Кедендік терминалда жүктердің есебін жүргізудің ақпараттық жүйесін тұрғызу


МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
I. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1. Ақпараттық жүйені құру қағидалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2. Кеден қызметінің және басқару құрылымы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... .
1.3. Ақпараттық жүйені құру мақсаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4. Ақпараттық жүйеге қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4.1. Техникалық жабдықтауға қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.4.2. Ақпараттық жүйенің сенімділігіне қойлатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.4.3. Эргономика және техникалық әсемдікке қойылатын талаптар ... ... ... ... ... .
1.4.4. Программалық жабдықтауға қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.4.5. Стандарттау және бірігейлеу жөніндегі талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4.6. Ақпаратты рұқсатсыз кіруден қорғау үшін қойылатын талаптар ... ... ... ... ..
1.4.7. Ақпараттың сақталынуы жөніндегі талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4.8. Коммуникациялық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар ... ... ... ... ...
1.5. Концептуалдық схема ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

II. КЕДЕНДІК ТЕРМИНАЛДА ЖҮКТЕРДІҢ ЕСЕБІН ЖҮРГІЗУДІҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ТҰРҒЫЗУ
2.1. Ақпараттық жүйені тұрғызудағы талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2. Техникалық қамтамасыздандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3. Ақпаратты ұйымдастыру әдістері, құрылымы және құрамы ... ... ... ... ... ... ...
2.3.1. Машинадан тыс ақпараттық база ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3.2. Ішкі машиналық ақпараттық база ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.4. Математикалық қамтамасыздандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5. Программалық қамтамасыздандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5.1. Жалпы программалық жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5.2. Арнайы программалық жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.3. Мәліметтер банктері және базалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5.4. Аймақтық және жергілікті желілер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5.5. Желілердің коммуникациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.5.6. Ақпарат айырбастау хаттамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.5.7. Мәліметтерді өңдеу тәртіптемелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.7.1. Мультибағдарламалық тәртіптеме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.7.2. Пакеттік тәртіптеме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.7.3. Реалды уақыт масштабындағы өңдеу тәртіптемесі ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.7.4. Жүйе компоненттері арасындағы ақпарат айырбасы ... ... ... ... ... ... ...
2.5.7.5. Сыныптау және кодтау жүйелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.8. Қолдануға, техникалық қызмет көрсетуге, жөндеу мен сақтауға нұсқа...
2.5.9. Бақылау мысалы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.6. Құқықтық қамтамасыздандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7. Лингвистикалық қамтамасыздандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

III. АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

3.1. Ақпараттық жүйені құруға кететін шығындарды бағалау ... ... ... ... ... ... ...
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
КІРІСПЕ
1 - бап. Қазақстан Республикасындағы кеден ісі
Қазақстан Республикасындағы кеден ісі кедендік тіркеу төлемдері мен салықтарды тіркеу арқылы Қазақстан Республикасы кеденіндегі жинақтылығын және келісім шарттар іске асырылуын қамтамасыз ету, кедендік бақылау және кеден саясатын жүргізудің басқа да әдістерін жүргізу және де Қазақстан Республикасы кеден органдарының ұйымдастырушылық құқықтық негіздерінің іс әрекетін жүзеге асырады.

Қазіргі экономиканың дамуы еркін сауданың кең аумақтарына, қаржылық қордың қозғалысына, тауар мен қызметтер айналысының халқаралық келісімінің ролінің жоғарлауына талпынуымен, ұлттық экономика тенденциясы аймақтық халқаралық және бірыңғай шаруашылық комплекс айқын көрінеді. Жалпы бір заңдары бар материалдық және қаржылық құндылықтары бар қаржы наығы орнап келеді. Барлық мемлекеттерде ұлттық экономика ашық болып, халқаралық бәсекелес нарығы орнауда. Ғылыми–техникалық прогрессті қарқындатудың маңызды факторы – басқарудың барлық бөлімдеріне басқарудың әдістемелері мен нысандарын жетілдіру болып табылады.
Есептеу техникалары мен байланыстың жаңа құралдарын қолдану негізінде экономикалық-математикалық әдістері мен құралдарын қолданудың маңызды бір бағыты – басқаруда автоматтандырылған басқару жүйелерін құру болып табылады.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеден комитетінің автоматтандырылған ақпараттық жүйесі кеден қызметінің үрдісін басқарудың автоматтандырылған жүйесін білдіреді.
Қазақстан Республикасы кеден қызметінің автоматтандырылған ақпараттық жүйесі негізгі ақпараттық технологияларын жүзеге асырудың құралы ретінде түсіндіріледі. Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту - қазіргі техникалық –бағдарламалық кешен негізделген жаңа ақпараттық технологияларды кезең-кезеңмен дайындап шығару және оларды кеден саласына енгізу үрдісі деген сөз.
Сонғы жылдары дүние жүзілік сауда көлемі өндіріске қарағанда әлдеқайда жылдам өсуде, оның ішінде қызмет көрсету, интелектуалды меншік объектілері, несие түріндегі қаржы капитал ағыны өсуде. Қоғамды ақпараттандыру, жалпы ақпараттық жүйе құру, дүние жүзілік экономика ағындарының бейнесін өзгертеді, дүние жүзілік шаруашылық масштабында ақұша және қызмет, валюта курсы, қор байлықтары қозғалысын толық бақылауға болады. Сыртқы экономикалық қатынастар келісімді болып, және экономиканың өсуінің негізгі факторына айналды. Көптеген елдерде сыртқы экономикалық қатынастарға ұлттық экономика байланысты болды және бұл тенденция күшейіп келеді.
Кеден жүйесінің оңтайлы жұмыс істеуі оның құрлымының өзгеруінен, алдыңғы қатарлы кеден технологияларды ендіру, жоғары деңгейлі мамандарға негізделген шет тілдерін, қарым-қатынас психологиясын және әдебін, кеден ісінің экономикасын және құқықтық аспектілерін жақсы білетін кадрларға негізделген
Кеден ісі кеден саясатының мақсатқа жету құралы ретінде, кеден территориясында арнайы әдіс-тәсілдері арқылы басқа кеден салаларының элементтерімен байланыса отырып, мемлекеттің монополиялық қызметінің құралы болып табылады.
Қазақстан Республикасының халықаралық саяси және экономикалық қатынастарының дамуы, еліміздің интеграциялық процесстеріне тікелей қатысуы кеден құқығының ролі мен маңыздылығын арттыруда.
Кеден саласындағы құқықтық қатынастардағы мәселелерді шешу мен реттеуге деген мемлекет талпынысының пайда болуы мен соған арнайы құқықтық нормаларды қабылдануы кеден құқығының пайда болуына әкелді. Жалпы кеден құқығының дамуы екі кезеңін атап айтуға болады:
1. 1991 жылғы желтоқсаннан 1995 жылдың шілдесіне дейін (кодификацияланған актінің қабылдануына дейін);
2. 1995 жылдың шілдесінен бүгінгі күнге дейін.
Беларусь Республикасы, Ресей Федерациясы, Қырғызстан Республикасы және Қазақстан Республикасы Мемлекетаралық кеңесі жағынан Үкімет басшылары қабылдаған кеңесімен 1998 жылғы 24 қарашада “Кеден Одағы мен бірыңғай экономикалық кеңістік құру және оның жүзеге асыру шаралары туралы келісім жобасы туралы” шешім қабылдады.
1999 жылғы 26 ақпанда мемлекет басшылары қабылдаған келісім (Қазақстан 1999 жылғы 24 маусымда ратификациялаған) Кеден Одағындағы өзара қатынасқа өзгеріс әкелмек, сондай-ақ интеграциялық процесстерді күшейтіп, ұлттық заңдылықтарының өзгеруіне септігін тигізбек.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1 Закон РК от 20.07.95 года №2368 "О таможенном деле РК" (с изменениями и дополнениями)
2 ҚР кеден құқықтары (құжаттар жиынтығы). Жинақтаған Дивиденко П.В., Құдайбергенов М.Б. Алматы: Данекер, 2000 ж.
3 О концепции единого информационного пространства РК м мерах по ее реализации: Постановление // Сборник актов Президента РК и Правительства РК. - 1998. № 25. - 56 - 96 бет.
4 О таможенном деле в Республике Казахстан. – Алматы: “Борки”, 1998. – 148 бет.
5 Сборник нормативных актов РК по Таможенному оформлению: Таможня и внешнеэкономическая деятельность в РК., Алматы, 2001. - 31 бет.
6 Абсеметов М.А. Таможенное дело Казахстана (история, опыт, перспективы). Учебное пособие. Астана, 2001, - 143 бет
7 Аксенов И.Д. Кибернетика на транспорте. М.: Знание, 1980. - 89 бет.
8 Әлібеков С.Т. Қазақстанның кеден құқығы (жалпы және ерекше бөлім): Оқу құралы., Алматы, Аркаим, 2002 ж. – 158 бет.
9 Бралиева Н.Б., Байбулекова Л.А., Тилегенов А.И. Основы информациононго менеджмента: Учебное пособие. - Алматы: Экономика, 1998. - 88 бет.
10 Бралиева Н.Б., Гагарина Н.Л., Байшоланова Қ.С. Экономикадағы ақпарат жүйелері. Оқу құралы., Алматы, НҰР, 2001 ж. – 90 бет.
11 Бралиева Н.Б., Тимошенко В.Ф., Гагарина А.Л. Информационные системы бизнеса: Учебное пособие для студентов экономических специальностей. Алматы. РИК, 1994. 36-62 бет.
12 Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вычислении в математической моделировании: Учебное пособие. – Москва: Финансы и статистика, - 2001. – 256 бет.
13 Гагарина Н.Л. Анализ данных на компьютере. - Алматы: Экономика, 2000. - 80 бет.
14 Гарнаев Excel, VBA, InterNet в экономике и финансах. Санкт-Петербург: БХВ - Санкт-Петербург, 2001. - 816 бет.
15 ДанилинН.С. Основы построения ЕАИС ГТК РФ: учебно - методическое пособие. М.: РИО РТА, 1997
16 Дерибас А.Т., Потапов В.П. Организация грузовой и комерческой работы. Москва: Трансжелдориздат, 1986. - 123 бет.
17 Дик В.В. Инфомационные системы в экономике. - М: Финансы и статистика, 1996. - 272 бет
18 Корлев Л.Н. Структуры ЭВМ и их математическое обеспечение. - М.: Наука, 1974. - 255 бет.
19 Куправа Т.А. Создание и програмирование баз данных средствами СУБД dBASE III Plus, FoxPro, Clipper. - М.: Мир, 1991. - 110 бет
20 Липаев В.В., Потапов А.И. Оценка затрат на на разработку програмных средств. - М.:Финансы и статистика, 1998. - 180 бет.
21 Основы таможенного дела: учебник / под общ. ред. В.Г. Драганова; Российская таможенная академия ГТК РФ. – Москва: ОАО “Издательство “экономика”, 1998. – 687 бет.
22 Петров А.П. Эксплуатация железной дороги с применением электронно- вычислителной техники. М.: Транспорт, 1974. - 113 бет.
23 Семенов Н.Г. Автоматизированные информационные технологии в эконмике. М.: 2000. - 34 бет.
24 Хотяшов Э.Н. Проектирование машинной обработки экономической информации: учебник. - М.: Финансы и статистика,1987. - 248 бет.
25 Шибенко А. Властелины данных. // Бухгалтер и компьютер. 5 – 2002. 18-20 бет.

Пән: Кеден ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 71 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жануарлар әлемі5 бет
Кедейшілік – әлеуметтік-экономикалық құбылыс34 бет
Қазақстанда әлеуметтік қорғау мәселесін жүзеге асырудағы мемлекеттің рөлі5 бет
GPRS5 бет
Жүк тасымалдау12 бет
Жүктің сақтығын қамтамасыз етудің заманауи түрлері3 бет
Жүктердің таңбалануы7 бет
Жүктердің таңбалануы. ыдыс пен ораманы қолданудың тиімділігі туралы6 бет
Стансалық құрылғылар4 бет
1922-1924 жж. ақша реформасын жүргізудін, себептері және оның мазмұны6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь