Тергеу жұмысының психологиялық ерекшеліктері

КІРІСПЕ 3

І ТАРАУ. Тергеу жұмысының психологиялық ерекшеліктері 6
1.1. Алдан. ала тергеудегі тергеуші қызметгінің құрылымы психологиялық негіздері. 6
1.2.Тергеуші тұлғасыныц психологаялық ерекшеліктері 8
1.3.Тергеушініц саналық қасиеттері. 10
1.4.Тергеушінің интеолектуалды қасиеттері. 14
1.5.Тергеуші ойының қасиеттері 22
1.5.Тергеушінің ойлау қасиеті 26

2. ТЕРГЕУ АППАРАТЫНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖЭНЕ ДАЙЫНДАУ ПРОЦЕСС 34
2.1. Алдын .ала тергеу сатысындағы тергеуші тұлғсының нұсқалы моделі 34
2.2.Тергеуші тұлғасының нұсқалым моделі. 35
2.3.Тергеуші. Жұмысшылардың кәсіптік деңгейінің қалыпртасу және өсу жолдары. 42

ПАЙДАЛАНЫЛҒАГН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 44
Құқық қорғау органдарының кәсибі қызметі - мемлекеттік қызмет. Мемлекет бұл органдардың алдына белгілі мақсаттармен міндеттер қояды, олар азаматтар мен мүлікті қылмыстық қолсұғушылықтан қорғауға басқару тәртібіне қарсы қылмыстарды ескертуге бағытталған. Мемлекеттік құқық қорғау органдарын қайта дайындайтын және жетілдіретін арнайы жүйелерді жасайды. Бұл талаптар құқық қорғаудың букіл жуйесіне және оның өр қызметкеріне қойылады.
Қылмыстық процесс - бұл қылмыстық іс- жүргізу құқығының белгіленген ретпен сәйкес қылмыстық істер қозғалысының өздік өндірісі, бір сатыдан екінші сатыға өтуі. Қылмыстық процесс шегінде алдын- ала тергеу маңызды және көрнекті рөл атқарады. Алдын- ала тергеу бұл- белгілі бір мұратқа бағыттатлған процесс, оның мақсатты тергеуші осы шақта анықтаған іздері бойынша өтіп кеткен мән жайларды қалпына келтіру болып табылады. Тергеуші қызметіндегі психологиялық құрылымның негізгі анықтаушы құрам бөлігі оның әр түрлі фаюілерді жинап, зерттеудегі тану белсенділігі болып табылады. Тек алдын - ала тергеуде ғана өтіп кеткен мән-жайларының модельдерін құрастыру процесі өндіреді.
1. Указ Президента Республики Казахстан. О государственном следственном комитеге РК и его органах. Алматы., 1995. - 34 с.
2. Антонян Ю.М. Психология преступника и расследования преступлений. - М.: Юрист, 1996.-341 с.
3. Васильев В.Л. Юридическая психология. Юрид. лит., 1991, - 90 с.
4. Вопросы совершенствования предварительного следствия. Л.. 1971. - 78 с.
5. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. - Л.. 1984. - 58 с.
6. Галкин И.С. Расследование преступлений группой следователей.- М. . Прокуратура СССР. 1965. -48с.
7. Курс судебной психологии. - Бухарест, 1957. - 65 с.
8. Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. Избранные произведения. - М, 1956.-60 с.
9. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений.- М.: Юрид. литература, 1981. - 80 с.

10. Леви А.А. Применение метода реконструкции при расследовании. М.. 1975.- 112 с.
11. Матышкина А.М. Психология мышления. -М., 1965, - 100 с.
12. Настольная книга следователя. -М. :Госюриздат., 1949. - 116 с.
13. Организация работы следователей. М., 1968. - 201 с.
14. Повышение квалификации работников прокуратуры / методическое пособие/: М.. 1973. -58 с.
15. Полянский Н.П. Вопросы теории советского уголовного процесса. Госюриздат.. 1956. - 45с.
16. Пономарев Я.А. Психика и интуиция. М; 1967. - 100 с.
1 7. Ратиков А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967.
18. С"оя-Серко Л.А. Рационализация работы следователя.- М., 1975.-48 с.
19. Улья.м Джеймс. Основы психологии. -М., 1946, - 90 с.
20. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. -М., 1995.- 120 с.
21. Чуфаровский Ю.В. Психология в оперативно-розыскной деятельности.- М.. 1996.- 68 с.
23. Ямнольский А.Е. Психологические основы формирования следственного мастерства. Волгоград.. 1980.- 125с.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 3
І ТАРАУ. Тергеу жұмысының психологиялық ерекшеліктері ... ... ала ... ... қызметгінің құрылымы психологиялық
негіздері. ... ... ... ... ... ... ... 10
1.4.Тергеушінің интеолектуалды қасиеттері. 14
1.5.Тергеуші ойының қасиеттері 22
1.5.Тергеушінің ойлау қасиеті ... ... ... ... қалыптастыру жэне дайындау процесс
34
2.1. Алдын –ала тергеу сатысындағы тергеуші ... ... ... ... тұлғасының нұсқалым моделі. 35
2.3.Тергеуші. Жұмысшылардың кәсіптік деңгейінің ... және ... ... ... ... ... қорғау органдарының кәсибі қызметі - мемлекеттік қызмет. Мемлекет
бұл органдардың алдына белгілі мақсаттармен міндеттер қояды, олар ... ... ... ... ... ... ... қарсы
қылмыстарды ескертуге бағытталған. Мемлекеттік құқық қорғау органдарын
қайта дайындайтын және жетілдіретін арнайы жүйелерді ... Бұл ... ... ... ... және оның өр ... ... процесс - бұл қылмыстық іс- жүргізу құқығының ... ... ... істер қозғалысының өздік өндірісі, бір сатыдан
екінші сатыға өтуі. ... ... ... ... ала ... маңызды
және көрнекті рөл атқарады. Алдын- ала тергеу бұл- ... бір ... ... оның ... ... осы шақта анықтаған іздері
бойынша өтіп кеткен мән жайларды қалпына келтіру болып табылады. Тергеуші
қызметіндегі ... ... ... ... ... ... ... түрлі фаюілерді жинап, зерттеудегі тану белсенділігі болып табылады. Тек
алдын - ала ... ғана өтіп ... ... ... ... ... жинау процесін бастай отырып көп жағдайда тергеуші осы
мәліметтерді жинаудың ... ... ... ... мән- жайлардың толық
ойша моделін құрастыра алмайды . Таным қызметінің бұл ерекшелігі алынған
ақпаратты жинағанда, ... ... зор ... және ... ... көп ... шығарып тексеру ... ... ... бар ... ... ... ... жағдай
жасайтын криминачистикалық білімі мен тәжірибесі маңызды рольге ие ... ... мен ... қиялдың активизациясы үшін қажетті мән -
жайлар болып табылады.
Өткен шақтың мән - жайларын тану осы ... ... ... ... ой модельдерін, фактілерін өзара бай.чаныстарын құрастыру
қажеттілігі ... ... ... факгілермен болмыстардың тексерілуі мен
бағалануы бойынша пракгакашқ жағы кіреді. Бүл қызметтің ... ... ... ... ... ... кең ... қолданылады.
Алдын-ала тергеуде тану процесі түскен ақпараттың тәртіпсіздігімен
ерекшеленеді. Ақпараттың түсуі тану процесін жүзеге асыратын ... ... ... ... бола ... ... көлемі, оның түсу
жылдамдығьшен уақыты көп жағдайда таным жүзеге асырылуының барысындағы мән
жайлардан тәуелді болады.Сондықтан алдын- ала тергеу ... тану ... ... болатын ой және тәжірибелік әрекеггерден ... ... ... ... Тану қызметті бір- ақ ойлау процесіне ғана тіреліп
қоймайды. ... ... ... алу ... тура ... қасақана
байланысқан сезімді және рационалды мезеттер ара-қатынасы сияқты өтеді.
І ТАРАУ. Тергеу жұмысының психологиялық ерекшеліктері
1.1. ... ала ... ... қызметгінің құрылымы психологиялық
негіздері.
Тергеу әрекеттері: жауап алу, тәжірибе тінту, тану, тексеру және тағы
басқа мазмұны әртүрлі әрекеттер. Әр тергеу әрекеттің орындау, ... және ... ... ... ... ... ... байланысты болады. Бір тапсырма түрлі- түрлі әдісгер
мен тәсілдермен шешіле алады, бір мән - жай ... ... ... ... тергеушіден тек интелектуалды қызметтің жоғары формаларын
ғана талап ете қоймай сонымен қатар техникалық және маникулятивті
әрекеттер мен дағдыларын ... ... ... іс ... ... мәтін
басу, тұрғылықты жердің топографиялық жоспарын қүру, фотоға ... ... ... ... макротоптар жағынан келетін қарсылықты
жоя білу тергеушшің мамандығына сай. Тергеуші іс бойынша ... ... ... үате ... ... ... тұлғалар жағынан
пассивті немесе белсенді қарсылысына жиі тап болады.
Психология жағынан қарағанда тергеу тактикасы өз алдына тергеуші ... ... ... ... құлықтары, интелекгі, саналық
принциптерінің күресі сияқты ... ... ... ... ... ... ... саласындағы түлғалармен тергеушінің
психологиялық контактісі орначастыру ... ... ... ... ... сай ... Іс бойынша негізгі қызметкері бола отырып,
тергеуші тергеу барысында өзінің қызмет аясына сай жүмысының көбісін ... ... ... еңбекті үйымдастыруға қарағанда, өзінің жеке
жүмысын үйымдастыру неғүрлым қарапайым жұмыс ... ... ... ... ... ... өздік жұмысымен бекіте.леді.
Бұл бүкіл психололық қызметке өзгеше белгі қоятын аса маңызды ... ... ... азгеше қасиеті тергеу қасиетін сақтау қажетгілігі болып
табылады. Тергеу міндетгі ... ... жеке ... ... қарым-
қатынастарына араласумен байланысты болады. Мұндай мәліметтерді жариялау
үлкен зиян келтіріп, адаидардың жеке апатына әкеп ... ... ... мен ... ... қу әдістерін жариялау үлкен зиян әкеп соқтыруы
мүмкін. Қылмыскерлердің қылмыс жасау мен жасырудың жаңа ... ... ... тәжірибесін жетілдірудің көптеген ... ... ... ... тек ... сақтау білуде ғана емес. ... ... ... асыратын талаптарын сақтау қажет. Әсіресе тергеуші
кез келген істің материалдарын қағаз ... ... ... ерекше сақтықты
сақтау қажет. Газеттердегі қылмыстарды зерттеу. Мынаны көрсетеді : көптеген
қылмыстық ... ... ... ... ... сенсациялық
хабарламалар мен оқиғачар мінез қүлқына ие. Осыған орай тергеушінін ... ... ... ... Принциптер жүйесі қарастырылатын қызметтің
негізгі қасиеттерін жан- жақты және толық ашуға, әр принцинтің әлеуметтік
қалыптасуы мен ... ... ... мен ... ... анықтауға
мүмкіндік береді.
Бұл жүйеге келесі басты принциптер кіреді:
І.Заңдылық.
2.Жариялылық.
З.Шыққан жеріне ... ... ... ... ... үлты ... ... бүкіл азаматтардың заң ачдындағы тендігі.
4.Тергеудің үлтшқ тілі.
5Жеке тұлғаның, тұрғын жайдың, жеке өмірдің, хат ... ... ... ... ... қол ... мән- жайларын жан- жақты, толық және объективті зерттеу.
7. Алдын - ала ... ... ... ... ... ... Кінәлі емес адамның призумпциясы.
Тергеутшнің процессталдық қабілеттері мен жауапкершілігі. Ю.Алдын - ала
тергеуді ... ... ашу мен ... ... ... ... ... тұлға ретіндегі тергеушінің психологиялық ерекшеліктері тергеу
жұмысының тәжірибесінде маңызды роль атқарады.
1.2.Тергеуші тұлғасыныц психологаялық ерекшеліктері.
Тергеу жұмысында жоғары жетістіктер арнайы мамандығына ... ... ... ... байланысты болып келетін қызмет түріне жатады.
Тергеуші болу үшін арнайы табиғи қасиеттердң болуы ... ... ... осы ... үшін ... ... ... болуымен сипаталады.
Бұған қабілетсіздік, артықшылықтардың болуына байланысты емес, ал оның
тәрбиелік мәніңде оның ... ... ... ... ... айтуы бойынша, соттық тергеу жүмысы үшін ... ... ... қарама- қарсы қағидалы деп санайды.
Тергеуде әр түрлі темпераментті тергеушілердің жүмысыда өте ... ... атап ... болмайды.
Темпераменттің қасиеттері тергеуші азінің жұмысында жеке жұмыс істеу
стилін тандауға ... ... Бұл бір ... ... ... ... істеу
жағдайына, екінші жағынан жүмыс істеу ... ... ... ... ... әр ... тергеу әрекеттерінде
көрінеді, мысачы тактикачық әдістердің қолдан, бір тергеуші сүрауды жақсы
жү-ргізіп бірақ ... ... ... нашарла^та болуы мүмкін, ал
екіншілері қылмыстық дәлелдермен жүмыс істеуде қарау кезінде бақылаулығымен
ерекшеленеді.
Тергеушінің мүмкіндіктері мен ... ... ... көрінетін белгілі
бір істер категориясын тергеудегі ... бір ... ... ... ... ... ... кәсіби таңдаудың негізгі принциптерін қалыптастырды.
Олар қысқаша келесіде жиналған. Белгілі бір қылмысты сәтті орындау үшін
кәсіби ... ... ... ... ... ... ... бар жоғын анықтайтын әдістер анықталады. Таңдалған әдіс
жылдамдылығы өздерінің жұмысымен ... ... ... ... анықтаудың нәтижелері жас маманның жұмысын ... ... ... дұрыстығы алғашқы кезде белгілі бола ... осы ... ... ... ... ... ... ғана анықтап бекіту қажет.
Терегуші болып істейтін кәсіби мүмкіндіктердің дұрыс бағасы ... ... ... ... дамытып жетілдіруге өте
маңызды.
Өкінішке орай, қазіргі кезде ғылым тергеу қызметкерлерінің білімдер,
мүмкіндіктерімен дағдыларын өлшеп анықтайтын сенімді әдісгерге ... ... ... ... ... ... көмегімен анықтаудың өр түрлі нүсқатары тең ... үшін ... ... ... ... ... ең
алдымен тергеу ... үшін ... ... ... ... ... мүшедерінің ақаулығы және
т.6.).Адамның тергеу жүмысына ... ... ... ... болсақ.ол жетілдірген дәрежеден әлі апыс жатыр.
Ларом- Фуне былай деп ... ... ... ... ... ... қарамай, ешқандай жұмыс
тәжірибесінсіз жас нәресте сияқты боламыз. Бүны тергеумен салыстыруға
болады."
Осыған ... ... ... ... апіу ... ... ... қолданудың кадрлық тергеу жүмыскерлерінің дайындығы
жақсартумен квалификасының көтеру үшін атқаратын маңызы зор.
1.3.Тергеушініц саналық қасиеттері.
Тергеушінің идейлік ... ... ... ... ... ... қызметінің нөтижелері тәуелді болады.
Моралдік - саяси принциптерін тергеуші тек ... ... ғана ... ... ... ... да ... бьчуі қажет.
Тергеукші түлғасы арқылы олар онымен ... ... және ... ... да ... бола ... тәрбиеші, ең авдымен өзі жақсы тәрбиеленуі міндет.Саяаси-
идеялық сауықтыру сананың басқа формаларынг тәрбиелеумен жэне ең ... ... ... қалыптастырумен тығыз байланысты.
Ғылым ретіндегі қылмыстық сот өндірісі мен соттық ... ... ... ... үлес ... В.Ф Кони ол ... ... берік қарумен сенімді компаспен сияқты өмірге қадам басу керек.
Тергеуші тұлғасының моралдік сипаттамасына ... ... ... ... ... қолданған
кезде.маңызды рөл атқаратын қоғамдық сана формаларының
бірі. Құқықтық идеология ретінде-бұл құқықтық
Білімдердің, көзқарастарымен ... ... ... ... бұл құқықтық әсерімен байланысты ... жән ... ... психалогиялыны қозғай отырып, біз құқықтық ... ... ... ... түрлерін және оның бұл болмыстар қатанасын
айтамыз.
Яғни тергеуші әрқашан өзіне ... ... ... ... ... қарсы және физикалық күштердің шектен тыс кернеулігі ... ... ... тергеуші тұлғасының жалпы ... ... ең ... роль ... ... ... ... жоғарғы талаптар, онда сана
күшін қалыптастыратын қасиетердің бар болуы міндет етеді. Платон айтқандай;
(сана- дұрыс пайымдау мен ... ... ... қасиетті). Саналық
қасиеттер қиын жағдайларда, тергеу жұмысының күрделі сұрақтарын шешкенде
неғұрлым анық ... ... ... ... ... ... бекітеді, бірақ осыған орай бұл кәсіппен көп ... ... ... із ... ... ... ... әкеп соқтырады. Мұнда Абай Құнанбайұлының сөздері әділ
айтылған, ол ... деп ... ... ... — ол ... ... ... моральдық - саналық бейнесіндегі маңызды қасиетердің бірі
принципиалдық болып табылады. Прицпиалдық ... - ... ... қауіптерге қарамастан өзінің идеяларын жүзеге асруға белсенді ұмтылысы
мен ... ... бар ... Л.Н. ... ... да ... емес ... өмірдің жақсаруына тек өзінің ... ... ... ... ғана ... ете ... Бұл қасиет сыртқы жағымсыз
әсерлермен өзінің әлсіздіктеріне қарсы ... әр ... тән ... әр ... дауларды шешуге көмектеседі.
Қиын даулы жағдайларда тергеуші өзінің сезімдері мен ұмтылыстарының
иесі боп қалуы керек.
Қылмысты тергеу ... ... қате ... мен ... ... ... ... кездеседі. Ақиқат пен жаиғандықты
айыра білуге қиындықтың бәрі жатыр.
Криминалықтың ... ... ... акт ... - кәсіби диформацияның ең қауіпті түрлерінің біррі. Алдын-
ала бітендік, ... ... ... сот ... ... ... келеді. Жағымсыз әрекеттер мен істерді қарастырған
кезде де ... ... ... ... таба білу ... ... бнлік ету әкілеттіктерінің бар болуы, тергеу
жүргізудің шектелген жариялығы, қоғамдық критиканың жоқ болуы тергеу
қателеріне әкеп ... ... ... ... жүмысындағы заңдылықтың
сақталуы көп жағдайда тергеушінің өзі өзі критикалауға тәуелді болады. ... ... ... ... моралдық - саяси тәрбиешінің міндетті,
оның барысында тергеуші өзінің шешмі мен ... ... ... және ... ... үйренуі шарт тергеушінің қате жіберуге
құқығы ... ... оның ... ... ... ... көмек
көрсету, бұзылған тәртіпті қалпына келтіру және қылмыекерді ұстау үшін
қажетті шұғыл шараларды қолданып, пайда ... ... ... ... ... жиі ... болатын тергеушіге шешімді дұрыс қабылдап, ... ... ең ... ... бірі ... ... ... еңбекқорлықты,тұрақтылықты,жоғары жұмыс қабілеті мен
сана кернеулігін ... ... ... шараларын жедел және өте ... ... ... бар.Олар бірнеше тәулік бойы демалыссыз жұмыс істеуге,алдын-ала
тергеу әрекеттерін орындауға қажымастық жоғары қозғалмалықты ... ... ... ... ... ... бұл кезеңде іс
бойынша созылмалы әдістемелік жұмыс қажет болады. Осы ... ... ... бар ... мен ... ... ... аяғына дейін әзер жетеді.
Тұрақшылық-сананың негізгі қасиеті-кедергілерден етуге ... ойда ... бір ... ұзақ бойы ... оған жету ... ... ... білу қабілетінде көрінеді.Ол тергеушінің моральді
бейнесімен жөне ұйымдасқандық пен ... ... ... тығыз байланысты .
Алдағы жұмыстың барлық бөлімдерін алдын-ала ... ... ... шешуші фактор үйымдасқандық болып табылады.
Ұйымдастырушылық ... ... ... қаеиеттері мен мүмкіндікгерінде дүрыс бағдарлы болу
қабілегі.
В.Л.Всильев былай жазған: "Тергеушінің ... ... мен ... ... ... тексеріс барысындағы саналық
әрекеттерінде және тергеу мақсаггтарына жету ... ... ... ... көрінеді "
В.Н.Васильев ұйымдастырушылық қызметінің мазмұнына тергеушінің
мобилизациясын және өздік үйымдастырылуын күштердің ... мен ... ... ... қызметкерлерімен қарым - қатынасын
енгізеді.
Тергеу жұмысы үшін ... ... ... ... ... ... ұйымдасқандық.
2. Қылмыстық істі тергеу барысында түрлі адам ... ... ... ... ... ... ... тапқырлық , жауапкершілік талап қою қабілеті.
3. Әріптестері мен бастықтары мен ... ... ... ... - өзі баға беру және ... бар
болуы.
Тұлғаның кейбір қасиеттерінің жағымсыз араласуы кезіндегі қалыпты
мінез құлық ... ... Бұл ... ... ... ... тармағын сылтау ете отырып шаблон бойынша әрекет жасау
әдеті.
Еңбек барысында шығармашылықты көрсетіп пайдалана білу ... сана және ... ... ала білу тергеушіге кәсіби
қажетті саналық қасііеттерінің бірі,өйткені тергеуішнің жүұмысы жеке ... және ... ... ... ... ... ... - осының негізінде бастама және
тапсырылған іске жауапкерпгіліктен қарау қалыптасады.
Орындалатын жұмыстан ... ... ... қаупі
адам уайымдарының түрі . ... жан ... ... тергеуші үшін
қарапайым сезім етіп қояды. Осының нәтижесінің бірінші ... ... ... ... белсенділіктің тәртіпсіздігі эмоциональдық
ошақтар, асыққандық тарлылық, назардың ауытқиды жиі пайда болады.
Тергеу қызметтіндегі ... да ... зор, яғни өзін ... ... ... және мінез - құлқын сананы түрде бақылау.
Кездейсоқ бақылаушы мен көзге көрінетін ғана ... ал ... көру ... адам сезім мүшелерінің бірімен қысқа уақытың ішінде ... ... ... ... ... ... көрсетті, бір күннің
өзінде - ақ адам он мыңдаған әсер ... ... мен оған ... ғана ... ... екені анық. Бұған сақтықтық нәтижесінде
жетуге болады, яғни біздің санамызды белгілі ... ... есте ... ... ... ... келген білімнің аяғашқы көз ... ... ... өте маңызды орын шіады. Бірақ бұл тану посивті мәнсіз емес .
Тергеуші өзінің ... іске ... оның ... ең қажетісін ең
маңыздысын барлық жағдайларды ескетеп, шідына ... ... ... орын алуы ... Жоспарлық алдшідағы мақсатқа жетудегі
қаьбылдау бақылау деп танылады. Ол барлық сезім мүшелеріне белсенді жұмыс
іс ... ... ... ... ... мүшелерінің сезімталдығын
психологиялық бағдарлауда,бақылаудың жемісті болуына маңызды.
Бұл қасиеттің маңыздылығьш ... ... тану ... ... ... ... ... іс әрекеттерінен көрінеді (қарау
тінту).Бақылаудың ... және ... ... ... білімді және тәжіроелі
болуында.Әртүрлі өмірлік тәжірбиелері, білім ... ... ... ... не ... әр ... ... затпен таныстылығы мән - жайлар, білімі жан - ... ... ... Адам оны ... ... ... мен және заттар
құбылыстардың қасиеттерін ескереді. Сол уақытта ол бағаяайды, ойласгырады
және түсіндіреді. Бір адам ... ... ... қарауда оның не екенін
білмесе, ал басқасы бүны гилза дер таниды, үшіншісі бұған қоса бұл гилзаны
"макаров " ... ... ... ... ... ... ... дәлдік және тез түсіну қасиетері тергеушінің теоретикалық
және практикалық дайындығына ... Бұл ... ұзақ ... ... ... ... ... бұның өзі
бақылаумен болып ... ... тез ... кей ... ... ... тигізеді, Үлкен қателікгерді ... ... ... ... ... оны дәл және ... емес ... бір объектілерді үйрену сезімін қабылдау азайтады, адам
ақырындап болып жатқан ... ... ... ... ... ... ... қылмыс болган жерде көрсетуде осы жерді жақсы
білетіндер таныс емес азаматтр керек.
Бақылудың таңдаулық ... ... ... ... ... ... бар ол ... байланысты. Бақылаудың жотарғы
нәтижелі болуына белгілі бір ... ... ... ... ... ... іздеуді көпке жеңілдетеді. Нақты шешуге
жататын сұрақтардың болуы, ... ... ... ... ... ... өз септігі тигізеде. Бақылаушының жұмысының
жемісті болуы интект ... Ол бұл ... ... бір жоспармен,
белгіленген сатылардан өту кезегімен оның нәтижелерін баяндайды.
Интелекті ... ... ... ... ... ... - бұл ... оқуға қабілеггілік.
2. Интелект- бұл ойлау қабілеті.
3. Интелект - бұл қоршаған ортаға кірудегі іс- әрекет, адапсияның
нәтижесі ... ... - бұл ... ... өлшенеді.
Интелект түсінігі қоршаған ортамен организмдермен қарым-қатынасы.
Интелектпен тұлғаның арасындағы ... ... ... ... ... ... әсіресе ойлау жағынан мотивациясы тұлғаның
қажеттілік, қызушылық және идеалдарын т.б. ... ... ... ... ... ... ... жашы төмендегіні
есте сақтау қажет;
* Бақылауға дейін зертеліп отырған объекті жөнінде багдарлы болу;
* Мақсатты анықтау, ... ... ойша ... ... бақылау схемасьш қүру;
* Бақылау затын бөлу, және әр - ... ... ... ... оны толық бақылайтынын ұмытпау;
* әрбір бөлшекке қарау, оның ең көп ... бөлу ... ең көп ... анықтау немесе бақылаудағының
қасиеттерін;
* бір қараған бақылауға сенбеу, затты және қүбылысты әр жағынан
зерттеу, әр ... мен ... ... жағдайын өзгерту;
* Бақылаүдағы белгілерді бір ... ... ... ... жәые ... ... ескерү;
* Бақылаудағы әр бір элементке "неге", "бұл нені түсіндіреді"деген
сауалдар қою .арықарай өз ойлары мен ... ... ... ... салыстыру, ұқсастығын, байланыстарын
ерекшеліктерін іздестіру;
* Алдын ала дат ... ... ... ... және ... ... ... нәтижелерін бекіту бүл оларды ұмытугадүсшуіе
көмектеседі,
* Бақылауға әр ... ... ... ... ... нәтижелерін салыстыру және талқылау;
Тергеушінің бақылаушылық қасиеті дәяеядерді іздеумен байланысты. Ол
құрушылық ... ... ... ... ... жасалу және жасыру жөнінде білімге
сүйенеді, сонымен қатар қапдырған іздерді ... ... ... ... оның орын мен тәсілдерін анықтау.
Яғни, тергеушілік бақылаудың дамуының басты жолы ретінде-бұл қылмысты
жасау және ... ... ... ... ... қылмыскердің
қулықтарын, іздердің табу әдістерін анықтау, бұл ... ... ... ... қабылдау типтеріне байланысты. Бақылау кезінде
тергеушіге аналитикаяық және синтетикалық қабылдау типтерін байланысты - әр
түрлі белгілерді ... ... ... ... ... ... бір
уақытта қамту.
Бақылаудың нәтижелерін интерпретациялау, тергеушінің бақылаушылығы
көбіне түсіңдірмелі ... Нақ осы ... ... ... ... ... ... мүдделерін тану. Бұндай бақылау опылықты қағидашылық деп
атаута сапа, тергеуші үшін өте маңызды.
Тергеу жұмысында бақылаудың тұрақты объектісі адам болып ... ... ... Тергеушшің бақылаушылық осы спецфикалық ортада психологиялық
деп атауға болады. Ол түрту қабілеттері және ... ... ... дүниесін түсінуінен, ойлау ниетерімен мақсаттарын, тұлғаның психикалық
қасиеттерін тану, оның ойындағы іс әрекетпен ниетін алдын — алу ... ... - ... ... ... алғы шартты және
тергеуші оны баеқару мақсатында керек. Мұндай психологиялық түсінушілікті
кейде қиын жағдайда өмір сүру қасиеті , яғни өз ... ойша ... ... қою, ол ... оның іпжі ... ... ... адаммен қазіргі байланыс қүралдарының сигналдарын, әр
түрлі приборларды қабылдаудың ... және ... ... көп ... ... ... қасиетіне аиализ жасау кезінде,
куәгерлермен айғақ беру кезіндегі процесті зерттеу, тез өткен ... ... ... ... ... ... ... қолданады.
Психологиялық бақылаушылықтың тағы бір ... бар, бұл ... өте ... Ол өз - өзін бақылау, мінезін бақылау ... ... ... дер ... бұл табиғи қасиет, ол өмір практикасында жиналатын және
күнделікті жаттығуларды қажет ... ... ... ... өз ... ... үшін әр ... көріну керек. Тергеуішден жан - жақты оқиғадағы, бірақ ең басгысы
жалпы мәдениетті меңгеруі ... . ... ... тергеушіге арнайы білім
керек, бұл профессионаидық жұмысты іске асыру үшін ... ... -бұл өз ... ... қолдануы. Істеу қабілеті
түсінігі адам мен өмір кезінде ... ... оның ... жетудегі
практикада қолданылатын арнайы білімі. Білімді белгілі бір деңгейде жеткізу
- ол да қабілетке ... келу ... бір ... яғни өдіс ... ... ... түрінде жаслуы.
Тергеушінің психологиясына қызығушылық тудыратын естеу сақтау қабілеті
ол тергеупгі үшін әте маңызды, әсіресе есте сақтау мәні.
Тергеуші көпті ... ... ... ... есте сақтау. Тергеу кезінде
алынған және ... ... ... екі ... ... болады.
Бірінші -бұл барлық жинақталған тәжирбие,тергеугшінің ... ... алда ... ... ... есте көп ... ... бөлігі — іздеудегі оқиғаларды шешу.Ол белгілі бір ... есте ... ... боп ... ... есте ... ... бойынша есте сақтау
уақытша және ұзақ боп ... ... ... алғашында уақытша есте сақтау
блогына, содан ары қарай ұзақ уақыт ребербивті ортаға жатады.
Тіл және сөйлеу - ... ... ... құралдары, ол өзінің тергеуші
мен іске ... ара ... Тіл мен ... ... ... ... және жазу да көрінеді. Ауыз екі қылмыстық процесті жазбаша формамен
тығыз байланысты, өйткені жазбаша әрекетпен болуы ... ашық ...... ашық ... Сөйлеуші толтыру процесі
кезінде ойлау маңызды орын алады
Меңгерген тілде еәйлесу шарт. Тергеупті әрдаішм оның ... оны ... ... ... ... ... ... куәгер немесе анықталушы еүрақты дүрыс түсінбеу және
соғвн байланысты жауап ... ... ... ... ... ... роль атқарады. Жестикуляция жасаудың маңызы болғанымен, кей
кездері ол 2 мағынада қолданады. Тергеуші әрдайым сөйлеу қабшетіне кәсіпқой
болуы ... ... орай ... ... ... бепеді.
Тергеушілік куәгердің әңгімелесу кезіндегі сөйледің ... ... ... ... ... және тілдің жақсы меңгеру тергеушіге әр турлі
жағжайларға байланысты.
Біріншіден, ол тергеуді объективті және ... ... ... бір ... ... немесе түсінді бірақ дұрыс емес, не
түсінді бірақ оны хаттамада дұрыс көрсете алмаса, ол оеы тергеуде қалады,
және оны өте ... ... ғана ... ... ... сөзі түсінікті
болуы.
Бүл фактіні аса қажет. өйткені тергеуші сүраудағы адамды дүрыс түсінсе де,
кейде дұрыс қойылмаган 1 сұрақтын өзіне, ... ... ... ... ... ... тілде бастаған жөн, егерде ... ... ... ... Бүл осы ... ... іске ... тактиканы қолдану керек.
Төртіншіден, тілдік сөйлеу еркінддігі тергеушінің кәсіпқой жүмысында
маңызды, Олар ... тша ... ... ... әсерін тигізуіне,
криминалистикалық ойлау дұрыс болуын көрсетеді.
Тергеушінің ... ... ... ... ... ... , ... байлығыдиын жағдайларда сөзді тандап білү,
Екіншіден тілдік қатынастардың диференцивті болуы, бұл ... ... 1- ... қолдану, Сураудың нәтижесі жақсы болу үшін, сүрау
кезінде тергеуіш, шаруаның сүрауда оның сөздігімен бухгалтермен - ... ... ... білу. Ратиковтың ойынша тергеуіш блот еөздерін
сүрауда бірақ та бүны ол тек ... ... ... ... адамның және куәгердің айтайын дегенін яғни ... ... білу ... ... ... ... анық ... қабілеті. Тергеушінің квалификация жоғары болғиіі сайын, ... ... ... ... яғни бүл ... оның ... өзінің сөздік ерекшеліктерінің азырақ қолдануға тутғызады.
Тергеушінің жалпы ... ... ... ... ... ... ... таза және сөздерді таңдауға жвне сштгетикаіық ... ... ... ... ... және ... іс ... жазу құрылымының ерекшелігімен ... Ол ... ... тудыруға бағытталған.
Құжаттардың тілі тар болуы сипатталады. Ол көп сөзді сөйлеге қарағанда
қысқа да болады. Сонымен қатар ... ... ... ондағы сөздер
қысқартылып нақты жазылады немесе әріптестің қабылдауына байланысты
Осыған орай хаттыманы жазу техникасына тоқталған жөн. ... көп ... ... - ... көзі ... және оның сапасынан берілген
мәліметтерді дұрыс қолжануға мүмкіндік береді . Бұл көп ... ... ... айтқандары бірдей бсшады. Бұл тергеупгінің олардың айтқан
сөздеріне өзінің жеке оларға тән емес ... ... ... ... ... бұл кей кездері тергеу құжаттарынын қате ... ... ... жоғалта себеп болады.
Процесуалдық актілерге тоқтайтын яғни біреулердің ... ... ... елестеу қасиеті
Елестеу, яғни алдында адам қабылдамаган жаңа бейнелерді, көріністер
мен идеяларды жасау қасиеті, тергеу жұмысында зор маңызга ие.
Өзінің ... мен ... ... ... ... ... ... болып табылады,
Тергеу тану пропесі ретінде, ең алдымен елетеуді тудыруга сүйенеді,
яғни белгілі — бір нәрсені ... ... ... ... немесе шартты белгілер сөздерінен түскен ... ... ... және тірі бейнелерше ... ... ... ... бөлігін тергеуші ауызша және жазбаша ... мен ... ... ... хаттамалары мен
актілерінен алады. Бұл материал тергеушінің санасында тек ұғымдар мен
пайымдаулар формасында ғана ... ... ақ ... мен бейнелеуге
келегін формаларынан да көрінеді. Ал мұндай үлгілі- бейнелі көріністердің
жоқ болуы тергеуге жағымсыз әсер ... ... ... ... ... проекциялық апаратарға,
түрлі жалған заттарға қажетті заттардың бар болуы өте маңызды.
Жеке ... және ... ... ... ... ... шын болғаи
оқиғаны елестей алғанда, көріністің нақгылығы одан ... ... ... ... бейнелердің жалпы жүйесіне өтізіліп елестеу
қасиетін байытады.
Осы уақытқа дейін шы жүйесіне енгізіліп елестеу қасиеттің байытады.
Осы ... ... ... ... алғышартты болып табылатын
негізінен тергеушінің елестеу қасиеттің қалыптастыру ... ... ... ... ... және бар ... шығармашылық қорыту
жолумен шартты белгілермен олардъщ ... ... ... ақ
көрністер мен бейнелерді қалыптастырады.
Өткен шаққа сүйене отырып, түрлі қайнар көздерден алынған үзік- үзік
мәліметтердің ... ... ... қасиетті тергеліп отырған
жағдайы мен ... ... ... ... ... Осы ... көрсете отырып, тергеушінің елестну қасиетті бар ... ... ... қол ... те-ргеліп жатқан жағдайдың басқа да
көрінітері жөнінде болжамдар туады. ... өз ... ... ... ... ... жоспарлай отырып тергеуші келешекке көз салып өз
еңбектің нәтижелерін болжайды. Болжау яғни елестеу,
1.5.Тергеуші ... ... ой ... ... жағы - ең ... және ... ... бірі. Тергеулік ойдаудың өзінің спецификасы
бар, Онда ... ... ... ... ... - тек ... емес, сондай- ақ психикалық процесс. Ойлау процесстерінің мшмұнын
анализдеу психологиялық ... ... ... ... ... деп атапатын тарауна жатады.
Еңбек қызметіндегі тәжірибиелік ойлаудн жедел ойлау деп ... " ... ... түрлі ұғымдарды кіргізеді, Жедел деп аса
тез орындалатын немесе операциялар қатарынан түратын қызметті
айтуға болады, ал егер ... сөзі ... ... ... ... ... ... ескерсек, жедел деп еңбек процессімен оірігш
кеткен ойлауды ... ... Бұл ... ... ... ... ... бейнелі және абстрактілі ойлауды ажырата отырып,
психологияда ой ... ... ... ерте және ... ... ... тәжірибелік интелектіні үлгілі әрекетті
ойлаумен ... ... ... орай ойлауға қойылатын неғұрлым
жоғары талаптарды тек абстрактілі ... ... ... ... деп ... ал ... ой ... қандай жоғары сатыларында
болсада, азырақ квалификацияланған деп бағаланған. Қазіргі кезде адамның
жоғарғы дәрежедегі әрекетері ... ... және ... ... ... дәлелденді.
Тергеуші қызметіндегі үлгілі әрекетті, бейналі немесе обстрактілі
ойлаудың бірі басымрақ орын ... деп ... ... ... бұл ... ... байланысқан және үздіксіз біріне - бірі өтеді. Үлгілі әрекетті
ойлаудың өзінде - ақ ... ... ... тән ... және ... ... бар ... монипуляциядан күрделі
ой әрекетерінің түрлі деңгейлері орын алады.
Иә, абстрактілі ойлауда ой жұмысынң екі түрін белгілейді: І.Бөлек
ұғымдар ... өту үшін ... ... ... ... ... бейнелі ойлаумен тығыз және ... ... ... ... мен ... араласып жүрген тергеушіге, дайын
идеяларды пайдалауға қарағанда, сезімдік мәліметтерден бөлінуге қиынырақ
болады.
Нақты және ... ойды ... ... ... абстрактілі ойлау алыс
жатқан нәрселерден жақтысы ұсақ-түйекке назар аударып нақты бөлшектерді
көреді деп ... ... ... ... ... ... ... Мән-жайдың толық куәлануы өте жағдайғ, көбінесе тергеушге жасырын
және көрінбейтін ... жол ... ал ... ... ... ... нақты танылуына жетеді Бірақ бұл жеке ... ... ... ... және ... ... өту ... ештеңе бермейді
бұл суретті толығымен қамтып оны құрағаан ибрихтерді қамтуға ... ... ... ... ... ... ... тергеулік ойлаудың синтезбен байланысты. Тактикамен әдіс бойынша
жұмыстың әрқайсысында дерлік тергеушінің ... ... ... Бұл ... үшін ой опероацияның жүргізушіеі анализдеген ойды
қалыптастырады.
Бірақ анализбен дайындалатын ... ... ... ... Болжамдар, тергеу жоспары, дәлелдерді бағапау ... ... ... ... жеке ... ... ... білімдердің механикалық жиыны қалады.
Тергеулік ойлау анализбен синтездің гормоникалық үйлесуін талап етеді.
Кейбір мән жайлардың себентерін ааіатын ... ... ... себепті
тергеулік деп те аталады. Тергеушінің ойлауы сондай мінез құлыққпа ие.
Оның ой жұмысының негізгі мазмұны мән — ... ... ... ... ... болады. Бұл операция екі жоспарда қолдамнылады.
1. Осы ... ... ... ... ... ... бойынша кейбір мән - жайларды анықтау.
2. Белгілі нәтижеге әкелетін нәтижелер ретінде қарастырылатын
бар мәліметтер ... ... ... ... біз ... ал ... ... жұмыс істейміз.
Терегушінің ойы әр қашан сенімсіз, жеткіліксіз ақпаратпен жүмыс істейді.
Тергеуші шын ... ... ... бейнелейтін тәжірибемен білімге
сүйене отырып оның мүмкін болу дәрежесімен сенімділік деңгейін ескеру
қажет,
Әр жағдайда тергеуші өзінің және ... ... ... ... ... керек, ал бар мәліметтер әрқайсысында түрлі ауытқулары бар
түрлі нұсқаларға жол ... ... ... мөлшерін ескеруге
мәжбүр. Соттық талқылуға бейім істің перспективасын көре білу — ... ең ... ... ... ойының белгіленген ерекшеліктері тергеушіде ойдың келесі
қасиетерінің тар болуын көздейді:
* ... - ... ... ... фактінің мәнісіне өту, болып
жатқан мән - жайдың машнасын түсіну, болмыстармен іс - әрекет
нәтижелерінің ... және ... тура және ... ... ... Кең таымдылық ... мен ... ... ... ... ... сүрақтардың үлкен шеңберін
оймен ... ... ... ой өнімділігінің, қиын ... ... ... мүмкіндігі;
Жылдамдылық ... ... және ... ... іске ... аз уақыттың ішінде тапсырмаларды шеше алу;
* Мақсатқа жетушілік - ... ... ... ... оны ... ұзақ ... бойы үстау және оның
шешілуінің ... ... ... ... ойлау
мүмкіндігі;
* Өздік-бөгде адамдардың кемегінсіз мақсат пен ... ... ... және оларды шеІІІудщ жолдарын таба білу
мүмкіндігі;
* Критикжық-қателерінен бұрмалауларды іздеп .олардың пайда болу
себептерін аша ... ... ... ... ... болмысқа түрлі көзқарас тұрғысына қарай, әзінің
қызметін қайта қүрып және ... ... ... ... ... ... ... барысында ойдың қасиетірін ... ... ... ... ... шешімін
практиға енгізу керек.
1.5.Тергеушінің ойлау қасиеті
Әр пәннің қысқа мерзімде ... ... ... емес ... ... ... ... қатынастары бар. Олардың адам ... ... ... әр ... таңдаулы, болмыстан кедейірек болсада,
кез - келген мақсатқа жету үшін қажетгі сенімді білімі бар.
Зерттеу мақсатына ... іс үшін ... ... мән -жайларды
тереңрек, дүрестау және толырақ анықтауға ... ... ... ... ... меы ара-қатынастар жағдайынан біз абсрактіленеміз.
Қылмыстық процестерге толық, объекгивті және жан - жақты зерттеу жөнінде ... ... ... және ... ... ... тураяы айтады.
Бірақ осы мән- жайларды бәлуге қалай жетуге болады, ... ... ал оған ... ... білімгс адам ойының қозгалысы
жүзеге ашралады. Бұл жалпы әдістанушылық сұрақтың тергеуші қызметтіндегі
мадызы өте ... ... ... ... ... ой ... нақты
мазмүньш қозғамай, оішң ... ... ... гана
шектеледі.Мұндай бейнелеуде тергеу түрлі болжамдарды шығару және ... ... ... ... - ол ... логикшшқ формасы ғана емес ие, ал ойдың ... ... және бай ... ... ... ... ... арасында тергеушінің санасьщда мщызды ... ... ... тану ... ... ... ... ойлау
қызметті психологияда дискурсивті ойлау деи аталатын, логикалық ашылған
пайымдаулар ретінде ғана елестеу жеңілдетілген болып табылады.
Ойлау қоршаған ... ... бір ... кез - ... ... ... беруді таяап еткенде пайда болады.
Ойлау, елестеу сияқты, тергеудің бүкіл процесі бойы қажет. Адамның
ойлау ... ... ... ... онда ... ... және
таңдалумен пайда болуымен байланысты басталады. Алдына қылмыстық істі
тергеу процесімен қойылатын кез - келген ... ... әр ... ... Бірақ ойлау - қиын жағдайда пайда ... оның ... ... ... ... процесі ғана емес.
Бұл тапсырмалар қылмыс жайлы ақпараттың түсіп, қылмыстық істің тергеуі
аяқталған ... ... ... ... ... Жағдай мәселесі
неғұрлым өткір болса ойлау процесі соғүрлым белсенді болады. Сонымен
тергеуші ... ... оның ... онша ... келтіруге
мәжбүр,
Ал бұл мән бойынша ойлау процесінің негізгі құрам ... ... ... бен ... ... Олар ... ... және өзара
шартты,Анализ көбінесе синтез арқылы жүзеге асырылады. Кез- келген ... ... ер ... тек ... ... мен ... анажзі ғана
емес сонымен қатар олардың ... мен ... ... ... ... ол бүтшідіктің шашылуына емес қалыптастыруына апарады.
Бұл бүтіндіктің қалыптасуы анализбен ... ... жада ара ... ... деп атачады ,
Синтез үздіксіз анализге және керсінше ... ... ... ең маңызды мен ең қажетгіні бөліп шығаруға ... ... ... ... ... салыстыру арқылы тергеуші жалпылауға кеп
тіріледі, бұл ... ... ... ... табылады.Салыстыру дегеніміз
бұл өз екезегінде жаңа синтезбен жалпылауға апаратан, ... ... ... ... ... ол ... синтездің өзара қатынасын
көрсету әдісі. Нақты салыстыру арқылы тергеуші белгілі ... ... ... жаңа ... ... және өткен тәжірибесін жаңа алынған
ақпараттың байланыстырып, оны ... ... Жаңа ... ... ... ... ... ой
тапсырмасында шешуші роль ... ... ... ... де тоқтау қажет:
1. Зерделенетін мән - жайларды өтеудің қиын сипаты Оүл ... ... ... табу ... ... қиын сииатыяа "ойлаудың анықтамалығы "" сияқты
қасиеті қосылады.Тергеуші ойлауды қиын сипаттын ... құру ... ... нақтылап айтатын бодсақ олардың қаСжсуында
қолданадн
2.Ойлау ... - ... ... және ... ... ... ой ... қолдану. Ойлау жеделділігі бақылаушылықтың
елестеумен интуцияның оптимаяды араласуын қамтамасыз етеді.
З.Ойлау динамикасындағы — тергеуліп жатқан істе ... ... ... ... кең ...... мәселелерді шекенде шығармашылық
жұмыстың өнімділігінде көрінеді. Мұндай ... ... ... ... ... қажетті, мұнда жан - жақтылық, тану
процсенің өткен тәжірибеснің білімдерінің қабілеттерін ... білу ... ... орын апады.
5. Ойлау тереңдегі - заттармен болмыстардың арасындағы манызды
қасиетерін ... ... ... ... ... ... ... қауімында аз
байқалатын ... ... ... ... ... ... ... соның арқасында ол жаңа білім
алады.
6. Батылдылық оригиналдылық және ең ... ... ... ... ... ... ие бола ... мүмкін
болжамды неғұрлым тез шығарады. Шығармашылық барысында бұл
қасиеттер бірінің үстіне бірі ... ... іс ... ... ... да, ол ең ... ... болуы
керек.
7. Ойлау қисыны - ... ... ... ... кең және ... заң фактілерінен жалпылауыв
қорытынды жасап білу, бұның бәрі ... ... ... ... мына ... ... құрастырылады: алдымен, салсырмалар
және олардың шешілу тәртібі анықталады 3. Ойлау ... ... - бұл ... ... ... ... тергеушгі ақиқаты
анықтай алмайды.
Тергеу процесіндегі интуицияның негізгі міндеті гипотизадарды шығару
болып табылады. Од ... ... ... және ... ... Бірақ осы процесс қортъшды нәтижелердің көзқарасы мен қарағанда
процесуалды шешімдерді қабылдауға ... ... ... ... ақиқатты табу дәлелдерді жинау, тергеудің неғұрлым нәтижелі
әдістерін ... үшін ... ... ... ... ... бағлау кезіндегі тергеушінің ішкі
сенімінін мәселесімен тығыз байланысты.
Тергеуішнің ішкі ... — бүл, ... ... ... осы ... ... үшінішден белгілі тәтрбиелі әрекеттерге қозғшітын
еріктік стимул.
Теория мея тәжірибе ішкі ... ... ... ... ... Ол төмендегілерге негізделуі керек:
1. Заңмен бекітілген тәртіпте ... ... ... ... ... ... ... және тексерілген дәлелдерге.
3. Істің материалдарын жан - ... ... және ... ... жеке - жеке және ... ... Іс материалдарынан жалғыз мүмкін қортынды жаса>та жол беретін
дәлелдерге.
Тергеу барысында ойлау ... ... ... ... ... ... негізделген осы поцестің механизімі қажет.
Тергеуші дәлелдеу барысында қолданаткн акпаратты зерттеліп түрган мән —
жайдың моделі ретінде қараетырута болады,
Болмысты ... ... ... және физикалық, идеалды жөне елесгеу моделдерін айырады.
Тергеуші ойлау барышнда екі жүзді психологиялық табиғатты бар кейбір ой
материалдық ... Бұл ... ... көпті жарық бейнелер,
екіншіден үгымдар мен пайымдауларда көрсетіп бейнелердің мағынасы маңызды.
Ақпаратты ... тағы бір ... ... ... ... ... ... болмай қалады. Олардың бар оолғаны жөншде тергеуші
кейбір кезде білмейді логикапық операциялар кез ... ... ... ... ... ... ... бірі гипотиза болып табылады,
криминатасгер айтқандай гипотиза ол идеаады ақпартты қисыңды ... ... ... ... модельдеу барысындағы ереше орынды тактикалық шешімдерді қабылдау
шгадьг. Біз ... ... ... ... ... ... турін
анықтауы деп тусінеміз. Тактикалық шешімді қабылдау күрделі ерікті акт,
онда біліммен тәжірибе, қызметінің ... дәл ... ... ... ... ... шешімді қабылдаудың басты шарттары.
І.Ақпарат минимумның бар болуы; 2.Қызметінің мақсатын анықтау; З.Ақпарат
пен бүкіл жағдайды ... ... бар ... ... ... негізделіп қылмыстық іс бойынша шешімді қабылдау
процесін модельдеуге болады, мысалы, сезіктіні үстау жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... ойлау жұмысы
жоспарлары мен болжамдар бейнесінде көрінеді. Болжам дегеніміз еткен мән -
жайлы жорамал жасау, ... ... ... мән — ... ... ... жүргізіліп жатқан мән — ... ... ... ... ... көрінісі, екіншісі осы мән жайларды
анықтап тергеудің ... ... ... ... ... жоспарлау - алдағы әрекеттердің тәртібін, кезегін
және күтілетін нәтижелерді анқытайтын ойлау процесі. ... ... ... түрі ... ... қамтылатын қызметтің жилігі мен мерзімдеріне
жоспарлау ... ... ... мен бөлшектеу дәрежесі бойынша схема түрдес және
бөлшекті жоспарлар болып бөлінді.
3. Жоспарлаудың ауқымдылығы бойынша жеке тергеу әрекетін және
шараларын жүйесіне жоспарлау болып ... ... ... ... ... терге>тшге
меңгеруге пайдалы болып табылатын, кезеңдер ... ... ... ... жоспарлау,
Бұл сатыда тапсырманы жешу және ... ... ... ... -ала жиналып, бағланады. Егер мақсатқа жетушілік және
қажетті әрекеттердің орындалуы анықталса, келесі кезең басгалады-ол
үйымдастырушылық жоспарлау ... ... ... ... шарттары мен
ұйымдастырушылық формачар үйымдастырылады. Ұйымдастырушылық сұрақтарлы
тнегакеннен кейін орындауды ... яғни ... оны ... ... ... әрекеттерімен
құрастырылджы. Бұл компоненттер аралық әрекеттермен мақсаттармен
келісімді, ммүмкін нәтижелер бойынша таңдалады, оір ... ... ... келешек мінез -құлықтық тұтас жүйесіне біріктіріледі.
Алда қосымша жоспардау жүргізіледі, ягаи ... ... ... ... психикалық қызметінің міндетті жақтарының бірі өздік ... ... ... мен тәжірибе жоспар қанагагтандырута міндетті талаптар өндіріледі
Жоспардың максималды негізділігі.
Жоспардың нақтылығы мен орындалуы.
3. Жоспардың жекелігі, оның жұмысқа белгілі бір істер ... ... ... ... ... ... ... нәтижелері және басқа
нөтижелері бойынша оның жеке ... және және ... ... ... яғни ... ... шешілуін
қамтамасыз етү қабілеті.
2. Тергеу аппаратының қызметкерлерін қалыптастыру жэне дайындау ... ... ... ... ... ... тұлғсының нұсқалы моделі
Нәтижесінде, біздің зерттеулер тергеуші түлғасының ... ... ... Ол ... ... барлық жақтары сонымен қатар өзара
байланыеты және тәуелділікке түрған ... ... ... ... жиналған күрделі е-рархнялық қүрлым болып табылады. Кәсіби
граманың әр жағы? бірінііііден, кәсіби ... ... даму ... ... онда тұлғалық қасиеттер дағдылар мея ... ... осы ... ... ... жетістікті қамтамасыз ететін
білімдер жузеге асырылады. Кәсібн ... ... ... ... ... ол ... ... үмтылысын қалыптастырып, бағытталған алғашқы
ақпаратты жинауға негізделеді.
ТергеуІІІі қызметінің іздестіру жаш тергеудің аяғашқы сатысында ... ... ... Оның мәні ... ... ... ақпаратты, бөліп алу болып табылады, Тергеуші қызметінің іздестіру
жағның мәні заң талап дәлелденген қылмыс мән -жайын ... ... ... ... зор. Бұл ... ... мен
қабілеттері, криминалистикалық білімі (іздер жөніндегі оқу қылмыс жасау
тәсілдері), кәсіби тәжірбиесі, өмірлік тәжірбиесі ... ... ... ... ... ... материалдық объекгілерінің ақпараттық
қасиеттерін білуіне және жеке қорына тәуелді ... адам ... ... түрі болмысгардың алдын ада қабылдауымен
байланысты болады, Қылмыс болған жерді криминалистикалық бақлау ол сыртқы
ортаны ... ... ... және ... ... ... бақылау деп атайды, Тергееуші бақылауының жоғарғы
деңгейі төменде көпсетілген.
2.2.Тергеуші тұлғасының нұсқалым моделі.
1) Қылмысты ашу және ... ... ... ол жеркеніштік сезімді жоюга көмектеседі
2) Қажетті ақпаратты бере адатын ... мен ... ... ... жәбірленуші мәйімінде қарсылық
білдіпу іздерін» қүжаттарды тексеру ... ... табу және ... ... ... ... ... алғашқы ақпартты қабылдау
жүйелерінің дайындығын қамтамасыз ететін, ... ... ... ... ез ... көрнекті орынды іздестіру қызметін
бөледі. Іздестіру қызметі тергеушінің ... ... ... жүзеге
асырылады. И.П. Павлов бойынша бұл қызметім негізінде тергеушінің ... ... ... ... саты ... коммунатифті жағы, оның барысында тергеутпі
адамдармен қарым- қатынас ... ... ... ... қажетті ақпаратты
аі}та міндетті. Тергеупгі қызметіне қатысты, адам-адам деген үлкен кәсіп
топтар бар, ... ... ... ең ... ... ... қиын жагдайларда әңгіме жүргізетш, әңгімелесушінің қасиеттеріне ие
болуы міндет.
Тергеушінің ... ... ... ... ... ... болады.
1.Сұхбаттасумен контактыны жылдам ұйымдаетырып білу қабілетті, ол ... ... ... ... адам ... ... үзбей қарау жауап
алынатын адам тұлғасының
ерекшеліктерін ескере отырп, онымен сүхпаттасудың жскс жолын таба білу
қабілетшен басталады.
2. Саііачык формасы: әрқашан жинақы ... яғни ... ... ... ... ... ... жоққа көмектеспейді.
Тергеуші мен жауап аішнатын адам деген екі ... ... ... ... ... оолады. Контакт ... ... ... ... ... тәжірбиелі тергеушілер әңгіменің
түрлі көрсеткінггерін еаналы және интутипті ауыстырады. Жауап алынатын
адамның тұлғасының жеке ... ... ... тактикалық әдістер
мен тәсілдер қолданылады. Жауап алудың маңызды психологиялық мәселелерінің
бірі-жауап алу мақсаттарын шешуге әсер ететін ... ... және ... адамдар арасында жауап апу барысында пайда болатын қарым-
қатынастарды ... ... ... ... Бұл мәселенің дұрыс шеіпілуі
тергеүшінщ білім деңгейіне, кәсіби тәжірбиесі мен дағдыларына ... Бүл - ... ... ... аяынатын адам мен тергеушінің
жауал алушы рольдік ... ... ... ... алу -бұл ақиқат үшін күрес бұл ... ... ... ... күш ... Ал ғылыми білімдердің арасында психология бірінші орын
алады. Егер жауап апынатын адам өзін біз әлеуметтік ... ... ... ... деген басқа топтың өкілі ретінде ... онда ... ... ... орынатуға жәрдемдеспейді. Тергеуші бөтен
адам ретінде көретін жауаи алаггын ... ... ... ... ... әсіресе жыныстық мәселе жайлы сұрақтар қамтылғанда. Мұндай мәселе
айыпталущының жауап ... ... ... ... ... көмектесетін әдістер баршылық.
Біз деген қауымдастықты жасау жолының жауап алынатын адам мен контактыіш
орнатуға ынта ... ... ... адамның тұлғасын сипаттайтын жағымды
жақтарын іздеу керек. Осыған қоса ... ... ... ... ... істін материалдарын ескеру керек.
Тергеушінің дұрыс тактиканы таңдауы көбінесе жауап алынатын адамның арнайы
түрін анықтауға тәуелді болуды.
Жауап алу такттткисы: жайлы үсынымдар ... ... ... адам ... ... ... тұру ... Соттың пеихологияны білу
тергеушіге ережелермен міндеттерге ие абетрактілі куә мек ... тірі ... ... оның ... ... қимылдарын түсінуге
мүмкілдік береді.
Сонымен, біріншіден алдын ала тергеудегі жауап алу-қозды№ыІІІтардың толық
жиыгш болып табылады. Жауап алу ... мен ... ... шын
айғақтарды алу женінде максішалды нәтиже беру ... ... ... ... ... ... алу (жылдамдығы) және кернеулігі
(күші), ал жауап алынатын адам арнайы ... ... ... ... ... ... болу керек.
Тергеуші өзінің психикалық халін ұйымдастыра білу қажет. Жақсы ... ... ... мен ... және заң ... жауап ачынатын
адамның эмоцияларын басқәру дағдыларына ие болуъі керек.
Барлық алынған ақпарат заңмен ... ... ... ... және т.б.
Ол үшін тергеуші дұрыс жаза біліп, ауысша сөйлеуді жазбашаға жылдам ... ие ... ... ... талаптарға жауап беруі керек:
1. Оның тілі бірнеше критерияларды ... ... ... және ... Хаттама нақты және
оны оқитын адамдарга түсінікгі болуы керек.
2. Хаттамада жауап алынатын адам ... ... ... ... керек,
3. Мазмұны және орындалуы бойынша ... ... ... ... ... болуы міндет,
4. Хаттама (егер қолмен жазылса) түсінікті жазумен жазылуы керек.
Қазіргі кезде тергеуде айғақтарды бекіту заттары: машинкага жазу,
аудио ... ... ... ... сапасынан онда мазмұндалған фактілік мәліметтердің алдағы
қолданылуы және ... мен ... ... болады,
Тергеуші мәдениеттілігінің көрсеткіші-жұмыс күнін өзінің және басқалардың
бір ... ... ... басқа кетпейтіндей етіп ... ... ... ... ... ... 0,5-2 ... жалғастырылады
деп, сұрастыру арқылы тергеуші анықтады. Одан кейін қолайлы ... ... ... бойы ... да ... ... соң әлсізден және еңбек
құндылығын төмендейді. Осы уақытта үзіліс жасалған жөн. Осыдан кейін тағы
да ... ... ... ... ... құндылығын төмендегідей болады,
бірінші циклге қарағанда бір күнде үш- төрт цикл ... бұл ... ... ... ... бір сағат өткеннен кейін ең қолайлы жұмыс уақыты
басталады.Бірақ түскі асқа бір сағат қалғанда жұмысқа қолайлы уақыт ... ... күн ... ең ... уақыты, бұл ереже бойынша түскі ас
үзілісінен бір сағаттан кейін бастлды. Бұл негізінен өзінің ... ... ... есептейтін, яғни өте қиын жұмысты ең ... ... ... сай топ адамдармен іс жүргізеді, тергеушіге алдын-ала
тергеу барысында іс жағдайларына түскендермен. Тергеуші ұйымдасгырушы
сияқты ... ... ... тез ... біріккен жолдармен
қарым- қатынасты туғызу және қосымша ақпарат алу үшін объектіні ретінде
қолдану.
Қарауға қатысатын барлық қатысушыларды ... ... ... ... ... ... қатар шешім қабылдауды тергеуші өз
бойында дамыту.
Ұйымдастыру қызметтінің негізгі — бастапқы жағдайлардағы адамның ... ... ... ... ... ... ... сапасын және білу қабілетін белгілі бір деңгейде тәрбиелеуге
және дамытуға байланысты. Бұл мәселені қиыншылығы ... ... ... ... тұрады.
Біздің көзқарасымызға байланысты, тергеуді ... ... ... керек, себебі өткен іздер бойынша реконструциялық
құбылыстар туралы сөз ... Осы ... ... бастамасын
бейнелейтін сапа қалыптасады, ол : ... ... жеке дара ... ... ... ... ... жақсы еске сақтау
қабілеті, білімі және имуициясы.
Құрастырылған конструцияның беріктігін тергеуілі ... ... Бұл ... іс ... ... ... ойлау арқылы жүзеге асырады.
Ғылыммен шығарылған тергеу ойлауының кезендері:
1. Тапсырма және оны шешу регтілігінің тексеруін анықтау.
2. Ақпаратын қайнар көзін, тапсырманы шешу ... және ... үшін ... ... Тапап етілетін тапсырманы шешу барысында белгілі бір деңгейдің
нақтылығын анықтау.
Жеке тұлғаның тағы да бір қасиегін ... бүл ... ... ... ... Оның ... ... қызметтін сапасы
жатыр.
Дарынды тергеушінің бейнелейтін (көрсегетін жағдайлар):
1. ... ... ... және ... ... қатысты ақпаратты тиісті түрде іздеу, табу.
2. Ақпаратты тез ... ... ... ... ... ... ... алынған ақпаратты қайта ... және ... ... ... ... ... шешу ... шығарылған
гипотезаларды тексеру.
5. Жоғарғы ... ... ... ... қателік, шын
мәніндегі жағдайлармен шығарған ... ... ... ... Сол үшін ... шифрлеу, шифрлеу және
бір кодтық жүйнден басқаға тез арада көшу механизмі қажет.
Бұл сапа ""қателік детекторы " деп аталш мүмкін , ол ... ... ... қажеттерінің бірі. Атақты Аристотель "күдіктеу ... ... басы " деп ... ... жағы ... ... ... тарапын қылмыспен
күресудегі өзіне берілген аумағында ұйымдастырушы сияқты ... ... ... ... ... яғни ... тергеуші қызметіне ниеттік мәнін және ... ... ... бір ... ... ... адам әр ... қиналу және әр
уақытта күтіп қарау қабілеттің ... ... ... ... жатады. Ол өзіне келіп, өзінің жұмыстарын келесі жұмыс күніне
дейін қарастыра қалдыра алмайды. Оған ... ... ... қарама -
қайшы.
Өзінің жұмысына әр қылмыстық іс ... ... ... ... ... ... туралы сөз айтылады.
Көрсеткен анықтаулар бойынша, тергеушінің жеке ... ... ... ... ... ... структурасы әр түрлі ... ... ... бір ... ... ... дамуы басқа топтың санасымен
қамтамасыз етіледі. Мысалы, ... ... ... ... ... біршама қамтамасыз етеді немесе
керісіенше. Тергеушіні екі үлкен ... ... ... ... ... ... қылмыстық басымдылығы тергеушінің арнайы
жоғарғы типтік жүйкелік қызметінің жеке ... еске ... ... ... ... ойлау жүйесінде басқа да
жағдайларға байланысты ... ... ... ... жүргізеді,
ауқымды шаруашылық істерді, мысалы, "абстрактілі" типті тергеуші жүзеге
асырады. Біздің анықтау барысында ... ... ... қалыптасты.
* ұйымдастырушы- тергеуші профессиограмма құрылымында
ұйымдастырушылық ... оның ... ... Ол ... ... ... эксперттік ... ... ... сұрақтардың көбісін шешуге
тырысады.
Мұндай тергеуші ... ... ... ... ... ... ерекшеленеді
* "ойлаушы-тергеуіш" (іздеу сапаларымен ерекшеленеді)
* "іскер-тергеуші" конструктивтік сапарлармен ерекшеленеді
* "тәрбиелеуіш-тергеуші" қоғамдық элементтермен ерекшеленеді.
1997 ж. құқық ... ... ... ... ... (Мемлекеттік тергеуші комитеті) құрылуы болады. Осы комитетте
бөлімдер ... жол ... ... яғни із ... осы бағытта жұмыс істеу
керек.
2. Экономикалық қылмыстар ... ... бұл ... ... жұмыс істеу керек.
3. Жалпы қылмыстық іс ... ... ал осы ... ... ұйымдасгырушы іскер жұмыс істеу керек
2.3.Тергеуші. Жұмысшылардың кәсіптік деңгейінің қалыпртасу және өсу
жолдары.
Біздің жае егеменді республика сапалы жаңа қалыпқа өтуде және ... ... өмір сүре ... және ... ... ... ... қажет етеді.
Тергеу органының жұмысшы тұлғалардының қалыптасын екі жақты қарасытру
қажет, ол ... және ... жақ ... көз ... ... ... ... әрекеттерінде көрінеді, ал кері әрекеті яғни объектінің жауап
қайтаратын оның сыртқы әрекетке ... оның ішкі ... ... ...... жағдай жастардың дайындық деңгейі
қанагаттандырмайтың қоғамның жаңа қажеттіліктеріне анықтшіады. Оқушылардың
интеллектік олардың ... ... ... жүйылі және бағытты дамыту
қажет. Психологияны біліп оқу тергеу жұмысына өте маңызды шындықты білу,
сәйкес қорытынды ... үшін ... ... ... ... ... білу жеке ... змоционалдық процестерін
бақылауға осы процестердің тексеру дене бағыттау үшін шешімдерді дұрыс
қабылдауды береді.
Психологиялық заңдылықтарды білу ... ... ... ... ... ... ... қызметкерінін мәңгілік жеңілдетеді.
Тергеу органының қызметкерлерінің қызметінде басты жұмыс адамдармен
болып табылады, оған жеткілікті өзара байланысты аспектші қатары кіреді:
Адамдарға тану және бағалау ... ... ... ... ... ... ... қызметкерлердің кәсібіне дамыту
қажет құндылықтың багдар сана-сезім бағыты сияқты байланысгы қызмегке
әсерлі реттейтін әрекет етеді. Осыған орай біз тұлғаның тергеупгі ... ... ... ... ... үш ... ... инвериантты жылжымалы яғни қабілеттің
саны көпте аз да ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Райдың және төргеу жұмысының мадызы қоғамдық орынға тәуелді. ... ... мен ... үшін ... ... ... органдарының
методикасы ойынша түлға типтерінің құрылымын құрастыруға болады.
Біздің көз - қарасының бойынша тұлға типтерінің күрылымын құрастыруға
болада.
Тек адамның 11 адам ... ... ... осы типологияға сәикес
келеді. Біздің ойымызша осы ҚҚО ... ... ... қызметкерлерін
оқуға қабылдау олдында жинақталған психологияның сынаа өткізу қажет.
Бізбен анкетикалық сүрау әдісі бойынша қылмыстық мәселелер туралы
қоғамдық ойды ... ... ... ... жеке өміріне және туыстарының тұлғасынын қылмыстық қол -
сұғушылық түрлі мәселелер бойъшша 56 адам өз күшімен немесе достарының
көмегін шешеді.
Соңғы 1-2 жылда ... қол ... ... ... ... ... хабарлаудан бас тарту ниеттеп жеткілікті.
1. Адамдар милиция қызметкердің сатшшнда, қылмыстық
ашылуына сенеміз.
2. Жоғары ... ... ... ... ... Ішкі ... қасиеттері бойынша төнген анализ қылмыстың
қалыпты қалыпқа келтіру сұрағына назар аудартады.
1. Милиция қызметкерлердің моралды іскер ... ... ... ... ... курс ... факултеты бойынша
көтеру.
Пайдаланылғагн әдебиеттер тізімі
1. Указ Президента Республики Казахстан. О государственном следственном
комитеге РК и его ... ... 1995. - 34 ... ... Ю.М. ... ... и расследования преступлений. - М.:
Юрист, 1996.-341 с.
3. Васильев В.Л. Юридическая психология. Юрид. лит., 1991, - 90 с.
4. Вопросы совершенствования предварительного ... Л.. 1971. - 78 ... ... Р.М. ... ... психологии. - Л.. 1984. - 58 с.
6. Галкин И.С. Расследование преступлений группой следователей.- М. ... ... 1965. ... Курс ... ... - ... 1957. - 65 ... Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. Избранные
произведения. - М, 1956.-60 с.
9. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании ... М.: ... 1981. - 80 ... А.А. Применение метода реконструкции при расследовании. М.. 1975.- 112
с.
Матышкина А.М. Психология мышления. -М., 1965, - 100 ... ... ... -М. ... 1949. - 116 ... работы следователей. М., 1968. - 201 с.
Повышение квалификации работников прокуратуры / ... ... ... -58 ... Н.П. ... ... ... уголовного процесса. Госюриздат..
1956. - 45с.
Пономарев Я.А. Психика и ... М; 1967. - 100 ... 7. ... А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967.
С"оя-Серко Л.А. Рационализация работы следователя.- М., 1975.-48 с.
Улья.м ... ... ... -М., 1946, - 90 ... Ю.В. ... ... -М., 1995.- 120 ... Ю.В. Психология в оперативно-розыскной деятельности.- М.. 1996.-
68 с.
23. Ямнольский А.Е. Психологические основы формирования следственного
мастерства. Волгоград.. 1980.- 125с.

Пән: Психология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Заң психологиясы жайлы түсінік3 бет
Зерттеу объектісіне қатысты өзекті мәселелер мен оның кейбір қырларының толық реттелмеуі жұмыстың басты бағытын анықтау89 бет
Тергеу іс- әрекеттеріндегі психологиялық ерекшеліктерінің ғылыми теориялық аспектілері60 бет
"Адам өлтіруді және жеке адамға қарсы қылмыстарды тергеу" пәнінен СИЛЛАБУС71 бет
"Алдын ала тергеудің аяқталуы."70 бет
«ЭКОНОМИКА САЛАСЫНДАҒЫ ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫҚ ТОП ЖӘНЕ ҚОҒАМДАСТЫҚПЕН ЖАСАЛҒАН ҚЫЛМЫСТАРДЫ ТЕРГЕУ МЕН АШУ»70 бет
«Қарақшылық пен тонаудың тергеу әдістемесі»6 бет
АІІБ-ның тергеу бөлімінде өткен өндірістік тәжірибе есебі4 бет
Адам өлтіру қылмысын тергеуде арнайы білімдерді қолдану31 бет
Адам өлтіру қылмысын тергеуде арнайы білімдерді қолдану туралы ақпарат59 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь