін алдын ала анықтап алуға
көмектеседі. Сипаттау бөлімі бірнеше бөліктерден тұрады, бірақ программаның
күрделілігіне байланысты көбінесе ол бір немесе екі ғана бөліктен тұруы
мүмкін.
Программаның соңғы және негізгі бөлімі операторлар бөлімі – болып
табылады. Орындалатын іс - әрекеттер, командалар осы бөлімде орналасады. Ол
begin түйінді сөзінен басталып, барлық атқарылатын операторлар (командалар)
тізбегі жеке – жеке жолдарға жазылып біткен соң end түйінді сөзімен
аяқталады.
Операторлар бөлімінде командалар ретімен орналасады. Олардың кейбірі
шарқа байланысты атқарылса, ал кейбірі қайталанатын цикл немесе қосымша
программа (подпрограмма, процедура) түрінде орындалады.
Деректер -сан мәндері мен мәтін түріндегі сөз тіркестерін мән
ретінде қабылдай алатын тұрақтылар (константалар), айнымалылар тағы
басқа осы тәрізді құрылымдар немесе солардың адрестері .
Дерек енгізу –бастапқы деркетерді пернақтадан , дискіден немесе енгізу
–шығару порттарынан енгізу арқылы жүзеге асырылады .
Операциялар немесе амалдар –берілген және есептелген мәндерді
меншіктеу, соларды өндеу салысьтыру оперияларын орындайды
Нәтиже алу (шығару) –аралық немесе қорытынды мәліметтерді экранға,
дискіге енгізу немесе шығару порттарына жазу.
І. TURBO PASCAL ПРОГРАММАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕРІ
1. Программа туралы жалпы түсінік
Паскаль тілімен алғашқы танысуды

функциясының мәнін есептейтін жай программадан бастайық:
|Program Fun; |{программа тақырыбы} |
|const | |
|a=5; |{тұрақтыларды сипаттау} |
|var | |
|x,y: integer; |{айнымалыларды сипаттау} |
|begin | |
|write('x='); |{программа басы} |
|readln(x); |{экранға мәтін шығару} |
|y:= a*sqr(x); |{x айнымалысына мән енгізу} |
|writeln('y=',y); |{y айнымалысына өрнек мәнін меншіктеу} |
|end. |{экранға мәтін және айнымалы мәнін шығару} |
| |{программа соңы} |
Бұл программада кездесетін ағылшын сөздерінің аудармасы:
|Program |программа |
|const (constants) |тұрақтылар |
|var (variables) |айнымалылар |
|integer |бүтін |
|begin |басы |
|readln |оқу |
|writeln |жазу |
|end |соңы |
Программа мәтіні компьютер жадында мәтіндік файл (кеңеюі .pas) түрінде
сақталады. Компиляциядан кейін мәтін машиналық командалар тіліне аударылып,
орындалатын файл (кеңеюі .exe) жасақталады. Мәтіндік файлды кезкелген
мәтіндік редактормен өзгертуге болады, содан соң ол тағы да компиляциядан
өтуі керек. Тәжрибеде, программа мәтінін де, орындалатын файлды да
программа деп түсінеді. Сондықтан, ілгеріде программа мәтіні деудің орнына
программа деп жазамыз. Программа тақырыбы Program қызметші сөзінен және
программа атауынан тұрады. Атау – латын әріптерінен, цифрлардан, астын сызу
белгілерінен ғана тұратын, саны 63-тен аспайтын символдар жолы. Сонымен,
программа тақырыбының жазылуы:
Program ;
Ескерту. Турбо Паскалда программа тақырыбын жазбай кетуге де
болады. Тақырыптан кейін, программада пайдаланылатын белгілерді,
тұрақтыларды, типтерді, айнымалыларды, ішкі программаларды және т.б.
сипаттаулар бөлімі орналасуы тиіс. Содан кейін, міндетті түрде, операторлар
бөлімі болуы тиіс. Операторлар бөлімінің басына begin, ал аяғына end
сөздері жазылып, соңына нүкте қойылуы шарт. Программа құрылымы 1.1 суретте
бейнеленген.
|Program at_1; |
|Сипаттаулар бөлімі |
|begin |
|Операторлар бөлімі |
|end. |
1. сурет. Pascal тіліндегі программа құрылымы
Программада операторлар бір, не бірнеше жолдарға жазылып, нүктелі
үтірлермен айырлады. Қатар тұрған екі айыру таңбасының арасында бос
оператор бар деп есептелінеді. Программа мәтінін құрғанда, оның бөлім-дері
мен күрделі элементтерінің құрылымы айқын көрінетіндей етіп жазу,
сауаттылықты көрсетіп қана қоймайды, оны оқуды да, жаңартуды да бір-шама
жеңілдетеді. Ол үшін үзіктерді, жол шегіністерін, бос жолдарды және
түсініктемелерді керегінше, ретімен пайдаланып отырған жөн. Күрделі
программаны баптау кезінде бір, не бірнеше операторларды фигуралық
жақшалармен ... жалғасыҰқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жалпы білім беретін колледждердің информатика пәнін оқытуда,объектілік бағдарланған программалау негіздерін қарастырып,ішкі программалармен жұмыс істеу19 бет
Delphi программалау тілін оқыту әдістемесі73 бет
Дельфи ортасында тізімдермен жұмыс істейтін компоненттер22 бет
Объектіге бағытталған программалау26 бет
Утилиттер, олардың типтері. Операциялық жүйе, оның атқаратын негізгі мәселелері. IBM PC типіндегі компьютерлерде қолданылатын операциялық жүйелер. кірістірілген программаларға мысалдар4 бет
Объектті бағдарлы программалау түсінігі29 бет
Вирустың түрлері4 бет
Басқарушылық талдаудың әдістері3 бет
Программалау жүйесі мен тілдері7 бет
Программаны құрудың техникалық тапсырмасы. Программаларды техникалық жобалау кезеңдерін сипаттау. Алгоритмдердің құрылымдық схемесын дайындау8 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь