Фирма теориясы туралы

Жаңа институционалды экономикалык теорля контрактіні институционавды келісімдердің бір түрі ретінде карастырады. Осы түрғыда, оның мазмұны мына түрде анықталады:
Контракт - белгілі институционалды шектемелер жағдайында индивидтердің ерікті және саналы таңдауының нәтижесі болып табылатын меншік өкілеттілігінің айырбасы және оны қорғау туралы келісім.
Осы аныктамадағы институционалды шектемелер келісімдерді бекітудегі шешуші шарттардыц бірі - оларды орындауға мәжбүрлеу механизмінің болатынын байқатады.
        
        8. ФИРМА ТЕОРИЯСЫ
8.1 Контракт түсінігі: мазмүны, таптері және басқару құрылымдары
Жаңа институционалды экономикалык ... ... ... бір түрі ... ... Осы түрғыда, оның мазмұны мына
түрде анықталады:
Контракт - белгілі институционалды шектемелер жағдайында индивидтердің
ерікті және ... ... ... болып табылатын меншік
өкілеттілігінің айырбасы және оны қорғау туралы ... ... ... ... ... бекітудегі
шешуші шарттардыц бірі - оларды орындауға мәжбүрлеу механизмінің болатынын
байқатады. Трансакция ... ... ... ... ... осы ... және сәйкесінше контрактінің кепілдік механизмін таңдауға
тәуелді. Аталған өлшемдер (критерийлер) контракт типтері ... ... ... ... ... классикальщ,
неоклассикалық және қарым - қатынастық (имплицитті) типтері ажыратылады.
Классикальщ контрактіде карым - катынастың ... ... ... ... ... ... ... жағдайындағы контрактілік қарым
-қатынастың бірқатар ерекше белгілері бар. Біріншіден, контрагентгердің
жеке қасиеттері ... ... ... ... ... әсер етпейді,
кез келген басқа индивид кез келген ... ... бола ... бүл ... негізінен стандарттауға ұмтылады, жазылған шартгар
ауызша уәделерден ... ... ... ... - ... ең ... нормалар мен формальды қүжаттарға, ережелерге негізделеді. Үшіншіден,
контрактіні жүзеге асыру барысында ... ... ... шешу
қүралдары дәл көрсетіледі, сот арқылы және контракт шартгары ... бүл ... ... ... ... ... ... толық контрактіге жатады, конфликт жағдайында контракт бүзылады
және оның ... ... ... ... ... ... негізінен орта және үзақ мерзімді
келіссөздерді жасауда қолданылады және ... емес ... ... ... орын алуы ... ... жағдайларды контрактінің шарты
ретінде қарастьфып, көрсету қиын. Бүл ... ... емес ... ... ... ... Сондықтан, контрагенттер конфликт
жағдайында сотқа емес, үшінші тараща, яғни арбитраж немесе үштік ... ... Бүл ... ... ... қарым - қатынасты
сақтау кажеттігінен туындайды. Үшінші тарапқа сенім осы контрактіні
бекітудегі ... ... бірі ... ... Сонымен, неоклассикалық
контракт толық емес, конфликт жағдайында мәміле аяқталғанға дейін тараптар
қарым-қатынасының үздіксіздігін білдіреді және үшінші тарап ... ... ... - ... контракт ұзақ мерзімді, контрактіыің күрделілігі,
өзара тиімді жағдайларда қалыптасады жөне толық емес ... ... ... бір ... ... ... және
қарым - катынасты сақтауға, жалғастыруға өзара мүдделігі осы контракттіге
тән белгілер болып ... ... ... ... ... қарым -
қатынас үздіксіз, бейформальды нормалар формальды ережелерге қарағанда
басымырақ. Кей ... ... ... ресми қүжат түрінде бекітілмеуі
де мүмкін, яғни, контракт ... ... емес ... жеке ... ... бір біріне сенімдері
жоғары, сондықтан, конфликттер сот немесе үшінші ... ... ... ... екі ... ... ... арқылы шешіледі.
Демек, қарым - қатынастык ... ... ... қатысушылардың үзақ мерзімді
бірлескен іс-әрекеттерін білдіреді, контрагенттердің біреуі немесе екеуі
бірдей контрактінің ... ... ... ... ... жүргізілетін трансакция
сипатгамаларына тәуелді. Трансакцияның бірінші сипаттамасы - ... ... ... ... белгісіздіктің негізгі көзін
(себептерін), екіншіден, оньщ болжамдану мүмкіндігін, яғни ... ... ... ... ... ... ... орын алуы контрагентгер мінез-қүлқының өзгеруіне,
оппортунизмге әкелуі мүмкін.
Трансакцияның ... ... - ... ... ... табылатын
активтердіц немесе контрактіні орындау барысында қолданылатын ресурстардыц
ерекшелілік дәрежесі. Ерекше активтердің алты түрі белгілі: 1. ... ... ... ... ... 2. ... ... компонент өндірісін инвестициялау); 3. адам капиталының
ерекшелілігі; 4. ... ... ... белгілері); 5. өндірістік
инфрақүрылымды инвестициялау ерекшелілігі; 6. активтердің ... ... ... ... ... тек ... бір уақыт мерзімінде
ғана болады). Активтердің ерекшелілігі ... ... ... ... ... ... кейінгі оппортунизмнін орын ... Бүл ... ... - ... күрделелілік дәрежесінің және
контрагенттердің өзара тәуелділігінің артуына, осы арқылы контрактінің ... ... ... ... ... ... оның ... болып табылады.
Келісімдер жиілігінін үш ... ... ... бір ... және ... ... қайталануы маңызды, себебі
бүл жағдайда жағымды масштаб әсері орын алады.
Контрактілі қатынастардың тиімділігін артгырудың бір ... ... ... барынша азайту мақсатында әрбір трансакцияға
сәйкес басқару күрылымы қолданылады. О. Уильямсон контрактілі қатынастарды
басқарудың терт түрлі ... ... ... үш ... екі ... бір жакты.
Классикалық контрактіні жүзеге асыруда рыноктық басқару тиімдірек.
Себебі, бүл контрактінің типінде ерекше ... ... ... ... тек ... активке непзделеді және оппортунизм орын ... ... ... ... ... заң ... санкциялар
қолданылады.
Үшжаңты басцару ерекше активті қолданумен байланысты, бір ... ... ... ... қажет. Ерекше актив өз кезегінде
қарым - ... ... ... ... ... ... алдын алудың басқа балама жолдары
қарастырылады. Оның ... үзақ ... ... ... ... ... ... күшейтеді. Демек, сот арқылы конфликтіні шешу
маңызды қарым-қатынастьщ бүзылуына әкелуі мүмкін, сол себепті ... ... ... жүгінеді. Аталған жағдай неоклассикалық
контрактілік күкықка тән.
Ерекше активтерді инвестициялау қажеттігі жоғары, ... ... ... ... ... екіжақты және
біржаідпы (унитарлы, бірлескен) ... ... ... ... ... ... бір жақты басқаруда трансакциялар
рыноктық сигналдар арлылы емес, фирма ішінде ... ... ... ... Бір ... ... пайдалану күқығьш, болашақтағы өзінін іс-
әрекеттерін таңдау күкығын келесі тарапқа белгілі бір ... ... ... ... ... ... бір тарап кепілденген табысты
ала отыра тәуекелден бас тартады, ол тәуекелге ңарсы ... ал ... ... ... ... тұлға ретінде қарастырылады. Бүл контракт жалдану
контрактісі деп аталады. Екіжақты басқаруда сату контракты ... ... ... - тәуекелге бірдей денгейде бейтарап түлғалар арасындағы
және контрактіні орьшдау барысында жүзеге асырылатын ... ... ... ... ... ... тікелей тәуелді.
8.2 ¥йым сипаттамалары
Жалдану контрактісінде тәуекелге қарсы ... ... ... ... ... қүқығын төуекелге бейтарап түлғаға ерікті түрде
еткізеді, осы арқьшы билік цатынастары ... ... ... түрлері: ♦ карапайым бақылауға негізделген
қатынастар бақылау қүкығы кімге берілсе,
сол адам тікелей билік ... ... ... ... ... ... ... тұлға оны өзінің
өкілетті, үшінші түлғаларына өткізеді; »♦♦ ... ... яғни ... ... нақты жеке
түлғаға берілуі;
*♦♦ үстанымды билік қатынастары - ... ... ... бір ... ие ... ... күқығының берілуі.
Жалдану контрактісі негізінде билік қатынастырының туындауы үйымның
пайда болу алғышартын қүрайды.
Ұйым - билік ... ... яғни ... принцииалға өз
әрекетін бақылау құқығын өткізуі арқылы қалыптасатын үйлестіру бірліктері.
Тәуекелге бейтарап тұлға принципал, басқарушы, ал ... ... ... орындаушы деп аталады.
Үйьмның негізгі сипаттамалары:
1. қатысушылардыц жиынтығы;
2. барлық қатысушылардың ұйымның, демек принципалдың мүдделеріне
сәйкес біртектілену деңгейі;
3. билік катынастарының формальды құрылымы, иерархиялық ... ... үзақ бойы ... ... ... ... ... әдісі ретінде қарастырылып келсе, неоинституционалды
теория фирма ... жене ... ... ... балама
әдістері ретіндегі көзқарасты қалыптастырды. Баламаларды тандаудағы басты
мәселе - трансакцияларды жүзеге ... ... аз ... Баскаша айтқанда, игіліктер өндірісін рыноктық жолмен
үйымдастырудың шекті ... ... және ... қызмет етуіндегі
шекті трансакционды шығындары салыстырылады. Мысалы, еңбек ... ... ... ... белгілі бір кызмет түрін (күрылыс, ... т.б.) ... ... ... жағдайда оның трансакционды
шығындары (барлық түрлері бойынша) өте жоғары ... Ал, ... ... үйым қүру ... үсыну трансакционды шығындардың барынша
азаюына әкеледі.
Алайда, ұйым трансакционды шығындарды толығымен жояды деуге болмайды.
Себебі, үйым ... ... ... ... ... ... ... шығындары орын алады. Ұйым көлемі үлғайған сайын,
трансакционды шығындары үнемдеу тиімділігі де кеми ... Бүл ен ... ... ... алу және ... ... ... үйым мүшелерінің саны артқан сайын, мүдделер
үйлесімділігіне қол жету, әсіресе принципал ... ... ... ... принципал агенттердің іс-әрекеттерін бакылауға көп шығын
жүмсауға мәжбүр. ... үйым ... ... күрделі билік
қатынастарының орын алуына, бүл ... ... әрі ... әрі
менеджерлердің іс-әрекеттерін бакылау шығындарының есуіне әкеледі.
Үйым келемі үлғайған сайын тиімділігінің кемуін Р. Коуз "менеджменттің
кемімелі ... ... деп ... Оның пікірінше, рынокпен
салыстырғанда үйымның (фирманьщ) есу шегі бар және ол ... ... ... ... ... ... ... трансакцияйы
үйымдастырудың шығындары осы трансакцияны рынокта жүзеге асыру ... ... ... ... ... үлғайту мағынасыз.
Үйымның тиімді көлемін таңдауға ... ... әсер ... ... ерекшелік дәрежесі; 2. белгісіздік деңгейі; 3. тараптардың
тәуекелге бейімділігі; 4. келісімдер ... ... 5. ... бағыну
және келеңкелік бағалардың аракатынасы.
Үйым ішіндегі қарым-қатынас «басқару-бағыну» ... ... ... яғни ... және ... арасындағы қарым-
катынасты реттеуші нормалар да ... ... тән ... Біріншіден, контракт шеңберінде іс-әрекетті бақылау қүқығына
ие ... ... ... принципалдың мінез-күлқы күрделі утилитаризм
нормасына сай, ал агент тек ... сый ... ... келісе отыра,
пайдалылықты барынша арттыруға емес, оның белгілі бір деңгейіне қол жетуге
ғана үмтылады ... ... ... ... ... ... ... қағидаларына кайшы келеді, өйткені ол
мақсатты таңдауда ерікті емес, керісінше ез ... тек ... ... ... Үшіншіден, сенім нормасы да бүл қарым-
катынаста толык көрінбейді. Агент ... өз ... ... ... шешім қабылдаудағы компетенггілігіне және контракт шарттарынан
ауыткымайтына ... ... Ал ... ... ... бір ... ... мәжбүр, өйткені агент жеке өзінің пайдалылығын емес,
принципалдъщ пайдалылығын барынша арттыруға бағдарланады.
Тертіншіден, жалдану контрактісінде тараптар ... ... ... ... ... ... ең төменгі сый ақы деягейін ғана
біледі, сондыктан өзін оның орнына қойьш, әр жағдайға ... ... ... ... ... легализм нормасы да бүл қарым-
қатынаста толық көрінбейді, өйткені контрактіні ... ... ... заң ... ... билікті қолдану, яғни принципалдың
бүйрык, өкімдері арқылы шешіледі.
Қарастырылған жағдай принципал және ... ... ... өкімдер арқылы жүзеге асатындығын, демек рыноктык жүйе ... ... ... ... ... ... Осы ... үйым миниатюрадағы әміршілдік экономика сипатьгада
көрінеді.
8.3 Фирма кұрылымы
Фирма көлемі өскен сайын, принципал және ... ... ... ... ... да өседі. Себебі, шешім ... ... ... әр сатыда сапалы түрде жаңа ақпарат туындауы мүмкін,
бүл фирма ішінде ақпарат ағымын және әр ... ... ... ... ... бақылауды күрделендіреді. Осыған
байланысты, прищипал - агент мәселесі туындайды. Оның мәні тапсырманы
орындауда, ... ... ... ... ... ... ... оны өз пайдалылығын арттыру мақсатьгада қолдану қаупінде. Принципал -
агент мәселесі моралъды тәуекелдің көрінісі болып ... ... ... ... үшін ... ... ... артады, себебі тікелей бақылау және мониторинг шығындары шамадан
тыс кеп болуы және ... ... де ... ... немесе принципал — агент ... ... ... үш нұсқаны ұсынады:
1. агенттер жарысын ұйымдастыру;
2. бірлескен іс - әрекет нәтижесіне агенттердің қатысуы;
3. агенттердің ... ... ... ... ... ... ... дамытумен байланысты.
Басқалармен салыстырғанда жедел және тиімді жұмыс істеген ... ... ... Бұл жағдайда агентгер бірінен бірі ... ... осы ... ... ... ... ... мүмкін. Алайда,
аталған нұсқаның жағымсыз әсерлері де бар. Біріншіден, жоғары сый ақыға
ұмтылу «қолайсыз ... ... ... яғни ... тек тәуекелге
неғұрлым бейім агенттер ғана қалуы ... ... ... ... ... ... сенімнің жойылуына, ... ... ... фирманың стратегиялық жоспарлары шешімін
таппауы да мүмкін.
Екінші нұсқада агентгің алатын сый ақысы ... ... ... іс-әрекет нәтижесіне тәуелді белгіленеді. Жалдамалы жүмысшылардың
пайдаға қатысу формалары, акционерлік кәсіпорынньщ капиталына қатысуы,
олардың акцияларды жеңілдетілген ... ... алуы ... мысалы бола
алады. Агенттің меншікке қатысуына қажет принципал ... және оньщ ... ... ... нүсқаның шектеуші
факторларын қүрайды.
Үшінші нүсқада агенттер іс- әрекет нәтижесіне қатысып ғана қоймайды,
сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... агенттер арасында сенім қатынастарының пайда болуына және осы
аркылы олардың іс-әрекеттерінің ... ... ... ... ... ... арасында сенім қатынастарының пайда болуы
нәтижесінде фирма ішінде иассоциативті атмосфера» қалыптасады. Ассоциативті
атмосфера агентгер тарапынан оппортунизмнің орын ... ... ... ... ... екі жақты қарастырылады: бір ... ... ... ... ... ... үтьшының жаңа көзі
пайда болады, яғни тек еңбек белінісі емес, «командада еңбек ету» ... ... ... ... ... ... - агент мәселесін
«алтын ереже» ... шешу ... ... ... Оньщ ... ... оньщ ... іске қосқан үлесіне сай марапаттауы, ал агент
принципалдың ... ... ... адал ... ... ... ... шектеуші факторлар: а) агенттердің тәуекелге бейімділігі;
ә) үйымға қатысушыяар саны ... осы ... ... ... саны ... кеп ... ... жоғары; б) үйым мүшелері
«әлеуметтік капиталға» ие болулары қажет, яғни ... ... ... ... және ... ... ... ету, тіл табысу, ... ... ... ... және агент мәселесінің қарастырылған шешілу нүсқалары үйымның
ішкі қүрылым ... ... ... ... ... ... кұрылым
модельдерінің терт типі кең тараған: унитарлы (У - ... ... (X
- ... ... (М - ... ... (А -кұрылым). Фирма
ішілік базалық құрылымдарды О. Уильямсон ақпараттарды өңдеу технологиясы
бойынша ... ... - ... ... ... дәстүрлі түрдегі іс-
әрекеттіц ұйымдастырылуы. ... ... ... қатынастарының
орталықтандырылуы; мұнда ... ... ... да, ... ... ... ... қатынастары орын алады. Ақпарат ... ... ... ... ... мінез-қүлқын
шектейді. Функционалды бөлімшелердің өз мақсатгарын кездеуі ... ... ... бейімділігі артады. У-қүрыльшда
принципал және агент мәселесінің бірден бір ... ... ... аз, ең жаңа ... әдістерін жасау, қолдану арқылы бақылауды
күшейту.
Холдинпік құрылымда шешім кабылдау және агенттердін іс ... ... ... ... тек қана ... ... бақылау қызметін атқарады, ал агент пайданы бөлуден басқа барлық
қызметгерді атқарады. Принципал ... ... ... яғии ... негізінде бақылайды. Аталған күрылымның кемшіліктері ... ... ... туындайды. Егер агенттер арасында бәсеке емес,
консолвдация орын алса, бүл қүрылымның тиімділігі ... ... ... ... өзін-өзі ақтау қағидасына
негізделген жартылай автономды өндірістік қүрылымды калыптастыру. Бүл пайда
орталыктары деп аталатын қүрылымдар. Осы қүрылымда стратегиялык ... - ... ал ... ... және ... ... демек, жоғары менеджерлер күнделікті рутиналық жүмыстан
босап, ... өз ... ... ... ... ... ... өзін өзі ақтау қағидасы олардың фирма іс-әрекетінің
нәтижесіне қатысуға мүмкіндік береді, принципал ... бір ... ... ... сай ... белу ... ... қүрылым базалық корпоративті қүрылымдардың модификациялануымен
байланысты, фирманың әр белімшесінде әр түрлі қүрылым орын алуы ... кез ... ... қызмет етуінде принщшал және агент мәселесі
орын алады. Аталған мәселе негізі үш нүсқада шешімін табады. Принципал және
агент мәселесінің шешілу ... өз ... ... ... ... ... ... түсіндіруге мүмкіндік береді.
8.4 Фирма типологиясы
Фирма ішілік қүрылым модельдерін түсіндіруде трансакдионды шығындармен
катар, ... ... даму ... ... ескеру қажет.
Басқаша айтқанда, ... ... ... оның ... ерекше траекториясына сәйкес қозғалысы ретінде түсіндіріледі.
Үйымның дамуындағы тарихи тәуелділік әсері ... ... ... ... және ... болуынан байқалады.
Ұйымдык мәдениет - үйьш мүшелерінің қарым - қатынасын реттеуші және
олардың ұжымдық білімі мен тәжірибесінің ... ... ... ... және ... ... мәдениет бизнестегі табыстылықтың түйінді кұрамдас белігі болып
табылады. Оның негізінде принципал және ... ... ... ... бір типі ... ... мәдениет арқылы агент принципаддың
болжамданбаған жағдайлардағы шешім қабылдауын бағалай алады, бұл ... ... ... ретінде қарастырылады. Демек, бір уақытга
қалыптасқан үйымдық мәдениет принципал және агент арасындағы қарым -
қатынас ... ... ... кедергі болады. Үйымдық мәдениет үлттык
мәдениеттің ықпальшен қалыптасады және өзгереді.
Фирманьщ күнделікті қызмет етуінде рутинаның алатын орны маңызды. ... ... ... ... ... ... есте ... ретінде
анықталады. Рутинаның маныздылығы үйым мүшелері арасында ... ... ету және ... ... яғни ол ұйым мүшелерінің
акпаратты алу, ... ... ... қабілеттерінің негізін
қүрайды. Кез келген ұйымда езіне ғана тән «ұйымдық диалект» болады. Рутина
үйым ішінде ... ... ... ... ... ... - ... мәселесін шешуге, сонымен қатар үйым мүшелері арасында
қалыптасқан қарым - катынастардың ... ... ... ... және ... ... белгілі бір қарым - қатынастар типі
үйымдық мәдениет және рутина ... ... жөне ... ... ... ... жағдайларын, шарттарын білу маңызды.
Әсіресе, ұйымдық дамудағы үлттық ерекшеліктер фирма ішілік ... ... ... ... ... ... қызмет
етуіндегі басқа да параметрлерінен байқалады. «Дамудың тарихи тәуелділік
әсері» ... ... ... төрт ... ... ажыратылады:
1. еміршілдік экономика жағдайындағы кәсіпорын;
2. американдық фирма;
3. жапондық фирма;
4. өтпелі типтегі кәсіпорын.
Әміршілдік экономика жағдайындағы кәсіпорын пайданы ... ... ... орындауға бағдарланады. Бүл кәсіпорында принципал және агент
қарым - ... үш ... орын ... Заң ... енбекшілер принципал
болды, олар кәсіпорынның іс-әрекетін бакылау қүқықтарын өкілетті орган -
жоспарлаушы ... ... ... ... ... еді. Іс ... ... ғана бақылауды жүргізіп, агенттен бірегей принципалға айналды.
Кесіпорынның барлык келденен ... ... ... ... ... ... арқылы ғана жүзеге асырылды. Бұл кәсіпорындағы
еңбек қатынастары да ерекше, шамадан артық жумыспен қамту формасында орын
алды. ... ... ... үлесі бойынша емес, теңгермешілік
қағидаға сәйкес тағайындалды. Осы арқылы, бюрократия еңбекшілерден тартып
алған ... ... ... толтыруға тырысады.
Американдық фирма бәсекелі нарықта пайданы барынша ... ... ... яғни осы ... ... мақсатты функциясынан
туындайды. Акционерлердің басты мүддесі - бір акцияға ... ... ... бүл ... жыл ... ... пайда көлеміне
тәуелді. Аталған пайда көлемі агенттердің, яғни жалдамалы менеджерлердің іс-
әрекетімен анықталады. Принципал және агент қарым - катынасы осы ... ... орын ... мен ... ... принципал-агент мәселесі екі жақты
- «дауыс беру» және «шығу» механизмдері ... ... ... ... ... ... асыруда акционерлер жиналысына қатысып,
директорлар кеңесі қүрамын өзгерте алады («дауыс ... ... ... ... ... ... білдіреді («шығу»). Менеджерлер
және жүмысшылар арасындағы принципал-агент мәселесі еңбекті үйымдастырудың
қағидалары мен ережелері жүйесі -фордизм негізінде ... ... ... және өткізу байланыстарының қүрылымы трансакционды
шығындарды барынша азайтуға тәуелді.
Жапондык фирмада «екі жақты бақылау» ... ... ... және ... ... (инсайдерлер) қатар ... ... Ірі ... ... ... ... ... табысты
қамтамасыз еткен жағдайда, ағымдағы бақылауды ... ... ... ... ... ... ... жапондық фирма агенттер
коалициясы моделіне жақын, сондықтан бүл фирмада классикалық ... - ... ... орын алмайды. Оньщ үстіне, жапон ... ... ... және «өмірлік жалдану» концепциясы да
айтылғанның дәлелі бола алады. Жапон ... ... ... ... мақсат емес, фирма бақылайтын ... ... ... ... ету бұл фирмадағы басты мақсатгы күрайды. Өйткені, аталған өсу
ұйымдық экспансияға, құрылымның дамуына және ұлғаюына жағдай жасайды.
Жапондық ... ... ... және ... ... ... ерекше. Аралық фирмалармен байланыста репутация негізінде трансакционды
шығындарды үнемдеумен катар, тәуекелді бөлу мотиві орын алады. Бұл фирма
мемлекетген ... ... ... ұмтылмайды. Мемлекет
корпоративті мүдделер және қоғам мүддесі арасындағы арбитр, корпорациялар
күресіндегі тепе-теңдікті ... ... ... ... ... фирма еңбек үжымын сақтауға, «аман қалуға» бағдарланады.
Формальды және ... ... ... ... сәйкессіздік
орын алады. Осы кәсіпорынға агенттер оппортунизмінің шешімі табылмауы тән.
Өндірістік байланыстар ... ... ... ... ... қалыптасқан қарым - қатынастарды сақтауға ... ... ... ... ретінде карастыру, фирма ішінде меншік
өкілеттіліктерінің контракт ... ... ... ... бөлінуі арқылы фирманың үйымдық - қүқықтық формасы ... өз ... ... ... ... ... көлемі мен қүрылымына
және стимулдар жүйесіне әсер етеді.
Фирманың әртүрлі типтеріне А. Алчиан және Г. ... ... ... ... ... ... сәйкес келеді:
1. қалдық табысқа кұкык (төлемдерді өтегеннен кейін қалатын табыс);
2. ұйымның басқа ... ... ... ... ұйым ... келіссөз жүргізуге құқык (орталык агент);
4. командаға мүшелікті езгертуге құқық;
5. барлық меншік өкілеттіліктерін ... және ... саты ... ... орны мен ролі ... ... ие болуына байланысты анықталады.
ТҰЖЫРЫМДАР:
1. Контракт белгілі ... ... ... және саналы таңдауының нәтижесі болып табылатын меншік
өкілеттілігінің айырбасы және оны ... ... ... ... ... Үйым - ... ... негізінде, яғни агенттің принципалға өз
әрекетін бақылау құқығын еткізуі арқылы қалыптасатын үйлестіру бірліктері.
Тәуекелге бейтарап тұлға принципал, басқарушы, ал ... ... ... орындаушы деп аталады.
3. Приципал және агент мәселесінің шешілу нұсқалары ұйымның ішкі құрылым
модельдері негізін ... ... ... ... ... ... ... қатар, ұйымның өткен даму траекториясына
тәуелділігін ескеру
қажет. Осы ретте кәсіпорынның ... ... ... ... атмосфера
ерекше актив
жалдану контрактісі контракт
классикалық контракт қарым - қатынастық контракт неоклассикалық контракт
ұйым

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 13 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Фирма теориясы және оның нарықтық экономикадағы рөлі."25 бет
Менеджмент теориясы. Менеджмент және фирма17 бет
Фирма теориясы23 бет
Фирма теориясы жайлы6 бет
Фирма теориясы және оның нарықтық экономикадағы рөлі7 бет
Фирма теориясы. нарықтық қатынастар жүйесіндегі фирма33 бет
Капитал құрылымның теориясы7 бет
Микроэкономика пәні,әдістемесі49 бет
Статистика пәнінен оқу-әдістемелік жиынтық200 бет
Фирма экономикасының теориялары туралы9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь