Қоғам және саясат

Жоспар:

1. Қоғам және саясат:
2. Жеке адам және саясат:
3. Саяси мәдениет және саяси сана;
4. Қазақстан Республикасындағы саяси билік;
5. Қазақста Республикасындағы саяси партиялар;
6. Қоғамдық саяси ұйымдар және қозғалыстар.
ҚОҒАМ ЖӘНЕ САЯСАТ
Күнделікті өмірде саясат туралы көптеген сөз тізбегі қолданылады. Олар коғам саясаты, экономикалық, мемлекегтік, партиялық саясат, нарықтык, рухани, діни, халыкаралык саясат, т.б. Демек, қоғам көлемінде сан алуан саясаттар іске асырылады екен, ал осы саясатгарды қоғамда жүргізетін адам жай адам ғана емес, әлеуметтік мүддені, материалдық және рухани құндылыктарды билік аркылы белетін, өзара қатынаста болатын адамдар. Олай болса адамдардың әлеуметгік бірлігі, нақтылы адамның саяси өмірі белгілі қоғамдык. салада өзара байланыстылықта өтеді. Олардын нәтижесі — мүддені, адамның іс-әрекетін материалдандыру. Сонымен қатар саяси сала қоғамның дамуы мен өмір сүруінің факторы есебінде коғамдық және саяси өмірдің процестеріне де әсер етеді.
Саяси сала адам іс-әрекетінің шартты, дербес, көп қырлы және күрделі саласы. Ол саяси билік қатынасының мына түрлерін қамтиды — зандылық, аткарушылық және соттық. Саяси сала қоғамдық өмірдің және оның дамуының қозғаушы күшінің бірі. Бірақ оның ерекше саяси мазмұны мен формасы бар. Саяси билікті анықтау және қайта бөлу адамдардың әлеуметтік бірлігін іске асырудың нақтылы механизмін табуға негізделеді.
Саяси саланың, басқа да салалардың өзара қарым-қатынасының мазмұнын анықтау көп жағдайда
байланысты. Сондықтан саяси режим және саяси сала іштей өзара байланысты құбылыс. Саяси режим — саяси және қоғамдық өмірді ұйымдастырудың және оның өмір сүруінің тәсілі. Мәселен, тоталитарлық саяси режим коғамдық өмірді күштеп реттеумен, қысым көрсетумен, қоғам мен жеке адамды мемлекеттің жұтуымен, коғамдық сананың саяси билікке бағынуымен, халыкты саяси биліктен, меншіктен, жалпы адамзаттық мәдениеттен ажырату мен сипатталады. Біз 70 жылдан астам уақыт осындай режимде өмір сүрдік.
Қазақстан Республикасында мемлекеттік өкімет билігі оның заң шығару, аткару және сот билігіне бөлу принципіне негізделген. Соған сәйкес мемлекеттік органдар өз өкілеттігі ауқымында іс-әрекет жасайды.
Әлемнің өркениетті елдеріндегі өмір тәжірибесі коғамның саяси жүйесінің тұрақты өмір сүруі үшін билікті ажырату кажеттігін көрсетті. Биліктің әр саласы занда көрсетілген тиісті қызметін нақтылы атқаруы керек, сонымен катар дербес, баска биліктерді толықтырушы, екінші жағынан олардың қызметінің занда көрсетілген дәрежесінен ауытқымауын қадағалаушы да болуы керек.
2. ЖЕКЕ АДАМ ЖӘНЕ САЯСАТ
Адам тумысынан анархист, монархист, либерал болмайды. Мүндай мінез-кұлықтар адамда жүре-бара қалыптасады.
Адамның саяси көзқарасы оның қандай ортада өскендігіне тікелей байланысты. Оның саяси көзқарасына әсер ететін факторларды екі кезеңге бөлеміз.
Бірінші кезеңге адамға бала кезінде ете зор әсер ететін ортаны — отбасын, ойнайтын достарын, мектепті жатқызуға болады. Қазіргі мектептерде авторитарлық тәртіп басым. Еліміздің атақты адамдары, олардың балалық шактары, елдін тәуелсіздігі туралы, баска да оқиғалар мәтін аркылы оқытылады. Біздің мемлекеттік кұрылысымыз (ол қандай болса да), оның басшылары, жеке адамдар мадақталатын әндерді айтып, өлеңдерді оқушылар жаттайды. Мектептерде әсіресе сыныптарда билік иелерінің атына сын айтылуы мүмкін емес. Мектептерде, мектепке дейінгі мекемелерде билік қатынасы диалог тұрғысында емес, жалпыға бірдей қатаң орныкқан тәртіп түрінде әтіледі.
Мектептің езінде билікті бөлісу үлгісін оқушылар міндетті, кажетті деп қабылдайды, солай болуы да тиіс. Ал бұл қатынас мемлекет құрылымы туралы болашақтағы көзқарасты да қалыптастырады.
Бұл кезенде саяси әлеуметтенуге әсер ететін факторлар — құрбы-құрдастары, коғамдық ұйымдар, бұқаралық акпарат кұралдары.
Екінші кезенде саяси әлеуметтенудің факторлары өзгереді. Бұқаралық ақпарат құралдары және әлеуметтік орта басты орын алады. Теледидар және радио арқылы берілетін хабарлар алғашкы және шындық, ретінде қабылданады.
Саяси әлеуметтенуде маңызды орын алатын фактор тікелей қоршаған әлеуметтік орта: оқудағы, жұмыстағы сыбайластар, жақын туысқандар, т.б. Шығармашылык интеллигенция ортасы маңызды рөл атқарады. Еңбексүйгіш, тәртіпті, үлкенге, отбасына ізетті адамдармен қатынаста болудың да үлкен манызы бар.
3. САЯСИ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ САЯСИ САНА
Қазіргі заманның елеулі ерекшеліктерінін бірі — адамзат қоғамының демократиялық даму жолына түсуі, жалпы адамзаттық қазыналарды ту етіп көтеріп, басшылыкқа алуы. Бұл ерекшеліктердің ойдағыдай өрістеп, өрбуінін кепілі — саяси мәдениет. Ол әдетте адамның саяси өмірді қалыптастырудағы рөлін, қоғамдық топтардың саяси сапасы мен әр түрлі саяси жағдайда өзін-өзі ұстау ерекшгліктерін, мемлекеттік кұрылыстың, сондай-ак белгілі бір саяси жүйенің сын сипатын, өріс-өзгерісін, саяси процестің даму бағытын дұрыс түсінуге мүмкіндік береді.
Саяси мәдениет дегеніміз — адамдардың билікке, мемлекеттік жүйеге, заңға, билік органдарының қаулылары мен бағдарларын орындауға немесе орындамауға (карсылыққа) дайындығы, саяси жағдайдағы белгілі бір тәртібі. Халықтың саяси мәдениеті тарихи даму кезеңіндегі саяси тәрбие жүйесіне, жеке адамның дара саяси тәжірибесіне байланысты.
Қазіргі біздің қоғамдағы адамдардың саяси мәдениетіне еліміздің әр қилы тарихи даму кезендерінің ықпалы үлкен болды. КСРО-ның кұрамында болған кезендерде адамдардың азаматтық көзкарасы коммунистік идеологияның шеңберінен шыға алмады. Сондықтан, демократиялық даму жолына түскен кезеңде, адамдардың бойына сіңген бұрынғы сананың теріс түсінігінен арылып, саяси және экономикалық еркіндікті, нарық пен бәсекелестіктің зандарын тез түсініп, бірден қабылдап алып кету мүмкін де емес. Адамдардың дербес саяси іс-әрекетіне билеуші органдары өызметінде,
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. «Жас Алаш» қоғамдық саси газеті №14 (15234)
2. «Дипломатия жаршысы» журнал № 8 мамыр 2007
3. Адам және қоғам оқу құралы
        
        Жоспар:
1. Қоғам және саясат:
2. Жеке адам және саясат:
3. ... ... және ... ... ... ... ... билік;
5. Қазақста Республикасындағы саяси партиялар;
6. Қоғамдық саяси ұйымдар және қозғалыстар.
ҚОҒАМ ЖӘНЕ САЯСАТ
Күнделікті өмірде саясат туралы көптеген сөз ... ... ... ... экономикалық, мемлекегтік, партиялық саясат, ... ... ... ... т.б. ... қоғам көлемінде сан алуан
саясаттар іске асырылады екен, ал осы ... ... ... ... адам ғана ... әлеуметтік мүддені, материалдық және рухани
құндылыктарды билік аркылы ... ... ... болатын адамдар. Олай
болса адамдардың әлеуметгік бірлігі, нақтылы ... ... ... ... ... ... ... өтеді. Олардын нәтижесі — мүддені,
адамның іс-әрекетін материалдандыру. Сонымен қатар ... сала ... мен өмір ... ... ... ... және саяси өмірдің
процестеріне де әсер етеді.
Саяси сала адам іс-әрекетінің шартты, дербес, көп ... және ... Ол ... ... ... мына түрлерін қамтиды — зандылық,
аткарушылық және соттық. Саяси сала ... ... және оның ... ... ... Бірақ оның ерекше саяси мазмұны мен формасы ... ... ... және ... бөлу адамдардың әлеуметтік бірлігін іске
асырудың нақтылы механизмін ... ... ... ... да ... өзара қарым-қатынасының мазмұнын анықтау
көп ... ... ... ... және ... сала ... ... байланысты
құбылыс. Саяси режим — саяси және қоғамдық өмірді ұйымдастырудың және оның
өмір ... ... ... ... ... режим коғамдық өмірді
күштеп реттеумен, қысым көрсетумен, қоғам мен жеке ... ... ... ... саяси билікке бағынуымен, ... ... ... ... ... мәдениеттен ажырату мен сипатталады.
Біз 70 жылдан астам уақыт осындай режимде өмір сүрдік.
Қазақстан ... ... ... ... оның заң ... ... сот ... бөлу принципіне негізделген. Соған сәйкес ... өз ... ... ... ... ... ... өмір тәжірибесі коғамның саяси жүйесінің
тұрақты өмір ... үшін ... ... ... көрсетті. Биліктің әр
саласы занда көрсетілген тиісті ... ... ... ... ... ... баска биліктерді толықтырушы, ... ... ... ... ... ... ауытқымауын қадағалаушы да болуы
керек.
2. ЖЕКЕ АДАМ ЖӘНЕ САЯСАТ
Адам тумысынан анархист, монархист, либерал болмайды. Мүндай мінез-кұлықтар
адамда ... ... ... көзқарасы оның қандай ортада өскендігіне тікелей байланысты.
Оның саяси көзқарасына әсер ететін факторларды екі кезеңге бөлеміз.
Бірінші кезеңге адамға бала ... ете зор әсер ... ...... ... ... ... болады. Қазіргі мектептерде
авторитарлық ... ... ... атақты адамдары, олардың ... ... ... ... ... да оқиғалар мәтін аркылы
оқытылады. Біздің мемлекеттік кұрылысымыз (ол ... ... да), ... жеке ... мадақталатын әндерді айтып, өлеңдерді оқушылар
жаттайды. Мектептерде әсіресе ... ... ... ... сын ... емес. Мектептерде, мектепке дейінгі мекемелерде билік қатынасы
диалог тұрғысында емес, ... ... ... ... ... ... ... билікті бөлісу үлгісін оқушылар міндетті, кажетті деп
қабылдайды, солай ... да ... Ал бұл ... ... ... туралы
болашақтағы көзқарасты да қалыптастырады.
Бұл кезенде саяси әлеуметтенуге әсер ... ...... ... ... акпарат кұралдары.
Екінші кезенде саяси әлеуметтенудің факторлары өзгереді. Бұқаралық ақпарат
құралдары және ... орта ... орын ... ... және радио
арқылы берілетін хабарлар алғашкы және шындық, ретінде қабылданады.
Саяси әлеуметтенуде маңызды орын алатын фактор тікелей ... ... ... ... сыбайластар, жақын туысқандар, т.б. Шығармашылык
интеллигенция ортасы маңызды рөл атқарады. Еңбексүйгіш, тәртіпті, ... ... ... ... ... да үлкен манызы бар.
3. САЯСИ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ САЯСИ САНА
Қазіргі заманның елеулі ерекшеліктерінін бірі — ... ... даму ... түсуі, жалпы адамзаттық қазыналарды ту етіп
көтеріп, басшылыкқа алуы. Бұл ерекшеліктердің ... ... ...... ... Ол ... ... саяси өмірді қалыптастырудағы
рөлін, қоғамдық топтардың саяси сапасы мен әр түрлі саяси жағдайда өзін-өзі
ұстау ... ... ... ... ... бір саяси
жүйенің сын сипатын, өріс-өзгерісін, саяси ... даму ... ... ... ... ... ... — адамдардың билікке, мемлекеттік жүйеге, заңға,
билік органдарының қаулылары мен бағдарларын орындауға немесе ... ... ... ... ... бір ... ... мәдениеті тарихи даму кезеңіндегі саяси тәрбие жүйесіне, жеке адамның
дара саяси тәжірибесіне байланысты.
Қазіргі біздің ... ... ... ... ... әр ... даму кезендерінің ықпалы үлкен болды. КСРО-ның кұрамында ... ... ... ... ... ... шыға ... Сондықтан, демократиялық даму жолына түскен
кезеңде, адамдардың бойына сіңген бұрынғы сананың теріс түсінігінен ... және ... ... ... пен бәсекелестіктің зандарын тез
түсініп, бірден қабылдап алып кету мүмкін де емес. ... ... ... ... ... ... азаматтардың мүдделерін
қорғайтын саяси ұйымдарды қалыптасқан ескі көзқарас ұзақ уақыт бойы ... ... ... бірі — ... ... Саяси сана — адамдардың саясат
саласындағы құбылыстар мен ... ... Оның ... ... көзге
түсетін негізгі белгілері — саяси сананың әртектілігі. ... ... ... ... әр түрлі карайды. Мысалы, Балтык. ... ... ... ... және ... халықтарынын саяси
санасында маңызды айырмашылықтар бар екені анық.
Саяси мәдениетті қалыптастыруға ең алдымен ... ... ... ... зан ... ... және сот ... арылы іске асырады.
Мемлекетпен қатар, саяси мәдениетті ... ... ... да ... Олар азаматтарды өз бағдарламаларымен таныстырады,
партияларға және ... ... ... бір ... ... мен ... қатьшасы жөнінде мағлұмат береді.
Саяси мәдениетті қалыптастыруда бұқаралык ақпарат құралдары: баспасөз,
радио, теледидар ... рөл ... ... ... өз ... ... жаткан
жаңалыктарды миллиондаған адам теледидар арқылы кере алады. Сондықтан ... ... ... ... ... ... шешімдер саяси сананы
қалыптастыруға зор асерін тигізетіні ... өмір ... адам ... ... қала ... ... казіргі
адам саясатпен айналыспаса, бәрібір, саясат онымен айналысады» деген сөз
текке айтылмаған.
4. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САЯСИ ... ... ... ... ... жаңа ... Саясаттағы шешуші буын — мемлекеттік биліктің ... - ... ... ... өмірдің басты қүралы, оны нығайту,
дамыту саясаттың мақсаты. Қазақстан ... ... ... билігін
тікелей және өз өкілдері арқылы жүзеге асырады.
Конституцияның 2-бабында: «Қазақстан Республикасы -Президенттік ... ... ... деп ... Мемлекеттік кұрылымға
жаңаша сипат беретін бұл кағида Конституцияның ең ... ... ... ... бірі — ... ... ... Президенттің орны, рөлі және мәні. Дүние жүзіндегі алдыңғы
қатарлы ... ... ... ... ... бері колданылып
келеді.
Конституцияның үшінші бөлімі «Президент» деп ... ол 9 ... ... ... ... мемлекеттін басшысы, мемлекеттің
ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын айқындайтын, ел ішінде және
халықаралық қатынастарда ... ... ... ... ең жоғары
лауазымды тұлға» (40-бап). Ол - халық пен мемлекеттік билік бірлігінің,
Конституцияның ... адам және ... ... ... нышаны әрі кепілі. Ол өз төрелігімен мемлекеттік ... ... ... ... ... және ... органдарынын халық
алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз етеді.
Қазақстан Республикасының Президенті халыққа: «Қазақстан халқына ... ... ... Республикасының Конституциясының заңдарын қатан
сактауға, азаматтардын құқықтары мен ... ... ... Республикасы Президентінің өзіме жүктелген мәртебелі міндетін
адал атқаруға салтанатты түрде ант ... — деп ант ... ... ... ... ... ... жүйесі Президентке үлкен жауапкершілік ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттің, әр азаматтың алдындағы онын жауаптылығы аса жоғары.
Соған сәйкес, Президентке де ... ... ... ... ... ... да ... айтылған. Премьер-министрді өзі ұсынып,
үкіметтің басқа басшыларын тікелей өзі тағайындауына, Жоғарғы сотты ... ... ... ... биліктің бұл салаларында ... ... ете алуы ... ...... сайлаған ерекше
адам.
Ата заңнын төртінші бөлімінде парламент туралы негізгі ... орын ... — заң ... ... ... ... Қазақстан Республикасыыын
ең жоғары органы болып табылады. Парламент тұрақты негізде жұмыс ... ... ... және ... ... Сенатты әр облыстан,
республикалық маңызы бар ... және ... ... астанасынан
екі адамнан, тиісінше облыстардың, республикалық қалалардың және республика
астанасының барлық өкілді органдары депутатгарының бірлескен мәжілісінде
сайланатын ... ... ... жеті ... ... ... Президент тағайындайды. Мәжіліс — сайлаушылар саны тең ... ... ... ... ... ... ... депутатгарын сайлау жалпыға бірдей, тең және төте ... ... ... ... ... дауыс беру арқылы өткізіледі.
Конституцияның 55-бабында Парламенттің атқаратын кызметі ... V ... ... деп ... ... ... ... билігін жүзеге асырады, атқарушы органдардың жүйесін
басқарады және олардын қызметіне басшылықты ... ... ... ... ... ... Республикасы Президентінін, алдында жауапты
болады. 53-баптың 6-тармағында және ... ... ... ... алдында есеп береді. Үкіметтің кұзыреті, ұйымдастырылу
және қызмет ... ... ... ... ... ... халкы мен Президентіне ант береді.
Үкімет: 1) мемлекеттің ... ... оның ... ... ... тәртіпті қамтамасыз етудің негізгі
бағыттарын әзірлейді және олардың жүзеге асырылуын ұйымдастырады; ... ... ... пен оның ... ... есеп әзірлейді
және ұсынады, бюджеттің орындалуын ... ... 3) ... ... ... және зандардың орындалуын қамтамасыз етеді; 4)
мемлекеттік меншікті басқаруды ... 5) ... ... ... жүргізу жөнінде шаралар әзірлейді; 6) ... ... өзге де ... және ... ... қызметіне басшылық жасайды. Осы 66-бапта үкіметтің атқаратын
басқа да кызметтері ... ... ... ... ... ... басшылык жасайды және оның жұмысы үшін жеке өзі жауап береді.
Конституцияның VIII бөлімінде жергілікті ... ... мен ... ... қызметі анықталған. Жергілікті мемлекеттік басқаруды
тиісті аймақтағы істің жай-күйіне жауапты жергілікті өкілді және атқарушы
органдар ... ... ... ...... ... ... халықтың еркін білдіреді және жалпы мемлекеттік мүдделерді
ескере отырып, оны іске ... үшін ... ... ... олардың
жүзеге асырылуына бакылау жасайды.
Мәслихаттарды жалпыға бірдей тең, төте сайлау кұкығы негізінде жасырын
дауыс беру ... төрт жыл ... ... ... ... дамыту жоспарларын және оның ... ... ... пен ... ... туралы есептерді
бекітеді, өздерінің қарауына жатқызылған жергілікті әкімшілік-аймақтык
құрылыс мәселелерін шешеді, Заңмен мәслихат құзыретіне ... ... ... ... ... т.б. ... мәселелермен
айналысады. Ал жергілікті атқарушы органдар аймақты дамыту жоспарларынын
экономикалық және ... ... ... ... және олардың орындалуын қамтамасыз етеді, коммуналдык меншікті
басқарады, жергілікті атқарушы органдардың ... ... ... ... босату, жергілікті атқарушы ... ... ... өзге де ... ... ... органды Қазақстан Республикасы Президенті мен
Үкіметінің өкілі болып табылатын тиісті әкімшілік ... ... ... ... сот ... тек сот қана жүзеге ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
Жогаргы соты және Заңмен тагайындалған Қазақстан Республикасының ... ... ... сот жуйесін құрайды. Сот ... ... ... ... ... мен ... ғана
бағынады.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САЯСИ ПАРТИЯЛАР
Қазақстан Республикасындағы демократиялық процестер тудырған ерекшеліктің
бірі — көппартиялылық. Оның ... 1990 ... ... Осы ... ... және ... азаматтық-демократиялык қозғалысы
ұйымдык жағынан негізделе бастады.
Көппартиялылыктың екінші кезеңі Қазақстан Коммунистік партиясының ... ... ... саяси өмірден кетуімен байланысты болды. Осы жылдың
жазында «Казақстан Республикасындағы қоғамдык бірлестіктер туралы» ... ... 1991 жылы ... ... ... партиялар — Қазақстан
Халық конгресі және ... ... ... ... ... ... күзінде жаңа партиялар — Қазақстан Республикалық ... ... ... ...... ... орталығы пайда
болды.
Үшінші кезең 1993 жылдың ақпанында Қазақстан халық бірлігі ... ... Бұл ... ... күштердің бірігу тенденциясымен
сипаталады. 1933жылдың аңпан ... ... ... ... онда ... мен ... бірігу блогын кұру мәселесін ... ... ... және ... пен ... ... арасында
үштік одақ туралы келісім-шартқа қол қойылды.
Қазақстан Республикасының қазіргі жағдайы саяси ... ... ... сипатталып отыр.
Саяси партиялар мен козғалыстардың ... ... ...... ... ... ұмтылыстың барлығы.
Қазақстан үшін бұл мәселелердің негізі — Қазакстанда демократиялық,
құқықтык ... құру ... бұл ... ... негізгі бағыты.
Қазақстандағы саяси күштер мен қозғалыстар осы стратегиялық ... ... ... мен ... ... әрқайсысы өз ... ... ... жаңа ... құрудың революциялық жолын
жақтады, екіншілері эволюциялық жол іздеді. Бірақ олардың бәрі де ... ... ... ... ... ... болды.
Сондықтан да саяси ... мен ... ... және ... ... білу бізге жаңа коғамға өтуде әрбір
саяси күштің арасалмағын ... ... ... Реформа басталғалы
қоғамның саяси, әлеуметтік-экономикалык өмірінде сан қырлы өзгерістер жүріп
жатыр. Осы жағдайда ... ... ... да ... ... ... өтсе де республикамызда көппартиялылықтын, қалыптасу процесі
әлде де бастапқы сатысында және әзірге тұрақты ... ... ... да ... ... жетерлік. Саяси партиялардың
әлісіздігінің бір ...... ... ... ... ... мүшелерініңсаны аз, олар халыққа белгісіз, сондықтан
олардың тарапынан ынта ... ... ... ... ... ... туралы айтқанда ескеретін
бір жағдай — ... ... ... белгілі бір топтың, жіктін мүддесін
корғауға тиіс, соған сәйкес өздерінін бағдарламасын ... ... мен ... ... ... ... ... көпшілік қауым
қабылдай бермейді. Екінші мәселе — саяси партиялар билік үшін күреседі, бұл
салада олар өз платформаларын ... ... ... ... ... ... қоғам тұсында іске асырылады. Әзірге саяси партиялар
белгілі топтың, жіктін мүддесін қорғау бағдармалары мен ... ... ... тұжырымдап отыр, олар негізінен идеологиялық құндылыққа сүйенуде.
Саяси партиялардың барлығы да ... ... ... ... ... ... ... дәріптеу, т.б. мәселелерді көтереді.
Сонымен саяси партиялар Қазақстан қоғамын ... ... ... ... ... ... мәдениеті мен санасын жетілдіру — демократияны ... ... ... ... орындарын кездейсок. адамдардан,
шенқұмарлардан, жемқорлардан, жарамсақтардан, жеке басының ... ... ... үшін ... ...... ... бірден-бір күш. Сонымен қатар, оппозиция
— еліміздің экономикасын көтеру үшін, сыртқы және ішкі ... ... ... үшін қажетті, пәрменді құрал. Бізде әзірше өкімет пен үкімет
басшылары, Парламент оппозициямен бірге ... ... ... ... ... ... ... келіспейді. Тек билік ... ғана ... ... ... деп ... ... ... қабылдауды ар көрушілік тек тоталитарлық жүйеге тән екенін
ескеруіміз керек. Ел ... ... «Мен ... ... ... Біз ... жинактаған көп емес болса да, ... ... ... ... ... және ... ... қозғалыстардың пікір алысуларын іс жүзінде дамытуға тиіспіз», — деп
жазды.
Қазақстанды жаңғырту әрбір азамат бостандығынын шарты және ... ... ... ... ... ... «Бұл жүйе көппартиялықты,
— деп жазды Н.Ә.Назарбаев, — ... ... ... ұлттық
мәдени орталыктарды, экономикалық және мәдени кадрларын өзіне қосады».
Республикамызда ... ... ... ... аз да ... ... 1995 ... аяқ кезінде өткен парламент сайлауына олар түгелдей
қатынасты, республика парламентінін құрамында уәкілдері бар. ... ... ... ... ... ... ... партиялық
жік (фракция) болмай отыр.
Партиялык, жік өз партиясының бағдарламаларын, мақсатын іске ... ... ... ... ... өз пікірлерін білдіруі қажет. ... ... ... ... ... ... артады, олармен байланысы
нығаяды.
Саяси партиялардың платформасын жариялылық демократиялық негізде талқылау
нәтижесінде әрбір адам оған ... ... ... мүше бола ... ... мақсатын және саяси бағытын тандайды. Сондай жағдайда ғана партия
пікірлестердін одағы бола ... ... ... және ... ... бағыттайтын құралға айналады. Қызметін күштеусіз іске
асыруға ... ... ... ... ... ... өз ... күштерді және ұйымдарды тартады.
ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ҰЙЫМДАР ЖӘНЕ ҚОЗҒАЛЫСТАР
Азаматтық қоғамның, демократиялық саяси ... ... бір ... ... ... және ... ... — әлеуметтік, демографиялық,
этностық, т.б. топтардағы адамдардың бірігу сипаты.
Коғамдық-саяси ұйымдар мен козғалыстар саяси ... үшін ... ... одан ... ... мәні ... Олар ... бұқаралық сипатымен,
халықтың тікелей мүддесін қорғайтындығымен, дербестігімен елдің болашағын
анықтауға, дамудың демократиялық бағытының ... ... үлес ... ... ... ... ұйымдар қоғам өмірінде үлкен рөл
аткарады, халықтың күнделікті өмірлік мүдделерін қорғайды. Мысалы, ... ... олар 40 млн. ... ... ... ... тәртіпті сақтауға, тұтынушылардың мүддесін, айналадағы ортаны
қорғау, т.б. жұмыстарға әрбір адам ... 10 ... ... ... ... оның ... болған Қазақстанда тоталитарлық жүйе
коғамдық ұйымдардың еркін жүмыс істеуіне мүмкіндік бермеді. Олар ... ... ... ... ... Коғамдык-саяси ұйымдар (мысалы
комсомол, кәсіподак) халык бұкарасының алдында беделін ... ... ... ... алмады, жоғарыдан берілетін нұсқауларды
орындау шеңберінен шыға ... ... алу ... ... мен ... ... ... құруға объективті негіз қалады. ... ... ... ... ... өмірді өзгерту және жақсарту ... де ... ... ... ... адамның санасына ене бастады.
Бұл — тоталитарлық саяси режімнен демократиялық өмірге енудің айғағы болды.
Бұкараның ... ... ... ... ... ... ... келуіне жағдай жасады.
Жеке ұйымдар мен қозғалыстар:
«Азат» азаматтық козғалысы. Бұл ұйым 1990 ... ... ... Алматы
каласында кұрылды, әр түрлі партия, кәсіподак, әйелдер, ардагерлер, діни,
жастар, т.б. ұйымдарды біріктіреді. Іс-әрекеттің ... мен ... ... билік органдарын конституциялық жолмен кдлыптастыру;
баламалы заң жобаларын жасау; ... және ... ... ... ... жиналыс, митингі, шеру тарту ісіне қатынасу.
«Азаттың» бөлімшелері барлык облыстарда бар, жоғарғы органы — съезд, ... ... ... бар. Ең көп ... ... Қазақстан, Жамбыл,
Қызылорда, Алматы, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстарында.
«Азат» баска елдердегі ... ... ... тікелей байланысты.
«Азат» газетін шығарады, «Қазақ ... ... ... ... қозғалысы республика жерінде өз жарғысына, Конституцияға сәйкес
жұмыс жүргізеді. Негізгі ...... ... ... ... ... ... және демократия принциптерін іске
асыру, барлық азаматтардың материалдық және рухани өмірін қамтамасыз ету.
Экономика саласында жер, кен ... су, ... және ... да ... ... Жер сатылмауы керек, бірак кажеттілікке қарай ... Үлт ... ... ... тен құқықты, ұлтына, дініне
карай бөлінбеу керек.
Қазақ мектебінін және ... ... ... жасалуы керек.
Қазакстан тарихы, казак тілі және әдебиеті барлық оқу орындарында дербес
пән ретінде ... ... ... ... ... ... ... қарсы күрес жүргізілуі қажет.
«Әділет» тарихи-ағартушылық қоғамы — ... ... бар. ... 19 халық комиссарының (министрдің), 1938 жылы Алматы ... ... ... анықтады. Сталиндік куғын-сүргінге
ұшырағандарды еске алу үшін ... ... ... « ... ... Қарағанда, Шымкент, ... ... бар. ... ... ... ... ... және
қалам кайраткерлері.
«Ақиқат» тарихи-ағартушылық қоғамы 1988 жылы желтоқсанның 13-інде кұрылды.
Қоғамның максатының бірі -халықтың ескі әдет-ғұрпын ... ... ... тарихын зерттеу, қазақ және басқа халыктардың ұлттық тілін дамыту.
Қуғын-сүргінге ұшырағандар ... ... ... және ... Қоғамның үш мыңнан астам мүшесі бар. ... ... ... ... ... ... облыстарында. Қоғам жұмысына
негізінен гуманитарлық, интеллигенция және ... ... ... ... ... община) — Әділет министрлігінде қыркүйектін 11-інде
тіркеуден өтті. Бөлімшелері 14 облыста бар. Жалпы саны 70 мың ... ... ... және ... сәйкес орыс және басқа да
славян ... ... ... ... ... білімінің
барлық дәрежесін дамытуға бағытталған, Қазакстанда азаматтык қоғам құруға
әсер етуі ... ... ... ... атты ... шығарады, жастарды
мүше етіп тартуға көптеген шара колдануда.
Қауым 1992 жылы ... екі ... ... қол ... ... ... ... митингілерді жақтады. 1993 жылдың ... ... ... Орыс университетін ашуды сұрап хат жолдады.
Жастардың рухани және дене шыныктыру дайындығын жақсарту мақсатында олардың
спорттық-патриоттық ... мүше ... ... Жастар клубын
ұйымдастыру үшін спорт залдарын жалға алуға ... ... ... ... атсалысады.
Республикалық қоғамдық славян қозғалысы «Лад» 1993 жылы наурыз айында
кұрылды, 10 мыңнан астам ... бар, ... ... ... ...... Республикасында тұратын славян халықтарының тілін,
мәдениетін, ... ... ... ... ... ... экономикалық, әлеуметтік-мәдени құқықтары мен
бостандығын, бейбітшілікті, халықтар достығын дамыту, нығайту.
Қазақстанның әйелдер одағы. Бұл ... ұйым 1991 ... ... айында
құрылды. Құрылу мақсаты — әйелдің қоғамдағы саяси, ... ... ... ... ... Одақ ... ... Соңғы 7-8 жылда бұл салада қыруар ұйымдастыру жұмысын атқарды.
Әйелдер ... ... ... ... ... ... ... көп балалы әйелдерге балалар үйіне материалдық көмекті
үнемі ұйымдастырып келеді. «Әйелдер қазіргі ... ... ... ... ... ... одағы Орталық Азия елдерінің
халықаралық конгресінің мүшесі.
Қазақстан Республикасының әйелдер кеңесі 1991 жылы ... ... ... ... және ... ... 1991 жылы тамыздың 20-
сында сайланды, ... ... бар. ... рет ... ... 1992 жылы ... айында Тараз қаласында «Әйелдердің кәсіпкерлік іс-
қызметі туралы» конференция, ... ... ... ... 1993 жылдың қырқүйек айында Орта Азия ... ... ... ... ... ... ... 500 мыңнан астам мүшесі бар. Одақтың
мүшелері — Қазақстанның мамандары мен жас ... ... ... ...... ... спортшы балаларға көмек беретін
«Алтын шабақ» қоғамы.
Қазақстанның жастар одағы — дербес қоғамдык ұйым, республиканың жастарын
ерікті ... ... ... және ... республика
Конституциясына, зандарына сәйкес келеді.
Одақтың негізгі ... — жас ... ... дамуына жағдай жасау,
олардын экономикалық, әлеуметтік-мәдени құқықтары мен ... ... ... Одақ ... ... және ... жұмыстарда
жігерлілігін және дербестігін арттыру, олардың ... ... ... ... саласында сан қырлы жұмыстарды іске асырып
жатыр.
Ауғанстандағы соғыс ардагерлерінің ұйымы. Бұл тіркеуден ... ... ... ...... ... ардагерлерін әлеуметтік
бейімдеу, оларға медициналық көмек көрсету, оларды құқықтық және әлеуметтік
қорғау, ... ... ... ... ... ... қайтыс болғандардың атын, ... ... ... ... ... және интернационализм рухында тәрбиелеу. Ұйым
соғыс ардагерлерімен үнемі кездесу ұйымдастырып, ... ... ... Беделі ете жоғары.
Адам құқығы бюросы. Бұл қоғамдык ұйым адам ... іске ... ... іске ... тыс жерлерге ерікті кеткісі
келетін азаматтардың құқығын, республикада жүріп жатқан демократияның ... ... ... ... бұл ... өте ... біледі, тиісті
көмектерін алып отырады.
Қазақстан Республикасындағы Кәсіподақ федерациясы кеңесі.
Кәсіподак федерациясы ерікті қоғамдық ұйым, кәсіподақ ... ... ... ... 14 облыста облыстык және 22 салалық кәсіподак
бірлестіктері бар. Федерацияның құрамында Ғылым ... ... және ... ... ... және ұсақ ... газ, ... т.б. кәсіподақтары бар. Қазірде федерация 7,5 млн.
кәсіподақ мүшелерінен, 43 ... ... ... ... ... ұйымдарына жергілікті жерлерде басшылық жасайтын 835 ... ... 209 ... ... ... бар.
Федерация жұмысының негізгі бағыты - мүшелік ұйымдардың әлеуметтік-
экономикалық құқықтары мен мүддесін ... ... ... ... спорт
мәселелері туралы үкіметпен келісім жасау. Федерация кеңесі Парламенттің
заң қабылдау ... ... заң ... жасады.
Кәсіподак федерациясы өтпелі кезеңде көмір, түсті ... ... ... ... ... ... жалакы, әлеуметтік
көмек алу ісіне үнемі араласып келеді.
Республикалық «Бірлесу» кәсіподағы және Қазақстанның тәуелсіз кәсіподак
орталығы. Қазақстан ... ... ... 1989 ... ... ... Оның құрылтайшысы экономиканың мемлекеттік емес
секторының қызметкерлері. Оларды мұндай ұйым құруға ... ... ... еркін еңбегі құқығына шенеунік тарапынан тыйым ... ... ... ... ... оларды әкімшіл-әміршіл жүйеден
қорғауы.
«Бірлесу» кәсіподағы республикадағы ғана емес, бұрынғы КСРО-дағы да бірінші
тәуелсіз кәсіподақ ... ... ... ... ... ... ... астам одақ мүшелерінің мүддесін
қорғады, 500-ден астам еңбекшілердің мекеме бастықтарына ... ... ... ... ... ... ядролық соғысқа қарсы қозғалыс. ... ... ... ... ... Ұйым ... ... Земля» ядролық соғысқа қарсы бірлестікке кіреді.
Қозғалыстың негізгі мақсаты-ядролық құралды және ... ... ... ... ... ... халқын экологиялық және
әлеуметтік қорғау, Табиғатты, ... ... ... ... ... ... сәйкес Казақстанда ядролық сынақ жүргізуге тыйым
салынды, ядролық қарусыз ел деп ... ... әлем ... бұл ... ... қоғамдық комитеті. Бұл комитет 1987 жылы
белгілі ақын М.Шахановтың бастамасымен құрылып, ... ... ... Оның ... Арал ... жағдайына, республикадағы экологиялық
дағдарысқа қоғамдық пікірді аудару, Арал теңізін қалпына келтіру туралы
жобалар мен ... ... ... Арал ... ... түсірілді, Қазақстанның белгілі
ақындарының қатысуымен поэзия кеші, дөңгелек үстел, Мәскеуде Арал ... ... ... апат ... ... ... 1996 ... «Арал—Азия—Қазақстан» коғамдык комитеттің мәртебесі бекітілді.
Аралды сақтау туралы, Арал ... ... және ... шешу ... ... іске асыруда көптеген шаралар ... Осы ... ... Арал ... ... ол ... мәселелерді шешуге»үлес қоскан ғалымдарға, қоғамдық
кайраткерлерге беріледі. ... ... Арал және ... ... Қоғамдык Академия құрылды.
Жоғарыда коғамдық-саяси ұйымдар мен қозғалыстарға біршама сипаттама ... ... ... — қоғамдықұйымдар мен козғалыстартәуелсіз
республикамыздьщ күрделі проблемаларын ... зор үлес ... ... «Жас ... ... саси ... №14 ... «Дипломатия жаршысы» журнал № 8 мамыр 2007
3. Адам және қоғам оқу құралы

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Азаматтық және ұлттық қоғам3 бет
Аударманың грамматикалық және лексикалық мәні және қоғамдық рөлі22 бет
Денсаулықты қалыптастыру, сақтау және нығайту негізінде қоғамда ұзақ және бақытты өмір кешетін дені сау адамдарды қалыптастыру33 бет
Елбасымыздың тәуелсіздік жолында баяндалған туындыларын тарихнамалық тұрғыда талдау және осы туындылардың Қазақстандық қоғам және ғылым үшін таңдағы қажеттілігі мен маңызы22 бет
Мемлекет және азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет туралы және оны қалыптасуы, дамуы бойынша мәліметтер жинақтап, тақырыптың мәнін ашу26 бет
Несие және несие жүйесі; несиенің нарық жағдайындағы мәні мен маңызы және несиенің қоғамдағы атқаратын қызметтері31 бет
Түпнұсқа тілі мен аударма тілінің грамматикалық және лексикалық мәні және қоғамдағы рөлі18 бет
Қазіргі қоғам және ондағы мұғалім9 бет
Қазақ хандығы қүрылғаннан кейін XV-XVIІI ғ.ғ. Қазақтардың әлеуметтік және экономикалық жағдайын, таптық құрлымын жан-жақты сарапқа салып, талдау және қазақ қоғамындағы әлеуметтік топтардың жағдайы55 бет
Қоғамдық және заң ғылымдарының жүйесінде жалпы теорияның алатын орны20 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь