Германий элементі туралы жалпы түсінік

I. Кіріспе
1.1. Германий элементі туралы жалпы түсінік
II. Негізгі бөлім
2.1. Табиғатта таралуы. Қосылыстары
2.2. Физикалық және химиялық қасиеттері. Алынуы
III. Қорытынды
3.1. Қолданылуы
IV. Пайдаланылған әдебиеттер
Германий (Ge): 1871 жылы Д .И. Менделев сол уакытта белгісіз элемменттің кремнийдің аналогы қасиеттерін толық жазып, периодтық жүйеде бос орын қалдырды, элементі «экасилиций» деп атайды .
1886 жылы Винклер (Германия) ариродит деген минералды зерттегенде, оның құрамында келесі элементтер мен қосылыстарды тапты (%):
күміс 74 ,12
күкірт 17 ,13
темір оксиді 0 ,66
мырыш (II) оксиді 0 ,22
сынап 0 ,31
жалпы 93, 04

Жетпеген 7% жаңа элемент деп табылады, зерттеп болған соң бүл элементтің қасиеттері толық экасилицийдің қасиеттеріне дәл келді. Винклер жаңа элементті германий деп атады.
1. Бірімжанов Б.Т., Нұрахметов Н.Н. Жалпы химия, Алматы, Ана тілі 1992ж
2. АханбаевК. Химия негіздері, Алматы, Ана тілі, 1987ж
3. Утелбаева А,Утелбаев.Б Химия, 1 том, Алматы 1996ж.
4. Утелбаева А,Уталбаев Б. Химия, 5 том Алматы2006ж.
5. Утелбаева А,Утелбаев Б. Химия, 6 том, Алматы2006ж.
6. Шоқыбаев Ж. Бейорганикалық және аналитикалық химия, Алматы, 2003ж
        
        Жоспар:
* Кіріспе
+ Германий элементі туралы жалпы түсінік
* Негізгі бөлім
+ Табиғатта таралуы. Қосылыстары
+ Физикалық және химиялық қасиеттері. ... ... ... ... ... (Ge): 1871 жылы Д .И. Менделев сол уакытта ... ... ... ... қасиеттерін толық жазып, периодтық жүйеде бос орын қалдырды, элементі деп ... ... жылы ... ... ... ... ... зерттегенде, оның құрамында келесі элементтер мен қосылыстарды тапты (%):
күміс 74 ... 17 ... ... 0 ... (II) ... 0 ... 0 ... 93, ... 7% жаңа ... деп ... ... болған соң бүл элементтің қасиеттері толық экасилицийдің қасиеттеріне дәл келді. Винклер жаңа элементті германий деп атады.
Германий-IV топтың элементі, ... мен ... ... ... ... 32, ... салмағы 72,60. Электрондарының орналасуы: 2, 8, 18, 4. ... ... ... p - элементі. Германийдің валенттілігі төрт және екі, бірақ ең ерекше ... - ... ... тыңыздығы 5,323 г/см, балқу температурасы 937°C, қайнау температурасы 284° C.
Германийдің ең ... ... және ... ... ... өткізгіштігі.
Германий - жылтырақ, қатты, бірақ өте сынғыш металл. Бүтін германий ауада өзгермейді, ұнтақ түрінде 600°C температурада ... ... ... ... ... ... суымен әрекеттеспейді, қышқылдар аздап әсер етеді, азот қышқылында германий гироксиді түзіледі. Германий патша қышқылында және сутек ... ... ... ... ериді. Сілтілермен балқытқанда германий қышқылының тұздары германаттар ... ... ... онің бірнеше қосылыстары белгілі - GeH4,Ge2H6,Ge3H8, ... ... ... GeH4 - түссіз газ, қайнау температурасы - 89,90C, Ge2H6, Ge3H8 - ... ... ... ... ... ... галоидтуындыларын түзеді:
GeH4 + HCI --> GeH3Cl+H2
Үш сутек атомының орнын хлор ... ... GeH3Cl ... (түссіз ерітінді, балқу температурасы -71 C, қайнау температурасы +75 C). Бұл зат екі ... ... ... ... (CHCL3) ... ... қосылысқа H[GeCL4], оның тұздары белгілі Me[GeCl3]. Осындай қасиеттер ... ... ... ... ... бұл ... ... пен кремнийдің қалайыға және қорғасынға өтпелі болғандықтан, күштірек металдық қасиеттер көрсетеді.
Германий көп металдармен - алюминий, мыс, кадьмий, темір ... ... ... ... ... екі оксид түзеді GeO2 және GeO .
Германий оксиді GeO2 - ақ түсті, германий металын ауада 600 С температурада ... ... ... ... күйдіргенде түзіледі. GeO2 - нің балқу температурасы 1090 - 1115 C, осдан жоғары ... ұшып ... GeO2 суда ... ... (0,405 г 100 г ... ерігенде герман қышқылы түзіледі:
GeO2+H2O --> H2GeO3
Бос күйінде герман қышқылы бөлінбеген, оның жалпы құрамы - ... ... және ... ... ... көрсетеді, бірақ қышқылды қасиеттері көбірек. Сілтілерде ерігенде германаттар түзіледі, жалпы формуласы - Me2GeO3 (Me - бір валентті ... Суда тек қана ... ... ... ... құрамы түндыру жағдайларына байланысты. Мысалы pH 9-ға тең болғанда пентагерманаттар бөлінеді MeGe5O11 (Me - бір валентті катион).
Германаттардың құрамы әр түрлі ... ... ... ... германийді галогендермен қыздырғанда татрагалогениттер түзіледі, олардың қасиеттері 1 кестеде көрсетілген.
Қасиеттері
GeF4
GeCl4
GeBr4
GeI4
Қосылыстардың түсі
Түссіз
Түссіз
Түссіз
Сары
Нормальды жағдайдағы күйі
Газ
Сұйықты
Қатты зат
Қатты зат
Балқу температурасы
-15
-49,5
+26,1
+146
Қайнау температурасы
-36
+84,0
+186
+375
Тығыздығы г/cm3
-
1,87
3,13
-
Тәжірибеде ең ... ... ... GeCl4 , оны тура ... +2CL2--> ... GeO2 -ні тұз ... қыздыру арқылы алуға болады:
GeO2 + 4HCL --> GeCl4+ ... ... екі ... ... галогенидтері белгілі: GeCl2, GeF2 (түссіз), GeBr2 (сары), GeI2 ... ... суда ... германий гидроксидін түзеді, қыздырғанда төрт валентті галогенид және ... ... ... --> GECl4+ ... тетрахлориді германий металымен 360°C температурада әрекеттесіп, германийдің субхлориді GeCl түзіледі. GeCl - бір валентті германийдің қосылысы, полимер (GeCl)x түрінде болады, 520°С ... ... ... кері ... 4(GeCl)
Сондықтан осы реакцияны өте таза германий металын алуға пайдаланады.
Комплексті қосылыстары
Германий әр турлі ... ... ... ... ... комплексті галогенидтер Me2[GeГал6]. Рубидий мен цезийдің гексахлоридтері ауада тұрақты, ... ... GeCl4, ... ... --> ... ... GeO2 фтор ... әрекеттескенде комплексті қышқылдар түзіледі: H2(GeOF)4·2H2O және H2(GeF6)·2H2O. Гексафторгерманаттың екі түрлі қосылыстары ... ... (Me - Mg, Zn, Cd, Mn, Fe, Co, Ni ) және ... (Me-Sr, Ca). Бұл тұздар суда жақсы ериді.
Германий тетрахлоридінің органикалық катиондармен әрекеттесуін пайдаланып тетраметиаммонийдің гексахлоргерманаты синтезделен - ... ... ... ... ... ... ... немесе CCL4) әрекеттесіп, комплексті қосылыстар түзеді, олардың құрамы кестеде көрсетілен.
Кейбір германий галогенидтерінің комплексті қосылыстарының комплексті қосылыстарының құрамы
Галоенид
Азотты адденд
Комплексті ... ... ... ... ... ... ұнтақ
GeI4
Оксихинолин
GeI2(C9H7NO)2
Қаралау сары қызғылт ұнтақ
Бұл комплексті қосылыстар суда ерімейді, бірақ ауада біртіндеп гидролизденіп ери ... ... көп ... ... және карбон қышықылдарымен комплексті қосылыстар түзеді. Қымыздық қышқылын қосқанда, германий оксидінің суда ... ... ... ... ион түзіледі, ал қымыздық қышқылының мөлшері көп болғанда, германоқымыздық қышықылының кристалдары бөлінеді.
Күкіртпен ... екі ... ... ... - ... GeS және ақ GeS2. GeS2 ... ерітіндіден күкіртсутекпен бөлуге болады. GeS 600-700 C температурада ... ... тура ... ... ... S--> ... ... германийге ерекше. Табиғатта сульфидті минерал түрінде кездеседі, сонымен қатар шашыраңқы түрінде басқа ... ... ... - пиритте, галенидте, сфолеридте.
Германий дисульфиді аммоний сульфидінде жақсы еріп сульфогерманатты түзеді:
GeS2+ (NH4)2S --> (NH4)2GeS3
Сульфотұздар суда ... ... ... қосқанда ыдырап ақ түсті дисульфид тұнбаға түседі.
Осы қасиетті пайдаланып германийді ерітіндіден бөлуге болады.
Германий дисульфидін ... ... ... ... , ... ... түзіледі, 600-700°C температурада қалған сульфид ұшып кетеді.
Азотпен және фосформен қосылыстары
Германийді азоттың атмосферасында 800-950°С температурада қыздырғанда геманий нитрийді ... ... ... ... ... ... германий фосфориді GeF түзіледі.
Электрохимиялық қасиеттері
Германийдің әр жұптарына келесі тотығу- тотықсыздану потенциалдары келтірілген
Қышқыл ерітінділерінде ... - ... - ... ... - ... ... - ... ... ... ... ... потенциалдарының мәні теріс болғандықтан германийді ерітіндіден электролизбен бөлу қиын, себебі гермаий қатысында сутек оңай ... ... бұл ... ... ... германий гидриді бөлінеді.
Германийді электролизбен воьфрам сияқты тек қана құймалар түрінде бөлуге ... ... ақ ... ... қалайымен.
Табиғатта кездесуі
Германий - шашыраңқы элемент, табиғатта жиі кездеседі, бірақ өте аз мөлшерде.
Германийдің өз ... аз: ... ... ... ... штоттит.
Германий сонымен қатар, сланцтарда, магниттарда кездеседі. Кейбір көмірлерде германийдің мөлшері 1٪- жетеді.
Германийді алу
Германийді алу үшін оның ... ... ... ол оңай түзіледі және төмен температурада ұшады.
Германийді өңдегенде хлор газын 300-350°C температурада қосады, ... GeCl4 ... ... сары ... ... ... соымен қатар 50٪-ті сілті ерітіндісіменөңдеуге болады, бұл жағдайда ... ... ... ... ... ... бөледі. Полисульфидтен қышқылды ортада германий қышқылына дейін тотығады, осы ... ... ... германий гидроксидін тұнбаға түсіреді.
Германийдің әр түрлі шикізаттары бар: түсті металлургия ... ... ... ... ... ... қалдықтары, көмірдің күлі т.б. Оларды өңдеу үшін әр түрлі әдістер пайдаланылады. Барлық ... ең ... өнім ... ... GeO2, ол ... ... ... алынады.
Таза германий металы таза оксдтен GeO2 алынады. Оны 600°C температурада сутекпен ... ... ... Таза ... металын германийдің субхлоридінен (GeCL)x 520°C температурада диспропорциялану процесі арқылы ... ... --> 3xGe + ... ... өте таза германий алынады.
Германий алу технологиясы туралы келесі монорафиялардан қарастыруға ... ... ... ... аз ... ... ... оны анықтау үшін спектральды анализ пайдаланылады.
Германийе тән сапалық реакция хинализаринмен (тетраоксиантрахинон) немесе гидроксинафталинхинонсульфон қышқылымен. Бірінші реакцияда германийдің ... ... көк ... боялады,екінші реакцияда-қызғылт түске боялады.
Германийдің сандық мөлшерін анықтау үшін гравиметрлік, титриметрлік және ... ... ... Оның мөлшері аз болса, біріншіден оны GeCl4 түрінде бөліп концентрлейді. Сосын германийді сульфид GeS2 ... ... ... ... Ақ ... ... сульфидін күйдіріп,оны оксид GeO2 түрінде бөліп, массасын өлшейді.
Германийді тұнбаға түсіру үшін сонымен ... ... ... ... ... ... ... Бұл әдіспен германийді мышьяктан толық бөлуге болады.
Титриметрлік әдіспен анықтағанда ... ... ... ... түзу ... пайдаланады. Маннитогерман қышқылы күшті қышқыл болғандықтан натрий гидроксиді ерітіндісімен бромкрезолпурпур индикатор қатысында жақсы титрленеді.
Германийді иодометрлік әдіспен анықтауға болады,реакция арқылы бөлінетін ... ... ... ... ... сары ... ... қышқылын пайдаланады, тотықсыздандырғыштың қатысында "молибден көгі" пайда болады. Бұл әдістің сезгіштігі жоғары. Тотықсыздандырғыш ретінде Мор тұзы, (Fe2/ ... ... ... ... ... сульфит, станнит т.б. пайдаланылады. Германийді анықтауға мышьяк, фосфор, кремний кедергі ... ... ... аз ... ... ... оны ... гематоксименмен (pH 3,2) бөліп, түзілген қара қошқыл түсті тұнбаны толқын ұзындығы 500 нм тең болғанда светофильтрді пайдаланып, оптикалық тығыздығын ... ... ... ... ... ... Фенилфизарон германиймен қызғылт түсті комплексті қосылыс береді. Осы әдіспен германийдің 0,01мкг/мл мөлшерін анықтауға болады. Германийдің ... ... ... мәліметтерді келесі монографиялардан қарастыруға болады.
Германийді қолдану ... ... ең ... сала - ... өткізгіш құралдар. Бұл құралдар электроникада және радиотехникада қолданылады. Германий металы монокристалл түрінде оптикада пайдаланылады (линзалар). Көп ... ... ... ... жартылай өткізгіштік қасиеттер көрсетеді.
Германий оксидін кремний оксиді сияқты шыны өндірісінде пайдаланылады. Германий оксиді металы катализатор ретінде қолданылады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
* Бірімжанов Б.Т., ... Н.Н. ... ... ... Ана тілі ... АханбаевК. Химия негіздері, Алматы, Ана тілі, 1987ж
* ... А ... ... 1 том, ... ... ... А,Уталбаев Б. Химия, 5 том Алматы 2006ж.
* Утелбаева А,Утелбаев Б. ... 6 том, ... ... ... Ж. ... және ... химия, Алматы, 2003ж

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Биполярлы транзисторлар туралы ақпарат5 бет
"Құрылыс конструкциялары - 1" пәнінен дәрістер конспектісі144 бет
3ds max программасымен жұмыс істеу31 бет
Microsoft Power Point программасы. Шаблон құру және оны пайдалану4 бет
MS Word көмегімен медициналық құжаттарды дайындау барысында мәтінмен жұмыс14 бет
S,P,D элементтер14 бет
Turbo Pascal тіліндегі мәліметтердің күрделі типтері50 бет
Visual Basic ортасында функцияларды зерттеу тақырыбын оқыту әдістемесі42 бет
WINDOWS’98 операциялық жүйесI18 бет
« А.А. Фридманның әлем кеңістігінің модуліне сыни көзқарас»45 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь