Шымкент қорғасын зауытында қорғасын өндірісінің жалпы сипаттамсы


І. Шымкент қорғасын зауытында қорғасын өндірісінің
жалпы сипаттамсы

1.1 Шымкент қорғасын зауытында қорғасын өндірісінің
жалпы сипаттамсы

1. 2 Шикізат пен материал сипаттамасы

1.3 Күкірт қышқылын алу

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер тізімі
Шымкент қорғасын зауыты сырттан әкелінетін шикізатпен-сульфидті флотациялық концентратпен жұмыс істейді. Зауытқа Қазақстан, Орта Азия,Оралдың түрлі фабрикаларынан шикізаттың 20 түрі келіп түседі.Сонымен қатар басқа кәсіпорындардан қүрамында қорғасын бар қалдықтар әкелінеді.Негізі шикізатты жеткізушілер, барлық көлемнің 80-85% Ащысай (Қазақстан), Алмалық (Өзбекістан) полиметал комбинаттары жеткізеді.
Қорғасынның 10% сульфидті тотыққан кеннен алынады.Концентрат зауытқа әрбірінің сыйымдылығы 3-5 тонна болатын метал контейнерлерде жеткізіледі. Түсетін концентраттардың ылғалдылығы 12-18% шеңберінде ауытқиды. Олар кептіргіш барабанда кептіріліп, транспортерлер жүйесімен қайтадан қоймаға тасмалмалданады. 1 -кесте- Шикізат құрамы
1. Голант А.И. Системы цифрового управления в химической промышленности.- Москва, "Химия", 1985г.
2. Фиалко Г.М. Автоматизация производства серной кислоты.-Москва, "Металлургия", 1987г.
3. Амелин А.Г.Яшке Е.В. Производства серной кислоты.- Москва, "Высшая школа", 1980 г.
4. Резицкий И.Г.,Добросольская Н.П. Производства серной кислоты из отходящих газов.- Москва, "Металлургия", 1983 г.
5. Васильев Б.Г.,Отавшин М.И. Технология получения серной кислоты.- Москва, "Химия", 1983г.

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспар

І. Шымкент қорғасын зауытында қорғасын өндірісінің
жалпы сипаттамсы

1.1 Шымкент қорғасын зауытында қорғасын өндірісінің
жалпы сипаттамсы

1. 2 Шикізат пен материал сипаттамасы

1.3 Күкірт қышқылын алу

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер тізімі

І. Шымкент қорғасын зауытында қорғасын өндірісінің жалпы сипаттамсы
1.1 Шымкент қорғасын зауытында қорғасын өндірудің жалпы сипатгамасы
Шымкент қорғасын зауыты сырттан әкелінетін шикізатпен-сульфидті
флотациялық концентратпен жұмыс істейді. Зауытқа Қазақстан, Орта
Азия,Оралдың түрлі фабрикаларынан шикізаттың 20 түрі келіп түседі.Сонымен
қатар басқа кәсіпорындардан қүрамында қорғасын бар қалдықтар
әкелінеді.Негізі шикізатты жеткізушілер, барлық көлемнің 80-85% Ащысай
(Қазақстан), Алмалық (Өзбекістан) полиметал комбинаттары жеткізеді.
Қорғасынның 10% сульфидті тотыққан кеннен алынады.Концентрат зауытқа
әрбірінің сыйымдылығы 3-5 тонна болатын метал контейнерлерде жеткізіледі.
Түсетін концентраттардың ылғалдылығы 12-18% шеңберінде ауытқиды. Олар
кептіргіш барабанда кептіріліп, транспортерлер жүйесімен қайтадан қоймаға
тасмалмалданады. 1 -кесте- Шикізат құрамы

Шикізат атауы Компоненттері
РЬ
Күкіртті ангидрид (§О2) 4-0-5-0
Күкірт ангидриді (5О3) 0,04
Оттегі (О2) 12,0
Көміртек қос тотығы (СО2) 0,46
Азот (N2) 65,5
Ылғал (Н2О) 20,0
Шаң (мгм3) 200,0

Аглогаздарды байыту үшін күкірт күйдіргіш күрылғыларды кәдімгі күкіртМЕСТ
127-76 күйдіріледі.
Күкіртті қышқылдықтық өндірісте табиғи газ қолданылады, ол газөткізгіш
арқылы алынады. Электр энергисы Өзбек -энерго жүйесінен алынады. Цехта
айналым сумен істейді. Жылу энергисы негізінде шлак айдау құрылғысы мен
балқыту пештерінің жұмысы арқылы қамтамасыз етіледі.

1.3 Күкірт қышқылын алу
Қорғасын өндірісінің қаннықан газдары агломерациялық цехтың
агломашинасынан екі дымқылдаушы мұнараға салқындату үшін түседі Әрбір
кезекте техникадық суды арнайы форсункалармен тоңаздатады.
Техникалық суды форсункаларға тасмалдау 5-6 атм. Жоғары қысымға тең
сорғыштармен жүзеге асырылады.
Мұнаралар газдың электрсүзгіш камерасына кіру алдында
орналасқан, әрбір мұнараға 18 форсунка бар, олар температура жоғарлаған
сайын автоматты түрде қосылады. Мұнараға кірер алдында температура 150° С-
тан 250 С-қа дейін болады. Электросүзгішке кірерде газдың шаңдылығы
құжаттық деректерге сәйкес 10-25 гмм3 шегінде болу
керек, ал тазартылғаннан кейін 0,008-0,1гнм3 , ПӘК 99% болуы қажет.
Электрсүзгіштің жұмысын шаңды-газды зертхана бақылайды. Келесі параметрлер
үздіксіз бақыланады:
1. Дымқылдаушы мүнараға кіру және электрсүзгіштен шығудагы газдардың
температурасы.
2. Жүмыс істейтін форсункалардың саны.
3. Сүзгіш арқылы өтетін газ көлемі.
4. Мұнара мен сүзгіштердің аз метрлік жұмыс режимі. Суытылғаннан кейін
қаннықан газдар шаңнан тазарту үшін 1 жүйс
бойынша "Лурги" ФРГ қүрғақ электрсүзгішіне және 2 жүйе бойынша СЩ' 22,5x4
қүрғақ электрсүзгішіне келіп түседі.
"Лурги" фирмасының бірінші кезегі екі бір-бірінен тәуелсіз камерадан
құралады. Электрсүзгіштің әрбір камерасы тәуелсіз газ өту жолы бар екі
секцияға бөлінген.
Электрсүзгіштің секциясында төрт электрлік өріс бар, барлығы 16 оріс олар 4
селендік электрагрегатпен қызмет істейді.

Электрсүзгіштің тұндырмалы электродтары ерекше пішінді жалпақ тілік
болып келеді, қалыңдығы1,24мм, өлшемі 400x4100 мм.
Әрбір электр өрісінде 21 тұндырмалы электрод орналасқан, әрбір электрод
төрт жалпақ тіліктен құралады. Бір секцияның жұмыс қимасы 22,5м2 тең.
Электродтар цементті болаттан жасалған, жартысы жүлдыз пішінді сым, жартысы
шахматты тәртіпен орналасқан, электродтың бетін үлайтуға арналған
пісірілген стерженьдер бар квадраттық қима.
Сүзгіштердің аз метрлік режимі:
-мүнара алдында± 0, сүзгіштер артында-Юмм су діңгегі;
-электр өрісіндегі газ жылдамдығы -0,25 мсек тең.
Қүрғақ электрсүзгіштерде шаңнан тазартылған кейін, қаннықан газдар шаю
бөліміне түседі. Шаю бөлімінде газ тізбектей формүнарадан өтеді, 1 шаю,
электрсүзгіштің бірінші қадамы, 2 шаю мүнарасы, электрсүзгіштің екінші
қадамы.
Формұнара газды қүрғату және шаңнан шаюға арналған. Газ мүнараның төменгі
бөлігінен Ø 182Омм көлбеу газөткізгіш арқылы кіріп, жоғарғы жағынан мүнара
қақпағынан сондай газөткізгіш арқылы шығады. Суарушы қышқыл мүнараны
суландыру үшін коллектор және тоңаздатқыш арқылы өтеді, мүнараны өтіп, оның
түбінде жиналады да, титанды қышқылөткізігш арқылы мүнарадан түндырғышқа
шығарылады Габариттері : Ø 5500мм, Н -1200мм- болаттан.
Формұнараның тұндырғышы- болаттан . Қорғасын және қышқылға төзімді
кірпішпен футерленген. Габариттері: Ø 9000мм, Н 6000 мм. Селен және шаң
қоспасы бар қышқыл түндырғышқа штуцер арқылы жоғарғы жақтан келеді;
түндырылып жоғарғы жақтан штуцер арқылы, тазаланып, Қышқыл өткізгіш арқылы
титаннан (Ø 400мм) жинағышқа бағытталады.
Мұнараның жинағышы болаттан жасалған. Габариттері: Ø 242Омм,L 10000мм.
Қышқыл жинағышқа Ø 400мм штуцер арқылы жинағыштың

жоғарғы бөлігінен келіп түседі. Жинағыштан қышқыл әрбірінің өнімділігін
250м3сағ, 7х-94 маркалы, қысымы су діңгегінің 35мм болатын екі центрдден
тепкіш сорғыштарға келіп түседі. Центрден тепкіш сорғыш қышқылды
коллекторға мұнараны суландыру үшін жібереді.
Бірінші шаю мүнарасы газды одан әрі қүрғату және шаңнан тазарң, үшін
қажет.Габариттері:0 5500мм, Н 1200мм. Суландырғыш қышқі.ц, мұнараны
суландыру үшін коллектор және тозаңдатқыштар арқылы кецц, түседі, мұнараны
өтіп, оның түбінде жиналады. Қышқылмен қоса газдцц шықкан селен мен шаң
қоспалары шығады. Суыту үшін қышқі.ц, суландырғыш тоңазытқыштарға келіп
түседі. Бірінші шаю мүнарасыіц,,,, суландырғыш тоңазытқыштары: Ø 100мм, L
ЗОООмм болатын құбырлардан құралған.
Бірінші шаю мүнарасының жинағышы. Габариттері: Ø 2420мм, 10000мм.
Қышқыл жинағышқа оның жоғарғы бөлігінде орналасқан штунер арқылы келіп
түседі. Қышқыл жинағыштан екі центрден тепкіш сорғыштарі „ жіберіледі(
өнімділігі 250м3сағ, 7х-94).
Бірінші шаю мұнарасында әлсіз қышқыл түзу арқылы газ құрамындағы SО3 пен
ылғалды жергілікті конденсациялау жүзеге асырылады. Бірінші шаю мұнарасынан
шаңнан тазартылған күкіртті газ шығады, оның құрамында аз көлемде селен
және үлкен көлемде күкіртті қышқылдық түман болады. Осы қоспалардан
тазарту үшін газды ылғалды электрсүзгіштерден бірінші қадамына - электрлік
тазалауға бағытталады.
Бірінші қадамды ылғалды электрсүзгіш.
ПМКЦ -10 - электрсүзгіштің типі. Күкіртті газ электрсүзгішпен төменнен
жоғары қарай жүріп өтеді, селен және күкіртті қышқылдың тұманның
қоспаларынан тазартылады. Электрсүзгіштің бірінші қадамынан Ø 1820мм газ
өткізгіш арқылы екінші шаю мұнарасына өтеді.

Екінші шаю мұнарасы. Күкіртті газ электрсүзгіштен төменнен жоғары пай
жүріп өтеді. Конденсат электрсүзгіштің екінші қадамынан
формұнараның тұндырғышына түседі.
Кептіргіш бөлім: Тазартылған газ шаю бөлімінен газөткізгіш арқылы Ø ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Шымкент қорғасын зауыты
Шымкент қорғасын зауытында сульфитті қорғасын қоспаларын агломерациялау үрдісінің әуе-газ режимін автоматтандыру жүйесін жасау
Қорғасын зауыты
Қорғасын. Қорғасын өндіру
Қорғасын агломерациясы
Қорғасын және оның қосылыстары
Қорғасын қосындыларынан улану
Қазақстандағы қорғасын – мырыш кен орындары
Шоғырланған күйдіруді қорғасын концентраттарын зерттеу
Қорғасын шаңынан таллийдi алу үрдiсiнiң технологиясы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь