Қызылорда қаласының жылдық жылу шығынының есебі

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 ЖЫЛУТҰТЫНУДЫ ЕСЕПТЕУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
1.1 Жылудың жылытуға жұмсалатын шығыны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.2 Желдетуге жұмсалатын жылу шығыны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.3 Ыстық сумен қамтамасыз етуге жұмсалатын жылу шығыны ... ... ... ... ... ...6
1.4 Жылу жүктемесінің жылдық графигін тұрғызу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
2 ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ СХЕМАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
3 ЖҮЙЕЛІК СУДЫҢ ШЫҒЫНЫН АНЫҚТАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
4 ПЬЕЗОМЕТРИЯЛЫҚ ГРАФИК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21
5 СУЛЫҚ ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ЕСЕБІ ... ... ... ... ... ... .29
5.1 Бастапқы есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
5.2 Тексеруші есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
6 БУ СЫЗЫҒЫНЫҢ ЕСЕБІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..36
6.1 Бастапқы есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...36
6.2 Тексеруші есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .37
7 ҚҰБЫРЛАРДЫҢ ЖЫЛУЛЫҚ ЕСЕБІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..42
7.1 Жылулық изоляция қалыңдығын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...42
7.2 Құбырлардың жылу жоғалтулары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .33
8 ЖЫЛУМЕН ҚАМТУ КӨЗІНІҢ ЖЫЛУЛАНДЫРУЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН ТАҢДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .48
8.1 ЖЭО құрылғыларын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48
8.2 Қазандық құрылғыларын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53
9 ЖЫЛУ ТРАНСПОРТЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...59
ЖЭО-ының пайдалану шартында әртүрлі параметрлерде, әр кезең үшін, жылулық жүктеме барлық турбиналарды жылуландыру үшін жеткіліксіз, ал жүктеме кестесінің шарты бойынша барлық турбиналар жұмыс жағдайында болуы керек және электр энергиясын конденсациялық әдіс бойынша өндіругетура келеді, сондықтан бутурбиналы ЖЭО-дағы агрегаттар арасындағы жылулық жүктемесінің тиімді таралу мәселесі туындайды.
Электр энергиясының максималды аралас өндірілуі ЖЭО-да аса жоғары жылулық үнемділігін анықтайды, яғни барлық турбиналардың бастапқы және соңғы параметрлері (конденсация температурасы) бірдей болған жағдайда. Егер ЖЭО-да турбиналардың бастапқы параметрлері әртүрлі болса, онда электр энергиясының максималды аралас өндірілуі ЖЭО-да аса жоғары жылулық үнемділігін анықтамайды.
1. Зеликсон Н.М., Шпеер М.Г. Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей. – М.: Госэнергоиздат, 1962.
2. Златопольский А.Н., Завадский И.М. Экономика промышленной теплоэнергетики. – М.: Высшая школа,1968 –290 с.
3. Захаренко С.Е. справочник строителя тепловых сетей. –М.: Энергия, 1967.
4. Лямин А.А., Скворцов А.А. Проектирование и расчёт конструкций тепловых сетей. –М.: Стройиздат,1965. – 296 с.
5. Промышленные тепловые электростанции. Под ред. Е.Я.Соколова. 2-е изд., перераб. –М.: Энергия, 1979. – 296 с.
6. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Изд 5-е, перераб. – М.: Энергоиздат, 1982. – 360 с.
7. Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей. Под ред. А.А.Николаева. – М.: Стройиздат,1965. – 359 с.
8. Строительные нормы и правила. СНиП П-36-73. Тепловые сети. – М.: Стройиздат, 1974. – 55 с.
9. Строительные нормы и правила. СНиП П-Г.8-62. Горячее водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1963. – 11 с.
10. Строительные нормы и правила. СНиП П-33-75. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. – М.: Стройиздат,1982.
11. Строительные нормы и правила. СНиП П-А.6-72. Строительная климатология и геофизика. – М.: Стройиздат, 1973. – 320 с.
12. Строительные нормы и правила. СНиП П-3-79. Строительная теплотехника. – М.: Стройиздат, 1980.
13. «Жылуландыру және жылу желілері» пәні бойынша курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. – Астана: ЕҰУ, 2012. – 56 б.
        
        Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ... ... ... ... ...
. пәні ... ...
ЖЭ - 23 топ студенті
Мырзабай Бекжан
_____________2015 ж.
_____________
қолы
Қабылдаған: ... ... ... ... ж.
_____________
қолы
Нормобақылау: т.ғ.к
аға оқытушы Нығыманова А.С.
_____________2015 ж.
_____________
қолы
Астана 2015
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ....................................................................................................................3
1 ЖЫЛУТҰТЫНУДЫ ЕСЕПТЕУ..........................................................................4
1.1 Жылудың жылытуға жұмсалатын ... ... ... жылу ... ... ... қамтамасыз етуге жұмсалатын жылу шығыны.......................6
1.4 Жылу жүктемесінің жылдық графигін ... ЖЫЛУ ... ... ЖҮЙЕЛІК СУДЫҢ ШЫҒЫНЫН АНЫҚТАУ................................................18
4 ПЬЕЗОМЕТРИЯЛЫҚ ГРАФИК.......................................................................21
5 СУЛЫҚ ЖЫЛУ ... ... ... ... ... Тексеруші есеп................................................................................................30
6 БУ СЫЗЫҒЫНЫҢ ЕСЕБІ..................................................................................36
6.1 Бастапқы есеп...................................................................................................36
6.2 Тексеруші есеп.................................................................................................37
7 ҚҰБЫРЛАРДЫҢ ЖЫЛУЛЫҚ ЕСЕБІ..............................................................42
7.1 Жылулық изоляция қалыңдығын таңдау.......................................................42
7.2 ... жылу ... ... ... ... ЖЫЛУЛАНДЫРУЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН ТАҢДАУ.................................................................................................................48
8.1 ЖЭО құрылғыларын таңдау...........................................................................48
8.2 Қазандық құрылғыларын ... ЖЫЛУ ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...........................................................59
КІРІСПЕ
ЖЭО-ының пайдалану шартында әртүрлі параметрлерде, әр кезең үшін, жылулық жүктеме барлық турбиналарды жылуландыру үшін жеткіліксіз, ал жүктеме ... ... ... ... турбиналар жұмыс жағдайында болуы керек және электр энергиясын конденсациялық әдіс бойынша өндіругетура келеді, сондықтан бутурбиналы ... ... ... ... жүктемесінің тиімді таралу мәселесі туындайды.
Электр энергиясының максималды аралас өндірілуі ЖЭО-да аса жоғары жылулық үнемділігін анықтайды, яғни ... ... ... және ... параметрлері (конденсация температурасы) бірдей болған жағдайда. Егер ЖЭО-да ... ... ... ... ... онда ... энергиясының максималды аралас өндірілуі ЖЭО-да аса жоғары ... ... ... ... кез-келген қондырғыларының аса жоғары үнемділігінің шарты болып электр энергиясы мен жылудың берілген саны мен сапасына байланысты жіберу шартты ... ... ... ... ... ... ... жұмысқа айналу саласындағы техникалық ілгерілеудің басты бағыты жылукүштік циклға жылу жіберудің орташа температурасы жоғарылағанда және циклдан жылуды алудың ... ... ... ... ... ... ... асыру шарты энерготасығыштарды қолдану түріне байланысты болады.
Су буын қолдану кезінде ... ... алу ... ... ... суық ... суды қолдану кезінде мүмкін немесе желідегі суды жылу желілерінің қайтымды құбырөткізгішінде қолдану кезінде мүмкін.
Циклға жылу жіберуде орташа температурасының жоғарылауы ... аса ... ... ... яғни ... су ... ... температурасы артқанда будың қысымы да көтеріледі. Сондықтан будың бастапқы параметрлерінің әрбір жоғарылауынан жаңа мәселе туындайды - бұл жаңа ... пен ... ... үшін ... ... ... төзімді құрылымдық металды құру болып табылады.
Жылуды жұмысқа айналдыру цклының бір жолы, энерготасығыштарды сәйкесінше олардың физикалық қасиеттеріне байланысты пайдалану ... ... ... газды пайдалануға болады - яғни газдың температурасы артқанда қысымы тұрақты болып қалады. Бірақ газды пайдаланғанда циклдан алынған жылудың ... ... ... және ... қысымның өзгеруіне әкеледі.
Мұндай жағдайда бугазды қондырғыларды пайдаланған ... ... ... ... яғни ... ... ... бөлігі үшін газды, ал төмен температуралы бөлігі үшін - су буын ... ... ... аудандар немесе өндіріс кәсіпорындарының жылумен қамту жүйесін жобалау кезінде жылу жүктемелерінің есебін еселенген көрсеткіштермен орындайды.
Жылуландыру ауданы: Қызылорда
Аудан тұрғын саны ... ... ... құрылыс қуаты мың.м3: 560
1.1 Жылытуға кеткен жылу шығыны
Жеке өндірістік ғимараттардың есептік (максимал) жылу ... ... (1.1)
1) ... ... ... ... Механикалық цех
4) Механо-жөндеуші
5) Жөндеуші цех
6) Қоймалар
7) Әкімшілік және тұрмыстық бөлмелер
мұндағы - ... ... ... жеке бөлмелерінің ішкі ауасының орташаланған температурасы (қосымша 4),;
- ... ... ... ... ... есептеуге арналған сыртқы ауаның есептік температурасы (қосымша 6),;
- құрылыс көлемінен тәуелді ғимараттың меншікті ... ... ... 7), Дж/(с. м3град);
V - сыртқы көлем бойынша жеке ғимараттың ... ... ... жылу бөлулерді ескеретін коэффициент.
Шойын балқытатын, болат қорытатын және мыс қорытатын цехтар үшін =0,25...0,5; термиялық және ... үшін ... ... ... үшін 1-ге тең.
Инфильтрация коэффициенті былай анықталады:
, (1.2)
1) ... ... ... μ4=2∙9.81∙15∙1+2512+24.01=1.15
5) μ5=2∙9.81∙10∙1+2512+24.01=0.95
6) μ6=2∙9.81∙5∙1+2518+24.01=0.62
7) μ7=2∙9.81∙3.5∙1+2518+24.01=0.54
мұндағы в - ... ... ... ... ... в =0,035...0,040 с/м;
g - еркін түсу үдеуі 9,81 м/с2;
l - ғимараттардың биіктігі, м. Қоғамдық және ... ... үшін ... ... ... - 3,5 м. ... ... үшін l = 5...30 м мәнін қабылдауға болады;
- ең суық айлардағы желдің орташа жылдамдығы (қосымша 6), ... ... және ... ... ... ... жоқ ... жылытуға кететін жылу шығыны [8] сәйкес келесі формуламен анықталады:
, кДж/с, (1.3)
Qomax=1.62∙480∙1031+0.25=972MДж/с
мұндағы - ... ... 1 м2 ... ... жылу ... ... ... көрсеткіші (қосымша 5), кДж/(см2);
- тұрғын ауданы, ауданның бір тұрғынына 8 м2 мөлшерінен анықталады, м2;
KO - қоғамдық ғимараттарды ... ... жылу ... ... ... 0,25-ке тең деп қабылданады.
1.2 Желдетуге кететін жылу шығыны
Желдетуге кеткен жылу шығыны жергілікті желдету жүйелерінің жобасы немесе типтік ғимараттар жобасы ... ... ... ... ... ... желдетуге кеткен жылу шығынын еселенген көрсеткіштер бойынша анықтайды.
Өндірістік ғимараттар үшін ... ... жылу ... ... ... анықталады:
, (1.4)
мұндағы - ғимараттың құрылыс көлемі мен ... ... ... ... ... жылыту сипаттамасы. (қосымша 7), Дж./(м3сград.);
- желдетуге арналған сыртқы ауаның есептік температурасы (қосымша 6), ... ... ... ... ... ...
7)Әкімшілік және тұрмыстық бөлмелер
Тұрғын ауданға арналған жылытуға кеткен жылу шығыны [8] сәйкес ... ... ... ... ... KВ - ... ғимараттарды желдетуге кеткен жылу шығынын ескеретін коэффициент, 0,4-ке тең деп ... - ... ... ... ... жылу ... ескеретін коэффициент, 0,25-ке тең деп қабылданады;
q - 1 м2 ... ... ... ... ... шығынның еселенген көрсеткіші (қосымша 5), кДж/с.
1.3 Ыстық ... ... ... ... жылу шығыны
Душ бөлмелері бар өндіріс цехтарын ыстық сумен қамтуға кеткен жылудың орташа апталық шығыны:
, кДж/с, (1.6)
мұнда C - ... жылу ... ... 10), ... - ... душ ... саны;
а - бір душ ұяшығына кеткен ыстық су шығынының нормасы, 0,075 кг/(с.душ.сетка.) деп қабылданады;
- суық су ... ... ... .
Суық су температурасы жайлы мәлімет жоқ кезде жылыту маусымында =5 және жаз ... ... ... [8].
Аусымдардың бірінде жұмыс істеуінің санына байланысты душ ұяшықтарының санын қабылдау керек, оларды мына формулалар бойынша анықтауға болады.
Өндіріс ... ... ... ... ...
2) ... ... ... 5) ... ... 6) ... p=1010=1 7) ... ... V - жеке ... ... ... ... көлемі, м3.
Бір душ ұяшығына жүктемені келесі ретте қолдану ұсынылады:
а) айқын жылу артықшылықтары бар байқаусыз және ... ... шаң, аса ... ... жоқ ... ... өндірістік процесстер үшін 6-дан 15 адамға дейін.
б) жағымсыз метерологиялық жағдайларда, айқын сулылық, шаң, аса ластаушы заттармен өтетін өндірістік процесстер үшін 3-тен 6 ... ... ... ... және ... ... саны мен типі ... мәліметтер жоқ кезде тұрмысты ыстық сумен қамтуға кеткен ортаапталық шығынын ... ... ... ... ... (1.9)
мұндағы 1,2 - ыстық сумен қамтитын құбырдың бөлмеге жылу ... ... ... - ... ... саны, адам;
а - тұрғын ғимараттарында ыстық судың шығынының нормасы, бір тұрғынға 110 л/тәу деп қабылданады;
в - ... ... ... ... ... ... мәліметтер жоқ болса тәулігіне 1 адамға шаққанда 25 л тең деп қабылданады.
Жаз маусымындағы өндіріс кәсіпорындарындағы ыстық сумен қамтуға ... жылу ... ... ... ... шығынға қатынасынан анықталады:
, кДж/с, (1.10)
мұндағы - жаз маусымындағы ыстық сумен қамтуға кеткен ... ... су ... ... ... ... ... жоқ кезде 0,8 деп қабылданады, ал өндіріс кәсіпорындары, курорттық және оңтүстік қалалар үшін 1-ге тең деп алынуы шарт.
* Qгвл=132,51∙55-1555-5=106
* ... ... ... ... Qгвл=16,56*0,8=13,24
* Qгвл=33,12*0,8=26,49
1.4 Жылу жүктемесінің жылдық графигін ... ... ... ... ... үшін - бүтіндей, өндіріс кәсіпорындарына - ... ... ... ... ... ... ... Qсум=6682+520+877,68+702,14=8781,82
5) Qсум=764,79+62,4+331,+264,96=1423,35
6) Qсум=233,36+16,56+84,8+13,24=347,96
7) Qсум=384,07+70,4+33,12+26,49=514,08
(1.11) формула бойынша жылудың температурасындағы есептік (максимал) шығыны анықталады. Сыртқы ауа температурасының өзгерісімен абоненттердің жылу ... ... ... ... ... температура жылудың максимал шығыны.
Температура кезіндегі жылыту мен желдетуге кеткен минимал жылу ... ... ... ... Qomin=940.2116-816+25=183.34
3) Qomin=547616-816+25=1067.82
4) Qomin=6682∙12-812+25=721.65
5) Qomin=764.79∙12-812+25=82.59
6) Qomin=233.36∙18-818+25=88.33
7) Qomin=384.0718-818+25=88.33 ... ... ... Qвmin=594∙16-816+14=154,44
* Qвmin=520∙12-812+14=78
* Qвmin=62,4∙12-812+14=9,36
* Qвmin=84,8∙18-818+14=26,5
* Qвmin=70,4∙18-818+14=22
Qomin=2257.27кДж/с
Qвmin=842.12кДж/с
Жылу жүктемесінің есептік ... және ... ... қолданып жылудың жылытуға, желдетуге және тұрғын алабы мен өндіріс кәсіпорнының сыртқы температураға ... ... ... ... ... ... суммалық сағаттық графигі салынады (графиктің сол жағы, сурет 1)
Кесте 1 - Жылуландыру ауданының жылу тұтыну есебі
Жылутұтыну ... ... ... ауа температурасы, [0]С
Жылытуға есептік сыртқы температура, [0]С
Желдетуге есептік сыртқы ... ... жылу бөлу ... ... ... ... душ ұяшықтары саны
Жылытуға жылу шығыны, кДж/с
Желдетуге жылу шығыны кДж/с
Ыстық сумен қамтуға жылу шығыны кДж/с
Суммалық жылу шығыны кДж/с
V

tно
tнв
μ
α
qo

m
p
max
0
Q
max
В
Q
ГВ
Q
СУМ
Q
Ондіріс кәсіпорны, цех
560
1)Термиялық
50
+12
-25
-14
1,22
0,5
0,27
1,43
50
8
554,44
1859
238,51
2651,95
2)Ұсталық
100
+16
-25
-14
0,82
0,7
0,18
0,35
200
40
940,21
1050
1192,32
3182,53
3)Механикалық
165
+16
-25
-14
0,84
1
0,44
0,12
495
31
5476
594
929,44
6999,44
4)Механо-жинаушы
200
+12
-25
-14
1,15
1
0,42
0,10
800
53
6682
520
1579,82
8781,82
5)Жөндеуші
20
+12
-25
-14
0,95
1
0,58
0,12
100
20
764,79
62,4
596,16
1423,35
6)Қоймалар
5
+18
-25
-14
0,62
1
0,67
0,53
10
1
233,36
84,8
29,8
347,96
7)Әкімшілік
20
+18
-25
-14
0,54
1
0,29
0,11
20
2
384,07
70,4
59,61
514,08
Жалпы
560
15034
4240,6
4625,66
23901,13
Тұрғын ... ... ... жылу ... ... ... жылу шығынының суммалық сағаттық графигінің негізінде оң жақта ... жылу ... ... ... салынады. Ол үшін абцисса осінде жылыту маусымы кезіндегі сыртқы ... ... ... саны ... ... 8), сол ... берілген температурадағы жылу жүктемесінің мәндері көшіріледі. Орталық нүктелерінен тегістелетін сатылы график пайда болады. ... жылу ... ... ... ... ... ... оң жағының ішіндегі үшбұрыштың ауданын қосумен есептеледі.
2 ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ СХЕМАСЫ
Гидравликалық есепті орындау үшін жылумен ... ... бас ... бойынша анықталатын жылу көзі мен абоненттер ара қашықтығын білу керек. Бас жоспар студенттердің ... ... онда ... ... ... ... ерекшеліктерін ескеру шарт. Ауылдық аймақтағы жылумен қамту ... бас ... ... ... көрсетілген. Егер жылумен қамту ауданы қалада орналасса, биіктіктердің ауытқуын беруге болады. Бас жоспарда қысқы және жазғы айлардың жел ... ... ... ... бойынша қайталануы қосымша 9 берілген.
Жылу көзінің және жылу тұтынушылардың орналасуы басты жел бағытын ескеруі міндет.
Жылу ... ... мен ... ... ... ... ... басшылыққа алу керек:
* Жер үсті төсемдері, арзан болғандықтан, өндіріс объектілері мен салынбаған аудандар және шалшықты, қатты қиылыспалы мекендерге ... ... ... ... салынуға тиіс аудандарына қолданылады. Жерасты төсемдері өтпелі және өтпейтін каналдарда каналдар жүйесін ... ... ... жүйелер салуды қымбаттатады.
* Жылутрассасы түрлі инженерлік құрылыстарды кесіп ... ... ... мен қорғау құралдарын талап етеді, сондықтан кесіп өту (мүмкіндігінше) тік бұрышты болып, құрылыс пен құбыр арасындағы қажетті саңылаулардың ... ... ... ... ... аймақ профилі құралады және онда құбырды төсеу амалы таңдалады, яғни ... ... ... 3). Құбыр диаметрлерін есептегеннен кейін каналдар, траверстер, ... мен ... ... ... ... ... ... жоспары мен профилінің көмегімен аумақтардағы бұрылыстар мен көтерілулер саны оңай ... ... ... ауданның бас жоспары М1:10000
3 сурет. Жылу тарататын жүйе жолының ... ... Жылу ... ... қаңқалық схемасы құрастырылады (сурет 4), онда шығару байламдары белгіленеді. Схеманы құрастыру гидравликалық есептің аяқталуынан кейін бітеді.
3 ЖҮЙЕЛІК СУДЫҢ ШЫҒЫНЫН АНЫҚТАУ
Орталықтандырылған жылу ... ... ... жылу ... ... диаметрін анықтауға арналған судың есептік сағаттық шығынын жылу беру үшін, желдету және ыстық сумен ... үшін ... ... ... ... ... ... қосу керек.
Жылытуға судың есептік сағаттық шығыны:
. ... ... ... ... ... ... (3.2) ... және -сәйкесінше өндіріс пен тұрғын ауданның жылыту мен желдетуге кеткен ... жылу ... ... - ... ... ... 10), кДж/(кг.град);
- сыртқы ауаның температурасындағы сулық жылу жүйесінің беруші және кері жолындағы су температурасы,°С;
- сыртқы ауаның температурасындағы ... жылу ... ... және кері ... су ... ... және тең деп ... алады,°С.
Жылытуды жобалауға арналған қосқұбырлы су жүйелеріндегі беруші құбырдағы сыртқы сыртқы ауаның есептік температурасындағы су температурасы = 150°С деп ... ... ... (95 °С ... ... ... (200°С ... температурадағы су қолдану рұқсат етіледі. [8]
Бір мезгілде қосқұбырлы су жүйелерінде жылу жылытуға, желдетуге және ыстық сумен қамтуға берілсе, ... жылу ... ... реттеу қолданылу керек. Бұл кезде кері құбырдағы су температурасы жабық жылумен қамту жүйелері үшін = 70°С және ашық ... үшін = 60°С деп ... ... қамтудың ашық жүйелеріндегі ыстық сумен қамтуға кеткен судың есептік шығыны:
, ... және - ... ... тұтынушыларды ыстық сумен қамту және суық суқұбырының су температурасы (жоғары қара),°С.
Жабық жүйедегі ... ... ... параллель схемасындағы ыстық сумен қамтуға кеткен судың есептік шығыны:
, ... t11 - су ... ... сыну нүктесіндегі жылу жүйесінің беруші құбырындағы су температурасы, t11 = 60...80 ... - ... ... қамту параллель қосылған су жылытқыштан кейінгі су температура ... сыну ... ... t23 = 30оС деп ... ... ... ... учаскесі үшін судың есептік шығыны есептеледі. Нәтижелері кесте 2 енгізіледі.
2 кесте - Судың есептік шығындары
Участок номері
Судың есептік шығындары, ... - 2
1 - 2
1 - ... ... ... ... судың есептік қосынды шығыны жылу жүктемесінің әр түріне кеткен есептік су шығыны болып ... бұл ... жылу ... су ... ... және кері жолдағысы бірдей
, кг/с, (3.5) ... ... ... және ... сумен қамтуға кеткен жүйелік судың есептік шығыны, кг/с.
Gp1=42.54+12+20.94=75.48
Gp2=2750.73+0.22+112.47=2863.42
Gp3=2793.28+12.22+133.41=2938.91
4 ПЬЕЗОМЕТРИЯЛЫҚ ГРАФИК
Пьезометриялық графикте берілген ... ... ... ... ғимараттар биіктігі мен желідегі арын енгізіледі.
Қате шешімдерді болдырмау үшін сулық жылу жүйесінің гидравликалық есебін жасамас бұрын статикалық арындардың ... және ... ... етілген максимал және минимал гидродинамикалық жүйедегі арындар жолын белгілеу керек. Оларға қарап пьезометриялық графиктің қасиеттерін таңдаймыз, онда ... ... ... ... ... жүйесінің кез-келген нүктесінде арындар мүмкін етілген шектерден шықпауы ... ... ... ... ... келесі шарттар орындалу керек:
* Нақты қысымдар жылумен қамту көзінің құрылғылары, жылу ... және ... ... ... ... етілген шекті қысымынан аспау керек.
* Жылумен қамту жүйесінің барлық элементтерінде сорғылар кавитациясын болдырмау және ауаның ... ... ... үшін ... ... (атмосфералықтан жоғары) ұсталу керек. Артық қысымның минимал мәні 0,05 МПа (5м.су.бағ.) қабылданады.
* Жылумен қамту жүйесінің ... ... ... су ... ... судың қайнап кетпеуі үшін жүйенің әрбір нүктесінде қысым ұсталу керек. Жүйедегі су температурасындағы су буының қанығу қысымынан ... болу ... ... ... ... 10 ... шарт гидростатикалық режимді қарастырғанда ескерілмейді, себебі су температурасы 100 оС-қа немесе төмен ... ... ... ... ... суды жылытуды сөндіру арқылы. Бұл кезде артық қысымды ұстау қажеті жоқ, ... су ... 0,1 МПа ... ... ... 100 оС.
Пьезометриялық графикті жасау гидростатикалық режимнен басталады, яғни жылу жүйесіндегі су циркуляциясы жоқ және жүйе ... 100 оС ... ... ... ... бұл ... ... тұтынушылар тәуелді схемамен қосылған. Жүйедегі толық статикалық арын деңгейі белгіленеді және толық жылумен қамту жүйесіне жалпы статикалық аймақ ... ... ... және ... ... ... ... себептер анықталады.
Толық жылумен қамту жүйесіне жалпы статикалық аймақ орнату экспулатацияны жеңілдетеді және жылумен қамтудың сенімділігін жоғарылатады, сондықтан бұл ... ... ... ... ... ... жүйесіне қосылуының тәуелді схемасында толық статикалық арын жылыту құрылғыларынынң жоғарғы нүктелерінде артық 0,05МПа (5м.су.бағ) қамтамасыз ету арқылы келесідей анықталады:
(4.1)
мұнда ... ... ... ... м;
L- ғимарат биіктігі, м.
Жылумен қамту жүйесінің барлық элементтері толық статикалық арында болады, алайда пьезометриялық статикалық арын жылумен қамту жүйесінің ... ... ... ... ... ... үшін пьезометриялық статикалық арынды келесідей анықтауға болады:
, м, (4.2) ... ... әр ... ... ... ... ... деңгейімен жылумен қамту жүйесінің барлық элементтерінің механикалық беріктілік шарттары тексеріледі, ... ... ... ескерумен, ол мәндер қосымша 12 келтірілген. Ең кіші мүмкін етілген арын жергілікті жылыту жүйелерінде болады, оларға статикалық режим үшін ... ... ... ... арын 60 ... ... тек ... бір ғимараттарда ғана болса, олардың жергілікті жүйелерін жылуалмастырғыштарды қолдана отырып ... ... қосу ... ... жоғары арын бүтін ауданда белгіленсе, жылу жүйесін бөлек аймақтарға бөледі.
Сурет 5-те жылумен қамту жүйесінің статикалық режимі үшін арындар графигінің ... ... ... ... құбырларды төсеу белгісі, сорғыларды және жылыту құрылғыларын орнату белгісі жер ... ... ... ал ... ... көзі 0 ... орналасқан. Өндіріс кәсіпорын ғимараттары 20 м биіктікке ие және 15 м геодезиялық белгіде орналасқан. Тұрғын ңимараттар 33 м ... ие және 12 м ... ... ... ... ең жоғарғы нүктесі тұрғын ғимараттарының жоғарғы қабаты болады. Онда жүйедегі толық статикалық арын:
.
Сәйкесінше тұрғын және ... ... ... ... ... ... құрылғыларының пьезометриялық арындары:
;
;
Яғни жылумен қамтудың бұл жүйесіне абоненттердің жылытушы құрылғыларын тәуелді схема бойынша қосуға болады және бүтін жүйе үшін ... ... ... ... ... ... гидродинамикалық режимінде арын графигі судың есептік шығыны мен ... ... ... ... ... ... ... жағдайынан жасалады. Жүйенің кез-келген нүктесіндегі арындар жоғарыда келтірілген беріктік шарттарын қанағаттандыруы шарт. Графикке жүйенің беруші және кері жолы үшін ... ... ... және ... ... ... ... енгізіледі.
Айтарлықтай вертикаль габариттері бар (мыс. су жылытқыш қазандық биіктігі 10- 15 м) ... үшін ... ... ... пьезометриялық арын шамасы төменгі нүктеден есептеледі. Сонымен қоса, су жылытқыш ... ... ... су ... есептік температурадан жоғары локальді ысу мүмкіндігіне байланысты шығудағы коллектор үшін минимал мүмкін етілген пьезометриялық арын шамасы есептік температурасынан 30 оС ... ... ... ... етілген гидродинамикалық пьезометриялық арын шамасы анықталады:
* жылу жүйесі құрылғылары (құбыр, арматура) мен ... ... ... (бу ... ... су ... ... механикалық беріктік шарты бойынша беруші жол үшін;
* абоненттердің қосылуының тәуелді ... ... және ... құрылғылардың механикалық беріктік шарты бойынша, тәуелсіз схемада сулық жылытқыштардың механикалық беріктік шарты бойынша кері жол ... ... ... гидродинамикалық арын шамасы әдетте анықталады:
* суды қайнап кетуден қорғау шарты бойынша беруші жолға;
* жүйеде вакуумды болдырмау шарты бойынша және сорғылардың ... ... ... алдын алу үшін кері жолға.
Сурет 6 жоғарыда ... ... ... ... ... арын графигін тұрғызу көрсетілген. Беруші жолдағы судың есептік ... 145 оС деп ... ... ... арын 50 м. Абоненттердің жылыту құрылғылары (шойын радиаторлары) тәуелді схемамен қосылған. Жылу көзінде биіктігі 10 м болат су ... ... пен ... суды ... ... сызығы станциядығы коллектордың беруші жолынан абоненттер кірісіне дейінгі мүмкін етілген арынды көрсетеді. Ол гидравликалық жоғалтуларды ескерілген (220 м) ... су ... ... ... ... беруші жол арматурасының (160 м) беріктік шартымен анықталады.
Пм сызығы жүйенің беруші жолындағы минимал мүмкін етілген арынды көрсетеді. Ол судың қайнап ... ... ету ... ... ... 175 оС (10+93 = 103 м) ... және ... жолда 145 оС (45 м) температурада шартымен анықталады.
Об сызығы абоненттік кірулерден кіруші Жылуландырулық жылытқыш коллекторына дейінгі жүйенің кері жолындағы максимал ... ... ... ... Ол ... (140 м) және тәуелді схемамен қосылған жылытқыш шойын радиаторлардың (60 м) ... ... ... ... ... ... кері жолындағы максимал мүмкін етілген пьезометриялық арынды көрсетеді. Ол кері ... ... ... ... ету мен ... ... жолында ауа сору мен кавитацияны болдырмау үшін артық қысымды қамтамасыз ету (5 м.су.бағ.) шартымен анықталады.
Нақты ... ... ... үшін станция коллекторлары мен абоненттерде орналастырылған арындар мәндері беріледі. Қажет етілген абоненттік кіру ... ... жылу ... ... арын мәні жылутұтынушы құрылғы аймағының сипаттамасы мен жылу ... оның ... ... тәуелді.
5 сурет
6 сурет
Қосылу байламдары абоненттік кіруде орналастырылса ... 3 ... ... ... ...
3 кесте - Абоненттерде орналасқан арындар
Қосылу схемасы
, м
Жылытушы және желдетуші құрылғыларды элеваторды қолданбай тәуелді қосу және ... ... ... ... ... - ... ... элеватор көмегімен қосылуы.
15 - 20
Ыстық сумен қамтушы және элеватор байламындағы су жылытқыштарын кезекпен қосу.
20 - ... кері ... ... арын Но 5 ... кем ... ... кері ... артық қысымды қамтамасыз ету шартынан. Есептеуде Но = 10...20 м деп ... ... ... ... ... толық арын шамасы:
, (4.3) ... - ... ... ... ... ... ... басынан екі шарттан берілу керек:
- шамасы Пб және Пм ... ... 6) ... ... ... керек, жүйені сынауда Нп 25 % арту ... ... ... ... яғни бар сорғылардың дамытатын арындарына бағдарлану керек, сол сорғылардың өндіргіштігін ескере отырып (қосымша 41).
Онда станция ... ... ... (4.4) ... - жүйе суы ... ... жылужылытқыш құрылғыларында, пиктік қазандықта және станция коммуникацияларында (әдетте 20-25 м) жоғалтулары.
Станция коллекторларында және абоненттерде ... ... ... жылу ... ... ... ... арын жоғалтуларын анықтауға болады.
. ... ... ... ... ... арынның бұл жоғалтулары беруші және кері жолдарға тең бөлінеді:
, ... және - ... жылу ... беруші және кері жолындағы арын жоғалтулары, м.
Жабық жүйелерде сорғы, сорғы-қоспалағыш немесе дроссельдеуші подстанциялардың болуы, ашық жүйелерде аймақ рельефы өз ... ... ... ... оларды ескеру керек.
Нақты арындар графигін салу үшін алдымен есептік магистральдегі арын төмендеу сипатын біледі. Егер профиль жағдайы, ... ... ... басқа жайттардан шектеу болмаса, арынның төмендеу сызығын ... ... ... ... ... схемасында беруші жолындағы нақты толық гидродинамикалық арын сызығы статикалық арын ... ... ... ... Бұл ... жылу ... ... құрылғыларының қосылу байламдарында көтеруші сорғы подстанцияларын тұрғызу қажеттілігі болмайды, яғни жүйені оңтайландырады және жұмыс сенімділігін арттырады. Кері ... ... ... ... арын ... әдетте, статикалық арын сызығын кесіп өтеді.
Нақты гидродинамикалық арын сызығы графикке енгізіледі (сурет 6).
П ... жылу ... ... ... ... ... көрсетеді, ол
Пб және Пм сызықтарымен шектелген арын аймағының сыртына шықпайды.
0 сызығы керіі жолындағы нақты арынды ... ол Об және Ом ... ... арын ... ...
5 СУЛЫҚ ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ЕСЕБІ
Сулық жылу жүйесінің гидравликалық есебінің мақсаты барлық учаскелердегі құбыр ... ... ... және кері ... ... ... төмендеуін анықтау, пьезометриялық графикті тұрғызу.
Қыс мезгілінде су жүйелерінің диаметрлері жылытуға, желдетуге және ... ... ... максимал жылулық жүктемеде есептеледі. Есептеу нәтижелерінен тәуелсіз құбырлардың ең кішкентай диаметрлері қабылданады: бөлуші жүйелер үшін 50мм және жеке ғимараттарға ... ... ... жылу ... ... ... үшін қажет болған жағдайда есептіктен ерекшеленетін су шығынындағы қысым ... ... ... жаз ... ашық ... ... ... ыстық сумен қамтуға максимал алымда. Гидравликалық есеп екі этапқа бөлінеді: бастапқы жән етексеруші.
5.1 Бастапқы есеп
Есептік магистраль ... яғни ... ... ... ... ... ол өз алдына ең аз меншікті қысым жоғалтуларымен сипатталады. Егер станция мен кез-келген тұтынушы ... ... ... ... ... ... ретінде станцияны ең алыс тұтынушымен қосатын сызық таңдалады.мұндай жағдай булық жүйеде барлық тұтынушыларда бірдей бу қысымында және қосқұбырлы су ... ... ... ... арын ... ... Сурет 3 пен сурет 4 келтірілген мысалда магистраль трассасы 0-1-2 бағыты болады, себебі 2 және 3 абоненттеріндегі арын ... деп ... ал ... 2 ең ... ... ... бастапқы учаскесінен (0-1) басталады. Б.Я.Шифринсон формуласы бойынша берілген учаскедегі ... ... ... жоғалтулары анықталады:
, ... - ... ... 0-1 жылутасығыш шығыны, кг/с;
z - жылутасығыштан тәуелді тұрақты коэффициент. Су үшін z = 0,03...0,05 деп қабылдау ...
0-1 ... ... ... ... ... мәні, яғни құбыр ұзындығы бірлігіндегі қысым төмендеуі:
(5.2)
1)Rл0-1=886.9∙9.8∙70940∙1+0.005=616,42 ... ... ... - ... ... ... (қосымша 10), кг/м3;
g - еркін түсу үдеуі, м/с2;
- 0-1-2 ... ... ... ... арын жоғалтулары, м. Беруші жолдағы арын жоғалтуына тең деп ...
- 0-1-2 ... ... ...
0-1 ... ... ... бастапқы мәні анықталады:
, ... - ... ... ... арналған тұрақты есептік коэффициент (қосымша 11).
5.2 ... ... ... ... мәні ең ... үлкен стандартты ішкі диаметрге дейін дөңгелектенеді (қосымша 13).
Жылу жүйесі мен трасса профилінің қаңқалы схемасы көмегімен арматура ... ... ... ... ... ... ... өтпелері саны анықталады да схемаға енгізіледі (сурет 4). Бұл кезде келесі ережелерге сүйену шарт.
Сулық жылу жүйелерінде секциялаушы тиектер әр 1000 м кем емес ... ... және кері ... ... ... ... ... сонымен қоса барлық бұталану мен үлкен жылутұтынушыларға кіруде орналасады. Комепенсатор саны қозғалмайтын тіректер ара қашықтығынан тәуелді орнатылады. Қозғалмайтын тіректер жылу ... ... ... барлық түрлерінде ескерілген. Қабылданатын қозғалмайтын тіректер ара қашықтықтары қосымша 14 келтірілген.
Онда 0-1 учаскесінде орналастырылған компенсатор саны тең ... (5.4) ... - ... учаске ұзындығы, м;
- қозғалмайтын тіректер ара қашықтығы, м.
1)nk01=940200=4.7
2)nk12=890370=2.4
3)nk13=22090=2.4
Бу құбыры су жолдарымен қоса төселген жағдайларда, қозғалмайтын тіректер ара қашықтығын екі құбырды да ... ... ... компенсатор орнатқан кезде 0-1 учаскесіндегі құбыр ұзындығы ... (5.5)
1) ... - ... ұшуы ... м.
П - бейнелі компенсатор ұшуын анықтау:
, (5.6)
1) ... ... ... сx - жылу ... ... ... сх = 0,3 деп ұсынылған;
E - бірінші тектің ... ... ... 15), МН/м2;
- құбырдың сыртқы диаметрі, м;
- ... ... ... қуат жылу ... ... = 100 МН/м2 деп ... ұсынылған;
- құбырдың есептік жылу ұзаруы, м.
Құбырдың есептік жылу ұзаруы:
, ... - ... ... ... коэффициент (кесте 4);
- ... ... ... ... ... ... 15), мм/мград;
- жылутасығыштың максимал температурасы (тура және кері жол үшін тура жол ... тең деп ... ... ... орта ... °С. ... орта температурасы қабылданады:
- жер үсті төсемі кезінде сыртқы ... ... ... тең ... 6);
- каналсыз жер асты төсемі немесе өтілмейтін каналдарда құбыр салыну ... ... ... тең + ... ... ... төсемі немесе жартылай өтпелі каналдарда каналдағы ауа ... тең + ... ... - Құбырдың жылулық ұлғаюын есептеу коэффициенті
Жылутасығыш ... ... ... - 300 ... - 400 ... ... 0-1 учаскесіндегі меншікті сызықтық жоғалтулар мәні:
(5.8)
мұнда - қосалқы ... ... ... ... ... ... жылутасығыш шығыны, кг/с.
Rл0-1'=13.64∙10-6∙2938.9120.705.25=785.4
Rл1-3'=13.64∙10-675.4820.1255.25=4.2kПа/м
Гидравликалық есепті орындау барысында жергілікті жоғалтулар шамасын шартты учаскелердің эквиваленттік ... ... ... анықтайды, эквивалентті ұзындығы lЭ.
0-2 учаскесіндегі барлық жергілікті қарсыласулардың эквиваленттік ұзындығы:
, ... - ... ... ... (қосымша 11);
- берілген учаскеде жергілікті қарсыласу коэффициенті суммасы;
- бөлек жергілікті қарсыласу коэффициенті (қосымша 17);
п - берілген ... ... ... ... ... қысым төмендеуі:
(5.10)
∆Po0-1'=785.4940+115.05+169.37=961кПа
∆Pо1-2'=1863.83890+55,34+473,46=1.88кПа
∆Pо1-3'=420019,2+220+9,02=1,04МПа
0-1 учаскесіндегі арын жоғалту:
(5.11)
∆H0-1'=961000886,9∙9.8=110
∆H1-2'=1.88∙106886.9∙9.8=212.21
∆H1-3'=1.04∙1068869=117.26
Онда жылу жүйесінің т.1 арыны беруші және кері ... арын ... ... ... (5.12) ... 0-1 ... ... бітеді.
Есептік магистральдің қалған учаскелері аналогиялық түрде есептеледі. Мысалы, келесі 1-2 учаскесін есептеу осы учаскедегі қысым жоғалтуын бастапқы анықтаудан басталады:
1-2 учаскесі:
. ... ... ... 1-2 ... ... меншікті сызықтық қысым жоғалту мәндері анықталады:
, (5.14) ... - 1-2 ... ... ... ... есептік магистральдің 1-2 учаскесіндегі арын жоғалту, м.
1-2 учаскесіндегі арын ... 1/2(Н1 - Наб ), м ... ... ... есептеу жүргізіледі. Барлық есептеулер кесте 5 толтырылады.
5 кесте - Сулық жылу жүйелерінің гидравликалық есебінің ... ... ... су ... басындағы ұзындығы
l,м
Учаске басында арын орналас.
Жергілікті жоғалтулардың бастапқы бөлігі
Бастапқы меншікті сызықтық арын ... ... ... ... ... ... ... кестенің жалғасы
Учаске құбырының стандартты ішкі диаметрі
Компенсатор саны
п к
Барлық компенсатор ұшу ... ... ... ... ... ... ... эквивалент ұзындығы
lэ,м
Меншікті сызықтық арын жоғалту
Учаскедегі арын жоғалту

8
9
10
11
12
13
14
0.70
4,7
115.05
4,36
169.37
785.4
110
0.60
2.4
55.34
15
473.46
1863.83
40
0.12
2.4
19.2
2
9.02
4200
117.26
Сулық жылу жүйелерінің гидравликалық есебінде құбырдағы меншікті қысым жоғалтуларын қабылдау ұсынылған [8]:
- есептік магистраль ... жылу ... ең алыс ... ... 80 Па/м ... ... ... магистральден бұтақталуларда қысым өзгеруіне сай, бірақ 300Па/м артық емес.
Нақты меншікті ... ... ... ... ... ... жағдайда, құбыр диаметрінің стандартты үлкенірегін қабылдау керек. ... есеп ... ... ... жылу ... ... ... салынады (сурет 7).
7 сурет - Жылу ... ... ... ... БУ ... ... құбырының гидравликалық есебі бастапқы мәліметтердегі будың шыңыны мен қысымы арқылы есептеледі, онда будың бу құбырымен қозғалысында қысым ... мен ... ... ... ... төмендеуі ескеріледі.
Сулық жылу жүйелеріндегідей бу құбырының профилі мен қаңқалы схемасы ... ... ... ... ең ... бұтақталу арасы алынады. Үлкен ұзындықтағы бу құбырын есептегенде есептік учаске ұзындығы 300...500м тең деп алынады, будың ... ... ... учаске ұзындығын 1000м дейін ұзартуға болады.
Есеп екі этапқа бөлінеді: бастапқы және тексеруші.
6.1 Бастапқы есеп
Есептік магистраль ... 5 ... ... ... булық жүйе есебі сулық жылу жүйесінің есебіндей бірізділікте жасалады.
Жергілікті қарсыласу мәні (26) формула ... ... бу ... tпк ... ... берілген Рпк қысымындағы қаныққан су буының температурасынан ... ... ... ... Су буының қанығу температурасын қосымша 16 анықтауға болады. Кейін қарастырылатын учаскедегі бу ... ... ... tп =10...20 0С 1 км бу құбырының ұзындығына деп қабылдаған жөн.
Бу құбырының ... ... бу ... төмендеуі Рп айқындалады 0,05...0,1 Мпа 1 км дбу ... ... 3 пен ... 4 келтірілген мысалда бу тұтынушы тек өндіріс кәсіпорны (абонент 3), есептік магистраль 0-1-3. Бу құбыры ... ... ... бірден бүтін магистраль 3-0 орындауға болады. Бу қысымының ... Рп ... Рпн және ... Рпк ... ... тең болады.
Бу құбырының қарастырылған учаскесіндегі қысымның меншікті сызықтық төмендеуінің бастапқы мәні:
Rл = , Па/м, ... l - ... ... бу ... ... ... құбырының ішкі диаметрінің бастапқы мәні:
dв =Аd , м, (6.2) ... Аd - ... ... коэффициент (косымша 11);
D - учаскедегі будың есептік шығыны, жобаның бастапқы ... ... ... ... ... орташа тығыздығы, кг/м3.
dв0-1=0.111200.3840.60*4.670.19=0.12≈125мм
dв1-3=0.111200.38(36.75*4.67)0.19=0.08≈82мм
Бу жағдайы әр есептік учаске үшін орташа тығыздықта қабылданады. Жеткілікті дәлдікте учаскедегі бу тығыздығы ... ... ... ... (400;280℃) - сәйкесінше будың есептік учаске басы мен ... ... ... 18 ), ... Тексеруші есеп
Бастапқы құбыр диаметр мәні ең жақын ... ... ішкі ... d 1 ... ... ... 13).
Жергілікті қарсыласу, жергілікті қарсыласудың эквивалент ұзындығы lэ, компенсатор саны мен өлшемі, П-бейнелі ... ... ... ...... жүйелермен аналогиялық есептеледі.(бөлім 5).
Есептік магистральдің бу құбырларында секциялаушы задвижкалар ... ... жөн. ... ... мен бу ... ... ... орнатылады. Қосарланған бу құбыры мен ыстық су құбырын ... ... ... ара ... бірдей немесе кішігірім аралықтарда қосалқы компенсаторларды кішірек аралықты құбырларға ... ... болу ... ... ... қысым жоғалтулары Д''Арси формуласы бойынша анықталады:
, Па/м, ... - ... ... ... ... ... ... санының кез-келген мәнінде анықтау:
, ... Кэ - бу ... ... эквивалентті бұдырлығы (қосымша 11), м.
Rе - Рейнольдс саны.
Рейнольдс саны анықталады:
Rе =, ... - ... ... ... ... ... 19), м2/с.
Rе0-1 =
Re1-3=4*203.14∙0.08∙4.67∙75.6∙106=0.92∙10-6
Қарастырылатын құбыр учаскесіндегі қысым төмендеуі:
, Па, ... l - ... ... бу ... ... ... ... құбырындағы бу жылдамдығы:
Wп =, м/с (6.8) ... ... ... ... шамасы кесте 6 көрсетілген шамадан аспауы керек. Бөлек абоненттерге ... ... бу ... ... мүмкін етіледі, бірақ 30 % артық емес.
6 ... - Бу ... ... ... ... м/с
Бу құбырының шартты диаметрі
Жылытылған бу
Ұаныққан бу
до 0,2 м
50
35
более 0,2 м
80
65
Бу құбырының қоршаған ортаға жылу жоғалтуы:
Qп = qе (tср + tо )(l + lк ), ... ... qе - ... жылу ... 1м изоляцияланған бу құбырында бу температурасы мен қоршаған орта ... 1 ... ... ( ... 21), ... - ... учаскедегі будың орташа температурасы,[0]С;
tо - ... орта ... ... 32 ... ... [0]С.
Аса қыздырылған будың учаскесіндегі сыртқы ортаға жылу жоғалту әсерінен температураның төмендеуі:
, [0]С, ... ... ... ... мен орташа температурадағы аса қызған будың жылу сыйымдылығы (қосымша 20), кДж/(кг.град).
Есептеу нәтижежлері бойынша станциядағы бу параметрлерін (қысым температура және ... ) ... ... табады. Егер будың орташа тығыздық мәні алдында ... ... 5 % ... өзгеше болса, және Rл мәндерін нақтылайды да ... ... Егер ... ... ... ... аяқталған деп саналады.
Есептеу нәтижелері 7 кестеге толтырылады.
Арынды конденсат құбырларының ... ... ... жылу ... ... ... ... есептеледі.
7 кесте - Бу құбыры есебі ... ... ... ... ... ... ... бу температурасы
t , [0]C
Абоненттегі бу тығыздығы
,кг/м[3]
Жергілікті ... ... ... ... ... сызықтық жоғалтулары
Rл, Па/м
Бу құбыры-ның бастап-қы диаметрі
dв,м
Стандарт
диаметр
d1в,м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0-1
20
940
280
5,2
1,62
40,60
0,12
0,125
1-3
20
220
280
5,2
0,26
36075
0,08
0,082
7 кестенің жалғасы
Абоненттегі бу қысымы
Компенсатор саны
пк
Барлық компенсаторлар ұшу ұзындығы
lк,м
Будың бастапқы орташа тығыздығы
Жергілікті ... ... ... ... ... жоғалту эквивалент жоғалтулары
L э, м
Меншікті сызықтық жоғалтулар
R[1]л,Па/м
Рей-нольдс саны
Re
10
11
12
13
14
15
16
17
1,3
11
104,5
4,67
2,36
12,62
288∙106
0,6∙10-6
1,3
3
22,02
4,64
19,54
62,69
1968∙106
0,92∙10-6
7 кестенің жалғасы
Гидравликалық қарсыласу коэф-рі
Бу жылдамдығы
Wп,м/с
Бу құбырларының жылу жоғалтулары
Qп, кДж/с
Бу температурасының төмендеуі
[0]С
Станция-дағы бу ... ... бу ... бу ... ... ... ... ,кг/м[3]
18
19
20
21
22
23
24
25
103,17
383
295∙103
7380
92,72
888
57∙103
1420
7 ҚҰБЫРЛАРДЫҢ ЖЫЛУЛЫҚ ЕСЕБІ
Жылулық есептің басты міндеті құбырдың жылу жоғалтуларын анықтап, жылулық изоляцияның қалыңдығын таңдау ... ... ... изоляция қалыңдығын таңдау
Есеп беруші және кері жол үшін ... ... ... ... жылу ... ... құбыр изоляциясының қалыңдығы анықталады. Құбырдың 1 метрінің жылу жоғалту qе нормасы құбырдың сыртқы диаметрі мен ... ... ... әр ... орта ... ... бойынша, 22,23,24 қосымшаларда келтірілген, анықталады.
Жылу жоғалту нормасын таңдағаннан кейін құбырдың жылулық қарсыласуларының ... мәні ... ... - ... ... (беруші және кері құбырда). °С;
- қоршаған орта температурасы (формуле 32 түсіндірме қара),0С.
Кейін шартты параметр ... ... - ... ... ... қарсыласуы мен изоляция бетінен қоршаған ортаға жылу беру қарсыласуы суммасы (қосымша 25, 26), с.м град/кДж;
- изоляцияның негізгі қабатының ... ... ... ... қабатының жылуөткізгіштік коэффициенті қосымша 27 бойынша изоляциялық қабаттың орташа температурасынан tср тәуелділікте анықталады. Изоляциялық ... ... ... мәні tср ... 28 ... жылутасығыш пен қоршаған орта температурасынан tо тәуелділікте анықталады.
Сурет 8 ... ... ... ... ... кз ... ... құбырларының жылуизоляциясының негізгі қабатының қалыңдығы алынады. Осылай жылуизоляцияның негізгі ... ... соң жылу ... ... ... ... ... Құбырлардың жылу жоғалтулары
Құбырдың суммалық жылу жоғалтулары:
, (7.3) ... - ... ... ... меншікті жылу жоғалтулары, кДж/(с.м.);
l - генплан бойынша қарастырылған учаске ... - ... ... ... жергілікті жылу жоғалту коэффициенті, фланцтер, фасонды бөліктер және арматураның ... ... ... 8).
8 кесте - коэффициенттерінің мәні
Төсеу әдісі
Магистральдік жылу жүйелері
Таратқыш жылу жүйелері
Жер үсті ... ... мен ... ... ... ... жылу ... ... ... ... ... ... ... қарсыласуы, м.с.град/кДж.
Изоляцияланған құбырдың нақты толық термиялық қарсыласуының шамасы құбырды ... ... ... анықталады. Ең көп кездесетін жағдайларды қарастырайық:
а) Құбырды жерүсті төсеу
Толық термиялық қарсыласу:
, ... - ... ... ... ... қарсыласуы;
- қорғаныс қабатының термиялық қарсыласуы;
- изоляция бетінен сыртқы ауаға жылу берудің термиялық қарсыласуы.
Қорғаныс қабатының термиялық қарсыласуының шамасы кішкентай және оны ... ... ... қабаттың термиялық қарсыласуы:
, (7.6) ... ... - ... негізгі қабатының сыртқы диаметрі, м;
- құбырдың сыртқы диаметрі, м;
-изоляцияның негізгі қабатының жылуөткізгіштік ... ... 27), ... ... қабатының сыртқы диаметрі:
. ... ... ... термиялық қарсыласуы
0-1:
1-2:
1-3:
Изоляция бетінен сыртқы ауаға жылу берудің термиялық қарсыласуы:
, (7.8) ... - ... ... қабатының сыртқы диаметрі, dиз +(0,01...0,02), м;
- изоляциялық конструкция бетінен сыртқы ортаға жылу беру коэффициенті (кесте 9) ... Жел ... ... 6 анықталады.
0-1:
1-2:
1-3:
8 сурет - Изоляция қабатының қалыңдығын анықтауға арналған график
9 кесте - ... ... ... ... ортаға жылу беру коэффициенті [7]
Құбыр төсеу жағдайы
Жылу беру коэффициенті,кДж/см[2]град)
Өтілмейтін каналдарда
0,00814
Өтілетін каналдар мен ... ... жел ... 5 ... жел ... 10 ... жел жылдамдығы 15 м/с
0,0209
0,0291
0, 0349
8 ЖЫЛУМЕН ҚАМТУ КӨЗІНІҢ ЖЫЛУЛАНДЫРУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН ТАҢДАУ
Жылумен қамту көзінің Жылуландырулық құрылғыларын таңдау ... ... ... ... ... ... барлық түрлерінің сипаты, сыйымдылығы параметрлері, жұмыс режимі мен даму ... ... ... ... ие болу ... ... қамту көздерін екі топқа бөлуге болады ЖЭО және қазандық. ... ... ... ... жылу ... транспортировкаға дайындау мен қолданылған жылутасығышты қабылдау. Қазандықтар мен ЖЭО технологиялық схемаларында бірдей мәнді бөлімдері бар, ... ... бір ... ... ... ЖЭО ... таңдау
Жылуландырулық құрылғылар сипаттамасы ЖЭО профилі мен жылумен қамту жүйесінің типінен тәуелді, және ЖЭО ... ... ... жеке ... ... ... ... жылумен қамту жүйелеріндегі негізгі Жылуландырулық құрылғылар: бу сулық жылытқыштар, қоректендіруші құрылғылар, жүйелік және қоректендіруші сорғылар. Булық жүйелерде бу ... ... ... және ... ... ... тұтынушыларға бу жіберу келесі ретте орындалады:
а) турбиналардың алымдары немесе қарсықысымдарынан;
б) турбиналардың алымдары немесе қарсықысымдарының ... ... бу ... ... ... ... ... жартылай турбина алымы, жартылай бу генераторынан бу қабылдайтын термокомпрессорлардан;
г) тікелей бу генераторлардан немесе редукционды-суытқыш құрылғылардан (РСҚ).
Қазіргі заманғы ЖЭО-да қуаты 50-250 МВт ... ... екі ... ... бу ... бар ... (Т, ПТ) және қарсықысымды (Р, ПР). Т типті турбиналарда Жылуландырулық бапталатын бу алымы ... ол ... ... ... су ... жылыту, желдету және ыстық сумен қамту мақсатында жөнелтіледі. ПТ типті турбиналарда бу алымының екі түрі ... ... және ... Т және ПТ ... ... параметрлері қосымша 32 келтірілген. ПР типті турбиналарында су жылытуға қолданылатын екі бу алымы болады. Р типті турбиналарда қарсықысымның ... буын ... ... ... ... Р және ПР ... турбиналар параметрлері қосымша 33 келтірілген.
Турбина типін таңдаған кезде айқындаушы жағдай ретінде жылутұтынушылар параметрлері мен сыйымдылығы анықталады, негізінде технологиялық ... ... ... мен ... ... коммуналды-тұрмыстық тұтынушының жылулық жүктемесі. Будың ең үлкен, ең ірі ... ... ... ... қуат пен ... типі ... ... жөндеуді қамтамасыз ету үшін ЖЭО-да екіден кем емес турбина орнатылады. Таукенөндіруші, химиялық, металлургиялық және тағы біраз өндірістерде элект энергиясымен ... ... ... аварияларға алып келеді. Сондықтан изоляцияланған ЖЭО үштен кем емес турбогенератор таңдайды да жиі ... ... ...
Т және ПТ ... конденсациялық турбиналар универсалды болып табылады. Алайда 1 кВТ.с өндіруге жұмсалған орташа меншікті жылу шығыны ... ... гөрі ... Егер ... ... ... 2000с/жыл кем қолданылса, Т типті турбиналар орнатылады. ПТ ... ... ... алымды ұзақ мерзімді қолдану жағдайында таңдалады.
Ұарсықысымды турбиналарда 1 кВТс өндіруге жұмсалған орташа меншікті жылу ... ... ... ... Алайда бұл турбиналар өздерімен өндірілетін электрлік қуат пен жылу жүктемесінен аса тәуелді,сондыұтан олар жылу жүктемесінің графигінің ... ... бу ... ... ... Өндірістік тұтынудың ауыспалы жағдайында өндірістік бу алымы бар турбиналар көбірек ыңғайлы. Жылулық жүктемені қамтуға турбиналардың дұрыс тіркестірілуі ол турбиналардың артықшылықтарын ... ... ... ... ... аса ауқымды бу жіберетін және сыртқа айтарлықтай конденсат жоғалтуларына ие ЖЭО-да бу түрлендіруші құрылғылар қолданылады. Онда ... ... ... бу өз жылуын екінші реттіге береді. Бірінші ретті жылытушы бу конденсатты ЖЭО сақталады және бу ... ... ... ... ... бу ... ... жіберіледі. Бу түрлендіргіштерді қолдану жылулық қолдануда электр ... ... ... ... жөн. ... өндірісте шығарылатын бу түрлендіргіштер параметрлері қосымша 34 келтірілген.
Редукционды-суытқыш құрылғылар өткір будың қысымы мен температурасын төмендетуге ... ... ... РСҚ бапталатын алымдарды резервтеу немесе бу генераторларынан бумен турбиналарының қарсықысымы турбогенератордың істен шығуы кезінде қолданылады, ... қоса ... ... ... ... ... ... алымдарынан бу жетіспеген кезде қосылады. Кей жағдайларда турбина алымдары немесе қарсықысымдарындағы бу ... жеке ... ... ... ... сай ... ... қызмет етіші РСҚ қолданылады.
Өндірістік РСҚ өнімділігі бу алымдарын резервтеу үшін қолданылатын бір турбинаның бу алымы парамтрлер мәніне тең деп ... ... ... жасайтын РСҚ өнімділігі тұтынушының берілген қысымдағы будың максимал есептік шығыны бойынша анықталады. ... ... бу ... ... ... жағдайда резервтік РСҚ ескеріледі. РСҚ бугенераторлары қосымша 35 келтірілген.
Термокомпрессорлар қажет мәнге дейін алымнан немесе қарсықысымды турбинадан тұтынушыға берілетін бу ... ... үшін ... Бу ... ... ... станцияның булық шығындарын қолдану есебінен жылумен қамту мен өзіндік қажеттіліктерге жұмсалатын өткір бу шығынын төмендетуге мүмкіндік береді. Бу ... ... ... ... ... ... жүйесіне жіберілетін ыстық суды жылыту ЖЭО-ның арнайы алымдар мен турбина ... ... ... құрылғыларында жүргізіледі, ал кейбір ЖЭО бөліктерімен су жылытқыш қазандықтарда. Төмен қуатты ... бар ЖЭО ... ... ... ... ... оның ішінде жылытұыштар, жүйелік сорғылар және қоректендіргіш құрылғылар болады. Жоғары қуатты ЖЭО су жылытқыштары мен жүйелік ... ... әр ... ... бұл ... қоректендіргіш құрылғылар жалпы ЖЭО үшін орталықтандырылып құрылады. ... ... ... келесі негізгі жағдайлардан жасалады. Бір сатылы схеманың энергетикалық тиімділігі өте ... ... ... ... ... аса жоғары қысымы мен соған сәйкес берілетін жылу базасында меншікті электр энергиясын ... ... ... ... тиімділіктің айтарлықтай жоғарылауы қоссатылы немесе үш сатылы жүйелік суды жылыту схемасына көшуде қамтамасыз етіледі, онда ... саты ... 0,09 - 0,12 МПа ... ... ... ... буымен жылытылатын жүйелік судың негізгі жылытқыштары атқарады.мұндай ... ... 85 - 104 °С ... ... қамтамасыз етеді. Жылытудың екінші сатысының қызметін бу генераторларының РСҚ-да 0,7...1,4 МПа ... ... ... жаңа бумен жылытылатын жүйелік су жылытқыштары атқарады. Жоғары жылулық жүктеме кезінде жылытқыштар орнына пиктік су ... ... ... ... мен су ... ... суммалық жылуөндіргіштігі жылудың жылытуға, желдетуге және ыстық сумен қамтуға ... ... тең болу ... ... мен су ... қазандар орнатылмайды. Жылулық жүктеменің сатыларға бөлінуі Жылуландыру коэффициентін ескерумен жасалады.
Негізгі жылытқыштың жылулық ... (8.1) ... - ... жылытуға, желдетуге және ыстық сумен қамтуға максимал шығыны, кДж/с;
- аудан Жылуландыруының оптимал коэффициенті, есептеуде 0,4...0,6 аралығында қабылдау.
Пиктік жылытқыш немесе су ... ... ... ... ... ... жылуөндіргіштігі бойынша жылыту бетінің қажетті ауданы анықталады:
, ... - ... жылу беру ... ... ... Жылуландырулық арын, °С.
Жеткілікті дәрежедегі жылыту бетінің тазалыңы, судың жоғары жылдамдығы, конденсат пен Жылуландырулық бу сулық жылытқыштардың бу кеңістігіндегі ауаның ... ... ... жылу беру ... тең ... 3...4 ... ... қарсы ағуындағы орташа температуралық арын:
(8.4)
мұнда - жылытқышқа кірудегі бу температурасы, °С;
- ... ... ... ... - ... ... жылытқышқа кіруі мен шығуындағы температурасы (длсәйкес сатыға), °С.
Жылытқышқа кірудегі бу температурасы турбина алымдарынан бумен қамту кезінде ... 32, 33 ... ... РСҚ арқылы бу генераторынан бумен қамту кезінде қосымша 37 бойынша.
Конденсат температурасын сәйкес қысымдағы қанығу ... тең деп ... ... (қосымша 10 ).
Жылыту бетінің қажетті ауданында өндірісте шығарылатын жылытқыштар таңдалады. ... суды ... үшін ... және ... бу сулық жылытқыштар қолданылады. Бірлік қуаты 50 МВт ... ... бар ЖЭО түзу ... бар ... бу ... жылытқыштар қолданылады (қосымша 37). Жоғары қуатты Жылуландырулық турбиналардың бу сулық жылытқыштары горизонтальділермен орналысады (қосымша 38). Қалған су жылытқыш қазандардың ... ... ... 36 ... заманғы ЖЭО жылулық жүктемені қанағаттандыру үшін газ мазуттық отында жұмыс істейтін су жылытқыш қазандар қолданылады ... ... ... жұмыс істейтін ЖЭО жүктемені төменгі және орта қысымды булары бу сулық жылытқаштарда жүйелік суды жылытуға қолданылатын ... ... ... ... ... ... 39).
ЖЭО бу өндіргіштік пен бу генераторлар санын буға деген және бу ... ... ... ... ... ... Бұл ... жылулық жүктеменің құрауышы энергетикалық бу генераторының бу есебінен жойылады, бу энергиясы бөлшектене турбиналарда электр ... ... ... соң. Бу ... саны ... ... тең болу міндетті емес.
Қуатты ЖЭО блоктық компановка (моноблок: бугенератор- турбина, немесе ... - ... екі ... - ... Бұл ... резервті бу генераторы орнатылмайды (Жылуландырулық жүктеме бойынша резервті пиктік су жылытқыш қазан таңдауда ескеріледі).
Өндірістік ... бар ЖЭО ... ... буда ... ... ... ... және резервті бу генераторын орнатады. Жылумен қамту сенімділігін қамтамасыз ету үшін ... үш - ... кем емес ... жылу ... бар бу ... орнатылу керек.
Жоғары қысымды энергетикалық бу генераторының параметрлері қосымша 40 келтірілген.
Сорғы ... ... ... ... ... яғни ... ... мен қоректендіруші құрылғылары бар орталықтандырылған жылытқыш құрылғылар, онда жүйелік сорғылары болады, бірақ ... ... ... ЖЭО үшін орталықтандырылған боп орнатылады.
Сорғы саны қабылдану керек:
- жүйелік екіден кем емес, оның бірі резервті болып табылады, төрт жұмысшы жүйелік ... ... ... ... ... орнатпау мүмкін етіледі;
- басқылаушы - үштен кем емес, біреуі ... ... - ... ... ... ... ... кем емес, ашық жүйелерде үштен кем емес және біреуі резервті;
- жүйелік судың аумақтарға бөліну байламдарында жабық жүйелерде бір қоректендіруші ... ... ашық ... бір ... және бір ... ... таңдау үшін оның өнімділігі мен дамытатын арынын білу керек. Қосымша 41 жылу жүйелеріне арналған сорғылар сипаттамасы берілген.
СНиП [8] ... ... ... ... ... ... жүйелік және басқылаушы сорғылар жабық жүйе үшін жылыту маусымында - суммалық ... ... су ... ... жүйелік және басқылаушы сорғылар жылу жүйесінің беруші құбырларында ашық жүйе үшін жылыту маусымында - жылытуға, желдетуге және ыстық ... ... ... жылу ... 1,2 коэффициентпен максимал сағаттық шығын суммасына тең;
- басқылаушы сорғылар ашық жүйелер үшін жылу жүйелерінің кері құбырларында ... ... ... ... су шығыны бойынша;
- жүйелік және басқылаушы сорғылар жабық және ашық жүйе үшін жаз маусымында максимал сағаттық ыстық сумен қамтуға жаз ... су ... ... ... ... гөрі су ... 20% кем).
Жұмысшы қоректендіргіш сорғылар өнімділігі жабық жүйелерде жылу жүйесінен жоғалтулар ... су ... тең болу ... ... ... құбырларында 0,5% су көлемі),ашық жүйелерде - максимал сағаттық ыстық сумен қамтуға су шығынына және ... ... су ... тең. ... сулық жүйесіндегі жүйелік сорғылардың жұмыстық арыны суммалық есептік су шығынында тең болу ... (8.5) ... - ... ... ... ... қазандықтың және станция коммуникацияларында арын жоғалту, м;
и - жылу жүйесінің ... және кері ... арын ... м;
- абоненттік кіруде орналасқан арын, м.
Басқылаушы сорғылар арынын ... ... ... анықтау керек
Басқылаушы сорғылар арыны сулық жылу жүйелерінде статикалық қысым ұсталу шартынан анықталады.
Станцияға конденсатты тарту үшін ... ... ... ... ... (8.6) ... - ... ... ... ... ... ... қабылдаушы бакына дейінгі аймақтағы конденсат құбырындағы конденсаттың есептік шығынындағы арын жоғалту, м;
- станция бакы мен абонент бакы геодезиялық ... ... ... ... болу мүмкін),м.
8.2 Қазандық құрылғыларын таңдау
Өндірістік-жылытқыш қазандықтар бу шығарады және ыстық су дайындайды өндіріс кәсіпорындары мен тұрғын ... ... ... ... ... ... ... Қазандық құрылғыларын таңдау үшін қажет етілген жылу немесе бу санын, жылутасығыш түрі мен ... білу ... Егер жылу ... бу ... де, ... су ... де жіберілсе, бу мен суды жіберудің сандық қатынасына сәйкес булық немесе қосарланған ... ... ... ... ... бу ... ... (бу генераторлары), бу қазандардан алынып бір бөлігі сыртқы тұтынушыларға, ал бір ... ... суды ... ... ... ... ... және су жылытқыш қазандар орнатылады, бу бу қазандарынан алынады, ал ... су су ... саны мен ... ... жылу жіберу жылдық графигіне сәйкес таңдайды. Булық ... бар ... үшін жылу ... ... ... бу ... жылдық графигіне құру дұрысырақ, жылытуға және желдетуге жылу беруді бу беруге қайта есептеу формула ... ... - ... және желдетуге жылу шығыны, кДж/с;
- судың жүйелік жылытқышына түсетін энтельпиясы, кДж/кг;(400℃)
- жүйелік жылытқыштан ... ... ... ... жүйелік су жылытқыш пәк-і, жуық шамамен 0,95 ...0,98.
Қазандықта орнатылған қазандар бір типті және бірдей ... болу ... ... ... аз ... ... ... Резервті қазанды типті аз уақытты жылу немесе бу ... ... ... емес ... ... ... қарастырылмайды.
Қазан өндіргіштігін қысқы максимум кезінде қажет етілген бу өндіруді толық қамту және жаз ... ... ... қазандарды капиталды жөндеуге шығаруға болатындай таңдайды.
Булық және су жылытқыш қазандар параметрлері қосымша 36,39 келтірілген.
Қосалқы Жылуландырулық құрылғыларды таңдау (жылытқыш ... ... ... ... ЖЭО үшін ... ... сай.
9 ЖЫЛУ ТРАНСПОРТЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫ
Жытабылады. Ол транспортының экономикасын сипаттайтын негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерінің бірі жылу транспортының өзіндік құны ... ... Ол ... ... ... ... жылу бірлігінде, келесі формуламен анықталады:
, ... - ... жылу ... ... ... ... ... жылутасығыш перекачкасына жылдық ұстаулар, тнг/жыл;
- жылу жоғалту құны, тнг/жыл;
- қызмет көрсету құны, тнг/жыл;
- тұтынушыдан жыл бойы жіберілген жылу ... ... жылу ... графигі ауданы бойынша анықталады, ГДж/жыл.
Капиталдық салымдардан негізгі қорларды қалпына келтіру, капиталды және ... ... ... ... (9.2) ... - жылу ... ... капитал салымдары, тенге;
- жылу жүйесін құру құнынан ... ... ... ... ... капитал салымдары:
, (9.3) ... - жылу ... ... ... саны (беруші және кері);
- генплан бойынша құбырдың ... ... м;
- жылу ... ... ... ... ... жылу жүйесінің материалдық сипаттамасы, м2;
және - ... ... жылу ... ... ... мен ... тәуелді, (қосымша 31), тнг/м және тнг/м2;
Жылу жүйесінің материалдық сипаттамасы:
, ... және - ... ішкі ... мен ... ... ... ұзындығы, м;
i - түрлі ішкі диаметрлері бар құбыр учаске саны.
Жылутасығышты ... ... ... ... - ... энергиясына меншікті эквивалент шығындар, = 0,012...0,015 тнг/(кВтч);
- жүйелік сорғылардың электр энергиясына ... ... ... ... ... жылу ... ... сапалы реттеуде электр энергия шығыны:
, ... - жылу ... су ... ... сорғы өнімділігі), кг/с;
- сорғымен дамитын қысым ауысуы (қосымша 41), Па;
- жылутасығыш тығыздығы (қосымша 10), ...
- ... ... жұмыстық сағат саны;
- сорғы қондырғысының п.ә.к.-і, = 0, 6...0, 7. ... ... ... (9.7) ... - ... ... жылу ... жылдық жылу жоғалтуы,;
- жылуға меншікті қорытушы шығындар; = 0,6...1,1 тнг/жыл.
Жылдық жылу жоғалту жақындастырыла анықталады:
, (9.8) ... - жылу ... 1 м2 ... ... ... ... меншікті жылдық жылу жоғалту, ГДж/(м2год);
- жылу жүйесінің шартты материалдық сипаттамасы, м2;
Жылу жүйесінің шартты материалдық сипаттамасы:
, ... М- 9.4 ... ... ... жылу ... ГДж/(м2град), (9.10)
мұнда - изоляцияланған жылу ... жылу беру ... ... ... мен ... ескеруімен, шартты түрде құбыр изоляциясының сыртқы бетіне ... ... = 0,8 ... 1,2 Вт/ (м2. ... ... жылутасығыштың ортажылдық температурасы, шартты түрде беруші және кері су ... ... ... суммасы ретінде анықтауға болады, булық жүйелер үшін будың орташа температурасына тең деп қабылданады, °С;
- сыртқы орта температурасы, °С;
- ... жылу ... ... ... 8);
n - жыл ... жылу ... жұмыс жалғасы, сағ/жыл.
Бағдарлаушы есептеуде қызмет көрсету құны:
, ... у - ... ... ... = ... бір ... орта ... жалақысы, = 240000...300000 тенге/жыл;
- экспулатациялық персонал саны, адам.
Экспулатациялық персонал саны:
, ... - жылу ... ... ... ... =(0,12 ... 0,26)10-3 адам/(кДж.с);
- суммалық есептік жылу жүктемесі, кДж/кг
ҚОРЫТЫНДЫ
Технологиялық ... ... ... ... мен ... технологиялық процесстің сипатталуына байланысты, яғни өндірістік қондырғыға, жұмыстың жалпы ұйымдастырылуына және т.б. байланысты.
Отын-энергетикалық ресурстарды үнемдеу үшін технологиялық процессті жетілдіру қажет, ... ... ... ... ... ... қажет, ал ЖЭО-нан жылумен қамтамасыз ету кезінде төмен потенциалды жылу тасығышты максималды қолдану қажет.
Өндірістік кәсіпорынның жылулық жүктемелерін жылулық ... ... ... ... ... ... ... жасайды.
Тұрғын үйлердің, құрылыстың қарқынды салынуына байланысты қалаларда ыстық сумен қамтамасыз ету жүктемесі анағұрлым өсті. Тұрғын үй ... ЫСҚ ... ... ... жылу ... көбінесе ауданның жалпы жылдық жылу шығынының 35-40% -на жетеді.
Ыстық сумен қамтамасыз ету бір қалыпты емес сипатта, яғни ... бойы ... ... апта бойы да солай болады. Ыстық судың көбірек шығыны таңғы және кешкі уақыттарда байқалады, апта бойынша сенбі күндері көп ... ... ... ... экономикалық режимін қою үшін, жылутасығыштың ең тиімді параметрлерін таңдау үшін, сонымен бірге басқа да ... және ... ... жүргізу үшін, жыл бойы әртүрлі режимдегі жылумен жабдықтау жүйесі жұмысының ұзақтығын білу қажет.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... Н.М., ... М.Г. Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей. - М.: Госэнергоиздат, 1962.
* Златопольский А.Н., Завадский И.М. Экономика промышленной ... - М.: ... ... - 290 ... ... С.Е. ... строителя тепловых сетей. - М.: Энергия, 1967.
* ... А.А., ... А.А. ... и ... ... ... ... - М.: Стройиздат,1965. - 296 с.
* Промышленные тепловые электростанции. Под ред. ... 2-е изд., ... - М.: ... 1979. - 296 ... Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Изд 5-е, перераб. - М.: Энергоиздат, 1982. - 360 ... ... ... ... ... ... Под ред. А.А.Николаева. - М.: Стройиздат,1965. - 359 ... ... ... и ... СНиП ... ... ... - М.: Стройиздат, 1974. - 55 с.
* Строительные нормы и правила. СНиП П-Г.8-62. Горячее водоснабжение. - М.: ... 1963. - 11 ... ... ... и ... СНиП ... Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. - М.: Стройиздат,1982.
* Строительные нормы и правила. СНиП ... ... ... и ... - М.: ... 1973. - 320 с.
* ... нормы и правила. СНиП П-3-79. Строительная теплотехника. - М.: ... ... пәні ... курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. - Астана: ЕҰУ, 2012. - 56 б.

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Оттекті конвертор өндірісі80 бет
Энергияны тиімді қолдану4 бет
"Физика" пәнінен тест сұрақтар6 бет
12 жылдық білім беру жүйесі26 бет
12 жылдық білім беру жүйесінде мектепалды даярлау114 бет
12 жылдық білім беруге бейімдеудің психологиялық – педагогикалық шарттары64 бет
12 жылдық білім беруге көшудегі эксперименттік іс әрекеттерді ұйымдастыру5 бет
12 жылдық дамыту күні және білім беру бағдарындағы негізгі оқу бағдарламалары28 бет
12 жылдық жалпы орта мектептің базалық білім мазмұнын анықтау әдістері55 бет
12-жылдық білім беруге көшуде информатиканы оқытудың теориялық негіздері47 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь