Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы сапамен басқару


1.Кіріспе
2.Негізгі бөлім
А)Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы сапамен басқару.
Б)Ұйымдастыру, жоспарлау, ғылыми.зерттеу инновациялық қызметтерді басқару.
В) Техникалық жүйелерді конструкторлау жобалаудың мақсаттары мен міндеттері.
Г)Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы маңызды проблемалар
Д) Тіршілік әрекеті мен экологияның қауіпсіздігінің құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері
Е) Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың басқармалары мен жүйелері
Ж) Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қоргау салаларындағы негізгі заңнамалық және нормативтік актлер Қазақстан Республикасының Конституциясы.
З) Азаматтық қорғанысты ұйымдастырудың принциптерi мен тәртiбi.
3.Қорытынды
4.Пайдаланылған әдебиеттер
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелеріндегі азаматтық сана-сезім деңгейінің, адамгершіліктің және қоғамның барлық мүшелері мәдениетінің маңызы. Ғылыми-техникалық прогрестің, қоғамның игілігі мен зияткерлік потенциалы өсуінің табиғи және техногенді сипаты пайда болатын алапаттар санының және олардан келетін зиян масштабтарының ұлғаюына әсері. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемаларының маңыздылығы. Қазіргі өндіріске тән ерекшеліктер, қауіпті және зиянды факторлардың құрылу аймақтары. Өндірістік ортаның жағымсыз факторлары, олардың адамдарға әсерін бағалау. Өндірістегі қауіптілік пен зияндылықты төмендететін, тиімді ұйымдастырушылық және басқарушылық әсерлері.Қауіпсіздікті арттырудың және еңбек жағдайларын жақсартудың «экономикалық» механизмі. Қауіпсіздік проблемаларын зерделеудің маңыздылығы және әдіснамасы. Өндірістік қауіпсіздік теориясының негіздері.Қауіпсіздік проблемаларын шешудің жүйелілігі. Технологиялық процестің жоғары қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз ету.
1.ҚР-ның Конституциясы. Алматы 1995 ж.
2.ҚР-ның "Еңбек" Кодексі,Астана 2007 ж.
3.ҚР-ның "Қауіпті өндірістік объектілердегі қауіпсіздік туралы"Заңы,Астана 2002 ж
4.ҚР-ның "Өрт қауіпсіздігі туралы"заңы Алматы 1996 ж
5.ҚР-ның еңбек қорғау бойынша нормативтік актілерінің жиынтығы.
6.Говоров Е.Степанов А.Общие основы охраны труда. Алматы
7.Охрана труда и техника безопасности в практических девятельности.Алматы.
8.Гринин А.Новиков В,Безопосность жизнедеятельности.Москва

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспар
1.Кіріспе
2.Негізгі бөлім
А)Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы сапамен басқару.
Б)Ұйымдастыру, жоспарлау, ғылыми-зерттеу инновациялық қызметтерді басқару.
В) Техникалық жүйелерді конструкторлау жобалаудың мақсаттары мен міндеттері.
Г)Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы маңызды проблемалар
Д) Тіршілік әрекеті мен экологияның қауіпсіздігінің құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері
Е) Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың басқармалары мен жүйелері
Ж) Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қоргау салаларындағы негізгі заңнамалық және нормативтік актлер Қазақстан Республикасының Конституциясы.
З) Азаматтық қорғанысты ұйымдастырудың принциптерi мен тәртiбi.
3.Қорытынды
4.Пайдаланылған әдебиеттер

Кіріспе
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелеріндегі азаматтық сана-сезім деңгейінің, адамгершіліктің және қоғамның барлық мүшелері мәдениетінің маңызы. Ғылыми-техникалық прогрестің, қоғамның игілігі мен зияткерлік потенциалы өсуінің табиғи және техногенді сипаты пайда болатын алапаттар санының және олардан келетін зиян масштабтарының ұлғаюына әсері. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемаларының маңыздылығы. Қазіргі өндіріске тән ерекшеліктер, қауіпті және зиянды факторлардың құрылу аймақтары. Өндірістік ортаның жағымсыз факторлары, олардың адамдарға әсерін бағалау. Өндірістегі қауіптілік пен зияндылықты төмендететін, тиімді ұйымдастырушылық және басқарушылық әсерлері.Қауіпсіздікті арттырудың және еңбек жағдайларын жақсартудың экономикалық механизмі. Қауіпсіздік проблемаларын зерделеудің маңыздылығы және әдіснамасы. Өндірістік қауіпсіздік теориясының негіздері.Қауіпсіздік проблемаларын шешудің жүйелілігі. Технологиялық процестің жоғары қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз ету.

Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы сапамен басқару.
Жүйелік жөне процестік жақындасулар негіздеріндегі қоршаған ортаны қорғау мен тіршілік әрекеті қауіпсіздігі салаларындағы сапамен басқаруға қатысты, бағдарламаны үйрену сұрақтарының курстарын қарастырады; еңбек қорғау мен кәсіби қауіпсіздікпен, экологиялықпен қамтамасыз ететін сапа менеджментінің дайындамалары мен енгізулері.Сапа салаларындағы негізгі терминологиялар мен түсініктер.Сапа түсінігі мен олардың эволюция.тары. Сапа салалары мен оларды басқарудағы терминологиялар (МС ИСО 9000:2001, МС ИСО 14050:99 бойынша).Процестік және жүйелік жақындасулар негіздеріндегі сапамен басқару
жүйелері.9000:2000, 14000, ОНЗАЗ 18001 ИСО серияларындағы халықаралық стандарттар:ерекшеліктер, тағайындаулар.Сапа менеджменттерінің приндиптері: тұтынушыларға бағдарлаулар, басшылық зиялықтары, жүмыскерлерді өзіне тарту, процестік жақындасулар, менеджментке жүйелік жақындасулар, түрақты жақсарулар, шешімдер қабылдау , фактлерге жүгіну бойынша, жеткізушілермен өзара пайдалы қатынастар.Түсініктермен процестік және жүйелік жақындасулардың негізгі ережелері: процестер мен олардьщ түрлері, Деминг-Шухарт циклі және олардың қүрамдық бөлшектері, процестердің иерархиялық қүрылымдары, жүйелер мен олардың бөлшектері, сапа менеджментіне жүйелік жақындасу. Сапа менеджменті жүйесі.Сапа менеджменті жүйелерін жобалау кезеңдері (СМЖ): мотивациялық және дайындық кезеңдері, СМЖ жоспарлау, қүжаттарды дайындау, СМЖ енгізу, СМЖ аудиттері мен мониторингтері. Түзету және ескерту әрекеттері. СМЖ пгұғыл басқарулар. СМЖ құжатгары.Экологиялық менеджмент жүйелері.
Экологиялық менеджмент объектілері мен субъектілері. Кәсіпорындардағы экологиялық менеджментердің мақсаты мен міндеттері. Кәсіпорындардағы экологиялык менеджменттер функциялары. 14000 серияларындағы ИСО халықаралық стандарттары. В8 7750 экологиялық менеджмент салаларындағы Британдық Стандарт. Кәсіби қауіпсіздік пен еңбек қорғаудың жүйе менеджменті.
Кәсіби қауіпсіздік пен еңбек қорғау менеджменттерінің объектлері мен субъектлері. Кәсіпорындардағы еңбек қорғау мен кәсіби қауіпсіздік менеджменттерінің мақсаттары мен міндеттері. Кәсіби қауіпсіздік пен еңбек қорғау менеджменттерінің функциялары. 18000 серияларының ОН8А8 халықаралық стандарттары.
Ұйымдастыру, жоспарлау, ғылыми-зерттеу инновациялық қызметтерді басқару.
Өндірістерді жаңа техникалар мен технологиялармен толықтыратын, тиімді өдістер мен құралдарды енгізу, сонымен қатар ғылыми және ғылыми- техникалык ақпараттардың көлемдерінің көтерілуі ғылыми-педагогикалық қызмсттердің дайындық қажетгіліктерін негіздейді, олар жоғары жалпы гылыми жөне кәсіби дайындықтарға ие.Ғылыми зерттеулердің элементтерін оқу процесіне енгізу, сонымен қатар магистранттардың зертгеу жүмыстарына қатысуы жөнс оларды өндірістерге енгізу нағыз өз ісінің шебері етіп төрбиелеуге сешігін тигізеді, шығырмашылық тұрғыда ойлайтын мамандарды, өз саласында ғылыми-техникалық процестерді тасымалдаушыларды енгізу.
Теориялық эксперименттік зерттеулер.
Ғылымдардың дамуының тарихы, ғылымдардың жіктемелері, ғылыми- техникалық прогресс пен ғылымн-техникалық революция. Экология саласындағы қазіргі заманғы ғылыми-техникалық жетістіктер.
Жеке жөне үжымдық ғылыми қызметтер. Ғылымныц талаптарын қамтамасыз ететін, ұйымдар, ғыльши-техникалық прогресс пен ғылыми- техникалық революция (ҒГП, ҒТР).Негізгі жолдар мен ғылыми зерттеулердің ерекшеліктері. Кезеқдерді ғылыми іздестірулердегі бағыттарин таңдау және ғылыми-зертгеу мен төжірибелік-констукторлық жүмыстардың тиімділіктері (ҒЗЖ, КЖҮ).
Теориялық зертгеулер. Ғылымн-зерттеу жұмыстарын орындау кезіндегі құралдар,ұйымдасгырулар,құрылымдар. Ұқсастықтармен жаңашаландырулар.
Информатика және компьютерлеу.Зерттеу қорытындыларын талдау және өңдеу.Эксперименттік зерттеулердің құралдары мен әдістері. Метрологиялық қамтамасыз етулер.Эксперименттерді жоспарлау. Математикалық ақпаратгар мен жаңашаландыру әдістерін қолдану. Ғылыми есеп берулерді ресімдеу. Өндірістерге ҒЗЖ қорытындыларын енгізу.
Техникалық жүйелерді конструкторлау жобалаудың мақсаттары мен міндеттері. Есептік параметрлер. Инженерлік болжаулардың әдістері.Техниалық шешімдердің оңтайлы вариантарын іздестіру. Ақпараттар көздері.
Жобалау сатылырындағыбағдарламалық қамтамасыз ету мен ситуациялық моделдер.Қабылданған техникалық шешімдерді негіздеу және талдау. Жұмысқа қабілеттіліктер мен үзақтылықтардың, сенімділіктердің, үнемділіктердің критериилері.Қабылданған шешімдерді талдау және жүйелер параметрлерін таңдау. Шешім талдауларының қүралдары мен әдістері.
Өндірістік эстетикалар мен дизайндардың, экономикалардың, эргономикаларың техникалық жүйелерін констукторлау. Қолөнер шығармашылығы, патент тану мен лицензиялау сұрақтарыШығармашылық ізденулердің құрылымдары мен әдіснамалықтары. Қолөнер есептерін шешудің өдістері мен құралдары. Аналнтнкалык, піұғыл және синтетикалық дамулардағы жаңа техникалы объектлерді, жүйелерді құру.Ғылыми зерттеулердегі, жобалық дайындамалар мен өнертабыстарда ресурстарды сақтау мен табиғапы қолдану объектлері.
Патенттік заңнамальпстар мен патенттік іс жүргізу негіздері. Ұлттық патенттік ведомстволар. Патентті зерттеулер.Ұсынылған өнертабыстардың дайындамал ары. Өнертабыстардың формулалары мен объектлері, құралдары. Ұсынылған өнертабыстарға берілген ұсыныстарды рәсімдеу және құрастыру.
Өнертабыстардың тиімділіктері мен олардың кұқықтық қорғаулары. Өнертабыстар құқыктары. Интелектуалдық жөне өндірісті жеке меншіктер туралы түсініктер. Өнертабысты өндірістік енгізу.
Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы маңызды проблемалар
Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы маңызды проблемалар пәні теориялық және техникалық болып табылады, олар өндірістік қауіпсіздіктерді үйретеді және олардың азаю әдістерін дайындайды немесе профилактикалар мақсатымен және жарақаттануларды ескертеді, аурулар мен өндірістік апаттардың алдын алады.Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың негізгі бөлімдерінің сипаттамалары мен құрылымдары.Адам және техносфера. Технологиялық регламент. Техникалық

жүйелердің қауіпсіздігі мен олардан сақтану. Тотенше жағдайлар. Экологиялық қорғаулардың қауіпсіздік аксиомалары. Еңбек қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау бойынша халықаралық стандартгар.
Тіршілік әрекеті мен экологияның қауіпсіздігінің қүқықтық және ұйымдастырушылық негіздері.Қазақстан Республикасының тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы үлтгық саясаты. Нормативті құжаттар мен заңнамалық актлерге қазіргі заманғы талаптар. Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен экологияларды басқару бойынша халықаралық ұйымдастырулар талаптары.Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаган ортаны қорғаудың жүйелік талдаулар проблемалары.Адам іс әрекетгерінің негізгі формаларының жіктемелері. Адам мен қоршаған ортаны қорғаудың еңбек әрекетгеріндегі тиімділіктерін жоғарылату жолдары. Адам- машина- орта жүйелерінің негативті ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы сапамен басқару туралы
Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
Қоршаған ортаны құқықтық қорғау»
Қоршаған ортаны қорғау
Қоршаған ортаны қорғау туралы
Қоршаған ортаны қорғау жөнінде
Қоршаған ортаны қорғау жайлы
"Қоршаған ортаны қорғау."
Қоршаған ортаны қорғау бойынша
«Қалаларда қоршаған ортаны құқықтық қорғау»
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь