Мектеп пен жанұя бірлігі негізінде оқушыларды жан-жақты дамытудың теориялық негіздері

КІРІСПЕ 3

І БӨЛІМ МЕКТЕП ПЕН ЖАНҰЯ БІРЛІГІ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫ ЖАН.ЖАҚТЫ ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 8
1.1 Оқушыларды жан.жақты дамытуда мектеп пен жанұя бірлігінің педагогикалық негіздері 8
1.2Мектеп пен жанұя бірлігі . оқушыларды жан.жақты дамытудың бірден . бір құралы 13

ІІ БӨЛІМ ОҚУШЫЛАРДЫ ЖАН.ЖАҚТЫ ДАМЫТУДА МЕКТЕПТІҢ АТА.АНАЛАРМЕН БІРЛЕСЕ ЖҮРГІЗЕТІН ТӘРБИЕЛІК ЖҰМЫСТАРЫ 28
2.1 Мектеп пен жанұяның оқушыларды жан.жақты дамытуда бірлесе атқаратын жұмыстарының мазмұны мен міндеттері 28
2.2 Мектептің ата.аналармен жүргізетін жұмыстарының формалары мен әдістемелері. 39

ІІІ ҚОРЫТЫНДЫ 48

ІV ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 51

V ҚОСЫМШАЛАР 54
Зерттеудің көкейтестілігі. Қазіргі кезеңде шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. Тіпті бірқатар дамыған елдерде бұл идея ұлттық қағидаға айналған. Әлемдік бәсекелестік заманда әрбір адамның білім санасын, қабілеттілік деңгейін, іскерлік мүмкінділігін анықтайтын адам ресурстарын дамыту мәселелері күн тәртібіне өткір қойылып отыр, яғни адамның білімі мен біліктілігі қазіргі заманда мемлекеттердің бәкесеге қабілеттілігінің ең маңызды көрсеткішіне айналды. Сондықтан көптеген елдер бәсекеге қабілетті қоғам үшін адам ресурстарын дамыту, әсіресе оның қабілетін арттыру сияқты арнайы бағдарламалар қабылдауға кірісті. Сондықтан да, үздіксіз білім беру жүйесінің басты міндеті – жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Бұл әлеуметтік педагогикалық міндетті орындау үшін тәрбие жұмысымен тікелей айналысушылардың жүргізетін тәрбие мазмұны қоғамның бүгінгі талабына сай болуы керек. Жалпы білім беруде мектеп өзінің міндетін толық атқару үшін, қоғамның оған қоятын әлеуметтік сұранысын ескере отырып, тәрбие мазмұнын жақсарту үшін мектеп пен жанұяның бірлігін қамтамасыз ету қажет.
Қазақстан Республикасы Ата Заңының 27 бап 2-тармағында «Балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы әрі парызы» делінсе, «Қазақстан – 2030» бағдарламасында «әкелер мен аналардың, аталар мен әжелердің өз балалары мен немерелері алдындағы жауапкершілігін күнделікті есте ұстауға тиіспіз.
1. Н.Назарбаев Қазақстандықтардың өсіп - өркендеуі, қауіпсіздігі және әл – ауқатының артуы. «Егемен Қазақстан», 11-қазан, 1997.
2. М.Жұмабаев. Педагогика. Алматы. «Рауан», 1993. 154-б.
3. Хухлаева О. Активные формы групповой работы с родителями / О. Хухлаева // Школьный психолог. – 2006, №19.
4. Лихачев Б.Т. Формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. − Сов.педагогика, 1981, №2, 36 с.
5. Жұмабаев М. Педагогика. Алматы. Мектеп, 1992-122б.
6. Аристотель
7. Чернышевский Н.Г. Таңдамалы шығармалары. VII том7
8. Ж.Б.Қоянбаев, Р.М.Қоянбаев. Педагогика: - Астана, 1998.
9. М.Жұмабаев. Педагогика. – Алматы: «Рауан», 1992.
10. Г.Асанова «Отбасы – бастапқы тәрбие мектебі» Қазақстан мектебі №1, 2007 ж.
11. Капустин Л.М. Работа школы с родителями. –М., 1983.
12. В.А. Сухомлинский «Балаларға жүрек жылуы» -А, Мектеп, 1973 ж.
13. Керимов Л. Қиын бала және оны қайта тәрбиелеу. –А., 1990.
14. Н.Назарбаев. Еліміздің болашақта гүлденуі бүгіннен басталады. «Егемен Қазақстан», 11 қазан, 1997.
15. Макаренко А.С. Ата-аналар кітабы. –А., 1985.
16. Пинт А.О. Это вам, родители. М., Знание, 1971. 348-б.
17. Тажибаев Т. Философские, психологические и педагогические взгляды. Абая Кунанбаева. А-А., 1957
18. Я.А. Коменский Избранное педагогическое сочинения /Под ред. А.И. Пискунова и др/ -М: Педагогика, 1982.
19. М.Әуезов
20. А.Жумадуллаева. «Отбасы некелік тәрбие негіздері» Алматы 2007ж 143б
21. Баланың құқығы туралы конвенция. Алматы. «Дәнекерә, 2000. 24-б.
22. Педагогика. Қоянбаев Ж.Б. Алматы., 1999ж.
23. З.Әсемжанова «Менің отбасым – менің үйім» Бастауыш мектеп журналы 2005, № 9 25-26 б.
24. Әтемова Қ. «Қазақ отбасындағы тәрбие үрдісі» Қазақстан мектебі, 2006 №1
25. М.Азимов «Жанұя ықпалы» Бастауыш мектеп журналы, 1998 .6 12-13 б.
26. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. М., «Университетское», 1990. 54-б.
27. Гребенников И.В. Основы семейной жизни. М., Просвещение, 1991. 208-б.
28. Болдырев Н.И. Сынып жетекшісі. –А., 1980.
29. М.Валиева Білім беру технологиялары және оларды оқу тәрбие үрдісіне енгізу жолдары. (әдістемелік нұсқау) – Алматы, 2002ж.
30. Минияров В.М. Психология семейного воспитания (диагностико-коррекционный аспект). – М.: МПСИ; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. – 256 с. (Серия «Библиотека школьного психолога»).
31. Фалькович Т.А., Толстоухова Н.С., Обухова Л.А. Нетрадиционные формы работы с родителями. – М.: 5 за знания, 2005. – 240 с. (Серия «Методическая библиотека»).
32. Ш. Майғаранова. Мектеп оқушыларын рухани дамыту мәселелері. Алматы. «Ғылым» ғылыми орталығы, 2002.
33. Капралова Р. Сынып жетекшісінің ата-аналармен жүргізетін жұмысы, А., 1973.
34. Калейдоскоп родительских собраний. /Под ред. Алексеевой Н.А. Вып. 1.2. –М., 2001.
35. Арнаутова Е.П., Иванова В.М. Общение с родителями: зачем? –М., 1993.
36. Ж.Қоянбаев «Отбасы және балалар мен жеткіншектер тәрбиесі» Алматы 1990ж.
37. А.Сейтметова «Бала тұлғасының дамуы және оның тәрбиесі» Бастауыш мектеп журналы №5, 2005 ж.
38. Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей. –М., 1993.
39. Жұмабаев Ә. Ата-аналар жауапкершілігі. –А., 1977.
40. Дереклеева Н.И. Родительские собрания. 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2004. – 240 с. (Серия «Педагогика. Психология. Управление»).
41. Гаврилова Т.П. Учитель и семья школьника. –М., 1982.
42. Петряевская Л.Г. Образование родителей и школа. –М., 1999.
43. Білім мекемесі – оқу – тәрбие ордасы. Шымкент – Алматы 2002. Қожамжарова Р.Т., Бектенгалиева С.Х.
44. Педагогика. Харламов. М.: 1999ж.
45. Общая педагогика. Сластенин В.А. М.: Владос, 2002ж.
46. Егеменді Қазақстан» 7 наурыз 2003 ж. «АТА-АНАЛАР СЕМИНАРЫ ӨТТІ»
47. Ж. Қоянбаев. Семья және балалар мен жеткіншектер тәрбиесі. Алматы. «Рауан», 1990. 234-б.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 3
І БӨЛІМ МЕКТЕП ПЕН ЖАНҰЯ БІРЛІГІ ... ... ... ДАМЫТУДЫҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 8
1.1 Оқушыларды жан-жақты дамытуда мектеп пен ... ... ... 8
1.2Мектеп пен жанұя бірлігі - оқушыларды жан-жақты дамытудың бірден – бір
құралы ... ... ... ... ... ... АТА-АНАЛАРМЕН БІРЛЕСЕ
ЖҮРГІЗЕТІН ТӘРБИЕЛІК ЖҰМЫСТАРЫ 28
2.1 Мектеп пен ... ... ... ... бірлесе атқаратын
жұмыстарының мазмұны мен міндеттері 28
2.2 Мектептің ата-аналармен ... ... ... ... ... ... ... ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 51
V ҚОСЫМШАЛАР 54
КІРІСПЕ
Зерттеудің ... ... ... ... ... жатқан
жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті ... ... ... ... елдерде бұл идея ұлттық қағидаға айналған. Әлемдік бәсекелестік
заманда әрбір ... ... ... ... деңгейін, іскерлік
мүмкінділігін анықтайтын адам ресурстарын дамыту мәселелері күн ... ... ... яғни ... білімі мен біліктілігі қазіргі заманда
мемлекеттердің бәкесеге қабілеттілігінің ең маңызды ... ... ... ... бәсекеге қабілетті қоғам үшін адам ресурстарын
дамыту, әсіресе оның ... ... ... ... бағдарламалар
қабылдауға кірісті. Сондықтан да, үздіксіз білім беру жүйесінің ...... ... жеке ... ... ... ... Бұл
әлеуметтік педагогикалық міндетті орындау үшін тәрбие жұмысымен тікелей
айналысушылардың жүргізетін тәрбие ... ... ... ... ... ... ... білім беруде мектеп өзінің міндетін толық ... ... оған ... ... сұранысын ескере отырып, тәрбие мазмұнын
жақсарту үшін мектеп пен жанұяның бірлігін қамтамасыз ету қажет.
Қазақстан Республикасы Ата ... 27 бап ... ... ... және ... тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы әрі парызы»
делінсе, «Қазақстан – 2030» бағдарламасында «әкелер мен ... ... ... өз балалары мен немерелері алдындағы жауапкершілігін
күнделікті есте ұстауға ... Біз өз ... ... алыс ... олар біздің жасымызға жеткенде қандай күйде көргіміз
келеді» делініп, ұрпақ тағдыры мен мемлекет тағдыры қатар ... ... ... ... беретін үлкен мықты тәрбие ошағы – отбасы болып
саналады.
Елбасы Н.Ә.Назарбаев ... ... ... ... патриотизм мен шығармашылық жағынан дамыған жеке тұлға ретінде
тәрбиелеу аса ... ... ... ... мінез-құлық, биік
талғампаздық, тәкаппарлық, тектілік, білімділік, ұлттық ... ... ... ... ... ... ... ұрпақтың рухани жан-дүниесін білім нәрімен сусындатып, халқының
ерте заманнан жинақталған асыл ... ... ... дәстүрлердің озық
үлгілерін санасына сіңіріп, Абайша сөйлесек, «көкірек көзін оята ... ... ... ... ... ... ... болып атсалысатын
жауапты міндеттердің ең бастысы. Осы тұста Мағжан Жұмабаев былай ... ел ... ... ... ... ... тәрбиелейтін,
даярлайтын мектебінде салмақ. Бір ... ... ... ... ... Бұл – ... игі сөз, өзгермейтін бір ... аз ғана ... да ... кісі мұны ... ... ... ел ... мектебінің қандай негізде құрылуына барып тіреледі.
Мектебімізді таза, сау, берік, һәм өз ... ... ... құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ серттесуге болады. Сондай
негізге құра алмасақ, келешегіміз күңгірт». [2]
Келешек ұрпақты жан-жақты ... жаңа ... ... ... сана-сезімі жоғары саналы азаматты тәрбиелеу ұзақ әрі күрделі ... ... ... бұл ... бүгінгі таңда өткір қойылып, өз
шешімін табуды ... етіп ... ... ... ... ... ... ғалымдар өз үлестерін қосқан.
Отбасы тәрбиесі мәселелері Шығыстың ұлы ойшылдары ... ... ... ... ... ... И.Песталоцци, қазақ ағартушылары Абай ... ... ... кеңес педагогтері В.Сухомлинский, А.Макаренко,
Н.Крупская, қазақ зиялылары М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, ... және ... ... орын ... Бүгінде отбасы тәрбиесі мәселелері
қазақстандық ғалымдар С.Ғаббасов, Р.Қоянбаев, Г.Байделдинова, В.Лысенкова,
Р.Төлеубекова және т.б. ... ... ... ... пен жанұяның бірлігі мәселесі бойынша ... ... Н.И., ... Д., ... М. , ... В.М., ... ... Н.С., Обухова Л.А., Хухлаева О. еңбектерін атап көрсетуге
болады. ... ... ... мектеп пен жанұяның бірлігі негізінде оқушыларда
жан-жақты тәрбиелеуде ... ... даму ... ... ... еңбектеріне сүйене отырып, ... ... ... ... ... ... ... екендігін көре алдық.
Бұл мәселенің нақты зерттелуіне ... ... ... ... ... ... және т.б.
еңбектерін негізге алуға болады. [4]
Жоғарыдағы аталған ... ... ... ... біз ... ... өз дәрежесінде зерттелмегенін айқындадық. Оқушыларды жан-
жақты дамытуда мектеп пен ... ... ... ... ... әлеуметтік тұрғыдан қалыптасуына қоғамның, жанұяның ... ... ... ... ... ... дамытудағы
кәсіби біліктілік пен жеке адам ретінде ... ... ... ... пен ... ... жұмыс жүргізу ерекшеліктері мен
қажеттіліктері ... ... ... ... ... ... дамытуда мектеп пен жанұяның бірлігі» деп таңдап
алдық.
Зерттеу нысаны: Оқушыларды ... пен ... ... ... тәрбиелеу
үдерісі.
Зерттеудің пәні: Мектеп пен жанұяның бірлескен іс-әрекеті арқылы оқушыларды
жан-жақты дамыту.
Зерттеудің мақсаты: оқушыларды жан-жақты дамытуда ... пен ... ... ... ... ... айқындау және
практикада қолданыстағы олардың тиімді жолдарын белгілеу.
Зерттеудің міндеттері:
- оқушыларды жан-жақты дамытуда мектеп пен ... ... ... негіздеу;
- «оқушыларды жан-жақты дамытуда мектеп пен жанұяның бірлігі» ұғымының
мәнін ашу;
- оқушыларды жан-жақты ... ... пен ... ... ... ... ... дамытуда мектеп пен жанұяның бірлескен жұмысын
ұйымдастырудың практикада қолданыстағы тиімді жолдарын белгілеу;
Зерттеу әдістері:
Ғылыми-педагогикалық зерттеу тақырыптар бойынша философиялық психологиялық,
педагогикалық, ... ... ... ... ... жасау, орта мектептердің оқу-әдістемелік
қүжаттарын талдау, зерттеу ... ... озық ... ... ... ... талдау және қорыту; бақылау, ... ... ... ... ... Республикасы ... ... ... ... Республикасы « Білім
туралы» заңы , ... ... ... оқу жоспарлары және
бағдарламалары.
- философия, ... ... ... ... мен
іргелі зерттеулері, озат тәжірибелі мұғалімдердің сабақтары.
Зерттеу базасы. Түркістан қаласы, №1 орта мектебі, М.Әбенова атындағы
орта мектебі.
Диплом ... ... ... кіріспеден, екі бөлімнен,
қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және ... ... ... ... ... мен ... негізделді,
жұмыстың мақсаты, объектісі, пәні анықталды, зерттеудің міндеттері мен
практикалық маңыздылығы, зерттеу әдістері көрсетілді.
«Мектеп пен ... ... ... ... ... дамытудың
теориялық негіздері» атты бірінші бөлімде философиялық, психологиялық,
педагогикалық ғылыми еңбектерге талдау ... ... ... ... негіздерінің қазіргі теориядағы және практикадағы
жай-күйі зерделенді, үздіксіз білім беру процесінің ... ... ... ... пен жанұя бірлігі - оқушыларды жан-
жақты дамытудың бірден - бір жолы ... ... ... ... пен ... бірлігі» ұғымының мәні «оқушыларды жан-жақты
дамытуда мектеп пен жанұяның ... ... ... ашу маңызы
айқындалды.
«Оқушыларды жан-жақты дамытуда мектептің ... ... ... ... атты ... ... ... пен жанұяның
оқушыларды жан-жақты дамытуда бірлесе атқаратын ... ... ... ... мектептің ата-аналармен жүргізетін жұмыстарының
формалары мен әдістері сарапталып, олардың тиімді ... ... ... ... нәтижелері мен тұжырымы ... ... ... ... ... ... ... жұмыстың бағыттары белгіленді.
І БӨЛІМ МЕКТЕП ПЕН ЖАНҰЯ БІРЛІГІ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫ ЖАН-ЖАҚТЫ ДАМЫТУДЫҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Оқушыларды жан-жақты дамытуда мектеп пен ... ... ... ... ... ... жеке ... жан – жақты дамыту,
әділетті қоғамды өз қолымен құратын және оны ... ... ... ... деп ... ... жан – жақты жетілдіріп, дамыту ... оқу мен ... ... ... ... ... ... ақыл – ой дамуының біртұтастығы деп түсіну керек».
Жеке тұлғаны жан – ... ... ... ертедегі Грек мемлекетінде пайда
болып, өткен дәуірдегі ... ... ... ... ... ... және философиялық еңбектерден «жан – жақты дамыту»
идеясы туралы көзқарастар ... ... ... ... ... ... ғ.ғ./. Олардың негізінде дене және рухани сұлулықтың ... айта ... оған жету тек ... ... ... ... ғана ... асады деп дәлелдейді. Бұндай көзқараста еңбек
қызметінің маңызы ... ... ... ... тек ... ... болған. [5]
Аристотельдің көзқарасында дене, адамгершілік және ақыл – ой ... жан – ... ... ... ... қайта өрлеу дәуірінде
гуманистер Витторино да ... ... ... ... жан –
жақты идеясын дамыта отырып, тұлғаның эстетикалық дамуы қажеттілігіне назар
аударады. Кейіннен жеке ... жан – ... ... ... ... ... ... Т.Кампанелла, Р.Оуэн, Сен-Симон
еңбектерінде де дұрыс көзқарасқа әрі толық мазмұнға ие ... Олар ... ... ... ... пен ... бірлігін жан – жақты даму деп
қарастырды. Бірақ та қанаушы ... ... ... ... бұл ойды
жүзеге асыру мүмкіндігі болмады. Сондықтан да бұл арман утопистік сипатта
қала берді. [6]
XVIII ... ... ... ... және ... бұл ... негізіне ақыл – ой мен адамгершілік тәрбиесін
қарастырды. Ж.Ж.Руссо бұл пікірге ... ... ... ... ... – қатынас жасай білетін барлық балаларды еңбекке тарту ... өз ... ... – жақты дамыту ... ... ... ... қалаушылары Н.Г.Чернышевский мен Н.А.Добролюбовтар
да қолдады. ... ... ... ...... ... ... күрес адамын, революционерді тәрбиелеу, халық мүддесін
ойлайтын «азаматтық істерге» араласа алатын, адал ниетті адамдар ... жаңа ... үшін ... ... ... ... өз ... тұлғаның жан – жақты дамуын қалыптастыру дегеніміз:
-отанына берілгендікті, оның ... мен ... ... ... ... ... ... мен ынтымағы үшін,
еңбекшілердің бақыты үшін арнаулы даярлықта тәрбиелеу;
-ғылым, мәдениет, техника саласындағы білімдер жүйесін және ... даму ... ... ... ... қасиеттерді барынша құрметтеушілік, адамдарға деген
қамқорлық жасау және ... ... ... жолдастық пен адалдық,
шыншылдық, жауапкершілік сезімдерге тәрбиелеу;
-еңбекте адал қарым – ... ... ... үшін ... өндіріс
саласында еңбек етуге даяр болуы, еңбек ету қажеттілігін түсінуге, еңбек
адамын ... ... ... барынша сезіне білуді, шын көріктілікті жасандылықтан
ажырата білуді, музыкаға, ... ... ... ... жетілдіруге
талпынысын, құштарлығын, табиғатты сүюге тәрбиешілерді тәрбиелеу,
-денсаулығы мықты және дене құрылысы жақсы дамыған, дене ... ... ... ... тәрбиелеу;
-табиғатты қорғау, оның байлығын көздің қарашығындай сақтау, адам
өмірінің бастауы – жер, су, ауа, аң, ... ... ... ... ... ... [7]
Әрбір мектеп мұғалімінің алдында, міне осындай оқушы ... ... ... тұр. Бұл ... шешу ... ... ... және жасөспірім шақтарында жүзеге асырудың маңызы ерекше.
Тұлғаны барлық жағынан ... ... жас ... ... ... ... әзірлеу міндеттері мектеп арқылы жүзеге асырылады.
Мектепте білім және тәрбие алу барысында жас ... ақыл – ойы ... ... қалыптасады, ой еңбегіне төселеді, рухани өмір
байлығын меңгереді, ... ... ... ... ... ... тәрбие беру ісін бірыңғай мақсатты, жүйелі ... ... ... ... сай бұл ... ұйымдастыру немесе жүзеге асыру
тәрбиенің салалары: ақыл – ой ... ... ... ... ... және ... экологиялық т.б. ... ... ... ... ... атқарылады. Бұдан арғы жерде ... жеке ... ... ... жан – ... ... ... жүзеге асыру үшін оған
әлеуметтік те, сондай-ақ белгілі бір материалдық та ... ... ... ... Халыққа білім беру жүйесін үнемі жетілдіріп, дамытып отыру;
2. Оқу – тәрбие беретін ... ... ... жақсартып отыру,
3. Күндізгі және сырттай оқу орындарының жүйесі арқылы, өздігінен білім
алу жолымен де жастардың білім алуы үшін кең ... ... ... – ағарту мекемелерінің жүйесін құру: клубтар, мәдениет
сарайлары, кітапханалар, лекторийлар т.б. ... ... ... ... ... жасау, олардың жаппай дене
тәрбиесімен күн сайын айналысуын насихаттау, мүмкіншілік ... ... ... ... ... қажетті жабдықтармен
қамтамасыз ету,
6. Халықтың әл – ауқатын, тұрмыс – жағдайын, материалдық ахуалын
жақсарту,
7. ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік тәжірибесін меңгерту,
8. Жастардың бос уақытын, демалысын тиімді ұйымдастыру, өздері қалаған
шығармашылық жұмыстармен айналысуға барынша ... ... ... ... ... ... мен ... үнемі жетілдіріп
отыру қажет.
Осы мәселелерді өскелең өмір ... сай ... жас ... етіп тәрбиелеудің негізі болмақ.
Жеке тұлғаны барлық жағынан ... ... ... ... ... ... ... мен өзара байланысын қамтамасыз
етудің маңызы зор. ... жеке ... ... жеке ... ... олар әрдайым бір мезгілде, тұтастық ... ... ... да ... ... жоспарлау, оның мазмұны мен
әдістерін, сондай-ақ нәтижесін жүйелі есепке алу, бағалаудың ... ... ... қамтамасыз ету ... ... осы ... ... бір буыны болып есептелінеді.
Кешенді көзқарас тәрбие үдерісінде және оны ... ... да ... ... ... ... ... болуы ондағы
ішкі және сыртқы себеп-шарттарын және олардың өзара байланысын ... ... Ол үшін сол ... ... және ... ... ... алдын ала білу қажет.
Қазіргі жағдайда тәрбие беру жұмысының тиімділігі мен ... ... жолы – ... тәрбиелік іс – ... ... ... ... яғни ... жеке басы мен ... әлеуметтік
топтарын ескере отырып, тәрбие салалары: ақыл – ой, ... дене және ... ... пен ... тәрбиелерінің өзара
тығыз бірлігін қамтамасыз ету. Соған сәйкес ... мен ... ... ... ... ... ... берудің кешенділігін қамтамасыз ету барлық ... ... ... ішінде мектептің жұмысын ұйымдастыра жүргізудің де
қызметі ерекше. Оқушылардың тәрбие процесін ұйымдастырудағы ... ... ... жеке тұлғаны жан – жақты үйлесімді дамыту мақсатына толық
сай келеді. [8]
Кеңестік педагогиканың ... ... даму ... ... ... ... жасауға, оның негізгі мазмұнын, принциптерін,
формалары мен әдістерін ашып көрсетуге бағытталса, 30 ... ... беру ... жеке ... ақыл – ой, атап ... ... ... адамгершілік, эстетикалық, атеистік, еңбек ... ... ... ие ... ... қызметін жеке дара зерттеу, талдау
жұмыстарына баса назар ... ... де ... ... бір – ... ... ... педагогикалық әдебиеттерде тәрбие беруге
функциональдық тұрғыдан ... кең етек ... ... ... ... ... ... жеткілікті түрде зерттелмеді.
Бүгінгі бұл мәселеге мақсатты көзқарас 70 жылдардың бастапқы кезеңінен
бастау алып, педагогика ғылымдарында ... ... ие ... ... күні ... ... жеке ... қалыптастырып дамытуға жан –
жақты ... ету ... ... мен ... ... баса назар
аударылуда. Мұндай көзқараста тәрбие ... бір – ... ... ... және ... ... ... асырылуы міндеттелінеді.
Нәтижесінде тәрбиеленуші жас ұрпақтың сана – сезіміне, мінез – құлқына, іс
- әрекетіне бір ... ... ... ықпал етуге мүмкіндік ... ... жан – ... ... ... ... ... дамиды.
Дегенмен де тәрбие салаларының өзіндік ерекшеліктері, өзіне тән
қасиеттері бар. ... ... ... да ... ... ... бәрі ... мақсатқа – жеке тұлғаны жан – ... ... ... ... ... жан – ... үйлесімді дамыған адам деп - өзінің бойындағы
рухани байлықты, моральдық тазалықты және дене ... ... ... ... сана – ... ... өмірдің түрлі
салаларында белсенді қызмет етуге қабілетті, ізгіленген және қарекетшіл
тұлғаны айтуға болады.
Қорыта ... ... жан – ... ... арқау болатын Мағжан
Жұмабаевтың айтқан «Тәрбиедегі мақсат – адам деген атты құр жала ... шын ... адам ... ... ... ... ... отырып,
ол үшін әрбір тұлғаның өзіне тән адами қасиеттерін қалыптастырып, дербес
ерекшеліктерін жан – ... әрі ... ... ... ... тоқталамыз. [9]
1.2Мектеп пен жанұя бірлігі - оқушыларды жан-жақты дамытудың бірден – бір
құралы
Салауатты отбасы - ... ... ... ... ... ... ... мен ізгі мұраттар тек отбасында ғана дамып,
байытыла түседі. Тәрбиенің бастапқы ... бала ... ... ... пен ... негізі қаланады. ... ... ... ... ... онда ... адам: әйелі мен ері,
әкесі мен анасы, қызы мен ұлы, ағасы мен ... бола ... әр ... ... ... біледі, адамды өзара
түсіністікке алып ... ... да ... ... ... ... салауатты отбасында қалыптасады. Әрбір отбасы қоғамның кішкентай бір
бөлігі болып ... ... ... ... ең ... ... өмірді дұрыс ұйымдастырудан басталмақ.
Қазіргі кездегі мектептің қойып отырған талабы – жеткіншек ұрпақтарды
негізгі пәндермен терең де, ... ... ал ... ... ... өз ... іскерлік – шеберліктермен қолдана білу.
Мұндай күрделі мәселені мектеп тек қана ата-анамен бірігіп ... ... шеше ... ... бала ... жаңа түрі – оқумен шұғылдана бастайды.
Бірінші сынып оқушыларының көбінің оқуға ... ... ... Бұл ... ... оқуға деген сыртқы еліктеу. Сондықтан оқушының осы
бастауыш сыныптан бастап ... ... ... ... ... соңында бірінші сынып оқушысының оқуға, тіптен мектепке бару ... Сол ... ... ... оқып жүргеніне немқұрайды қарамауы
тиіс. Амал жоқтықтан оқып жүрген оқушы өзіне жанұяға, мектепке де ... ... ... ... ... баласының мектепке барған күннен
бастап оның оқуына, тәртібіне көңіл ... ... ... ... керек.
Бірінші сынып балаларына оқуға және ... ... ... ... болады. Ата-ана мұны әрқашан қолдауы тиісті. Мұғалім
туралы айтқан дөрекі сөздер ол мұғалімнің ... ... ... ол ... ... деген қызыушылығын жойып жібереді. ... ... ... білмей, шеше алмай жатқан кезінде оны кекетпеуі
керек, себебі ол баланың алғашқы қадамдары. [10]
Егер бала ата-анасының сабақ дайындау ... қиын ... ... ... ... ... артады. Төмен баға алса, олардан
ұялып қысылады. Сөйтіп, келесі жолы жақсы баға алып, ата-анасын ... ... көп ... ... ол мұғалімнің бірінші сынып
оқушыларына қоятын баға жөнінде. Кейбір ата-ана ... тек ғана «4» ... алуы тиіс деп те ... Мұны ... бала ... ... «2» немесе «3» бағасы ... ... ... ... бағаны
түзетуге немесе басқаша жолдар арқылы оларды алдауға барады. Сол себепті
ата-ана баға ... ... ... ... ... мәселе емес екендігін
білулері керек. Тек жақсы баға үшін оқыған балада танымдық ... ... ... ... екі ... ... ... бала өтірік айтуға, тек
өзіне пайдалы жаққа ғана әдістенуге, жағымсыз қылықтарға ... ... ... ... барысында қиын мәселелерді шеше алмай жалғыз
қалуына жол бермеуі ... Егер ... «2» ... оның себебін біліп, оны
тез арада жою шараларын қолдануы керек. ... ... де ... ... Бұл баға да ... ... олқылықты көрсетеді. Сол
себепті «2» мен «3» ... баға ... ... керек екендігі жөніндегі
хабарлама болып табылады. ... ... үйде ... ... ... ... жасауы керек. Бала өз оқуының туған-туыстары үшін ... ... ... ... ... ... бойына лайықты үстел, кітап
сөре, оқу ... ... қара және ... ... ... тағы ... ... бар оқушы бұрышын жасауы керек.Оқуға барған күннен ... үйге ... бір ... ... ... үшін күн тәртібі болуы тиіс.
Бала сабақ дайындағанда бөлмеде тыныштық ... жөн. ... бала ... оның ... ... мән ... ... Үйде сабағын тамақ
ішетін үстелде дайындайтын балалар бар. Мұндай жағдайда ата-ана сабағыңды
үстелдің үстінен басқа ... алып кет, не қоя тұр деп ... ... ... соң ... ... ... сабақ дайындауға қолайлы ... бала да ... ... ... ұйықтайды. Ертеңгі күні әрине
сабақ дайындамаған бала «2» ... баға алып ... ... ... ... жасалмаған, мән берілмеген баланың сабақ оқуға қызығуы бірте-бірте
азаяды. [11]
В.Сухомлинский тәрбиені отбасы жағдайын ... ... ... ... ... ... қоса денсаулығының мықты болуына, ой-
өрісінің кеңеюіне көңіл бөлді және ... 3-4 ... ... ... ... ... 4-сыныптан кейін біртіндеп өзгере
бастайтындығын түсіндірді. Ересектік кезең – бала ... ең ... ... айта келіп, ата-аналарды балалармен сырласуға шақырады.
[12]
Л.Керімов қиын балалар тәрбиесі мәселесіне арналған зерттеулерінде
«қиын» оқушыны зерттеуді, ең ... ... ... ... білуден
бастауды ұсынады. Баланың жетіліп қалыптасуында отбасының орны ерекше
екенін түсіндіре келе, ... қиын ... алып ... ... ... ... қарым-қатынасындағы бірнеше
кемшіліктерді көрсетіп берген. Бұл қиындықты ... ... ... – отбасындағы ізгілікті қарым-қатынастарды орнату. [13]
М.Жұмабаев «Педагогика» атты ғылыми еңбегінде «Жас бала – жас ... жас ... қай ... иіп ... ... сол иілген күйінде қатып
қалмақ» деп түйін жасайды. [2]
Елбасы Н.Назарбаевтың «Ғасырлар ... ... ... ...... ... қарым-қатынасқа көшу кезінде экономикалық және
рухани дағдарыстарда жеңіп шыға алатын ізгілігі мен XXI ғасырды ... ... ... ... ... жеке ... тәрбиелеп
қалыптастыру» деп айқын көрсетілген. [14]
Бала тәрбиесі - өмірдің ең өзекті мәселелерінің бірі. Қай кезде болсын
отбасы бала ... ... ... тыс ... емес. Бұл туралы аса
көрнекті педагог В.Сухомлинскийдің мына ойын айтуға болады: «Бала ... ... ... ... ... ... бала ата-анасының мінез-құлқы шешуші факторлардың
бірі. ... ... ... жайлы «Сіз өз балаларыңыздың
тәрбиесін бастамастан бұрын өзіңіздің жеке ... ... ... ... талап қойып, өз отбасын қадірлей білу, өзінің ... ... ...... ең ... және ең ... ... дегені
бекер емес. Сондай-ақ О.Кунц «Жақсы адам тек оны дұрыс тәрбиелегенде ғана
қалыптасады» деп дұрыс ... үшін ... мына ... ескеру
керектігін айтады: білім, отбасы ахуалы, педагогикалық такт және ... ... мен ... идеялық тұлғасы, ата-аналар әрекет
бірлігі. ... ... ... қандай жасағысы келсе, өзі сондай
болуы шарт» - дегеніндей, осы зор ... ... ... ... ... дамыған елдің ұрпағын баулитын отбасының даналығының ... ... ... ... ... ... ... тәрбие беруі
үшін оның мінез-құлқындағы әрбір ұсақ-түйектерді байқап ... ... ... Педагогтар секілді кез-келген ата-анаға педагогикалық такт
қажет. Олар балаларды суықтап ... ... ... ... алдын
алып жүреді де дөрекі сөздер мен әрекеттер арқылы олардың жүйке жүйелеріне
кері әсер ететінін ... ... дей ... бала ... ... педагогикалық байқағыштық, елестету, педагогикалық такт және
ұйымдастырушылық қабілеттерінің болуын ұсынады. [16]
Ұлы Абай ... ... ...... ... жақсы ата, жақсы
ана, жақсы құрбы, ... ... ... деп ... ой ... Бала
өміріне қажетті тәлім-тәрбиені ірге тасы ата-ана арқылы отбасында қаланады.
[17]
Е.Ильиннің «...оқушылардың рухани дүниесін ... ... ... ... Мұғалімнің зерттеу нысаны – оқушының жеке жан ... ... ... ... ... ғана ... жетілуіне мүмкіндік жасалады» дегені мәлім. Ал Макаренко: «Тәрбие
– баламен сөйлесумен, оған ... ... ғана ... ... дұрыс ұйымдастыра білуде, балаға әркімнің өз жеке басы арқылы үлгі-
өнеге көрсетуінде»,- деген ғой. Сондай-ақ оның бала саны және бала ... ақыл ... ... және ... мәні өте зор. Ол ... үшін кітап» атты еңбегінде қоғамдағы көкейкесті мәселелер
қарастырылған. [15]
Г.Песталоцци бала дамуындағы ... ... ... ... бағалап,
отбасында және мектепте жоспарлы түрде тәрбиені ұйымдастыру қажеттілігін
атап көрсеткен. Атақты грек ... ... ... ... ... ... ... жақтап, дене, ақыл-ой, адамгершілік тәрбиенің
байланысын, қоғамдық және ... ... ... көздеді. Ежелгі
грек ғалымы Платон «ұлды тәрбиелей отырып, жер иесін тәрбиелейміз, қызды
тәрбиелей отырып, ұлтты ... деп ... ... ... - ұлы іс, ... ... адам ... шешіледі»
десе, Д.И.Менделеев: «Тәрбиесіз білім – есуастың қолындағы қылыштай» деген
болатын. Ал, Коменский «Тәрбиені ...... ... және ... ... ... деген пікір білдірген. Біздің
мақсатымыз – ... ... ... ... ... келтірсек «Оқушы – жастарымыз дұрыс тәрбиеге наннан ... ... ... ... ... ... қазақ халқында баланы
тәрбиелеуде ... ... ... ... оның ...... ... болған екен. Бұған ұлы жазушымыз Мұхтар Әуезовтың «Ел болам
десең, бесігіңді түзе» деген астарлы ойы ... ... ... ... ... ... қоғамдық шағын топ,
адам тұрмысын ұйымдастырудың бастапқы нысанасы, яғни тұрмысының ортақтылығы
мен және өзара ... ... ... ... ... ... қоғамның дамуында маңызды рөл атқарады. Онда адам дүниеге
келіп, ... ... ... бастапқы әлеуметтану үрдісі жүзеге асады,
балалар азаматтық кәмелетке толғанша тәрбиеленеді, ... ... қарт ... ... жасау міндеттемесі іске асырылады.
Отбасы сондай-ақ тұрмысты ұйымдастырудың ұйытқысы, ... және ... ... әрі ... ... саясат объектілерінің бірі болып
табылады. Отбасы өмірінің материалдық жағы ... ... ... – тұтыну қатынастарынан тұрады, рухани жағы – қоғамдық-
экономикалық жүйенің, ... ... ... ... ... ... әдет-ғұрып үрдісімен сипатталады. [20;
34-35 бб. ].
Қазіргі заманда отбасы ... ... ... ... ... ... Оған ... 1989 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы ... 1995 жылы ... ... «Баланың құқығы туралы
Конвенция» бола ... Онда ... ... және гармониялы дамуы үшін, ол
мейірім мен ... ... бар, ... көп ... ... бақытты
ахуалдық ортасы бар отбасында өсуі қажет. Сондай-ақ, бала әлі ... ... ... ... ... олар ... дейін де,
туылғаннан кейін де ерекше мейірімділікке, қамқорлыққа, ... ... ... делінген. Конвенцияда әрбір ата-ана жасөспірімдердің
өркениетті елдерде қазіргі заман талабына сай білім ... ... ... ... айта ... ол ... мына бағытта: баланың жеке
басын, талантын, дене және ақыл-ой ... ... адам ... ... өз ата-анасын сыйлауға, оның мәдени тұрмыс-салтын, тілі
мен құндылықтарын, елінің ұлттық байлықтарын ... ... ... ... ... түсіністік, ұлт аралық қарым-қатынаста достық
рухында саналы өмір ... ... ... ... ... тәрбиелеу
жүзеге асырылуы керектігін ұсынады.[21]
Бүгінде тәрбие берудің ауқымы кең, ... ... ... сай ... ... отбасына үлкен жауапкершілік пен жоғары білімділікті жүктеп
отыр. Жеке тұлғаның қалыптасуына ықпалы ерекше ... ... ... әлеуметтанушылық, психологиялық және педагогикалық
зерттеулерде ерекше көңіл ... ... ... ... және ... бала
тәрбиесін ұйымдастыру мәселелері қазақстандық ... ... ... ... ... Ж.Әбиев және т.б.
тарапынан зерттеліп келді. Олар өз зерттеулерінде ... ... ... ... ... сай бала тәрбиесін ұйымдастырудың жолдарын көрсетуге
тырысады. ... ... ... ... «отбасы – ерлі-зайыпты
одаққа және туыстық байланыстарға негізделген әлеуметтік қауымдастықтың
түрі» деп ... ... ... ... ... еңбектерінде
«Отбасы – ол бірге тұратын некеге негізделген қандас ... ... ... ... ... ... оның ... психологиялық ауан мен
отбасы мүшелерінің өзара қарым-қатынасы ондағы бала тәрбиесіне өзіндік
әсерін тигізеді. ... ... үшін әр ... әр ... өсіп келе ... өрімдей ұл-
қыздардың дені сау, рухани әлемі бай, құштар болып өсуі, сонымен қатар
туған халқы мен ... адал ... өсуі ең ... ... биік ... ... Оның қуат алар ... бастауы – отбасы.
Отбасы баланың жеке басының қалыптасуына екі жақты әсер ... ... ... жағдайын сипаттайтын өзіндік өмір сүру дәстүрі
арқылы, яғни отбасы мүшелерінің материалдық және ... ... ... ... ... әсер ... ... және белгілі бір ... ... ... ... әсер ... көбінесе, отбасындағы негізгі көзқарас пен тәрбие үрдісі қоғамның
тәрбиелік мақсатына, идеялық, адамгершілік және ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. [23]
Ата-аналар отбасындағы өмірді дұрыс ұйымдастыру үшін ... ... ... мен ... ... Осы ... Ресей ғалымы А.Пинт «Ата –
аналар ... ... ... беру үшін оның ... ... ... ... білуге қабілетті болуы керек. Педагогтер секілді кез-
келген ата-анаға да педагогикалық такт өте ... Олар ... ... ... әр түрлі ауруға шалдығудан қорғап, алдын алып ... ... ... ... мен әрекеттері арқылы олардың ... ... әсер ... ... ... дей келіп, бала тәрбиесінде ата-
аналардың бойында ... ... ... ... такт және ... ... ... ұсынады. [16]
Бұл мәселені тиімді шешу үшін ата-аналардың педагогикалық білімін
көтерудің бүгінгі күнгі ... ...... Бұл, ең ... ата-
аналармен жұмыс жүргізуде олар білуге тиісті білімдерді өмір талабына сай
насихаттап отыру бүгінгі сынып жетекшісінен терең ... ... ... ... ... ... бала тәрбиесін заман
талабына сай ұйымдастырудағы қабілеттері мен мүмкіндіктері бірдей болмай
отыр. Қазақ ... бірі ... ... ...... дәл өзіндей етіп шығару емес, келешек өз заманына лайық қылып
шығару» деп ... ... ... ... ... ... ... дәлелдейді. Әрине, отбасы өзінің дербес
әрекеті арқылы тәрбие саласында ауқымды мәселерді шешуде әлсіздік ... үшін ... мен ... ... ... ... өте маңызды. Ал тәрбие
қоғамдық құбылыс болғандықтан, оны қоғам талаптарынан тыс ... ... Бұл ... ... одақ: мектеп, отбасы және қоғамдық мекемелер
жұмысындағы өзара ... ... және ... өз ... ... ... тәрбиесінің барысын екі жақты қырынан байқауға болады.
Біріншісі, отбасының мектеппен бірлесе әрекет етуге өте ... ... ... ата- ... ... ... білім алып, жан-жақты
дамуы үшін оларды ең таңдаулы мектептерге оқуға береді. Оқушылардың ұлттық
тәрбие алуымен қоса ... ... ... ... ... ... пен ... өзара бірлігінің нәтижесінде ата-аналар тарапынан
мектептің педагогикалық қызметіне әр ... ... ... атап ... ... ... ... бөлісу, кәсіби қызмет саласын
кіріктіру және т.б. жүзеге асырылады.
Екіншіден, отбасының ... ... ... ... орын ... Бұл ... ... отбасындағы
балалар тәрбиесіне көңілдің бөлінбеуі, ... ... ... ... байланыс жасауға талпыныстың болмауы, бала тәрбиесіне
қатысты аз ... және т.б. ... ... ... Қ 24]
Өкінішке орай, зерттеу барысында көптеген сынып ... жас ... ... ... ... ... дайындықтың
төмен екендігі айқындалды. Жоғары оқу орындарында ... ... ... ... ... олардың сынып жетекшісі ретіндегі қызметіне, соның
ішінде отбасы ... ... ... ... назардан тыс қалып
отырады. Бізге жалпы білім беретін орта мектептің мұғалімдерімен және сынып
жетекшілерімен сауалдама жүргізу ... ... ... жағдайы
қаншалықты назарда алынғандығын білу қиынға соқпады. Онда көптеген ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге назар аудармайтындығы байқалды. Тақырыптық ата-
аналар жиналысы жүйелі өткізіліп тұрмайтындығы, ата-аналар жиналысынан тыс
олармен байланыстың болмайтындығы, тіпті ... ... ... да ... ... ... ... «Сіз мектеп
тарапынан отбасы тәрбиесін жетілдіруде қандай көмек болғанын ... ... ... тарапынан әр түрлі жауаптар алдық. Онда олардың
кейбірі «мектептерде ата-аналарға ... ... ... ... мамандар кеңесі немесе дәрістер ұйымдастырылып тұрса» десе,
кейбір ата-аналар «Баламызға сапалы білім беріп, ... ... ... ... берген. Шындап келгенде, сапалы білім мен жақсы тәрбие беру ... ... ... және екі жақты сипатқа ие болатын тәрбие беру ... ... ... және екі жақты сипатқа ие болатын күрделі үрдіс. Ол
тек мектеп ... ... ... ғана ... ата-ананың да
отбасындағы тәрбиені ұйымдастыру мүмкіндігіне байланысты. Өкінішке орай,
мұны ата-аналар арасында мектеп ... ... деп ... ... ... нәтижелері ата-аналардың отбасында бала тәрбиесінде
бірқатар қиыншылықтарға кездесе отырып, ... ... ... ... ... көрсетеді. Сұраққа жауап берген ата-аналардың
арасында бірқатары жазалау әдісін қолданатынын (ұрып-соғу) жасырмаған,
тіпті, олар осы ... ... ... ... ... деп ... мәліметтерден ата-аналардың отбасы өмірін ұйымдастыруда,
баланы тәрбиелеудегі ... ... ... мен ... қарым-қатынас
орнатудың маңыздылығын түсінуде және т.б. ... ... ... екендігін байқау қиын емес. [25]
Мұндай жағдайлардың ... ... ... ... ... тәрбиесінде ата-аналардың бала тәрбиесіндегі көзқарастары мен білім
деңгейлерінің әр түрлілігі болып табылады. Оның үстіне кейбір мектептердегі
ата-аналар ... өзі ... сай ... Ұзақ ... ... ... ата-аналар жиналысындағы күн тәртібінде қаралатын
мәселелер өзгеріссіз: ... ... ... ... мен ... ... қаржы мәселесіне арналып келетіні жасырын емес. Осы
жерден ... ... ... ... емес ... ... Егер ... ол жиналыстан алары мол, әсері ... ... ... жібермесі анық болар еді. Осы ... ... ... ... бір жолы- ата-аналардың бала ... ... ... ... ... ... мен ... педагогикалық сауаттылығын көтеруде атқарылатын негізгі қызмет
бүгінгі сынып жетекшісінің еншісіне тиеді. Ол үшін сынып жетекшілері отбасы
тәрбиесі ... ... ... бар ... ... ... ... білікті маман болуы тиіс. Қазіргі заман мұғалімі қоғамдық дамудың
жоғары деңгейінен көрінетін, оның барлық ... ... ... ... ... ... ... еңбек ететін маман болуын ... ... ... жетілдіруде мектеп пен жанұя бірлігін тиімді
ұйымдастыру мынадай қағидаларға негізделуі тиіс:
- ... ... ... ... ... және ... да
арнаулы тәрбие институттарының ... ... ... отбасындағы педагогикалық ұжыммен тығыз байланыс орната
отырып, әрбір баланың қабілетін толық ашу мен ... ... ... мен ... және ата-аналардың белсенділігін,
бастамашылдығы мен шығармашылдығын арттыруды ... ... ... ... ... ... анағұрлым тиімді. Ресей
ғалымы Ш.Амонашвили педагогикалық ... ... ... ... ... ... өз жалғасын табуы үшін ата-аналардың педагогикалық
сауатын көтеру мен тәрбие тәжірибелерін алмасуда ата-аналарды отбасындағы
бала ... ... ... жинаудың тиімді екендігін айтады. Мұндағы
ерекшелік- отбасында көп бала тәрбиелеп отырған ... мен ... ... ... ... ... ... әңгіменің бірдей болуы мүмкін
еместігін және ондай отбасыларындағы ... де әр ... ... ... [26]
Мектеп тарапынан отбасы тәрбиесін жетілдірудің бірден-бір жолы – ... ... ... оқу. ... тақырыптар сынып оқушыларының жас
ерекшеліктерінен туындайтын мәселелер мен оның ... ... ... болуы мүмкін. Мысалы, 5-9 сыныптар арасындағы оқушылардың ата-
аналары өз балаларының өтпелі кезеңде екендіктерін ... ... және ... тәрбие жұмысының қиындығын да білуі керек. Ол ... ол ... ... ... маңызды да ең қиын кезең
екендігі туралы ... ... ... Егер ... ... ... бала ... байланысты таңдалып отырса, бала тәрбиесінде ата-
аналардың педагогикалық ... ... ... алу тиімді болады.
Мұндай жұмыстар ата-аналардың мектеппен ынтымақтастығын арттыра түседі.
[27]
Сынып ... ... ... ... ... ... ... мүмкін:
- отбасы және оның бала тәрбиесіндегі рөлі;
- отбасының негізгі функциялары және оның бала тәрбиесімен байланысы;
- бүгінгі отбасы тәрбиесінің ... мен ... ... ... ... ... және ... отбасындағы өзара түсінбеушіліктің тұрмыстық-адамгершіліктік негізі;
- отбасындағы ата-аналардың абыройы және оның тәрбиедегі мүмкіндігі;
- отбасында бос уақытты ұйымдастыру және ... бала ... ... ана мен ... ... ... ... қарым-қатынас және психологиялық ауан;
- отбасындағы салт-дәстүрлер мен сенімдердің тәрбиелік мүмкіндіктері;
- отбасында балаларды еңбекке дайындау;
- балаларды отбасында салауаттылыққа тәрбиелеу және т.б. ... ... беру мен ... ... ... жалғасының бір
көрінісі – үй тапсырмаларының ... және ... ... ... етілуі. Осы тұста кездесетін негізгі қиыншылық
әрбір ата-ананың отбасында бала ... ... ... ... ... ... Бұл қиыншылықты жеңу де сынып жетекшісі қызметінің
шығармашылық сипатымен байланысты шешіледі. Ол үшін сынып ... ... ... пән ... ... ... мен ... үй
тапсырмаларын орындауға бағыт беру бойынша кеңестер береді. Бұл, әсіресе,
төменгі сынып ата-аналары үшін өте ... оның ... бұл пән ... ... ... ... нығайтып, екі жақты жауапкершілікті
арттыра түседі. [29]
Отбасы тәрбиесін жетілдіру мақсатында ұйымдастырылатын жұмысты сынып
жетекшісі отбасын ... ... ... ... ... әр ... жүргізілетін жұмыста әр түрлі ұйымдастырылуы тиіс.
Мәселен, отбасының әр түрлі ерекшеліктері, атап ... ... ... ... ... ... психологиялық жағдай, қоғамдық
пікірлер мен ... ... ... жеке басының қалыптасуына
өзіндік әсер етеді. Ата-аналармен ынтымақтастықта жұмыс ... үшін ... ... мен бала ... ... білу де ... Бала ... отбасы мүмкіндігін зерттеп білген соң біртіндеп
олардың көзқарастарын зерттеуге жағдай жасау қажет. Бүгінгі күні ... ... ... ... ... ықпал етуінің негізгі формалары: ата-
аналар жиналысы, мектептегі ата-аналар күндері, ... мен ... және т.б. ... ... ... ... жағдайы мен
қарым-қатынас жүйесін зерттеуде әрбір ата-анамен жеке дара жұмыс жүргізілуі
шарт. Ата-аналар жиналысында баланың жеке ... ... ... ... ... (психология, физиология, гигиена, педагогика және т.б.)
интеграциялық ... ... ... ... ... ... қолындағы маңызды педагогикалық құрал болып табылады. ... ... ... және т.б.) ... ... ... оқылуын, бала тәрбиесіне қатысты ... ... ... Онда ... ... туралы айтуға,
белгілі бір орын алып отырған кедергілерді бірге жоспарлауға болады.
Қорыта айтқанда, мұғалім мен ата-аналардың арасында өзара ... ... ... ... ... ғана ... ... жақсы нәтиже береді.
Осылайша біртіндеп педагогикалық оқулар ... ... ... әсер ете ... ... ... ... қол жеткіземіз.
Оларды мектепішілік жұмыстарға ... ... ... ... көп
жылдық бала тәрбиесіндегі педагогикалық тәжірибелерін жас ... ... ... ... болады. Мұғалім кадрлардың отбасы
тәрбиесі мәселері бойынша білімін ... ... ... ... және қайта даярлау институттарында оқытылып, ата-аналармен жұмыс
жүргізудің әдістемесі насихатталуы ... ... ... ... пен ... қоғамдық тәрбие мекемелері тәжірибелерін ... ... ... ... әбден болады. [30]
ІІ БӨЛІМ ОҚУШЫЛАРДЫ ЖАН-ЖАҚТЫ ДАМЫТУДА МЕКТЕПТІҢ ... ... ... ЖҰМЫСТАРЫ
2.1 Мектеп пен жанұяның оқушыларды жан-жақты дамытуда бірлесе атқаратын
жұмыстарының мазмұны мен міндеттері
В.А.Сухомлинский оқушылардың ... ... ... ... ... аударып: «Тек ата-аналармен бірге жалпы күш-жігерді біріктіру
арқасында мұғалімдер балаларға үлкен адамдық ... ... ... ... Олай ... ... мектеппен бірге тәрбиелік ортаның ... ... ету ... ... ... да педагогикалық әрекетте
мектептің жалпы міндеттерінің көлемінің тым ... ... ... жұмыстың маңызы ерекше. [12]
Қазіргі мектепте жағдай көптеп өзгеруде: оқу және ... ... мен ... ... сай ... мен ... ... өзара қарым – қатынасы, сабақтың ұйымдастыру формалары мен ... ... оқу ... ... жаңа ... ... қатар
сыныптан тыс тәрбие жұмысы. Мектепті басқару ісі ... ... ... ... ... ... үшбұрыш – мұғалім – оқушы
– ата-анаға қатысты жағдай да жаңа ... ... - ... ... Олай болса, осы қарым – қатынасты реттеп отыратын ... де ... ... ... ... мектептің ата-аналармен жұмысының кейбір ... ... ... ... ... жиналысы, ата-аналар лекториясы ... ... ашық ... ... жұмыс орындарымен
байланыс, баланың отбасына бару т.с.с.
Дегенмен де ... ... ... ол олай ... емес еді. ... орай ... шешілмеген мәселелерді шешуде мұғалімдер
мен оқушылар, ата-аналар мен оқушылар өзара ... ... ... ... мұндай жағдай мұғалімдердің ата-аналармен ... ... кері ... ... ... бала ... олардың бір-біріне айтар ақыл-кеңесі ауадай
қажет ... ... да ... ... ... ісінде мектеппен қарым –
қатынас, тікелей байланыс жасауды басты ... деп ... ... ... өз балаларын тәрбиелеудегі жетістіктері сынып, ... ... ... ... байланысты. Бұл жағдай оқу-
тәрбие процесінің мазмұнын, сапасын және ... ... үшін ... ... ... жұмыс істеулерін қажет етеді.
Мектептің ата-аналармен жүргізетін жұмысының ерекшелігі осы екі жақтың
байланысы мен әрекет бірлігінің тұрақтылығынан ... Бұл ... ... ... ... ... ... Ол мектеп пен ... ... ... ... ... ... Мектептің
баланы тәрбиелеуге қатысты саясатын ... ... ... жұмысына
байланысты. Мұндай жағдайда отбасыны негізгі тапсырыс беруші және баланы
тәрбиелеуде мектеппен одақтас ретінде қарастырған жөн. ... да ... осы ... ... ... ... пен ... және
балалардың өзара қарым-қатынасы мен әрекетінде бірлікке, ынтымақтастыққа
қол жеткізу, ол үшін баланың дамуына жағымды көңіл-күй мен ... ... ... шешу мүмкіндігі, егерде тәрбие жұмысының негізінде ... ... орын ... жағдайда ғана болады. Ол үшін өзара сенім
мен құрмет, өзара көмек пен қолдау, ... ... ... негізіне айналуы тиіс.
Дегенмен, мектеп оқушыларымен жұмыс істеу көп ізденуді, ... ... ... ... ... ... ... жауапкершілік мол. Оны
оқушылардың ата-аналарымен тығыз ... ... ... ғана талапқа
сай жұмыстар жүргізуге болады. Сол үшін де ата-аналар өз тарапынан мектепке
тұрақты көмектесуге міндетті.
Сынып жетекшісінің ата-аналармен ... ... ... - мақсатты
түрде өте ұзақ мерзімді қажет ететін үдеріс. Ол үшін, ... және ... ... ерекшеліктері мен жағдайын жан-жақты әрі жүйелі
зерттеуді қажет етеді. [32]
Қазақстан Республикасында сынып жетекшісі – ... тыс ... ... ... ... өткізетін педагог. Бастауыш
сыныптарда сынып ... ... ... ... атқарады. Бүгінгі
күні сынып жетекшісі – кәсіпкер – педагог, ол өсіп келе жатқан бала ... ... ... ... ... ... мен қоғамның
арасындағы рухани жалғастырушы;
➢ Сынып ұжымының алуан түрлі бірлескен іс-шаралары барысында
олардың өзара ... ... ... ... тұлғасының қалыптасуына қолайлы ... ... ... ... ... ... ... қажетті
өзгерістер енгізуші; мектеп психологымен бірігіп оқушының
қоғамдық өміріне кейбір түзетулер жасаушы;
... ... ... мен әрекетін ұйымдастыруда, кәсіби
бағдар беруде, қоғам өмірінің әлеуметтік-экономикалық, саяси
ерекшеліктерін түсінуде – ... ... ... ... ... ...... ахуал
қалыптастыру үшін, сынып ерекшеліктерін ескере отырып, қажетті
тәрбиелік ықпалдар жасаушы;
Оқушының дамуы мен жетілуіне ықпал ... ... ... ... ... ... басын қосушы, үйлестіруші. [28]
Мектепте оқу жылының басында негізгі пәндер бойынша әр баланың ... ... Әр айда ... ... деңгейінің өзгерісі бақыланып,
сарапталады. Ол ... пән ... ... жетекшісіне ай сайын жекелеме
жұмыстың нәтижесі, ... ... ... есеп береді. Яғни, сынып
жетекшісі ата – ана, оқушы, пән мұғалімдерін ... ғана ...... ... ... ... жетекшісі әр оқушының бойына ұлттық құндылықтарды қалыптастырып,
потенциалды қабілетін ашып, интеллектісінің дұрыс ... ... ... Ол сыныптың оқу – тәрбие жұмысын іске асыратын, оқушының ұжымдағы
өміріне басшылық ... ... ... ... ... ететін басты тұлға.
Тәрбиеші – педагог өз назарынан тыс қалдырмайтын бірінші ... ... және ... маңызы бар әрекет ұйымдастыру. Бұл бастапқы
міндет. Себебі, ұйымдастыру қызметі ... ... ... болмайды, ал
сонымен қатар, тұлғаның даму барысында кездейсоқ жағдайлар орын алады.
Ұжымды ұйымдастыру және дамыту – ... ... ... ... мен ... ... тұлғасының қалыптасуына көмектесу, оның
қабілеттерінің, қызығушылығының, бейімділігінің және ішкі ... ... арта ... ... ...... ... тәрбиелік
ықпалдарының үшінші міндеті.
Кейбір зерттеушілердің пайымдауы бойынша, сынып жетекшілері оқушылар
және олардың ... ... ... төрт ... ... екен:
Бірінші топ міндеттері. Оларды әлеуметтік міндеттер деуге болады. Бұл
баланы қорғау, көмек көрсету, ... ... ... енгізу,
отбасымен және басқа да тәрбие институттарымен баланың дамуына және ... ... ... қолайлы жасау үшін байланыс орнату.
Екінші топ міндеттері. Диогностикалық-әдептік-этикалық деуге болады.
Сыныппен тәрбие жұмысын ... ... ... ... ... өз
оқушыларын, олардың ерекшеліктерін, дара қасиеттерін білуі керек.
Үшінші топ міндеттері. Адамгершілік міндеттер деп атауға болады. Олар
баланың жақсылық пен ... ... ... ... ... жағдаяттарды оқушының адамгершілік шешімдер қабылдай алуына
мүмкіндік береді.
Төртінші топ ... ... ... ... ... болады. Оларға оқушылармен жұмыс ұйымдастырудағы тиімді педагогикалық
құралдары таңдап алуды, өз ... ... ... ... ... ... ... болады. [33]
Ата-аналар жиналысында әңгіме өткізуге мұғалім мұқият дайындалуға тиіс.
Бұл дайындық әңгіменің ... ... ... ... ... ... ... балаларды тәрбиелеуге дайындығына, ... ... ... ... тұрған нақты тәрбиелік
міндеттерге, ... ... ... ... ... насихаттың жүйелілігі сыныптағы оқиғалардың, ата-аналар
жұмысында ... ... ... ... ... білім
жүйесімен қаруландыратындай дәрежеде болуы керек. Бірақ бірінші ... ... ... бірдей. Мұғалім жаңа оқу жылын ... ... ... осы сыныпта тәрбиелеудің ... ... ... Ол ата-аналарды тәрбиеші ретінде алға қойып отырған
міндеттермен таныстырады, тәрбие ... ... ... ... мақсат етіп отыратындығы туралы, бұл мақсатқа қол жеткізу үшін
қандай әдістер мен жолдарды пайдаланатынын ... Осы ... ... ... үшін аса ... әрі ... түсінуіне қиын да. Мұғалім ата-анаға
өзінің кәсіптік ойларын түсіндіреді, ал оны ... ... ... жоқ және ... ... практикалық тәжірибелері
де біркелкі емес. Сол себепті де ... ... мен ... ... ... етіп айту ... ... олардың
әрқайсысы педагогтың идеясына шыңдап қосыла алады, оның мәнін дұрыстығын
түсінеді, мектепте жүргізілетін жұмысқа орай жанұядағы ... ... ... ... біледі. Бұл тәрізді қиын міндетті шешу ... ... ... ... ата-аналардың алдына қойылатын
проблемалардың тұжырымдарын ойластырып ... ... ... Осы ... ... ... өткізілетін әңгіменің тиімділігі
мұғалімнің әр ... бала ... ... ... ... өз ... жеке басын қалыптастырудағы
жетістіктер мен қиындықтарды жақсы білуіне байланысты ... ... ... ... әңгімедегі негізгі педагогикалық қағидаларды
растайтын айқын және ... ... ... ... ... ата-аналар
мектептегі мен жанұядағы тәрбие практикасынан ... ... ... ... ... ... ... ата-аналарды сабаққа қатыстырып, мұғалімнің жұмыс тәсілдерімен
таныстырудың пайдасы зор. ... ... ... балалардың өзіндік
дербестігін және өзін-өзі бақылауын тәрбиелеу туралы әңгіме өткізетін
болса, ата-аналарға ... осы ... ... ... ... математика және орыс тілі сабағында көрсетуге болады. ... ... ... бала ... ... ... келмейтінін,
қайта дұрыс жауап іздестірудің, шығарылатын есеп пен оның ... ... ... ... ғана ... ... Мұғалімнің ата-аналармен жиналыстағы әңгімесіне ... ... ... ... болады. Ата-аналарды мұндай сөздерге
дайындау (сөз ... ... ... ... ... деректер
іріктеуіне көмектесу) керек. [34]
Әңгімеге дайындық үстінде ... ... ... ... ... ... құру, оқушылардың бойында түрлі іскерліктерді, әр түрлі
қасиеттерді қалай қалыптастыру керектігі ... ... ... ... тұжырымдап алады. Ата-аналар жиналысындағы әңгіме ұзақ
болмауға, әдетте жиырма-жиырма бес минутқа ғана ... ... ... ... ... ... ... жүйесін хабарлайтындай, екінші
жағынан ата-аналарды өз тәжірибиесі жайында ойлануға, оны ... ... қоса ... болатын кемшіліктерін де көре білуге мәжбүр ететіндей
болып құрылады. Мұғалімнің ... ... ... деректері аз
болады. Олар типтік жағдайларды бейнелейді, ата-аналар оларды талдау арқылы
нақты ... ... ... ... ... ... қажетті ақыл-
кеңестерді естиді. Әсіресе теріс қылықтарды талдаған кезде оқушылар мен
олардың ... ... сақ болу ... ... дамуындағы алшақтықтар,
оның кемшіліктері мен теріс қылықтары жөнінде ата-аналармен жеке ... тек ғана ... ... хабарланбай, сұрақ, пікір тудыратын
мәселелерді де қозғау тиімді болады. Бір сөзбен әңгіме ата-аналардың «жанды
жеріне» тиюі ... олар үшін ... ... ... тиіс. Әңгіме
процесінде балалардың жұмысын, дәптерлерін, қол өнерлерін, солар ... ... ... ... ... жұмысымен танысу арқылы ата-аналардың өз балалары орындаған
жұмысты басқалардікімен салыстыруға, баласының нені жақсы ... ... ... көмек пен қолдауға мұқтаж екенін көруіне жағдай жасалады.
Әңгіме барысында мұғалімнің әдістемелік қағидалар мен ... ... де ... мінез-құлқы мен жанұя тәрбиесін ұйымдастырудағы
дұрыстық пен бұрыстықты ... ... да ... сілтеуден сақ болуы тиіс.
Ата-аналармен ұйымдастырылатын педагогикалық насихаттың негізін
қорытындылап оның ... ... ... ... ... ... еді ... [35]
Олай болса сынып жетекшісінің ... ... ... ... ... ... ұйымдастыруда, оның тәрбиесіне ... ... ... ... ... ... отбасы мен мектеп жағдайындағы дамуын және ... ... ... ... ... ұстанымдарын қоюда;
- баланың әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық даму жағдайын
ескере отыра, ... ... және ... ... анықтау, оларды
жүзеге асырудың болуында;
- баланың жан-жақты үйлесімді дамуы үшін тәрбиелік ықпалды тиімді және
нәтижелі ұйымдастыруда;
- ... ... пен ... тыс ... мекемелерінің, ата-аналар мен
жұртшылықтың педагогикалық қолдауын ұйымдастыруда;
- баланы әр түрлі ортада, әртүрлі жағдайда жан-жақты жақсы танып ... ... ... етудің жалпы тәсілі мен техникасын ойластыруда, әр түрлі
өмір жағдайында оның тұлғасына әсер етуде күш-жігерді ... ... ... ... ... және ... жағымды көңіл-күйін,
өзара жағымды ... пен ... ... ... ... ... пен отбасы тәрбиесінің жағымды факторларға
негізделген өзара қызметінің маңыздылығы түсінікті. ... ... ... ... ... негізгі
міндеттері
1. Ата-аналармен тұрақты байланыс орнату. Ондағы мақсат: отбасыны, оның
мүшелерінің өзара қарым-қатынасы мәдениет ... ... ... ықпалын, ата-ананың педагогикалық білім дәрежесінің жай-күйін
анықтап, кеңес беріп, оларды бала тәрбиесіне ... ... мен ... балаға қоятын талаптарының бірлігін
қамтамасыз ету. Ондағы мақсат: өмір ... ... ... сай
белгілі-бір мінез-құлық нормаларын ... ... ... ... қамтамасыз ету. Сол сыныптағы дәріс
беретін мұғалімдерді ата-аналармен ортақ іске ұйымдастыру.
3. Ата-аналар ұжымын құру. Бұл ... әрі ... мол ... Бұл ... ... ... құру, оның жұмыс жоспарын
жасау, оларды мектептегі қоғамдық ... ... ... ... ... ... т.б. ... міндеттейді.
Ата-аналардың педагогикалық білім дәрежесі мен мәдениетін үнемі
арттырып отыру. Ол үшін ... ... ... ... алуларын
ұйымдастыру. Бұл бағытта баспасөз беттерінде, радио, көгілдір экран арқылы,
педагогикалық ... ... ... ... ... ... ... педагогикалық білімдерді насихаттау. [33]
Ата-аналармен атқаратын жұмыстарында сынып жетекшісінің қызметі
Сынып жетекшісі жоғарыда ... ... сай 5 ... ... ... ... ... процесінің мазмұнымен және
әдістемесімен таныстыру. Сынып жетекшісі ата-аналар жиналысының
бірінші отырысында осы мәселеге қатысты ... ... ... ... баяндайды. Оның мақсаты және
міндеттерімен, соған сай өзінің әрекет ету ... ... ... ... ... ... бірлесіп
оны жүзеге асыру жолдарын қарастырады. Осындай отырысқа сол
сыныпта сабақ беретін пән ... және ... ... ... ... ... Мұғалімдер өздері
жүргізетін пәндердің ерекшеліктері, ... мен ... ... үй ... ... ... ... ата-аналарды таныстырады.
2. Ата-аналармен педагогикалық және психологиялық ағарту жұмыстарын
ұйымдастыру. Сынып ... бұл ... ... және ... ... ... меңгеруіне,
балаларды әлеуметтік ортадағы мінез-құлқын жақсы білуіне ... ... ... ... ... мектеп жағдайында
ата-аналардың жалпы білім деңгейі сөзсіз артуда. Бұл ... ... ... болмауына сенімдерін
орнықтырады. Дегенмен де педагогикалық және ... ... ... ... ... төмендігіне үнемі назар аударады. Сол үшін,
бүгінгі таңда қоғамның және ... оған ... ... ... ... ... ... сынып жетекшісінің алдында тұрған міндет ата-аналар
және мектеп ... тура ... ... ... формаларын таңдау.
Сондықтан, мұнда мектеп тәжірибесінде ата-аналармен педагогикалық ... ... ... ... өзін-өзі ақтаған кейбір дәстүрлі
формаларды атаймыз.
3. Ата-аналарды ... ... ... ... ... ... кеңейту, оқушы тұлғасының дамуына ықпал ету
өрісін арттыру, сабақтан тыс тәрбие әрекетін ұйымдастыру, осы
әрекеттер барысында ... ... мен ... ... ... ... ... ата-аналарды балалармен бірге ... әр ... ... ... ... тыс әр ... тәрбиелік шараларға қатыстыру (мәдени жорық,
саяхат, кеш, спорттық жарыстар, т.с.с.);
- жалпы мектеп ... ... ... ... ... ... кездесу, соңғы қоңырау, жаңа жыл ... ... ... ... оқушылардың жазғы демалысы өткізу
т.б.);
- балалардың сабақтарына , олимпиада, ... ... ... ашық есік ... ... ... ... бағдар жұмыстарына қатысу (еңбек адамдарымен
кездесу, ... ... ... ... бөлмесін жабдықтау
жұмыстары);
- өздерінің мамандықтарына сай факультативтік және үйірме жұмыстарын
ұйымдастыру;
- балалардың аула клубтарын ... ... және ... ... ... ... ... сыныптың жөндеу жұмыстарына, ауланы көгалдандыруға
қатысу, кітапхана қорын молайтуға, көрмелер ұйымдастыруға,
- мектептің немесе сыныптың ... ... ... және ... ... және ... арқылы материалдық көмек сұрау т.б.
4. Отбасы тәрбиесіне қатысты ... ... ... ... Бұл ... кейбір отбасында бала
тәрбиесіне қатысты туындап ... ... ... ... ақыл-кеңес беру.
Ата-аналар белсенділермен жұмыс және ата-аналардың әртүрлі қоғамдық
ұйымдарымен, жұртшылықпен өзара ... ... ... ... ... ... ... құрып, оның мүшелеріне белгілі
бір бағытта тапсырмалар беру, олардың жұмыстарын ұйымдастыруға кеңес беру,
қолқабыс көрсетуден басталады. ... ... өз ... ... ... жүрген қоғамдық
жұмыстарына барынша қолдау ... ... ... ... ... ... ... болса, оның ата-анасы да өз мүмкіндігінше баласына
қолдау көрсетіп, оған қажетті материалдарды ... ... ... ... ... ... араластырып отыру да сынып жетекшісінің
осы ... ... ... бірге сынып жетекшісі бұл бағытта ата-аналардың жалпы ... және ... ... ... де ... ... жалпы
мәселелерді ортақтаса шешуде бірлесе жұмыс жүргізеді (ата-аналар комитеті,
кеңесі, құқық қорғау мекемелері т.б.).
Қорыта айтқанда, ... өз ... жан ... ... ... ... дұрыс та тиімді тәрбиелік орта тудыру үшін, бала
тәрбиесіне қатысты білімі және біліктерін ... ... ... қажеттілігін
өздері түсінуі тиіс. Сол үшін де ... ... ... ... ... жұмыс жүргізуі, оның бағытын дұрыс ұйымдастырып
отыруы міндеттелінеді. [37]
2.2 Мектептің ата-аналармен жүргізетін жұмыстарының ... ... ... ... ... ... ... деген
ұғым пайда болуда. Ондағы көзделген мақсат ата-аналарға бала тәрбиесіне
қатысты педагогикалық ... ... ... ... ... олардың
педагогикалық білімдерін жетілдіріп отыруды көздейді. Ғалымдардың айтуынша,
әр ... ... ... ... ... жүргізілген зерттеу
жұмыстарының нәтижесіне сай, ата-аналар балаларын тәрбиелеу ... ... ... Сондықтан да олар мұғалімдердің ақыл-
кеңестерін, практикалық көмектерін аса ... ... ... ... тек отбасы жағдайы сәтсіз ата-аналарға ғана
қажет емес, ... ... ... ... ата-аналарға да керек. Себебі,
қоғамның қарқынды ... осы ... жаңа ... қоюда. Сондықтан, ата-
аналарға бала тәрбиесінде, біріншіден, педагогикалық білімдерді ... ... ... ... және ... міндеттейді. Егерде
мектеп пен ата-аналардың тәрбиешілік өзара әрекетін бірлікте ұйымдастырса,
бұл ... ... ... Ол мектеп тәжірибесінде мұғалімдердің ата-
аналармен кездесуін, ата-аналар жиналысын ұйымдастыру, ата-аналар комитетін
құру, ата-аналар ... ... ... ... үшін әңгімелер мен
дәрістер ұйымдастыру, конференция ... ... ... барысында
атқарылады. [38]
Ата-аналармен жеке кездесу
Сынып жетекшілерінің, мұғалімдердің ата-аналармен жеке кездесуі мектеп
өміріне дәстүрге айналған. Оқушылардың отбасына бару, ата-аналарды ... ... ... ... олармен кездеседі. Ата-аналармен
әңгімелесудің барысында баланың ... ... мен ... мен ... отбасы мүшелерімен, жолдастарымен қарым-
қатынасы жайлы түсінік ... ... ... ... ... ... үлгерімі, қоғамдық жұмысқа белсенділігі, кейбір қылықтары
туралы ... ... ... күн ... ... еңбекке
баулу, үйге берілген тапсырмаларды орындау жайлы ата-аналарға ... ... ... ... ... де ... өте зор. ... әңгімелесу мазмұны әртүрлі тақырыптарға байланысты. Мәселен, бала
жақсы оқыды, тәртібі де жаман емес, бірақ қоғамдық пайдалы жұмысқа ... жоқ. Бұл ... ... күн ... ескерту, оларға дұрыс кеңес
беру өте қажет. Ғылымның кейбір салаларында баланың дарындылығын ... ... ал ... ата-аналарды баланың өрескел қылықтары үшін де
шақыруға тура келеді.
Міне, осы ... ... ... ... педагогикалық
кеңес беру сынып жетекшілерінің, мұғалімдердің, мектеп басшыларының борышы,
нақты көмегі. ... ... үшін ... күні ... Осы ... мектепке келіп, тәрбие оқу мәселелері жайлы пікір алысады, қажетті
педагогикалық кеңестер ... ... ... ... ... бойынша жылына екі рет, сыныптар бойынша
төрт рет өткізіледі. Жиналысты ... ... ... ... мен ... ... және ... басшылары сынып
жетекшілерімен бірдей жауап береді. Ата-аналар жиналыстарында оқу-тәрбие
жұмысы қаралады, оның ... ... ... ... ... ... ... тәрбие жайлы есеп береді. Жиналыстарда сынып
жетекшілері ата-аналарды сынып ұжымының ... ... ал ... ... және ата-аналар комитетінің іс-жоспарымен таныстырады.
Мектеп өмірінде тақырыптық ата-аналар жиналыстарын өткізіп отырудың ... мәні бар. ... ... мақсаты – ата-аналарды
психологиялық-педагогикалық білім мен тәжірибе жаңалықтарымен таныстыру, ой
қорыту.
Селолық ... ... ... ... жер ... ... сол жерге барып өткізуге де болады. Ол ... ... ... мал шаруашылығы отарында қызмет істейтін ... ... ... ... жыл ... жоспарға енгізеді. Жоспар
бойынша сынып ... ... ... ... ... ... халықаралық жағдай туралы дәрістер оқиды,
әңгімелер өткізеді. Мұндай ... ... кең ... ... ... ... ... оқушылар – көркем-өнерпаздар үйірмесінің
мүшелері ... ... өнер ... [40]
Ата-аналар комитеті
Ата-аналар жұртшылығының тұрақты органы – ата-аналар комитеті. ... ... ... ... көмегін пайдалана отырып, оқу-тәрбие
және шаруашылық жұмыстарын жақсартудың шараларын жасайды, ... ... ... ... қарастырады. Ата-аналар комитеті
айналысатын басты мәселелер: мектеп және ... ... ... конференцияларын, семинарларын ... ... ... ... ... ... үлгермейтін және
«қиын» балаларды шефке алу, сынып ... ... ... ... балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру; экскурсияларды,
жорықтарды, ұйымдастыруға ... ... үйін ... ... ... ... және ... белсенділерінен тұрақты
комиссиялар құрылып, олар мектеп жұмысының кейбір ... ... ... ... ... басқарады. Мысалы, оларға оқу-тәрбие
жұмысы, педагогикалық насихат, ... ... және ... ... ... ... т.б. ... белсенділерімен жұмыс
Белсенділер мектептің барлық жұмысына қатысады, ата-аналармен қарым-
қатынас жасайды, пікір алысады, ... ... ... ата-аналар
конференциясын және жиналыстарын, оқушылардың үйірме жұмыстарын өткізуге
көмектеседі, еңбек тәрбиесін, ... ... ... және ... ... өз ... ... Мектеп үйін, спорт алаңын жөндеу ... Жеке ... ... істейді, бала тәрбиесіне салқын және
жауапсыз қарайтын ... ... ... ... ... ... ... алады, оларға қажетті көмек көрсетеді.
Ата-аналар белсенділері мұғалімдер ұжымының ... ... ... ... ... белсенділерімен арнайы жұмыстар жүргізеді.Олар
үшін семинарлар, коллоквиумдер ұйымдастырып, тәрбие үрдісі мен ... мен ... ... жасына қарай дене және психикалық даму
ерекшеліктері жайлы теориялық және ... ... ... ... ... үшін ... мен дәрістер
Педагогикалық және психологиялық тақырыптарға сай ... ... және ... ... Олардың мазмұны ата-аналардың білім
дәрежесіне, тілектері мен мүдделеріне сай болуы тиіс. Әсіресе, мектеп жайлы
газет және ... ... ... озат ... ... ... ... мән беріліп, оның күн тәртібіндегі өзекті мәселе ... ... ... ... ... мен дәрістердің мазмұны балалардың жас және ... сай ... ... ... ... ... ... жұмысы мазмұнының өзіндік
ерекшеліктері бар. Оқушылар ғылым негіздерін ... ... ... барысында, олардың көзқарастары қалыптасады, қоғамдық пайдалы
және ... ... ... ... ... ... ... таңдау үшін
мамандардан тұжырымды кеңестер алады. Демек, өмірге, ... ... бет ... жұмыстарының осындай басты мәселелерін еске ... ... ауыл ... мамандары, инженерлер, дәрігерлер, заң
қызметкерлері балалардың ата-аналарымен әңгімелер өткізеді, дәрістер оқиды.
Ата-аналар үшін ... ... ... ... ала ... бойынша, негізінде әрбір ата-аналар жиналысының бастапқы
бөлімінде белгілі бір мамандарды ... озық ... ... ... ... ... ... тәрбиесінің басты мәселелері жайлы пікір алысу негізінде
параллельді ... ... ... ата-аналарымен конференциялар
өткізіледі. Конференцияға жұртшылық және еңбек ... ... ... ... Конференцияда талқыланатын тақырыптар күні бұрын ұсынылады.
Мысалы: «Балаларды ... ... пен ... ... ... ... ... Сонымен бірге кейбір отбасында
бала тәрбиесі жайлы тәжірибелер еске алынып, конференцияларда ... ... оқу ... ... мен ... ... ... отбасындағы еңбек тәрбиесі», «Отбасында бала бос ... ... ... ... баяндамалары тыңдалады.
Әдетте конференцияны мектеп басшыларының біреуі немесе ата-аналар
комитетінің төрағасы я болмаса озат ... ... ... ... ... кең ... ... алысу болады. Конференция өз ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастырылып, отбасылық тәрбие
тақырыптарына түрлі экспонаттарды көрсетуге болады. Олар ... ... ... ... ... ... әдебиеттер, олардың тізімі,
оқушылырдың отбасындағы күн режімі, отбасы тәрбиесі туралы ... ... теле және ... ... т.б. ... бала тәрбиесіне байланысты фильм көрсету т.б. [43]
Ата-аналар лекторийлері
Бұлар мектептердің, балалар ... ... ... мен
үйлерінің жанынан ұйымдастырылады. Лекторий жұмысы бір немесе екі жылға
жоспарланып, онда ... ... ... ата-аналар үшін дәрістер
оқылады.
Облыстық мұғалімдер білімін жетілдіру институттары мен ... ... ... ... ... ... ... кеңесінің мәжілісінде бекітеді. Мысалы, мынадай тақырыптарды
ұсынуға болады:
1. Қоғамдық және ... ... ... ... ... мен жеткіншектерді еңбекке даярлауда, сүйген мамандығын
саналылықпен таңдауда өнеркәсіп, ауыл ... ... ... Жыныс тәрбиесі, жастарды некелік-отбасылық өмірге дайындау. [44]
Ата-аналар университеттері
Ата-аналарға, жұртшылыққа жүйелі педагогикалық білім беретін ата-аналар
университеттері және ... ... ... педагогикалық
факультеттер ұйымдастырылады. Университеттерде оқу мерзімі екі жыл. ... ... ... жүргізіледі. Университетке түсетін адамдар мектеп
жанындағы ата-аналар комитеті арқылы ... ... ... ... ... жас ерекшелік физиологиясы, ... ... және ... ... ... ... ... заң тақырыптарынан дәрістер тыңдайды, семинарларға ... ... ... бірінші оқу жылының аяғында сынақтар, ал
екінші оқу жылының соңында емтихан тапсырады. Университетті ... ... ... озық ойлы ... жұмыс істейтін
мұғалімдер ата-аналармен жұмыс істеу ... ... ... ... басқа бейдәстүр формаларында қолданады.
Дегенмен де мектеп пен отбасының өзара қарым-қатынасының нәтижелі болуы
көбінесе педагогикалық тұрғыдан дұрыс таңдалған ... пен ... ... ... ... негізіне міндетті түрде 5 жағдайды
ескеру қажет:
1. ... ... ... ... болуы. Мұндай жағдай,
тіпті қиын оқушыға да қатысты болуы шарт.
2. Мұғалімдердің ата-аналар тарапынан болатын ... ... ... ... ... тұлғасында пайда болған жағымсыз құбылыстың себебін
бірлесіп анықтау, ... және оны ... ... ... ... тұлғасына немесе сынып ұжымына нәтижелі әсер етудің
формалары мен тәрбиелік ортасын табуда бірлесе ... ... ... қарым-қатынасында педагогикалық әдептің,
этиканың қатаң сақталуы. [45]
Ата-аналар семинары біз барған № 1 А.Байтұрсынов ... ... ... ... ... тұратыны анық. Осындай «ата-аналар
семинары» туралы «Егеменді Қазақстан» газеті 7 ... 2003 жылы ... ... ... ... ... облысының Шиелі ауданындағы №127 Ш.Уәлиханов атындағы орта
мектептің оқу ісінің ... ... ... бірі
З.Жаппасованың ұйымдастыруымен жақында ... мен ... ... ... ... Семинарға қатысушылар теориялық сабақтан соң
«Мен анамның қолқанатымын», «Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен» әдеби ... ... ... Семинарға қатысушылар З.Жаппасованың
ұстаздық шеберлігіне ризашылық білдірді. [46]
Ұлы чех ... «Ұлы ... - атты ... ... авторы
Я.А.Коменский «Тәртібі жоқ орта, ... ... тең» ... ... ... ... жерде балаға еш нәрсені айтып түсіндіруге де, жұмыс
істеуге де, одан тиянақты нәтиже шығаруға да мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... тәжірибиесінің ең
негізгі түйінді мәселелерінің бірі болып табылады. Өйткені, саналы ... ... ... ... ... ... оқушыларды саналы тәртіпке тәрбиелеу ісі – оқыту процесімен
бірлікте жүргізіледі. Мұны атақты педагог К.Д.Ушинскийдің «Кім жақсы ... ол ... де ... ... ... ... сөзінен аңғаруға
болады. Демек, оқушылардың сабаққа белсене қатысуы, оған ынта-назарын
салуы, ... ... ... ... ... ... ... байланысты. Егер сыныптағы сабақтың мазмұны өте жеңіл, ... ауыр ... оның ... ... еркін түсіндіре алмаса, онда
сыныпта сөз жоқ тәртіп ... ... ... ... ... ешбір жұмыссыз қарап отырып қалуы оларды жалқаулыққа, ... ... ... ... ... түсіндіруі айқын, анық,
дәлелді, ұғымды ... ... ... ... ... тәжірибиемен
дәлелді, ұғымды астасып түсіндірілген сабақ ұғынықты, әрі қызықты болатыны
белгілі.
Орта мектептегі оқушылармен ұйымдастыратын ... ... ...... ... ... ... деп аталады. Соның негізінде
оқушылардың қоршаған өмірге жүйелі ... ... ... ... ... қатыстырады.
Олай болса, мұғалімдермен, сынып жетекшісі және ата-аналардың
өзара жағымды қарым-қатынасын ұйымдастыруға сай жоғарыда ... ... ... айналуы, бала тәрбиесіндегі олардың өзара тәрбиелік-
ұйымдастырушылық әрекетін біртіндеп ... ... ... ... ... ... ҚОРЫТЫНДЫ
Зерттеу жұмысын талдау нәтижесінде ... пен ... ... ... ... мен әдіс-тәсілдеріне талдау жасай
отырып, оқушыларды жан-жақты дамытуда мектеп пен ... ... ... ... ... жеткіліксіз қарастырылғаны анықталып, оны
жою жолдары педагогикалық ... ... ... ... ... «Оқушыларды жан-жақты дамытуда мектеп пен жанұяның ... ... ... ... төмендегідей қорытынды жасауға
мүмкіндік берді:
1. оқушыларды жан-жақты ... ... пен ... ... ... ... Оқылып, зерделенген ғылыми-әдістемелік әдебиеттермен педагогикалық
зерттеулердің нәтижесі «оқушыларды жан-жақты дамытуда мектеп пен ... ... мәні ... оқушыларды жан-жақты дамытуда мектеп пен ... ... ... ... ... ... мектеп пен жанұяның бірлескен жұмысын
ұйымдастырудың практикада қолданыстағы тиімді ... ... ... бұл ... ... педагогикалық мәселелерді
зерттеуге мұрындық болар деген мақсат пен пікірдеміз. Тәрбие мазмұнының
мәніне арналған төмендегі ... ... ... ... ... ... және ... әлеуметтік – экономикалық даму деңгейінің маңыздылығын ескеру;
2. Мемлекттік тіл – қазақ тілін ... ... ... жаңа ... бағдарламасын нақтылау қажеттілігі;
3. Халқымыздың педагогикалық ойлары мен педагогика ... ... ... бір ... келсе және мұны қарауға мұғалімдер ата-
аналардың да ... ... ... ... ... ... ... болмасын өзіне тән ана-тілі, жаратылыс болмысы,
салт-дәстүрі, ... ... ... бар. Осы ... ... ... ... насихаттау мұғалімдердің оқытушылық
қызметінің құрамдас бөліміне айналса ... ... ... ... күмән жоқ.
5. Болашақ мұғалімдерді дайындау барысында тек ғана жеке пәндерді
оқытумен оның ... ... ... ... ... ... педагогикалық әдістемелік шеберлігін арттыруға арналған арнайы
пәндік оқу енгізсе өте дұрыс болар еді.
Ата-аналармен ұйымдастырылатын ... ... ... ... міндеттерді шешеуге байланысты демекпіз:
- Ұлттық сана-сезімін, имандылық қадір қасиетін қалыптастыру, яғни туған
елін сүюге тәрбиелеу;
- Жер тағдыры мен ел тағдырының табиғат пен адам ... ... ... жер, су, ауа, ... ... ... ... білетін,
табиғатты аялай оны қорғай алатын азаматты тәрбиелеу, яғни экологиялық
тәрбие беру;
- Эстетикалық ... ... ... тәрбиелеу, тазалыққа үйрету;
- Мемлекеттік заңдарды білу және оған сый-құрметпен қарау оны ... ... және ... ... қоғамдық тәртіптің заң ережелерін
бұзушылыққа төзбестік білдіру, құқықтық тәрбие ... ... адам ... мәні мен ... түсіндіру, еңбек дағдысын
баланың бойына жастайынан сіңіру;
- Жас ұрпақты ... ... үй ... ... ... яғни ұл бала
мен қыз баланы құрметтеуге, қыздарды ұл балалардың ... ... ... ... ... ... ... Ұлттық ойын, дене шынықтыру түрлерін кең қолдана отырып жастарды
дене тәрбиесі қажеттілігіне дағдыландыру;
- Халқымыздың ... ... ... өз ... өз елін ... ... ... намысы мол жігерлі азамат тәрбиелеу;
- Басқа ұлттардың өкілдері мен жастардың өзара сыйластық, достық
негізінде өмір сүруіне ықпал ... ... ... ... ... ... ... ТІЗІМІ
1. Н.Назарбаев Қазақстандықтардың өсіп - өркендеуі, қауіпсіздігі және ... ... ... ... Қазақстан», 11-қазан, 1997.
2. М.Жұмабаев. Педагогика. Алматы. «Рауан», 1993. 154-б.
3. Хухлаева О. Активные формы групповой ... с ... / О. ... ... ... – 2006, №19.
4. Лихачев Б.Т. Формирование нравственно-эстетического ... ...... 1981, №2, 36 ... ... М. ... Алматы. Мектеп, 1992-122б.
6. Аристотель
7. Чернышевский Н.Г. Таңдамалы шығармалары. VII том7
8. Ж.Б.Қоянбаев, Р.М.Қоянбаев. Педагогика: - Астана, 1998.
9. М.Жұмабаев. Педагогика. – ... ... ... ... ...... тәрбие мектебі» Қазақстан мектебі №1,
2007 ж.
11. Капустин Л.М. Работа школы с родителями. –М., ... В.А. ... ... ... ... -А, Мектеп, 1973 ж.
13. Керимов Л. Қиын бала және оны ... ... –А., ... Н.Назарбаев. Еліміздің болашақта гүлденуі бүгіннен басталады. «Егемен
Қазақстан», 11 қазан, 1997.
15. Макаренко А.С. Ата-аналар кітабы. –А., 1985.
16. Пинт А.О. Это вам, ... М., ... 1971. ... ... Т. ... ... и ... взгляды.
Абая Кунанбаева. А-А., 1957
18. Я.А. ... ... ... сочинения /Под ред. ... и др/ -М: ... ... М.Әуезов
20. А.Жумадуллаева. «Отбасы некелік тәрбие негіздері» Алматы 2007ж 143б
21. ... ... ... ... Алматы. «Дәнекерә, 2000. 24-б.
22. Педагогика. Қоянбаев Ж.Б. Алматы., 1999ж.
23. З.Әсемжанова ... ...... ... ... ... ... № 9 25-26 б.
24. Әтемова Қ. «Қазақ отбасындағы тәрбие ... ... ... 2006
№1
25. М.Азимов «Жанұя ықпалы» Бастауыш мектеп журналы, 1998 .6 12-13 б.
26. ... Ш.А. ... ... ... ... ... 1990. 54-б.
27. Гребенников И.В. Основы семейной жизни. М., Просвещение, 1991. 208-б.
28. Болдырев Н.И. Сынып жетекшісі. –А., ... ... ... беру ... және оларды оқу тәрбие үрдісіне
енгізу жолдары. (әдістемелік нұсқау) – ... ... ... В.М. ... ... ... ... аспект). – М.: МПСИ; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК»,
2000. – 256 с. ... ... ... ... Фалькович Т.А., Толстоухова Н.С., Обухова Л.А. Нетрадиционные ... с ... – М.: 5 за ... 2005. – 240 с. ... ... Ш. ... ... оқушыларын рухани дамыту мәселелері. Алматы.
«Ғылым» ғылыми орталығы, 2002.
33. Капралова Р. Сынып жетекшісінің ... ... ... ... Калейдоскоп родительских собраний. /Под ред. Алексеевой Н.А. Вып.
1.2. –М., 2001.
35. Арнаутова Е.П., Иванова В.М. ... с ... ... –М., ... ... ... және балалар мен жеткіншектер тәрбиесі» ... ... ... ... дамуы және оның тәрбиесі» Бастауыш
мектеп журналы №5, 2005 ... ... Ю. ... ... –М., 1993.
39. Жұмабаев Ә. Ата-аналар жауапкершілігі. –А., 1977.
40. Дереклеева Н.И. ... ... 5-11 ... – М.: ВАКО, 2004.
– 240 с. (Серия «Педагогика. Психология. Управление»).
41. Гаврилова Т.П. Учитель и семья школьника. –М., 1982.
42. ... Л.Г. ... ... и ... –М., ... ... ... – оқу – тәрбие ордасы. Шымкент – Алматы ... Р.Т., ... ... ... Харламов. М.: 1999ж.
45. Общая педагогика. Сластенин В.А. М.: ... ... ... ... 7 ... 2003 ж. ... ... ӨТТІ»
47. Ж. Қоянбаев. Семья және балалар мен жеткіншектер тәрбиесі. ... 1990. ... ... ... хаттамасы
/Күні, айы, жылы. Уақыты/
Кімдер
қатысты.....................................................................
.............................
Тақырыбы................................................................
...........................................
/Немесе/ Күн ... және ... ... ... ... ашық есік ... айы, ... уақыты/
Кімдер
болды.......................................................................
...............................
........................................................................
.....................................................
........................................................................
.....................................................
Кімдер ... ... ... ... ... ... ... жиналысын өткізу. ... ... |
| |а) ІІ ... ... | |
| |ә) ... ... ... орындалған | |
| ... ... ... | |
| |б) ... ... ... қажет. | |
| |в) ... би, ән, хор. ... ... ... ... ... ... жауабы |Ата-анан|
|аты-жөні | | |ың қолы ... ... ... барып сабақ |Ол үйдегі жалғызымыз. | ... ... ... ... ... ... қақпай | |
| ... ... ... ... сол | |
| |1. ... ... ... ... әлі де ... | |
| ... ... ... үй ... жүр. ... көп| |
| ... орындамауына себеп|алданады, сондықтан үй | |
| |не ... айта ... ба? ... ... | |
| |2. ... ... ... |барады. Келесі жолы яғни | |
| ... ... ... ... ... да ... келгенше | |
| ... ... мен ... ... | |
| ... рет сөйлестім. Сізге |Ол рас, бәрі | |
| |де ... жөн ... ... ... | |
| | ... біз болып бірлесе | |
| | ... ... | |
| | ... те ... | |
| | |жоқ. | ... ... ... жұмыстар |
|1 ... ... беру ... ... ... ... мазмұны. |
|2 |Төменгі сынып оқушыларының дене және психологиялық ... |
| ... ... дене тәрбиесі. |
|3 | Оқу ... ... ... ... және дұрыс тынығуды |
| ... |
|4 ... және ... ... тәрбиелеу. |
|5 ... ... |
|6 ... ... |
|7 ... ... ... туралы не білу керек? |
|8 ... ... |
|9 ... бала тәрбиесі жөнінде не оқуы керек? ...... ... хаттамасы
Күні, айы
Тақырыбы: Тест жүйесінің мән - мағынасы
Барлығы: 30
Қатысқаны: 24
Қатыспағаны: 6 – себепті
Қаралған мәселелер:
1. І – тоқсан қорытындысы
2. ... ... ...... тестілеу
3. Әртүрлі мәселелер
Мұғалім І – тоқсан бойынша сараптама ... 14 ... ... ... ... ... айтып өтті.
Жеңімпаздардың есімі мақтанышпен аталып өтті. Қазақ тілі пәнінен І – ... ... ІІ – орын ... ... ІІІ – Атымтаева Назерке.
Математика пәнінен: І – орын Тәжібай Медет, ІІ – орын Әмірбеков ... – орын ... ... ... ... І – орын ... ... ІІ
– орын Сатқанбаева Дана. Орыс тілі пәнінен: ІІ – орын ... ... – орын ... ... ... бойынша «Білім сапасының кепілі – бірыңғай тестілеу» атты
баяндама оқып, талданды. Баяндама өте ... ... ... ... ... болу үшін ... тез меңгеру қажеттігі анықталды.
3-ші мәселе бойынша Жаңа жыл қарсаңында орындалатын іс – ... ... ... ... ата – ... өз ... алды.
Барлығына Сарбасова Базаркүл бас - көз болатын болды. Тағы біраз мәселелер
қаралды. Мысалы, ... ... ... ... ... ... ата - ана, ... арасындағы қарым – қатынас
күшейтілсін.
2. Әрбір ата- ... ... ... ... киім киісін қадағалау
жүктелсін.
3. «Жасыл шырша» ертенгілігін өз деңгейінде өткізуге атсалысу

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 46 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Оқушыларды жан-жақты дамытуда мектеп пен жанұяның бірлескен педагогикалық жұмыстары58 бет
«Отбасы тіршіліктің тірегі» тақырыбына тәрбие сағаты6 бет
«Әлеуметтік тәрбие» түсінігі3 бет
А. С. Макаренконың өмірі мен педагогикалық қызметі14 бет
А.С.Макаренконың өмірі мен педагогикалық қызметі11 бет
Баланың дамуына ересектердің тиімді ықпал жасауы32 бет
Бастауыш сынып оқушыларының тұлғалық қасиеттерін дамыту52 бет
Жанұя қоғамының ең маңызды тобы, бірлестігі23 бет
Жанұя қызметының әлуметтык психологилық аспектісі8 бет
Жанұяда туындайтын бала мен ата-ана арасындағы қақтығыстар мәселесі4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь