Балалар мен жасөспірімдер гигиенасының мазмүны, міндеттері, даму тарихы


Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы пән және денсаулық сақ-тау жүйесінің іс-тәжірибелік саласы ретінде өсіп келе жатқан ұрпақ-тардың денсаулығын сақтап, нығайтуға бағытталған профилакти-калық шараларды өндеп, негіздеуге арналган ғылым.
Бұл пән өсіп келе жатқан организмге қоршаған ортаның әр түрлі факторларының есер етуін зерттеумен жөне болашақта осы факторлардың организмге әсерін болжаумен айналысады. Соны-мен қатар ғылыми мәліметтер негізінде гигиеналық, санитарлық-гигиеналық және санитарлық індетке қарсы ережелер мен норма-ларды өндеп, аурушандықты азайтуға, организмнің қызмет қабілетін жоғарылатуға, балалар мен жасөспірімдердің қалыпты дамуына ба-ғытталған емдеу-профилактикалық және салауаттандыру шарала-рын қарастырады.
Балалар мен жасөспірімдер гигаенасы санитарлық-эпвдемиология-лық кызметтің қүрамына ене отырып, гигиена ғылымының жеке бөлімі болып табылады.

Пән: Медицина
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР ГИГИЕНАСЫНЫҢ МАЗМҮНЫ, МІНДЕТТЕРІ, ДАМУ ТАРИХЫ

1.1 Пәннің мазмүны, мақсаты мен міндеттері

Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы пән және денсаулық сақ-тау жүйесінің
іс-тәжірибелік саласы ретінде өсіп келе жатқан ұрпақ-тардың денсаулығын
сақтап, нығайтуға бағытталған профилакти-калық шараларды өндеп, негіздеуге
арналган ғылым.
Бұл пән өсіп келе жатқан организмге қоршаған ортаның әр түрлі
факторларының есер етуін зерттеумен жөне болашақта осы факторлардың
организмге әсерін болжаумен айналысады. Соны-мен қатар ғылыми мәліметтер
негізінде гигиеналық, санитарлық-гигиеналық және санитарлық індетке қарсы
ережелер мен норма-ларды өндеп, аурушандықты азайтуға, организмнің қызмет
қабілетін жоғарылатуға, балалар мен жасөспірімдердің қалыпты дамуына ба-
ғытталған емдеу-профилактикалық және салауаттандыру шарала-рын қарастырады.
Балалар мен жасөспірімдер гигаенасы санитарлық-эпвдемиология-лық
кызметтің қүрамына ене отырып, гигиена ғылымының жеке бөлімі болып
табылады.
Балалар организмінің морфофункционалдық жетілу дәрежесіне байланысты
олардың есіп, дамуының өр кезеңіне қоршаған орта факторларының всеріне
жауап ретіндегі физиологиялық реакция-ларының өзіндік ерекше деңгейі сәйкес
келеді, сондықтан гигие-налық нормалар олардың жас ерекшелігіне қарай
өзгеріп отырады.
Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы ез алдына жеке ғылым ретінде
денсаулықты сақтап, нығайтуға, сонымен қатар организмнің үйлесімді дамуын
қалыптастыруға бағытталғандықтан, бұл сала-дағы гигиеналық нормалар
организм мен қоршаған ортаның тек сол мезеттегі қолайлы өсерлесуін ғана
емес, организмнің дүрыс өсіп, дамуына қажечті жағдайларын да қарастыруы
тиіс.
Қоршаған орта факторларын нормалау кезінде балалардың іс-әрекетінің
түрлсрі, сцбсгінің сипатымен қатар мерзімдік, климат-тық жағдайлар да
ссксрілуі керек.
Организмге өсер ететін факторлар мен өсіп келе жатқан организмнің
дайындық дәрежесін бір-біріне сөйкестендіру екі ба-ғытта жүзеге асырылады:
біріншісі — сыртқы орта факторларын гигиеналық нормаландыру; екіншісі —
мақсатқа сәйкес тәрбиелеп, жаттықтыру арқылы организмді дүрыс қалыптастыру.
"Ересектердің" гигиенасы негізінен бірінші бағыт арқылы іске асырылады.
Оның дұрыстығы күдік туғызғанымен, ересектер организмінің жетілу процесінің
аяқталуы оны белгілі дәрежеде мақ-сатқа сәйкес тәрбиелеу мүмкіндігін
шектейтіндігі анық. Ал, даму процесіндегі балалар мен жасөспірімдер
организмі үшін бүл басқа-ша жағдай. Олардың өсіп, даму үстінде болатындығы
тәрбиелеудің түрлерін, соның ішінде мықтылықты, дағдылылықты жөне әр түрлі
сыртқы орта факторларына түрақтылықты анықтайтын дене тәрбиесін кеңінен
қолдануға мүмкіндік береді. Бүл ретте организмнің оның табиғатына қайшы
келетін зиянды әсерлерге (улы заттар, вибрация) төзімділігі ғана емес,
дағдылану механизмі яғни организмнің әзіндегі жетілдіруге болатын
"жаттығулары" туралы айтылып отыр. Ал бүндай факторларға жаттыққандық пен
дағды-лану деп сезімталдықтың төмендеуін (қозу табалдырығының жоға-рылауы)
емес, организмнің жедел және үнемді, яғни бүрынғыдан гөрі жетілген
реакциясын айтамыз. Мұндай реакцияны дене еңбегіне қабілеттіліктің
жетілгендігінің бір баспалдағы деп қарауға болады. Сондықтан балалар мен
жасөспірімдер гигиенасы организмді сыр-тқы ортамен бірлестіретін жоғарьща
айтылған екі бағытты да кеңінен пайдаланады. Бірақ жас кезевдеріне қарай
түрлі факторларға қаты-сты бүл екі бағыттың маңызы әр түрлі болып келеді.
С.М.Громбах балалар мен жасөспірімдер гигиенасының норма-ландыру
принципін төмендегідей етіп көрсетіп берді:
І.Қоршаған орта факторларының әсер етуінің дүрыс мөлшерін (нормасын)
қалыптастыруға міндетті түрдегі қажетті жағдай, өсіп келе жатқан
организмнің осы факторлардың әсеріне функционал-дық дайындығы
(жетілгендігі) болып табьшады.
2.Осыған байланысты балалар мен жасөспірімдер гигиенасы-ның нормалары
түрақты болмайды және жас кезендеріне сәйкес езгеріп отырады. Нормалық
көлемді өзгерту әр түрлі факторлар үшін бір мезгілде жасалмауы керек.
З.Гигиеналық нормаландырудың міндеті тек денсаулықты сақ-тап, нығайту
ғана емес, сонымен қатар балалар мен жасөспірімдердің дүрыс есіп, дамуына
да жағдай жасау болып табылады.
Қазіргі кезде медицинаның бұл саласы неден түрады? Осы салада еңбек етіп
жүрген екі маманның анықтамасын келтірейік. 1. "Ба-лалар мен жасөспірімдер
гигиенасы ғылыми пән және денсаулық сақтау жүйесінің іс-тәжірибелік саласы
ретінде өсіп келе жатқан ұрпақтардың денсаулығын нығайтуға бағытталған
профилактика-лық шараларды негіздеп, оны жүзеге асыруға арналған" (А.Г.Су-
харев, 1986 ж.) 2. "Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы үйымдас-тырылған
балалар ұжымдарына қажетті салауаттандыру шаралары мен гигиеналық
үсыныстарды ғыльши өндеу жүмыстарымен айна-лысады" (В.Н.Кардашенко, 1988
ж.).
Біздің пайымдауымызша бірінші анықтама дұрысырақ, ейткені онда пән ғылыми
түрғьщан ғана емес, іс-тәжірибелік жағынан да сипатталады. Сонымен қатар
ұсыныстар мен шаралар үйымдасқан үжымдардан басқа, ата-аналардың
бақылауындағы балалар мен жасеспірімдерге де арналған.
Балалар мен жасеспірімдер гигиенасы пөнінің негізгі ерекшелігі сонда, ол
ересек адамдардың организмінен сандык, жағынан ғана емес, сапалык, жағынан
да айырмашылығы бар, өсіп-даму кезендеріне байланысты толық қалыптасып
бітпеген организмді зерттеп, оқытады. Басқа сөзбен айтқанда, гигиенаның бүл
сала-сын есіп келе жатқан жас ұрпақтардың жас ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы пәні, міндеттері, мақсаттары, зерттеу әдістері
Балалар мен жасөспірімдердің жалпы өсу мен даму заңдылықтары
Даму психологиясының пәні мен міндеттері
Жас ерекшеліктер физиологиясы мен мектеп гигиенасының пәні
Жасөспірімдер
Педагогика тарихы: пәні мен міндеттері
Жас ерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасының дамуы
Гигиена ғылымының даму тарихы
Балалар бақшасындағы тәрбиенің маңызы мен міндеттері
Балалар суретінің мазмұны
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь