Центрден тепкіш машинамен құю

1.Әдістің мәні. Негізгі операциялар. Қолданылу саласы
2.Қысқаша тарихи мәліметтер.
3.Құйманы қалыптастыру ерекшеліктері.
4.Балқытпадағы бөгде бөлшектерге әсер ететін күш.
5.Центрден тепкіш күш өрісінде қуймалардың суу және қатаю ерекшеліктері.
Пайдаланылған әдебиет
Центрдентепкішқұюдыңмәніқалыптыңбалқытпаментолтыружәнекұйманықалыптастыруқалыптыңкөлденең, тік, көлбеуосьтіайналуыкезінденемесеқалыптыңкүрделіайналуыкезіндежүзегеасатындығындажатыр. Бұлбалқытпаменцентрдентепкішкүшөрісініңкатыпжатқанқұймасынақосымшаәсерқамтамасызетеді. Процесс арнайы центрден тепкіш машиналар мен үстелдерде жүзеге асады.
Әдістің екі нұсқасы жиірек қолданылады: балқытпа қалыпқа колденең айналу осімен немесе тік айналу осімен құйылады. Бірінші жагдайда құймалар - кішкентай және үлкен ұзындықты айналым денелері, ал екінші жағдайда - кішкентай ұзындықты айналым денелері және пішінді құймалар алады.
Кеңінен тараған әдіс - бос денелі цилиндрлі құймаларды колденең айналу осімен айналмалы металды қалыпқа құю. Осы әдісбойынша құйма бос цилиндрлі бетпен центрден тепкіш күш өрісінде қалыптасады, ал қалып құраушы бет ретінде құйма қалыптың ішкі беті қызмет етеді.
А.М. Ғазалиев, А.М. Зарубин, В.В. Егоров, Д.Қ.Исин «Құю өндірісінің технологиялық және физика – химиялық процестері»
        
        ЦЕНТРДЕН ТЕПКІШ МАШИНАМЕН ҚҰЮ.
1.Әдістің мәні. Негізгі операциялар. Қолданылу саласы
2.Қысқаша тарихи мәліметтер.
3.Құйманы ... ... ... ... әсер ... ... тепкіш күш өрісінде қуймалардың суу және қатаю ерекшеліктері.
Пайдаланылған әдебиет
1. Әдістің мәні. Негізгі операциялар. Қолданылу саласы
Центрдентепкішқұюдыңмәніқалыптыңбалқытпаментолтыружәнекұйманықалыптастыруқалыптыңкөлденең, тік, ... ... ... ... ... ... ... мен үстелдерде жүзеге асады.
Әдістің екі нұсқасы жиірек қолданылады: балқытпа қалыпқа колденең айналу ... ... тік ... ... ... Бірінші жагдайда құймалар - кішкентай және үлкен ұзындықты айналым денелері, ал екінші жағдайда - кішкентай ұзындықты айналым денелері және ... ... ... ... әдіс - бос ... цилиндрлі құймаларды колденең айналу осімен айналмалы металды қалыпқа құю. Осы әдісбойынша ... бос ... ... ... ... күш ... ... ал қалып құраушы бет ретінде құйма қалыптың ішкі беті қызмет ... ... 3 құю ... арқылы 2 айналмалы қалыпқа құяды. Балқытпа 1 ... ... ... ... бос ... ... құра ... қалыптың ішкі беті бойынша ағады. Металл қатқаннан ... ... ... ... ... алады. Мүндай әдіс жарамдының ең жоғары технологиялык шыгуымен (ЖТШ-100 %) ... ... құю жол ... ... ... тік ось ... айналуы кезінде бос параболалық беті бар құймалар алу кезінде балқытпаны шөміштен 1 электр козғалтқышпен 4 айналысқа келтірілетін шпиндельге 1 бекітілген ... 2 ... ... 5 ... тепкіш жол гравитациялық күштің әсерімен қалып 2 қабырғаларының бойымен таралады да, қатады, содан ... ... ... ... одан ... ... 6 ... конфигурациялы ішкі беті бар құймаларды тік осьпен айналатын қалыптарда өзектерді қолданумен алады Осылайша тісті доңғалақтардың тәждерін кұяды. Балқытпа шөміштпі құю ... мен тік арна 1 ... ... 3 пен 4 ... қалыптың орталық қуысына 2 түседі, содан кейін саңылаулы қоректендіргіштер арқылы (центрден тепкіш күш әсерімен) қалыптың жұмыс қуысына түседі. Жарамдының технологиялық ... ... ... ... аз. ... 5 ... болуы (құйма массасынан артық) қалыптың орталық қуысында 2 қосылма қызметін атқарады да, қату ... ... ... ... ... мысалы, құмды ... ... ... ... ... ... мен 2 ... тепкіш үстелге орнатады да, оған бекітеді. Қажет болган кезде өзектерді 4 ... ... ... 3 ... теңгерілуін қамтамасыз ету үшін айналу ... ... ... ... ... ... ... арқылы қүяды да, одан радиальды арналар арқылы ол қалып куысына түседі. ЖТШ құюдың осы әдісі кезінде құмды ... құю ... ... тығуына жақындайды. Центрден тепкіш құю кезінде құмды, ... ... және ... қыш, ... ... ... болады.
1.1.Қысқаша тарихи мәліметтер. Құймалар жасаудың центрден тепкіш әдісіне бірінші патент 1809 жылы Англияда алынған болатын. Алайда А. ... бұл өнер ... іс ... ... ... жоқ. 40 жыл ... соң ұсынылған құбырларды центрден тепкіш әдіспен құюда оң нәтиже ... Бұл ... ... негізделген, олардың негізгілері келесілер болып табылады.
Сол уақытта құбыр, төлке және ... ... ... ... ... ... жоқ. Оларға ... ... ... әдістерімен толықтай қанағаттандырылды. Оларды центрден тепкіш әдіспен алу кезінде күйма сапасынын ... ... ... ... ... ... ... айналу жылдамдығын және құймалар қасиетін басқаруға ... ... ... ... болмады. XX ғасырда калалар қүрылысының өсуімен, автокөлік және ... ... ... су ... және канализациялық құбырлар, төлкелер мен әр түрлі мақсатта пайдаланылатын гильзаларға қажеттілік өскені соншалық, дәстүрлі әдістер бүйымдардың қажетті мөлшері мен ... ... ете ... жоқ. XX ... ... ... ... жетек жасалды, өндіріс қажетті дәлдікпен жылдам жүретін машиналар үшін тетіктер ... ... ... Осының барлығы центрден тепкіш құюдың кең өндірістік таралуы үшін қажет алғышарттар жасады.
1.2.Құйманы қалыптастыру ерекшеліктері. Центрден тепкіш ... ... ... ... ... ... ... калыпты толтыру мен құйманың қатуы ауырлық күшінен бірнеше есе артық центрден ... күш ... ... ... ... балқытпада әрекет ететін күш. Айналмалы балқытпаның бірлік көлеміне келетін центрден тепкіш күш өрісінің әсері келесі тэуелділікпен берілуі ... ρ- ... ... ω - ... ... ... ... г - балқытпаның еркін нүктесінің айналу радиусі; g - еркін ... ... ... деп ... ... ... ... тепкіш күш пен ауырлық күші арасындағықатынасты көрсетеді.
Айналмалы балқытпада әрекет ететін статикалық қысым. Балқытпа ... ... ... ... перпендикуляр қозғалмайтын осьтің айналасында айналудың тұрақты бүрышты жылдамдығымен ω айналады делік. Егер осы жүйеде балқытпа центрден ... күш ... ... онда ол ... ... ... күйінде тұрады, сондықтан гидростатика теңдеуін қолдануға болады. Бұл рүқсат әдетте центрден тепкіш құю кезінде к>>1 болуымен ... ... ... ... орын ауыстыруы кезінде сұйық ортада қысымның жоғарылауыЭйлер теңдеуімен анықталады:
dp=Xdx+Ydy+Zdz6 ... dх, dу, dz - ... орын ... ... X, Ү, ... осьтер бағытында қарастырылатын нүктеге әсер ететін көлемді күш. Радиальды бағытта М нүктесіне X=ρω2x, Y=ρω2y, Z = 0 ... ... ... ρω2r көлемді күші әсер етеді. x=r*sinφ жәнеy=r*cosφ болғандыктан, оның ... орын ... ... нүктедегі қысымның жоғарылауы келесіні қүрайды:
dp=(ρω2)(xdx+ydy) (2)
Тұрақты интегралдауды интегралдай (2) және ... ... ... балқытпада центрден тепкіш күш өрісінің әсерінен туындаған қысым келесі тәуелділікпен анықталатынын табамыз:
p=(pω22)(r2-r02), (3)
мұнда r02 - құйманың бос бетінің радиусы.
(3) формуласынан ... ... ... ... ... ... айналатын балқытпада қосымша қысым айналу осінен карастырылатын нүктеге дейінгі қашықтықтың квадратына пропорционал өзгереді; балқытпаның бос ... кез ... ... ... ... тепкіш күштің әсерінен туындаған қысым нөлге тең болады.
Формула (3) фасонды құймалар үшін қалып арналарындағы қозғалысы кезінде балқытпадағы қысымды анықтау үшін және ... ... ... ... ... ... үшін қолданылуы мүмкін, бірақ ол аласа қалыптар үшін ғана әділ болады. Осындай құю қалыптарының үлгілері ... ... ... аз ... биік ... құю ... ... жылдамдық аз болуы мүмкін, ал тік арнадағы балқытпа ағыны жоғары болуы мүмкін және оны былай есептеу керек:
р=ρω2r22+pgh,
1.3.Балқытпадағы бөгде ... әсер ... ... ... немесе сұйық бөлшек балқытпаға батырылса және оньң тығыздығы балқытпа тығыздығынан өзгеше болса, онда белшекке ... ... әсер ... күш оның өз ... ... және ... ... теңестірілмейді. Сондықтан бөлшек бос бетке қатысты қандай да бір жаққа орын ауыстырады. Архимед ... ... ... ... ... ... әсер ететін нәтижелегіш күш
Рц=Vp1-pω2r, (4)
мұнда V - бөлшек көлемі; ρ1-бөлшек ... ρ1>ρ ... күш оң ... және ... ... ... қалып қабырғасына қозғалады, тығыздықтардың кері қатынасы кезінде бөлшек айналу осіне жылжиды да, балқытпаның бос бетіне шығады.
Егер ... ... ... ... ... онда ол ... қабырғаға қысылады да, қалқып шықпайды. Осы қүбылыстың арқасында центрден тепкіш құю кезінде металды қалыптар үшін сусымалы жабын қолдану негізделген.
Центрден тепкіш күш ... ... ... ... ... құймалар үшін оларды центрден тепкіш құю кезінде құмды қалыптардың шлак ... және ... ... ... ... ... түрде ескеріледі.
1.4.Центрден тепкіш күш өрісінде қуймалардың суу және қатаю ерекшеліктері. Бос беті бар ... ... ... ... құйма қалыпта көлемі бойынша біркелкі суытылмайды. Жылудың бір бөлігі балқытпадан күйма қалып қабырғасына және оның қақпағына ... де, ... ... - бос бет ... ... ... және сәуле шығару арқылы. Құйманың бос бетінен ауаға берілетін жылу мөлшері ... ... ... ауа айналымға түседі де, одан шығады, ал оның орнына айналу осінің жанымен суық ауа келеді. Ыстық ауаның ... ... ... ... ... тік ось айналасында айналу айналымы қарқынды болады.
Суытудың мұндай біркелкісіздігі, әсіресе қалың ... ... ... конвекцияның пайда болуына әкеледі. Айтарлықтай тығыз суытылған балқытпа бос беттен қатқан құйманың ішкі қабаттарына, ал ыстық тығыздыгы аз ... кері ... ... ... ... ... радиальды бағытта айналатын конвекциялы ағындар пайда болады. Центрден тепкіш кұю жағдайларында бұл тіпті температуралар мен тығыздықтардың аз ... ... де ... ... осы жүйеде әрекет ететін күш гравитациялық коэффициентке kпропорционал өседі. Бұл құйманың радиальды бағытында мақсатты қатуға септігін тигізеді және ... ... ... ... ... үлкен болады.
Құйма қалып қабырғасынан мақсатты қату кезінде радиальды бағытта өсетін кристалдардың фронты центрден тепкіш күш өрісінің әсерінен туындаған балқытпаның едәуір ... ... ... ... ... кристалдар берілетін балқытпа бағытында өседі, сондықтан олар айналу бағытына қарама-қарсы бағытқа біршама келбеуленген. Балқытпаның айналу кезінде дамитын кысым оның кристал ... ... ... ... ... бұл ... келе ... құймалардың қоректенуін жақсартады, оның тығыздығын арттырады. Балқытпаның бос беті соңғы кезекте қатады да, оның айналуының горизонталь осі кезінде геометриялық ... ... ... ... қалады. (4) формуласынан шығатыны, балқытпамен салыстырғанда тығыздығы аз бөгде бөлшектер (газ, кож және т.б.) центрден тепкіш күш өрісінің әсеріне және ... ... ... куш ... ... бос бетіне қарқынды қалқып шығады. Бұлқұймалардың бос бетін өңдеуге үлкен әдіптер тағайындау кажеттігіне әкеледі.
Сөйтіп, бағытты қатаю шөгу ... мен ... ... тығыз құрылымды денелі құймалар алуға мүмкіндік береді. Алайда центрден тепкіш күш, бос бетте бөлінетін қатты фазаның ... ... ... ... ... тығыздыгынан артық ие болған жағдайда ғана бағытты қатаюға септігін тигізеді.
Құю қорытпалардың кемшілігі үшін бұл шарт сақталады. Екі жағдай ғана ерекше: ... ... ... ... ... (мысалы, сүр шойын) және бөлінетін қозғалмалы кристалдар, қалып қоятын балқытпамен салыстырғанда тығыздығы аз қорытпа компоненттерімен байытылған кезде. ... ... ... ... қатқан кезде (кремнийдің мөлшері 11,7%-дан артық) алғашқы кристалдар алюминиймен салыстырғанда тығыздығы аз кремниймен байытылған. Егер осы жеңіл кристалдар ... ... ... ... пайда болса, бос бетте қалады немесе бетінеқалқып шығады. Нәтижесінде құйма қалып қабырғаларынан және бет жақтан катая ... ... ... ... қабырғасының ішінен қоректендірудің жеткіліксіз болуының салдарынан шөгу кеуектері пайда болады. Бұл жағдайда, қалып тез айналған сайын, кристалдар ... ... бос ... ... ал шөгу ... ... ... таралады.
Бос кеңістік астындағы шөгу кеуектігі қалың қабырғалы құймалар жасау кезінде де байқалады. Үлкен ұзақтықтағы жұқа ... ... шөгу ... ... ... ... аз. Бұл ... бетінің сыртқы және ішкі (бос) жағынан суыту жылдамдығының ара қатынасымен түсіндіріледі. Ішкі бетінің суу жылдамдығы аз және ... ... беті ... көп ... ... ∆l0тереңдігі аз болады.
Құйманың қатаю жылдамдығын басқаруға болады. Сөйтіп, сырт жағынан бұған отқа төзімді ... ... ... жылу ... ... өзгерту жолымен, қалыптың суу жылдамдығын өзгертумен қол жеткізіледі. Ішкі бет жағынан осы мақсатта сусымалы отқа төзімді материалдарды ... ... ... қолдануға болады (болаттан жасалған құймалар үшін мұндай қоспа келесі құрамға ие болуы мүмкін: 0,63 түйіршіктілі 50% темір ... 26% ... ... 24% ... ... құм).
Құймаларды центрден тепкіш әдіспен жасау кезінде ликвация көбінесе радиальды бағытта және осьтік бағытта жиі байқалады. Ликвация компоненттері өзара ерімейтін және ... ... ... ... ... құймалар жасау кезінде болады. Мұндай қорытпаларға, мысалы, ... қола ... ... емес құю ... ... ... ... қарқынды дамуы соншалық, тіпті барлық қорғасын жасалатын құйма қалыппен қалыптасатын құйма бетінде болады, ал мыс пен тығыздығы аз ... ... оның бос ... ... Егер қорытпа құрамында өзара еритін компоненттер осындай ... ... онда ... ... мен ... ... аз ... бос бетке жанасатын құймалар қабатын балқытуда ғана байқалады.
Ликвация нәтижесінде шойыннан жасалған ірі құймалардың бос бетіне ... ... ... көміртектің, фосфидті эвтектиканың, MnS қоспаларының үлкен мөлшері болады; болат құймаларда осы қабаттарда Р, С, S ... ... ... нитрид, силикат қоспалар жинақталады.
Кері ликвацияға бейім қорытпалар бұл қасиеттерін центрден тепкіш құю кезінде де көрсетеді. Кері ... - бұл ... ... ... ... тығыздықты фазамен байыту. Мұндай құбылыс мыс пен қалайы, алюминий мен магний қорытпаларды құю кезінде, эвтектикаға ... ... және т.б. ... Кері ... ... ... арасындағы арналардың тығыздығы аз фазаларының сіңдіру салдарынан пайда болады. Бұл балқытпадағы центрден тепкіш қысымы ... және шөгу ... ... ... көлемінің азаюы себебінен жүзеге асады.
Әдетте, ликвация қалыптың айналу жылдамдығының артуымен жоғарылайды. Центрден тепкіш ... ... ... ... бос ... ... (1) тендеуінен анықтала алады. Қалыптың тік ось айналасында айналуы кезінде балқытпаның әр бөлігіне центрден тепкіш күштен басқа ауырлық куші әсер ... Онда (1) ... dp=0, X=pω2x, Z=-pg, ... ... ... ... ... тік осьті айналу кезіндегі құйманың бос беті (z) -- айналу параболоиді, оның геометриялық осі айналу осімен сәйкес ... ... ... ... ... бағьпта әр түрлі қабырғалы болады, бұл жоғары құймаларды кесумен өңдеуге жоғары әдіп тағайындауға мәжбүрлейді. ... тік ось ... ... ... ... ... ... шағын ұзындықты құймалар (сақиналар, тәждер, қысқа төлкелер) жасайды.
Егер қалып тік ось бойымен ω тұрақты жылдамдықпен айналсажәне балқытпаға тек ... ... күш әсер ... онда (1) ... dp=0 ... ... ... ие болады:
x2+y2=r2, (6)
яғни балқытпаның бос беті ... ... ... ... оның ... осі қалыптың айналу осімен біріктірілген. Алайда балқытпаға сонымен қатар ауырлық күші де әсер етеді, сондықтаи траекторияның төменгі нүктесіне ... ... оның ... ... ... ал ... ... бағытталған жолда баяу қозғалады - балқытпаның пульсациясы жүзеге асады. Ағынның үзілмеуі салдарынан қалыптың ... ... ... ... ... ... жіңішке болуы керек.
Қалыптағы балқытпаның пульсациясының әсерінен пайда болған эксцентриситет, оның айналуының бұрыштык жылдамдығы мен балқытпа ... ... ... ... аз болады. Қату фронтының құйма қалып қабырғасынан балқытпа терендігіне жылжу шамасына қарай, ... бос ... қату ... ... ... ... азаяды. Бос бет цилиндрлі болып жасалады да, дайын құйма радиальды бағытта да, осьтік ... да ... ... ие ... ... бос беті бар ... алу тек ... белгілі бір бұрыштық жылдамдығы (гравитациялық коэффициентті анықтайтын) кезінде ғана мүмкін. Айналудың жылдамдығы жеткіліксіз ... ... ... бос беті бұзылып, оның кедір-бұдыры жоғарылайды, балқытпа ... емес ... ... ... тым ... ... кұймаларда жарықтардың пайда болуына, механикалық күйік пен ликвация процесінің ... ... ... ... ... құю кезінде құйма қалыптастырудың карастырылған ерекшеліктері оның келесі артықшылықтарын көрсетеді: центрден тепкіш күшпен дамытылатын қысым ... ... ... толтыруды жақсарту мүмкіндігі; шөгу кеуектерінің, қаяулардың, газды, қожды және металды емес кірінділердің азаюы салдарынан құймалардың тығыздығының ... ... ... ... ... ... ... кезінде құю жол жүйесінің болмауының арқасында металл шығынын азайту және жарамды шығуыныңжәне құбыр ... ... ... ... өзектерге шығынды болдырмау.
Құймаларды қалыптастыру ерекшеліктері осы құю әдісінің ... ... ... ... ликвацияға бейім қорытпалардан құйма алу қиындықтары; құймалардың бос ... ... емес ... және ликваттармен ластануы; өлшемдердің дәлсіздігі және осы бетке ... ... ... ... емес ... жинақталуынан және қалыпқа құйылатын балқытпа мөлшерінің ауытқуынан туындаған құймалардың бос бетін өндеуге жоғары дәлдіктер ... ... ... ең ... ... көрсеткіштерге өлшемі және массасы әр түрлі бос денелі цилиндрлі күймалар алу кезінде қол жеткізіледі: шойыннан, болаттан және арнайы қорытпалардан ... әр ... ... құбырлар; стационарлы және транспортты дизельдерге арналған төлкелер мен гильзалар; тербеліс мойынын тіректерінің сақиналары және т.б. ... ... және ... микро рельефі бар жұқа қабырғалы құймалар алу қажеттігі туындаған кезде, сұйық аққыштығы төмен және ... ... ... ... ... ... ... үшін центрден тепкіш құю кең қолданыс тапты. Оларға, ... ... бар ... дискілер, көркем және зергерлік мақсаттағы құймалар (сырғалар, алқалар, сақиналар және т.б.) жатады. Осындай бұйымдар үшін балқытылатын модельдер бойынша қыш ... ... гипс ... ... ... және т.б. ... ретте өзексіз, құю жолы мен қосылмаларға кететін металл шығындарсыз ... алу ... ... ... шөгу және газды ақаулары болмайтын құймалар бетінің жоғары сапасының мүмкіндігіне тән ... қол ... ... ... А.М. ... В.В. ... ...

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Компрессорлар17 бет
Өзара байланысқан реттеу жүйелері5 бет
«Алекс» ЖШС ыдысқа құю бөліміне сапа менеджмент жүйесін әзірлеу және енгізу негізінде сапаны басқару процесін жетілдіру70 бет
«№1 МГӨБ бойынша электроортадан тепкіш сораптық қондырғының қышқылмен өңдеу тиімділігі78 бет
Автомобиль парктерінің құрылысы мен ұйымдастырылуы. Жанар май құю пункті мен жанар жағар май қоймасы19 бет
Автомобильдің майлау және май құю қондырғылары26 бет
Адамдарға зақым алу күю және үсік шалған жағдайда көмек көрсету7 бет
Бас сүйек, ми, көз жарақат кезіндегі алғашқы жәрдем және диагностикасы сыну кезіндегі алғашқы жәрдем және диагностикасы күю және үсу кезіндегі алғашқы жәрдем және диагностикасы13 бет
Бетонды тасымалдауға және құюға арналған машиналар4 бет
Болат құю4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь