Қате жазуларды түзету


Түгендеумен қатар қаржылық есеп беруді жасау үшін шындыққа жанасымды ақпаратты алу мақсатында таңдап алынған есептік саясатқа сәйкес барлық мүлік түрлері мен міндеттемелерге баға беруде субъект қолданатын бағалау тәртібінің шындыққа жанасымдылығын анықтау бойынша жұмыстар жүргізіледі.
Есептік кезең үшін қаржылық есеп беруді жасау өткен кезеңдегі қаржылық есеп беруде кеткен барлық қателерді ескеру қажет.
Қаржылық есеп беруді жасау кезіндегі барлық қателерді елеулі және елеусіз қателер деп белуге болады.
Егер қате пайдаланушының экономикалық шешіміне әсерін тигізсе, онда ол елеулі қате деп саналады.

Пән: Информатика, Программалау, Мәліметтер қоры
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 10 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Орта-Азиялық Университеті

ҚАТЕ ЖАЗУЛАРДЫ ТҮЗЕТУ
тақырыбы бойынша

К У Р С Т Ы Қ Ж Ұ М Ы С

Орындаған: 2 курс студенті
Экон.фак.05-04топ
______________

Қабылдаған: аға оқытушы
Алманиязова Қ.

Алматы 2007 ж.

ЖОСПАР

КІРІСПЕ

Қателерді түзету.

Түгендеумен қатар қаржылық есеп беруді жасау үшін шындыққа жанасымды
ақпаратты алу мақсатында таңдап алынған есептік саясатқа сәйкес барлық
мүлік түрлері мен міндеттемелерге баға беруде субъект қолданатын бағалау
тәртібінің шындыққа жанасымдылығын анықтау бойынша жұмыстар жүргізіледі.
Есептік кезең үшін қаржылық есеп беруді жасау өткен кезеңдегі қаржылық
есеп беруде кеткен барлық қателерді ескеру қажет.
Қаржылық есеп беруді жасау кезіндегі барлық қателерді елеулі және
елеусіз қателер деп белуге болады.
Егер қате пайдаланушының экономикалық шешіміне әсерін тигізсе, онда ол
елеулі қате деп саналады.
31 Таза табыс немесе кезеңдегі залал, елеулі қателер және есептік
саясаттағы өзгерістер бухгалтерлік есеп Стандартына сэйкес елеулі қателер
- өткен қезеңде кеткен қатенің есептік кезеңде табылуы, бұл қатенің
елеулігі сондай, оны түзету қүніне қарамастан өткен кезеңдегі қаржылық есеп
беру шындыққа жанасымды деп есептелмейді.
8 Таза табыс немесе кезеңдегі запал, негізгі қателер жэне есептік
саясаттағы өзгеріс МСФО негізінде негізгі қателерге анықтау жүргізіледі,
Негізгі қателер - бүл агымдағы кезеңде анықталған аса елеулі қате. Оның
елеулігі соншалықты, бір немесе алдағы кезеңдегі қаржыльщ есеп берулер
оларды шыгару сэтінде сенімсіз деп саналады. Бір немесе бірнеіііе алдағы
кезеңдерге қаржылық есеп беруді дайындауда кеткен қате ағымдағы кезеңде
табылуы мүмкін. Қателер мыналардың нэтижесінде пайда болуы мүмкін:
математикалық есептеулерде;
ееептік саясатты дұрыс қолданбаудан;
ақпараттарды, алдауды немесе ынта қоймауды бұрмалап көрсету.
Бұл қателерді түзету таза табысты немесе есептік кезеңдегі залалды
есептеуде ескеріледі. Мысалы, өткен қезеңдегі қаржылық есеп беруге
аяқталмаған өндірістің айтарлықтай сомасын енгізу немесе жалған келісімшарт
бойынша дебиторлық берешектердің кіруі елеулі қатеге жатады.
3 Қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есеп беру
бухгалтерлік есеп Стандартына сэйкес жэне 8 Таза табыс немесе кезеңдегі
залал, негізгі қателер және есептік саясаттағы өзгеріс МСФО алдағы
кезеңдерге қатысты қателерді түзетудің 2 әдісі қарастырылған:
бөлінбеген табыстың алғашқы сальдосын өзгерту жолымен есеп беруде көрініс
табу;
таза табысты немесе есептік кезеңдегі залалды анықтауда қосу.
Мысалы. ААА ААҚ 2003 жылдың қаржылық есеп беруін әзірлеу кезінде
2002 жылдың едңтар айында 2001 жылы кеңсені жабдыктау бойынша амортизация
есебінде 27 000 теңге жіберілген кате тапты, осыган орай бұл кезең үшін
шығын сомасы кемітілді.
2003 жылы енімді (жұмыс, қызмет) өткізуден түскен табыс 193 000
теңгені құрады, өзіндік кулш -,160 000 тенге.
ААА ААҚ 2002 жылы үшін қаржылык-шаруашылык кызметінің нэтижелері
туралы есеп беруде мына деректерді келтіреді:
Өнімді (жұмыс, кызмет) өткізуден түскен табыс 140 000
Салынған өнімнің өзіндік кұны 85 000
Әдеттегі қызметтен түскен табыс 55 000
Табыс салығы 16500
Таза табыс 38 500

Кірістер мен шығыстар туралы есеп беру (2-ші форма)
Өнімдерді (жұмыс, қызмет) өткізуден түсетін табыс бабы бойынша
бухгалтерлік есеп 5 Табыс Стандартына сэйкес танылған шот кредиті 701
Дайын өнімдерді (тауарлар, жұмыс, қызмет) өткізуден түскен табыс бойынша
айналым кррытындысы сияқты тауарды, жұмыс, қызметгі сатудан түскен түсім
көрініс табады. Мұндағы есеп беруде тауарлы-материалдық қорьш өткізуден,
орындалған жұмыстан, көрсетілген қызметтен түскен таза түсім, сыйақы,
процент, дивидент, гонорар түрлерінде алынған табыстар, негізгі қьізметке
байланысты рентадан, қосьгмша құнға сальщты азайтудан, салықтар акцизінен
жэне міндеттемелерден, сондаи-ақ қайтарылған тауар құнынан, бағаны
арзандатудан, сатушының сатьш алушыға ұсынатын сату жеңілдіктерінен түсетін
табыс көрсетіледі.

Таза түсім көрсеткіші мыналарға тең болуы мүмкін:
• мәміле келісімшартымен анықталған сомаға;
• шоттарды ұсыну күншен әрекет ететін және жөнелтілген өнім,
орындалған жұмыс, көрсетілген қызмет үшін төлемнің не болмаса қаражатты
валюталық шотқа немесе субъектінің валюталық кассасына есептеулер
баска есеп айырысу құжаттарымен Қазақстан Республикасы Ұлттық банк
бағамы бойынша шетелдік валютаны теңгемен қайта есептеу жолымен анықталатын
сомаға.
Жазуларды тексеру жэне ақпаратты алу процесінде түзетуге жататын мына
қате жазулар анықталуы мүмкін.
Түзетілетін жазулар:
1. Субъект тауарды үстеме бағамен сатудан алған, түсім ретінде
көрініс тапқан коммерциялық сыйақы түріндегі ақшалай қаражат.
• есептік кезең операциясы бойынша тауарларды сатудан түсетін
түсім ретінде алынған процент сомасы қызыл түзетпе әдісімен түзетіледі:
301 Алу шоты шот дебеті
701 Дайын өнімдерді (тауарларды, жүмыс, қызмет) сатудан альшатын
табыс тот кредиті;
• қосымша құнға салынатын салық сомасы қызыл түзетпе
әдісімен түзетіледі:
301 Алу шоты шот дебеті
633 Қосымша құнға салық шот қредиті;
• алынған процент сомасы көрініс табады:
332 Есептелген сыйақы шот дебеті
724 Сыйақы түріндегі табыс шот кредиті.
2. Есептік кезең операциясы бойынша түсімнің шоттық қатесінің
нәтижесіндегі кемітпе (заниженная) түзетіледі:
• кемітілген түсім сомасы көрініс табады:
301 Алу шоты шот дебеті
701 Дайын өнімдерді (тауарларды, жұмыс, қызмет) сатудан алынатын
табыс шот кредиті;
• Түсімдегі ҚҚС сомасына: 301 Алу шоты шот дебеті
633 Қосымша құнға салық шот кредиті;
• өткен жыл операциясы бойынша кемітілген түсімнен алынған сома
көрініс табады:
441 Ағымдық шоттағы ақша шот дебеті
727 Негізгі емес қызметтен алынатын баеқадай табыс шот кредиті.
3. Мәміле аяқталған қүні шартты ақша бірліктерімен
бағаланатын міндеттемелерден түсетін түсім көрсетіледі:
• мәміле аякталған күні келісімшартқа сәйкес бағадағы түсім сомасы
көрсетіледі: 301 Алу шоты шот дебеті
701 Дайын өнімдерді (тауарларды, жүмыс, қызмет) сатудан альшатьш
табыс шот кредиті;
• шетелдік валютаға қатысты теңге бағамын төмендетпеуден ақшалай
қаражатты алу (мәміленің аяқталған) күні мэміле бағаларыньщ арасындағы
айырмашылық қызыл түзетпе эдісімен түзетіледі:
301 Алу шоты шот дебеті
701 Дайын өнімдерді (тауарлар, жұмыс, қызмет) сатудан алынатын табыс
шот кредиті;
• айырмашылық сомасындағы ҚҚС қызыл түзетпе әдісімен түзетіледі:
301 Алу шоты шот дебеті
633 ҚҚС шот кредиті;
жағымды бағамдық айырмашылық сомасы қызыл түзетпе әдісне
түзетіледі: 301 Алу шоты шот дебеті
725 Бағам айырмашылығынан түсетін табыс шот кредиті.
4. Сауда субъектісінде тауарларды комиссия шартымен сатудан түскен
түсім сату бойынша шығындарды ескерумен көрініс тапқан:
• сату шығындарының сомасы қызыл түзетпе әдісімен түзетіледі:
301 Алу шоты шот дебеті
701 Дайын өнімдерді (тауарларды, жұмыс, қызмет) сатудан алынатын
табыс шот кредиті;
• сату шығындары қызыл түзетпе әдісімен түзетіледі:
811 Тауарларды (жүмыс, қызмет) өткізу шығындары шот дебеті
441 Ағымдық шоттағы ақша, 301 Алу шоты шоттар кредиті;
• көрсетілген шығындардағы ҚҚС қызыл түзетпе әдісімен
түзетіледі:
301 Алу шоты шот дебеті
633 ҚҚС шот кредиті.
5. Сатушы-субъектілерге сатып алушыларға қойылатын шарттарды
сақтамау туралы мәміле бойынша жеңілдіктер беріледі:
• жеңілдіктер сомасымен түсім қайта есептеледі:
301 Алу шоты шот дебеті
701 Дайын өнімдерді (тауарларды, жұмыс, қызмет) сатудан алынатын
табыс шот кредиті;
• осы сомадағы ҚҚС сомасына:
301 Алу шоты шот дебеті
633 ҚҚС шот кредиті;
• көрсетілген сома талапхат (претензия) бойынша есеп айырысу
көрсетіледі: 334 Талапхат бойынша есеп айырысу шот дебеті
301 Алу шоты шот кредиті.
Сатылған өнімдердің (жүмыс, қызмет) өзіндік құны бабы бойынша БЕС 7
Тауарлы-материалдық қор есебі, оның ішінде шығын қүрамы мен жіктелуін
(классификация) қалыптастыруға сәйкес субъект қызметінің өзіндік
ерекшелігін ескерумен қалыптасқан, сатылған өнімдердің, тауарлардьщ, жұмыс,
қызметтің өзіндік құны керініс табады.
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қате және қате сөйлеу мәселелері
Фонемаларды түзету
Қате және оның түрлері бойынша квалификациялау
Баламен қарым - қатынасты түзету
Бағдарламаларды түзету және тестілеу
Кестелерді даярлау және түзету
Дислалия және оны түзету жолдары
Жасөспірімдердің агрессиялық мінез-құлқын түзету
Дене жаттығуын орындаудағы қатені түзету
Девиантты мінез - құлықты балаларды түзету
Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть