Қызылорда қаласының жылдық жылу шығынының есебі


КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 ЖЫЛУТҰТЫНУДЫ ЕСЕПТЕУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
1.1 Жылудың жылытуға жұмсалатын шығыны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.2 Желдетуге жұмсалатын жылу шығыны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.3 Ыстық сумен қамтамасыз етуге жұмсалатын жылу шығыны ... ... ... ... ... ...6
1.4 Жылу жүктемесінің жылдық графигін тұрғызу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
2 ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ СХЕМАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
3 ЖҮЙЕЛІК СУДЫҢ ШЫҒЫНЫН АНЫҚТАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
4 ПЬЕЗОМЕТРИЯЛЫҚ ГРАФИК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21
5 СУЛЫҚ ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ЕСЕБІ ... ... ... ... ... ... .29
5.1 Бастапқы есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
5.2 Тексеруші есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
6 БУ СЫЗЫҒЫНЫҢ ЕСЕБІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..36
6.1 Бастапқы есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...36
6.2 Тексеруші есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .37
7 ҚҰБЫРЛАРДЫҢ ЖЫЛУЛЫҚ ЕСЕБІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..42
7.1 Жылулық изоляция қалыңдығын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...42
7.2 Құбырлардың жылу жоғалтулары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .33
8 ЖЫЛУМЕН ҚАМТУ КӨЗІНІҢ ЖЫЛУЛАНДЫРУЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН ТАҢДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .48
8.1 ЖЭО құрылғыларын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48
8.2 Қазандық құрылғыларын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53
9 ЖЫЛУ ТРАНСПОРТЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...59
ЖЭО-ының пайдалану шартында әртүрлі параметрлерде, әр кезең үшін, жылулық жүктеме барлық турбиналарды жылуландыру үшін жеткіліксіз, ал жүктеме кестесінің шарты бойынша барлық турбиналар жұмыс жағдайында болуы керек және электр энергиясын конденсациялық әдіс бойынша өндіругетура келеді, сондықтан бутурбиналы ЖЭО-дағы агрегаттар арасындағы жылулық жүктемесінің тиімді таралу мәселесі туындайды.
Электр энергиясының максималды аралас өндірілуі ЖЭО-да аса жоғары жылулық үнемділігін анықтайды, яғни барлық турбиналардың бастапқы және соңғы параметрлері (конденсация температурасы) бірдей болған жағдайда. Егер ЖЭО-да турбиналардың бастапқы параметрлері әртүрлі болса, онда электр энергиясының максималды аралас өндірілуі ЖЭО-да аса жоғары жылулық үнемділігін анықтамайды.
1. Зеликсон Н.М., Шпеер М.Г. Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей. – М.: Госэнергоиздат, 1962.
2. Златопольский А.Н., Завадский И.М. Экономика промышленной теплоэнергетики. – М.: Высшая школа,1968 –290 с.
3. Захаренко С.Е. справочник строителя тепловых сетей. –М.: Энергия, 1967.
4. Лямин А.А., Скворцов А.А. Проектирование и расчёт конструкций тепловых сетей. –М.: Стройиздат,1965. – 296 с.
5. Промышленные тепловые электростанции. Под ред. Е.Я.Соколова. 2-е изд., перераб. –М.: Энергия, 1979. – 296 с.
6. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Изд 5-е, перераб. – М.: Энергоиздат, 1982. – 360 с.
7. Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей. Под ред. А.А.Николаева. – М.: Стройиздат,1965. – 359 с.
8. Строительные нормы и правила. СНиП П-36-73. Тепловые сети. – М.: Стройиздат, 1974. – 55 с.
9. Строительные нормы и правила. СНиП П-Г.8-62. Горячее водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1963. – 11 с.
10. Строительные нормы и правила. СНиП П-33-75. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. – М.: Стройиздат,1982.
11. Строительные нормы и правила. СНиП П-А.6-72. Строительная климатология и геофизика. – М.: Стройиздат, 1973. – 320 с.
12. Строительные нормы и правила. СНиП П-3-79. Строительная теплотехника. – М.: Стройиздат, 1980.
13. «Жылуландыру және жылу желілері» пәні бойынша курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. – Астана: ЕҰУ, 2012. – 56 б.

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1300 теңге
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Көлік-энергетика Факультеті
Кафедра Жылуэнергетика

КУРСТЫҚ ЖОБА

Тақырыбы: Қызылорда қаласының жылдық жылу шығынының есебі

. Жылуландыру және жылу желілері пәні бойынша

Орындаған:
ЖЭ - 23 топ студенті
Мырзабай Бекжан
________________2015 ж.
_____________
қолы
Қабылдаған:
аға оқытушы Нығыманова А.С.
________________2015 ж.
_____________
қолы

Нормобақылау: т.ғ.к
аға оқытушы Нығыманова А.С.
________________2015 ж.
_____________
қолы

Астана 2015

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1 ЖЫЛУТҰТЫНУДЫ ЕСЕПТЕУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1.1 Жылудың жылытуға жұмсалатын шығыны ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ...4
1.2 Желдетуге жұмсалатын жылу шығыны ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.3 Ыстық сумен қамтамасыз етуге жұмсалатын жылу шығыны ... ... ... ... ... ...6
1.4 Жылу жүктемесінің жылдық графигін тұрғызу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
2 ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ СХЕМАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
3 ЖҮЙЕЛІК СУДЫҢ ШЫҒЫНЫН АНЫҚТАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
4 ПЬЕЗОМЕТРИЯЛЫҚ ГРАФИК ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21
5 СУЛЫҚ ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ЕСЕБІ ... ... ... ... ... ... .29
5.1 Бастапқы есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29
5.2 Тексеруші есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..30
6 БУ СЫЗЫҒЫНЫҢ ЕСЕБІ ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36
6.1 Бастапқы есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36
6.2 Тексеруші есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...37
7 ҚҰБЫРЛАРДЫҢ ЖЫЛУЛЫҚ ЕСЕБІ ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... 42
7.1 Жылулық изоляция қалыңдығын таңдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ..42
7.2 Құбырлардың жылу жоғалтулары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
8 ЖЫЛУМЕН ҚАМТУ КӨЗІНІҢ ЖЫЛУЛАНДЫРУЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН ТАҢДАУ ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..48
8.1 ЖЭО құрылғыларын таңдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48
8.2 Қазандық құрылғыларын таңдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53
9 ЖЫЛУ ТРАНСПОРТЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ..59

КІРІСПЕ

ЖЭО-ының пайдалану шартында әртүрлі параметрлерде, әр кезең үшін, жылулық жүктеме барлық турбиналарды жылуландыру үшін жеткіліксіз, ал жүктеме кестесінің шарты бойынша барлық турбиналар жұмыс жағдайында болуы керек және электр энергиясын конденсациялық әдіс бойынша өндіругетура келеді, сондықтан бутурбиналы ЖЭО-дағы агрегаттар арасындағы жылулық жүктемесінің тиімді таралу мәселесі туындайды.
Электр энергиясының максималды аралас өндірілуі ЖЭО-да аса жоғары жылулық үнемділігін анықтайды, яғни барлық турбиналардың бастапқы және соңғы параметрлері (конденсация температурасы) бірдей болған жағдайда. Егер ЖЭО-да турбиналардың бастапқы параметрлері әртүрлі болса, онда электр энергиясының максималды аралас өндірілуі ЖЭО-да аса жоғары жылулық үнемділігін анықтамайды.
ЖЭО-ның кез-келген қондырғыларының аса жоғары үнемділігінің шарты болып электр энергиясы мен жылудың берілген саны мен сапасына байланысты жіберу шартты отынның минималді шығыны болып табылады.
Жылуэнергетикада жылудың жұмысқа айналу саласындағы техникалық ілгерілеудің басты бағыты жылукүштік циклға жылу жіберудің орташа температурасы жоғарылағанда және циклдан жылуды алудың орташа температурасы төмендеуімен сипатталады.
Бұл басты бағыттарды жүзеге асыру шарты энерготасығыштарды қолдану түріне байланысты болады.
Су буын қолдану кезінде циклдан жылуды алу температура түсуі конденсаторда суық циркуляциялы суды қолдану кезінде мүмкін немесе желідегі суды жылу желілерінің қайтымды құбырөткізгішінде қолдану кезінде мүмкін.
Циклға жылу жіберуде орташа температурасының жоғарылауы шешімі аса күрделі болып есептеледі, яғни жіберілетін су буының орташа температурасы артқанда будың қысымы да көтеріледі. Сондықтан будың бастапқы параметрлерінің әрбір жоғарылауынан жаңа мәселе туындайды - бұл жаңа қазандық пен турбиналарды дайындау үшін жоғары берікті, температура төзімді құрылымдық металды құру болып табылады.
Жылуды жұмысқа айналдыру цклының бір жолы, энерготасығыштарды сәйкесінше олардың физикалық қасиеттеріне байланысты пайдалану болып табылады. Мысалы, газды пайдалануға болады - яғни газдың температурасы артқанда қысымы тұрақты болып қалады. Бірақ газды пайдаланғанда циклдан алынған жылудың температурасының төмендеуі компрессордағы және турбинадағы қысымның өзгеруіне әкеледі.
Мұндай жағдайда бугазды қондырғыларды пайдаланған тиімді шешім болып табылады, яғни циклдың жоғары температуралы бөлігі үшін газды, ал төмен температуралы бөлігі үшін - су буын пайдаланад

1. ЖЫЛУТҰТЫНУДЫ ЕСЕПТЕУ

Тұрғын аудандар немесе өндіріс кәсіпорындарының жылумен қамту жүйесін жобалау кезінде жылу жүктемелерінің есебін еселенген көрсеткіштермен орындайды.
Жылуландыру ауданы: Қызылорда
Аудан тұрғын саны мың.адам: 60
Өндіріс кәсіпорын құрылыс қуаты мың.м3: 560
1.1 Жылытуға кеткен жылу шығыны

Жеке өндірістік ғимараттардың есептік (максимал) жылу шығыны:

, кДжс, (1.1)
1) Термиялық цех

2) Ұсталық цех

3) Механикалық цех

4) Механо-жөндеуші

5) Жөндеуші цех

6) Қоймалар

7) Әкімшілік және тұрмыстық бөлмелер

мұндағы - инфильтрация коэффициенті;
- ғимараттың жеке бөлмелерінің ішкі ауасының орташаланған температурасы (қосымша 4),;
- климаттық ауданға байланысты қолданылатын жылытуды есептеуге арналған сыртқы ауаның есептік температурасы (қосымша 6),;
- құрылыс көлемінен тәуелді ғимараттың меншікті жылыту сипаттамасы (қосымша 7), Дж(с. м3град);
V - сыртқы көлем бойынша жеке ғимараттың құрылыс көлемі, м3;
ішкі жылу бөлулерді ескеретін коэффициент.
Шойын балқытатын, болат қорытатын және мыс қорытатын цехтар үшін =0,25...0,5; термиялық және ұсталық үшін =0,5...0,7; қалған цехтар үшін 1-ге тең.
Инфильтрация коэффициенті былай анықталады:

, (1.2)
1) μ1=0.0352∙9.81∙201+2512+24.01=1.22
2) μ2=0.0362∙9.81∙10(1+2516)+24.01=0.8 2
3) μ3=2∙9.81∙10∙1+2516+24.01=0.84
4) μ4=2∙9.81∙15∙1+2512+24.01=1.15
5) μ5=2∙9.81∙10∙1+2512+24.01=0.95
6) μ6=2∙9.81∙5∙1+2518+24.01=0.62
7) μ7=2∙9.81∙3.5∙1+2518+24.01=0.54
мұндағы в - инфильтрация тұрақтысы, өндіріс ғимараттары үшін, в =0,035...0,040 см;
g - еркін түсу үдеуі 9,81 мс2;
l - ғимараттардың биіктігі, м. Қоғамдық және әкімшілік ғимараттар үшін қабат биіктігіне сәйкес - 3,5 м. Өндіріс ғимараттары үшін l = 5...30 м мәнін қабылдауға болады;
- ең суық айлардағы желдің орташа жылдамдығы (қосымша 6), мс.
Ауданның тұрмыстық және қоғамдық ғимараттары жайлы мәлімет жоқ болса, жылытуға кететін жылу шығыны [8] сәйкес келесі формуламен анықталады:

, кДжс, (1.3)
Qomax=1.62∙480∙1031+0.25=972MДжс
мұндағы - тұрғын ауданның 1 м2 жылытуға кеткен жылу шығынының еселенген максимал көрсеткіші (қосымша 5), кДж(см2);
- тұрғын ауданы, ауданның бір тұрғынына 8 м2 мөлшерінен анықталады, м2;
KO - қоғамдық ғимараттарды жылытуға кеткен жылу шығынын ескеретін коэффициент, 0,25-ке тең деп қабылданады.

1.2 Желдетуге кететін жылу шығыны

Желдетуге кеткен жылу шығыны жергілікті желдету жүйелерінің жобасы немесе типтік ғимараттар жобасы бойынша қабылданады. Ондай жобалардың болмауы кезінде желдетуге кеткен жылу шығынын еселенген көрсеткіштер бойынша анықтайды.
Өндірістік ғимараттар үшін желдетуге кеткен жылу шығыны келесі формуламен анықталады:
, (1.4)
мұндағы - ғимараттың құрылыс көлемі мен қолдану аясынан тәуелді ғимараттың меншікті жылыту сипаттамасы. (қосымша 7), Дж.(м3сград.);
- желдетуге арналған сыртқы ауаның есептік температурасы (қосымша 6), .
1)Термиялық

2)Ұсталық цех

3)Механикалық цех

4)Механо-жинаушы цех

5)Жөндеуші цех

6)Қоймалар

7)Әкімшілік және тұрмыстық бөлмелер

Тұрғын ауданға арналған жылытуға кеткен жылу шығыны [8] сәйкес келесі формуламен анықталады:
, кДжс, (1.5)
мұндағы KВ - қоғамдық ғимараттарды желдетуге кеткен жылу шығынын ескеретін коэффициент, 0,4-ке тең деп қабылданады;
Кo - қоғамдық ғимараттарды жылытуға кеткен жылу шығынын ескеретін коэффициент, 0,25-ке тең деп қабылданады;
q - 1 м2 тұрғын ауданды жылытуға кеткен максимал шығынның еселенген көрсеткіші (қосымша 5), кДжс.

1.3 Ыстық сумен қамтамасыз етуге жұмсалатын жылу шығыны

Душ бөлмелері бар өндіріс цехтарын ыстық сумен қамтуға кеткен жылудың орташа апталық шығыны:
, кДжс, (1.6)

мұнда C - судың жылу сыйымдылығы (қосымша 10), кДж(кг.град);
р - цехтағы душ ұяшықтарының саны;
а - бір душ ұяшығына кеткен ыстық су шығынының нормасы, 0,075 кг(с.душ.сетка.) деп қабылданады;
- суық су құбыры суының температурасы, .
Суық су температурасы жайлы мәлімет жоқ кезде жылыту маусымында =5 және жаз маусымында =15деп қабылданады [8].

Аусымдардың бірінде жұмыс істеуінің санына байланысты душ ұяшықтарының санын қабылдау керек, оларды мына формулалар бойынша анықтауға болады.
Өндіріс цехтары үшін:

(1.7)
Әкімшілік ғимараттар үшін:
(1.8)

P=506=8
2) P=2005=40
3) P=49515=31
4) p=80015=53
5) m'=0.005∙20∙103=100 p=1005=20
6) m'=0.002∙5∙103=10 p=1010=1
7) m'=0.001∙20∙103=20 p=2010=2

мұндағы V - жеке ғимарат немесе цехтың құрылыс көлемі, м3.
Бір душ ұяшығына жүктемені келесі ретте қолдану ұсынылады:
а) айқын жылу артықшылықтары бар байқаусыз және айқын сұйықтық, шаң, аса ластанған заттар жоқ бөлмелерде өтетін өндірістік процесстер үшін 6-дан 15 адамға дейін.
б) жағымсыз метерологиялық жағдайларда, айқын сулылық, шаң, аса ластаушы заттармен өтетін өндірістік процесстер үшін 3-тен 6 адамға дейін.
Тұрғын аудандарындағы тұрғын және қоғамдық ғимараттардың саны мен типі жайлы мәліметтер жоқ кезде тұрмысты ыстық сумен қамтуға кеткен ортаапталық шығынын келесі формуламен анықтауға болады:

, кДжс, (1.9)

мұндағы 1,2 - ыстық сумен қамтитын құбырдың бөлмеге жылу беруін ескеретін коэффициент;
m - аудан тұрғындарының саны, адам;
а - тұрғын ғимараттарында ыстық судың шығынының нормасы, бір тұрғынға 110 лтәу деп қабылданады;
в - қоғамдық ғимараттарында ыстық судың шығынының нормасы, мәліметтер жоқ болса тәулігіне 1 адамға шаққанда 25 л тең деп қабылданады.

Жаз маусымындағы өндіріс кәсіпорындарындағы ыстық сумен қамтуға кеткен жылу шығыны жылыту масымына кеткен шығынға қатынасынан анықталады:

, кДжс, (1.10)

мұндағы - жаз маусымындағы ыстық сумен қамтуға кеткен орташа сағаттық су шығынының төмендеуін ескеретін коэффициент, мәліметтер жоқ кезде 0,8 деп қабылданады, ал өндіріс кәсіпорындары, курорттық және оңтүстік қалалар үшін 1-ге тең деп алынуы шарт.
1) Qгвл=132,51∙55-1555-5=106

2) Qгвл=662,4∙55-1555-5=529,92

3) Qгвл=516,36*0,8=413,08

4) Qгвл=877,68*0,8=702,14

5) Qгвл=331,2*0,8=264,96

6) Qгвл=16,56*0,8=13,24

7) Qгвл=33,12*0,8=26,49

1.4 Жылу жүктемесінің жылдық графигін тұрғызу

Жылу тұтыну есебі тұрғын аудандар үшін - бүтіндей, өндіріс кәсіпорындарына - цехтер бойынша орындалады.
Жылудың суммалық шығыны:

(1.11)
1)Qсум=544,4+1859+132,51+106=2651,9 5
2) Qсум=940,21+1050+662,4+529,92=3182, 53
3) Qсум=5476+594+516+413=6999
4) Qсум=6682+520+877,68+702,14=8781,82
5) Qсум=764,79+62,4+331,+264,96=1423,3 5
6) Qсум=233,36+16,56+84,8+13,24=347,96
7) Qсум=384,07+70,4+33,12+26,49=514,08
(1.11) формула бойынша жылудың температурасындағы есептік (максимал) шығыны анықталады. Сыртқы ауа температурасының өзгерісімен абоненттердің жылу шығыны өзгереді. Жылыту маусымының соңындағы температура жылудың максимал шығыны.
Температура кезіндегі жылыту мен желдетуге кеткен минимал жылу шығыны келесі есептеумен анықталады:
(1.12)
1)Qomin=554.412-812+25=59.87

2) Qomin=940.2116-816+25=183.34

3) Qomin=547616-816+25=1067.82

4) Qomin=6682∙12-812+25=721.65

5) Qomin=764.79∙12-812+25=82.59

6) Qomin=233.36∙18-818+25=88.33

7) Qomin=384.0718-818+25=88.33

(1.13)
1) Qвmin=185912-812+14=278,85

2) Qвmin=1050∙16-816+14=273

3) Qвmin=594∙16-816+14=154,44

4) Qвmin=520∙12-812+14=78

5) Qвmin=62,4∙12-812+14=9,36

6) Qвmin=84,8∙18-818+14=26,5

7) Qвmin=70,4∙18-818+14=22
Qomin=2257.27кДжс
Qвmin=842.12кДжс
Жылу жүктемесінің есептік (максимал) және минимал көрсеткіштерін қолданып жылудың жылытуға, желдетуге және тұрғын алабы мен өндіріс кәсіпорнының сыртқы температураға тәуелді ыстық сумен қамтуға кеткен шығынының суммалық сағаттық графигі салынады (графиктің сол жағы, сурет 1)

Кесте 1 - Жылуландыру ауданының жылу тұтыну есебі
Жылутұтыну атауы
Құрылыс көлемі, м[3]
Бөлмедегі ауа температурасы, [0]С
Жылытуға есептік сыртқы температура, [0]С
Желдетуге есептік сыртқы температура,С
Инфильтрация коэффициенті
Ішкі жылу бөлу коэффициенті
Жылыту сипаттамасыкДжм.с.град
Желдеткіштік сипаттама
Адам саны
Цехтағы душ ұяшықтары саны
Жылытуға жылу шығыны, кДжс
Желдетуге жылу шығыны кДжс
Ыстық сумен қамтуға жылу шығыны кДжс
Суммалық жылу шығыны кДжс

V

tно
tнв
μ
α
qo

m
p
max
0
Q
max
В
Q
ГВ
Q
СУМ
Q
Ондіріс кәсіпорны, цех
560

1)Термиялық
50
+12
-25
-14
1,22
0,5
0,27
1,43
50
8
554,44
1859
238,51
2651,95
2)Ұсталық
100
+16
-25
-14
0,82
0,7
0,18
0,35
200
40
940,21
1050
1192,32
3182,53
3)Механикалық
165
+16
-25
-14
0,84
1
0,44
0,12
495
31
5476
594
929,44
6999,44
4)Механо-жинаушы
200
+12
-25
-14
1,15
1
0,42
0,10
800
53
6682
520
1579,82
8781,82
5)Жөндеуші
20
+12
-25
-14
0,95
1
0,58
0,12
100
20
764,79
62,4
596,16
1423,35
6)Қоймалар
5
+18
-25
-14
0,62
1
0,67
0,53
10
1
233,36
84,8
29,8
347,96
7)Әкімшілік
20
+18
-25
-14
0,54
1
0,29
0,11
20
2
384,07
70,4
59,61
514,08

Жалпы
560

15034
4240,6
4625,66
23901,13
Тұрғын аудан

972000
77,76
24840
996917,76

Барлығы

987034
4318,36
29465,66
1020818,89


1 сурет. Жылдық жылу шығынының графигінің мысалы

Алынған жылу шығынының суммалық сағаттық графигінің негізінде оң жақта жылдық жылу жүктемесінің жалғастырылған графигі салынады. Ол үшін абцисса осінде жылыту маусымы кезіндегі сыртқы температуралар тұрақталу сағаттарының саны қойылады (қосымша 8), сол жағынан берілген температурадағы жылу жүктемесінің мәндері көшіріледі. Орталық нүктелерінен тегістелетін сатылы график пайда болады.
Жылдық жылу шығынын есептеу алынған масштабтың ескерілуімен графиктің оң жағының ішіндегі үшбұрыштың ауданын қосумен есептеледі.

2 ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ СХЕМАСЫ

Гидравликалық есепті орындау үшін жылумен қамту ауданының бас жоспары бойынша анықталатын жылу көзі мен абоненттер ара қашықтығын білу керек. Бас жоспар студенттердің өздерімен құрылады, онда берілген жылумен қамту ауданының ерекшеліктерін ескеру шарт. Ауылдық аймақтағы жылумен қамту ауданының бас жоспарының мысалы 2-суретте көрсетілген. Егер жылумен қамту ауданы қалада орналасса, биіктіктердің ауытқуын беруге болады. Бас жоспарда қысқы және жазғы айлардың жел тармақтары бейнеленеді, желдердің бағыттар бойынша қайталануы қосымша 9 берілген.
Жылу көзінің және жылу тұтынушылардың орналасуы басты жел бағытын ескеруі міндет.
Жылу трассасының жоспары мен профилін таңдаған кезде келесі жайттарды басшылыққа алу керек:
1. Жер үсті төсемдері, арзан болғандықтан, өндіріс объектілері мен салынбаған аудандар және шалшықты, қатты қиылыспалы мекендерге ұсынылады.
2. Жерасты төсемдері қаланың салынуға тиіс аудандарына қолданылады. Жерасты төсемдері өтпелі және өтпейтін каналдарда каналдар жүйесін дренирлеу жағдайын қиындатады, жүйелер салуды қымбаттатады.
3. Жылутрассасы түрлі инженерлік құрылыстарды кесіп өткендіктен арнайы қосындылар мен қорғау құралдарын талап етеді, сондықтан кесіп өту (мүмкіндігінше) тік бұрышты болып, құрылыс пен құбыр арасындағы қажетті саңылаулардың сақталуымен жасалуы шарт.
Трасса жоспары бойынша аймақ профилі құралады және онда құбырды төсеу амалы таңдалады, яғни трасса профилі (сурет 3). Құбыр диаметрлерін есептегеннен кейін каналдар, траверстер, эстакадалар мен құрылыстардың қажетті өлшемдері канал немесе эстакада типі бөліміне енгізіледі. Трассаның жоспары мен профилінің көмегімен аумақтардағы бұрылыстар мен көтерілулер саны оңай есептеледі.

2 сурет. Жылуберетін ауданның бас жоспары М1:10000

3 сурет. Жылу тарататын жүйе жолының профилі

4 сурет. Жылу жолының сүлбесі

Құбырдың қаңқалық схемасы құрастырылады (сурет 4), онда шығару байламдары белгіленеді. Схеманы құрастыру гидравликалық есептің аяқталуынан кейін бітеді.

3 ЖҮЙЕЛІК СУДЫҢ ШЫҒЫНЫН АНЫҚТАУ

Орталықтандырылған жылу беруді реттеудегі сулық жылу жүйелеріндегі құбыр диаметрін анықтауға арналған судың есептік сағаттық шығынын жылу беру үшін, желдету және ыстық сумен қамту үшін бөлек келесі формулалар бойынша анықтап, кейін қосу керек.
Жылытуға судың есептік сағаттық шығыны:

. (3.1)
1)Goжалпы=150344,417150-70=42,54

2)Goтұрғын ауд=9720004,417(150-70)=2750,73

Goбарлығы=9870344,417150-70=2793,28
Желдетуге судың есептік сағаттық шығыны:

. (3.2)

1)Gвжалпы=4240,6353.36=12

2)Gвтұрғын=77.76353.36=0.22

3)Gвбарлығы=4318.36353,36=12.22
мұнда және -сәйкесінше өндіріс пен тұрғын ауданның жылыту мен желдетуге кеткен максимал жылу шығыны, кДжс;
с - судың жылусыйымдылығы (қосымша 10), кДж(кг.град);
- сыртқы ауаның температурасындағы сулық жылу жүйесінің беруші және кері жолындағы су температурасы,°С;
- сыртқы ауаның температурасындағы сулық жылу жүйесінің беруші және кері жолындағы су температурасы, сәйкесінше және тең деп қабылдана алады,°С.
Жылытуды жобалауға арналған қосқұбырлы су жүйелеріндегі беруші құбырдағы сыртқы сыртқы ауаның есептік температурасындағы су температурасы = 150°С деп қабылданады. Негізделсе төменірек (95 °С дейін) немесе жоғарырақ (200°С дейін) температурадағы су қолдану рұқсат етіледі. [8]
Бір мезгілде қосқұбырлы су жүйелерінде жылу жылытуға, желдетуге және ыстық сумен қамтуға берілсе, орталықтандырылған жылу беруді сапалық реттеу қолданылу керек. Бұл кезде кері құбырдағы су температурасы жабық жылумен қамту жүйелері үшін = 70°С және ашық жүйелер үшін = 60°С деп қабылдану керек.[8]
Жылумен қамтудың ашық жүйелеріндегі ыстық сумен қамтуға кеткен судың есептік шығыны:
, (3.3)
мұнда және - жүйеге түсетін тұтынушыларды ыстық сумен қамту және суық суқұбырының су температурасы (жоғары қара),°С.
Жабық жүйедегі тұтынушылардың сужылытқыштарының қосылуының параллель схемасындағы ыстық сумен қамтуға кеткен судың есептік шығыны:

, (3.4)
1)Gгв=4625.664.417(80-30)=20.94

2)Gгв=24840220.85=112.47

3)Gгв=29465.66220.85=133.25
мұнда t11 - су температура графигінің сыну нүктесіндегі жылу жүйесінің беруші құбырындағы су температурасы, t11 = 60...80 оС;
t23 - ыстық сумен қамту параллель қосылған су жылытқыштан кейінгі су температура графигінде сыну нүктесіндегісу температурасы, t23 = 30оС деп қабылдау ұсынылған.
Жылу жүйесінің әрбір учаскесі үшін судың есептік шығыны есептеледі. Нәтижелері кесте 2 енгізіледі.

2 кесте - Судың есептік шығындары
Участок номері
Судың есептік шығындары, кгс.Gгв

0 - 2
1 - 2
1 - 3
2793.28
2750.73
42.54

12.22
0.22
12

133.41
112.47
20.94

2938,91
2863.42
75.48

Жылумен қамтудың жабық жүйелерінде судың есептік қосынды шығыны жылу жүктемесінің әр түріне кеткен есептік су шығыны болып табылады, бұл ретте жылу жүйесіндегі су бөлектенбегендіктен беруші және кері жолдағысы бірдей

, кгс, (3.5)

мұнда -жылытуға, желдетуге және ыстық сумен қамтуға кеткен жүйелік судың есептік шығыны, кгс.

Gp1=42.54+12+20.94=75.48
Gp2=2750.73+0.22+112.47=2863.42
Gp3=2793.28+12.22+133.41=2938.91

4 ПЬЕЗОМЕТРИЯЛЫҚ ГРАФИК

Пьезометриялық графикте берілген масштабта аймақ рельефы, қосылған ғимараттар биіктігі мен желідегі арын енгізіледі.
Қате шешімдерді болдырмау үшін сулық жылу жүйесінің гидравликалық есебін жасамас бұрын статикалық арындардың деңгейін және шекті мүмкін етілген максимал және минимал гидродинамикалық жүйедегі арындар жолын белгілеу керек. Оларға қарап пьезометриялық графиктің қасиеттерін таңдаймыз, онда кез-келген күтілген режимде жылумен қамту жүйесінің кез-келген нүктесінде арындар мүмкін етілген шектерден шықпауы шарт.
Жылумен қамту жүйесінің кез-келген режимінде келесі шарттар орындалу керек:
1. Нақты қысымдар жылумен қамту көзінің құрылғылары, жылу жүйесі және абоненттік құрылғылардың белгіленген мүмкін етілген шекті қысымынан аспау керек.
2. Жылумен қамту жүйесінің барлық элементтерінде сорғылар кавитациясын болдырмау және ауаның сорғылауынан жүйені қорғау үшін артық қысым (атмосфералықтан жоғары) ұсталу керек. Артық қысымның минимал мәні 0,05 МПа (5м.су.бағ.) қабылданады.
3. Жылумен қамту жүйесінің гидродинамикалық режимінде (яғни су циркуляциясы кезінде) судың қайнап кетпеуі үшін жүйенің әрбір нүктесінде қысым ұсталу керек. Жүйедегі су температурасындағы су буының қанығу қысымынан жоғары болу керек. Қанығу қысымы қосымша 10 анықталады.
Соңғы шарт гидростатикалық режимді қарастырғанда ескерілмейді, себебі су температурасы 100 оС-қа немесе төмен дейін төмендетуге болады станцияда желілік суды жылытуды сөндіру арқылы. Бұл кезде артық қысымды ұстау қажеті жоқ, себебі су буының 0,1 МПа қысымдағы қанығу температурасы 100 оС.
Пьезометриялық графикті жасау гидростатикалық режимнен басталады, яғни жылу жүйесіндегі су циркуляциясы жоқ және жүйе температурасы 100 оС дейінгі сумен толып тұрғанда, бұл кезде барлық тұтынушылар тәуелді схемамен қосылған. Жүйедегі толық статикалық арын деңгейі белгіленеді және толық жылумен қамту жүйесіне жалпы статикалық аймақ орнату мүмкіндігі сараланады, және ондай шешімге мүмкіндік бермейтін себептер анықталады.
Толық жылумен қамту жүйесіне жалпы статикалық аймақ орнату экспулатацияны жеңілдетеді және жылумен қамтудың сенімділігін жоғарылатады, сондықтан бұл шешім қажетті болып табылады.
Жылыту құрылғыларының жылыту жүйесіне қосылуының тәуелді схемасында толық статикалық арын жылыту құрылғыларынынң жоғарғы нүктелерінде артық 0,05МПа (5м.су.бағ) қамтамасыз ету арқылы келесідей анықталады:

(4.1)

мұнда -ғимарат орналастырылған геодезиялық белгі, м;
L- ғимарат биіктігі, м.
Жылумен қамту жүйесінің барлық элементтері толық статикалық арында болады, алайда пьезометриялық статикалық арын жылумен қамту жүйесінің түрлі элементтерінде бірдей емес. Әрбір элемент үшін пьезометриялық статикалық арынды келесідей анықтауға болады:
, м, (4.2)

мұнда -жүйенің әр элементінің геодезиялық белгісі.
Пьезометриялық статикалық арынның деңгейімен жылумен қамту жүйесінің барлық элементтерінің механикалық беріктілік шарттары тексеріледі, мүмкін етілген мәндерді ескерумен, ол мәндер қосымша 12 келтірілген. Ең кіші мүмкін етілген арын жергілікті жылыту жүйелерінде болады, оларға статикалық режим үшін салынған график сараптамасына бағдарланады.
Егер арын 60 м.су.бағ. артық тек белгілі бір ғимараттарда ғана болса, олардың жергілікті жүйелерін жылуалмастырғыштарды қолдана отырып тәуелсіз схемамен қосу керек. Егермұндай жоғары арын бүтін ауданда белгіленсе, жылу жүйесін бөлек аймақтарға бөледі.
Сурет 5-те жылумен қамту жүйесінің статикалық режимі үшін арындар графигінің мысалы келтірілген. Шартты түрде құбырларды төсеу белгісі, сорғыларды және жылыту құрылғыларын орнату белгісі жер белгісімен бірдей болады, ал жылумен қамту көзі 0 белгісінде орналасқан. Өндіріс кәсіпорын ғимараттары 20 м биіктікке ие және 15 м геодезиялық белгіде орналасқан. Тұрғын ңимараттар 33 м биіктікке ие және 12 м геодезиялық белгіде орналасқан. Жүйенің ең жоғарғы нүктесі тұрғын ғимараттарының жоғарғы қабаты болады. Онда жүйедегі толық статикалық арын:

.
Сәйкесінше тұрғын және өндірістік ғимараттардың төменгі қабаттарындағы жылумен қамту құрылғыларының пьезометриялық арындары:

;
;

Яғни жылумен қамтудың бұл жүйесіне абоненттердің жылытушы құрылғыларын тәуелді схема бойынша қосуға болады және бүтін жүйе үшін жалпы статикалық аймақ орнатылады.
Жылумен қамтудың гидродинамикалық режимінде арын графигі судың есептік шығыны мен максимал есептік температурасы кезіндегі судың құбырдағы қозғалыс жағдайынан жасалады. Жүйенің кез-келген нүктесіндегі арындар жоғарыда келтірілген беріктік шарттарын қанағаттандыруы шарт. Графикке жүйенің беруші және кері жолы үшін мүмкін етілген максимал және минимал пьезометриялық арындар деңгейлері енгізіледі.
Айтарлықтай вертикаль габариттері бар (мыс. су жылытқыш қазандық биіктігі 10- 15 м) құрылғылар үшін мүмкін етілген максимал пьезометриялық арын шамасы төменгі нүктеден есептеледі. Сонымен қоса, су жылытқыш қазандықтың бөлек трубкаларында су температурасының есептік температурадан жоғары локальді ысу мүмкіндігіне байланысты шығудағы коллектор үшін минимал мүмкін етілген пьезометриялық арын шамасы есептік температурасынан 30 оС жоғары температурада анықталады.
Максимал мүмкін етілген гидродинамикалық пьезометриялық арын шамасы анықталады:
oo жылу жүйесі құрылғылары (құбыр, арматура) мен жылумен қамту көзінің (бу сулық жылытқыштар, су жылытқыш қазандықтар) механикалық беріктік шарты бойынша беруші жол үшін;
oo абоненттердің қосылуының тәуелді схемасында жылытқыш және желдеткіш құрылғылардың механикалық беріктік шарты бойынша, тәуелсіз схемада сулық жылытқыштардың механикалық беріктік шарты бойынша кері жол үшін.
Минимал мүмкін етілген гидродинамикалық арын шамасы әдетте анықталады:
oo суды қайнап кетуден қорғау шарты бойынша беруші жолға;
oo жүйеде вакуумды болдырмау шарты бойынша және сорғылардың сорушы жағында кавитацияның алдын алу үшін кері жолға.
Сурет 6 жоғарыда қарастырылған жылумен қамту жүйесінің гидродинамикалық арын графигін тұрғызу көрсетілген. Беруші жолдағы судың есептік температурасы 145 оС деп берілген. Толық статикалық арын 50 м. Абоненттердің жылыту құрылғылары (шойын радиаторлары) тәуелді схемамен қосылған. Жылу көзінде биіктігі 10 м болат су жылытқыш қазандық пен жүйелік суды жылытқыш орнатылған.
Пб сызығы станциядығы коллектордың беруші жолынан абоненттер кірісіне дейінгі мүмкін етілген арынды көрсетеді. Ол гидравликалық жоғалтуларды ескерілген (220 м) болат су жылытқыш қазандық, құбыр немесе беруші жол арматурасының (160 м) беріктік шартымен анықталады.
Пм сызығы жүйенің беруші жолындағы минимал мүмкін етілген арынды көрсетеді. Ол судың қайнап кетпеуін қамтамасыз ету қазанның жоғарғы нүктесінде 175 оС (10+93 = 103 м) температурада және беруші жолда 145 оС (45 м) температурада шартымен анықталады.
Об сызығы абоненттік кірулерден кіруші Жылуландырулық жылытқыш коллекторына дейінгі жүйенің кері жолындағы максимал мүмкін етілген арындарды көрсетеді. Ол жылытқыш (140 м) және тәуелді схемамен қосылған жылытқыш шойын радиаторлардың (60 м) механикалық беріктілік шартынан анықталады.
Ом сызығы жүйенің кері жолындағы максимал мүмкін етілген пьезометриялық арынды көрсетеді. Ол кері жолдағы артық қысымды қамтамасыз ету мен сорғылардың сорушы жолында ауа сору мен кавитацияны болдырмау үшін артық қысымды қамтамасыз ету (5 м.су.бағ.) шартымен анықталады.
Нақты арындардың графигін тұрғызу үшін станция коллекторлары мен абоненттерде орналастырылған арындар мәндері беріледі. Қажет етілген абоненттік кіру немесе орталық жылу пунктінде орналастырылған арын мәні жылутұтынушы құрылғы аймағының сипаттамасы мен жылу жүйесіне оның қосылу схемасына тәуелді.

5 сурет

6 сурет
Қосылу байламдары абоненттік кіруде орналастырылса кесте 3 келтірілген мәндерді қабылдауға болады.

3 кесте - Абоненттерде орналасқан арындар
Қосылу схемасы
, м
Жылытушы және желдетуші құрылғыларды элеваторды қолданбай тәуелді қосу және беттік жылытқыштар көмегімен тәуелсіз қосылу.
6 - 10
Жылытушы құрылғылардың элеватор көмегімен қосылуы.
15 - 20
Ыстық сумен қамтушы және элеватор байламындағы су жылытқыштарын кезекпен қосу.
20 - 25

Станцияның кері коллекторындағы толық арын Но 5 м.вод.ст. кем болмауы керек кері жолдағы артық қысымды қамтамасыз ету шартынан. Есептеуде Но = 10...20 м деп қабылдау ұсынылған.
Станцияның беруші коллекторындағы толық арын шамасы:

, (4.3)
Hn=10+180=190
Ho=10+34=44
мұнда - жүйелік сорғымен дамитын арын, м.
Бұдан шамасы басынан екі шарттан берілу керек:
- шамасы Пб және Пм сызықтарымен (сурет 6) шектелген аймақтан шықпауы керек, жүйені сынауда Нп 25 % арту мүмкіндігін ескерумен;
- шамасышамасынан тәуелді, яғни бар сорғылардың дамытатын арындарына бағдарлану керек, сол сорғылардың өндіргіштігін ескере отырып (қосымша 41).
Онда станция коллекторларында орналасқан арын:


, (4.4)
∆Hcn=190-10-20=160
∆Hco=44-10-20=14
мұнда - жүйе суы арынының станцияның жылужылытқыш құрылғыларында, пиктік қазандықта және станция коммуникацияларында (әдетте 20-25 м) жоғалтулары.
Станция коллекторларында және абоненттерде орналасқан арынды біліп жылу жүйесі құрылғыларындағы үйкелуге кеткен арын жоғалтуларын анықтауға болады.

. (4.5)
∆Hmcn=160-20=140
∆Hmco=14-20=-3
Қосқұбырлы жылумен қамтудың жабық жүйесінде арынның бұл жоғалтулары беруші және кері жолдарға тең бөлінеді:
, (4.6)

∆Hnn=∆Ho=1402=70

∆Hno=-62=-3
мұнда және - сәйкесінше жылу жүйесінің беруші және кері жолындағы арын жоғалтулары, м.
Жабық жүйелерде сорғы, сорғы-қоспалағыш немесе дроссельдеуші подстанциялардың болуы, ашық жүйелерде аймақ рельефы өз ерекшеліктерін пьезометриялық графикке енгізеді, оларды ескеру керек.
Нақты арындар графигін салу үшін алдымен есептік магистральдегі арын төмендеу сипатын біледі. Егер профиль жағдайы, ғимарат биіктігі немесе басқа жайттардан шектеу болмаса, арынның төмендеу сызығын (пьезометриялық график) түзусызықты таңдайды.
Қосылудың тәуелді схемасында беруші жолындағы нақты толық гидродинамикалық арын сызығы статикалық арын сызығын кесіп өтпегені абзал. Бұл жағдайда жылу жүйесінің жылыту құрылғыларының қосылу байламдарында көтеруші сорғы подстанцияларын тұрғызу қажеттілігі болмайды, яғни жүйені оңтайландырады және жұмыс сенімділігін арттырады. Кері жолдағы нақты толық гидродинамикалық арын сызығы, әдетте, статикалық арын сызығын кесіп өтеді.
Нақты гидродинамикалық арын сызығы графикке енгізіледі (сурет 6).
П сызығы жылу жүйесінің беруші жолындағы нақты арынды көрсетеді, ол
Пб және Пм сызықтарымен шектелген арын аймағының сыртына шықпайды.
0 сызығы керіі жолындағы нақты арынды көрсетеді, ол Об және Ом сызықтарымен шектелген арын аймағынан шықпайды.

5 СУЛЫҚ ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ЕСЕБІ

Сулық жылу жүйесінің гидравликалық есебінің мақсаты барлық учаскелердегі құбыр диаметрлерін анықтау, беруші және кері жолдағы қысым (арын) төмендеуін анықтау, пьезометриялық графикті тұрғызу.
Қыс мезгілінде су жүйелерінің диаметрлері жылытуға, желдетуге және ыстық сумен қамтуға максимал жылулық жүктемеде есептеледі. Есептеу нәтижелерінен тәуелсіз құбырлардың ең кішкентай диаметрлері қабылданады: бөлуші жүйелер үшін 50мм және жеке ғимараттарға тармақталуларға 25мм.
Таңдалған сулық жылу жүйелерінің құбыр диаметрлері үшін қажет болған жағдайда есептіктен ерекшеленетін су шығынындағы қысым жоғалтулары анықталады, мысалы: жаз мезгілінде ашық жүйеде қосқұбырлы жүйелерде ыстық сумен қамтуға максимал алымда. Гидравликалық есеп екі этапқа бөлінеді: бастапқы жән етексеруші.

5.1 Бастапқы есеп

Есептік магистраль таңдалады, яғни станциядан абоненттердің біріне дейінгі бағыт, ол өз алдына ең аз меншікті қысым жоғалтуларымен сипатталады. Егер станция мен кез-келген тұтынушы арасындағы қысым төмендеуі бірдей болса, магистраль ретінде станцияны ең алыс тұтынушымен қосатын сызық таңдалады.мұндай жағдай булық жүйеде барлық тұтынушыларда бірдей бу қысымында және қосқұбырлы су жүйесінде барлық тұтынушыларда бірдей арын болғанда болады. Сурет 3 пен сурет 4 келтірілген мысалда магистраль трассасы 0-1-2 бағыты болады, себебі 2 және 3 абоненттеріндегі арын бірдей деп қабылданады, ал абонент 2 ең алыс.
Есеп есептік магистральдің бастапқы учаскесінен (0-1) басталады. Б.Я.Шифринсон формуласы бойынша берілген учаскедегі орташа жергілікті қысым жоғалтулары анықталады:
, (5.1)
α0-1=0.0032938.91=1.62
α1-2=0.0032863.42=1.60
α1-3=0.00375.48=0.26
мұнда - қарастырылған учаскедегі 0-1 жылутасығыш шығыны, кгс;
z - жылутасығыштан тәуелді тұрақты коэффициент. Су үшін z = 0,03...0,05 деп қабылдау ұсынылған.
0-1 учаскесіндегі сызықтық қысым төмендеуінің бастапқы мәні, яғни құбыр ұзындығы бірлігіндегі қысым төмендеуі:
(5.2)
1)Rл0-1=886.9∙9.8∙70940∙1+0.005=616 ,42 ρ=886.9кгм3 d=0.005м

2)Rл12=886.9∙9.8∙708901+0.005=1207. 16

3)Rл13=608413.4222,2=2738.13
мұнда - судың көлемдік тығыздығы (қосымша 10), кгм3;
g - еркін түсу үдеуі, мс2;
- 0-1-2 трассасының бүкіл ұзындығы бойындағы арын жоғалтулары, м. Беруші жолдағы арын жоғалтуына тең деп қабылданады;
- 0-1-2 трассасындағы құбыр ұзындығы,м.
0-1 учаскесіндегі құбыр диаметрінің бастапқы мәні анықталады:

, (5.3)
1)dв01=0.11729380.38616.420.19=0.71 м≈700мм

2)dв12=0.1172863.420.381207.160.19= 0.62м≈612мм

3)dл13=0.11775.480.382738.130.19=0. 13м≈125мм
мұнда - құбыр диаметрін анықтауға арналған тұрақты есептік коэффициент (қосымша 11).

5.2 Тексеруші есеп

Құбыр диаметрінің бағдарланған мәні ең жақын үлкен стандартты ішкі диаметрге дейін дөңгелектенеді (қосымша 13).
Жылу жүйесі мен трасса профилінің қаңқалы схемасы көмегімен арматура кептелулерінің саны, бұрылыс саны, компенсатор саны, диаметр өтпелері саны анықталады да схемаға енгізіледі (сурет 4). Бұл кезде келесі ережелерге сүйену шарт.
Сулық жылу жүйелерінде секциялаушы тиектер әр 1000 м кем емес қашықтықта беруші және кері жолдар арасындағы перемычкамен орналастырылады, задвижкалар сонымен қоса барлық бұталану мен үлкен жылутұтынушыларға кіруде орналасады. Комепенсатор саны қозғалмайтын тіректер ара қашықтығынан тәуелді орнатылады. Қозғалмайтын тіректер жылу жүйелерінің құбырларын төсеудің барлық түрлерінде ескерілген. Қабылданатын қозғалмайтын тіректер ара қашықтықтары қосымша 14 келтірілген.
Онда 0-1 учаскесінде орналастырылған компенсатор саны тең болады:

, (5.4)
мұнда - қарастырылған учаске ұзындығы, м;
- қозғалмайтын тіректер ара қашықтығы, м.
1)nk01=940200=4.7

2)nk12=890370=2.4

3)nk13=22090=2.4
Бу құбыры су жолдарымен қоса төселген жағдайларда, қозғалмайтын тіректер ара қашықтығын екі құбырды да ескере таңдау керек.
П-бейнелі компенсатор орнатқан кезде 0-1 учаскесіндегі құбыр ұзындығы артады:

, (5.5)
1) lk01=2∙12.24∙4.7=115

2)lk12=2∙11.53∙2.4=55.34

3)lk13=2∙4∙2.4=19.2
мұнда - компенсатор ұшуы (иығы), м.
П - бейнелі компенсатор ұшуын анықтау:

, (5.6)

1) H=0.3∙193000∙0.72∙0.36100=12.24

2) H=0.3∙193∙103∙0.63∙0.36100=11,53

3) H=0.3∙193∙103∙013∙0.36100=4
мұнда сx - жылу құбырының конфигурация коэффициенті, сх = 0,3 деп ұсынылған;
E - бірінші тектің серпімділік модулі (қосымша 15), МНм2;
- құбырдың сыртқы диаметрі, м;
- максимал мүмкін етілген қуат жылу ұзаруларын есептегенде, = 100 МНм2 деп қабылдау ұсынылған;
- құбырдың есептік жылу ұзаруы, м.

Құбырдың есептік жылу ұзаруы:
, (5.7)
∆lx=0.7∙0.0125∙200∙103∙250-40=0.36
мұнда - жылутасығыш температурасынан тәуелді коэффициент (кесте 4);
- құбыр материалының сызықтық кеңею коэффициенті (қосымша 15), мммград;
- жылутасығыштың максимал температурасы (тура және кері жол үшін тура жол температурасына тең деп қабылданады), °С;
- қоршаған орта температурасы, °С.
Қоршаған орта температурасы қабылданады:
- жер үсті төсемі кезінде сыртқы ауаның ортажылдық температурасына тең (қосымша 6);
- каналсыз жер асты төсемі немесе өтілмейтін каналдарда құбыр салыну осіндегі грунт температурасына тең + 5°С;
- тоннельдердегі жерасты төсемі немесе жартылай өтпелі каналдарда каналдағы ауа температурасына тең + 40°С.

4 кесте - Құбырдың жылулық ұлғаюын есептеу коэффициенті
Жылутасығыш температурасы, °С.
Коэффициент,к1.
250 кем
0,5
250 - 300 аралығы
0,6
300 - 400 аралығы
0,7
400 артық
1

Нақтыланған 0-1 учаскесіндегі меншікті сызықтық жоғалтулар мәні:
(5.8)
мұнда - қосалқы есептік коэффициент (қосымша 11);
- берілген учаскедегі жылутасығыш шығыны, кгс.
Rл0-1'=13.64∙10-6∙2938.9120.705.25= 785.4

Rл1-3'=13.64∙10-675.4820.1255.25=4. 2kПам
Гидравликалық есепті орындау барысында жергілікті жоғалтулар шамасын шартты учаскелердің эквиваленттік сызықтық жоғалтулары арқылы анықтайды, эквивалентті ұзындығы lЭ.
0-2 учаскесіндегі барлық жергілікті қарсыласулардың эквиваленттік ұзындығы:
, (5.9)
мұнда - қосалқы есептік коэффициент (қосымша 11);
- берілген учаскеде жергілікті қарсыласу коэффициенті суммасы;
- бөлек жергілікті қарсыласу коэффициенті (қосымша 17);
п - берілген учаскедегі жергілікті қарсыласу саны.
lэ0-1=60.7∙4.36∙0.701.25=169.37
lэ1-2=60.7∙15∙0.601.25=473.46
lэ1-3=60.7∙2∙0.1251.25=9.02

0-1 учаскесіндегі қысым төмендеуі:

(5.10)
∆Po0-1'=785.4940+115.05+169.37=961к Па
∆Pо1-2'=1863.83890+55,34+473,46=1.8 8кПа
∆Pо1-3'=420019,2+220+9,02=1,04МПа

0-1 учаскесіндегі арын жоғалту:
(5.11)

∆H0-1'=961000886,9∙9.8=110

∆H1-2'=1.88∙106886.9∙9.8=212.21

∆H1-3'=1.04∙1068869=117.26
Онда жылу жүйесінің т.1 арыны беруші және кері жолдағы арын жоғалтуын ескере отырып:
. (5.12)
∆H1=160-2∙110=-60
∆H1-2=12-60-20=40
∆H1-3=160-117.26=42.74
Осымен 0-1 учаскесін есептеу бітеді.
Есептік магистральдің қалған учаскелері аналогиялық түрде есептеледі. Мысалы, келесі 1-2 учаскесін ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қызылорда қаласының табиғи – экологиялық жағдайлары
Қоршаудың жылу техникалық есебі
ҚазТрансОйл-дың жылдық есебі
Қызылорда қаласының төгінді суларын биологиялық жолмен тазартуды жақсарту
Қызылорда қаласының антропоген жер бедерінің қалыптасуы және оның аудандастырылуы
Қызылорда қаласының Абай даңғылындағы жол қозғалысын ұйымдастыруды жетілдіру
Қызылорда облысы
Қызылорда қаласы
Қызылорда облысы туралы мағлұмат
Қызылорда экологиялық ахуал
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь