Қоршаған орта сапасын бағалау критерилері


1.Қоршаған орта сапасын бағалау критерилері.
2. Тірі және өлі табиғаттағы экологиялық.химиялық процестерді зерттеудің әдістері
3.Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі принциптері
Қолданылған әдебиеттер
Халықтың денсаулығына, өміріне, еңбегі мен демалысына қолайлы түрде қоршағап табиғи ортаны сақтау мен қалпына келтіру;
қазіргі және болашақ ұрпақтардың салауатты өмір сүруіне қажетті ортаны сақтау үшін әлсуметтік-экономикалық проблемаларды шешіп отыру;
экологиялық аймақтарда экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларып кеңінен қолданумен қатар, бұзылған табиғи жүйелерді қалпына келтіру;
табиғи ресурстарды толық тиімді түрде пайдалану және молықтыру;
қоршаған ортаны қорғауға экономикалық жағынан ынталандыру және табиғат ресурстарын пайдаланғаны үшін ақы төлеуді енгізу;
биологиялық алуан түрлілікті, ғылыми жоне мәдени маңызы бар сирек объектілерді, ерекше құнды табиғи аймақтарды сақтауды қамтамасыз ету;
қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды реттеп, олардың орындалуына мемлекеттік тұрғыдан бақылау орнату;
табиғатқа нұқсан келтіруге жол бермеу;
халықтың, қоғамдық ұйымдардың, бірлестіктер мен жергілікті басқару органдарының қоршаған ортаны қорғау саласына белсенді түрде және демократиялық жолмен қатысуы;
1.Мукатаева Ж.С. Химиялық экология практикумы.-Алматы,2010.-85 б.
2.Исидоров В.А. Экологическая химия: Учебное пособие для вузов. – СПб: Химиздат, 2001.-304с
3. Скурлатов Ю.И., Дука Г.Г., мизити А. Введение в экологическую химию:
Учебное пособие для хим. и хим.-технолог.спец.вузов-М.: Высшая школа, 1994.-309с
4. Панин М.С. Химическая экология: учебник для вузов.- Семипалтинск, 2002.- 825с.
5. Богдановский Г.А. Химическая экология: Учебное пособие. – М., 1994. -225с.
6. Беспамятнов Г.П. предельно-допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. – Л.: Химия, 1985. -528 с.
7. Скурлатов Ю.И., Дука Г.Г., Мизити А. Введение в экологическу химию. – М.: высшая школа, 1994.-399с
8. Орлов Д.С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении.- М.: Высшая школа, 2002.-334с
9. Корте Ф. Экологическая химия.-М.: Мир, 1997.-396с

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Жоспар:
1. Қоршаған орта сапасын бағалау критерилері.
2. Тірі және өлі табиғаттағы экологиялық-химиялық процестерді зерттеудің әдістері
3. Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі принциптері:

Халықтың денсаулығына, өміріне, еңбегі мен демалысына қолайлы түрде қоршағап табиғи ортаны сақтау мен қалпына келтіру;
қазіргі және болашақ ұрпақтардың салауатты өмір сүруіне қажетті ортаны сақтау үшін әлсуметтік-экономикалық проблемаларды шешіп отыру;
экологиялық аймақтарда экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларып кеңінен қолданумен қатар, бұзылған табиғи жүйелерді қалпына келтіру;
табиғи ресурстарды толық тиімді түрде пайдалану және молықтыру;
қоршаған ортаны қорғауға экономикалық жағынан ынталандыру және табиғат ресурстарын пайдаланғаны үшін ақы төлеуді енгізу;
биологиялық алуан түрлілікті, ғылыми жоне мәдени маңызы бар сирек объектілерді, ерекше құнды табиғи аймақтарды сақтауды қамтамасыз ету;
қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды реттеп, олардың орындалуына мемлекеттік тұрғыдан бақылау орнату;
табиғатқа нұқсан келтіруге жол бермеу;
халықтың, қоғамдық ұйымдардың, бірлестіктер мен жергілікті басқару органдарының қоршаған ортаны қорғау саласына белсенді түрде және демократиялық жолмен қатысуы;
халықаралық құқық негізінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық принциптерін сақтау негізінде жүзеге асыру;
Ғылыми-техникалық прогрестің екпінді дамуы соңғы жүз жылдықтың ішінде қоғамның өміріне көптеген игіліктерді әкелді, олар өмір сүрудің деңгейі мен жайлығын көтеруге, адамдардың ауқаттылығын жақсартуына болысты. Бірақ бұл дамуының ар жағы да бар, ол табиғи байлықтарды өндірудің қарқындауымен және ластаушы заттар көлемінің артуымен қатар жүреді. Осы жағдайлар қоршаған орта күйінің нашарлауына әкеліп соқтырды.
Адам мен табиғат арасындағы өзара қарым-қатынасы өзінің критикалық шекарасына жетті. В.И. Вернадскийдің айтуы бойынша адам мықты геологиялық күшке айналды, ол өзінің еңбегі мен ойы арқылы табиғатты одан әрі басып, өз өмірінің болмысын позитивті қайта құру мүмкіншілігіне ие, бірақта табиғи процестердің заңды өтуін бұзып, өзіне лайықсыз өзгерістерді тудыруы мүмкін. Адам өзін табиғаттың заңдарына бағынатын, оның бір бөлігі екендігін, оның дамуы басқа тірі организмдерінің дамуымен параллельді жүретінің ұмытып барады.
Қоршаған орта, адамның, тірі организмнің биологиялық түрі ретінде өмір сүрудің және репродукциясының қажетті шарты болып табылады. Бұл жағдайда қоршаған орта өмір сүрудің физикалық негізін, адамның интеллектуальді, қоғамдық және рухани дамуын қамтамасыз ететін қажетті қасиеттері мен сапаларына ие болуы керек.
Орнықты дамудың принциптерін жүзеге асырудың басты мәселесі ретінде азаматтардың сапалы, саулы да жайлы қоршаған ортаға конститу-циялық құқықтарының қамтамасыз етуін ұйғарады. Қазіргі уақытта өндіріс дамуының деңгейін мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуын қоршаған ортаның сапасымен тікелей өзара қарым-қатынаста қарастыруды керек етеді. Бірақта қоршаған орта сапасының жаппай нашарлауы қоршаған ортаны қорғау сферасындағы бар басқару механизмі жай халықтың ғана емес, бүкіл экожүйенің экологиялық талаптарын қанағаттандырмайтынын көрсетеді.
Сондықтан қоршаған ортаның сапасы мен негізгі құндылықтарын, табиғаттың байлықтарын сақтау үшін қоршаған ортаны түрлендіру мен қорғауды жетілдірудің шараларын зерттеп жасау керек. Бұл проблеманы шешу әр түрлі іс-әрекеттердің кешенін құрайды, олардың арқасында қоғам қоршаған ортаның сапасына саналы және оң әсер етеді, ал бұл тек қана ең кең аумақты мағынадағы тиімді басқару кезінде мүмкін болады.
Ол үшін, алдымен басқару объектісін зерттеуден бастау керек, яғни қоршаған ортаның сапасы деген не екендігін анықтау керек.
Тарихи қалыптасу бойынша, сапа деген анықтама материалдық өндіріспен ғана байланысты, сапа деген ұғым тек өнімге ғана тиісті болды, басқа ештенеге байланыспады.
Қазіргі уақытта қоршаған ортаның сапасымен байланысты зерттеулерде әртүрлі ұғымдарды пайдаланады, олардың көпшілігі қоршаған ортаның ластануы, қаупі мен дискомфорты, халықтың ауру-сырқауы және т. б. сезгіштік негізінде анықталады. Сонда да адамзаттың өмір сүруде жаңа проблемалары, алып әлеуметтік қозғалыстары пайдаланылатын ұғымда-рының ешқайсысын көпке танымал деуге негіз бермейді. Бұның бәрі теориялық жанжалдарға әкеліп соғады, осы жанжалдардың ар жағы - әлеуметтік-экологиялық саясатының стратегиясы мен тактикасы дамуының үлкен шешілмеген проблемалары, қоғамның өмір сүруінің шарттарын қамтамасыз етуге қажетті көлемі бойынша үлкен инвестицияларды негіздеу болып табылады.
Қоршаған ортаның сапасы деген анықтаманы баяндаудағы көз қарастарының көптігі ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қоршаған ортаның сапасын бағалау
Қоршаған орта жағдайын бағалау критерийлері және әдістері
Қоршаған орта
Өнімнің сапасын бағалау
Картогарафиялық өнімдердің сапасын бағалау
Сүт өнімнің сапасын бағалау
Қоршаған орта сапасын бақылау. Ауа бассейнін ластаушы негізгі заттар
Қоршаған ортаға әсерді бағалау
Реттеу сапасын бағалау
"шалғын өсімдіктердің сапасын бағалау"
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь