Кедендік терминалда жүктердің есебін жүргізудің ақпараттық жүйесін тұрғызу

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
I. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1. Ақпараттық жүйені құру қағидалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2. Кеден қызметінің және басқару құрылымы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... .
1.3. Ақпараттық жүйені құру мақсаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4. Ақпараттық жүйеге қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4.1. Техникалық жабдықтауға қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.4.2. Ақпараттық жүйенің сенімділігіне қойлатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.4.3. Эргономика және техникалық әсемдікке қойылатын талаптар ... ... ... ... ... .
1.4.4. Программалық жабдықтауға қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.4.5. Стандарттау және бірігейлеу жөніндегі талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4.6. Ақпаратты рұқсатсыз кіруден қорғау үшін қойылатын талаптар ... ... ... ... ..
1.4.7. Ақпараттың сақталынуы жөніндегі талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4.8. Коммуникациялық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар ... ... ... ... ...
1.5. Концептуалдық схема ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

II. КЕДЕНДІК ТЕРМИНАЛДА ЖҮКТЕРДІҢ ЕСЕБІН ЖҮРГІЗУДІҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ТҰРҒЫЗУ
2.1. Ақпараттық жүйені тұрғызудағы талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2. Техникалық қамтамасыздандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3. Ақпаратты ұйымдастыру әдістері, құрылымы және құрамы ... ... ... ... ... ... ...
2.3.1. Машинадан тыс ақпараттық база ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3.2. Ішкі машиналық ақпараттық база ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.4. Математикалық қамтамасыздандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5. Программалық қамтамасыздандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5.1. Жалпы программалық жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5.2. Арнайы программалық жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.3. Мәліметтер банктері және базалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5.4. Аймақтық және жергілікті желілер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5.5. Желілердің коммуникациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.5.6. Ақпарат айырбастау хаттамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.5.7. Мәліметтерді өңдеу тәртіптемелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.7.1. Мультибағдарламалық тәртіптеме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.7.2. Пакеттік тәртіптеме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.7.3. Реалды уақыт масштабындағы өңдеу тәртіптемесі ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.7.4. Жүйе компоненттері арасындағы ақпарат айырбасы ... ... ... ... ... ... ...
2.5.7.5. Сыныптау және кодтау жүйелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.8. Қолдануға, техникалық қызмет көрсетуге, жөндеу мен сақтауға нұсқа...
2.5.9. Бақылау мысалы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.6. Құқықтық қамтамасыздандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7. Лингвистикалық қамтамасыздандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

III. АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

3.1. Ақпараттық жүйені құруға кететін шығындарды бағалау ... ... ... ... ... ... ...
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
КІРІСПЕ
1 - бап. Қазақстан Республикасындағы кеден ісі
Қазақстан Республикасындағы кеден ісі кедендік тіркеу төлемдері мен салықтарды тіркеу арқылы Қазақстан Республикасы кеденіндегі жинақтылығын және келісім шарттар іске асырылуын қамтамасыз ету, кедендік бақылау және кеден саясатын жүргізудің басқа да әдістерін жүргізу және де Қазақстан Республикасы кеден органдарының ұйымдастырушылық құқықтық негіздерінің іс әрекетін жүзеге асырады.

Қазіргі экономиканың дамуы еркін сауданың кең аумақтарына, қаржылық қордың қозғалысына, тауар мен қызметтер айналысының халқаралық келісімінің ролінің жоғарлауына талпынуымен, ұлттық экономика тенденциясы аймақтық халқаралық және бірыңғай шаруашылық комплекс айқын көрінеді. Жалпы бір заңдары бар материалдық және қаржылық құндылықтары бар қаржы наығы орнап келеді. Барлық мемлекеттерде ұлттық экономика ашық болып, халқаралық бәсекелес нарығы орнауда. Ғылыми–техникалық прогрессті қарқындатудың маңызды факторы – басқарудың барлық бөлімдеріне басқарудың әдістемелері мен нысандарын жетілдіру болып табылады.
Есептеу техникалары мен байланыстың жаңа құралдарын қолдану негізінде экономикалық-математикалық әдістері мен құралдарын қолданудың маңызды бір бағыты – басқаруда автоматтандырылған басқару жүйелерін құру болып табылады.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеден комитетінің автоматтандырылған ақпараттық жүйесі кеден қызметінің үрдісін басқарудың автоматтандырылған жүйесін білдіреді.
Қазақстан Республикасы кеден қызметінің автоматтандырылған ақпараттық жүйесі негізгі ақпараттық технологияларын жүзеге асырудың құралы ретінде түсіндіріледі. Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту - қазіргі техникалық –бағдарламалық кешен негізделген жаңа ақпараттық технологияларды кезең-кезеңмен дайындап шығару және оларды кеден саласына енгізу үрдісі деген сөз.
Сонғы жылдары дүние жүзілік сауда көлемі өндіріске қарағанда әлдеқайда жылдам өсуде, оның ішінде қызмет көрсету, интелектуалды меншік объектілері, несие түріндегі қаржы капитал ағыны өсуде. Қоғамды ақпараттандыру, жалпы ақпараттық жүйе құру, дүние жүзілік экономика ағындарының бейнесін өзгертеді, дүние жүзілік шаруашылық масштабында ақұша және қызмет, валюта курсы, қор байлықтары қозғалысын толық бақылауға болады. Сыртқы экономикалық қатынастар келісімді болып, және экономиканың өсуінің негізгі факторына айналды. Көптеген елдерде сыртқы экономикалық қатынастарға ұлттық экономика байланысты болды және бұл тенденция күшейіп келеді.
Кеден жүйесінің оңтайлы жұмыс істеуі оның құрлымының өзгеруінен, алдыңғы қатарлы кеден технологияларды ендіру, жоғары деңгейлі мамандарға негізделген шет тілдерін, қарым-қатынас психологиясын және әдебін, кеден ісінің экономикасын және құқықтық аспектілерін жақсы білетін кадрларға негізделген
Кеден ісі кеден саясатының мақсатқа жету құралы ретінде, кеден территориясында арнайы әдіс-тәсілдері арқылы басқа кеден салаларының элементтерімен байланыса отырып, мемлекеттің монополиялық қызметінің құралы болып табылады.
Қазақстан Республикасының халықаралық саяси және экономикалық қатынастарының дамуы, еліміздің интеграциялық процесстеріне тікелей қатысуы кеден құқығының ролі мен маңыздылығын арттыруда.
Кеден саласындағы құқықтық қатынастардағы мәселелерді шешу мен реттеуге деген мемлекет талпынысының пайда болуы мен соған арнайы құқықтық нормаларды қабылдануы кеден құқығының пайда болуына әкелді. Жалпы кеден құқығының дамуы екі кезеңін атап айтуға болады:
1. 1991 жылғы желтоқсаннан 1995 жылдың шілдесіне дейін (кодификацияланған актінің қабылдануына дейін);
2. 1995 жылдың шілдесінен бүгінгі күнге дейін.
Беларусь Республикасы, Ресей Федерациясы, Қырғызстан Республикасы және Қазақстан Республикасы Мемлекетаралық кеңесі жағынан Үкімет басшылары қабылдаған кеңесімен 1998 жылғы 24 қарашада “Кеден Одағы мен бірыңғай экономикалық кеңістік құру және оның жүзеге асыру шаралары туралы келісім жобасы туралы” шешім қабылдады.
1999 жылғы 26 ақпанда мемлекет басшылары қабылдаған келісім (Қазақстан 1999 жылғы 24 маусымда ратификациялаған) Кеден Одағындағы өзара қатынасқа өзгеріс әкелмек, сондай-ақ интеграциялық процесстерді күшейтіп, ұлттық заңдылықтарының өзгеруіне септігін тигізбек.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1 Закон РК от 20.07.95 года №2368 "О таможенном деле РК" (с изменениями и дополнениями)
2 ҚР кеден құқықтары (құжаттар жиынтығы). Жинақтаған Дивиденко П.В., Құдайбергенов М.Б. Алматы: Данекер, 2000 ж.
3 О концепции единого информационного пространства РК м мерах по ее реализации: Постановление // Сборник актов Президента РК и Правительства РК. - 1998. № 25. - 56 - 96 бет.
4 О таможенном деле в Республике Казахстан. – Алматы: “Борки”, 1998. – 148 бет.
5 Сборник нормативных актов РК по Таможенному оформлению: Таможня и внешнеэкономическая деятельность в РК., Алматы, 2001. - 31 бет.
6 Абсеметов М.А. Таможенное дело Казахстана (история, опыт, перспективы). Учебное пособие. Астана, 2001, - 143 бет
7 Аксенов И.Д. Кибернетика на транспорте. М.: Знание, 1980. - 89 бет.
8 Әлібеков С.Т. Қазақстанның кеден құқығы (жалпы және ерекше бөлім): Оқу құралы., Алматы, Аркаим, 2002 ж. – 158 бет.
9 Бралиева Н.Б., Байбулекова Л.А., Тилегенов А.И. Основы информациононго менеджмента: Учебное пособие. - Алматы: Экономика, 1998. - 88 бет.
10 Бралиева Н.Б., Гагарина Н.Л., Байшоланова Қ.С. Экономикадағы ақпарат жүйелері. Оқу құралы., Алматы, НҰР, 2001 ж. – 90 бет.
11 Бралиева Н.Б., Тимошенко В.Ф., Гагарина А.Л. Информационные системы бизнеса: Учебное пособие для студентов экономических специальностей. Алматы. РИК, 1994. 36-62 бет.
12 Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вычислении в математической моделировании: Учебное пособие. – Москва: Финансы и статистика, - 2001. – 256 бет.
13 Гагарина Н.Л. Анализ данных на компьютере. - Алматы: Экономика, 2000. - 80 бет.
14 Гарнаев Excel, VBA, InterNet в экономике и финансах. Санкт-Петербург: БХВ - Санкт-Петербург, 2001. - 816 бет.
15 ДанилинН.С. Основы построения ЕАИС ГТК РФ: учебно - методическое пособие. М.: РИО РТА, 1997
16 Дерибас А.Т., Потапов В.П. Организация грузовой и комерческой работы. Москва: Трансжелдориздат, 1986. - 123 бет.
17 Дик В.В. Инфомационные системы в экономике. - М: Финансы и статистика, 1996. - 272 бет
18 Корлев Л.Н. Структуры ЭВМ и их математическое обеспечение. - М.: Наука, 1974. - 255 бет.
19 Куправа Т.А. Создание и програмирование баз данных средствами СУБД dBASE III Plus, FoxPro, Clipper. - М.: Мир, 1991. - 110 бет
20 Липаев В.В., Потапов А.И. Оценка затрат на на разработку програмных средств. - М.:Финансы и статистика, 1998. - 180 бет.
21 Основы таможенного дела: учебник / под общ. ред. В.Г. Драганова; Российская таможенная академия ГТК РФ. – Москва: ОАО “Издательство “экономика”, 1998. – 687 бет.
22 Петров А.П. Эксплуатация железной дороги с применением электронно- вычислителной техники. М.: Транспорт, 1974. - 113 бет.
23 Семенов Н.Г. Автоматизированные информационные технологии в эконмике. М.: 2000. - 34 бет.
24 Хотяшов Э.Н. Проектирование машинной обработки экономической информации: учебник. - М.: Финансы и статистика,1987. - 248 бет.
25 Шибенко А. Властелины данных. // Бухгалтер и компьютер. 5 – 2002. 18-20 бет.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
............................................................................
.........................................
I. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1. ... ... ... ... қызметінің және ... ... ... ... ... Ақпараттық ... ... ... ... ... Ақпараттық ... ... ... ... және ... әсемдікке қойылатын
талаптар.....................
4. ... ... ... ... және ... ... Ақпаратты рұқсатсыз кіруден ... үшін ... ... ... жөніндегі
талаптар...................................................
8. ... ... ... ... ... терминалда жүктердің есебін жүргізудің ақпараттық жүйесін
тұрғызу
1. ... ... ... ... ... ұйымдастыру ... ... ... ... тыс ... Ішкі ... ... ... ... ... ... ... ... ... банктері ... ... және ... ... ... ... ... ... ... ... ... уақыт ... ... Жүйе ... ... ... ... және ... ... ... қызмет көрсетуге, жөндеу мен сақтауға нұсқа...
9. ... ... ... ... ЖҮЙЕ ... ... ... ... ... шығындарды
бағалау............................
ҚОЛДАНЫЛҒАН
ӘДЕБИЕТТЕР..................................................................
...
КІРІСПЕ
1 - бап. Қазақстан Республикасындағы кеден ісі
Қазақстан ... ... ісі ... төлемдері мен салықтарды тіркеу арқылы
Қазақстан Республикасы кеденіндегі ... ... ... іске ... ... ... ... және кеден саясатын
жүргізудің басқа да ... ... және ... ... ... ... құқықтық негіздерінің іс әрекетін
жүзеге асырады.
Қазіргі экономиканың дамуы еркін сауданың кең аумақтарына, ... ... ... мен ... айналысының халқаралық келісімінің
ролінің жоғарлауына талпынуымен, ұлттық экономика тенденциясы ... және ... ... ... ... ... ... бір
заңдары бар материалдық және қаржылық құндылықтары бар қаржы наығы орнап
келеді. ... ... ... ... ашық ... ... нарығы орнауда. Ғылыми–техникалық прогрессті ... ...... ... ... ... ... мен
нысандарын жетілдіру болып табылады.
Есептеу техникалары мен байланыстың жаңа құралдарын ... ... ... мен ... ... ... бір
бағыты – басқаруда автоматтандырылған басқару жүйелерін құру ... ... ... кеден комитетінің
автоматтандырылған ақпараттық жүйесі кеден ... ... ... ... білдіреді.
Қазақстан Республикасы кеден қызметінің автоматтандырылған ақпараттық
жүйесі ... ... ... ... асырудың құралы ретінде
түсіндіріледі. Автоматтандырылған ақпараттық ... ... - ... ... ... ... жаңа ақпараттық технологияларды
кезең-кезеңмен дайындап шығару және оларды кеден саласына енгізу ... ... ... ... жүзілік сауда көлемі өндіріске қарағанда әлдеқайда
жылдам өсуде, оның ішінде қызмет көрсету, интелектуалды меншік объектілері,
несие түріндегі қаржы капитал ағыны ... ... ... жалпы
ақпараттық жүйе құру, дүние ... ... ... ... ... ... шаруашылық масштабында ақұша және қызмет, валюта
курсы, қор байлықтары қозғалысын ... ... ... ... қатынастар келісімді болып, және экономиканың өсуінің негізгі
факторына айналды. Көптеген елдерде сыртқы экономикалық қатынастарға ұлттық
экономика байланысты болды және бұл ... ... ... жүйесінің оңтайлы жұмыс істеуі оның құрлымының өзгеруінен,
алдыңғы қатарлы кеден технологияларды ендіру, ... ... ... шет ... ... психологиясын және әдебін, кеден
ісінің экономикасын және құқықтық аспектілерін жақсы ... ... ісі ... ... ... жету ... ... кеден
территориясында арнайы әдіс-тәсілдері арқылы басқа ... ... ... ... мемлекеттің монополиялық қызметінің құралы
болып табылады.
Қазақстан Республикасының халықаралық ... және ... ... ... интеграциялық процесстеріне тікелей қатысуы
кеден құқығының ролі мен маңыздылығын арттыруда.
Кеден саласындағы құқықтық қатынастардағы мәселелерді шешу мен ... ... ... ... ... мен соған арнайы құқықтық
нормаларды қабылдануы кеден құқығының пайда болуына ... ... ... ... екі ... атап айтуға болады:
1. 1991 ... ... 1995 ... ... ... актінің қабылдануына дейін);
2. 1995 жылдың шілдесінен бүгінгі күнге дейін.
Беларусь Республикасы, Ресей Федерациясы, Қырғызстан Республикасы және
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... кеңесімен 1998 жылғы 24 қарашада “Кеден Одағы мен ... ... құру және оның ... ... шаралары туралы келісім
жобасы туралы” ... ... ... 26 ... ... басшылары қабылдаған келісім (Қазақстан
1999 жылғы 24 ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ интеграциялық процесстерді күшейтіп, ұлттық
заңдылықтарының өзгеруіне септігін тигізбек.
ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2 ақпараттық жүйені құру ... ... ... ... ... ... барлық бөлімдеріне басқарудың ... мен ... ... табылады.
Есептеу техникалары мен байланыстың жаңа құралдарын қолдану негізінде
экономикалық-математикалық әдістері мен ... ... ... ...... ... ... жүйелерін (АБЖ) құру ... ... ... ... ... ақпараттық жүйесі кеден қызметінің үрдісін басқарудың
автоматтандырылған жүйесін ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық технологияларын жүзеге асырудың құралы ретінде
түсіндіріледі. Автоматтандырылған ақпараттық ... ... - ... – бағдарламалық кешен негізделген жаңа ... ... - ... ... шығару және оларды кеден саласына
енгізу үрдісі деген сөз.
Осыған орай ... ... ... ... ... ... жүйесінің қызметі мыналар болып табылады:
▪ Қазақстан Республикасы мемлекеттік кеден ... ... ... ... ... ... жүргізу үшін қажетті ақпаратпен
қамтамасыз ету;
▪ Басқарудың барлық деңгейінде кеден органдарының ... ... ... ... ... кедендік толтыруды автоматтандыру;
▪ Шекара арқылы ... ... ... ... ... ... ... төлемдерін есептеуді бақылау және орталықтандырылған салық
салуды қамтамасыз ету;
▪ Контрабандамен және басқа да кеден ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру мақсатында сыртқы ... ... ... ... ... технологияларын құру және
тағы басқа.
Қазақстан Республикасы кеден қызметінің автоматтандырылған ақпараттық
жүйесі ... даму ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының мемлекеттік кеден комитетінің ... ... ... ... ... ... ... технологияларды жүзеге
асырудың бірегей құралына айналды.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... одан әрі ... дамытуды және
жаңартуды Қазақстан Республикасының мемлекеттік ... ... ... – 1995 ж.ж. сыртқы экономикалық қызметті экономикалық реттеу ретіндегі
Қазақстан Республикасының кеден саясатының ролін жоғарлатуды дәйекті түрде
жүргізудің ... ... ... ... табылады.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеден ... ... ... ... ... ... елдердің
барлық кеден қызметінде құрылған және әрі қарай ... ... ... ... ... Францияда, Германияда ұлттық кеден ережелеріне сай келетін
мұндай жүйелер 20 жылдан бері жұмыс істеп ... ... ... кеден комитетіне қарасты
автоматтандырылған ақпараттық жүйесін кезең - ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру үшін
автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру, енгізу ... ... ұйым ... Бас ... ... ... құрылды.
Құрылған автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің ерекшелігі – құжат
айналымы әр тұрлі ... ... ... ... ... ... құжат айналымы мен алғашқы ақпараттардың
негізгі көлемін жүк кеден декларациясы (ЖКД) ... ... ... ... ... ... жүк ... декларациясының саны 7 – 8 ден 20 – 30
мыңға дейін ауытқып тұрады. Жүк ... ... ең ... ... ... ... санынан артуы түрлі кедендерде орташа алғанда 60 (
-тен 350 ( ке ... ... ... ... ... ... жүйелерінің күрделі де
көпдеңгейлі құрылымын, олардың атқаратын қызметтері мен міндеттерінің ... ... ... ... қызметінің автоматтандырылған ақпараттық
жүйесін құру барысында ... ... ... ... ... ... назарға алды.
3 Кеден қызметінің жӘне басқару құрылымының сипаттамасы
Кедендік төлеулер және салықтар
1. ... ... ... ... ... кедендік баж;
2) кедендік алымдар;
3) алымдар;
4) алдын ала шешім үшін төлемақы.
2. Төлеушілер, кедендік ... ... ... қайтару және өндіріп
алу тәртібі, ... ... ... ... ... ... кеден кодексінде айқындалған.
3. Қазақстан ... ... ... ... қорғау және
өтемдік ... ... ... ... ... және ... алынады.
4. Төлеушілер, салықтарды есептеу және ... ... ... ... заңдарына сәйкес айқындалады.
5. Жеке түлғалар тауарларды ... ... ... ... төлемдер және ... ... ... ... ... ... төлем түрінде төленуі мүмкін.
Кедендік төлемдер ставкаларының түрлері
1) салық салынатын тауарлардың кедендік қүнына процентпек ... ... ... ... ... ... үшін ... ...... ... төлемдер ставкаларының ... екі ... ... — құрамдас болып бөлінеді.
Кедендік баждар
1. Кедендік баждар тауарларды кедендік режимдерде декларациялау ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының Кедендік ... ... ... ... төлеуді
белгілейді.
2. Кедендік баждардың ставкаларын ... ... ... және олар реси ... ... ... күн өткен соң күшіне енеді.
Кедендік алымдар
1. Кедендік алымдарга:
1) кедендік рәсімдеу үшін кедендік алым;
2) кедендік ілесіп алып жүру үшін ... ... ... ... үшін ... алым жатады.
2. Көрсетілген іс-әрекеттерді ... үшін ... ... қүны ... ... ... ... үшін негіз болып
табылады.
Кедендік рәсімдеу ушін кедендік алым
Тауарлар мен ... ... ... ... ... ... рәсімдеу үшін Қазақстан Республикасының ... ... ... алым ... ... алып журу ушін ... алым
Кеден оргаңдары тауарларды кедендік ілесіп алып жүру үшін Қазақстан
Республикасының Үкіметі белгілеген мөлшерде кедендік алым ... ... ... кедендік ілесіп алып жүру кезінде кедендік
алымның сомасы ілесіп алып жүруге қатысушылардың санына ... ... ... үшін ... алым
Иелері кеден органдары болып ... ... ... мен
уақытша сақтау қоймаларында тауарларды сақтау үшін ... ... ... ... ... алымдар-
алынады.
Алымдар
1. Кеден органдары алатын ... ... ... үшін ... ... рәсімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатын бергені үшін
алым жатады.
2. Алым ... ... ... ... ... ушін ... кеден қоймасын қүрғаны;
2) бажсыз сауда жасайтын дүкен қүрғаны;
3) бос ... ... ... ... ... ... ... тасымалдаушы ретінде қызметті жүзеге асырғаны;
6) кеден брокері ретінде ... ... ... үшікг
алынады.
Алдын ала шешім ушін төлемақы
Тауардың жіктемесіне, шығарылған елін және кедендік қүнын айқындау
өдіснамасына ... ... ала ... қабылдағаны үшін Қазақстан
Республикасының Үкіметі белгілеген мөлшерде алдын ала шешім үшін ... ... ... ... сот ... бойынша мемлекет меншігіне айналдырылғаннан басқа
жағдайларда, олар Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы
өткізілген, ... ... ... кезде кеден органдарында
декларациялануға ... ... ... ... ... заңдарында өзгеше белгіленбесе,
тауарларды декларациялау тауарларды ... ... ... ... ... ... ісі ... жөніндегі уәкілетті орган тауардың жекелеген
санаттарын декларациялау Қазақстан ... ... бір ... ғана ... алатынын айқындауға құқылы.
Декларант Мына түлғалар:
1) қазақстандық түлғалар;
2) шетелдік жеке түлғалар ... ... ... ... кезде);
3) Қазақстан Республикасының кеден ... ... ... ... жеңілдіктерді пайдаланатын шетелдік түлғалар;
4) Қазақстан Республикасының ... ... ... ... үйымдардың өкілдіктері осындай
өкілдіктердің өз ... үшін ... ... ... ... ... еркін айналыс үшін
шығарылуының ... ... ... ... ... бола алады.
Декларанттың қуқықтары
Кедендік рәсімдеу кезінде тауарларды декларациялау және өзге ... ... ... ... ... ... ... кеден аумағына әкелінетін тауарларды
кеден ... ... ... ... және жүк
операцияларын орындауға, сондай-ақ кедендік декларация мен ... үшін ... ... ... ... ... сынамалары
мен үлгілерін іріктеп алуға қүқылы. Тауарлардың сынамалары мен үлгілері
тауарларға ... ... ... ... ... жеке ... декларация берілмейді;
2) Кеден органдарының лауазымды адамдары кедендік бақылау өткізгенде, олар
сынамалар мен үлгілерді іріктеп алған кезде қатысуға;
3) ... ... ... ... ... мен ... ... нәтижелерімен танысуға;
4) өзінің қүқығы бұзылған жағдайда кеден ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының кеден кодексінде ... ... ... міндеттері
1) тауарлар мен көлік құралдарына декларация жүргізуге;
2) кеден органдарының талабы бойынша декларацияланатын ... ... ... ... ... органына кедендік мақсаттар үшін қажетті қүжаттар ... ... ... ... және ... төлеуге ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының ... ... өзге де ... ... ... ... ... кедендік декларацияда және өзге де үсынылған қүжаттарда көрсетілген
мәліметтердің дүрыс еместігі үшін;
2) ... ... және ... ... ... ... ... үсынбағаны үшін жауапты болады.
2. Кеден ... ... ... ... үшін
тауарларды ... ... ... шарт бойынша осы түлға
уәкілеттік берген кеден брокері жауапты ... ... ... кедендік рәсімдеу жөніндегі операцияларды жүзеге асырған
кезде кеден брокеріне кедендік мақсаттар үшін берілген ... ... ... ... үшін ... түлға жауапты болады.
Декларацшлау нысаны
1. Декларациялау кеден органына ... ... ... ... туралы дүрыс ... және ... үшін ... ... да мөліметтерді белгіленген нысан бойынша
(жазбаша, ... ... ... ... ... ... ... кеден кодексінде реттелмеген
жағдайларда, тауарларды ... ... мен ... ... ісі
мәселелері жөніндегі уәкілетті орган айқындайды.
3. ... ... ... тиіс ... ... ... және ... есептеу және алу, кедендік
статистиканы қалыптастыру және Қазақстан ... ... ... ... үшін ... ... ғана шектеледі.
Кедендік декларация
1. Тауарларды декларациялау кезінде кедендік декларациялардың ... ... ... ... ... жолаушьшың кедендік декларациясы.
2. Жуктің кедендік декларациясы — декларант беретін және тауарлар мен
көлік ... ... ... ... режимі туралы мәліметтерді жөне
кедендік мақсат үшін ... ... да ... ... ... ... ... жагдайларда,егер:
1) тауардың декларацияланатын легінің кедендік қүны тиісті қаржы ... ... ... ... ... белгіленген тоқсан айлық
есептік көрсеткіштен асса;
2) тауарларға ... ... емес ... ... ... ... ... кодексіне сәйкес көзделген
өзге де жағдайларда беріледі.
Жүктің кедендік декларациясы алдын ала ... ... ... ... ... ... ... декларация ретінде қолданылуы мүмкін.
Жүктің кедендік декларациясын уақытша немесе мерзімдік кедендік
декларация қолдаңу ... ... ... ... кодексінде
көзделген төртіппен белгіленеді.
Еркін нысанда жасалған өтінішті және (немесе) тауарларды бірдейлендіру ... үшін ... ... бар ... ... ... ... декларациясы немесе уақытша кедендік ... ... жол ... ... ... ...... немесе
жеңілдетілген тәртіпті қолданып, тауарлар мен көлік қүралдарын Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... жеке ... ... ... беретін қүжат.
4. Кедендік декларациялардың нысандарын және оларды толтыру-тәртібін-
кедеи ісі ... ... ... ... ... ... ... беру мерзімі
1. Қазақстан ... ... ... әкелінетін
тауарларға жүктің кедендік декларациясы тауарды межелі ... ... ... ... қоса есептегенде күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей беріледі.
Егер ... ... ... беру мерзімінің аяқталуы кеден
органының одан кейінгі жүмыс күні осы ... ... күні ... ... ... кедендік аумағынан тысқары
жерлерге ... ... ... ... ... ... ... дейін беріледі.
3. Декларанттың дөлелді өтініші бойынша кеден органы жүктің ... беру ... ... ... ... беру мерзімін ұзарту ... ... ... және ... ... ... ... кедендік рөсімдеу жүргізілетін кеден органдарында ... ... ... декларациясын беру ... ... ... ... ... ... әкеп сқпауға тиіс.
Есепке алу мақсатында қужаттар беру
1. Сыртқы экономикалық ... ... ... ... қою кезінде
рәсімделетін ... ... ... ... есеп
карточкасы сыртқы экономикалық қызметке ... ... ... ... ... тіркелгенін растайтын қүжат болып-
табылады.
2. ... ... ... ... ... кеден органы мынадай құжаттарды:
1) занды тулгалар:
- заңды түлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нотариат ... ... оның ... ... үшін есептік тіркеу
куәлігін;
- ... ... ... ... карточканың
көшірмесін;
- салық органы ... ... ... ... ... декларациялау кезінде ... ... ... тиіс тауарларды Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы
арқылы ... ... ... ниеттенген жеке тулгалар
- жеке тұлғаның жеке ... ... ... берген салық төлеуші ... ... егер жеке ... ... шоты ... ... ... туралы
банктен алынған анықтаманы тапсырған жағдайда бір ... күні ... ... алу үшін ... ... қүжаттардағы мәліметтер өзгерген кезде,
декларант өзгерген мәліметтерді ... ... ... ... ... есеп карточкасын берген кеден органына
қүнтізбелік он бес күн ішінде табыс етуге міндетті.
Таурларды декларациялау кезінде қужаттар ... ... ... ... беру ... органына онын электрондык
көшірмесін және кедендік мақсат ушін қажетті қүжаттарды тапсырумен ... ... Егер ... ... ... шешім кабылдау үшін қүжат міндетті
болып ... ... ... ... мерзімінің ішінде
декларант салық органына тиісті кұжатты беру ... ... ... ... ... ... растайтын күжаттардың көшірмесін беруі
мүмкін.
Жекелеген құжаттар декларанттың дәлелді ... ... ... ... ... ... кеден органдары осындай қүжаттарды ... ... ... ... ... декларацияны тіркеуден ... отыз ... ... ... ... ... ете ... көшірмесін беруге рүқсат етеді. ... ... ... ... не ... ... қүжаттардың көшірмелерінде дүрыс
емес мөліметтерді мелімдегені үшін жауапты ... ... ... ... кедендік рәсімдеу жүргізілетін
қүжаттар кеден органына бүрын берілген болса, овда осындай ... беру ... ... ... істерінде тауарларды шыгару туралы шешім кабылдау
үшін міндетті ... ... ... ... үшін ... ... осы
қүжаттардың кешірмелеріне осындай қүжаттар калатын кеден органын көрсете
отырып жазба жасайды. Бұл ... ... ... ... ... жеке
нәмірлік мерімен куәландырылады.
4. Келісім-шарттар, ... ... ... ... ... және ... ... растайтын күжаттар,
Қазакстан Республикасы Үлттық ... ... ... ... ... ... тиіс және жүктің кедендік декларациясы тіркелген
күннен бастап бес жыл бойы ... ... ... ... ... үшін осы ... ... куәландырған көшірме тапсырылуға тиіс.
5. Жүктің кедендік декларациясын беру ... ... ... ... толтырылып, мыналарды
растайтын ... ... ... ... ... ... ... тиіс:
1) декларанттың өз атынан ... ... ... ... растайтын декларанттың штатындағы жеке түлғаға сенімхат не
брокерлік қызмет көрсетуге шарт жөне кедендік ... ... ... ... ... ... ... тауарларға меншік, билік ету ... ... ... сатып ... ... ... ... шарты (келісім-шарты), кедендік рәсімдеуге жататын
тауарларға билік ету немесе пайдалану ... ... не өзге ... ... ... ... шекарасы арқылы ... ... ... ... ... кедендік қүнын растайтын - шот-фактура (инвойс), шот-
проформа, арнайы тізбе және ... ... ... анықтау және
мәлімдеу үшін көзделген өзге де құжаттар;
5) Тауарлардың ... ...... ... ... не ... ... туралы сертификат;
6) Кедендік режимнің талаптарына және ... ... ... ... ... ... болуына қарай кедендік
төлемдерді және салықтарды төлеу бойынша ... ... ... ... және ... ... немесе олардың төленуін
қамтамассыз етуді растайтын:
- қолма-қол ақшасыз тәртіпте төлемнің ... ... ... төлемдік тапсырманы ... ... ... төлеу
кезінде кеден органының, банктің кассалық кіріс ... ... ... ... және салықтардың төленуін растайтын
құжаттар;
- кедендік ... және ... ... ... жеңілдіктер беруді
растайтын құжаттар;
кедендік бажды, қосылған құн салығын төлеу ... ... ... ... растайтын құжаттар;
7) Тауарларды межелі жерге жеткізуді растайтын — ... ... ... не ... ... бекіткен халықаралық
шарттарға сәйкес өзге де құжаттар;
8) Валюталық бақылау саласындағы ... ... ... ... ... ... ... талап етілетін құжаттар;
9) Мәлімденген кедендік режимдерге қарамастан өкелу ... ... ... ... фитосанитариялық
сертификат, ветеринариялық ... ... ... ... беру ... ... үшін Қзақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген жағдайларда
ғана ... ... ... ... ... ... растайтын сыртқы
экономикалық қызметке қатысушының есеп карточкасы.
Таңдалган кызметтік режимдерге ... ... ... ... ... ... режимдердің талаптарына сәйкес
қужаттар беру
1) Еркін айналыс ушін тауарлар шыгарудың кедендік режимі:
- ... ... ... сәйкес сертификат
беру міндетті ... ... ... сәйкес
сертификаты;
- өлшеу қүралдары үлгісін бекіту туралы немесе ... ... ... ... ... ... ... заңдарына сәйкес метрологиялық
қадағалау қолданылатын ... үшін ... ... шарты;
- Қазақстан ... ... және ... ... ... ... жағдайларда
тиісті уәкілетті мемлекеттік органдардың ... және өзге ... ... Республикасының ... ... ... ... ... ... тауарлар үшін — лицензия;
2) Тауарлар экспортының кедендік режимі:
- ... ... ... және ... ... ... ... жағдайларда
тиісті уәкілетті мемлекеттік ... ... және өзге ... ... ... ... сөйкес лицёнзиялауға
жөне экспорттық бақылауға жататын тауарлар үшін — лицензия;
3) Тауарлар кері импортының ... ... ... ... кедендік аумағынан тауарларды
өкетуді ... ... ... ... ... Республикасының ... ... ... ... ... өнімінің қауіпсіздігіне сәйкестілік
сертификаты;
- ... ... ... қайтаруды қамтамасыз ету үшін
әкетудің кедендік ... ... ... ... ... ... заңдарына сөйкес экспорттық
бақылауға жататын тауарлар транзитіне рүқсат;
4) ... ... ... ... ... ... мен ... қойып тауарларды тасымалдау ... ... ... ... ... ... Қазақстан ... ... ... ... ... ... транзитіне рұқсат;
5) Кеден қоймасының кедендік режимі:
- тауарларды сақтауға кеден қоймасының иесімен жасалған шарт;
6) Бажсыз сауда дукенінің ... ... ... ... ... ... ... заңдарында белгіленген тәртіппен тиісті уәкілетті
мемлекеттік орган таныған ... ... ... ... ... ... өңдеудің кедендік режимі: -тауарларды
қайта өңдеудің талаптары туралы ... ... ... ... ... айналыс ушін ... ... ... ... ... ... ... талаптары туралы тиісті уөкілетті мемлекеттік
органның қорытындысы;
9) Кедендік аумактан тыс жерде тауарларды ... ... ... ... ... уәкілетті мемлекеттік органның тауарларды ... ... ... ... Республикасының ... ... ... ... ... ... ... және көлік куралдарын уақыіпша әкетудің кедендік режимі:
- тауарларды және көлік ... ... ... ... ... ... заңдарына сөйкес сертификат
беру ... ... ... ... ... ... және ... қуралдарын уакытша әкетудің кедендік режимі:
- ... және ... ... ... ... міндеттеме;
12) Еркін кеден аймагынын кеден режимі:
- Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігіне сәйкестілік
сертификаты;
13) Еркін кеден ... ... ... ... ... ... қоймасының иесімен жасалған шарт;
- ... ... ... пайдалана
отырып, қайта өңдеу ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігіне сәйкестілік
сертификаты;
14) Тауарлар кері импортының кедендік режимі:
- Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... кедендік декларациясы
не ... ... ... ... ... қысқаша декларация;
- Қазақстан ... ... ... экспорттық
бақылауға жататын тауарларға рүқсат;
- Қазақстан Республикасы ... ... ... кері ... ... ... ... уәкілетті органының
рүқсаты болған жағдайларда кері экспортқа жол берілетін ...... ... ... кедендік режимі:
- тиісті ... ... ... л ... ... ... ... бас тартудың кедендік режимі:
- Қазақстан Республикасының ... ... ... міндетті тауарларға ... ... ... Арнайы кедендік режим:
- Қазақстан Республикасының ... ... ... ... бойынша тиісті уәкілетті мемлекеттік орган ... ... ... бойынша көлік үйымы растаған тауарлар тізімі;
- Мақсаттарға арналғаны ... ... ... ... тауарлардың өкетілуін ... ... ... ісі ... жөніндегі уәкілетті ... өзге де ... ... ... ... ... кеден бажын, салығын алмай
және экономикалық саясат шараларын қолданбай кеден бақылауы ... ... ... тауарларды нақты экспортқа шығарғанға дейін
кеден бақылауы негізінде сақтау үшін арналған.
Кеден қоймасы режиміне ... мен ... тиым ... тауардың кез
келгенін жатқызуға болады. Кеден қоймасы режиміне ... ... ... кез ... арнайы белгіленген және соған лайықтап
жасалған үй-жай ... ... ... ... ... 1995 ... 16
қазанда кеден комтетінің бұйрығымен кеден қоймасы туралы ереже бекітілді.
Кеден қоймасы арқылы өтетін ... ... ... жүктеледі.
Кеден қоймасына сақтауға тауарларды қойған түлғаға декларантпен ортақ
(солидарлы) жауапкершілік жіктеледі.
Кедендік режимін ... ... бір ... ... ... кеден
қоймасына тасу барысында, сақтау мерзімі тауарларды кеден қоймасына ... ... ... ... ... Осы ... ... тауарлар Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс
әкетілуі ... ... ... ... ... ... ... "Қазақстан Республикасының Кеден ісі туралы"
Заңы кеден төлемдеріне ... 40 ... ... олар ... ... мен ... ... неізгі ережелерін, тауарлардың шыққан елін
анықтау ... ... ... пен тарифтік преференцияларды
(артықшылықты) реттейтін ... ... ... ... ... ... ... жүйені құру мақсаты
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін ... ... ... ... техникалық- бағдарламалық құралдарға негізделген жаңа ақпараттық
автоматтандырылған кеден ... ... ... ... ... мемлекеттік кеден комитетінің
автоматтандырылған ақпараттық ... ең ... ... ... ... деңгейлерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ете ... ... ... технологиялар жүзеге асырады.
Компьютерлік технологиялар мен бағдарламалық қамтамасыздандыруды, ең
біріншіден, ... ... ... ... ... ... ... комитетінің орталық аппаратында пайда болған мәселелерді
шешу мақсатында жүзеге асырады. Автоматтандыру жоғарыдан төменге ... ... ... Республикасының кеден органдарында
кешенді автоматтандыру міндеттерін шешуге, кеден ақпараттық ... ... ... беретін қуатты техникалық әлеует құрылды.
Қазіргі есептеу техникалары мен ... ... ... жаңа ... ... ... деп, ... операциялық жүйелері, Windows, Novell тораптық операциялық жүйелері,
Oracle мәліметтер базасын басқару жүйесі мен Oracle CASE ... ... ... ... ... бағдарламалық платформаларды қолдану:
▪ Автоматтандырылған есептердің аясын кеңейтуге;
▪ Жүйенің қызмет ету сенімділігін жоғарлатуға;
▪ Ақпараттарды әр ... ... ... ... ... енгңізуге мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеден комитетінің ... ... ... құру мен ... ... ойға
алынған мақсаттарына қол жеткізу осылардың есебінен қамтамасыз етілмек;
Компьютерлік және телекомуникациялық ... мен ... ... ... жетістіктердің негізінде бірыңғай
автоматтандырылған ... ... ... ... ... мен ... ... енгізу және кеден құжаттарын өңдеудің жартылай
қағазсыз технологиясын пайдалану;
Кеден ... ... ... ... мен ... да ... ... өзара іс-қимылды қамтиды қамтамасыз ... ... ... негізінде кеден органдарының ... ... ... ... амалдарын технологияларының нормативті базалары мен
құжаттарын бір қалыпқа келтіру әрі ... ... мен ... ... кедендік бағалауды
обьективті параметрлерін жасап шығару және енгізу;
Тауарларды безендіру және тексеру үрдістерін бөлу;
Персоналдың ескі ... мен ... ... ... ... қызметкерлерін сыртқы экономикалық қызметтің әртүрлі астарын
тереңірек, мазмұнды ... ... ... ... ... ... ... оларды жүргізудің еңбек сиымдылығын азайту;
Клиенттерге үздіксіз қызмет көрсетуге кепілдік беру және ... ... ... ... жоғарлату.
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін бағалаудығ негізгі өлшемдері
мыналар:
▪ Кеден статистикасының шынайылылығын жоғарлату;
▪ Мемлекеттік бюджетке кедендік төлемдердің толықтай ... ... ... ... ... ... ... шығындарды азайту;
▪ Кедендік қызмет міндеттерінің шешілу жеделдігін жоғарлату;
▪ Ақпараттық- іздестіру, есеп және талдау жұмыстарына ... ... ... ... қысқарту;
▪ Нормативті- құқықтық база өзгерген кезде, ... ... ... ... сынға төзгісіз компоненттерін, мысалы, ақпарат бөліктерін,
бағдарламалық қамсыздандыруды, коммуникация мен ... ... ... ... ету.
5 Ақпараттық жүйеге қойылатын талаптар
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... құру мен ... – екі дамушы құрылым:
Қазақстан Республикасының кеден органдарын басқару ... ... ... жаңа ... ... ... ... қамтамасыз ететін
ақпараттық - технологиялық құрлымының өзара ... және ... ... ... ... ... ... ақпараттық жүйесінің
дамуы кеден органдарын басқару ... ... ... ... ... ... Бұл ... мен міндеттер ... ... ... бақылауының тиімжі жүйесін қалыптастыру
мен дамытудың жалпы міндеттерін келіп шығады. Осыған орай, ... ... ... ... беруі тиіс.
1 Техникалық жабдықтауға қойылатын талаптар
Техникалық жабдықтау – бұл ақпараттық жүйеде жұмыс жасау үшін техникалық
құралдар жиынтығы.
Ақпаратты өңдеу операцияларын келесіге ... ... ... ... ... ... туралы ақпарат жинауды
көздейтін операциялар ... ... ... ... ... ... Бұл кеңістікте және
уақытта мәнін, формасын, құрылымын өзгертеді;
▪ Ақпаратты ... ... ... және басқарудағы
ақпараттық процесстерді жалғастыру үшін ақпарат беру және қолдану)
топ.
Басқарудың ақпараттық процесінің негізгі ... ... ... ... қолданылады:
▪ Ақпаратты жинау және тіркеу құралдары;
▪ Ақпаратты беру ... ... ... дайындау, ақпаратты өңдеу, ұйымдастырушы
техника құралары.
Қазір децентрленген ақпаратты өңдеу ... ... ... ... ... және ... ... орындары (АЖО)
жасалады. Абоненттік пункт қолданушылардың ақпарат ... ... шешу үшін ... ... ... ... ... жиынтығы.
Автоматтандырылған жұмыс орындары (АЖО) – кәсіпқойлық негізделген
есептеу жүйесі немесе белгілі бір ... ... ... автоматтандырылған
жұмыс істейтін және ... ... ... ... ... - ... ... жабдықтау құрылымы.
2 Ақпараттық жүйенің сенімділігіне қойылатын талаптар
Жүйеге қойылатын талаптардың маңызды бір ... - оның ... ... ... ... ... ... ақпараттық жүйесі жұмысының сенімділігі және ... ... ... ... ... қамтамысыз
етіледі:
▪ Дайындап шығарылатын бағдарламалық құралдар мен ... ... ... ... ... техникалық құрал-жабдықтардың сенімділігі;
▪ Мәліметтерді сақтаудық сенімділігі;
▪ Жүйелік және ... ... ... ... ... ... қызмет етуші персоналының жұмысты ұйымдастыру
және біліктілік деңгейі;
▪ Диагностикалық соңғы үлгідегі ... мен ... ... ... ... ... ... және қамтамасыздандыру бөліктері
бойынша жобалық шешімдер қабылданып, осы шешімдерді жүзеге ... ... ... жүйесінің қызмет ету сенімділігін қамтамасыз
етеді. Сенімділік өлшемдері жүйенің әрбір ... үшін ... ... орналастыру, көшіру және техникалық қызмет көрсету
барысындағы қауіпсіздік талаптары.
Жүйені құру мен ... ... ... ... ... ... өте ... Республикасының ... ... ... ... ... ... құрал-жабдықтары олардың
қауіпсіз көшірілу мен техникалық ... ... ... ... ... ... ... мекемелерде ГОСТ 20397-
82-ге сәйкес өртке қарсы қауіпсіздік шаралары қамтамасыз етілген. Өртке
қарсы қауіпсіздік шаралары ... ... ... жүйесі
техникалық құрал-жабдықтарын кешеніне техникалық ... ... ... ... ақпараттық жүйесі орналасқан орындардағы дыбыс
қуаттылығы мен шу деңгейі, мекемелердегі климаттаық жағдайлар ГОСТ 12.1.003-
83 пен ... ... ... шамадан аспайды.
Жүйенің үздіксіз жұмыс істеуі үшін оны сыртқы әсерлердің ықпалынан
қорғау маңызды ... ... ... жүйесінің техникалық құрал жабдықтар
кешенін (ТҚК) электрлік және магниттік өрістердің, сондай - ақ, ... ... ... ... жабдықтар кешеніннің тиімді
жұмыс атқаруы үшін қажет.
3 Эргономика мен техникалық әсемдікке қойылатын талаптар
Жүйені ораналастыру және пайдалану ... ... мен ... ... ... ерекше көңіл бөлінуі тиіс.
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің ... ... ... ... ... қолданылу мен техникалық қызмет ... ... ... ... ... ... сақтай отырып орналастырылған.
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің жалпы жүйелік бағдарламалық
құрал-жабдықтары орыс тіліндегі құжаттамаларға ие, ал орыс ... жоқ ... онда ... тіліндегі құжаттамалар бар.
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің қолданбалы бағдарламалық құрал-
жабдықтары ... бір ... ... ... ... ... ... жасалынады.
4 Программалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар
Автоматтандырылған ақпараттық ... ... ... ... ... ... міндеттерді орндау
мүмкіндігін тудыру мақсатында оның қызмет етуін қамтамасыз ететін ... аса ... ... ... ... кешені (АҚК) ... ... өнім ... ... және ... ... және
бағдарламалық құралдардың өзара байланысқан ... ... ... ол өз ... бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
элементтерін ... ... ... және ... ... түрде
жүргізілуі тиіс.
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін тәжірибиеде қолдануда ... ... ... ... ақпараттың әр бір тізбегіндегі
автоматтандыру құралдары кешені негізінде кездестіреміз.
Автоматтандыру құралдары кешені құрамына ... және ... ... ... ... ... жүйесін
ақпараттық, ұйымдастырушылық және тағы басқа қамтамасыздандыру түрлеріне
басқа да өнімдер мен құжаттар ... ... ... жүйесіне арналған автоматтандыру
құралдары кешені құрамына бірыңғай автоматтандырылған ... ... үшін ... ... түрде кіруі тиіс.
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде ақпаратдың күрделі міндеттерін
шешу бір немесе ... ... ... ... өңдеу жүйесі
қолданылады.
Таратудың күрделі объектілермен жұмыс істеу үшін дара байланысқан
компьютернің ақпараттандыру тізбектері боынша ... жүйе ... ... ... деп ... ... желілері глобальды, аймақтық
және жергілікті болып бөлінеді. ... ... ... әр ... ... қолдану аталмыш тізбекте ақпараттандырудың
шешілуі тиіс міндеттерінің сипаты мен көлеміне ... ... ... ... және ... ... ... қойылатын маңызды талап – ондағы кіші жүйелер мен ... ... ... ... - ақ, ... да ... осыған ұқсас
жүйелерімен сәйкес келуі ... ... ... ... және
біегейлендірілген компоненттерді қолдану арқылы қол жеткізеді.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... стандарттау және бірегейлендіруге
келесідей талаптар атқарылады:
▪ автоматтандырылған ... ... ... ... мен ... ... ... қамтамасыз
ету;
▪ автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің сыртқы қолданушылармен
ақпараттық айырбасын ұйымдастыру үшін ашық ... ... ... ... мен өңдеуді, мәліметтер
форматтарын, өзара ... ету ... өте анық ... ... ... ... ... жоғары болуын
қамтамасыз ету, яғни мәліметердің көп ... ... және ... ... қамтамасыз ете отырып, осы ... мен ... бір- ақ ... ... қол жеткізу.
Жүйенің қызмет ету тиімдіігі мен сенімділігінің дәрежесін жоғарылату
мыналарды қолдану ... ... Oracle Case ... ... ... және дайындап шығаруға
арналған бағдарламалық қамтамасыздандырудың стандартты жиыны;
▪ Операциялық жүйелердің, желілік операциялық жүйелерің стандартты
жиыны;
▪ Есептеу ... ... ... ... ... мемлекетаралық, салааралық және салалық ана-
ықтамалықтар мен сыныптамалар.
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру ... ... ... бірегейлендіру жұмыстарын жүргізеді:
▪ Кедендік безендіру мен бақылаудың ... ... ... ... және сыныптау жүйесі;
▪ Құжаттар формалары, оларды қалыптастыру мен ... ... ... ... терминдерді, түсініктерді және анықтамаларды.
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру ... ... ... жүргізіледі:
▪ автоматтандырылған ақпараттық ... ... ... ... мен форматтарын;
▪ автоматтандырылған ақпараттық жүйесі мен тараптас ... ... ... ... айырбастаудың
механизмдерін, әдістері мен форматтарын;
▪ автоматтандырылған ақпараттық жүйесіндегі негізгі ... ... мен ... ... құрлымы мен форматтарын.
7 Ақпаратты рұқсатсыз кірулерден қорғау үшін қойлатын талаптар
Жүйеде ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етілуі ... ... ... ... түрде қорғау барлық мемлекеттік ұйымдарға тән,
қорғаудың әдістері мен қағидаларын қарастырады. Оларға ... ... ... әдістері:
▪ қорғалатын мәліметтердің қолдануын тіркеп отыру;
▪ қорғалатын мәліметтердің қолдануын ... ... ... ену ... тіркеу;
▪ арнайы ақпараттарды жеткізу мен өңдеу ... ... ... ... ... ... резервті орталық ақпараттық- есептеу кешенін құру;
▪ жүйе серверлері орналасқан ғимаратқа бөгде тұлғалардың ... ... ... ... ... ... ... - ақпараттық және ұйымдық техникалық қорғау шаралары
бірін - бірі өзара толыөтыра ... ... ... ... ... ... мәліметтерді қорғау мақсатында, осы
мәліметтердің ағылуынан қорғау шаралары қарастырылуы ... ... ... ... ... бір кіші жүйелерін жобалау
үрдісінде тапсырыс беруші ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету ұшін оған ... ... ... ... ... ... сақтау төмендегілерің көмегімен ақпараттарды физикалық
қорғауды қарастырады:
▪ ақпараттарды резервті көшірудің тұрақты үрдіснамасы;
▪ мәліметтер ... ... ... жүктелу тәртібін
басқару;
▪ бөлінген мәліметтер базасы түріндегі мәліметтерді ... ... мен ... ... ... ... және ... тәртібі және олардың қорғалуын ұйымдастыру;
▪ ұрт болған жағдайдағы ұртке ... ... ... ... ... тасығыштарда жазылған мәліметтер
базалары мен бағдарламаларының резервті көшірмелерін сақтау;
▪ ұздіксіз электрмен қамтамасыздандыру құрылғыларын пайдалану;
▪ ақпараттарды ... мен ... ... кіруді реттеу.
9 Коммуникациялық қамтамасыздандыру қойылатын талаптар
▪ Максималды өткізу мүмкіндігін қамтамасыз ету;
... желі ... ... шығындарын минимады ету;
▪ Қажет болғанда ақпаратты ... ... ... ... ... ... компьтерлік жүйелердегі мәліметтерді
шифрлау);
▪ Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ақпараттық желінің комплексті
қызмет етуін қамтамасыз ететін берілгендерді өткізудің қажетті
жылдамдығын ... ... ... ... ... ... ұсынылған:
▪ Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеден комитеті мен
территориалды ... ... ... ... ... ақпараттармен айырбас (мәліметтер файлдары, факсимальды
және интерактивті хабарламалар және ... ... ... ... ресурстарды қолдануға
рұқсат беру, ... ... ... Республикасының мемлекеттік
кеден комитеті территориалды органдарының мәліметтер базаларына;
▪ Ұйымдар, ... мен ... ... ... ... арасында электронды түрде ... ... ... пошта);
▪ автоматтандырылған ақпараттық жүйесі ақпараттық желі ... ... ... ... ... қол ... желіні басқару орталығы мен ақпараттық желіні әкімшілік ... ... оның ... ... ... қатынасын
басқару стандартизациясы бойынша халқаралық ұйымның ... ... ... ... ... ... ... ғана
сәйкес келмейді, сонымен қатар, болашақтағы ... ... ... ұсыныстарын есепке алады.
Ақпараттық желі әкімшілік басқару жүйесі келесі қызметтерді жүзеге
асырады:
▪ компонент жағдайын ... мен ... желі ... ... мониторингін қамтамасыз ету;
▪ ақпараттық- анықтама қызметі;
▪ ақпараттық желінің элементерін басқару;
▪ Ақпараттық желі жұмысы ... ... ... ... және
жинақтау.
Әкімшілік басқару жүйесінің қызмет етуі желінің өткізу мүмкіндігіне
әсер етпеуі тиіс.
Ақпараттық желі әкімшілік басқару жүйесіні ... ... ... ... ... телекоммуникациялық және ақпарат
есептегіш ресурстарын қамтитын желінің орталық тармағында орналасқан.
Техникалық құралдар ресурстарының қолдану кезектілігін белгілеу ... ... ... көптеген желілерді басқару желі әкімшілігінің
белгіленген кезектілігінде ... ... ... ... ... ақпараттық жүйесі компоненттері арасындағы
ақпараттық айырбастың ... ... ... ... ... ... табылады, ол келесілерді анықтайды:
▪ Ақпараттық хабарламаларды құрудың құралдарының ... ... ... ... мәліметтерді өткізудің барлық кезеңдерін бақылаудың құралдары;
▪ мәліметтерді өткізу көлемін, жиілігі ... ... ... ... ... ... сипаттау.
Айырбастық хабарламаларды өткізудің кестесі, әкімшілігі, көлемі,
құрылымы мен құрамы жүйені құру ... ... ... қол ... ... ... барлық кезеңінде
мүмкіндігі болмайды. Берілгендер олармен компонентті емес жұмыс істегенде
де бұзылу жағдайынан қате ... ... ... ... ақпараттық желіге ақпаратты өткізуде ... ету ... ... ... құру ... ... Бақылау операцияларының әрбір ... ... ... ... ... ... ... қарастырылған.
Ақпараттық массивке өзгертулерді енгізу жүйесі оларды актуалды
жағдайда сақтау мен ... ... ... жаңартудың бір
деңгейіне сәйкес келуі үшін Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... базасына ішкі
машиналық автономды массивтері мен ... ... ... ... ... ... базаның ішкі машиналық автономды массивтері мен мәліметтер
базаларында ақпарат сенімділігін ... ... ... ... базасын сақтау мен қайта құру стандартты бағдарлама –
техникалық құралдар көмегімен мәліметтерді ... құру мен ... ... асырылады.
6 Ақпараттық жүйесін құру мақсаты және оның ... ... ... ... ... ... кеден
комитетінің географиялық жағынан ... ... ... және ... ... бөлімшелерінің, өкілетті банктердің және де басқа да
мемлекеттік ұйымдар мен қызметтердің арасында ... ... ... ... ... ... ... мақсаттары:
▪ Қазақстан Республикасы кеден органдарын сенімді, жоғары тиімді
байланыс құралдары ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді;
▪ Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеден ... ... ... ... ... ... мен жетілдіру;
▪ Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеден комитетінің басшылығына
және кеден үкімет органдарына ұсынылған ақпараттардың жеделдігі ... ... ... ... ұйымдық- экономикалық құрлымын жетілдіру
жөніндегі шараларды ... үшін ... мен ... ... ... ... Қабылданған шешімдердің сапасын көтеру үшін кеден ақпараттарын жедел
және толық тарататын коммуникациялық жүйелерді қамтамасыз ету;
▪ Кедендік бақылаудың сапасын, ... ... ... ... ... етуін қамтамасыз ету;
▪ Кеден ақпараттарын тарату;
▪ Түрлі ... ... үшін ... селекторлық жиналыстарды,
видеоконференцияларды өткізетін ... мен ... ... ... ... шығару.
Қазақстан Республикасы кеден қызметі иерархиялық құрлымға ... ... ... де иерархиялық қағида бойынша құрылған.
Қазақстан Республикасының ... ... ... БҒАЕО-ның
бағдарламалық- техникалық кешені Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... мен олардың бөлімшелері
арасындағы мәліметтер алмасуды және телефонияны ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ету деңгейі осыған
сәйкес келетін бағдарламалық және техникалық ... ... ... ... ... ... сай ... (олар өз кезегінде аппаратуралардың
талаптарын ... ... ... ... ... дейінгі барлық
денгейдегі барлық сәйкестікті қамтамасыз етуі керек.
Жалпы жүйелік ... ... ... ... ... жұмыс станцияларындағы, Windows- 98, 2000;
▪ Windows NT операциялық жүйесі;
▪ Локалды желідегі желілік операциялық желілер ... ... ... ... Маршрутизаторлар мен шлюздерді бағдарламалық қамтамасыздандыру;
▪ Электронды поштаны ұйымдастыруға ... ... ... ... ... үшін бағдарламалық
қамтамасыздандыру;
▪ бейнеконференцияларды ... үшін ... ... ... басқару жүйесі;
▪ криптографиялық қорғау жүйесі.
Желі стандартты емес компоненттерді ... ... ... ... қызмет етуі тиіс.
Желінің жабдықталуы еш шығынсыз, ақпараттық желі ... ... ... ... болатындай етіп, ресурстарды қолданылуы тиіс.
Қазақстанның ... ... ... ... арасында байланысты
жетілдіру үшін жоғары сапалы телефон ... ... етуі ... байланысын қамтамасыз ету үшін әрбір кеден бөлімшесін ... ... ... ... ... отыр. Әрбір бөлімшенің
түрі мен көлеміне байланысты станцияның әр ... ... ... ... ... ... қызметінің жұмысын ұйымдастыру үшін
Қазақстан Республикасының кеден органдарының ... мен ... ... ... ... ... көлемде кеңестерді
жүргізілуі талап етіледі. ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру қиын. Сондықтан,
қызығушылық білдіретін тұлғалардың кеңес өтетін ... ... ... ... ... ... бейнеконференциялар жүйесімен
кеден органдарын қамтамасыз ету туралы шешім қабылданды.
Бейнеконференциялардың бірінші кезеңінде тек аймақтық ... ... ... желі бір ... ... өткізу,
телефония, бейнеконференцияларды жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
Қазақстан Республикасының кеден ... ... ... ... ... ... (транспортық орта, коммутациялық құрал- жабдық,
желіні басқару құралы, электронды пошта жүйесінің факс пен ... ... ... ... ... ... абоненттері арасында ақпараттарды
айырбастауды қамтамасыз етеді);
▪ Ішкі құжат ... ... ... ... құжат айналымын реттеуді және ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру);
▪ Ақпаратты криптографиядық қорғау жүйесі ... ... ... ... ... және ... ... інше
қорғауды қамтамасыз етеді).
Тұтынушыларға ақпараттық және байланыс қызметінің қажетті ... ету үшін ... етіп ... телекоммуникациялық құралдар мен
қызметтердің ортақ коммуникациялық жүйеге ... ... ... екі ... ... ... болады.
1. Жоғарғы деңгей:
▪ Телекоммуникациялық жүйенің абоненттерінің ... ... ... ету үшін қызмет етіп жүрген ... ... ... ... ... жүйе негізінде, бірінші жағынан электронды пошта
жүйесін құруға болады. Ол өз ... ... ... ... ... телетайп) қиылысқан өзара байланысын
өзара байланысын ... ете ... ... ... ... ... тиіс. Екінші жағынан, телекоммуникациялық жүйелер шеңберінде
каналды және бақа ресурстарды оптималды қолдануды ұйымдастыруға болады.
2. ... ... ... желі ... мен ... ... ... құралдарының
интеграциясы, яғни мәліметтерді жеткізу қажеттілігі үшін олардың сапалы
сипаттамаларын жоғарлатудың барлық әдістері мен байланыс ... ... ... ... ... ... жүргізудің ақпараттық жүйесін
тұрғызу
2.2 Ақпараттық жүйенің құрылымы мен қызмет етуіне қойылатын ... ... ... ... ... ақпараттық жүйесін дайындап шығару және оны тәжірибиеге
енгізу мемлекеттің экономикалық саясатының құралы ретіндегі ... ... ... ... күрт ... Бұл ... бақылауды жүзеге асыру барысында шешілетін міндеттер көлемін
қарқындап өсуіне әкеліп ... ... ... ... қызмет етуіне қойылатын мынандай ... ... ... ... ... ақпараттық жүйесін дайындап шығару
кезеңділігі және оны Қазақстан ... ... ... ... ... мен ... басты бағыттарының ақпараттық
технологиялық құрамына.
Қазақстан Республикасы кеден ... одан әрі ... ... жүйесіне жаңа талаптар қояды. Бұл талаптарға
жататындар:
▪ Ақпараттардың жедел айырбасын қамтамасыз ететін қазіргі ... және ... ... ... ... ... ... ақпараттық кеңістігін құру;
▪ Кеден органдары мен мемлекеттік басқару мен билік органдарының,
мемлекеттік ... ... ... ... істер министірлігі,
прокуратура, салық органдары және т.б.), басқа да ... ... ... ... ... банктердің, сыртқы
экономикалық қызметке қатысушылардың, брокерлердің, сондай-ақ,
кеден қызметінің ... ... ... өзге де ... арасында
өқара ақпараттық өзара алмасудың тиімді механизмдерін құру;
▪ Қызметкерлер жұмыындағы қол ... ... ... ... ... ... орай ... функцияларының
алатын үлесін жоғарлату;
▪ Жұмысты құжаттаудың сапасын жоғарылата ... есеп ... ... ... кететін уақыт пен күш- жігер шығындарын
азайту;
▪ Ішкі кедендік транзит, ... ... ... ... ... ... есептіліктің жеделдеуіне
қойылатын қазіргі жоғарғы ... мен ... ... ... ... технологиялық
мүмкіндіктерінің арасындағы айырмашылықтарды барынша азайту;
▪ Кедендік безендіру мен кедендік бақылаудың тиімділігін арттыру;
▪ Өңделетін ақпараттардың ... ... ... әрі осындай
өңдеулерге кететін уақыт шығынының ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеден комитетінің болжанып
отырған бірыңғай ... ... ... ... қызметінің
ұйымдық құрылымының барлық 4 деңгейін қамтиды:
1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеден комитетінің деңгейі;
2. Аймақтық кеден басқармасының ... ... ... Кеден бекетінің деңгейі.
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің негізгі компоненттері құрылымдық
түрде былайша бөлінеді:
▪ Міндеттер;
▪ Міндеттер ... ... ... ... ... Мәліметтер базасын жүргізумен қолдаудың автоматтандырылған
жүйелері;
▪ Кеден ... ... бір ... әрі ... жүйелер.
2.3 Техникалық қамтамасыздандыру
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесіндегі техникалық ... ... ... қағидаларына байланысты, кешеннің құрамына, ... ... мен ... ... талаптар, сондай- ақ,
ақпараттарды жинақтау, ... ... және ... жөніндегі техникалық
құралдар кешенін таңдау өлшемдері анықталды.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеден комитетінің бірыңғай
автоматтандырылған ... ... ... ... ... ... ... кеден огандары жүйесінің ең жоғарғы деңгейде
БҒАЕО тұр. Ондағы техникалық құралдар ... ... ... ... ... ... мен ... терминалдарын, сондай- ақ,
Қазақстан Республикасы мемлекеттік кеден комитетінің кейбір функционалды
басқармаларындағы локалды ... ... (ЛЕЖ) және ... ... ... ... ... (ТЛЕЖ) қосып алды.
Орталық компьютер ретінде NCR- 3555 қос процессорлы ... ... ... ... көлемі 15 ГигаБайт жинақтаушы бар.
Бұған қоса, екі mVAX- 3500кіші компьютер ... ... ала ... ... мен Қазақстан Республикасы
мемлекеттік кеден комитеті локалды есептеу желісін серверлеріне жүргізіліп,
одан соң ақпараттар ... ... ... ... ретінде NCR-
3447 түріндегі компьютер қолданылады. Локалды ... ... ... үшін Net Ware 3.11 ... бағдарламалық пакеті пайдаланылады.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік кеден комитеті ... ... ... Республикасы мемлекеттік кеден комитетінің Бас кеден
төлемдері басқармасы ... ... ... жабдықтау басқармасының
(МТЖБ) және іс басқармасының локалды есептеу ... ... ... ... NCR- 3447 түріндегі қуатты компьютері аймақтық кеден
басқармалары мен БҒАЕО- ның аймақтық бөлімдерінде ... ... ... ... мен ... ... NCR- 3350 ... компьютермен
жабдықталған.
Кедендік органдар арасында автоматтандырылған ... ... ету үшін әр ... ... ... ... кешені бірқатар
телекомуникациялық желілер арқылы біртұтас ақпараттық есептелетін желіге
(АЕЖ) біріктірілген.
2.4 Ақпараттық жүйедегі ... ... ... ... мен
құрамы
Қазақстан Республикасының мемлекеттік ... ... ... ... ... база ... ақпараттық жүйесінің өзара байланысты ақпараттық база
компоненттерінің жиынтығы ретінде ... ... ... ... ... білдіреді.
2 - сурет. Ақпаратпен қамтамасыздандыру құрылымы
2.4.1 Машинадан тыс ақпараттық базасы
Машинадан тыс ақпараттық база ... ... ... ... жүйесі мен оларды бақылау мен құру
ережелері;
▪ Кодтау мен сыныптаудың ортақ жүйесі;
▪ Ақпаратты ... мен ... ... ... ... ақпараттық жүйесінің машина іші ақпараттық базасы
кеден органдарының әр түрлі деңгейіндегі иерархиясына сәйкес келетін ... ... ... тұрады (кеден бекеті, кеден, аймақтық кеден
басқармасы).
Оларды белгіленген қол жеткізудің тәртіптемесінде сәйкес қолданылуы
соңғы ... ... ... сонымен қатар мәліметтерді
өңдеу бөлімшелерінің қызмет ... ... ... ... ... шешуде жүзеге асырылады.
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің мәліметтер базасы ... ... ... ... ... ... ... кодтау, тарификациялау, шектеу, құқықтық және ... ... ... алу мен ... ... ... ... мәліметтерінің базасы: кедендік бақылау ... ... ... құжаттардың электронды көшірмесі,
технологиялық үрдісті қамтамасыз ететін жедел ... ... алу, ... ... және ... Егер ... ... базаларын құру бірыңғай
автоматтандырылған ... ... ... ... түрде
жүзеге асырылады, мәліметтер базасындағы жедел ақпараттар алғашқы
немесе туынды болып статистикалық ақпараттық мәліметтер базасы.
Локалды ақпарат базалары ... ... ... ... немесе бір қызметкерлермен қолданылатын жиынтығын қамтиды. Мұндай
мәліметтерге мамандардың шектелген ... ... ... қол
жеткізе алатын қызметтік мәліметтер, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ұйымдастыруды құрасырғанда бастапқы және өзгертулер
енгізілген ... ... ... оның ... болу ... ... және ... болу үшін сәйкесінше жауапкершілігі
қарастырылған.
2.4.2 Ішкі ... ... ... іші ... базасы – компьютерге ақпаратты автоматты түрде
ендіруге ... ... ... ... іші ... ... массив кіреді.
Ақпараттық массив – бұл бір бірімен семантикалық ... ... ... ... ... ... ... құру дегеніміз – оның
құрамын анықтау, яғни әр ақпараттық массивке ... ... ... орналасуы анықталады.
Ақпараттық массив құрамы:
▪ Кіріс массив баспа ақпаратты (принтер), қолданушы ... ... ... ... Бұл ... қолданып басқарушы кеденде шешім
қабылдайды.
▪ Ішкі массивтер тұрақты, сақтанарлық, оперативтілік және қызметке
жарамды болып келеді.
Бір ... ... ... ... үшін ... ... ақпаратты жазып отырады, не болмаса тапсырманы әрі қарай орындау
үшін пайдаланалынады. Оперативті массивтер ... ... ... ... ... көп уақыт аралығында жинақталатын ақпаратты
сақтайды. Сондықтан оперативті массивтің мазмұны ... ... ... ... ... ... ... – бұл ... ... ... математикалық формулалар, әдістер және
модельдер жиынтығы [11]. ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуі қажет. Және де
жүктердің барлық функционалды байланыстарын қамтамасыз етуі қажет.
Тауарлар мен көлік құралдарын ... ... ... ... мен ... ... кіреді. Нақты шығындардың тауарларды әуежайға,
кемежайға жеткізу жөніндегі немесе кеден аумағынан басқа ... ... ... ... құны тиеуге, түсіруге, қайта тиеуге және ... ... ... ... ... және брокерлік
марапаттау, ыдыс пен орап-қаптау құнына кеткен шығындар құрайды.
Кеден құны ... ... ... ... ... мен
жасалатын мәміле баға бойынша (негізгі әдіс); ұқсас тауарлар мен жасалытын
мәміле баға бойынша; біртекті тауарлар мен жасалытын ... баға ... ... ... қосу; резервтік әдіс; негізгі әдістерді қолдану мүмкін
болмаған жағдайда келесі әдіс қолданылады.
Кеден құқын мәлімдеуші деклорант мәліметтерінің шындығын ... ... ... ... және ... ... көрсету арқылы
барлық қосымша шығындарды жүргізуі тиіс.
Ақпараттық жүйе жұмыс ... ... ... ... ... тасымалдану көлемі, өткен жылдың кеден арқылы жүктер
мен биылғы тасымалданған жүк ... ... ... ... = L0 ∑ Pi ,
i = ... PL0 – ... – жіберілген і-ші жүк массасы;
Pi – жүк тасымалдаудың қашықтығы.
2. Жүк тасымалдануының ... ... = ∑ m ... V - ... арқылы өткен жүк көлемі;
m – жүк салмағы;
n – жүк ...... Екі жыл ... жүк, ... өтуінің қатынасы келесі формула
арқылы есептелінеді:
VM = ( ∑ m j ) – ( ∑ m i ) ... VM – ... ... ... жүк ... ... m j – осы жылы кеден арқылы өткен жүк салмағы;
∑ m і – өткен жылы кеден арқылы өткен жүк ... ... ... ... – бұл ... ... жиынтығын басқару
және жұмыс істеуі үшін қолданылатын программалық құралдар жиынтығы.
Автоматтандырылған ... ... ... ... ... ... ... міндеттерді орндау
мүмкіндігін тудыру мақсатында оның қызмет ... ... ... ... аса ... ... ие.
Автоматтандыру құралдары кешені (АҚК) өндірістік- ... өнім ... ... және жасалған техникалық және
бағдарламалық ... ... ... кешендер жиынтығы болып
табылады.
Ал ол өз ... ... ... ... элементтерін
қолдану мақсатындағы құрылуы және шешілуі кешенді түрде жүргізілуі тиіс.
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін ... ... ... ... түрде емес, ақпараттың әр бір ... ... ... ... ... ... ... құрамына техникалық және бағдарламалық
құралдардан басқа бірыңғай автоматтандырылған ... ... ... және тағы ... ... түрлеріне
басқа да өнімдер мен құжаттар кіреді.
Мысалы, автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне арналған ... ... ... бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
операторлары үшін ереже ... ... ... ... ақпараттық жүйесінде ақпараттың күрделі міндеттерін
шешу бір немесе бірнеше компьютерден тұратын мәліметтерді өңдеу жүйесі
қолданылады.
Таратудың ... ... ... ... үшін дара ... ақпараттандыру тізбектері боынша таратылған жүйе қолданылады.
Ол компьютер желісі деп аталады.
Компьютер желілері глобальды, аймақтық және жергілікті болып бөлінеді.
Автоматтандырылған ... ... ... әр ... ... ... тізбекте ақпараттандырудың шешілуі тиіс ... мен ... ... ... ... компьютер желілерін тереңірек
қарастырайық.
Программалық жабдықтау жалпы және арнайы болып екіге бөлінеді. Ол ... ... ... ... ... құрлымы.
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін ақпараттық қамтамасыздандыру –
сыныптау мен ... ... ... жүйесінің, кедендік құжаттау
унификацияланған жүйесі мен мәліметтер ... ... ... ... ... ақпараттарды ұйымдастыру
әдістері бойнша, мәліметтерді ... ... ... ... ... ... мазмұны бойынша олардың ақпараттық сәйкестігі енгізінде
барлық компонненттер ... ... ... ету ... ... және ... тыс ... базалар құрылған.
2.6.1.1 Жалпы программалық жабдықтау
Жалпы программалық жабдықтау – компьютер, оның сыртқы бөлшектерін
жұмыс істеуін қамтамасыз ... үшін ... ... ... жиындығы.
Мысалы, операциялық жүйелер, драйверлер, операциялық қабыршықтар.
Онда (стандартты) Қолданбалы ... ... және ... ... ... ... Windows 98, 2000 операция жүйесі;
▪ Тексттерді (документтерді) теру үшін – Word ... ... ... ... үшін – Excell ... ... Access, Paradox мәліметтер базасын басқару жүйесі (МББЖ);
2.6.1.2 Арнайы программалық жабдықтау сипаты
Арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету кеден қызметтерінің ... ... ... және ... мен жалпы жүйелік қолданбалы
бағдарламалық қамтамасыз етудің барлық спектрін қолданады.
Жүйеастынің бағдарламалық ... ... ... ... ... ... мен ... байланысты.
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесі арнайы бағдарламалық қамтамасыз
ету мазмұнданған тауарлар ... ... ... ... ... бағдарламалық құралдар жиынтығын білдіреді.
2.6.1.3 Мәліметтер банктері мен базалары
Автоматтандырылған ақпарат жүйесі ақпараттық базасын құруда көбінесе
қолданылатын алғышарттар ... және ... ... ... ... негізделген.
Автоматтандырылған ақпарат жүйесі ақпараттық базасын ұйымдастыруға
салтты файлдық алғышарт арнайы ақпараттық массивтердің әрбір ... СП үшін ... ... ... құрастырады. Осындай массивтағы
жазулар бір бірімен еш қандай байланысы болмайды, яғни тар қолдану ауданына
құрылмаған, бағытталмаған.
Бірақ мәліметтер және ... ... ... бір ... ... байланысты. Мәліметтер, яғни компьютер ақыл – ойындағы олардың
құрылымы, нысаны және ... ... ... ... файлдық жүйесі 4 суретте көрсетілген
4- сурет. Мәліметтердің файлдық ... ... ... компьютер ақыл – ойындағы ... ... ... кез – ... ... ... да ... өзгертулер енгізу қажеттілігі туындайды, ол ... ... ... ... ... ... ... ақталмаған артықшығы;
▪ ақпараттық базаны жүргізу үрдісінде автоматизация күрделілігі;
▪ жаңа компьютер мәліметтерді өңдеудің технологиялық ... ... ... мен ... ... ... ... ақпаратты құрылғылар жүйесіне тәуелсіз ... ... ... ... де ... ... ... келеді.
Ақпараттық массивтер құрылымын өзгерткенде қолданушымен қолданбалы
бағдарламаларды ... ... ... үшін, өолданушының
қолданбалы бағдарламаларының қызығушылығына қарай оның мәліметтерін ... ... ... ... ... ... функциялары жүктелген,
ақпараттық қызмет ету бағдарламаларын ерекшелендіре байлады.
Ақпараттық ... ... ... ... ... қызмет ету бағдарламаларын бір бағдарламалық кешенге біріктіруді
талап етті.
Жүйені қолданушылардың әр түрлі ақпараттық массивтерінде ... ... ... және ... ... ... мен көлемінің өсуі мәліметтер бір ... ғана ... ... ... жинақталуы туралы сұрақ туады.
Машина тасығыштарында ақпаратты жинақтау ақпараттық үлгінің бір ғана
бөлігін білдіреді.
Ақпараттық үлгінің екінші бөлігі ... ... мен ... ... ... мәліметтер базасы мен мәліметтер банкі мәліметтер
базасыН концепциясының түпнегізгі болып көп ... ... ... үшін ... ... ... ... мен интеграциялау
болып табылады.
Әдетте мәліметтер базасы ретінде кейбір пәндік ... ... ... ... мен ... ... ... жағдайы мен көлемін көрсететін
атаулы мәліметтер жиынтығын көруге болады. ... ... ... ... ... ... моделі ретінде қарастыруға болады.
Оның нақтылығы мен ... осы ... ... ... белгілі болады.
Мәліметтер базасы концепциясының түпнегізгі болып көп аспектілі
қолдануды қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... базасының жүйесі 5 суретте көрсетілген.
5- сурет. Мәліметтер базасының ... ... әр ... қолданбалы үрдістерге жататын барлық
мәліметтер бір ортақ массивке біріктірілген. Бұл ... ... ... ... мәліметтер базасының интеграциясы оның
ерекшелігін анықталмайды. Негізгісі, ... ... ... ... ... ... ... үшін құрылған.
Мәліметтер базасын ұйымдастырудың файлдан ... ... ... жеке ... ... ... ... базасы бір бірімен өзара байланысқан тура немесе
жанама файлдар жиынтығы.
Ақпарат пен мәлімет түсініктері ерекшеленетіндіктен мәліметтер ... үшін ... ... ... ... ... үш ... қолданылады:
▪ Инфологиялық;
▪ Датологиялық;
▪ Физикалық.
Инфологиялық деңгей компьютер ақыл – ойында оларды көрсету әдістеріне
байланыссыз ... ... ... ... ... ... Бұл ... анықталатындар:
▪ мәліметтер базасына ақпараттарды өңдеу мен жинақтауға қажетті
объектілер құрамы
▪ Объектілер арасындағы ... ... жеке ... ... ... ... сипаттамаларына мен қарым қатынасы туралы
түсініктер жүйесіне кіретіндер.
Бұл сұрақтарды шешу мәліметтер базасы жобалаудың ... ... және ... жобалау деп аталады. Осы кезеңде басқару
жүйесіндегі бірінші кезекті тұлғаларды мәліметтер ... ... ... ... бойынша мамандардың жобалау жүргізуі маңызды.
Мәліметтер базасы әрі қарай ... ... ... ауданында
мамандар компентенциясына қатысты ол компьютердегі датологиялық деңгейде
ақпараттарды көрсетуді қарастырады және ... ... ... деп
аталады. Бұл деңгейдегі жобалау мәліметтердің мазмұнымен байланысты емес,
және логикалық ... ... ... Бұл ... базасы жобалау
аса ерекше болғандықтан, оны толық ... Бұл ... ... ... ... үлгілерінде жүзеге асырылатын сыртқы,
логикалық, жеке тәуелсіздігін қамтамасыз ету болып табылады.
Көкейтесті ... ... ... үлгі екі ... ... үлгілерінің жиынтығы болып табылады:
▪ Сыртқы мәліметтер базасы;
▪ Концептуалды мәліметтер базасы.
Мәліметтердің сыртқы үлгісі тұтынушылардың ақпараттық қажеттіліктерін
және мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... әрбір тұтынушысы үшін өзінің жеке қолданбалы
міндеттерін шешу үшін қажетті топталған мәліметтер жиынтығы.
Мәліметтердің концептуалды үлгісі ... ... ... ... ... көрінісі болып табылады. мәліметтер ... ... ... ғана ... ... ... шығынды
және ақпараттық жедел көрсету мен тұнысқалылығы, толық бөлу ... ... ... ... қанағаттандыруы қажет. Оның
қортындысында мәліметтер базасының логикалық ... ... ... ... ... кестесі деп аталады.
2.6.2 Автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің глобалды, аймақтық және
жергілікті желілері
Автоматтандырылған ақпараттық ... ... ... ... ... базалық желісінен, ... ... ... ... ... ... әр ... басқа компьютерлермен байланыс
узелдері арқылы байланысқан олардың ... ... ... базалық желісі деп аталатын желі құрылады. ... ... ... жүйесінің глобальды есептегіш желісі
келесідей түрде болады:
6 – ... ... ... ... ... компьютермен қатынасы арнайы құралдан – терминалдар
арқылы іске ... ... ... ретінде мыналарды келтіруге ... және ... ... ... ... ... және ұжымдық)
мен баспа құралдары, пернетақта және абоненттік пункттер деп аталатын
біртұтас терминалдар ... ... ... ... ... автоматтандырылған жұмыс орны
(АЖО), ал ... ... ...... желі деп ... ... ... желіде бір-бірінен мыңдаған шақырым ара қашықтықта
болуы ... Бұл ... ... ... және мәліметтерді таратудың
базалық желісі есептегіш желінің ... ... ... ... ... ... құрылған автоматтандырылған жүйелер кеңістік тұрғысынан
алғанда бір-бірінен алшақ және бөлек орналасқан органдар мен ... ... ... үшін қолданылады. Оған салаларың, кей
бір аймақтық және ірі құрлымдардың бірыңғай автоматтандырылған ... ... ... ... ... ... ... ету мақсатында
компьтердің кез-келген желісін ... ... жүйе ... ... сәйкес бірнеше құраушы бөліктерге бөлуге
болады. Компьтердің мұндай жеке желілерін аймақтық ... деп ... ... ... ... әр түрлі бөлігіне жататын
компьютердің аймақтық ... 7- ... ... ... ... ... ... желіге бірігеді.
Компьютердің мұндай аймақтық желілері жеке салалар мен аймақтардың
автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне жатуы мүмкін.
Аймақтық желілердің глобальды ... ... әр ... (сан ... ... ... бір ортақ интеграциялық
автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне ... ... ... болады.
Мұндай бірігу кеңістік тұрғысынан алғанда бір-бірінен алшақ орналасқан
күрделі объектілердің ... ... ... өте
тиімді және болашағы зор болып табылады.
Бір біріне жақын орналасқан жеке компьтерлерді мәліметтерді ... ... ... ... желісі мен мәліметтерді тарату желісінің
болуын талап етпейді. Бұл жағдйда бұл ... ... ... ... алады. Жергілікті желімен бірігу 8- суретте көрсетілген.
Жергілікті желілерге әдетінше мини немесе микрокомпьтерлер бірігеді.
Олардың бір ... ... ... 1- 2 ... аспайды, яғни, олар
бір- бірінен алыс емес қашықтықта немесе ғимарат шегінде орналасуы тиіс.
7- сурет. ... ... ... ... Компьютерлер арасында байланыс моноканалы.
Сонымен қатар, жеке жергілікті желі 9- суретте көрсетілгендей кейбір
анағұрлым күрделі ... ... ... Жеке жергілікті желілер
арасындағы байланыс арнааралық станциялар және шлюздер арқылы ... ... мен ... ... ... ... мүмкін.
9- сурет. Жергілікті желіні кешендірлеу.
Жеке желі арасындағы байланыс арнаарлық станциялар және ... ... ... ... станциялар мен шлюздер ретінде мамандандырылған
микрокомпьтер қолданылуы мүмкін. Локалды желілерді ... ... ... ... өйткені кез келген, тіпті ... ... ... ... ... ... ... асырылмақ.
Локалды желі базасында бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық жүйесін
құру және оларды кешендендіру ... ... ... ... құру
тәжірибиесінде барынша кеңінен қолданыс туаып келеді.
2.6.3 Желілердің телекомуникациясы
Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеден комитеті интеграцияланған
телекомуникациялық желісі ... ... ... ... желісі мәліметтерді бір мезгілде тарату, телефонмен сөйлесулерді
жүргізу, телексті және факсималды байланыстарды ... ... ... ақпараттарының мәліметтер базасын ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
кеден комитеті бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық ... ... ... бағдарламасына сәйкес жүргізіледі. Ал бұл ... ... ... ... мен ... ... ... директивлық құжаттарына сәйкес жүргізіледі.
2.6.4 Ақпарат айырбастау протоколдары
Автоматтандырылған ... ... ... ... айырбасауды ұйымдастыруға бағдарламалық қамтамасыз ету
стандартты хаттамаларды қолданумен құрылады:
▪ ТСР / ІР – ... ... ... өткізу үшін;
▪ SPX /IPX қызмет ететін локалды желілердегі мәліметтерді өткізу
үшін;
▪ ТСР / ІР – ... ... ... ... ... үшін;
Oracle SQL*Net желі өнімдері – Oracle ... ... ... ... құрылған қосымшалар мәліметтерінің
базаларына қол жеткізу үшін ... ... ... ... ... тәртіптемелері
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін қамтамасыз етудің қарастырылған
техникалық варианттары автоматты ақпарат жүйелерін құрудың ... ... ... береді. Автоматтандырылған ақпараттық
жүйесінің құрлымы мен ... ... ... ... ... ... өңдеу үрдісін ұйымдастыру мәселесі айрықша орынға ие
болады, өйткені ... ... ... жүйесі түрлі
жүйелері мен элементтердегі бір уақытта көптеген міндеттердің шешілуі
болады. Бұл ... бір ... ... ... ... Ол ... ... ақпараттық жүйесіндегі мәліметтерді
өңдеудің сәйкесінше тәртіптемесін ... ... ... асырылады.
Мәліметтерді өңдеу тәртіптемесі бөлек міндеттер арасындағы жүйе
ресурстарын (процессорларды қодану уақыты, ... - ... ... ... орналастыру кезектігін ... ... ... ... ... шешу ... ... қолданушы байланыс каналдары арқылы жойылған
компьтермен өзара байланысатындығымен сипатталады. ... ... де, ... немесе даилогты тәртіптеме астында да
компьютермен ... ... ... ... ... ... ... шешу үрдісі мәліметтерді процессорлық өңдеу,
енгізу мен шығару кезеңдерінің кезектілігіне және сыртқы жадыға ... ... ... ... ... әр ... компьтердің бір
құрылғысымен өңделеді, ал қалғандары осы ... ... ... ... ... яғни міндеттерді шешу үшін тартыла алады. Сондықтан, бір
уақытта бірнеше міндеттер өңделетін жүйедегі ... ... ... ... деп ... ... қатысты өңдеу үрдісі бір уақытта жүйенің түрлі
құрылғыларымен ... ... ... ... ... ... өнімділігін жоғарлату.
Нақтырақ айтсақ, мәліметтерді өңдеу тәртіптемесі бір уақытта бірнеше
түрлі міндеттер ... ... бір ... бір ... түрлі бөліктері
шешілсе мультибағдарламалық болып табылады.
Егер де бір ... тек әр ... ... ... бұл ... ... (немесе мультиміндетті) деп атау қарастырылған.
Мультибағдарламалық тәртіптемені іске асыру үшін ... ... ... ... ... тәртіптеме
Көбінесе міндеттерді шешкенде уақыттың көбі оны шешуге емес,
мәліметтерді енгізу мен ... ... Бұл ... ... ... ... үшін ... бінеше міндеттер жүктелетін ... ... ... ... ... міндеттерді шешкеннен кейін
қорытындыларды ... үшін ... ... ... тәртіптеме әдетте мәліметтерді шығару мен енгізу жылдамдығы
салыстырмалы төмен және есептеу жылдамдығы өте ... ... және ... ... ... ... ... жетіспеупеушілігі – қолданушылардың пакеттің
барлық міндеттерін аяғына дейін “өзінің” қортындыларын күту болып табылады.
Қолданушы ... ... ... және ... түрде араласу
мүмкіндігі жоқ. Мұндай жағдайда, мәліметтерді өңдеу жедел ... Бұл ... ... ... ... ... және тез
арада оған араласа алады.
Одан басқа, енгізетін және шығаратын мәліметтер аз көлемде болғанда
қолданушының қортындыларды ... ... ... ... ... режимастыларын атап көрсетуге болады: “сұрақ-жауап” және
диалогты “сұрақ-жауап” тәртіптемеасты қолданушыға қажеттілік шеңберасты ... ... және ... ... ... ... алуға мүмкіндік
береді. Жауапты күту әдетте 10- 60 секунд уақыт алады.
Қолданушы міндеттерін шешу бойынша компьтер ақпаратты ... ... үшін ... ... бір ... ... қолданушыға сұру
сала алады. Сондықтан, бұл тәртіптемеасты интерактивті, яғни ... ... ... ... ... ... ... тәртіптемесі
Бұл тәртіптеме негізінен техникалық жүйелерде басқарғанда қолданылады.
Әрбір міндет кезең бойынша немесе жүйеде ... бір ... ... ... инициялау қарқыны және есептеудің қортындыларын басқару
объектілерінің ... ... ... ... (мысалы,
объектінің өз қимылының тұрақтылығын жоғардату мүмкіндігін ескергенде).
Сондықтан, мәліметтерді өңдеу ұйымдастыру тәртіптемесі объектідегі
үрдістер қарқына ... және ... ... ... тәртіптемесі деп
аталады.
2.6.5.5 Ақпараттық жүйе компоненттері арасындағы ақпараттар айырбасы
Автоматтандырылған ... ... ... ... ... мәліметтерді жеткізуді глобальді желілермен локалды желілер арқылы
жүзеге асырылады.
Глобалды телекоммуникациялық жүйе ... ... ... ... ... ... ... асырылады.
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесі ақпаратты-есептеу желісі:
▪ Ақпаратты өткізу жүйесі мен ... ... ... мен ... технолргияны қолдану негізінде Қазақстан
Республикасы территориялды ... ... ... ... Республикасының кеден органдарының орталық аппараты
арасында автоматты ақпарат айырбасын қамтамасыз етеді:
▪ Кедендік ... ... ... ... ... ... ... ақпарат айырбасының сенімділігі мен
жеделдіген жоғарылатады.
Қазақстан ... ... ... ... ... жүйесі ақпарат есептегіш жүйесі негізінде
дамыған телекоммуникациялық құрал жабдық.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ресурстарына Қазақстан Республикасының кеден органдарының қол
жеткізу қол жеткізу мүмкіндігін, сонымен ... ... ... ... келе, жүйені басқару орталығынан желі элементтерін
жойлған түрде басқаруды қамтамасыз етеді.
Транспорттық ортаның ... ... ... ... біреуге
біріктіру үшін, Х.25 пен ТСР / ІР хаттамалары негізінде пакетті коммутация
желісі үшін телеграфия мен ... ... ... ... ... ... ... функционалды ерекшеліктерін
ескеретін, сәйкесінше техникалық талаптар құрылды.
Құжаттардың унификацияланған нысанын ... ... ... ... Құжаттардың унификацияланған жүйесі. формуляр- үлгілерін құруға
қойылатын талаптар;
▪ Құжаттардың ... ... ... ... құрылатын машинаграмма мен машина тасығыштарындағы
құжаттарға заңдық күш беру.
2.6.5.6 Сыныптау мен кодтау жүйелері
Сыныптау мен кодтау жүйелері:
... ... ... ... ... болу тиіс;
▪ автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде ... ... ... ... қамтуы тиіс және қолданбалы
міндеттерді ... ... ... негізгі қасиеттері мен
белгілерін көрсетуі тиіс;
▪ жеткілікті экономикалық ақталған тереңдікке және ... ... ... ... ... мен ... ... кеңейтуге мүмкіндігі болу үшін белгілі бір
икемділікке ие болуы тиіс.
Кодтау мен ... ... ... ... ... мен
терминдер қолданылады. Нормативті- анықтамалық ақпараттардың мәліметтер
базасы келесі сыныптаулар мен анықтамаларды қолданады:
▪ өкілетті ... ... ... ... бұзу ... географиялық ареалдар;
▪ экономикалық ареалдар;
▪ тоқтату себептерінің сыныптамасы;
▪ әкімшілдік- территориялды бөлу;
▪ кеден рәсімдеу ережелерін бұзушы ... ... ... СЭҚ ТН ... СЭҚ ТН ... СЭҚ ТН топтары;
▪ СЭҚ ТН тауарлық позициялары;
▪ СЭҚ ТН (қосымша құн салығы) ... ... ... ... Импорттық тарифқа сілтемелер;
▪ Акциздер бойынша сілтемелер;
▪ Аралық ... ... ... ... өлшем бірліктері;
▪ экспорттық салымдарға сілтемелер;
▪ СЭҚ қатысушыларының категориялары;
... ... ... ... және олардың
құрылымдық бөлімшелері;
▪ Квота түрлерінің сыныпталуы;
▪ Лицензиялар;
▪ Лицензиялар бойынша тауарлар;
... ... ... ... преференциялар,
жеңілдіктер және басқа да ерекшеліктер;
▪ Кедендік тәртіптемелер;
▪ Стратегиялық ... ... ... ... үшін ... СЭҚ қатысушылары;
▪ Тіркелген СЭҚ қатысушылары;
▪ Кедендік төлемдер;
▪ Валюталақ құндылықтар;
▪ Валюта бағандары мен ... ... ... ... ... түсу ... ... жинақтаудың аймақтық пункттері;
▪ Тауарлардың нормативтік сипаттарының ... ... ... мәліметтерінің базаларын жүргізу
мәліметтер базасы жүйесінің басшысымен жүзеге асырылады және ... ... ...... ... ... түрде
рәсімделген нормативтік- анықтамалық ақпараттар қосымша бағдарламаларының
генераторы арқылы жүзеге асырылады.
2.6.3 Қолдануға, ... ... ... ... мен сақтауға
нұсқау
Жүйе дұрыс көшірілген, қызмет жасаған және жөнделген жағдайда ғана өз
қызметтерін атқара алмақ. ... ... ... ... ... ақпараттық жүйесінің техникалық құрал -
жабдықтарының түрлері мен ... ету ... ... көрсетілген.
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің есептеу техникаларын жөндеудің
кепілдік кезеңдері “Кепілдік жүйелік- техникалық қызмет көрсету ережесіне”
сәйкес жүзеге асырылады. Автоматтандырылған ... ... ... жөндеуге жүйелік- техникалық ... ... ... ... ... ... ... Республикасының мемлекеттік
кеден комитетінің аймақтық кеден басқармалары мен ... ... ... орталықта - Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеден
комитетінің орталық ақпараттың шаруашылық бөлімшелері мен БҒАЕО арасында
бекітілген жүйелік- ... ... ... ... ... ... асырылады.
Қызмет етуші персоналдар саны автоматтандырылған ақпараттық ... ... ... ... ... үшін қажетті
ең төменгі мүмкін болатын персоналдар ... кем ... ... Компьютерге
жүйелі- техникалық қызмет көрсетуге сәйкес куәліктері бар ... ... ... ... ... өзінің қалауды жүзеге асыру мүмкіндігі болмаған
жағдайда, оны сақталуын қамтамасыз ету қажеттілігінен сақтау туралы ерекше
құқықтық нормалар өмірге қажеттілігін, ... ... ... ... олар ... ... мүлікті бергендегі нақты
әрекеттерден туындаған ерекше депозит ... ... ... ... қатысқан болатын.
Қазіргі таңдағы сақтау бойынша қызмет көрсетудің алуан түрлері пайда
болғанда, ... ... ... ... реттеуде барлық елде
ерекше мән беріліп отыр.
Оның ішінде кеден ... ... ... ... конвенциясының 3
тіркемесінің 2 бөлігінде айтылғандай, “Ұлттық заңдылық ... ... ... және оның ... ... қолайлы болуын қарастыру керек”.
Қазақстан заңдылығы осы халықаралық құқықтық норманы қолданады.
Қазақстанның тәуелсіздік алып егеменді болуы мемлекет қызметінде кеден
саласының ... ... ... ... ... Республикасы ашық экономикаға көшуі басқа мемлекеттермен
кедендік одақ және еркін сауда аймақтарын құруды, ... ... одан әрі ... мен тереңдету мақсатында кеден мәселелері жөнінде
келісімдер жасау ... ... және одан тыс ... ... ... жасап, өзара құқықтық қатынастарға түседі.
Кедендік режимде Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауар
және транспорттық ... ... ... ... мен ... ... ... кедендік режимде таңтаудың маңызды
және анықтаушы шарты ... 14 ... ... ... ... ... қолдану оны құқықтық реттеудің ерекше түрін
белгілеуді талап етуін немесе басқа кеден режимін ... ... ... ... ... осы ... шешу үшін құқық берер еді”.
Сонымен кедендік режимдер екі жақты міндеттер орындайды. Біріншіден,
тауар мен транспорттық ... ... ... ... ... ынталандырушы ролі, әсіресе тауар иесінің ... ... және ... алуында. Мысалы, кедендік қойма режимі
бойынша, әкелінген тауарларды бажсыз сақтауды мақсат ... ... АҚ ... міндеттемесінен туындаған
қатынастарды реттеуді неғұрлым нақтырақ қарап көрсеткен.
Бірақ АҚ ... ... ... ... ... қажет. Дегенмен
заңды актілермен сақтаудың басқа түрлері яғни, нотариалдық ... ... ... сақтауды құқықтық реттеу белгіленген.
Кедендік қойма режимінде үш жыл мерзім ішінде экспортқа арналған
тауарлар ... ... ... ... режимі әкелінген тауарларды кеден ... ... және ... ... ... ... экспортқа шығарылатын
тауарларды нақты экспортқа шығарғанға дейін кеден бақылаумен ... ... ... ашық және жабық түрдегі қоймалар нақты тұрғалардан
тауарларын сақтауға арналған.
Құрылтайшыларға ... да бір ... ... ... ... ... жатқызуға болады.
Кедендік қойма құру үшін ... ... ... ... ... ... керек. Егер кеден қоймасын Қазақстан
Республикасының кеден органдары құратын ... ... ... алу ... ... ... қатынастар лицензиялау туралы заң мен
реттеледі.
Кеден қоймасын ... ... ... ... ... ... органы тоқтатуына болады.
Лицензияны тоқтату осы туралы шешім шыққан күннен бастап әсер ... алу сол ... ... ... еткен күннен бастап әсер етеді.
Кедендік қойма иесі нақты міндеттемелерді орындайды және ... ... ... тауарларға қатысты кедендік салықтар мен төлемдерді
төлеу бойынша ... өз ... ... қойма иесі:
▪ Кедендік бақылауға қосымша қоймада сақталатын тауарлардың
жоғалмауын бақылау;
▪ Кедендік бақылаудың жүзеге ... ... ... ... орындарын қадағалап және тауар иелерінің
тауарларға қол ... ... ... ... ... Есеп ... мен кеден органдарына тауарлар және айналым
жөніндегі құжаттарды тапсырып отыруға міндетті болып табылады.
Кедендік қоймада ... ... ... тауарлар тізімінен басқа кез
келген тауарлар сақталуы мүмкін.
Кедендік қоймаға ... ... ... ... операциялар
жасалуы мүмкін, сонымен бірге, оларды сатуға даярлық ... ... ... ... ... ... қораптау, қайта қораптау және
т.б. операциялары.
Кеден саясаты және кеден ісі ... ... ... институтарына
жатады.
Қазақстанның егемендік алуымен республиканың ... ... ... алды. Мемлекеттің басқаратын қызметін жүзеге асыру үшін, арнайы
өкілетті органдар, ... ... ... тиіс ... ... кеден саясаты
болды.
Алғашқы кеден заңдылығында ... ... ... маңызды
олқылықтар болды. Қазақстанның кеден заңдылығы құрылымы жағынан бір ... ... ... ... ... ... қылмыстық, қаржы, салық және қылмыстық іс жүргізу салаларына
тіреледі.
Оның сыртында ... ... ... кіретін нормативті құқықтық
актілер қабылдануда. Бұған ерекше мән ... ... ... ... ... ... да, ... етүші құқықтық актілер уақыт талабына
сай жетілдіруді талап етеді.
2.8 ... ... ... ... ... ... етуінде
қарастырылған. Меню түрінде автоматтандырылған ақпарат ... ... ... байланысын ұйымдастыру әдістері.
Қолданушылардың техникалық құралдармен қарым- қатынасында қателерді ... ... ... ... ... ... бағыт деңгей;
▪ есептеу желісінің қызметтеріне және мәліметтер ... емес тіп ... ... ... кешенін шешуде АЖО ... ... ... ... ... ... ... рационалды
сәйкес келуі.
Автоматтандырылған ақпарат жүйесі тіл ... ... ... әрі ... ілесіп жүруінің аз көлемдегі еңбек
көлемімен анықталады. Қолданушымен диалогтың ... ... ... ... ... ыңғайлы болуы тиіс. Интерфейс ... ... ... ... ауданында, профиссионалды емес
қажеттіліктерге икемделген. Диалогтық құралдарды құрғанда:
▪ қолданушға тиімді жүйе ... күту ... ... ... қателерді өңдеу мен қателер туралы хабарламалар болады;
▪ қолданушыға көмек көрсету мүмкіндігі болады;
▪ табиғи тілге жақын тілде өзара қатынас жүзеге асырылады.
Қолданушымен ... ... ... ... ... ... командалар;
▪ бланктерді толтыру;
▪ сұрақтарға жауаптар.
Диалог құрылымы бірығай автоматтандырылған ақпарат жүйесі құру
үрдісінде ... ... ЖҮЙЕ ... ... ... жүйені құруға кететін шығындарды бағалау
Жүйе жұмыс ... оның ... ... ... ... және жылдам ақпарат негізінде басқарушы қызметкерлерінің
жұмысын сапалыландырылуы және жылдамдатылуы;
▪ алғашқы ақпараттың ... ... және ... ... ... ... негізінде өнімдердің қолдануын жақсарту;
▪ компьютерді қолдану негізінде құжаттарды ... ... есеп ... ... жүйені енгізуден пайда
болатын шығындардың есебін табу ... ... ... ... ... ... және де жүйенің ... ... ... ... ... [20].
Есептеу бөлімі
Алдымен техникалық құралдар ... ... ... ... ... жүйе жұмыс істеуіне қажетті техникалық құралдар
комплексін алуға кететін ... ... ... ... ... және
ксерокс құнына тәуелді болады.
Техникалық құралдар комплексін алуға кететін шығындарды мына формула
бойынша есептейміз:
С т = P PC + P P + P M + P X ... С т - ... ... ... ... ... ... PC – дербес компьютер бағасы;
P P – принтер бағасы;
P M – модем бағасы;
P X – ксерокс бағасы.
Мысалы, дербес компьтердің ... - $ 600, ... ... - $ ... - $ 70, ал ... $ 400 тұрады делік. Доллар курсы 152 теңге десек,
онда, техникалық құралдар комплексін алуға мына сомма шығады:
С т ($) = 600 + 150 + 70 + 400 = 1220 ... т (тг) = 1220 * 152 =185 440 ... ... ... ... ... ... есептелінеді:
С Е = К Е + ПЖ Е ... К Е – ... ... ... ... ... Е – енгдіру уақытысында программистке төленетін жалақы.
Алгоритмді жасауға кететін шығындарды келесі әдіспен есептелінеді:
С м = ПЖ ж * t ж ... ПЖ ж – ... ... программист жалақы мөлшері;
t ж – алгоритмді жасауға кеткен уақыт мөлшері.
Мысалы, алгоритмді жасаушы программист жалақы мөлшері 3 000 ... айда 25 ... күні бар ... ал ... алгоритмді екі
аптаданемесе 12 жұмыс күнінде бітіреді делік. Онна программист ... = 30 000 * ( 12 / 25 ) = 14 400 ... ... ... құны ... ... ... B = K * d * q ... K – бір ... ... ... ... істеу уақытысы;
d – жұмыс күндері саны;
q – бір сағат жұмыс құны.
Сонымен, жасауға және ендіруге кеткен жалпы ... ды ... ... ... = Cт + CE + CM ... ... ... ендіруге (5) формула арқылы анықтауға
болады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
|1 |Закон РК от 20.07.95 года №2368 "О ... деле РК" (с ... и |
| ... |
|2 |ҚР ... ... ... ... Жинақтаған Дивиденко П.В., |
| |Құдайбергенов М.Б. ... ... 2000 ж. |
|3 |О ... ... ... ... РК м мерах по ее |
| ... ... // ... ... ... РК и ... |
| |РК. - 1998. № 25. - 56 - 96 бет. |
|4 |О ... деле в ... ...... “Борки”, 1998. – 148 |
| |бет. |
|5 ... ... ... РК по ... оформлению: Таможня и |
| |внешнеэкономическая деятельность в РК., ... 2001. - 31 бет. |
|6 ... М.А. ... дело ... ... ... ... |
| |Учебное пособие. Астана, 2001, - 143 бет |
|7 ... И.Д. ... на ... М.: ... 1980. - 89 бет. |
|8 ... С.Т. ... ... құқығы (жалпы және ерекше бөлім): Оқу |
| ... ... ... 2002 ж. – 158 бет. |
|9 ... Н.Б., ... Л.А., ... А.И. Основы информациононго |
| |менеджмента: ... ... - ... Экономика, 1998. - 88 бет. |
|10 |Бралиева Н.Б., Гагарина Н.Л., Байшоланова Қ.С. Экономикадағы ... |
| ... Оқу ... ... НҰР, 2001 ж. – 90 бет. ... ... Н.Б., Тимошенко В.Ф., Гагарина А.Л. Информационные системы |
| ... ... ... для ... ... ... |
| |Алматы. РИК, 1994. 36-62 бет. ... ... Ю.В., ... Н.Н. ... технологии вычислении в |
| |математической ... ... ...... ... и |
| |статистика, - 2001. – 256 бет. ... ... Н.Л. ... ... на ... - Алматы: Экономика, 2000. - |
| |80 бет. ... ... Excel, VBA, InterNet в ... и ... Санкт-Петербург: |
| |БХВ - Санкт-Петербург, 2001. - 816 бет. ... ... ... ... ЕАИС ГТК РФ: учебно - методическое пособие.|
| |М.: РИО РТА, 1997 ... ... А.Т., ... В.П. Организация грузовой и комерческой работы. |
| ... ... 1986. - 123 бет. ... |Дик В.В. ... системы в экономике. - М: Финансы и ... |
| |1996. - 272 бет ... ... Л.Н. Структуры ЭВМ и их математическое обеспечение. - М.: Наука, |
| |1974. - 255 бет. ... ... Т.А. ... и ... баз данных средствами СУБД dBASE |
| |III Plus, FoxPro, Clipper. - М.: Мир, 1991. - 110 бет ... ... В.В., ... А.И. ... ... на на разработку програмных |
| ... - ... и ... 1998. - 180 бет. ... ... ... дела: учебник / под общ. ред. В.Г. Драганова; |
| ... ... ... ГТК РФ. – ... ОАО “Издательство |
| |“экономика”, 1998. – 687 бет. ... ... А.П. ... ... дороги с применением электронно- |
| |вычислителной техники. М.: Транспорт, 1974. - 113 бет. ... ... Н.Г. ... ... ... в ... ... |2000. - 34 бет. ... ... Э.Н. ... ... ... экономической информации: |
| |учебник. - М.: Финансы и статистика,1987. - 248 бет. ... ... А. ... данных. // Бухгалтер и компьютер. 5 – 2002. 18-20 |
| |бет. ... ... ... ... өңдеу құралдары
Техникалық жабдықтау құрылымы
Ақпаратты жинау және тіркеу құралдары
Ақпаратты беру құралдары
Ұйымдастыру техникасы
Ақпаратпен қамтамасыздандыру
Машина ішіндегі ақпарат қоймасы
Машинадан тыс ... ... ... ... мен ... ... жүйелері
Ақпарат массивтері
Әр түрлі мөлшерлік анықтама құжаттар
Жедел ақпарат
Кіртін ... ... ... ... ... ... қамтамасыздандыру
Жалпы программалық қамтамасыздандыру
Операциялық жүйе
Операциялық жүйе
Программалық өнімді тұрғызу жабдығы
Сынаққа арналған программалар
Операциялық жүйе
Программа А
Программа В
Программа В –ның мәліметтер файлы
Программа А –ның ... ... ... ... ... В ... ... файлы
Программа А –ның мәдіметтер файлы
Абоненттік желі
мәліметтер беру базалық желісі
компьютер
компьютер
компьютер
Байланыс тораптары
Байланыс тораптары
Байланыс тораптары
Байланыс тораптары
Байланыс тораптары
Байланыс тораптары
компьютер
компьютер
компьютер
терминал
терминал
терминал
терминал
терминал
1- Аймақтық ... ... ... ... ... ... ... желі
Байланыс тораптары
Байланыс тораптары
Байланыс тораптары
Байланыс тораптары
Байланыс тораптары
компьютер
Желілік адаптер
компьютер
Желілік адаптер
компьютер
Желілік адаптер
компьютер
Желілік адаптер
компьтер
Желілік адаптер
компьтер
Желілік адаптер
компьтер
Желілік адаптер
компьтер
Желілік ... ... ... ... ... ...

Пән: Кеден ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 71 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
INDF және FSR регистрінің қосымша адресациясы8 бет
Күйік. Үсік шалу. Сол кездегі дәрігерге дейінгі көмек6 бет
Тізбектелген сабақтар топтамасына бағдарламаның бір модулі қалай және неге енгізілгені туралы рефлексивтік есеп (2000 сөз)7 бет
GPRS5 бет
Жүк тасымалдау12 бет
Жүктің сақтығын қамтамасыз етудің заманауи түрлері3 бет
Жүктердің таңбалануы7 бет
Жүктердің таңбалануы. ыдыс пен ораманы қолданудың тиімділігі туралы6 бет
Стансалық құрылғылар4 бет
1922-1924 жж. ақша реформасын жүргізудін, себептері және оның мазмұны6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь