Банк жұмысының аудиті


Ақшалай қаражат аудитінде банктік операцияларын тексеруге көп назар аударуды талап етеді. Қолданылып жүрген заңнамаларға сәйкес кәсіпорындар өзінің ақшалай қаражатын қызмет көрсететін банк мекемелерінде сақтауға міндетті. Банк мекемелерімен есеп айырысу ағымдағы (есептік), корреспонденттік, жинақ шоттрында ақша сақтауға, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді несиелер алумен, оларды өтеумен және қайта ресімдеумен, шоттарда жаңылыс жазулар жөніндегі талап- тілікпен байланысты туындайды. Кәсіпорындар арасындағы банк мекемелері арқылы есеп айырысулар есептесудің қолма-қол ақшасыз түрі бойынша атқарылады.

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге




КІРІСПЕ

Қазақстан Республикасында нарықтық қатынастың дамуы шаруашылық
әдістерін және формаларын қайта өзгертудің объективті қажеттілігін
тудырады. Әміршілдік- әкімшілік жүйеде кеңінен тараған қоғамдық мүлікті
талан- таражға салу нарықтық экономиканың ажырамас атрибуты болып табылатын
іскерлік және ұқыптылықпен орын алмастырды.
Нарық жағдайына бейімделудің қиындығына қарамастан, елден ғылыми-
техникалық саясат, маңызды теориялық және іс- тәжірибелік білім саласына
айналатын нақты ғылыми әзірлемелерді жинақтаумен әлеуметтік- экономикалық
қызметтің жаңа әрі озық нарықтық бағытын түбегейлі және қолданбалы зерттеу
белсенділікпен жүргізілуде.
Елдің микроэкономикасын басқару құралына аса қажетті әр түрлі бизнес
салаларындағы шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметін талдау, аудит және
басқару есебі сияқты арнайы ғылымдар мен оқыту пәндеріне айрықша маңыз
беріліп отыр.
Қазақстан Республикасында индустриясы дамыған елдердің озық
тәжірибесіне сәйкес бизнестің жаңаша кешенді тәуелсіз кәсіби аудиті жүзеге
асырылуда. Операциондық аудит пен қаржылық есептілік аудит және оның басқа
да маңызды түрлері посткеңестік аумақтарда нарықтық экономиканың
қалыптасуындағы шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің тиімділігін
арттыру бойынша ғылыми негізделген ұсыныстармен және шындыққа жанасымды
ақпараттармен мүдделілік танытатын пайдаланушылардың қажеттіліктерін
қамтамасыз етеді.

1. БАНК ЖҰМЫСЫНЫҢ АУДИТІ

Ақшалай қаражат аудитінде банктік операцияларын тексеруге көп назар
аударуды талап етеді. Қолданылып жүрген заңнамаларға сәйкес кәсіпорындар
өзінің ақшалай қаражатын қызмет көрсететін банк мекемелерінде сақтауға
міндетті. Банк мекемелерімен есеп айырысу ағымдағы (есептік),
корреспонденттік, жинақ шоттрында ақша сақтауға, қысқа мерзімді және ұзақ
мерзімді несиелер алумен, оларды өтеумен және қайта ресімдеумен, шоттарда
жаңылыс жазулар жөніндегі талап- тілікпен байланысты туындайды.
Кәсіпорындар арасындағы банк мекемелері арқылы есеп айырысулар есептесудің
қолма-қол ақшасыз түрі бойынша атқарылады.(1.1- кесте)

1. Банктік операциялары аудитінің бағдарламасы

Аудит процедулалары Ақпарат көздері
1 2
1.Кәсіпорынның банктегі есептік, Тестілеу материалдары
ағымдағы, валюталық және басқа да
шоттар бар екендігін айқындау (бұл
шоттар қандай банк мекемесінде
ашылғанын)
2.Банктегі ақша шоттарындағы Заңды және жеке тұлғалармен
операциялардың заңдылығын, шарттар, үкім қағазы және талап
анықтығын және шаруашылық мақсатқа(қуаным) арыздар
сәйкестілігін тексеру
3.Шотқа түскен ақшаны кіріске Банктің ақшалай- есептік құжаттары
алудың дұрыстығын, уақытылығын тіркелген көшірмелері, 2 журнал-
және толықтығын тексеру ордер, 2 журнал- ордерге № 2
тізімде (ведомость), Бас кітап,
баланс және т.б.
4.Ұсынылған шоттарға төленген Банк көшірмелері мен бастапқы
қаржының дұрыстығын, толықтылығын құжаттар
және сәйкестігін тексеру
5.Бюджетке салық және бюджеттен Төлем тапсырмалары мен талаптары
тыс қорларға міндетті төлемдер
аударудың уақыттылығын тексеру
6.Банктен алынған және кассаға Кірістік ордерлер, кассалық
кіріске алынған, сондай-ақ оларды құжаттарды және т.с.с. тіркеу
мақсатты пайдалануын тексеру журналы
1 2
7.Кәсіпорынның төлем Өтемділік коэффициенттері,
қабілеттілігін және әртүрлі қаржылық тұрақтылықты есептеулер
кредиторлармен соның ішінде шот фактуралар, 1-3 журнал
банкпен несиелер бюджетпен ордерлері және оларға тізімдемелер
салықтар бойынша есеп айырысудың (ведомстілер)
мерзімін өткізіп алу себептерін
анықтау
8.Кәсіпорындар әрбір қолма-қол Контрагенттенрмен шарттар, төлем
ақшасыз есептесу бойынша шарттық тапсырмалары, банк көшірмелері,
өзара қарым-қатынастардың анықтамалық-нормативті ақпарат
сәйкестігін тексеру
9. Құжаттар мен жазбаларда Бастапқы құжаттар,
көрсетілген ақшаның бар екендігі журнал-ордерлер, чек-кітапшалары,
мен қозғалысы туралы мәліметтердіңБас кітап
сәйкестігін тексеру
10. Банк операциялары бойынша шот Бухгалтерлік есепке алу шоттарының
корреспонденцияларының дұрыстығын анықтамасы және корреспонденциясы
тексеру

2. АҒЫМДАҒЫ ЖӘНЕ ВАЛЮТАЛЫҚ ШОТТАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР АУДИТІ

Ағымдағы шоттағы лперациялардың аудитінде келесі жағдаяттарға назар
аудару қажет:
1. Ағымдағы шот ашылған банк мекемесі.
2. Соманың банк көшірмелері бойынша, оларға тіркелген бастапқы
құжаттарда көрсетілген сомаға сәйкестігі.
3. Көшірмелерге тіркелген бастапқы құжаттарда банк мөртабанының бар
болуы; жасалған операциялардың дұрыстығын анықтау мақсатымен банкте
қарама-қарсы тексеру өткізген жөн.
4. Банкке тапсырылған ұолма-қол ақшаның және басқадай ақшалай
қаражаттың кәсіпорнының ағымдағы шоттарына дұрыс және толық есепке
алынуы.
5. Ақшалай қаражатты акцептелген төлем тапсырмаларымен байланыстың
пошта бөлімшесі арқылы (депозитке салынған еңбекақы, алименттер
және т.с.с.) аударудың дәйектілігі, сондай-ақ аударым алушылардың
тізбеде көрсетілген пошталық мекеме-жайының анықтығы.
6. Теңгені конвертациялауға байланысты операцияларды есепте көрсетудің
дұрыстығы.
7. Бухгалтерлік өткізбе желелердің банктік операциялар бойынша
дұрыстығын, бұл операциялар бухгалтерлік есепте тиісті шоттарда
көрсетілген бе. Бухгалтерлік есеп бойынша өндіріс шығынына (есеп
айырысу шоттарын жолай өтіп) есептен шығару операцияларына ерекше
көңіл бөлу керек.
8. Банк көшірмелерінің және парақтық нөмірленуі мен шоттағы қаражат
қалдығын ауыстыру анықталған құжаттардың толық сенімділігі. Банктің
бұрынғы көшірмесіндегі кезең соңының қаражат қалдығы шот бойынша
келесі көшірмедегі кезең басының қаражат қалдығына тең болуы тиіс.
Егер банк тізіміндегі ескерілмеген түзетулер мен азартып өшірулер
табылса, банк мекемесінде ыңғайласпаса тексеріс өткізу керек.
Банк көшірмелерін тексеру банк құжаттарының мәнділігі бойынша зерттеп
білумен үйлеуі тиіс. Сонымен бірге аудтор мыналарды анықтауы керек: заңсыз
банктік операциялар жасала ма, мысалы, тексерілетін кәсіпорынмен ешқандай
шарттық қатынастары жоқ, басқа кәіпорынның борышын өтеу емесе басчқа
кәсіпорынның тауарсыз есеп айырысулар бойынша төлеу; кіріске алынған және
төленген материалдық құндылықтардың түгелдігі мен уақтылығы; несие немесе
қарыз алуға, сондай-ақ қаржылық жағдай мен қаржыландыру көзі тұрғысынан
қарыз алуға ұсынылған құжаттардың анықтығы; қолма-қол ақшасыз есеп айырысу
үшін банктен алынған чек кітапшалары есепте дұрыс көрсетілген бе және заңды
қолдана ма; олар есеп беретін адамдарға қолхат арқылы беріле ме, есеп
беретін адамдар чек кітапшаларын қолдану туралы есеп жасай ма,
айналымдармен сальдо есеп беретін адамдардың арнайы шоттар бойынша
айналымдармен сальдо есебіне сәйкесе ме және т.с.с.
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Банк операцияларының аудиті туралы
Банк операцияларының аудиті
Банк жұмысының мәліметтер базасын құру
Активтер аудиті
Банк несиелері мен қарызға алынған қаражаттардың есебі мен аудиті
Шығындар аудиті
Міндеттемелер аудиті
Ақша қаражатының аудиті
Ұзақ мерзімді міндеттемелер аудиті
Меншік капиталының аудиті
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь