Өзен кен орнының геологиясы


Өзен кен орындарында терең барлау бұрғылаумен қалыңдығы шамамен 3600 м шөгінді мезозойлық жыныстардың қабаты ашылған, оның құрылымында триас, юра, бор, полеоген, неоген және төрттік шөгінділері орын алады. Олардың былай белгіленуі скважина үлгітастарын зерттегенде алынған полионтологиялық мәліметтерге және Маңғыстаудың басқа аудандарының ұқсас шөгінділерімен салыстыруға негізделген. Бөлімдер, ярустар және подярустар арасындағы шекаралар шартты, негізінен электрокаратаж бойынша жүргізілген. Соңғы кезде микрофаунамен т.б. зерттеу арқасында қолда бар стратиграфиялық үлгілерді өзгертуге және анықтауға мүмкіндік туып отыр.
Өзен кен орының мұнай-газдылығы юра және кейде бор шөгінділерімен байланысты. Кен орнының геологиялық қимасында бор және юра шөгінділеріне қарасты 26 құмды горизонттары анықталған. І-ХІІ горизонттар (жоғарыдан төмен қарай) жасы бор – газды, ХІІІ-ХVIII горизонттар – жоғарғы және орта юра – кен орнының негізгі мұнай – газды қабаты, жеке күмбездерде төменгі юраның ХІХ-ХХІV горизонттары мұнай – газды.
Пермь – триас шөгінділері Өзен кен орнының ең кәрі жыныстары болып табылады.

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Өзен кен орнының геологиясы

Өзен кен орындарында терең барлау бұрғылаумен қалыңдығы шамамен
3600 м шөгінді мезозойлық жыныстардың қабаты ашылған, оның
құрылымында триас, юра, бор, полеоген, неоген және төрттік
шөгінділері орын алады. Олардың былай белгіленуі скважина
үлгітастарын зерттегенде алынған полионтологиялық мәліметтерге
және Маңғыстаудың басқа аудандарының ұқсас шөгінділерімен
салыстыруға негізделген. Бөлімдер, ярустар және подярустар
арасындағы шекаралар шартты, негізінен электрокаратаж бойынша
жүргізілген. Соңғы кезде микрофаунамен т.б. зерттеу
арқасында қолда бар стратиграфиялық үлгілерді өзгертуге және
анықтауға мүмкіндік туып отыр.
Өзен кен орының мұнай-газдылығы юра және кейде бор
шөгінділерімен байланысты. Кен орнының геологиялық қимасында
бор және юра шөгінділеріне қарасты 26 құмды горизонттары
анықталған. І-ХІІ горизонттар (жоғарыдан төмен қарай) жасы бор –
газды, ХІІІ-ХVIII горизонттар – жоғарғы және орта юра – кен орнының
негізгі мұнай – газды қабаты, жеке күмбездерде төменгі юраның
ХІХ-ХХІV горизонттары мұнай – газды.
Пермь – триас шөгінділері Өзен кен орнының ең кәрі жыныстары
болып табылады.

Пермь – триас жүйесі

Жоғарғы пермь терең метаморфизм іздері бар күңгірт
полимикталық құмтастармен және слаництермен көрінеді. Төменгі
триас (Т) шөгінділері қоңыр аргилиттермен және орта
түйіршікті құмтастармен орын алады. Бұл шөгінділерді оңтүстік
Маңғыстаудағы қалыңдығы 440 м-ге жетеді, табанында шайылудың ізі
бар.
Олен және орта триас жыныстары құмтастармен қышқылды туфтар
қабатшалары бар қара және қара сұр аргелиттер, әктастар,
алевролиттердің біртұтас, едәуір біртекті тобын құрайды. Бұл
шөгінділер жалпы қалыңдығы 1500-1600 м болатын біртұтас оңтүстік
Маңғыстау тобына бөлінген.

Юра жүйесі (J)

Юра жүйесі шөгінділерінде барлық 3 бөлімде кездеседі:
төменгі, орта және жоғарғы, жалпы қалыңдығы 1300 м.

Төменгі бөлім (J1)

Қиманың төменгі юра бөлігі құмтастар, алевролиттер мен саздың
араласуынан тұрады. Құмтастар сұр және ақшыл сұр, көбіне ұсақ
және орта түйіршікті. Ірі түйіршікті түрлері қиыршық тас
түйіршіктері қоспасымен бірге сирек те болса кездеседі. Кейде
құмтастар ақшыл сұр алевролиттерге немесе сазды құмтастарға
ауысады.
Құмтастар мен алевролиттер цементті сазды немесе сазды
кремнийлі. Саздардың түсі сұр және күңгірт, кейде қоңыр. Олар
әдетте аргилитке ұқсас және көмір тектес затпен байытылған.
Құмтастар, алевролиттер мен саздардың алмасуы негізінен қиғаш
қабатталады. Төменгі юраның жабынында сазды бүйрек тәрізді
құрылым дамыған, оның қалыңдығы шайылу нәтижесінде күрт
өзгерістерге ұшыраған. Төменгі юра шөгінділерінің қалыңдығы 120-
130 м. Төменгі юра қимасында XXIV-XXV екі өнімді горизонт
айқындалған.

Ортаңғы бөлім (J2)

Оңтүстік Маңғыстаудың орта юра шөгінділері мұнайгаздылығы
жағынан ең ірісі. Сондықтан орта юраны бөлшектеп стратиграфиялық
мүшелеу өнімді горизонттарға олардың корреляциясын айқындаумен
тығыз байланысты. Орта юрада жалпы қалыңдығы 700 м, аален,
байос және бат ярустары айқындалады.

Аален. Жоғарғы бөлім (J3)

Жоғарғы юра бөлімінде негізінен теңіз шөгінділері мен жануарлар
қалдықтары түрінде кездесетін келловей, оксфорд және кембридж
ярустары ерекше.

Бор жүйесі (К)

Бор жүйесінің шөгінділері жоғарғы юра шөгінділерінің шайылған
бетінде орналасады және төменгі, жоғарғы бөлімдері мен барлық
ярустарымен орын алған. Методологиялық және генетикалық
белгілері бойынша бор шөгінділері үш бөлікке бөлінеді: төменгі
терриген – карбонаттық, ортаңғы терриген (альб, сеноман) және жоғарғы
карбонат ярустары. Төменгі бөлікке ХІІ горизонт, ал ортаңғы
және жоғарғы бөліктерге І, ІІ, ІІІ, IV, V, V, VI, VII, VIII,
IX, X және ХІ газды горизонттар жатады. Бор шөгінділерінің
қалыңдығы 1100 м шамасында. Бор шөгінділерінің өнімді қалыңдығы
алевролит және саз қабаттары мен будақтарының біртекті астарласуы
ретінде көрінеді.

Кайназой тобы (Kz)

Кайнозой тобында палеоген және неоген жыныстары орын алған.
Палеоген шөгінділеріне мергель-әктас жыныстары мен саздардың
бірқалыпты қабаты жатады. Палеоген шөгінділерінің қалыңдығы 150-
170 м. Неоген жүйесі тортон және сармат ярустарымен
көрінеді. Тортон ярусының қалыңдығы 19-25 м, сармат ярусы - 80-90
м.

Палеоген жүйесі (Р)

Палеоген шөгінділеріне эоцен және олигоцен бөлімдері жатады.
Эоцен бөлімі саз қабатшалары араласқан мергель және әктастар
түрінде. Олигоцен бөлімі сұр және ақшыл сұр түстес саздардың
бірқалыпты қабаты түрінде. Палеогеннің қалыңдығы 150-170 м.

Неоген жүйесі (N)

Неоген шөгінділері тортон және сармат ярустарының шөгінділері
түрінде кездеседі. Тортон ярусына саздар, мергелдер, құмтастар
мен әктастар қабатшалары кіреді. Сармат ярусы әктастар,
мергелдер мен саздардың астарласуынан тұрады. Неоген жүйесінің
жалпы қалыңдығы 115 м-ге жетеді.

Төрттік жүйесі (Q)

Төрттік жүйе эмовиаль-демовиаль текті құмдар, саздар,
суглиноктармен көрінеді.
Шөгінділер қалыңдығы 5-7 м.

Өзен кен орнының экологиясы

Игерудегі аудан күрт континетальды климатымен, жауын-шашынның аз
мөлшерімен, суық, желді қысымен және құрғақ, ыстық жазымен
сипатталады. Қыста температура – 400С, ал жазда +400С-ге дейін.
Жылдамдығы 15 мс желдер мен ауаның 35% ылғалдылығы сипатты.
Атмосфералық жауын-шашын аз. Олардың ең көп мөлшері сәуір мен
қыркүйек айларына келеді, және 63-58 мм шамасында.
Мұнайдың негізгі элементтері көміртегі мен сутегі. Мұнайдың
қауіптілігі мен зиндылығы оның құрамындағы ауыр және жеңіл
көмірсутектердің фракцияларына байланысты. Жолаушы газдың 75,5% -і
метан, 20,4%-і этан, 1,96% - і пропан, 0,4%-і бутан және 0,1%
-і көмірқықыл газ, азот және т.б. инертті газдар. Метан,
этан, пропан, бутан улы емес газдар қатарына жатады. Олармен аз
мөлшерде тыныс алу адам организміне кері әсерін тигізбейді.
Мұнай кәсіпшілігінің электролендіруінің ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Кен орнының геологиясы
Өзен кен орнының игеру жағдайы, негізгі технологиялық көрсеткіштері
Кеңқияқ кен орнының топырақ мониторингі
Өзен кен орыны
Кен орнының геологиялық құрылымы
Өзен мұнай-газ кен орны
Кеңқияқ кен орнының игерілу жүйесі
Құмкөл кен орнының геологиялық зерттелуі
Жаңажол кен орнының геологиялық құрылысы мен мұнайгаздылығы
Кен орынды игеру жүйесі. Кен орнының геологиялық құрылымының сипаттамасы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь