«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының технико-экономикалық негіздеу

КІРІСПЕ
1. «ЛЕНГІР.БАЯНАУЫЛ» АВТОМОБИЛЬ ЖОЛЫНЫҢ ТЕХНИКО.ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕУ.
1.1. Жол қозғалысын ұйымдастыру шараларының негізгі
бағыттары.
1.2. «Ленгір . Баянауыл» автомобиль жолының ЖТО талдау
1.3. Дипломдық жобаның негізгі мақсаттары мен автомобиль жолының сипаттамасы
2. ЖОЛ ТРАНСПОРТ ОҚИҒАЛАРЫН ТАЛДАУ
2.1. «Ленгір.Баянауыл» автомобиль жолындағы
5км.дегі ЖТО талдау.
2.2. «Ленгір . Баянауыл» автомобиль жолындағы
7км.дегі ЖТО талдау.
2.3. «Ленгір .Баянауыл» автомобиль жолындағы
9км.дегі ЖТО талдау.
2.4. «Ленгір. Баянауыл» автомобиль жолындағы
11 км.дегі ЖТО талдау.
2.5. «Ленгір .Баянауыл» автомобиль жолындағы
14 км.дегі ЖТО талдау.
ЖКО.8
2.6. «Ленгір.Баянауыл» автомобиль жолындағы
17 км.дегі ЖТОталдау.
3. ЗЕРТТЕУ БӨЛІМІ

3.1. Берілген автомобиль жолындағы апат көздерін анықтау
3.2. Зерттеулерді жүргізу әдістемесі
3.2 Жол қозғалысының сипаттамасы.
3.3 Жол.көлік оқиғаларының пайда болу себептерін зерттеу
3.4. «Ленгір.Баянауыл» автомобиль жолының жол қозғалысын
жақсартатын іс.шаралар.
4. «ЛЕНГІР.БАЯНАУЫЛ» АВТОМОБИЛЬ ЖОЛЫНЫҢ ӨТКІЗУ
МҮМКІНДІГІН ТАЛДАУ.
4.1. Жаяу жүргіншілер жолдарының өткізу мүмкіндігі.
4.2. Берілген автомобиль жолының тәуіліктің қаранғы мезгілінде жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру шаралары.
4.3.Берілген автомобиль жолының өткізу мүмкіндігін анықтау.
5. ТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ.
5.1. Қазақстан Республикасының Еңбекті қорғау туралы заңы.
5.2. Жолды жөндеу және күту жөніндегі қауіпсіздік техникасына
негізгі талаптар.
5.3. Автомобильдерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету
кезіндегі техника қауіпсіздігі.
5.4. Автотранспорттық тұрақтарындағы және гараждарындағы
өрт қауіпсіздігі шаралары.
6. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
6.2. «Ленгір.Баянауыл» автомобиль жолының
транспортының әсерінен ластануы.
6.3. Атмосфералық ауаны ластағаны үшін төленетін төлемдер мөлшерін анықтау
6.4. «Ленгір.Баянауыл» автомобиль жолының орталық бөлігіндегі жол.көше жуйелері арқылы өтетін транспорт құралдарының сыртқы
қоршаған ортаға тигізетін зиянды әсерін кеміту жолдары.
7.ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ.
7.1. Берілген автомобиль жолында болған транспорт оқиғаларын талдау.
7.2. Қозғалыс қауіпсіздігіне арттыру іс.шараларына күрделі
салымдар.
7.3. Іс.шараларды енгізгеннен кейінгі жол.көлік оқиғалары
шығындарының қысқаруы.
7.4.Енгізілетін іс.шаралардың тиімділігін анықтау.
8.БИЗНЕС.ЖОСПАР.
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қазақстан республикасының 2030 стратегиялық даму бағдарламасында атап көрсетілгендей, экономикалық және әлеуметтік даму бағытындағы басты мәселелердің бірі автотранспорт құралдарын тиімді пайдалану, жолаушыларды тасымалдау қызметтерін арттыра отырып жол қозғалысықауіпсіздігін жоғарылату. Осы аталған мәселелерді тиімді орындау жол қозғалысын жетілдіру, жол апаттары себептерін зерттеу және жол апаттарын болдырмау, алдын алу іс-шараларын орындау арқылы мүмкін.
Осы аталған жұмыстар ЖКО сараптау процесінде орындалады және ол соттық сараптау ісімен тікелей байланысты. ЖКО сараптау әрбір орын алған ЖКО арнайы кәсіби мамандардың қатынасуымен, техника мен құрал-жабдықтарды қолдана отырып әрбір себепті аспекталары мен элементтерін гкжей-текжейлі ғылыми техникалық зерттеулердің кешенді әдістемелері. Сараптау түрлі білім салалары бойынша ақпараттарды қолдануды талап етеді.
Жол көлік қозғалысының қауіпсіздігін арттыру стихиялық, энтропиялық процесстерді жоя отырып ұйымдастырушылық және ережелерді қатаң сақтау мәселелерімен тікелей байланысты. Жол көлік оқиғаларының жүйелері бойынша алып қйрастыратын болсақ, «Адам-транспорттық құрал-жол-қоршаған орта» ЖКО шекті жүйесі болып табылады. ЖКО зерттеуде екі әдістеме қолданылуы мүмкін: ықтималдылық және детерминациялау.
1. «Автомобильные перевозки и организация дорожного движения»:
Справочник. Перевод с английского языка / В.У. Рэнкин, Л. Клафи и другие-
М. : транспорт, 1981 - 592 стр.
2. «Анализ дорожно-транспортных происшествий» : Методическое
указание / Мартынов В.П., Камлин В.Б. - М. :ВНИИБД МВД, 1980 - 79 стр.
3. «Анализ дорожно-транспортных происшествий» Колинз Д., Моррис Д.-
М. : Транспорт, 1992 - 98 стр.
4. «Безопасность движения на автомобильном транспорте» / Петенко Г.И.
- М.: Транспорт, 1986 - 215 стр.
5. «Безопасность движения автомобильного транспорта» / Боровский Б.Е.
- Л.: Лениздат., 1984 - 304 стр.
6. «Вопросы правового регулирования и организаций дорожного
движения» : Сборник научных трудов / Астамов B.C., Васюков В.А., Кочетов
Л.А. и другие -М.: ВНИИБД МВД, 1978 - 125 стр.
7. «Дорожные условия и безопасность движения» / Бабков В.Ф. - М.:
Транспорт, 1992 - 288 стр.
8. «Знаки и указатели на автомобильных дорогах» / Залуга* В.П., Кашкин
С.К. - М.: Транспорт, 1974 - 128 стр.
9. «Знаки дорожные. Общие технические требования» ГОСТ 10807 - 86.
Издание: март 1985г.
10. «Краткий автомобильный справочник НИИАТ» - М.: Транспорт , 1985
- 220 стр.
11. «Методика определения потерь от дорожно- транспортных
происшествий» - М.: ВНИИБД МВД, 1990 -30 стр.
12. «Организация дорожного движения» / Клинковский Г.И. - М.:
Транспорт, 1982 - 240 стр.
13. «Правила дорожного движения»-Алматы.: Транспорт, 1999-80 стр.
14. «Проблемы безопасности дорожного движения» /М.: ВНИИ БД МВД,
1985-75 стр.
15. «Пропускная способность автомобильных дорог» / Лобанов И.ML,
Сильяков В.В. -М.: Транспорт, 1988 - 152 стр.
16. «Справочник инженера дорожника» / Васильев А.П. -М: Транспорт,
1989-287 стр.
17. «Справочник по технике безопасности» / Долин Л. А. - М.:
Энергоиздат. 1987 - 200 стр.
18. «Технические средства организации дорожного движения» / Кременец
Ю.А. -М.: Транспорт, 1990 - 255 стр.
19. «Управление транспортным потоком в городах» / Каниталов В.Г. -М.:
Транспорт, 1985 - 94 стр.
20. «Экологическая безопасность транспортных средств» / Дъяков А.Б.,
Игнаиов Ю.В., Кошин Е.П. - М.: транспорт, 1989 - 128 стр.
21. «Экономическое обоснование мероприятий повышающих безопасность
дорожного движения» / Аксенов В.А. - М.: ВНИИБД МВД, 1982 - 36 стр.
        
        КІРІСПЕ
Қазақстан республикасының 2030 стратегиялық даму бағдарламасында атап
көрсетілгендей, экономикалық және ... даму ... ... бірі ... ... ... пайдалану, жолаушыларды
тасымалдау қызметтерін ... ... жол ... Осы ... ... тиімді орындау жол ... жол ... ... зерттеу және жол апаттарын болдырмау,
алдын алу іс-шараларын ... ... ... ... ... ЖКО сараптау процесінде орындалады және ол соттық
сараптау ісімен тікелей байланысты. ЖКО сараптау әрбір орын ... ... ... мамандардың қатынасуымен, техника мен ... ... ... ... ... мен элементтерін гкжей-текжейлі
ғылыми техникалық зерттеулердің кешенді әдістемелері. Сараптау түрлі ... ... ... қолдануды талап етеді.
Жол көлік қозғалысының қауіпсіздігін арттыру стихиялық, энтропиялық
процесстерді жоя отырып ұйымдастырушылық және ... ... ... ... ... Жол ... ... жүйелері бойынша
алып қйрастыратын болсақ, «Адам-транспорттық құрал-жол-қоршаған ... ... ... ... ... ЖКО зерттеуде екі әдістеме қолданылуы мүмкін:
ықтималдылық және ... ... ... ... ЖКО кезеңінде
пайда болатын көптеген факторлардың статистикалық ... Оның ... болу ... ... ... Осы ... ЖКО ... мен санын анықтап болжауға ... ... ... ... ... саны мен себептері, қала жэне аудан
арасындағы ЖКО саны. Ал өзге ... ... ... ... қарастырылмайды, эрбір ЖКО жекеше қарастырылады.
1. «ЛЕНГІР-БАЯНАУЫЛ» АВТОМОБИЛЬ ЖОЛЫНЫҢ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕУ.
1.1. Жол ... ... ... ... Республикасының «Жол қозғалысы қауіпсіздігі туралы» Заңында
жол қозғалысын ұйымдастыру түсініг жолдарда қозғалысты басқару жөнінде жол
қозғалысын ұйымдастыру-техникалық, ... ... ... ... ... ... анықталған.
Жалпы жол қозғалысын ұйымдастыру-бүл инженерлік-техникалық ... ... ... ... жол-көше жүйесінде
транспорт құралдарының және жаяу жүргіншілердің жеткілікті дәрежеде ... және ... ... үшін қажетті жағдайлар жасау. Бұл іс-
қимылдың арасындағы анық шекараларды ... оңай ... ... ... ... ... өте кең болуы мүмкін. Мұнда жол-көше жүйесінің
жекелеген элементтерін қайта жабдықтау, жол қозғалысын ... ... ... жол ... ... ... ... енгізу,
бағыттық жолаушылар тасымалдау транспортының қозғалыс кестесіне өзгерістер
енгізу және ... әр ... ... ... ... кіреді.
ЖАЖО жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуге бағытталған
барлық іс-әрекеттер қандай да бір мекеменің ... ... ... ... ... емес. Автомобильдендіру деңгейінің өсуі салдарынан,
әдетте, жергілікті деңгейде ... ... жол ... ... ... ... ... артады.
«Жүргізуші - автомобиль - жол - орта» ... ... ... ... ету үшін жүргізушілер дайындау ісін жақсарту, автомобильдердің
құрылымы мен техникалық күйін жетілдіру, көшелер мен ... салу ... және жол ... ... ... ұйымдастыру сияқты шараларды
жүзеге асыру қажет.
Бұл мәселеге жүйелі түрде қарау арқылы оны екі түрлі деңгейде шешуге
болады. ... ... жол ... ... заң ... басқа да нормативтік актілерді жасау, автомобильдендіруді жетілдіруді
жоспарлау, осы ... ... ... ... ... ... жол ... бағдарламасын жасау, көшелерге, жолдарға және
автомобильдерге мемлекеттік стандарттарды бекіту ... аса ... ... ... ... мен ... деңгейде ЖАЖО күйссінің
жұмыс істеуін қамтамасыз етудің практикалық сұрақтары қарастырылады. Осы
мәселелердің ... жол ... ... тпісті құрылымдары мен
оларға бағынышты ... мен ... ... ... нақты аумақ
жағдайында дәйекті түрде шешіледі. Бұл бағыттар ЖАЖО ... ... ... ... ... ... ... Әсіресе,
солардың ішіндегі жол-транспорт оқиғаларының ... ... ... беруге арналған дәрігерлік қызметтің, қозғалыс
қауіпсіздігін ... ... ... ... ... ... орындарында тұрғындардың әр түрлі санаттарын ... ... ... ... ... ... маңызы
ерекше.
Жол қозғалысын ұйымдастыру бойынша инженерге жұмыс барысында білім мен
ғылымның әр түрлі салаларын қамтитын ... ... ... тура ... Жол қозғалысының проблемаларын шешу үшін құқықтану,
экономика, ... ... ... ... ... ... кала
құрылысы, жол және автомобиль істері салаларындағы мағлұматтар қажет.
Отандық және шет елдік тәжірибелер нәтижелерін талдау және ... жол ... ... ... барлық инженерлік іс
– қимылдарды ... ... ... ... болады. 1(1.1
сурет).
l.l.-сурет. Жол қозғалысын ұйымдастыру бойынша іс-қимылдар
құрылымы.
1. ... ... ... ... ... ... ақпараттар, транспорттық және жаяу ... ... мен ... ... ... және жол қозғалысы туралы
басқа да хабарламалар жол қозғалысын ұйымдастыру ... ... ... ... болып табылады. Мұндай мәліметтерді, ... ... ... ... шаралар кешенін жасауға тапсырма берілген
мекеме (жобалау, жолды пайдалану және ... ... ... ... үшін жол-көше жүйесінде және жол қозғалысын ... ... ... ... ... ... жол-транспорт және
жаяу жүргіншілер ағындарының ... ... жол ... ... ... шектелген аймақтарын анықтау жұмыстары ... ... ... мәліметтерге, жол полициясы басқармаларының
Қазақстан Республикасының жол ... ... бұзу ... ... ... ... бөліктерінің откізу
мүмкіндіктерін бағалау ... және ... ... көмегімен
жүргізілген қозғалыс жағдайларын зерттеу есептеріне негізделеді. Жол-көше
жүйесінің қауіпті орындарын ... ... ... ... ... немесе жол бөлігіне қызмет көрсететін жол полициясының тиісті
бөлімдері атқаруы ... Ал ... ... ... ... жол ... басқармасымен қатар жол қозғалысын ... ... ... ... ... мекеме де жүргізеді.
3. Жол-көше жүйесінің жағдайы, жол ... ... ... ... оқиғалары туралы және олардың шоғырланған орындары жайлы
мәліметтерге ... ... ... ... негіздеу
арқылы, жол қозғалысын ұйымдастыру жобалары жасалады. Берілген тапсырмалар
мен қойылған міндеттерге байланысты жоба не ... бір ... ... үшін (көше қиылысы, жол бөлігі), немесе қала ... ... қала ... үшін жасалуы мүмкін. Добаны жасау үшін тапсырма ... ... ... мекемесіне беріледі. Ал жобалау тапсырмасын, әдетте,
жергілікті әкімшіліктердің тиісті бөлімдері, сол ... ... ... ... жол ... ... бірге, жасайды.
4. Жол қозғалысын ұйымдастыруды жетілдіру бойынша қабылданған іс-
шараларды іске ... ... ... қатысу қажет болған жағдайда жобалау
шешімдеріне өзгерістер енгізуге және ... ... ... ... ... ұйымдастыру бойынша кез-келген шараны тағайындау мен іске
асыру жол қозғалысының барлық мүшелерінің тәртібін реттейтін ... ... бар ... ... алады. Сондықтан да Қазақстан Республикасының
жол қозғалысы ережелерін жол қозғалысын ұйымдастырудың негізі деп ... Жол ... мен ... ... реттеу қозғалысты
ұйымдастырудың оңтайлылығын қамтамасыз ететін қосымша және аса ... ... ... Жол қозғалысын ұйымдастыруға шұғыл өзгерістер енгізу қажеттігі әр
түрлі көпшілік шараларды өткізу барысында және ... ... ... ... ... ... кептелуі байқалған жағдайда,
жол-транспорт оқиғалары тіркелген орындарда, жөндеу жұмыстарын ... ... ... ... шараларының өткізілу орындары алдын-
ала белгіленіп қойылады, сондықтан қозғалысты ... ... ... мекемелер мен ұйымдармен келісілген, уақытша жабылатын
көшелер мен жолдарды айналып өту схемасы болуы тиіс. Жалпы, жол ... ... және оны ... ... жол ... қызметтеріне
тапсырылды.
1.2. «Ленгір - Баянауыл» автомобиль жолының ЖТО талдау
Жол-транспорт оқиғасы-көлік құралының жол ... ... ... оның ... процесінде туындайтын, адамдар қаза тапқан немесе жарақат
алған, көлік құралдары, ғимараттар, ... ... не өзге де ... ... ... оқиғаларын есепке алу жүйесінің аясында транспорт
құралдары қатарына автомобильдер, ... ... ... ... велосипедтер, тракторлар және өздігінен жүретін
машиналар, ... ... ... мен ... ... ... мемлекеттің статистикалық есеп беруге тек қана адам өлімі мен
дене жарақаттарына жол берілген ... ... ... ... - ... оқиғалары туралы мәліметтер мемлекеттік есеп беруге
қосылмайды. Олар аумақтар деңгейінде жинақталып, сарапталады.
Жалпы ... ... ... ішкі ... ... құралдары бар мекемелер мен ұйымдар, министрліктер мен
ведомствалар, ... ... ... ... ... жүргізеді.
Сонымен бірге медициналық мекемелерде жол-транспорт оқиғалары ... ... ... ... бір жол-транспорт оқиғасын талдау барысында осы оқиғаның ... ... ... ... мүмкін төрт негізгі фактор зерттеледі. Бұл ең
әуелі ... оның ... ... ... ... ... ... және қимылдары. Сосын жол жағдайлары мен ... ... ... ... ... транспорт құралдарының
техникалық жағдайлары мен конструктивтік ерекшеліктері де басты орын алады.
Ал ең соңында, жүргізуші мен ... ... ... мәселесі
мұқият тексеріледі.
Жол-транспорт оқиғаларын талдау нәтижелерінің қорытындыларында
жүргізушінің ... ... ... ... қандай белгіленген нормалар
мен ережелерді бұзғандығы, мекеменің немесе басқа ұйымдардың ... ... ... ... көрсетіліп, оларды жою
жөніндегі ұсыныстар ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Жол-транспорт оқиғаларын талдау нәтижелері мекеменің жиналыстарында
талкыланады, ал ұсынылған ... ... ... қызметінің
тоқсандық жұмыс жоспарына енгізіледі және бұйрықпен жарияланады. Бірақ, тек
қана белгілі бір жол-транспорт оқиғасын немесе ... ... ... сол ... ғана ... ... мүмкіндік береді де, ол
бойынша оқиғалардың алдын алу ... ... ... ... ... автотранспорт мекемесінің осы саладағы ... ... ... ... бір ... аралығындағы
тіркелген барлық жол-транспорт оқиғаларына талдау жүргізген ... бір есеп беру ... ... ... ... ... ... және зардап шеккен адамдар санының өзгерісін белгілеуге
мүмкіндік береді. Және өткен ... ... ... болады.
Жол-транспорт оқиғаларын талдауға қажетті мәліметтер ... ... ... ... журналынан, қызметтік тексеру
актілерінен және қозғалыс ережелерін бұзу журналынан алынады. Ол ... ... ... ... енгізіледі. Алғашқы кезектете әр бір
ай ... ... ... түрлері және зардаптары анықталады. Сонан соң,
оқиғалар себептері бойынша ( ... ... сол ... ... ... қауіпсіз ара қашықтарды сақтамау және т.б.2 ... ... ... ... ... ... кәсіби шеберлігі,
еңбек стажы және жасы ... ... ... Сонымен қатар жол-
транспорт оқиғалары тіркелген уақытына ... апта ... және ... жол және ауа-райы жағдайлары бойынша тоқталады.
Жалпы жол-транспорт оқиғаларын талдау нәтижелері әр ... ... ... және графиктер түрінде беріліп, мекемедегі оқиғалар
туралы көрнекі түрде ұсынылады. Оқиғаларды талдау ... ... ... ... ... ... алдын алу бойынша
шаралар дайындайды және ... ... ... ... ... жағдайын сараптау үшін
Оңтүстік Қазақстан облыстық Жол полициясы басқармасының ... ... ... ... 1.1 ... ... арасындағы жол-транспорт оқиғаларының саны, жарақаттанғандар мен
қайтыс болған азаматтар саны көрсетілген.
1.1. кесте
| | | | |
|1 ... ... қағу |29 |20,5 |
|2 ... |32 |22,5 |
|3 ... |15 |10,5 |
|4 ... соғу |17 |12 |
|5 ... да ... |50 |35 |
|6 ... |142 |100 ... жылдар аралығындағы айлар бойынша орта есеппен алынған ЖТО
таралу жағдайы 1.4.-кестеде келтірілген. 1.4-кестеден ... ... саны ... пен ... ... көбірек орын алса, желтоқсан мен
ақпан айлары аралығында төмендейді ... ... қыс ... ... ... ... және ... құралдарының қыс
мезгілінде пайдаланылмауына байланысты ЖТО саны төмендейді. Наурыз ... ... ... ... ... ... ... Қыркүйек пен қараша аралығында ЖТО артуының тағы бір себебі
транспорт құралдарының ... ... және жаяу ... ... бойынша ЖТО таралуы.
|№ |Айлар ... саны ... ... ЖТО ... | | ... ... |
|1. |Қаңтар |2 |1,4 ... ... |9 |6,3 ... ... |14 |9,8 ... ... |15 |10,5 ... |Мамыр |17 |11,9 ... ... |16 |11,2 ... ... |15 |10,5 ... ... |15 |10,5 ... ... |21 |14,7 ... ... |7 |4,9 ... ... |8 |5,6 ... ... |3 |2,1 ... ... |142 |100 ... сағаттары бойынша ЖТО таралуы.
|№ |Тәулік сағаттары |ЖТО саны ... ... ЖТО |
| | | ... ... ... |0-1 |2 |2 ... |1-2 |2 |1,4 ... |2-3 |- |- ... |3-4 |- |- ... |4-5 |- |- ... |5-6 |- |- ... |6-7 |1 |0,7 ... |7-8 |8 |5 ... |8-9 |13 |9,3 ... |9-10 |12 |8,6 |
| | | | |
| | | | ... |10-11 |5 |4,3 ... |11-12 |7 |4,3 ... |12-13 |8 |6,4 ... |13-14 |14 |7,8 ... |14-15 |13 |9,3 ... |15-16 |4 |2,8 ... |16-17 |6 |4,3 ... |17-18 |11 |7,1 ... |18-19 |13 |10 ... |19-20 |5 |3,5 ... |20-21 |8 |5,7 ... |21-22 |6 |5 ... |22-23 |3 |1,4 ... |23-24 |1 |0,7 ... ... |142 |100 ... ... орын алу орындары бойынша таралу ... ... ЖТО ... ... көше қиылыстары мен жаяу ... орын ... 1.6. ... ... ... «аралығындағы ЖТО
тіркелу орындары бойынша таралуы.
1.6.-кесте. ЖТО тіркелу орындары бойынша таралуы.
|№ |ЖТО тіркелген орындары |ЖТО саны ... ... ЖТО |
| | | ... ... ... |
|1 |Көше қиылыстары |44 |31 |
|2 ... ... ... |35 |24,6 |
| | | | |
|3 ... ... |25 |17,6 |
|4 ... да ... |38 |26,7 |
|5 ... |142 |100 ... ... болу ... ... таралуын сараптау нәтижесі көрсетіліп
отырғанындай (1.7. кесте) ЖТО басын бөліп келей себептер нәтижесінде ... жол ... ... ... ... ... ... ішіп, транспорт құралын басқару;
3. жолды белгіленбеген жерлерден кесіп ... көше ... өту ... ... ... ... ... ішімдік ішкен жаяу жүргінші;
7. қарсы бағытқа шығу;
8. аралықты сақтамау.
1.1.- кесте. ЖТО орын алу ... ... ... |ЖТО орын алу ... |ЖТО саны ... есебімен, ЖТО |
| | | ... ... ... |
|1 |жол ... таңбаларының |23 |16,1 |
| ... ... ... | | |
|2 ... ... ... ... |22 |15,5 |
| ... | | |
|3 ... ... |18 |12,6 |
| ... ... өту | | |
|4 ... ... өту ... |11,2 |
| ... | | |
|5 ... жылдамдығын арттыру|21 |14,7 |
|6 ... ... жаяу |25 |17,6 |
| ... | | |
|7 ... ... шығу |7 |4,9 |
|8 ... ... |10 |7 |
| ... |142 |100 ... ... ... көше жол ... ЖКО себептерін талдау.
|ЖКО негізгі себептері |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 ... ... ... ... |12 |13 |11 |12 |6 ... жол ... ... |7 |9 |« 8 |12 ... ... ... | | | | | ... | | | | | ... ... техникалық |5 |7 |9 |10 |12 ... | | | | | ... |24 |27 |29 |30 |32 ... ... ... болатын ЖКО себептері.
|ЖКО негізгі себептері, % |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 ... ... ... тилуы |5 |6 |6 |7 |7 ... ... ... ... |7 |6 |8 |5 |6 ... ... жолағына шығу және |5 |4 |6 |6 |4 ... озу ... бұзу | | | | | ... өту ... бұзу |3 |4 |5 |4 |8 ... да жол ... ережелерінің |4 |7 |4 |8 |5 ... | | | | | ... |24 |27 |29 |30 |32 ... ... ... ... ... мен автомобиль жолының
сипаттамасы
Дипломдық жобаның негізгі мақсаты «Ленгір –Баянауыл» автомобиль
қолындағы қарастырылатын КЖТ көлік ... ... ... арналған іс-шараларды жасау болып табылады:
1) қарастырылатын учаскеде соңғы 5 жылда болған ЖКО-ларды
талдау;
2) қарастырылатын КЖТ қауіпті ... ... мен ... ... ... ... көлік қҰралдарының қозғалыс
қауіпсіздігін жоғарылатуға арналған іс-шараларды жасау;
4) экологиялық жағдайды зерттеу және ... ... ... ... төмендету әдістерін қарастыру;
5) қарастырылатын автомобиль ... ... ... ... экономикалық тиімділігін анықтау.
«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолдың ені бір бағытта 4,4-5,8м.2 ... 6,6м., ... 18 км, жол ... ... ... ... ... қозғалыс қарқындылығы 2200 авт/тәулік. Берілген жол
екінші техникалық категорияға жатады. Жол аралығында көптеген ауыл ... ... ... ... ... ... ... техникалық категориясына сәйкес келмейді. Бірінші ... ... бұл жол ... ... талап етеді. Берілген
автомобиль жолында көптеген жол қозғалысын ... ... ... ЖОЛ ТРАНСПОРТ ОҚИҒАЛАРЫН ТАЛДАУ
2.1. «Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолындағы
5км-дегі ЖТО талдау.
Мән-жай: Екі жол көлігі реттелетін ... ... ... ... ... ... ... келе жатса, В-автомобилі
шығыс бағытта қозғалып келе жатқан. Соқтығысу нүктесі солтүстік стоп ... 5,5м, ал ... стоп ... 12м ... орын алған 1-А-
автомобилінің қозғалыс бағыты; 2-В-автомобилінің қозғалыс ... ... ... ... ... ... жүргізушісі: «Мен жасыл түсті күтіп,
орынымнан қалыпты ... ... оң ... кездоейсоқ автомобиль
шыға келді.» В-автомобилінің жжүргізушісі: «Мен реттелетін жолдың қиылысына
қалыпты жылдамдықпен 45м ... ... ... ... ... сары
түстін қоса жанғанын байқадым. Жолдың ... ... екі ... ... ... түсті жарық жанды. Осы сэттегі ... ... ... ... болатын. Сондықтан мен тоқтамай кете бердім.»
Куәгер: «Жол тоабының оңтүстік бағытында өтуді ... ... ... жасыл түсі жанғанда, мен А-автомобилінің қарама-
қарсы бағытта жүре ... ... Жол ... бағыттары бойынша бағдаршамның өту
фазалары үш тактадан тұрған. Сары, қызыл және жасыл түстердің ... ... ... ... дейінгі уақыты-2,8с, ... ... ... ... Осы ... ...... қосылуы мүмкін. Осы деректер В-автомобилінің А-автомобилі ... ... ... ... ... ... ... анықтауға мүмкіншілік береді. Альтернативті вариант-А-автомобилі
қозғала бастағанда, соқтығысу нүктесіне дейін В-автомобилі 50м қашықтықта
орналасқан.
Тұжырымдама: Екі ... ... ... ... көрсетеді. Алайда А-автомобилінің жүргізушісін куәгер
қоштап отыруына байланысты, сары түс жанғанда соқтығысу нүктесіне ... ... 158м ... ... тиіс ... ... бағдаршам 90м
қашықтықтан көріне бастағанын есепке ала отырып, куәгер тарапынан берілген
анықтаманың дұрыстығына күмән ... Өзге ... ... ... есепке алатын ... (екі ... ... 36м ... ... өту уақыты) 45м қашықтықты
жүріп өту ... 2с тең, я яғни ... ... ... сәйкес келеді.
2.2. «Ленгір – Баянауыл» ... ... ЖТО ... ... ... ... жолдың қиылысына шыққан В-автомобилі
жолдың қиылысына батыс жақтан келе ... ... ... ... қалған. В-автомобилінің тежелу іздерінің ұзындығы 40,5м шамада.
1-А-автомобилінің қозғалыс бағыты; 2-соқтығысу нүктесі; З-В-автомобидінің
қозғалыс ... 4- ... ... ... ... 58м. А-
автомобилінің жүргізушісі: ... ... ... ... оң
жағыма қарадым, маған жақындап келе жатқан автомобильді ... ... ... ... мен жол торабын босата ... ... ... «Мен ... ... ... қалыпты
жылдамдықпен келе жатып, қарсы алдымнан кенеттен шыққан автомобильді байқап
қалдым. Менің ... ... ... ... анықтауынша соқтығысудағы В-автомобилінің
жылдамдығы 32км/с болған. Тайғанау сызықтары осы ... қоса ... ... ... ... және тежелудегі оның жоғалу
шамасының 64км/с болғанын көрсетеді. Жылдамдықтың осы ... ... ... ... ... жүргізушісі 4,1 с артық шаамада
соқтығысу нүктесіне дейінгі 6м қашықтықты есепке алуы ... ... ... ... ... осы шама 1,8с алақтықты білдіреді. Осы
уақыттың шамасында соңғы автомобиль 96,6км/с жылдамдықпен 48м қашықтықты
басып ... ... оң ... ... ... ... В-автомобилінің жүргізушісі өзі атап көрсеткен
жылдамдықтан ... ... ... жүрген. Жүргізуші жолдың осы
аталған ауданын жақсы біле отырып 96,6км/с жылдамдықпен ... ... ... жылдамдықтағы толық тоқтау жолы 64м. ... ... ... ... Егер ол жолдың осы
қиылысында ешкімді көре алмаған болса, ол жүргізушіден жол ... ... ... ма ... ... -Баянауыл» автомобиль жолындағы
9км-дегі ЖТО талдау.
Мән-жай: А-жеңіл көлік автомобилі жолдың ... ... оң ... өтіп ... ... шетінде орналасқан В-автомобилімен соқтығысып
қалған. А-автомобилі ... ... ... ... ... сызық
қалдырған, соқтығысу нүктелеріне дейін осы шина іздері 6м қашықтықта анық
байқалады. Осы ... ... ... ... ... ... ... артқы жағымен А-автомобилінің алдыңғы
жағымен болған. 1-А-автомобилінің қозғалыс бағыты; 2-Тұрған автомобильдің
жалпылай көрінісі 48м; 3-Соқтығысу ... ... ... ... ... «Мен ... жолда 56км/с
жылдамдықпен келе жаттым. Алдымда тұрған автомобильді көре ... мен ... алып ... ... Тежелу үдеуінен екпіндеп келген автомобиль
алдымдағы автомобильдің ... ... ... ... ... ... ... жылдамдығы осы
аймақтағы шектеулі жылдамдықтың шамасынан асып кеткендігін ... ... 5Ом ... болған. Жанасу коэффициент 0,8; ал критикалық
жылдамдықтың шамасы 71,3км/с. 56км/с жылдамдықтағы тоқтау ... ... ... ... ... артынан орындалған ... ... ... ... ... А-автомобилі
жүргізушісінің 48м ара-қашықтықта алдында ... ... ... бар ... ... ... жүргізушісінің анықтамасы бойынша алынған
мәліметтер бойынша 56км/с жылдамдықтағы шина доңғалақтарынан қалған іздерге
ұқсамайды. Ол ... ... тек қана ... жылдамдықтан жоғарғы
жылдамдықта қалдырылуы мүмкін. Осы анықтамалар бойынша, 48м қашықтықтағы
жолдың көрінісінде соқтығысу қауіпін толық ... ... ... мүмкіншілік 56км/с жылдамдықта мүмкін болатын.
2.4. «Ленгір- Баянауыл» автомобиль жолындағы
11 км-дегі ЖТО талдау.
Мән-жай: 48км/с жылдамдықта қозғалыс шектелген қаланың ішкі ... ... ... ... ... ... өтіп бара жатқан жолаушыны
қағып кеткен. ... ... 17,4м ... ... ... ЖКО ... барған сәтінде жолаушы автомобильдердің қозғалыс
бағыттарынан 18м қашықтықта жатқан. Жолаушы қайтыс болған. ... ... ... бағыты; 2-қақтығысу нүктесі.
Түсініктеме: Автомобиль жүргізушісі: «Мен 60-65км/с жылдамдықпен жүріп
келе жаттым. Жолдың бойындағы жолаушыны соңғы кезеңде ... ... ... ... сонан соң тежегішті басып неге екенін білмеймін, ... ... ... ... ... ... жылдамдығы 100км/с кем болмады.
Осы жылдамдықтың растығын оның автомобилінен қалып қойған іздерінің ... ... ... ... ізі мен оның соңғы орналасу нүктесін
көрсетті)»
Зерттеме: ... ... ... жүргізу барысында
анықталғандай, автомобильдің осы орында ... ... ... ... ... 59 км/с ... ... Автомобильдің ізіне жасалған эксперименттің көрсетуінше
жүргізушінің анықтамасы рас екенін көрсетеді. Алайда ... ... ... ... ... ... ... анықтамасын қарастыруда
жүргізуші үшін олайлы жағдайға жетелейді.
Мән-жай: Жеңіл көлік автомобилі ... ... ... ... ... жас бала ... ауласынан шығып оң жаққа жедел бұрып
жіберген. Автомобиль велосипедке қатынасты алғанда сол ... ... ... ... үшін 274м ... көрініс болған. Қақтығысу
нүктесі велосипедшінің маневрді жасау ... 7,6м ... ... ... ... ... іздің ұзындығы 18м. Жол жылдамдықты
65км/с шектелу аймағында орналасқан.. 1- Жеңіл ... ... ... шығу жолының көрінісі 274м; 3-автомобильдің тежелу іздері;
4-қақтығысу нүктесі; 5-велосипедшінің жүрген жолы 7,6м.
Түсініктеме: Велосипедші: «Мен ... ... ... велосипедімде
отырып оң бағытқа бұра ... ... арғы ... ... ... айқайлап шақыра бастағанда қозғала бастадым. Мен тоқтап оған
жауап беріп одан ары қозғала ... ... ... ... ... ... қағып кетті.» Автомобиль жүргізушісі: «Мен ... ... ... ... ... ... келе
жатқанмын. Мен велосипедтегі орынынан енді қозғалып бара жатқан баланы
көріп газды жібердім. Содан соң ол ... ... ... ... Мен оны ... екен деп ... ... мен жылдамдықты қоса бастағанымда ол менің
жағыма қарап қозғалып келе ... ... мен оны ... ... келе
жатқан екен деп түсіндім. Тежегішті ... ... мен оның ... ... ... ... велосипедтерді экспериментеу барысында
анықтағанымыздай, соқтығысу орынына дейінгі ... ... ...... Есепке алынған жеңіл автомобидінің жылдамдығы 61км-с.
Қақтығысудағы ... 8км/с ... ... ... ... шамасы -1,9с. Жүргізушінің реакциясы-2,1с
Тұжырымдама: Автомобиль жүргізушісінің түсініктемелері бойынша, ол
жылдамдығын апаттық жағдайдан шығып болғаннан соң ... ... ... ... ... келе жатыр деп ойлаған. Автомобиль жүргізушісінің
атаған ... ... ... ... анықталған. Ол жылдамдық
шектелген шамада болған. Оның реакцияланк 2,1 с ... ... ... –Баянауыл» автомобиль жолындағы
14 км-дегі ЖТО талдау.
ЖКО-8
Мән-жай: А-автомобилі тайғанақ жолдан ... ... шыға ... ... соқтығысып қалды. Соқтығысу бір бағытта болған: В-автомобилі
А-автомобилінің артынан соқтығысып қалған. ... ... ізі ... ... қозғалыс бағыты; 2-В-автомобилінің қозғалыс
бағыты; З-Соқтығысу нүктесі.
Түсініктемелер: А-автомобилінің ... «Мен ... ... ... ... ... келе ... негізгі бағыттағы бос
аралықты байқадым, осы аралықты жеткілікті деп ... ... ... ... Үдеу ... барлық ұзындығын қолданбадым, себебі ... ... деп ... ... ... ... ... алдымдағы жолдан оза бастағанда мен басты
жолда 115км/с жылдамдықпен келе жаттым. Ол басты жолға шыға ... ... баса ... Оның ... ... ... ұрып қалғанымда мен
80км/с жылдамдықпен жүріп келе жаттым деп есептеймін».
Зерттеме: ... ... ... ... ... ... Ол ... егер В-автомобилінің жылдамдығы соқтығысу алдында
80км/с болған болса, онда А-автомобилі 25км/с ... жай ... ... болатын. Егер бастапқы жылдамдық 115км/с болса, тежелу іздері 35км/с
жылдамдыққа қозғалыстың төмендегенін ... ... ... ... 1,25с уақытты алған. Жүргізушінің реакциясы 0,75с
болғанда жалпы ... ... 2с тең. Осы ... уақытта 48км/с
жылдамдықтағы А-автомобилі, қосымша 11км/с ... ... ... ... ... ... ... еді.
Тұжырымдама: Зерртеу барысында орындалған теориялық есептемелердің
көрсетуінше, соқтығысудағы нақты жылдамдықтың шамасы ... ... ... ... ... ... жүргізушісінің берген анықтамаларын
растайды.
2.6. «Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолындағы
17 км-дегі ... Екі ... ... ... ... ... ... өте тез аралықта екі автомобильдің жанамалы жақтарымен болған. 1-
А-транспорт құралы мен №1 куәгердің ... ... ... мен №2 куәгердің қозғалыс бағыттары; 3-соқтығысу нүктесі; 4-телефон
будкасы.
Түсініктемелер: ... ... ... ... мен ... ... ... Телефон будкасымен теңесе
бастағанда мен, қарама-қарсы ... келе ... ... ... ... ... ... жоқпын, себебі орын жеткілікті деп
есептедім». В-транспорт құралының жүргізушісі: «Мен ... ... ... ... кенеттен менің жолымда болды.» 1-куәгер:
«Мен А-автомобилінің ... ... ... келе ... ... ... ... 48км/с жылдамдықпен келе жатып ол автомобилге
оңай жетіп алдым».
Зерттеме: Көпірдегі көріністердің ара-қашықтық шамалары мынадай ... Екі із ... ... ... ... ... бойынша 18м артқа қарай және В-автомобилінің траекториясы
бойынша 9м ... ... ... ... ... дейін 1с аралықтағы екі жүргізушінің ... ... ... ... ... анықталды. Екі қызметкерлер бір-
біріне анық көрінген. Сонан соң екі қызметкер тиісті 18 және 9м ... ...... екі ... ... ... Осы қашықтық көріністің шекті аймағы ... ... ... ... ... ... будкасы, соқтығысу нүктесінен 61м
қашықтықта орналасқан.
Тұжырымдама: Екі автомобиль жүргізушілері айтқан жылдамдықтың шамалары
екі қызметкердің ... ... ... ... ... А-автомобилінің жүргізушісі телефон будкасының
маңында орналаса отырып, В-автомобилін көре ... ... ... ... Берілген автомобиль жолындағы апат көздерін анықтау
Берілген «Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолында жол-көлік оқиғаларының
пайда болу орны ... жол ... ... ... олар тек ... бір ... ғана ... Бұл орындарды берілген
автомобиль жолындағы апат көздері деп атайды. Осы апат ... ... ... ... ... мәні - ... ... картасына немесе схемасына жол-көлік оқиғаларының болған ... ... ... Мұндай талдаудың практикалық формалары ... ... ... ... және ... ... ... міндеттермен және мүмкіндіктермен анықталады.
Топографиялық талдаудың үш ... ... кең ... ... ... ... график және масштабты схема (ситуациялық жоспар).
Елді мекендермен өтетін автомобиль жолдарындағы ЖКО ... ... ... ... ... ... ... екі жақты қозғалыс
үшін екі жағына да қарама-қарсы бағыттағы ... ... ... ... ... ... ... оқиғаларының карталары мен сызықтық
графиктері автомобиль жолындағы ... ... ... үшін ... ... апат көздерін аныктауға, сәйкес зерттелетін учаскелерді
анықтауға мүмкіндік береді. Әдетте бір орында үш немесе о ... апат ... осы ... ... жол ... ... қозғалыс қауіпсіздігін арттыру бойынша іс-шараларды жасауды қажет
етеді.
3.2. Зерттеулерді жүргізу ... ... мен жаяу ... ... ... ... ... объективті түрде талдау үшін жол жағдайлары туралы
жеткілікті түрде толық ... алу ... ... жасау мен жобалау кезінде қозғалыс қауіпсіздігін
арттыру бойынша талаптарға көп көңіл бөлу қажет. Бұл талаптарға «Жүргізуші
- ... - жол - ... ... ... қалыпты жұмыс істеуіне
қажетті жағдайлар, яғни берілген қозғалыс жылдамдығы кезінде қауіпсіздікті
қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... барлық реттеу және жүргізушіге ақпарат беру құралдарының танылуы
жатады.
Жолдың негізгі геометриялық ... ... ... өлшемдер мен параметрлерге сәйкес келуін, бұл ... ... ... (тегістігі, ілініс коэффициентінің шамасы) көлік
ағынына әсерін анықтау қажет.
Жол жағдайларын ... ... ... ақпарат екі түрлі әдіспен
анықталады: құжаттық және натуралдық. Натуральды ... ... ... ... ... ... ... құжаттарға көше немесе жодың
жобасы, жол-пайдалану ұйымдары немесе жол полициясының қатысуымен жобалау
мекемелерінің құрастырған техникалық ... ... ... ... ... ... ... бойынша көптеген зерттеудің нәтижелерін салыстыру ... ... әсер ... ... ... ... береді:
жол бойында тротуарлардың болмауы;
- жүріс бөлігінің ені тар жолдарда қоғамдық көлік ... үшін ... ... ... жол ... жергілікті бүзылуы, жол бетінде кедергілердің
биікте немесе төменде болуы.
Қозғалыс қарқындылығы және ... ... ... ... ... ... ... қарапайым құралдарды (секундомер, механикалық
есептегіш, тіркеуге арналған арнайы ... ... ... Көлік
ағыны туралы мәліметтерді бақылаушы хаттама ... ... ... ... ... ... құралының өтуін тіркейді. Нақты зерттеу
кезінде берілген автомобиль жолындағы көлік құралдарының ... ... ... ... ... автобустар, жүк автомобильдері,
мотоциклдер, тракторлар үлесі) да анықталып, сол жол учаскесіндегі ... ... ... ... ... ... ... «Ленгір-Баянауыл» автомобиль
жолында нақты зерттеулер жүргіздік, осы зерттеулер нәтижесінде алынған
мәліметтерді өңдеп, ... ... Жол ... ... қозғалысы жағдайлары туралы ақпараттарды жинау кезінде ... ... ... ... ... қажет.
Ғылыми зерттеулер мен көлік ағынын іс-жүзінде бақыладың көп ... ... ... мен ұсыныстар жасауға мүмкіндік береді.
Көлік ағынын зертеуге арналған әдістер мен құралдардың жетілдірілуі ... ... ... қолданылатын ережелер мен көрсеткіштер де
жетілдірілуде. Зерттеулер кезінде қозғалыс ... ... және ... ... ... құрамы қажетті және жиі қолданылатын көрсеткіштер
болып табылады.
Берілген ... ... ... ... ... ... ... тәулік ішіндегі берілген автомобиль жолындағы қозғалыс қарқындылығы
туралы мәліметтер
| | | ... ... ... авт/сағ ... ... ... |
| ... бағыты |«Ленгір-Баянауыл» бағыты|
|600-700 |25 |35 ... |45 |70 ... |60 |75 ... |60 |70 ... |70 |70 ... |80 |90 ... |85 |95 ... |100 |90 ... |100 |90 ... |95 |85 ... |70 |80 ... |70 |60 ... |65 |55 ... |60 |50 ... |55 |45 ... |50 |40 ... |40 |35 ... |35 |25 ... |20 |15 ... |20 |20 ... |1090 |1010 ... ... қозғалыс қарқындылығының тәулік ішінде өзгерісін 3.1-
суретте келтіреміз.
3.1-сурет. Тэулікішіндегі «Ленгір- ... ... ... қарқындылығы өзгерісі
Көлік ағынының құрамы әртүрлі типтегі көлік ... ... Бұл ... жол қозғалысьшың барлық параметрлеріне
айтарлықтай әсер етеді. Сонымен бірге көлік ағыны құрамы ... ... ... ... ... ... анықтайды.
Көлік құралдарының ағыны жолдардың ... және ... әсер ... бұл автомобильдердің габариттік ... ... ... ... ... ... ... құрамы мен олардың пайыздық қатынасы туралы
мәліметтерді ... ... ... ... ... ... ... түрі |Көлік құралдарының ... ... | ... |% |
|1 ... ... |1250 |60 |
|2 |Жүк ... |350 |17 |
|3 ... |450 |21 |
|4 ... |25 |1 |
|5 ... ... |25 |1 |
| ... | | |
| ... |2100 |100,0 ... ... ... пайда болу себептерін зерттеу
Жол қозғалысын ұйымдастыру қозғалыс қауіпсіздігін ... ... ... ... және ... ... ... жол учаскесінде
орын алған ЖКО талдаудың маңызы зор.
Жол-көлік оқиғасы - көлік құралының жол бойымен қозғалысы кезінде және
оның қатысуы ... ... ... қаза ... ... ... ... құралдары, ғимараттар, жүктер бүлінген, не өзге де материалдық
зиян келтірілген оқиға.
Жол қозғаласының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен ұйымдастыру бойынша
атқарылар ... ... ең ... ... ... ... ... мәліметтерді талдау табылады. Қазақстан Республикасында ... ... ... ... алу ... 1996 ... 1
қаңтарынан күшіне енгізілген. Барлық жол-көлік оқиғаларын ... алу ... ... осы ... талаптарына сәйкес жүргізіледі. Жол-көлік
оқиғаларының барлығы олардың орын алған орнына қарамай есепке алынуы тиіс.
Жол-көлік ... ... ... ... ... жол-көлік
оқиғасы орнында немесе содан кейінгі 7 тәулік ішінде қайтыс ... Ал ... ... ... еңбекке жарамсыздықты тудырған
немесе ең кемі бір күнге емдеу ... ... ... не, ... ... ... соң, амбуляториялық емдеуді тағайындауды
қажет ететін дене жарақатын алғандар жатады.
Барлық жол-көлік оқиғалары мына ... ... ... ... соқтығысуы;
2. Тоқтап тұрған көлік құралын қағып кету;
3. Әр түрлі кедергілерді соғу;
4. Жаяу ... ... ... ... ... кету;
6. Көлік арбаларын қағып кету;
7. Жолаушылардың құлауы;
8. Оқиғалардың өзге де түрлері.
Жол-көлік ... ... ... ... ... құралдарына
қозғалтқыш қуаты мен минимал жылдамдығына ... ... ... ... мотороллерлер, мопедтер, троллейбустар, тракторлар және
басқа да ... ... ... ... ... Мемлекеттік
статистикалық есеп беруге тек қайтыс болған немесе жараланғандар болған жол-
көлік оқиғалары енгізіледі. Басқа оқиғалар туралы ... ... ... енгізілмейді. Оларды аймақтар деңгейінде талқылап, талдау
жүргізеді. Сондай-ақ Мемлекеттік статистикалық есеп беруге ... және ... ... ... аэродромдарда, әскери
бөлімдерде және басқа да жабық объектілерде болған, сонымен бірге жарыстар
немесе жаттығулар өткізу ... ... ... ... ... ... ... жол-көлік оқиғалары ... ... ... туралы мәліметтерді толық және жан-жақты талдаудың
жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шешімдерді өңдеу үшін,
соның ... ... ... жетілдіру бойынша шешімдердің негізі
болп табылады. Маңызды міндеттердің ішінде ЖКО туралы мәліметерді талдау
негізінде жол ... ... ... міндеттерінен басқа келесі
мэселелерді айтуға болады:
- ... ... ... құралдарының конструкциясын,
жүргізушілердің кәсіби дайындығын, сондай-ақ, осы іс-шараларды
бағалауды жетілдіру бойынша іс-шаралар кешенін егіздеу; жол-
көлік оқиғаларын алдын-ала ... әр ... ... ... қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз
ету қызметі мен апат жағдайын салыстыру үшін ақпараттарды
өңдеу ... ... ... ... жекелей талдау және себептерін зерттеу.
Кез-келген нақты жол-көлік оқиғасы кездейсоқ жағдай болуына қарамастан,
ақпараттарды ... ... ... талдау олардың пайда болуының
жалпы заңдылығын анықтауға мүмкіндік береді. Жол-көлік оқиғасының тіркеу
материалдарын ... ... ... ... үшін қажетті үш
сипатты бағыттарын.. атауға болады және ... ... ... үш ... ... ... - ... белгілі бір аумағында апат жағдайын бағалау
және қозғалысты ... ... ... ... оның ... ... анықтау;
2) Сапалық талдау - жол-көлік оқиғаларының пайда болуына әсер ететін
себептері мен факторлардың әсерін зерттеу және ... жою ... ... ... Топографиялық талдау - жол-көлік оқиғасы жиі болатын жол учаскелері
мен орындарын анықтау.
ОҚО ІІД Жол ... ... ... ... ... ... жылы ... 5450 жол көлік ... ... ... «Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолында 2006 жылы 15 ... ... Осы жол ... ... ... болу ... 2002-2006 жылдардағы орын алған ЖКО негізгі себептерін 3.3 кестеде
келтірдік.
Жол қозғалысын ұйымдастыру кемшіліктеріне байланысты ЖКО пайда болуы да
негізгі себептердің біріне ... ... ... ... ... ұйымдастырудағы кемшіліктерден болатын ЖКО саны мен пайыздық
үлесін ... ... ... ... кемшіліктеріне байланысты ЖКО
|р/с |Жол-көлік оқиғаларының себептері |ЖК ... | |О саны |
| | ... ... % |
|1 ... ... қанағаттанарлықсыз |5 |41 |
| ... | | |
|2 ... ... ... |2 |17 |
| ... | | |
|3 |Жол ... ... |2 |17 |
|4 |Жол ... ... ... |1 |8 |
|5 ... да ... |2 |17 ... |12 |100,0 ... ... ... ... жол қозғалысын
жақсартатын іс-шаралар.
Дипломдық жобаны орындау барысында жол қозғалысын зерттеудің нақты
түрін қолданамыз. Жол ... ... ... 3.4. ... |Орналасқан |Іс-шаралар |
| ... км | ... |0-9 |Жол ... орнату: 2.4. - тоқта; 5.12. - автобус |
| | ... ... 5.16.1. - жаяу ... ... |
| | |6.7. - ... орыны; 6.3. - автомай құю стансиясы. |
| | ... енін ... ... |9-18 |Жол ... ... 1.21. - ... 3.20. - ... |
| | ... ... ... 3.24. - ең ... ... |
| | ... 3.20. - басып озуға тыйым салынады; 3.24. - ең|
| | ... ... ... |
4. ... ... ЖОЛЫНЫҢ ӨТКІЗУ
МҮМКІНДІГІН ТАЛДАУ.
4.1. Жаяу жүргіншілер жолдарының өткізу мүмкіндігі.
Жаяу жүргіншілер жолдарының немесе жаяу жүргіншілер өткелдерінің
еткізу мүмкіндігі деп ... ... ... жж ... мен ... қамтамасыз ете отырып, жолдың көлденең қимасы
арқылы ... ... ең көп саны ... Жж ... ... сонымен бірге, ені В = 0.751/0 м(Хм болатын бір жолаққа
келлтірілген жж ... ... ... ... Жолақтың өткізу мүм/гі:
Ржж = 360vжж qжж В, адам / ... ұзақ ... ... ... ... ету үшін жж ... 2м болуы тиіс (жолақ ені 1м болғанда, тығыздық qжж = 0,5 адам / м2)
Осылайша, жолақтың ... ... ... жж ... ... жағдайында жж жылдамдығы шамамен 1 м/с ... 1600 ... ... ал нақты өткізу мүмкіндігі, жж ағынының әркелкілігі мен жж
қарама - ... және ... ... ... ... ... салдарынан, одан кіші.
Жж өткелдеріне жж жылд/ғы ұлғаяды, сондықтан ені 1м болатын ... ... үшін ... ... ... 2000 ... шамасына дейін
(жазғы айлар үшін) қабылдануы мүмкін. СНиП 2-60-75 талаптары бойынша
біршама тар (0.75м) ... үшін ... ... ... ... / ... Берілген автомобиль жолының тәуіліктің қаранғы мезгілінде жол
қозғалысы қауіпсіздігін арттыру шаралары.
Тәуліктің қараңғы ... ... ... ... ЖТО ... ... Бұл кезде қозғалыс қарқындылығы тәуліктік орташа қарқындылықтың
небәрі 10-15% құрайды. Автомобильдердің орташа қозғалыс жылдамдығы ... ... ... 5-7 ... ... қараңғы мезгілінде қозғалыс қауіпсіздігін арттыруға ықпал
ететін негізгі инженерлік ... атап ... ... ... ... ... шамасын жақсарту үшін автомобиль жолдарын
қайта салу;
Б) тұрақты ... ... ... ... ... жол қаптамасын қолдану;
Г) жолдың жүріс бөлігін таңбалау;
Д) шағылыстыруға қарсы бағыттаушы қондырғыларды орнату және жол бойын
көгалдандыру;
Е) ... ... жол ... ... ... нәтижелері көрсетіп отырғандай жоғарда аталған шараларды ең
әуелі жолдардың қауіпті жолдардың жүзеге асырған тиімді:
A) елді мекендерде;
Б) ... ... жол ... ... ... жол ... ... кіші бүрылыстарда;
Д) тұмандар жиі болып тұратын ойпаттар арқыды өтетін жол бөліктерінде.
Қарыңғы мезгілде ... жол ... ... ... ... дәл бағалай алмайды, сыртқы жарық беру көздерінен
шағылысуға ұшырайды.
Кесте ... |ЖТО ... |ЖТО ... % |
| | ... % |
| | ... ... |
|1 ... ... ... кету |10 |90 |
|2 ... келе ... |28 |72 |
| ... қағу | | |
|3 ... ... |64 |36 |
| ... | | |
|4 ... ... |71 |29 |
|5 ... |38 |62 |
| ... ... | | ... ... ірі құрылыс алаңшалары маңынан өтетін жол бөліктерінде
жүргізушілердің көзін шағылыстыруды болдырмауға үлкен көңіл бөлу ... ... ... түрақты прожекторлар жарығымен шағылыстыру қауіпі
жоғары. Сондықтан жол ... ... ... ... эсер ... ... және ... орнын ауыстыруды талап ету қажет.
Тұрақты орналасқан жарық беру ... жоқ ... мен ... ... ... ... ... бөлу керек. Оптикалық
бағдарлау жүргізушілерге жолдың жүріс ... және жол белу ... ... ... жолдың жүру бағытын анық анықтауға көмектеседі.
Түнгі мезгілде тиімді әсер беретін оптикалық бағдарлау құралдарына ... ... ... ... ... ... ... арнайы
жарықтандырғыш бояумен жасайды. Жарық - қайтарғыш элементтерді, сонымен
қатар МемСТ - 23457 - 86 ... ... ... тік ... ... ... ... көшенің жүріс бөлігінің шетінен 0,5 / 1,0 м.
қашықтықта орнатылады. Жарыққайтарғыш элементтер оң жақтан қызыл ... ... ... ақ ... сары түсті болуы тиіс. Мұндай орналыстырулар ... мен ... ... ... ... сай келеді. Себебі,
жолдың оң жағының қызыл түске боялуы автомобильдердің артқы ... ... ... ... ... болып отырғанындай, жолдың бойына
тек қана үзік ... ... салу ... ... мезгіліндегі қозғалыс
қауіпсіздігінедәуір арттырады. Бұл тұрғыда, жолдың шетін бояумен немесе
боялған бетонмен ... ... ... ... бір ғана ... ол - ... тез ... Сондықтан жол шеті нашар ... жол ... ... ... ... ... ... жасау қажет.
Жолдарды тұрақты жарық беру көздерімен жабдықтау оптикалық ... ... ... ... ... ... ... көздерді
тоннельдерге кіре берістегі қауіпсіздік аралшаларына, эстакадалар мен ... ... қою ... мезгілдегі қозғалыс қауіпсіздігінің басты шарты ретінде ... ... ... ... ... қамтамасыз етуді
атауға атуға болады. Жол белгілерін қараңғы мезгілде байқау тек ... ішкі және ... ... беру ... ... немесе
олардың жарыққайтарғыш материалдардан жасалғанында ғана мүмкін. Бұл
жағдайлар ГОСТ 10807 - 78 ... ... ... ... ұйымдастыру саласындағы мамандардың басты міндеті жарыққайтарғыш
беттермен жабдықталған жол ... ... ... ... ол жол
белгілерінің техникалық жағдайына, олардың ... ... ... ... ... ... = (Ло-Лд)/Лд
Жол белгісін қараңғы мезгілде көру үшін жарықтықтың шектік ... ету ... ЛПОР ... ЛПОР - жол белгісі мен жол беті жарықтықтарының ең төменгі
айырмасы немесе ол жарықтықтардың ... ... деп ... ... анық ... үшін қажетті шарт
К = КПОР = 15 : ... ... ... ... ... өткізу мүмкіндігін анықтау.
Автомобильдіңдің қозғалысын қарастыра отырып олардың транспорт
ағындарының ... ... ... ... ... біз тек қана ... ... жалпы «Жүргізуші -автомобиль - жол - орта» ... ... ... ... мен жүргізушілердің сипаттамалары жолдың
параметрлерімен қатар өткізу мүмкіндігіне елеулі әсер етеді. ... ... ... ... ... белгілі болғанындай, егер адам -
жүргізушіні автомобильді басқарудың автоматты ... ... ... ... өткізу мүмкіндігі екі есеге ... ... ... Өткізу
мүмкіндігінің нақты мөлшеріне, сонымен қатар, ортаның жай ... ... ... әсер ... ... ... ... әсіресе нөсер жаңбыр,
қалың тұман, қарлы боран жағдайларында күрт төмендейді.
Кейбір жағдайларда жолдың өткізу ... ... ... ... ... ету ... ... толықтырған дұрыс.
Бұл әсіресе, жоғары дәрежедегі жылдамдық режимдері белгіленген ... үшін аса ... ... егер әдеттегі қала жолдары ... ... ... ... ... жылдамдығы қалыпты жағдай
болса, ал үлкен жылдамдық магистральдары үшін ... ... ... ... мөлшеріне дейін жетуі мүмкін. Ал ол, өз кезегінде, жолдың
өткізу мүмкіндігін азайтуға мәжбүр етеді.
ЖҚҰ саласында өткізу мүмкіндігінің әр ... екі ... ... ... және бір ... жол ... Бірінші жағдайда
транспорт ағыны, егер ... ... ... ... ... ... мүмкін. Екінші бағамның ерекшелігі ретінде қиылысатын
бағыттардағы автомобильді өткізу үшін ... ... ... - ... отыратынын атап өту керек.
Жалпы жолдардың өткізу ... үш ... ... ... Рр, ... Рф және ... н/е белгіленген ... ... ... ... ... ... әр түрлі
есептеу формулалары арқылы анықтауға ... Ол үшін ... ... ... және зерттеулер нәтижесінде алынған мәліметтерді
жинақтау негізінде алынған тәжірибелік формулалар пайдаланылуы мүмкін.
Нақты өткізу ... ... ... ... үшін ... ... жол жағдайларына сәйкес анықталады. Бұл мәліметтердің
тәжірибелік мені зор, өйткені олар жылдамдық пен ... ... ... ... ету жағдайы үшін жолдың өткізу мүмкіндігін
нақты бағалауға мүмкіндік береді. Анықталған ... ... ... анықтау әдістемесіне, зерттеудің толықтығына және мәліметтерді
өңдеуге байланысты болады. ... ... ... ... ... мәнін ескере отырып, зерттеуші байқау орынын
таңдауға, тіркелуші ... ... ... және транспорт
ағынындағы автомобильдің жылдамдығын өлшеу дәлдігіне ... ... ... ... ... ... ... тығыз ағындар
жағдайында жүргізушілер автомобильдер аралықтарын аса ... ... ... ... ... ... кей жағдайларда тіпті ондаған
автомобильдер «тізбектік» соқтығысуға ұшырайды. Мұндай ағындарды қысқа
мерзімдік ... ... ... өткізу мүмкіндігі туралы қисынсыз
мәліметтер беруі ... ... ... ... мүмкіндігі туралы
дәйекті мәліметтер алу үшін жол қозғалысының әр ... ... Na = f(qa) ... ... ... ағынының негізгі
диаграммасын тұрғызу және қисықтың иілу нүктесін ра табу ... ... ... ... пен ... ... ... жодың өткізу мүмкіндігінің, «Құрылыс тәртібі мен ... ... ... нормативтік шамасын қолданған оңай. Бірақ,
мұндай жағдайда автомобиль жолының сипатталып жатқан нақты бөлігіне ... ... мен ... ... ... ... нақты автомобиль жолының белгіленген өткізу мүмкіндігің
қорын бағалау үшін, жолдағы нақты қозғалыс қарқындылығы Nф ... ... ... ... Рф ... тең болатын, Z коэффициента пайд ал
аны л ады:
Z = Nф /Рф ... ... ... ... ... ... ағынымен нүктелу
деңгейі деп те аталады.
Қозғалыстың үздіксіздігін ... ету үшін ... ... қоры ... ... ... Z 0.85.
Na,aem/tб
4.1.— сурет. Жуктелу коэффициентов Z анықтау үшін алынған, бір қатарлы оң
бұрылысты ағын қарқындылығының диаграммасы.
4.2. - ... Жол - көше ... ... ... түрлері.
Z коэфициентінің шамасы жол көше ... ... ... ... ... ... ... нәтижесінде анықталуы
мүмкін. Бір сағат уақыт бойы әрбір алты ... ... ... tb ... ... ... 4.2 - суреттегі диаграммада автомобиль
жолының бір жолағы бойындағы оңға бүрылатын ... ... ... Ең жоғарғы қарқындылық бойынша N 2a =100 авт ... жол ... ... ... ... ... 100*10 = 1000 авт
/сағ. Ал нақты қарқындылық жалпы 10 ... ... (6 ... ... ... қосындысына тең.
, авт/сағ
Осыдан
Z = 870/1000 = ... жол ... ... шегі ... ... ... ... теориялық (есептік) өткізу мүмкіндігін анықтау
транспорт ағынын бейнелейтін әр түрлі ... ... ... Жол ... жолақтың өткізу мүмкін Рп есептеу барысында
автомобильдер тізбекті (колонналы) қозғалыста, яғни ... ... ... ... ... ... ... беретін ең кіші
ара қашықтықпен қозғалыста деп қабылдауға ... Бұл ... ... ... алынбайды.
Осылайша Рп шамасын анықтаудың қарапайым тәсілі, транспорт ағынын жол
жолағының бойына бір келкі таралып орналасқан жеңіл автомобильдің ... ... ... жеңілдетілген динамикалық үлгіге
негізделген.
Автомобильдің динамикалық ...... ... және
қауіпсіздік аралығын d есептеу кезінде ... ... ... ... назарға алу керек. Қауіпсіздік аралығы:
D=va*tp +va2 /2(1/j2-1/j1 , м ... j - ... ... м/с2;
tp - жүргізушінің байқау уақыты, с;
Егер жүргізушінің әсер ету уақытын ... ... ... ... ... уақатын қоса алғанда) 1с деп ... ал ... ... ... ... ... - ... қаптамалы жол
бетіндегі шұғыл тежелуі кезіндегі ... ... ... ... ... 2м/с2 деп ... онда автомобильдің
динамикалық габариті
LД=ta+va+0.03v2a+l, м (4.3)
«Жүргізуші - автомобиль - жол - ... ... осы ... ... еске ала ... ... ... т2сілдің транспорт
ағындарының қ9рамы мен жылдамдығы шектелген жағдайлар үшін ... ... ... Жолдың өткізу мүмкіндігін (4.2)
формула бойыншаша (4.3) теңдігін ... ала ... ... ... ... ... мына ... береді: Рп =1960авт/саг.(ма
55км/саг.)
Мұндай тығыз тізбекте қауіпсіз ... ... ... ... ... қарағанда, тек қана шектелген, шамалы
жылдамдықтар ... ғана ... ... ... үшін ... 80 ... ... болған кезде жүргізушінің байқау уақыты елеулі
түрде ... және енді ол 1 ... деп ... одан көп ... қабылдануы
(2 секундқа дейін) керек. Сонымен қатар, автомобильдің тежеу жүйелерінің
жетілдірілмеуі ... ... ... ... ... ( = 0.7 ... жолдардың өзінде де автомобильдің шұғыл тежеуі кезінде олардың тура
орнықты қозғалыс ... ... ... (4.3.) ... бойынша
есептеулер 80 км/сағ аспайтын жылдамдықтар үшін ғана ұсынылады.
Келтірілген есептеулер орташа жылдамдықтағы тізбекті қозғалысты жеңіл
автомобильдер үші ... ... келе ... жол ... ... ... жуықтап анықтау үшін қолданылады деп қарастырылуы қажет.
Мұндай жылдамдықтар қала ... мен ... ... ... ... ... ... ағындары үшін алдыңғы бөлімдерде
қарастырылған келтіру коэффициенттерін қолдану керек.
Жоғарыда көрсетілген (4.2.) ... ... ... ... ... жол қозғалысының нақты жағдайларына сәйкестігін ғылыми
тәжірибелер негізінде дәлелденіп отыр. Солардың ... ... ... ... ... қауіпсіздік аралығы (метрмен
алынған) шамамен автомобиль жылдамдығын жартысына (км/сағ ... ... тиіс ... ... ... ... бір жағдай егер (4.3.) формулаға шамасы жылдамдықтың
(км/сағ) жартысына тең болатын динамикалық габарит мәнін (метрмен ... ... онда ... ... мүмкіндігінің Р мәні шамамен 2000
авт/сағ тең болады. Нақты жол ... ... ... ... ... ... ... өспейді. Бұл жағдай көп ... ... ... ... ... оңға және ... ... қиылыстарда
кері қайтарылуға, жол жиегіне тоқтауға ... ... ... қатар, жоғарыда көрсетілген қимылдардан басқа,
автомобильдің қатар жолақтарына тығыз ағындары, салыстырмалы түрдегі ... ... ... ... ... салдарынан қозғалыс
қысылушылығын тудырады.
Көп жолақты автомобтль жолының өткізу ... Рмн ... бұл ... ... Кмн арқылы ескеріледі. Жолдың өткізу
мүмкіндігін Рмн анықтау үшін Рп шамасын көпжолақтылық ... ... ... ... Кмн ... екі ... ... үшін 1.9, үш
жолақты жолдар үшін 2.7, ал төрт ... ... үшін 3.5 ... жолында бір деңгейдегі қиылыстар орналасқан жағдайда
қарқындықозғалысты көше қиылыстарында транспорт ... ... ... ... ... ... ... реттеу
белгілеріне сәйкес, өткізіп жіберу үшін үзуге тура келеді. Бұл жағдайда
белгіленген бағыттағы ... ... ... ... ... үшін
есептелген уақыттың тек бір бөлігі ғана ... ... оның ... ... ағын үшін ... ... ... көп жолақты жолдың
өткізу мүмкіндігі, реттелетін қиылыстың эсерін есепке алған жағдайда:
Рмн=РпКмн , (4.4.)
Мұндағы: - реттелетін қиылыстың әсерін есепке ... ... < l). ... ... ... меншікті қарқындылығы
мен реттеу режимінің тиімділігіне тәуелді. Меншікті қарқындылықтары бір ... ... ... ... үшін бұл ... ... ... ТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ.
5.1. Қазақстан Республикасының Еңбекті қорғау туралы заңы.
Қазақстан Республикасының ... ж. ... және ... заңына сәйкес қызметкерлердің еңбекті ... ... ... бағытталған, өндірістегі жазатайым жағдайлар мен
денсаулыққа зақым келтірудің, ... ... және ... ... ... ... ... бұл саладағы ұлттық саясаттың негізгі
принциптерін белгілейді және меншік түріне қарамстан шаруашылық қызметі ... ... ... ... қорғау дегеніміз тиісті заң және басқа да ... ... ... процесінде адамның қауіпсіздігін денсаулығы мен жұмыс
қабілетін сақтауды қамтамасыз ететін ... ... ... және ... ... шараларын білдіреді. .
Кәсіпорындардағы еңбекті қорғау қызметтері кәсіпорындарда тиісті
органдармен келісім бойынша еңбекті қорғаудың ... ... ... ... әрекет ететін еңбекті қорғау жөніндегі қызметтер
құрылады. ... ... ... ... ... жағынан негізгі өндірістік
қызметтермен теңеледі. Және кәсіпорын басшысына бағынады.
Еңбекті қорғау жөніндегі ... ... ... ... құратын
ассоцацияларды, корпорацияларда, концерндерде басқа да ... ... ... ... ... ... үшін ... қорғау жөніндегі нормативтік актілердің талаптарын бұзғаны ... ... ... Республикасының заңдарына сәйкес жауапқа
тартылады.
5.2. Жолды жөндеу және күту ... ... ... ... ... машиналар, механизмдер, жабдықтар мен саймандардың
техникалық жағдайы жұмыстарды қауіпсіз орындау үшін ... сай ... ... ... және жаяу ... ... жұмыс істейтіндер,
механизмдер операторлары мен жол машиналарының жүргізушілері ашық-сары
түстегі сигналды ... киюі ... ... ... уақытындағы
жүмыстар кезінде жарық шағылыстырғыш бояуы бар жилеттерді қолдану керек.
Жолдағы жөндеу-құрылыс жұмыстарын тек қана ... ... және ... ... ... кейін орындау қажет. Жол ... ... ... ... ... ... және өнімдерін
әкелуге, машиналар мен механизмдерді және ... ... тиым ... жұмыстарының өндірісі және ... ... ... ... және үздіксіз технологиялық процесті қамтамасыз ету
үшін шаралар қолдану ... Жол ... ... ... ... қауіпсіз орындау үшін нақты іс-шаралар кіргізілуі керек.
Жұмысшылардың, жол машиналар ... және ... ... ... ... басында келісіліп қойылады.
Бұл кезде технологиялық транспорттың, механизмдер мен ... ... ... ... ... қауіпсіз
зоналары көрсетіледі, саймандар мен материалдардың ... ... мен ... ... ... технологиялық операцияларды
орындау тәртібі, жүмысшылармен, жүргізушілермен және операторлармен
берілетін белгілер ... ... ... ... ... тек қана қоршалған
зона шегінде орындалады. Машиналар мен механизмдер бір-бірінен қауіпсіз ара-
қашықтықта жұмыс жасауы керек. Ол ... ... ... кейін істеу
керек. Бұл кезде, артқа қарай қозғалыс тек қана осы жұмыстарға ... ... ... ғана ... ... ... Машиналар мен
механизмдердің жұмысшыларға кемінде 3м ... ... тиым ... ... ... зонасында жұмысшылар болмау ... және ... ... және ... ... ... агрегаттарды ағытуды немесе жабдықтарды шешуді тек қана ... ... ... ... жол ... ... ... технологиялық жабдықтар мен
көмекші құралдарды орнату кезінде ... ... ... ... ... ... қажет. Жұмыстар өндірісінің зонасынан
жол машиналарының, механизмдерінің және ... ... ... қана жұмысшы-реттеуші сигналы бойынша және жол қозғалысы Ережелерін
бүзбай жүзеге асырылуы ... ... ... ... мен жолдарды
механикаландырылған жинау кезінде сақтау қажет, себебі бұл ... ... ... транспорт ағынымен өзара әсерлессе қозғала
отыра орындайды. Жұмыс процесінде жинау машиналары ... ... ... ... және мүмкіндігінше жүріс бөлігінің ені бойынша өзінің
орнын өзгертпеу керек. ... ... ... ... айналып
өтуді, асықпай, көрші жолаққа тез шықпай жүзеге асыру керек.
Жол жабындарын ... ... қар ... басқа, жол
машиналарының транспорттық ағынға ... ... ... қар ... жерлерден айналып өтпеуі керек. Жүріс бөлігінің ... ... арту ... қар ... транспорт ағынына қарсы
қозғалуы ... Ал ... бара ... машиналар қардан тазартылған жолақ
бойынша артушының артынан артқы жүріспен ... ... ... ... ... қиып ... оған сіңіп кетуі керек.
Қар үйінідісі жүріс бөлігінің өсінде орналасқан кезде, қар артушы кез-
келген бағытта қозғала алады, ал қар тиелген машиналар тек қана оңға ... ... ... ... кете ... Қар артушы мен машина
жүргізушілерінің арасындағы байланысты реттеуші-жұмысшы жүзеге асырады. ... ... ... ... қар артушының жанында жаяу жүргіншілер жолында
түру керек, ал қар артушының жүріс ... ... ... ... ... келе жатқан транспорт құралдарына қарсы бетте,
тиеуге келе жатқан ... оң ... ... ... Түнгі уақытта, жүріс
бөлігінде орналасқан жұмысшы-реттеушінің орны мен қар ... ... ... көздерімен жарықтандырылуы керек.
Нақты жол және комуналды машиналармен және ... ... ... және ... ... ... ... оларды пайдалану бойынша инструкцияларға
сай арнайы техника ... ... ... ... жаяу жүргіншілердің, жұмысшылардың денсаулығына және өміріне
қауіп ... ... ... ... ... ... ... туа қалса, жұмыстарды қауіпті жойғанға дейін тоқтату
қажет. ... ... ... ... алып ... ... ... қайшы келетін жұмыстарды орындауға тиым салынады.
5.3. Автомобильдерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету
кезіндегі техника қауіпсіздігі.
Автомобильдерді жөндеу және ... ... ... ... ... ... ... бөлшектер мен детальдарды тез
тұтанатын сұйықтармен(бензин, еріткіш және т.с.с.) ... Тез ... және ... ... ... кальций
корбидін және тағы басқаларды сақтауға;
- Автомобильдерге отын құюға;
- Таза, ... ... ... бірге
сақтауға...
Автомобильді жөндеу және техникалық қызмет ... ... ... ... ... жабдықталған арнайы
орындарда жасалады. Жөндеу және техникалық қызмет ... осы ... ... ... ... ара-қашықтық,
сонымен қатар автомобильдер мен ғимарат ... ... ... сай ... керек.
Жөндеу және техникалық қызмет ... ... ... ... және ... ... ... керек.
Көтергіште автомобильге қызмет ... ... ... ... ... ... ... астында адамдар
жұмыс жасап жатыр» деген жазу ілінуі керек.
Автомобильге жөндеу және қызмет ... ... ... ... ... ... ... шаңнан, ағаш үгіндісінен, басқа металл, үгіндісінен
тазарту тек қана ... ... ... ... ағаш және металл
үгінділерін қысылған ауамен үрлеуге тиым салынады.
Салмағы 15 кг немесе одан да көп ... мен ... ... ... кезінде арнайы құралдармен шепгуге жабдықталған көтеруші
транспорттық механизмдерді қолдану қажет.
Жылжымалы құрамның жабдықтарына және ... ... ... ... ... ... қойылады:
- Беттік және жандық ... ... ... және ... ... ... ... терезелер қолменен немесе арнайы механизмдермен
қозғалуы қажет;
- Жүк автомобильдерінің кабинасында және ... ... ... ... және ... ... заттардың құрамы ... ... ... ... ... ... - 20 мг/м3; акролеин - 0,2; азот тотығы - 5; бензпирен
- 0,00015; ... буы - 100; ... - 200; ... - ... ... және ... ... отын, май, антифрид
және су ақпау керек.
Капот ... ... ... ... қозғалтқыш
вентиляциясы жақсы жүмыс істеуі керек.
Шыққан газдағы зиянды ... ... МЕСТ ... ... ... ... дискілері ступицаға мықты қатырылуы керек. ... ... ... ... жол бермеу керек.
Адамдарды тасымалдауға және осы мақсаттарға арнайы жабдықталған жүк
автомобильдері мен автобустары қосымша ... өрт ... ... Бұл ... бірінші өрт сөндіргіш жүргізуші кабинасында тұрса,
екіншісі - автобустың ... ... ... ... ... ... ... тұрақтарындағы және гараждарындағы
өрт қауіпсіздігі шаралары.
Автомобильдерді гараждарда, бастырма астындағы тұрақта, арнайы
алаңдарда орналастыру, ... ... үшін ... ... ... ... ... автомобильді жөндеуде, сонымен ... ... ... ... және ашық алаңдарда тиым салынады:
1.Ашық отты қолдануға, темекі шегуге және күйдіргіш лампалармен,
қозғалмалы пісіру аппараттармен жұмыс істеуге;
2. Бензо багінің қақпағы ашық ... ... ... батареяларын зарядкілеуге;
4. Осы орындарға қатысты жабдықтардан басқа да қандай да бір
заттарды және ... ... ... ... және детальдарын бензин немесе керосинмен
жуу;
6. Автомобиль бактарында бензиннен басқа жанармайларды сақтауға.
Тез тұтанғыш сұйықтарды таситын ... ... ... ... алшақ тұруы керек.
Автомобильге отын құю, ЖЖМ қоймасы жанындағы арнайы ... ... ... саны 5-ке дейін гараждарда ... ... ... өрт ... ... ... ... автомобильдерді
жөндейтін арнайы орындарда жүргізіледі.
Автомобильдерді жөндеу және қызмет көрсетудің ... ... өрт ... ... сдкталуы тиіс:
1. автомобильдердің тұрақтан желіге шыққанан кейін және әр смена
жұмысы соңынан кейін бөлмелерде және қарау шұңқырларында
қалдық және қоқымдарды жинап алу ... ... май және ... дер ... құм ... ағаш үгіндісі
көмегімен тазалап, қолданылған құмды және ағаш ... ... ... ... ... бар ... темір жәшіктерге тастау керек.
Машиналарды қыздыру үшін ашық отты қолдануға тиым ... Бұл ... су мен бу ... ... ... қозғалмалы лампалардың
кернеуі 36 В-тан аспауы керек.
Бақытсыз жағдайлар кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек.
Аптечканы тек қана ... ... ... ... үшін ғана
пайдалану керек.
Бақытсыз жағдайдың куәгері болған немесе жарақаттанушыны тауып алған
жұмысшы міндетті:
1. жарақаттанушы ... ... ... ... ... ... ... пунктіне жеткізу керек, ал оны жеткізу
мүмкін болмаған жағдайда дәрігерді оқиға орнына шақырады;
3. дәрігерлік пункт жоқ болған ... ... ... ... ... ... әр жұмысшысы алғашқы дәрігерге дейінгі көмекті
көрсетуге, жарақаттанушыны транспорттау әдістеріне, аптечканың құрамын және
орналасқан жерін білуге үйретілуі керек.
Улы және ... ... ... ... ... ... медикамент түрлерінен басқа ас содасының, бор және лимон ... ... ... ... ... тұзы ... ... және электро-қауіпсіздік.
Өндірістік, көмекші және тұрмыстық орындарда кәдімгі жарықтандыру 11-4-
79 ҚНжЕ-дің талаптарына сай келуі керек.
Күн жаққа қарайтын терезелер тіке күн ... ... ... ... ... және басқа да жарық
саңлақтарын материалдармен, жабдықтармен т.с.с бекітуге тиым ... ... ... ... ... ... ... керек
немесе фонарь астында кездейсоқ түсетін шыныдан сақтайтын металл тор ілініп
тұру керек. Шыныларды тазалау ... ... ... ету ... құрылғыларды пайдалану керек(саты, көпірше).
Қолдан жарықтандыру, электро-жабдықтар және сымдар.
Бөлмелер және жұмыс орындары, жұмыстарды қауіпсіз ... ... ... қамтамасыз етілу керек. Адамның қауіпсіз болу және
қозғалуы ҚНжЕ П-4-79, ҚНжЕ ... ... ... ... орындарын жарықтандыру кемінде 5 л.к. болу ... ... ... ... ... жарықты түсуіне байланысты 3 жүйеге: жанымен, жоғарыдан және
қиыстырылған болып бөлінеді.
Нормалық өлшем ретінде ... ... ... және ... ... (ТЖК) ... ... ішінде берілген нүктенің жарықталуының Е б.і. сол мезеттегі
сыртқы ... ... ... ... ... ... ... Еа қатынасымен, процентпен көрсетеді:
ТЖК = Е б.і. /Е а*100%
Мен есептегелі отырған Оңтүстік Қазақстан Ішкі ... ... ... ... ғимаратындағы «Техника қауіпсіздігі» бөлмесінің
табиғи жарықталу ... (ТЖК) ... ... = Е б.і. /Е а*100% 100% = 12,8 = ... ... ... ... = 2[Еа + (l2% Е а)+ (35%Ә Е а )+ (50:75% Е а ... 12% - ... ... ... - ... ... жағындағы қолхон түзету;
50% - жазда талдардың көлеңкесіне түзеті;
75% - қыста ... ... ... ... барлаулың құралдары.
Барлау жұмыстары үзіліссіз жүргізілуі - оның жоспарлары, жүйелі түрде
күндіз-түні, ... жер ... ... ... ... тез арада жүргізілуі, оның белгілі уақытта АҚ ... ... ... ... ... қарай тез арада штабтарға
жеткізілуі.
Барлауды жинақтылығы - болған жағдайды толық қамту. Барлау шынайлығы -
жағдай бірнеше ... ... ... мәліметтерді салыстыра
отырып, оның дәлдігіне жеткізіледі.
Бейбітшілік кездегі төтенше жағдайда:
... ... ... ... және ... да объектілер-
дің улы, радиоактивті заттармен ластанғанын бақылап, лаборато-
риялық талдаудан өткізіп отыру;
• табиғат дүлейіне не ірі апатқа ұшыраған аймақтың ... ... не ... ... ... ... анық-
тайды;
• елді мекенді көшіретін жағдайда жолдың, жол бойындағы құрылым-
дардың жайын, апатқа ... ... бар ... ... ... ... соғыс сипатын, жаппай қарып-жою қаруларын және
қару түрін, апат ошақтарын, химиялық қару жарылған зақымданудың
бар-жоғын, деңгейін, улы заттардың түсін ... ... ұшақ пен ... ... жүргізіледі. Бұл барлау
арқылы ядролық жарылыстың ортасын, бұл ... ... ... ... бұлттың жылжу бағытын, радиоактивті ... ... ... ... ... көлемін, сипатын белгі-лейді. ... ... ... ... ... аудандарды фотосуретке
түсіріп алады.
Теңіз, өзен су арқылы барлау. Мұндай ... ... ... ... ... жүргізіледі. Теңіз, өзен жағалауындағы
радиацияның деңгейін, улы заттардың концентрациясын, ... ... ... және ... да ... ... ... барлауға - азаматтық қорғаныстың күштері олардың барлаушылары
түгел қатыса алады. Бұл ... ... ... бекеттері, зертханалық
бақылаулар қатысады. Өз қызметін аяқтап шыққаннан кейін, оларға арналған
пунктке барып ... ... ... - ... ... радияациямен
ластанбаған ауданда болуы керек.
Радиоактивті заттарды сезіп, ... ... ... ... ... ... құралдар деп атайды. Бұл құралдар
арқылы радиоактивті заттардың түсе бастағанын, ... ... ... ... қанша ластанғанын анықтауға болады.
Жұқтырылған территорияда 6 сағ. ... ... ... ... аның ... ... ... анықтау.
Жарылыстан кейін 2 сағат өткен соң факультет территориясында радиация
деңгейі 60 ... тең ... ... ... ... ... 10
сағаттан кейін. Құтқарушылар 7 қорғаныс коэффициентпен жұмыс істеді.
Ең алдымен жарылыстан кейін 10 жэне 6 сағат ... соң ... ... формуламен анықтаймыз (жүмыстың басында немесе соңында):
Р1= Р0хК1t,
мұнда Р0-t0 уақытындағы сағат жаралысытан соң, ... ... - ... ... ... ... ... деңгейін
есептеу үшін коэффициент, ол келесідей формуламен есептеледі:
К1 = (t/ t0) -1,2 ; K10 = ... = 0,145; К16 = ... ... ... = 8,7 ... Р16 ... = 4,95 р/сағ.
Сәулелендірудің жалпы мөлшерін есептеу үшін мына формула қолда-нылады:
D = Pср xt/K осл ; Pср = (Pн tн +Pк tк ... Рн және Рк - ... басы мен ... ... деңгейі;
t - жұқтырылған территориядағы немесе жердегі тұрған ... ... ... мөлшерін мынадай формула бойынша есептеуге
болады:
D = 5х(Рн xt +Pк xtк )/Косл,
D = 5*(8,7*10-5*4,95*16)/7 = ... - ... ... ... 6 ... жұмысшылар мен
қызметшілердің алатын экспозициялық мөлшері.
6. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ... ... бұл ... ... деңгейде шешілуде.
Қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы үкіметінің
қаулылары мен қарарлары, ел ... ... мен ... ... олар іске ... ... ішінен Қазақстан
Республикасының 1997 жылғы 5 ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 наурыздағы «Атмосфералық
ауаны қорғау туралы» Заңын атап ... ... ... ... 2004 ... ... 2004-2015 жылдарға арналған ... ... ... ... ... ... ... Республикасының Президентінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы № ... ... ... мен ... ... үшін негізгі проблемалардың
бірі ол транспорт қүралдарының ескіруі, сатылудағы жанар-жағар майлардың
төменгі сапасы ... ... ол ... ортаның өте жоғары деңгейде
ластануына әсер етеді. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... аса ірі өнеркәсіп қалалары үшін
атмосфералық ауаның ластану деңғейі шамамен 13,6 құрайды.
Іштен жану ... ... ... ... ... ... ... пайдаланылған газдар мен картерлік газдардың және ... мен ... ... ... ... ... алатын орыны
ерекше. Улы газдардың негізгі бөлігі сыртқы қоршаған ортаға негізінен іштен
жану қозғалтқыштарының пайдаланылған ... ... Ал ... мен карбюратор мен жанармай багынен шығатын жанармай ... ... ... CnHm ... ... 45 ... ... Республикасында бұл проблема мемлекеттік деңгейде шешілуде.
Қоршаған ... ... ... ... Қазақстан
Республикасы үкіметінің қаулылары мен ... ел ... мен ... ... ... олар іске ... ішінен Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 шілдедегі «Қоршаған
ортаны қорғау туралы» Заңын, Қазақстан Республикасының 2002 ... ... ... ... ... ... ... атап өтуге болады.
Сонымен қатар 2004 жылы Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... бойынша
бағдарлама» қабылданып, ол Қазақстан Республикасының ... ... 3 ... № 1241 ... бекітілген.
Қазіргі кезде Қазақстанның Алматы, Шымкент, Семей сияқты ірі
қалаларында ауаның ластнауының 80 ... ... ... ... тиеді.
Ауа ортасының ластануы өте шиелініскен және тез ... ... ... табылады. Екінші дүниежүзілік соғыс біткелі бері тазаланбаған
түтінді ауаға шығарудың көлемі 2000 пайызға өсті.
Қоршаған орталық ластануына автомобиль көлігінің қосқан ... ... БҰҰ ... ... ... ... саны 2000 жылы 700
млн.асып түсті.
Дүниежүзілік автомобильдер паркі жылына шамамен 500 млн. тоннадай
жанар-жағар май ... және ... ... 300 ... ... соның ішінде 260 млн. тонна көмірсутегі тотығын, 40 млн. ... және 10 млн. ... азот ... ... ... жану қозғалткыштарының сыртқы ... ... ... газдарын сараптау нәтижелері көрсетіп ... ... ... ... ... улы компонештер болып, олардың негізгілері
6.1-кестеде келтірілген.
Күкірттің қос тотығы ... ... ... тек қана ... ... жанармай құрамында болса ғана болады /дизель отыны/.
.1.-кесте
Іштен жану қозғалтқыштарының пайдаланылған ... ... ... ... |
| ... % |
| ... ... |
| ... |қозғалтқышта |
| |Р |Р ... емес |N2 |74-77 |76-78 |
| | |NO2 |0,3-8 |2-18 |
| | |Н2О |3,0-5,5 |0,5-4,0 |
| | |СО2 ... ... |
| | |Н2 |0-0,05 | |
| |Улы |CO ... ... |
| | |NOX |0,8 ... |
| | |CnHm |0,2-0,3 ... |
| | ... |0,2 мг/м3 ... ... | ... |10-20 мг/мЗ |10 мкг/мЗ |
| | ... |0,-0,4 г/мЗ ... ... ... келтірілген іштен жану қозғалқыштарының пайдаланылған
газдарының құрамын сараптау ... ... ... ... ... ... ... жоғары.
Себебі олардың құрамындағы көміртек тотығының, азот тотықтарының және
көмірсутегілерінің пайыздық үлесі ... ... улы ... ... өміріне кері әсерін
тигізеді, тыныс алу жолдарының әртүрлі ауруларының пайда болуын көбейтеді,
әртүрлі қауіпті аурулардың пайда болуы мен ... ... ... ... ... ... транспортының әсерінен ластануын
азайту проблемасы шешу мәселесі - тек қана ... ... ... ... да өзекті мәселелерінің бірі болып табылады.
Дизельдік қозғалтқыштар сыртқы қоршаған ортаға негізінен ... бос ... аса көп ... ... бос ... өзі
аса улы емес.
Бірақ бос көміртегінің бөлшектері жұту мүмкіндігінің жоғары қабілетіне
ие бола отырып, ... ... улы ... соның ішінде
канцорегендік заттардың, бөліктерін алып жүреді. Бос ... ... ... үшып ... улы ... ... ... кері әсерін ұлғайтады.
6.2. «Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының
транспортының әсерінен ластануы.
«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының жүйелері арқылы ... ... ... ... ... ... олар ... мамандырылған аялдамалар салынған. Көше ... ... да атап өту ... Олар ... ... екі ... ... транспорт құралдарының қозғалысын қиындатады.
«Ленгір-Баянауылк» автомобиль жолының жүйелері қаланың аса ... ... ... ... ... Ол ... ... орталық бөлігі қаланың шеткі ықшам аудандарымен, өнеркәсіп
орындарымен байланыстырылған.
«Ленгір-Баянауыл» автомобиль ... ... ... ... қарқындылығы шамамен 2200 құрайды, бұл шама жобаланған ... ... (2000) 11 ... ... болып отырғанын атап оту
керек.
Бұлардың барлығы ... ... көше ... ... ... және ... қоршаған ортаға шығарылатын зиянды
заттардың мөлшерін кебейтеді.
ОҚО Ішкі Істер Департаменті Жол полициясы ... ... ... ... ... ... ... жүйелері арқылы
жылына шамамен 2900 автотранспорт құралдары отеді, ... ... ... ... ... дизельдік қозғалтқышты автомобильдер;
1000 газдық қозғалтқышты автомобильдер.
Қазақстан Республикасының статистика Агенттігінің мәліметтері бойынша
Шымкент қаласының орталық ... ... ... арқылы отетін
транспорт құралдары ... ... ... ... шамамен 580 тонна
әртүрлі зиянды заттар шығарса, ... ... 50 ... 10,4 ... - 89,о ... ... Ішкі Істер Департаменті Жол ... ... ... ... қаласының орталық бөлігіндегі ... 2005 жылы 3674 мың ... ... ... қоршаған ортаны
сақтау бойынша белгіленген ... ... ... ... 106229 ... ... талаптарға сай емес екендігі анықталды.
(6.2-кесте)
6.2-кесте
Жамбыл Ішкі ... ... Жол ... ... ... ... орталық бөлігіндегі жол-көше жүйелерінде 2007 жылы жургізілген
тексерулер нәтижелері
|Қозғалтқыш түрі |Тексерілгені, барлығы ... сай емес ... |3558750 |88968 ... |114975 |17246 ... |275 |15 ... |3674000 |106229 ... Атмосфералық ауаны ластағаны үшін төленетін төлемдер мөлшерін
анықтау
Атмосфералық ауаны ... үшін ... ... ... ... ... нормалар (МемСТ 17.2.2.03-87 және ... ... ... ... ... ... ... шығарылған зиянды
қалдықтар үшін төленетін төлемдер;
сыртқы қоршаған ортаға шығарылған зиянды ... үшін ... ... ... ... ... ... айыппүлдық
төлемдер.
Атмосфералық ауаны ластағаны үшін ... ... ... ... ... және оның ... байланысты болады.
Атмосфералық ауаны ластағаны үшін төленетін төлемдер ... ... ... және оның ... ... ... ауаны ластағаны үшін төленетін төлемдер мөлшері ... ... ... ... = (6.1)
мұндағы Р1 - ... ... ... ... үшін төленетін
төлемдердің меншікті көрсеткіші, теңге/ тонна (1000 м3).
Этилденген бензиндер үшін - РЭб = 25 теңге/ тонна;
Этилденбеген бензиндер үшін РНб =1,5 ... ... ... үшін Рдо = 4,0 ... ... - ... ... ішінде жүмсалған I- жанармайының мөлшері, тонна
(1000 м3).
Жанармайдың жылдық шығыны:
бензин - ВБ = 9964,5 тонна;
дизель отыны - Вд = 6898,5 ... - Вг = 876 ... - ... ... ... салдарынан ластану индексі 5
жылда бір рет анықталады. Тараз ... үшін ИЗА АT = ... = ... 1112082 ... ... ... ... шығарылған зиянды қалдықтар үшін белгіленген
нормалар талаптарына сәйкес келмеген жағдайда төленетін айыппұлдық төлемдер
мөлшері жұмсалатын жанармай түрі мен ... ... ... ... ... және ... байланысты анықталады.
Айыппұлдық төлемдер мөлшері мына формула бойынша анықталады
Ш = (6.2)
мұндағы S1 - ... ... I - ... ... үшін
төленетін айыппұлдық төлемдердің меншікті көрсеткіші, теңге/ тонна (1000
м3).
S1=4(l+П1/Пo)
мұндагы П1 тексеру барысында ... жану ... ... ... ... пайдаланылған газдарының улылық деңгейі талапқа ... ... ... құралдарының саны;
По - тексерілген барлық автотранспорт құралдарының саны;
Шымкент Ішкі Істер Департаменті Жол ... ... ... ... қозғалтқыштар үшін - П0=3558750 және П1= 88968;
Дизельдік қозғалтқыштар үшін - П0=3558750 114975 және П1= 17246;
Газдық қозғалтқыштар үшін - П0=275 және П1= ... ... ... ... ... үшін – SБ= 4 (1+88968/3558750) =4,1 теңге/ тонна;
Дизель үшін – SД= 4 (1+17246/114975) =4,6 тенге/ тонна;
Газ үшін – SГ= 4 ... =4,2 ... ... ... ... отраға шығарылған зиянды қалдықтар үшін
белгіленген нормалар талаптарына ... ... ... ... ... мөлшері
Ш= 4,1x9964,5x4,0+4,6x6898,5x4,0+4,2x876x4,0=286933,8 теңге
Сыртқы қоршаған ортаға шығарылған зиянды қалдықтар салдарынан ... ... ... ... ... ... ... УА + Ув + Уп (6.3)
мұндағы УА атмосфераны ластаудан келетін шығындар;
Ув - суды ластаудан келетін ... - ... ... заттармен ластаудан келетін шығындар. Атмосфераны
ластаудан келетін шығындар мөлшері
УА=К1 К2УаМа ... К1 - ... ... орналасуын ескеретін коэффициент,
К1 = 2,0;
К2 - ластау көзінің биіктігін ескеретін ... ... - 1 ... ... ... атмосфераға шығарылуынан келетін меншікті
шығын, теңге/ тонна. Ушан =120 тенге/ тонна;
Усо = 70 теңге/ тонна.
MA - атмосфераға шығарылатын заттың ... ... ... ... Mso= 104,4 тонна; МспНт=87 тонна; МNOX=69,9 тонна; Сонда
УА=2х1,5х(120х69,6+70х216+160х87,9+250х58+150х104,4)=212106 теңге
Суды ластаудан келетін шығындар
Ув=УвМв ... ув - 1 ... ... затты суға тастаудан келетін меншікті шығын;
Мв - суға тасталатын зиянды заттардың массасы, ... ... ... =18 ... тонна ластаушы затты суға тастаудан келетін меншікті шығын:
ув=144КА ... ... лас ... ... су ... ... ... Қазақстанның су шаруашылықтары үшін К=1,0
А коэффициенті тасталушы зиянды қалдықтың салыстырмалы ... ... ... ... үшін А=0,05, ал ... ... ... теңге/тонна;
У спНт = 1441,0x20=2880 теңге/тонна.
Табылған бұл сандарды жоғарыдағы 5-формулаға қоятын ... ... ... ... ... тастаудан келетін экономикалық шығындар
Уп=УпgМп ... уп - 1 ... ... ... ... тастаудан келетін меншікті
шығын;
Уорг =3 теңге/тонна, ут=4 теңге/тонна.
Мп - топыраққа тасталатын ... ... ... ... ... тонна; Мт =208 тонна.
g - жер ресурстарының бағалылығын ескеруші коэффициент, g=0,7
Осыдан келіп
Уп=0,7хЗх105+0,7х4х 208=802,9 теңге
Бұл шамалардың ... ... ... ... ... ... ... бөлігіндегі жол-көше жүйелері
арқылы өтетін транспорт құралдарының ... ... ... ... ... келетін экономикалық шығындар 2650118,86 теңгені құрайды.
6.4. «Ленгір-Баянауыл» автомобиль ... ... ... ... арқылы өтетін транспорт құралдарының сыртқы
қоршаған ортаға тигізетін зиянды әсерін кеміту ... ... ... да ... экологиялық ақуалын жақсартуға
көп септігін ... ... ... ... ... ... ... ағаштар мен әртүрлі өскіндер оқтын-оқтын жаңартылып
отырылуы тиіс.
Автомобильдердің ... ... ... тағы ... жолы - ол ... ... ... жағдайы мен пайдалану
жағдайларын жақсарту бойынша кеденді ... ... және ... іске
асыру. Сонымен қатар әртүрлі нейтрализаторлар мен катализаторлар қолдану да
тиімді нәтиже берер еді.
«Ленгір-Баянауыл» автомобиль ... ... ... бағыттық
жолаушылар тасымалдау транспортының көптеген бағыттары өтеді, олар ... ... ... ... Көше бойларындағы көптеген
автотұрақтарды да атап өту қажет. Олар негізінен көшенің екі ... ... ... ... ... ... ... жолының жол-көше жүйелері арқылы өтетін
транспорт құралдарының сыртқы қоршаған ортаға тигізетін әсерін кеміту және
осы ауданның экологиялық ахуалын ... үшін ... ... ... ... ... движение) ұйымдастыру көше
қиылыстарындағы транспорт іркілістерін азайтып, тиісінше ... ... ... ... ... ... ... мөлшерін
азайтуға мүмкіндік береді. Көше бойларындағы автобус ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық
көліктің іркілістерін азайтады және уақыт үнемдеумен қатар ... ... де ... ... ... қарастырып отырған автомобиль жол бөлігіндегі жол-есөлік
оқиғаларының жалпы экономикамызға ... ... сол ... ... ... іс-шаралар тиімділігі анықталады.
7.1. Берілген автомобиль жолында болған транспорт оқиғаларын талдау.
Жобада қарастырылып отырған берілген автомобиль жолының ... 18 ... ... жол ... соңғы 5 жылдарда орын алған жол-көлік
оқиғаларының саны, себептері және оқиға ... ... ... ... 7.1-кестеде келтірілген.
Кесте-7.1.
|№ |Аталуы | | ... ... |60 |4 |84175 ... ... |14 |0,23 |1 612 000 ... 1 ... ... келетін экономикалық жалпы шығындары:
Ш1ЖКО=21060+0,45*84175+0,09*1612000=21060+14889,375=169953 тенге
Шжалпы=В-Ш1ЖКО=142*169953=24133326 теңге
Ш1ЖЫЛ= Шжалпы/5=24133326/5= 4826665 ... ... ... ... іс-шараларына күрделі
салымдар.
Бұл бөлімде қарастырып отырған берілген КЖТ қозғалыс қауіпсіздігін
арттыру үшін ... ... ... ... берілген іс-шараларға
жұмсалатын күрделі салымдар анықталады.
Күрделі салымдар әр іс-шара бойынша іріленген көрсеткіштер арқылы жеке
есептеліп қосылады.
Жобада ... ... ... ... ... ... олар ... болады:
Жол белгілерін орнату;
Берілген КЖТ қиылысындағы бағдаршамдардың цикл ... Жол ... ... және ... Берілген КЖТ көшелерінің қиылысындағы жасалынатын іс-шаралардың
жұмыс көлемі:
мұндағы: R1 –кейінгі ... ...... бұрылу радиусы
Sжалпы =S1б *=9,9*5 =49.5м2
Күрделі салымдарды анықтаудағы ... ... 7.3- ... ... ... ... 7.3.
|№ |Іс-шаралардың аталуы |өлшем ... ... ... |
| | ... ... ... құн|
| | | | ... | |
|1 |Жол ... ... |Дана |16 |106000 |24000 |
|2 ... ... ... |1 |103000 |103000 |
|3 ... КЖТ ... |М |10 |11600 |116000 |
| ... | | | | |
| ... кеңейту | | | | |
|4 |Жол ... салу |М |500 |42 |21000 |
|5 ... ... және ... |1 |16000 |16000 |
| ... | | | | |
|6 ... | | | |360000 ... ... ... ... жол-көлік оқиғалары
шығындарының қысқаруы.
Мұнда қарастырып отырған жол-көлік оқиғаларының саны ... ... ... ... ... ... ... Олардың және шетелдік мәліметтерге сүйене ... ... ... ... ... ... саны неше пайызға
төмендететіні келісі кестеде ... ... ... ... 7.4.
| | | | ... ... ... |ЖҚО ... |ЖКО шығынының |
| | ... ... |
| | | ... |
|1 |Жол ... ... |0,621 |0,36 |
|2 ... КЖТ ... ... |0,663 |0,15 |
| ... цикл ... ... | | |
|3 ... КЖТ көшелер қиылысындағы |0,165 |0,58 |
| ... ... | | |
|4 |Жол ... салу |0,637 |0,53 ... қауіпсіздігін арттыру үшін бірнеше іс-шара қарастырылып
жатқандықтан, ... ... ... ... ... (төмендету)
коэффициенті келесі формуламен анықталады:
Мұндағы: 1 -бірінші іс-шараны ... ... ЖКО ... ... ... іс-шараны енгізгеянен кейінгі ЖКО ... ... - ... ... ... кейінгі ЖКО санының төмендеу
коэффициенті;
4-төртінші іс-шараны енгізгеннен кейінгі ЖКО санының төмендеу
коэффициенті.
= 1 - (l - ... - 0,62 lXl - 0,165X1 - 0,637) =
= ... = ... ... кейінгі жол-көлік оқиғаларының азаюын келесі
формуламен анықтаймыз:
Мұндағы: B1 - қозғалыс қауіпсіздігіне ... ... ... ... ... ... - ... алынатын уақыт мерзімі, жыл;
Nдей - іс-шараларды енгізгенге дейінгі қозғалыс ... ... - ... ... ... қозғалыс қарқындылығы,
авт/тәулік.
Сонда іс-шараларды енгізгеннен кейінгі 1 ... ... саны В2- ... ... ... кейінгі жол-көлік оқиғалардың төмендеу
коэффициентін анықтау ... = ... ... ... ) (1-КШТ4 ) (1-КШТ5 ).
Мұндағы: КШТ1 -бірінші іс-шараны енгізгеннен кейінгі ... ... ... ... ... енгізгеннен кейінгі ЖКО
шығынының төмендеу ... - ... ... ... кейінгі ЖКО
шығынының төмендеу коэффициенті.
КШТ4 - төртінші іс-шараны енгізгеннен кейінгі ЖКО
шығынының ... ... - ... ... ... ... ... төмендеу коэффициента
КШ.Т =1-(1-0,15)(1-0,36)(1-0,42)(1-0,58)(1-0,53)=
=1-0.85*0.64*0.58*0.42*0.47=1-0.062=0.93.
Енді іс-шараларды енгізгеннен кейінгі жол-көлік оқиғалардан ... ... ... ... * КШТ = 4826665 • 0,93 = ... ... тиімділігін анықтау.
Енгізілетін іс-шаралар тиімділігін анықтау үшін ... ... ... ... ... ... өзіндік қ9нның төмендеуі ... ... ... ... экономикалық табыс келесі формуламен анықталады:
Ш = Ш1-Ш2
Ш = 4826665- 4488798 = 33766тенге
Қозғалыс ... ... ... ... ... ... К- барлық іс-шараларға жүмсалған күрделі салымдар, тенге.
ТӨТ=360000/337866=1,1 жыл
Күрделі салымдардың тиімділік коэффициенті:
Э = 1/ ТӨТ
Э=1/1,1=0,9.
Жылдық экономикалық тиімділік:
ЭЖ=Ш1-ЕН*Ш2;
Эж = ... = 415334 ... ... ... ... ... құрастырамыз:
Кесте 7.5.
Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер.
| |Көрсеткіштердің аталуы |Көрсеткіштер |
| | ... ... ... ... |
| | ... | |(+), (-) ... қарқындылы-ғы, |2200 |2200 |- |
| ... | | | ... ... |18 |18 |- |
| ... км. | | | ... |142 |114 |-28 |
| ... саны (ЖКО) | | | ... келетін шығын, |4826665 |4488798 |-337866 |
| ... | | | ... ... |- |360000 |- |
| ... ... | | | |
| ... тенге | | | ... ... |- |415334 |_ |
| ... ... | | | ... уақыты, жыл |- |1,1 |- ... ... |- |0,9 |- ... КЖТ ... ... іс ... ... өзгертулер
енгіздік. Бұл көшеде іс – ... ... ... жол – ... саны 142 еді. Біз жүргізген іс – шаралардан кейінгі жол ... ... саны 114-ке ... ... ... экономикалық
тиімділігі Э = 0,9. Іс-шараларды енгізгеннен кейінгі күрделі ... ... 1,1 жыл. Осы ... ... бұл жол учаскесіндегі
жүргізген іс-шараларды тиімді деп ... ... ... ... ... облысының «Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолында жол
жағдайларының қозғалыс қауіпсіздігінің әсерін зерттеу және ... ... ... ... ... ... Сымтетік: 51-61-84
4. Бизнес-жоспар жасаған: Аликулов Н.Т.
5. Бизнес саласы: Жол қозғалысын ұйымдастыру.
6. Қызметтің негізгі түрі: Қозғалыс қауіпсіздігі қызметінің жұмысын
ұйымдастыру.
7. Жұмыстың басталу ... 2007 ... ... Бизнес—жоспар 1 жылға есептеліп жасалынған.
2.Түйін
Ленгір қаласындағы «Жол пайдалану ... ... ... ... ... ... Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан өз
дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты 2006 ... ... ... атап ... ... ... ... мақсаты еуразиялық көлік жүйесіне кіріу болып қала ... ... ... ... ... ... мен тұрғындардың
тасымалдауға деген сұраныстарын өз ... ... әрі ... оның ... ... ... және ... арттыру болып табылады.
Қазіргі уақытта жыл сайын Қазақстан ... ... 12-15 ... ... ... ... ... жыл сайын 2,5-4,0
мың адам өмірі қиылып, 13-14 мың адам ... дене ... ... ... проблема - қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі,
бүгінгі күннің басты талабы болып отыр. Жол - транспорт ... ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз етуде жол ... ... ... ... мен ... транспорт
департаменттерінің қозғалыс қауіпсіздігі қызметтерінің алатын орны ерекше.
Автотранспорт мекемелерінің қозғалыс қауіпсіздігі қызметі ... да ... ... жол ... ... ... ... оқиғаларының алдын-алу, қозғалыс ... ... ... іс-шаралар белгілеп, оны жүзеге асырады.
Алға қойған мақсаттарға жету үшін 380000 теңге қаражат жұмсалуы тиіс.
Қаражат төмендегі іс-шараларға жүмсалады :
1)Жол белгілерін ... ... КЖТ ... бағдаршамдардың цикл ұзақтығын
өзгерту;
3) Жол таңбасын орнату және ... ЖТО ... ... ... ... ... ... көрсеткіштері
|№ |Көрсеткіштердің аталуы ... ... |
|1 |ТҚК және ... кететін |тенге |3423806 |
| ... ... а) ... | | |
| |б) ... ... ... ... |7200000 |
| |в) ... ... ... ... |1265626 |
| |г) ... теңге |тенге |3865413 ... ... ... басты мақсаты жол - ... ... алу және ... ... ... тиімділігін
арттыру бағытындағы жұмыстарды ұйымдастыру болып табылады.
Барлық автотранспрт мекемелеріндегі сияқты «Жол пайдалану басқармасы»
мекемесі қозғалыс ... ... ... ... ... ... мына ... шаралар кешенін іске асыра отырып, жол
- транспорт оқиғаларының санын кемітеді және ... ... ... ... жол-транспорт оқиғаларын және жолда жүру ережелерін бұзу
фактілерін анықтау, олардың ... және ... ... ... ... ... жол -транспорт апаттарынсыз жұмыс
істеуін қамтамасыз ету бойынша ұйымдастыру - ... ... және ... іске ... ... жүргізушілермен тәлім-тәрбие жұмыстарын жүргізу және ... ... ... ... ... қауіпсіздігі инженері:
Қызметкердің аты - жөні - Керімбеков Қайрат Жасы - ... ... ... «2» м/а, 12 ... 6-12-75;
Оның қазіргі атқарып жатқан қызметі: Қозғалыс қауіпсіздігі инженері,
келешекте - «Жол ... ... ... ... қозғалыс
қауіпсіздігі бойынша орынбасары.
Бүгінгі күнгі жалақысы - 25000 теңге, келешекте 35000 ... ... ... ... ... 12 жыл, ... ... Ленгір қаласындағы
автотранспорт мекемелеріндегі әртүрлі қызметтерде - 6 жыл.
Қызметкерлер үшін «Жол пайдалану басқармасы» мекемесі тарапынан жұмыс
нәтиелеріне орай ... ... ... демалысының алдында емделу-
әлеуметтік көмек және қала аумағындағы транспорт құралдарында тегін жүру
мәселелері мен ... ... ... ... ... қамтамасыз ету мақсатында жеңілдетілген
ипотекалық несие алу мүмкіндіктері бар.
Мекемедегі жаңадан жұмысқа алынған ... ... ... ... ... ... мамандарға үйрену үшін тапсырылады.
Жүргізушілер ... ... ... ... ... ... ережелері талаптары бойынша тоқсан сайын тексеруден өткізіліп
тұрады.
Сонымен қатар ... ... ... мамандармен толықтыру үшін
М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Көлік және ... ... ... ... жолға қою үшін келіссөздер жүргізілуде.
4. Қызметтің сипаттамасы
Автотранспорт мекемесінің ... ... ... ... ... ... ... бойынша тиісті кешенді ... ... ... орын ... ... ... ... ұйымдастырады және тиісті деңгейде кінәлі азаматтарға жаза
қолдану туралы мәселе ... ... Жол ... ... ... барлық тіркелген жол-транспортоқиғаларының 65-70 % ... орын ... ... ... ... ... ... міндеттерді іске асыруда мекеменің қозғалыс қауіпсіздігі қызметі
жергілікті Жол полициясы бөлімдерімен тығыз байланыста жұмыс атқаруы қажет.
5. Маркетинг жоспары
Ленгір қаласының ... күрт ... жаңа ... үй ... ... қала аумағының кеңеюіне байланысты тасымалдауға деген
сұраныс пен азаматтардың жеке меншігіндегі транспорт қүралдарының санының
артуы бұл ... ... ... бұрынғыдан да арттырады.
Белгіленген жұмыстарды іске асырып, алға қойған мақсаттарға жету ... ... ... ... ... ... мен ... болдырмау бойынша
жүргізілетін іс-шаралар кешені қала көшелеріндегі жол жүру ... ... ... жоғарылайды және апаттылық ... ... ... ... ... 30-дан астам әртүрлі
мекемелер мен кәсіпорындар жолаушылар ... ... ... ... ... ... ... тіркелген көлік құралдарының саны
100 мыңға жақын.
Осы қызмет түрі бойынша ... ... ... ... бола алады. Бірақ «Жол ... ... ... ... ... ... меқсаттардың орындалуы үшін атқарылатын жұмыстарға кететін
шығындар бизнес-жоспардың 6-бөліміндегі «Күрделі салымдардың ... ... ... ... «Жол ... басқармасы» мекемесінің өз
балансында жеке әкімшілік тұрмыстық ғимараты мен өндірістік ғимараты ... ... ... ... ... ... мен ... мекеменің өз есебінен сатып алынған.
Жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру үшін мына төмендегідей ... ... ... ... кестесі
|№ |Іс-шаралардың аталуы |өлшем |Жұмыс |Жұмыс t ... |
| | ... ... ... ... |
| | | | ... |құн |
|1 |Жол ... ... ... |8 |6000 |240000 |
|2 ... орнату |Дана |1 |103000 |103000 |
|3 ... КЖТ ... |М |10 |11600 |116000 |
| ... | | | | |
| ... ... | | | | |
|4 |Жол ... салу |М |500 |42 |21000 |
|5 ... ... және ... |1 |16000 |16000 |
| ... | | | | |
|6 ... | | | |380000 ... ... ... ... «Жол ... басқармасы» мекемесі
есебінен бөлінеді.
Сонымен 1 жылда жол-транспорт оқиғаларының салдарынан келетін жалпы
экономикалық шығындар
Ш1 = [ 110 ( 21060 + 0,45х 84175 + 0,09 х 1612000 ) ] / 5 ... ... ... ... отырған іс-шаралар:
1. Шымкент қаласындағы «Жол пайдалану басқармасы» ... ... ... ... Транспорт құралдарының және жаяу жүргіншілер ... ... ... ... ... ... ... жол қозғалысын реттейтін
техникалық құралдарды орнату.
8.Қаржылық жоспар
Осы бизнес ... ... ... ... ... ... ... мекемесі жолаушыларды тасымалдау автотранспорт
кәсіпорны жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ... ... ... ... ... арттыру шараларын енгізгеннен
кейін қысқарады деп күтілуде.
Жол-транспорт оқиғаларының санының қысқаруынан олардың ... ... ... жағдайда жол-транспорт ... ... ... ... ... жол-транспорт оқиғаларының
шығындарының қаншалықты қысқаратынын анықтауға болады. Ол үшін ... ... ... ... есептеп алу керек.
К Т.Ш= 1-[(1-к1)(1-к2)(1-к3)...(1-кп)],
К Т.Ш = 1 - [ (1 - 0,13) х( 1 - 0,13) х( 1 - 0,098)х (1 - 0,031) х( 1
- ... ... = ... іс-шараларды енгізгеннен кейін жол-транспорт оқиғаларының
шығындары мынаған тең болады
Ш2 = Ш1 хкт.ш. = 3738966 х 0,93 = 3477238 ... ... ... ... үшін ... ... қажет. Табыс түрінде пайда, өзіндік қүнның төмендеуі немесе
шығындардың қысқаруы қарастырылады. Біздің жағдайда экономикалық табыс жол-
транспорт оқиғаларының шығындарының ... ... ... ... ... ... анықтаймыз
теңге
9.2-кесте
Қаржылық жоспар
|Көрсеткіштер ... ... |
| ... ... ... ... ... шығындары, |3738966 |3477238 ... | | ... ... ... ... |- |380000 ... экономикалық тиімділік, теңге |- |321738 ... ... | |261728 ... ... ... | | ... ... ... ... «Жол ... басқармасы»
мекемесінің қозғалыс қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... жол-транспорт оқиғаларының саны 21-ге азайып,
жол-транспорт оқиғаларының шығындары 261728 теңгеге қысқарып отыр. Яғни,
ұсынылып отырған іс-шаралар ... ... ... ... ... ... тұрғындарының күрт өсуі, жаңа түрғый үй мөлтек
аудандарының ... қала ... ... ... ... ... пен азаматтардың жеке меншігіндегі транспорт қүралдарының санының
артуы бүл саладағы жүмыстардың маңызын бұрынғыдан да ... ... ... ... ... ... ... түспейтіндіктен бұл қызметке деген сұраныс ... ... жоба ... Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолында жол
жағдайларының қозғалыс қауіпсіздігінің ... ... және ... ... ... ... ... сегіз бөлімнен тұрады: «Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының
технико-экономикалық негіздеу; жол ... ... ... ... «Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының өткізу мүмкіндігін талдау;
тіршілік ... ... ... ... ... ... бөлім,
бизнес жоспарлау. Бірінші бөлімінде берілген көше-жол тораптарында ... ... ... ... ... ... ... жасалған.
Талдама жылдар, айлар, апта күндері, тәулік уақыты және ЖКО түрлері ... ... ... ... ... ... жол ... жақсарту іс-шаралары ұсынылған.
Үшінші бөлімде берілген автомобиль жолындағы транспорт және ... ... ... ... ... ... ... мүмкщдігінің есептех жұмыстарын
жүргіздік.
Бесінші ... ... ... және ... ... жол ... ... әсер ету қасиеттері белгіленді. Осы
тәртіптерді сақтау ережелері жүргіншілердің өміріне және ... ... ... ... жасалынды.
Алтыншы бөлімінде берілген жолдың ... ... ... ... ... ... ... заттар
қоршаған ортаға және адам денсаулығына әсер етуден ... ... ... ... ... ... есептеулер жасалған. Мұнда ұсынылып
отырған іс-шараларды енгізуден алынатын экономикалық ... ... ... ... мерзімі анықталған.
Сегізінші бөлімінде жасалынған іс-шараларға бизнес ... ... ... жасалынды.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. «Автомобильные перевозки и организация дорожного движения»:
Справочник. ... с ... ... / В.У. ... Л. ... и ... : ... 1981 - 592 стр.
2. «Анализ дорожно-транспортных ... : ... / ... В.П., Камлин В.Б. - М. :ВНИИБД МВД, 1980 - 79 стр.
3. «Анализ дорожно-транспортных происшествий» Колинз Д., Моррис Д.-
М. : ... 1992 - 98 ... ... ... на ... ... / ... Г.И.
- М.: Транспорт, 1986 - 215 стр.
5. «Безопасность движения автомобильного транспорта» / Боровский Б.Е.
- Л.: ... 1984 - 304 ... ... ... ... и организаций дорожного
движения» : Сборник научных ... / ... B.C., ... В.А., ... и ... -М.: ... МВД, 1978 - 125 стр.
7. «Дорожные условия и безопасность ... / ... В.Ф. - ... 1992 - 288 стр.
8. «Знаки и указатели на автомобильных дорогах» / ... В.П., ... - М.: ... 1974 - 128 ... ... дорожные. Общие технические требования» ГОСТ 10807 - 86.
Издание: март 1985г.
10. «Краткий автомобильный справочник НИИАТ» - М.: Транспорт , 1985
- 220 ... ... ... ... от ... транспортных
происшествий» - М.: ВНИИБД МВД, 1990 -30 стр.
12. «Организация дорожного движения» / Клинковский Г.И. - М.:
Транспорт, 1982 - 240 ... ... ... ... ... 1999-80 ... ... безопасности дорожного движения» /М.: ВНИИ БД МВД,
1985-75 стр.
15. «Пропускная способность автомобильных дорог» / ... ... В.В. -М.: ... 1988 - 152 стр.
16. «Справочник инженера дорожника» / ... А.П. -М: ... ... ... по технике безопасности» / Долин Л. А. - ... 1987 - 200 ... ... ... ... ... движения» / Кременец
Ю.А. -М.: Транспорт, 1990 - 255 стр.
19. «Управление транспортным потоком в городах» / Каниталов В.Г. ... 1985 - 94 ... ... ... ... средств» / Дъяков А.Б.,
Игнаиов Ю.В., Кошин Е.П. - М.: ... 1989 - 128 ... ... ... ... ... безопасность
дорожного движения» / Аксенов В.А. - М.: ВНИИБД МВД, 1982 - 36 стр.
-----------------------
Жол қозғалысын ұйымдастыру бойынша ... ... ... ... және оның ... деңгейі туралы
мәліметтерді жинақтау
Жол – көше жүйелеріндегі жол – транспорт оқиғалары шоғырланған ... ... ... ... ... ... ... бойынша шараларды жобалау және
экономикалық негіздеу
Жол қозғалысын ұйымдастыруды жетілдіру бір жерге шоғырланған және кешенді
шараларын іске асыруға ...... ... орнында, қозғалыстың кептелуі кезінде,
көпшілік ... ... ... жол қозғалысын ұйымдастыруға
шұғыл өзгерістер енгізу

Пән: Транспорт
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 58 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Автомобильдердің электротехникалық және электрондық жабдықтары" -курсы мазмұны және әдістемесі51 бет
: автомобиль жолдарының жабындарын қалпына келтіру және жөндеу машиналары мен жабдықтары3 бет
«Автомобиль жолдарын жобалау кезіндегі қауіпсіздік талаптары» техникалық регламенті24 бет
«Автомобиль тасымалдары» пәнінен курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар22 бет
«Автомобильдердің рульдік басқару жүйесіндегі күшейткіштер»20 бет
«Автомобильдердің электр жабдықтары»31 бет
«Алматы-Гүлшад» автомобиль жол бөлігінің құрылысын жобалау59 бет
«Арай» ЖШС-нің технико-экономикалық сипаттамасы31 бет
«Халықаралық автомобиль тасымалдары»12 бет
«Ұлы Жібек жолының – Қазақстан туристік экскурсияны жандандыру мен дамытудағы маңызы»65 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь