Арнайы миссиялар жөніндегі 1969 ж конвенция


1. Арнайы миссиялар жөніндегі 1969 ж конвенция
2. Халықаралық ұйымдар
3. Біріккен Ұлттар Ұйымы
Пайдаланған әдебиеттер
Аранайы миссия – бұл сипаты жағынан мемлекеттің атынан өкілділік ететін уақытша миссия ретінде қандай да бір мемлекеттің екінші мемлекетке белгілі мәселелерді бірігіп қарастыру немесе оған қатысты белгілі міндеттерді орындау үшін мемлекетке бағытталады. Келіссөздер жүгізу, құжаттарды тапсыру, ақпараттарды жеткізу немесе алмасу, маңызды мемлекеттік іс-шараларға қатысу және басқалар осындай міндеттердің қатарына кіреді.
1969 жылғы «Арнайы миссиялар туралы» конвенцияға сәйкес қандайда бір миссияны екі немесе одан да көп мемлекеттің, немесе екі және одан да көп мемлекеттердің мәселені қарастыру үшін арнайы миссияны бағыттауы мүмкін. Басқа мемлекетке арнайы миссияны бағыттау алдын ала дипломатиялық немесе өзге каналдар арқылы қол жеткізілген келісімге сәйкес жүзеге асырылады.
1. Халықаралық құқық. Дәрістер курсы./Г.Б.Хан және т.б. редак. –Алматы: ҚазГЗУ, 2003.-472 б.
2. Кулжабаева Ж.О. Межународное публичное право.- Алматы,2002.-467 с.
3. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.
4. Досжанова Г.С. Халықаралық құқық бойынша терминдердің түсіндірме сөздігі.-Алматы: Заң әдебиеті, 2003.-67 б.
5. Садыканова Ж.Е. Халықаралық бұқаралық құқық. Электрондық оқулық. - Өскемен, 2008.
Қосымша әдебиеттер:
8. Черниченко С.В. Международное право. –М., 1987.
9. Филимонова М.В. Источники современного международного права. –М., 1987.
10. Молодцов С.В. Международное морское право.-М., 1987.
11. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право. Вопросы теории и практики. –М., 1986.
12. Василевская Э.Г. Правовой статус природных ресурсов Луны и планет. –М.,1978.

Пән: Жалпы тарих
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспары:
1. Арнайы миссиялар жөніндегі 1969 ж конвенция
2. Халықаралық ұйымдар
3. Біріккен Ұлттар Ұйымы

Негізгі әдебиеттер:

1. Халықаралық құқық. Дәрістер курсы.Г.Б.Хан және т.б. редак. - Алматы: ҚазГЗУ, 2003.-472 б.
2. Кулжабаева Ж.О. Межународное публичное право.- Алматы,2002.-467 с.
3. Сарсенбаев М.А. Международное право. - Алматы: Жеті Жарғы, 1996.
4. Досжанова Г.С. Халықаралық құқық бойынша терминдердің түсіндірме сөздігі.-Алматы: Заң әдебиеті, 2003.-67 б.
5. Садыканова Ж.Е. Халықаралық бұқаралық құқық. Электрондық оқулық. - Өскемен, 2008.
Қосымша әдебиеттер:
8. Черниченко С.В. Международное право. - М., 1987.
9. Филимонова М.В. Источники современного международного права. - М., 1987.
10. Молодцов С.В. Международное морское право.-М., 1987.
11. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право. Вопросы теории и практики. - М., 1986.
12. Василевская Э.Г. Правовой статус природных ресурсов Луны и планет. - М.,1978.
Аранайы миссия - бұл сипаты жағынан мемлекеттің атынан өкілділік ететін уақытша миссия ретінде қандай да бір мемлекеттің екінші мемлекетке белгілі мәселелерді бірігіп қарастыру немесе оған қатысты белгілі міндеттерді орындау үшін мемлекетке бағытталады. Келіссөздер жүгізу, құжаттарды тапсыру, ақпараттарды жеткізу немесе алмасу, маңызды мемлекеттік іс-шараларға қатысу және басқалар осындай міндеттердің қатарына кіреді.
1969 жылғы Арнайы миссиялар туралы конвенцияға сәйкес қандайда бір миссияны екі немесе одан да көп мемлекеттің, немесе екі және одан да көп мемлекеттердің мәселені қарастыру үшін арнайы миссияны бағыттауы мүмкін. Басқа мемлекетке арнайы миссияны бағыттау алдын ала дипломатиялық немесе өзге каналдар арқылы қол жеткізілген келісімге сәйкес жүзеге асырылады. Арнайы миссиялардың функциялары бағыттаушы және қабылдаушы мемлекеттердің келісімі бойынша анықталады. Бұған қоса арнайы миссияны жіберу немесе қабылдау үшін дипломатиялық немесе консулдық қатынастардың болуы міндетті емес. Бағыттаушы мемлекет өз талғамына сәйкес арнайы миссия мүшелерін тағайындайды. Бірақ алдын ала қабылдаушы мемлекетке арнайы миссияның саны және құрамы мүшелердің аты жөні және қызметі туралы ақпаратты жеткізуі тиіс. Алайда егер арнайы миссияның саны шамадан тыс болса немесе ол қабылдаушы мемлекеттегі жағдайларға сәйкес келмесе, қабылдаушы мемлекеттің үкіметі миссияны қабылдауға өз келісімін бермеуі мүмкін. Сонымен қатар қабылдаушы мемлекет бас тартудың (келіспеудің) себептерін түсіндірмей-ақ қандайда бір тұлғаның арнайы миссия мүшесі ретінде тағайындалуына рұқсат бермеуге құқұлы. Арнайы миссия бағыттаушы мемелекеттің бір немесе бірнеше өкілінен тұрады. Олардың арасынан тағайындалған миссия басшысына миссияның мақсаты мен деңгейіне сәйкес мемлекет басшысы, үкімет басшысы немесе сыртқы істер министрі қол қойған тиісті өкілеттіліктер беріледі. Арнайы миссия құрамына дипломатиялық, әкімшілік-техникалық және қызмет көрсетуші персонал мүшелері кіре алады. Егер тұрақты дипломатиялық өкілділіктің немесе консулдық мекеменің мүшелері арнайы миссия құрамына енгізілсе, онда олар 1969 жылғы конвенцияға сәйкес берілген артықшылықтар мен иммунитеттерден бөлек, дипломатиялық өкілділіктің немесе консулдық мекеменің мүшесі ретінде өздерінің артықшылықтары мен иммунитеттерін сақтап қалады. Қабылдаушы мемлекеттің азаматы осы мемлекеттің келісімін алу арқылы арнайы миссияның құрамына енгізілуі мүмкін, бірақ қабылдаушы мемлекет кез келген уақытта оның күшін жоюға құқұлы. Бағыттаушы мемлекеттің арнайы миссиясы қабылдаушы мемлекетпен арадағы ресми байланыстарды осы елдің сыртқы істер министрлігі немесе өзге органдармен жүргізеді. Мұндай органдар төмендегі ақпараттармен дер кезінде қамтамасыз етілуі тиіс: Арнайы миссияның құрамы немесе кейін болатын кез келген өзгерістер туралы. 1. Миссия мүшелерінің келуі және толық кетуі, олардың миссиядағы функцияларының аяқталуы туралы. 2. Миссия мүшелерінің жанындағы кез келген тұлғаның келуі және толық кетуі туралы. 3. Миссия мүшесі немесе жеке қызмет көрсетуші персонал ретінде жалдаған қабылдаушы мемлекетте тұратын тұлғаны жұмысқа қабылдау немесе жұмыстан шығару туралы. 4. Арнайы миссияның басшысын тағайындау туралы. 5. Арнайы миссия орналасқан ғимараттың және жеке қауіпсіздікке ие жеке мекемелердің орналасқан жері туралы. Қабылдаушы мемлекет арнайы миссияның сипаты мен міндетін ескере келе, оған өз функцияларын дұрыс арқаруға қажетті мүмкіндіктерді беруі тиіс. Алайда 1969 жылғы конвенцияның 12-бабына сәйкес қабылдаушы мемлекет кез келген уақытта, өз шешімінің себептерін түсіндірместен бағыттаушы мемлекеттің үкіметін арнайы миссия мүшелерінің немесе олардың бірінің персона нон грата немесе лайықсыз тұлға ретінде жариялағандығын хабарлайды. Мұндай жағдайда бағыттаушы мемлекет оны кері шақыруға және миссиядағы функциясын тоқтатуға міндетті. Жалпы қабылданған ережеге сәйкес қандай да бір тұлға қабылдаушы мемлекетке келгенге дейін ақ персона нон грата ретінде жариялануы ықтимал. Арнайы миссияның функциялары оның қабылдаушы мемлекеттің сыртқы істер министрлігімен немесе өзге органдармен ресми байланыстарды орнатудан басталады. Арнайы миссия қызметін тоқтатуға негіз болатын себептер:
1. Тараптардың өзара келісімі бойынша.
2. Арнайы миссияның өз міндетін толық атқаруы.
3. Арнайы миссия қызметі мерзімінің аяқталуы.
4. Бағыттаушы мемлекеттің екінші тарапқа арнайы миссияның қызметін тоқтату және кейін шақыру туралы хабарлауы. Дегенмен, бағыттаушы мемлекет пен қабылдаушы мемлекет арасындағы дипломатиялық және консулдық қатнастардың үзілуі, осы сәтте жұмыс істеп жатқан арнайы миссиялардың қызметінің тоқтауына алып келе бермейді.

Халықаралық ұйымдар жанындағы мемлекеттердің тұрақты өкілдігі. Мемлекеттер дипломатиялық қатынастарады бір-бірімен ғана емес, сонымен қатар халықаралық ұйымдармен де орнатып, дамытады. Бұл үшін олар ұйымдар жанынан тұрақты өкілдіктер ашып, оның жұмысына ат салысу үшін делегацияларды жібереді. Мұндай өкілдіктер мен делегациялардың құқықтық жағдайы халықаралық ұйымдардың Жарғыларының, олармен жасасқан артықшылықтар мен иммунитеттер туралы келісімдердің, сондай ақ 1975 жылы қабылданған мемлекеттердің универсалды сипаттағы халықаралық ұйымдармен қарым-қатынасындағы өкілділігі туралы Вена конвенциясының нормалары тарапынан анықталады. Осы конвенцияға сәйкес халықаралық үкімет аралық ұйымдарға мүше-мемелекеттер олардың жанынан ұйымның ережесі рұқсат етсе өздерінің тұрақты өкілдіктерін аша алады. Халықаралық ұйымдар жанындағы тұрақты өкілдіктің негізгі функциялары: 1. ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Арнайы миссиялар
Арнайы миссиялар дипломатиясының халықаралық-құқықтық негіздері
Конвенция
Ж. Аймаутовтың педагогика жөніндегі көзқарасы.
Конвенция туралы
Вена конвенциясы 1969-1986 жылдардағы
Европалық конвенция жануарды халықаралық тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік
А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев,Ж. Аймаутовтың этнопедагогика жөніндегі көзқарасы
Ж. Аймаутовтың өмірбаяны мен педагогика жөніндегі еңбек жолы
Еуропалық конвенция жануарды халықаралық тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік жайлы мәлімет
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь