Өлшеу әдістері мен түрлері

ҒТҚ(ғылыми техникалық құжаттар) құрылымына ӨӘ-ға міндетті түрде тек метрологиялық мамандарға қоса, құрастырушы және технологиялық қызметтегі мамандарды да жұмылдыру керек. ӨӘ типті және жеке болып бөлінеді. Типті ӨӘ бірнеше нұсқаларды: қолданатын әдістерді, құралдарды және өлшеудің шарттарын, нәтижелерді көрсету қалыптарын, дайындау және өлшеуді орындау алгоритмдерін қарастырады, яғни олар жеке ӨӘ-ға қатысты талаптарды қам-тиды.
Стандарттау мен аттестация - әртүрлі ӨӘ реттеуші қалыптары. Типті ӨӘ стандарттауды талап етеді. Жеке ӨӘ аттестациядан өтуі тиіс.
Жеке ӨӘ операторы қолданатын арнайы ережелерді бекітеді, сонымен қатар өлшеу шарттары, қүралдары және әдістеріне ар¬найыталаптар қояды және өлшеу дәлдігінің көрсеткіштері сандық мәні ретінде өлшеу қателігіне баға беріледі.
        
        * ӨЛШЕУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІ. КОНСТУРКТОРЛЫҚ ҚҰЖАТТАРҒА МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМА
8.1. Өлшеу әдістері мен түрлері
ҒТҚ(ғылыми техникалық құжаттар) құрылымына ӨӘ-ға міндетті түрде тек метрологиялық ... ... ... және ... қызметтегі мамандарды да жұмылдыру керек. ӨӘ типті және жеке болып бөлінеді. Типті ӨӘ бірнеше ... ... ... ... және өлшеудің шарттарын, нәтижелерді көрсету қалыптарын, дайындау және өлшеуді орындау алгоритмдерін қарастырады, яғни олар жеке ... ... ... ... мен аттестация - әртүрлі ӨӘ реттеуші қалыптары. Типті ӨӘ ... ... ... Жеке ӨӘ ... өтуі тиіс.
Жеке ӨӘ операторы қолданатын арнайы ережелерді бекітеді, сонымен қатар ... ... ... және ... ар - найы талаптар қояды және өлшеу дәлдігінің көрсеткіштері сандық мәні ретінде өлшеу ... баға ... ... - ... ... ... мақсаттарға және өлшеу алгоритмдері мен өлшеу дәлдігіне әсер ететін басқа факторларға ... ... ... ... қүжаты.
Осы қүжаттағы талаптардың сақталуы қүжаттағы көрсетіл-ген өлшеу қателігінен аспайтынын қамтамасыз етеді.
ГОСТ 8.010-72 стандарты бойынша метрологиялық аттеста - ция - осы ... ... ... ... көрсеткіштерінің мәндерін анықтауға бағытталған зерттеулер. Аттестация кезінде өңдеу ... ... ... қателігіне эсер ететін шарттар мен қүралдарға қойылған талартарды дәлдеу жүргізіледі.
ӨӘ өңдеу кезіндегі негізгі ... ... ... ... ... ... алу үшін:
* Өлшеу объектісін өлшеуге даярлау;
* Өлшеу шарттарын даярлау;
* Өлшеу құралдары мен өлшеу әдісін, қосымша ... ... ... ... ... мен ... даярлау;
* Өлшеу құралдарын қосу сұлбасын құру;
* Өлшеуді жүргізу тәртібін анықтау;
* Бақылау нәтижесін өңдеу және өлшеу нәтижесін табу әдісін таңдау ... ... мен ... ... ... ҒТҚ ... ... ҒТҚ келесі негізгі бөлімдерді қосады:
* ӨӘ қолдану аймағы мен қызметі. Өлшеу үшін қандай пара-метрлер және ... ... ӨӘ ... қандай диапозонда өлшенетін параметрлер мен мөлшерлер өзгеруі мүмкін;
* Өлшеу қүралдары, қосымша қондырғылар ӨҚ үшін ... ... типі мен ... ... ... ... ҒТҚ көрсетіледі. Бүл ҒТҚ -да ӨҚ тексеріс аралық интервалдары көрсетілуі ... Көп ... ӨҚ ... ... ... беріледі, олар бойынша өлшеу дәлдігін қамтамасыз ететін ауыстыру жүргізіледі;
3) Өлшеу әдісі;
4) Дайындау операциясы алгоритмі және өлшеуді құру. Өлшеуобъектісіне дайындау талаптарын қосады. Үрдіс ... ... ... ... ... жағдайына басқарудың бар-лық органдарының, қосымша қондырғылардың қосылуы, дайын-дығы қарастырылады;
* Оператор ... ... ... техникасына талаптар.
Өлшенетін кешенді шаманың мағынасының өзгешелігіне баға ... ... ... эдістері тікелей, жанама, дифференциалды және кешенді болуы ... ... ... немесе оның ауытқуын құралдың, болмаса прибор шкаласының көрсетуі бойынша ... ... ... деп ... ... әмбебап өлшеу құралымен өлшегенде).
Тікелей өлшеу - бұл өте күрделі, түрлі өлшеулердің негізі. Ол абсолюттік және ... ... ... ... ... өлшенетін шаманың барлық мағынасы прибор шкаласының тікелей көрсетуі бойынша бағаланады (мысалы, штангенциркульмен өлшегенде, тетіктің нақты мөлшері осы ... ... ... ... ... ... шама ауытқуының мағынасы белгілі бір қондырғы мөлшерден немесе эталоннан алынады. (Мысалы, индикаторлы ішкі ... ... ... ... ... қондырға мөлшерінен ауытқу алынады). Мұнда гильзаның нақты мөлшерін қондырғы өлшем мөлшеріне прибордың көрсету мәндерін ... ... ... ... ... өлшеуде өлшенетін шаманың немесе оның ауытқуының мағынасын ізделіп отырған шамамен белгілі байланысы бар басқа мөлшерлерді ... ... ... ... ... ... шамасын, оның екі қимадағы диаметрі мен осі қиманың арақашықтығын табу арқылы анықтайды).
Дифференциялаулы әдіспен өлшеудің ерекшелігі - көп ... ... әр ... ... ... ... ... біліктің диаметрін, тісінің қалыңдығы мен биіктігін элементтеп өлшеу.
Кешенді эдіспен өлшегенде күрделі тетіктің бірнеше элементтерін бірлестіріп тексереді, мысалы, ... ... ... ... Конструкторлық және технологиялық құжаттарға метрологиялық сараптама (МС)
Метрологиялық сараптама - стандарттау мен ... ... ... ... және ... ... ... қамтамасыз ету үшін қажет. Конструкторлық құжаттардың сапасы ... ... ... анықтайды. Конструктор мәселенің нәтижесін минималды шығынмен шешуді ойлайды. Қазіргі кезде конструкторлық құжаттарды құрудың оңтайлы жолдары қалыптасқан. Бұл ... ... ... бекітілген.
Онда жаңа бұйымның қажеттілігі мен пайдалылығы, оны ... ... және ... мезеттері анықталады немесе тексеру, құрылымы бойынша принципиалды және нақты техникалық шешімдер құрылады. Осы кезеңдегі ... ... мен ... ... ... құжаттар мемлекеттік стандарттармен бекітілген.
Бұйым жасау, оның жұмыс сызбаларын құрудан басталады. Одан ары қарай бұйымның тәжірибелі үлгісін жасайды, онда туатын ... ... ... ... ... ... ... өзгерістерді енгізеді.
Кейде бұйымның сызбалары өзгертілген стандарттарға қарай түзетіліп отырады.
Конструкторлық құжаттаманың сапасы өндірістік үрдіс және бұйымды қолдану кезінде тексеріледі. ... ... ... бұйымның технологиясымен анықталады, яғни оны та - лап етілген параметрлермен материал және уақыт үнемділігі мүмкіндігіне қарай жетілдіріп отырады.
Метрологиялық сараптама ... ... ... мен ... ... ... жүргізіледі. Ол жобалау кезеңінде өткізіледі. Бұл қателерді және ақауларды жөндеген кезде ақталмайтын шығындарды болдырмау үшін ... ... ... ... тұрғыда қамтамасыз ету МИ 1325-86 стандартымен реттеледі, оның ішінде ... ... ... және ... ... кезеңдерінде бақылау-өлшеу операциялар нәтижелігін қамтамасыз ететін бірқатар жағдайлар қарастырылған.
Сол жағдайлардың бәрі - өлшенетін параметрлердің оңтайлы номенклатураларын анықтау. Зерттеу үрдісінде өлшенетін және ... ... ... ... мен ... орнату қажет, сонымен қатар олардың қысқаруы немесе олардың өзгеруі, бақылау ... ... ... ... ... үшін ... терминдер қолданылады. Ерекше терминдерді қолданғанда, олардың мағынасы ... ... ... ... ... ... оның ... параметрлерін анықтайтын зерттелетін параметр - лер толық номенклатурасын анықтау талап етіледі. Еңбек қауіпсіздігі, қоршаған ауаның ластануы, ... ... ... шарттарына бақылау талаптарының жеткіліктігіне айрықша мән беріледі. Басқарылатын немесе қиын бақыланатын параметрлер номенклатурасының қысқаруы есептік немесе эксперименталды ... ... ... ... Параметр - лер номенклатурасы, оның толықтығы және дұрыстығының негіздемесі, олардың жеткіліктігі, әдістеме және олардың байланысы эксперименталды зерттеу ... ... ... ... ... бұйымның конструкциясы, өзінің бойындағы түгелдей параметрлерін қажетті, сенімді дәлдік деңгейінде оның өмірлік циклінің барлық ... ... ... ... ... Атап ... бұйымды жасау, сынау, пайдалану және жөндеу.
Бұйым тетіктерінің бетінің сапасын тексеруде, ... ... ... үштары жетіп түруы қажет. Егер мұндай мүмкіндіктер болмаса, онда бұйымның ... ... ... ... ... ... ... әсер ететін қасиетіне талаптар орнатылғанын тексеру қажет. Мысалы, сызықтық өлшемдері өзгергенде, беттің кедір-бұдырлығы мен ... ... ... ... (алғашқы өлшеу құралдары және өнім бетінің байланыстылығы, ... ... ... ал ... температуралық қателікпен байланысу қателігін анықтайды).
Бақылау дұрыстылығы және нәтижелігі талаптарына өлшеу дәлдігі көрсеткіштерінің сәйкестігін орнату, сонымен қатар ... ... ... ... ... ету ... ... негізі болып табылады. Осыған байланысты өлшеудің әрбір нәтижесі, ... ... ... ... ... ... ... Өлшеу қателігі 2 топқа бөлінеді, олар қолдану аймағы мен көрсетілу тәсілдерімен ... 1 ... ... ... ... немесе технологиялық қүжаттардағы рүқсат етілген мәндерге, ӨӘ немесе басқа ҒТҚ-да берілетін сипаттарға жатады. Бұл топтың ... ... ... ... ... қасиетін білдіретін - өлшеу қателігі. Сипаттар мәні - ... ... ... ету ... шегіне немесе максималды мүмкін мәндер - өлшеу ... ... ... Осы топтың сипаттар қолдану аймағы - өндіру және бұйымды пайдалану үрдістерінде, өндірісті ... ... ... ... ... ... өлшеу.
Екінші топқа өлшеу кезінде бағаланатын сипаттар және олардың нәтижелер ... ... Бұл ... ... ... ... сипаттарының статистикалық бағасы болып табылады және бөлек өлшеу нәтижелерінің жақындығын ... ... ... - ғылыми-зерттеулер мен метрологиялық жұмыстарды өткізгенде орындалатын өлшеулер. Мыса - лы, өлшеу құралдарын аттестациялау кезінде, физикалық константаны анықтағанда кездеседі.
Өлшеу ... ... ... ... ... ... отырып, өлшеу қателігі таңдалатын сипаттар номенклатурасы әртүрлі ... ... ... кезінде өлшем нәтижелерін өңдеу статикалық тәсілдерін кеңінен қолданып жүргізіледі.
Метрологиялық сараптамада дәлдік нормасы да анықталады. Дәлдік ... ... ... ... типін таңдау мүмкін емес. Құжаттамада дәлдік нормасының негіздемесі келтіріледі.
Бақылаудың анықтылығын айқындайтын ... ... бо - лып оның ... аз ... табу ... Осыдан шығатыны, құжаттамада - конструкторлық параметрлерге рұқсат етілген ауытқулар мен олардың ... ... ... ... технологиялық қызметте қажет дәлдікпен өлшеуді жүзеге асыру қамтамасыз етілетін әдістеме көрсетіледі. Дәлдік нормаларын бекіту мен рұқсат етілген ... ... ... ... ... ... мен анықтылығына қойылған талаптар жономикалық және техникалық түрғыда негізделген болуы ке - рек;
* Өлшеу ... ... мен ... және әдістемелік, құралдық құрылыммен байланысқан болуы керек;
* ... ... және ... ... ... ... тиіс;
* НТҚ-ы дәлдік сипаттамаларының талаптары мен қызметтерін және ... ... ... әртүрлі бөлімдері не - месе қызметкерлер жүргізе береді;
* Өлшеу дәлдігінің нормаларын тұрақтандыру арқылы іс-жүзінде кездесетін өндірістік ауытқуларды болдырмауға жол ашылады;
* ... ... ... ... ... ... ... қателігін кепілдікпен алады.
Өлшеу дәлдігі нормаларын бекіткенде оның деңгейін айқындайтын жағдайларды ... ... ... ... ... айғақтауға қажетті параметрлердің мәні;
* Өлшеу деңгейінің мәлімділігі;
* Белгілі параметрге ... ... ... өрісі;
* Өлшеу ауытқуларының жайғасу заңдылығы жатады. Мысалы, өндіріс жағдайында қалыптасып жүріп жатқан технологиялық ... ... ... ... ... шақ-тама ауытқуының ортасына орналасуы қажет. Егер технология-лық процестің келтірілуі өлшем шақтамасының бір ... ... ... онда ... ... шеті ... ... өлшеу дәлдігі нормаларын орнатуда өлшеуді өткізуге және ... ... ... ... ... ... мазмұндайтын ақпараттарға талаптар нақты тұжырымдалу керек.
Метрологиялық сараптаманың негізгі ұстанымына:
* Өлшеу құралдары мен ... ... ... ... және ... ... қою, ... таңдап алуды мұқият жасау;
* Өлшеу үрдісінің дәлдігін және өнімділігін арттыру үшін бір ыңғайландырылған, ... ... ... ... ... ... өзіндік құны мен еңбек сыйымдылығы технологиялық процестің сондай параметрлерімен үйлесімді болуы;
4) Өлшеуді жүргізу әдістерін тиімді ... ... ... мен олардың өлшем бірліктерінің атауын және белгіленуін дұрыс қою;
* Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өлшеу ... ... ... және ... ... ... ... анықтау;
7) Өлшеу нәтижелерін компьютерлік өңдеу арқылы өткізу;Өлшеу құралдарына талаптар құрудың негізгі принциптері:1) Таңдап алынған талаптардың ұтымдылығы мен жеткіліктілігі;
* Өлшем құралдарының ... ... мен ... ... ... метрологиялық мақсатқа сәйкестігі;
* Өлшеу құралдарының өлшеу жағдайларына ... ... ... ... ... қамту мүмкіндігі;
* Өлшеу құралдарының өнімділігінің процес өнімділігіне сәйкестігі кіреді.
Метрологиялық сараптаманың нәтижелерін метрологиялық тұжырымда 2 данамен ... Бір ... НТҚ ... ал екіншісі сараптама жүргізген мекемеде қалады.
Конструкторлық құжаттардың метрологиялық сараптамасы
Сараптама сұраным бойынша жүргізіледі. Конструкторлық құжаттардың ... ... ... үшін ... ... ... тұжырыммен қамтамасыз ету үшін сұраным да сараптамадан өтеді.
Метрологиялық ... ... ... түседі:
* Техникалық тапсырыс - бұйым шығарудағы бастапқы құжат. Оған бұйымның негізгі қызметі, салмағы мен өлшемдеріне қойылатын талаптар, қызметтік параметрлерінің дәлдіктері, ... мен ... ... ... және басқалай жағдайлар әсерлеріне жарамдылығы, тасымалдау шарттары, сақтау және жөндеу сияқты әрекеттер кіреді.
* Техникалық ұсыныс (ГОСТ 2.103-68) - ... ... Оған ... ... және ... ... кіреді. Бұлар бұйымның техникалық тапсырыстарын сараптау және түрлі конструктивті және ... ... ... ... және ... ... бұйымдарды салыстыру, патенттік және басқалай материалдарды зерттеу негізінде құрылады.
Сөйтіп техникалық ұсыныстың негізгі мақсаты ... ... ... қосымша және нақтылау талаптарды анықтау, бұйымның сапалық көрсеткіштерін ... түсу ... ... әрекеттер жатады.
3. Эскизді жоба (ГОСТ 2.103-68) - конструкторлық құжат.Бұған бұйымның құрылымдық жұмыс істеу принциптері, негізгіқызметтік параметрлері енген техникалық шешімдер жатады.
Эскиздік жоба ... ... ... оның ... ... ... дәлдік нормаларын, бақылау мүмкіндіктерін анықтайды.
4. Техникалық жоба - бұйым ... ... ... ... ақырғы техникалық шешімді құрайтын конструкторлық құжат.
Техникалық жоба ... ... ... мен ... ... ... технологиялық деңгейін, жөндеуге жарамдьшығы, жинау және бөлшектеу жеңілдігі, өлшеу және бақылау жеңілдігі мен қарапайымдылығын қамтамасыз ету керек.
Техникалық жоба ... ... ... ... ... түсетін жұмыс жобасына негіз болып табылады. Технологиялық құжаттардың метрологиялық сараптамасы
Технологиялық ... ... ... нормалары, әдістері, құралдары, шарттар мен өлшеуді орындау тәртібі, өлшеудің дәлдік ... және т.б. ... құру ... ... ... ... ... параметрлердің оңтайлы номенклатурасын анықтау;
Өлшеу дәлдігінің көрсеткіштерін технологиялық процестің оптималды режімдеріне сәйкестеп ... ... ... ... мен өлшеу әдістемесін бағалау;
* Өлшеудің берілген дәлдігі мен қажет жоғары нәтижелікті алуды қамтамасыз ететін автоматтандырылған, жүйеленген ӨҚ қолдану мүмкіндігін қарастыру;
* ... ... - ... ... ... пен ... құн ... ететінін бағалау;
* Стандартталған және бірыңғайландырылған өлшеу әдістерін қолдану мүмкіндігін пайдалану;
* Технологиялық ... ... ӨҚ ... ... ... ... ... мәліметтерді автоматтандырылған өңдеулерге түсіріп анықтау;
* Аттары мен физикалық өлшем атауларының, олардың бірліктерінің дұрыстығын, мекеме бойынша ... мен ... ... ... ету үшін ... жүргізуді пайдалану.
Технологиялық құжаттар құрамына: эскиздер картасы, маршруттық, технологиялық, ... ... ... ... ... ... техникалық құжаттардың өзгешеліктері кіреді.
Жобалау және жұмыс технологиялық құжаттарының сарап - тамасы оның ішіндегі дәлдік нормалары мен бақылау әдістерін тексерумен ... ... ... ... ... Өлшем шақтамасының өзара үйлесімі, пішін ауытқуы, беттердің өзара орналасуы мен ... ... ... ... алып ... ... бақылау жарамдылығы.
Метрологиялық сараптама кезінде бақылау әдістерін олардың дұрыстығы мен ... ... ... нәтижелігі мен әдістері, сонымен қоса таңдалынған әдістің үнемділігі мен бақылау операциясының ... ... мен ... бақылау әдісінің үнемділігі, мекеме бойынша нүсқаулар болуы және еңбек ... ... ету үшін ... өткізу, терминологияның, физикалық өлшемдер атауларының белгіленуінің дұрыстығы сәйкестендіріледі.
Сараптама кезінде ... ... ... ... ... маңызды мәні бар, ол терминдерді әр мағынада түсіндіруді болдырмауға тиіс. Технологиялық қүжаттардың кейбір түрлерін сараптауда:
* ... ... - ... ... ... ... ... және жеткіліктігі, сипатталу толықтығы және таңдалған бақылау әдісінің үнемділігі, өлшеуді ... мен ... ... еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін нұсқаулардың болуы, терминологияның, атаулардың және физикалық шамалардың белгілену дұрыстығы;
* эскиздер картасы - өлшемдер, ... ... ... ... өнімге қойылатын техникалық талаптар, шақтаманың өзара үйлесуі, дәлдік нормаларының бақылауға жарамдылығы;
технологиялық нұсқаулар - ... ... мен ... ... мен ... еңбек өнімділігінің сәйкестігі, таңдалған бақылау әдісінің үнемділігі, өлшеуді жүргізу мен ... ... ... ... ... ету

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
: ЭЕМ даму этаптары. Ақпаратты өлшеу бірліктері Информатиканың алгоритмдік негізі. Санау жүйесі9 бет
«Кабельдің бірінші реттік параметрлерін өлшеу» атты зертханалық жұмыс3 бет
Атмосфералық ауаны ластайтын заттарды бақылау,өлшеу әдістері мен құралдары6 бет
Ақпарат және оны өрнектеу жолары. Ақпаратты өлшеу. Информатика ұғымы16 бет
Ақпарат және оны өрнектеу жолары. Ақпаратты өлшеу. Информатика ұғымы. Ақпараттық технологиялар және техника. Есептеу техникасының даму тарихы9 бет
Ақпарат және оны өрнектеу жолдары ақпаратты өлшеу6 бет
Ақпарат және оны өрнектеу жолдары. Апаратты өлшеу. Информатика ұғымы. Ақпараттық технологиялар және техника. Есептеу техникасының даму тарихы14 бет
Ақпарат және оны өрнектеу жолдары. Ақпаратты өлшеу. Информатика ұғымы. Ақпараттық технологиялар және техника. Есептеу техникасының даму тарихы8 бет
Ақпарат және оны өрнектеу жолдары. Ақпаратты өлшеу. Информатика ұғымы. Ақпартаттық технологиялар және технтка. Есептеу техникасының даму тарихы9 бет
Ақпарат және оны өрнектеу жолдары.Ақпаратты өлшеу11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь