Ақпарат туралы түсінік

1.Ақпарат туралы түсінік
2.Символдық ақпарат
4.Ақпараттардың компьютерде бейнеленуі
Пайдаланған әдебиеттер
Ақпаратқа түсініктеме. " Ақпарат " термині латынның түсіндіру, баяндау, білу деген ұғымынан туындаған ағылшынның "informatio"ӛзінен шыққан.Информацияны біз ауызша немесе жазбаша түрде, қимыл не қозғалыс түрінде бере аламыз. Кез-келген керекті информацияның мағнасын түсініп, оны басқаларға жеткізіп, соның негізінде белгілі бір ой түйеміз. • Ақпарат – бұл белгілі бір нәрсе(адам, жануар, зат, құбылыс) туралы таңбалар мен сигналдар түрінде берілетін мағлұматтар. • Техникада ақпарат хабарлама , таңба сигналдар түрінде • кибернетикада -табиғат пен қоғамдағы басқарумен байланысты Біраз анықтамаларды мысалға келтірсек: • Ақпарат — бұл материя және энергиялармен қатар бізді қоршаған ортаның фундаментальды негізі болып табылады. • Ақпарат — бұл таңбалар мен сигналдар түрінде берілген әлемнің, заттың бейнесі • Ақпарат — бұл қиын құрылымдар әлемі (Моль); Ақпаратты біз ауызша немесе жазбаша түрде, қимыл не қозғалыс түрінде бере аламыз. Кез келген керекті ақпараттың мағынасын түсініп, оны басқаларға жеткізіп, соның негізінде белгілі бір ой түйеміз.
1. Информатика: Учебник / под ред. Проф. Н.В. Макаровой. - М.: Базовый курс. Теория. 2004 г.
2. www.cryptex.ru
3. Ғаламтор мәліметтері
        
        Жоспар:
1.Ақпарат туралы түсінік
2.Символдық ақпарат
4.Ақпараттардың компьютерде бейнеленуі
1. Ақпаратқа түсініктеме. " Ақпарат " термині ... ... ... білу ... ... ... ... "informatio"ӛзінен шыққан.Информацияны біз ауызша немесе жазбаша түрде, қимыл не қозғалыс түрінде бере аламыз. Кез-келген ... ... ... ... оны ... жеткізіп, соның негізінде белгілі бір ой түйеміз. :: ... - бұл ... бір ... ... зат, ... ... таңбалар мен сигналдар түрінде берілетін мағлұматтар. :: ... ... ... , ... ... түрінде :: кибернетикада -табиғат пен қоғамдағы басқарумен байланысты Біраз анықтамаларды мысалға келтірсек: :: Ақпарат -- бұл ... және ... ... ... ... ... фундаментальды негізі болып табылады. :: Ақпарат -- бұл ... мен ... ... ... ... заттың бейнесі :: Ақпарат -- бұл қиын құрылымдар әлемі (Моль); Ақпаратты біз ауызша немесе ... ... ... не ... ... бере ... Кез келген керекті ақпараттың мағынасын түсініп, оны басқаларға жеткізіп, соның негізінде белгілі бір ой түйеміз. Ақпараттың берілуі. Ақпарат мына ... ... ... :: ... ... ... ... :: Дыбыс сигналдары; :: Электр сигналдары; :: Магниттік жазба; :: Қимылдар мен мимика тілі; :: Иіс және дәм ... Пән, ... ... ... ... емес құбылыс, ақпараттық объект Ақпарат қалай беріледі? Жалпы тұрғыдан алғанда, информация - ... мен ... ... берілген әлемнің, заттық бейнесі болып саналады.Информация алу дегеніміз - бізді қоршаған құбылыстар мен ... ... ... ... немесе олардың бір-біріне қатысуы жӛнінде нақты мағлұматтар мен мәліметтер алу деген сӛз.Сонымен,информация- ... бір ... ... ... зат, ... ... ... мен сигналдар түрінде берілетін маглұматтар.Информацияның түпкі заттық мазмұны оның негізгі ... ... мен ... бағалығы мен қажеттілігін, анықтылығы мен түсініктілігін ашуға ... ... : 1. ... ауа райы ... ақпаратты жіберуші теледидар, қабылдаушы теледидар кӛрушілер 2. Адам табиғи сезім мүшелері (кӛз, құлақ, тері, тілі және тағы басқалар) арқылы бүкіл ... ... ... , ... ... және бір-біріне таратады. Ақпараттың өлшенуі. Ақпарат қалай ӛлшенеді, ... ... және ... романының мәтінінде, Рафаэля немесе адамның генетикалық коды бола ма? Осы сұрақтың жауабын ғылым түсіндіріп бере ... Ал, ... ... ... ... Қандай да бір алфавитті пайдаланып ақпарат жазуды кодтау деп атайды. Бір ғана ақпаратты әртүрлі жолда ... ... Бір ... ... ... белгі тобына кӛшіру жолын код деп атайды. Ақпараттың сақталу, қабылдану, берілу және ӛңделу жолдары ақпараттың ... ... кӛп ... ... Бір ... ӛлшемін Клод Шеннон бір бит (ағылшын тілінде. bit -- binary digit -- екілік таңба ) деп ... ... ... Бит -- ... ... ... "0" ... - ден тұратын екілік сан таңбалары арнайы ... бит деп ... Бит -- ... ең кіші ... ... ЭЕМ - де ... символдық таңбаларды бейнелейтін сегіз разрядты екілік сан -- ... ... ... тең. Үлкен кӛлемдегі ақпараттың ӛлшем бірліктері: :: 1 ... ... = 1024 байт = 210 ... :: 1 ... ... = 1024 ... = 220 ... :: 1 Гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт = 230 байт. Соңғы кездерде мына тӛмендегі ӛлшем бірліктер де ... :: 1 ... ... = 1024 Гбайт = 240 байт, :: 1 Петабайт (Пбайт) = 1024 Тбайт = 250 байт. Ақпаратпен келесідей амалдарды ... ... ... ... ... өңдеу; есте сақтау; жіберу; көшіру дайындау; жеткізу; түрлендіру; комбинациялау; алу; бөліктерге бөлу; жинау; сақтау; іздеу; өлшеу; тарату және т.б. Осы ... ... ... ... деп ... ... процесстер - адамдар арасында, тірі организмдерде, техникалық ... және ... ... ... ... ... түрлендіру процестері. Ақпараттың қасиеттері . Ақпарат компьютерде ӛңделу үші дәл,нақты,түсінікті, толық, тиімді болуы тиіс. Ақпараттың ... ... ... ... қажеттілігі; түсініктілігі; тиімділігі; анықтылылығы; және т.б. Ақпарат мәселенің ақиқаттық жағдайын толық ашатын болса, оның дәл ... ... жоқ ... оны түсінбеушілікке және оған байланысты дұрыс емес шешім қабылдауға әкеліп соғады. Егер ... оны ... және ... бір ... ... ... болса, онда оның толық болғаны. Ақпараттың бағалылығы оның берілу жолдарында, кейбір ақпарат сізді қуандырады, кейбіреуі ренжітеді, кейбіреуінде тек ... ... ... ... ... ... ... мимикасына, қол сілтеу ретіне қарай ақпарат әр түрлі бағаға ие ... Егер ... ... ... ... дәл болса, ол сонша бағалы болады. Ақпаратты өңдеу. Ақпаратты ӛңдеу деп бір ақпарат негізінде жаңа ақпарат алуды айтады. Ақпарат ... оның ... ... алу ... ... ... оның ... ӛзгермейді. Мысалы, есепті шешу үшін сіз мыналарды орындайсыз: 1. Есептің ... ... ... ... 2. ... ... яғни ақпаратты ӛңдейсіз. бересіз.. Ақпараттарды ӛңдеу үздіксіз процесс, тіпті сіз ұйықтап жатқанда да ... ... ... ... ... ... ... ӛңдей отырып, математикалықесептерді шеше отырып, адам бұрын ӛзінде болмаған жаңа ақпарат құра алады. Адам ӛзі қоршаған ортадан ақпарат қабылдайды, ... ... ... ... соның нәтижесінде жаңа ақпарат құра алады. Ақпараттарды жинақтаудан ... ... ... дейінгі процестерді адамның қатынасуынсыз, алдын ала жасалған бағдарлама кӛмегімен ӛңдейтін процесті ақпараттарды автоматты түрде ӛңдеу дейді. Ақпараттық қорлар -- ... ... ... ... ... жабдықтармен біріктірілген және ақпаратты тұтынушылар үшін қызықты болып табылатын жүйеленген электрондық ақпарат.Бұл ... ... ... ... ... ... ... аудармалар, т.б. Ақпараттық технология -- обьектінің процесстің немесе құбылыстың күйі ... жаңа ... алу үшін ... ... ... жеткізутәсілдері мен құралдардың жиынын пайдаланатын процесс.
2. Символдық шамалар дегеніміз сөз тіркестері түрінде ... ... ... ... ... жұмыс істеу тәсілдері. Осыған дейінгі программаларда біз тек сан мәндерімен ғана жұмыс жасап келеміз. Ал қазіргі компьютерлерімізде кез ... ... ... ... ... бар. Сондықтан бүгінгі тақырыбымыз бойынша ақпаратты пернетақтадан енгізу және дисплей экранына шығаруды қарастыратын боламыз. Бұл ... да ... ... ... және ... ... Repeаt және While операторларының көмегімен жұмыс істей аламыз. Символдық мәліметтерді өңдеу символдық (литерлік) типті анықтайтын CHAR ( ... ... - ... ... ... қысқартылып алынған) түйінді сөз арқылы жүзеге асырылады. Әрбір символ 0 мен 255 арасындағы кез келген бір ... ... ... оның ... ... ASCII ... саналады. Оның 0 мен 127 кодтарына әмбебап таңбалар, яғни латын әріптері тыныс ... ... ... ... Ал, 128 - 255 ... ... қазақ алфавитінің әріптері орналасқан.
Символдық мәліметтер үшін төмендегідей стандартты ... ... chr (x) - byte ... х ... ... ...
* ord (ch) - ch ... оның byte типтегі сәйкес кодына түрлендіреді;
* pred (ch) - кодына сәйкес алдыңғы символды береді.
* succ (ch) - ... ... ... ... ...
* upcase (ch) - кіші ... әріптерін бас әріптерге айналдырады;
4. Қоғамның даму кезендерінде адамдар көптеген тілдерді пайдаланды, олар: қимылдар мен мимика тілі, сызу-сурет ... ... тілі мен ... ... т. ... ... ... алфавит (әліп-бй) болып саналады. Алфавит белгілі бір тілдің кез келген сөздерін құрай алатын символдардың жиыны.
Алфавит мысалдары:
1. Латын алфавиті: A, B, C, D, E, F, G, Н, I, J, K, L, M, N, 0, Р, Q, R, S, Т, U, V, W, X, Ү, ... ... ... А, Ә, Б, В, Г, F, Д, Е, Ж, 3, И, Й, I, K, Қ, Л, М, Н, Ң, О, П, Р, С, Т, У, Ү, Ұ, Ф, X, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, ... ... (натурал) сандар алфавиті: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
4. Екілік сандар ... 0, ... ... ... қарапайымдылығы оны есептеу техникасында кең қолдануға мүмкіндік берді. 0 және 1 ... ... ... - ... "заряды бар -заряды жоқ", "іске қосылған - ағытылған" сияқты және тағы да ... ... ... көрсетіледі.
Ақпараттарды кодтау.
Екілік сандар көмегімен кез келген алфавиттің символдары кодтар түрінде таңбалана ... яғни бұл -- кез ... ... жазылған мәлімет екілік кодтар түрінде бейнеленеді деген сөз.
Мысалы, ЭЕМ-де латын, қазақ алфавиттерінің әріптері және ... 0 мен 1 ... ... сегіз екілік таңбамен бейнеленеді:
Әріп Код Әріп Код Сан Код
A 10000000 A 01000001 0 00110000
Ә 11110000 В 01000010 1 ... 10000001 С 01000011 2 ... 10000010 D 01000100 3 ... 10000011 Е 01000101 4 ... 11110001 F 01000110 5 00110101
"AHA" деген сөз 24-разрядты мынадай екілік сандармен бейнеленеді:
AHA - 10000000 10001011 10000000
Компьютердің жадында сақталатын ақпараттың ... ... - ... ... ... ... ... басқару программалары - бәрі де екілік сандар тізбегі түрінде жазылады. Сондықтан есептеу ... 0 мен 1-ден ... ... сан ... ... ... бит деп ... Бит - ағылшын тіліндегі bit (binary digit - ... ... ... ... сөз. ... ... символдық таңбаларды бейнелейтін сегіз разрядты екілік санды "байт" (ағылшынның byte ... ... деп атау ... ... ... ... және ... -- екі режимде жұмыс істей алады. Мәтіндік режимде әдетте экран әрбір қатарда 80 ... ... 25 ... бөлінеді. Экранның әрбір орынында арнайы құрылғы - белгігенераторымен программаланған 256 символдардың ... ... ... ... ... экран мониторына мәтіндер және псевдографик символдарынан құралған ... ... ... ... ... ... ... кезінде әрбір символға оның коды -- нөлдер мен ... ... бір ... тұратын тізбек сәйкестендіріледі. Қазіргі кездегі ЭЕМ-нің көпшілігінде әрбір символға 8 нөлдер мен бірліктерден тұратын, байт ... byte) деп ... ... ... келеді. 8 нөлдер мен бірліктерден тұратын тізбектердің 256 түрі бар. ... ... әр ... 256 ... ... ... ... орыс және латын алфавиттерінің үлкен, кіші әріптері, тыныс белгілері және т. б. Байттар мен ... ... ... ... ... онда ... код үшін сәйкес символ көрсетіледі.
Мәтіндік ақпаратты кодтау үшін ASCII коды қолданылады. Компьютерге мәтіндік символды ... ... ... "А" ... ... ... жадқа екілік код 01000001 беріледі. Символды экранға шығарған кезде кері ... ... ... ... оның ... кодынан алынған символды біз экранда көреміз.
Пайдаланылған әдебиеттер:
* Информатика: Учебник / под ред. ... Н.В. ... - М.: ... курс. Теория. 2004 г.
* www.cryptex.ru
* Ғаламтор мәліметтері

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
2006 жылдың 11 мен 16-желтоқсан айында жарық көрген қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарындағы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің қызметі туралы жарияланымдарға шолу52 бет
Delphi-де мәліметтер қорын құру технологиялары туралы ақпарат5 бет
Бруцеллез ауруы туралы ақпарат4 бет
Газ турбиналар туралы ақпарат3 бет
Жүгері өсіру технологиясымен танысу және зерттеу туралы ақпарат12 бет
Мемлекеттік басқару туралы ақпарат6 бет
Оттегімен емдеу әдістері туралы ақпарат3 бет
Паскаль тілі туралы ақпарат6 бет
Тамақтану гигиенасы туралы ақпарат6 бет
Тараз мемлекеттік университетінің «Компьютерлік жүйелер» кафедрасының оқытатын пәндері мен оқытушылары және білімгері туралы ақпаратты реттеу, жеделдетіп өңдеу жене қажетті ақпаратты тездетіп алу үшін деректер қорын құру64 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь