Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы сапамен басқару

1.Кіріспе
2.Негізгі бөлім
А)Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы сапамен басқару.
Б)Ұйымдастыру, жоспарлау, ғылыми.зерттеу инновациялық қызметтерді басқару.
В) Техникалық жүйелерді конструкторлау жобалаудың мақсаттары мен міндеттері.
Г)Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы маңызды проблемалар
Д) Тіршілік әрекеті мен экологияның қауіпсіздігінің құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері
Е) Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың басқармалары мен жүйелері
Ж) Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қоргау салаларындағы негізгі заңнамалық және нормативтік актлер Қазақстан Республикасының Конституциясы.
З) Азаматтық қорғанысты ұйымдастырудың принциптерi мен тәртiбi.
3.Қорытынды
4.Пайдаланылған әдебиеттер
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелеріндегі азаматтық сана-сезім деңгейінің, адамгершіліктің және қоғамның барлық мүшелері мәдениетінің маңызы. Ғылыми-техникалық прогрестің, қоғамның игілігі мен зияткерлік потенциалы өсуінің табиғи және техногенді сипаты пайда болатын алапаттар санының және олардан келетін зиян масштабтарының ұлғаюына әсері. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемаларының маңыздылығы. Қазіргі өндіріске тән ерекшеліктер, қауіпті және зиянды факторлардың құрылу аймақтары. Өндірістік ортаның жағымсыз факторлары, олардың адамдарға әсерін бағалау. Өндірістегі қауіптілік пен зияндылықты төмендететін, тиімді ұйымдастырушылық және басқарушылық әсерлері.Қауіпсіздікті арттырудың және еңбек жағдайларын жақсартудың «экономикалық» механизмі. Қауіпсіздік проблемаларын зерделеудің маңыздылығы және әдіснамасы. Өндірістік қауіпсіздік теориясының негіздері.Қауіпсіздік проблемаларын шешудің жүйелілігі. Технологиялық процестің жоғары қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз ету.
1.ҚР-ның Конституциясы. Алматы 1995 ж.
2.ҚР-ның "Еңбек" Кодексі,Астана 2007 ж.
3.ҚР-ның "Қауіпті өндірістік объектілердегі қауіпсіздік туралы"Заңы,Астана 2002 ж
4.ҚР-ның "Өрт қауіпсіздігі туралы"заңы Алматы 1996 ж
5.ҚР-ның еңбек қорғау бойынша нормативтік актілерінің жиынтығы.
6.Говоров Е.Степанов А.Общие основы охраны труда. Алматы
7.Охрана труда и техника безопасности в практических девятельности.Алматы.
8.Гринин А.Новиков В,Безопосность жизнедеятельности.Москва
        
        Жоспар
1.Кіріспе
2.Негізгі бөлім
А)Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... қызметтерді басқару.
В) Техникалық жүйелерді конструкторлау жобалаудың мақсаттары мен ... ... ... мен ... ... қорғау салаларындағы маңызды проблемалар
Д) Тіршілік әрекеті мен экологияның ... ... және ... ... ... ... қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың басқармалары мен ... ... ... ... мен ... ... қоргау салаларындағы негізгі заңнамалық және нормативтік актлер Қазақстан Республикасының Конституциясы.
З) Азаматтық қорғанысты ұйымдастырудың принциптерi мен тәртiбi.
3.Қорытынды
4.Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе ... ... ету ... ... ... ... адамгершіліктің және қоғамның барлық ... ... ... Ғылыми-техникалық прогрестің, қоғамның игілігі мен ... ... ... ... және ... ... пайда болатын алапаттар санының және олардан келетін зиян масштабтарының ... ... ... қамтамасыз ету проблемаларының маңыздылығы. Қазіргі өндіріске тән ерекшеліктер, ... және ... ... ... ... Өндірістік ортаның жағымсыз факторлары, олардың адамдарға әсерін бағалау. Өндірістегі қауіптілік пен ... ... ... ... және ... ... ... және еңбек жағдайларын жақсартудың «экономикалық» механизмі. ... ... ... ... және әдіснамасы. Өндірістік қауіпсіздік теориясының негіздері.Қауіпсіздік проблемаларын шешудің ... ... ... ... ... ... ... ету.
Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы сапамен басқару.
Жүйелік жөне ... ... ... ... ортаны қорғау мен тіршілік әрекеті қауіпсіздігі салаларындағы сапамен басқаруға қатысты, бағдарламаны ... ... ... ... ... қорғау мен кәсіби қауіпсіздікпен, экологиялықпен қамтамасыз ететін сапа менеджментінің дайындамалары мен енгізулері.Сапа салаларындағы негізгі терминологиялар мен түсініктер.Сапа түсінігі мен ... ... Сапа ... мен ... ... ... (МС ИСО 9000:2001, МС ИСО 14050:99 бойынша).Процестік және жүйелік ... ... ... ... 14000, ... 18001 ИСО серияларындағы халықаралық стандарттар:ерекшеліктер, тағайындаулар.Сапа менеджменттерінің приндиптері: тұтынушыларға бағдарлаулар, басшылық зиялықтары, жүмыскерлерді өзіне тарту, процестік жақындасулар, менеджментке жүйелік жақындасулар, ... ... ... ... , ... ... бойынша, жеткізушілермен өзара пайдалы қатынастар.Түсініктермен процестік және жүйелік жақындасулардың негізгі ережелері: процестер мен ... ... ... ... және ... ... бөлшектері, процестердің иерархиялық қүрылымдары, жүйелер мен олардың бөлшектері, сапа ... ... ... Сапа ... жүйесі.Сапа менеджменті жүйелерін жобалау кезеңдері (СМЖ): мотивациялық және дайындық кезеңдері, СМЖ жоспарлау, қүжаттарды дайындау, СМЖ енгізу, СМЖ аудиттері мен ... ... және ... ... СМЖ пгұғыл басқарулар. СМЖ құжатгары.Экологиялық менеджмент жүйелері.
Экологиялық менеджмент объектілері мен субъектілері. Кәсіпорындардағы экологиялық менеджментердің ... мен ... ... ... ... ... 14000 серияларындағы ИСО халықаралық стандарттары. В8 7750 экологиялық менеджмент салаларындағы Британдық Стандарт. Кәсіби қауіпсіздік пен еңбек қорғаудың жүйе ... ... пен ... ... ... ... мен субъектлері. Кәсіпорындардағы еңбек қорғау мен кәсіби қауіпсіздік менеджменттерінің мақсаттары мен ... ... ... пен еңбек қорғау менеджменттерінің функциялары. 18000 серияларының ОН8А8 халықаралық стандарттары.
Ұйымдастыру, жоспарлау, ғылыми-зерттеу инновациялық қызметтерді ... жаңа ... мен ... ... ... өдістер мен құралдарды енгізу, сонымен қатар ғылыми және ғылыми- техникалык ақпараттардың көлемдерінің көтерілуі ғылыми-педагогикалық қызмсттердің дайындық қажетгіліктерін ... олар ... ... ... жөне ... ... ... зерттеулердің элементтерін оқу процесіне енгізу, сонымен қатар магистранттардың зертгеу жүмыстарына қатысуы жөнс ... ... ... ... өз ісінің шебері етіп төрбиелеуге сешігін тигізеді, шығырмашылық тұрғыда ойлайтын мамандарды, өз саласында ғылыми-техникалық процестерді тасымалдаушыларды енгізу.
Теориялық эксперименттік ... ... ... ... ... ғылыми- техникалық прогресс пен ғылымн-техникалық революция. Экология саласындағы қазіргі заманғы ғылыми-техникалық жетістіктер.
Жеке жөне үжымдық ғылыми қызметтер. Ғылымныц талаптарын қамтамасыз ... ... ... ... пен ... ... ... (ҒГП, ҒТР).Негізгі жолдар мен ғылыми зерттеулердің ерекшеліктері. ... ... ... ... таңдау және ғылыми-зертгеу мен төжірибелік-констукторлық жүмыстардың тиімділіктері (ҒЗЖ, КЖҮ).
Теориялық ... ... ... ... ... ... ... және компьютерлеу.Зерттеу қорытындыларын талдау және өңдеу.Эксперименттік зерттеулердің құралдары мен ... ... ... ... ... Математикалық ақпаратгар мен жаңашаландыру әдістерін қолдану. Ғылыми есеп берулерді ресімдеу. Өндірістерге ҒЗЖ қорытындыларын енгізу.
Техникалық жүйелерді конструкторлау жобалаудың мақсаттары мен ... ... ... ... ... ... шешімдердің оңтайлы вариантарын іздестіру. Ақпараттар көздері.
Жобалау сатылырындағыбағдарламалық қамтамасыз ету мен ситуациялық моделдер.Қабылданған техникалық шешімдерді негіздеу және талдау. Жұмысқа қабілеттіліктер мен ... ... ... ... ... ... және жүйелер параметрлерін таңдау. Шешім талдауларының қүралдары мен әдістері.
Өндірістік эстетикалар мен ... ... ... ... ... констукторлау. Қолөнер шығармашылығы, патент тану мен лицензиялау сұрақтарыШығармашылық ... ... мен ... Қолөнер есептерін шешудің өдістері мен құралдары. Аналнтнкалык, піұғыл және синтетикалық дамулардағы жаңа техникалы объектлерді, жүйелерді құру.Ғылыми зерттеулердегі, ... ... мен ... ... ... мен ... қолдану объектлері.
Патенттік заңнамальпстар мен патенттік іс жүргізу негіздері. Ұлттық патенттік ведомстволар. Патентті зерттеулер.Ұсынылған өнертабыстардың дайындамал ары. Өнертабыстардың формулалары мен объектлері, ... ... ... ... ... рәсімдеу және құрастыру.
Өнертабыстардың тиімділіктері мен олардың кұқықтық қорғаулары. Өнертабыстар құқыктары. Интелектуалдық жөне өндірісті жеке меншіктер туралы түсініктер. Өнертабысты ... ... ... ... мен ... ... ... салаларындағы маңызды проблемалар
«Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны ... ... ... ... пәні ... және ... болып табылады, олар өндірістік қауіпсіздіктерді үйретеді және ... азаю ... ... ... ... ... және жарақаттануларды ескертеді, аурулар мен өндірістік апаттардың алдын алады.Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың негізгі бөлімдерінің сипаттамалары мен ... және ... ... ... Техникалық
жүйелердің қауіпсіздігі мен олардан сақтану. Тотенше жағдайлар. Экологиялық ... ... ... ... қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау бойынша халықаралық стандартгар.
Тіршілік әрекеті мен экологияның ... ... және ... негіздері.Қазақстан Республикасының тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы үлтгық саясаты. Нормативті құжаттар мен ... ... ... ... талаптар. Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен экологияларды басқару бойынша халықаралық ұйымдастырулар ... ... ... мен ... ... қорғаудың жүйелік талдаулар проблемалары.Адам іс әрекетгерінің негізгі формаларының жіктемелері. Адам мен қоршаған ортаны қорғаудың еңбек ... ... ... ... ... ... орта» жүйелерінің негативті факторлары. Еңбек шартының мониторингі мен ... ... ... Қауіпті өндірістік объетлер мен қоршаған ортаны қоғаудың техникалық тәуелділіктерінің бағалары.Қауіпсіздік талдаулары. Өндірістік қауіпсіздіктредің таралу ... ... ... ... ... ... сенімділіктрі. ІЗО құжаттарындағы бас тартушылық жіктемелері (стандарттау 4 Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаган ортаны қорғаудың бақылау және қадағалау органдарының ... және ... ... ... ... ... мен коршаған ортаны қорғауды басқару объектілері. Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен ... ... ... ... мен ... нормативті негізгі жүйелері. Бақылау мен қадағалау органдарын басқару міндеттері мен функциялары. Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны корғау ... ... ... ... ... тіршілік өрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау бағалары мен талдауларын, есептерін жүргізу. Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау ... ... ... бүзылуларына жауапкершілікпен қарау. Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаган ортаны қорғау жағдайларын жүйелік ақпараттық қамтамасыз ету.Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ... ... ... ... ... мен ... жөне ... тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау туралы мәліметтер талдаулары мен ... ... ... ... ... ... ... төтенше жагдайлар жағдайларының статнкалық талдаудлар әдістері.Талдаулардың статистикалық әдістері: ... ... жөне ... ... ... алу ... ... Өндірістік кәсіпорындардағы еңбек шартын талдау өдістері. Қоршаған орта, төтенше жағдайлар қалпын талдау әдістері.
Тіршілік өрекеті ... мен ... ... ... басқармалары мен жүйелері.«Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың басқармалары мен жүйелері» пәні ... ... ... ... қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауды ұйымдастыру мен басқару проблемаларына қатысты сұрақтарды ... ... ... ... қоршаған ортаны қорғау мен ресурстарды сақтау, төтенше жағдайлар жағдайларының ... ... ... ... жөне ... қамтамасыз сту жүйелері.«Тіршілік әрскеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың ... мен ... ... ... мен мазмүндары. «Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың басқармалары мен жүйелері» пөнінің басқа да пәндермен байланысы. Негізгі терминдер мен ... ... ... мен қоршаган ортаны қорғаудың мемлекеттік және салалық жүйелері.Тіршілік әрекеті ... мен ... ... қорғауды мемлекеттік бақылау жәнс қадағалау органдары. Тірпіілік өрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың мемлекеттік бақылаулары мен ... ... ... мен рөлі. Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау жағдайларымен мемлекеттік бақылау жөне қадағалау органдарының қүрылымы. Ішкі ... жөне ... ... ... ... ... мен ... ортаны қорғау жағдайларын қоғамдық бақылау.Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қоргау салаларындагы негізгі заңнамалық және нормативтік актлер Қазақстан ... ... ... жөне ... ... ... заң. ... өңдірістік объектлердегі кесіпорындардың қауіпсіздіктері туралы» заң. «Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі». ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Жер Кодексі. Қазақстан Республнкасының Су Кодексі. Қазақстан Республикасының Орман ... ... ... ... ... заң. ... әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы Қазақстан Республикасының нормативті актлері.бойынша халықаралық үйым). Қорғау жүйелерінің ... ... ... ... ... ... мен ... ортаны қорғаудың қазіргі заманғы ғылыми бағыттарының дамуы. Оларды шешу әдістері.Табиғи апаттар мсн өндірістердегі ... ... ... мен ... параметрлері.«Зардаптар ауырлықтарының ықтималдықтары» матрицалары. Апаттардың туындауының мүмкін емес бағаларының әдістері. Кәсіпорындар мен ... таза ... ... жұмыстарының критериилері.Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындагы озат практикалар мен қазіргі замангы ғылымға жету.Қауіпсіздіктер мен ... ... ... ... Тіршілік өрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау шарттарының математиалық моделдері.
Азаматтық қорғанысты ұйымдастырудың ... мен ... ... республиканың бүкiл аумағында аумақтық-өндiрiстiк принцип бойынша ұйымдастырылады. Азаматтық қорғаныс шараларын орындауды Қазақстан Республикасының орталық, жергiлiктi өкiлдi және ... ... ... өзiн-өзi басқару органдары, Қазақстан Республикасының Азаматтық қорғаныс ұйымдары, басқару органдары мен күштерi және азаматтары жүзеге ... ... ... ... ... осы ... зақымдау құралдарының дамуы және аталған аумақта, салада немесе ұйымда ... ... ... ... ескерiле отырып, алдын ала жүргiзiледi. Азаматтық қорғаныс шараларын кешендi түрде және саралап жүргiзу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi ... ... ... қорғаныс бойынша қалаларды топтарға, ал ұйымдарды санаттарға жатқызу маңыздылық дәрежесiне қарай жүзеге асырылады. Азаматтық қорғаныс шараларын ұйымдастыру мен ... ... ... ... орталық, жергiлiктi атқарушы органдарының және ұйымдардың басшылары жауапты болады. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар, ұйымдар ... ... ... ... ... Азаматтық қорғаныс шараларының орындалуы туралы жыл сайын есеп берiп отырады.
Қорытынды
«Тіршілік ... ... - ... ... ... ... өмір сүру ... қауіпсіз қарым-қатынасының, шаруашылық обьектілерінін тұракты жұмыс істеу әдістерін, табиғи және ... ... ... жағдайларды ескерту мен салдарын жою және осы ... ... ... ажырата білудің аса қажеттігін көрсетеді. Қауіп-қатердің өзі өте күрделі, көпжақты құбылыс болғандықтан, ... ... ... ... ... ... жатады. Сондықтан оларды дұрыс жіктеу, оның алдын алуға, себебін, сипаттамасын анықтап, шара қолдануға және салдарын жоюға үлкен ... ... жаңа ... мен технологиялармен толықтыратын, тиімді әдістер мен құралдарды енгізу, сонымен қатар ғылыми және ғылыми-техникалык ақпараттардың көлемдерінің ... ... ... ... ... ... олар жоғары жалпы гылыми жөне кәсіби дайындықтарға ие. Ғылыми зерттеулердің элементтерін оқу процесіне енгізу, сонымен қатар магистранттардың зертгеу жүмыстарына қатысуы жөнс ... ... ... ... өз ... ... етіп төрбиелеуге сешігін тигізеді, шығырмашылық тұрғыда ойлайтын ... өз ... ... ... ... енгізу. Теориялық эксперименттік зерттеулер.Ғылымдардың дамуының тарихы, ғылымдардың жіктемелері, ғылыми- техникалық прогресс пен ғылымн-техникалық революция. Экология ... ... ... ... ... жөне ... ... қызметтер. Ғылымныц талаптарын қамтамасыз ететін, ұйымдар, ғыльши-техникалық прогресс пен ғылыми- техникалық революция (ҒГП, ҒТР).
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.ҚР-ның Конституциясы. ... 1995 ... ... ... 2007 ... "Қауіпті өндірістік объектілердегі қауіпсіздік туралы"Заңы,Астана 2002 ж
4.ҚР-ның "Өрт қауіпсіздігі туралы"заңы Алматы 1996 ж
5.ҚР-ның еңбек ... ... ... ... ... ... А.Общие основы охраны труда. Алматы
7.Охрана труда и техника безопасности в ... ... ... ... ...

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы сапамен басқару туралы7 бет
«ЗЕРЕК БАЛА» БАҒДАРЛАМАСЫ106 бет
Spirulina platensis клеткасының тіршілік ету қабілетіне сақтау ұзақтылығының әсері35 бет
«Отбасы тіршіліктің тірегі» тақырыбына тәрбие сағаты6 бет
«Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» курсынынан лекция тезистері84 бет
«Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» пәні бойынша лекциялар конспектісі (тезистері)59 бет
Адамның шығу тегі. Тіршіліктің пайда болуы туралы болжамдар15 бет
Айдың табиғатқа және тіршілікке тигізетін5 бет
Алабұта тұқымдасына сипаттама. Тіршілік формалары, гүлдері, жемістері27 бет
Алкиндердің тіршілікте маңызы6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь