Білім беру мазмұнына қойылатын талаптар

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 2

1 ТАРАУ. БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
1.1. Білім беру жүйесінің жай.күйін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
1.2. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің
педагогикалық қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
1.3. Білім бағдарламасын іске асыру кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24

2 ТАРАУ. ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ПЕДАГОГ МАМАНДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
2.1. Мұғалімнің ақпараттық.коммуникациялық құзырлығы
мен ақпараттық мәдениетін қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34
2.2. Білім берудегі ақпараттық технологиялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...50
2.3. Білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...77

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .79

ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .81
Тәуелсіз Қазақстан мемлекеті дамыған 50 елдің қатарына кіру үшін ең алдымен білім беру жүйесінің реформалау қажет. Қоғамның даму деңгейін, елдің экономикалық қуаты, ұлттық қауіпсіздік білім беру жүйесінің қалыптасуына маңызды рол атқарады.
Қазақстандық білім беру жүйесі оның әлемдік білім беру кеңістігінде лайықты орын алуына мүмкіндік бермейтін ескірген әдіснамалық базасы, құрылымы мен мазмұны білім беру саласында жаңарту қажет. Қазіргі таңда білім беру мазмұны фактологиялық күйінде қалып отыр. Оқитындарды қоғам өміріне құзіретті, жауапты әрі шығармашылық тұрғыдан қатыстыра отырып даярлауға бағдарланбаған. Өңірлік деңгейде білім беруді басқарудың біріздендірілген жүйесінің болмауы, білім беру бөлімдерінде мамандардың штатт санының жетіспеушілігі білім беруді басқарудың тиімділігіне кері әсер тигізіп отыр.
Әлемнің алдындағы қатарлы елдерінде жоғары және жоғары оқу орныннан кейінгі білім беру жүйесінің дамуын сараптасақ онда кредиттік білім беру жүйесін мамандар даярлауға үш сатылы модульді кеңінен таратқан: бакалавриат, магистратура, Рһ – Д доктарантура. Бұл модуль АҚШ университеттерінде және Европалық көптеген елдерінде қолданылады.
1. Қазақстан Республикасының Орта білімді дамыту тұжырымдамасы. - А., 1997.
3. Қазақстан Республикасының гуманитарлық білім беру тұжырымдамасы. --А., 2004.
4. Жалпы білім беретін мектептің бастауыш сатысындағы білім мазмұнының тұжырымдамасы. — А., 1997.
5. Қазақстан Республикасы 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы. Астана, 2003.
6. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005 -2010 жылдарға арналған Мемлекеттік Бағдарламасы. Астана , 2004.
7. Матрос Д.Ш., Полев Д.М., Мельникова Н.Н.. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий; М.;2001; 30-33 бб.
8. Лебедева М.В., Шилова О.Н.. Что такое ИКТ-компетентность студентов педагогического университета и как ее формировать. Информатика и образование; 2004; № 3; 96-100 бб.
9. Каймин В.А.. Курс информатики: состояние, методика и перспективы. Информатика и образование; 1990; №6; 26-31 бб.
10. Зимин А.Л., Хеннер Е.К.. Повышение квалификаций работников образования в области информационно-коммуникационных технологии. Информатика и образование; 2004; №12; 1-4 бб.
11. Хеннер Е.К., Шестаков А.П.. Информационно-коммуникационная компетентность учителя: структура, требования и система измерения. Информатика и образование; 2004; №12; 5-6 бб.
12. 12-жылдық білім. Журнал. № 8 2006-2007, 18-33 бб.
13. Педагогика. Оқулық. Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті. Алматы 2003 ж.
14. Өстеміров К., Шәметов Н. Кәсіптік педагогика Алматы 2006.
15. Өстеміров К. Кәсіптік оқыту әдістемесі. Алматы. 2006.
16. Құтпанбаев Ә. Кәсіпке оқытатын орта мектептер мен кәсіптік білім беретін бастауыш мектептің бағдарламасы. (Жоба) Мектептегі технология
№ 7 – 8. 13 -25 бет.
17. Климов Е.А. Психолого – педагогические проблемы профессиональной ориентации и професиональной консультации. М. Знание 1983.
18. Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы. Алматы, 1999.
19. Мүсілімов Ә., Сиымова А. Кәсіптік бағдар беруде мектептен тыс жұмыстардың түрлері. Қазақстан Жоғары мектебі. № 3 2002. 89-91 бет.
20. Баймолдаев Т.М. Мектепішілік басқаруду ұйымдастыруды ұйымдастыру құрылымы. Алматы, 2005.
21. Лебедев Н.А. Білім берудегі менеджмент. Алматы, 1998.
22. Баймолдаев Т.М. Менеджмент – басқару тәсілі. Алматы, 2001.
23. Вазина К.Я., Петров Ю.Н. Педагогический менеджмент. Москва., 1991.
24. Мектеп басшыларына арналған көмекші құрал. Алматы. 2003.
25. Ақылбекова А. Білім беру мекемелеріндегі тәрбие жұмыстарының мазмұны мен негізгі бағыттары. Алматы, 2006.
26. Симонов В.П. Педагогический менеджмент. Учебное пособие. Москва, 1999.
27. Хмель Н.Д. Особенности управления педагогическим процессом в общеобразовательной школе. Алматы 1998.
28.Әбенбаев С. Педагогика. Астана. 2003 ж.
29. Подласый И.П.. Педагогика. 1 том. Москва 2000 г.
30. Харламов И.Ф.. Педагогика. Москва 2000 г.
31.Қазақстан мектебі. Журнал. Алматы № 9 2006 ж 11 бет; № 10 2006 ж. 21 бет; № 11 2006 ж. 33 бет.
32. Білім. Журнал. Алматы № 3 2006 ж. 70 бет; № 5 2006 ж. 57 бет.
33. Бастауыш сынып мұғалімі. Журнал. Алматы. № 9 2005 ж 41 бет; № 10 2006 ж 27 бет.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
................................................ 2
1 ТАРАУ. БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
1.1. Білім беру ... ... ... Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің
педагогикалық
қызметі.....................................................................
........................19
1.3. Білім ... іске ... ... ... ... ... ПЕДАГОГ МАМАНДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
2.1. Мұғалімнің ақпараттық-коммуникациялық құзырлығы
мен ... ... ... ... ... ... беру ... ... ... ... ... ... Қазақстан мемлекеті дамыған 50 елдің қатарына кіру үшін ең
алдымен білім беру ... ... ... Қоғамның даму деңгейін,
елдің экономикалық қуаты, ұлттық қауіпсіздік ... беру ... ... рол атқарады.
Қазақстандық білім беру жүйесі оның ... ... беру ... орын ... ... ... ескірген әдіснамалық базасы,
құрылымы мен мазмұны білім беру саласында ... ... ... ... беру мазмұны фактологиялық күйінде қалып ... ... ... ... ... әрі ... ... қатыстыра отырып
даярлауға бағдарланбаған. Өңірлік деңгейде ... ... ... жүйесінің болмауы, білім беру ... ... ... ... білім беруді басқарудың тиімділігіне кері әсер
тигізіп отыр.
Әлемнің алдындағы қатарлы елдерінде жоғары және жоғары оқу ... ... беру ... дамуын сараптасақ онда кредиттік білім беру
жүйесін мамандар ... үш ... ... ... таратқан:
бакалавриат, магистратура, Рһ – Д доктарантура. Бұл ... ... және ... ... елдерінде қолданылады. Бұл білім
беру жүйесі қазіргі таңда академиялық ұтқырлықты және еңбек нарығының тез
өзгеріп тұрған шағында ... ... ... ... етеді. Осыған
орай Қазақстан Республикасының жоғары білім беру ... ... ... ... ... біліктілігін арттыру мақсатында білім ... ... ... ... бойынша жүргізіліп жатқан зерттеулердің
нәтижесіне сүйенсек тәжірибелік жағында көптеген кемшіліктері бар ... ... ... біз ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының білім беру жүйесін педагогикалық қызметті дамыту үшін
мұғалімнің ... ... және жаңа ... механизімдерді іске асыру қажет
Диплом жұмысының мақсаты: ... орай біз өз ... ... ... ... беру ... даму ... жан –
жақты талдауды, оның тәжірибеде алатын орнын мақсат етіп қойдық.
Зерттеу міндеттері:
- білім беру жүйесінің жай-күйін аңықтау;
- ... ... ... беру жүйесінің педагогикалық қызметін
зерттеу;
- мұғалімнің ақпараттық-коммуникациялық құзырлығы мен ... ... ... берудегі ақпараттық технологияларды іске асыру.
Диплом жұмысының объектісі: Қазақстан Республикасының білім ... ... ... ... ... ... Республикасының білім беру стандарттары, білім
беру технологиялары, типтік бағдарламалар және оқу жұмыс ... ... ... ... беру ... ... орыс ... еңбектері:
М.В Лебедева, О.Н.Шилова, Д.Ш.Матрос, Д.М. Полев, Н.Н.Мельникова,
А.Л.Зимин, Е.К.Хеннер, В.А.Каймин, А.П.Шестаков т.б.
Қазақстан Республикасының білім ... ... ... ... ... ... ... Н.Д.Хмель, Қ.Жарықбаев,
С.Қалиев, Қ.Бержанов т.б.
Зерттеу көздері: ... ... ... беру ... ... ... ... салыстырмалы, ғылыми-
теориялық, аналитикалық, статистикалық, тәжірибелік педагогикалық әдістерді
кеңінен қолдану.
Диплом жұмысы: кіріспеден; екі ... ... ... ... ... ТАРАУ. БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
1. ... беру ... ... талдау
Қазақстан Республикасын әлемдік қоғамдастық ... ... ... таныды. Тәуелсіздігінің қысқа тарихи ... ... ... ... ... ... ... өсуге қол
жеткізді.
Осы орайда, қоғамдық даму ... ... ... қуаты мен
ұлттық қауіпсіздігінің өлшемдері ... ... беру ... ... рөлі мен ... арта ... Қоғамдық қатынастар жүйесіндегі
өзгерістер білім беруге, одан ұтқырлықты, жаңа тарихи ... ... ... етуді және экономиканың даму қажеттіктеріне сай болуды талап
ете отырып әсерін тигізеді.
Жедел өзгеріп тұратын әлем және ... ... ... ... ... ... ... бірақ ол білім берудің жеткілікті нысанасы болып
табылмайды. ... ... ... беру ... ... алған
білімнің, дағды-біліктің жиынтығын (білім ... ... ... ... ... өзін барынша көрсете білу және қоғам ... ... ... үшін ... ... өз ... табу, талдау,
құрылымдау және тиімді пайдалану дағдысын бойына сіңіру әлдеқайда маңызды
да ... ... ... беру ... оның ... білім беру
кеңістігінде лайықты орын алуына мүмкіндік бермейтін ескірген ... ... мен ... ... ... ... Білім беру
мазмұны фактологиялық күйінде қалып отыр және оқитындарды қоғам ... ... әрі ... ... ... ... ... Өңірлік деңгейде білім беруді басқарудың біріздендірілген
жүйесінің болмауы, білім беру ... ... штат ... ... ... ... тиімділігіне кері әсер етеді\2\.
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту. Көптеген дамыған ... ... ... ... тең қол жеткізу үшін мүмкіндіктер ... Бұл ... ... ғана емес (Экономикалық ынтымақтастық және даму
ұйымы елдерінің білім берудің жалпы бюджетінен 9,5 %, 1999 ж.), ... ... ... күнге немесе қысқа уақытқа келуіне ... ... ... әр ... ... ... да айқын көрінеді:
міндетті аналар мектептері, сәбилерге арналған мектептер, 3-тен 5 жасқа
дейінгі балаларға арналған мектептер, ойын ... ... ... ... ... 2000 жылмен салыстырғанда мектепке дейінгі ұйымдардың саны
12 бірлікке (1%), ал ... ... ... 25 421 ... %) өсті, бұл мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту сұраныстарының өсуі
мен осы сұраныстарды ... ... ... ... (1-кесте). Нәтижесінде мектепке дейінгі ұйымдардағы 100 ... 130-ға ... ... ... ... ... республика
бойынша 22 мыңға жуық бала мектепке дейінгі ұйымдарға ... үшін ... ... жастағы 127 мың бала мектепалды бағдарламаларымен қамтылуға
тиіс.
1-кесте
|Жылдар ... ... ... |1144 |135287 ... |1167 |146375 ... |1162 |153965 ... |1156 |160708 ... ... тәрбие жүйесінде 16,3 мың педагог қызметкер еңбек
етуде, олардың 38,7%-ының ... ... ... ... ... білімі, 6,4%-ының аяқталмаған жоғары педагогикалық білімі
және 2,1%-ының орта ... бар. ... ... ... ... ... ғана ... және бірінші санаттары бар, ал 31,2 %-ының ... ... ... ... ... және оқу-әдістемелік
базасы құрылуда. Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі 82 атаудан тұратын
19 оқу-әдістемелік ... ... ... өткізілді және 2003/2004 оқу
жылында алғаш рет енгізілді. \5\
1999 жылы Қазақстанда балалардың ... ... ... бұл ... ... дайындық бағдарламасымен қамтуға әсер
етті (1-сурет).
Сурет-1
Балаларды ... ... және ... ... ... ... ... қатар мектепке дейінгі білім беруде де бірқатар проблемалар ... ... ... ... тек 40%-ға жуық бала ғана ... ... ... қамтамасыз етілген. Жұмыс істеп тұрған
балабақшалардағы жиһаздар, спорттық мүкәммал, ... ... ... ... құралдары моральдық тұрғыдан ескірген және табиғи тозған.
Аудандық және қалалық білім беру бөлімдерінің 58%-ы ғана мектепке ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар) мәртебесіне ие
мектепке дейінгі ... ... ... ... ... ... болу ақысының өсуіне әкеліп соқты және ... ... аса ... ... ... аз және ... ... шетін
жіктеріне ауыр тиді \6\.
Тұтас алғанда, мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бір жастан алты ... ... ... қамтылуының төмендігін көрсетеді
(19,1%). ... ... ... бағдарламаны бес жастағы
балалардың 40%-ы және алты жастағы 60% бала ғана ... орта ... ... ... білім беретін мектептегі реформалардың
шетелдік тәжірибесі ... ... 12-13 ... ... ... жоғары
сатыдағы оқушылардың оқудағы жетістіктері мен кәсіби ... ... ... енгізуді көздейді.
Қазақстанның жалпы орта білімі жалпы білім беретін мектептер санының
көбеюімен әрі ... және ... ... орай жекелеген
өңірлерде шағын жинақталған ... ... ... ... ... ... сипатталады (2-кесте).
2-кесте
Жалпы білім беретін мектептер саны
|Оқу жылы ... саны ... ... ... |8109 |3043,3 ... |8171 |3019,5 ... |8164 |3095,6 ... |8260 |3026,2 ... 4272 ... ... ... ... жинақталған мектеп (бұдан
әрі- ШЖМ) жұмыс істейді (жалпы мектептер санының 52%-ы). ... 429,1 ... ... ... ... ... ... ШЖМ-нің бір оқушысын
оқытуға жұмсалған шығын қалыпты мектепке қарағанда (өңірлерге ... – 100 %-ға ... ... ... ... алыс орналасуына
байланысты 37 мың баланы тасымалдау ұйымдастырылған.
Қазіргі таңда 3687 (44,6%) қазақ тілінде оқытатын, 2069 (26,1%) ... орыс ... ... ... ... ... мектептер жұмыс істейді.
Мемлекеттік тілде оқытатын мектептердегі оқушылардың контингенті ұлғайып
келеді. Егер 2000 жылы ... 52,1%-ы ... ... ... ал ... ... 54,8%-ы оқиды. Өзбек, ұйғыр, неміс, ... ... ... да ана ... ... ... жұмыс істейді.
Республиканың жалпы білім беретін мектептерінде 270 ... ... ... ... оның ... 195,8 мыңының жоғары
білімі, 60 мыңнан астамының ... орта ... бар. 36,5 мың ... ... 67 мыңы ... ... ... жинақталған мектептерде 64
мыңнан астам мұғалім жұмыс істейді \8\.
Жалпы білім беретін мектептердің оқу ... ... ... төмен және көп балалы отбасыларындағы балалар ... ... 1-8 ... ... жаңа буын оқулықтары енгізілген. Кәсіптік
мектептерде (лицейлерде), ... ... ... бойынша отандық
оқулықтар енгізілуде.
“Білім” мемлекеттік бағдарламасын іске асыру нәтижесінде психологиялық-
медициналық-педагогикалық консультациялардың саны 27 бірлікке ... ... ... ... балаларды анықтауды қамтамасыз етуге мүмкіндік
береді.
Республикада 614 интернат мекемелері жұмыс ... ... ... 75 ... жуық ... балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған
балалар, тұрмысы төмен және көп ... ... ... балалар,
девиантты мінез-құлықты балалар тұрады; 18 балалар интернат-үйлері жұмыс
істейді, оның ішінде біреуі дене ... ... бар ... онда ... ... ... алынған 2,8 мың бала
тәрбиеленуде.
5 отбасы үлгісіндегі балалар ауылы және 17 жасөспірімдер ... ... өмір сүру ... отбасына жақын. Тәрбие берудің ... ... ... ... ... ... тыс ... саны 25 бірлікке, оқушыларды
қамту 1,6 %-ға артты (3-кесте).
3-кесте
Мектептен тыс ұйымдардың саны
|Оқу жылы ... тыс ... |
| ... | ... |568 |219126 ... |598 |251684 ... |617 |266547 ... |629 |291545 ... қатар жалпы орта білім беруде өз шешімін күткен проблемалар да
анықталуда. ... ... ... ... мектептерінің,
толыққанды сараптаманы қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... сапасы педагогтер
қауымын қанағаттандырмай отыр \5\.
Ескіргендерді пайдалану және қазіргі ... оқу ... ... спорт мүкәммалының (әсіресе, ауылдық мектептерде) жоқтығы
мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарттары ... ... ... ... ... отыр және балалар мен жасөспірімдер денсаулығына
кері әсерін тигізеді. Республиканың ... ... ... ... ... физика, биология, математика және ... ... мен ... ... ... мектеп авариялық жағдайда тұр. 2 мыңнан астам ... ... ... Еліміз бойынша оқушы орнына тапшылық 500 ... ... ... ... ... ... жалпыға міндетті білім беру
стандарттары оқушылардың өмір ... ... ... ... ... ... оң ... бола алмайды. Жоғары
сынып оқушыларының 30%-ы ғана ... ... ... ... ... саналы түрде таңдайды. ... ... 70 ... ... ... ... өте ... және өз бетінше
өмір сүруге дайын емес. Жоғары сатыда бейінді ... ... ... ... ... деген сұраныс жоқ.
Кешенді тестілеудің нәтижелері талапкерлердің білім деңгейлерінің жоғары
еместігін көрсетеді. Қанағаттанарлық емес баға ... ... 5 жыл ... қалып отыр және олар 28-30%-ды құрайды. 2004 жылғы ұлттық
бірыңғай ... (ҰБТ) ... ... ... ... ... 120 балдың 40 ... өту ... ... алмағанын,
оқушылардың тек 0,7%-ы 101-120 балл жинап, үздік ... ... ... ... ... ... балалардың үштен бір бөлігі ғана
түзеу ұйымдарында арнайы ... ... ... ... ... берудің
нормативтік құқықтық және бағдарламалық-әдістемелік базасы, түзеу
мекемелері үшін ... ... ... және ... ... ... және жаңартуды қажет етеді. Мүмкіндіктері шектеулі балаларды
орталықтандырылған есепке алу ... жоқ. ... ... беру ... ... және орта ... білім беру. Дамыған елдердегі кәсіптік білім
беру жағдайына жасалған талдау кадрларды ... ... ... үшін
жұмыс берушілерді көтермелеу тетіктерінің, сондай-ақ кәсіптік білім берудің
сапасын ... беру мен ... ... ... ... ... бар ... және кәсіптік бағдарламалардың ... мен ... ... Республикасының бастауыш және орта кәсіптік білім беру жүйесі
722 оқу ... оның ... ... оқушылар контингенті 341,3 мың адам 307
кәсіптік мектеп (лицейлер) пен 415 колледжден тұрады.
Кәсіптік бастауыш білім ... оқу ... ... 2000 ... бастап 2004 жылға дейін 10,3 мың адамға ұлғайды.
4-кесте
Кәсіптік бастауыш білім беретін оқу орындарындағы оқитындардың
контингенті
|Оқу жылы |КМ (КЛ) саны ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | | ... ... |306 |88,3 |75,4 ... |312 |88,1 |72,1 ... |312 |89,6 |82,3 ... |307 |98,7 |91,3 ... жылмен салыстырғанда колледждер саны ... оқу ... ... 101 бірлікке өсті. Колледждерде ... ... мың ... артты (5-кесте).
5-кесте
Колледждерде оқитындардың контингенті
|Оқу жылы ... саны ... ... ... |
| | ... |есебінен оқитындардың |
| | | ... ... |314 |156,1 |43,8 ... |349 |189,8 |45,7 ... |382 |207,9 |54,8 ... |415 |242,6 |63,3 ... және орта ... ... ... оқу орындарында 28,1 мың
педагог жұмыс ... Оның ... 2231 ... ... ... ... адамның кәсіптік орта, қалғандарының ... орта ... 7580 адам ... ... 6989 адам бірінші ... ... 5 ... ... және 96 ... кандидаты жұмыс
істейді \10\.
Сонымен қатар, тез өзгеріп отырған экономикалық ... ... ... ... ... дамуы, жұмыс беруші мен ... орта ... ... беру ... арасында әлеуметтік серіктестіктің
болмауы білім беру деңгейі және экономика ... ... ... ... ... әкеп соқты. Тұрғындардың 10 ... ... және ... ... ... ... даярлаудың саны
жоғары білім беру саласына қарағанда едәуір төмен және ол ... ... ... ... ... - 66 ... ал ... оқу орындарында
439 студентті құрайды. Қызмет көрсету саласы және өндірістік емес ... ... ... ... ... ал ... ... және ауыл
шаруашылығы мамандарына деген сұраныс қанағаттанарлықсыз күйде қалып отыр.
Сурет-2
Кәсіптік мектептерде оқушылардың контингенті
Сурет-3
Колледж оқушыларының контингенті
Жұмыс берушілер мен ... да ... ... және ... ... ... ... тапсырысын түзуге нашар ... ... ... және ... ... ... экономиканың
жекеше секторының қаражаттарын тарту тетігі жоқ. Кәсіптік мектептердің 122
ғимараты (45%) күрделі жөндеуді, 115 ... (42,1%) ... ... ... ... ... 153 ... жалпы білім беру цикліндегі
146 кабинет, 108 оқу зертханасы, 78 оқу ... 33 ... ... ... жетіспейді.
Өндірістік оқытуды ұйымдастыруға, оқу материалдарын, құралдар ... ... ... ... ... ... және ... арттыруға қаржы қаражаты бөлінбей отыр.
Бөлінген қаржы қаражаты, негізінен, жалақы мен әлеуметтік салық төлеуге
(54%), ... ... және ... (23%), ... ... (10%), ... ... және қызметтер
көрсетуге (3%) ... ... мен ... кадр ... арнайы пәндердің
934 оқытушысын және ... ... ... ... ... ... ... кадр құрамының қартаю, неғұрлым білікті оқытушылардың
шағын және орта бизнеске кету ... ... ... Жас ... және ... ... ... төмендеуінен кәсіптік
мектептер мен колледждердегі жұмыс істеуге деген ынтасы жоқ.
Облыстық деңгейде кәсіптік білім беру және кадрларды ... ... ... мен ... қамтамасыз ету құрылымы осы оқу
орындарының басқару және ... ... ... ... және ... ... органдарына берілген ... ... жыл) ... \12\.
Кәсіптік білім беру мен техникалық және қызметтер ... ... ... ... мен ... беру бағдарламалары біліктілік
деңгейлері бойынша Техникалық және кәсіптік білім беру туралы ... 2001 жыл), ... ... ... ... ... ... (БХСЖ, 1997 жыл) сәйкес келмейді, бұл кәсіптік
білім беру ... ... ... азайтады және әлемдік білім
кеңістігінде танылу ықтималдығын төмендетеді.
Жоғары білім беру. Әлемнің алдыңғы қатарлы ... ... ... оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінің ... ... ... білім беру жүйесіне ... ... ... ... моделінің кең тарағанын көрсетеді: бакалавриат-магистратура- Ph.D
докторантурасы. Бұл ... АҚШ ... және ... ... қолданылады. Ол неғұрлым икемді де тиімді ... ... ... және ... ... тез өзгеріп
тұрған ... ... ... ... ... ... ... жоғары білім беру жүйесінде 180 жоғары оқу
орны және ЖОО-ның 86 филиалы бар. 9 ... ... ... ... ... ... даярлау және олардың біліктілігін арттыру жүйесін
жетілдіру мақсатында 2004 жылы 5 мемлекеттік педагогикалық
ЖОО-ы ашылды ... оқу ... ... ... контингенті және мемлекеттік
білім беру тапсырысы өсіп отыр (6-кесте).
6-кесте
Жоғары оқу орындарында оқитын контингент саны
|Оқу жылы ... оқу ... ... ... ... |
| ... саны ... |жалғастырушылардан басқасы) |
|2000/2001 |181 |440715 |21970 ... |182 |514738 |25265 ... |173 |590982 |25465 ... |180 |656561 |26465 ... оқу ... 41 мың ... құрайтын профессор-оқытушы
құрамының 2520-сы ғылым докторы және 11610-ы ғылым ... ... ... студенттердің саны 2000-2001 оқу жылындағы 257 ... оқу ... 439 ... ... жылы ... ... мемлекеттік бағдарламасын іске ... ... ... беру ... жіктеуіші жетілдірілген. Оқу
процесінің технологиялы болуын ... ... ... ... ... беру бағдарламаларымен қоса жоғары білім ... ... ... ... ... ... ... даярлық
мамандықтары мен бағыттарының пәндері 7000 үлгі оқу ... ... ... ... білім алуға тең қол жеткізуді қамтамасыз ету және
неғұрлым дайындалған жастарды іріктеу ... ... ... ... ... ... жүргізу және конкурстық негізде мемлекеттік
білім беру гранттары мен кредиттерін беру ... ... ... жаңа ... ... ... жүйесін әлемде жалпы қабылданған бакалавр-магистр
моделіне көшірудің негіздері қаланды. Жоғары оқу ... ... ... ... Оқытуда пайдаланылатын ғылыми зерттеулер
жанданып, академиялық ұтқырлық арта ... ... ... ... жуық ... әлемнің 35 елінде оқиды, оның ішінде 16,4 мыңы ... оқу ... ... 800 адам ... Республикасы Президентінің
“Болашақ” халықаралық стипендиясының иегері болды. Республиканың жоғары
оқу орындарында 8690 ... ... ... ... ... ... жоғары оқу орындарының және олардың көптеген
филиалдарының зияткерлік, кадрлық, ... ... ... және ... ... ... қоятын
талаптарының төмендеуі мамандарды даярлау сапасының төмендеуіне ... Бұл ... оқу ... кадрмен қамтамасыз етуге және олардың
материалдық-техникалық базасына қойылатын талаптарды күшейту ... ... ... ... ... ... оқу ... бір бейінді мамандықтарға даярлау ... тән ... ... және ... ғана бағдарланған.
Әлеуметтік серіктестік және кадрларды атаулы даярлау, әсіресе, өңірлік
деңгейде одан әрі ... ... ... Техникалық, аграрлық,
технологиялық, ветеринарлық мамандықтар ... ... ... мен оқу ... тапшылығы байқалады. Жоғары оқу
орындарындағы оқулықтардың, оқу-әдістемелік және ... ... ... ... ... ... \12\.
Қазақстандық және шетелдік білім беру бағдарламаларын, білім туралы
құжаттарды өзара есепке алу және ... тану ... ... процесі баяу
жүруде, ол студенттер мен оқытушылардың ... ... ... оқу ... ... ... ... негіздегі аспирантура 48
мемлекеттік жоғары оқу орнында, 5 мемлекеттік емес жоғары оқу орнында ... ... ... докторантура 15 мемлекеттік жоғары оқу орнында және 23
ғылыми ұйымда жұмыс істейді.
Соңғы ... ... ... ... алып ... 18%-дай
ғана, бұл ғылыми ... ... ... ... ... ... оқу ... кейінгі білім беру бағдарламалары ғылыми және ғылыми-
педагог кадрларды даярлаудың сапасын басқаруға мүмкіндік ... ... ... ... және ... ... ... докторанттарды оқыту нәтижелері үшін жауапкершілігі төмендеген.
Бірқатар бағыттар, оның ... ... ... ... ... ... ... гематология, емдік дене шынықтыру,
спорттық медицина және т.б.) бойынша ғылыми ... ... ... ... ... ... ... мектептердің болмауына байланысты. Ғылыми-
зерттеу институттарында және жоғары оқу ... ... ... ... Егер 10 жыл ... ... ... орташа жасы 56 ... ал ... ... 62 ... ... ... кандидаттарының жасы
тиісінше – 44 және 47 жас ... ... ... оқу ... ... беру ... қатысуы
болмашы. Білім берудің мазмұны мен ғылымның қазіргі жағдайының арасындағы
алшақтық маман даярлаудан жаңа ғылыми ... ... ... жаңа технологияларды алға апарушы және қазіргі ... ... ... алатын зерттеуші маман даярлауға
толыққанды көшуді жүзеге асыруға ... ... ... ... ... ... зерттеулердің
практикалық мәні төмен. Соңғы жылдары педагогика ғылымдары бойынша 140-қа
жуық докторлық және 600 ... ... ... ... ... бойы ... ... барлық деңгейлерінде оқытудың әдістері
мен нысандары өзгеріссіз қалып отыр, дайын ... көзі ... ... ... ескірген түсінік сақталған.
Педагог кадрларды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру.
Педагог мамандықтары бойынша базалық даярлықты оқитындар контингенті 167
мың ... ... және ... 22 ... астам мұғалім ... ... оқу орны 19 ... ... ... ... даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы: 2001
жылғы 5655 грант пен кредиттен 2004 жылы 6075-ке ... ... ... және біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдердің саны өсіп
келеді: 2001 жылы - 42784 мұғалім, 2003 жылы – 48157. ... бұл ... ... ... ... кемінде бес жылда бір рет өтуін
міндеттейтін «Білім туралы» Қазақстан Республикасы ... ... ... үшін жеткіліксіз, оған сәйкес жыл сайын 54000 ... ... ... ... ... ... 2 ... бастап шетел тілдерін,
информатиканы оқытуды көздеу, ... ... ... ... 28 ... ... ... енгізуді талап етеді \9\.
Жоғары оқу орындарының түлектерін ауылдық жерлерде жұмыс істеуге тарту
және орнықтыру ... ... ... оқу орындарының мүмкіндіктері педагог ... ... ... ... ... ... біліктілігін
арттыру және қайта даярлау мәселелерін шешу жөнінде шет елдермен тәжірибе
алмасу нашар ... ... беру ... ... мен қызметкерлерінің
жаңа білім-білікті игеруін материалдық және ... ... ... ... ... ... ... практикалық қызметке
бағдарланған оқытудың ... ... ... ... ... ... білім беру жүйесінің
педагогикалық қызметі. Білім беруді ақпараттандыру
Орта білім беру ... ... ... ... ... білім беретін мектептерді 100 пайызға ... ... ... ... құрылып, оған Білім және ғылым
министрлігінің орталық ... ... және ... білім
департаменттерінің телекоммуникациялық тораптары қосылған. Жалпы орта білім
беретін ... ... ... ... ... ... 25%-ын ... Қашықтан оқытудың спутниктік арнасына
республиканың алты облысының 717 ... ... (8,7 ... ... ... және ... технологияларды (бұдан
әрі - АКТ) дамыту және оларды ... беру ... ... ... ... ... бір ... жалпы білім беретін мектептердегі
54 оқушыдан келеді, бұл ... ... ... ТМД ... ең ... көрсеткіштердің бірі (Ресейде - 59). Сонымен қатар
2002 жылы Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы ... ... ... 13-ке ... ... ... және Чех ... бұл
тиісінше 5, 9 және 15-ті құрады. 2004 ... ... ... ... 1 компьютерге 5 оқушыдан келген, АҚШ-та – 4.
Қазіргі таңда ... ... ... ... мектептерінің
44%-ы ғана қол жеткізген. Финляндияда 1999 жылы 90%-дан астам мектеп, ... ... ... 100%-ы, Австралия, Канада, Исландия
мектептерінің 80 %-ы, ... 58%, ... ... және ... ... ... мектептердің орташа есеппен 52%-ы ... ... ... қол ... ... ... (лицейлер) мен колледждерде бір компьютерге тиісінше
31 және 25 оқушыдан келеді. Интернет желісіне ... ... 39%-ы және ... 51%-ы ... ... қол жеткізген мектептер саны % облыстар бөлінісінде
Жоғары білім беру деңгейінде ақпараттық жүйемен келісілген интерфейсі
жоқ оқу ... ... жеке ... жүйе ... істейді.
Жекелеген жоғары оқу орындары ғана қашықтан оқытудың технологиясын
енгізген, кейбірінде аталған технология ... ... ... ... ... қаржыландыру. Еліміздегі экономикалық жағдайдың тұрақтылығы
білім беруге арналған мемлекеттік бюджет шығыстарын едәуір арттыруға
мүмкіндік ... ... ... қаржыландыру (млн. теңге)
| |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 ... ... ... мен |2975 |3322 |3880 |4553 |5742 ... | | | | | ... орта ... беру |60007 |67224 |81744 |98906 |124979 ... бастауыш білім беру |2693 |3018 |3910 |5299 |6540 ... орта ... беру |2662 |2528 |2989 |3495 |5001 ... және ... оқу |8120 |9344 |11783 |12763 |15506 ... кейінгі білім беру | | | | | ... да ... |4959 |17640 |14671 |24505 |33547 ... |81416 |103076 |118977 |149521 |191315 ... % |3,1 |3,1 |3,2 |3,4 |3,8 ... ... арналған мемлекеттің шығыстары абсолютті артып қана
қоймай, оның өсуінің едәуір ... ... ... ... ... ... беру ... бағалау. Оқу жетістіктерін тәуелсіз сыртқы ... ... ... ... (бұдан әрі - ҰБТ), мемлекеттік ... ... әрі - МАБ) ... ... ... ... ... сапасын бақылаудың және
бағалаудың қолданыстағы тетігі білім берудің қазіргі нақты ... ... ... және ... үшін кері ... ... бола ... беру ұйымдары қызметінің сапасын бағалау көрсеткіштері мен
өлшемдері жетілмеген, объективті мониторинг жоқ. ... беру ... ... бытыраңқы жұмыс істейді. Оқитындардың жетістіктерін сыртқы
бағалаудың ... ... мен ... қазіргі заманғы білім сапасына
деген талаптарға сай емес. Оқитындардың білім деңгейін ... ... ... ... ... қатыспайды. \4\
Білім және ғылым министрлігінің қолданыстағы статистика жүйесі қазіргі
заман талабына мағыналық та, технологиялық аспектілері жағынан да ... ... әрі ... ... ... ... сай
келетін, кешенділігі мен толықтығы жағынан қажетті бірізді ... ағын ... ... беру ... ... әр түрлі
негіздемелерден жиналған деректер жиынымен ... ... ... ... есептілік терминдерінде түсіндіріледі.
Білім беру жүйесінде қалыптасқан ахуалдың негізгі себептері:
білім беру ... ... ... ... ... ... беру ... жаңадан еніп жатқан жайларға ден қоймауы, білім
беру ... ... мен ... ... ... ... ... деңгейінің төмендігі, таңдаулы кадрлардың
тұрақтамауы, ... ... ... ... ... ... беру ... материалдық-техникалық базасын нығайтудың
жеткіліксіз қаржыландырылуы;
оқу-зертханалық, дене ... ойын ... оқу ... әдебиеттердің қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келмеуі;
білім беру ... ... ... пен ұсыныстың ғылыми
негізделген ұзақ мерзімді болжамының ... ... ... міндетті білім беру ... ... ... ... ... мен ... ... бағдарламаларды,
олардың мониторингінің тетігін жасау және іске асыру кезінде әдіснамалық
қағидаттардың үйлесімсіздігі;
кәсіптік оқытуды және ... ... ... ... ... мен әлеуметтік серіктестерді тарту тетіктерінің болмауы;
білім беру саласындағы құралдардың, әдістердің және бағалау ... ... ... ... ... және ... ... шеберлерін
қайта даярлау және біліктілігін арттыру жүйесінің нашар дамуы;
білім беруді басқару жүйесін қамтитын бірыңғай ақпараттық білім ... ... ... ... басында елдегі экономикалық ахуалдың жақсаруы, сондай-
ақ “Білім” бағдарламасын іске асыру жөнінде қабылданған ... ... ... беру жүйесіне оң әсерін тигізді. Алайда мұның өзі білім
беру ... ... ... және ашық ... қоғамның
қажеттіктеріне сәйкессіздігін жою үшін жеткіліксіз.
Келеңсіз құбылыстарды болдырмау, түбегейлі ... ... ... ... ... жаңарту және балаларды оқыту мен
тәрбиелеу сапасын жетілдіру, ... ... ... ... және ... ... мен дамуы жоғары елдердің
озық тәжірибесіне сәйкес мамандарды даярлау жөнінде ... ... ... Білім бағдарламасын іске асыру кезеңдері
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің бағдарламасы кезең-
кезеңімен іске ... ... ... ... ... ... ... білім беруді
басқарудың бірізділік жүйесі құрылатын болады.
Мектепке дейінгі тәрбие мен ... ... ... ... ... беретін және әлеуметтік жағынан ... әрі ... ... ... ... ... институт ретінде мектепке
дейінгі білім беру ұйымдарын ... ... ... ... ... ... ... әзірленетін болады.
Кәсіпорындарға жеңілдікпен салық салу, ... ... ... ... беру ... ... “мектеп – балабақша” кешендерін құру
мақсатында оларды қайта құрылымдау жөнінде нормативтік құқықтық ... ... ... ... ... шақ” республикалық ғылыми-
практикалық орталығы құрылатын болады.
Балабақшалар салу және ... беру ... ... мектепке дейінгі
шағын орталықтарды құру есебінен мектепке дейінгі ... ... ... бiлiм беру жүйесiнде:
мүмкiндiктері шектеулi балаларды қамту кеңейтіледі;
арнаулы түзеу бiлiм беру ... ... ... ... шектеулi балаларды есепке алудың бiрыңғай ... ... ... ... ... ... және ... қол жеткізуі кеңейеді.
Қосымша бiлiм беру жүйесiнде:
кәмелеттік жасқа толмағандардың ... бос ... ... ... ... қарай бірлестіктерге қатысуы артады;
жат мінез-құлықты балалардың саны азаяды.
Орта білім беруде:
12 жылдық оқытуға көшудің нормативтік ... және ... ... ... ... құрылады;
сыртқы ағымдағы және қорытынды бағалау жүйесі құрылады;
оқытуды ұйымдастыру қағидаттары мен оқушының білім-білікті және ... ... рөлі ... беру ... ... ... өзгереді;
мектептегі оқытудың күтілетін нәтижелерін және мониторинг ... ... қол ... ... ... ... күллі жұртшылықты
тарту жүйесі құрылады;
аудандық білім бөлімдері жанындағы әдістемелік ... ... ... ... ... ... жаңа педагогикалық, ақпараттық және ... ... ... ... сайын 54 мың педагог, оның ішінде 31 мыңы ... ... ... ... ... өтетін болады.
Ауылдық аумақтарды дамыту мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде ауыл
мектептерін салу жүзеге асырылатын ... ... ... ... ... ... қалалық жерлерде қосымша 2005 жылы 7
мектеп, 2006 жылы 8 мектеп және 2007 жылы 11 ... салу ... ... ... ... ... бар балаларға арналып 2005-2007 жылдары ... ... бұл 500 ... ... оқытумен қамтуға мүмкіндік
береді.
2005 жылы - 780, 2006 жылы - 880, 2007 жылы - 970 білім беру объектісін
жөндеу ... ... ... 6238 ... беру ... ... және ... қамтамасыз етілетін болады, бұл оқушылардың тіл ... ... ... ... ... беру ұйымдары мүгедек балаларды оқыту үшін арнайы ... ... ... қамтамасыз етіледі.
Мектептен тыс ұйымдардың желісін ұлғайту балаларды ... ... ... ... ... ... ... Мұндай
шара кәмелетке толмағандардың сабақтан тыс бос уақытында іспен ... ... және жат ... ... мен ... ... ... \6\.
Кәсіптік білім беруде:
кәсіби кадрларды даярлауды ұйымдастыруға экономиканың ... ... ... ... негізі жасалады;
еңбек нарығы мен қоғамның қажеттіктерін қанағаттандыру үшін кәсіптік
білім берудің қол жетімділігі мен ... ... ... және ... беру ... ... ... мектеп бітірушілердің үлесі
кемінде 30%-ды құрайды);
техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің жұмыс ... ... және орта ... ... ... ... әлеуметтік
серіктестік субъектілерінің ынтымақтастығының тиімділігі артады;
жұмыс берушiлер мен ... ... ... ... ... ... оқу-әдiстемелiк әдебиет, оқыту құралдары жасалады;
кредиттік оқыту жүйесі енгізіледі, техникалық және орта білімнен кейінгі
кәсіптік білім беру ... ... ... ... ... ... беру ... АКТ-ны қолдану кеңейеді;
техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарында компьютерлер
саны 25 оқушыға 1 ... келу ... ... ... ... ... ... жәрдемдесу, оларды қайта даярлау
(мақсатты келісімшартпен даярлауды дамытуды қоса алғанда), ... ... ... оның ішінде жеке ісін ашуға дайындықты қалыптастыру жүйесі
жасалады;
техникалық және ... ... ... ... оқу ... базасы нығайтылады;
жұмысшы кадрлар мен техникалық және қызмет көрсету еңбегі мамандарының
кәсіптік даярлығын бағалауды, ... ... беру және ... ... ... және ... оқу орнынан кейiнгi бiлiм беру жүйесiнде Қазақстанның
Болон процесiне қосылуына жағдай жасалатын болады.
Жоғары оқу ... ... және ... ... қойылатын біліктілік талаптарын көтеру нәтижесінде азаматтық
жоғары оқу ... және ... ... ... ретке келтіріледі
\14\.
Жыл сайын жоғары оқу ... үшін саны 100-ге ... ... мен ... құралдар және оқу-әдістемелік кешендер әзірленетін болады (әрі
оның 30 %-ға ... ... ... ... ... шетелдік оқу
әдебиеттері, оның ішінде магистратураның жаңа білім беру бағдарламаларының
пәндері және Ph.D ... ... ... ... ... ... ... басыңқы, ең алдымен техникалық, технологиялық, аграрлық,
ветеринарлық және педагогикалық мамандықтарға бөлінетін болады.
Аспирантураны, дәстүрлі докторантураны Ph.D докторантурасына ... ... және ... даярлаудың үш деңгейлі жүйесіне
(бакалавриат – магистратура - ... ... көшу ... Жаңа ... бойынша магистратураға жыл сайын мемлекеттік
тапсырыспен ... ... ... ... ... ... Ph.D
докторантурасына – 100 адам. Аккредиттелген докторлық бағдарламалары бар
жетекші шетелдiк жоғары оқу ... ... ... ... ... ... 5 ... оқу орнының базасында орталықтар
құрылатын ... ... және ... оқу ... ... кәсіби білім беру
бағдарламалары бойынша оқыту үшін жыл сайын Қазақстанның 3 мың ... ... ... оқу ... жіберілетін болады.
Мыналар:
жоғары және жоғары оқу ... ... ... беру бағдарламалары
жаңартылады, пәндік білімнің іргелілігі, кең бейінділігі, оларды меңгеру
мен ... ... ... қамтамасыз етіледі;
студенттердің белсенді өзіндік жұмысы, оқыту бағытын жеке ... ... ... ... үшін ... ... ... жүйесі енгізіледі, жоғары оқу орындарының кәсіптік
білім беру ... ... үшін ... ... ... және ... да әлеуметтік серіктестердің жоғары білім
беру проблемаларын шешуге, оның ішінде ... ... ... ... келетін білім стандарттарын әзірлеуге, мамандар
даярлауға ... ... ... өндірістік практикасы мен
тағылымдамасын ұйымдастыруға ... ... ... дайындалған жастарды іріктеу мақсатында студенттер контингентін
қалыптастыру тетігі жетілдіріледі;
білім беру гранттарының санын ұлғайту және ... ... жаңа ... ... ... ... білімге қол жеткізу деңгейі
арттырылады;
сабақтастықты күшейту, үздіксіздікті қамтамасыз ету, сондай-ақ білім
беру және ... ... ... және Ph.D ... ... беру ... оңтайлы ұштастыру арқылы жоғары білікті
ғылыми-педагог кадрларды даярлаудың тиімділігі артады, сапасы жақсарады,
мерзімі ... ... олар ... ... ... ... ... оқу орындары мен ғылыми ұйымдарға қойылатын ... ... ... оның ... Ph.D дәрежесiне ие
кадрлардың болуы мiндеттi саналатын бөлiгіне ... мен ... ... ... ... мамандары және басқа қызметшiлері
лауазымдарының бiлiктiлiк ... ... ... ... ... мен толықтырулар енгiзiледi;
ғылым кандидаттары мен докторларының дәстүрлi дипломдарының және ... ... ... ... ... тетiк жасалады;
таңдаулы (элита) жоғары оқу орындарын дамыту үшін жағдай жасалады.
Жетекші университеттердің базасында жоғары оқу ... ... ... және ... арттыру орталықтары жұмыс жасайтын болады.
Осы орталықтарда біліктілікті ... ... 10,3 ... ... қамтылады.
Бағдарламаның орындалуы нәтижесiнде бiлiм берудiң бiрыңғай ақпараттық
ортасының негiздерi қаланатын болады, ол:
бiлiм берудi дамытуды ... және ... ... ... ... негiздерiн қалыптастыруға;
бiрыңғай көлік ортасы негiзiнде бiлiм беру объектiлері мен ... ... үшiн ... ақпараттық жүйе құруға;
ауыл мектептерiн қоса алғанда, бiлiм беру ... ... ... бiлiм беру ... қол ... ұйымдастыру,
жоғары бiлiктi педагог кадрларды ұтымды пайдалану, әрбiр бiлiм беру ұйымы
үшiн жаңа АКТ саласында мамандарды даярлау ... бiлiм беру ... ... арттыруға;
2005 жылдың соңына дейін республика мектептерiнің 75%-ын Интернетке
қосуға;
2007 жылы мектептердегi ... ... 35 ... 1 ... ... жеткізуге;
қазiргi заманғы электрондық оқулық басылымдарын әзiрлеуге және ... ... ... бiлiм ... ... ... пәндерi бойынша
электрондық оқулық басылымдарының таралымын ұйымдастыруға және ... ... ... ... жүзеге асыруға;
республиканың жоғары оқу орындары мен өңірлерінде бiлiм берудiң
ақпараттық ... ... ... деңгейдегi бiлiм беру мекемелерiнiң оқытушыларын ... ... ... жаңа АКТ ... ... ... және ... кадрларды даярлауды және қайта даярлауды жүргізуге;
қашықтан оқыту технологиялары мен АКТ-ны қоса алғанда, ашық бiлiм беру
саласында стандарттау жөнінде ... ... ... ... мүмкiндiк
бередi \14\.
Бiлiм беру статистикасын жетiлдiру статистикалық ... ... ... ... ақпаратқа негізделген Қазақстан Республикасында бiлiм беру
мониторингiнiң жаңа жүйесiн құруға ықпал етеді.
Бiлiм беру сапасын ... ... ... бiлiм ... ... ... бағалауға, бiлiм беру сапасы мониторингiнiң ұлттық
жүйесiн әзiрлеуге ... ... Бiлiм беру ... ... және ... ... құралдары жасалып, бiлiм беру ұйымдарын кезең-
кезеңімен ... ... ... ... беру ... бағалаудың
ұлттық жүйесі білім беру жүйесінің ... ... ... ... ... беруді дамыту стратегиясын жоспарлауға, жергілікті ... ... ... жергілікті органдарының оқыту нәтижелері
үшін ... ... ... беру ... қатысушыларды
үздіксіз оқытуға негізделуін қамтамасыз етуге, жағымсыз ... ... ... ... ... ... ... оқу
жылының нәтижелері бойынша бiлiм берудiң жай-күйі туралы ұлттық баяндама
жарияланатын болады.
Бiлiм беру ... ... ... ... Ұлттық аккредиттеу
орталығы, Сертификаттау, сапа менеджментi және ... ... ... беру және ... ... өз қызметтерiн
бастайды.
Екiншi кезең (2008-2010 жылдар). Бағдарламаны толық ауқымда iске асыру,
жинақталған тәжiрибенi, ... ... мен ... ... ... ескере отырып, оны түзету басталады.
Балаларға үш жастан бастап мiндеттi бiлiм беруге бiртiндеп көшу есебiнен
мектепке ... ... мен ... ... ... ортақ қол жеткізу
үшін жағдайлар ... ... ... ... ... ... әлеуеті
мен ресурстары:
1) 23 мың орындық 164 мектепке ... ... ... білім беру ұйымдарының базасында 20 мың орындық 800 мектепке дейінгі
шағын орталықтар құру;
3) мүмкіндіктері ... ... ... ... ... беру жүйесіне
тарту үшін 380 түзеу және инклюзивті білім беру кабинеттерін ашу
есебінен артады.
Бес жастағы балалардың 75 %-ы ... ... ... ... базасы бар “мектепалды” институтымен қамтылатын
болады \19\.
Атаулы әлеуметтік көмек ... ... ... отбасыларын білім беруде
қолдау жүйесі балалардың 30 %-ын ... ... ... қамту
есебінен құрылатын болады.
Орта білім беру жүйесінде:
12 жылдық орта бiлiм беруге көшу жүзеге ... ... ... ... ... ... ... беру
стандарттары әзiрленеді;
кәсіби кадрларды даярлауды ұйымдастыруға экономиканың нақты секторын
тартудың заңнамалық базасы жасалады;
кәсiптiк бiлiм беру ... ... мен ... ... әрі ... ... беру ... жеткілікті желісі
құрылады және модельдері жетілдірілетін болады.
Дамуында ауытқулар бар балалардың бiлiм алуына, ... ... ... қолдау көрсетуге және олардың қоғам
өміріне етене араласуына басқалармен тең ... ... ... оқудан бос уақытта іспен шұғылдану проблемалары шешiледi,
балалардың шығармашылық мүмкiндiктерін iске ... ... ... және ... оқу ... ... ... беру жүйесінде бакалаврлық,
магистрлік, докторлық бағдарламалар және оқытудың кредиттік жүйесі ... ... ... ... ... көшу ... асырылатын болады.
Басымдықты мамандықтар бойынша кадрларды даярлауға арналған білім беру
гранттарының саны ... ... ... ... ... ... ... 40%-ға жетеді. Тұтас алғанда, бұл ... ... ... ... ... ... тұрақталады.
Жоғары оқу орындарында сапа менеджментi жүйесiн, институционалдық бағаны
және ... ... ... ... талаптары деңгейiнде
кәсiптiк бiлiм беру ... ... ... ... негiзгi қағидаттарын iске асыруға және ... ... ... ... қол ... PISA, TIMSS, CIVIC, SITES, LES халықаралық ... ... ... ... ... ... ... беруде сапаны қамтамасыз ету жөніндегі ENQA, INQAAHE және басқа да
агенттіктердің халықаралық желілеріне ... ... ... бiлiм ... жай-күйі туралы ұлттық
баяндаманың, бiлiм беру ұйымдарын дәрежелеу ... ... ... сұраныс, әр түрлi бiлiм беру ... ... ... ... болуы және оның сапасы туралы қоғамды хабардар ету
жүйесі құрылатын болады, білім ... ... ... әзірленеді.
Біліктілікті арттыру институттары білім беруді дамыту орталықтарының
мәртебесіне өтеді.
2010 жылдың ... ... ... ... ... ... 1 компьютерден келетін арақатынасқа жеткiзiлетiн болады.
Білім беруді қаржыландырудың жаңа ... ... ... ... бiлiм берудi дамытудың 2010 жылға ... ... iске ... ... бiлiм ... ... жұмыс
iстейтiн қазақстандық жүйесі қалыптасып, қазiргi ... ... орын ... ... беретiн оқыту мен кадрларды даярлаудың сапалы
биiк деңгейiне қол жеткiзілетiн болады.\15\
2 ТАРАУ. ... ... ... ... ТАЛАПТАР
2.1. Мұғалімнің ақпараттық – коммуникациялық құзырлылығы мен ақпараттық
мәдениетін қалыптастыру
Мұғалiмнің ... - ... ... мен ақпараттық
мәдениетiн қалыпастыру қазiргi таңда үздiксiз педагогикалық бiлiм беру
жүйесiндегi ең ... ... ... ... ... ... ... "Жаңа ақпараттық - коммуникациялық технологиялар" ... ... және бiлiм беру ... ... қолданыла бастауымен
тығыз байланысты.
Жаңа ақпараттық технологиялар ... - бiлiм беру ... ... оны бiлiм ... беру ... Бұл ... icкe
асырудан негiзгi құрал компьютeр болып табылады. ... - бiлiм ... ... ... ... келген жаңа, тың дидактикалық мүмкіндіктерді
шешуге мүмкiндiк беретiн зор құрал. Бiрақ әлі ... ... бiз осы ... шексiз мүмкiндiктерiнің оннан бiрiн де пайдалана алмай отырмыз.
Себеп не? Басты себеп – мұғалімнің ... ... ... ... ... ... ... төмендiгiнде. Соңғы
жылдарда бiлiм беру жүйесiне енген «құзырлылық» немесе "құзiреттiлiк" ұғымы
жеке қасиеттерi мен ... ... ... ic ... ... ... ... уақытта құзырлылықтың бiрнеше түpi бар, соның бiрi - aқпараттық
коммуникациялық құзырлылық. ... мен ... ...... ... "оку, ... ... aқпараттық және коммуникациялық технологиялардың көмегiмен шеше
бiлу қабiлетгiлiгi" деп ... ... ... ... ... ... ... жәнее кәсiби кезеңдерiн бөлiп көрсетiп,
ақпараттық технологияларды оқу қызметiнде қолдану мен ... ... ... ара жiгiн ашып ... Бұл ... ... құзырлылық екі құрамдас бөлiктен тұрады: компьютeрлiк сауаттылық
және компьютeрлiк бiлiмдарлық.
Компьютeрлiк технологиялардың даму жағдайындағы ақпараттық ... ... ... өз ... жұмыс iстей бiлу, компыoтерлiк
техниканың көмегімен ... ... ... салу, ақпараттарды iздеу
дағдылары мен ... ... деп ... ... ... ... ... мен танымал
бағдарламалардың кеңтүрлiлiгiн бағдарлай бiлу, олардың мүмкіндiктepiн
бiлу,нақты бір ... үшiн ... ... ... ... ... құралдар бойынша жеке библиотекасының болуы жатады.
Сонымен, мұғалiмнің ақпараттық – коммуникациялық ... ... ... ... ... Ақпараттарды өңдеудiң компьютерлiк технологияларын теориялық және
практикалық тұрғыда оқып - үйрену;
• Әр ... ... ... ... оқып - үйрену
және оны оқыту процесiнде қолдану мүмкiндiктерiне талдау жасау;
·Ақпараттық және коммуниациялық ... жеке ... ... ... ... және ... ... мәдениет дегенiмiз - адамға ақпараттық кеңістіктің
қалыптасуына қатыcyғa және ол ... epкін ... ... ... ... ... мүмкiндiк беретiн бiлiм деңгейi. Э.Л.Семенюктiң
пiкiрi бойынша "ақпараттық мәдениет - адамның, қоғамның немесе оның ... ... ... ... ... түрлерi - ақпараттарды алу,
өңдеу, жинақау және осының негiзiнде сапалы жаңа ... құру ... ... ... ... ... ... ақпараттық мәдениетiн қалыптастырy және дамыту – ... ... ... және ... ... ... Бұл ... күрделiлiгi сонда - ақпараттық
мәдениеттiң қалыптасуы мен дамуы жолында көптеген кедергiлерден өтуге ... мен ... ... ... ... ... негiзгi факторы ақпараттық және компьютерлiк технологияларды
қолдануға бaйланысты бiліктілiктi ... ... ... саналады.
Педагогтардың ақпараттық және ... ... ... ... бiлу мүмкіндігін дамыту Мақсатында оку ... ... ... бiлiм беру жүйесiнің кезектi мәселесiнiң
бiрiне айналып отыр \13\.
Жалпы, педагог – ... ... ... ... екі ... ... ... қажет сияқты.
Бiрiншiсi - педагогикалық бiлiм беретiн орта кәсiптiк және жоғары оқу
орындары студенттерiнiң ақпараттық мәдениетiн ... ... оқу ... ... ақпараттық мәдениетін
қалыптастыру
Факторлардрдың бұл тобындағы негiзгi фaктор ретiнде ... ... оқу ... ... - ... технологияларды
оқьтуға арналған пәндiк курстарды атап өpcетy қажет. Бүгiнгi таңдағы бiлiм
беру ... бұл ... ... ... жаңарту және сол пән бойынша
сабақ беретiн оқытушылардың бiлiктiлiгiн арттыру - ... ... ... ... орта ... оқу ... жүргiзiлетiн
"ОТҚ, қолдану әдiстерi" пәндiк курсының мазмұны ескiрген және бұл ... ... ... ... саны да ете ... ... тобына бiлiм беру ұйымдарындағы педагог-кадрлардың
ақпараттық мәдениетiн қалыптастыру жатады.
Бұл факторлар жүйесiнде негiзгi үш факторды жеке атап көpcетy ...... ... – коммуникациялық технологияларды
қолдану мүмкіндiктерiн, ақпараттық мәдениетiн дамытуда ... ... ... Мұндай курстардың арнайы бағдарламасы жасалып,
сол бағдарлама бойынша бiлiм беру ұйымдарының өзiнде жұмыс ... ... ... ... бiлiмiн жетiлдiру
институттарында жедел түрде тақырыптық курстар ұйымдастырылуы ... ... ... мен онда ... оқитын педагог кадрлардың
бiлiктiлiгiн көтеру - ол өз aлдына бөлек әңгіме.
Екiншiсi - бiлiм беру ... ... - ... ... ... талантар. Талан қaтaң, ... ... ... компьютерлiк - библиографиялық сауаттылығы мәселесi, ұйымдағы
педагогикалық қауымдастық, педагогикалық қызмет пен педагогикалық процестi
модернизациялауға деген ... ... - ... ... ... кедергiлердi жою, қызығушылық
мәселелерi де өзiнiң оң шешiмiн табары сөзсiз. Тағы бiр айта ... ... ... ... оларға қойылатын талаптар
жүйесiне aқпараттық мәдениет деңгейiн ... ... ... талаптарды
белгiлеп, енгiзу қажет \16\.
Үшінші – білім беру ұйымдарында, оқу кабинеттерінде компьютерлік базаның
болуы. Республикадағы білім беру ұйымдарында ... база ... ... ... осы ... дейінгі шетелдік және отандық тәжірибе
көрсеткеніндей, білім беру ұйымдарын компьютерлермен ... ... ... ... қалыптастыру және дамыту мәселесін ... ... ... дәл ... ... ең маңыздысы-алдыңғы екі фактор.
Сонымен, aқпараттық - коммуникациялық технологияларды оқыту процесiнде
қолдануға байланысты педагог – кадрлардың ... ... ... бiлiм ... aқпараттандырудың маңызды міндеттерiнiң бiрiне айнальш
отыр. Бұл маңызды мiндеттi шешпейiнше, бiлiм беру ұйымдарының ... ... ... ... қосу, электронды оқу құpалдарын
дайындау ешқандай нәтиже бермейдi. Бұл -өте ... ... ... оның ... ... ... - әдiстемелiк және оқу
- әдiстемелiк жақтарына ... ... ... бiлiм ... ... ... (бiлiм берудiң
мемлекеттік стандаpттары мен оқу пәндерінің ... ... ... дамытудың қазiргi заманғы басым бағыттарын белгiлi бiр дәрежеде
бейнелей алуы тиiс \14\.
Стандарттағы ... ... ... ... ... болашақ
педагог-мамандардың aқараттық - коммуникациялық ... ... ... ... ... ... орта және ... кәсiптiк оқу орындарында педагогикалық бiлiм алып
жатқан стyденттердің ақпараттық - коммуникациялық технологиялар жайлы жалпы
бiлiммен қатар, ... ... ... ... бiлiм ... игеруiне;
- бiлiм беру ұйымдарындағы педагог - қызметкерлердің қазiргi ... ... ... сай ... - коммуникациялық
технологияларды қолдануға байланысты бiлiктiлiктерiн көтерулерiне мүмкiндiк
берiлiп, барлық жағдай жасалуы ... ... жағы ... ақпараттық-
коммуникациялық құзырлылғының қажеттi деңгейiн анықгаумен және сол ... ... ... ... ... үшiн) және ... ... бiлiм беру бағдарламаларын жасаумен байланысты.
Мұнан басқа, бiлiктiлiктi көтеруге, мұғалiмдердiң өз бiлiмiн ... ... ... ... ... ... ... негiз
болатын оқу-әдістемелік базаны құру мен дамытудың да маңызы зор ... ... ... ... ... жұмыстардың 3 кезеңi атап көрсетілген:
1) Компьютермен, түрлi коммуникациялық жүйелермен ... ... ... - коммуникациялық технологиялардың жеке түрлерiн терең,
зерттеу, ... ... бiлу ... ... Ақпараттық - коммуникациялық технологияларды мұғалiм қызметiнде, жеке
пәндердi оқытуда қолдана бiлyдi меңгеру.
Әрине, ... бiлiм ... ... - ... ... пәндердi оқытуда қолдануға байланысты атқарылған жұмыстap жоқ ... ... ... ... ... оқу ... оқу бағдарламалары жасалды және жасалып та жатыр.
Компьютердің жүйелік блогында iшкi, ... ... ... ... ... тарақша қосқыш түрі порттары бар. Олар тiзбектi
жене параллель қосылатын болып екіге белiнедi. Осы порттар apқылы әр ... ... ... ... (жiберуге жене қабылдауға)
болады. Егер eкi немесе бiрнеше компьютердi порттары apқылы байланыстыратын
болсақ бұл компьютерлердiң ... ... ... жүргiзуге мүмкiндiк
туады. Осылай байланыстырылған компьютерлер тобы ... желi ... желі ... - ... ... принтер,
коммуникациялық құрылғылар) тиiмдi пайдалану максатында ... ... Желi ... ... үшiн ... ... жене
программалық жабдықтар болуы қажет. Желi арқылы оған қосылған кез ... ... ... ... ... ... ... компьютерлiк желiге мысал реде өздерің
оқитын компьютерлiк кластағы ... ... ... ... ... Сондай-ақ бiр мезгiлде жүздеген тiптi мыңдаған компьютердiң
қатысуымен ұйымдастыған темiржол және әуе ... ... сату ... ... ... ... ... аламыз. Бұл пайдаланушылар санын білу мүмкiн
емес ғаламдық акпараттық Интернет желiсi. Қазiргi кезде ... ... ... мекемеде: зауыттарда, фирмаларда, банктерде орнатылған. Себебi
желiге қосылмай өндipicтiк, немесе қаржылық қызметтердi тиiмдi жүзеге асыру
мүмкін емес \12\.
Компьютерлiк ... ... мен ... ... ... ... желiлер жергiлiктi деп аталады да, бірнеше компьютерді біріктіру үшін
қолданылады.Мұндай ортақ ресурстарды (дискжетек, принтер, сканер жене басқа
қымбат қурылрылар) ... ... ... құрылады.
Компьютер желiге желiлiк тақташа, модем немесе жоғары жылдамдқты сандық
телефондық қызмет (ISDN) торабы ... ... ... ... ... ... қосу үшін ... тақша емес модем қажет.
Жергiлiктi есептеуiш желiлер - саны шектеулi (әдетте 100 ... бiр ұйым ... ... iшiнде біріктіру үшiн қолданылады.
Жергiлiктi есептеуiш желi шектеулi аймақтағы (бiр ... бiр ... ... ... ... ... ... Мекемелердегi
жергiлiктi желі әр түрлі бөлiмдер мен қызметкерлер ... ... ... байланыс орнату үшiн құрылады \22\.
Жергiлікті желіге қосылған компьютерлер бір-бірімен қысқа ... ... ... он, жүз метр) ... ... желі ... ... ... ... жылдамдықпен беруге болады.
ақпараттың берілуі сапалы болу үшін ... ... өте ұзын ... ... ұзын ... ... ... өшуі мен бөгеуіл шамасы артып кетеді.
Телекоммуникациялық есептеуіш желілер үлкен қашықтықты ... ... ... ... желілер телекоммуникациялық
есептеуіш желілер деп аталады. ... ...... және оны ... ... желісі, ол өзара байланысқан жергілікті
желілерденқұралады (абоненттік жүйелер). Мұндай ... ... ... программалық сияқты қоғамдық ресурстарды ұжымдаса
пайдалану ... ... ... ... өздерінің қай жерде орналасқанына қарамастан ақпаратты
жедел түрде кез келген қашықтыққа жіберуге, сонымен қатар желіден ... дер ... ... ... бар ... ... ... қамтамасыз eтiлуі әр түрлi
типтегi компьютер, ... ... ... ... байланыс
тораптары, бiрдей немесе әр түрлi ... ... ... ... ... ... тұрады. Телекоммуникацияльщ желiлерде
ақпаратты жiберу телефондық, телеграфтық, ... жене ... ... ... жүзеге асырылады. Ақпарат алмасу барысында деректердi
аналогтық жене цифрлық кодтау қолданылады.
Телекоммуникациялық желiлердiң ақпараттық қамтамасыз ... - ... ... ... ... ... қор ... табылады. Бұл
қор барлық тұтынушылардың (абоненттер) ортақ ... және ... ... деректер житығы. Онда бiлiм базасы, автоматтандырылан
деректер ... ... жене ... ... және ... арналған) қамтылған \25\.
Интернет желiсi әр түрлi масштабтағы желiлердің ... ... ... кабельмен жаластырылған жергiлiктi желi аймақтық желiге,
ал әр ... ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Үлкен қашықтықта желiаралық ... ... ... ... ... ... ... Мұндай жағдайда телекоммуникация каналдары:
телефон, радио релелiк байлaныс, ... ... ... ... арқылы байланыс т.б. қолданылады.
Әр түрлi желiлердi түйiстiру шлюз деп аталатын apнaйы ... ... ... ... ... Шлюздер бiр желiден
қабылданған деректер форматын баcқa ... ... ... Әр ... ... ... бiрiктiру нәтижесiнде қалалар,
елдер және континттер apacында өзара aқпарат алмасу мүмкiндiгi берiледi.
Aқымды желi ... ...... ... ... ... жетiстiктерiнiң бiрi.
Интернет - (aғылшынша Internet - желiаралқ байланыс) бүкіл Жер шары
бойынша ақпарат ағынын таратуды ... ... ... ... ... желi ... ... хабар, басқа континентте
пайдаланушығa жетпес бұрын бiрнеше корпоративтік және аймақтық ... өтуі ... ... кең ... ... мақсатында қосылады. Бұл
жағдайда корпоративтi желiге ... ... ... ... қрғау
меселесi туындайды. Осындайда шлюздiк компьютер желi әкiмдiгi рұқсат берген
ақпаратты ғана ... ... ... ... ... ... - компьютерлiк желiлердің iшiнде жаппай қолданылатыны болып
табылады; ол ондаған миллион пайдаланушыларға қызмет ... 2 ... ... компьютерлердi қамтиды. Интернет пайдаланушыларының саны ай
сайын шамамен 1 млн-ға өсiп отырады .
Жергілікті желі - ... ... үшiн ... ... компьютерлерден басқа да желiлiк құрылғылардан тұрады.
Бұл құрылғы желi арқылы жiберуге арналған ақпаратты түрлендiруге мүмкiндiк
бередi \1\.
Ақпарат - ... ... ... ... ... ... осыдан кейiн сигнал қайта түрлендiрiледi (декодтау процесi).
Компьютерлер, жергiлiктi желiге желiлiк тақша деп аталатын интерфейстiк
блок - желiлiк адаптер арқылы ... ...... ... желiсiмен сәйкестендірiлуiн
қамтамасыз ететін құрылғы.
Кең таралған адаптерлерге: Ethernet, Token Ring жене ArcNett ... ... әр типi ... ... жене желiмен қатынасудың нақты
бiр технологиясына сейкес келедi.
Ақпарат байланыс тораптары арқылы сандық түрде берiледi.
Байланыс желiсiнiң ... жене ... ... ... ... - ... мен ... жатады. Олар дерек
алмасу сапасын жақсартады жене дepeктepдi таратудың әр түрлi стандартын
қолданатын желiнiң әр ... ... ... ... ... екі ... желiгe қосудың Direct СаЫе
Connection (DCC) - ... ... ... деп ... қарапайым әpi
тиiмдi тәсiлi бар. Бұл жағдайда қосымша желілік құрылғылардың қажетi жоқ:
компьютерлер бiр-бiрiнe параллель немесе тiзбектi ... ... ... ... ... бiрi - ... екiншici жетекте
болады. Жетекшi компьютерден жетектегi компьютердiң бумаларына, дискiсiне,
принтерiне қатынacы қамтамасыз етiледi. Жетектегi ... ... оған ... ... жетекшi компьютерге қатысты желiлiк болып
қалады. Жетекші компьютерден дepeктepдi бiр компьютерден екiншi ... ... ... ... ... ... - ... тасымалдау жылдамдығьның
баяулығы. Сол себептi тiкелей жалғау мекемелерде сирек ... ... ... ... ... ... ... бiрнеше адам
қатысып ойнайтын көптегeн компьютерлік ойындар жұмыс ... көп ... ... ... ... үшін ... ... Бұл Жағдайда әрбiр компьютерге желiлік тақша орнатылуы
қажет, оларды бiр-бiрiмен кабель арқылы ... ... ... ... арналған арнайы программаларды iскe қocy керек.
Егер компьютерлер бiр-бiрiнен өте ... ... олар үшін ... ... пайдаланылады да, олар бiр программалық ... ... ... ... ... ... ... желі деп атайды.
Жергiлiктi желiнiң eкіi түpi бар: клиент-сервер жене бiр ... ... яғни тең ... желi. Егер ... оны ... ... бөлiнген
файлдық сервер деп аталатын қуатты компьютер бар болса, онда олар ... ... ... ... ... ... басқа
компьютерлер - жұмыс стaнциялары немесе клиенттер, яғни ... ... ... - opтақ ... ... барлық pecypcтapды қамтитын
компьютер. Opтақ ресурстарды пайдалану үшiн сервер ... ... ... ... ... оpтақ қолданбалы программалар (мысалы,
электрондық пошта), факстар және т.б. ... ... ... ... ... ... ... типiндегi желiлер қамтылан
ресурстарды толығырақ қолдануға ... ... ... ... жұмыс
өнiмдiлігімен жене қатты ... ... ... ... ... ... ресурстар - дерек жинақтаушы дискiлер (накопители),
принтерлер, модем, CD-ROM (компакт-диск) дискілер серверге қосылады. ... opтaқ ... ... жасау үшiн алдымен сервермен ... ... ... барлық жұмыс станциясы қайсы бір мғрынасында
басқалары үшiн ... ... ... Олар ... ... ... ... алады және ресурстарды бөлудi бақылап отыратын
қyaтты ортақ сервер компьютер болмайды. Бiр ... ... ... - ... ... iстey үшiн ... ... жабдықтың қажетi
жоқ.
Деңгейлерi бiрдей жергiлiктi желiлерде ... ... ... ... ... қызметiн атқара бередi. Мысалы, бiр ... ... ... диск ... ... дискжетек (дискiнi
айналдырып мәлiмет алатын құрылғы) қосылуы мүмкiн. Егер мұндай желi Windows
2000 операциялық жүйесi арқылы басқарылса және ... ... ... ... ... онда ... ... тұтынушы осы ресурстардың барлығын
пайдалана бередi. Бiрақ принтер ... ... iскe ... тұрса,
онда желi арқылы басуға мәлiмет шығара алмаймыз. Бiрдей деңгейлi жергiлiктi
желiнi құру өте жеңiл және ... ... ... ... ... ... тиiмдi түрде шеше алады. \11\
Windows 2000 операциялық жүйесi оpтақ пайдалануға арналған ... ... ... ... ... мүмкiндiк бередi. Мұндай
басқаруды - жүйелiк саясат немесе жүйелiк ереже деп те ... ... ... басқаруға жауапты және жүйелiк саясатты реттейтiн
маманды - жүйе басқарушысы немесе жүйелiк әкiм ... деп ... желi ... ... желiдегi компьютерлердiң бiр-
бiрiмен геометриялык байланысу тәсiлi ... деп ... ... ... түpi ... Ең қарапайым топология түpi - шина . ... ... ... тiзбектi түрде бiр кабельге жалғанады.
2. Caқинa топологиясы деп аталатын желi байланысында барлық компьютерлер
тұйық сақина түрiндегi кабельге жалғанады
3. Файлдық ... ... ... ... бiр-бiрiмен
жұлдыз схемасы түpiндe жалғанады.
4. Құрылғандардың құрамы мен программалық жабдығы топологияға байланысты
анықталады. Желi топологиясын мекеменiң қажетiне қарай ... ... ... көп ... үйде орналасса, онда оның әр қабатындағы жеке cepвepiн
байлaныстыратын бүкiл ... ... бiр ... ... оны ... схемасы деп атайды, көбiнесе осы топологияны пайдалaнған тиiмдi.
Жергiлiктi желi атқаратын қызметі ... Windows 9х, Windows ... жене Windows NT W ... ... ... ... компьютер болса, олардыжергiлiктi желiге коскан орынды.\21\
Жергілікті желінің қамтамасыз ету мүмкіндіктері:
- Ақпараттың арнайы серверлерде сақталуы, ... ... да бір ... ... істеуі;
- Бірнеше пайдаланушылар қолданатын программалық жабдықтарды файлдық
дискілердің серверлерінде бір ғана данадан сақтау;
- Электрондық ... мен ... ... ... ұжымдық жұмыс істеуі мен құжат айналымы;
- Желілік принтерлерді бірлесіп ... ... ... ... ... ... ... және орталықтандырылған қорғау.
Бiр рангiлi желi құру үшiн жоғарыда aйтылған операциялық жүйелерi бар
стандартты программалық жене ... ... ... ... ... Тек MS- DOS ... ... ... iстейтiн
компьютерлердi Workgroups Add-On for Dos программасын орнатқаннан кейiн
желiге қосуға ... ... ... бiр ... желiге қосылған бiрнеше
компьютер жұмыс ... ... ... ... құру барысында
мекеменің құрылымын ескеру қажет, ... ... ... ... тобына» т.с.с. Жұмыс тобындағы барлық ... ... ... ... ... ... ... тобының мүшелерi өз
компьютерлерiне қосылған ресурстарды ... ... ... ... ... ... ... жұмыстары жүргiзiлмейдi, себебi мұнда
пайдаланушыны тіркеу және ... ... ... Windows 2000 ... ... ... ... iстейтiн әрбiр компьютер өзiнiң қорғану саясатын және жеке тіркеу
жазбаларын жүзеге асырады ... ... ... ... (10 ... ... мәлiметтердi
тасымалдау қиындaй түceдi. Мұндай жағдайда cepвepi бар желi ... ... мен ... ... басқару мүмкiндiгiн
беретiн қуатты Windows 2000 Server операциялық жүйесiн орнатқан абзал.
Ортақ деректер ... ... ... ... мен ... ... бөлiсудiң орталықтандыpлған тәсiлi бар компьютерлер
тобының домен атауы болады.
Әрбiр ... жеке ат ... ... деректер базасы каталогi домен
бaқылаушысында (контроллер) сақталады. Әрбiр доменде тек бiр ғана ... ... ... бiр ... бiрнеше резервтiк домен
бақылаушы болғаны дұрыс.
Windows 2000 Professional операциялық жүйесi әр түрлi қызмет көpceтeтін
бiр ... ... ... ... байланыстыруға
есептелген. Компьтер желiге қосылғаннан кейiн бiрiншi рет іске ... жүйе DHCP (Dynamic Host ... ... ... ... ... ... компьютерлерге желiде бiрiн-бірі табу
үшiн адрес меншiктейдi. Егер желiде DHCP cepвepi онда ... ... ... ... компьютерлердi анықтай алатын режiмге ауысады.
Windows 2000 Professional операциялық жүйесi ... ... ... олар ... ... жұмыс тобына кіреді. Мұндай
механизмдi IР-адрестеу (Automatic IP-addressiing) деп ... ... ... ... ... ... ... бiр-бiрiне жiберетiн және қабылдайтын ақпараттары
араласпай, тиянақты ... үшiн, олар ...... ... ... ... Компьютерлердің бiр-бiрiмен байланыс жасау ережесi
желілік хаттама деп аталады.
Windows 2000 ... ... ... ... ... жоғары желiмен жұмыс істeyгe мүмкіндік бередi. Транспорттық
хаттаманы таңдау желi ... ... ... ... ... ... ... істеу үшiн TCP/IP хаттамасын қолдануды ұсынады.
NetWare бар жергiлiктi ... ... желi ... және ... ... ... ... IPX/SPX (Internet Packet
ExchangejSequeneed Packed Exchange) хаттамасы қолданылады. Мicrosoft
фирмасының 3Соm ... ... ... ... ... ... хаттамасы: арқылы ceнiмдi байланыc құpy мүмкiндiгiн бередi.
РРТР тутынушылардың ... ... ... ... ... ... үшiн ... Мекеме aқпаратты жоғалтып алмау
мақсатында ayқымды инфрақұрылымды құру қажеттiлiгiнен құтылады. ... осы ... ... ... ... \17\.
Windows 2000 - корпоративтiк жеке меншiк ұйымдастыpуға арналған бірқaтар
жаңа хаттамаларды қамтамасыз етедi: L2TP (Layer 2 ... Protocol ... ... ... ... IPSec (Internet Protocol Security
–Интернеттегі қayiпсiздiк ... жане ... ... - ... кеңейту хаттамасы).
Active Dirесtoгу - үлкен жергiлiктi желi әкімнің (администратор) жұмысын
жеңiлдетедi, пайдаланушының бар ... ... ... ... ... ... ... ақпарат қауiпсiздiгiн қамтамасыз
етедi. Active Directory - ... ... ... ... қажеттi
аппараттық ресурспен және желiге бiр рет ... ... ... ... ... ... Ол қосымшалар мен жүйенiң
аппараттық бөлiмiндегi конфигурацияларда қолданылатын ... ... ... ... ... ... Осылай пайдаланушылар
айқындылығын, түci, қағаз пiшiмi, екiжақты баспаға шығару мүмкiндiгi сияқты
белгiлi бiр қасиеттерi бойынша принтерлердi ... ... ... ... ... көп беттен тұратын таныстыру кiтапшасын баспаға
шығару қажет болса, активтi каталог желiге қосылған жылдам ... ... ... ... ... ... ... жылдамдату үшiн Active
Directoryде әрбiр объектiнiң бiрқатар атрибуттары кipeтiн ... ... Catalog) ... Желi әкiмi (администратор) ауқымды каталогке
сақтау үшiн өз атрибуттарын бере алады. Атрибуттардың ... ... ... ... ... ... қатынас құру
мүмкiндiгi шектеулi кезде, әкім ... ... ... ... ... ... \12\.
Қала, облыс, ел iшiнде орналасқан желiлер аймақтық деп аталады. ... ... бiр ... немесе ұйымдар тобына ... ... ... деп аталады. Мысалы, Қазақстан Республикасының ұлттық
банкiнiң желiсi - Banknet, ... ... ... оның ... ... (аудандық бөлiмшелерiн қоса) бiрiктiредi .
Одан үлкен көлемдегi, бүкiлелдерге, құрлықтарға тapaғaн желiлер ауқымды
деп аталады. Олар корпоративтiк те, ... да бола ... ... Интернет
сияқты олардың кез келген пайдаланушыларға қызмет ету мүмкiндiктерi бар.
Компьютерлердi желiге олардың ресурстарын бiрлесiп пайдалану үшiн және
ақпаратпен алмасу үшiн ... ... ... ... және ... ... ... программалар және деректер , ал ... ... ... ... ... ... кiредi. Ақпаратты сақтау
құралдары, CD-ROM, ZIP, DVD сияқтылар ақпараттық pecypcтapғa кiредi. Олар
программалар және ... бар ... ... ... ... ... ... жасалғандай жүзеге асырылады. Орналасқан компьютерiнен
ғанa қол жеткiзуге болатын ресурстар жергiлiктi деп аталады. ... ... де ашық ... ... ... ... ... деп
аталады. Жергiлiктi және ортақ; ресурстар түсініктері шартты. Бұл ... ... ... ... ... ... керiciнше, ортақ ресурсқа
жергiлiктi мәртебесiн беруге ... ... ... ... ... ... ... сөз.
Ортақ ресурстар орналасқан компьютер сервер деп аталады. Сервердегi
акқаратқа жол ... және осы ... ... ... ... ... станциялары деп аталады. Есептеу желiлерi желілік
операциялық жүйелер басқаруымен жұмыс істейді. Негiзгi желiлiк ... Novell NetWare, Windows NT, OS/2 Warp UNIX ... Windows 95, ... ... ... ... ... бар \24\.
Желiлiк ОЖ пайдаланушыларға желiнiң бiр компьютерiнен басқасына файлдар
көшiруге, желiнiң бiр компьютерiнен ... ... ... ал ... ... ... ... жaдындa орналасқан
программаны қосуға мүмкiндiк бередi.
Компьютерлiк желiлердi қолдану мыналарды ... ... ... ... ... процесiнiң нақты бiр компьютерден тәуелсiздiгi;
• желiнiң бiр ДК -сында сақталу есебiнен бiр ... ... ... ... сенiмдiлiгiнiң жоғарылауы;
·ақпаратты рұқсат етiлмеген енуден қорғауды жақсарту:
·ұйымның ... және ... мен ... ... ... ... ... мүмкiндiгi.
2.2. Білім берудегі ақпараттық технологиялар
Компьютер, телекоммуникациялық және желілік құралдар ақпараттарды
қабылдаудағы әдістерді ... ... ... жаңа ... ... қазіргі қоғамның даму кезеңіндегі оқыту мақсатының көкейкесті
және маңызды ... қол ... ... берудегі ақпараттық
технологиялар оқытуда қолданылатын электронды құралдар мен ... ... ... ... ... ... ... құралдардың классификациялық белгілері ретінде
мыналарды айтуға болады:
- ... ... ... ұсыныс;
- техникалық ұсыныс;
- ... ... ... ... ... классификация
Бағдарламалық-аппараттық комплекстің дидактикалық бағыты бойынша
классификация белгілерін кейбір әдебиеттерден кездестіруге болады. ... ... ... ... ... ... классификациялау
керек. Біріншіден, білімді анықыталған және анықталмаған деп бөлу қажет
болып табылады. Ал, кейінірек ... ... ... ... бұл ... ... және ... болып аталатын
болды.
Білімнің артикулденетін бөлімі – бұл ... ... ... ... т.б.) ... ... бөлу арқылы беруге
болатын және оңай құралатын білімдер \6\.
Білімнің артикулденбейтін бөлімі – ... өтіл ... ... ... Бұл ... ... үйренушілерге берілмейтін,
практикалық есептерді ... жеке ... ... ... ... ... ... тапқырлықты және адам өтілінің басқа
бөлімдерін қамтиды. Білімнің мұндай классификациясына ... ... ... ... ... болады. Осы
комплекстер негізінде құралған және ... ... ... ... ... декларативтік деп аталады. Декларативтік
технологияларға ... ... ... ... оқулықтар;
- ... ... ... ... ... ... ұсынатын , дұрыс меңгеруін
тексеретін, сақтауға мүмкіндік беретін мәтіндік және бақылау бағдарламалары
мен басқа компьютерлік құралдар.
Бағдарламалық-аппараттық ... ... және ... ... меңгеруде қолданылатын технологиялар процедурлік
деп аталады. Бұл ... ... ... ... білімнің
ақпараттарын бірнеше бөліктерге бөліп тексермейді және ақпарат бөліктерін
қамтымайды. Олар ... ... ... ... Бұл ... ... технологияларға мыналар жатады:
- ... ... ... ... компьютерлік тренажерлер (КТ);
- ... ... ... ... ... ... ... оқытылатын пән бойынша білім
алуына (қосуына) мүмкіндік беретін экспертті-үйрену жүйелері (ЭҮЖ) ... да ... ... ... ... ... ұйымдары басшыларының инновациялық
кедергілерден шығуы туралы
Қазіргі заман жылдам әрі ... ... ... ... ... ауқымды қоғамдық жұйенің бір саласы ретінде өмірде болып жатқан
жаңалықтарды ... ала ... өз ... ... отыруы қажет.
Сондықтан педагогикалық инновация бiлiм беру жүйесiн ... ... ... ... Бұл мәселеге көптеген еңбектер арнaлған мәселен,
М.С ... (2), Н.Д ... Н.И, ... А.И. ... (5) «инновация»,
«инновациялық құбылыс» түciініктерінің негiзiн қарастырса, К. Ангеловский
(1), В.А. ... (6), В.С ... С.,Ц ... М.М ... ... (9) бiлiм ... инновациялық құбылыстардың мазмұнын
анықтайды. Инновациялық өзгерiстердiң әлеуметтiк- психологиялық кедергілерi
туралы В.И ... в.г ... Р.Л. ... Л.К Маркова, Н.Р.
Юсуфбекова (10) зерттеулерiнде талдаулар жасaғaн \4\.
Fылыми әдебиеттердегi инновациялық мәселелердiң теориялық ... ... ... бiлiм беру ... ... ... ... көрсеткендей, жаңалық мектеп басшылары тарапынан үнемi
түciнicтiк табыла ... ... ... тарапынан табанды қарсылықтар
да кездесiп қалады. Бiлiм ... ... ... ... қaлған кәсптiк стереотип жаңалықты шеттеушілік, жаңашылдыққа
ұмтылудың болмауы сиякты кедергiлердi ... жүp. Бұл ... ... ... тап болуда.
Олар:
• бiлiм беру ... ... ... ... ... ... жaғдайлары арасындағы;
• мектеп жүйесiне енгiзiлiп жатқан өзгерiстер мен оның ... өмip ... ... ... ... жағдайында мектептi басқару қажееттіліг мен бiлiм беру
саласындағы инновациялық үpдicтi ... ... ... ... ... ... деңгейiн жүзеге асыру мен мектеп пен
қоғамның қазiргi қажеттiлiгiне сай жаңашыл шығармашылықпен ойлай алатын
басшы-нпаваторлар ... ... ... тек бiлiм ... ... ... ... ғaнa шешуге болады \23\.
«Инновация» терминi латын тілінен алынған, ол - «жаңару, ... ... Бұл ... XIX ... ... ... ... бiр мәдениеттің кейбiр элементтердің ... ... ... ... ХХ ... 30-жылдарында Еуропада ғылымның жаңа саласы,
жаңашылдық ғылымы пайда болып, ал 50 ... ... ... ... бұл ... ХХ ... 70 ... бастап қолданыла
бастады. Егер орыс тiлiнiң түсiндiрме сөздiгiне қарасақ онда ... ... ... ... тиiмдiлiк тyралы ештеңе айтылмайды,
яғни «жаңа» деген жаңадан ... ... ... белгiсiз, өткеннің орнына
лаық болған деп керсетiлген .
Мектеп басшылары бұл берiлген анықтамаларды сараптай келе ... ылғи да ... ... бере бермейдi деген тұжырымға келдi:
- кез келген жаңа дүние ... ... ... ... ... бола бермейдi;
- әрбiр жаңа дүние белгiлi бiр жағдайда ғана ... ... бiр ғана ... ... шешуге бағытталады;
- жаңалықты пайдаланушьшар санының ... жаңа ... ... және ... ... жаңалықты меңгерудiң тиiмдi жағдайларын
қиындата түceдi.
Әрбip жаңа педагогикалық әдiстiң екі жағы ... ... ... ... және ... игеруге өзіндiк әсер
eтyi.\16\
Қазiргi педагогикалық сөздiктер ... ... ... ... үрдiсiн, оның принциптерiн, зандылықтарын, әдic-
тәсiлдерiн зерттейтiн сала ретiнде қарастырады, ал ... ... ... мен бiлiм ... тиiмдiлiгiн артгыру мақсатында педагогикалық
ic-әрекетке енгiзiлген жаңалыктар деп түсiндіріледi.
Бағдарламаның мақсаты мен ... ... ... ... ... сапасын арттыру және жеке ... мен ... ... үшін Қазақстан Республикасының 2010 ... ... даму ... ... ... көп ... берудің ұлттық жүйесін жаңғырту болып табылады.
Бағдарламаның негізгі міндеттері: халықтың барлық жіктері үшін сапалы
білімге қол ... ... ... ... ... одан әрі ... ... білім
берудің ұлттық жүйесінің жұмыс істеуінің нормативтік құқықтық базасын
жетілдіру;
қазақстандық патриотизмге, төзушілікке, биік ... адам ... ... ... ... ... ... дамыту;
отандық дәстүрлер, әлемдік тәжірибе және тұрақты даму қағидаттары
негізінде білім берудің мазмұны мен құрылымын ... ... ... орта ... ... ... өлшемдеріне сай кәсіптік білім беру және кадрларды даярлау жүйесін
қайта құрылымдау;
оқытудың жинақтаушы кредиттік жүйесіне негізделген кадрларды даярлаудың
біртұтас үш ... ... ... ...... ... барлық салалары үшін жоғары білікті және бәсекеге ... ... ... ... білім беру кеңістігіне ықпалдасу;
білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесін құру;
білім берудің бірыңғай ақпараттық ортасын қалыптастыру;
білім беру процесін ... және ... ... ... беру жүйесінің материалдық-техникалық базасын нығайту;
білім беруді, ғылым мен өндірісті ықпалдастыру;
білім берудің ... ... үшін ... ... ... ... жасау;
педагог қызметкерлердің әлеуметтік мәртебесін арттыру, білім беру
жүйесін қаржымен, ... ... ... жетілдіру, білім беру
менеджерлерін ... ... ... ... беру ... ... қоғамның және
жеке тұлғаның мүдделерінің теңдестігін қамтамасыз ету болып табылады.
Бағдарламаны іске асырудың негізгі бағыттары мен ... алға ... іске ... ... ... ... білім үстемдігі деңгейінен нәтижеге бағдарланған
«құзыретті» білімге өзгерту;
білім беру ұйымдарының ... ... ... ... және ... ... етілуін қазіргі
заманғы әлеуметтік-экономикалық ... және ... ... ... ... ... ... ақпараттық, экологиялық, экономикалық және
құқықтық даярлығын күшейту;
білім берудің барлық ... ... ... ... ... біліктілігін арттырудың кәсіптік білім беру ... және ... ... беру деңгейлерінің мазмұны мен ... ... ... ... ету ... ... ... тәрбие мен оқыту. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың
сапасын арттырудың негізгі ... ... жеке бас ... ... ... ... ... мемлекеттік тілді
үйренуіне, зияткерлік және эмоциялық дамуына, ... ... ... ... ... және ... ... жасау болып
табылады.
Халықтың мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту қызметтеріне ... ... ... ... ... ... ... (дене тәрбиесі-сауықтыру, гуманитарлық, спорттық,
эстетикалық, лингвистикалық, ... ... ... ... ... жастағы дарынды балалар үшін, мүмкіндігі шектеулі балалар
үшін т.б.) мектепке дейінгі орталықтарды;
отбасылық балабақшаларды;
түзеу және ... ... беру ... ... болу топтары бар жалпы білім беретін мектептер
базасындағы ... ... ... ... ... ... бөбекжай бақшаларды;
“мектеп-балабақша” кешендерін;
білім беру ұйымдарының базасында мектепалды топтары мен сыныптарын ашу
және ... ... ... жаңарту үшін нормативтік
құқықтық және қаржылық жағдайларды жасау қажет.
Жергілікті жерлерде мектепке дейінгі ... ... ... ... ... етуді тиісті мамандар ... ... ... құрамында жүзеге асыруға тиіс \24\.
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың ... ... ... ... қажеттіктеріне сәйкес ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету үшін
“Мектепке дейінгі балалық шақ” республикалық ғылыми-практикалық орталығы
құрылады. ... ... ... ... ... ... стратегиясын
әзірлейді және іске асырады, мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жүйесінің
қызметін ... және ... ... ... инновациялық
жобаларды әзірлейді, оқу-әдістемелік құралдарына, ойыншықтарға, ойын
құралдарына және т.б. ... ... ... ... емес ... ... ұйымдар желісін
дамытуға, сондай-ақ ірі кәсіпорындардың жанынан балабақшалар ... ... ... ... ... ... оқу үшін тең бастапқы жағдайлар жасау үшін бес ... ... ... ... ... мен мектепке дейінгі ұйымдар базасында
мектепалды ... ... ... \17\.
Орта білім беру. Орта білім берудің мазмұны мынадай ... беру ... тіл және ... ... ... ... ... өнер, технология, дене тәрбиесі.
Жалпы орта білім беруде үш ... ... 12 ... оқытуға көшу
жүзеге асырылатын болады.
І саты – жалпы ... ... ... ... ұзақтығы – 4 жыл, 1-4
сыныптар. Оқыту 6 жастан басталады. Бастауыш мектептің ... ... ... ... оның жеке ... ашуға және дамытуға
бағытталған.
Білім беру мазмұны шетел тілін және информатика негіздерін ... ... ... оқытумен толықтырылатын болады \18\.
І сатыдағы оқыту мен тәрбиелеу оқу қызметінде негізгі мектептің ... ... ... ... үшін ... оқу, жазу, есептеудің
тиянақты дағдыларын, ... ... ... тәжірибесін,
шығармашылықпен өзін-өзі көрсетуді, ... ... ... және ... өмір ... ... ... І сатыдағы оқыту оқушылардың білімін аралық ... ... ... ... ... ... аяқталады.
ІІ саты – негізгі жалпы ... ... ... ... – 6 ... ... Оқушылардың ғылым жүйесінің базистік негіздерін
игеруі, олардың бойында ... ... және ... ... биік мәдениетті, өзін-өзі тануды және кәсіби ... ... ... ... ... ... бағыттары
болып табылады. Осы сатыда әрбір пәннің мазмұны негізгі базалық ... ... ... ... ... Оқу ... таңдау бойынша зерделеу үшін оқу
жоспарының вариативтік (өзгермелі) бөлігі кеңейтіледі, бейіналды даярлық
енгізіледі.[20]
ІІ саты ... ... орта ... ... ІІІ ... ... ... бейінін таңдау үшін оқушылардың қабілеті және ... ... ІІ ... ... оқушылардың қабілеттерін, бейімділіктерін
және өткен материалдарды игеру деңгейін анықтау үшін ... ... ... ... ... ... ... саты – жалпы орта білім беру, бейінді оқыту, оқыту ұзақтығы – 2 жыл,
11-12-сыныптар.
Жалпы орта білім ... ІІІ ... ... ... ... ... ықпалдастыру және кәсібилендіру негізінде әзірленетін
болады. Оқушыларды кәсіпке дейінгі ... ... ... ... әлеуметтік-гуманитарлық, жаратылыстану, технологиялық және басқа да
бағыттар бойынша бейінді ... ... ІІІ ... ... ... табылады.
ІІІ сатының оқушыларына шығармашылық қызметке және жеке ... ... орын ... жеке білім беру бағдарламаларын таңдау
мүмкіндігі беріледі. Білім алу деген ... гөрі ... ... және адам
туралы жүйеленген түсінікті игеруге, оларды өз бетінше және шығармашылық
тұрғыдан пайдалана, ... әрі ... білу мен оған ... ... ... ... орта ... берудің білім беру бағдарламаларын меңгеру ұлттық
бірыңғай тестілеумен аяқталады.
12 жылдық білім беруге көшу ... ... ... ... оқу жылы ... ... оқушылары жаңа бағдарлама бойынша оқи
бастайды. 2009-2010 ... ... 5 және 11 ... 12 ... ... ... басталады.
Орта білім беруде:
12 жылдық оқытуға көшудің нормативтік құқықтық базасын жасау;
білім беру бағдарламаларының базалық және бейіндік мазмұнын ... оқу ... ... мен ... ... және ... мен ... әдебиетті әзірлеуді және басып шығаруды
әдістемелік қамтамасыз ету, 12 ... ... ... оқу ... ұйымдастыру міндеті болатын “Оқулық” ... ... жаңа ... ақпараттық және денсаулық ... ... оқу ... ... ... және ... ... құру;
оқытуды ұйымдастыру қағидаттарын және оқушының білім-білікті, дағдыны
енжар “алушы” рөлін ... ... ... ... өзгерту;
облыстық және аудандық (қалалық) білім басқармалары туралы ... ... ... ... мен ... бағыныстылық функцияларының ара
жігін нақты ажырату;
мектепте оқытудың күтілетін нәтижелерін және оларға жету ... ... ... ... ... ... жұртшылықты
тарту жүйесін құру;
жалпы білім беретін мектептерді салу қажет \25\.
Оқу процесі:
өз бетінше ... алу және оны ... ... ... мен ... ... ... тәсілдеріне мақсатты және жүйелі түрде
баулуға;
оқушыны жеке тұлға және ... ... ... ... өмірлік
құнды бағдарларын қалыптастыруға;
ұлттық мәдениетті құрмет тұтуға тәрбиелеуге және ... да ... нәр ... ... ... ... мен сапаның негізгі ... және ... ... ... ... ... білім беру сатысында бейіналды даярлықты және жалпы орта
білім беру сатысында бейінді оқытуды қамтамасыз етуге бағытталатын ... орта ... ... жаңа ... жалпыға міндетті стандарты
түлектердің базалық ... ... ... бағытталған білім берудің
ұлттық мақсаттары жүйесін орнықтыратын ... ... ... ... ... дарынды балалармен жұмыс нысандары мен ... ... беру ... ... ... ... ... мектептерді дамытуға ерекше көңіл аударылатын болады. Шағын
жинақталған мектептерде оқу процесін толыққанды және ... ... ... және аға ... біріктірілген сыныптар бірте-бірте ... ... ... ... ... ... үшін ... салу және ашу көзделіп отыр. Ашық білім беру ... үшін оқу ... ... ... ... әрі ... инновациялық
нысандары кеңінен енгізілетін болады.
Арнаулы түзеу білім беру ... ... ... ... ... шектеулі балалардың кәсіпке дейінгі және кәсіптік
даярлыққа қол жеткізуі кеңейтіледі, ... ... ... ... мемлекеттік қолдау, бұрын оқыту ... емес ... ... ... ... ... ... әзірленеді,
арнаулы білім беруді кадрмен қамтамасыз ету ... ... ... ... ерте ... түзей-дамыта оқытатын
бағдарламаларды іске асыру осы санаттағы балалардың елеулі бөлігін қалыпты
жалпы ... ... ... ... үшін ... ... ... беруді дамыту үшін сол ұйымдардың желісін ... ... ... ... базаны жетілдіру, халықтың әлеуметтік
қорғалмаған жіктерінің балалары мен ... ... ... ... тыс ... ... ... мүмкіндіктері шектеулі балалардың
қосымша білім беру ұйымдарына баруы үшін жағдай жасау ... және ... бiлiм ... ... ... халықаралық,
үкiметтiк емес ұйымдар, жекеше сектор тартылатын болады.
Техникалық және кәсіптік білім беру. Кәсіптік бастауыш ... беру ... және ауыл ... ... ... ... орта
білімнің бөлігі орта білім беру жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылатын
және адамды жаңа ... мен ... ... ... ... кәсіптік қызметке даярлауды ... ... ... ... ... ... ... болады \29\.
Техникалық және кәсіптік білім беру кадрларды даярлау және кәсіптік
білім беру жүйесінің базалық деңгейі ... әрі ... ... ... ... ... кәсіптік қызметтің барлық негізгі түрлері бойынша
техникалық және қызмет ... ... ... даярлауға бағытталады.
Техникалық және кәсіптік білім беру іске асырылатын кәсіптік білім беру
бағдарламаларының күрделілігіне қарай мыналарға бөлінеді:
1) терең теориялық және ... ... ... ... ... қызмет көрсететін еңбектің күрделі емес көпшілік кәсіптері бойынша
жұмыстарды орындаудың білік-дағдыларын игеруді көздейтін ... ... ... ... ... сатысы.
Бірінші сатының білім беру бағдарламаларының мазмұны жалпы кәсіптік және
арнайы ... ... ... және ... ... алу үшін бейінді
болып табылатын жалпы білім беретін, әлеуметтік-экономикалық пәндер бойынша
біріктірілген курстарды зерделеуді көздейді. Оқу ... ... ... бойынша кәсіптік біліктіліктің қол жеткізген деңгейі (разряд, дәреже,
санат) беріледі. Оқытудың ұзақтығы ... ... ... беру ... 2 ... ... ... күрделі (аралас) мамандықтарды және жоғары технологиялармен
әрі кәсіптік қызметпен байланысты ... ... ... және ... ... ... жұмыстарын орындаудың практикалық
дағдыларын игеруді көздейтін техникалық және кәсіптік білім берудің екінші
сатысы.
Бұл ... ... беру ... ... ... гуманитарлық,
экономикалық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндерді зерделеуді және ... ... мен ... ... ... жұмыстарды орындауды
көздейді. Оқыту ... ... ... ... ... ... ... деңгейі беріледі (техник-механик, техник-құрылысшы
және т.б.). Оқытудың ұзақтығы негізгі жалпы білім беру ... ... ... ... ... ... ... мазмұны білім берудің келесі сатыларының
бағдарламаларымен үйлестіріледі.
Мәдениет және өнер мамандықтарының білім беру бағдарламаларын іске асыру
кәсіпке ертерек ... ... және ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Жалпы орта білімі бар адамдар үшін ... ... ... ... кәсіптік қызметті айқындайтын жалпы кәсіптік, экономикалық
және арнайы пәндерді зерделеуді ... ... ... ... және берілетін біліктілік деңгейіне
байланысты.
Орта білімнен кейінгі кәсіптік білім беру. ... орта ... ... ... іске ... жаңа деңгейге - орта білімнен кейінгі
білім беруге ... Орта ... ... ... ... беру
экономика, құқық, экология, медицина, ... ... ... ... ... ... көрсету мен басқару еңбегі орта
буын ... ... ... ... ... беру бағдарламаларын
іске асыру үшін кәсіптік білім беру мен кадрларды даярлаудың ... ... ... ... және жалпы орта білім беру базасында
ғана қамтамасыз етіледі. Орта ... ... ... ... беру
бағдарламаларының тізбесін білім беру ... ... ... орган
еңбек нарығындағы қажеттіктерге сәйкес айқындайтын болады. Оқытудың
ұзақтығы кемінде 2 жыл, ... және ... ... беру базасында –
кемінде 1 жыл.
Осы ... ... беру ... ... (кәсіптікпен қатар)
жоғары оқу орындары бакалавриатының 1-2 ... ... ... үйлестіруді қамтамасыз ететін әлеуметтік-гуманитарлық
және жаратылыстану ғылымы пәндерін ... ... ... ... ... көздейді \22\.
Оқу аяқталғаннан кейін ... ... ... ... және ... ... саласындағы қызмет көрсету және
басқару еңбегінің кіші маманы деңгейінде біліктілік беріледі.
Техникалық кәсіптік және орта ... ... ... білім беруді
дамыту үшін:
кәсіптік білім беру ұйымдарының желісін құрылыс салу арқылы дамыту және
кеңейту, жергілікті ... және ... ... қаражаты есебінен
материалдық-техникалық базасын нығайту;
өңірлік деңгейде кәсіптік білім беру мен техникалық және ... ... ... мамандарын даярлауды және аса тапшы, стратегиялық мәні
бар кәсіптер мен ... ... ... ... қаржыландыруды
арттыру;
жеңілдікпен салық салу жүйесі есебінен техникалық және ... ... ... ... бiлiм беру ... жекеше сектордың
инвестицияларын ынталандыру тетiгiн жасау;
нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру;
арнайы пәндердің оқулықтары мен ... ... ... ... және кәсiптік, орта бiлiмнен кейінгі ... ... ... ... жалпыға бірдей мiндеттi кәсiптiк бiлiм беру стандарттарын
Бiлiм берудi халықаралық стандартты жiктеумен / БХСЖ, 1997 жыл/ үйлестiру;
оқытудың ... ... ... ... білім беру
бағдарламаларын техникалық және орта ... ... ... ... ... ... және ... біліктілікті беру және қуаттау орталықтарын
құру арқылы кәсіптік даярлықтың сапасын, біліктілікті беру мен ... ... ... ... ... ... техникалық және қызмет көрсету еңбегінің білікті
мамандарын даярлау ... ... ... 2003 ... ... № 1096 ... ... Қазақстан
Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға
арналған стратегиясын табысты іске ... үшін ... ... ... және ... ... өнеркәсіпті, құрылысты, шағын және орта
бизнесті, қызмет көрсету мен экономиканы ... ... ... ... кейінгі кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ... ... оқу және ... ... ... ... жағдайда бейіндік оқыту және ... ... беру ... іске ... ... \25\.
Жоғары білім беру. Жоғары білім беруді дамыту үшін:
кадрларды даярлауда бөлшектеуді, бір ... ... ... ... ... жою үшін жоғары білім беру мамандықтары ... әрі ... озық ... мен ... оның ... кредиттік және
қашықтан оқытуды әзірлеу мен енгізу;
магистратураны жоғары оқу орнынан кейінгі деңгейге ауыстыру;
жоғары және жоғары оқу орнынан ... ... ... беруді үш сатылы
модельге өзгерту: бакалавриат-магистратура-докторантура;
құрылымы және мазмұны жағынан халықаралық бағдарламалармен үйлестірілген
бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын әзірлеу;
білім беру гранттарының ... ... ... кредит берудің жаңа
үлгісін жасау арқылы жоғары білімге қол жетімділікті арттыру;
кәсіби кадрларды даярлауға мемлекеттік тапсырысты ... ... ... орындары арасында бөлу тетігін енгізу;
әлеуметтік серіктестікті дамыту, ... ... ... ... тағылымдамаларын ұйымдастыруға, түлектерді жұмысқа
орналастыруға тарту;
жоғары білімді мамандар даярлау үшін ғылыми ұйымдардың әлеуетін тартудың
нормативтік құқықтық ... және ... ... оқу ... ... ... ашықтығын қамтамасыз
ету;
жоғары оқу орындарының материалдық-техникалық және оқу-зертханалық
базасын нығайту мен жаңарту;
жоғары оқу ... мен ... ... ... ету ... ... ... қойылатын талаптарды күшейту;
стратегиялық жоспарлауға, сапа менеджменті жүйесіне және дербестікті
арттыруға негізделген жоғары оқу ... ... жаңа ... оқу ... ... ... ... иеленуінің
өсуі;
шетелдік жетекші аккредиттеу агенттіктерінің талаптарына сәйкес жоғары
оқу орындарының кәсіптік ... беру ... ... ... ... жасау;
Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған Индустриялық-
инновациялық даму стратегиясын іске ... ... ... ... ... ... ... кадрларды басымдықпен даярлау үшін
жағдайлар ... және ... ... ... ... ... мен ... келтіру көзделеді \29\.
Оқу процесін ұйымдастырудың ... ... ... ... ... ... ол ... өз бетінше белсенді жұмыс істеуін
ынталандырады, жеке ... ... ... болуын, ұтқырлығын,
бакалаврлардың, магистранттардың және ... ... ... ... ... ... білім туралы құжаттардың
әлемдік білім беру кеңістігінде танылуына әсер ... ... екі ... ... ... беру ... бөлігінің
мазмұны мейлінше біріздендіріледі, ал бакалавриаттың келесі ... ... ... ... жүзеге асырылатын болады. Жоғары оқу орнының
құрамдас ... ... ... ... іске асырылатын болады.
Бакалавриатта оқытудың нормативтік мерзімі, медицина және ... ... ... мамандықтар ... 4 ... ... білім беру бағдарламаларын игеру белгілі бір
саладағы ... ... ... ... ... қорытынды
мемлекеттік аттестаттаумен аяқталады.
Одан кейін бакалаврдың 1-2 жылдық магистратурада білімін жалғастыруға
мүмкіндігі болады ... оқу ... ... ... беру. Магистратурада дайындық екi
бағытта жүргiзiледi:
бейіндік тереңдетiлген даярлық;
ғылыми-педагогикалық даярлық.
Магистратураның бiлiм беру ... ... ... ... әдіснамалық
және зерттеу даярлығы мен ғылымның бір бағыты ... ... ... көздейдi.
Магистратурада мамандар даярлауға бөлінетін қаражаттың көлемін ... ... ... ... ... ... ету қажет.
Магистратураны бiтiрушiлерге “магистр” академиялық дәрежесi берiледi.
Магистрлердің докторантурада оқуын ... ... ... өзге де ... қызметімен айналысуға құқығы бар.
Докторантура жоғары бiлiктi ғылыми және ... ... ... бiлiм беру ... ... ... ... оқу мерзімі кемінде 3 жыл.
Докторантура бағдарламасын игерген және докторлық диссертация қорғаған
адамдарға ... ... (Ph.D) ... ... бейіндік
докторантураны игерген кезде – бейіні бойынша (медицина, музыка, бiлiм
беру, құқық және т.б.) ... ... ... ... аспирантура, адъюнктура, iзденушiлiк, шығармашылық
демалыстар беру, дәстүрлi докторантура және ... және ... ... барлық басқа да нысандары қамтылады \15\.
Докторлық бағдарламалар оқу мен зерттеу қызметi ... ... кең ... ... ... беру және ... ... алуды,
оқытушылар мен ғылыми қызметкерлердiң академиялық ұтқырлығын қамтамасыз
етеді.
Бiлiм мен ғылымның ықпалдасуы мынадай ... ... ... ... ... ... оқу ... оқу-ғылыми ұйымдарын, ғылыми зертханаларды және
ғылыми ұйымдарда жоғары оқу ... ... ... құру;
ғылыми бағдарламалардың әкiмшiлерi болып табылатын жоғары оқу орындары
мен ғылыми ұйымдардың ғылыми зерттеулерді бiрлесіп жүргiзуі.
Педагог кадрларды ... ... ... және ... ... ... кадрларды даярлау, олардың бiлiктiлiгін арттыру және
қайта даярлау ... ... ... ... оқу ... педагог
кадрларын даярлау, олардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау жүйесiн
қалпына келтiру және одан әрі ... ... ... беру ... мазмұнын жаңарту,
білім берудің вариативтік (өзгермелі) үлгілерін жасау;
педагог ... ... ... ... ... жылдары бойы
үздiксiз педагогикалық және психологиялық-педагогикалық ... ... ... қысқартылған бiлiм беру бағдарламалары бойынша, оның
iшiнде мемлекеттiк тіл, ... және ана ... ... ... пән ... қайта даярлау;
болашақ мұғалімдер үшін олардың ... ... ... ... қоса үш ... бір жылға дейінгі педагогикалық тағылымдаманы
енгізу;
12 жылдық мектепте және мектепке ... ... ... ... және
кәсіптік білім беру ұйымдарында жұмыс істеу үшін педагог мамандықтар
бойынша ... ... ... ... ... және ... аттестаттаудың және қайта аттестаттаудың,
мұғалiмнiң педагогикалық қызметiн ... жаңа ... ... ... ынталандырудың және оларды жергілікті жерлерде
тұрақтандырудың тетiктерiн жетiлдiру;
бiлiм берудiң жаңа мазмұнын, оқыту ... мен ... ... ... ... отырып, мұғалiмдер мен бiлiм беру
ұйымдарының басшыларын қайта даярлауды және олардың бiлiктiлiгiн ... ... беру ... ... ... ... менеджмент
бағдарламалары бойынша даярлауды жүзеге асыру;
жоғары оқу ... ... ... ... ... негізінде мемлекеттік ... оқу ... ... арттыру мен қайта даярлау көзделеді.\22\
Мектепке дейінгі ұйымдар үшін педагог кадрларды даярлау кезінде қосымша
мамандандыру ... ... ... ... дейінгі жастағы
балалармен жұмыс жөніндегі педагогика-психология, ... ... ... ... ... ... жастағы балалар үшін шетел тілі, қосымша
білім беру педагогикасы.
Білім беру бағдарламалары инновациялық педагогикалық технологияларды,
ізденушілік, зерттеушілік және ... ... ... ... және ... ... технологияларын меңгерген көп тілді
мұғалімді даярлауға бағдарланатын болады \19\.
Білім беруді ақпараттандыру. ... ... іске ... ... оқу ... ... жөніндегі нормативтік құқықтық базаны
жетілдіру;
компьютер техникасымен қамтамасыз етілудің әлемдік көрсеткіштеріне қол
жеткізу үшін орта ... беру ... одан әрі ... ... беру ... ... желісіне қосу;
білім берудің барлық ... ... ... ... және ... ... беру ақпараттық ... ... ... ... беру порталын құру;
орта білім беру ұйымдарын білім беру бағдарламаларына сәйкес электрондық
оқулық басылымдарымен қамтамасыз ету;
мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасы ... ... ... ресурстар орталықтарын біріктіру;
білім беру ұйымдарының мониторинг, талдау және ... ... ... ... іске ... оқу процесіне ақпараттық коммуникациялық
технологияларды енгізу және ... беру ... ... мен ... ... ... негізінде басқарушылық шешімдер ... ... беру ... ... ... қамтамасыз етеді \22\.
2.3. Білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі
Бiлiм беру сапасын бағалаудың ... ... ... әрi – ... iске ... ... беру ... институционалдық бағалау оның барлық деңгейлері
бойынша жүзеге асырылады;
бiлiм беру сапасын, оқитындардың оқудағы ... iшкi ... ... рәсiмдері енгізіледі;
білім беру индикаторларының жүйесі әзірленеді;
оқитындардың оқудағы ... ... ... ... ... мен аспаптары жетілдіріледі;
бiлiм беру сапасын бағалауды жүзеге асыратын инфрақұрылым құрылады;
білім беру ұйымдарының ... ... ... біліктілік
талаптары көтеріледі.
Бiлiм беру ұйымдарын сыртқы бағалау үшiн ... ... ... ... тестiлеу және тікелей
мониторингтік ... ... ... ... ... ... ... аттестаттау), үлгерiмдi ағымдағы
бақылау, бiлiм беру ұйымдарында жүзеге асырылатын, ... ... ... нысанында көзделеді.
Оқитындарды орталықтандырылған тестiлеу бiлiм берудің ... ... ... ... стандарттарына сәйкес
әзiрленетiн стандартталған тапсырмалардың базасында өткiзiлетiн болады.
Оқитындардың оқудағы ... ... ... ... ... ... орта бiлiм ... әрбiр сатысын (4 сынып,
9 (10) сынып, 11 (12) сыныптар) ... ... мен ... ... ... курстарында өткiзiлетiн болады \25\.
БСБҰЖ-ның жұмыс істеуіне тиісті ... ... ... ... беру мен ... мемлекеттік стандарттары ұлттық
орталығы (БТМСҰО) оқитындардың оқудағы жетiстiктерiн ... бiлiм ... мен ... ... тестiлеу нысанында сыртқы
бағалауды жүргізеді, әдiснамалық, технологиялық, техникалық сүйемелдеуді
қамтамасыз етедi, мемлекеттiк ... ... бiлiм беру ... ... ... ... бiлiм беру ... әзiрлеу үшiн ғылыми, әдiснамалық және әдістемелік база құрады.
Білім беру сапасын бағалаудың ... ... ... бiлiм беру
жүйесi жай-күйiнiң мониторингiн жүзеге асырады, Қазақстан ... беру ... ... стратегиясын әзiрлеуге қатысады, сапаны талдауды
және бағалауды жүзеге асыру үшiн статистикалық дерекқор жасайды, ... бiлiм беру ... ... ... ... бiрiктiредi
және Қазақстан Республикасында бiлiм берудің жай-күйі туралы жыл сайынғы
ұлттық баяндаманы ... ... ... ... (ҰАО) ... оқу ... ... және кәсiптiк бiлiм беру бағдарламаларын ... ... ... ... процесiнiң шарттарымен үйлестіру үшiн
аккредиттеудiң ... ... мен ... әзiрлейдi, шетелдiк
бiлiм беру ұйымдары берген бiлiм туралы құжаттарды тану және нострификаттау
рәсiмдерiн жүзеге ... ... ... ету ... ... ... сапа ... және консалтинг орталығы (ССМКО)
9000 және 14000 сериялы ISO стандарттарының ... сапа ... ... оқу ... енгiзуді және сертификаттауды, сапа
менеджментi ... ... және ... ... ... асырады \21\.
Республикалық біліктілікті беру және қуаттау ... ... ... мен ... және ... ... ... мамандарының кәсiби
даярлығын, олардың бiлiктiлiгін беру және ... ... ... беру ... ... ... жүзеге асыру мұгалiмдерден өз
мінез-құлқтарын, ұстанымдарын ... ... ... eтедi.
Инновациялық ic-әрекет адамдардың шығармашылық жемiстi қызметiнiң бip түpi
және оған мотивациялық, креативтік, технологиялық, ... ... ... қоса ... ... ... педагогикалық
жаңалықтарға деген сұранысын, ол жаңалықтарды қабылдау дәрежесiн көрсететін
кәсiби шығармашылық бағыттарының ... ... ... ... ... ... ... бар тәжiрибенi
қайта жаңарту, оны педагогикалық жағдайларға ыңғайластыруды ... ... ... ... ... ic-ерскеттiң
жүзеге асуымен байланысты, яғни жаңалықты педагогикалық үpдіске енгiзу және
оның жүру барысын, іске асуын бақылау деген ... ... ... бiр ... жүйенi көптеген ... ... ... ... иновацлиялық ic-әрекеттiң мақсатын,
зерттеу объектiсi мен нәтижесiн түйсiнуге және бағалауға мүмкiндiк бередi.
Әдiстемелiк ... ... ... ... ... ... зерделей келе аудан ... ... оқу ... инновациялық жағдайда жұмыс iстейтiн бiлiм беру ұйымдарының
басшылары үшiн төмендегі маңызды шарттар қажeт деп тоқталды:
- ... ... ... отырып мектептi
басқарудағы
басымдылықтарды анықтау;
- ... күшi бар ... ... ... ... ... ... та, басқарушылық та
тиiмдi технологияларды қалыптастыруға бағыттау.
Әдістемелік семинардың бiр сабағы бiлiм ... ... ... ... ... арналды. Ф.М.Русинов, В.И.Антонюк
сияқты зерттеушiлер психологиялық кедергiлер дегенiмiз ... ой ... ... ... ... ... қарсы
қызметкерлердiң саналы немесе ойланбай, ашық немесе жасырын, ... ... ... тepic әлеуметтiк-психологиялық көңiл күйлерi деп
түсiндiредi.
Әрекет ету және оны ... ... ... ... ... ... ... объективтендіруге де бaйланысты, өйткенi ол жаңа ойлардың
пaйда болуы мен дамуын тудырушы алғы шарт болып ... ... ... ... ... ... қызметінің
жандануына түрткі болады, қалыптасқан «қиын» жағдайлардан шыудың әдiстерi
мен ... ... әсер ... ... \28\.
Инновациялық кедергiлердiң анықтауыштары ретiнде мына параметрлердi
қарастыруға болады:
• Кедергілердің құрамы, яғни қызметкерге кері ... ... ... ... ... теpic ... ... санымен
анықталады;
• Кедергілердің сипаты, яғни теpic пiкiрдегi қызметкерлердiң қарсылық
бiлдiруiнiң формалары;
Жеке ... ... ... ... ... ... ... да, жaғымсыз да жақтары бар ... ... ... ... ... ол жете ойластырылмaған және ... ... ... ... жүзеге асуына бөгет жасайды, өйткенi
оған әлi объективтi ... пiсiп ... жоқ, ... ... ... қоздырушы күш рөлiн атқарады, жаңашылдардың қызмeтiн
жандандыра ... ... қол ... тоқтап қалмай, iлгерiлеуi үшiн күш
жұмсауын талап eтeдi, үшiншiден, кедергi әрқашан да индикаторлық ... ... ... ... ... хабар бере отырып,
қабылданған шешiмдердiң осал жақтарын көрсетiп бередi және инновацияның әлi
де ... ... ... элементтерiн анықтап, аса қажеттi түзетулер
жасайтын негiзгi бағыттарды көрсетедi.
Ақпараттық мәдениетті оқыту процесінде оқушы бойына қалыптастыру
Адам ... ... ... дүниетанудaғы бастысы ... ... және ... ... өмip сүрiп отырған қоғамда өзiн
қоршаған ортаның қалай ... ...... ... ... ... ... сүю үшiн ондағы болып жатқан құбылыстарды, қандай
заңдылыктарға ... ... ... отырғанын бiлу қажет.
Адамның жас шaғында жетiлдiрiлмеген ойлау ... сол ... ... белгiлi. Сондықтан қазiргi ақпараттық қоғамдaғы өміpге балаларды
дайындау үшiн олардың тек ойлау ... ... бен ... ... ғана ... ... ... процесiнiң ең маңызды бөлiгi -
aқпараттық ... ... ... сiңiрiп, ұғындыру керек.
Ақпараттық заманда өмip сүpeтiн адам бастауыш мектептің ... ... ... ... ... мен ... ... тиiс.
Осыған орай бастауыш сыныпта ... ... ... ... ... ... ... сезiмдi ынталандыру;
• бiлiм, бiлiк дағдыларын дамытуға қызығушылығын арттыру;
• жауaпкершiлiгi мен мiндеттерiн қалыптастыру:
• есеп пен ... ... ... ... ... және ... ойлау қабiлеттерiн дамыту.
Сезiмдi ынталандыру деген бiлiм беруге жағдай жасау, сабақ кезiнде
мадақтау және ... ... ... ойын ... ... пайдалану,
алға қойған мақсатты жүйелеу болып табылады.
Ақпараттық технология – қазіргі компьютерліктехника негізінде ақпаратты
жинау, ... ... және ... ... ... ететін
математикалық және кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық ...... ... ... ... мен ... ... жазып жинақтап жеткізу құрылғыларын қамтитын жалпы ұғым.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қорыта айтқанда Жаңа ... ... ... ... оқушылардың оқу материалдарын толық меңгеруі үшін ... ... ... ... ... ... ... Бұл
мақсаттарға жету жолында электрондық ... ... ... ... ... ... өнімдер қызмет етеді. Білім
саласында компьютер ... үшін оқу ... ал ... үшін ... ... Оның ... ... болуы үшін бағдарламалық құралдар толық
түрде мұғалімнің және оқушының ... ... ... ... және ... қамтамасыз ету керек.
Бүгінде біз орта білім беруді одан әрі ақпараттандырудың екінші кезеңіне
көштік, ол мазмұндық тұрғыда болады және ... ... ... ... ... ... ... негіздеріне ауысуды
білдіреді, мұнда әрбір оқушы ақпаратқа, қазіргі ақпараттық технологияларға
назар салып қана ... оны ... ... ... ... ғаламдық
ақпарат желісін пайдалана алуы тиіс.
Алайда, білім беру жүйесінде білімдік және ақпараттық технологияларды іс
жүзінде үйлестіре қолдануда ... ... Оның ... ... тез ... мәселені қиындата түседі. Жағдайды жақсарту үшін
білім беру технологиялары мен ақпараттық қарым-қатынастық технологияларды
кіріктіру ... ... ... өзі ... ... меңгерген, бейімделген
техникалық құралдарды сабақта тиімді қолданады. Қазіргі технологияларды
білім жүйесіне енгізгенде, оқыту материалдарының педагогикалық ... ... ... ... ... ... ... зор. Оқыту ісінің
тиімділігі мен сапасы көбінесе өздігінен оқып үйрену ... ... мен ... ... ... ... ... және ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан ... ... ... ... ... қалыптастырып, оларды жүйелік
байланыстар мен заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде - өздерінің ... ... жол ашуы ... ... ... қоғам аймағындағы оқушылардың ойлау қабілетін
қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін ... ... ... ... ... ... жоғары деп есептейміз.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
2. Қазақстан Республикасының Орта білімді дамыту ... - ... ... ... ... білім беру тұжырымдамасы. --
А., 2004.
4. Жалпы ... ... ... ... ... ... ... — А., 1997.
5. Қазақстан Республикасы 2015 жылға дейінгі білім беруді ... ... ... ... ... ... беруді дамытудың 2005 -2010 жылдарға
арналған Мемлекеттік Бағдарламасы. ... , ... ... Д.Ш., ... Д.М., Мельникова Н.Н.. Управление качеством
образования на основе новых ... ... ... 30-33 ... ... М.В., Шилова О.Н.. Что такое ИКТ-компетентность студентов
педагогического университета и как ее ... ... ... 2004; № 3; 96-100 ... ... В.А.. Курс информатики: состояние, методика и ... и ... 1990; №6; 26-31 ... ... А.Л., ... Е.К.. ... квалификаций работников
образования в области ... ... и ... 2004; №12; 1-4 ... ... Е.К., ... А.П.. ... учителя: структура, требования и система измерения.
Информатика и образование; 2004; №12; 5-6 ... ... ... ... № 8 ... 18-33 бб.
13. Педагогика. Оқулық. Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық
Университеті. Алматы 2003 ... ... К., ... Н. ... ... Алматы 2006.
15. Өстеміров К. Кәсіптік оқыту әдістемесі. Алматы. ... ... Ә. ... оқытатын орта мектептер мен кәсіптік білім
беретін бастауыш мектептің бағдарламасы. ... ... ... 7 – 8. 13 -25 ... ... Е.А. ... – педагогические проблемы профессиональной
ориентации и професиональной консультации. М. Знание 1983.
18. ... ... ... туралы Заңы. Алматы, 1999.
19. Мүсілімов Ә., Сиымова А. Кәсіптік бағдар ... ... ... ... ... ... ... № 3 2002. 89-91 бет.
20. Баймолдаев Т.М. Мектепішілік басқаруду ұйымдастыруды ұйымдастыру
құрылымы. Алматы, ... ... Н.А. ... ... ... Алматы, 1998.
22. Баймолдаев Т.М. Менеджмент – басқару тәсілі. Алматы, 2001.
23. Вазина К.Я., Петров Ю.Н. Педагогический менеджмент. Москва., 1991.
24. ... ... ... көмекші құрал. Алматы. 2003.
25. Ақылбекова А. Білім беру мекемелеріндегі тәрбие жұмыстарының мазмұны
мен негізгі бағыттары. Алматы, 2006.
26. Симонов В.П. ... ... ... пособие. Москва,
1999.
27. Хмель Н.Д. Особенности управления ... ... ... школе. Алматы 1998.
28.Әбенбаев С. Педагогика. Астана. 2003 ж.
29. Подласый И.П.. Педагогика. 1 том. ... 2000 ... ... И.Ф.. ... Москва 2000 г.
31.Қазақстан мектебі. Журнал. Алматы № 9 2006 ж 11 бет; № 10 ... 21 бет; № 11 2006 ж. 33 ... ... ... ... № 3 2006 ж. 70 бет; № 5 2006 ж. 57 ... ... ... мұғалімі. Журнал. Алматы. № 9 2005 ж 41 бет; ... 2006 ж 27 ... ...... ... ... отырып отандық
ғалымдар «Сыныпқа кіруші педагогқа өсиеті» енгізді.
1. Өзіңіздің балалармен қарым – қатынасыңыз жайында ойланыңыз, ... ... ... ... ... педагогикалық мақсат пен міндет
шеберлігінен ғана шықпаңыз, баланың қызығушылығын жоғалтпаңыз.
3. Өзіңіздің сөзіңізді нақты балаға немесе ... ... ... Жеке ... ... бен ... қалмаңыз, балалармен қарым –
қатынас ұйымдастырып, белгілі бір дәрежеде әсер етіңіз.
5. ...... ...... ... ... ... ұстаңыз, өзара әрекетте тіпті кішкентай бала да өзі - ... ... Осы ... сіздің статусыңыз А.С. Макаренконың мына
сөзімен анықталады: «керемет тұлға».
6. Бала ұйымындағы психологиялық атмосфераны түсінуге тырысыңыз. Бұл
сізге балалармен қарым – қатынаста керек ... ... ... ... ... әңгімеде балалардың көңіл – күйін сезе біліңіз.
9. Мынаны ұмытпаңыз, өзіңіздің ... ... ... тұрғанда,
балаларда келіспеушілік туындауы мүмкін.
10. Балалардың қателігін түсіндіруде тактикалы болуға тырысады.
11. Тұйыққа тірелетін күрделі жауаптардан қашу үшін сұрақтарды «не үшін?»,
«қалай?», ... ... ... Әңгімеде инициативті болыңыз.
13. Әңгіме барысында қыздардың ерекшелігіне назар аударыңыз. Олар
эмоционалды, өкпелегіш...
14. Балалармен жұмыс жасағанда ... ... ... болыңыз.
15. Кейбір балалармен жағымсыз қарым – қатынасты болдырмаңыз.
16. Құрылымсыз ... тек қана сын айту ... ... қарап жиі күлімдеңіз.
18. Сізді құптаушылар, мақтаушылар, көп болуына тырысыңыз.
19. Балалар сіздің оларға қандай қарым – қатынас жасап ... ... Оның ... ... ... бағаңыз оның сізге деген қарым –
қатынасын анықтайды.
20. Өзіңіздің әр балаға деген ...... есте ... ...... ... ... жағымсыз мінез – құлығын
тудырады.
21. Әр әңгіме – дүкенге дайындалған дұрыс, әңгіменің стратегиясын жасаңыз.
22. Балалардың өсіп, алғашқы мінез – құлықтарын ... ... ... мен сынып, тәрбиелеуші мен топ арасында пайда болатын
барьерлердің болуы мүмкін. Бұл жерде ... ...... ... ... арасындағы қарым – қатынасы естен ұстаған
жөн.
Ұстаз бен ... ...... ... ... талаптар:
- есімділік таныту;
- баланы тыңдай білу;
- өзара түсінікшілкті негізге алу;
- іскерлік ...... ... ... ... іске көшу.
Білім берудегі педагогикалық шеберліктің элементтеріне мыналар жатады:
1. Гуманистік бағыт – адамзатқа деген махаббат, түсінікті, парасаттылық.
2. Профессионалдық білім – ... ... ... ... ... Өз ... ... білу, сабақ берудің методикасын жетік
меңгеру, жалпы педагогика мен психологияны білу.
3. Педагогикалық талаптар:
А) коммуникативтік, яғни ... тіл ... ... жылы ... ... ... – педагогикалық интуиция, яғни ішкі түйсік,
адамның ішкі жан – дүниесін түсіну және оның орнына өзін қоя ... ... жан – ... ... ... тұрақтылық - өзін - өзі ұстай білу.
Г) ... ...... ... ... креативтік (шығармашылыққа деген талабы).
Е) адамдарды басқару білу – күш – ... әсер ету және ... ... ... ... деңгейлері:
1. Репродуктивтік (бұл жас маман, ұстаздарға тән) – олар өз ... ...... ... тәжірибесін жаңа ситуацияларға бейімдейді.
3. Жүйелік – модельдеу деңгейі – ... ... оқу ... ... ... ... ... көңіл бөлмейді.
4. Жүйелік – модельдеу кәсіби – ... ... – аяқ оқу және ... ... ден ... ... берудегі педагогикалық шеберлікке жету кезеңдері
|Р/с |Кезең ... ... |
|1 |1 – ші ... |Теориялық игеру |Оқу материалдарын толық ... |
|2 |2 – ші ... ... ... |Сабақтарды игеру |
|3 |3 – ші ... ... ... |Оқу ... ... |
| | | ... ... |
|4 |4 – ші ... |Бақылау, байқау, |Оқу ... ... |
| | ... ... |
|5 |5 – ші ... |Іс – тәжірибеде |Шәкірттердің үлгерімдері |
| | ... | ... ... - өнеге талаптары
|Р/с|Үлгі - өнеге ... |
|1 ... ... ...... ... |Үлгі |
| ... | |
|2 ... ... ... ... ... |Өнеге |
| ... пен ... ... ғана жоғалтпаңыз | |
|3 ... ... ... балаға немесе балалар тобына|Міндет |
| ... | |
|4 ... ... ... ... ... |Қарым – қатынас |
| |балалармен қарым – қатынас ұйымдастырып, белгілі бір | |
| ... әсер ... | |
|5 ... – қатынастың жоғарыда төменге түрін құрасыңыз. |Түсініктік |
|6 ... ... ... ... түсінуге |Еңбек ету – оқу, |
| |тырысыңыз. ... |
|7 ... ... біліңіз ... ... ... ... және ... ... сапасы және ерекшеліктері ... ... |
|1 ... сүйіспеншілік | |
|2 ... | |
|3 ... ... | |
|4 ... ... | |
|5 ... мәселелерді шешудегі | |
| ... | |
|6 ... ... | |
|7 ... ... , ... | |
|8 ... ... | |
|9 ... | ... ... жаңа ... игеруі | ... ... | ... |Озық инновацияларды игеру | ... ... ... ... | ... ...... ... ... ... жоғары
деңгейде ұйымдастырылуын қамтамасыз ететінін маманның ... ... ... ... ... ... құндылықтар, үміт.
2. Кәсіби білім теориялық, практикалық білім және оқыту әдістемесі
3. Педагогикалық қабілет: қарым – қатынас ... ... ... ... ... ... техника: оқу – тәрбие қызметін басқару, өзара ... ...

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 67 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жаратылыстану-математика сыныптарында оқытылатын математиканың элективтік курстарының мазмұны63 бет
Мультимедиялық технология» бойынша электронды оқу құралын құрастыру72 бет
Электрондық оқу құралдарын дайындау мәселелерI86 бет
Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізуіндегі үкім және оның түрлері64 бет
Сауат ашу сабақтарына қойылатын негізгі педагогикалық талаптар. «Әліппе» оқулығының негізгі ерекшеліктері. «Әліппенің» құрылысы мен мазмұны8 бет
«Мамандыққа кіріспе» пәнінен дәрістер121 бет
Е-қаржымині жүйесіне қойылатын жалпы талаптар110 бет
Морфологиялық жаттығулар97 бет
Балаларды толық күн болатын шағын орталықтарда тәрбиелеу мен оқыту51 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь