Өнеркәсіптік роботтарды қолдануы

Кіріспе
Технологиялық бөлім
Өнеркәсіптік роботтардың жіктелуі мен қолданылу аймағы
Өнеркәсіптік роботтарды құрылымдық және кинематикалық талдау
Қарпығыш құрылғысы облысындағы терминдер мен анықтамалар
Қарпу құрылғыларының басты параметрлері
Жүккөтергіштік
Қарпып алынатын беттің өлшемі
Қарпығыштың құрамдық бөліктері мен олардың тағайындалуы
Қарпуға арналған қозғалтқыштар
Қарпығыштың беріліс механизмі
Конструкторлық бөлім
Қарпығыш классификациясы
Автомат порталды басқарылатын манипуляторлар
Қарпығыш құрылғыларының құрылымы
Механикалы қарпығыш құрылғылары
Өнеркәсіптік роботтар мен манипуляторларлың механизмдерін жобалалу және есептеу
Жүк көтергіштік типі бойынша өнеркәсіптік роботты таңдау
Қысу күшін анықтау
Вертикалды ілгермелі орын ауыстыру кезінде
Горизонтальды ілгермелі қозғалыс кезінде
Қарпығыш құрылғысының горизонтальді бет арқылы айналу кезінде
Барлық үш қозғалыстың тежелуі кезінде
Қарпығыш құрылғысының қысу күші
Пневмоцилиндрге түсетін салмақты анықтау Р2
Механизмге берілетін күштік берілісті анықтау Kр
Центрлейтін еріншелердің профилінің құрылымдық схемасы
Байланыс орындарына әсер ететін күштер есебі
Еріншелердің беріктікке есебі
Байланыс бетіне әсер ететін кернеу
Еріншелерді иілуге есептеу
Экономикалық бөлім
Кәсіпорынның сипаттамасы
Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлары
Кәсіпорынның амортизациялық есебі
Өнеркәсіптік роботтар мен манипуляторлардың экономикалық тиімділігі
Өнеркәсіптік роботтар мен манипуляторларды енгізудің тиімділігін бағалау
Экономикалық тиімділікті өндірістік бөлімшелердегі шығындарды есептеу арқылы салыстыру
Қолмен жұмыс жасауға кеткен жалпы шығындарды анықтау
Қолмен орын ауыстыруға кеткен жалпы шығындарды анықтау
Жылдық экономия
Жылдық экономикалық тиімділік
Өтелу мерзімі
Қауіпсіздік және еңбек қорғау бөлімі
Мекеменің еңбек шарттары
Өнеркәсіптік роботтарды қолдану кезіндегі қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау
Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы
Өндірістік микроклиматты ұйымдастыру
Ауаның шаңдануы және газдануы
Өндірістік шу және дірілден қорғану
Өндірістік жарықтандыру
Жасанды жарықтануды есептеу
Қауіпсіздік техникасы
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Қарпығыш құрылғысы (ҚҚ) өнеркәсіптік роботтың (ӨР) маңызды элементі болып табылады. ӨР-дың ҚҚ-мен жабдықталуы олардың қолдану аймағын көбейтеді және операцияларды орындау кезінде ӨР-дың жұмыс істеу принципін жаңартып тұрады. Соңғы кездері бағытсыз орналасқан объекттерді және қарпу жұмысын дұрыс жасайтын ҚҚ-сын жасау интенсивті түрде өтіп жатыр. Сондықтан ҚҚ-ның құрылымдық анализі және жүйелілігі, таңдау тәсілін зерттеу, есептеу және проектілеу, орындалатын операциялардың сипатына байланысты талаптарды орнату және қолданыс аймағындағы ұсыныс маңызды рөль атқарады.
Өнеркәсіптік роботтардың ҚҚ-сы және манипуляторлар (М) объектті қарпып және оны белгілі бір позицида ұстап тұру үшін арналған.Бұл объекттер әр түрлі өлшемде, пішінде, массада және әр түрлі физикалық касиеттерге ие болғандықтан әр түрлі сипаттағы ҚҚ-сын қолдануды талап етеді. Сондықтан ҚҚ-сы ӨР-тың ауыспалы элементі болып табылады. Әдеттегідей, ӨР және М әр түрлі типті ҚҚ-мен жинақталады, оларды орындалатын тапсырмаға байланысты ауыстырып тұрады. Кейде типті қарпығышқа ауыстаралатын жұмыс элементтерін орнатады(ерінше, присоска және т.б.). Керек жағдайда ӨР-ды арнайы операцияларды орындайтын арнайы ҚҚ-мен жабдықтайды.
1. Силовой расчет, уравновешивание, проектирование механизмов и механика манипуляторов: Учебное пособие для студентов смешанной формы обучения / И.Н.Чернышева, А.К.Мусатов, Н.А.Глухов и др.; Под ред. А.К.Мусатова. – М.: Изд-во МГТУ, 1990. – 80с., ил.
2. Механика промышленных роботов: Учеб. пособие для втузов: В 3-х кн. / под ред. К.В.Фролова, Е.И.Воробьева. – М.: Высш.шк., 1988.
3. Р.Пол “Моделирование, планирование траекторий и управление движением робота – манипулятора” - М.: Наука, 1976.
2 2.Фу К., Гонсалес Р., Ли К. Робототехника. - М.: Мир, 1989
3 Шахинпур М. Курс робототехники. - М.: Мир, 1990
4 ЧерноуськоФ. Л., Болотник Н. Н., Градецкий В. Г. Манипуляционные роботы: Динамика, управление, оптимизация. - М.:Наука, 1989
5 Попов Е. П., Верещагин А. Ф., Зенкевич С. Л. Манипуляционные роботы: Динамика и алгоритмы. - М.:Наука, 1978
6 Механика промышленных роботов: в 3 книгах /Под ред. К. В. Фролова, Е. И. Воробьева. - М.:Высшая школа, 1989
7 Козырев Ю. Г. Промышленные роботы: Справочник. - М.: Машиностроение, 1983
8 Справочник по промышленной робототехнике: в 2 книгах / Под ред. Ш. Нофа. - М.: Машиностроение, 1989
9 Лурье А. И. Аналитическая механика. - М.: Физматгиз, 1961
10 Лойцянский Л. Г. Лурье А. И. Курс теоретической механики: ІІ том.- М.:1983
11 Жолдасбеков Ө. А. Машиналар механизмдерінің теориясы. - А.: Мектеп, 1972
        
        МАЗМҰНЫ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.4
Кіріспе
Технологиялық бөлім
Өнеркәсіптік роботтардың жіктелуі мен қолданылу аймағы
Өнеркәсіптік ... ... және ... ... ... облысындағы терминдер мен анықтамалар
Қарпу құрылғыларының басты параметрлері
Жүккөтергіштік
Қарпып алынатын беттің өлшемі
Қарпығыштың құрамдық бөліктері мен олардың тағайындалуы
Қарпуға арналған қозғалтқыштар
Қарпығыштың беріліс механизмі ... ... ... ... ... ... манипуляторлар
Қарпығыш құрылғыларының құрылымы
Механикалы қарпығыш құрылғылары
Өнеркәсіптік роботтар мен манипуляторларлың ... ... және ... ... типі бойынша өнеркәсіптік роботты таңдау
Қысу күшін анықтау
Вертикалды ілгермелі орын ауыстыру кезінде
Горизонтальды ілгермелі қозғалыс кезінде ... ... ... бет арқылы айналу кезінде
Барлық үш қозғалыстың тежелуі кезінде
Қарпығыш құрылғысының қысу күші
Пневмоцилиндрге түсетін ... ... ... ... ... берілісті анықтау Kр
Центрлейтін еріншелердің профилінің құрылымдық схемасы
Байланыс орындарына әсер ететін күштер ... ... ... ... ... ... әсер ... кернеу
Еріншелерді иілуге есептеу
Экономикалық бөлім
Кәсіпорынның сипаттамасы
Кәсіпорынның негізгі өндірістік ... ... ... ... ... ... мен манипуляторлардың экономикалық тиімділігі
Өнеркәсіптік роботтар мен манипуляторларды енгізудің тиімділігін бағалау
Экономикалық тиімділікті өндірістік бөлімшелердегі шығындарды есептеу арқылы салыстыру
Қолмен жұмыс жасауға ... ... ... ... орын ... ... жалпы шығындарды анықтау
Жылдық экономия
Жылдық экономикалық тиімділік
Өтелу мерзімі
Қауіпсіздік және еңбек қорғау бөлімі
Мекеменің еңбек шарттары ... ... ... ... ... және ... өндірістік факторларды талдау
Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы
Өндірістік микроклиматты ұйымдастыру
Ауаның шаңдануы және газдануы
Өндірістік шу және ... ... ... ... ... есептеу
Қауіпсіздік техникасы
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
11
12
12
14
22
25
25
25
25
28
31
38
38
42
46
46
57
62
62
64
64
65
65
65
66
67
68
70
70
71
72
74
74
74
76
77
77
81
81
84
86
86
87
88
88
88
89
90
91
91
92
92
94
96
97
КІРІСПЕ
Қарпығыш құрылғысы (ҚҚ) өнеркәсіптік роботтың (ӨР) маңызды элементі болып табылады. ӨР-дың ... ... ... қолдану аймағын көбейтеді және операцияларды орындау кезінде ӨР-дың жұмыс істеу принципін жаңартып тұрады. Соңғы кездері бағытсыз орналасқан объекттерді және ... ... ... ... ... ... интенсивті түрде өтіп жатыр. Сондықтан ҚҚ-ның құрылымдық анализі және жүйелілігі, таңдау тәсілін зерттеу, есептеу және ... ... ... ... байланысты талаптарды орнату және қолданыс аймағындағы ұсыныс маңызды рөль атқарады.
Өнеркәсіптік роботтардың ҚҚ-сы және манипуляторлар (М) объектті қарпып және оны ... бір ... ... тұру үшін ... ... әр ... өлшемде, пішінде, массада және әр түрлі физикалық касиеттерге ие ... әр ... ... ... ... ... етеді. Сондықтан ҚҚ-сы ӨР-тың ауыспалы элементі болып табылады. Әдеттегідей, ӨР және М әр түрлі типті ҚҚ-мен жинақталады, оларды ... ... ... ... тұрады. Кейде типті қарпығышқа ауыстаралатын жұмыс элементтерін орнатады (ерінше, присоска және т.б.). ... ... ... ... ... ... арнайы ҚҚ-мен жабдықтайды.
ҚҚ-на жалпы сипаттағы және ... ... ... талаптар койылады. Маңызды талаптардың қатарына қарпығыштың сенімділігі және объектті ұстап қалулығы, оның бұзылуына немесе зақымдалуын болдырмаулылығы жатады. Кіші ... және ... ... объекттермен жұмыс істеу кезінде ҚҚ-ның беріктігіне жоғары ... ... ... ... бекітілуіне үлкен назар аударылады.
Бір уақытта әр түрлі өлшемдегі және массадағы детальдарды өңдеу кезінде ӨР-ды кең диапазонды ҚҚ-мен жабдықтау ... ... ... ауысуы қызмет көрсету кезінде жалғыз шешім болуы мүмкін.
+
1 ... ... ... ... жіктелуі мен қолданылу аймағы
Өнеркәсіптік роботтар жинақталын автоматтандырылған өндірістік процестің әмбебапты құралы болып табылады.
Өнеркәсіптік робот манипулятор ... ... ... ... ... болғандықтан, бірнеше қозғалыс дәрежесіне тұрақты бағдарламалармен өзгертіліп, ... ... ... ... ... ... қозғалыс және басқарушы қызмет атқарады. Қазіргі кезде өнеркәсіпті ... ... ... ( ... ... ... ... жинау және т.б) және қосымша операциялар (процестерді балғаларды темір кесетін білдектерді күту, артып тиеу және жүк ... ... ету ... ... өнеркәсіптік робот өндірісті техналогиялық жетілдіру, білдектердің өнімділік тиімділігі арттыру және жұмыс күшін азайтуға мүмкіндік туғызады.
Металкескіш жабдықтауды автоматтандыру ... ӨР ... ... ... жұмыс бетіне орнатамыз, дайындаманы білдектен тартуына (жинақтауыш) және ... ... ... ... ... ... кезінде дөңгелете өңдеуді, дайындаманың және бейімдеменің негіздік бетінің кедір-бұдырлығына және аспаптан ауысуы кезінде негізгі рөл ... ... ӨР ... қолдану үшін технологиялық операцияның немесе күтудің орындалуы технологиялық жабдық жасауға ... ... ... да ... жөн. Бұл ... өндірістегі ұйымдастыру жұмыстарына жоғары талап қойылады, демек дербес жағдайда дайындамалармен қамтамасыз етуге, соңғы дәлдік сапасына айрықша мән беріледі.
Өнеркәсіптік роботтардың ... ... ... ... үш ... ... роботтар (дағдыланған) машинажасау өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Олар танығыштық пен бағдарламаларды есте сақтау қабілетіне орай түрлі операцияларды орындауға қабілетті. Осы ... ... ... ... ... ... ... бар және қоршаған орта жағдайына бейімделе алмайды, сол үшін қалыпты ... ... ... ... ... жабдық қажет етіледі. Сонымен қатар аталмыш робот құрылымы мен ... ... ... үшін ... ... жұмыс істейді.
2 - кезеңді роботтар (бейімделген) сезгіш немесе түйсіну бергіштердің ... ... ... ... қабылдайды. Оларда жарты басқарманың ұйымдастырушының жүйесі қойылған, үйрету және бейімделулер мен игерушілік ЭЕМ. Жұмыстарда негізгі бағдарлама және жай ... ... олар ... ... ... ... ... Демек, мынадай жұмыстар ЭЕМ бар немесе қызмет көрсету ЭЕМ, және ... ие ... және ... ... ... да ... ... (зияткерлік ) жасанды парасатпен бөлінген және өзіндік үйрету зейініне ие болады. Олар "ақылды" және "ойлаушы"роботтар ... ... алды және ... ... ... ... ... сондықтан қойылған мақсатты жоспарлай алу және бақылаудың ... ... ... айтылмыш уақиғада жұмыстың ақырғы мақсаты қойылатындықтан, тек алгоритімді іздеу жұмыстары іске асырылады. 3- кезеңді роботтың ақпараттық мүмкіндіктері 2-ші ... ... ... ... ... ... басқау үшін есептеу техникасының құралы ретінде, көбінесе ЭЕМ ... ... ... ... ... дәрежесіне қарай төмендегідей түрлерге бөлінеді:
* Әмбебапты, өндірістің кез келген ... ... ... және ... ... кешенді түрде орындау мақсатына арналған;
* арнайландырылған, ... ... ... ... ғана ... ... ... топтарына ауыстырмалы автоматтандырылған қарпу құрылғыларымен шектеулі қозғалу дәрежесімен қызмет көрсетуге арналған.
* арнайы , бір ... үш ... ... ... ... ие ... технологиялық операцияларды орындауға арналған;
* өнеркәсіптік роботтар орындаушы операцияларының сипаттарына қараы ... ... ... операциялық, технологиялық процестерді мүлтіксіз орындайтын (бояу, дәнекерлеуші, тойтармалау, жинау және ... ... ... ... көрсетушілер, қосалқы өткел немесе ауыспалылықтың (алу, алып өту, орнату және т.б.) технологиялық жабдықтың күтуін де конвейерлік сызықтың және қоймалардың ... ... ... ... ... ... байланысты және білдекпен байланысуына қарай стационарлы (едендегі), аспалы (білдекке қатыссыз орнатылған, ... ... ... және ... түрде ілінген) және жылжымалы.
Өнеркісіптік роботтар (ӨР) жүк көтергіштігі (МЕСТ ... ... өте ... ... кг), жеңіл (1,25-10 кг), орташа (12,5-200 кг ) және ауыр (250-1000 кг ) түрлерге ... ... ... ... ... ... ... роботтар гидрожетекті, пневможетекті,электр жетекті және құрама жетекті ... ... ... ... ... ... декарттық (түзу бұрышты), цилиндрлік,сфералы және аралас болып жіктеледі.
1.2 Өнеркәсіптік ... ... және ... ... ... автоматты түрде берілген бағдарлама бойынша өңдеулі дайындама немесе атқарушы ... ... ... істеу керек. Күрделі өндірістік атқаратын қызметін орындау үшін ... ... ... тұтқыр құрылымын білу керек; механикалы қолдар қозғалшықтықтың көп дәрежесімен, жылжығыш алым ... ... ... ... зонасы керек; арнаулы позициялауда құрылымының механикалық қолдың орын ... ... ... ... ... ... жад ... сақталып тұрған технологиялық тізбектіліктер операциясы туралы ақпарат беріп ... Яғни ... ... ... пайдалануға мүмкіндік беру үшін және әртүрлі операцияларды орындау ... оның ... ... ... ие ... ...
Берілген координат саны арқылы дайындаманың қозғалуы, қозғалтқыштың дәрежесінің санын ... ... ... саны ... ... ... ... майысқақтығы артады. Роботтың механикалық қолының қозғалу мүмкіндітері оның құрылымына, түріне, тізбекті кинематикалық ... ... ... ... ... ... механикалық қолының құрылымдық схемалары және жұмыс істеу аумағы мен күтулері көрсетілген.
1-сурет - Роботтың механикалық қолының ... ... қолы ... ... ... кез ... ... жетеді. Егер парметрлердің және осьтердің аралық өлшемдері өзгерсе, онда роботтың конфигурациясы, алып ... ... ... ... ... -

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 65 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Пісіру роботтарының технологиялық процесінің жазбасы79 бет
«Циклон 5» өнеркәсіп роботы20 бет
Роботтардың өнеркәсіптегі қолданыстары12 бет
Өндірістік робот жетегінің конструкциясын және оның жетек басқару жүйесін жобалау66 бет
Жалпы және медициналық электроника3 бет
Мақсат және басқару мақсаттары табиғатты қолдануы18 бет
цикльдік бағдарламаны ұйымдастыру20 бет
«Ақшат 1» әктас кенорнының өнеркәсіптік маңызын айқындап, С1 және С2 категориялары бойынша қор есептеу52 бет
Аграрлық өнеркәсіптік кешенді мемлекеттік реттеу90 бет
Аймақтық өнеркәсіптік саясат27 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь