Арысқұм мұнай кенінің бұрғылау, қондырғысының жаңартылған қосалқы элементтерін электр энергиясымен қамтамасыз ету

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 4
МӘСЕЛЕНІ ҚОЮ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
Құмкөл (Арысқұм) кен орнының бұрғылау жабдықтарының технологиялық процесстері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
6
Арысқұм кен орын электрмен жабдықтауды жобалау
Арысқұм кен орынын кеңейтудің негізгі жоспары ... ... ... ... ... ... ..
7
АРЫСҚҰМ КЕН ОРНЫНЫҢ ЭЛЕКТР ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІН ЕСЕПТІК ЗЕРТТЕУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

8
Күштік электрқондырғыларының қуаттылық көрсеткіштерін есептік зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8
Электрқондырғыларының толық қуаттылық күшін есептеу .SE= PE/COS(a) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
13
Қоректену көзін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
Реактивті қуаттылықтың компенсациясы
Күш беру трансформаторларының саны мен қуатын есептеу 14
БҰРҒЫЛАУ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ЭЛЕКТРЛІК ЖҮЙЕСІН МОНТАЖДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
16
Сыртқы электрлік жүйе және ішкі электрлік жүйе ... ... ... ... ... ... ... 16
Арысқұм кен орнының бұрғылау қондырғыларының электрлік схемасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21
Қысқа тұйықталу тогын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 23
Электр аппаратурасы мен жабдықтарын таңдау ... ... ... ... ... ... ... .. 25
Айыру, жекелеу (изоляция)
Реле қорғаныспен күштік трансформаторды қорғау және автоматтандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

28

БІР ФАЗАЛЫ БАСҚАРМАЛЫ ТҮЗЕТКІШТЕРДІҢ ЕСЕПТІК ЗЕРТТЕУІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
32
Трансформаторды жобалау үшін берілгендерді есептеу ... ... ... ... ... 32
Түзеткіштің есептемесі және сипаттамасының тұрғызылуы. Қуат коэффициентін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 34
Тиристорлардағы орташа тоқтың есептелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 43
Жобалық өлшемдерді түзету режимі үшін есептеу ... ... ... ... ... ... ... 45
Параллель қосылған шұрықша санын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
Тізбекте қосылған шұрықша санын есептелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51
Күштік сұлбаны құрастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 53
Түрлендіргіш сипаттамасының есептелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
Қуат коэффициенттерінің есептелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 57
Инвертордың қуат коэффициенттінің есептелуі ... ... ... ... ... ... ... ... 58
Бір фазалы түрлендіргіштер бойынша есептеу (арнайы тапсырма) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59
Электр құрал жабдықтарының экономикалық есебі ... ... ... ... ... ... . 61
Электр құрылымының қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... 63
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 66
Қазақстан табиғи және ең үлкен энергетикалық қорға ие. Біздің елді мекенде мұнай және газ өндіретін орындар бар, яғни мұнай шығаратын он елдің бірі екенімізді көрсетеді. Қазақстанда сонымен қатар қорға: көмір, уран, алтын, минералды байлықтар бар. Бізде күндік және желдік энергияны пайдлануға үлкен мүмкіндік бар.
Бұған қарамастан бірнеше жыл қатарынан өз қажеттілігімізге пайдалана алмай отырмыз. Сонымен қатар, кеңес кезеңінде құрылған орналасу жүйесінің салдарынан. Біздің даму жоспарымызды іске асыру үшін үлкен қаражат алу біздің мүмкіншілігіміздің кенет төмендеуі халықаралық саудада мұнаймен газды эксперттеуде қажетті коммуникацияның ұқсастық сипатта болмауынан[1].
Стратегияға келесі элементтерге энергетикалық ресурстар қолданылады.
Бірінші. Өзіміздің қорымызды ұтымды және тез пайдалану үшін ірі капитал мен ноухоу, үздік халықаралық технологияларды тарту мақсатында басты халықаралық мұнай кампанияларымен ұзақмерзімді келісімшартқа отырамыз. Біз бірқатар ірі келісім шарттарға қол қойдық, ал қалғандары дайындық үстінде.
Біздің табиғи қорымызды пайдалану үшін біз анық келісімге қызығушылық танытамыз. Қазақстан мүддесіне жауап беру ең үздік әлемдік тәжірибеге сәйкестік келеді.
Бұл біздің кіріс пен әділдік келісім шартының келісімділігі, және де әлемдік қоғамның қоладануы.
1. Зимин Е. Н., Преображенский В. М., Чувашев И.И. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. -М.: Энергоиздат, 1981.
2. Зимин Е. Н., Чувашев И. И., Электрооборудование промышленных предприятий. Ч.1.-М.: Стройиздат, 1977.
3. Справочная книга для проектирования электрического освещения. -Л.: Энергия, 1976.
4. Липкин Б.Ю.. Электрооборудование промышленных предприятий и установок .- М.: Высшая школа, 1972.
5. Липкин Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий, - М.: Высшая школа, 1990.
6. Каганов И. Л. Курсовое и дипломное проектирование, - М.: ВО. Агропромизат, 1990.
7. Иванченко Г.Е. Электрооборудование в строительстве, - М.: Высшая школа, 1986 г.
8. Некрутман СВ., Кирпичников В. П. Электрическое оборудование предприятий общественного питания. - М.: Экономика,, 1981.
9. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) М; «Энергоатомиздат» 1986 г.
10. Правил а технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей М.; «Энергоатомиздат» 1987 г.
11. Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий. По общей редакции Н.С Мовсесова и A.M. Храмушина; «Энергия» 1976г.
12. Городецкий С А Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кв. М; «Энергия» 1972г.
13. Электротехнический справочник в 3 томах по общей редакций профессоров МЭУ М.; «Энергоатомизат» 1986г.
14. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию в 2 томах по общей редакции А.А.Федорова М.;
«Энергоатомиздат» 1987 г.
15. справочник по электроснабжению и электрооборудование промышленных предприятий под редакцией Е.М.
Зименкова, Г.В.Розенберга, Е.М.Фескова.;
«Энергоатомиздат» 1983 г.
16. М.С.Исивов Монтаж осветительных электроустановок«Высшая школа» 1984 г.
17. Каменов В.Н. Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок М.; «Колос» 1972 г.
18. А.А.Пястолов Монтаж эксплуатация и ремонт
электрообрудования М.; «Колос» 1981г.
19. Г.П. Егоров Устройство, монтаж, эксплуатация и ремонт промышленных электроустановок М.; «Высшая школа»
1974 г.
20. В.И. Смирнов Монтаж электрических установок М.; Энергия 1976г.
21. E.Т. Нейштадт; Лабораторный практикум по предмету «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования предприятий и
установок» Москва, «Высшая школа», 1991 г.
22. В.Н. Смирнов, Б.А. Соколов, Н. Б. Соколова Монтаж электрических установок М.; «Энергоиздат» 1982г.
23. А.Ф.Зюзин, A.M. Вишток, Н.З. Покопов Монтаж эксплуатация и ремонт электрооборудования
промышленных предприятий и установок М.; «Высшая школа» 1971г.
24. Б.А. Киязевский, Л.Ертупковский Монтаж и эксплуатация промышленных электроустановок М.; «Высшая школа»
1984г.
25. Л.В. Кросташевский. «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования гражданских зданий и коммунальных
предприятий» Москва, «Высшая школа», 1987 г
Егоров « Устройство, монтаж, эксплуатация и ремонт
промышленных электроустановок» Москва, «Высшая
школа», 1974 г.
26. Киреев. «Монтаж и эксплуатация станций подстанций и линий электропередач» Москва, «Высшая школа», 1974 г
        
        Ф-ОБ-001/033
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ ... ... ... ... ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ
ИНЖЕНЕРЛІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ
ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІ КАФЕДРАСЫ
ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ
«Арысқұм мұнай ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету»
050718- Электрэнергетика
Орындаған студент____________ Байтұрсынов.А.А
Аға оқытушы____________ Асанқұлов .Б
“ Қорғауға жіберілді ”
Хаттама № ____
“____” _________ 2009ж
Кафедра меңгерушісі,
техн.ғ.к.,доцент ... ... ...... ... |
| ... | |
|1 ... ҚОЮ ЖӘНЕ |6 |
| ... | ... ... (Арысқұм) кен орнының бұрғылау жабдықтарының | |
| ... ... |6 ... ... кен орын ... жабдықтауды жобалау | |
| ... кен ... ... ... |7 |
| ... | |
|2 ... КЕН ОРНЫНЫҢ ЭЛЕКТР ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІН | |
| ... | |
| ... |
| ... | ... |Күштік электрқондырғыларының қуаттылық көрсеткіштерін есептік | |
| ... |
| ... | ... ... толық қуаттылық күшін ... -SE= | |
| ... |
| ... | ... ... көзін |14 |
| ... |
| ... | ... ... ... ... |14 |
| |Күш беру ... саны мен ... ... | |
|3 ... ... ... ... | |
| ... |
| ... | ... |Сыртқы электрлік жүйе және ішкі электрлік |16 |
| ... | ... ... кен ... бұрғылау қондырғыларының электрлік | |
| |схемасы........................................................|21 |
| ... | ... ... ... ... |23 |
| ... |
| |. | ... |Электр аппаратурасы мен жабдықтарын |25 |
| ... | ... ... ... ... | |
| ... қорғаныспен күштік трансформаторды қорғау және | |
| ... |
| ... | |
|4 |БІР ... ... ТҮЗЕТКІШТЕРДІҢ ЕСЕПТІК | |
| ... |
| ... | ... ... ... үшін ... |32 |
| ... | ... ... ... және ... ... Қуат |34 |
| ... | |
| ... |
| ... | ... |Тиристорлардағы орташа тоқтың |43 |
| ... |
| ... | ... |Жобалық өлшемдерді түзету режимі үшін |45 |
| ... | ... ... ... ... ... |48 |
| ... | ... ... ... ... ... |51 |
| ... | ... ... ... |53 |
| ... |
| ... | ... ... сипаттамасының |55 |
| ... | ... ... ... |57 |
| ... | ... ... қуат коэффициенттінің |58 |
| ... | ... |Бір ... ... ... ... ... |59 |
| ... |
| ... | ... ... ... ... экономикалық есебі |61 |
| ... | ... ... құрылымының қауіпсіздігін қамтамасыз |63 |
| ... | |
| ... |
| ... | |
| ... |66 |
| ... | ... ... және ең ... ... ... ... елді мекенде мұнай және газ өндіретін ... бар, ... ... он ... бірі ... ... Қазақстанда
сонымен қатар қорға: көмір, уран, алтын, минералды байлықтар бар. Бізде
күндік және желдік энергияны ... ... ... ... қарамастан бірнеше жыл қатарынан өз қажеттілігімізге пайдалана
алмай отырмыз. Сонымен ... ... ... құрылған орналасу жүйесінің
салдарынан. Біздің даму жоспарымызды іске асыру үшін үлкен ... ... ... ... ... халықаралық саудада мұнаймен
газды эксперттеуде қажетті ... ... ... ... элементтерге энергетикалық ресурстар қолданылады.
Бірінші. Өзіміздің қорымызды ұтымды және тез пайдалану үшін ірі
капитал мен ... ... ... ... ... ... ... мұнай кампанияларымен ұзақмерзімді келісімшартқа
отырамыз. Біз бірқатар ірі келісім шарттарға қол ... ал ... ... ... ... пайдалану үшін біз анық келісімге
қызығушылық танытамыз. ... ... ... беру ең ... ... ... ... біздің кіріс пен әділдік келісім шартының келісімділігі, және
де әлемдік қоғамның ... ... ... белгісі мұнай мен газды экспорттау үшін
құбыр өткізгіштік автоматизациясы,жүйесін құру. Тек қана үлкен ... ... ... ғана бір көршіден және монопольдік
бағалық тұтынушыдан ... ... ... Ірі ... қоғамының Қазақстанға қызығушылығымен тарту
мақсатында ... ... ... ... ... және ... ... қолданылады. Бұл жағдайда біздің мұнай ... даму ... ... ... мен ... ... мына
елдер кіреді: АҚШ, Ресей, ... ... ... ... ... ... мен гүлденуі бұл елдер мен кампаниялардың экономикалық
қызығушылықтары біздің ... ... ... және тұрақты болуына
себепші болады.
Төртінші. Тәуелсіздік бәсекелестікті және ... ... ... ішкі ... ... дамыту және құруды
жылдамдатып, шетелдік инвестицияларды өзімізге тартамыз.
Бесіншіден. Бұл ... ... ... ... ... стратегиясын көздейді
Стратегиялық қорымыз қатаң бақылау жасап, үнемді болуы, қорды
шаруашылық ... ... және оның бір ... болашақ
ұрпақтарымызға қалдыру.
Сызықтық станцияның техникалық бейімделуімен сызықтық станцияның
басты ерекше элементі болып, сызықтық станцияның электр қорығының негізгі
кестесі. ... ... ... ... ... ... шешімдермен бірге құрал жабдықтармен таңдау болып құру және
таңдау мақсатында ажырамас болып табылады. Сызық станциясының жөндеу
жұмыстарына ... ету ... ... ... не ... ... негізгі әсері бар[2].
Келесі сұрақтар кіші станция кестесінде туындайды:
1. ГПП да ... ... ... ... ГПП да ... ... энергия нүктелерін қолдану.
Ажырату және өшіру шинның жиынтыңы қысқа шатасуда ... ... ... ... бұл электрлік кестенің сенімділік
бөлігінде көрсетілген. Басты электрлік кестеде кіші станциялық минимальді
есептеу жиілігі шығарылады. Сенімділік негізі ... ... ... жоғары вольтті сызықтық ажыратусыз кестесін пайдалану.
Күрделі ... ... ... ... қолдану.
Электр қорының тұрақтылығымен сенімділігін, экономикалық сенімді
мағынасы және апат жабдықтары қанағатты түрде кестеде ... ...... көзінің жайлы және үнемді болып
табылады[3].
Оның арзандылығы, электрлік энергетиканың негізгі жайылу себебімен
араласу, ... ... ... ... алды ... ... жабдықтар болып табылады, сондықтан кәсіптік персональді
дайындау ең маңызды іс ... ... ... алды ... бір ... ... ... тырысты, бұл құрылысты арзандатуға
және жеңілдетуге ... ... ... ... және ... ... ... орнымен басқа факторларды ескеру қажет. Трансформатор
күшімен қарастырылған күшке сәйкес болуы ... және ... ... ... талдау жасау қажет.
Есептеу құрамына мына күштер ... ... ... саны, сызық саны, станция алды ток қабылдау ... ... ... ... ... бірге станция алды жабдықтаудың
пайдалы кестелері қолданылады. Бұл мақсатпен күштіліктің қысқа шатасудың
есептері жүреді. Бұл ... ... ... ... ... ... алды ... сенімділік жұмысы қарастырылады.
Электр қорының ең негізгі оптимальді таңдауына бірнеше нұсқаудың
ішінен техникалық -экономикалық ... ең ... ... ... ҚОЮ ЖӘНЕ НЕГІЗДЕУ
1. ҚҰМКӨЛ (АРЫСҚҰМ) КЕН ОРНЫНЫҢ ... ... ... кен орны Құмкөл кен орнына кіреді. Арысқұм 1997 ... ... ... ... Алғашында Құмкөл территориясында
оналдасқан бұрғылау ... және ... ... ... ... орны ... елді мекеніне таяу Торғай географиялық
нүктесінде ... Ал ... ... кен орны ... ... алып ... жер ... болып кледі, биіктігі
+50 м-ден ... ... ... ... ... ... бірнеше рет құбылып отырады, жазда температура +30-35°С-қа
жетеді, ал ... ... ... ... ... 150 мм ... ... жауын-шашын оңтүстік-шығыс бөлігінде ... ... жоқ. ... да ... мұқтаждықтар үшін альтикалық
және сеноманикалық су көздерін ... ... ... бұрғылау қондырғылары Арысқұмның
оңтүстік бөлігіне кіреді. Бұл бөліктің шеттері ... ... ... кен ... жеті бұрғылау қондырғылары жұмыс істейді.
Ең соңғы бұрғылау жабдықтары 2001 жылы ... ... кен ... 4500 тонна мұнайды өңдейді. Кен орны ... ... 450 кВ ... ... жабдықталған. Соңынан 2004 жылы
110 кВ желілер ... және ... ... бірінен соң бірі
электр желісіне қосылды. Осыған сәйкес жоспарға барлык бұрғылау жобалануы
басталды. Және де осы ... ... кен ... электрмен қамтамасыз ету
жоспарланды[5-6].
2. АРЫСҚҰМ КЕН ОРЫНЫН КЕҢЕЙТУДІҢ НЕГІГІ ... ... ... кен ... ... ... орталық
электрмен жабдықтауға қосу қарастырылған. Бұрын ... ... ... ... ... және көтеріңкі жүктеме әсерінен
тиімсіз болды. Дәл осы ... ... 2001 ... ... 75%-ке артты. Қосымша қуаттылықпен екі ... ... ... ... жабдықтарды қосуға өсіп отырған ... ... ... ... ... ... қажет болды. Ақшабұлақ
газының компрессорлық станциясының және ... газ ... ... бұл ... қосымша 110 кВ желі тартылды.
Бұл бағытта және ... да кен ... ... ... ... ... 7 бұрғылау қондырғылары үшін 10 кВ ... ... ... байланысты 10/04 кв ... ... ... КЕН ОРЫН ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУДЫ ЖОБАЛАУ
Жоба бойынша ... кен ... ... 110/6 кВ ... ... Бұл ... ... барлық бұрғылау
қондырғыларын 6 кВ ... ... ету ... ... 6 ... тең болуы тиіс. Және осыменен
түрлі қашықтықта ... ... ... 7 ... тарту
жоспарланған. Жобаның ерекшелігіне 1 категориялы ... ... ... ... ... ... ескере отырып, бірінші желі
тұрақты, ал екіншісі ... ... тиіс ... ... ... ... ... жоспарлау мен қондыру кезінде ... мен оның ... ... беру ... орналасуы
ескерілді. Осыған байланысты 1 ... ... ... өте сенімді болуы тиіс. Бұрын айтылған ... ... ... ... келе , ескі ... жабдықтау жоспарланып отыр. Бұл үшін ... ... реле мен ... ... Бұл ... ... - экономикалық ... ... КТПН ... ... ... көрсеткішінің жоғары сенімділігін
көрсетеді қондыру, пайдалану және ... ... ... ... болып келеді.
2 көзден арқылы бұрғылау қондырғысына келеді және сонан соң
трансформатор ... 0,4 ... ... ... 0,4 кв беру ... Осы ... барлығын ... ... ... алып ... ... ... ету ... қорек желісінің схемасын орындау кезінде ішкі тұтынушылар
объектілері ескеріледі және ... бөлу ... Кен ... ... 0,4 кВ ... ... ... қоректенеді.
Резервтегі жабдықтар үшін 2 ... ... ... ... ... болуы үшін оны 2 секцияға жинаймыз.
Насостардың үлкен қуаттылығынан олар 0,4 кВ ... ... ... ... үшін 2 ... ... ... орнатылған
.Өрт сөндіргіш ... 0,4 кв ... ... құрастырмадан
қоректенеді , ал резервтік жабдықтар 2 бөліп таратқыш ... ... ... үшін басқа ... ... ... ... ... ... экономикалық тиімділік және бас басқару ыңғайлығы.
4.2. жөндеу ... ... және ... ... ... ... арнайы қалқаннан өтеді. ... ... ... ... ... ... бірге автоматика желісі
мен қорған жекелеген ... ... ... арқылы өтуі тиіс.
Бұл желілерге КИП және А, РЗ және А ... ... КЕН ... ... ... ... ... ЭЛЕКТРҚОНДЫРҒЫЛАРЫНЫҢ ҚУАТТЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ЕСЕПТІК
ЗЕРТТЕУ
Есептеу үшін осы электр қуатының барлығын ... ... ... ( қуаттылығы, қуат коэффицинеті, қуаттылық ... ... ... бір ... ... ... ... Есептеу
кезінде толық, орташа, белсенді және ... ... ... оның ... ... ... ... 1.
Электрқондырғыларының есептік нәтижелері
|№/№ |Қондырғының аты ... ... ... |
| | | ... кВт |
|1 ... ... | 7 | 160 |
|2 ... ... | 7 | 75 |
|3 |Өрт ... ... | 8 | 55 |
|4 ... насос | 8 | 22 |
|5 ... ... | 8 | 45 |
|6 ... ... | 8 | 45 |
|7 |Су ... | 8 | 22 |
|8 |КИП және А | 4 | 4,5 |
|9 ... ... және қуаттылық | 15 | 5,5 |
| ... ... | |
| ... | | ... |Өрт ... және ... | 15 | 3 |
| ... ... | |
| ... | | ... ... ... | 10 | 17 ... |Атқарушы механизмдермен | 22 | 5,5 |
| ... ... | | ... ... ... | 19 | 1 ... ... есептік нәтижелері
|№/№ | ... аты | | | |
| | ... ... | |
| 1. ... ... | 0,8 | 1 | 0,5 |
| 2. ... ... | 0,8 | 1,4 | 0,75 |
| 3. |Өрт ... ... | 0,85 | 1 | 0,2 |
| 4. ... насос | 0,9 | 1 | 0,2 |
| 5. ... ... | 0,85 | 1 | 0,6 |
| 6. ... ... | 0,8 | 1,5 | 0,8 |
| 7. |Су ... | 0,8 | 1,5 | 0,6 |
| 8. |КИП және А | 0,9 | 1 | 0,5 |
| 9. ... ... және ... | 0,8 | 1 | 0,5 |
| ... | | | |
| ... басқару | | | |
| 10. ... және ... | 0,8 | 1 | 0,2 |
| ... | | | |
| ... ... | | | |
| 11. ... желісі | 0,8 | 1 | 0,5 |
| 12. ... ... | 0,8 | 1 |0,7 |
| ... ... | | | |
| 13. ... ... | 0,9 | 1 |0,5 ... қуаттылықты ... ... ... ... = 160* 0,5*7*1 = 560 кВт.
1. Күш насосының белсенді ... = 75* 1,4* 0,75* 7 = 551,25 ... Өрт ... ... ... ... 55* 8*1*0,22 = 96,8 ... Көбікті насостың қуаттылығы
Pe = 22*8*1*0,2 = 35,2 ... ... ... ... = ... = 216 ... Дренажды насостың қуаттылығы
Pe= 45*8*1*0,8 = 288 кВт.
3. Су насосының қуаттылығы
Pe = 22*8*1*0,4 = 70,4 кВт.
4. КИП және ... = ... = 11 ... ... ... және күш ... ... 5,5*12*0,8*0,5 = 33 кВт.
6. Өрт сөндіргіш және көбікті насостың ... = ... = 7,2 ... желісі
Pe = 2*17*1*0,5 = 17 кВт.
8.Мұнай құбырларының атқарушы ... ... = ... = 4,8 ... Насостық бөлім
Pe = 12*0,4*1*0,5 = 4,8 кВт.
10. Жүктеме насостар бөлімі
Pe = ... = 0,24 ... ... ... ... 10*1*0,9*0,5Р = 10кВт.
12.Электрқондырғыларының толық қуаттылық күшін есептеу
Se=Pe/COS(a)
(2.3)
13.Мұнай насосының ... ... = 560/0,8 =700 ... түсу ... ... ... = 551,2 /0,8 =690 кВА.
5. Өртсөндіргіш насосының толық қуаты
6. Se = 96,8/0,8 =127,7 кВА.
7. Конденсатты насостың ... ... Se = 35,2/0,8 = ... ... насостың толық қуаттылығы
10. Se = 216/0,8 =270 кВА.
11. Су насосының ... ... Se= 288/0,8 =360 ... КИП және А-ның толық қуаты
14. Se = 20/0,8 =25 кВА.
15. Бас мұнай және күш түсу ... ... ... ... Se= 11/0,6 =18 ... Өрт ... және көбікті насостардың электрдвигательдерін
басқарудың толық қуаты
18. Se = 33/0,8 =41 ... ... ... ... ... Se = 7,2/0,8 =9 ... ... құбырларының атқарушы тетіктерінің ... ... ... Se = 17/0,8 =20,1 ... 27. Жарықтандыру желісінің толық қуаты
24. Se = 4,8/0,8 =5,33 ... Күш ... ... ... толық қуаты
26. Se = 0,24/0,8 =0,26 кВА.
27. ... ... ... ... = 10/0,9 =11 ... ... толық қуаттылық күшін есептеу
|№ | ... аты | РЕ | SE |
| 1. ... ... | 560 | 700 |
| 2 |Күш ... ... | 551,2 | 690 |
| 3 |Өрт ... ... | 96,8 | 127,7 |
| 4. ... ... | 35,2 | 44,1 |
| 5. ... ... | 54 | 68 |
| 6. ... ... | 72 | 91 ... 3. ... 7. |Су ... | 20 | 25 |
| 8. |КИП және А | 11 | 18 |
| 9. |Бас ... және күш түсу ... | | |
| ... ... |33 |41 ... |Өрт сөндіру және көбікті насостардың | | |
| ... ... |7,2 |9 ... ... желісі | 17 | 20,1 ... ... ... атқарушы тетіктерінің | | |
| ... ... |4,8 | |
| 13. ... ... | 10 |11 |
| ... ... | |1850 ... ҚОРЕКТЕНУ КӨЗІН ЕСЕПТЕУ
Арысқұм кен орнының электрмен қоректенуі 35/10 кВ ... ... ... жердің біреуі РУ-6 кВ желісінің 4 ... ... ... ... 1200 ... ... токтың экономикалық тығыздығы немесе ол арқылы
өтетін номинальды токты ... ... ... ... ең ... номиналын токтың номиналы арқылы
табамыз
(2.4)
Осы жүктемемен 12 сағат ... ... ... ... қоректену кабелін таңдаймыз, ол кезде ... 50, S = 50 ... ... сол ... ... және ... параметрлерге сәйкес келеді.
Осы ... ... ... бойынша есептеу жүргіземіз. Апат
кезінде 1 қосу өшіріледі және ... күш ... ... қалады.
I = 89,65 (A)
I c.п. = 95>89,65 (A)
Бұл ... бұл ... апат ... мығымдылығын көрсетеді.
2.3 РЕАКТИВТІ ҚУАТТЫЛЫҚТЫҢ КОМПЕНСАЦИЯСЫ
Реактивті қуаттылықтың компенсациясы коэффициентті ... ... ... ... ... қуаттылықтың
басым көпшілігі жұмыста пайдаланылмайды. ... да ... ... ... ... және ... ... түрлері пайдаланылады.
Бұл түрлер :
1. Батареялардың конденсаторын қондыру.
2. Синхронды ... ... ... ... бұл ... және ... ... параметрлер және аз шығын алу. ... ... ... ... ... ... 0,8 ден ... объектіде орнатады. Күш қуаттылығының ... ... ... ... мына формуламен есептеліп шығарылады:
Qk=Pcm{tg(ß1)-tg(ß2)}.
(2.6)
ТСЗ 1000/6 маркалы трансформатор орнатылды.
Қуаттылық коэффициентін мына ... ... ... ... ... :
U k = 4,5%, SH= 1000 кBa, PБ = 6,8 , I= 1,25 %, Pк= ... БЕРУ ... САНЫ МЕН ... беру ... саны мен ... ... ... ... ... етуге негіз және кепіл ... ... ... маңызы бар.
Жобалау нормасына сәйкес күш беру ... саны ... ... тиіс. Өйткені объектіде 1-ші және 2-ші категорияның
тұтынушылары ... ... дара және ... ... ... кезде бірінші трансформатордың қуаты мынаған тең болады:
S = 1000 кВа.
Осы мәнге ... ТМ – 1000/6, S = ... ... оны ... және ... жағдайдағы жұмыс кезінде тексереміз.
Апатты (авариялық) жүктеме :
Әсіресе ... күні ... Бір ... ... ... бір ғана трансформатордың жұмыс ісеп тұрғанын қарастырамыз.
Трансформатордың ... ... ... ... , ең ... жаз ... келеді және сондықтан да жүйелі ... ... ... трансформаторға жүктеме мынадай болады:
S АП = 1000 / 1850* 0,6 = ... ... ... ұзақ уақыт жүктеме кезінде ... ... ... ... ... да тек одан қуаттырақ
тарнсформаторды ... ТСЗ – 1000/6 ... ... бұл типі ... ... және ... жүктемеге
төзімді болады. Таңдап алынған ТП, бас ... ... ... ... ... ... ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ЭЛЕКТРЛІК ЖҮЙЕСІН
МОНТАЖДАУ.
3.1. СЫРТҚЫ ЭЛЕКТРЛІК ЖҮЙЕ ЖӘНЕ ІШКІ ЭЛЕКТРЛІК ЖҮЙЕ
Электрлік желінің ... 0,4 кВ. Бас ... ... ол ... , насостың оңтүстік жағына орналасуы тиіс. Ол екі секциядан
тұрады. КРУ – 15 ... ... ... Секцияда жаңа А37/15
типіндегі тік тұратын өзінен өзі өшіп ... ... ... ... барлық аспаптары осы секцияда орналасқан.
Жүктеме нүктесіне ... ... ... ... Ал, ... ... ... таратқыш құрастырма арқылы беріледі. Мұндай
секциялар арнайы ... КИП және А ... ... Олар ... екі қоректену көзінен алады[15].
Кесте 4.
Бір автоматқа жүктемелерді қосу көрсетілген.
|1 секция | 1 ұяшық | ... ... – 1 |
| | 2 ... | Мұнай насосы – 1 |
| | 3 ... | ... ... – 1 |
| | 4 ... | ... ... |
| | 5 ... | Өрт өндіру құрастырмасы-1 |
| | 6 ... | ... ... |
| |7 ... | КИП және А-1 ... |
| |8 ... | ... құрастырма-1 |
| | 9 ... | ... ... |
| |10 ... | ... беру ... |
| |11 ... | ... ... -3 ... ... ... ... ... және ... арқылы ... ... ... ... ... желісі 0,4 кВ секциясынан шығатын тармақталған жүйеден
тұрады.
Оларға жататындар :
1. Ішкі ... құру үшін ... ... таңдау және
есептеу. Қоректену жүйесі.
Олар 4 электрлі ... ... ... ... ... құрастырмалар төмендегі келтірілген кестелерде көрсетілген
келесі ... ... ... ... типі ... сәйкес көрсетілген, ал автоматтар типі ... ... ... жоба нормаларына сәйкес есептелген ,сондықтан да ... ... ... 5.
Номинал ток формулалар бойынша есептелу көрсетілген
|Құрастырма ... ... ... | ... ... ... |Қуаттылық. ... ... |
| | |кВт | | ... ... | 12 ... -10 |АЗ215 -15А ... 1 ... -1 | | | |
| |Су ... -1 | 7,5 |АВВГ - 6 |АЗ215 -15А |
| ... | 5,5 ... -6 |АЗ215 -15А |
| ... | | | |
| ... | 4,5 | АВВГ -6 |АЗ215 -15А |
| ... | | | |
| |АВР ... | 4,8 ... -6 |АЗ215 -10А |
| ... | | | ... | | 30 | | ... ... ток ... ... есептеудің жалғасы
|Құрастырма |Жүктеме типі | Номиналь, | Кабельдің |Автоматтың ... | ... ... ... |
| ... -2 |Насосты-2 | | АВВГ -10 ... А ... ... |10 | | |
| |Су ... - 2 | | |АЗ215 -15А |
| | |7,5 ... -6 | |
| ... | 17 ... - 16 |АЗ215 -40А |
| ... | 3 ... -6 |АЗ215 -15А |
| ... | | | |
| |КНС | ... -6 |АЗ215 -10А |
| ... |2,8 | | ... | 41 | | ... ... ток ... ... есептеу кестесі
|Құрастырма |Жүктеме типі | Номиналь, | ... ... ... | ... ... ... |
|Қорек-3 ... 8 | АВВГ -10 ... А ... |ктенуі | | | |
| ... ... | |АЗ215 -20А |
| ... |7,5 ... -10 | |
| ... дренажды | 5,5 ... - 6 |АЗ215 -15А |
| ... | | | |
| | ... | 4 ... -6 |АЗ215 -15А |
| ... | | | |
| |АВР ... | ... -6 |АЗ215 -15А |
| | |1,8 | | |
| ... | | | ... | 30 | | ... ... ... ... ... есептеу
|Құрастырма |Жүктеме типі | Номиналь, | Кабельдің |Автоматтың ... | ... ... |типі |
| | |кВт | | |
| ... ... | АВВГ -10 ... А ... ... |4 | | |
| ... ... | |АЗ215 -15А |
| ... |5,5 ... -6 | |
| | ... | ... - 6 |АЗ215 -15А |
| ... | | | |
| ... | | | |
| | ... | 4 ... -6 |АЗ215 -15А |
| ... | | | |
| ... | ... -6 |АЗ215 -15А |
| ... |4 | | |
| |АВР ... | 1,8 ... -6 |АЗ215 -10А |
| ... | | | |
| ... |1,5 ... -4 |АЗ215 -10А |
| ... | 22,3 | | ... ... ... ... |Жүктеме типі | Номиналь, | Кабельдің |Автоматтың ... | ... ... ... |
| | |кВт | | ... ... | 22 | АВВГ -16 ... А ... ... | | | |
| ... -1| | |АЗ215 -30А |
| ... |12,5 ... -10 | |
| ... | 5,5 | АВВГ - 6 |АЗ215 -15А |
| |АВР ... | | | |
| | |4,5 ... - 6 |АЗ215 -15А |
| ... | | | ... | 44,5 | | ... ... ... ... ... |Жүктеме типі ... ... ... ... | ... ... ... |
| | |кВт | | |
| ... ... | | АВВГ -16 ... А ... |багы-1 |22 | | |
| ... -1| | |АЗ215 -30А |
| ... | ... -10 | |
| | |12,5 | | |
| ... | 5,5 | АВВГ - 6 |АЗ215 -15А |
| ... | | | |
| ... |4,5 ... - 6 |АЗ215 -15А |
| ... | | | ... | 44,5 | | ... ... ... ... кестесі
|Құрастырма |Жүктеме типі | Номиналь, | ... ... ... | ... ... ... |
| | |кВт | | ... ... ... насосы-1| | АВВГ -16 ... А ... | |17 | | |
| ... | | АВВГ -10 |АЗ215 -15А |
| ... |5,5 | | |
| ... | 3,5 ... - 6 |АЗ215 -10А |
| |АВР ... | | | |
| | |3 ... - 6 |АЗ215 -10А |
| ... | | | ... | 29 | | ... ... ... ... типі |Жүктеме типі | Номиналь, | Кабельдің ... |
| | ... ... |типі |
| | |кВт | | ... ... ... | ... -16 ... А |
|құрастырмасы | |17 | | |
| ... | ... -10 |АЗ215 -15А |
| ... |5,5 | | |
| ... | 4 ... - 6 |АЗ215 -15А |
| ... | 4,5 |АВВГ - 6 |АЗ215 -15А |
| ... | | | |
| ... ... 7,5 |АВВГ -10 |АЗ215 -20А |
| ... | | | ... | 36 | | ... ... және А ... ... типі |Жүктеме типі | Номиналь, |Кабельдің |Автоматтың |
| | ... ... ... |
| | |кВт | | ... ... | 2,5 ... -2,5 ... А ... ... | | | |
| ... | 2,5 ... -2,5 |АЗ215 -30А |
| ... -3 | | | |
| |АВР ... | 2 ... – 2,5 |АЗ215 -15А |
| ... 4,5 ... – 2,5 |АЗ215 -15А |
| ... | | | |
| ... | | | ... | | 11,5 ... -2,5 |АЗ215 -15А ... ... және А-2 құрастырма кесте жалғасы
|Құрастырма типі |Жүктеме типі |Номиналь, |Кабельдің ... |
| | ... ... ... |
| | |кВт | | ... |Бақылау | 2,5 ... -2,5 ... А ... ... | | | |
| ... | 2,5 ... -2,5 |АЗ215 -30А |
| ... -4 | | | |
| |АВР ... | 2 ... – 2,5 |АЗ215 -15А |
| ... | | |
| ... |4 ... – 2,5 |АЗ215 -15А |
| ... | | | ... | | 11 | | ... ... ... ... электр схемасы ... ... типі ... Кабельдер арнайы эстака ... ... ... қосылуы мен ажыратылуы техникалық қауіпсіздік және өртке
қарсы қауіпсіздік ... және ППБ) ... ... ... ,
нормаларына сәйкес жасалынады [16].
3.2 АРЫСҚҰМ КЕН ОРНЫНЫҢ БҰРҒЫЛАУ ... ... кен ... ... ... электрлік схемасын
мына төмендегіше сипаттауға болады. Бір сым ... ... 35/6 кВ 6 кВ желі ... ... КТПН ... трансформаторға қосылады.
3.1-3.3- суреттерде Құмкөл (Арысқұм) өндірістік бұргылау ... ... ... ... ... ... ... автоматы арқылы , РУ-0,4 кВ ... ... ... . ... ... ... ... атқарудағы КРУ-15 қолданылады. Онда А3700 типіндегі автоматтар
қосу/ажырату ... ... ... ... ажыратылған автомат арқылы қосылған. АвтоматАВР
қондырғысымен жабдықталған. ... ... ... ... ... қосылады. Автоматтар ... ... ... ... ... ... ... барлық түрлері
қарастырылған [17].
Сурет 1. Арысқұм бұрғылау стансасының электрленген жүйесі
Сурет 2. ... ... ... ... аймағының электрлендірген
схемасы
Сурет 3. Арысқұм бұрғылау аймағының жобасы
3.3 ҚЫСҚА ТҰЙЫҚТАЛУ ТОГЫН ... ... тогы ... ... ... ... кез
келген жерінде көрінеді. Бұл жағдайда токтың мәні он ... ... ... жабдықтарының істен шығуына алып келеді. Сондықтан да,
біз осы токтың ... білу үшін есеп ... ... ... ... ... мерзімдік, және соғу күшін анықтаймыз. Сондай-
ақ, электр жабдықтарының осы ... ... ... ... анықтаймыз. Есептеу мына төмендегіше жүргізіледі:
Электрлік схеманың барлық жабдықтарын ... ... ... мен ... ... және ... схеманы алмастырамыз. Бұл ... ... ... мен ... ... ... заңын пайдалана отырып, схеманың әрбір нүктесіндегі айқас
тұйықталуды , осы ... ... ... мен қоректену арқылы
анықтаймыз.
Айқас тұйықталу тогын ... ... біз ... ... сымдарды таңдаймыз.
Айқас тұйықталу деп ... ... ... ... ... ... фазааралық тұйықталудан ток күшінің ... ... ... ... кезде электр жабдықтарының тізбегі арқылы айқас ... ... мәні ... Айқас тұйықталу тогы бірнеше түрге
бөлінеді. Мысалы: ... соғу және ... ... ... ... мәні мен әсер ету ... ... болып келеді.
Электр жабдықтары үшін ең ауыр ... ... ... ... ... ... тигізеді. Сондықтан да, электр жабдықтарын
таңдамастан ... , ... ... ... ... және ... ... салыстыра отырып жабдықтарды таңдаймыз.
Айқас тұйықталу тогы арнайы әдістермен ... ... ... және ... ... тізбекте өтпелі ... ... ... айқас тұйықталу орнында доға пайда ... доға ... ... ... Егерде оны есепке ... , ... ... ... өте ... мән ... Бұл әдіс есептеуді
жеңілдетеді.
Өйткені айқас тұйықталу тогын есептеу ... мына ... ... ... ... ... да кабельдегі сыйымдылық
тогын есептемейміз.
Үш фазалы тізбекті симметриялық деп есептейміз. Барлық ... ... ... машиналарымен токты жұтып қоюға ... ... ... ... ... ... ... есепке алынбайды.
Айқас тұйықталу орнында пайда болатын кедергі ... ... ... ... айқас тұйықталу тогының мағынасын 10%-
ке ұлғайта ... ... ... ... ... біз ... ... қажет. Ол ... ... ... олардың кедергісімен орын ауыстырады. Ол кезде электрлік
схема орын ауыстыратын ... ... ... ... ... ... анықтаймыз. Орнын ауыстырушы
схеманы есептеу ... деп те ... ... ... үшін ... ... кернеудің мәні анықталады. Айқас тұйықталу тогын
есептеу үшін ... ... ... табу ... ... ... ... отырып, кернеудің әрбір деңгейіндегі айқас
тұйықталу тогының мәнін анықтаймыз. ... мен ... ... ... ... ... Ом заңын пайдаланумен айқас тұйықталу
тогын анықтаймыз[18].
Алдымен, ... ... ... бір ... ... енгіземіз.
Жобадағы ең басты электрлік схема
Есептеу ... ... ... ... ... ... ... нолге тең етіп ... ... ... онша ... ... РУ-6 кВ ... тұйықталу қуаты
15 МВА-ға ... ... ... айқас тұйықталу тогын есептеу
Біздің жобамыздағы электрлік схемадағы айқас ... ... ... ... ... Есептеу схемасы бойынша электр
жабдықтарының белсенді элементтерінің кедергісі анықталады.
Есептеу ... ... ... ... мына ... ... ... Трансформатордың кедергісін мына төмендегі формуламен
анықтаймыз:
,
(3.2)
= 4,3 + 3,0354 = ... К ... ... ... ... табамыз :
Осы нүктедегі базистік токты табамыз.
,
(3.3)
,
(3.4)
Соқпа ток
(3.5)
К нүктесіндегі айқас тұйықталу тогын ... ... ... ... табамыз.
(3.6)
Бұл кезде айқас тұйықталу ... ... ... ... МЕН ... ТАҢДАУ
Электрмен жабдықтау жүйесі ... және ... ... жұмыс істеуі қажет. Электр аппараттарына мынадай талаптар
қойылады:
-қалыпты қысымға ... ... ... ... ... ... режимінде қызып ... ... ... ... ... және ... ... қарапайымдылығы және қолданудың ыңғайлығы, ... ... ... ... жоғары кернеуге майланған айырғыш орнатылады.
Оның жұмысы ... ... ... қосу және ажырату болып
табылады.
Оның параметрлері 17-кестеде ... ... ... = ... ... ... ... мәні
Iу = айқас тұйықталу тогының ... ... = ... ... тогының қуаты
IЕС = екінші қайтара оралған ток
Тп = tmіn +tCB ... ең ... ... ... мәні ПУЭ ... 0,02 с ... кезде Тп = 0,02 + 0,08 = 0,1 с.
Айырғышты ұзақ ток күшіне ...

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 38 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Қазақстанның энергетика жүйесі."8 бет
Қазақстанның энергетика жүйесі 5 бет
Бұрғылау қондырғысын таңдап алу17 бет
Жер асты бұрғылау жабдықтары3 бет
Электрқозғалтқыштарға техникалық қызмет көрсету7 бет
" МРЭК" АҚ 110 кВ " Старый город" қосалқы станциясын қайта құрылымдау34 бет
110/220 кв – тағы түйіспелі тартылым қосалқы стансасын жобалау17 бет
2- сыныпта математика сабақтарында халық педагогикасы элементтерін қолдану53 бет
35/10 кВ-тық «Анката» қосалқы станциясын қайта құру53 бет
CISCO 5500 series қондырғысының негізінде есептеуіш желілердің құрылымы60 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь