"Физика" пәнінен тест сұрақтар


Сұрақ #1
Оптикалық талшық дегеніміз не?
1. Сәулежолдар арқылы жасалатын кабель
2. Опто-талшықты ақпаратты жеткізетін кабель
3. Элетромагниттік толқындардың оптикалық диапазоны үшін бағытталған жүйе
4. Жетекке қосымша күш беретін немесе құралдарға іштен жану қозғалғышының енгізу коллекторын пайдалану айтамыз
5. Паралель процестер әрекетінің уақытша реттілігін жасақтау және теңестіру
Сұрақ #2
Квант теориясы бойынша жарық бұл-
1. Кішкене бөлшектердің жылдам қозғалысының легі
2. Сәулелердің жылдам қозғалысың легі
3. Барлық жауап дұрыс
4. Өте үлкен бөлшектердің жылдам қозғалысының легі
5. Жарықтың жылдам қозғалысының легі

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Сұрақ #1
Оптикалық талшық дегеніміз не?
1. Сәулежолдар арқылы жасалатын кабель
2. Опто-талшықты ақпаратты жеткізетін кабель
3. Элетромагниттік толқындардың оптикалық диапазоны үшін бағытталған жүйе
4. Жетекке қосымша күш беретін немесе құралдарға іштен жану қозғалғышының енгізу коллекторын пайдалану айтамыз
5. Паралель процестер әрекетінің уақытша реттілігін жасақтау және теңестіру
Сұрақ #2
Квант теориясы бойынша жарық бұл-
1. Кішкене бөлшектердің жылдам қозғалысының легі
2. Сәулелердің жылдам қозғалысың легі
3. Барлық жауап дұрыс
4. Өте үлкен бөлшектердің жылдам қозғалысының легі
5. Жарықтың жылдам қозғалысының легі
Сұрақ #3
Желілік трактінің максималды ұзындығы кабель түрінде байланысы қанша километрге дейін болады?
1. 80-100 км
2. 300 км
3. 600км
4. 50-100 км
5. 40-60 км.
Сұрақ #4
Сандық сигнал дегеніміз не?
1. Импульстер тізімі
2. Ақпаратты жеткізетін физикалық процесс
3. Сандық ағымдар тізімі
4. Тұрақты сигнал
5. Жаңа заманға арналған сигнал
Сұрақ #5
Аналогты сандық қондырғыда кандай сигнал қалыптасады?
1. Аналогты
2. Анлогты-сандық
3. Сандық-аналогты
4. Дұрыс жауабы жоқ
5. Сандық
Сұрақ #6
Сызықтық жол арқылы берілетін хабардың сапасы жоғары болуы үшін немен қамтамасыз ету қажет?
1. Тұрақтылығы
2. Нақтылығы
3. Дәлдігі
4. Ұзақтылығы
5. Жылдамдығы
Сұрақ #7
ТОБЖ-ның бойлығы бойынша оны неше топқа бөлуге болады?
1. 5топқа
2. 2топқа
3. 8топқа
4. 4топқа
5. 3топқа
Сұрақ #8
Магистральді ТОБЖ не үшін пайдаланылады?
1. Магистральді және ішкізоналы жүйелердегі копарналы байланыс үшін
2. Магистральді қалааралық байланыс үшін
3. Арналары уақыт пен бөлінген таратудың цифрлық жүйелері үшін
4. Талшықты оптикалық тарату жүйелерін өңдеу және зерттеу үін
5. Магистральді ішкізоналы байланыс линиялары үшін

Сұрақ #9
Қазіргі ТОБЖ-да ақпаратты тарату үшін арналарды ажыратуда қандай әдістер қолданылады?
1. Кеңістік және уақыттық
2. Уақыттық
3. Уақыттық арналық
4. Уақыттық және жиілікті
5. Кеңістік және жиілікті
Сұрақ #10
Байланыстың оптикалық кабельдері нешеге бөлінеді?
1. 4
2. 3
3. 6
4. 2
5. 5
Сұрақ #11
Бұрыштық аппертураның синусы деп нені атайды?
1. Аналогты аппертура
2. Тура аппертура
3. Сандық аппертура
4. Талшықты оптикалық аппертура
5. Көп мағыналы аппертура
Сұрақ #12
Жарықтың вакумдағы жылдамдығы
1. 522,495,000 мс
2. 628,270,150 мс
3. 647,610,600 мс
4. 299,792,460 мс
5. 158,080,530 мс

Сұрақ #13
Лазерлі диод-
1. Жүйенің кірісі мен шығысы арасында қосылу
2. Жарықтың когерентті шалаөткізгіш көзі
3. Жарықтың қосылу тапсырысы бойынша орнатылуы
4. Жартылай өткізгіш
5. Дұрыс жауабы жоқ
Сұрақ #14
Фотодиодтың жұмыс істеу қағидасы неге негізделеген?
1. Фотоэффектіге
2. Лазерге
3. Суәлеге
4. Жарыққы
5. Барлық жауап дұрыс
Сұрақ #15
Фотодиод неше режимде жұмыс істей алады?
1. үш
2. екі
3. төрт
4. бес
5. фотодиод режимде жұмыс істей алмайды
Сұрақ #16
Қабом - ның неше негізгі элементтері бар?
1. 2 элемент
2. 4элемент
3. 6элемент
4. 5элемент
5. 3элемент
Сұрақ # 17
Жарық жылдамдығының белгіленуі-
1. c
2. n
3. t
4. d
5. f
Сұрақ #18
Оптикалық кабельдің қанша ерекшелігі бар?
1. 2
2. 3
3. 5
4. 6
5. 4
Сұрақ #19
Жарықтың толқындық теориясы енні негіздейді?
1. Қолданылатын сәуле элементіне қарамастан электромагниттік толқын қасиеттерімен сәйкес келетіндігін негіздейді
2. Жарықтың барлық қасиеттері электромагниттік толқын қасиеттерімен сәйкес келетіндігін негіздейді
3. Кішкене бөлшектердің электромагниттік толқын қасиеттерімен сәйкес келетіндігін негіздейді
4. Дұрыс жауабы жоқ
5. Лазерге энергия көзңнңі қасиетіне электромагниттік толқын қасиеттерімен сәйкес келетіндігін негіздейді
Сұрақ #20
Жарықтың аса жоғары жиілігі-
1. 1040-1045
2. 2048
3. 2020-2035
4. 1014-1015
5. 1015-1016
Сұрақ #21
Фотон қандай түрде беріледі?
1. Квант теориясы түрінде
2. Шағылу немесе сәулелену пакеттері түрінде
3. Квант немесе шағылу пакеттері түрінде
4. Жарық толқынның пакеттері түрінде
5. Энергия немесе жарық толқынның пакеттері түрінде
Сұрақ #22
Шағылу қалай анықталады?
1. Толқын ұзындығы және жиілігімен
2. Энергия және жиілігімен
3. Жиілікпен
4. Толқын ұзындығымен
5. Энергия, толқын ұзындығы және жиілігімен
Сұрақ #23
Шеп дегеніміз не?
1. Екі процесстің тербеліс максимумдары
2. Екі процесстің қосылуы
3. Біртекті патенция аймағы
4. Біртекті шағылу аймағы
5. Дұрыс жауабы жоқ
Сұрақ #24
Жарық диоды не үшін қолданылады?
1. Байланыс сызығын тарату үшін
2. Алынған жарықты жіберу үшін
3. Фотодиодты тарату үшін
4. Орта сандық интегралды тарату үшін
Сұрақ #25
Локальдік ТОБЖ қайда қолданылады?
1. Өзіне түсетін оптикалық сәулелену арқылы сигнал жіберуде
2. Кәсіпорындардың ішіне таратуда
3. Есептегіш жиынтықтарда
4. Сандық интегралды қызметте
5. Дискретті сигналдарда
Сұрақ #26
Орта бойлықты ТОБЖ не үшін пайдаланылады?
1. Кабельдік телекөріністерде
2. Берілген нүктеме кедергісінде
3. Операциялық күшейткіштерде кіріс ретінде
4. Сандық интегралды қызметте
5. Электроникалық қондырғыларда
Сұрақ #27
Геометриялық оптиканың заңдарында не қарастырылады?
1. Оптикалық сигналдың бейнеленуі және сараптамалануы
2. Жарықтың перпердикулярлануы және сараптамалануы
3. Кіріс жылжымалы байланысының адаптациялануы
4. Жасалатын жүйе белгіленуі
5. Геометриялық есептелінуі
Сұрақ #28
Жарық толқынның қандай жиілікте таралу мүмкіндігі көрсетілген?
1. Бір типті
2. Бірдей
3. Ұқсас
4. Әр түлі
5. Барлық жауабы дұрыс
Сұрақ #29
Талшықты жарықенгізушінің жұмыс тәртібінің неше жағдайы бар?
1. Үш
2. Төрт
3. Алты
4. Бес
5. Екі
Сұрақ #30
Лазерлік диодтың жоғары әрекеті-
1. 10 ггц-ке дейін
2. 15 ггц-ке дейін
3. 0,2 ггц- ге дейін
4. 13 ггц-ге дейін
5. 9 ггц-ке дейін
Сұрақ #31
Фотодиодтың жұмыс істеу режимдері-
1. Сыртқы кернеу қосылған фотогальваникалық және оған кері кернеу қосылған фотодиодтық күйде
2. Автоматика жүйелері оған кері кернеу қосылған фотодиодтық күйде
3. Сыртқы кернеу қосылмаған фотогальваникалық және оған кері кернеу қосылған фотодиодтық күйде
4. Белгілі бір толқын ұзындығында оған кері кернеу қосылған фотодиодтық күйде
5. оған кері кернеу қосылған фотодиодтық күйде
Сұрақ #32
Жартылай өткізгішті жарық диодтарыдегеніміз не?
1. Тығыз толқындық диодтар
2. p-n ауысуы арқылы тура тоқ өткенде жарық шығаратын диодтар
3. p-n ауысуы көмегімен сәуле шығаратын диодтар
4. Оптоэлектроникалық жарық шығаратын диодтар
5. Дұрыс жауабы жоқ
Сұрақ #33
Идентификациялау процесі энергияға қалай әсер етеді?
1. Энергия артады
2. Энергия кемиді
3. Энергия өзгермейді
4. Энергия босап шығады
5. Барлық жауап дұрыс
Сұрақ #34

Жартылай өткізгішті диод схемада белгілену бойынша стрелка бағыты нені көсетеді?
1. Тоқтың бағытын
2. Энергияның бағытын
3. Ұзындығын
4. Өлшемін
5. Тоқтың өту бағытын
Сұрақ # 35
Егерде анот пен катод аралығының кернеуі ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Философия пәнінен тест сұрақтар
Культурология пәнінен тест сұрақтар
Педагогика пәнінен тест сұрақтар
Химия пәнінен тест сұрақтар
"Физика" пәні бойынша тест сұрақтар
"Қазақ әдебиеті" пәнінен тест сұрақтар
Дінтану пәнінен тест жасау әдістемесі
Философия пәнінен сұрақтар мен жауаптар
»Цифрлық коммутация жүйелері» пәні бойынша тест сұрақтар
"Философия тарихы" пәнінен тест сүрақтары
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь