Қазақстан Республикасында халықаралық құқықтық шарттарды реттеудің құқықтық аспектілері

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

I Бейбіт келісім жасаудың бірден бір құралы халықаралық шарт

1. Халықаралық шарттар құқығының қалыптасу тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
2. Халықаралық шарттар құқығының табиғаты және халықаралық шарттардың жасалутәртібінің маңыздылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...10
3. Халықаралық шарттарды жасаудың негізгі сатылары ... ... ... ... ..14

II Халықаралық шарттардың атқаратын рөлі

1. Әрекет етуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
2. Тоқтатылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34
3. Жарамсыздығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38

Библиография ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..41
Халықаралық шарт дегеніміз – екі немесе одан да көп халықаралық құқық субъектілерінің ортақ құқықтары мен міндеттері белгіленген жазбаша түрдегі келісімі. Халықаралық шарт ортақ келісім документі болғандықтан, оның мәтінінің төменгі жағында шарт жасасып отырған жақтардың қолдары мен мөрлері тұрады. Кейбір жағдайда шарттар ауызша түрде жүзеге асады. Ондай шарттарды джентльмендер келісімі деп атайды.
Халықаралық шарттардың құқығы осы заманғы халықаралық құқықтың негізгі салаларының бірі, ол халықаралық құқықтың барлық құқықтық нормаларымен, институттарымен және салаларымен тығыз байланысты болып табылады. Бұл сала осы заманғы халықаралық құқықтың қызмет тәртібін, шарттық нормаларды жасау тәртібін, олардың жарамдылығын, әрекет ету, тоқтату рәсімдерін, өзіне жүктелген міндеттемелерді орындамаудың құқықтық салаларын айқындайды. Шарттық құқықтың мұндай басымдылық рөлі оның реттеу обектісінің ерекшелігімен, осы заманғы халықаралық қатынастардағы маңызымен, сондай-ақ халықаралық шарттар құқықтарының қайнар көздерінің өзгешелігімен айқындалады. Халықаралық шарттың өзі халықаралық шарттар құқығының негізгі қайнар көзі; әдеттегі ғана емес, сонымен бірге шарттық ережелерді де өзгерту құралы; халықаралық жария құқықтың барлық салаларында халықаралық құқықтың маңызды жаңа нормаларының жасалуына мүмкіндік береді. Құқықтың осы саласының құрылымында, мазмұнында болып жатқан өзгерістердің халықаралық құқықтың басқа салаларының мазмұнынан көрініс табары сөзсіз. Бұл аталғандар халықаралық жария құқықтың осы заманғы жүйесінде халықаралық шарттар құқығының ерекше орын алатынын көрсетеді.
Шарттарды орындауды қамтамасыз етуде халықаралық ұйымдар үлкен рөл атқарады, өйткені оның органдары қатысушы мемлекеттердің өз міндеттерін орындауды бақылау құзыретіне ие. Одан бөлек шарт тараптарын орындауды қамтамасыз етуге халықаралық жауапкершілік институты өз үлесін қосады.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жыл 30 тамыз.
2. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона «О порядке заключения, исполнения и денонсаций международных договоров Республики Казахстан». от 12 декабря 1995 г.
3. «Халықаралық шарттар құқығы» туралы 1969 жылғы 23 мамырдағы Вена конвенциясы.
4. «Халықаралық ұйымдар арасындағы немесе халықаралық ұйымдар мен мемлекеттер арасындағы халықаралық шарттар құқығы» туралы 1986 жылғы Вена конвенциясы.
5. «Мемлекеттердің құқыққа иеленушілігі» туралы 1978 жылғы Вена конвенциясы.
6. Указ Президента Республики Казахстан «О вопросах реализаций международных договоров Республики Казахстан и договоренностей, достигнутых в ходе встреч и переговоров на высшем и межправительственном уровнях », от 9 апреля 1996 г.
7. Регистрация и опубликование договоров и международных соглашений, правила для введения в действие статья 102 Устава ООН. Резолюция Генеральной Ассамблеей ООН, от 14 декабря 1946 г.
8. Соглашение об информационном обеспечении выполнения многосторонних соглашений. Москва, 24 сентября 1993 г.
9. Соглашение об информационном обеспечении межгосударственных договоров и соглашений в области экономического и социального развития Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан. Алматы, 8 июль 1994 г.
10. «Нормативтік құқықтық акт» туралы заң.

Ғылыми әдебиеттер

11. Құлжабаева. Ж. О. «Халықаралық жария құқық» Алматы, 2003 ж.
12. Сарсембаев. М. А. «Международное право» Алматы, 1999 г.
13. Лукашук. И. И. «Международное право» Москва, 1997 г.
14. Колосов. Ю. М. Кузнецов. В. И. «Международное право» Москва, 1998 г.
15. Колосов. Ю. М. «Международное право» Москва, 1998 г.
16. Бекяшева. К. А. «Международное публичное право» Москва, 1999 г.
17. Талалаев. А. Н. «Право международных договоров: договоры с участием международных организаций» Москва, 1989 г.
18. Лукашук И. И. «Разработка проекта международного договора» Саратов, 1957 г.
19. Каламкарян Р. А. «Фактор времени в праве договоров» Москва, 1989 г.
20. Токаев. К. К. «Сборник документов по международному праву» I том. Алматы, 1998 г.
21. Ульянов Н. Н. «Общие многосторонние договоры в современных международных отношениях» Киев, 1981 г.
22. Игнатенко. Г. В, Титунов. О. И. «Международное право» Москва, 1995 г.
23. Лукашук И. И. «Стороны в международных договорах» Москва, 1966 г.
24. Хан. Г. Б, Маханова. Қ. А. «Халықаралық құқық» Алматы, 2003 ж.
25. Тункин. Г. И. «Международное право» Москва, 1982 г.
26. Черныченко. С. В. «Международное право: современные теоретические проблемы» Москва, 1993 г.
27. Даниленко. Г. М. «Обычай в современном международном праве» Москва, 1988 г.
28. Лукашук. И. И. «Источники международного право» Киев, 1966 г.
29. Котов. А. К. «Конституционное верховенство и международные договоры. Правовые реформа в Казахстане» Алматы, 2003 г.
30. Лукашук И. И. «Право на участие в международных договорах» СГП, 1985 г.
31. Евинтов В. И. «Особенности составления разноязычных текстов современных международных договоров» СЕМП, 1979 г.
32. Тихомиров. Ю. А. «Публичное право» Москва, 1995 г.
33. Брагинский. М. И, Витрянский. В. В. «Договорное право» Москва, 2001 г.
34. Кечекьян. С. Ф. «О Понятий источника право» Москва, 1946 г.
35. Филимонова. М. В. «Источники современного международного право» Москва, 1987 г.
36. Лукашук И. И. «Структура и форма международных договоров» Саратов, 1960 г.
37. Шестаков. Л. М. «Императивные нормы в системе современного международного право» Москва, 1987 г.
        
        ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ФАКУЛЬТЕТІ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ КАФЕДРАСЫ
БІТІРУ ЖҰМЫСЫ ... ... ... ... шарттарды реттеудің құқықтық аспектілері
Орындаған: Мукамеден Д.
4-курс ХҚ-33 тобы студенті
Ғылыми жетекші: Тойшыбеков А .С. ... ... ... ... ... М.С.
___________________________
«___»________________ 2007ж.
Алматы, 2007
Жоспар
Кіріспе……………………………………………………………………............. 3
I Бейбіт келісім жасаудың бірден бір құралы халықаралық шарт
Халықаралық шарттар құқығының қалыптасу ... ... ... ... ... және ... ... жасалутәртібінің маңыздылығы...........................................10
Халықаралық шарттарды жасаудың негізгі сатылары ..................14
II Халықаралық шарттардың ... ... етуі ... ...
Жарамсыздығы.........................................................................................36
Қорытынды ........................................................................................................38
Библиография .................. ..................................................................................41
Кіріспе
Бітіру жұмысының өзектілігі. Халықаралық шарт дегеніміз –екі немесе одан да көп ... ... ... ... ... мен міндеттері белгіленген жазбаша түрдегі келісімі. Халықаралық шарт ортақ ... ... ... оның мәтінінің төменгі жағында шарт жасасып отырған жақтардың қолдары мен мөрлері тұрады. Кейбір жағдайда ... ... ... ... ... ... ... джентльмендер келісімі деп атайды.
Халықаралық шарттардың құқығы осы заманғы халықаралық ... ... ... ... ол ... ... ... құқықтық нормаларымен, институттарымен және салаларымен тығыз байланысты болып табылады. Бұл сала осы заманғы халықаралық құқықтың қызмет ... ... ... ... ... ... жарамдылығын, әрекет ету, тоқтату рәсімдерін, өзіне жүктелген міндеттемелерді орындамаудың құқықтық салаларын айқындайды. Шарттық құқықтың ... ... рөлі оның ... ... ... осы ... халықаралық қатынастардағы маңызымен, сондай-ақ халықаралық шарттар құқықтарының қайнар көздерінің өзгешелігімен айқындалады. Халықаралық шарттың өзі халықаралық ... ... ... ... ... әдеттегі ғана емес, сонымен бірге шарттық ережелерді де ... ... ... ... ... ... салаларында халықаралық құқықтың маңызды жаңа нормаларының жасалуына мүмкіндік береді. ... осы ... ... мазмұнында болып жатқан өзгерістердің халықаралық құқықтың басқа салаларының мазмұнынан көрініс табары сөзсіз. Бұл аталғандар халықаралық жария құқықтың осы ... ... ... шарттар құқығының ерекше орын алатынын көрсетеді.
Шарттарды орындауды қамтамасыз етуде халықаралық ұйымдар үлкен рөл атқарады, өйткені оның органдары ... ... өз ... ... ... ... ие. Одан ... шарт тараптарын орындауды қамтамасыз етуге халықаралық жауапкершілік институты өз үлесін қосады.
Қазақстанда жасалған халықаралық шарттың, соған ... ... ... ... ету ... Президентіне, Үкіметіне жүктелген. Халықаралық шарттардың орындалуын жалпы қадағалауды Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі жүргізеді. ... шарт ... ... ... ... ... жолмен шешудің жалғыз құралы, тиісінше халықаралық келісімдер мемлекетаралық ... бір ... ... ... ... ... даму тарихы мұндай шарттардың көптігі мен түрлі –түрлі болғандығын дәлелдейді. Әлемдік бірлестіктің дамуына ... ... ... қатысушыларының міндеттемелері нақтыланып, заңи сипат ала бастады. ... ... пәні мен ... ... жұмысының пәні болып, халықаралық-мазмұнды аксиологиялық, құрылымдық және функциялық аспектілер табылады. Әрі, халықаралық шарттар ... көз ... ... саналады. Бітіру жұмысының объектісі болып халықаралық құқық субъектілерінің арасындағы халықаралық шарт ... ... көз ... ... ... құқық субъектілерінің арасында өзара келісілетіннің барлығы халықаралық шарттың объектісі болып табылады. Ол ... және ... емес ... әрекет немесе әрекетсіздік болуы мүмкін. Халықаралық, сонымен қатар ішкі ... де ... ... ... ... ... оларды шешу шарттық процесстің барлық қатысушылары үшін мүдделі болады. Халықаралық шарт атауынан оның объектісін көруге болады. Мысалы, ... ... мен ... Республикасының арасындағы достық, ынтымақтастық, бірлестік туралы 1992 жылы 23 қыркүйекте Парижде қабылданған шарттың объектісі ынтымақтастық, бірлестік болып табылады.
Бітіру жұмысының ... мен ... ... ... ... ... халықаралық шарт жасауда халықаралық құқық субъектілерінің ұмтылатыны. Мысалы, Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасының арасындағы 1992 жылы 10 тамызда қабылданған ... ... ... ... ... азаматтарының мүддесін қорғау, сол сияқты Қазақстандағы Қытай азаматтарының мүддесін қорғау болып табылады.
Бітіру жұмысын ... ... ... ... Көбінесе салыстырмалы құқықтық әдіс, формалды логикалық әдіс, жүйелік әдіс қолданылды. Әртүрлі құқықтық жүйеде ... көз ... ... ... рөлі және ... ... ... түрде өткізілді. Жүйелік әдіс, құқтық қайнар көздің жүйесіндегі халқаралық шарттың метедологиялық түріне, басқа құқықтық қайнар көздің түрлерінің әрекет етушілігіне, жеке ... сот ... ... ... ... ... ... ережелер Бітіру жұмысы барысында анықталған ережелер мынандай:
1)Халықаралық шарттың мемлекетке түсетін күшке ... ... ... ... ... ...
) Шарттың негізгі аталынуы заңның тұсындағы субьектілердің тәртібін реттеу мүмкіндігі мен міндетті тәртібіне және дәл ... ... ... ... ... ... әкелушіліктің көрініс табуы.
) «Құқықтық нысан» мен «құқықтық қайнар көздің» категорияларын бөліп алу ... Осы ... ... ... көз» ... ... ... «құқықтық нысан» деп түсіндірілген. Біріншіден, олар әлеуметтік-экономикалық, саяси, тарихи талап етушіліктің осы және басқа қатынастарда құқықтық ... деп ... ... олар объективті тұрғыда алғанда талап етушілік ресми нысанда, мамандандырылған қызмет ететін мемлекеттік органдар түрінде, нысандық түрдегі құқықтық норманың нәтижесінде деп ... ... ... ... мен ... ... ... кіріспеден, негізгі бөлімдер: бірінші тарау «Бейбіт келісім жасаудың бірден бір құралы халықаралық ... ... ... ... ... ... ... тарауларынан, қорытындыдан, библиографиядан тұрады. Құрылымы ... беттен тұрады.
1. Бейбіт келісім жасаудың бірден бір ... ... ... ... ... ... ... тарихы
Халықаралық шарттар құқығының қалыптасу процессі рим құқығының әсеріне, оның ... ... ... ... ... көп ... ... « pacta sunt servanda » - «шарттар ... ... ... шарттар құқығының негізгі ережесі рим құқығынан алынған. ... ... шарт ... ерекше діни тұлғалар –фециалдар жүргізген. Олар құрбандыққа шалынуы керек торайды таспен өлтіріп, шартқа адалдық антын ... Сол сәт ... ... және ... ену уақыты деп есептелген.
Феодалдық дәуірде шарттар көбінесе жазбаша жасалды және олар жеке бір қатынастарды реттеуге ... ... ... және тағы ... ... ... халықаралық шарттар шамамен алғанда бұдан 5 мың жыл бұрын пайда болған. Қазіргі кезге жеткен ... ... ... ... ... ... XIII ғасырдың бірінші жартысында Аккад патшасы Нарамсин мен Эламның ұсақ билеушілері арасында жасалған халықаралық шарт.
Құл иеленушілік дәуірде шарттар ... ... ... ... ... ... арналды. Бірақ бұл мәселелердің барлығы бейбітшілік туралы шарттарда көрініс тапты. Шарттарды мемлекеттер ғана емес, сонымен қатар дербес қалалар, ... ... ... діни ... да ... ... Олар қатысушыларына ғана міндетті болды.
Шарт жасау мемлекеттердің ерекше құқығы болды. Шарт жасау рәсімі діни сипаттағы әрекеттерді жасаумен қатар ... Егер ол ... шарт ... ... табылды.
Шарттық құқықтың жүйеленуі тұтастай алғандағы халықаралық ... ... ... ... ... ... 1935 жылғы Гарвард университетінің негізінде бір топ заңгерлердің Гарвард Жобасы деп аталатын еңбектері жарыққа шықты. Халықаралық жария құқықтың осы саласының ... ... 1924 жылы ... Лигасы қабылдады. Алайда, сарапшылырдың дайындаған баяндамасы сол күйі талқыланбаған күйде қалды. Халықаралық шарттар құқығы ... ... ... акт ... ... конференциясында 1928 жылы қабылданды. Ол тек Латын Америкасы мемлекеттерінде жүргізілген аймақтық сипаттағы келісім шарттар туралы Гавана конвенциясы. ... ... ... ... 1950 ... ... халықаралық құқық Комиссиясының жүйелеу жұмыстарының тізіміне енгізілді. 1968 жылы шақырылған халықаралық шарттар құқығы жөніндегі Вена ... 1969 ... ... шарттар құқығы туралы Вена конвенциясын қабылдаумен аяқталды. Конвенция 1980 жылы 27 қаңтарда күшіне енді, себебі 1969 жылы Конвенцияның ... сай, ол ... ... Ж. О. ... жария құқық» Алматы, 2003 ж, 65 бет.
2 Хан. Г. Б, ... Қ. А. ... ... ... 2003 ж, 107 бет. ... отыз бесінші бекіту грамотасын немесе отыз бесінші құжатты
3 Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жыл 30 тамыз, 4 бет. ... ... ... отыз күн ... күшіне енеді деп көрсетілген. Қазақстан Республикасы оған 1993 жылы 31 наурызда қосылды. Сонымен қатар, Грузия, Өзбекстан, ... да осы ... мүше ... қатарына жатты. Конвенцияның кері күші болмады.
Бұл жүйелеу құжаты 85 ... және ... ... Оның ... ... ... құқықтарының жүйеленуі және үдемелі дамуы халықаралық бейбітшілік пен ... ... ... ... достық қатынастарды дамытуға және бір-бірімен ынтымақтастықты жүзеге ... ... алға ... мақсаттарға қол жеткізуге көмектеседі деп көрсетілген.
Кейінірек халықаралық құқық Комиссиясы халықаралық ұйымдардың қатысуымен жасалатын шарттардың әрекетін реттейтін нормалардың ... ... ... 1986 жылы ... ... ... мен ... ұйымдардың арасындағы халықаралық шарттардың құқықтары туралы Вена конвенциясын қабылдайды. Осы нормативтік актлерді қолдану тиімді болу үшін екі ... ... ... ... ... тағы бір маңызды жүйелеу актісі мемлекеттердің шарттарға қатысты құқық мирасқорлығы туралы Вена конвенциясы қабылданды. ... ... ... ... осы аталған жүйелеу жұмыстары халықаралық құқық қызметінің маңызды сатысы болып табылады.
Қазақстан Республикасының ... 4 ... ... ... ... ... Конституцияның, соған сай заңдардың, өзге де нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттар мен Республиканың ... да ... ... –ақ Республиканың Конституциялық Кеңесінің және Жоғарғы соты нормативтік қаулыларының нормалары болып табылады. Республика бекіткен халықаралық шарттардың Республика заңдарынан ... ... және ... шарт ... оны ... үшін заң ... ... етілетін жағдайдан басқа реттерде, тікелей қолданылады.
Барлық заңдар, Республика қатысушысы ... ... ... ... ... Азаматтардың құқықтарына, бостандықтарына, міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілерді ... ... ... оларды қолданудың міндетті шарты болып табылады.
Қазіргі заманғы халықаралық шарт өз құрылымы бар келісім документі болып табылады. Ол кіріспе, негізгі, ... ... және шарт ... отырған жақтардың қолынан тұрады. Кіріспеде келісуші тараптардың, уәкілеттілердің атаулары, ... және ... ... ғана ... ... бірге шарттың мақсаты да көрсетіледі. Мысалы, Біріккен ... ... 1945 ... ... ... ... ... құтқару, адамның негізгі құқтарына деген сенімді бекіту, міндеттемелердің әділдігі мен құрметтеуді сақтауға шарт –жағдайлар жасауға көмектесу.
Халықаралық шарттың ... ... ... ... ... ... тармақтарға, тармақшаларға бөлінеді. Осындай бөліктерге бөлу халықаралық шарттардың мәтінін пайдалануды, олар үлкен болған жағдайда жеңілдетіледі. Аталған элементтердің бар ... жоқ ... ... мазмұнына, қатысушылардың санына, мақсаттарына және өзге де факторларға байланысты.
Халықаралық шарттардың қорытынды ережелерінде қол қою, бекіту, қосылу актсі, ... ... ... ену ... шарт ... ... жөнінде мәліметтер, дипозитарийді көрсету және мәтіннің түпнұсқалығы туралы тезис болады.
Халықаралық шартта ... ... қол ... қорытынды хаттамаларынан, ноталармен хаттар алмасудан, реттеу рәсімінің ережесінен тұратын қосымшалар болуы мүмкін. Қосымшаның кіріспеден, негізгі, ... ... ... ол ... ... ... тікелей көрсетілсе, шарттың ажырамас бөлігі бола алады. Мысалы, Біріккен Ұлттар Ұйымының 1945 ... ... 92 ... ... ... Сот ... Жарғының ажырамас бөлігі болып табылады.
Мысалы, алғашында шарттық міндеттемелер діни моральға негізделсе, XVII –XVIII ғғ. шарттар монархтардың саяси моралына ... ... ... ... ... XIX ғ. ... шарттардың тек құқықтық нысанында ғана емес, сондай-ақ дін мен моралға сүйенген ... ... ... ... ... ... ... шарттар құқықтық шарттардан келіп шыққан еді. Мемлекеттер олардың заңдық күшін мойындай ... ... ... ... да ... ... ... мемлекеттердің халықаралық шарт жасасу құқықтары бар. Мұндай ереже халықаралық шарттардың құқықтары туралы 1969 жылғы Вена конвенциясының 6-бабында: «Әрбір мемлекеттің шарт ... ... ... бар» деп ... ... ... ... шарттардың білгілі бір түрлерін жасау құқығы шектелуі мүмкін. Мысалы, халықаралық келісімдерге сәйкес, ұдайы бейтарап мемлекеттердің қорғану сипатындағы одақтық ... ... ... ... әскери көмектер туралы келісімдер жасау құқығы жоқ. Бұл ұдайы бейтарап мемлекеттердің құқықтық табиғатына байланысты.
Өздерінің тәуелсіздігі үшін ... ... ... ... ... ... халықаралық құқық субъектілігінің бір бөлігін құрайды. Мысалы, Иорданиядағы жағдайды қалпына келтіру ... ... Каир ... ... үшін қарулы күрес кезеңіндегі алжир ұлтында шарттық қатынастар болды, олардың Алжир Республикасы құрылғанға дейін өздерінің ... ... ғана ... ... бірге өз үкіметі де бар болатын. Ұлттардың отарлық режимін қандай да бір нысанынан тәуелсіз және басқа мемлекеттердің, олардың ішінде ... ... да ... ... ... ... ... түсе алатынын халықаралық құқық тәжірибесі дәлелдеуде.
Кез келген халықаралық шарттың ажырамас қасиеті және оның ... ... ... мұнда субъектілердің еркі анық көрсетілетіндігінде.
4 Ульянов Н. Н. ... ... ... в ... международных отношениях» Киев, 1981 г, 33 бет. ... Г. В, ... О. И. ... ... ... 1995 ж, 93 ... Халықаралық шарттар құқығының табиғаты және халықаралық шарттарды жасау тәртібінің маңыздылығы
Халықаралық құқық субъектілерінің арасында өзара ... ... ... шарттың объектісі немесе заты болып табылады. Ол материалдық және ... емес ... ... ... ... ... мүмкін. Халықаралық, сонымен қатар ішкі мәселелелер де халықаралық шарттардың объектілері болуы мүмкін, оларды шешу шарттық процесстің ... ... үшін ... ... ... тәжірибеде халықаралық құқықтың барлық негізгі қағидаларының орындалуы ... ... егер ... құқық субъектілері мемлекеттік шекараларды делимитациялау және демаркациялау туралы шартқа қол қойса, онда ... ... ... тұтастық қағидасы мен шекаралардың қол сұғылмайтындығы қағидаларын орындау басты орында болады. ... ... ... ... ... ережелерін талқылаған кезде, олардың назары өздеріне жүктелген міндеттемелерді адал орындау қағидасына, туындаған ... ... ... ... қағидасына, мемлекеттердің ынтымақтасу қағидасына аударылады. Егер шарттық ережелер адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау мәселелеріне қатысты болса, онда мемлекеттер өздеріне ... ... мен ... ... құрметтеу қағидасына, халықтардың тең құқықтығы мен өзін-өзі басқару қағидасына сай міндеттемелерді алады.
Халықаралық шарттардың нысаны.Халықаралық шарттардың нысаны деген халықаралық ... ... ... ... сипат алуына көмектесетін құралдар мен тәсілдер. Оларға ауызша тұжырымдар және анықтамалар, сондай –ақ шарттың әр түрлі бөліктерінің орналасу арақатынасы мен ... оның ... мен ... жатқызылады. Белгілі болғандай шарттар ауызша және жазбаша нысанда жасалады. Мысалы, халықаралық шарттардың құқықтары туралы Вена конвенциясының шарттық ережесі сауда шарттарының ... да, ... да ... нысандарын қарастырады.
Халықаралық шарттардың тілі деген халықаралық шарт субъектілерінің ниеттерін айқын көрсететін және шарттық ... ... ... ... ... шарт мәтінделген, сөзбен бекітілген келісім түрінде болуы мүмкін. Халықаралық шарттың қандай да бір міндетті тілі ... ... тілі ... ... ... ... Көп ... шарттар халықаралық тілде құрылады. Мысалы; ағылшынша, французша, орысша, испанша, қытайша, арапша. Шарт мәтініндегі әртүрлі тілдердің бірдей заңдық күші болады. ... ... ... келісуші екі тараптың білетін тілдерінде жасалады. Екі тараптың тілдерінде жасалған мәтіннің бірдей заңдық күші болады. Бұл ереже шарттың ... ... жиі ... ... ... екі тарапты шарттар екі тілде емес, үш тілдегі нұсқада жасалуы мүмкін. Оны ... ... ... ... екі ... да ... тілге жүгінуімен түсіндіруге болады. Мұндай жағдайларда қарама ... ... ... бір мемлекеттің тілі келесі тарапқа түсініксіз болса, үшінші тілдегі мәтін түпнұсқалық (аутентикалық) болып табылады.
Мысалы, Қазақстан Республикасының Балтық елдерімен шарт ... ... ... үш ... ... ... қазақ тілінде және шарт жасасушы Балтық елінің бір тілінде –литва, латвия, эстон тілдерінде; үшінші ... тіл ... ... ... тілінде болады.
Халықаралық шарттарды жасауға мемлекеттердің ішкі заңдары да көп үлесін қосады. Қазақстан республикасында 1995 жылы 12 желтоқсанда қабылданған ... ... ... шарттарын жасау, орындау және денонсациялау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы жүзеге асуда. Бұл ... ... ... ұғымын, түрлерін, оларды жасау, орындау, тоқтату және күшін жою мәселелерін қарастырады.
Халықаралық шарттарға берілетін өкілеттілік. Халықаралық шарт ... ... ... ... Осы ... ... ... арнайы документ - өкілеттілік беріледі. Осы документ бойынша мемлекет өкілдерінің халықаралық шарт жасауда қандай іс - ... ... ... ... ... ... органдарынан беріледі.
Қазақстан Республикасының халықаралық шарт жасаудағы келіссөздер жүргізуге және халықаралық шартқа қол қоюға берілетін ...
) ... ... ... сипаттағы халықаралық шарт жасаудағы келіссөздер жүргізуге және халықаралық шартқа қол ... ... ... ... ... Президенті тарапынан, ал Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы шартқа өкілеттілік Қазақстан Республикасы Үкіметі тарапынан беріледі.
) Қазақстан Республикасында мемлекетаралық сипаттағы ... шарт ... ... ... және ... шартқа қол қоюға арналған өкілеттілік немесе Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы шартқа өкілеттілік ... ... ... мен ... ... ... арнайы тапсырысы бойынша Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі тарапынан беріледі.
) Ведомство аралық сипаттағы халықаралық шарт жасаудағы ... ... және ... шартқа қол қоюға арналған өкілеттілік мемлекеттік комитет төрағасы немесе министрі тарапынан, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Президентіне тікелей бағынышты органдар тарапынан ... ... ... шарт ... ... және ... ... қол қою:
Қазақстан Республикасы Президенті, Қазақстан Республиткасының Премьер –министрі, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... Республиткасының халықаралық шарт жасаудағы келіссөздер жүргізуге және халықаралық шартқа қол қоюға құқылы.
Қазақстан Республиткасының шет ... ... ... ... ... ... ... халықаралық ұйым ішіндегі уәкілеттілігінің басшысы Қазақстан Республиткасының халықаралық шарт ... ... ... және ... ... қол ... арнайы өкілеттіліктің қажеті жоқ. Ол үшін шарт халықаралық ұйым ... ... ... ... ... шет ... дипломатиялық уәкілеттілігінің басшысы немесе Қазақстан Республиткасының халықаралық ұйым ... ... ... тек ... ... арқылы халықаралық жасаудағы келіссөздер жүргізуге және халықаралық шартқа қол ... ... ... ... ... министрі, Қазақстан Республикасының басқа да орталық атқару органы, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Президентіне тікелей бағынышты мемлекеттік орган төрағасы ... ... ... шарт ... ... жүргізу және халықаралық сипаттағы шартқа қол қою үшін ... ... ... жоқ. ... ... ... ... атынан жүзеге асырылады және өзіне азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүделерін ... ... ... ... өзге де ... ... актілерінің, халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз етуді мақсат етіп ... Сот ... ... ... ... өзге де нормативтік құқықтық актілерінің, халықаралық шарттарының негізінде туындайтын ... ... мен ... ... ... шарт туралы Вена конвенциясында мемлекет басшылары, үкімет басшылары, сыртқы істер министрлері, дипломатиялық уәкілеттілік басшылары арнайы ... ... шарт ... құқылы делінген.
Халықаралық шарт жасау процесі халықаралық шарт жасау ұсынысынан бастап оның күшіне ... ... ... ... ... шарт ... туралы ұсыныс бір немесе бірнеше мемлекетті бірден, кей ... ... ... да ... ... Қазақстан Республикасында халықаралық шарт жасау туралы ұсыныс: Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... Республикасының сыртқы істер митнистрлігінің тарапынан. Қазақстан Республикасы Үкіметіне ... ... ... мемлекеттік комитеттері және басқа да орталық атқару органдары, сонымен қатар Қазақстан Республикасның сыртқы істер министрлігі мен бірге Қазақстан Республикасы Президентіне ... ... ... ... ...
Қазақстан Республикасы Президентіне халықаралық шарт туралы ұсынысты қарастырған ... ... ... ... ... Республикасы Үкіметіне Үкіметті басқаруды өзгерту туралы Қазақстан Республикасы сыртқы істер ... ... ... ... ... ... ... шарт туралы ұсыныс Қазақстан Республикасының мемлекеттік комитеті және басқа ... ... ... ... қатар Қазақстан Республикасы Президентіне тікелей бағынышты мемлекеттік орган тарапынан жасалады. Халықаралық шарт жасау процесін ұйымдастыру туралы өзіне міндеттене алатын орган –ұйымдар ... ... ... К. А. «Международное публичное право» Москва, 1999 г, 159 бет.
3. Халықаралық шарттарды жасаудың негізгі ... ... ... ... ... ... сатылардан құралатын күрделі процесс. Халықаралық шарттарды жасау өте күрделі, оның күрделілігін шарт объектілерінің күрделілігімен, қатысушыларының табиғаты мен көлемінен, кейбір жағдайларда ... ... ... ... болады. Осы шарт процессіне халықаралық шарттың қатысушылар тарапының заңи әрекеттері мен тұтастай бірқатар нақты сатылары кіргізіледі.
Олар: келіссөздер жүргізуге уәкілетті ... ... ... ұсыну және тексеру, шарттың мәтінін үйлестіру, шарттың жобасын талқылау және қабылдау, шарттың түпнұсқасын жасау (парафирлеу), шартқа қол қою, ... ... ... ... ... ... ... және депоненттеу, шартты промульгациялау (жариялау), Біріккен Ұлттар Ұйымында шартты тіркеу.
Шарттың процессіне жоғарыда аталған сатылардың бәрін енгізу ... ... Ол ... ... ... қатысушыларының алдын ала келісуіне байланысты.
Халықаралық шарттың мәтінін жасау. Халықаралық шарттың келісілген мәтінін жасау шарт ... ... саты ... ... Осы сатыға шарт жобасын талқылау мен қабылдау және оның ... ... де ... ... ... келісілген мәтінді дайындаудың негізгі сатысы болып табылады. Олар халықаралық шарттың келісілген мәтінін дайындаудың мынандай сатыларынан өтеді:
) Әдеттегі дипломатиялық көздерді ...
) ... ... ...
) ... ... ... мәтінін жасау дипломатиялық жолдар арқылы халықаралық ұйым және халықаралық конференсияларда жүзеге асырылады. Дипломатиялық келіссөздер арқылы көбінесе екі жақты шарттар мәтіні ... ... ... шарт ... жасау олардың бас органдарына немесе арнайы сол үшін құрылған органдарға жүктеледі. Кейде халықаралық конференциялар шарт жобаларын өздері де жасайды. ... ... ... ... келіссөздер оның мәтінін қабылдаумен аяқталады. Мәтінін қабылдау барлық қатысушы ... ... мен ... асырылады. Мәтінін қабылдау нысаны қол қою немесе парафирлеу болуы мүмкін. Халықаралық конференцияларда шарт мәтінін қабылдау ішкі ... сай ... ... ... ережелер бекітілмеген болса, онда 1969 және 1986 жылдардағы конвенцияларға сәйкес, қатысушы мемлекеттердің үштен екі ... ... Шарт ... ... тағы бір ... ... арқылы қабылдау. Ол дауыс берусіз ешбір тарап қарсылық білдірмеген жағдайда қатысушылардың өзара келісімімен қабылдауы.
Әдеттегі дипломатиялық арналар келісуші тараптардың ... ... ... ... Келісуші тараптар шарттың жобасы бойынша келіп түскен ұсыныстарды талқылап, мәміле, өзара талаптан қайту ... ... ... ... ... ... нәтижелері бойынша халықаралық шарттың біртұтас келісілген мәтіні жасалады. Халықаралық шарттың жобасын дайындау процесінде тараптар негізгі мәселелер жөнінде алдын ... ... қол ... ... ... шарттың келісілген мәтінін дайындау үшін мемлекеттер мен Үкімет басшыларының ... ... ... кеңінен тарап келеді. Мысалы, Шанхай кездесуі, Давостағы экономикалық форум, Алматы басқосуы.
Қазіргі кезең тәжірибесінде халықаралық шарттар мәтіндерін жасау ... ... ... ... ... Бұл ... халықаралық ведомствоаралық шарттарға байланысты болып келеді. Шарттың мәтінін үйлестірудің мұндай нысаны шарт тәжірибиесінің арнаулы мәселелерін толық ... шарт ... ... ... мен ... ... мәтінін қабылдау. Шарт мәтінін қабылдау –дауыс берудің қажетті рәсімі, оның көмегі мен мемлекеттердің немесе халықаралық ұйымдардың өкілетті тұлғалары шарттың ... мен ... ... ... ... шарттар және аз мемлекеттер қатысатын шарттардың мәтіні келіссөздерге қатысқан ... ... ... ... ... ... Халықаралық қауымдастықтың қалыптасқан тәжірибесінде халықаралық конференцияларда шешім қабылдау рәсімі білікті дауыстар санына, атап айтқанда 2/3 дауысқа келтірілген. ... ... де ... ... ... яғни ... ... даулы мәселе бойынша қол жеткізетін ортақ келісімге келу және халықаралық келіссөздерге қатысушылар позицияларының жақындасуы, шарттың мәтінін ресми дауыс берусіз қабылдау.
Рәсім ... ... беру ... да ... Оның ішінде ең көп қолданылатыны –қол көтеру арқылы дауыс ... ... ... ... жағдайда конференцияға қатысушы барлық мемлекеттер альфавитті тәртіпте жеке –жеке дауыс береді, оны конференцияның төрағасы жеребе ... ... ... беру ... ... дауыстап айтылып, конференцияның хаттамасында бейнеленеді.
Мәтінді үйлестіру және қабылдау. Мәтінді үйлестіру және қабылдау рәсімінен кейін осы ... ... деп тану және ... ... тарапынан өзгертілмейтіндей бір тәсілді анықтау қажеттігі туындайды. Шарттың қабылданған мәтіні түпкілікті деп танылатын рәсім ... ... ... деп ...
Түпнұсқалық мәтін деген –бір немесе бірнеше тілде ... ... олар ... ... деп ... және ... ... күші болады. Қазіргі кездің шарттық тәжірибесінде мәтіннің түпнұсқалығын бекітудің мынандай нысандары ...
) Қол қою ... ... ... ... аты ... бас ... алдын –ала қол қою;
) Халықаралық конференцияның қорытынды актлеріне шарттың мәтінін ... ... ... ... шарттың мәтінін енгізу.
Халықаралық шарттарға қол қою. Халықаралық шарттың өзі үшін міндетті болатындығына мемлекеттің келісім беруінің маңызды тәсілдерінің бірі оған қол қою. ... шарт ... ... кезең тәжірибесінде шарттың қол қою сатысынан өтпейтін кездері де пайда болады. Мысалы, Халықаралық Еңбек ұйымының кейбір көп тарапты конференцияларын мемлекеттер қол ... ... ... ... қол қоюдың екі түрі бар: түпкілікті және ... ... Ad ... ... қол қою, егер шарт ... ... ... қажет етсе, яғни жоғарғы заң шығарушы орган шарт ... ... ... ... ... ... адам ... асырады. Алайда қол қоюдың бұл түрі соңғы емес және парафирлеуден ... ... ... ad ... - мемлекеттің шарттың өзіне міндетті екендігімен келісу тәсілі; ал парафирлеу тек түп ... ... ... ғана ... яғни ... ... қол қойылады.
б) ad referendum –қол қоюды растаудың кері күші бар, яғни қол қойғаннан кейін мемлекет шарттық міндеттемелердің субъектісі болып ... ал ... ... кері күш ...
в) ad referendum –ға қол қою, парафирлеудегі сияқты уәкілетті адамның аты-жөнінің бас әріптерін ... ... ... ... ала қол қою ... ... үшін уәкілеттің болуы шарт.
г) ad referendum-ды мемлекет мақұлдағаннан кейін ол аяқталған болып табылады, ал ... ... ... оған қол ... міндетті.
Екі тарапты шартқа қол қойған кезде қол қою ... ... ... негізінде жүзеге асырылады. Ол шарттың мәтініне қатысушылардың қол қою ... ... ... Мысалы, Егер Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасында шартқа қол қойылатын болса, онда ... ... ... шарттың нұсқасында қазақ тіліндегі мемлекеттің атауы, уәкілетті адамның қолы, мөрі, шарттың ... ... ... қойылады.
Қойылатын қолдар үшін бірінші орын болып шарттың ... ... сол жақ, егер ... араб ... ... –оң жақ есептеледі. Егер қойылған қолдар бірінің астында бірі орналасқан болса, онда уәкілдің қолы жоғары орында тұрған мемлекет бірінші орын ... ... ... ... ... қол ... кезде уәкілетті адамдардың қолы бірінен кейін бірі қойылады орысша, ағылшынша немесе шарт қатысушылары таңдаған өзге де алфавиттік ... ... ... ... шарт ... ... дербес теңдік қағидаларының бірі. Егер уәкілетті адам өзінің уәкілеті көлемінде әрекет етсе және олар жарамды болса, қойылған қол ... ... ... ... шарттарға ескерту жасау. Шарт жасасудың барлық сатыларында мемлекеттің ескертулер жасау құқығы бар. Ескерту дегеніміз –мемлекеттің кез –келген ... және кез ... ... ... бір ... ... ... өтініштен айыр білу керек, өтініш келісім беру немесе келіспеуді айту болып есептеледі.
Ескерту арқылы ... ... бір ... әрекет күшін жояды немесе өзгертеді, шарттың негізгі мазмұны өзгеріссіз қалады. Егер бір тарапты өтініш халықаралық ... ... ... ... жасалатын болса, олар ескерту болып саналмайды. Себебі ... ... ... ... салдары жоқ. Халықаралық шарттардың құқықтары туралы 1969 жылғы Вена конвенциясының 2-бөлімінде ескертулердің құқықтық табиғаты айқындалған. Вена конвенциясының 19 бабына ... ... ... қол ... ... ... бекіткенде ескертулер жасайды.
Ескертулерді қолданудың кейбір ерекшеліктері бар. Мысалы, егер нақты ескертуге шартта тиым салынса; егер шарттық ережелердің ... ... ... бір ... ғана жасауға рұқсат етілсе; егер ескерту шарттың көлемі мен ... сай ... онда ... ... ... ... ескертуді жасағанда, оларға қарсылықтар жасағанда, оларды алып тастағанда жазбаша нысанды қолдануды талап етеді.
Шартты бекітуде жасалатын ескерту бекіту грамотасының өзінде, ... ... ... ... ... ... өткізу хаттамасында мазмұндалуы мүмкін. Сонымен, ескертулерді тұжырымдап айту әр тараптың өзінің тәуелсіз құқығы, бірақ ... ... ... ... әсер етпеуі керек.Ескерту жасау құқығы мемлекеттерге шарттың қатысушысы ... ... ... Олар оның ... ... міндеттері мен мақсаттарын қабылдайды, бірақ түрлі себептерге байланысты шарттың кейбір ... ... ... ... де ... ... қалады. Мысалы; Қазақстан Республикасы 1993 жылы соғыс құрбандарын қорғау туралы 1949 жылғы ... ... ... ... беру арқылы қосылды.
Бұл ескертулер Қызыл Жарты Ай мен ... ... ... ... ... ... ... және армияның сантарлық қызметінің айырма белгілері ретінде қолдануға байланысты болатын. ... қол ... ... ... ... ... шартқа қатысты ескертпені қалыптастырылғанда мемлекеттің мүмкіндігі болады, егер мынандай ерекше жағдай көрініс ... ... ... тиым ... ... тек ... ескертпені ғана жасауды, әрі негізгі ескертпе шықпайтындығын қарастырады;
1-2 ... ... ... ... ... ... ... ауысады.
Ескертпені қабылдау және оған қарсылықтар. Ескертпе-шарттарда анықталады, олар басқа келісуші мемлекеттер қабылдаған ... ... ... Егер ... ... қабылдауларды қарастырмаған болса.
Егер шарттар мына жағдайларды қарастырмаса, әрекет етушілік жағдайы тоқтатылады: ... ... ... ... ескертпелер қабылдайды, ескертпелерді қалыптастырады, осы шарттың қатысушылары, яғни ескертпе жасаушы мемлекет қабылдайды. Егер ... ... үшін ... шарттар үшін күші болса.
Басқа келісуші мемлекеттерге қарсы ... ... ... ... ... ... ... Ескертпеге қарсылық, мемлекеттер, ескертпені қалыптастыру болған жағдайда.
Актілер, мемлекеттер міндеттемелерінің келісімдері үшін ... және ... ... күшінің болуы басқа келісуші мемлекеттер арасында тек қана осы ескертпелер қолданылады.
Ескертпе-әрекет етуші қатынастардағы ... ... ... 19, 20, 23 ... атап көрсетілген:
а) Шартқа қатысатын басқа қатысушылар мемлекеттің ескерпесін, ескертпеге қатыстыларды, ... ... ... ... өзгертіле алады.
в) Осы аумақтағы көрсетілген жағдай үшін бұл ... ... ... ... ... алады.
Басқа қатысушылар мен арада қатынас болған жағдайда, шартардағы ескертпе өзгермейді.
Егер мемлекет ескертпеге ... ... ... мен ... күш ... ... ...
Ескерту жасау мемлекеттерге шарттың қатысушысы болуға мүмкіндік береді. Олар оның негізгі ... ... мен ... ... ... түрлі себептерге байланысты шарттың кейбір ережелерімен келісе алмайды. Мысалы, ... ... 1993 жылы ... ... ... ... 1949 жылы Женева Конвенциясына кейбір ескертулер беру ... ... Бұл ... ... ... Ай мен ... Крестің геральдикалық белгілерін ақ фонда эмблема ретінде және армияның санитарлық қызметінің айырма белгілері ретінде қолдануға байланысты ... ... ... ... ... –шарт процесінің маңызды сатыларының бірі. Ратификация деген ... ... ... ... акт. ... ... ішкі құқықпен анықталады. Референдумда ратификация туралы сұрақ көп ... ... ... ... ... М. А. ... ... Алматы, 1999 г, 75 бет.
1992 жылы Франция Европалық Союздың Маастрихтскі шартының ратификациясы туралы заң референдумда көрсетілген.
Анологиялық референдум 1994 жылы ... ... ... айтқанда ратификация қайта жасалынуы міндетті емес. Бірақ жария етілген жағдайда, ол он жылдан кейін қайта ... ... 1936 жылы СССР ... қызығушылықтағы радио байланысты пайдалану» туралы Конвенцияға қол ... Ал 1992 жылы оны ... ... ... ... ... ... Штаттарының тәжірибесінде көрініс тапқан. Негізгі актіде Басты мемлекет қол қойған ратификациялық грамота туралы ратификация айтылған. Ратификацияланған грамота ... ... ... ... ... деп ... Көп жақты шарттар болған жағдайда ол сақталған кезден кейін беріледі.
Ратификациядан бас ... ... ... ... ол ... себеп –салдарға әкелуі мүмкін. 1979 жылғы Америка Құрама Штаттарының Президентінің елді мекен туралы ... ОСВ ... ... бас ... Европа одақтастарының арасындағы қатынасқа үлкен қиындық әкеледі.
Ратфикацияға қосылу деген –басқа мемлекет пен міндетті шарт жасауға келісім беру актісі. Оған ... ... ... өзінде көрсетіледі немесе соның қатысушыларының келісімдерінде айтылады. Ереже ретінде, органдар қатысушыларды қамтамасыз етеді, әрі ратификациялайды. ... ... ... ... ... халықаралық шартты бекітуін көрсетеді. Бекіту шартқа заңдық күш береді. Кейбір елдерде мәселен Америкада бекіту конституциялық түзетулерді бекітудің ерекше ... ... ... ... екі түрлі тәсілі бар: бекіту грамоталары түріндегі –халықаралық және заң немесе жарлық нысанындағы және мемлекет ішіндегі. ... ... ... ... қатысушысы мемлекеттің тыныш жағдайда халықаралық шарт мазмұнын ойлау мүмкіндігі, өзінің ... ... ... тексеру, қоғамдық пікірмен үйлестіру мүмкіндігі пайда болады.
Халықаралық тәжірибеде мемлекеттің халықаралық шартқа қол ... мен оны ... бас ... ... ... ... Бекітуден бас тарту халықаралық құқықты бұзу болып есептелмейді. Сонымен бірге, халықаралық бірлестік мұндай бас тартудың негізделген ... ... ... ол халықаралық құқықтың үдемелі дамуына кедергі келтіруі мүмкін. Қазақстандық заңдарға сай, Конституциялық Кеңес ... ... ... ... ... ... дейін тексереді.
Мұндай рәсім үшін Қазақстан Республикасының Президентінің, Сенат төрағасының, Мәжіліс төрағасының, Парламент депутаттарының көпшілік санының кем дегенде 1/5 ... және ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес келмейді деп танылған халықаралық шарттар бекітілмейді және ... ... ... бойынша: Қазақстан Республикасы қабылданған бірнеше актілерге де ... ... ... ... көптеген шарттардың сапасының өсуінен, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2002 жылы Қазақстан Халқына Жолдауында былай деп ... «Біз ... ... ... көп алған жоқпыз ба; қазіргі таңда олардың барлығы да ... ... ... бере ала ма; олар ... ... заңнамамызға, яғни Қазақстан Республикасының Конституциясына кедергі келтірмейді ма». Осы ... ... ... ... осы ... және қабылданған міндеттемелерге инвентаризация өткізу. Ұлттық қызығушылық пен халқаралық құқықтық документ арасында баланс құрамын ... ... ... Қазақстан Республикасының халықаралық шарттардың әрекет етуші құқық жүйесіндегі қатынастық ... ... ... үшін егемен мемлекеттің пәнін реттеу және осы заңдардың заңи күші Парламент ... ... заң ... ... халықаралық шарттардың заңдық күшінен жоғары.
Қазақстан Республикасы «Дипломатиялық қатынас» туралы 1961 жылғы Вена ... ... ... ... 1963 ... Вена ... ... шарттар құқығы » туралы 1969 жылғы Вена Конвенциясына, ... ... ... қорғау» туралы 1949 жылғы Женева Конвенциясына, 1974 жылғы « I - II Қосымша хаттамаға» қосылды. Қазақстан күші бар ... ... да ... ... ... жақты шарттарда мемлекет ратификацияланған грамотаны айырбастай алады.
Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын жасасу, орындау және күшін жою ... ... заң күші бар ... 10 ... ... Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын Қазақстан Республикасының Парламенті бекітеді. Қазақстан бекіткен халықаралық шарттар оның заңдары алдында басым күшке ие және ... ... ... ... оны ... үшін заң ... қажет деп көрсетілуі де мүмкін. Қазақстандық заңдарға сәйкес, халықаралық шарттар жасасқан келісуші мемлекеттер ол туралы уағадаласқан жағдайда олар ... ... ... ... ... ... жатады:
Орындалуы қолданылып жүрген заңдардың өзгертілуін немесе жаңа
заңдардың қабылдануын талап ... ... ... ... ... өзгеше ережелерді белгілейтін.
Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттермен аумақтық шекараласуы туралы, ерекше экономикалық аймағының және континенттік қайраңының ара ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттермен ара –жігі жіктелуі туралы.
Мемлекетаралық қатынастардың негіздері туралы, қарусыздану немесе қару –жараққа халықаралық ... ... ... ... пен ... қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі, бітім шарттар мен ұжымдық ... ... ... ... ... ... ... халықаралық ұйымдарға және өзге де бірлестіктерге қатысуы туралы, егер ... ... ... ... егеменді құқықтарының бір бөлігін жүзеге асыруды оларға беруді көздейтін болса немесе олардың ... ... ... ... үшін ... міндеттілігін белгілейтін болса.
Мемлекеттік қарыздар немесе Қазақстан ... ... және өзге де ... көрсетуі туралы халықаралық шарттар.
Қазақстандық тәжірибеде Парламент өз Палаталарының жеке мәжілістерінде Қазақстан Республикасының Президенті немесе Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітуге ... ... ... қарайды және тиісті заң қабылдайды. Президент халықаралық шартты бекіту туралы заңға қол ... ... және оны ... соң ... ... қол ... ... шарт жасасуға қатыспаған болса, онда оған шартта көрсетілген мән –жайлар бойынша қосыла алады. Егер мемлекеттің шартқа қатысуға құқығы болмай, ... оған ... ... ол да ... ... ... Қазақстан Республикасының Үкіметі Сыртқы істер министрлігінің ұсынысы бойынша Президентке мемлекетаралық шартқа ... ... ... ... ... істер министрлігі Қазақстан Республикасының Үкіметіне үкіметаралық шарттарға қосылу туралы ұсыныс жасайды.
Ал министрліктерге, мемлекеттік комитеттерге және өзге де ... ... ... ... ... Республикасының Президентіне бағынатын және оған есеп беретін мемлекеттік органдар Сыртқы істер министрлігімен ... ... ... ... ... ... ... бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне қосылу туралы ұсыныс енгізеді. 1995 жылғы Жарлықтың 18 –бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының ... ... ... туралы шешімдері мынандай болып қабылданды:
Қазақстан Республикасының Президенті ұсынған ... ... ... ... ... ... –ақ ... Республикасының Үкіметі ұсынған және Үкімет қарауындағы мәселелер ... ... ... ... ... ... ... Республикасының Парламенті.
Қазақстан Республикасының Үкіметінің қарауындағы және бекітуге ... ... ... ... ... ... ... қабылдайды.
Қазақстан Республикасының Президентінің Жарлығы бойынша мынандай шарттар:
Егер осы шарттарды қабылдағаннан кейін, мемлекетте жаңа заң ... ... ... ... ... ... ... қажет жағдайда.
Мемлекеттің шекарасына, территориясына байланысты шарттарды қабылдағанда.
Мемлекеттер бір ... ... ... ... кіретін жағдайда.
Мемлекеттер бір халықаралық субъектілерге қаржылық жағынан көмек көрсететін болса, қарыз жағдайындағы халықаралық ... ... ... ... халықаралық шарттарға қосылуға келетін болсақ, ол туралы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды. Қосылуды рәсімдеу тәртібін ... ... ... ішкі ісі ... табылады. Халықаралық тәжірибеде қосылу үшін Парламенттің келісімін алу жоғары бағаланады.8
8 Талалаев. А. Н. «Право международных ... ... с ... ... ... ... 1989 г, 65 ... шарттарды тіркеу. XX ғасырда халықаралық құқықтағы бір ерекшелік халықаралық шарттарды тіркеу болып табылды. Осы кезеңде екі әлемдік соғыстағы халықаралық ... ... ... ... ... ... Екінші әлемдік соғыстан кейін халықаралық шарттарды тіркеумен Біріккен Ұлттар Ұйымының Жарғысының 102 бабына сәйкес, Біріккен ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттер халықаралық шарттарды тіркеуде Біріккен Ұлттар Ұйымының кез –келген органына жүгінуге мүмкіншілігі бар. Әрі ... ... ... яғни ... ... ... онда бірде –бір мемлекет Біріккен Ұлттар Ұйымының органына ... ... ... ... Ұйымы Жарғысының 102 бабына сәйкес, дипломатиялық құпияны қамтамасыз етуге бағыттаушылық және жалпы әлемдік қауымдастықта шарттар ... ... ... ... деген – құпия шарттарды пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету. Біріккен ... ... ... Мекем мүшелерінің барлық халықаралық келісімдерін тіркеу үшін оны ... ... ... Егер ... ... жағдайда оған жазалар қарастырылады: жақтар осындай шарттарға сілтеме жасауға, әрі ... ... ... ... ... ... ... мүмкіншілігі болмайды.
Жалпы айтқанда Біріккен Ұлттар Ұйымы ... ... ... ... өз қатарына қоспайды. Бірақ бұл жақтардың қатынастарындағы міндетті күштер санатына қосылмайды. Аймақтық мекемелердің ... ... ... қарастырылған.
Қазақстан Республикасында халықаралық шарттарды Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... және басқа да халықаралық мекемелердің оған қатысты органдары қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасында халықаралық шарттардың көшірмесі мен ... ... ... Республикасының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің атынан бекітіледі.9
9 Токаев. К. К. «Сборник документов по международному ... I том. ... 1998 г. ... Республикасының Сыртқы Істер Министірлігіне оны сақтауға, қол қойылған күннен бастап екі апта ... ал ... ... ол ... ... бастап, екі апта мерзімге дейін береді. Олар ... ... ... ... ... Істер Министірлігінің басқа да мелекеттік органдарына қатысты деп саналады.
Қазақстан ... ... ... ... мен ... ... ... сақталады. Осы шарттардаң сенімді көшірмесі қол қойғаннан кейін 2 апта мерзімде Қазақстан Республикасының Сыртқы Істер Министірлігіне жіберіледі. ... ... ... мәні ... ... ... ... шарттың шарт қатысушылары айқындайтын құзыретті органдарға тіркеуге берілетіндігінде. Халықаралық тәжірибеде тіркеудің мынандай ... жиі ...
) Бір ... –ең көп ... ... ... ... тіркеуді дербес түрде жүзеге асырады;
) Қайталама –тіркелген шарт келісуші тараптың біріне ... ... ... –бірнеше депозитарийлер болғанда;
) Қосарланған –бір шарт екі халықаралық ұйымның хатшылығында тіркеледі.
Халықаралық шарт ... ... ... ... және ішкі ... ... ... Халықаралық тәжірибеде жариялау толықтай Біріккен Ұлттар Ұйымына жүктелген. Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясының 1946 жылғы 14 желтоқсандағы «Шарттарды және халықаралық ... ... және ... ... ... ... Жарғысының 102 –бабын қолданысқа енгізу ережелері» деген Қарарында Біріккен Ұлттар Ұйымының мүшесі ... кез ... ... шарт ... ... алғашқы мүмкіндік туындағанда хатшылықта тіркелуі және жариялануы ... ... ... ... ... күшіне енгенде ғана тіркеледі делінген. Шартты немесе келісімді тіркейтін мемлекет немесе халықаралық ұйым ... ... қол ... ... барлық ескертпелері енгізілген шарттың немесе келісімнің нақты және толық көшірмесі екенін куәландырады.
Тіркеу туралы куәлікке ... ... ... Бас ... немесе оның өкілі қол қояды және тіркелетін тарапқа немесе органға, тиісті талап бойынша тіркелген шарттың немесе ... кез ... ... ... ... ... ... енгізіледі:
Тіркеу тәртібімен берілген сериялық номері.
Шарттың немесе келісімнің аты.
Келісуші тараптардың атауы.
Қол қою, ... ... ... алмасу, қосылу және заңды күшіне ену даталары.
Шарттың немесе ... ... болу ... ... ... ... жасалған тіл немесе тілдер.
Актні тіркейтін тараптардың атауы және ... ... ... ... Ұйымының шарттарының серияларын жариялауға қатысты мәліметтер
Тіркелген шарт немесе келісім шарттардың арнаулы тізбесіне енгізіледі. Тіркелген және шарттар тізіміне енгізіліп, сақталған ... ... ... Ұйымының хатшылығы өз тілінде немесе түпнұсқа тілінде, ... ... және ... ... аудармаларымен бірге қысқа мерзім ішінде жариялап жібереді. Хатшылық тізбеге тіркелген ... ... ... ... ... мәліметтерді ай сайын жариялайды және таратады. Халықаралық жариялаудан басқа ішкі мемлекеттік –промульгация да бар.
Халықаралық шарттарды жариялау (промульгация) деген ол ... ... ... ... ... ... ... ресми жариялауды білдіреді. Қазақстандық заңдарға сәйкес, Қазақстан Республикасының ... ... және ... ... ... халықаралық шарттар Парламенттің ресми басылымдарында жарияланады. Бекітуге жатпайтын, Қазақстан Республикасы үшін заңды күшіне енген шарттар, Қазақстан Республикасы белгілеген ... ... ... ... ... Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметі актлерінің жинағында» жарияланады. Қазақстан Республикасы үшін күшіне енген ... ... ... ... ... белгілеген тәртіпте қосылған шарттарды қоса алғанда, олар «Халықаралық шарттар, келісімдер және ... ... жеке ... ... бюллетеньдері» жинағында жарияланады. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының түпнұсқалық мәтіні шетел тілдерінде жасалса, осы тілдердің бірінде қазақ және орыс тілдеріндегі ресми ... ... ... ... ... ... табылатын халықаралық шарттарды тіркеу мен есепке алудың Қазақстан республикасының қарауындағы біртұтас мемлекеттік жүйесі бар. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі ... ... ... ... және ... да ... ұйымдардың тиісті органдарында Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын тіркеуді жүзеге асырады.
Халықаралық шарт процесінің қатысушылары шарт ... ... және ... қатысты барлық құжаттарды сақтауға тапсырады.
Халықаралық шарттардың депозитариі Көп ... ... ... ... шарт ... және оған ... ... сақтайтын депозитариге қажеттілік туғызады. Вена конвенцияларына сәйкес, бір ... ... ... ... ұйымдар немесе осындай ұйымның бас атқарушы лауазымды адамы депозитарий бола алады. Депозитарийді процесс ... ... Көп ... ... ... қол ... немесе осы шарт қабылданған халықаралық конференция өткізілген мемлекет депозитарий болып тағайындалады.
Депозитарий органдарда емес, тек ... мен ... ... болады. Ұлы Отан соғысы жылдарында саяси қиындықтардың жойылуынан жалпы шарттардың бір немесе бірнеше депозитарилердің мағынасы белгіленді. 1968 жылғы ... ... ... ... шартта СССР, Ұлыбритания, Америка Құрама Штаттары Үкіметтерінің депозитарий сапасы көрсетілді. Бұл көрсетілгендер шарттар документінің ішіндегі бірден –бір ... ... ...
Депозитарий тек мелекеттерде ғана емес, сонымен қатар халықаралық мекемелерде де ... ... ... ... ... 1984 жылғы 10 желтоқсандағы депозитарийі Біріккен Ұлттар Ұйымында ерекше атап ... ... ... ... Бас Секретариаты ратификацияланған грамотаны беру рольін атқарады. Ол Конвенцияның 27 бабында айтылған және Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас ... ... ... ... отыз ... дейін өз күшін сақтайды. Осындай ратификацияланған грамоталар немесе қосылу туралы документтердің 20 –дай түрлері қарастырылған.
Депозитарий функциясы халықаралық ... мен ... ... етушілік туғызды. Депозитарий мен әртүрлі келісушілік жағдайында және қандай да бір мемлекеттің өзінің ең бірінші функцияясын орындауында депозитарий ... ... мен ... ... осы ... ... ... негізгі функциялары мыналардан: шарттарды сақтау және негізгі өкілеттігін сақтау, дайындау және шарттардың көшірмесін қарау, қолда бар және ... ... да ... ... шарттық документтер, әрі қатысушыларға оны хабарлаушылық, шарттарды тіркеушіліктен тұрады.
Депозитарий қызметіне құзыреттерді белгілейтін құжаттарды, ратификациялық грамоталарын, қосылу туралы ... ... ... шарт ... ... және халықаралық ұйымдарға жіберу үшін дайындау, шарттарға байланысты ақпарат беру, құжаттардың белгіленген тәртібі мен ... ... ... ету ...
Егер ол халықаралық ұйымның құрылтай актсін сақтау болса, онда мұндай жағдайда атқарушы орган дипозитарий болып табылады. ... ... ... ... 1945 ... Жарғысының дипозитарийі Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысы болса, Беларусь Республикасының Үкіметі Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының 1993 жылғы Жарғысының депозитарийі болып ... ... ... ... мыналар жатады:
Халықаралық шартың түпнұсқа мәтінін сақтау.
Түпнұсқа мәтінінің куәландырылған көшірмелерін дайындау. ... қол ... ... ... ... ... хат, хабарламаларды алу және сақтау.
Шартқа қатысты қойылған қолдар мен өзге де құжаттардың тиісті нысаны ... ... ... және ... ... жағдайда бұл мәселені тиісті мемлекетке мәлімдеу.
Шартқа қатысты ... ... ... ... ... да ... қатысушыларына хабарлау, шарттың өз күшіне енуі үшін қажетті қабылдау, бекіту және қосылу туралы қойылатын қолдар саны, бекіту ... ... ... ... дипозитке берілгені жөнінде хабарлау.
Шартты Біріккен Ұлттар Ұйымы хатшылығында немесе басқа ... ... ...
Депозитке беру деген –депозитарийге халықаралық шарттың, бекіту грамоталарының, ... ... ... ... ... ... шарттың бұзылғаны туралы құжаттардың түпнұсқасын сақтауға беруді айтады. Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасының ... ... ... ... және күшін жою тәртібі туралы» 1995 жылғы заң күші бар Жарлығының 30 –бабының 2, 3 тармағына сәйкес, «Қазақстан Республикасының ... ... ... Республикасы халықаралық шарттарының түпнұсқасы оларға қойылған күннен бастап екі апта мерзімде Қазақстан Республикасының Сыртқы істер ... ... ... ал ... ... Сыртқы істер министрлігі бұл шарттардың көшірмелерін олар күшіне енген күннен бастап екі апта ... ... ... органдарға жолдайды».
Қазақстан Республикасының ведомствоаралық шарттарының түпнұсқалары тиісті министрліктер мен ... ... ... ал осы ... ... көшірмелері, оларға қол қойылған күннен бастап екі апта мерзімде Қазақсан Республикасының Сыртқы істер министрлігіне жіберіледі.
Қазақстан Республикасының ... ... ... көп ... ... ... депозитарийі міндеттерін, егер осы шарттардың талаптарына сәйкес ... ... ... ... жүктелген болса, жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасының Сыртқы Істер Министірлігі мемлекеттің сыртқы органдарының қол қоюын, халықаралық мекемелердің немесе оның ... ... ... орындалуын және көп жақты халықаралық шарттардың депозитарий функциясының орындалуын қамтамасыз етеді.
Халықаралық шарттарды денонсациялау. Қазақстан Республикасының Үкіметі ... ... ... ... ... ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Президентіне «Қазақстан Республикасында мемлекет ішілік мінездеме бойынша ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Сыртқы Істер Министірлігі Қазақстан Республикасының Үкіметіне Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының денонсациясы туралы сұрақтарды, ... ... ... да ... ...
Министірлік, мемлекеттік комитет және Қазақстан Республикасының басқа да ... ... ... және тағы да ... ... ... ... Сыртқы Істер Министірлігіне қатысты немесе ол келісім бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі халықаралық шарттардың денонсациясының құзыреттілігі туралы ... ... бұл ... ... Президентінің Жарғысының 32 –бабында, 1 және 2 бөлігінде көрсетілген.1
10 Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона «О порядке ... ... и ... ... ... ... Казахстан». от 12 декабря 1995 г.
0
Министрлікке қатысты мемлекеттік комитет және басқа да ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Сыртқы Істер Министірлігі келісімі бойынша, халықаралық шарттардың ведомоствааралық мінездемесінің денонсациясы Қазақстан Республикасының Сыртқы Істер Министірлігіне әкелінеді.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... Парламентінің бөлек отырыс Палатасында оны қарау туралы сұрақ, ең алдымен Мәжілісте, ... ... ... ... ... ... шарттар және Қазақстан Республикасының ұсынысы бойынша, Қазақстан Республикасындағы мемлекет ішілік мінездеме бойынша Қазақстан Республикасындағы ратификацияланған ... ... ...
Үкіметке қатысты Қазақстан Республикасындағы халықаралық шарттар, Қазақстан Республикасының ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары Қазақстан Республикасының Үкіметінің негізгі ... ... ... ... ... Республикасының Үкіметінің халықаралық шарттар денонсациясы. Қазақстан Республикасының Үкіметі ведомоствааралық мінездеме туралы Қазақстан ... ... ... ... қатысты мемлекеттік комитет және басқа да Қазақстан Республикасындағы орталық атқарушы органы денонсациялайды.
Халықаралық шарттарды талқылау. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын ... ... ... және ... ... ... талқылайды Шартты талқылау қатысушы мемлекеттердің келісімімен қамтамасыз етіледі. Бұл шарт ... үшін ... және олар үшін ... ... болып саналады. Оны аутентикалық деп атайды. Талқылау халықаралық атауда болып, шарттың өзінде көрсетіліп, ... ... ... ... Халықаралық сот және арбитраждық сотта түсініктемелер екі жақты немесе көп ... ... ... ... бар. ... тарихшылар, журналистер, халықаралық құқық бойынша еңбек ғылымының оқымыстылары берген түсініктемелер шарт ... үшін ... ... ... ... Ол ... мемлекет қатысушы тұлға, ішкі мемлекеттік құқық бойынша анықталады, бір жақты тәртіп бойынша шартқа талқылау беруге болады. Оларды ... ... ... деп ...
Халықаралық шарттарды талқылау қағидаларына адалдық, шартта қолданылатын терминдер әдеттегі ұғым бойынша және шарттың объектісі мен мақсаттарына сай ... ... ... ... ... мен ... ... қосымша құжаттардың көмегі арқылы жүзеге асырылады. Бқл кезде қатысушылардың кейіннен қабылдаған келісімдері, шарт ... ... және ... ... ... ... ... Егер тараптар алдын ала көздеген болса, белгілі терминдерге арнайы түсінік берілуі мүмкін. Егер шартты оған қатысушылар ... ол ... ол ... ... деп ... ... қатысушылар келісе отырып жүргізеді және оның жоғары заңдық күші болады. ... ... нота ... ... ... ... асырылады. Халықаралық ұйымдар жүргізетін талқылау халықаралық талқылау деп аталады. Бұл нысан шартта тікелей көрсетіледі немесе тараптардың келісуімен ... ... ... Ұлттар Ұйымының Халықаралық Соты немесе әр түрлі комиссиялар жасайды. ... әр ... ... ... ... жасалады. Оларға грамматикалық, логикалық, тарихи және жүйелік талқылау жатады.
Грамматикалық талқылау-грамматикалық және басқа да ережелер ... ... ... ... ... мен шарт ... мағынасын анықтау.
Логикалық талқылауда бір бапты басқа баптар негізінде және оларды ... ... ... ... Бұл ... ... шарт мәтінінің бір тұтастығы сақталуы тиіс.
Жүйелік талқылау-шарт ... ... шарт ... салыстыра отырып талқылау.
Кейде шарт жасаудан кейін көп уақыт өтуіне ... ... ... ... ... ... мағынасын ашу қиын болуы мүмкін. Осы кездерде талқылау үшін шарт жасасудың тарихи жайларын әзірлеу ... ... хат ... зерттеу қажет болады. Бұл талқылауды тарихи талқылау деп атайды.
Қазақстан Республикасында халықаралық шарттарды талқылау Республиканың ... және ... ... ... сай ... ...
Халықаралық шарттарды бекіту. Халықаралық мемлекеттік және халықаралық Үкіметтік шарттар Қазақстан Республикасы үшін заңды күші болады. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... Жарлығына сай, ратификацияланған халықаралық шарттарды Парламент залында ресми бекітеді. Халықаралық мемлекеттік және халықаралық Үкіметтік шарттар ... ... үшін ... ... ... ... ... Жарлығында көрсетілгендегідей тәртіппен жүзеге асырылады. Бұл халықаралық шарттар «Қазақстан Республикасының және Қазақстан Республикасының Үкіметінің актілер жинағында» бекітіледі.1
12 Лукашук. И. И. ... ... ... Киев, 1966 г.
2
Шарт мәтінін қабылдау оның түп нұсұасын бекітумен жалғасады. ... түп ... оның ... және ... екендігін білдіреді.1
11 Колосов. Ю. М. Кузнецов. В. И. «Международное право» ... 1998 г.
1 1969 ... Вена ... 10 ... сай, ... ... ... мен соңғылығы» қатысушылар алдын ала келісілген тәртіппен немесе қол қою, ad ... ... ... ... ... шығаруымен бекітіледі.
Қазақстан Республикасындағы халықаралық шарттар, белгіленген халықаралық ... ... ... Республикасының Президентінің Жарғысында айтылған тәртіп бойынша белгіленген, әрі қосылған халықаралық шарттар «Халықаралық шарттар бюлетені мен Қазақстан Республикасындағы жеке және ... ... ... ... ... ... Республикасындағы халықаралық шарттар, шетел тілінде құрылған аутентикалық мәтін, қандай тіліне қарамастан, ол ресми түрде қазақ тіліне ... орыс ... ...
II Халықаралық шарттардың атқаратын рөлі
1. Халықаралық шарттардың әрекет етуі
Халықаралық шарттардың өз күшіне енуі дегеніміз –шарт тараптарының ... ... ... ... мен ... ие ... ... Халықаралық шарттардың құқықтары туралы 1969 жылғы конвенцияның 24 –бабына сәйкес «шарт шарттың өзінде ... ... ... ... ... ... келісілген тәртіпте және мерзімде заңды күшіне енеді» деп көрсетілген. Халықаралық тәжірибеде шарттың заңды күшіне енуінің бірнеше негіздері бар. ... ... ... ... қол қою ... ... ... бекіту сәтінде күшіне енуі.
Шарттың бекіту грамоталарымен алмасу сәтінде күшіне ... ... ... ... ... ... кезде күшіне енуі.
Шарттың шарт талаптары бекіткен белгілі бір мерзімде күшіне енуі.
Бұл негіздердің біреуін таңдау халықаралық шарт тараптарының құзыретіне ... ... ... ... ... 1945 ... Жарғысының 110 –бабының 3 –тармағына сәйкес, 1945 жылғы 26 маусымда қол қойылған осы халықаралық шарт Қауіпсіздік Кеңесінің 5 ... ... және ... қол қойған мемлекеттердің көпшілігі бекіту грамоталарын сақтауға бергеннен кейін заңдық күшіне енеді. 29 бекіту ... ... ... ... ... ... Ұйымының Жарғысы 1945 жылы 24 қазанда заңды күшіне енеді. Бұл жағдайларда халықарлық шарттың тараптары қойылатын қолдардың немесе бекіту ... ... ... келіседі. Мысалы, Қазақстан Республикасы мен Украина арасындағы достық және ынтымақтастық туралы 1994 ... 20 ... екі ... ... ... күшіне енуі бекіту грамоталарымен және алмасу күшімен белгіленген.
Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы және ... ... ... ... пен ... Орталық Азия Банкін құру туралы 1994 жылдың 8 шілдесінде келісімнің қорытынды ережелеріне сәйкес, осы келісім келісуші тараптардың заңдарына сай, ішкі ... ... ... кейін заңды күшіне енген. Экономикалық, әлеуметтік және мәдени ... ... 1966 жылы 19 ... ... ... Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысына отыз бесінші бекіту грамотасын немесе қосылу туралы құжатты депозитке ... ... үш ай ... соң өз күшіне енеді.
Шарттың өз күшіне енуі оны қолданумен сәйкес келеді. Халықаралық ... ... ... ... қолданылмайтыны да кездеседі, өйткені ол үшін көзделген талаптар жеткіліксіз болады. Мысалы, соғыс кезінде халықты қорғау туралы 1949 жылы 12 тамызындағы ... ... 6 ... осы ... кез ... дау ... ... басталғанда қолданылады делінген. Шарт күшіне енбей тұрып –ақ қолданылуы мүмкін. 1969 жылғы конвенцияның 25 ... ... ... ... шарт күшіне енгенге дейін шартты немесе оның бір бөлігін уақытша қолдану ... ... ... ... ... немесе халықаралық ұйымдар мен мемлекеттер арасындағы халықаралық шарттар құқығы» туралы 1986 жылғы Вена ...
3 ... ... қолдану шарт өз күшіне енген соң тұрақты болады немесе мемлекеттің немесе ұйымның шарттық қатысушысы бола алмаймыз деп хабарлағаннан кейін тоқтатылады.
Мемлекетішілік ... және ... ... қадағалау. Кез-келген шартқа қатысушы мемлекеттің ішкі құқықта ақталуы үшін халықаралық шарттарды орындауы мүмкін емес. Мемлекетішілік құқықтық жағдай ... ... ... ... ... шарттар болуы үшін міндетті келісімді және қосымшаны мемлекет дұрыс жолмен бақыламайды. Шарттардың қатысушылары ... ... ... мекеменің негізгі құқығы дұрыс жүзеге асырылмайды. Ол шарттың қорытынды құзыреттілігіне де қатысты болып табылады. Шарттың орындалуы үшін ақталу сапалығы көрініс таба ... 1
14 ... Ю. М. ... ... ... 1998 г. ... ... әрекет етуі –деген шарттың өз күшіне енгеннен бастап, тоқтатылғанға дейін әрекет етуі. Шарттар шарттың қорытынды ережелерінде әрекет ету мерзімдерін ... ... ... ... бір ... қол ... өз ... тоқтатады. Мерзімсіз шарттар тараптардың өзара қатынастарының беріктігі мен әріптесінің сырқы саясатына деген сенімділікті көрсетеді. ... ... ... ... ... ... шарттардың қорытынды ережелерінде мынандай тұжырымдар бар:
«Осы келісім оған қол ... ... ... ... ... және тараптардың біреуі алты ай бұрын басқа тараптарға өзінің шығатынын жазбаша ... ... ... ... ... ... тәжірибеде мерзімді шарттардың уақыт өте келе ұзарту жолы мен мерзімсіз шартқа айналуы мүмкін.1
15 Каламкарян Р. А. «Фактор времени в праве ... ... 1989 г. ... ... деген шарттың әрекет ету мерзімін сол мерзім ... ... ... ... ... ... тоқталғанға дейін немесе тоқтатылғаннан кейін, оның үздіксіздігін қамтамасыз ету мақсатында шартты ұзарту. Ол өз кезегінде бірден ... ... және ... ... негізінде жүзеге асырылатын болып бөлінеді. Алғашқысы –шартта алдын ала көрсетіледі. Екіншісі әр түрлі жолдармен жүргізіледі.
Халықаралық ... екі ... ... ұзартады: арнайы келісім жасау немесе шартты белгілі бір мерзімге ұзарту туралы хаттама жасау арқылы және шарттың ... ... ... ... ... ... ... ұзартылады. Егер шарттың талаптарында келісуші тараптардың біреуі шарттың әрекет ету мерзімі жойылғанға дейін одан бас тарту туралы өтініш ... ... ... ... онда ... шарт ... ... ұзартылған деп есептеледі.
Шарттың бұрынғы қатысушылары бұрынғы шарт реттейтін мәселелер бойынша тағы да шарт ... ... ... ... жаңа заң ... деген белгілі ереже қолданылады. 1969 және 1978 жылдардағы Вена конвенцияларының 30 - бабының 3 –тармағына сай, егер ... ... ... ... айтылмаса, онда бұрынғы шарт жаңа шарттың ережелерімен сәйкесетін деңгейде әрекет ете береді.
Реновация. Реновация деген халықаралық шарттардың жұмысын тоқтатуы. Шарттың ... ... ... ... ... нотамен алмасу мүмкіндігі болып табылады. «Ғылыми-техникалық әріптестік келісімі» туралы 1968 жылғы Кеңес және ағылшын арасындағы ... нота ... ... ... ... ... ... әрекет ету. Егер шартта өзгеше көрсетілмесе, шарт оған қатысушылардың барлығының аумағында әрекет етеді. Кейбір көпжақты шарттарда мемлекет ... тыс ... ... ету аясы ... ... ... 1959 жылғы Антарктика туралы шарт.
Халықаралық шарттардың құқықтары туралы 1969 жылғы Вена конвенциясының «Шарттардың аумақта әрекет ... деп ... 29 ... ... ... ... ... онда шарт әрбір қатысушы үшін оның аумағында міндетті болып табылады» деп жарияланған.
Шарт және үшінші мемлекеттер. Шарттардың әрекет етуі үшін ... ... және ... халықаралық ұйымдар мәселесімен тығыз байланысты. Үшінші мемлекеттер мен ұйымдардың келісімі болмаса, шарттың ... күші ... ... ... ... ... шарт ... отырып, үшінші тараптың құқтары мен міндеттерін ескереді. Егер шартта үшінші тұлғаға қатысты ... ... ол ... ... күші үшінші тұлға жазбаша келісім бергенде ғана болады.
Халықаралық шарттарда бұл маңызды тезистердің бірі болып табылады. Осы ережелер ... мәні ... ... ... ... процесін реттейді, халықаралық құқықтың негізгі қағидаларының бірі, мемлекеттің егемендік теңдік қағидаларын қолдануды бейнелейді.
Рим құқығында екі ... бар:
) Res inter alios acta ... ... ... ... ғана ... Pacta tertiis nes nocent nes prosunt ... тарап үшін ешқандай құқықтарды да, міндеттерді де қалыптастырмайды.
Алайда, халықаралық құқықтың нормалары бұл ережелерді кейбір шектеулермен қолданады. Осы ... ... ... ... ... ... ... проблемалары өзгеше сипаттарға ие болуда. Мысалы, 1969-1986 жылғы конвенциялардың 34-бабында үшінші мемлекеттер немесе ұйымдарға қатысты ережелер ... ... ... ... үшін оның келісімінсіз құқықтар мен міндеттерді жасамайды, шарт ... ... ... ... ұйым ... осы мемлекеттің немесе осы ұйымның келісімінсіз міндеттерді немесе құқықтарды жасамайды».
Шарт міндеттеме туғызбайды немесе үшінші ... үшін оның ... –ақ ол ... ... табылады.1
16 «Халықаралық ұйымдар арасындағы немесе халықаралық ұйымдар мен мемлекеттер арасындағы халықаралық шарттар құқығы» туралы 1986 ... Вена ... ... ... үшін қарастырылатын міндеттемелік шарттар. Үшінші мемлекеттер үшін міндеттеме шарт жағдайында туындайды, егер осы ... ... осы ... ... Әрі үшінші мемлекетте жазбаша нысанда анықталған міндеттеме қолданылса.
Үшінщі мемлекеттер үшін қарасырылатын ... ... ... мемлекеттер үшін шарттық жағдайлар құқық бар болғанда ... ... Егер осы ... ... ... ... ... мемлекет топтары, оларға жататын немесе барлық мемлекет және онымен үшінші мемлекет ... ... ... әрі сол құқыққа ие болса. Егер шарттарда басқаша қарастырылмаса, оның келісімі ... ... ... ... ... М. И, ... В. В. «Договорное право» Москва, 2001 г.
7
«Халықаралық шарттар құқығы» туралы 1969 ж 23. 05. Вена ... 36 ... 2 ... ... ... негізінен 1 бөлігіндегі құқықты пайдаланады, әрі осы құқықты пайдалана отырып оның ... ... ... қарайды немесе оларды шарттарға қатысты бекітеді.
Үшінші ... ... ... ... немесе өзгерту. «Халықаралық шарттар құқығы» туралы 1969 ж 23. 05. Вена конвенциясының 37 –бабына сай, егер үшінші ... үшін 35 ... ... ... ... ... міндеттеме қайтарылады немес өзгертіледі. Ол тек шарт қатысушыларының және үшінші мемлекеттің келісімі арқылы ... ... ... ... ... үшін 36 ... сәйкес құқық туындаса, онда ол құқық қайтарылмауы немес өзгертілмеуі ... Яғни бұл ... ... мен ... жатқызылмайды.
Нормалар, шарттың мазмұндары, халықаралық әдет –ғұрып нәтижесі туындағандағы үшінші мемлекет үшін пайда болатын ... 34 ... ... ... ... ... ... нормаларының әдет –ғұрып сапалығы үшінші мемлекеттер үшін ... ... ... ... ... ... ... халықаралық ұйымдар мен мемлекеттер арасындағы халықаралық шарттар құқығы» туралы 1986 жылғы Вена конвенциясы.
8 ... ... ... ... ... ... дегеніміз –халықаралық құқыққа сәйкес барлық құқықтық қатынастардың ... ... ... ... ... ... ... екі түрлі әдіспен жүзеге асырылады:
) Күшін жою –төтенше ... ... ... ... етуін тоқтатудың бұл түрі бір тарапты ерік білдіру арқылы жүзеге асады;
) Күшін жою (денонсация) ... ... ... ... ... ... ... шартта келісілген тараптар тәртібімен бұзу жөніндегі мәлімдеуі.
Қазақстан ... ... ... ... жою ... 1995 жылғы «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының күшін жою» туралы Жарлығының Халықаралық шарттың ... жою ... ... ... ... ... ... Республикасының Сыртқы істер министрінің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президентіне Қазақстан Республикасының мемлекетаралық сипаттағы халықаралық шарттарының күшін жою туралы ... ... ... ... Сырқы істер министрлігі Үкімет қарауына жататын мәселелер жөніндегі Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының күшін жою туралы Қазақстан ... ... ... ... ... ... министрліктері, мемлекеттік комитеттері және өзге де орталық атқару органдары, сондай –ақ Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік ... ... ... ... ... ... бірлесіп немесе оның келісімімен өз құзырындағы мәселелер бойынша осы баптың 1 және 2 тармақтарында ... ... ... күшін жою туралы Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар енгізеді.
Қазақстан ... ... ... мемлекеттік комитеттері және өзге де орталық атқару органдары, сондай –ақ ... ... ... ... бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің келісуімен өз құзырындағы мәселелер бойынша ведомствоаралық сипаттағы халықаралық ... бұзу ... ... ... Үкіметіне ұсыныс енгізеді.
Қазақстан Республикасы Парламентінің халықаралық шарттардың күшін жоюы.
Қазақстан Республикасының Парламенті Палаталардың бөлек жеке
отырысында ... ... ... ... ... соң ... ... отырып:
Қазақстан Республикасының мемлекетаралық сипаттағы бекітілген және бекітуге жатпайтын халықаралық шарттарының күшін –Қазақстан Республикасының Президентінің ұсынуы бойынша.
Қазақстан Республикасының Үкімет ... ... ... ... сондай –ақ Қазақстан Республикасының оған қосылуы Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... шарттарының күшін –Қазақстан Республикасының Үкіметінің ұсынуы бойынша ... ... И. И. ... проекта международного договора» Саратов, 1957 г.
20 Указ Президента Республики Казахстан «О ... ... ... договоров Республики Казахстан и договоренностей, достигнутых в ходе встреч и переговоров на высшем и ... ... », от 9 ... 1996 г.
3
Қазақстан Республикасы Үкіметінің халықаралық шарттардың күшін жоюы.
Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының тиісті министрліктерінің, ... ... және ... да ... ... органдарының, сондай ақ Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың ұсынуымен Қазақстан Республикасының ведомствоаралық сипаттағы халықаралық ... ... ... ... ... ... министрлігінің келісуімен жояды.
Халықаралық шарттарды қалпына келтіру халықаралық шарттың күшін тоқтата тұру немесе тоқтатудан кейін оның ... ... ... ... ... ... Мұндай ережелер әскери әрекеттер аяқталғаннан кейін шартты қалпына келтіруге қатысты болып келеді. Екі тарапты шарттың әрекетін қалпына келтіргенде, ... ... ... есепке алынады. Халықаралық құқық доктринасында шартты қалпына келтіру туралы шешім ... ... ... ... ... ... ... тиіс деп көзделген.
Соғыс жағдайындағы шарттар
Өткен жағдайлар бойынша нормаларды тану соғыста барлық шарттардың әрекет етінің тоқтатылуымен және Соғыс ... ... ... ... 1989 жылғы «Депутаттардың халықтық съезінде» барлық кеңес герман шарттары Германия мен СССР арасындағы жағдайдан соң, халықаралық құқық ... ... өз ... ...
Бұл жағдай Германия үшін дұрыс болды, ал жалпы халықаралық құқықтық нормалар үшін де мүмкін болып саналды.
Қазіргі таңда, ... ... де ... екі ... ... ... қабылдауды белгілемейді. Бұл шешім конфликті қатысушыларына қатысты болып табылады.1
4
Соғыс басталған уақытта шарттар тоқтатылмайды және ... ... ... ... екі ... шарттың әрекет етуішілігі тоқтатылмайды.
3. Халықаралық шарттардың жарамсыздығы
Халықаралық шарттың заңи ... оның ... ... ... ... Тек ... халықаралық шарт қана халықаралық құқықтың субъектілері үшін міндетті қайнар көз болып табылады.
Халықаралық шарттардың құқықтары туралы 1969 ... Вена ... ... ... мен ... ... ... 5 бөлімде қарастырылған. Халықаралық шарттардың жарамдылығы халықаралық құқық көздейтін заңи негіздерге ғана ие. ... оның ... ... ... ... сай ... айқындайды, соның күшімен шарт оның қатысушыларының орындауы үшін міндетті және шарттың талаптарына ... ... ... ... үшін ... ... ... халықаралық шарттар - бұл заңдық күшіне халықаралық құқық тұрғысынан шек келтіруге болмайтын және оларға қарсы ешқандай халықаралық ... ... ... ... ... ... ... жарамдылық презумциясы 1969 жылғы Вена конвенциясының 42 –бабында қарастырылған. Осы бап келісуші субъектілер арасындағы шарттық қатынастардың тұрақтылығын бекітеді, pacta sunt servanda ... ... ...
Мұндай жағдайда жарамдылықтың іс жүргізу және материалдық ... ... ... Іс ... ... шарт ... ... құқыққа сай екендігін көрсетеді, яғни тараптардың шарт процесіне қатысу құқықтары болу керек; тараптар шарттың талаптарын орындауға міндетті. Шарттық ережелердің ... ... ... ... ... жарамдылықтың материалдық жағдайын құрайды.
жылғы конвенцияның 46-53 баптары шарт субъектілеріне қатысты халықаралық құқық субъектілерінің ерік білдіруіне, ... ... мен ... ... ... талаптарын айқындайды. Шартың жарамсыздығы абсолютті және салыстырмалы болуы мүмкін. Абсолютті жарамсыз халықаралық шарттар ең басында –ақ жарамсыз ... ... ... мыналарды жатқызуға болады: мемлекет өкілін мәжбүрлеу, күш қолданамыз деп қорқыту арқылы мемлекетті мәжбүрлеу, жалпы халықаралық құқықтың императивтік нормасына қайшы ... ... ... ... ... даму ... абсолютті жарамсыз шарттар кездесіп тұрады. Оған Германияның Чехословакиядан Судет облысын алу туралы 1938 жылы ... ... ... ... Бұл шарт ... ... Чехословакияда «неміс мәселесін» реттеу үшін емес, Чехословакияны жаулап алудың келесі сатысын жүзеге асыру үшін қолайлы жағдайды қамтамасыз ету мақсатында ... ... ... еді.
Салыстырмалы шартты даулауға мүмкіндік бар. Салыстырмалы жарамсыз шарттардың негіздеріне: қателесу, алдау, өкілді сатып алу жатқызылады.
Шарттардың жарамсыздығы 1932 жылғы Ұлттар ... ... ... мемлекет шарт міндеттілігіне еркін білдірген кезде оның мемлекеттің ішкі нормаларын бұзу арқылы жасалғаны дәлелденсе, ол ... ... деп ... ... ... ... ... нормасы бұзылғандығы айқын болуы қажет.2
21 Евинтов В. И. «Особенности составления разноязычных текстов современных международных договоров» СЕМП, 1979 г.
1 ... ... ... ... шарт ... ... ... келісім документі және халықаралық шарт жасауға барлық мемлекеттің құқығы бар.
Халықаралық шарт туралы Вена конвенциясында мемлекет басшылары, ... ... ... ... ... дипломатиялық уәкілеттілік басшылары арнайы өкілеттіліксіз-ақ халықаралық шарт жасауға құқылы делінген.
Халықаралық шарт жасау –бірнеше кезеңдерден тұратын процесс. ... ... ... туралы Вена конвенциясында шарттар орындалуы керек және тек қана жарамды шарттар ғана орындалуы ... ... ... ... жасау өте күрделі, оның күрделілігін шарт объектілерінің күрделілігімен, қатысушыларының табиғаты мен көлемінен, кейбір жағдайларда саяси жағдайдың жағымсыздығымен түсіндіруге ... Осы шарт ... ... шарттың қатысушылар тарапының заңи әрекеттері мен тұтастай бірқатар нақты ... ... ... ... жүргізуге уәкілетті тұлғаларды тағайындау, уәкілеттерді ұсыну және тексеру, шарттың мәтінін үйлестіру, шарттың жобасын талқылау және қабылдау, шарттың ... ... ... ... қол қою, ... жариялау, шартты бекіту, бекіту грамоталарымен алмасу және депоненттеу, шартты промульгациялау ... ... ... ... ... тіркеу.
Егер шарттарды бекіткеннен кейін заң қабылданса, жақ-ң ... үшін ... да ... ... ... бекіткенде әрекет етушілікте бекітілген шарт күшін сақтайды. ... ... ең ... ... жайт, шарттардың еркіндігі немесе шарттарды бекіткеннен кейінгі жеке еркіндігі абсолютты ... ... ... ... қабылдау мен құрамы оның нақты нысалы мен қорытындысының жұмысымен байланысты. Ол ... ... ... ... ... құрылымы, мықты тілі, үлгісі және заңи терминологиясы, дәл ... ... ... дәл ... және ... ... қайталануы, объектілердің қысқаша белгіленген тәртібі, органдары, қосымшалары, жақтары, шарттары тағы басқа заңи конструкцияларының орнатылуы, ... ... ... болуы тиіс.
Шарт термині азаматтық заңдарда әр ... ... ... туындағанда заңи факт ретінде, шарт міндеттемесі ретінде, шарт міндеттемесі рәсімделгендегі документ ... ... ... ... маңызы: көп түрлі актілердің әрекет етуінен, персоналды адресатта көрсетілгеннен, құқық нормаларының мазмұнынан, азаматтық және еңбек құқығы қатынастарының ... ... ... ... ... ... ... айтқанда ереже сияқты, әрі жазбаша нысанда болады.
Халықаралық шарттар заңның орындалуында, Парламенттің ресми мекемелерінде, Президент актілерінің жиынында, Үкіметте және ... ... ... әрі ... ... ... заң ... көрсетіледі. Ішкі Істер Министірлігі Қазақстан Республикасындағы халықаралық шарттардың жеке мемлекеттік жүйе тіркеуін және ... ... ... ... денонсациясы үшін Парламенттің бөлек жиын палатасында ізденістерді, сұрақтарды қарауды ең алдымен Сенатқа береді. Үкімет халықаралық ... ... ... денонсациялауда Ішкі Істер Министірлігінің келісімі керек.
Шарт халықаралық құқықтың қайнар көзі ретінде белгілі болғандай шарттар мен ... ... заңи ... ... әрі ол үшін ... ... ... және оны анықтау үшін құқықтар мен міндеттемелер керек.
Шарттар халықаралық құқықтың пайда болуына ... ... ... ... ... ... ... келісімі, ерекше әлемдік реттеушілік осы кезде орын алған еді. Халықаралық өсуі мен шарттардың рольі кең көлемде қолдануға алып ... ... ... ... ... болуымемлекеттер арасында құқықтық мінездемеге әкелді.
Ерекше көрсететін жайт, ... ... ... көзі ... халықаралық құқықтың жалпы танылған нормалары және әмбебап танылған конвенциядары: «Халықаралық шарттар» ... 1966 ... Вена ... мен ... мен ... ... ... халықаралық шарттар құқығы» туралы 1986 жылғы Вена конвенциясы.
Халықаралық шарттар халықаралық құқықтың қайнар көзінің ... түрі ... ... Осы ... ... ... барлығы бірдей заңи күшке ие болды. Шарт ережесі ретінде жазбаша нысан мен формальды қайнар көз қарастырылды.
Сонымен, халықаралық шарт ... ... ... ... ... болғандықтан, осы мемлекет өкілдеріне арнайы документ - өкілеттілік беріледі. Кейбір мемлекет өкілдері арнайы өкілеттіліксіз –ақ шартқа құқығы бар.
Ведомствоаралық сипаттағы ... ... ... ... ... ол ... ... Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды. Қосылуды рәсімдеу тәртібін бекіту келісуші мемлекеттердің ішкі ісі болып табылады. Халықаралық тәжірибеде қосылу үшін Парламенттің ... алу ... ... ... ... ... ... және өзге де орталық атқару органдарына, тікелей Қазақстан Республикасының Президентіне бағынатын және оған есеп беретін мемлекеттік органдар Сыртқы істер министрлігімен ... ... ... ... ... ... мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне қосылу туралы ұсыныс енгізеді.
Халықаралық шарттар құқығының ерекшеліктері: халықаралық ... ... ... және ... ... ... болып табылады.
Халықаралық тәжірибеде мемлекеттің халықаралық шартқа қол қойғаны мен оны ... бас ... ... ... тұрады. Бекітуден бас тарту халықаралық құқықты бұзу болып есептелмейді. Сонымен бірге, халықаралық бірлестік мұндай бас ... ... ... көздейді, өйткені ол халықаралық құқықтың үдемелі дамуына кедергі келтіруі мүмкін.
Нормативтік құқықтық актілер туралы заңның 4 ... ... ... ... Республикада ратификацияланған халықаралық шарттардың өзіндік орны көрсетілген» деп баяндалған. ... ... сай, ... ... ... ... ... сәйкестігін оларды бекітуге дейін тексереді. Мұндай рәсім үшін Қазақстан Республикасының Президентінің, Сенат төрағасының, Мәжіліс төрағасының, Парламент депутаттарының ... ... кем ... 1/5 ... және ... –министрдің үндеулері қажет. Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес келмейді деп танылған халықаралық шарттар бекітілмейді және қолданысқа енгізілмейді.
Шарттық процесске қатысушылар ... ... ... ... кезде, олардың назары өздеріне жүктелген міндеттемелерді адал орындау қағидасына, туындаған дауларды бейбіт түрде реттеу қағидасына, мемлекеттердің ынтымақтасу қағидасына аударылады. Егер ... ... ... ... мен ... қорғау мәселелеріне қатысты болса, онда мемлекеттер өздеріне адамның ... мен ... ... ... қағидасына, халықтардың тең құқықтығы мен өзін-өзі басқару қағидасына сай міндеттемелерді ... ... ... ... ... әрекет ете бастайды. Ал оның қолданылуы халықаралық шартта көрсетілген жайлар туындағанда пайда болады.
Халықаралық шарттардың ... өте ... ... ... жүзіндегі барлық мемлекеттер әр түрлі саладағы қарым –қатынастарды орнату үшін бір ... ... ... ... ... ... дүние жүзінде елеулі рөл атқарады.
Библиография:
Халықаралық құқықтық актілер
Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жыл 30 тамыз.
Указ ... ... ... ... силу ... «О порядке заключения, исполнения и денонсаций международных договоров Республики Казахстан». от 12 декабря 1995 г.
«Халықаралық шарттар құқығы» ... 1969 ... 23 ... Вена ...
«Халықаралық ұйымдар арасындағы немесе халықаралық ұйымдар мен мемлекеттер арасындағы халықаралық шарттар құқығы» туралы 1986 жылғы Вена ... ... ... иеленушілігі» туралы 1978 жылғы Вена конвенциясы. ... ... ... ... «О вопросах реализаций международных договоров Республики Казахстан и договоренностей, достигнутых в ходе встреч и переговоров на ... и ... ... », от 9 ... 1996 г. ... и ... ... и международных соглашений, правила для введения в действие статья 102 Устава ООН. Резолюция Генеральной Ассамблеий ООН, от 14 ... 1946 г. ... об ... ... ... ... ... Москва, 24 сентября 1993 г.
Соглашение об информационном обеспечений межгосударственных договоров и соглашений в области экономического и социального ... ... ... ... ... и ... ... Алматы, 8 июлья 1994 г.
«Нормативтік құқықтық акт» туралы заң.
Ғылыми әдебиеттер
Құлжабаева. Ж. О. «Халықаралық жария құқық» ... 2003 ж. ... М. А. ... ... ... 1999 ... И. И. ... право» Москва, 1997 г.
Колосов. Ю. М. Кузнецов. В. И. «Международное право» ... 1998 г. ... Ю. М. ... право» Москва, 1998 г.
Бекяшева. К. А. «Международное публичное право» Москва, 1999 г.
Талалаев. А. Н. ... ... ... ... с участием международных организаций» Москва, 1989 г.
Лукашук И. И. «Разработка проекта международного договора» Саратов, 1957 г.
Каламкарян Р. А. ... ... в ... ... Москва, 1989 г.
Токаев. К. К. «Сборник документов по международному праву» I том. Алматы, 1998 г.
Ульянов Н. Н. ... ... ... в ... ... ... ... 1981 г.
Игнатенко. Г. В, Титунов. О. И. «Международное право» ... 1995 ... И. И. ... в ... договорах» Москва, 1966 г.
Хан. Г. Б, Маханова. Қ. А. ... ... ... 2003 ж.
Тункин. Г. И. «Международное право» Москва, 1982 г.
Черныченко. С. В. «Международное право: ... ... ... ... 1993 г. ... Г. М. ... в ... международном праве» Москва, 1988 г.
Лукашук. И. И. ... ... ... Киев, 1966 г.
Котов. А. К. «Конституционное верховенство и международные договоры. Правовые реформа в Казахстане» Алматы, 2003 г.
Лукашук И. И. ... на ... в ... договорах» СГП, 1985 г.
Евинтов В. И. «Особенности ... ... ... ... ... ... СЕМП, 1979 г.
Тихомиров. Ю. А. «Публичное право» Москва, 1995 г. ... М. И, ... В. В. ... право» Москва, 2001 г.
Кечекьян. С. Ф. «О ... ... ... ... 1946 г. ... М. В. ... ... международного право» Москва, 1987 г.
Лукашук И. И. «Структура и форма ... ... ... 1960 г. ... Л. М. ... нормы в системе современного международного право» Москва, 1987 г.
Анықтамалық және ақпараттық ...
41

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 46 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Халықаралық дербес құқық пәні бойынша дәрістер кешені334 бет
12 жылдық білім беру үдерісінде тұлғаның өзіндік танымына әлеуметтік орта әсерінің психологиялық ерекшеліктері63 бет
IFRS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты40 бет
MS Office пакеті туралы түсінік14 бет
PHP тілі туралы36 бет
PHP тілінде шартты операторлар (if, switch), циклдермен жұмыс (while, for, foreach) және include, require функцияларын қолдану12 бет
Turbo Pascal тілінің негізгі элементтері22 бет
Turbo Pascal тілінің операторлары26 бет
«Азаматтық – құқықтық жауапкершілік: түсінігі, тарту негіздері және түрлері»52 бет
«Ағзаның шартты – рефлекторлық қызметтері және оның нейрофизиологиялық механизмдері»15 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь