Кентау экскаватор зауытының модернизациядан өткен механикалық цехті электр энергиясымен жабдықтау

Кіріспе.
1. Кентау экскаватор зауытының механикалық цехындағы техникалық қондырғылардың техникалық типтері.

Тұтынушыларды энергиямен қамтамассыз етудің құрамы. Электр энергиясын тұтынушылардың мінездемесі және электрмен қамтамассыз етудің категориясын анықтау.
Ток күшінің түрі мен кернеу мөлшерін анықтау. Электр жеткізу схемасының негізділігі және оны таңдау.
Жеке қуаттар бойынша жүктелетін жарық есебі.
Электр жүктеменің есебі.
Реактивті қуаттың компенсациясы ( өтемі ).
2. Күштілік трансформатордың қуаттылығын анықтау және қосалқы электр жабдықтарын таңдау.

Қуатты трансформатордың саны мен қуат күштілігін таңдау.
КТП 630/10кВ конструктивті орындалуы.
Таратушы желінің қорғанысының есебі.
Магистральдық желі қорғанысының есебі.
0,4кВ бетіндегі негізгі басқарушы автоматын таңдау.
3. Қысқаша тұйықталудың тоғының есептемесі.

К . 1 нүктесіндегі қысқаша тұйықталу тоғының есептемесі.
КТП . 10/0,4кВ . ты қоректендіретін кабельдерді таңдау
Негізгі басқарушы автоматтың 10кВ К . 2 нүктесіндегі қысқаша тұйықталу тоғының есептемесі.
Механикалық цехтің подстансасындағы 0,4кВ шинасындағы қысқаша тұйықталу тоғының есептемесі.
10кВ жүктемесін сөндіру автоматын және жоғарғы кернеулі сақтандырғышты таңдау.
0,4кВ құрастырмалы шиналарды таңдау.
Қорғаныс жерге жалғаудың есептемесі.
4. Механикалық цехтің жұмысын ұйымдастыру және цехтің экономикалық көрсеткіштері.

Механикалық цехтің жұмысын ұйымдастыру.
Цехтегі еңбек жұмыстарын ұйымдастыру.
Жұмыс уақытының теңгерлемесінің есептемесінің есептемесі.
Механикалық цехтің электр қондырғыларының жалпы мінездемесі.
Алдын . ала жөндеу жұмыстарының планды . жоспарлау графигі.
Алдын . ала жөндеу жұмыстарының негізгі нормативтік системасы.
Пайдаланатын және жөндеу жұмыстарын атқаратын жұмысшылардың санының есептемесі.
Негізгі жалақының және қосымша фондтарының есептемесі.
1кВт сағат электр энергия тарифының есептемес.
4.2. Механикалық цехтегі жұмысшылардың өмір қауіпсіздігін ұйымдастыру жұмыстары.
Қорытынды.
Пайдаланған әдебиеттер.
1953 жылы Кентау қаласының батыс өңірінде «Ащысайтүстіметалл» жөндеу жұмыстары зауытының құрылысы басталды.
1957 жылы электржөндеу, темір – ұсталық, модельді, құю цехтерінің корпустарының құрылысы аяқталды. 1959 жылдың қаңтар айында құрал – саймандар цехі жұмысқа дайын болды.
Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің 22.10.1958 жылғы №910 Қаулысы негізінде Ащысайтүстіметалл комбинатының сегізінші километрдегі ОҚО халық шаруашылығының Кеңесі, экскавтор өндіруші зауытын Кентау Экскаватор зауыты деп өзгертті.
Зауыттың бірінші басшысы болып М.Калинин атындағы Шымкент қаласындағы пресс – автоматтар зауытының бас инженері Гайдабура Иван Иванович тағайындалды.
1959 жылдың 10 қаңтарында алғашқы штаттық қызметкерлер жұмысқа кірісіп, ИТР және жұмысшыларды экскаватор зауытына қабылдау жұмыстары басталды. Бір топ жас мамандар Шымкент қаласының пресс – автоматтар зауытына әртүрлі мамандыққа оқуға жіберілді.
1959 жылдың ақпан айында монтаждау, құру, жөндеу, станок пен жабдықтарды іске қосу жұмыстарын бастады, ал Ш.Сүлейменованың электромонтаждау бригадасы күштеп ажыратуды орнату, электрқұрылғыларының монтажын, оның жөндеу жұмыстары мен іске қосу жұмыстарын бастады.
1959 жылдың наурыз айында таржелілі темір жолы зауытты Түркістан теміржол станциясымен байланыстырды.
1. Зимин Е.Н., Преображенский В.М., Чувашев И.И. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. -М.: Энергоиздат, 1981.-С.127.
2. Зимин Е. Н., Чувашев И. И., Электрооборудование промышленных предприятий. Ч.1.-М.: Стройиздат, 1977.-С.21-45
3. Справочная книга для проектирования электрического освещения. -Л.: Энергия, 1976.
4. Липкин Б.Ю.. Электрооборудование промышленных предприятий и установок .- М.: Высшая школа, 1972.-33-51.
5. Липкин Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий, - М.: Высшая школа, 1990.-С.12-36.
6. Каганов И. Л. Курсовое и дипломное проектирование, - М.: ВО. Агропромизат, 1990.-С.16-22.
7. Иванченко Г.Е. Электрооборудование в строительстве, - М.: Высшая школа, 1986.-С.45-66.
8. Некрутман С.В., Кирпичников В.П. Электрическое оборудование предприятий общественного питания. - М.: Экономика,, 1981.-С.78-87.
9. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) М; «Энергоатомиздат» 1986.-С.66-91.
10. Правил а технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей М.; «Энергоатомиздат» 1987.-С.55-85.
11. Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий. По общей редакции Н.С Мовсесова и A.M. Храмушина; «Энергия» 1976.-С.32-50.
12.Городецкий С А Монтаж силовых трансформаторов
напряжением до 110 кв. М; «Энергия» 1972г.-С.31-48.
13.Электротехнический справочник в 3 томах по общей
редакций профессоров МЭУ М.; «Энергоатомизат» 1986г.-С.124-144.
14.Справочник по электроснабжению и электрооборудованию
в 2 томах по общей редакции А.А.Федорова М.;
«Энергоатомиздат» 1987.-С.145-151.
15.справочник по электроснабжению и электрооборудование
промышленных предприятий под редакцией Е.М.
Зименкова, Г.В.Розенберга, Е.М.Фескова.;
«Энергоатомиздат» 1983.-С.164-170.
16.М.С.Исивов Монтаж осветительных электроустановок М.;
«Высшая школа» 1984.-С.56-77.
17.Каменов В.Н. Пусконаладочные работы при монтаже
электроустановок М.; «Колос» 1972.-С.85-101.
18.А.А.Пястолов Монтаж эксплуатация и ремонт электрообрудования М.; «Колос» 1981.-С.99-112.
19. Егоров Г.П. Устройство, монтаж, эксплуатация и ремонт промышленных электроустановок М.; «Высшая школа»1974.-С.101-131.
20. Смирнов В.И. Монтаж электрических установок М.; Энергия 1976.-С.15-27.
2I. Нейштадт E.Т. Лабораторный практикум по предмету «Монтаж,
эксплуатация и ремонт электрооборудования предприятий и
установок» Москва, «Высшая школа», 1991.-С.105-119.
22. Смирнов В.Н., Соколов Б.А., Соколова Н. Б. Монтаж
электрических установок М.; «Энергоиздат» 1982.-С.115-130.
23. Зюзин А.Ф., Вишток A.M., Вишток Н.З.,Монтаж
эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок М.; «Высшая школа» 1971.-С.100-123.
24. Киязевский Б.А., Ертупковский Л. Монтаж и эксплуатация
промышленных электроустановок М.; «Высшая школа» 1984.-С.51-77.
25. Кросташевский Л.В., «Монтаж эксплуатация и ремонт электрооборудования гражданских зданий и коммунальных предприятий» Москва, «Высшая школа», 1987.-С.100-105.
26. Егоров Г.П. «Устройство, монтаж, эксплуатация и ремонт промышленных электроустановок» Москва, «Высшая школа», 1974.-С.40-71.
27. Киреев М.И.,«Монтаж и эксплуатация станций подстанций и линий электропередач» Москва, «Высшая школа», 1974.-С.46-78.
        
        Ф-ОБ-001/033
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
А. ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ... ... ... ... ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІ КАФЕДРАСЫ
ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ
«Кентау экскаватор ... ... ... механикалық цехті электр
энергиясымен жабдықтау» тақырыбына
050718- Электрэнергетика
Орындаған студент____________ Бейсенова М.Қ.
Ғылыми жетекшісі
аға оқытушы____________ Байсалов ... ... ...
Хаттама № ____
“____” _________ 2009ж
Кафедра ... ... ... ... ... Кентау экскаватор зауытының механикалық цехындағы техникалық
қондырғылардың техникалық типтері.
1. Тұтынушыларды энергиямен қамтамассыз етудің ... ... ... мінездемесі және электрмен қамтамассыз
етудің категориясын анықтау.
2. Ток күшінің түрі мен кернеу мөлшерін анықтау. Электр жеткізу
схемасының негізділігі және оны таңдау.
3. Жеке ... ... ... ... ... ... жүктеменің есебі.
5. Реактивті қуаттың компенсациясы ( өтемі ).
2. Күштілік трансформатордың қуаттылығын ... және ... ... ... ... ... саны мен қуат ... таңдау.
2. КТП 630/10кВ конструктивті орындалуы.
3. Таратушы желінің ... ... ... желі ... есебі.
5. 0,4кВ бетіндегі негізгі басқарушы автоматын таңдау.
3. Қысқаша тұйықталудың тоғының есептемесі.
1. К – 1 ... ... ... тоғының есептемесі.
2. КТП – 10/0,4кВ – ты қоректендіретін кабельдерді таңдау
3. Негізгі басқарушы автоматтың 10кВ К – 2 ... ... ... ... ... ... подстансасындағы 0,4кВ шинасындағы қысқаша
тұйықталу тоғының есептемесі.
5. 10кВ жүктемесін сөндіру автоматын және жоғарғы кернеулі
сақтандырғышты таңдау.
6. 0,4кВ құрастырмалы шиналарды таңдау.
7. ... ... ... есептемесі.
4. Механикалық цехтің жұмысын ұйымдастыру және цехтің экономикалық
көрсеткіштері.
1. Механикалық цехтің жұмысын ұйымдастыру.
Цехтегі еңбек жұмыстарын ұйымдастыру.
Жұмыс уақытының теңгерлемесінің ... ... ... ... ... жалпы мінездемесі.
Алдын – ала жөндеу жұмыстарының планды – жоспарлау графигі.
Алдын – ала ... ... ... нормативтік системасы.
Пайдаланатын және жөндеу жұмыстарын атқаратын жұмысшылардың санының
есептемесі.
Негізгі жалақының және ... ... ... ... ... энергия тарифының есептемес.
4.2. Механикалық цехтегі жұмысшылардың өмір ... ... ... жылы ... қаласының батыс өңірінде «Ащысайтүстіметалл» жөндеу
жұмыстары зауытының құрылысы басталды.
1957 жылы электржөндеу, темір – ... ... құю ... ... ... 1959 ... қаңтар айында ... ... цехі ... ... ... ССР Министрлер Кеңесінің 22.10.1958 ... №910 ... ... ... ... ... ОҚО
халық шаруашылығының Кеңесі, экскавтор өндіруші ... ... ... деп ... ... ... болып М.Калинин атындағы Шымкент
қаласындағы ...... ... бас ... ... ... тағайындалды.
1959 жылдың 10 қаңтарында алғашқы штаттық ... ... ИТР және ... ... ... ... басталды. Бір топ жас мамандар Шымкент қаласының пресс –
автоматтар ... ... ... ... ... ... ... айында монтаждау, құру, ... ... ... іске қосу ... бастады, ал Ш.Сүлейменованың
электромонтаждау бригадасы ... ... ... ... оның ... жұмыстары мен іске қосу
жұмыстарын бастады.
1959 ... ... ... ... темір жолы зауытты
Түркістан ... ... ... ... комитеті партиялық және комсомол бюросы
секілді ... ... ... өз ... ... ... А.Таймбетова және С.В.Лукьянченколар басқарды.
1959 жылдың 24 наурызында ... ... ... ... экскаватор бөлшектерінің дайындалуы басталды. Ал ... ... ... Г.Д ... ... ... табанды
жүрістегі Қазақстандағы Э – 303 ... ... ... ... Жыл соңына дейін осындай ... 30-ы ... осы жылы екі цех ... ... аяқталды. Олар:
металлконструкторлы, транспорт цехінің ғимараты, зауыт асханасы ... ... жылы құю ... ... укасткісінің ғимараты құрылды.
1963 жылы жылына 30 мың тонна құрыш беретін болат ... ... және ... ... ... алды және бұл ... жылы ... жылы кислородты және копрессорлы цехтер іске қосылды.
Зауыт жеті ... ... ... ... және 1964 ... ... ... ретінде танылды.
1965 жылдың ақпан айында Қазақ ССР ... ... ... ... ... ғимаратын бекітті.
Ол едәуір заманауи ... ... ... күштерінің
ұдғаюына, жаңа техника мен ... ... ... ... мен автоматизациясын шығаруға бағытталды.
1970 жылы зауыттың ... ... ... ... ... жылына 1800 экскаватор, 30 мың ... ... ... ... мен байланыс орындарында 13 млн ... ... ... ... 33,2 га, оның ... ... алаңы -
15,6 га болды.
Осы ... ... ... ... экскаватордың конструкциясын
жетілдіруде белсене жұмыс жасады.
1964 жылы шынжыр табанды ... ... ... оның ... оған Э303А ... ... жылы машина қайта модернизацияланады. Шынжыр табанды
экскаватордың ... ... ... ауыстырып, экскаваторда
0,4 километр көлемді ковш орнатуға ... ... ... ... жылы тағы бір ... жүргізіліп, шынжырлы табанды
экскаваторға 1-ші категориялы сапамен ЭО – 3111В ... ... ... мен ... ... ... ... талаптарын ескере ... ... 1975 ... ... ... ЭО – 3311Г маркілі ... ... ... ... ... ... көрмесі
мен ВДНХ СССР-нің құрылыс павилонында бірнеше рет ... ... ... дипломмен және үш қола ... ... ... салалық ғылыми зерттеу ... ... Э-3333 ... ... ... ... 3-ші ... топты экскаватор
моделін жасап шығарды.
Оның ... ... ... ... ... ЭО – 3333 ... ВДНХ ... көрмеге шығып, алтын
күміс және алты қола ... ... ие ... ... ... ... бастап зауыт ЭО – 3122 маркілі ... ... ... ... ... экскаваторды
шығара бастады.
Негізгі өніммен қатар зауыт тағы басқа өнімдер ... ... – 701 ... базасында П – 4/85 ... ... ... ... ... ... машиналарына арналған бөлшектер мен халық
тұтынатын ... 20 ... жылы ... СССР ... ... рет ... 5511 автоматының
шасси базасында тескопиялық жұмыс құрылғысымен
ЭО – 3532 ... ... ... ... ... ... медальмен 1-ші деңгейлі дипломмен ... ... ... шығарылатын өнімнің жетілдірілуіне ... Жаңа ... ... жаңа ... ... ... ерекшеленіп, және ең ... ... ... орын ... ... ... ... жақсарады.
Кәсіпорында Республикамызда бірінші болып, өнімнің сапасының
комплекстік ... мен ... сапа ... ... біздің
зауыт базасында алғашқы рет ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
қабылдамасы енгізілген.
Жоғарғы өндірістік көрсеткіштер үшін ССР-дің ... 50 ... орай ... ... мен ... ... 1972 ... 8 желтоқсандағы шешімімен (Қаулысымен) зауытқа
ССР-дің 50 ... аты ... ... ұйымдастырылуында үлкен жұмыстар жасалған, бұл
жұмыстардың ... ... ... ең алдыңғы
кәсіпорындар қатарынан «Жоғарғы ... ... және ... атты ... ... ие болуға мүмкіндік берді.
Зауытта жұмысшылардың квалификациясы мен ... ... ... ... Мақсатты тағайындалымға өндірістік –
техникалық курстар құрылған.
Жұмыс кадрлары 600 ... ... ... ... ... ... ұйымы Қазақстанның ЛКСМ ЦК ... ... Оның ... 800 – ден ... адам ... ... ... шығармашылықты арттыруға, әрдайым
кәсіптік шеберліктің ... ... ... жас ... ... ... ең үздік» атағына
сайыстар жарияланған. ... ... ... өндірістің алдыңғы
қатарлы қызметкерлерінің тиімді тәжірибиелері алдыңғы қатардан орын
алуда.
Заманауи ... ... ... мен ... ... ... ... ... ... ... беретін
жасыл желектер мен гүлдер көптеп отырғызылған.
Зауытта жоғарғы өнім ... ... ... ... ... жасауға үлкен көңіл бөлінеді.
1964 жылдан бастап зауытшыларға ... 83 мың кв/м ... 20 көп ... ... салынған. 400 орындық ... 5 ... ... ... аула клубы бар.
Жаз мезгілінде экскаватор зауытының ... ... ... ... ... демалады. Зауытшыларға екі демалыс
орны, Сырдария өзені мен ... – Көл ... ... қызмет
көрсетіледі.
Зауыт еңбекшілері квалификациялық көмекті ... ... және 100 ... ...
профилакторияда алады.
Спорт сүйер қауымға да жақсы ... ... 10 ... ... ... стадионы, жақсы жағдайда жабдықталған
спорт зал және қалашық ... мен ... ... бар.
Құймырлы жердің 280 га алып ... ... ... үлкен көңіл бөлінеді.
Әртүрлі жылдары ... ... И.И., ... А., ... ... Л.У., ... А.А., Мамбетов Ж.М. басқарған.
Зауыт Бауман атындағы Мәскеу Техникалық училищесінің (1968 ... ... ... ... ... ... ... Дәл осы кезеңде зауытта 2 ... ...... және ... ошақтарының барлық
объектілері толығымен салынған. Оның есімі ... ... ... бір ... мен ... ... берілген.
27 халықтың ұлт өкілдері өндірістің әртүрлі учаскілеріне қызмет
еткен.
Отанымыз ... ... ... ... ... бағалады; 80 –нен астам жұмысшылар мен ... ... ... мен ... ... ... ... Кентау Экскаватор ... ... 12 ... ... ... АҚ ... Қоғамы) деп
аталды.
Соңғы жылдарда зауытта экскаваторладың ... жаңа ... ... Олар: «Урал» автокөлігінің ... ... – 3532, МТЗ – 80/82 ... базасындағы ЭО – 2626, ЭО – ... ... ... болып жатқан үлкен жетістіктер
болашаққа ... ... ... мүмкіндік береді.
Үздіксіз жұмыс атқарумен номенклатураның кеңейтілуінің арқасында
зауыттар ... ең ... ... ... кәсіпорындар қатарынан орын алды. ... ...... ... тапсырыс берушілердің
талаптарына байланысты өнім ... ... ... ... ... ... тәжірибиесі көрсеткендей, қызмет
ету уақыты 25 жылдан кем ... ... ... және ... ... ... ... құрылғыларымен жабдықталады.
1. Кентау экскаватор зауытының механикалық цехындағы техникалық
қондырғылардың техникалық типтері.
1.1.ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАССЫЗ ЕТУДІҢ ҚҰРАМЫ. ... ... ... ЖӘНЕ ... ҚАМТАМАССЫЗ ЕТУДІҢ
КАТЕГОРИЯСЫН АНЫҚТАУ.
Кесте 1.
Электр энергиясын тұтынушыларының құрамы.
| | | | | | ... ... ... ... ... | |х ... |кВТ |кВТ ... | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
| | | | | | ... |ПВ – 25% -тен ... кран | |2 |19,7 |39,4 ... ...... | |2 |5,5 |11 ... |Көлбеу – фрезерлі | |5 |13,12 |65,6 ... ... | |2 |7,75 |15,5 ... ... | |2 |13,1 |26,2 ... ... | |2 |15,12 ... ... ... | |3 |8 |24 ... ... ... | |1 |28 |28 ... |Кедергілік электро пештер | |3 |40 |120 ... ... ... | |2 |65 |130 ... ... ... ванна | |1 |20 |20 ... ... |35,7 |3 |18,5 |18,5 ... ...... |41,3 |3 |30,85 ... |Координатты – ... | |2 |22,3 |44,6 ... ... – тегістегіш | |2 |26,3 |52,6 ... ... | |1 |28 |28 ... ... ... ... | |1 |80 |80 ... ... – тігу | |1 |7 |7 ... ... ... | |1 |4 |4 ... ... беру ... | |1 |30,8 |30,8 |
| | | | | | |
| |Цех ... ... | |40 |- |905 ... ... ... ... ... өңдеуші станоктар
орнатылған, ал сол ... ... ... ... ... ... Q = 10т. мосттық кран орнатылған. Қажетті ... ішін ... тұру үшін ... ... ... ... цехі ... жағынан машина құрылыс ... бір ... ... ... орын ...... негізгі және көмекші құрал жабдықтарын ... және ... ... ... мен ... ... арналған. [ 4 ... нық ... ... ету үшін
институттың техникалық ... ... ... № 315 – 74 ... ... екінші санатқа шағармау ... ... ... ... екі сменде қалыпты ... ... ... ... кез – келген трансформаторының қуат көзінен
ажырау салдарынан ... бір ... ... ... ... үзілістер бір ... ... ... ... ... бір бағытының істен шығуы, белгіленген ... ... ... ... ... ... тастап
немесе өндірістің ірі көлемде шығарылатын ... ... ... ... мұндай ақаулар өндіріске аса үлкен ... Бұл ... ... ... ... қойған жұмыстар
қатарын қосымша жүктеме жұмыстарын арту есебінен ... ... ... де ... құрылыс және соған сәйкес металл өңдеу ... ... екі ... ... ... ... бөлімді
өндірістердегі электрқабылдағыштың негізгі ... ІІІ ... ... ... басшылыққа ала отырып, жобалаушы ... ... ... ... ... ... электржеткізудің тек ІІІ -
санатын ғана қабылдаймыз. ІІІ – ... ... ... ... (трансформатор) қуат көзінен орыындалып, электржүйесіндегі
жөндеу жұмыстарына ... ... бір ... ... қажетті үзілістер бір тәуліктен аспауы қажет.
1.2. ТОК КҮШІНІҢ ТҮРІ МЕН ... ... ... ЭЛЕКТР ЖЕТКІЗУ
СХЕМАСЫНЫҢ НЕГІЗДІЛІГІ ЖӘНЕ ОНЫ ТАҢДАУ.
Қазіргі уақытта өнеркәсіпте үзілісті және тұрақты берілетін ... ... ток ... ... ... 1. Бір шамадан келесіге оңай ... ... ... ... 2. ... ток ... ... жасалған электржабдықтарының
құны төмен болады;
. 3. Аппарат конструкциясының қарапайымдылығы;
. 4. Ұзақ мерзімде қызмет ... 5. ... ... 6. ... ток ... қолдану үлкен шығынды қажет етпейді,
сонымен қатар көп қызмет көрсетуші ... ... ток ... ... қиындықтарға электрқорғаушы
күшінің жылдамдығын баяулықпен реттеу қиындығы жатады.[5]
Тұрақты ток ... ... үшін ... ... ... қажет.
Тұрақты ток күшінің қорғағыштары конфигурациясы негізінде
күрделі ... және ... ... ... ... қажет етеді.
Жоғарыда көрсетілген ... ... ... ... ... ... ... электрмен қамтамасыз ету үшін 50Гц жиілікті
үшфазалық үзілісті ток ... ... ... ең бір кең ... ... ... ... 380/220В болып отыр.
Жарық беру ... мен ... ... ... үшін жер мен ток ... ... ең төмен кернеу 220В
болады.
Сондай – ақ, цех ... ... ... азайту мақсатында 380В кернеу ... ... ... ... ... ... ... ток
желісінде жұмыс жасайтын (100кВт ... ... ... ... ... ... ... үшін
f = 50Гц үзілісті ток күшінің 10кВ ... ... ... ... ... қарапайымдылық пен
ыңғайлылықты қамтамасыз етуі ... Ол оның ... ... ... ... электроэнергияға жұмсалатын капитал шығындарын
үнемдеуі қажет.
Әр бір ток ... ... ... ... ... ... ... бойынша орындалуы мүмкін.
Радиальды желілер жеке дара бір – бірінен ... ... ... электроқабылдағыштарды немесе жеке ... ... қуат ... ... ... электрқабылдағыштарды ток көзіне
қосатын радиальды ... ток ... ... қолданылады.
Радиальды схема жеке ток ... ... ... ... етеді, себебі кіші ақаулар орын алған
жағдайда, ... ... тек қана бір ... ... ғана ... ... ... аз мөлшердегі қуат күшімен
жұмыс ... ... ... ... ... ... ... схеманың радиальды схемамен салыстырғанда бірқатар
артықшылықтары бар:
Қосылыстан шығатын ... ... азаю ... ... ... ... мен коммутациялық аппараттар ... ... ... ... ... ... жалпы ... ... ... және ... ... ашық
түрде сирек қолданылады.
Радиальды және магистральды желілердің ... ... ... ... ...... цех үшін ... етудің аралас схемасын қабылдаймыз.
1.3. ЖЕКЕ ҚУАТТАРЫН БОЙЫНША ЖҮКТЕЛЕТІН ЖАРЫҚ ЕСЕБІ.
Дәнекерлі – ... ... үшін ... есеп ... ... ... сол себепті қорытындысын кестеге ... ... * В * Н = 48 * 30 * 10
( 1.1 ... = А * В = 48 * 30 =
( 1.2 ... ... ... Кз ... запасының кеңес
беріле көрсетілген ... беру ... ... = 300 лк, k3 = ... ... = Н – (һс + ... = 10 – (0,8 + 1) = ... 1.3 ... һс - шам ... ... - ... ... ... типті ДРЛ лампаны шам орнатамыз.
Жұмыс үстімен қабырғалардың және ... ... ... 50%, = 30%, = ... шамның типіне, белгілі Еmin, kз, сәулелік коэффициенттер
бойынша есептік биіктік пен ... ... S ... ... Еmin = 100 ... 100 = ... 1.4 ... қайта есептейміз:
Руд = 3 · 6,2 = ... 1.5 ... қуат ... анықтаймыз:
Руст = Руд · S= 18,6 · 1440 = 26784 ... 1.6 ... ... ... ... ... ... | | | | | ... ... ... ... |Нр |Еmin |K3 ... |
| |лер | |м | | | |
| |аты | | | | | ... ... |1560 |7600 |2,0 |5,5 |630 ... ... қуат ... ... анықтаймыз.
ΔРтр=ΔРхх+ Кз2·ΔРкз=1,56+0,72∙7,2=5,088 кВт ... ... кВАр ... ... ... күші х.х. және ... кВ бетінде есептік салмақты анықтаймыз.
ΔQхх===12,6 кВАр; ... кВАр ; ... ... есептік жүктілікті анықтаймыз:
Sрасч.10 кВ==
=449 ... ... ... жүктілікті анықтаймыз:
Sрасч.10 кВ.м=
= 488 ... КТП ... ... ... подстанцияда Хмельницкий қ. ПО ... - ... ... КТП – ... – 84 – 91 ... = 630кВ · А ТМЗ ... ... ... жағында шкаф ШВВ – 2У1 орнатылған, ол ПКТ – 10 ... ВНП – 17 ... 10 кВт ... ... ... екі шкаф ... ШНВ – 1ЛУ1 – ... шкафы
және ШНЛ – 1У1 линиялық ... ШНВ – 1ЛУ1 ... 1 Іном = 1600 ... ... = 0,63 · 1600 = 1008 А және т.б. ... ... Ін = 630 А ... 5 линиялық автоматпен
комплектіленеді Ін = 250 ... ... |ШР3 ... ... ... |Енгізу шкафы |Линиялық шкаф ... ... ... |0,4 кВ |0,4 кВ |
| |10кВ | | | ... ... ... ЕСЕБІ.
Тарату желісінің есебін сыдырмалы – ... ... ... ... ... ... ... есеп қорытындысын
11.1 кестесіне енгіземіз.
Шығындар есебі
Двигатель типі ... Рн = 5,5 кВт, cosφ = 0.85, n = ... = ... ... тогы
Iн===11,5 А. ... қосу ... ... ... бойынша тежегішті таңдаймыз.
Iвст≥Ірра=Кз∙Ін=1·11,5=11,5 ... Кз – ... іске ... ... ... қосылған
жағдайда Кз = 1.
1пик – ... ток, ... 1-2 ... ... орын ... – іске қосу ... төмендеуінің коэффициенті. Жеңіл қосылу
барысында α = 2,5.
НПН – 2 тежегішін таңдаймыз.
Ін = 15А, Івст = 35 А > 32,2 ... үшін ... ... ... ал ... ... жүк ... арттыру үшін жылулық релені таңдаймыз. ... Ін = 22А; ... ... = 12 ... ... ... үшін ШР 11 типті күшті
шкафтар ... оның ... Р18 ... ... ... аралас схемасы қабылданған. ... ... ... ... электрқабылдағыштарын қосу үшін ... ... ... қабылданған.
Таратылымды шинопроводтардың қорабына тармақтық ... ... ... онда ... ... ... 63, ... 250 А номиналды ... ... ... ... ток ... қосу ... ... немесе
металлды қолғап арқылы жүзеге ... ... ... ... = ... ... ... АПВ маркілі өткізгішті таңдаймыз.
lдоп≥Іраб=11,5 ... > Кзащ · Івст = 0,33 · 35 = 11,6 ... Кзащ = 0,33 ... коэффициенті.
Бір құбырдағы АПВ 3 (1х2) Ідоп = 18 А > 11,6 А, үш ... ... ... ... ... ... ... өту жолы)
Ø 15.
Электрөткізгіштің автоматты өшіргішін таңдау.
Ін.расц > Іраб = 11,5 ... ... Ін. = 250 А, ... = 12,5 ... = 10. ... құрамаланған ажыратушы автоматты таңдаймыз.
Электрқозғағышты қосқанда жалған өшірілуді тексеру.
Іср.э > 1,25 · Іпик = 1,25 · 80,5 = 100,6 ... = ... · Ін ... = 10 · 12,5 А > 100,6 ... ... орналасқан АПВ өткізгішін таңдау.
Ідоп > Іраб = 11,5 ... > Кзащ · Ін ... = 1 · 12,5 ... Ø 5мм құрышты трубадағы АПВ 3 (1х2) Ідоп = 18 А ... ... ЖЕЛІ ... ... №1 таратушы шинопроводты токпен қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... АЗВГ кабельімен орындалады.
Есептеу үшін шығындардың берілгені:
Рм = 77,4 ... = 58,54 ... = 146,97 ... №1 – ге қосылған электрқозғағыштың ең жоғарғы
күштілігінің берілгендері:
Қырнаулы – винткескіш: Ру = 30,85 кВт, Ки = ... ... ... = 22 кВт, cosφ = 0.9, n = 90 %, Ік = 7 ... ... ... электрқозғағыштағы номиналды ток
Iн===41,3 А. ... ... ... = Кі · Ін. = 7 · 41,3 = 289,2 ... №1 – ге арналған ең жоғарғы ток ... ... = ... + (Ім - Ки · Ін.макс) = 289,2 + (146,97 – 0,65 · 41,3) ... А. ... ... ... ... ... > Ім = 416,97 А. ... Ін = 250 А, Ін.расц =
160 ... > 146,97 А, Кср. э = ... ... ток ... әсеріне электромагниттік ... ... ... А > 511,65 ... ... ... ... таңдалған.
Қыздыру шартымен ұзақ токпен ... ... ... Ін = 250А, ... ... ... ... қиылысы 35 х 5 мм2.
Подстансаның 0,4 кВ шинасынан ... ... ... АВВГ ... ... ... ... ... = ... = 156,4 А > ... кабель кабельді лотоктарға
салынады.
95мм2 қиылысымен 1км ... ... ... ... = 0,329 Ом, х0 = 0,081 ... ... жойылуын анықтаймыз.
∆U===1.4В. (2.34)
Кернеудің жойылуының пайыздық ... ... 0,4кВ ... ... АВТОМАТЫН ТАҢДАУ.
Берілгендер:
Ім = 842,8 А, Ки = ... ең ... ... типі ... кВт, η=90%, cos φ=0.9 , ... қозғағыштың номиналды тогын табамыз.
Iн.макс=== 41.3 A ... қосу ... ... ... ... кВ шиналардағы ең жоғарғы ток.
Iпик=Iпуск+(Iм-Ки·Iн.макс)=268,5+(842,8-0,47·41,3)=1091,9 А
(2.39)
ВА55-41 Ін = 160 А, ... = 0,63 · 1600 = 1008 А ... ... ... > 1,25 · Іпик = 1,25 · 1091,9 = 1364,9 ... > Кср. о · Ін.расц = 3 · 1008 = 3024 А > ... ... ... ... ... ... К – 1 ... ҚЫСҚАША ТҰЫҚТАЛУ ТОГЫНЫҢ ЕСЕПТЕМЕСІ.
Қысқа тұйықталулардың ток ...... ... ... ... ... олар ... тұйықталулардың термикалық
және электродинамикалық тұрақтылығын ... ... ... ... ... үшін ... жасалады, және олардың негізгі ... ... ... ... ... ... ... шинаның орнын жабу
орташа кернеуін көрсететін схема сызылады.[11,19]
Есептік схема
Kесте 5.
Бас ... әуе ... ... |Бас ... |Әуе ... ... ... |
| |трансформаторлары | ... ... |
| | | | | | ... |Хс |Sн1= Sн2 | |кВ |Км ... |8,3 |8,3 |21,1 |151,5 |10 ... |7,75 |7,75 |17 |140,8 |10 ... |15,3 |15,3 |32,4 |10,6 |0,38 ... 10кВ ... ... АВТОМАТЫН ЖӘНЕ ЖОҒАРҒЫ КЕРНЕУЛІ
САҚТАНДЫРҒЫШТЫ ТАҢДАУ.
Бастапқы берілгендер: Iм=28,2 кА
I’’=I∞=7,75 кА
Iуд=17 кА
Тежегіштерді келесі шарттар бойынша таңдаймыз: тип ... ... кВ, ... А >28,2 А, ... кА > 7,75 ... ... ... және жылулық тұрақтылыққа
тексерілмейді.
Нығайтылған контактылы жүйесі бар, енгізілген тежегіші бар, серіппелі
қозғағышы бар өшіргішті таңдаймыз.
Түрі : ... ... кВ , ... А > 25,2 А, iсквоз. =25
кА , Iт=10 кВ/1 сек.
Динамикалық беріктілік
iдин=25 кА > iуд=17 кА
Жылулық тұрақтылыққа тексеру.Жылулық ... ... ... ... с
Жылулық тұрақтылықтың 1 секундтық тогы.
Iт2·t=102·1=100 кА2·С > Вк=39 кА2·С
(3.26)
Бұдан жүктілікті ... ... ... ... болады.
Жүктілікті өшіргіш пен тежегіш ШВВ-2У1 типті жоғары ... ... ... 0,4кВ ҚҰРАСТЫРМАЛЫ ШИНАЛАРДЫ ТАҢДАУ.
Бастапқы берілгендер: Iрасч=Iмакс=842,8 А
I"=I∞=15,3 кА
iу=32,4 кА
Шиналар ℓ=50 см аралығында ... ... мм = 20см, а = ... ... орналастырылады.
Есептік ток бойынша S=60·6=360мм2 қиылысы бар, АД31Т(60х6) Iдоп=870 А >
842,8 А ... ... ... ... қысқа тұйықталу тогының динамикалық тұрақтылығын тексереміз.
Шиналардың жалпасынан ... ... ... ... анықтаймыз:
W===3,6 см
(3.27)
Шиналардың металлындағы есептік кернеу
===64,1 Мпа ... МПа < доп= 80 ... ... қысқа тұйықталуларға төзімділігін байқаймыз.
Шиналарды жылулық тұрақтылығын тексереміз.
Қысқа ... ... ... ... ... қисығы бойынша Анач=0,5·104
Қысқа тұйықталулардағы ток ... ... ... tзащ- ... уақыты, tв= 0,1÷0,3 - ВА53, ВА55 және ВА75 типті
өшіргіштің уақыты.
Қатынасты анықтаймыз.
β'' = = =1
β''=1 и tкз=1,2 бойынша tпп=0,995 ... ... ... ... жасаушының келтірілген уақытысы:
tпа=0,005 β''=0,005
Есептік келтірілген уақыт
tпр=tпп+tпа=0,995+0,005=1 с..
Қысқа тұйықталудан болған шиналардың қызулығын тексереміз:
Акз=()2∙tпр=()2∙1=0,18∙104
(3.32)
Қысқа тұйықталулар мен ток күшінің салмағы бойынша шиналардың қызуы:
А=Анач+Акз=0,5+0,18=0,68∙104
(3.33)
Қысқа ... ... ... ... С < ... С ... АД31Т (60х6) шиналарының ток күшінің жүктілік салмағы мен ... ... ... ... ... ... ЖАЛҒАУДЫҢ ЕСЕПТЕМЕСІ.
Адамдардың ток көзіне түсуден сақтандыру үшін, келесі ... ... ... ... қорғаныспен өшіру, аз мөлшерлі кернеуді
пайдалану, ... ... ... ... екі ... ... теңестіру, потенциалдарды түзету.
Қорғаныс жағдайын таңдау жұмыс ... ... ... ... ток ... ... жұмыс орнының қауіптілік
деңгейіне, электр ... ... ... ... және ... ... ... байланысты жүргізілуі қажет.
Қорғанысты тұйықталу есебінің ... ... ... ... корпустары мен жердің ... ең аз күш ... және ... ... күшті қысқарта
отырып, электрқұрылғыларда орын алатын ақаулықтар кезіндегі
күшті азайту.
1кВ қа ... ... ... ... жерге
тұйықталу құрылғысының әсері 4 Ом - нан аспауы қажет.
1кВ қа ... ... ... ... жалғанған немесе бір фазалық токтың ... ... 660, 3890, және 220В 3 ... ... немесе 380, 220
және 127 фазалық ... ... ... ... ... ... қонушы құрылғының кедергісі ток күші
көзінен алынады.[5,17]
Жоғарыда айтылғандарға ... ... ... кедергісі
4Ом–нан аспауы қажет. Яғни, Rз= 4 Ом. Жобалаушы цехтің ... ... ... грунттың кедергісін қабылдаймыз.
ρ=100 Ом х ... ... ... ... ... ... Оның ... 12мм, ұзындығы 5м. Электродтар арақашықтығы
а = 5м. ... ... ені 12мм ... ... ... ... қосылған.Сызықтың орнығу тереңдігі ... ... ... 48мм2 тан кем ... және ... 4мм
– ден кем болмауы қажет. Сезондық коэффициент есебінен ... ... ρ∙ψ3 = ... = 140 ... ... ... анықтаймыз:
Rо.пр.= 0,00227∙ ρрасч= 0,00227∙140=31,8 Ом
(3.35)
Электродтар арасындағы кеңістіктің, оның ұзындығына қатынасы
а/ℓ=1 мұнда ... ... ... ... ... ... ... санын анықтаймыз.
n = = = 18,5
(3.36)
Экрандау есебінен пруттық электродтардың нағыз кедергілігін анықтаймыз.
Rэ = = = 3,69 Ом < 4 Ом ... ... ... сол ... ... ... кедергісін
есептемемейміз.[13]
4. Механикалық цехтің жұмысын ұйымдастыру және цехтің экономикалық
көрсеткіштері.
4.1. МЕХАНИКАЛЫҚ ЦЕХТІҢ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ.
Кәсіпорын ... оның ... ... ... ерекшеліктері мен электршаруашылығын басқарудағы
технологиялық процесс ... ... ... және аралас болуы мүмкін.
Децентрализациялық үлгі бойынша кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... үлгісі бойынша, ағымдағы
(шағын) кәсіпорынның электржабдықтарының орташа ... ... ... орнатылған өндірістік цехтерде жүзеге асырылады. Электрцех
мұнымен ... ... ... толығымен қызмет көрсетеді,
ал өндірістік цехтер үшін, электрқұрылғыларының ... ... ... ... монтаждау жұмыстарын іске ... ... ... шығарады.
Аралас үлгіде басқарудың ... ... ... ... ... ... ... өндірістік цехтердің электрқызметінің штатын
цех ... ... ... Оның қол ... ... ... персонал) және жөндеу жұмыстары бойынша электрмонтерлері
(ремонттық персонал) бар.
Цехтің электротехникалық қызметінің ... ... ... осы цехтің электрқұрылғыларына ... ... ... ... ... ... ... кіреді: күнделікті тексеру, тазалау, ақаулықтарды жөндеу,
ауыстырып қосу жұмыстарын іске ... ... ... осы ... ... орта және ... емес орта жөндеу жұмыстарын жүргізетін
барлық жұмысшылары жатқызылады.[21,25]
Еңбекті ... ... ... ... – ол жұмыс уақыты. Жұмыс уақыты
– ол заңда белгіленген ережелерге сәйкес ... ... ... ... ... ұзақтығы. ҚР «Еңбек туралы» Заңына сәйкес
апталық еңбек етудің ... ... 40 ... ... 36 сағат. Едәуір қауіпті өндірістік ... ... ... сәйкес кезектік кестесін ... ... ... ... ... ... ... зейнетақы қорын
анықтайды.
Ол үшін ... ... ... мен ... ... ... ... күндерін білу қажет.
Жұмыс уақытының теңгерлемесінің есептемесі.
Жұмыс уақытының балансы 1 ... орта ... ... жататын күндер санын белгілейді.
Жұмыс уақытының бюджеті бір орта есептен шығарылатын ... ... ... ... жұмыс күнінің ұзақтығына
байланысты болады.
1 жұмысшының орташа есептен шығаруының жұмыс уақытының ... ... ... шығарылудан ауыстыру коэффициенті:
(4.1)
Онда: Тт – күндердегі табельді (номиналды) ... ...... ... ... ... ... [20]
Кесте 7.
Жұмыс уақытын ұйымдастыру кестесі.
|№ Р/с |Жұмыс уақытының| | |
| ... ... ... ... |
| | ... 8| |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... | |
| | | |6 ... |8 ... |
| | | ... ... ... |
| | | ... | |
| | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... | |366 |366 |366 |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
|2 | | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| | |105 |73 |91 |
| ... ... | | |
| | |10 |- |- |
| ... | | | |
| ... | | | |
| | |112 |73 |91 |
| ... ... | | |
| ... | | | ... | |251 |293 |274 |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | ... | | | | |
| ... | | | |
| ... ... | | |
| | |24 |24 |24 |
| ... | | | |
| | |6 |6 |6 |
| ... | | | |
| ... | | | |
| | |30 |30 |30 |
| ... | | | ... | |221 |263 |244 |
| ... ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | ... | |1768 |1578 |1952 |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... | | | ... ... ... ... жалпы мінездемесі.
Кесте 8.
Цехтің электрқұрылғыларының жалпы ... ... ... ... |1 ... ... 1 білікке|Ағы|
| |ң ... ... ... ... ... | | ... ... |ғы |
| | | | ... ... | | | |ы ... ... | | | | ... | ... | | | | ... | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | |ек |
| | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | |гі ... – ала ... ... ... – жоспарлау графигі.
ААЖЖ жүйесі және оның ... деп ... мен ... ... ... ... жүзеге асырылатын және ақаулардың алдын –
алатын, ерте ... және ... ... ... ... ... жүйесін айтамыз.
ААЖЖ жүйесі жалпы жөндеу жұмыстары мен ... ... ... ... мен ... қызмет көрсетуді
анықтайды. Кезекшілік қызмет ... ... ... қызмет көрсету ... және ... ... ... ... қарауын көздейді. Оған цех
желісіндегі ... да кіші ... ... жұмыстары да кіреді.
Ток көзінен ажыратылуды қажет ететін электрқұрылғылардың ... ... ... ... кіші ... ... ... сіңдіріп, кептіру жұмыстарын қосады.
Жұмыстың бұл түрі ... ... ... ... ... Оның ... агрегаттық бөлшекті
құрастыру жұмыстары мен түйіндердің жеке ... ... ... ... ... ... ... жүргізіледі.
Шыдамдылыққа тексеріп жүргізіледі.
Күрделі жөндеу жұмысы – ... ... ... ... ... ток ... ... ауыстырылуы мен
изоляциясы, ... ... және т.б.) ... ... ... ... ... шеберханасында жүргізілу
қажет.[24]
Алдын – ала жөндеу жұмыстарының ... ... ... ... ... ... ... жасауы мен
жоспарланбаған қалдықтардың ... ... ... ету;
- Жөндеу жұмыстарының циклін ұзарту, яғни кезекті ... ... ... ... ... ... жұмыстарынан табылуын қысқарту;
- ... ... ... ... арттырып, жөндеу
жұмыстарына жұмсалатын шығындарды минимумға дейін қысқарту;
- ... ... ... ... мен
электрқұрылғылардың запастағы бөлшектерін минималды көлемде ... және ... ... ... орындалуы құрылғының
белгіленген нормадан тұрып қалу есебінен жүргізіледі. Кіші ... ... ... үздіксіз жүргізіледі.
Жалпы зауыттың электрқұрылғыларының және ... ААЖЖ – ... ... бас энергетиктер бөлімі айналысады.
Бас энергетиктер бөлімі ... ... ... ... әр цех ... ... электрқұрылғыларының жөндеу
жұмыстарының жылдық ... ... ... ... ... Істегі электрқұрылғыларының ремонттық жұмыстарға ... ... ... ... ... ... ... жөндеу жұмыстарына жұмсалатын ... ... ... ... жүргізілген жөндеу жұмыстарының ... ... ... ... ... ... ... жабдықтың бірлігінің іс ... ... ... яғни
инвентарлық карточкада. ААЖЖ кестесін құруда келесілерді ... ААЖЖ ... ... құрылғының бірлігіне жеке-жеке құрылады
немесе ... ... ... шағын топқа жасалынады. Мұнымен,
электрқұрылғының ... ... ... ала ... ... ... жұмыстарының мерзімімен келісіледі;
- Әр ай ... ... ... ... ... ... теңдей бөлу қажет;
- соңғы және кезекті ремонт жүргізу уақыттарын 1 ай ... ... ... ... орта және ... ремонтты кіргізеді.
Цехтік және жалпы зауыттық электрқұрылғыларының жөндеу
жұмыстарының жылдық ... ... ... ... ... ... ... мен цех энергетиктері қол қояды. ... ... ... ААЖЖ ... ... ... ... жоспары
келесідей кезекпен жүргізіледі:
Кестенің 1 бағанасына ААЖЖ ... ... ... ... ... ... ... сәйкес инвентарлық нөмірімен жазады.
3 бағанаға құрылғының толық аты мен ... ... ... біртипті жабдықтардың саны көрсетіледі.
5 бағанаға ... ... ... ... ... әдебиеттен алынады.
6 – 8 бағаналарға режимге және жөндеуаралық ... ... ... түрі ... – 20 ... жөндеуаралық уақыттың ұзақтылығының
құрылымына сәйкес қашан және ... ... ... капиталды –
(К), орташа – (О), шағын – (Ш) түрі ... ... ... ... ... көрсеткіштерінде
көрсетілген өндіріске жұмсалған ... ... ... ... ... үшін, бір ремонттық бірлікке сағат ... ... ... ... 4 және 5 ... ... қажет.[27]
Пайдаланатын және жөндеу жұмыстарын атқаратын жұмысшылардың санының
есептемесі.
ААЖЖ жүйесінің ... ... ... ... ... ... цикл:
Жөндеуаралық көру (тексеру):
Жөндеу циклының құрылымы:
Жөндеу күрделілігінің бірлігі;
Жөндеу жұмыстарының еңбектілік көлемі;
Жөндеуаралық цикл ... екі ... ... ... ... ... жасау уақытын, эпайдалануда немесе қайта
орнатылған ... ... оның ... ... ... ... ... жөндеу жүргізу уақытына ... ... ... ... деп–екі жоспарлы жөндеу жұмыстары аралығындағы жұмыс
уақыты айтылады;Қарауаралық ... ... деп – екі ... ... ... ... ... жоспарлы жөндеу
жұмыстарының уақыты мен құрылғының периодтық ... ... ... ... цикл ... жөндеуаралық циклдегі
жасалған жөндеу жұмыстарының түрлері мен ... ... ... ... ... ... ұзақтығы, жөндеуаралық периоды,
құрылғының қарауаралық периоды құрылғының ... ... ... ... ... ... ... циклдың құрылымының топтық элементтері болып капиталды –
(К), орташа – (О), ... – (Ш) ... және ... ... жатады. Жөндеу циклының құрылымы ... ... ... ... ... ... мен жұмыс режиміне
байланысты болады.Алғашқы жөндеуаралық ... ... ... әрдайым бірге тең:
Пк= Тц / Рк К= ... ... ... ... саны ... ... ... жөндеу жұмыстарының жөндеуаралық ұзақтыққа ... ... ... ... алып ... ... (Тр.ц. / Рс) - Пк
(4.3)
Жөндеуаралық циклда кіші жөндеулер саны екі ... ... ... ... ... және орта ... ... алып тастау арқылы анықталады:
Пм= ( Тр.ц / Рм) – ( Пк + ... ... ... ... ... оның ... күрделілігінің R категориясымен бағаланады. Жөндеу
күрделілігінің категориясы едәуір жоғары бағаланады, егер агрегат ... оның ... ... ... ... оның ... ... мәні мен
мағынасы R әрпінің алдына қойылады. Мысалы: 1R – 1 ... ... ... - ші күрделілік категориясы. Жөндеу
күрделілігінің нормасы салалық ... ... үшін олар «ПСМ ... ППР ... - ... ... ... көлемділігі жөндеу күрделілігінің
бірлікке жұмсалған еңбек көлемділігінің ... ... ... ... анықталады. Құрылғының жөндеу күрделілігі жалпы ... ... ... және ... ... бойынша анықталып
белгіленеді. Құрылғының жөндеуінің ... ... ... мен ... бойынша) еңбек күрделілігінің бірлігіне.
Жөндеу операцияларының ... ... ... ... түрі
мен олардың ... ... ... ... ... мен ... байланысты болады.
Жөндеу күрделілігінің бірлігінің ... ... ... үшін ... [23]
Кесте 9.
Жөндеу жұмыстарының сағат саныдары.
|№ Р/с | | |
| ... ... мен ... ... ... |
| ... ... |
| ... | |
| ... | |
| | ... ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... ... |0,7 |- |- |0,7 |
| ... | | | | ... ... |1 |0,2 |- |1,2 |
| ... | | | | ... |Орташа |5 |1 |1 |7,0 |
| ... | | | | ... | ... |9 |1,5 |1,4 |12,0 |
| ... | | | | ... ... ... тұрып қалу нормасы.Машиналардың жөндеуде тұрып
қалу ұзақтығы жөндеулік топтың технологиясы мен еңбек көлемділігіне,
жөндеулік ... ... және ... ...... ... байланысты болады.
Жөндеу есебінен электротехникалық құрылғының бір жөндеулік
бірлікке жұмсалатын тәуліктер бойында тұрып қалу ... ... ... ... ауысым көлемі.
| ... ... ... ... ... ... ... |
| | | |
|I ... |II ... |III ... |
| | | ... |0,07 |0,05 |
| | | ... |0,24 |0,26 |
| |0,54 |0,41 |
|1 | | ... ... электр энергия тарифының есептемесі.
1 кВт·сағат тарифінің есебі өндірістің барлық ... ... ... жұмсалуына бөлумен анықталады:
(4.5)
онда : Сэ- 1 кВт· ... ... құны ...... ... ... электрқуатының пайдалы жұмсалымы.
Кәсіпорынның шығындарының сомасы пайданың түзету мен ... ... ... ... ... ... 1с+... + 10с– К+ Пр= 1273076 – 148939 + 196837 = 1320974 мың. теңге
Кесте 11.
Шығындар ... Р/с ... ... атауы |Сома мың. теңге ... | ... |41723 |
| ... | ... ... қоры |2011 ... ... шығару |261,4 ... ... |771 ... ... шығындар |17746 ... | ... ... |891627 |
| |эл. ... | ... | ... |50267 |
| ... | ... ... |185583 |
| ... | ... | ... |869 |
| ... | ... ... ... |57000 |
| | |1273076 |
| ... | ... ... |148939 ... | |1124137 |
| ... | ... | ... |196837 |
| | |1320974 |
| ... | ... ... |443564 |
| ... мың кВт ... | ... ... ... |69774 |
| |мың ... | |
| | | |
| | |15,73% ... |- ... (% - бен) | |
| | |373790 ... |Электрқуатының | |
| ... ... | |
| |1 ... ... |3,534 ... |
| |ҚҚС – сыз | |
| |1 ... тариф |4,10 ... |
| |ҚҚС - пен 13% | ... ... ... бабы ... ... қалыпты жұмыс
істеуге жұмсалатын материалдар және кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... үшін
қолданылатын материалдардан құралады. Бұл бап бойынша берілгендер 12-
кестесінде ... ... ... ... ... ... Р/с ... |саны |Бағасы, т ... мың. |
| ... | | ... ... ...... |28400 |33 |9372 |
| |май | | | ... |Дизель майы |1480 |50 |72 ... ... газ |15600л |14 |228 ... |Трансформаторлы |28 |66000 |1848 |
| |май | | | ... |Ток |3520 |909 |3200 |
| ... | | | ... ... |800 |30 |24 ... ... |2000кг |75 |75 ... ... |800 |11666 |9332 ... ... 3х95 |4123 |815 |3360 ... ... |1490 |64 |96 ... |Автошиналар |90 |4968 |448 ... ... ... |5500 |88 |
| ... | | | ... ... |3555 |225 |800 ... ... |140 |2708 |380 ... |Кодты |910 |290 |264 |
| ... | | | ... ... |37 |17916 |664 ... ... |613 |137 |84 ... ... | |10495 |
| |р | | | ... ... | | |800 |
| ... | | | ... ... | | |93 |
| ... | | | |
| | | | |41723 |
| ... | | | ... қоры» шығындар бабы. 11300теңге орташа еңбекақы көлеміндегі жылдық
еңбекақы төлеу қоры:
626 бір.х 11300 х 12 ай.= 84886 мың ... ... ... – 10% = 8488 мың. ... 93374 мың. ... салық – 13% х 84886 = 11035,18 мың. ... ... – 1,5% х 84886 = 1273 мың. ... ... ... ... төлеу қоры:
153 бір.х 11300 х 12 ай.= 20747 ... ... ... ... ... ... ... салықтар.
Әлеуметтік салық – 21% х 20747= 4357 мың. ... ... – 1,5% х 20747= 311 мың. ... бабы кәсіпорынның негізгі қорларының құнынан
алынады.
Шығындар бабы №6-10 KEGOC ... ... ... ... ... ... ... бөлу, және тасымалдау мен сатып
алуға ... ... ... ... ... ... Берілген бап бойынша шығындар 14-
кестесінде келтірілген. Бұл ... ... ... ... істеуі
үшін қажет. Бұл шығындар реттеуді қажет ... ... ... ... ... ... атауы |Сома мың. теңге ... ... ... ... 233 |
| ... электрқуаты | ... ... ... ... ... ету |73 |
| ... канализация | ... ... |7 ... ... ... |137 ... ... ... |68 ... ... |135 ... |Хабарландыру, теле, радио |417 |
| ... | ... ... |247 ... ... бөлмелердің | 260 |
| ... | ... ... қызметтері |8000 ... ... ... | 133 ... |Жол жүру ... |533 |
| ... СБУ) | |
| ... |307 |
| ... |2520 |
| ... ... топ |187 |
| ... ... ... |158 ... ... шығару |2 ... ... ... |200 ... ... |361 |
| ... | ... ... ... есебі |20 ... ... есеп |3663 |
| ... ... ... | |
| ... | |
| |0,41% ... | |
| ... ... |20 |
| ... | |
| ... ... | |
| ... шығыны | ... ... ... |90 |
| | | |
| ... |17746 ... пайдалы жұмсалымының көлемін 15,73% ... ... ... ... 1 кВт/сағ тарифі 3,534теңгені құрайды.Жіберілу бағасы - ... ... (ҚҚС 13%) - 3 ... ... құрайды.
4.2. МЕХАНИКАЛЫҚ ЦЕХТЕГІ ЖҰМЫСШЫЛАРДЫҢ ӨМІР ҚАУІПСІЗДІГІН ҰЙЫМДАСТЫРУ
ЖҰМЫСТАРЫ.
Штаттық электр құрылғыларға беткейде «Электрқұрылғыларды орнату
ережелері» мен «Қолданушылардың электрқұрылғылардың техникалық
пайдалану мен ... ... ... ... ... ... ... сақтау қатаң талап
етіледі.Адамдардың электр тогынан сақтануы 1000В кернеулікті желілерде
төмен түсіру ... және ... ... ток ... ... ... тиіс.Зақымданған желіні сөндірудің жалпы уақыты
0,2с аспауы қажет.Әрбір іске қосушы аппараттарда аппаратты іске ... ... ... ... максималды немесе номиналды ... ... ... анық ... болуы тиіс.
Барлық өшіруші аппараттардың қолмен ұстау шегінде ... ... ... кернеулік берілуі мүмкін, өшіруді
іске асыратын ... ... ... ... ... ... ... плакат ілінуі қажет. ... ... ... ... ... ... сол адамның ауысымын ауыстырған адаммен алынып
тасталынады.
Рұқсат етілмейді:
а) 1000В – тан жоғары ... бар ... ... ... сақтау құралдарын қолданбауға, (диэлектрикалық қолқаптар,
ботылар, изоляторлардағы ағаш ... және ... 1000В – тан ... кернеулігі бар құрылғыларда қорғаныс
қолқаптарынсыз
жұмыс жасауға. Іске қосу ... ... ... ... ... ... ... бір ғана шартпен , ... ... ... ... арнайы изоляциялық қабатпен оралған
болса;
в) кернеулік астында тұрған ... мен ... ... ... ... ... ... электр желілерінің жөндеу
жұмыстарын жүргізуге;
Мұндай шектеу қорда (резерв) тұрған желілерге қолданылмайды.
д) ... ... ... ... бар электр құрылғысы мен кабельді пайдалануға
шығару;
ж) жерге және жерге жалғауға ток ағынының өтіп ... ... ... бар ... электроқұрылғыны пайдалануға шығару;
з) электржелілерінің жөндеу жұмыстарын бұл жұмысқа қатысы жоқ
қызметкерлермен жүргізілу; [14,16]
Рудникалық электрқұрылғыларымен қызмет жасайтын персонал техникалық
қауіпсіздік ... ... ... ... иеленуі қажет. Қызметтер
бойынша біліктілік топтары тресттегі (руда басқаруда, ... ... ... ... бар және тек ... ... ... тұрақты түрде орнатылған электрқозғалтқыштарды іске
қосу аппараттарына резиналы және пластмассалы жанбайтын кабельдер арқылы
жалғауға мүмкіндігі бар. Электрмашиналық ... ... ... ... ... ... деген жазу ілінуі қажет. Одан басқа,
кернеулігі 1000В асатын машиналар мен аппараттар орнатылған камераға
кірер ... ... – ақ ... ... ... ... ... суреттері бар ескерту плакаттары ... ... ... ... ... ... ... оларды пайдалану ережелеріне» сәйкес қорғаныс құралдарымен
қамтамасыз етілуі ... ... және ... ... мен ... әктелуі қажет. Камералардың төбесінде
конденсатқа және ... ... ... ... ... мен ... арасында 0,8 м аз
болмайтын
машиналар мен аппараттардың жөндеу ... ... ... ... ... ... ... қалдырылуы тиіс.
Ғимарат қабырғасы жағынан ені 0,5 м аз ... ... ... ... ... жолдарды қандай да бір құралдармен
немесе жабдықтармен жауып тастауға ... ... 1000В ... ... қорғаныс жасалуы тиіс:
а) трансформаторлар мен олардан ... ток ... ... ... мен кіші ... максималды қорғанысы бар
автоматты өшіргіштер;
б) бөлуші аумақтан ... ... ... – бір ... өшіру, шамамен 0,2 сек.
Ток өтіп кету релесі жумыс істеген кезде, кернеулігі 1000В дейінгі
желі және ... желі ... тиіс ... ... ... Бас желдеткіш қондырғы реверсивті ... ... ... ... ... құрылғылардың жұмысқа жарамдығын
тексеру бас механик жүзеге асыруы ... ... ... қалыпты және резервті жарықтандырумен (тасымалды шам)
қамтамасыз ... таза және ... ... ... ... ... ... тікелей байланысты
сигналды қоңырауға жалғанған сымтетік орнатылуы қажет. Соруға ... ... ... ... ... ... ... қамтуға рұқсат етіледі.
Ғимаратта: ... ... ... ... жеке
мінездемесі мен желдеткіш құрылғыны пультты басқаруын қамтамасыз ... үшін ... ... ... ілінуі қажет.
Желдеткішті дистанциялық түрде ... ... ... жұмысының есебінің журналын» жүргізуі қажет.
Бас желдеткіш ... ... ... ... ... қамтуы тиіс, оның бірі резервті болады.
Бас желдетуді ... ... ... ... ... оның
жұмыс режимін өзгерту үшін тоқтату, тек ... бас ... ... ... ... негізінде жүргізілуі тиіс.
Кезекші ... бас ... ... кезекшіні
(диспетчерді) шахта бойынша уақытылы қажетті шараларды ... ... ток ... ... байланысты және адамдарды дайындық және
тазарту орындарынан шығаруға электрэнергияның ... ... ... хабардар етіп отырулары тиіс.[15]
Еңбекті қорғау.
Жер асты қазба ... ... ... ... ... ... Шахталарда руданы алуда өңделген орындарда қабырға қозғалысы
пайда болады, ол судың ... ... ... ... газ ... ... кескіндер пайда болады, оның есесіне ғимараттардың қабырғалары
қирап, жолдар қурап, су тартылады. Шахтадан шыққан заттар ... ... алып ... ... ... суы табиғи суды ластап, табиғатқа кері әсерін тигізеді. Жер асты
жұмыстарын жүргізгенде, заттардың қозғалысын азайту ... ... ... ... ... тиіс.
Жер қыртысының бұзылуының алдын алу немесе азайту үшін ... ... ... ... ... құрастыру
материалдарын табуға арналған карьерлер пайдалануға ... ... ... және ... ... ... жерлер ұйымға қайтарылып,
қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуі тиіс.
Суды тартылған бөлшектерден алғашқы тазалау жұмыстарын шахтада
(тұндырғыштарда, су жинағыштарда) жүргізеді және ... ... ... ... ... ... станцияларда беткейлерде
әрі қарай тазалау жұмыстарын жүргізу пайдаланады. [16]
Электр тогына түскен кездегі алғашқы көмек көрсету.
Ток ... ... ... ... ... ... дұрыс
көрсетілуі құтқарушы адамның тез ... ... ... ... ... ... байланысты болады. Бұл
біліктіліктер тәжірибиелік ... ... ... ... ... өту ұзақтығына байланысты болғандықтан, токпен
зақымданған адамды ток көзінен ... тез ... оған ... ... ... қажет. Бұл талап клиникалық өлімге душар
болу жағдайына да ... ... ... өлім ... бірер
минут созылады. Ток көзінен зақымданған адамға көмек көрсетудің
барлық ... ... ... ... ... қажет.
Ток көзімен зақымданған жағдайда, көбінде зақымданған адамдар
ток ... ... ... ... жалғастырады, өйткені
өздігінен ток көзінен бөліне алмайды, бұл зақымдануды одан ... ... ... ... келесі жағдай түрлерінде
орын алуы ... қол ... ... бұл ... адам ... ... алмай, ток әсерінен қолын қимылдата ... ... да ... ... ... яғни, нерв жүйесінің
зақымдануына байланысты қимыл ... ... ... ... ... ұзақ уақытқа тоқтатады. (буындардың қысқа
тартылу салдарынан ... адам ... ... тастап кетуге немесе
қажетті шараларды ... ... ... ... ауыр
механикалық жарақат алған жағдайда, ес түсін жоғалтқан ... ... ... ... ... ... ажыратып алуды бірнеше
әдістермен жүзеге асыруға болады. Ток ... ... ... бірінші амалы – зақымданған адам ... ... ... өшіру.
1000В – қа дейінгі құрылғылардағы ток көзінен өшіру. 1000В ... ... ... ток ... зақымданған адамдарды ток
көзінен ажырату үшін, қандай да бір ток ... ... ... (мысалы: құрғақ киіммен, таяқпен және т.б.).
металлдық немесе ... ... ... болмайды. Зақымданған
адамнан денені ток зақымынан сақтап, алыс ... ... ... кию немесе қолға құрғақ ... ... ... өз қолының жеңдерін түріп алу ... ... ... ... ... галоштерді киіп, арнайы
диэлектрикалық кілемшелерді немесе тақтайшаларды төсеуге ... ток ... ... ... ... ток ... бөліктен
штангі немесе ағаштың көмегімен ажыратып алуға мүмкін болған
жағдайда, осы әдісті ... ... бұл ... ... қолдануға мүмкіндік болмаған
жағдайда, ток өткізіліп ... ... ... ... сабы құрғақ
ағаштан жасалған балталармен шауып токты ток ... ... Ол үшін ... ... ... мен диэлектрикалық
галоштерді киіп әрбір ток ... ... жеке – жеке ... Егер ток көзімен зақымданған адам жоғарыда болған жағдайда,
оның құлауын ... ... ... ... арнайы қауіпсіздік
шараларын дайындау қажет.
1000В – тан жоғары ток ... ... бар ... ... ... және қолқап киіп, изолирленген штианімен
клещтерді қолдану қажет. Белгіленген әдістер бойынша тез ... ... ... ауа ... ... болмаған жағдайда,
алдын ала төмен ... ... ... проводтарды қысқа
етіп бекіту қажет.
Егер ток көзімен зақымданған адам тек бір ғана ... ... тек осы ... ... ... ... ... мен механизмдермен
жұмыс жасаған кездегі техника қауіпсіздігі
Ток өткізетін жерлер мен ... ... ... ... орын ... ... ... алаңда
жұмыстарды әртүрлі шарттармен орындауға
тура келеді. Бұл жұмысшылардың токқа түсу ... ... ... ... ... ... жұмыс жасаған кезде
арнайы орындалынған ... ... ... ... кернеулік
күштері қауіптілігі жоғары бөлмелерде 36 В, өте қауіпті бөлмелерде
– 12В. ... ... жоқ ... 127 және 220В ... ... ... Онда ... түрде диэлектрикалық
қолқапртарды, галоштерді және диэлектрикалық кілемшелерді төсеп жұмыс
жасау қажет.
Электрифицирленген ... ... ... ... ... ... Жерге түсіруді арнайы түсіруші ... іске ... Ол бір ... жұмыс проводтарының
штырлерінен бұрын қосыла ... және ... соң сөне ... ... байланыстырылады. Мұнымен
байланысты жерге түсуші ... ... ... ... ... ... прводнимктің мыстпен ең аз қиылысы
1,5 мм2.
Ток көзінің кернеулігін түсіруге ток ... ... ... ... қызмет жасайды.
Орын ауыстырушы шам қауіпсіз орындалуында.
Электрифицирленген ... ... ... ... - ... б- штепсельді розетка; екіншілік оралымдар мен жермен
байланыстыратын корпустар; реостаттарды немесе автотрансформаторларды
пайдалануға тыйым ... ... ... ... желімен электрлік
байланыста болады. Оның нәтижесінде жұмыс істеуші қауіпті кернеулік астында
қалуы мүмкін.12–36В кернеулікті желілерде 127–220В ток көзіне ... ... ... ... ... қажет.Электрқұралды ток көзімен
қамтитын желіні басқа ыстық қабатпен қапталған мұнайөнімдерінен ... ... ... ... ... ... ... сақтаудағы ең негізгі қорғанысты іс ... ... ... ... өшіру мен электрифицирленген
құралдардың екі есе изоляцияланғаны табылады.
Өнеркәсіп кәсіпорындарындағы электрқұрылғысының ... ... ... ... ... ... электромонтер өзінің квалификациялық қызметіне қарамай
жұмыстың қауіпсіздік әдісімен ... ... өтуі ... Бекітілген
бағдарламаға сәйкес емтихан тапсырып, ... ... ... ... кәсіпорынның бөлмелердегі жұмыстарға кіріспес бұрын
әрбір электрмонтаждаушы жұмысшы барлық ... ... ...
биіктіктен кем емес қашықтықта ... ... ... алуы ... мен ... ... ... ағаштардан
жасалынуы тиіс. Сонымен қатар, жер ... ... ... жасайтын тіректер орнатылуы қажет.
Баспалдақтар мен стремянкілер ... ... ... ... екі бөліктің ұштарымен екі тірекке
көлденең ... бір ... 200кг ... ... ... ... жасау барысында баспалдақтың екі жоғарғы қатары мен
стремянкіде тұруға тыйым ... ... мен ... 1,5м ... ... ... пайдаланады. Жоғарғы биіктік
үшін қалыңдығы 50мм – ден кем емес ... ... ... 1 м ... ... 100-Л50мм
ернеулерімен болады. Ернеулер материалдар мен ...... ... алады.
Көтеру механизмімен көтерілетін жүктердің астында ... ... ... ... жұмыс атқаратын құралдар ... ... т.б.) ... ... бекітіледі. Кескіш, скарпельдер,
шлямбурлер және тағы басқа қолмен атқарылатын соғу ... ... ... ... тиіс. Ал желкесінде — қиысу мен
қабыршақтану пайда болмауы ... ... соғу ... ... 150мм кем болмауы тиіс.
Қолмен ұстап шабу жұмыстарын жасаған ... ... ... ... ... қорғанышты қамтамасыз ететін көзілдірікті кию керек.
Гайкілік кілттерді ... ... ... таңдау қажет. Гайкілік
кілттерге құбырлардың ұзартқыштары мен басқа да ... ... ... ... ... ... ... мен телескопиялық вышкілердің орындарын ауыстуруға
рұқсат етілмейді. Монтерлер люлькілерге ... ... ... ... жұмыстар мосттық кран арқылы жүргізілсе, өндірістік
жұмыстар шекарасындағы троллеилер мен ... да ток ... ... ток өткізігіш бөлшектерді қоршау қажет.
Желінің ... ... іске ... ... ... ... онатылатын мостасты құралдар берік орнатылып,
тіреуіштер мен ... ... ... етілуі тиіс.
Кранды орнынан қозғаған кезде, мост үстіндегі орнатылған
төселімдер, ғимарат ... ... ... ... және тағы ... оңай ... ... тиіс.
Істегі кранмен жұмысты кранның тоқтатылғанынан кейін немесе
кранның толығымен ... ... ... ... ... ... кран ... болуға рұқсат етілмейді. Кранды
жылжыту ... ... ... ... қауіпсіз жерге жіберілуі
тиіс. Кранның іске ... ... ... ... ... ... үздіксіз қызмет етуді қажет
ететін электрлік ... ... ... ... ... Кезекші өзіне берілген участкі бойынша
барлық электрқұрылғыларының ... ... ... ... ... ... ... болады. Әр сменде кезекшілер саны ... ... ... бас ... ... бойынша смендегілердің үлкенінің, сондай – ақ ... ... IV ... кем болмауы тиіс. (1000В – тан
жоғары электрқұрылғылары үшін).
Бір ... ... 1000В – тан ... ... ... ... ... жағдайда рұқсат етіледі:
– құрылғыдағы ток өткізгіш камералар ... ... ... ... ... ... ... қоршау биіктігі жерден –
1,7 м кем емес; бакты немесе ... ... ... дуалмен немесе ... ... ... ... ... дистанциялық приводты қамтиды. 1000В – тан
жоғарғы құрылғыларда жалғыз ... ... ... одан ... ... ... ... бригадамен бірге монтаж және ... ... ... ... – тан ... ... ... құрылғыларда кезекші
персоналға ауызша бұйыра алатын тұлғаның ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанның экономикалық даму бағыты күрделі өндіріс
орындарын жаңа ... ... ... ең ... ... болып табылады.
Осы өзекті мәселені шешу үшін техникалық, практикалық және инженерлік
сараптама жұмыстарымен қатар есептік ... ... ... қажет.
Осы тұрғыдан алып қарағанда дипломдық жұмысымды Қазақстанның экономикалық
жағдайын көтеруге бейімделген ... ... ... ... оның
жұмыс істеу тәртібін камтамасыз ететін энергетикалық ... ... ... ... Кентау экскаватор зауытының
өндірістік аймағының электр ... және онда ... ... ... ... ... ... оған
қойылатын талаптарына инженерлік сараптама жұмыстары орындалды.
Атап айтканда:
-механикалық цехті жаңа ... ... яғни ... ... ... ету;
-өндіріс орнындағы қондырғыларды электр энергиямен қозғалтқыштарды
қамтамассыз ету ;
-станоктарды электрмен қамтамасыз етудің электрлік сұлбасы жасалынды;
-станоктарды ... ... ... ... ... 110 кВ және ... электр желілерімен байланыстыру схемасы құрылды;
-механикалық цехтің ішкі электрлік жүйелерін электрмен қамтамасыз ... ... ... ... оның ... ... ... жұмыстары жүргізілді.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.
Зимин Е.Н., Преображенский В.М., ... И.И. ... ... и ... -М.: ... ... Е. Н., ... И. И., Электрооборудование промышленных предприятий.
Ч.1.-М.: Стройиздат, 1977.-С.21-45
Справочная книга для ... ... ... -Л.: ... Б.Ю.. ... ... предприятий и установок .-
М.: ... ... ... Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий, - М.: Высшая ... И. Л. ... и ... ... - М.: ВО. ... Г.Е. Электрооборудование в строительстве, - М.: Высшая ... С.В., ... В.П. ... ... ... ... - М.: Экономика,, 1981.-С.78-87.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) М; «Энергоатомиздат» 1986.-С.66-
91.
Правил а технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила
техники ... при ... ... ... ... 1987.-С.55-85.
Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий. По общей
редакции Н.С Мовсесова и A.M. Храмушина; «Энергия» 1976.-С.32-50.
12.Городецкий С А ... ... ... до 110 кв. М; ... ... справочник в 3 ... по ... ... МЭУ М.; ... ... по ... и ... 2 томах по ... ... ... ... 1987.-С.145-151.
15.справочник по электроснабжению и электрооборудование
промышленных ... под ... ... Г.В.Розенберга, Е.М.Фескова.;
«Энергоатомиздат» 1983.-С.164-170.
16.М.С.Исивов Монтаж осветительных электроустановок ... ... ... В.Н. ... ... при ... М.; «Колос» 1972.-С.85-101.
18.А.А.Пястолов Монтаж эксплуатация и ... ... ... ... ... Г.П. ... монтаж, эксплуатация и ремонт промышленных
электроустановок М.; ... ... ... В.И. Монтаж электрических установок М.; Энергия 1976.-С.15-
27.
2I. Нейштадт E.Т. Лабораторный практикум по ... ... и ... ... предприятий и
установок» Москва, «Высшая школа», 1991.-С.105-119.
22. Смирнов В.Н., Соколов Б.А., Соколова Н. Б. ... ... М.; ... ... Зюзин А.Ф., Вишток A.M., Вишток Н.З.,Монтаж
эксплуатация и ... ... ... ... и
установок М.; «Высшая школа» 1971.-С.100-123.
24. Киязевский Б.А., Ертупковский Л. Монтаж и ... ... М.; ... ... ... ... Л.В., «Монтаж эксплуатация и ремонт ... ... и ... ... ... ... школа»,
1987.-С.100-105.
26. Егоров Г.П. «Устройство, монтаж, эксплуатация и ремонт промышленных
электроустановок» Москва, «Высшая школа», ... ... ... и эксплуатация станций подстанций и ... ... ... ... ... 0,4 кВ
ВА51-35
ВА51-35
Sc
T-2
T-1
230 кВ
ℓ1, км
ГПП
Т-3
К-1
ℓ2,км
К-2
КТП-10/0,4
Xc
~
h
b


a
a
Xc
X4
r5

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қанжуған уран кен орнын жобалау42 бет
Қант зауытын электрмен жабдықтау91 бет
Aлматы маргарин зауытындағы өндірістік іс-тәжірибе есебі20 бет
Кентау қаласы қоршаған ортасының экологиялық жағдайы29 бет
Кентау қаласының табиғи және экологиялық жағдайы80 бет
Кентау қаласының қазіргі экологиялық жағдайына баға беру35 бет
Кентау қаласының өндірістік орындарының қоршаған ортаға әсері21 бет
Қазақстан Ұлы Отан соғысы кезеңінде9 бет
Қол хат13 бет
Қорғасын зауыты18 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь