Сот баллистикалық сараптама


Сот-сарапшылық баллистикалық зерттеу көбінде адамның жеке басына карсы, бейбітшілік пен адамзаттын қауіпсіздігіне қарсы, конституциялык құрылыс негіздері мен мемлекет қауіпсіздігіне карсы, меншікке қарсы, қоғамдық кауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке карсы, халықтың денсаулығына және адамгершілікке қарсы, басқару тәртібіне қарсы қылмыстар жөніндегі қылмыстық істер бойынша, сондайақ әскери қылмыстар бойынша жүргізіледі.

Сот баллистикалық сараптаманың тақырыбы

—заттарды атыс қаруына, оқ-дәрілерге жатқызу фактісін;

—атыс қаруы данасының жарамдылығын (жарамсыздығын) және қарудың атуға жарамдылығын;

—атыс қаруы данасынын, дайындау тәсілін немесе онын күйінің өзгеруін;

—атыс қаруы данасының, оқ-дәрілердіңтүрі, моделі, маркісі, калибрін;

—атыс қаруы данасының жекелік тепе-теңдігін;

—атыс қаруы бөліктерінің оның нақты данасына катыстылығын;

—атыс қаруы мен оқ-дәрілердің шығу көзін;

—атыс қаруын пайдалану шарттарын анықтаумен байланысты іс жағдаяттарын арнайы ғылыми білім негізінде анықтау болып табылады.

Пән: Қазақстан тарихы
Жұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Таңдаулыға:   
СОТ БАЛЛИСТИКАЛЫҚ САРАПТАМА

Сот-сарапшылық баллистикалық зерттеу көбінде адамның жеке басына карсы,
бейбітшілік пен адамзаттын қауіпсіздігіне қарсы, конституциялык құрылыс
негіздері мен мемлекет қауіпсіздігіне карсы, меншікке қарсы, қоғамдық
кауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке карсы, халықтың денсаулығына және
адамгершілікке қарсы, басқару тәртібіне қарсы қылмыстар жөніндегі қылмыстық
істер бойынша, сондайақ әскери қылмыстар бойынша жүргізіледі.

Сот баллистикалық сараптаманың тақырыбы

—заттарды атыс қаруына, оқ-дәрілерге жатқызу фактісін;

—атыс қаруы данасының жарамдылығын (жарамсыздығын) және қарудың атуға
жарамдылығын;

—атыс қаруы данасынын, дайындау тәсілін немесе онын күйінің өзгеруін;

—атыс қаруы данасының, оқ-дәрілердіңтүрі, моделі, маркісі, калибрін;

—атыс қаруы данасының жекелік тепе-теңдігін;

—атыс қаруы бөліктерінің оның нақты данасына катыстылығын;

—атыс қаруы мен оқ-дәрілердің шығу көзін;

—атыс қаруын пайдалану шарттарын анықтаумен байланысты іс жағдаяттарын
арнайы ғылыми білім негізінде анықтау болып табылады.

Сараптаманың объектілері

—бүтіндей атыс каруы және оның жеке бөліктері;

—оқ-дәрілер - оқтар, кәртеш, бытыра, гильзалар, тығындар, төсемдер,
капсюльдер және басқалары;

—газды қару;

—қару мен оқ-дәрілерді қайтаратын заттар — атылған снарядтар (оқтар,
бытыра, кәртеш), гильзалар, тығындар, төсемдер, сондай-ақ жәбірленушінің
киімдерівдегі зақымдар және оқиға орнындағы заттар (тесіп өту жерлері,
рикошет іздері);

—атыс қаруы мен патрондар жарақтары құрауыштарын дайындауға пайдаланылған
күрал-саймандар;

—оқиға орнынын заттық күйінің элементтері;

—салыстырмалы зерттеуге арналған үлгілер;

— сараптама тақырыбына жататын өзге де іс материалдары.
Сот баллистикалык сараптама объектілерінін әр алуандығын ескергенде, ол
мына түр тармақтарына жіктелуі мүмкін атыс қаруының (оның бөліктерінің)
сараптамасы;

—оқ-дәрілер сараптамасы;

—газды қару сараптамасы;

—атылыс іздері мен жағдаяттары.

Қару және оның түсінігі, сондайақ оқ-дәрілер түсінігі Қазақстан
Республикасының 1998 жылғы 30 желтоқсандағы Қарудың жеке түрлері
айналымына мемлекеттік бақылау туралы №339-1 Заңында келтірілген.

Заңның 1-бабы 2) тармақшасында оқты, снарядты, гранатаны ұңғыдан шығару
дәрінің немесе өзге зарядтың әсері. нәтижесінде болатын каруды қару деп
анықтама берілген.

Кінәлі адамдардың іс-әрекеттерін дұрыс жіктеу үшін қарудың топтық
сипаттамаларын аныктаудың маңызы бар, ал бүл әр түрлі негіздер бойынша
қарудың толықтай әзірленген жіктеулерін есепке алған кезде мүмкін болады.

Осы Заңның 9) тармақшасында оқ-дәрілер (патрондар) күрылғы немесе қарудың
тиісті түрінен атуға және нысанаға тигізуге конструктивті арналған заттар
ретінде белгіленген.

Криминалистикада мына төмендегі қажетті белгілері болғанда

Дәрінің немесе баскд да жарылыс заттарының көмегімен ату не жарылыс жасау
арқылы нысананы зақымдауға арналған;

снарядпен (атыс қаруымен оқ атқан кезде), жарқыншақпен не фугастык,
термикалык не әзге де әсер ету аркылы зақым келтіретін;

заттың кұрылымының және нысананы зақымдауда (дене жарақатын салу,
кедергілерді қирату және т.б.) нақтылы мүмкіндікті камтамасыз ететін
жарылғыш заттын заряд қуат-тылығы болатын;

тұтанғыштык кұрылғысы болатын;

бір рет пайдалану сипаты бар заттар оқ-дәріге жатқызылады.

Демек, криминалистік тұрғыдан қарағанда, нысананы тікелей снарядпен,
жарқыншакпен не фугастық, термикалық не өзге де әсер ету арқылы зақым
келтіруге арналған, дәрінің немесе тұтанғыштык кұрылғысы бар басқа да
жарылғыш заттың жа-рылысы нәтижесінде және өзінің нысананы закымдауда накты-
лы мумкіндікті камтамасыз ететін кұрылымы мен заряд қуаттылығы бар бір
реттік әрекет ететін құралдар (заттар) оқ-дәрілерге жатқызылады.

Атылыстың негізгі іздері — ол снарядтан пайда болған зақымдаулар.
Кедергімен түйісу сәтіндегі снарядта болған энергиясына, оның соккы бағыты
мен кедергі касиеттеріне байла-нысты объектіде өтпелі немесе өтіп кетпеген
зақымдар пайда болуы мүмкін. Кедергіге еніп кеткен снарядтан пайда болған
зақымдар етпелі зақымдар болып табылады. Олар тесіп өткен және соқыр
зақымдар болуы мүмкін. Тесіп өткен зақымдар снарядтың кедергіден өтіп
кетуінен пайда болады. Ол кірген және шығып кеткен тесіктері бар арна
түрінде болады. Ок кедергіде қалып қалғанда, соқыр закымдар пайда болады.
Олар бір кіру тесігі бар арна ретінде болады. Соқыр арнаның соңында снаряд
тұрады.

Кедергіге еніп кетпеген снарядтан пайда болған үстіңгі бетгегі зақымдар
етіп кетпеген зақымдар болып табылады. Оларға аз ғана тереңдіктегі жаншылу,
жанай тиген зақымдар және рикошет іздері жатады. Жанай тиген зақымдарды
снаряд объектініңтек шетіне тигеңде немесе оның үстіңгі бетімен өткен кезде
жасайды. Рикошет іздері снарядтың кедергіге соғылғанында, онын бір үстіңгі
бетке соғылып кері қайтып (кейін қайту) және езінің бастапқы ұшу бағытын
өзгерткенде пайда болады. Атылыстың қосымша іздері — атылыспен бірге
ілесетін кұбылыстардың әрекеті нәтижесінде пайда болатын іздер. Мүндай
іздердің пайда болуына дәрі газдары, ауа бағаны, ұнғы жалыны, дәрі ұнтағы,
капсюль күрамының жайылу енімдері, майлау белшектері мен баска да заттар
аса елеулі рөл атқарады. Атылыспен бірге ілесетін күбылыстардың әсер ету
нәтижесінде кедергіде жарым-жартылай қирау, шарпу мен күю, дәрі ұнтағының
калуы, ыс, майлар, үйкелу белдеуі, қару бөліктерінің із-таңбалары пайда
болуы мүмкін.

Газды патрондармен ату үшін қолданылатын қару, негізінде, Қолдағы бар
ойықты қысқа ұңғылы атыс қаруының дәл көшірмесі болып табылады. Көп
жағдайларда, мүндай карудың металл бөлшектері морт сынғыш металдардан
жасалады. Газды патрондармен ату үшін қолданылатын тапаншалар автоматты
қару болып табылады, өйткені ондағы кайта оқтау мен келесі атуға дайындық
бірінші атылыстан соң дәрі газдары әрекеті есебінен жузеге асырылады.

Тапаншалармен қатар, өзін-өзі қорғау ушін газды және сигнал беретін
патрондармен атуға арналған әр турлі модельдегі револьверлер пайдаланылады.
Газды патрондардың мақсаты кристалды белсенді заттың атуы кезінде 3-метрге
дейінгі кашықтыққа лақтыру. Өзінің біршама арзандығы, құрылымының
карапайымдылығы, колданудың көптігі мен тиімділігі жағынан кең қолданатын,
өзінің құрамында ТӘУЗ-і бар аэрозольді баллондар болып табылады.

Сот баллистикалық сараптаманың ғылыми-әдістемелік негіздері атылыс процесі
және оқ-дәрі курауыштары мен кедергілерде іздердің қалыптасу зандылықтары
бар сарапшылық білім саласын курайды. Сот баллистикалык сараптамасы
әдістемесіне криминалистік, баллистикалық, физикалық, химиялық,
математикалық, техникалық және өзге де әдістер кіреді.

Сараптаманың шешуіне қойылуы мүмкің сұрақтардың аукымы

Атысқаруына сараптама тағайыңдалған кезде

1.Зат атыс қаруына жатады ма

2.Зерттеуге усынылған қару қандай түрге, үлгіге (модельге) жатады

3.Қару немесе оның жеке бөлшектері қандай тәсілмен (өнеркәсіптік, қоддан)
дайыңдалған Қару қүрылғысына езгертулер енгізілген бе, ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Сот медициналық сараптама түрлері
Сот-медицина сараптама бюросы
Сот химиялық сараптама
Сот биологиялық сараптама
Жаңа туған сәби өлігіне сот-медициналық сараптама
Экологиялық сараптама
Сот
Сот тергеуі — сот талқылауының басты бөлігі
Сот сараптамасы
Сот сараптамасы бойынша есептер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь