Қазіргі кезеңдегі жоғары сынып оқушыларына инновациялық-дидактикалық оқыту технологиясы арқылы білім берудің ғылыми - теориялық негіздері

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

I. Тарау: Қазіргі кезеңдегі жоғары сынып оқушыларына инновациялық.дидактикалық оқыту технологиясы арқылы білім берудің ғылыми . теориялық негіздері.

1.1. Оқытудың педагогикалық теориялық негіздері мен инновациялық
педагогикалық технологияның ерекшеліктері ... ... ... ... ... 7

1.2. Оқыту процесін жаңа педагогикалық технологиялар арқылы оңтайландыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12

1.3. Жаңа технологияны білім саласында пайдаланудың маңыздылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19

II. Тарау: Инновациялық оқыту технологиясы арқылы оқушыларға білім берудің әдістемесі.

2.1. Жаңа педагогикалық технология . модульдік технологияның мазмұны және оны пәнді оқыту сапасын арттыруда пайдалану ... ... ... ... 30
2.2. Оқу модулін даярлау технологиясы ... ... ... ... ... ... ... .41
2.3. Деңгейлеп саралап оқыту ерекшеліктері ... ... ... ... ... ...46


Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ..64
ХХI ғасырдың бет-бейнесі біліммен өлшенбек. Ертеңгі келер күннің бүгінгіден гөрі нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын құдіретті күш тек білімге ғана тән. Қай елдің болсын өсіп-өркендеуі, өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына тікелей байланысты.
Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологиясы мен инновациялық әдіс – тәсілдерді енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» – деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттерін көздейді [1] . Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының, әрбір мұғалімінің күнделікті ізденісі арқылы, барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа практикаға, жаңа қарым-қатынасқа өту қажеттігі туындайды.
Бүкіл дүниежүзілік білім әлеміне кіру мақсатында қазіргі кезде Қазақстанда білімінің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл үрдіс педагогика теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіне нақты өзгерістер енгізумен қатар жүргізіледі. Елімізде болып жатқан түрлі бағыттағы өзгерістер білім беру қызметіне жаңаша қарауды, қол жеткен табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауды, оқушылардың шығармашылық әлеуметін дамытудың, мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды талап етеді.
1. Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы. // Қ.М, 2/6 шілде , 1999ж.
2. Қазақстан Республикасы «Білім» мемлекеттік бағдарламасы .
// Қ.М,28 қазан , 2000ж.
3. Қазақстан Республикасының 20158 жылға дейінгі білім беруді дамыту
тұжырымдамасы. //Қ.М, №1, 2004 ж.
4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологий. –
М.: «Педагогика»,1989ж. 21-38 бет.
5. Жанпейісова М.М. Технология модульного обучения. –
Ақтөбе : РИПК:СО, 1999ж.
6. Таубаева Ш. Т. , Лактмонова С.Н. , Педагогическая инновация как
теория и практика нововедений в системе образавания : научный фонд
и перспективы развитие . /Книга 1/- Алматы: Научно –
издательский центр «Ғылым » 2001.
7. Мұхамбетов С.Қ. Педагогика .Ақтөбе, 2001.
8. Педогогика . Дәріс құралы . Алматы: «Нұрлы әлем », 2003, /Абай
атындағы қазақ ұлттық Педагогикалық Университеті/ .
9.Әбиев Ж . , Бабаев с. , Құдиярова А. Педагогика . – Алматы : Дарын , 2004.
10. Қоянбаев Ж. Б. , Қоянбаев Р. М. Педагогика , -Алматы ,2000.
11.Бұзаубақова К.Ж. Жаңа педагогикалық технология . Тараз : ТарМу , 2003.
12. Ахметова А. К. Принципы технологий и содержание образовательной
программы . – Алматы , 1995.
13. Инновационное обучение : Стартегия и практика . / Под . ред.
В.Я. Ляудие. – М. , 1994.
14. Керимбаева М. Р. Инновационные процесс в школе : проблемы ,
перспективы , поиск, - Алматы, 1995.
15.Сабыров Т.А Оқушылардың өз белсенділіктерін арттыру жолдары.
Алматы «Мектеп»,1978ж. 110-бет.
16. В.А.Рахматшаева . Психология взаимоотношений .
Алматы,Оқу әдебиеті.1996ж.
17.Шаталов В.Ф. Эксперимент продалжается. М «Педагогика » 1989.
18.Лысенко. С.Н. Методика дифференцированного обучения .
М, «Просвещения»,1988.
19.Қараев Ж.А. Педогогическая технология дифференцированного
обучения.Алматы, 1999.5-17 бет , 17-21 бет.
20.Кларин М.В. Технология обучения :идеал и реальность.
Рига, Эксперимент , 1999,180-бет.
21. Кобдикова Ж.У. Педагогическое технология уровневой дифференциаций обучения в средней школе. Алматы, 2001.
22.Пидкасистый П.И. Самостоятельная дейтельность школьника в обучении. М, 1980.
23.Кобдикова Ж.У.Оқыту процесін технологияландыру .Алматы, 2000,11-15б
24.Мейірманқұлова Т. Білім берудегі инновациялық технологиялар – Алматы, «Үш Қиян», 2005 , 12-бет.
25.Баймаханова С. Деңгейлеп саралап оқыту. //Қазақстан мектебі.
№10, 2004, 63-67 бет.
26. Кемелжанова М. Деңгейлеп оқыту . //Бастауыш мектеп .
№9 , 2005, 45-46 бет.
27.Мұханмедина Ж. Деңгейлеп саралап оқыту .(тест) //Қазақстан мектебі.
№9 ,2005, 70-бет.
28.Мұхитанова С. Деңгейлеп оқыту тәсілімен // Қазақстан мектебі .
№ 12, 2004 ,51-52 бет.
29. Ахметова Г. Мониторинг және бағалау. // Қазақстан мектебі.
№ 2 ,2005 ,38-45 бет.
30. Дьяченко В.К. Новая педагогической технологии.М : Педагогика .-1989.
31.Әбдіғалиева Қ. Осы заманғы педагогикалық технология.
//Қазақстан мектебі – 2001 №2 8-13 бет.
32.Фирсов В.В Дифференциация обучения на основе обязательных результатов обучения.-М: -1984.
33. Таубаева Ш.Т. Барсай.Б.Т. Оқытудың қазіргі технологиялары . //Бастауыш мектеп №3-4 ,1999.
34. Оқытудың жаңа технологиялары.//Халық тәлімі арнайы басылым.
№1 2002 , 3-7 бет.
35.Кобдикова Ж.У . Оқытудың жаңа технологиясы .
//Бастауыш мектеп №3 2000 , 25-30 бет.
36. Амоношвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников. М;- 1984.
        
        Кіріспе
ХХI ғасырдың бет-бейнесі біліммен өлшенбек. Ертеңгі келер ... гөрі ... ... ... етіп, адамзат қоғамын алға ... күш тек ... ғана тән. Қай ... болсын өсіп-өркендеуі,
өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне,
даму бағытына тікелей ... ... ... ... ... «Білім беру жүйесінің
басты міндеті – ұлттық және ... ... ... ... ... ... ... жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби
шыңдауға ... ... алу үшін ... ... ... ... ... мен инновациялық әдіс – тәсілдерді енгізу, ... ... ... ... ... желілерге шығу» – деп
білім беру жүйесін одан әрі дамыту ... ... [1] . ... шешу үшін ... ... әрбір мұғалімінің күнделікті
ізденісі арқылы, барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол
ашарлық жаңа ... жаңа ... өту ... ... дүниежүзілік білім әлеміне кіру мақсатында қазіргі ... ... жаңа ... ... Бұл ... педагогика теориясы
мен оқу-тәрбие үрдісіне нақты өзгерістер енгізумен ... ... ... ... ... ... өзгерістер білім беру ... ... қол ... ... сын көзбен бағалай отырып саралауды,
оқушылардың шығармашылық ... ... ... ... ... ... талап етеді.
Мектеп тәжірибесінде жаңаша жұмыс істеп жаңашыл ... ... ... бар. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие
мен білім ... ... ... ... ... ... меңгеруі маңызды мәселелерінің бірі [2,3].
Инновациялық үрдісті зерттеу барысында жүйенің бір жағдайдан ... ... және ... ... прцесіне басшылық жасау мәселелерін
зерттеу маңыздылығы ... ... ... Т.И.Шамова,
О.Г.Хомерики, Н.Р.Юсуфбекова және т.б. ғалымдардың ... ... ... беру ... ... жаңа кезеңі ел басы
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2030» стратегиялық жолдауында, Үкіметтің, Білім
және ... ... ... ... ... ... енгізуді
талап етеді. Мұның мәні 1999 жылы маусымда қабылданған ҚР ... ... 30 ... 2000 ... ... ... ... қоғамның экономикалық және әлеуметтік жағынан ілгерлеуінің
маңызды факторы ретінде білім ... ... ... ... шығармашыл
тұлға қалыптастыруға дағдылану, ақыл-ой қорын жинау ... ... ... ... ... Қазақстандық моделі негізі болуы үшін ... өз ... ... ... ... және ... қағидаларын
азаматтық және отан сүйгіштік идеяларын ... ... ... ... ... ... [12,13,14].
Қазіргі уақытта педагогика ғылымының бір ерекшелігі - баланың тұлғалық
дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруға ұмтылуы.
Педагогикалық ... - ... мен ... ... ... ... іске ... ақпаратты білім беру нәтижесі және
рефлекция негізінде білім алуға ... бір ... ... ... ... ... ... бар: 1) оқу және тәрбиелеу
мақсатында ... ... ... педагогикалық зерттеу жүргізу; 2)
оқушы меңгеруге тиісті ақпарат мазмұнын ... ... ... ... дидактикалық, техникалық оқу құралдарын дұрыс қолдануын ... ... және ... ... жүйесін дамыту; 5) оқушыларға жоғары
деңгейде сапалы білім ... ...... «Практикада іске асатын
нақты педагогикалық жүйе» – деген анықтама берген. Ал ... ... ... ... ... ... ұйымдастырылған, мақсаты бір –
бірімен өзара байланыстағы әдіс-тәсілдер деп қарастырады [15].
Бүгінгі таңда П.Э. Эрдниевтің ... ... ... ... мен ... дамыта оқыту технологиясы,
Ш.А.Амонашвилидің ізгілікті – ... ... ... ... белгі және сызба үлгілері негізінде қарқынды оқыту
технологиясы, М.Чошановтың ... ... ... ... К.Вазинаның модульді оқыту технологиясы, В.П.Беспалько,
В.М. Монаховтың және т.б. ғалымдардың технологиялары кеңінен таралған.
Қазақстанда Ж.А.Қараевтың, ... ... ... ... және т.б. ... ұсынған оқытудың ... оқу ... ... ... ... ... нысанасы: Жалпы орта білім беретін мектептің оқу-тәрбие ... ... Оқу ... ... ... сай
оқытуда деңгейлеп саралап және оңтайлы оқыту ... ... ... ... мақсаты: Оқушыларға инновациялық-дидактикалық, деңгейлеп
саралап оқыту, оңтайлы әдіспен оқыту, модулдік технологиясы арқылы ... ... ... ... Бұл ... ... үшін төмендегідей
міндеттер қойылып, оларды шешуге ұмтылыс жасалды.
Зерттеу міндеттері:
Инновациялық-дидактикалық, деңгейлеп саралап ... ... ... ... ... мен практикадағы күйін
айқындау.
Зерттеу әдістері: Тақырыпқа сай дидактикалық ... ... ... мен ... ... ... бақылау жұмыстарымен мектептерде қойылған талаптар.
Зерттеудің практикалық маңызы: ... ... ... саралап
оқыту технологиясы бойынша орындалатын жұмыстың түрлері мен ұйымдастыру
жолдарының әдістемелік нұсқаулар жасалыну ... ... ... ... ... 2 тараудан,
қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен тұрады.
I. Тарау: Қазіргі кезеңдегі жоғары сынып оқушыларына инновациялық-
дидактикалық оқыту технологиясы арқылы білім берудің ғылыми - ... ... ... ... ... мен ... технологияның ерекшеліктері.
Еліміздің егемендік алып , қоғамдық ... ... ... ... беру саласында жүріп жатқан демократияландыру мен ... осы ... ... ... ... ... талпыныстарға жол
ашты.
Қазіргі кезде біздің ... ... ... жаңа ... ... беру кеңістігіне енуге бағыт алуда . Бұл педагогика теориясы
мен оқу -тәрбие ... ... ... ... болып отыр:
білім беру парадигмасы өзгерді , білім берудің мазмұны жаңарып , ... ... ... , ... ... пайда болуда. [1,2,3].
Білім беру мазмұны жаңа үрдістік біліктермен , ақпараттарды қабылдау
қабілетінің дамуымен ғылымдағы ... және ... ... ... бағдарламасының нақтылануымен байланысқа түсуде.
Ақпарат дәстүрлі әдістері: ауызша және жазбаша , телефон және
радио ...... ... ... құралдарға ығысып орын
беруде.
Баланың жеке басын ... оның жан ... ... ... ... , ... ретінде қалыптасуына көңіл бөлуде.Есте сақтау , ақыл –ойын
дамытатын оқуға ... жас ... ... ... беру, тәрбиелеу әрбір ұстаздың
басты міндеті. Бастауыш мектептің алдында тұрған негізгі мәселе ... ... яғни ... оқу ... қалыптастыру, олардың оқуға
ынтасын ояту ,қызығушылығын ... ... ... ... азамат дамуының жаңа кезеңі білім
беру прогрестің ең ... ... бірі ... ... ... ... орта білімді дамыту тұжырымдамасында
қазіргі мектептер:
-практикалық ... ... ... ... ... ... интелектуалды қуатын жетілдіру;
-еліміздің материалдық –қаржылық әл-ауқатын әрі қарай дамыту;
-орта білім беру жүйесін әрі ... ... тағы сол ... міндеттерді
көздейді.
Ғылыми -педагогикалық әдебиеттерде іс жүзінде ... ... ... ... ... ... , түрлері көбінде
жаңашыл инновация деп аталады.
«Инновация » ұғымы педагогикалық сөздік қорына ежелден ... ... ... ... дардың еңбектерінде «жаңа»,«жаңалық енгізу » деп көрсетіледі.
Кейбіреулері оны ... ... ... ... ойымызша, бұл
түсініктер кең мағынадағы терминдермен білім беру жүйесіндегі кез-келген
өзгерісті сипаттайды. ... ... ... ... ... ... мен ... қолданылуда. Инновация ұғымы ең ... ХІХ- ... ... ... ... яғни бір ... ... ел мәдениетіне енгізу дегенді ... және бұл, ... әлі ... ... ... (латын сөзі in – в, novis- жаңа)- жаңа , жаңалық , жаңарту
дегенді білдіреді екен. С.И. ... ... ... : инновация бірінші рет
шыққан, жасалған, жуық арада пайда болған, бұрыннан таныс емес ... ... ... көзі» -Ресейде «инновация» ұғымына өте үлкен
күдікпен қараған.: ХІХ-ХХ ғ. ... ... бір ... ... ... кезікпейді. «Инновация » ғылымына берілген ең ескі емес анықтама ,
бұл салада американдықтар мен ... ... ... ... анықтамасы болып есептеледі. Э. М. ... ... ... «Инновация – нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын
идея».Кейіннен «инновация ... ... беру ... ... ... ... педагогикалық еңбектерде кездесе бастады.
«Инновациялық негізін құраушы ұғымдардың –«инновация ... ... ... т.б. ... ... ... Алтынсарин атындағы білім проблемаларын ғылыми зерттеу институты
әдіскері К.Құдайбергенов ... ... Өз ... ... » ... қойылған мақсатқа сай жасалынған жаңа нәтиже деп есептеді. Демек,
инновация мақсат пен нәтижеге – жаңалыққа бет ... ... ... ... ... ... экономиканы дамытудағы жаңа
стратегиялық бағдарлар қоғамның алдағы , оның ... ... ... ... ... ... ... талаптарды түбегейлі өзгертті.
Әлемнің жетекші елдерінің көпшілігінің білім берудің мақсатын, ... ... оның ... ... бағалайтын болды. Білім берудің
қазіргі негізгі мақсаты білім алып, білік пен ... ... қол ... ... солардың негізінде дербес, әлеуметтік және кәсіби ... ... өзі ... ... ... және ... пайдалану, жылдам өзгеріп
жатқан бүгінгі дүниеде лайықты өмір сүру және ... ... ... ... ... ... беру ... әлемде болып
жатқан өзгерістермен онша үндеспен отыр , ... ... ... ... берудің жаңа модулін құрудың , сынақтан өткізу
мен енгізудің ауқымды міндеттері тұр. Оның жүйесінің ... ... ... 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту
тұжырымдамасында » ... ... ... ... ... ... нарықтық экономика елі
ретінде танып отыр. Тәуелсіздік алған қысқа тарихи кезең ішінде Қазақстан
экономикада сілкініс ... ... ... ... ... технологияларды пайдалануда . Елдің әлеуметтік- экономикалық
даму ... ... ... ... талабына сай тәрбие мен ... ... ... ... ... ... негіздерін
меңгеруі маңызды мәселелердің бірі.
Инновациялық процесті зерттеу барысында жүйенің бір жағдайдан ... ... ... және жаңалықты енгізу процесіне басшылық ... ... ... ... ... ... ... , Т.И.Шамова, Н.Р.Чосуорбекова және т.б.
зерттеулерінде қарастырылған. [4,5,6,9]
Бүгінгі таңда Д.Б.Эльконин мен ... ... ... , ... ... ... теориясы ,
В.А.Шаталовтың оқу материалының тірек белгілерімен тірек ... ... ... ... ... , ... ,
К.Вазинаның , М.М. Жанпейісованың модульдік оқыту технологиясы ... , ... және ... да ... ... ... танымал. Сонымен қатар Лысенкованың «Перспективті
дамыта оқыту технологиясы », Н.П.Гузиктің ... ... ... оқыту технологиясы », ... ... ... саралап оқыту технологиясы », Н.Н.Пиканның «Саралап деңгейлеу
технологиясы»,В.Дьяченконың ... ... ... ... «Модульдік оқыту технологиясы », В.М. ... , Д.Б. ... ,В.В ... «Дамыта оқыту технологиясы» ,
В.Занковтың дамыта оқыту жүйесі , И.П.Волковтың «Шығармашылық пен дамыта
білім беру технологиясы» , ... ...... ... », ... ... ... оқу жоспары негізінде оқыту
технологиясы », «Ұжымдық тәсілмен оқыту технологиясы » «Ақпараттық оқыту
технологиясы » ... , ... ... ... », ... арқылы
оқыту технологиясы » В.В . Гузив т.с.с. жаңа технологиялық оқыту ... оқу ... ... дегеніміз- білім беру
бағыттарына сай оқыту процесін құрастыру. ... ... ... ... ... жету мүмкіндігіне кепілдік беретін
оқыту процесін құрастыру және оны ... ... . ... пән ... мен ... өзара байланысты іс- әрекеті. ... ішкі ... ... ... ... мақсат қана педагогикалық технология
құрылымын түсіну кілті бола алады. 62 ... ... ... Қ.Қ.Қабдықайыров,
С.Н.Лактионова, М.М.Жанпейісованың және басқа да ғалымдардың оқытудың жаңа
технологиялары белсенді түрде қолдануда.
Ал соңғы жылдары ... ... ... мен ... , ... ... ... тәсілі , сондай-ақ , прфессор
Ж.Қараевтың оқытудың ... мен ... және ... ... мен ... ... ... жаңа
педагогикалық компьютерлік технологиясы еліміздің көптеген ... ие ... ... ... ... ғылымының бір ерекшелігі- баланың тұлғалық
дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруға ұмтылуы.
Оқытудың тиімділігін ... ... жаңа ... ... отырып , біз оқыту технологияларын тиімді ... ... ... және оқыту – тәрбие үрдісінде озық технологияларды ... ... ... ... ... ... қатарына қосылуы
бүгінгі ұрпақ бейнесінен көрінеді.
Қазіргі білім беру ... ... ... ... ... ... білім мазмұнына жаңалық енгізудің тиімді жаңа
әдістерін іздестіру , оны өмірде пайдалану.Әр заманның ... бар ... ... да ... ... ... ... жүру- ұлы мұрат.
1.2. Оқыту процесін жаңа педагогикалық технологиялар арқылы оңтайландыру.
Кез ... ... ... - ... ... ... ... сол елдегі
оқыған білімді индивидумдар деңгейімен анықталады. Ал жеке ... ... ... ... білу ... ... ... тікелей байланысты. Яғни мектеп сол болашақ деп аталатын ... ... ... ... шығарып жатқан фабрика сияқты.
Әр күні көптеген ғылыми жаңалықтарға терең әлеуметтік өзгерістерге
толы ... ... ... ... ... ... кеңеюде. Ал оны
игеруге бөлінетін уақыт өзгеріссіз қалуда. Сондықтан білім берудің сапасын
жақсарту, білім ... ... ... ... ... талабына сәйкес
туындап отырған қажеттілік.
Бұрынғы әдетке айналған оқу ... ... ... рөль ... ... оқу ... ... белсенділік көрсетуге тиіс, яғни мұғалім
көбіне кеңесші, бағдарлаушы рөль атқаруға тиіс. Қазіргі ... ... ... өз ... дами ... жеке шығармашылық тұлғаларды
қалыптастыру ... ... ... ... өз ... ... етудің әдістері мен дағдыларын игеруге тиіс.
Жалпы білім беру саласындағы жаңа саяси ұстанымның біртіндеп ... асуы ... ... ... ... бір ... ... тереземіз тең болу үшін әлемдік білім аясына кірігуді мақсат
тұтқан еліміздің білім беру ... ... ... ... жаңа ... деңгейге көтеруді көздейді. Осыған байланысты білім
берудегі бірыңғайлықтан бас тартып, көп нұсқалы ... алу ... ... ... ... ... ... ерекшеліктерімен қоса жеке
танымдық ерекшеліктерін ескеріп - ... ... ... - ... мәселе. Осы тұрғыдан зерттеуді қажет ететін мәселелердің бірі -
оңтайлы оқыту мүмкіндіктерін ашу.
Қазіргі ... жаңа ... ... оқу ... осы ... ... ... рөль атқарады. Оқу процесінде
қолдану үшін ұсынылып жатқан ... ... өте ... ... ... бес ... ... 50 - ге жуық
технологиялар ... ... ... ... ... ... ішінен өз қажеттісін таңдап алу -әр ... ... ... ... ... "Өзін-өзі дамыта оқыту"
М. Жанпейісова
"модульдік
оқыту"
В.К. Дьяченко
"Ұжымдық
оқыту"
Монахов-Қараев "Міндетті нәтиже негізінде шағын мақсатпен оқыту"
Т.Ғалиевтің жүйелі ... ... ... оқыту"
В. Кодикованың "Саралап оқыту" - оқуының жан - ... ... ... ... ... Бұл дегеніміз - оқуға берілетін көмекті саралау,
әрбір ... ең ... ... жету үшін мұғалімнің істейтін іс -
әрекеттерінің ... ... ең ... ... - оқушыларды үш топқа бөлу. Бірінші
топқа мынадай оқушылар топтастырылады: қабілеті ... ... ... ... өз ... ... ... бар, сабаққа деген
белсенділігі күшті, мұғалім ... ... ... топ. Бұл ... ... ... - оқушы бойында ғылыми бағытта ойлау
қабілетін қалыптастыру.
Т.Ғалиевтің жүйелі оқыту ... ... бөлу ... ... қалыптастырып, танымдық белсенділіктерін арттырады, өз беттерінше
ізденуге, шығармашылықпен жұмыс істеуге дағдыландырады. ... ... өз ... ой пікірлерін еркін жеткізіп, талдау жасауға, қорытынды
шығаруға үйренеді. ... бір ... ... ... кез - ... жүйелі түрде айтуға, оларды сапалы түрде қолдана білуге
дағдыландырады.
Оқу барысында оқушылардың танымдық белсенділігін қалыптастыруда ... ... - бұл пән ... ... ... Т. Ғалиевтің құрған
педагогикалық технологиясын негізге ала отырып кәсіпке оқыту ... ... ... ... ... ... түрде білуге тиісті
материалды жаңа ... ... ... ... сол ... жұмыс жасаған.
М. Жанпейісова "Модульдік оқыту" - ... бір ... ... ... бола ... ... ... оқыту сабақтар барысында оқушы
мұғалімнен нені есте ... нені ... нені ... ... ... ... ету, нені білу ... туралы жазбаша нүсқау алады. Мұғалім оқу
элементтерінің мазмұнын, көлемін, ретін, олардың ... ... ... түрін анықтайды. Оқушылар үшін модуль соңында нені біліп,
нені оқу ... ... ... ... ... орындау барысы мен модульдік игеру барысын ... ... ... ... ... ... инновациялық технологиялар.
Оқытуды оңтайландыру тәсілдерінің жүйесі
Оқытуды оңтайландыру деп оқушылар мен мұғалімнің уақыт ... ... ... ... ... және дамытудың қорытындыларын ең үлкен
мүмкіндігінше жеткізетін оқу ... ... мен ... ... ... ... ... оқу процесін басқарудың
диалектикалық - материалистік жүйесімен әдіс - ... таба ... ... ... ең ... ... ... Бұндай таңдаулар нақты
шындықтың әдістемелік сапалылығына жүгінеді. Мұғалім оқытудың ... ... ... ... ... ... және ... талдауды үйреніп, оқу процесінің қорытындылық және ... ең ... ... таңдайды.
Оқытудың жан - жақты ең жақсы нұсқасын ... тек қана ... әдіс ... ... іске ... ... еңбекті ғылыми
ұйымдастырудың маңызды принципі болып ... ... оқу ... ... ... ... онда ... еңбекті ғылыми
ұйымдастырудың сыртқы белгілерімен ғана шектеліп қалады. Олар - ... ... ... ... қолдану, дидактикалық
материалдарды жетілдіру. Міне, ... да ... ... ... ... мүмкін емес.
Оқытудың оңтайлы нұсқаларын құрастыру кезінде оқыту технологиясының
негізгі ... ... ... ... "жақындағы даму қарқынына"
қалыптасуы керек, оқушылардың дара ерекшеліктерін ескеріп ұйымдастырылуы,
бірақ оларға бейімделумен емес, ал ... жаңа іс - ... мен ... ... жоспарлау жолымен іске асуы керек. Оқыту мен білім беру,
іс - әрекетті және операцияларды меңгерумен шектеліп ... ... ... ... ... мән ... оның өзін ... дамыту. Дамытушы мен тәрбиелеуші тиімділіктерді барлығы бере
бермейді, тек оқу іс ... ... іске ... ... ... уақытпен және үдемелі қарқындылық пен оқу жұмысына
қабілетті тәуелділігі туралы мектептің гигиеналык зерттеу ... алу ... ... ... ... оқитын оқушылардың әрбір
жастарына және сыныбына берілетін, сынып және үй ... ... ... ... ... ... қорытындыларын
негізге алу керек.
Оқытуды оңтайландырудың теориясы мен әдістемесі жоғарыда аталған
заңдылықтармен және ... ... ... ... ... шектелмей, мұғалімнің жүйеленген және ... іс - ... ... ашып ... күші мен ... шығын мөлшерінің жоғарылауын ескертетін және
тәрбиелеу тиімділігін жоғарылатуға апаратын ... ... іс - ... ... ... міндеттерін таңдау мен шешуге, оның ... ... - ... ... мен түрлеріне кешенді ықпал ету.
Бар шарттар мен мүмкіндіктерді ескеріп, мұғалім іс - әрекетінің міндетін,
мазмұнын, әдістерін, құралдарын, ... ... - ... ... ... ... ... жоспарлау
кезінде басты мәнді анықтау.
Оқытудың әртүрлі әдістер, құралдар, мазмұндар, түрлер ... ... оның ... ... ... ... ең жақсысын
таңдау.
Оқушылардың жеке топ ... ... ... ... ... түрлерін таңдауға дифференциалдық ықпал
жасау.
Оқытуға қажетті шарттар тудыру.
Оқытуды ... ... мен ... байланысты жылдам түзеу.
Оқыту процесінде уақытты, күшті, құралдарды үнемдеуді ұйымдастыру.
Оқытуды ... ... ... ... түрде міндеттін,
нақтылаудың, топтап қорытуды, салыстырмалы бағаны және нұсқаларды ... ... ... ... оқу ... ... құрылымын
үнемдеуді кешенді жоспарлау деп атауға болады.
Міндетті кешенді жоспарлаудың ... ... ... ... -
оқушыларды білім беру, тәрбиелеу мен дамытумен қатар бүгіндегі ... ... ... ... ... қарастырады. Тек осы кешенді
жоспарлаумен оңтайлы қорытындыға жету ... ... ... ... нақты
жағдайлар мен мүмкіндіктерді ескеруіміз керек.
Оқу процесінің ... ... ... ... ... бұл ... оқытудың заңдылықтарына сүйеніп, оқушылардың
мүмкіндіктеріне, оқу - материалдық базасына, ... ... және ... шарттары мен мұғалімдердің өздерінің
мүмкіндіктеріне тәуелді болады.
Оңтайландырудың келесі ... ... ... анықтау болып табылады.
Басты мәнді анықтаумен біз оқу ... ... ... ... етіп ... ... мен ... уақыты мен күшін
үнемдейміз. Оқу процесінің мазмұнын ... ... ... ... ... ... ... мен фактілерін анықтайды.
Оңтайландырудың ең басты тәсілі ... әр ... ... ... оның ... нақты жағдайға байланысты ең жақсысын
таңдау.
Мұғалім нұсқаларды салыстырып, ең жақсысын ... ... ... бар байлығын - мазмұнын, ... ... ... ... ... ... ... нұсқаларының тиімділігін салыстыру кезінде (әдістерді,
құралдарды, түрлері және т.б.) ... есте ... ... яғни ... іс - ... соңғы қорытынды мақсатымен сәйкестену дәрежесімен
есептейді. Тиімділікті іс - ... ... ... ал оны салыстыруды
іс - әрекеттің алдында өткізеді. Салыстыру кезінде ... іске ... алып ... ... соң нұсқаларын екіден бірге дейін тарылтып,
екі нұсқаның ... ... ... іске ... таңдайды.
Барлығы жоспарланған әдіс - тәсілдердің барлығы оқу процесін көзделген
дәрежеде өткізбеуі де мүмкін. Мысалы, ол оқушылардың ... үй ... ... ... ... ... ... түсіндіруге уақыт кетуіне
байланысты жоспарланған уақыт өзгеріп кетеді. Бұндай ... ... ... және ... жылдам түзету тәсілі қолданылады. Бұл
тәсіл жоспарланғанды тез арада түзетулер ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
Оңтайландыруды іске асырудың жалпы тәсілі (қажетті аз ... ... ең көп ... ... оқытуда уақыт, күш және құрал шығындарын
үнемдеуге қалыптасу болып табылады. Бұл тәсіл ... ... ... ... ... іске асады, яғни міндетті кешенді шешу, оларды
нақтылау, басты мәнді анықтау, оқытуды бөлшектерге ... ... ... салыстырмалы бағалау және екіншіден мұғалімдердің қолданатын
арнайы әдіс - ... ... ... ... күш және ... ... арқылы приборларды тиімді орналастырумен, оларды блокты сақтап ... ... ... ... автоматты қараңғылау мен дауысты жарықты
техникалық құралдарды ... ... ... ... қолдану, лабораториялық бөлмелерге оқушылар тобынан лаборанттар
дайындап, оларды лабораториялық жұмыс кезінде пайдалану, оқу ... ... кино ... ... және ... Жаңа технологияны білім саласында пайдаланудың маңыздылығы.
Ертеңгі келер күннің бүгіннен гөрі ... ... ... етіп,
адамзат қоғамын алға апаратын құдірет күш тек білім. Ғылым мен техникалық
прогрестің дамуы, қоғамның ... ... ... ... білім
мазмұнын жаңа оқулықтар арқылы жаңартуға мол мүмкіндіктер ... ... оның ... ... білетін, сырын меңгерген адамдарды дайындайтын
мұғалім. Әрбір ұстаз өз ... ... ... ... ... мол, парасатты, мәдениеті жан-жақты жетілген ұрпақ дайындауға
міндетті. Ол үшін ... өзі ... ... ... әдістемелік
деңгейін ғылыми ұйымдастырғанда, яғни сабақта әртүрлі әдіс-тәсілді кешенді
жоспармен ... ғана қолы ... ... ... әлемдік оқу
процесінің өзегі жаңа технологиялар мектеп практикасына енгізілген.
Педагогикалық технология мен жеткілікті түрде қаруланған мұғалімнің
іс-әрекеті ... ... ... ... ... ... әртүрлі оқыту ... оның ... ... өз ... жобалау мен құрастыру
негізінде жоғары нәтижелерге қол жеткізуге ұмтылыс бар екендігі байқалады.
Еліміздің болашағы көркейіп, өркениетті ... ... ... ... ... көрінеді. Қазіргі білім беру сапасындағы проблема -
әлеуметтік педагогикалық және ұйымдастыру ... ... ... ... ... жаңа ... іздестіру оларды жүзеге асыратын
мұғалімдерді даярлау.
Мұғалімдерді даярлау қай уақытта да ең ... ... ... ... ... Олай болатыны қоғамның әлеуметтік экономикалық
міндеттері заманына сай өзгерістерге ұшырап, өскелең ұрпақты оған лайықтап
өмірге ... жаңа ... ... ... білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа
педагогикалық технологияларды ендіруді міндеттейді.
1) ... ... ... қоғам жағдайында оқып білім алуға, ... ... ... және ... ... ... білім
берудің ғылыми әдістемелік базасын жасау, білім беру жүйесін ... ... ... ... ... орта білім беру мен жоғары
білім беру ... ... ... ... ... ... ... түсіндірмелі жүйесін дамыта оқыту жүйесіне
көшу.
Оқыту үрдісінде оқушы шығармашылығына негізделген ... ... ... көшу.
Жалпы білім беретін мектептерде бүгін белең алып отырған кешіліктер
баршылық:
- ... ... ... ... ... ... реформалар жүргізілгенімен оқытудың
нәтижесі болмауы;
-директивалық құжаттар көптеп шығарылғанымен оның мардымсыздығы;
- оқушылардың өздігінен білім алу дағдысының болмауы;
-оқушылардың және ... ... ... ... ... тығырықтан шығудың бірден-бір жолы оқу-тәрбие үрдісінде
инновациялық ... ... ... ... ... ... ... өз бетімен ізденуге, шығармашылық еңбек
етуіне жол ашу.
Яғни осындай келеңсіздіктер КСРО-ның оқу ... ... ... ... нәтиже бермегендігін көрсетеді. Сол үшін біз қазіргі кезде оқыту
үрдісінде жаңа ... сай ... жаңа ... ... жаңа ... ... оқу барысында олардың оқуға, ... ... ... ... Жаңа бағыт береді, жалығу мен
жалқаулыққа, бейғамдыққа ұрынуына аса жол бермейді.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2030» ... ... ... «Біздің жас мемлекетіміз өсіп, жетіліп, кемелденеді, біздің
балаларымыз бен немерелеріміз онымен бірге ер ... Олар өз ... да ... ... ... биік, денсаулықтары мықты өкілдері болады.
Олар балаларының экономика жағдайында жұмыс ... ... ... ... ... меңгеруге, бейбіт, жылдам өркендету үстіндегі, күллі ... әрі ... өз ... ... ... - деп ... келер күннің бүгінгіден гөрі нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат
қоғамын алға апаратын ... күш пен ... тән. Жас ... ... ... ... ... бірдей талап қойып, олардың
табиғи қабілеттерін, нақты мүмкіндіктерін ... ... ... ... ... ... беру ... қызметкерлерінің алдына қойып отырған басты
міндеттемелердің бірі- оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі ... ... ... ... ... ... салаларын
қамтып, әлемдегі жаңа мазмұнды озық тәжірибелерге негізделген оқу-тәрбие
үрдісінің қалыптасуына ықпал етті [18].
Әрбір өсіп келе ... ... ... ... олардың рухани
жаңарып жандануына тірек те, тетік те болатын мектеп екендігі бәрімізге
белгілі.
Сондықтан да ... ... ... мәдениетін, ұлттық рух пен
сана-сезімін дамытып, ... ... ... ... ... ... ендірілуі үлкен жетістіктерге жетелеуде.
Бүгінгі ғылыми-техникалық прогрестің қарқындап ... ... ... компьютерлендіру мәселесімен тығыз байланысты
өркендетіп отырған ... ... ... ... ... ... білімді әлемдік стандартқа жақындату, оқытудың мазмұны мен
әдістерін жаңарту арқылы ... ... ... ... ... ... Бұл мәселелерді ойдағыдай шешу мектептің материалдық базасына, ... ... ... ... жасалуына мұғалімдердің
ұстаздық еңбекті жаңа технологиялық тұрғыда ұйымдастыруына, сонымен бірге
мектеп басшыларының педагогикалық бірлігіне, оқу-тәрбие ... ... ... сай ... ... байланысты болмақ [19].
Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде іс жүзінде анықталып ... ... ... ... ... түрлері көбінде жаңашыл,
инновациялық деп атайды.
«Инновация» ұғымы педагогиканың сөздік қорына ежелден ... ... ... еңбектеріне «жаңа» «жаңалық енгізу» деп көрсетіледі.
Кей ... оны ... ... ... ... ... ойымызша, бұл
түсініктер кең мағынадағы терминдермен білім беру жүйесіндегі кез-келген
өзгерісті ... ... ... ... ... ... мен ... қолдануда. Бірақ, ғылымда бұл терминнің нақтылы анықтамасы ... ... ... ... ... ... ... бұл
ұғымды кеңінен терең таныта алмайды. Инновацияны «білім беру жүйесіндегі
жаңалық енгізу» деп айтсақ, ... ... в ... ... ... ... болар едік.
Инновация ұғымы ең бірінші ХІХ ғасырда мәдениет ... ... ... яғни бір ... ... екінші ел мәдениетіне
енгізу дегенді білдіреді және бұл ұғым ... әлі ... ... ... ... ... ... білдіреді екен. С.И.Ожегов
сөздігі бойынша, инновация бірінші рет шыққан, жасалған, жуық арада пайда
болған, ... ... ... ... ... ... таныс емес
енгізілген жаңалық.
«Инновация» ұғымын әр елде әртүрлі түсінеген, кейбір мемлекеттерде
(АҚШ, Нидерланды) бұл ... кең ... ал ... Жапония мемлекеттерде
«инновация» ұғымын сөздіктерде кезіктіру мүмкін емес. ... әр елде ... ... ... қалыптасқанын анықтау мақсатымен ғылыми-
педагогикалық техникалық саяси әдебиеттерді, зерттей ... ... ... ТМД ... ... мемлекетінде «инновация» ұғымына берілген
анықтамаларды жинадық.
«Ғылымның қайнар көзі» - Ресейде «инновация» ... өте ... ... ғ ... бірде-бір білім реформаларында бұл ... ... ... ... ... яғни инновациялық үрдіс өткен,
бірақ «иновация» термині еш жерде аталмайды.
Инновация деген ұғымның өзін ... ... көбі ... ... ... Мысалы: инновация ұғымының әр елдегі, әр түрлі
уақытта берілген анықтамалары: «инновация» ұғымына берілген ең ескі ... бұл ... ... мен ... ... зерттелер иесі
Э.М. Роджерс инновацияны былайша түсіндіреді: «Инновация – ... ... жаңа ... ... ... ... ... білім білім берудің теория- практикасында
кеңінен қолданылуда. Бірақ ғылымда бұл терминнің нақты ... ... ... ... ... берілмеген. Көптеген ғылыми
педагогикалық еңбектерінде «инновация» ... ... беру ... ... ... ... ... және тарату іс-әрекеті деп
сипаттайды. Атап айтсақ ... «О ... ... деген
еңбегінде «Инновация - білім беру жүйедегі жаңартудың ... - ... ... ... ол инновациялық үрдіс дегеніміз - жаңалықтарды
жасау, оны педагог ғалымдардың оқыту мен ... беру ... ... ... ... ... бойынша, педагогикалық инновацияға үш
блок түсініктер мен ... ... ... ... ... ... ... критерийлері», екіншіден, ... ... ... ... ... ... үшіншіден, жаңаны білім
беру жүйесінде қолдану. Яғни, инновациялық үрдіс дегеніміз ... ... ... ... ... ... ... [20].
Инновацияның жіктелуі негізінде білім беру мекемелерінің қызметіндегі
туындайтын ... ... ... жүйесі жатыр.
Сонымен, мұғалімнің инновациялық әрекетке көшуі бірден-бір көкейкесті
мәселе деп есептейміз. Білімнің ағартушылық ... ... ... ... ... шығармашылықты, инновациялық әрекетті талап
етеді. Мұндай талап ... ... ... ... ... ... қажет ететін шығармашыл, ... ... ... ... ... ... ... олардың инновациялық бағытқа
бет бұруы болашақ мұғалімдерді даярлаудағы әдістемелік өзгеріспен тығыз
байланысты. Инновация көлемдігі оның ... мен ... ... ... бұл ... ... анықталмаған. Осындай мәседелердің шешімін
іздеу жолында еңбектеніп жүрген ... бірі О.Т. ... Ол ... ... жіктейді:
модификациялы, яғни педагог қауымның идеяларынан туындаған. И.В.Волков,
Е.Н.Ильин, С.Н.Лысенкова, В.Г.Шаталов жаңашыл ... ... ... ... ... ... колледж.
Бір технологияның өзі әртүрлі атқарушылардың шеберлігіне байланысты әрқилы
жүзеге асырылуы ... ... ... ... ... заманғы білім
берудің даму бағыты мен тенденцияларын қамтитын 50-ден астам ... ... ... ... ... Сондықтан біз оқытудың жаңа
технологияларын таңдаудың М.М.Поташник ... ... ... ... елдің, аймақтың, қаланың талап-тілегі – мектепке ... ... ... ... ... ... ... адам туралы жетістіктері мен табыстары;
педагогикалық озат тәжірибе;
мұғалімдердің, мектеп басшыларының ... ... ... үрдісі мен нәтижелерінің талдамасы.
Бұдан педагогикалық технология барысында:
алынып отырған технологияның мектептің мүмкіндігі мен нақты жағдайға сай
болуы;
жүйелілігі;
тиімділігі т.б. ... ... ... ... ... ... оқу үрдісімен – мұғалім мен оқушының іс-әрекетімен
тығыз байланысты. Оның құрылымына төмендегілер кіреді:
а) тұжырымдық негізі;
ә) оқыту мазмұндық бөлімі:
-оқытудың ... және ... ... ... ... үрдістік бөлім-технологиялық үрдіс:
-оқу үрдісін ұйымдастыру;
-оқушылардың оқу қызметінің әдістері мен формалары;
-мұғалімнің материалды меңгеруді басқарудағы іс-әрекеті;
-оқу ... ... ... ... жүрген жаңа педагогикалық технологияның
негізіне жататындар:
әрбір оқушының жеке және дара ерекшеліктерін ескеру;
оқушылардың ... мен ... ... өз бетінше жұмыс істеу, іздену дағдыларын қалыптастыру.
Жаңа педагогикалық технологиялар:
- ынтымақтастық педагогикасы;
- білім беруді ... ... ... ... сигналдары арқылы оқыту технологиясы,
деңгейлеп саралап оқыту технологиясы;
міндетті нәтижелерге негізделген саралап оқыту ... ... ... оқыту технологиясы.
Ынтымақтастық педагогикасының негізгі мақсаты - ... ... ... ... ... балаға ізгілік
тұрғысынан қарау, оқыту мен тәрбиенің ажырамас бірлігі.
Ынтымақтастық педагогикасының ерекшеліктері:
мұғалім –оқушы, ...... ... да ... ... де ... жеке ... ізгілік қарым –қатынас;
оқушы мен мұғалім арасындағы өзара ... ... ... ... ... ... негізін қалаған Ш.А.
Амонашвили. Білім берудің ізгілендіру технологиясының мақсаты-баланы ... етіп ... ... ... ... қалыптастыру және дамыту,
баланың жаны мен жүрегіне жылулық ұялату [21,22].
Проблеманы оқыту ... ... ... - оқушыны өз ... ... ... ... және ... ... ... оқыту технологиясының ерекшеліктері:
оқушының белсенділіктерін арттыру;
оқу материалында баланы қызықтыратындай құпиясы бар ... ... ... ... ... ... қабылдап қана қоймайды, білімге
деген қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында ... ... ... ... ... қалаған В.Ф.Шаталов. Тірек белгілері арқылы
оқыту технологиясы төмендегідей ... ... ... ... баланы оқыту;
оқытуда жеделдету.
Тірек белгілері арқылы оқыту технологиясының ерекшеліктері:
үнемі қайталау, міндеті кезеңдік бақылау, жоғары ... ... ... ... ... ... қарым –қатынас, ықпал;
ізгілік, еркімен оқыту;
әр оқушының жобасының жариялылығы, түзетуге, өсуге, табысқа жетуге жағдай
жасау;
оқыту мен тәрбиенің бірлігі.
Түсіндірме басқарып оза ... ... ... ... ... ... ... мұғалім С.Н.Лысенкова. Бұл ... ...... ... ... ... Түсіндірме басқарып оза
отырып оқыту технологиясы төмендегідей ерекшеліктермен сипатталады:
оқу материалдарының бірізділігі, жүйелілігі;
саралау, әр оқушыға берілетін тапсырманың қолайлығы;
бағдарламаның, кейбір ... ... ... қиын тақырыптарды
біртіндеп оңайлату әдісін қолдану. Сабақты пысықтауға әуелі ... ... ең ... ... ... ... толық дербестікке жету;
сыныпта қалыпты жағдай қалыптастыру: түсіністік, өзара ... ... ... ескерту, бірақ еш жазаламау;
үй тапсырмасы тек әр оқушының мүмкіндігіне қарай (әркім өзі ... ... ... ... білік, дағдыны дамыта меңгерту;
түсіндіруді қабылдау.
Міндетті ... ... ... саралап оқыту технологиясы
төмендегідей ерекшеліктермен сипатталды:
білімнің базалық деңгейінің ... ... үшін ... ... ... ... тапсырма оқушының күші
жететіндей және қолайлы болуы шарт;
білімнің ... ... ... жаңа ... ... ... ... өрістей дамуына мүмкіншілік жасауы тиіс;
оқушыға оқу деңгейін ... ерік ... өз ... орай тек міндетті деңгейден кем емес ... ... ... ... модулі. Оқу модулі:
ақпараттардың аяқталған блогынан;
бағдарламаны табысты жүзеге асыру бойынша ... ... ... ... ... тұрады.
Модульдік оқыту білім мазмұны, білімді игеру қарқыны, өз ... ... алу ... ... ... мен ... бойынша оқытудың
дербестігін қамтамасыз етеді.
Барлық жаңа технологияның алдына қоятын мақсаты- оқушының жеке ... ... ... ... ... ... өз ... ізденуін арттырып,
шығармашылықтарын қалыптастыру.
II. Тарау: Инновациялық оқыту технологиясы арқылы оқушыларға білім берудің
әдістемесі.
2.1. Жаңа педагогикалық технология - модульдік ... ... ... пәнді оқыту сапасын арттыруда.
Мектепте, жоғарғы оқу орнында сапалы оқу ... ... ... бірі – ... модульдік технология арқылы оқыту екендігі
теориялық және тәжірбиелік жағынан дәлелденуде. Бұл ... ... ... ... ... ... Е.Тұяқов, т.б. дәлелдеп келеді /5-8 /.
Модуль ұғымының этимологиялық мәні білімді қолданысқа, ... етіп ... ... ... ... ... яғни
оқу материалын дидактикалық мақсатқа сай әр түрлі ... ... ... ... жүйесі, алгоритм, бағдарлама) ұсынуға болады. Модульмен
оқыту – ... ... ... ... ... негізделген оқыту. Модуль – іс-
әрекеттің мақсатты бағдарламасы ... ... жету үшін ... ... ... ... ... белгілі бірлігі және оның
әдістемелік нұсқауы, яғни аяқталған оқу ... ... ... ... ... ... оқытудың құрамында ... ... ... деңгейіне қарай (кешенді,кіріктірілген дербес)
және түрі жағынан (танымдылық және операциялық) жүйелеуді ... ... ... қарамастан, олардың барлығын үш түрлі
бағытта топтастырып, жүйелеуге болады:
Mодуль – біліктілік мінездемесінің талаптарына ... ... ... оқу ... ... ... мемлекеттік білім беру стандарт
бірлігінің үлгісі;
модуль – пәнаралық әдістемелік-ұйымдастыру ... ... әр ... ... ... ... ретінде бір мамандықты меңгеруді және оқу
үрдісінде пәнаралық қатынасты ... ... ... – бір ғана оқу ... ... ... ... мазмұнын таңдап алғаннан кейін сол мазмұнды жүйелеу мәселесі
туындайды. ... бұл оқу ... ... модульдерге жіктеудегі
модульдік оқытуға байланысты.
Модульдік оқытудың дидактикалық жүйесі басқа да дидактикалық жүйелер
сияқты ... ... сай ... ... ... ... оқу материалдарын құрылымдауды меңзейді. Даралық
модульдердің мазмұны оқыту мазмұнын құрылымдау ұстанымдарын ... ... және ... әрі ... ... ... дидактикалық
материалдармен, білгірлік және қолданбалы міндеттермен қамтамасыз етілуі
керек.Модульдік оқытудың кәсіби ... беру ... ... ... түрі ... ... қалыптастыруға
бағытталған.
Мұғалімнің алдын ала жұмысы төмендегідей әрекет – қадамдардан тұрады:
1-қадам: Берілген тарау, блок ... ... ... ... тиіс деп көрсетілген міндетті білім, білік және дағдыларды,
сондай-ақ оқыту мақсаттары мен міндеттерін айқындау.
2-қадам: ... ... ... ... ... ... ... тақырып бойынша негізгі ақпарат беретін рельефтік (код сияқты)
сөздерді табу . Олардың өзара байланысы мен ... ... ... ... ... ... тірек сызбаларын құрастыру (анықталған
түйінді ұғымдар мен «кодтар» негізінде)
4-қадам: Оқу модулінің тұтас мазмұны ... ... ... құрастыру
(15-20 тапсырма шамасында)
5-қадам: Берілген моульдегі оқу материалының тұтас мазмұы ... ... ... ме ... ... ... (оқу ... өзіндік
ерекшелігіне орай сынақты ... , ... ... ... ... ... ... Оқытудың белсенді формаларын таңдау. Оқу
материалының мазмұны ... ... ... арап бірінші күрделілік
дәрежесіндегі, орташа күрделілік дәрежесіндегі ... жән ... ... ... бар аса ... ... әзірленеді.
Оқу модулінің құрылымдық бөлімдерінің әрқайсысына кеңінен ... ... ... ... ... әрбір
дербес тарауды (тақырыпты) оқып-үйрену үш негізгі кезеңнен : ... ... және ... ... тиіс ... ... ... кезең кіріспе бөлімінде іске
асырылады.
Бұл кезеңде оқушылар бағдарламаның осы ... неге және не үшін ... ... ... ... ... нені ... үйренулері тиіс, алдағы
жұмыстың негізгі оқу міндеті қандай екенін түйсінуі қажет.
Психологтар дәлелдегендей, білімді неғұрлым тиянақты ... ... ... ... ... қозғаушы, қызықтырушы күш болуы)
аса маңызды. Ол үшін , психологтардың пікірінше, ... ... ... ... оның мағынасы (бұл не үшін қажет) нақты айқын белгіленіп, мақсатқа
жету тәсілдері көрсетілуі ... ... ... жайлы білімді қалыптастыруда
түсіндіруді сызба және белгілік үлгілер түрінде ... ... ... ... екенін эксперимент көрсетіп отыр (Салмина 1981, 47).
Қандай да бір құбылысты тану барысында адамда оны түсінгедік, меңгергендік
сезімі ... ... ... оқу ... ... бөлімінде мұғалім:
а) оқушыларды оқу модулінің жалпы құрылымымен және мазмұнымен таныстырады;
ә) ... осы оқу ... ... ... ... ... ... әсіресе бұл мақсаттар мен міндеттерді әрбір оқушының
«қабылдауына», ... ... ... бөледі;
б) тірек сызбаларға («орамаларға», ... ... ... ... ... ... бойынша оқу материалын қысқаша (15-20 минут
ішінде) түсіндіреді.
Оқу модулінің сөйлесу бөлімі. Оқу ... ... ... ... тұтас оқып үйренудің екінші – операционалдық-танымдық кезеңін
іске асыру болып табылады.
Бұл бөлімді құрастырғанда біз Л.Фридманның ... ... ... сүйендік:
Оқу оқушының жеке, топтық, ұжымдық жұмыс барысындағы түрлі
қызметінің жүйесі ретінде ... Олар ... ... ... көзге елестету қабілеті жадын, ... және ... яғни ... ... мақсаттары болып табылатын тұлғалық
қасиеттерін дамытуға бағытталған.
Оқуды басқарудың психологиялық сенімді түрі – ең ... ... ... және ... ... ... жағдай
жасау.
Оқуды басқарудың икемді болуы тиіс, бұл тек оқушылардың іштей өсуі
жүргенде ғана, балалардың білім дәрежесінің артуына ... ... ... ... оқу ... мақсаттарын анықтауға тікелей қатысуы
керек, яғни басқару тұлғалық бағытталған болуы тиіс. Оқу процесін ... ... ... ... қарай артып отыруы және оқудың ... ... ... алуы тиіс.
Оқу процесін басқару балардың ішкі қуатына және мүмкіндіктеріне
негізделіп жүруі ... ... ... бөлімін даярлағанда мұғалім оқу материалының
негізгі мазмұнын бөліп, құрылымдайды.
Мұнда ... оқу ... ... ... ... бекітуі үшін
оның әр сабақта жеке бөліктермен ... ... алу ... ... ... сиымды түрде тұтас тараудың (тақырыптың) мазмұны
беріледі.
Пысықтауды қажет ететін матриалды мұғалім үш ... ... ... ... ... ... Үш ... қайсысын
таңдайтынын әр оқушы өзі шешеді.
Бұның бір ...... ... ... ... кез ... ... деңгейіндегі бағдарламалық материал
тапсырмаларын орындаған оқушыға, яғни іс жүзінде бәріне де ... ... ... ... ... мұғалім оқушылардың өзара
сөйлесуін қамтамасыз ... баса ... ... оқу ... ... оқушылардың өзара сөйлесуінің арқауы
және құралы болады.
Сөйтіп, мұғалімнің сөйлесу ... ... 5 ... ... ... ... қалыптасады (1суретті қараңыз)
1-сурет
|1. Модульдің сөйлесу бөліміндегі материалдың негізгі мазмұнын белгілеу |
| |
|2. Оқу ... ... ... ... ... беру |
| ... ... ... ... деңгейдегі және білім стандартының |
|талаптарын қамтамасыз ететін деңгейдегі тапсырмалар дайындау |
| ... ... ... ... қызығушылығын және креативтілігін ... ... ... арналған шығармашылық сипаттағы |
|материал ... |
| ... Осы ... ... сабақтарында өзара сөйлесуді қамтамасыз ету |
Сөйлесу бөлімін құру ... ... үш ... ... ... ... ... мазмұнын бөліп, оқу модулінің сөйлесу бөліміне
орналастыруын құрайды.
Сөйлесу бөлімінің жұмысы ... ... ... есепке ала
отырып құрылады:
•Оқу материалын біртұтас беру қағидасы.
• «өсу» бағытымен оқып үйрену қағидасы (басында шағын түрде, соңынан-
мазмұнын біртіндеп аша ... ... ... ... ... ... енгізу арқылы). Бұл оқушының оқу материалын бөлек-бөлек емес,
кешенді түрде, ... ... ... бойынша пысықтауын білдіреді.
• Сөйлесу бөлімінің әр сабағында оқу ... ... ... ... ... (қайталаумен шатастыруға болмайды!). Іс жүзінде
тақырыпқа оқу ... ... ... да, ... күрделілік
деңгейі тұрғысынан да «өсу» бағытымен қайта оралып отыру ... ... үшін ... ... ... жады ... ұзақ ... ұстап, білім деңгейіне жеткізу үшін оған саналы түрде бірнеше мәрте (7
ретке дейін) қайта оралып отыру қажет. ... ... ... ... ... ... ... орала отырып, оны адамның өз алдына қойған
проблемаларын шешудегі құрал- жабдығы ретінде пйдалану.
Мұғалім тұлғаны дамытатын кез ... ... ... тек ... ... эмоциялар тудыратын қызмет қана екеніне көңіл аударуы
тиіс. Оқушыға оқу, танымдық ... ... ... ол ақыл ой ... ... ... оқу ісіне шын мәнінде қосылуы үшін ол оқу барысында алдына
қойған ... тек ... қана ... ... ... тиіс,яғни,
оқушы оларды өз көңіл таразысынан өткізіп, мән беруі тиіс (Рубинштейн 1946,
599-604);
Таным процесін ... ... ... ұйымдастыру оған ... ... мен ... ... ... және ... ... ықпал етеді (Бодалев 1983, 65);
Бірлесе істеген қызмет (шағын топтарда);
а) ... ... ... ... шешу мүмкін емес деген сенімін
жоюға;
ә) қорғану механизмдерінің шығармашылық процеске әсерін ... ... ... ... ... ... ішінде танымдық) дамытуға қол жеткізу неғұрлым
демократиялы орта жағдайында жеңілірек болады;
Кейбір ... өз ... ... қол ... ... енді біреулеріне - өзіндік ойлау қызметі маңыздырақ.
Оқушының өзіне қиындық туғызатын ... ... ... ... ... есептеледі.
Міне, сондықтанда ұсынылған оқу модулінің сөйлесу бөлімінде мұғалім
әрбір оқушыға 3 деңгейлік ... ... І ... ... ... дамытуға бағытталған. ІІ және ІІІ деңгей
тапсырмалары оқушылардың ... ... ... ... деңгейінде игеруін көздейді.
Мұғалімнің әрбір оқушыға әзірлеген тапсырмалары солардың біреуін
оқушының өзі қалауы бойынша ... ... ... ... сабақтарының ұйымдастырылу ... ... ...... ... бір «бағыттаушы парақтарға»
жазуға болады, мұнда не істеу қажет, оны ... ... ... және ... ... ... жауап үлгілері бойынша бірін-бірі және өзін-өзі
тексеру арқылы) нақты көрсетіледі.
Егер сабақ жеке – ... ... ... ... онда оқушылардың
әрқайсысы үш нұсқадағы тапсырмалар алады. Олар машинкамен басылған және
көшірме аппараттарында көбейтілген болуы ... ... бір ... ... ... 3 ... ... дайындап, соңынан оқушыға
олардың кез келгенін таңдау мүмкіндігін беру мақсатында ... ... сай ... ... ... – ойын (кез ... ... болса, онда тапсырмалар
тақтаға жазылуы немесе жазбаша ... ... ... және ... жұмыс формаларында тапсырмаларды тұтас сыныпқа
бірдей жоғары күрделілік ... ... ... атап өту ... модулінің сөйлесу бөлімінің бірнеше ерекшеліктері бар, оларға
назар аудару керек:
1. Бұл бөлімде оқыту және оқу:
а) ... ... ... мұғалімнің оқушылар мүддесіне бейімделуі қажет. Бұдан
шығатыны: оқу процесін әрбір оқушының ... ... ... ... ... ... қабілеттіліктерін, танымдық қызметке қызығушылығын дамытуға
бағыттап, жағдай туғызу керек. Жағдай ... ... ... ... ... ... ... (жылы ниеттегі,
ашық, т.б.) ортаны қамтамасыз ету;
ә) даярлаушы болады,
яғни, ... ... ... ... ... ... ... сабақта әрбір оқушыға қойылатын барлық бағалар мен берілетін бағалаулар
бақылаушы емес, ... ... ... Бағалар мен бағалауларды
негізінен оқушылардың өздері (өзіне, бір-біріне, командаға,топқа) береді.
Көріп отырсыздар, оқу модулінің бұл бөлімінде неғұрлым ... ... ... ... Бұл ... ... ... тексеру үшін өзіне қиын,
күрделі деңгейдегі жұмысты алып қалуы мүмкін. Әрине, мұндай ... ... ... дұрыстығын немесе бұрыстығын (дұрыс еместігін)
бағалай алмайды. Міне, сондықтан мұғалімге ... ... ... ... ... ... ... дайындап қою қажет. Оларды ... ... ... ... және бағалағанда пайдаланады (І деңгей
тапсырмаларының жауабын, егер олар қалыптан тыс ... ... ... ... ... ... жаңғырту) сипатындағы оқыту проблемалық,
ізденушілік, зерттеушілік оқытумен ұштастырылады.
3. Негізінен ... ... ... ... ... ... белсенді формалары қолданылады.
Оқыту және дамыту - өзара күрделі қатынастағы процестер.
Жоғарыда атап өткеніміздей, баланың ... ... ... ... ... жеке ... өзін ... барысында айқындалып, қалыптасады. Егер оқушының жеке өзіндік
қызметі, оның үстіне, ... ... ... жеңіп, жаңалық ашып,
жақсы нәтижеге жетуінен және, ең бастысы, танымдық қызметтің ... ... ... ... ұйымдастырылмаса, онда мұғалімнің баланы
танымға «жетелеп енгізбек» болған әрекеті күтілген нәтиже бермейді ... ... үшін ... ... әр ... ... қолдау көрсетуі,
психологиялық жайлы (ыңғайлы) орта туғызуы қажет.
К.Роджерстің пікірінше, мұғалім ондай ... ... ... тек ол
үшін келесі қағидаларды басшылыққа алуы тиіс:
1. Баларға әрқашан сенім көрсетуі;
2. Оқушыларға ... ... мен ... белгілеп, нақтылауға
көмектесуі;
3. Оқушылардың оқуға деген ішкі қызығушылығына мән беруі;
4. Әртүрлі тәжірбиенің қайнар көзі ретінде, ... ... ... ... ... болатын тұлға ретінде тұруы;
5. Мұғалім әрбір оқушы үшін осындай рөлде болуы;
6. Өзінде топтың көңіл-күйін сезіну және оны ... ... ... ... өзара әрекетке белсенді түрде қатысуы;
8. Топта өз сезімін ашық білдіруі;
9. ... ... ... мен ... ... ... мүмкіндік беретін
эмпатиялық дәрежеге ұмтылуы;
10. Өз-өзін жақсы білуі тиіс.
Оқудың нәтижелігі оқу процесінің мына ... ... ... ... ... ... бағыттаушы тіл
оқыту нәтижесінің төмендегенін, ал оңға бағыттаушы тіл – ... ... және ... ... ... оқу ... ... қолдану арқылы іске асырылады. Олар:
топтық немесе жеке-топтық;
жұптық;
ұжымдық;
Оқытудың бұл формалары жалпы немесе құрылымдық деп аталады.
Бұдан басқа нақты немесе арнайы формалары да ... ... ... және ... процесін жандандыру құралдарының ішінде ойын, ойын арқылы
оқыту ерекше орын ... ... ... оқыту мен ойынды топтастыруға қадам
жасалынуда, тіпті бұл жерде сөз еңбек ... ... қосу ... болып
отыр.
С.Ф.Занько, Ю.С.Тюнникова және С.М.Тюнниковалардың пікірінше, оқу
және дидактикалық ойындардың айырмашылығы мынада: оқу ойындары формасы
бойынша ... ... ... – оқу, ал дидактикалық ойын мектептегі оқуды
ұйымдастырудың қалыптасқан түрін тек толықтыру болып табылады.
Оқу ойыны – бұл оқуды ойын ... ... ... ... ... ... ... процесінде оқу ойындарын қолданудың жоғары
тиімділігін көрсетті.
Біз ойындарды оқу модулінің сөйлесу ... ... баса ... ... негізінен оқыта үйрету ойындары пайдаланылады, өйткені
олардың мазмұны ... ... ... ... табылады.
Зерттеулер көрсеткендей, дәстүрлі ұйымдастырылған оқу процесіне
қарағанда, оқушылар ойынға қатыса ... ... аз ... ... ... ... эмоциялар алып, қанағаттанады.
Ескерту:
Егер оқушы қандай да бір себептермен оқу ... ... ... болмаған болса, оған осы сабақтарда қолданылған
барлық деңгейдегі тапсырмалар жеке беріледі. Оны бала ... ... ... ... ... ... орындаған оқушыға өзін-өзі тексеруі
үшін ... ... ... немесе мұғалімнің өзінің, не болмаса осы сынып
оқушыларының ішінен кеңесші ... ... ... Тек ... ... оқу ... ... бөлімінің тапсырмалары беріледі, оның
орындалуын мұғалім өз бақылауына алады.
2.2. Оқу модулін даярлау технологиясы
І ...... ... ... ... оқу материалын пысықтап, оны оқу бірліктеріне ... ... ... ... ... тақырыптар блогіне) бөлу.
2. Оқытудың нақты нәтижелері тізбегін құру (яғни, әрбір оқушы нені біліп,
үйренуі тиіс).
3. Модуль тақырыбын тұтас ... ... ... ... ... негізгі түйінді ұғымдарынан тірек сызба-конспект құрастыру.
5. Оқушылардың білім, білік, дағдыларын тексеруге тестілер – диагностикалық
(тексеру) және бақылау (қорытынды) жұмыстарын әзірлеу.
6. ... ... ... түзетуге арналған тапсырмалар дайындау.
Модульдің кіріспе бөлімінде оқу материалын баяндау формалары
Оқу ... ... ... ... ... бірнеше нұсқада
болуы мүмкін (тыңдаушылардың жасына және даярлығына ... ... ... ... ... ... бейнелі түрде – сурет,
сұлба, сызбалармен берілген;
лекция-консультация (кеңес), оқу ... ... ... ... ... ... материалдарын қоса отырып, қатынас жасауы
арқылы беріледі;
лекция-өзара ... ... ... ... ... ... ... сұрақтар тобына жауап таба отырып, қатынас жасауы арқылы беріледі;
проблемалық лекция мұнда бірнеше ... ... ... нақты ойластырылып, қисынды түрде және бірізділікпен, түйінін ... ... ... ... және ... тілмен баяндалғанда;
әртүрлі көрнекілік және техникалық құралдар пайдаланылғанда; міндетті түрде
жазылып, соңында негізгі ұғымдары мен ... ... ... жүргізілгенде ғана неғұрлым нәтижелі болады.
ІІ кезең – мұғалімнің сөйлесу бөлімін даярлау әрекетінің құрылымы
|1. Сөйлесу бөлімінде жұмыс істеу үшін оқу ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін және алғашында оқу |
|материалыноқып-үйреніп, бекітуге, соңынан білік пен дағдылар ... ... ... талдап, топтауға мүмкіндік беретін ... ... ... таңдап алу. ... ... ... ... үш ... ... |
|(Блум таксономиясына сүйене отырып) және олардың жауап үлгілерін ... мен ... ... және т.б.) дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... дайындағанда сөйлесу бөлімінде оқу
материалын ... ... ... үшін біз ... Б.Блумның
таксономиясын ұсындық.
ІІІ («жеңілдетілген») деңгей тапсырмалары ... ... ... ... деңгейінде игеруді білдіреді.
Олар шамамен мынадай түрде беріледі:
Білу ... ... ... ... жылы ... |не ... ... болды |неге... ... ... ... ... ... көрсетіңіз ... ... ... |
| |өз ... ... ... ... ... ... стандартының талаптарына сай) тапсырмалары
алған білімін қолдана білу және ... ... ... ... ... ... ... мақсатын түсіндіріңіз... | |...Құрылымы қандай ... ... ... ... | ... ... | ... не ... құбылысты қандай теория | |...салыстырыңыз ... | ... ... ... ... ... | | ... | | |
І ... дегі ... ... ... («стандарттан жоғары»)
тапсырмалар алған білімді топтау және бағалау деңгейіне бағытталған:
Топтау
Бағалау
|өз шешіміңізді табыңыз... | | ... ... | | ... ... | |Қисынды ойды бағалаңыз... ... ... | ... айтыңыз... |
|түсініктемесі қандай... | ... ... ... | ... келе ме ... | ... не ойлайсыз |
| | ... ... |
| | ... ... |
ІІІ кезең – қорытынды (бақылау) бөлімі
Оқушылар білімін әділ ... және ... ... балл ... болуы үшін бақылау дың 2-3 түрін даярлау.
Бақылау формалары
|Тестілеу ... ... ... |
| |● ... |
| |● ... ... |
| |● ... ... |
| |● ... шығарма, мазмұндама |
| |● оқу пәні ... ... |
| |● ... ... ... ... ... | ... | ... еске ... тест | ... ... ... бар тестілер | ... ... тест | ... сәйкестілік тесті | ... ... ... ... | ... | ... ... тест | ... ... ... баға шығару ... ... ... ... бағалау
Модульдік оқыту технологиясының сөйлесу ... ... ... нәтижелерін бағалауға, олардың өзін-өзі және бірін-бірі
бағалауына зор мән беріледі.
Оқушылардың ... ... ... жүйемен жүреді, онда әрбір
оқушыға ... ... ... үш тапсырма беріледі. Күрделі
тапсырмалар – о (І деңгей), ... ... ... - □ ... ... ... – Δ (ІІІ ... шартты белгісімен
көтсетіледі. Олардың біреуін орындау «5», ... «4», ... ... ... ... ... деңгей |ІІ деңгей |ІІІ ... ... |○ |«5» |□ |«5» |∆ ... |○ |«4» |□ |«4» |∆ ... |○ |«3» |□ |«3» |∆ ... бұл ... ... бағалаулар мен бағалар –
ынталандырушы сипатта. ... ... біз бұл ... ... ... сұлбада «аударудан» өткеннен сооң ғана қоюды ұсындық:
|І деңгей |ІІ ... |ІІІ ... |
| ... | ... | ... ... |5 |«5» |5 |«5» |4 ... |5 |«4» |4 |«4» |3 ... |4 |«3» |3 |«3» |3 ... ... ... ... қойғызғысы келмесе, оған осы оқу
модуліндегі сөйлесу бөлімінің келесі сабақтарында ... балл ... ...... бір ... және ... қатар өлшем сияқты, ол оқытудың
нәтижелілік дәрежесін анықтауға мүмкіндік береді. Оқу ... ... ... мен ... оқушы жауаптарының жылдамдығы мен нақтылығына
мұғалімнің жекелеген бағалау мағыналы сөздері (парционалдық бағалар) ... ... ...... яғни оқушының бір нақты
қызметінен кейін көрсетілетін және балада ... ... ... ... ... ниет тудыратын әсерлер (ықпал ету).Бұл жерде оқушы ... ... ... ... өз ... ... қолдау табады.
Өзін-өзі бағалау да адамның өзін-өзі жүйелеп, ісін ретке келтіруінің
(саморегуляция) ... ... ... Оның ... ... және өткенді шолушы түрлері болады. ... ... өз ... сын ... қарауын, оқудағы өз мүмкіндіктерінің
деңгейі туралы нақты түсінік құра білуін қалыптастырады.
Топтық ... ... ... ... ... бірін-бірі
бағалау әдісін қолдануға болады. Өзін-өзі және бірін-бірі ... ... ... ... орындалуының дұрыс немесе бұрыстығын бағалай
алмайды.Сондықтан дұрыс жауабы (жауап ... есеп ... ... ... ... өзін-өзі немесе бірін-бірі тексеруі ... ... ... ... беру ... ... ... оқыту ерекшеліктері
ХХ ғасырдың аяқ кезіндегі педагогикалық ой –тұжырымдардағы гуманизм
идеялары , ... ... беру , ... жеке тұлғалық күшін дамыту үшін
мектептің алдында оқытудың және ... жаңа ... ... , жеке ... дамуына мектеп ортасында қолайлы жағдай жасау
қажеттілігі туындайды.Мектептің педагогикалық ... ... ... ... және оның жеке ... ғылымының докторы Ж. Қараевтың деңгейлік оқыту жүйесі
туралы ... ... әр пән ... ... ... дайындауға
болады. Өйткені қазіргі экономикалық жағдай оқушының жаңа үрдістерін талап
етуде. Сондықтан ғылыми ізденіс барысында ... ... ... ... ... ғылым негізін меңгертудің негізгі тиімді жолы
болып табылады. Деңгейлік оқытудың ерекшелігі – оқушылардың сабақ барысында
бірнеше ... ... ... ... Сонымен бірге қазіргі жаңа
технологиямен оқыту барысында компьютерлер мен ... ... ... ... ... бөлігіне айналды. Олай дейтініміз ,
бүгінгі таңдағы жаңадан шығып жатқан электронды ... ... ... , жаңа оқу әдістерін , жаңа мазмұнды қажет етеді. [19;25].
Оқытудың жаңа ... бірі – ... ... беретін
мектептерде әр пәнді деңгейлік тапсырмалар ... ... ... ... ... оқытуға бола ма, оның ... ... бар , ... ... ... ... ... қандай және жеке
тұлға тәрбиелеуде қандай көмегі бар деген сауалдарға тоқталсақ , ... ... ... ... ... дайындығын, оқуға
деген ынтасын , дара ... ... ... ... ... ескеру талап етеді.Сондықтан да ... ... жету ... ... мен ... байланысты жұмысты ғылыми түрде ұйымдастыру
қажет.
Қазіргі базалық білім беру – ... ... ... ... ... оқыту барысында оқушыға тақпақ жаттатып , ережелерді оқытып,
жаттығулар орындатып әр түрлі жұмыстар ... Оны ... ... ... үшін қиын жұмыс емес . Оқушы ... ... ... ... ... ... ... қызықтырмаса да), ережені айтып беруі мүмкін.
Бірақ, оқушы сол оқыған ... ішкі ... ... ме , ... ... ... жатыр.
Мектеп оқушыларының білім деңгейінің көрсеткішін төмендегідей
бағалауға болады: 1 ... ... ... ... жаңа ... ... ... жүзеге асырылады; 2- деңгей –түсініктерді жүйелеу деңгейі
. 70% ғылыми ұғымдарды саналы түрде анықтайды.; 3- деңгей (жоғары) ... ... өту ... ... деп белгілейді.[19;15].
Мектеп оқушыларына берілетін ... ... ... етеді,тапсырманы орындау үшін бала жауапты өзі іздестіреді, оны шешуде
ақыл –ойы дамиды, ойлауына жан-жақты әсер етеді деп ... ... ... ... ... ... сабақта жаңадан
меңгерілетін өңін өзгетпей қайталап , пысықтауына ... ... ... ... ... реттеуге және жүйелеуге ... ... ... ...... ... ... шығару
қорытынды жұмыстары.
Деңгейлік тапсырмалар ауқымы өте кең. Оқулықтағы жаттығулар ... ... ... ... ... ... ... арналған
тілдік, грамматикалық жұмыстар жүйесі.деңгейлік тапсырмалар құрамында
мәтіндер , сөзжұмбақтар, қызықты грамматика , ... ... ... мен тренингтер жүйесін қамтиды. Бұлар оқытудың деңгейіне сәйкес
оқушыны ... ... ... , әрі оқу ... оқушының жас
ерекшелігі мен білім деңгейіне сай ... , ... ... ... ... бөліп оқыту үшін сабақ ... ... ... тапсырмалар беру арқылы сан түрлі жұмыс ... ... ... ... ... ... Өз бетімен жұмыс
орындауға бейімділігі бақылауға алынады. ... ... ... ... ... ... байқалады. Оқушының
белсенділігі мен іскерлігі артып , ... ... ... ... ... ... [4;19].
Бірінші деңгей тапсырмаларды білімнің мимималдық шегі,
мемлекеттік стандарт талабына ... ... ... ... ,
оқушының жас ерекшелігіне сай болады. ... ... ... тақырыптар мен грамматикалық тапсырмалар , тілдік ережелер,
жазба ... ... ... ... ... ... кезде де
есінде тұрақты қалатындай бағытта сөздік минимумдарды меңгереді. Тыңдап ,
түсініп оқу , аударып, жаза ... ... ... ... түсінеді
, естігені бойынша сұрақтарға жауап береді. Естігенін ... ... ... ... ... ... ... меңгереді.Грамматикалық,
лексикалық тапсырмалар орындайды. Мәтін мен жұмыс жасайды.
Екінші деңгей тапсырмалары түрленіп , күрделене ... ... сай ... ... бағдарламасымен жұмыс істейді.
Оқушы өз бетімен керегінше ... ... Оқу ... ... . ... ... ... сөйлеуі , хабарды түсінуі , қабылдауы ,
жазба жұмыстарын орындау көрсеткіштері міндетті ... әлде ... ... ... ... ... алған сөйлеу үшінші деңгей оқушылардың
шығармашылыққа деген ... ... ... ... ойлау
дәрежесінен жоғары болумен , өз жеке басының белсенділігімен , ісіне талдау
жасай білуімен , білімді жаңа ... ... ... ... , бейнелеу тапсырмаларын орындайды. Ситуацияға байланысты әр
түрлі нұсқада диолог құрады. Мәтін бойынша сұрақ ... ... , ... ... жүргізеді. Танымдық-«іздену (эвристикалық) түрдегі
жұмыстарды ... өз ... ... ... ... , ... , қабілеті жоғары , талапты
балаларға арналады. Оқушыларға мұғалім тек тақырыбын ғана береді , оқушының
өз ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарын
орындайды.
Оқыту практикасында деңгейлеп оқыту технологиясын енгізуге ... ... ... , ... түсетін «салмақтың»артуы басты
себеп болады.
Деңгейлеп оқыту – оқылатын ақпараттың азаюы ... емес , ... ... ... ... ... асырылады
Деңгейлеп оқыту технологиясының мақсаты - әрбір оқушы ... ... оқу ... ... ... ... оқыту ерекшелігі :
1.Деңгейлеп оқыту әр оқушыға өз мүмкіндіктерін барынша пайдалана отырып
білім алуына жағдай ... ... ... оқыту әртүрлі категориялардағы балаларға бірдей зейін аударып
,олармен саралай жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
3.Деңгейлеп -саралап оқыту құрылымында білім ... ... үш ... ең ... ... ... ... ), бағдарламалық ,
күрделенген деңгей.
Базалық деңгей – мемлекеттік ... ... ... ең ... ... оны әрбір оқушы меңгеруі тиіс . Бұл деңгей оқушыға өзінің
қызығушылығы мен ... ... ... , ... ... ... мүмкіндік береді.
4.Оқушының жеке тәжірибесіне негізделген ... ... ... ... болу үшін ... тұлға ерекшеліктеріне;
*психикалық даму ерекшеліктеріне (есте сақтау, ... ... ... ... зейін еркшелігіне , өзінің эмоциясын басқара білуіне );
*пән бойынша білімді ... ... / ... ... іс-әрекет
тәсіліне назар аударып , көңіл бөлу керек. [34;11].
Деңгейлеп оқыту барысында оқушы мен мұғалім іс әрекетінің жүйесі.
|Кезеңдер ... ... ... іс-әрекеті |
|Дайындық кезең |Оқушыларды оқу материалын | |
| ... , ... | |
| ... деңгейлер | |
| ... ... ... | ... ... меңгеру деңгейін |Диагностика нәтижелері|
|кезең. ... ... |мен өз ... ... ... ... пәнді оқу |
| ... ... ... ... |
| ... . Оқушылардан|таңдалады.Оқушы |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... | |
| ... | ... ... ... ... ... ... ... кезеңі |ұйымдастыру : әр топ үшін |таңдауы. Топтардағы |
| |оқу ... ... . Әр ... ... |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... | |
| ... ұсыну. | ... ... ... ... ... ... ... асырылу |жұмысын ұйымдастыру. |оқу ... ... | ... ... ... ... жұмыстар нәтижесі|Жеткен нәтижелер |
|жағдайына білімді ... ... ... ... өзара |
|меңгеру нәтижелерін|/Кері байланыстың дұрыс ... және ... ... ... , ... ... ... бағалауды |
| | ... ... ... ... ... ... ... әр оқушыға өз мүмкіндіктерін барынша пайдалана отырып
білім алуына жағдай жасап, мүмкіндік ... ... ... әр түрлі категориядағы балаларға бірдей зейін аударып,
олармен саралай жұмыс істеуге мүмкіндік береді .
-деңгейлеп-саралап ... ... ... ... ... ... білімді игерудің негізгі үш деңгейі қарастырылады: ең ... ... және ... ... ... деңгей – мемлекеттік
стандарт бойынша анықталған ең ... шек. ... оны ... оқушы меңгеруі тиіс . Бұл деңгей оқушыға өзінің
қызығушылығы мен ... ... ... ... мен ... ... мүмкіндік береді.
-оқушының жеке тәжірибесінде негізделген деңгейлеп оқыту технологиясы
тиімді де нәтижелі болу ... ... ... даму ... ... сақтау қабілетінің ерекшелігіне ,
ойлау, қабылдау, зейін ерекшелігіне , өзінің эмоциясын басқара білуіне );
-пән ... ... ... деңгейіне (оқушының білімі мен іс ... ... ... ... бөлу ... ... ... бойынша өткізілетін сабақтар кезектесіп келетін бес типтен
құралады.
Бірінші – тақырыпты ... ... ... ... лекциялар деп
атайды).
Екінші – қиыстырылған семинар ... ... ... ... оқу материалдарының тереңдей талдануы.
Үшінші – материалды пән аралық қорытындылау ...... ... және ... ... ... ... деп аталады).
Бесінші – практикум сабақтар.Балалардың даму деңгейінің ... , жеке ... ... ... ... ... оқу үздіктерімен үлгермеушілер пайда болатыны белгілі.
Сондықтан мұғалім сабақтың барлық ... : жаңа ... ... ... ... білік дағдыны бағалау кезінде деңгейлеп
саралап оқытуды ұйымдастырады . [34;4].
Білім беру ... ... ... оқытудың жаңа мазмұны
мұғалімдер қауымына жаңаша іскерлікпен пәндерді ... ... ... ... шешуді талап етуде.
Кеңестік педагогика мен дидактиканың озық шеберлері В.Шаталовтың ,
В.Шейманның , Е.Ильиннің тәжірибелерінің мақсаты – ... оқу ... ... ... ... ... нәтижеге жету яғни оқушының сабақ
үстінде бағдарламалық талаптар (міндетті және мүмкіндік ) ... ... ... ... саналы тәрбие алуы еді. ХХ ғасырдың соңында адамдар
жаңа технологиялық зерттеулер ... ... ... ... ... үрдісінде іске асуы үшін ... ... ... ... отыр.
Педагогикалық технология мынадай төрт негізгі шартты қанағаттандыруы
тиіс (В.Беспалько).
-педагогикалық технология оқытудағы педагогикалық экспромптарды жоюы қажет.
-оқушының ... ... ... мен ... ... оқу ... ... негізделуі қажет.
-оқу мақсатын диогностикалық түрде анықтап, оның меңгерілуі сапасын дәл
тексеріліп , базалау қажет.
-іс ... ... ... ... етуі тиіс.
Қазіргі заман талабы әр оқушының ... ... жаңа ... ... ... соны өзі игеріп, ізденіп, талап – пікір таластыру деңгейіне жетіп ... ... . ... өздігімен дамуды қалыптастыратын Ж.Қараевтың
«Деңгейлеп- саралап оқыту» технологиясының тиімділігі мен ... . Бұл ... оқу ... ... ... ... арттыру;
-оқушы біліміне сеніп, әрі дамыту;
-өзіндік шығармашылық деңгейге көтерілу көзделген .[4;19].
Профессор Ж. Қараевтың технологиясының ... сол жаңа ... ... ... ... ... меңгеруі тиіс.Сондықтан
мұндай сабақтарда оқушылардың ынтасын белсенділігін арттыру үшін мәселелік
сұрақтар қойып отыру .Тақырып бойынша жасалған деңгейлік ... ... ... үш ... ... және оның мынадай тиімділіктері бар.
1-кезең. Тірек тапсырмалар мен жұмыс.
Мұнда жаңа тақырыпты меңгеруге ... ... ... ... үйде ... ... ... болғандықтан ,үй жұмысын
талдауға барлық ... ... және ... ... ... Осы кезеңде әңгімелесу , ... ... ... ... ... оқушылардың бұрын алған білімін ... ... ... және білімін қадағалау жүзеге асырылады. Осы жұмыстар
арқылы оқушының сабаққа зейіні ауып, жаңа ... ... ... ... Жаңа ... өздігінен меңгеру.
Бұл кезеңде оқушыларға тақырыпты меңгеру жұмыстар беріледі. Алдымен
оқулықпен жұмыс істеп тақырыптан ... ... таба ... ... ... , әр ... танымдық қызметіндегі дербестікті
дамытуға мүмкіндік туады . Оқытудағы іздену көзқарасы ... ... ... негізделеді. Мұнда оқушы жаңа ... ... ... ... ... Оқу ... оқушы өзін-өзі жетілдіреді . Одан
кейінгі кезеңде ... ... оқып ... топ болып талдауға уақыт
беріледі. Оқушы ... оқып ... ... ... үй ... немесе жеке оқушылармен жұмыс істеуге уақыты бар . ... ... ... Тақырып тақтада талданады. Оқушылар жартылай
ізденіс , мәселелік және зерттеу әдістерін қолданады.
3-кезең. Деңгейлік тапсырмалар тиімділігі.
Оқушылар білімін бағалау мен ... ... ... ... ... сабақта жинаған ұпайларын «Даму мониторинг» кестесінде белгілеп отыру
арқылы талдау жасалады.
Деңгейлік ... ... ... ... күрделіге қарай сатылы түрде орындалатын
жұмыстар.
оқушы ізденіске, шығармашылыққа бөленеді.
дарынды оқушылар ... ... ... өзін -өзі ... өз ... жоғары деңгейге жеткізе алады,
материалды толық меңгереді.
жаңа тақырыпты жаңа әдіспен түсіндіріледі.
тест, ... ... ... ... ... ... ... алынады.
бақылау парағы жасалады. [19;18].
Ж. Қараевтың деңгейлеп оқыту технологиясы бойыша деңгейлік тапсырмалар
дайындауға қойылатын талаптар.
Енді осы ... ... ... ... ... мақсат қоюға үйренеді;
- әр нәрсеге өзінің көзқарасы ... ... ... ... ... тіл ... ... келуді үйренеді;
- қорытынды жасай алады.
Оқыту практикасында деңгейлеп оқыту технологиясын ... ... ... ... ... түсетін “салмақтың” артуы басты
себеп болады.
Деңгейлеп оқыту – оқылатын ақпараттың азаюы арқылы ... ... ... ... арқылы жүзеге асырылады. Деңгейлеп оқыту
технологиясының мақсаты- әрбір оқушы өзінің даму деңгейінде оқу ... ... ... ... - 1. Бұл жалпы дидактикалық жүйенің бір бөлігі. Ол
әртүрлі деңгейлі оқытуға арналады.
2. Оқу үрдісін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... істейді.
3. Әртүрлі мектеп, сынып оқу тобы үшін оқытудың әр ... ... ... ... ... ... ... ететін әдістемелік,
психологиялық-педагогикалық және ұйымдастыру, басқару шараларының кешені.
Оның негізгі ұстанымы-деңгейлеп оқыту.
Деңгейлеп ... ... ... ... жас құрамы бойынша (сыныптар, әр жастағы оның білім деңгейіндегі
топтар);
- жынысы ... (бір ... ... ... ... ... ақыл-ой даму деңгейі бойынша (жетілген деңгейлері негізінде);
- жеке психологиялық типі ... ... ... темперамент, мінез-
құлық);
- денсаулық деңгейі (жалпы топ, денсаулығы ... көз ... ... ... ... ... келер болсақ:
1) Деңгейлеп оқыту әр оқушыға өз мүмкіндіктерін ... ... ... ... ... жасап, мүмкіндік береді.
2) Деңгейлеп оқыту әр түрлі категориялардағы балаларға бірдей зейін
аударып, олармен саралай жұмыс ... ... ... ... саралап оқыту құрылымындап білімді игрудің негізгі үш
деңгейі қарастырылады; ең ... ... ... ... деңгей.
4) Оқушының жеке тәжірбиесіне негізделген оқыту технологиясы тиімді де
нәтижелі болуы үшін:
- жеке тұлға ерекшеліктеріне;
- психикалық даму ерекшеліктеріне;
- пән ... ... ... ... ... ... болуы, олардың тиімді қолданылуы
өмірде, оқу процесінде өз нәтижесін береді.
Деңгейлік оқытудың ерекшелігі – ... ... ... бірнеше
деңгейде жұмыс істей алатындығында.
Оқытудың жаңа технологияларының бірі – жалпы білім беретін мектептерде
әр пәнді ... ... ... ... ... ... ... бөліп оқыту мәселесіне тоқталсақ, деңгейге бөліп оқыту оқушылардың
тәжірбиелік – ... ... ... ... ... дара ... ... сұранымын ескеру талап етіледі. Сондықтан
да тиімді дәрежеге жету үшін оқушының ... мен ... ... ... ... ... ... базалық білім беру – жеткілікті білімнің төменгі шегі. Мұғалім
баланы оқыту барысында оқушыға тақпақ ... ... ... ... әр түрлі жұмыстар жүргізеді. Оны талап етеді. Ол
мұғалім үш қиын ... ... ... ... ... орындап кітап оқып,
тақпақты жаттап, ережері айтып беруі ... ... ... сол ... ішкі ... ... ме, ол ... әрі қарай іздене ме, өз
тарапынан жаңа пікір қоса ала ма, өмірде іске ... ала ма, міне ... ... ... ... деңгейлерінің көрсеткіштерін деңгейленген сұрақтар
арқылы бағалауға ... ... төрт ... бөліп қарастыруымызға, яғни
әр деңгейге өзінше баға беріп (деңгейіне қарай балл беру, оңай ... ... ... ... жөғары), баға беріледі.
Ж.Қараев педагогикалық технологиясы – оқытудың дифференциялауға
негізделген, оқу үрдісіндегі мұғалім мен ... оқу ... мен ... мен амалдардың, оқу мақсатының ықпалдасу заңдылдың, оқу мақсатының
ықпалдасу заңдылығының жүйесі.
Бұл технологияның ең басты ерекшелігі; алдымен мұғалім ... ... ... ... Оның өзіндік ерекшеліктері мыналар:
- білім стандартына сай толық нәтиже береді.
-мақсатты диагностикаға қарай ден қою және оқу ... ... ... қол ... ... ... тұрақсыздығы.
- оқушының оқу танымдық қызметінің құрылымы мен мазмұнын анықтайтын
оқу үрдісі ... ... Ж. ... технологиясының жемісі сол, ол
оқушының күштеп оқудан аулақтатып, өз ... ... ... өз ... ешкімнің көмегінсіз өз бетінше ойланып ... ... ... мен ... жасау арқылы оқушының өзіндік жеке
жолы, темпі, даму динамикасы, ынтасы, ойлауы, есте сақтауы, оқу сапасы ... Әр ... ... ... ... бағалануы да ерекше, ол
рейтингтік жүйе бойынша жүзеге ... ... ... ... ... сабақ барысында бірнеше деңгейде жұмыс істей алатындығында.
Бірінші деңгейдегі ... ... ... ... ... ... ... сай оқушының жас ерекшелігіне сай болады. Бұл
деңгеймен сынып оқушылары толықтай жұмыс жүргізе алады. ... ... өте оңай ... ... Яғни ... ... тапсырмаға
сәйкес жалпы сұрақ, сипаттама түріндегі тапсырмалар ... Бұл ... ... ... ... етпейді. Сондықтан оқушылар ... ... ... ... кезінде тапсырмалар кұрделене түседі. Оқушы өз ... ... ... ... ... ... ... дағдылары қалыптаса
бастайды. Оқушылар сол тапсырманы сипаттауға ... ... ... ... деген мотивтерінің айқын көрінуі
мен логикалық ойлау дәрежесінің жоғары болуымен, өз жеке ... өз ... ... ... ... ... жаңа жағдайға
пайдалануы мен ... ... ... ... ... ... ... жүргізеді. Эвристикалық (танымдық-іздену) түріндегі
жұмыстарды мұғалім көмегінсіз өз бетімен орындайды. Эвристикалық ...... ... бір ... ену ... сол ... ... келтіліреді. Кейде оған күрделендіру енгізеді.
Төртінші деңгей – қабілітті, дарынды, ... ... ... ... Бұл ... ... өз бетімен жұмыс жүргізетін ұшқыр ойлы
оқушылар ғана көтерідле алады. Кейде оқушылар бұл тапсырмаларға ... ... ... Осы ... ... тапсырмалар беріп, әр оқушының
деңгейін біліп алуға болады.
Деңгейлеп оқытуға қойылатын шектеулер:
1. Мектептің деңгейлеп оқытуды ұйымдастырудағы мүмкіндігі.
2. Әрбір ... үшін ... ... ... бір ... оқушылармен жұмыс жүргізуі барысында топтың
даму динамикасын меңгеру
Қорытынды
Білім - ел ... ... ... – ел байлығы. Уақыт
талабына сай ... беру үшін ... ... ... ... ... алатын негізгі білімдерінің сапасы оқыту дәрежесіне тәуелді.
Сондықтан әрбір ұстаз - өз ісінің шебері, яғни ... ... ... оқушының білімге ықыласы мен қызығуын арттыру ... ... мен әдіс ... ... ... қажет.
Дипломдық жұмыстың тақырыбы бойынша негізгі міндеттерді орындау ... ... ... және жаңа ... ... ... ... әдебиеттік шолулар келтірілді.
Әдебиеттік шолулар бойынша ... ... ... ... ... қаралды.
Эксперименттік бөлімде қазіргі заман ... сай ... ... ... ... ең қолайлы жинақы түрде шешу үшін
алғы шарт жасайтын – инновациялық, ... ... ... ... тиімді пайдалану арқылы баланы бір тұлға деп қарап, оны оқытушы мен
тең әріптестік қалыпта ұстап, білім алу арқылы дамуын, ... ... ... ... ... ... дамытуға, дарынды
балалармен жүйелі ... ... ... ... ... ... арқылы көрсетілген.
Сонымен қатар бұл:
- Қазіргі кезеңдегі жоғары ... ... ... ... ... білім берудің ғылыми - теориялық негіздері.
- Жаңа педагогикалық технология – модульдік ... ... және ... оқыту сапасын арттыруда пайдалану.
- Оқыту процесін жаңа педагогикалық технологиялар ... ... ... ... ... ... Жаңа ... білім саласында пайдаланудың маңыздылығы.
- Оқу модулін даярлау технологиясы
- Оқу модуліне ... ... ... ... ... ... дағдыларын бақылау және тексеру.
- Оқу модулінің сөйлесу бөлімінде оқытудың бесенді әдістерін пайдалану.
- Деңгейлеп саралап оқыту ... ... ... пайдаланудың білім беру үрдісіндегі
маңызы бүгінгі күні дәлелденуде.
Әдебиеттер тізімі
1. ... ... ... ... Заңы. // Қ.М, 2/6 шілде , 1999ж.
2. Қазақстан Республикасы «Білім» мемлекеттік бағдарламасы .
// Қ.М,28 қазан , 2000ж.
3. Қазақстан ... 20158 ... ... ... ... дамыту
тұжырымдамасы. //Қ.М, №1, 2004 ж.
4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологий. –
М.: «Педагогика»,1989ж. 21-38 бет.
5. ... М.М. ... ... ... ... : РИПК:СО, 1999ж.
6. Таубаева Ш. Т. , Лактмонова С.Н. , Педагогическая инновация как
теория и ... ... в ... ... : ... ... ... развитие . /Книга 1/- Алматы: Научно –
издательский ... ... » ... ... С.Қ. Педагогика .Ақтөбе, 2001.
8. Педогогика . Дәріс құралы . ... ... әлем », 2003, ... ... ... ... ... .
9.Әбиев Ж . , Бабаев с. , Құдиярова А. Педагогика . – ... : ... ... ... Ж. Б. , Қоянбаев Р. М. Педагогика , -Алматы ,2000.
11.Бұзаубақова К.Ж. Жаңа ... ... . ... : ... , ... ... А. К. Принципы технологий и содержание образовательной
программы . – ... , ... ... ... : ... и ... . / Под . ... Ляудие. – М. , 1994.
14. Керимбаева М. Р. Инновационные процесс в школе : проблемы ... , ... - ... ... Т.А ... өз белсенділіктерін арттыру жолдары.
Алматы «Мектеп»,1978ж. 110-бет.
16. В.А.Рахматшаева . Психология взаимоотношений .
Алматы,Оқу әдебиеті.1996ж.
17.Шаталов В.Ф. ... ... М ... » ... С.Н. ... дифференцированного обучения .
М, «Просвещения»,1988.
19.Қараев Ж.А. Педогогическая технология дифференцированного
обучения.Алматы, 1999.5-17 бет , 17-21 бет.
20.Кларин М.В. ... ... ... и реальность.
Рига, Эксперимент , 1999,180-бет.
21. ... Ж.У. ... ... ... ... в ... ... Алматы, 2001.
22.Пидкасистый П.И. Самостоятельная дейтельность школьника в обучении. М,
1980.
23.Кобдикова ... ... ... .Алматы, 2000,11-15б
24.Мейірманқұлова Т. Білім берудегі инновациялық ...... ... 2005 , 12-бет.
25.Баймаханова С. Деңгейлеп саралап оқыту. //Қазақстан мектебі.
№10, 2004, 63-67 бет.
26. Кемелжанова М. Деңгейлеп ... . ... ... ... , 2005, 45-46 ... Ж. Деңгейлеп саралап оқыту .(тест) //Қазақстан мектебі.
№9 ,2005, ... С. ... ... ... // ... мектебі .
№ 12, 2004 ,51-52 бет.
29. Ахметова Г. Мониторинг және бағалау. // Қазақстан мектебі.
№ 2 ,2005 ,38-45 ... ... В.К. ... педагогической технологии.М : Педагогика .-1989.
31.Әбдіғалиева Қ. Осы заманғы педагогикалық технология.
//Қазақстан мектебі – 2001 №2 8-13 ... В.В ... ... на основе обязательных результатов
обучения.-М: -1984.
33. Таубаева Ш.Т. Барсай.Б.Т. Оқытудың қазіргі ... . ... №3-4 ... ... жаңа технологиялары.//Халық тәлімі арнайы басылым.
№1 2002 , 3-7 бет.
35.Кобдикова Ж.У . Оқытудың жаңа технологиясы .
//Бастауыш мектеп №3 2000 , 25-30 ... ... Ш.А. ... и ... ... оценки
учения школьников. М;- 1984.
М А З М Ұ Н ... ... ... ... ... сынып оқушыларына инновациялық-
дидактикалық оқыту технологиясы арқылы білім берудің ... - ... ... ... теориялық негіздері мен инновациялық
педагогикалық технологияның ерекшеліктері____________________7
1.2. Оқыту процесін жаңа ... ... ... Жаңа ... ... ... пайдаланудың
маңыздылығы___________________________________________________19
II. Тарау: Инновациялық оқыту технологиясы ... ... ... ... Жаңа педагогикалық технология - модульдік технологияның мазмұны және
оны пәнді оқыту сапасын арттыруда пайдалану________________30
2.2. Оқу модулін даярлау технологиясы.____________________________41
2.3. ... ... ... ... ... әдебиеттер тізімі__________________________________64
-----------------------
Педагогикалық жаңа технологиялар
Мазмұны
Құралы
Әдісі мен формасы
Технология
Педогог
Нәтиже
Оқушы
Деңгейлеп оқыту технологиясы
В.П. Беспалько
Деңгейлік
тапсырмаларға
қойылатын талаптар
Ж.А.Қараев
«Міндетті», «Оқушылық»
Алгоритмдік
Танымдық ... ... ... ... ... ... түсінік , қиялын
Тәжірибеде қолдану
Меңгерілген білімді
қайталау , пысықтау
, өзгертпе сөз ()
Реферат, баяндама , тезис , конспект.
Диограмма , ... ... , сызу , ой ... өрім ... ... сөз (анаграмма)
Тақырыптың өмірмен байланыстылығы
Тұлғаның ойлау қабілетін дамытатын танымдық ойындар
Танымдық қабілетін дамытатын ойын элементтері
Ұғым, түсінік, қиял ой еңбегіне негізделген өзіндік жұмыс

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 47 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бастауыш сынып оқушыларын ана тілі сабағы арқылы отансүйгіштікке тәрбиелеу64 бет
Оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастырудың әдістемесі50 бет
Тахеометр-автоматтар және электронды тахеометрлер9 бет
Тыныс алу мүшесі3 бет
Ұлттық мінез9 бет
«Математика» бiлiм саласы6 бет
Жеке тұлғаның қалыптасу философиялық негізі9 бет
Көркем шығарма арқылы оқушыларға патриоттық тәрбие берудің педагогикалық мүмкіндіктері56 бет
Қоғамның әлеуметтiк даму жағдайында мектеп оқушыларына патриоттық тәрбие берудi теориялық-әдiснамалық тұрғыда негiздеп, ғылыми-әдiстемемен қамтамасыз ету41 бет
"Мектепке дейінгі кезеңде тілді қатынас құралы ретінде пайдалана білуі. мектепке дейінгі кезеңдегі балалардың сенсорлық дамуы."6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь