Балалар мен жасөспірімдер гигиенасының мазмүны, міндеттері, даму тарихы

Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы пән және денсаулық сақ-тау жүйесінің іс-тәжірибелік саласы ретінде өсіп келе жатқан ұрпақ-тардың денсаулығын сақтап, нығайтуға бағытталған профилакти-калық шараларды өндеп, негіздеуге арналган ғылым.
Бұл пән өсіп келе жатқан организмге қоршаған ортаның әр түрлі факторларының есер етуін зерттеумен жөне болашақта осы факторлардың организмге әсерін болжаумен айналысады. Соны-мен қатар ғылыми мәліметтер негізінде гигиеналық, санитарлық-гигиеналық және санитарлық індетке қарсы ережелер мен норма-ларды өндеп, аурушандықты азайтуға, организмнің қызмет қабілетін жоғарылатуға, балалар мен жасөспірімдердің қалыпты дамуына ба-ғытталған емдеу-профилактикалық және салауаттандыру шарала-рын қарастырады.
Балалар мен жасөспірімдер гигаенасы санитарлық-эпвдемиология-лық кызметтің қүрамына ене отырып, гигиена ғылымының жеке бөлімі болып табылады.
        
        БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР ГИГИЕНАСЫНЫҢ МАЗМҮНЫ, МІНДЕТТЕРІ, ДАМУ ТАРИХЫ
1.1 Пәннің мазмүны, мақсаты мен міндеттері
Балалар мен жасөспірімдер ... пән және ... ... жүйесінің
іс-тәжірибелік саласы ретінде өсіп келе жатқан ұрпақ-тардың ... ... ... ... ... ... негіздеуге
арналган ғылым.
Бұл пән өсіп келе жатқан ... ... ... әр түрлі
факторларының есер етуін зерттеумен жөне ... осы ... ... болжаумен айналысады. Соны-мен қатар ғылыми мәліметтер
негізінде гигиеналық, санитарлық-гигиеналық және санитарлық індетке қарсы
ережелер мен ... ... ... ... ... ... жоғарылатуға, балалар мен жасөспірімдердің қалыпты дамуына ба-
ғытталған емдеу-профилактикалық және салауаттандыру шарала-рын қарастырады.
Балалар мен ... ... ... ... ене ... ... ... жеке бөлімі болып
табылады.
Балалар организмінің морфофункционалдық жетілу дәрежесіне байланысты
олардың есіп, ... өр ... ... орта факторларының всеріне
жауап ретіндегі физиологиялық реакция-ларының өзіндік ерекше деңгейі сәйкес
келеді, сондықтан гигие-налық нормалар ... жас ... ... ... мен жасөспірімдер гигиенасы ез алдына жеке ғылым ретінде
денсаулықты сақтап, ... ... ... ... ... дамуын
қалыптастыруға бағытталғандықтан, бұл сала-дағы гигиеналық нормалар
организм мен қоршаған ... тек сол ... ... ... ... ... дүрыс өсіп, дамуына қажечті жағдайларын да ... орта ... ... ... ... ... сцбсгінің сипатымен қатар мерзімдік, климат-тық жағдайлар да
ссксрілуі керек.
Организмге өсер ... ... мен өсіп келе ... ... ... ... ... екі ба-ғытта жүзеге асырылады:
біріншісі — сыртқы орта ... ... ... екіншісі —
мақсатқа сәйкес тәрбиелеп, жаттықтыру арқылы организмді дүрыс қалыптастыру.
"Ересектердің" гигиенасы негізінен бірінші бағыт арқылы іске ... ... ... туғызғанымен, ересектер организмінің жетілу процесінің
аяқталуы оны белгілі дәрежеде мақ-сатқа ... ... ... ... Ал, даму ... ... мен ... үшін бүл басқа-ша жағдай. Олардың өсіп, даму үстінде болатындығы
тәрбиелеудің түрлерін, соның ішінде ... ... жөне әр ... орта ... түрақтылықты анықтайтын дене тәрбиесін кеңінен
қолдануға мүмкіндік береді. Бүл ... ... оның ... ... ... әсерлерге (улы заттар, вибрация) ... ғана ... ... яғни ... әзіндегі жетілдіруге болатын
"жаттығулары" туралы айтылып отыр. Ал бүндай факторларға жаттыққандық ... деп ... ... ... ... ... организмнің жедел және үнемді, яғни бүрынғыдан гөрі ... ... ... ... дене ... ... бір ... деп қарауға болады. Сондықтан балалар ... ... ... ... ортамен бірлестіретін жоғарьща
айтылған екі бағытты да ... ... ... жас ... ... ... ... бүл екі бағыттың маңызы әр түрлі болып келеді.
С.М.Громбах балалар мен ... ... ... ... етіп ... ... орта ... әсер етуінің дүрыс мөлшерін (нормасын)
қалыптастыруға міндетті түрдегі қажетті ... өсіп келе ... осы ... ... функционал-дық дайындығы
(жетілгендігі) болып табьшады.
2.Осыған байланысты балалар мен жасөспірімдер ... ... ... және жас кезендеріне сәйкес езгеріп ... ... ... әр ... ... үшін бір ... жасалмауы керек.
З.Гигиеналық нормаландырудың міндеті тек денсаулықты сақ-тап, ... ... ... ... ... мен ... ... есіп, дамуына
да жағдай жасау болып табылады.
Қазіргі кезде медицинаның бұл саласы неден түрады? Осы салада ... ... екі ... ... ... 1. ... мен жасөспірімдер
гигиенасы ғылыми пән және денсаулық ... ... ... ... өсіп келе ... ұрпақтардың денсаулығын нығайтуға бағытталған
профилактика-лық шараларды негіздеп, оны жүзеге ... ... ... 1986 ж.) 2. ... мен ... ... үйымдас-тырылған
балалар ұжымдарына қажетті ... ... мен ... ... өндеу жүмыстарымен айна-лысады" (В.Н.Кардашенко, 1988
ж.).
Біздің пайымдауымызша бірінші анықтама дұрысырақ, ейткені онда пән ғылыми
түрғьщан ғана ... ... ... да ... ... қатар
ұсыныстар мен шаралар ... ... ... ... балалар мен жасеспірімдерге де арналған.
Балалар мен жасеспірімдер гигиенасы пөнінің негізгі ерекшелігі сонда, ... ... ... сандык, жағынан ғана емес, сапалык, жағынан
да айырмашылығы бар, ... ... ... ... ... ... ... оқытады. Басқа сөзбен айтқанда, гигиенаның бүл
сала-сын есіп келе ... жас ... жас ... ... ... да болады.
Сондықтан балалар мен жасөспірімдер гигиенасының қүрамына өсіп келе
жатқан ... ... ... ... ... ... қосалқы пәндердің бөлімдері енеді: ... ... ... ... ... эпидемиологая).
Бүл пән өзінің мақсаты мен міндетіне сәйкес төмендегідей ... Өсіп келе ... ... ... Бүл бөлім пөннің негізгі
белімі болып табылады. Балалар мен ... ... ... ... маңызы өте зор. Өсіп келе жатқан үрпақтардың денсаулық
жағдайы ... ... ... ... білу ... ... шаралары-ның тиімділігін бақылауға, сонымен қатар балалар
денсаулығын-дағы өзгерістерді анықтай отырып болашақта ... ... ... ... жасауға мүмкіндік береді. Мүнда өсу жөне даму
заңдылықтары; ор түрлі факторлардың (биологиялық-әлеуметтік, қоршаған орта)
организмге тигізетін әсері: аурушыл-дықтың ... ... ... ... алу шарала-рын дайындау т.с.с. моселелер анықталады.
Балалар мен жасөспірімдердің іс-әрекет гигиенасы. Бұл бөлімде балалардың әр
түрлі іс-әрекеттерінің (күн ... оқу, ... ... ... ... ... шаралары қарастырылады. Мысалы, а) күн
тәртібінің гигиеналық негіздері: өсіп келе жатқан организмнің жүйке
жүйесінің ерекшеліктері; балалардағы қажудың физиологиясы және оның ... күн ... ... ... сүрақтарды қамтиды. б) оқу
гигиенасы: баланың мектепте оқуға функционалдық дайындығы; оқу ... ... ... ... қойылатын гигиеналық талаптар;
оқу сабақтарының тәртібі; дұрыс демалуды үйымдастыру; емдеу-салауаттандыру
мекемелеріндегі оқу ... ... ... ... ... в) еңбек пен
өндіріс орында-
рының гигиенасы: еңбек іс-әрекетінің негізін жасау; еңбектің денсаулыққа
өсері; еңбек іс-әрекеттерінің ... ... ... ... ... техника қауіпсіздігі, медициналық бақылау; оқушыларды
мамандыққа бейімдеу. г) денешынықтыру тәрбиесінің гигиеналық негіздері:
денешынықтыру тәрбиесін үйымдастыру, оның денсаулыққа өсері; қимыл-қозғалыс
белсенділігін нормалау; балалардың ... ... ... ... бөлінетін медициналық топтар туралы түсініктер беріледі.
Балалармен жасөспірімдердің пгагам гигиенасы. Бүл бөлімде тағам балалар
организмінің дүрыс өсуіне, ... ... ... ... ... зат
ретінде зерттеледі, сонымен қатар өр түрлі типтегі балалар
мекемелеріндегі балалар мен жасөспірімдердің тамақтану жағдайы, тағам
рационының нормалары туралы түсініктер, яғни ... ... ... балалар мен жасеспірімдердің тамақтану тәртібі; өр түрлі
типтердегі балалар мекемелеріндегі балалардың тамақтануын ұйым-
дастыру ... ... ... ... қажетті мәліметтер
беріледі.
Қоршаган орта гигиенасы (коммуналды гигиена). Бұл бөлімде әр түрлі типтегі
балалар мекемелерінің қүрылысын салу және ... ... ... қатар оқу-
өндірістік құрал-жабдықтар мен балалардың оқу қүралдарына, ойыншықтарына,
түрмысына қажетті заттарына қойылатын ... ... ... ... мен ... ... ... мен қүрылысының
гигиеналық негіздері; балалар мекемелерінің жылу және ... ... ... ... ... ... арналған оқу және
өндірістік қүралдар; балалардың ой- ыншықтарына, оқу және еңбек қүраддарына
қойылатын гигиена-лық талаптар кіреді.
5. Гигиенага тәрбиелеу. Бүл ... ... ... мекемелердегі
гигиеналық талаптар; мектептерде гигиенаға оқыту; балалар мен
жасөспірімдердің жеке бас гигиенасы; ... мен ... ... ... туралы мөліметтер беріледі.
6. Өсіп келе жатқан урпақтарга медициналык, қызмет көрсету бөліміне
медициналық қызметтің принциптерін дайындау; емдеу- ... ... ... ... өңдеп, орындау; балалар мекемелеріндегі
санитарлық-гигиеналық тәртіп туралы түсініктер енгізілген.
Балалар мен жасөспірімдер ... ... ... ... педагогика, психология және гигиенаның басқа салаларымен тығыз
байланыста дамып келеді.
Соның ішінде физиология және ... ... ... арнайы
қарастырылады.
Балалар мен жасөспірімдер гигиенасының педиатрия ғылымы-мен көптеген
ортақ мәселелері бар. ... ол дені сау, ... ... ... үрпақты
тәрбиелеуге келіп тіреледі. Бірақ балалар гигиенасы мен педиатрия ғьшымының
арасындағы елеулі айырма-шьшықтардың ең бастысы — ... ... ... ... ... істейді, яғни педиатрлар әр балаға жеке диагноз
қойып, нақты емдеу немесе салауаттандыру шараларын жүргізеді. Ал, ... топ ... ... ... ... ... яғни
денсаулықтың санитарлық-эпидемиологиялық са-лауаттылық деп аталатын ... ... жөне ... ... жеке бір балаға емес,
негізгі белгілері (жы-нысы, жасы, денсаулық жағдайына ... ... ... ... ... ... үжымдарына ар-нап
жасайды.
Бірақ осыған қарап, педиатрлар, әсіресе салауаттандыру мекемелерінің
педиатрлары ұжымның денсаулығымен ... ... ... мен ... жеке ... үшін қарастырмайды деп түсінуге
болмайды. Бірақ педиатрлар мен гигиенистердің ... ... және өсер ету ... әр ... ... үшін ... үжымы - жеке
балалар-дың косындысы, ал гигиенистер үшін жеке бала жалпы үжымның бір
бөлігі болып келеді.

Пән: Медицина
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы пәні, міндеттері, мақсаттары, зерттеу әдістері6 бет
Биологияны оқытуда гигиеналық тәрбие беру28 бет
Биологияны оқытуда гигиеналық тәрбие жұмыстарын жүргізу26 бет
Денсаулықтың негізгі көрсеткішінің бірі дене дамуы10 бет
Сатып алу-сату шартының ұғымы және элементтері42 бет
Тәрбиенің мақсаты, мазмұны42 бет
Қаржы. «Қаржы» мамандығы бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық109 бет
"ҰБТ психологиялық дайындық" (Жасөспірімдердің суйцидімен күресу,мазасызданудан қалай айырылуға болады?)8 бет
«Жасөспірімдердің өзіне – өзі қол жұмсаудың алдын алу шаралары»4 бет
Алкогольдің жасөспірімдер ағзасына тигізетін әсері7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь