Қоршаған табиғи орта

Қоршаған орта әлеуметтік қоғамның қалыптасуы мен даму-
ындағы табиғи шарттарымен түсіндіріледі. Қоршаған табиғи
ортаның элементтері болып – атмосфера, гидросфера, литосфера
(Жердің жоғарғы қабаты , жерасты сулары , пайдалы қазбалар) ,
флора және фауна саналады .Қоршаған орта элементтерінің
бір бөлігі олардың мүмкіншіліктерінің қолдануын есепке
алынуымен қоса қоғамның табиғи ресурстарын құрайды.
Табиғи ресурстармен қамтылу – бұл ел экономикасы
жағдайын бейнелейтін , маңызды көрсеткіштердің бірі саналады. Табиғи ресурстар қоғамдық өндірістегі айналымға
араласқанын және араласпағанын анықтайды.Араласпаған табиғи
ресурстар қоғамның потенциалдық байлығына қатысты бо-
лады.Экономикалық айналымға араласқан табиғи ресурстар
ұлттық байлықтың құрамына кіреді және еңбек ресурс-
тарымен бірге өндірістің маңызды факторы саналады .Таби-ғи ресурстардың болмауынан немесе сапаның нашарлығынан,
кейбір ресурстардың тоқтамастан көп жұмсалып отыруы-
ның өсуі байқалады. Барлық табиғи ресурстар ағымды
және тұрақтану деп бөлінеді . Тұрақтану табиғи ресурстары-
ның запастары әрдайым өндіріледі. Тұрақтану табиғи ресурс-
тарына орман, балық қоры , су және т.б ал , ағымдағыға басты-
сы пайдалы қазбалар жатады.
Тұрақтану табиғи ресурстарының арасында үш топ
бөлінеді:
1) Автономды тұрақтану,

2) ресурстар, тұрақтану ұзақ уақыт аралығында болады (мысалы,
Орман қоры);
3) ресурстар,бұлардың өндірісі өте жылдам болады, ал, адамзат
тық әрекет оларға анық әсер етуі мүмкін. Балықтық ресурс-
тар өте тез қалыптасады, бірақ тұрақтанудың жылдамдығы,
адамның әрекетіне байланысты болады .
Егер ресурстарды қолдану, олардың өсуіндегі анық жылдам-
дықтан аспайтын болса , онда сол кезде ғана ресурстардың
тұрактануы болады ,ал егер олай болмаса, онда олар жойылады ,
пайдалы қазбалар сияқты. Экологиялық баланстардың бұзылуы,
жалпы адамзаттың өмір сүру жағдайына зиянын тигізеді:
өмір сапасы өзгереді, халықтың демалысы мен еңбек жағ-
дайы, бәрі осы халықтың неше түрлі ауруға шалдығуына әке-
леді, табиғи апаттар санының өсуі ,одан адамзаттық құрбандар-
дың болуына да әкеледі. Қоршаған ортаның ластануынан
Пайдаланған әдебиеттер тізімі :

1. Статистика : учеб./ В.Г. Минашкин , Р.А. Шмайлова , Н.А. Садовникова,

Е.С. Рыбакова ; под ред . В.Г. Минашкина , 2005.

2. Г.А. Громыко , А.Н. Воробьев , С.Е. Казаринова ; Учебник / под ред.

проф. Г.А. Громыко – Москва , 2000.

3. Статистика : Курс лекций / Хорченко Л.П., Долженкова В.Г.,

Ионин В.Г.; Под. ред . В.Г. Ионина – Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, 1999.

4. Толстик Н.В. , Матегорина И.М. Статистика – Ростов н/Д : изд-во

« Феникс» , 2001.
    
    Қоршаған  орта  әлеуметтік   ...    ...  ...     ...     шарттарымен     ...  ...   ...     болып – атмосфера, гидросфера, литосфера
(Жердің жоғарғы ... , ... ... , ... ... және ... саналады .Қоршаған ... ... ... ... ... қоса ... ... ресурстарын
құрайды.
Табиғи ресурстармен ... – бұл ... ... , ... ... ... Табиғи ресурстар ... ... және ... анықтайды.Араласпаған
табиғи
ресурстар ... ... ... ... ... ... ... байлықтың ... ... және ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... тоқтамастан көп ... өсуі ... ... ... ... ... деп бөлінеді . ... ... ... ... ... Тұрақтану табиғи
ресурс-
тарына орман, балық қоры , су және т.б ал , ... ... ... ... ... ... ... үш
топ
бөлінеді:
1) Автономды ... ... ... ұзақ ... аралығында болады
(мысалы,
Орман ... ... ... өте жылдам ... ... ... оларға анық әсер етуі ... ... өте тез ... ... ... ... байланысты ... ... ... ... ... ... анық
жылдам-
дықтан аспайтын ... , онда сол ... ... болады ,ал егер олай ... онда ... ... ... ... ... ... ... өмір сүру ... ... ... өзгереді, халықтың ... ... ... бәрі осы ... неше ... ауруға
шалдығуына әке-
леді, табиғи ... ... өсуі ... ... ... да әкеледі. ... ... ... ... төмендейді.
Қорытындысында ... ... ... ... ... ... ... жойылуы өседі.
Мемлекеттің ... ... ... , ... ... ... ... соған
байланысты
көптеген ... ... ... ... қамту ... ... ... ... Оның ... ... , ... статистиканың
бірі-
қоршаған орта ... ... орта ... ... ... ... ... ... ... ... өмірлік ... ... ... Табиғи ресурстар және ... ... ... өнеркәсіп
статисти-
касымен , ауылшаруашылық және ... , ... ... ... . Бұл ... ... ... ... ... ... ... орта ... ... орта ... мен дамуындағы
анализінің ... ... ... ... яғни олар
қорша-
ған ... ... да ... жағдайына ,
олардың
өзгеруіне әсер ... ... мен ... қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... , 10 ... ... ... , ... , су ресурстары ... ... ... және ... ... ... Ластану, күзеттер және әуе ... ... ... қолдану және жер ... ... ... ... және орман ... ... және ... да ... ... .
6. ... және ... әлемі ... Недр ... және ... ресурстарды
рационал-
ды ... ... ... және ... ... ... Тұрмыстық қалдықтардың жиналуының және ... ... ... орта күзеттерінің
көрсет.
10.Қоршаған ... ... ... ... ... ... , өз ерекшеліктерін сақтай
отыра,
бір ... ... ... ... ... ... көрсеткіштердің 5 түрі ... ... ... ... ... Адам ... мінездейтін , қоршаған ... ... ... ... ... ... Қоршаған ортаның жақсаруымен ... ... ... ... ... ... ... жұмсалған
көрсеткіштері;
Қоршаған орта ... сан ... және оның ... таралуымен
бағаланады, бұл лас-
тану ... ... ... ... ... ... саны ... қала аумағының 1кв.м.,
ластану
заттарының ... ... ... ... ... ... және т.б.
Жалпы қоршаған орта ... кең ... ... ... ... мен ... ... ... ... орташа және ... ... ... ... ... және ... ... ... ... орта ... ... массасы немесе көлемі ... ... ... тыс ... ... және ... ... заттардың қалдықтарымен
және т.б. ... ... . ... кейбір ... атап ... Су ... жағдайы мен ... ... мен оның ... , су запасының бір
адамға,
табиғи ... ... ... ... ... ;
- ... ... мен ластануының көрсеткіштері :
атмосфера ... ... ... атмосфера ластануынан
тас-
талатын ... ... ... ... ... ... ... асып ... ... ... ... мен ... жер қорының ... ... ... қорының ауданы
,
жер ... ... ; 1га ... саны , және ... ортадағы зиянды ... ... ... және оның ... ... қоса ауданның қамтылу ... су ... ... ... ... ... ... орта ... ... орта ... негізгі
мақсаттары ... ... және ... органдық басқамаларды
,
министрліктерді , ... және де ... , ... ... ... масштабтары ... ... ... қорғаудағы ... ... ... орта ... жақсаруына ... ... ... ... зерттеу
жасау;
Кезекті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
шаралардың ... ... ; ... ... Қара ... ... ... ... ... .
Қоршаған орта ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіштерінің ... ... . ... ... принциптер ... , ... ... орта ... ... ... жақындауын ... ... ... ... , ... шоттар жүйесіндегі
,эко-
номикалық есеп ... ... ... ,
табиғи
ресурстарының көлемінің және ... ... ... ... ... ... ... басты бөлшегі ... ... ... ... және ... ... . ... , Эксплуатациондық мақсаттарға жер, су ... және т.б. ... ... мен
қолдану
көлемдерінің ... ... ... ... ... , ... құруға ... ... ... жалпы
қоршаған орта
анализіне ... ... ... ресурстардың
экономикалық
аспектісі ... ... ... ... ... ... жүйенің
негізінде ... ... ... ... . Табиғат
күзетіне
бағытталған шаралардың ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... анықталады.
2. Атмосфералық ауа ... ... ... ... ... ... ластануының тек қана ... ... , ... ... , ... ... ... да ... ... бұл ... ... және ... өзіне де ... ... ... , ... басты ... ... , ... ... , ... ... ... болуына ... ... . ... ластануы – бұл ... ... ... да ... ... ... оксидтің
жоғарғы
концентрациясы , ... ... ... ... ... ... ... ластануы,
статистикалық
бақылаумен ... ... ... заттардың
стационар-
лық ... ... ауа ... ... ... ... ... қондырғылар, ж\е
т.б.) ... яғни ... ... ... ... ... көздер ... ... деп ... ... ... ұйымдастырылған
стационарлы ... ... ...... ... , ... ... келетін
зиянды зат
газқадамдары ... ... ... ... ... трубалары ж\е т.б.) ... - ... ... ... , атмосфералық ауаға
түседі;
мысалы , ... ... ... ... ... ж/е ... ... қорғау ... ... ... , ауа ... ластануының ... ... ... мен ... , ... ... ... ... ... ... қорғау статистикасында
қалдықтарды
мүмкіншілігінше ... ... ... , атмосфераға тастайтын ... ... ... және ... ... ... ... ауа бассейінін ... ... ... ... , ... ... ұсталынған және
жойылған-
дардың ... ... ... ... . ... ,жар-
тылайфабрикаттар өндіруінің ... , ... ... ... ... . ... және
жойылған ... ... ... ... пайдалы
қол-
данылатын ... ... ... .
Атмосфералық ... ... ... агрегаттық ... және ... ... ... ... стационарлық ... 5000 мың т ... ... ... , 1997 ... азот ... және т.б. келіп ... ... ... ... статистикасында
атмосфералық
ауаның ... ... ... ... ... трансшекаралық ... ... , ... зиянды ... ... ... ... ... ... ... әсер ететін ... ... , ... , ауаның қолданылуы ... жану ... ... үшін ... , ... ... ... ... жойылуынан
ауа
ластанады. Әсіресе , ... ... , ... және ... ... барлық ... ... ... ... ... ... тас-
тайтын қалдықтарының ... ... ... ... ... ... ... бассеініне ... әсер ... ... ... ... ... ... қоршаған ортаның
ава-
риялық ... ... ... , транспорттық
).
Сондай-ақ ... және газ ... ... ... ... ... атмосфераны қорғауға қатысты ... ... іске ... және ... ... ... ... және ... ... ... , ... аз және ... ... іске ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... негізінде
аналитикалық ... ... Су ... мен ... ... су ресурстарымен ... ... ... ... ... 1 орын ... ... су-
дың ... ... ... ... ... ... да шекаралас ... ... куба ... ... ... . ... ... трлн. куба метрді құрайды, ... 91% ... ... ... ... су ... ... ... ... бұл ... өте ... болып
табылады .
Су ресурстары – ... ... ішкі және ... , ... , су ... , ... , ... және т.б. су ... ... ... . ... ... Мемлекеттік су ... ... ... ... судың ... саны мен ... ... . ... ... керекті ... ... , ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... су көздерін ... ... ... ... ... ... су
қалдықта-
рын ... ... ... ... ... ... ... табылады .
Су ресурстарын запастармен ... , ол ... ... және ... ... ... м/жыл) мысалы, жасақталатын су ... ... 1 ... ... 29 мың кб. ... – 2 мың м3 құрайды. Ал, Францияда ... - 5 мың ... 0,5 мың м3. ... – 2,7 мың м3 және 0,2 мың м3 ... ... саны мен су беті ... өзендерді
сипаттағанда, әсіресе олардың ұзындығы (км)- негізгі русласындағы
судың ... (км3) ж/е ... ... ( мың км2) ... ... ... көздерден алған ... ... ... ... судың ... ... ... ... ... тағы да ... қазбаларды өндіргенде
шығатын
сулар , құрылыс ... ... ... ... ... ... скважиналардан , өзендерден алынған
су-
лары ... ... ... жағдайы ... ... ... ... ... болып келеді . ... ... , яғни ... да бір ... ... кейін ... және бұл ... ... ... . ... және қалалық ... ... ... салқындатқыш су ... емес ... ... ... – су ... белгіленген
норма-
сына сәйкес ... ... ... процесі
.Тазала-
нудың 3 типі бар : ... ... , ... ... ... сулардың механикалық ...... ... ... .
Ағынды сулардың ... ...... ды ... ... , тірі ... ... ... ... ... ... сулардың химиялық ...... ... ... жүруі еркін ... ... жою ... ... ( ... , фильтрация , химиялық процестер).
Су аймақтарының ... ... ... ағынды
сулардың
3 категориясы ... ...... , ... және ... ... - таза ... суларға ... ... ... түрі ... . Бұлар тазаланбай
табиғи
су аймақтарына ... , ... ... сапасын
бұзбай-
ды .
Нормативті - ... ... , ... - ... ... ... ... болғаннан ... , ... , ... және ... – тұрмыстық ағындылар бо-
лып саналады .
Ластанған ... ...... ... ... ... тазаланған ... дым ... ... ... тасталатын , ірі- өндірістік және ... ... ... ... ... ... ана немесе мына ... ... ... ... ... ... шараларға
кететін ... ... ... ... ... ... ... арналған ... ... ... ... ... ... , ... , суқоймалардағы , порттардағы ... ... ... үшін , ... ... алуға кететін ... ... ... ... ... ... ... , гидротехникалық, санитарлық ... ... ... су ... ... алдын – алу
мақ-
сатындағы ... ... ... ... Жер ... ... статистикасы – бұл жер ... ... ... , ... ... ... табылады .
Жер ...... , ... ... ... , ... түбіндегі жерлер , мемлекеттік су , ... қоры ... әр ... ... ... ... ( көліктер-
мен , өндіріс ... және т.б.) ... ... ... ... жатады .
Жер ресурстарының ұлттық статистикасымен ... ... жер ... ... зерттеледі
(елді-мекен түбіндегі ауылшаруашылық , ормандық , арнайы ... ... ж/е ... сапалы жағдайына ... ... ... ... ... ( тұздалған ,
қышқылданған,
ластанғандар ж/е т.б. )
Бұл ... , ... ... ... шаралар
қолдану қажет .
Ал , ластанған жер ... ... ... , ... ... ... қазіргі уақытта ... ... ... ... ... – мынау антропогендік факторлары-
ның ... ... ... ... ... ... ... біркелкі немесе түгелдей ластанған
алаң-
дар ... ... ... ... статистикалық ... ... ... қолданылады , яғни ... ... жер ... ... ... ... шаруашылықтың мақсатында пайдаланылады .
Пайдаланған әдебиеттер ... :
1. ... : ... В.Г. Минашкин , Р.А. Шмайлова , Н.А. Садовникова,
Е.С. Рыбакова ; под ред . В.Г. ... , ... Г.А. ... , А.Н. ... , С.Е. ... ; ... / под ред.
проф. Г.А. Громыко – ... , ... ... : Курс ... / Хорченко Л.П., Долженкова В.Г.,
Ионин В.Г.; Под. ред . В.Г. ...... ... ... ... ... Н.В. , Матегорина И.М. Статистика – Ростов н/Д : изд-во
« Феникс» , 2001.

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Табиғатты пайдалану мен қоршаған табиғи ортаны қорғау7 бет
Табиғи ресурстардың классификациясы. Кейбір қоршаған ортаны ластаушы заттардың тірі организмдерге әсері12 бет
Табиғи ресурстардың классификациясы.Кейбір қоршаған ортаны ластаушы заттардың тірі организмдерге әсері15 бет
Экологиялық білім берудегі этикалық және эстетикалық проблемалар. Ерекше қорылатын табиғи территориялар – қоршаған ортаны қорғау шараларының бір түрі. Табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны пайдаланудың ғылыми негіздерін жасау – биосфераны ноосфераға айналдырудың міндетті сатысы11 бет
Ғаламдық (глобалдық) биогеохимиялық циклдар. В.И.Вернадскийдің негізгі биогеохимиялық заңдары.Өндірістің өсуі және қоршаған ортаға түсетін салмақтың артуы.Табиғи ресурстардың классификациясы.Адамзат қоғамының табиғи ресурстармен қамтамасыз етілу проблемасы.Табиғатты ұтымды пайдалану негіздері14 бет
Қоршаған ортаны қорғау экономикасы және табиғи ресурстарды тиімді қолдану2 бет
Қоршаған табиғи орта және адам5 бет
ҚР Арал аймағындағы қоршаған ортаны қорғау мен табиғи ресурстарды пайдалануды құқықтық және халықаралық деңгейде реттеу99 бет
ҚР Арал аймағындағы қоршаған ортаны қорғау мен табиғи ресурстарды пайдалануды құқықтық реттеу22 бет
ҚР негізгі заңдары, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау облысындағы нормативтік заңдар Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ саласындағы қорғану шаралары16 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь