Бензол молекуласының электрондық құрылысын МПДП әдісімен есептеу

Реферат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1. ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.1.Органикалық қосылыстардың электрондық күйлерін эерттеу өдістері ... ...6
1.2. Бензол молекуласының кеңістіктік құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.3. Бензол молекуласының электрондық құрылысы π электрондық жуықтауда ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.4. Бензолдың сіңіру спектрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
1.5. Бензолдың физикалық. химиялық қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
2. Бензол молекуласының электрондық құрылысын есептеу ... ... ... ... ... ... ...15
2.1 Квантты химияның есептеу әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
2.2. Жартылай эмпирикалық МПДП әдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
2.3. Бензол молекуласының есептелген негізгі нәтижелері ... ... ... ... ... ... ... 19
2.4. Бензол молекуласының молекулалық орбитальдарын талдау ... ... ... ... 21
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23
Пайдаланылған әдебиеттердің тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24
Қосымша 1. Бензол молекуласының МПДП әдісімен есептеу нәтижелері..26
Қосымша 2. Зерттеу жұмысындағы негізгі қысқартулар ... ... ... ... ... ... ... ...39
Квантты химия пәнінің негізгі мақсаты – ол әртүрлі жүйелерге Шредингердің стационар күй теңдеуін шешіп, жүйенің күйін сипаттайтын толқындық функциялар жиынын және энергетикалық күйлердің энергия мәндерін алу. Немесе бұл мәселені квантты химия тілінде Гамильтон операторының меншікті мәндері және меншікті функцияларын табу деп те атайды.
Квантты химияның теориялық мәселелерін бекітуде молекулалардың электрондық құрылысын есептеп зерттеудің маңызы зор.
Зерттеу жұмыстарын орындау барысында квантты химиялық әдістерді қолданып, қарастырылатын молекулалардың электрондық құрылыстары есептеледі. Нәтижелерді талдап квантты химиялық есептеу нәтижелерін эксперименттік мәліметтермен салыстырады. Молекулалық орбитальдарға талдаулар жүргізеді.
Есептеулерден молекуланың геометриясы (байланыс ұзындықтары, байланыс аралық бұрыштар, кеңістіктік бұрыштар) молекулалық орбитальдардың энергиялары және молекулалық орбитальдардың атомдық құрамы, молекуланың толық энергиясы, түзілу жылуы, электрлік дипольдық моментінің шамасы, атомдардағы зарядтардың таралу мәндері т.б. алынады.
1. Дункен, В. Лыгин. Квантовая химия адсорбции на поверхности твердых тел.; Мир., 1980.
2. М. Дьюар. Теория молекулярных орбиталей в органической химии. М.; Мир, 1972.
3. В.А. Губанов, В.П. Жуков, А.О. Литинский. Полуэмпирические методы молекулярных орбиталей в квантовой химии. - М.: Наука, 1976.
4. Pople J.A., Beveridge D.L. Approximate Molecular Orbital Theory.-N.Y. Mc. Graw-Hill, 1970.
5. В.И. Минкин, Б.Я. Симкин, Р.М. Миняев. Теория строения молекул.- М.; Высшая школа. 1979.
6. Квантовохимические методы расчета молекул. Под ред. Ю.А.Устынюка.- М.: Химия, 1980.
7. Полуэмпирические методы расчета электронной структуры. Под ред. Дж. Сигала. В 2-х кн. М.: Мир, 1980.
8. О.Я. Нейланд. Органическая химия.- М.: Высшая школа.1990.
9. Т. Кларк. Компьютерная химия.- М.: Мир, 1990.
10. Ю.Органическая электрохимия. Под ред. М. Бейзера и Х. Лунда. В 2-х томах М.: Мир, 1988.
11. А.П. Томилов, М.Я. Фиошин К.А. Смирнов. Электрохимический синтезорганических соединений.- Л.: Химия, 1976.
12. Н.С. Простаков, Л.А. Гайворонская. Успехи химии. 1976. т.67, с.859.
13. Гиллеспи P. Геометрия молекул.- М.: Мир, 1975, c.121.
14. Справочник химика. М.: Госхимиздат, 1972,т.1,с.351.
15. Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики. М.; Наука, 1982.
16. Фларри Р. Квантовая химия. М.; Мир, 1985.
17. Заградник Р., Полак Р. Основы квантовой химии. М.; 1979.
18. Маррел Д., Кеттл С., Теддер Д. Химическая связь. М.; Мир, 1980.
19. Т.Г.Мейстер. Электронные спектры многоатомных молекул. Изд – во ЛГУ. 1969.
20. А.Финч, П.Гейтс, К.Редклиф, Ф.Диксон, Ф.Бентли. Применение длинноволновой ИК – спектроскопии в химии. М.; Мир, 1973.
21.Э.Штерн,К.Тиммонс.Электронная абсорбционная спектроскопия в органической химии.М.:Мир.1974.
        
        Бензол молекуласының электрондық құрылысын МПДП әдісімен есептеу
МАЗМҰНЫ
Реферат.....................................................................
................................................3
Кіріспе.....................................................................
..................................................4
1. ... ... ... ... ... өдістері.......6
1.2. Бензол ... ... ... ... ... ... π ... ... ... ... физикалық- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... МПДП
әдісі.........................................................18
2.3. ... ... ... ... ... ... ... орбитальдарын
талдау................21
Қорытынды...................................................................
....................................23
Пайдаланылған ... 1. ... ... МПДП ... ... ... 2. ... ... ... жұмыстың көлемі беттен, ... ... ... ... ... және 22 пайдаланылған
әдебиеттер тізімінен тұрады.
Негізгі терминдер: атомдық орбитал, молекуалық орбитал, төменгі ... ... ... ... ... молекулалық орбиталь (ЖТМО),
модифицированный ... ... ... ... (МПДП), модифицированный метод ... ... ... (МЧПДП).
Жұмыстың мақсаты: жартылай эмперикалық квантты химиялық МПДП әдісімен
бензол молекуласының электрондық ... ... ... нәтижелерді
эксперименталдық мәліметтермен салыстыру және талдау.
Зерттеудің әдістері: модификацияланған екі атомды дифференциялдық
астасуды ескермеу әдісі ( ... ... ... ... ... ),(МПДП),
Зерттеудің ғылыми жаңалығы: бензол молекуласының электрондық құрылысы
есептелді.
Алынған ... ... ... ... ... квантты
химиялық шамалар алынып, нәтижелер мәліметтермен салыстырылды.
К І Р І С П Е
Квантты ... ... ... ... – ол ... ... стационар күй теңдеуін шешіп, ... ... ... ... жиынын және энергетикалық күйлердің энергия мәндерін
алу. Немесе бұл мәселені квантты ... ... ... ... ... және меншікті функцияларын табу деп те атайды.
Квантты химияның теориялық мәселелерін ... ... ... есептеп зерттеудің маңызы зор.
Зерттеу жұмыстарын орындау ... ... ... ... ... ... электрондық құрылыстары есептеледі.
Нәтижелерді талдап квантты химиялық есептеу нәтижелерін эксперименттік
мәліметтермен салыстырады. Молекулалық орбитальдарға ... ... ... геометриясы (байланыс ұзындықтары, байланыс
аралық бұрыштар, ... ... ... ... және ... орбитальдардың атомдық құрамы, молекуланың
толық энергиясы, ... ... ... ... ... шамасы,
атомдардағы зарядтардың таралу мәндері т.б. алынады.
Молекулалық ... ... ... молекулалық
спектрлерін зерттеуде қолданылады.
Химиялық мәселелерді ... ... ... орбитальдардың
маңызы өте зор. Қарама - қарсы таңбамен алынған ең жоғарғы ... ... ... иондау энергиясын береді, ал ең төменгі
бос молекулалық орбитальдың энергиясы ... ... ... к ... ... каучукты және лак шайырларын еріткіш ретінде қолданады. Бензол
стиролды синтездеуге қолданылады. Ал ... ... ... ... ... (фенол мен ацетон өндіруде ... ... ... және ... ... ... ... бояғыштарды, фармацевтикалық
препараттарды ... ... ... ... ... ... ... малеин
ангидридін (полиэфирлі шайырлар өндірісінде қолданылады) өндіруде шикізат
ретінде ... ... ... ... ... ... бұл жұмысымызда бензол молекуласының электрондық құрылысын МПДП
әдісімен есептеп,нәтижелерге талдаулар жүргіздік.
Жұмыс екі ... ... ... бөлімінде бензолдың физикалық-
химиялық қасиеттері,алыну жолдары,қолдану бағыттары және ... ... ... ... ... мен ... жасалған.Осы бөлімде есептеу әдістерінің мүмкіншіліктері және ... ... ... ... ... екінші бөлімінде негізінен бензол молекуласының электрондық
құрылысының есептеу нәтижелері келтіріліп,оларға талдаулар жүргізілген.
Зерттеу ... ... ... ... ... жұмысы қорытындыланып,пайдаланылған әдебиеттер тізімі
келтіріліп,жұмысқа қосымшалар берілген.
1. Әдебиеттік шолу
1.1.Органикалық ... ... ... эерттеу әдістері
Органикалық қосылыстардың электрондық күйлерін эерттеуге соңғы кезеңде
көптеген жаңа физикалық ... атап ... ... ... резонанс,масс-спектрометрия т.б. көптеп
қолданылады. Химик-органиктер көп қолданатын ... ... ... ... таралған. Органикалық қосылыстардың жұтылу
(сіңірілу) спектрлері, олардың ... ... және ... ... роль ... ... спектрлері ... ... ... ... ... пайда болады.
Заттар сәулелунумен өзара әрекеттескенде энергия ... және ... ... Жарық квантының энергиясы Планк
формуласымен анықталатыны белгілі:
ε = h ν (1), ... һ ... ... ν – ... ... жиілігі, сәулеленудің сіңірілуі энергиясы
зат молекуласының екі ... ... ... тең ... ... орын ... қосылыстардың молекулаларының электрондық ... ... ... ... ... ... Әр ... молекулаларының иондау потенциалдарын салыстыра ... ... ... ... орналастырып мынандай қатардың орын
алатыны белгілі болды: σ < π< n. σ - ... ... ... ... ... ... π – орбитальда
қос және үш байланыстың байланыстыратын электрондары орналастырады, ал n ... ... ... ... гетероатомдардың бөлінбеген электрондық
жұптары орналасады.
Органикалық қосылыстарды қоздырған кезде бұл электрондар энергиясы
бойынша жоғары ... ... π* және σ* ... ... Сонымен, барлық қосылыстарда келесі электрондық өтулер орын ... ... ең ... n* ... қосылыстар)
π→ π* (алкндерде, алкиндерде, карбонилдік қосылыстар ... → π* ... ... → σ* ... ... ... ... энергиялары өте
күрделі.
Органикалық қосылыстар қозған кезде электрондар ең ... ... ... ең ... бос молекулалық орбитальға өтеді, бұл
өтуге сәйкес келетін спектрде сіңірілу жолағы пайда болады.
1.2. Бензол молекуласының кеңістіктік ... ... ... ... ... ... қарастырайық. Бензол молекуласының сақинасы sp2 – гибридтелген
алты көміртегі атомы атомдық орбитальдарымен ... ... ... үш ... орбитальдары арқылы көрші екі көміртегі атомымен және
бір сутегі атомымен байланыс түзеді(1- сур.). Сонымен бірге әрбір көміртегі
атомының ... pz – ... ... бар. ... ... ... атомдық орбитальдары астасуы арқылы π – байланыс ... және ІІ ... D3h ... дара және қос ... атомдары физикалық қасиеттері бойынша (мысалы байланыс ұзындығы)
бір – бірінен айрықша болады. Дегенмен, ... ... ... ...... ... бірдей екндіктері
және ол байланыстар дара байланыс және қос байланыстан айрықша болатындығы
белгілі болды. Мысалы, этан ... ... ... қосылыстардағы әр түрлі байланыстардың
түзілуі.
С – С байланыс ұзындығы 0,154 нм, ал ... ... С = ... ... 0,134 нм ... болса, бензол сақинасындағы көміртегі –
көміртегі ... 0,140 нм. ... ... ... ... көміртегі байланыстарының өзара теңдігі бензол молекуласының симметриясын
D6h болатындығын көрсетеді. Бұл ... ... ... ... ... ... ... π электрондық жуықтауда
Бензол молекуласын ең ... ... ... ... ... ... (МО АОСК) тұрғысынан қарастырайық. Бұл
әдісте π электрондық жуықтау қолданылады. Мұндай есептеу әдісін Хюккельдің
қарапайым ... (МОХ) деп ... ... қарапайым әдісімен
қарастырылған ... ... ... және ... көптеп келтірілген. Қазіргі кезеңде бұл ... ... ... ... ... айта
кеткеніміз жөн. Дегенмен, Хюккельдің қарапайым әдісі көптеген химиялық
мәселелерді шешуде ... ... ... айтқан дұрыс.
Молекулалық орбитальды көміртегі атомдарының pz – атомдық орбитальдары
сызықтық комбинациясы түрінде қарастырайық:
мұндағы: ψі – ... ... ... ... ... – көміртегі атомдарының 2pz – атомдық орбитальдары,
Сіν – шамалары ... ... ... ... ... ... барлық алты көміртегі атомдарын ... ... ... - ... бензол молекуласының қарастырылған жуықтаудағы энергия
мәндері келтірілген. Е0 ... ... ... 2 pz – ... ... ... ... мәні Е1 = Е0 + 2β, ... β ... ... көміртегі атомдарының резонанстық интегралдары.
Резонанстық интегралдың шамасы теріс екендігін айтуымыз
керек. - π ... ... ... ... ... ... ... операторы деп те атайды. Келесі деңгейлердің ... ... = Е0 + ... = Е0 – ... = Е0 – ... және E4,5 екі ретті туындаған. Бензол сақинасының алты ... ... ... ең ... ... ... ... сәйкес орналасады. Ең төменгі деңгейде екі электрон ал екі ретті
туындаған E2,3 – төрт ... ... Бұл ... ... МО ... ... өйткені олардың энергиясы Е0
энергиясынан төмен.
Сонымен, 6 π электрондардан энергияларының қосындысы берілген жуықтауда
былай ... + 2 β) + 4(Е0 + β) = 6 Е0 + 8 ... ... белгілі бір байланыстарға шоғырланған болса, онда π
электронның энергиясы Е0 + β болар еді, ал ...... ... + 6β болар еді. Бұл энергия шоғырланбаған электрондардың энергиясынан
∆E = -2 β ... ... ... ... бензол молекуласының делокализация
энергиясы деп атайды.
Делокализацияланған орбитальдарды басқаша келтіруге болады. ... 1– ... ... Ол дұрыс екі алты ... ... ... бірі ... жазықтығының үстінде, ал екіншісі
жазықтықтың ... ... ... ... электрондар дұрыс алты
бұрыштың бойымен қозғалады, ... олар ... ... ... ... ... ... мәліметтермен дәлелденеді.
Е
2 - сур. Бензол молекуласының энергетикалық деңгейлері.
2 – ... ... ... π – ... жуықтаудағы
энергетикалық деңгейлері келтірілген. Суреттен молекуланың ЖТМО және ... екі ... ... ... Бұл ... орбитальдардың
атомдық құрамына, құрылымына және химияда ... ... ... боламыз.
1.4. Бензолдың сіңіру спектрлері
Бензол және оның туындыларының жұтылу спектрлері, химиялық қасиеттері
сәйкес алифатты ... ... ... ... ... ... қарастырайық.
Бензол ароматты жүйелердің ең қарапайымы, оның спектрлерінде үш жұтылу
жолағы байқалады. Олардың екі жолағының интенсивтілігі жоғары: біріншісінің
максимумы 55 500 см -1(180 нм) ... ... 49 000 - 52 000 см ... 204 нм) ... ... 33 000 – 43 500 см -1(230 - 270 нм) ... ... жолақтың интенсивтілігі алдынғыларға қарағанда әлде
қайда төмен.
Бензол ... ... 3– ... ... және ол ... аналогы гексатриен – 1,3,5 молекуласының спектріне қарағанда өте
айрықша. Бұдан молекуладағы ... ... және бұл ... ... әр ... ... ... Бензолдың физикалық- химиялық қасиеттері
Бензол сипаттамалы иісі бар түссіз сүйық, еру температурасы 5,4 оС , ал
қайнау температурасы 80,1оС. Жанғанда түтінді ... ... Іс ... ... ... көптеген органикалық еріткіштермен жақсы араласады.
Бензолдың булары – улы. ... ... ... ... орнықты.
Нитрлеу реакциясы (өнімі – нитробензол), ... ... ... реакциясына қарағанда жеңіл жүреді.
Бензолдың хлормен реакция механизмі және алынатын өнімдер реакцияны
жүргізу шарттарына байланысты. Катализатор ретінде ... ... хлор ... ... ... ... түзіледі, басқа
катализатор қолданғанда немесе ультракүлгін сәулелермен ... алу ... ... ... ... қоспасы түзіледі.
Фридель – Крафтс реакциясы жәрдемімен бензолды басқа ... ... ... түрлендіруге болады.
Бензолдың алыну жолдары
Бензолды алғаш рет 1825 ж. ағылшын физигі Фарадей бөліп алған. Бензолды
алудың келесі жолдарын атап көрсетуге болады:
1) ... ... және ... ... ... мұнайды айдау
барысында бензин фракцияларынан бензолды бөліп ... ... ... ... ... ... өнім ... бензол түзіледі;
3) кокстік газдан немесе таскөмірлік шайырлардан алуға болады;
4) ацетиленді қыздырылған ... ... ... 3С2Н2 → ... фенилдиазонның тұздарын қалайы(ІІ) хлоридінің жәрдемімен тотықсыздандыру
кезінде бензол бөлінеді;
Бензолдың қолданылуы
Бензол каучукты және лак ... ... ... қолданады. Бензол
стиролды синтездеуге қолданылады. Ал стирол полистиролды ... ... ... ... мен ... ... қолданылады),
циклогександы (циклогексанол, капролактама және полиамидтерді өндіруде
қолданылады), нитробензолды ... ... ... өндіруде қолданылады), ... ... ... ... қолданылады), малеин
ангидридін (полиэфирлі шайырлар өндірісінде ... ... ... ... және бензол туындыларын синтездеудің бір жолы ретінде Фридель ... ... ... AlCl3 ... BF3 ... ... ... алкендермен немесе ацилгалогенидтерімен өзара
әрекеттесіп нәтижесінде бензол ядросына алкин радикалы енеді.
+ Cl─CH2─CH3 → ─ ... ... ... CH2=CH2 → ─ ... ... Cl ─CO ─ CH3 → ─CO ─ CH3 + ... ... реакциялар өндірісте кеңінен қолданылады.
Ароматты қосылыстардың ең қарапайымы болып ... ... ... С6Н6. ... алты ... атомдары өзара байланысып
сақина құрайды.
Бензол молекуласының моделі және есептеуге қажетті атомдардың
номерленуі
Н11
Н9
С4
С2
С6
С1
Н12
Н7
С3
С5
Н10
Н8
Суретте есептеуге қажетті бензол молекуласындағы ... ... ... ... ... құрылысын есептеу.
2.1. Квантты химияның есептеу әдістері.
Химияның теориялық мәселелері квантты химияда қарастырылады. ... ... ... ... ... ... ион, ... және
т.б.) Шредингер теңдеуін жуықтап шешіп, жүйені сипаттайтын толқындық
функциялар мен МО ... алу. Егер ... осы ... ... ... онда жүйені сипаттайтын барлық физикалық-химиялық шамаларды
толығымен анықтауға болады ... ... ... ... ... ... 2 ... топқа бөлінеді:
1) эмпирикалық емес есептеу әдістері (неэмпирические методы, «ав
initio»)
2) ... ... ... ... ... әдістерінің бірінші тобында Шредингер тендеуін жуықтап шешу
үшін ешбір ... ... ... Бұл топ әдістерінің
аз атомды жүйелерді қарастыруға ғана мүмкіншіліктері бар. Сонымен бірге өте
ұзақ уақыт есептеуді қажет ... Көп ... ... емес ... ... эксперименттік материалдармен сәйкес келмеуі де мүмкін.
Қазіргі кезеңде есептеу әдістерінің бұл тобы даму ... ... бұл ... көп ... ... ... әдістерінің екінші тобы яғни жартылай эмпирикалық әдістерінде
есептеулерді ... үшін ... өте аз ... ... ... кетеді, ал кейбір мүшелерді ... ... ... ... ... тартқыштығы)
ауыстырылады. Сонда есептеулер әлдеқайда жеңілденеді.
Химия салаларында есептеудің осы әдістері көптеп қолданылады. Біз бұл
жұмысымызда есептеу ... ... ... ... ... олар ... жұмыстарды қарастырып, кванттық химия есептеу
әдістерінің мүмкіншіліктеріне шолулар жүргіземіз.
Квантты химия ... ... ... ... жуықтау және
параметрлеу әдістерімен көптеген арнаулы әдебиеттерден ... ... ... ... химияның есептеу мүмкіншілігі молекулалық орбитальдар әдісіне
немесе валентті байланыс әдісіне негізделген. Молекулалық орбиталь
ядролар мен ... ... ... бір ... ... ... ... бірэлектронды толқындық функциямен анықталады.
Молекулалық орбитальды ... ... ... ... ... ... ретінде қарастыруға толық негіздеме
бар:
Молекулалық орбитальдар атомдық орбитальдардың сызықтық ... ... ... қазіргі кезенде кең қолданылады. Молекулалық ... көп ... ... ... бір ... ... ... көбейтіндісі түрінде
келтіріледі. Ол жабық электронды қабатты жүйелер үшін Слейтер ... ... ... ... Хартри-Фок әдісі осыған
негізделген.
Хартри-Фок әдісінің негізгі ... ... ... ... ... Бұл кемшілік конфигурациялық өзара әрекеттесу
(КӨӘ) әдісінде есепке алынады ... ... ... әдістерін дұрыс қолдана білген жағдайда
олардың химиялық мәселелерді шешуде беретін ... мол ... ... ... ... ... ... пайдаланып
зерттелетін жүйе үшін келесі шамаларды анықгауға болады:
І. Молекуланың толқындық функциялар жиынын және меншікті ... ... ... ... электрон тығыздығы.
З. Молекуланың геометриясын (байланыс ұзындықгары, байланыс ... Егер ... ... ... онда оның дипольдық моментін анықтауға
болады.
5. Квантты химиялық есептеулердің ең бір ... ... ... ... ... ... комплекстердің электрондық
құрылыстарын есептеп, олардың сипаттамаларын анықтауға мүмкіншілік береді.
б. Квантты ... ... ... ... ... жасайды.
7. Адсорбциялық комплекстердің электрондық ... ... ... ... ... ... үшін маңызды болып, ЖТМО және ТБМО энергиялары мен ... ... ... ... ЖТМО энергиясы (қарама-қарсы таңбамен)
молекуланың иондау энергиясын береді. ТБМО энергиясының мәні молекуланың
электрон ... ... ...... полярлы молекулалардың дипольдық моментінің шамалары
жартылай эмпирикалық ППДП/2, эмпирикалық емес (ab initio) ... ... ... ... нәтижелерімен
салыстырылған.
2.1 – кесте. Молекулалардың дипольдық мометтері, D
|Қосылыстар ... |ab initio ... ... |-6,16 |-6,002 |-5,882 ... |-0,67 |-0,282 |- ... |1,87 |1,773 |1,460 ... |1,78 |1,780 |1,660 ... |1,86 |1,942 |1,819 ... |-0,64 |-0,077 |-0,112 ... |2,10 |1,997 |1,846 ... |1,97 |1,760 |1,468 ... |2,48 |2,110 |2,986 ... |1,94 |- |1,690 ... |1,98 |1,006 |2,339 ... |1,66 |- |1,645 ... |5,33 |- |4,280 ...... ... ... және ППДП/2 әдісімен
есептелген геометриясы нәтижелерін салыстыру
|молекула |байла- ... ... Ǻ ... ... мәні, градус |
| |ныс | ... | |
| | | | ... ... |
| | ... ... | | | ... |С-С |1.46 |1,52 |НСС |111,5 |110,5 |
| |С-Н |1.12 |1,10 |НСН |106,5 |107,8 ... |С=С |1.32 |1,338 |НСС |123,3 |122,3 |
| |С-Н |1.110 |1,086 | | | ... |С≡С |1.198 |1,206 |НСС |180,0 |180,0 |
| |С-Н |1.093 |1,058 | | | ... |C-N |1.41 |1,47 |CNH |108,7 |112,3 |
| |C-H |1.12 |1,09 |HNH |104,2 |105,8 |
| |N-H |1.07 |1,01 | | | ... |O-O |1.22 |1,47 |OOH |105,0 |94,8 |
| |O-H |1.04 |0,95 | | | ...... кейбір молекулалардың геометриясының ... және ... ... бұрыштар) есептелген нәтижелері және
олардың экспериментальдық мәліметтері өзара салыстырылған.
Есептеу ... ... ... ... ... сәйкестігі зерттеу жұмыстарына квантты химиялық есептеу
әдістерін алуға толық негіздеме болады.
2.2. Жартылай эмпирикалық МПДП (MNDO) әдісі
ППДП/2, МЧПДП/3 және МПДП ... ... ... ... және
оның әріптестері енгізді, бұл әдістер ... ... ... ... ... [5-7,9]. МПДП әдісі ПДДП
жуықтауларын негізге алған. ... ... бір ғана ... ... ... бір центрлік интегралдық тебілуден есептеу
жүргізіледі. ... ... ... ... ... ... әдіс ... әдісіндегі бірқатар жүйелі қателіктерді
жібермеуге мүмкіндік туғызады. ... ... ... ... р-орбитальдардың кеңістіктегі бағытталуы екі
электронды интегралдардың шығару жолдарында бөлінбеген ... ... анық ... ... ... ... МЧПДП/3-тің алдындағы негізгі артықшылығы біріншісінде
тек дербес атомдардың параметрлері қолданылады. Сонымен қатар ... ... ... мен ... ... ... да және ... көршілес атомдардың бөлінбеген жұптары бар шексіз қосылыстар мен
молекулалардың есептеулерін де құрайды. Сонымен қатар МПДП ... ... ... ... және МО ... дұрыс жалғасын бере алады.
МПДП әдісі МЧПДП/3 әдісімен салыстырғанда екі жөне үш ... ... ... Ал, олар шексіз қосылыстардың ... ... ... ... ... ... ... келесі бөлімдерінде квантты химиялық әдістерді
пайдаланып шешілген ... ... ... зерттеу жұмыстары
университетіміздің химия кафедраларында орындалғанын айта кеткеніміз жөн.
2.3. Бензол молекуласының электрондық құрылысын есептеу ... ... ... ... 30 ... электрон бар(6х4=24 көміртегі
атомдарының және 6х1=6 сутегі атомдарының), олар 15 молекулалық орбитальға
орналасады. Қарама – ... ... ... 15-ші МО ... ... ... энергиясын береді, ал 16-шы МО энергиясы бензол
молекуласының электрон тартқыштығымен (сродство к ... ...... ... молекуласының МПДП әдісімен есептелген электрондық
құрылысының негізгі ... ... Атап ... ... ... ... ... жылуы, электрондық энергиясы,
ядролық энергиясы, ең ... ... ... ... және ... бос молекулалық орбиталінің энергиялары, бензол молекуласындағы
көміртегі – көміртегі, көміртегі – ... ... ... ... ... ... молекуланың толық энергиясы ЕТ=-851.54002 эВ,
ал молекуланың түзілу жылуы ∆Нf =21.19775 ккал/моль. Қолданылған әдіспен
есептелген ... ... ... – көміртегі байланысының
ұзындығы 0,141 нм, ал ...... ... ... 0,109 ... көміртегі атомдарындағы зарядтың мәні -.05933,ал сутегі
атомдарында осындай оң мәндегі зарядтар шоғырланған.
2.3.1 – ... ... ... МПДП ... ... ... ... ... ... ... , эВ ... ... жылуы , ккал/моль |21.20 ... ... , эВ ... ... ... , эВ ... ... эВ |-9,39 ... эВ |0,37 ... –С ), нм |0,140 ... –Н), нм |0,109 |
| | ... ... молекуласының молекулалық орбитальдары
Есептеулер бойынша, бензол молекуласының ең ... ... мен ең ... бос ... ... екі ... Молекулалық орбитальдың энергиясы – 9,39 эВ. Яғни ... ... ... ... – қарсы таңбамен алынған ... тең. ... ... иондану энергиясының
экспериментальдық мәні 9,48 эВ, ... ... ... өте жақсы.
Есептеулер көрсеткендей, бензол молекуласының ең төменгі бос
молекулалық орбиталы да екі ... ... бұл ... ... ... ... ... салыстырылады.
2.4.1 – кесте. Есептелген бензол молекуласының молекулалық орбитальдар
энергиялары.
|МО реті |МО энергиясы, эВ |МО реті |МО ... эв |
|1 ... |9 ... |
|2 ... |10 ... |
|3 ... |11 ... |
|4 ... |12 ... |
|5 ... |13 ... |
|6 ... |14 ... |
|7 ... |15 ... |
|8 ... |16 |.36786 ... ... ЖТМО ... ... ... ... =0,500 (2рх С1) + 0,500 (2рх С3)- 500(2рх С5)-0,500(2рхС6)
(ЖТМО) =0,289 (2рх С1) + 0,5577 (2рх С2) ... ... = ... С1) ... С2) – 0,288 (2рхС3)-
0,288(2рхС4)+0,577(2рхС5)-0,288(2рхС6)
(ТБМО) = 0,5(2рх С1) - 0,500(2рх С3) - 0,500 ... ... ... ... ... реакцияларды электрон не
ең жоғарғы молекулалық орбитальдан кетеді, не ең төменгі бос ... ... Осы екі ... ... ... ... келе қай ... әлсіреп, қай байланыстың күшеюін ... ... ... ... молекуласының реакцияға қабілеттілігін
бағалауға болады.
Қорытынды
Бензол молекуласының электрондық құрылысын МПДП ... ... ... ... ... молекуласының толық энергиясы, түзілу жылуы, МО жиыны,
геометриясы, атомдарындағы ... ... ... ... химиялық шамалар экспериментальдық мәліметтермен
салыстырылып, сәйкестігі ... ... ... ... ... өте маңызды
молекуланың ең ЖТМО және ТБМО ... ... Ең ЖТМО және ТБМО екі ... ... ... ... ... бензол молекуласыының қатысуымен жүретін
химиялық реакциялардың ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР
1. Дункен, В. Лыгин. Квантовая химия адсорбции на поверхности ... Мир., ... М. ... Теория молекулярных орбиталей в органической химии. М.;
Мир, 1972.
3. В.А. Губанов, В.П. Жуков, А.О. ... ... ... ... в ... ... - М.: Наука, 1976.
4. Pople J.A., Beveridge D.L. Approximate Molecular Orbital Theory.-
N.Y. Mc. Graw-Hill, 1970.
5. В.И. Минкин, Б.Я. ... Р.М. ... ... ... ... Высшая школа. 1979.
6. Квантовохимические методы расчета молекул. Под ред. ... ... ... ... ... ... ... структуры. Под ред. Дж.
Сигала. В 2-х кн. М.: Мир, ... О.Я. ... ... ... М.: ... ... Т. ... Компьютерная химия.- М.: Мир, 1990.
10. Ю.Органическая электрохимия. Под ред. М. Бейзера и Х. ... В ... М.: Мир, ... А.П. ... М.Я. ... К.А. ... Электрохимический
синтезорганических соединений.- Л.: Химия, 1976.
12. Н.С. Простаков, Л.А. Гайворонская. Успехи ... 1976. ... ... P. ... ... М.: Мир, 1975, ... ... химика. М.: Госхимиздат, 1972,т.1,с.351.
15. Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики. М.; ... ... ... Р. ... химия. М.; Мир, 1985.
17. Заградник Р., Полак Р. Основы квантовой химии. М.; 1979.
18. Маррел Д., Кеттл С., Теддер Д. ... ... М.; Мир, ... ... ... ... ... молекул. Изд – во
ЛГУ. 1969.
20. А.Финч, П.Гейтс, ... ... ... Применение
длинноволновой ИК – спектроскопии в химии. М.; Мир, ... ... ... ... ... 1
Бензол молекуласының МПДП әдісімен есептелген нәтижелері
**бензол МПДП**
Меншікті мәдер мен ... ... МО 1 2 3 4 5 6
7 8 9 ... ... ... -23.27419 -23.27110
-17.52807 -16.78610 -15.20534 -14.45073 ... .38229 -.43861 -.25421 -.19449 ... -.21703 .00005 -.02685 ... .00000 .00000 .00000 .00000 ... .00000 .00000 .00000 ... -.10452 .02335 .01352 -.05912 ... -.19873 -.00069 .22260 ... -.00000 -.10083 .17389 -.28220 ... -.00001 .40836 .10691 ... .38225 .00090 -.50688 .38922 ... .21709 .00000 -.05413 ... .00000 .00000 .00000 .00000 ... .00000 .00000 .00000 ... -.05227 -.17409 .01321 .05918 ... .10003 -.35342 .22222 ... .09053 -.10045 -.02359 -.10252 ... -.17326 -.20405 -.38489 ... .38225 -.43946 .25271 -.19458 ... .21704 .00002 .02689 ... .00000 .00000 .00000 .00000 ... .00000 .00000 .00000 ... -.05221 -.07514 -.15764 -.27391 ... .09965 .35320 -.20420 ... -.09051 .07037 .07553 .08988 ... .17297 -.20488 -.13896 ... .38229 .43951 -.25265 -.19447 ... -.21703 -.00005 -.02686 ... .00000 .00000 .00000 .00000 ... .00000 .00000 .00000 ... .05226 -.07509 -.15762 .27396 ... .09938 .35331 -.20390 ... .09051 .07037 .07548 -.08991 ... .17210 -.20478 -.13937 ... .38209 -.00090 .50702 .38923 ... -.21696 .00000 .05414 ... .00000 .00000 .00000 .00000 ... .00000 .00000 .00000 ... .05226 -.17398 .01323 -.05920 ... .09964 -.35336 .22242 ... -.09052 -.10039 -.02363 .10257 ... -.17258 -.20401 -.38522 ... .38225 .43856 .25427 -.19460 ... .21704 -.00002 .02688 ... .00000 .00000 .00000 .00000 ... .00000 .00000 .00000 ... .10449 .02333 .01349 .05912 ... -.19962 -.00083 .22240 ... -.00004 -.10087 .17393 .28214 ... .00019 .40832 .10737 ... .09820 -.16234 -.09409 -.12413 ... -.28208 -.00052 .17155 ... .09816 .00033 -.18757 .24842 ... .28309 .00000 .34209 ... .09819 -.16267 .09355 -.12417 ... .28275 -.00065 -.17140 ... .09820 .16267 -.09352 -.12411 ... -.28208 .00052 .17158 ... .09815 -.00033 .18768 .24853 ... -.28249 .00000 -.34242 ... .09819 .16233 .09413 -.12418 ... .28275 .00065 -.17136 ... МО 11 12 13 14 15 ... 18 19 ... -12.48050 -12.47647 -9.39267 ... .36948 2.67710 3.92287 ... .00000 -.00203 -.00363 .00000 ... .00000 .00000 -.03603 ... .40832 .00000 .00000 .50001 ... .49997 -.40831 .00000 ... .00000 .15705 .27191 .00000 ... .00000 .00000 -.30905 ... .00000 -.31002 .17896 .00000 ... .00000 .00000 -.13839 ... .00000 .00421 .00000 .00000 ... .00000 .00000 .00000 ... .40831 .00000 .00000 -.00003 ... .00001 .40832 .00000 ... .00000 -.15726 -.30988 .00000 ... .00000 .00000 -.23953 ... .00000 .27239 -.17891 .00000 ... .00000 .00000 -.13829 ... .00000 -.00217 .00374 .00000 ... .00000 .00000 -.03581 ... .40822 .00000 .00000 .49999 ... -.50003 .40821 .00000 ... .00000 -.18973 -.29119 .00000 ... .00000 .00000 -.27450 ... .00000 .29115 -.14623 .00000 ... .00000 .00000 -.19861 ... .00000 -.00203 .00363 .00000 ... .00000 .00000 .03603 ... .40832 .00000 .00000 -.50004 ... -.49999 -.40831 .00000 ... .00000 .18995 .29094 .00000 ... .00000 .00000 -.27438 ... .00000 -.29102 .14599 .00000 ... .00000 .00000 -.19845 ... .00000 .00417 .00000 .00000 ... .00000 .00000 .00000 ... .40809 .00000 .00000 .00003 ... .00001 -.40813 .00000 ... .00000 .15696 .31013 .00000 ... .00000 .00000 -.23981 ... .00000 -.27186 .17905 .00000 ... .00000 .00000 -.13845 ... .00000 -.00217 -.00374 .00000 ... .00000 .00000 .03581 ... .40822 .00000 .00000 -.49996 ... .50001 .40821 .00000 ... .00000 -.15728 -.27224 .00000 ... .00000 .00000 -.30926 ... .00000 .30989 -.17905 .00000 ... .00000 .00000 -.13841 ... .00000 .16311 .28245 .00000 ... .00000 .00000 .30934 ... .00000 -.32656 -.00000 .00000 ... .00000 .00000 .00000 ... .00000 .16322 -.28270 .00000 ... .00000 .00000 .30932 ... .00000 .16311 -.28245 .00000 ... .00000 .00000 -.30933 ... .00000 -.32598 -.00000 .00000 ... .00000 .00000 -.00000 ... .00000 .16322 .28271 .00000 ... .00000 .00000 -.30932 ... МО 21 22 23 24 25 ... 28 29 ... 4.89506 4.94588 4.94605 ... 5.83069 6.16539 6.16644 ... -.14085 -.23778 -.03135 -.05820 ... -.36380 -.23255 -.13369 ... .00000 .00000 .00000 .00000 ... .00000 .00000 .00000 ... -.22340 -.15862 -.21617 -.37728 ... .15220 -.07377 -.04315 ... -.00063 -.00022 -.03775 .02173 ... -.16089 .22420 -.38832 ... -.14130 .23808 .06529 .00000 ... -.00098 .00001 -.26781 ... .00000 .00000 .00000 .00000 ... .00000 .00000 .00000 ... -.11129 .08020 .21703 -.03817 ... .26587 .38908 -.04239 ... .19275 -.13890 -.37591 -.02205 ... .15303 .22463 .07346 ... -.14095 .23704 -.03562 .05807 ... .36567 -.23119 .13350 ... .00000 .00000 .00000 .00000 ... .00000 .00000 .00000 ... -.11202 .07686 -.14252 .16983 ... .06151 .15690 .35811 ... -.19421 .13404 -.17036 .33746 ... -.21115 -.17666 -.15688 ... -.14085 -.23778 -.03135 .05820 ... .36477 .23256 -.13367 ... .00000 .00000 .00000 .00000 ... .00000 .00000 .00000 ... .11224 .07950 .14078 -.16982 ... -.06195 .15725 .35789 ... .19316 .13726 .16835 -.33760 ... .21198 -.17597 -.15680 ... -.14130 -.23701 .06961 .00000 ... -.00098 -.00001 .26827 ... .00000 .00000 .00000 .00000 ... .00000 .00000 .00000 ... .11159 .07633 -.21869 .03827 ... -.26720 .38755 -.04237 ... -.19327 -.13220 .37879 .02211 ... -.15379 .22375 .07342 ... -.14095 .23704 -.03562 -.05807 ... -.36470 .23118 .13352 ... .00000 .00000 .00000 .00000 ... .00000 .00000 .00000 ... .22420 -.15451 .21878 .37718 ... -.15170 -.07454 -.04320 ... -.00009 .00046 .03825 -.02165 ... .16010 .22424 -.38856 ... .31094 .29462 .18234 .32084 ... .14415 .20005 .11546 ... .31059 -.29613 -.36788 -.00001 ... .00039 -.00001 .23027 ... .31167 -.29100 .18742 -.32065 ... -.14547 .19965 -.11538 ... .31095 .29462 .18236 -.32083 ... -.14453 -.20006 .11545 ... .31121 .28974 -.37364 -.00001 ... .00039 .00001 -.23065 ... .31167 -.29099 .18741 .32066 ... .14508 -.19965 -.11539 ... ... ... 2 3 4 5 6
7 8 9 ... ... .00000 1.00007
3 .03755 .00000 ... -.00002 .00000 .00001 ... .30779 .00000 -.23198 -.41033 ... .00000 .66664 .00000 .00000 ... .23929 .00000 -.08155 -.32702 ... ... .40610 .00000 -.32390 -.45751 ... -.00961 .92995
9 .30790 .00000 -.23212 .41034 ... -.02136 -.03133 ... .00000 .66673 .00000 .00000 ... .00000 .00000 .00000 ... .23926 .00000 -.08150 .32691 ... -.01192 -.03112 .01872 ... -.40614 .00000 .32402 -.45737 ... .03112 .02982 .03248 ... -.02361 .00000 .01645 .03415 ... -.47134 -.00418 -.01758 ... .00000 -.00002 .00000 .00000 ... .00000 .00000 .00000 ... -.03780 .00000 .01937 .04921 ... -.64538 -.00150 -.00769 ... .00283 .00000 -.01306 -.00150 ... .00162 .10632 -.01332 ... -.02362 .00000 .01649 -.03417 ... .00770 -.01333 .30774 ... .00000 -.00003 .00000 .00000 ... .00000 .00000 .00000 ... -.03783 .00000 .01942 -.04922 ... -.01346 -.01798 .47136 ... -.00281 .00000 .01302 -.00147 ... -.01798 .00730 .00411 ... -.01758 .00000 .01538 .00000 ... .03781 .00283 -.02360 ... .00000 -.33327 .00000 .00000 ... .00000 .00000 .00000 ... -.01537 .00000 .01764 .00001 ... .01938 .01305 -.01642 ... .00000 .00000 .00001 -.02384 ... -.04920 -.00148 -.03415 ... .55421 .00000 .81015 .00006 ... -.03984 -.07122 -.05357 ... -.05357 .00000 .04176 .07015 ... .40506 -.70158 .03850 ... -.05356 .00000 .04177 -.07010 ... .03309 .05084 .55415 ... .03850 .00000 -.02746 -.05405 ... .08160 -.00111 .00251 ... .03848 .00000 -.02746 .05403 ... -.00210 .00363 -.05358 ... .00251 .00000 -.00420 .00001 ... -.06057 -.00324 .03849 ... 12 13 14 15 ... 18 19 ... ... .00964 ... .00769 .01331 ... .00000 .00000 .00000 ... -.01346 .01797 -.01875 .00000 ... .01796 .00726 -.03253 .00000 ... -.47126 .00433 -.02362 .00000 ... ... .00000 .00000 .00000 -.00003 ... .00000 1.00000
19 -.64544 .00173 .02135 .00000 ... -.01880 .00000 ... -.00139 .10628 .03136 .00000 ... .03256 .00000 -.00961 ... .03779 -.00285 .30790 .00000 ... .30774 .00000 -.23924 ... .00000 .00000 .00000 .66673 ... .00000 .66664 .00000 ... .01934 -.01308 .23209 .00000 ... .23188 .00000 -.08150 ... .04920 -.00151 -.41027 .00000 ... .41029 .00000 -.32698 ... -.03980 .07122 .03850 .00000 ... .03851 .00000 .06059 ... .03307 -.05082 -.05357 .00000 ... .00251 .00000 .00210 ... .40518 .70161 .00251 .00000 ... -.05352 .00000 -.08161 ... -.00209 -.00364 .55421 .00000 ... .03851 .00000 -.03309 ... .08164 .00108 .03848 .00000 ... .55444 .00000 -.40499 ... -.06053 .00325 -.05356 .00000 ... -.05352 .00000 .03983 ... 22 23 24 25 ... 28 29 ... ... .00000 ... -.03749 .00000 .93554
24 .00003 .00000 .00001 ... .00251 .00000 .00419 -.00001 ... .03850 .00000 .02747 -.05405 ... .03849 .00000 .02745 .05405 ... .94078
28 -.05357 .00000 -.04178 .07008 ... .01140 ... -.05358 .00000 -.04176 -.07016 ... -.03562 -.02135 ... .55415 .00000 -.81020 -.00009 ... -.02135 -.03571 -.03562 ... ... 21.19775 ... энергия -851.54002 EV
Электрондық энергия ... ... ... ... EV
Атомдардағы зарядтар
ATOM NO. CHARGE DENSITY
1 -.05933 ... -.05924 ... -.05929 ... -.05933 ... -.05929 4.05929
6 -.05929 ... .05929 ... .05932 ... .05922 ... .05929 ... .05941 ... .05922 ... ... X Y Z ... .00000 -.00002 .00004 ... .00000 -.00006 .00010 ... .00000 -.00008 .00014 ... ... ... (в ангстремах)...
1 2 3 4 5 6
7 8 9 ... ... 1.00000 ... 1.72574 1.40647 ... 1.72593 1.40671 1.40659 ... 1.72567 1.40640 1.40644 2.43622 ... 1.72574 1.40647 2.43609 1.40659 ... 1.72625 1.40711 2.43663 2.81382 ... ... 1.72567 1.40640 2.81287 2.43622 ... 1.40675 .00000
9 2.68968 2.49687 1.09040 2.16814 ... 3.42457 3.90327 ... 2.68998 2.49720 2.16839 1.09049 ... 3.90431 3.42433 2.49704 ... 2.68959 2.49678 2.16804 3.42417 ... 2.16809 3.42393 2.49682 ... 2.68968 2.49687 3.42408 2.16814 ... 3.42457 2.16812 4.32471 ... 2.69006 2.49728 3.42447 3.90399 ... 1.09018 2.16846 4.32507 ... 2.68959 2.49678 3.90325 3.42417 ... 2.16809 1.09038 4.99365 ... 12 13 ... ... 4.99365 ... 2.49703 4.32507 ... 4.32454 2.49682 2.49703 ... МПДП**
Түзілу жылуы ---- 21.19775 ... ... ---- 9.39116 ... момент ---- .00016 ... ... ... 1.4064749 ... ... .7033549 ... ... .7031988 1.2179760
6 ... ... ... ... ... 1.2185904
6 1.0000000 ... ... ... 2.4968728 ... ... ... ... ... 1.2483877 2.1622709
1 ... ... ... ... ... ... ... -2.4967753 ... ... = ... ... ... ... – атомдық орбиталь.
МО – молекулалық орбиталь.
ТБМО – төменгі бос ... ...... толған молекулалық орбиталь.
ППДП – полное пренебережение дифференциальным ...... ... ... ... ... - ... метод частичного пренебережения дифференциальным
перекрыванием.
КӨӘ - конфигурациялық өзара ...... ... ...

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
5 қабатты тұрғын үйдің іргетас құрылысына технологияық карта тұрғызу21 бет
«Алматы-Гүлшад» автомобиль жол бөлігінің құрылысын жобалау59 бет
Ірі құйындар әдісімен пішіндеу12 бет
Азаматтық құрғын құрылысындағы едендер жабындысының құрылымы14 бет
Алматы-Тараз жолы құрылысын экономикалық жобалау26 бет
Ангиологияға кіріспе. Қан тамырларының құрылысының, тармақталуының, жіктелуінің негізгі принциптері. Жүрек дамуы және даму ақаулары4 бет
Антропогендік стрессорлардың өсімдіктер мен жануарлардың морфологиялық құрылысына әсері7 бет
Арендер мен бензол13 бет
Ақуыз молекуласының құрамына кіретін аминқышқылдар5 бет
Бастауыш мектепте сөйлемді ойын әдісімен оқыту жолдары52 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь