"Физика" пәні бойынша тест сұрақтар


1. ОХ-осімен қозғалып бара жатқан екі материалдық нүктелердің қозгалыс
заңдары: х1 =ІО+2t және х2=4+5t. Олар қанша уақыттан кейін қездеседі?
2. 10 м/с бастапқы жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған дене қандай
биіктікке көтеріледі? (g= 10м/с2, үйкелісті ескермеуге болады).
3. Тыныштық күйден 0,6 м/с2 үдеумен қозғала бастаған автомобиль қанша
уақыт ішінде 30 м жол жүреді?
4. 4Н күштің әсерінен 0,02 мертге ұзарған серіппенің қатаңдығы неге тең?
5. Көлде массасы 50 кг адам массасы 200кг қайықта отырып арқанмен өзіне
қарай массасы 200 кг қайықты тартады. 10 с ішінде бірінші қайық қанша
жол жүреді. Арқанның керілу күші 100Н.

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТЫ
Дайындық бөлімі кафедрасы
І – межелік тест
Физика
№1 нұсқа

1. ОХ-осімен қозғалып бара жатқан екі материалдық нүктелердің қозгалыс
заңдары: х1 =ІО+2t және х2=4+5t. Олар қанша уақыттан кейін қездеседі?

2. 10 мс бастапқы жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған дене қандай
биіктікке көтеріледі? (g= 10мс2, үйкелісті ескермеуге болады).

3. Тыныштық күйден 0,6 мс2 үдеумен қозғала бастаған автомобиль қанша
уақыт ішінде 30 м жол жүреді?

4Н күштің әсерінен 0,02 мертге ұзарған серіппенің қатаңдығы неге тең?

5. Көлде массасы 50 кг адам массасы 200кг қайықта отырып арқанмен өзіне
қарай массасы 200 кг қайықты тартады. 10 с ішінде бірінші қайық қанша
жол жүреді. Арқанның керілу күші 100Н.

6. Қатаңдығы 100 кНм тіркеу арқанымен массасы 2т автомобильді 0,5 мс2
үдеумен сүйреген кезде оның қанша үзаратынын тап.

7. Көтергіш кран массасы 5000 кг жүкті 10м биіктікке 25 секундта көтереді.
Кранның пайдалы қуаты қанша? (g= 10мс2)

8. Массасы 160 кг шайбаның импульсі массасы 8г 600мс жылдамдықпен
ұшып келе жатқан оқтың импульсіне тең болу үшін, шайба қандай
жылдамдықпен ұшуы тиіс.

9. Массасы 500 кг вагонеткаға 25 Н күшпен әсер ету арқылы тыныштық
қүйден шығарған. Ол 2 мс жылдамдық алғанға дейінгі уақыт қаншаға тең.

10. 5Н тұрақты қүш 2с бойы массасы 10 кг денеге әсер етеді. Дененің
кинетикалық энергиясы неге тең?

Кафедра мәжілісінде бекітілді Хаттама № 2, 16.11.05 ж.

Кафедра меңгерушісі, доцент М.И. Есенова

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТЫ
Дайындық бөлімі кафедрасы
І – межелік тест
Физика
№2 нұсқа

1. Екі дененің қозғалыс теңдеулері Х1=3+2t және х2=6+t. Олар кездесетін
уақыты және орны.

2. 500 м биіктікте қозғалмай түрған тікүшақтан тасталған жүк қанша
уақыттaн кейін жерге түседі? (g= 10мс2, ауа кедергісін ескермеуге
болады)

3. Кітап массасы 500г, стол биіктігі 80 см болса, еден
деңгейімен
салыстырғанда стол бетіндегі кітаптың потенциалдық энергиясы
қандай?
4. Ілмегіндегі тарту күші 15 кН болатын трактор тіркемеге 0,5 мс үдеу
береді. Тарту күшін 60 кН-ға жеткізетін трактор сол тіркемеге қандай
үдеу береді?

5. Шеттерін динамометрге бекітіп. Екі бала резеңке бауды керіп түр.
Бауды 2см созғанда, динамометрдің әрқайсысы 20Н-ға тең күшті
көрсетті. Баудың созылу қатаңдығы қандай?

6. Қуаты 10 кВт және ПӘК-і 75% жонғыш станоктың кесу жылдамдығы
0,75 мс. Осы станоктың кесу кезіндегі кедергі күші қандай?

7. Қатаңдығы 1000 Нм, созылған серіппе өзіне бекітілген денеге 400Н
күшпен әсер етеді. Серіппенің потенциалдық энергиясы қандай?

8. Бастапқыда тыныштықта түрған 1 кг денеге 2Н күш 3 секунд бойына
әсер етсе, дене қанша жол жүрер еді?

9. Массасы 4 кг дене Зс уақыт ішінде 15 метрге орын ауыстырған. Дененің
кинетикалық энергиясы неге тең?

10. Тас vо= 10мс жылдамдықпен тіқ жоғары лақтырылған. Тастың
кинетикалық энергиясы қандай биіктікте оның потенциалдық
энергиясына тең болады?

Кафедра мәжілісінде бекітілді Хаттама № 2, 16.11.05 ж.

Кафедра меңгерушісі, доцент М.И. Есенова

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТЫ
Дайындық бөлімі кафедрасы
І – межелік тест
Физика
3-нұсқа

1. Бірқалыпты үдемелі қозғалатын автомобильдің жылдамдығы 10 мс-тан 15
мс-ке дейін 5 секундта өзгерген. Автомобильдің үдеуі неге тең?

2. Массасы 4 кг дене қандай да бір күштің әсерінен 2 мс2 үдеу алады.
Массасы 10 кг дене дәл осындай күшпен әсер еткенде ол қандай үдеу
алады?

3. Жер бетінен 10 м биіктіктегі балконнан массасы 0,5 кг доп көкжиекке
параллель 10 мс жылдамдықпен лақтырылған. Жерге түсер кездегі доптың
механикалық энергиясы неге тең?

4. Дене шеңбер бойымен түрақты жылдамдықпен қозғалады. Шеңбер
радиусы өзгермей жылдамдықты 2 есе арттырғанда центрге тартқыш үдеу
қалай өзгереді?

5. Массасы 200г балықты тік жоғары көтергенде 0,5 кНм-ға тең қармақ бауы
қанша созылатынын анықта.

6. Қатаңдығы 104 Нм серіппе 4 см-ге үзартылған. Серіппенің
серпімді
деформациясының потенциалдық энергиясы неге тең?

7. Массасы 70 кг адам суда тыныш түрған қайыққа 6 мс жылдамдықпен
жағадан секіріп мінеді. Егер қайық массасы 35 кг болса,
қайықтың адаммен бірге жылдамдығы қанша?

8. Қуаты 70 кВт, двигателінің тарту күші 7 кН өрге көтеріліп бара жатқан
автобустың жылдамдыгы неге тең?

9. Жер бетінен 2 м биіктікке қөтерілген массасы 3 кг дененің жермен
салыстырғанда потенциалдық энергиясы неге тең?

10. Хоккей шайбасымен салыстырғанда футбол добының массасы 3 есе көп, ал
жылдамдығы 3 есе кем. Бұлардың кинетикалық энергияларын салыстыр.

Кафедра мәжілісінде бекітілді Хаттама № 2, 16.11.05 ж.

Кафедра меңгерушісі, доцент М.И. Есенова

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТЫ
Дайындық бөлімі кафедрасы
І – межелік тест
Физика
4-нұсқа

1. Екі пойыз 36 кмсағ және 54 кмсағ жылдамдықтармен бір-біріне
қарай жүріп келеді. Бірінші пойыздағы жолаушы 6 с ішінде жанынан
екінші пойыздың өткенін байқады. Екінші пойыздың ұзындығы қандай ?

2. Тыныштық күйден 0,6 мс2 үдеумен қозғала бастаған автомобиль қанша
уақыт ішінде 30 мс жол жүреді?

Жылдамдығы 4 мс, массасы 3 кг дененің кинетикалық энергиясы қанша?

4. 60 Н күш денеге 0,8 мс2 үдеу береді. Осы денеге қандай күш 2 мс2 үдеу
бере алады?

5. Бір үштарынан жалғанған үзындығы бірдей екі серіппенің екінші бос
ұштарынан ұстап, созып тартады. Сонда қатаңдығы 100 Нм серіппе 5 см
ұзарады. Егер екінші серіппе 1 см ұзарса, оның қатаңдығы
қандай
болғаны?

6. 1,5 мс жылдамдықпен қозғалып бара жатқан массасы 20 т вагон жолында
түрған массасы 10т платформаға соғылып тіркеседі. Ары қарай олар
қандай жылдамдықпен қозғалады?

7. Столдың горизонталь бетінде массасы 0,2 кг білеуше диномометрмен
тартылады. Диномометрдің көрсетуі 0,5Н. Сырғанау
үйкелісінің
2
коэффициенті қанша? (g= 10мс )

8. Массасы 4 кг денеге әсер ететін күш оған 2 мс2 үдеу береді. Массасы 10
кг
денеге дәл осы күштің беретін үдеуі қандай?

9. Массасы 4 кг дене 3 секунд уақыт ішінде 15 м орын ауыстырған. Дененің
кинетикалық энергиясы неге тең?

10. Жердің массасын есепте. Оның радиусы 6,37 -10 6м.

Кафедра мәжілісінде бекітілді Хаттама № 2, 16.11.05 ж.

Кафедра меңгерушісі, доцент М.И. Есенова
ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТЫ
Дайындық бөлімі кафедрасы
І – межелік тест
Физика
5-нұсқа

1. Бірқалыпты үдемелі қозғалған автомобильдің жылдамдығы 10 мс-тан
15мс -қа дейін 5 секундта өзгерген. Автомобильдің үдеуі неге тең?

2. 500м биіктікте қозғалмай тұрған тіүшақтан тасталған жүк қанша уақыттан
кейін жерге түседі? (g= 10мс2, ауа кедергісін ескермеуге болады)

3. Массасы 10 кг дене түзу бойымен қозғалғанда оның жылдамдыгы V=2t
теңдеуге сәйкес өзгереді. t=5с мезгіліндегі оның кинетикалық энергиясы
қандай?

4. Ілмегіндегі тарту күші 15 кН болатын трактор тіркемеге 0,5 мс2 үдеу
береді. Тарту күшін 60 кН-га жеткізетін трактор сол тіркемеге қандай үдеу
береді?

5. Қатаңдығы 100 кНм тіркеу арқанымен массасы 2т автомобильді 0,5 мс2
үдеумен сүйреген кезде оның қанша үзаратынын тап.

6. Көлде массасы 50 кг адам массасы 200кг қайықта отырып арқанмен өзіне
қарай массасы 200 кг қайықты тартады. 10 с ішінде бірінші қайық қанша
жол жүреді. Арқанның керілу күші 1 ООН.

7. Бастапқыда тыныштықта түрған 1 кг денеге 2Н күш 3 секунд бойына әсер
етсе, дене қанша жол жүрер еді?

8. Массасы 4 кг дене Зс уақыт ішінде 15 метрге орын ауыстырған. Дененің
кинетикалық энергиясы неге тең?

9. Жер бетінен 2 м биіктікке көтерілген массасы 3 кг дененің жермен
салыстырғанда потенциалдық энергиясы неге тең?

10. Дененің импульсі 8 кг мс, ал кинетикалық энергиясы 16 Дж. Дененің
массасы мен жылдамдығын тап.

Кафедра мәжілісінде бекітілді Хаттама № 2, 16.11.05 ж.

Кафедра меңгерушісі, доцент М.И. Есенова
ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТЫ
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
"Физика" пәнінен тест сұрақтар
»Цифрлық коммутация жүйелері» пәні бойынша тест сұрақтар
Философия пәнінен тест сұрақтар
«Сандық талшықты оптикалық беру жүйелері» пәні бойынша тест сұрақтар
Химия пәнінен тест сұрақтар
Педагогика пәнінен тест сұрақтар
Культурология пәнінен тест сұрақтар
Жалпы әлеуметану пәні бойынша тест сұрақтары
«Физика 1» пәні бойынша электрондық оқулық жасақтау
«Электрлік тізбек теориясы» пәні бойынша тест сұрақстар
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь