Қылмыстың белгілеріне жалпы сипаттама

Кіріспе
1 тарау. Қылмыстың белгілеріне жалпы сипаттама.
1.1. Қылмыстың ұғымы мен белгілері.
1.2. Қылмыстарды қоғамға келтірілген қауіптілігі бойынша топтастыру.
2 тарау. Құқық бұзушылық: белгілері, құрамы және түрлері.
2.1 Құқық бұзушылықтың түсінігі
2.2 Заңдық жауапкершілік түрлері

Қорытынды.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі.
Қылмысты саралау үшін қылмыстарды белгілерін, құрамдары арқылы басқа құқық бұзушылықтардан айырмашылықтарын байқай аламыз. Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық кодексі Қазақстан Республикасы Конституциясының және халықаралық құқықтың жалпы жұрт таныған принциптері мен нормаларына негізделген.
Сондықтан өмірдің өзі ескі идеологиядан арылған, нарықтық қатынастар жағдайына үйлесетін, адам құқықтары мен бостандықтарын қылмыстық-құқықтық қорғауды барынша қамтамасыз ететін жаңа қылмыстық заңның болуын қажет етті.
Жаңа Қылмыстық заңның ең басты міндеттерінің бірі адам, қоғам, мемлекет мүддесін қорғау болып табылады. Қылмыстық кодекстің Жалпы бөлімінде ескі кодекске қарағанда көптеген қылмыстық-құқылық түсініктердің, институттардың жаңа ұғымы берілген.
Осы жұмысымда осындай ерекшеліктерге баса мән бере отырып, олардың мазмұның түбегейлі ашып қарауға тырыстым.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30 тамыз, 1995 ж., љзгерістер мен толыќтырулар, 7 ќазан, 1998 ж.
2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі. Алматы: 1997 жыл.2001 жылы өзгертулер мен толықтырулар енгізілген.
3. Уголовный кодекс Республики Казахстан. Общая характеристика. Сравнительные таблицы. Под,ред.И.И.Рогова.1-вып. Алматы:1997 г.
4. Комментарий к Уголовному кодексу РК. Алматы, 2000.
5. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сот Пленумының Қаулылар жинағы. 1997ж. 1 том.
Арнайы әдебиеттер:

1. А.Н.Ағыбаев ''Қылмыстық құқық''. Жалпы бөлім. Оқулық. Жеті Жарғы. 1997ж
2. Е.И.Қайыржанов ''Уголовное право Республики Казахстан'':Алматы, 1996 жыл.
3. Г.И.Баймурзин. ''Ответственность за прикосновенности к преступлению'': А:1968 г.
4. Ағыбаев А.Н.''Ответственность должностных лиц за служебные преступления'' – А. Жеті Жарғы, 1997.
5. В.Н.Кудрявцев ''Общая теория квалификация преступления'' М: 1972 г.
6. Уголовное право. Общая часть. Под.ред. В.Н.Кудрявцева
7. Баймурзин Г.И. Объективная сторона преступления. // Уголовное право Казахской ССР. Алма-Ата. 1986 г.
8. Джекебаев У.С., Рахимов Т.Г., Судакова Р.Н. Мотивация преступления и уголовная ответственность., Алма-Ата,1987 г.
9. Нуртаев Р.Т. Социология неосторожной преступности. Караганда. 1991 Борьба с неосторожными видами преступления. Алма-Ата. 1990 г.
10. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. М.1991 г.
11. Тленчиева Г.Д. Субъективная сторона преступления. / Уголовное право Казахской ССР. Общая часть. Алма-Ата.1986.
12. Чинхоев Ш.И. Ответственность за преступления, совершенные по неосторожности. Алма-Ата. 1983 г.
13. Джекебаев У.С. Об Углоовной ответственности юридических лиц. Советы Казазхстана. 15 июня. 1992 г.
14. Калишева Ж.Г. Должностное лицо как специальный субъект преступления / Известия АН Каз ССР. Серия общест.наук. 1990 № 6
15. Сыздыков М.Н. Субъект преступления // Уголовное право Каз ССр. Общая часть. Алма-Ата. 1986 г.
16. Нуртаев Р.Т. Проблемы специальной вменяемости субъекта неосторожного преступления. // Известия АН Каз ССР. Сер.общ.наук 1983 г. 5
17. Корчагин А.Г. Неосторожный преступник /Субъект и личность/. М.,1990 г.
        
        Мазмұны:
Кіріспе
1 тарау. Қылмыстың белгілеріне жалпы сипаттама.
Қылмыстың ұғымы мен белгілері.
Қылмыстарды қоғамға келтірілген қауіптілігі бойынша ...
2 ... ... ... белгілері, құрамы және түрлері.
2.1 Құқық бұзушылықтың түсінігі
.2 Заңдық жауапкершілік түрлері
Қорытынды.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі.
Кіріспе
Қылмысты саралау үшін қылмыстарды белгілерін, ... ... ... ... бұзушылықтардан айырмашылықтарын байқай аламыз. Қазақстан Республикасының жаңа ... ... ... Республикасы Конституциясының және халықаралық құқықтың жалпы жұрт таныған принциптері мен нормаларына негізделген.
Сондықтан өмірдің өзі ескі идеологиядан арылған, нарықтық қатынастар ... ... адам ... мен бостандықтарын қылмыстық-құқықтық қорғауды барынша қамтамасыз ететін жаңа қылмыстық заңның болуын қажет етті.
Жаңа Қылмыстық ... ең ... ... бірі ... қоғам, мемлекет мүддесін қорғау болып табылады. Қылмыстық ... ... ... ескі ... ... ... қылмыстық-құқылық түсініктердің, институттардың жаңа ұғымы берілген.
Осы жұмысымда осындай ерекшеліктерге баса мән бере отырып, олардың мазмұның ... ашып ... ... ... ... ... әрекетсіздігінде қылмыстың нақты құрамының барын анықтауды, қылмысты дұрыс саралауды, іс-әрекетте ... ... және ... ... ... бар ... жоқ ... белгілеуді, кінәліге жаза тағайындауды қолданып жүрген қылмыстық заңға сәйкес ... бұл ... ... ... ... және дәрежесін, кінәлінің жеке тұлғасын анықтау үлкен роль атқарады.
Қылмыс пен ... ... ... тығыз байланысты, бірақ бір-біріне ұқсамайтын қылмыстық-құқылық түсініктер. Олардың өзара мазмұны да, бағыты да әр түрлі.
Қылмыс дегеніміз –адамның ... ... ... және ... қайшы секілді міндетті белгілерінің жиынтығынан туатын ерекше іс-әрекеті болып табылады.
Қылмыстың жалпы түсінігі сол қылмыстың заңдылық ... ... қана ... оның әлеуметтік мәнін де ашып көрсетеді. Ол қылмыстың құрамы –бұл қылмысты іс-әрекет емес, тек соның нысанын сипаттайтын түрі ... Сол ... ... ... мен ... ... ... өту үшін, бұл мәселені толық ашып түсіндіру үшін бірнеше тарауға бөліп қарастырдым. ... ... ... ... сипаттама.
Қылмыстың ұғымы мен белгілері.
Негізінен ќылмысќа аныќтама берудіњ екі жолы ќалыптасќан: формальды жєне материалды. Ќылмыстыњ мәнін түсіну үшін ... ... ... ... ... ... болѓандыќтан ол белгілі бір ќоѓамдыќ ќатынастарѓа зардап келтіреді немесе келтіру ќаупін туѓызады.
Сондыќтан зањда ќорѓалатын объектілер жеке адам, ... ... ... ... ... ... ... жасалу орнына, уаќытына, жолына, мотивіне, маќсатына, әрекет зардабына, тұлѓасына байланысты өзгеріп отырады. Сол себептен де, ќылмыстыќ зањ ... ... ... ... ... ... ... әректеттерді ќылмыс ќатарына ќоспайды. Сонымен ќоса ќоѓамѓа ќауіпті әрекет ќылмыстыќ зањда міндетті түрде көрсетілуі тиіс. Ќылмыстыќ зањда ... ... ... жол ... Н.А. Ќылмыстыќ ќђќыќ жалпы бљлім. Алматы, Жеті-Жарѓы, 1998. 7 бет.
Жоғарыда айтқандай ... ... ұғым ... ... 9-бабында берілген. Осы баптағы анықтамадан көрінгендей, қылмыс дегеніміз адамның әлеуметтік-құқылық, қоғамға қауіпті ... ... ... және құқыққа қайша секілді міндетті белгілерінің жиынтығынан туатын ерекше іс-әрекеті болып табылады. ... ... ... ... қылмыстарға тән белгілер - қоғамға қауіптілік, құқыққа қайшылық, кінәлілік және жазаланушылық ... ... ал ... ... ... ... қауіптілігін білдіретін нақты қылмыстардың міндетті белгілерінің жиынтығы.
Қылмыстың жалпы түсінігі, сол қылмыстың заңдылық ... ... қана ... оның ... ... ... де атап көрсетеді. Єрекеттіњ ќылмыстыќ зањда көрсетілуініњ өзі ќылмыс деп табылудыњ өзі жеткіліксіз. Тек ќауіпті деп ... ќана ... оѓан жаза ... тиіс. Ќылмыстыњ таѓы бір белгісі айыптылыѓы, яѓни ... ... ... ... ... бір ... ... немесе абайсызда жасалуы тиісті. Кінәсіз зиян келтіру жауаптылыќќа жатпайды. Ќылмыстыњ ұѓымын Ќазаќстан Республикасыныњ Ќылмыстыќ кодексініњ 9 - бабында ... ... ... ... ... осы ... ... ќатерімен тыйым салынѓан айыпты, ќоѓамдыќ ќауіпті әрекет немесе әрекетсіздік болып табылады.
ЌР Ќылмытыќ Кодексі. Алматы, Љркениет ... 2000 ... ... сипатталған әрбір қылмыс, яғни қылмыс құрамы өзінің ерекше белгілерімен сипатталады. Қылмыстың құрамы - бұл қылмысты іс-әрекет емес, тек соның ... ... түрі ... Ол ... - қылмыстық заңды сипаттамасы, жеке нақты қылмыстың түсінігі.
Жалпы және нақты қылмыстың құрамының түсінігі жалпы қылмыс түсінігіне қарағанда ... ұғым ... ... ұғым ... табылады. Қылмыстың құқық теориясы әрбір қылмыста болатын төрт түрлі міндетті элементтерді: қылмыстың ... ... ... және ... ... ... атап ... Осы белгілерге орай кез-келген қылмыстың құрамы осындай төрт түрлі ... ... ... ... ... ... оның объектісін, объективтік, субъективтік жақтарын және субъектіні бейнелейтін белгілері міндетті түрде болады.
Қылмыс пен қылмыс құрамы өзара тығыз байланысты, ... ... ... ... ... Олардың өзара мазмұны да әр түрлі.Қылмыстың құрамының жалпы түсінігі барлық қылмыс құрамына тән осы төрт ... ... ... ... осы ... басқа элементтерін сипаттау тиісінше қылмыс құрамының элементтерін сипаттау деп ... ... ... ... ... ... ... қылмыс құрамының субъективтік жағы деп аталады.
Қылмыстың объектісі деп, сол қылмыстық қиянаттың неге бағытталғанын, оның қандай зиян ... ... ... ... ... айтамыз.
Субъективтік жағынан бір қылмыстар қасақаналықпен (ұрлық), екінші біреулер абайсыздықпен (абайсызда кісі өлтіру), үшіншіден ... де, ... де ... ... ... нысанының көпшілігі қылмыстың заңның өзінде де тікелей ашып көрсетіледі. Ал көрсетілмеген жағдайда олар қылмыстың құрамының белгілеріне талдау жасау арқылы ... ... ... ... ... қауіптілігі бойынша топтастыру.
Қылмыстарды топтастыру Ќылмыстыќ кодекстіњ 10-шы бабында кљрсетілгендей ќылмыс сипаты мен ќауіптілік ... ... 4 ... ... ... онша ауыр емес ...... үшін осы Кодексте көзделген ењ ауыр жаза екі жылѓа бас бостандыѓынан айырдан ... ... ... ... сондай аќ жасалѓаны үшін осы Кодексте көзделген ењ ауыр жаза бес ... бас ... ... ... ... ... ... айтамыз.Екінші ауырлыѓы орташа- егер ќасаќана жасалѓан әрекет үшін бес жылдан аспайтын мерзімге бас бостандыѓынан айыру ... ... ... ... ... ауыр ... деп – ењ ауыр он екі жылѓа бас бостандыѓынан ... ... ... жасалѓан әрекетті айтамыз. Төртінші, ерекше ауыр ќылмыстар. ... ... ... мазмұнын терең ашу, олардың белгілерін анықтауды жеңілдету және нақты істелген іс-әрекетті дұрыс саралау мақсатымен қылмыс құрамының түрлері нақты ... ... ... ... ... ... құқық ғылымында мұндай бөлінудің негізі (критериясы) болып: біріншіден, іс-әрекеттің қоғамға қауіптілігінің дәрежесі, екіншіден, ... ... ... ... ... қылмыс құрамының құрылысы есепке алынады.
Егер қылмыс құрамында осы іс-әрекеттің ... ... ... ... ... жағдайлар көрсетілсе, онда ондай қылмыс құрамын жауаптылықты жеңілдететін қылмыс ... деп ... ... ... ... ... ауырлататын жағдайлар көрсетілген қылмыс құрамы, сараланған қылмыс құрамы (яғни, жауаптылықты ауырлататын құрам) деп аталады. Сондай-ақ құрам қатарына 129-баптың ІІІ ... ... ... ауыр ... ... деп айыптап жала жабу жатады. Немесе 175-баптың 2-бөлігіндегі ұрлықты ауырлататын жағдайлар: адамдар тобының алдын ала сөз байласуы бойынша, бірнеше рет т.б. ... ... ... ... ... ... ... құрам жай қылмыс құрамы, күрделі қылмыс құрамы және балама қылмыс құрамы деп бөлінеді.
Жай құрам дегеніміз қылмыс құрамының белгілерінің ... ... Яғни оның бір ғана ... бір ғана ... жағы ғана ... ... қылмы құрамы деп, қылмыс құрамы элементтерінің бірінің күрделенуін айтамыз. Балама құрам деп Қылмыстық кодекстің бабындағы диспозициясында ... ... ... ... ... ... құрамының құрылысына қарай құрамды түрге бөлудің де практикалық маңызы ерекше. Осы белгісі бойынша қылмыс құрамы ... ... және ... ... ... ... бөлінеді. Іс-әрекеттің нәтижесінен зардап қылмыс құрамында көрсетілсе ондай қылмысты материалдық қылмыс ... деп ... ... ... ... деп ... ... қылмысты айтамыз.
Кейде заң шығарушы қылмыстың аяқталған уақытын алдын ала қылмысты әрекет сатысына көшіреді. Мұндай құрылымда қылмыс құрамын келте құрам деп ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген.
Осы Кодексте жазалау қатерімен тыйым салынған айыпты қоғамдық қауіпті әрекет (іс-әрекет ... ... ... деп ... ... заңда ұқсастығы бойынша қолдануға жол берілмейді.
Осы Кодекстің Ерекше бөлімінде көзделген қайсыбір ... ... ... ... да бар, ... елеулі маңызы болмағандықтан қоғамдық қауіпті емес, яғни жеке адамға, қоғамға немесе мемлекетке зиян келтірмеген және зиян келтіру қаупін ... ... ... әрекетсіздік қылмыс болып табылмайды.
Адамдардың өзіне жүктелген белгілі бір міндеттерді, талаптарды орындамауы әр ... ... ... ... ... ... заң азаматтарға ауыр қылмыстардың шынайы әзірленіп жатқаны немесе істелгені аян екені жайында хабарлауды міндеттейді –-бап).
Кәсіптік ... ... ... (заң ... ... ... ... жәрдем көрсетуге міндетті медицина қызметкерінің науқас адамға дәлелді себепсіз жәрдем көрсетпеуі –бап), санитарлық-эпидемиологиялық ережелерді тиісті адамдардың бұзуы. ... ... ... ... ... көрсетілген құқықтарды пайдаланып біреудің баласына оны күтіп-бағудың орнынан зиян келтіру немесе альпинистер тобының жетекшісі жәрдемге ... ... ... ... көмек беруге міндетті болса, бірақ сол адамды қиын жағдайда қалдырып, жәрдем ... ... ... ... ... ... тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамау –бап), қамқоршы немесе қорғаншы құқығын теріс пайдалану –бап, балаларын немесе еңбекке ... ... ... ... ... ... ... –бап, еңбекке жарамсыз жұбайын (зайыбын) асыраудан әдейі жалтару –бап.
Адамгершілік нормасы мен ... ... ... ... ... қауіпті жағдайдағы және сәбилігіне, қарттығына, науқастығына немесе өзге де дәрменсіз күйінің салдарынан өзін-өзі сақтап қалу шараларын ... ... ... ... көрінеу көмексіз қалдыру, кінәлі кісінің ол адамға ... ... ... ... және ол ... қамқорлық жасауға міндетті болған не оны өміріне ... ... ... ... өзі ... ... (119-бап) немесе жүргізушінің автокөлікпен біреуді қағып кетіп, оны қауіпті жағдайда қалдырып қашып кетуі т.б.
Адамның істеген кез-келген іс-әрекеті сыртқы ... ... бір ... ... ... соны ... қаупін туғызуы мүмкін. Іс-әрекет арқылы келтірілген нақты зиянды анықтау арқылы ... ... ... ... ... келтіргенін білеміз.
Қылмыстық зардап –бұл қылмыстық заңда көрсетілген қоғамдық қатынастарға әрекет немесе ... ... ... зиян ...
Қылмыстық құқықта заң шығарушы тиісті бапта көрсетілген нақты қылмыс құрамының объективтік жағын белгілеуге ... ... ... және формальды деп екі түрге бөлінеді.
Мұндай жағдайда кінәлі түрде іс-әрекет қоғамдық қатынастарға келтірілген зиянның негізгі шарты, себебі болуы керек. ... ... ... анықтағанда ең алдымен іс-әрекетті істеген мезгілде қоғамға ... ... ... болу ... ... ... одан ... осы зардаптың, сөз жоқ, істелген іс-әрекеттің нәтижесінен туындағанын анықтау керек.
Қайсыбір қылмыстар белгілі бір уақытта, белгілі бір ... ... ... бір ... ... жүзеге асырылады. Мұндай жағдайларда қылмыстың объективтік жағының осы факультативтік белгілері арқылы іс-әрекеттің қоғамға ... ... әсер етуі ... Сол ... заң ... оның әрқайсысын белгілі бір нақты қылмыс құрамының негізгі белгісі етіп көрсетеді.
2 тарау. ҚҰҚЫҚ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... түсінігі
Заң нұскамаларынан ауытқудың қоғамда едәуір кең таралған сипаты бар. Себептердің және оларға жәрдемдесетін жағдайлардын көп болуына, субъектілер мен жасалатын және ... ... ... сипатынын алуан түрлі болуына карамастан, олардың көпшілігінің (объективті құқыққа қарсыларын қоспағанда) біркатар ортақ белгілері бар, солардын ... заң ... ... ... ... ... ... Бұл құбылыс “құқық бұзушылықң деген ұғыммен белгіленеді.
Құқық бұзушылық —қоғамның, мемлекет пен жеке ... ... зиян ... ... ... ... қарсы, қоғамға қауіпті әрекеті.
Кез келген құқық бұзушылық дегеніміз адамдардың іс-әрекеті немесе әрекетсіздігі ретіндегі әрекеті. Оларға ... ... мен ... ... жаткызуға болмайды.
Адам өзінің әрекеттері немесе заң жүзіндегі елеулі әрекетсіздігі болмаса заң үшін жоқ деп есептеледі. Жеке ... ой және ... ... оның ... ... мен ... жағдайы, туыстық және жеке байланыстары құқық бұзушылық деп танылмайды.
Құқық бұзушылықтың сөзсіз белгісі қоғамдық қауіпті әрекет ... ... ол ... ... және ... (әрекетсіздікке) қоғамдық бағаны қамтиды. Қоғамға қауіп төндірмейтін әрекет құқык бұзушылыққа жатқызылмауға тиіс. Сонымен бірге қоғамға қауіптілікті нақты ... ... ... (мысалы, көшенін өтуге болмайтын жерінен немесе бағдаршамның тыйым салатын белгісі тұрғанда өту) ғана көріп қоймай, ең алдымен, адамдардын белгілі бір ... ... ... ... зиян ... немесе мемлекет қорғайтын белгілі бір қатынастарды бүлдіру қатерін туғызатын нақты ... түрі ... ... ... керек.
Құқық бұзушылықтардан келтірілетін зиян моральдық және материалдық, өлшенетін және ... ... және ... елеулі және болмашы, қалпына келтірілетін және қалпына келтірілмейтін зиян болады.
Қоғамдық қауіптіліктің, әрекеттің қоғам үшін зияндылығының заң жүзіндегі дәл ... ... ... ... көрінісі онын құқыққа қарсы екендігі болып табылады. Құқыққа ... ... және оны ... үшін ... ... мемлекет белгілейді және өзгертеді.
Егер әрекет заң міндетін орындамау немесе құқықты асыра пайдалану болса, ол құқықка карсы болып табылады. Бұл ... ... ... Конституциясының 12-бабының 5-тармағы мен 34-бабының 1-тармағынан туындайды. Жеке адамның өзінің субъективті құқықтарын пайдаланбауы ... ... ... ... бұл онын қалауы мен тілегіне байланысты.
Құқық бұзушылықтьщ бәрі құқыққа қарсы. Бірақ құқыққа ... ... кез ... ... ... деп ... болмайды. Нәтижесі субъектінің еркін өз ықтиярымен білдіруі, яғни оның ... ... ... ... қана ... бұзушылық болады. Бұл —адамдардың құқық, бұзушылық қабілеттілігі, яғни адамның өз мінез-құлкының нұсқасын таңдап алу мүмкіндігі және оның бұл ... ... ... ... ... өз ... ... болжай білу қабілеті заң жүзінде бағалануға тиіс деген сөз. ... жасы ... мен ... кем ... өз ... сипатын ұғынбайды деп саналады, сондықтан да олар құқық тұрғысынан құқык бұзушылыққа қабілетті ... ... ... өзге ... ... тандауға амалы қалмайтын жағдайда жасаған құқықка қарсы әрекеті (мысалы, өте қажет болған жағдай, ... ... ... ... деп ... Еркіне тәуелсіз құкық нормасын бұзу объективті түрде құқықка қарсы әрекет болады, бірақ жаза қолданылатын құқық бұзушылық емес. “Объективті ... ... ... жаңа ... ... —яғни кінәсіз зиян келтіргені үшін қылмыстық жауаптылыққа жол берілмейдің (19-баптың ... ... ... ол ... ... ... ... айналады. Кінә дегеніміз субъектінің қоғам, мемлекет, жеке адам мүдделеріне іштей теріс көзқарасынын құкыққа қарсы әрекет жасаумен ... ... Кінә ... екі ... ... және ... жасалған болып бөлінеді.
Кінә нысаны жауапкершілік шарасына тікелей ыкпал етеді. Құқық бұзушылықтың заң жүзіндегі жауапкершілікпен тығыз байланысы заң ... мен ... ... ... ... ... ... жасап, оны заң фактісі ретінде көрсетуге мүмкіндік беретін жүйеге келтіруге итермеледі.
Құқық бұзушылықтын заң ... ... ... үшін ... және ... мейлінше жалпы, дағдылы және елеулі белгілерінін жүйесі құқықбұзушылық құрамы деп ... ... ... ... ... ... біреуінін болмауы заң жүзіндегі жауапкершілікті болғызбайды.
Құқық бұзушылық құрамына мыналар кіреді:
1) құқық бұзушылық субъектісі - заңмен құқық бұзушылыққа кабілетті деп ... жеке ... ... ... ... ... әлеуметтік ұйымдар;
Азаматтық құқық жеке құқық бұзушыларды (жеке адамдар) да, ұжымдық құқық бұзушыларды (заңды тұлғалар) да ... ... деп ... және ... ... тек қана жеке ... бұзушыны сондай деп таниды, өйткені істелген әрекеттін ауырлығына және кінәнін нысанына қарай құқықтық жауапкершілікті дараландыру мен ... ... ... ... етеді (дегенмен, жанама түрде, қылмысқа қатысу институты арқылы құқықтың бұл салаларында ұжымдық ... де бөлу ... ... ... ... - ... реттеліп, қорғалатын және құқық бұзушылық араласатын нәрсе. Тектік объект —қоғамдык қатынастар, ... ... және түр ... ... ... ождан, мүлік және т.б.;
3) құқық бұзушылыктың субъективті жағы —субъектінің өз әрекеті мен оның ... ... ... ... ... белгілердін жиынтығы.
Бұл көзкарас (кінә) тікелей қасақаналық нысанда болуы мүмкін, яғни бұл орайда субъект өз іс-әрекетінің немесе әрекетсіздігінін қоғамға ... ... ... ... зардаптардың болу мүмкіндігін немесе болмай қоймайтындығын алдын ала ... және ... ... ... ... қассақаналық нысанда да болуы мүмкін, бұл ретте субъект өз әрекеттерінің қоғамдық ... ... ... ... ... болу мүмкіндігін алдын ала біледі, бұл орайда олардың болуын тілемейді, бірақ саналы түрде жол ... не ... ... ... ... ... кінәсі менменсінген абайсыздык, нысанында да болуы мүмкін, бұл орайда ол өз әрекетінің қоғамдық зиянды зардаптарын алдын ала біледі, бірақ жеткілікті ... ... да, ... жол ... мүмкіндігіне үстіртін қарап үміт артады. Немесе ұқыпсыз абайсыздық, нысанында болуы мүмкін, бұл орайда субъект өз ... ... ... ... ... ала білмейді, мән-жайларға қарап алдын ала білуге тиіс болса да, оларды алдын ала біле ... 4) ... ... ... жағы ... өзі ... әрекетсіздік, құқықка қарсылық (әрекетті заңда көрсету), зиянды нәтиже (мағыналы аспект), ... ... пен одан ... зиянды нәтиже (салдар) арасындағы тікелей (кездейсоқ емес) себеп-салдарлы байланыс сияқты, құқық ... ... ... ... ... мен ... ... қоғамдық қауіпті құқық бұзушылық қылмыс және теріс қылық ... ... ... үшін ... ... және ... заңмен тыйым салынған құқық бұзушылық Қазакстан Республикасы Қылмыстық кодексінін 9-бабында қылмыс үғымына мынадай анықтама ... ... ... жазалау қатерімен тыйым салынған айыпты қоғамдық кауіпті әрекет ... ... ... қылмыс деп таныладың.
Қылмыс қоғамның мемлекет қорғайтын ең елеулі мүдделеріне қол сұғады. Жаңа ... ... ... ... ... ... жеке адам, адам мен азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен бостандықтары, бейбітшілік және ... ... ... ... ... негіздері мен қауіпсіздігі, меншік, қоғамдық тәртіп, денсаулық пен адамгершілік, мемлекеттік қызметтін мүдделері, сот әділдігі мен жазаларды орындау тәртібі және ... ... ... қоғамдық қаупі жоғары болғандықтан, оларды жасағаны үшін мемлекет мейлінше қатаң жазалау шараларын ... ... ... ... ... көзделген тізбесі толық сипатта жасалған және кең көлемде түсіндірілмеуге тиіс.
Сипаты мен қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай барлық ... ... ... төрт ... ... олар: а) онша ауыр емес қылмыстар; ә) ауырлығы ... ... б) ауыр ... және в) ... ауыр ... ... ... Республикасының Қылмыстық кодексінде осы Кодекстің Ерекше бөлімінде көзделген қайсыбір әрекеттің формальды түрдегі және белгілері ... мәні ... ... ... қоғамға қауіпті емес, яғни қоғамға, мемлекетке, жеке адамға зиян келтірмеген және зиян келтіру қатерін туғызбаған іс-әрекет немесе әрекетсіздік ... деп ... ... ... ... себептерін “өткеннің саркыншақтарың деген идеологияландырылған түсіндіруге телуге болмайды. Олар сан алуан қырлы, терең ... ... және ... ең ... ... ... Оның ... қылмыстың жекелеген себептерін; қылмыс түрінін себептерін; бұкаралық ... ... ... ... ажырата білу керек.
Қылмыскерлік қылмыстык көріністердің жиынтығы ретінде үнемі бір деңгейде түра бермейді. Онын кез ... ... ... өсуі, тұрақтануы немесе төмендеуі —жағдайында қылмыс әлеуметтік құбылыс болып табылады, солай болған және бола береді.
Қылмыскерлік —адамзат қоғамының серігі және сондықтан да онын ... ... ... ... және ... қайшылықтардын өзінде жатады. Индивид пен әлеуметтік ортаның өзара іс-кимылында кайшылықтардын шиеленісуі, біркатар ... ... жеке басы ... ... ... ... ... төмен деңгейі, субъективтік қажеттер мен мүдделер қанағаттанбауынын өрши түсуі қылмыскерліктін өсуін туғызады. Осыдан қылмыскерліктің себептерін объективті (әлеуметтік) және субъективті (жеке ... деп ... ... ... ... ... үшін ... криминологиялық санаттарға қылмыскерліктің жай-күйі, құрылымы, серпінділігі және географиясы ұғымдары пайдаланылады.
Қылмыскерліктің жай-күйі —белгілі бір аумақта белгілі бір уақыт ішінде ... ... сан ... сипаттамасы.
Халқының саны бірдей емес әртүрлі аймақтардағы қылмыскерлік деңгейін салыстыру үшін қылмыскерлік коэффициент пайдаланылады. Ол ... бір ... ... ... 1000, 10 мын ... 100 мың ... ... қылмыс санын негізге ала отырып анықталады.
Қылмыскерлік коэффициентін есептеп шығарған сон қылмыскерлік деңгейі жоғары немесе төмен аймақтарды анықтауға, уакыт өте келе бұл ... ... ... ... ... —қылмыстардың қауіптілік дәрежесіне және олардың жалпы қылмыскерліктегі үлесіне қарай қылмыскерліктің түрлері бойынша сапалык сипаттамасы (кісі өлтірушілік; бұзақылық; ұрлық; қызметтік қылмыстар және ... ... ... және ... жасалған; ашкөздік және күш қолданылған; айқын және патенттік; қылмыскерлердің жынысы мен жасы бойынша; қылмыстың жасалған уақыты мен орны бойынша ... ... ... ... ... ... үстінде, белгілі бір уақыт кезеңі ішінде болған сан және сапа өзгерістері арқылы ... және ... ... ... ... ... берілетін сипаттама.
Қылмыскерлік қоғам мен жеке адам өмірінің мейлінше сан алуан жақтарымен байланысты. Сондықтан қылмыскерліктін жай-күйіндегі қоғам үшін ... ... ... бағыттағы өзгерістерді туғызатын себептер немесе факторлар да мейлінше әртүрлі болуы мүмкін. Мұндай факторлар көп, бірақ ... ... әсер ету ... ... ... Оларға мыналарды жаткызуға болады: а) көшіп-қону, халықтын жыныстық-жас құрылымының өзгеруі, аймақтардағы еңбек молшылығы сияқты демографиялық ... ... ә) ... ... төмендеуі, өндірістің құлдырауы, жұмыссыздықтың өсуі сияқты экономикалық сипаттағы факторлар; б) жеке мінез-құлыққа әлеуметтік бақылау жасаудың дәстүрлі ... ... ... мен ... ... ... ... балалардың бақылаусыздығы, халықтың білім және мәдени деңгейінін төмендеуі, маскүнемдіктің, уытқұмарлық пен нашақорлыктың өсуі сияқты әлеуметтік және әлеуметтік-психологиялық сипаттағы факторлар; в) ... ... ... ... ... ... ұйымдастырылуы мен қызметінің деңгейі, тәрбие - алдын алу ... ... мен ... ... ... іс ... және ... заңдары жүйесінін қоғамдағы қылмыс-керліктін жай-күйіне дәлме-дәл келуі, мемлекеттің кешірім жасау туралы актілер қабылдауының ... және ... ... ... ... факторлар.
Жалпы ел бойынша қылмыскерліктін жай-күйіне талдау жасау қалалық және ауылдық жерлердегі, үлкен және шағын қалаларындағы, ... бір ... мен ... қылмыскерліктің денгейі мен құрылымында елеулі айырмашылықтар бар екенін әрқашан көрсетіп келеді. Мұнын қылмыскерліктің әртүрлі, белгілі бір аймақта басым ... ... ... ... екені айқын. Елдің нақты жерлеріндегі қылмыскерліктің жай-күйіне ықпал ... ... ... географиясы деп аталады.
Қылмыстардың себептерін олардын жасалу жағдайларымен және дәлелдерімен тенестіруге ... ... ... ... ... ... яғни салдармен қажетті байланыста болады. Қылмыстардың жағдайлары салдардың ... ... ... бір себептердің әрекетің күшейтіп немесе әлсіретіп, оларды тікелей туғызбауы мүмкін. Қылмыстардың дәлелі субъектіні ... ... ... әрекеттер жасауға тікелей итермелейді.
Теріс қылық қоғамдық ... ... ... ... сипатталады. Ол коғамдық қатынастардың түрлі салаларында және қол ... ... ... ... ... ... салдарға әкеп соғады.
Жекелеген қылмыстың тікелей себебінің пайда болуына әкеп соққан мән-жайлар кешенін криминологтар мынадай үш ... ... 1) жеке ... адамгершілік жағынан қалыптасу жағдайлары; 2) қылмыс жасалған кездегі нақты жағдай, қылмыстың дәлелдері; 3) ... ... ... ... болған мән-жайлар.
Тежеу бағыттары мен қылмысқа қарсы күрестің ... ... осы ... туғызатын жағдайлардың себептері мен ерекшеліктердің сипатымен анықталады.
Қол сұғушылық объектілері бойынша теріс қылықтар азаматтық, әкімшілік, тәртіптік және іс ... ... ... бір ... ... бір ... теріс қылықтың бірнеше түрін жасап, оның заңдык жауапкершіліктің тиісті түрлерінің де тууына әкеп соға алатыны сирек кездеспейді.
2.2 ... ... ... ... ... арнаулы органдар немесе лауазымды тұлға түріндегі мемлекет пен ... ... ... таісінше айырулар мен құқыққа қарсы әрекеті үшін жағымсыз салдарға төзу міндеті жүктелетін құқық нормасын бұзудан туындайтын құкықтық ... Жеке ... ... бас ... ... мүліктік (мысалы, айыппұл) немесе ұйымдық сипаттағы (мысалы, жұмыстан шығару) шектеулер ... ... ... ... жауапкершіліктің ерекше бір түрі ретіндегі заңдык жауапкершіліктің белгілері мыналар: а) мемлекет құқық нормаларында белгілеген; ә) мемлекеттік мәжбүрлеуге сүйенеді; б) арнаулы ... ... ... ... ... адамдар іс жүргізу тәртібімен қолданады; в) құқық бұзушы үшін нақты теріс зардаптардан көрінеді және қосымша міндеттер жүктеумен байланысты; г) тек қана ... ... ... үшін туады және қоғамдық бетіне басумен байланысты.
Заңдық жауапкершіліктін мағынасы мен ... ... ... мен ... ... ету, ... ... сақтау мен корғау болыптабылады. Заңдық жауапкершілікті міндеттері осыдан туындайды. Біріншіден, құқық бұзушылыққа кінәліні жазалау (жазалау ... ... ... ... ... және ... ... өндіріп алу, ысырапты өтеу (қалпына келтіру міндеті). Үшіншіден, құқықтық санада заңды мінез-құлық мотивтерін ... және ... ... ... субъектінің де (жеке ескерту), құқық қатынастарының басқа субъектілерінің де (жалпы ескерту) жаңадан құқық бұзушылық жасауының алдын алу.
Құқық ... ... ... заңдық жауапкершілік былайша жіктеледі:
қылмыстық, тек қана қылмыс үшін және қылмыстық, қыл-мыстык іс ... және ... ... ... ... ... ... бойынша ғана қолданылатын ең қатан түрі;
әкімшілік, яғни әкімшілік ... ... ... ... ... ... орындаумен байланысы жоқ түрі;
азаматтық, шарттық, міндеттемелерді бұзудан туындайтын түрі;
тәртіптік, тәртіптік билігі бар лауазымды адамдардың тәртіптік теріс қылық үшін қолданылатын түрі.
Тәртіптік ... ішкі ... ... ... ... ... тәртібімен, кейбір салаларда қолданылатын тәртіптік жарғылар мен ережелерге сәйкес пайда болуы мүмкін;
материалдық, еңбек міндеттерін орындау кезінде ұйымға келтірілген залал үшін ... ... ... әр түрінің өзіне тән мемлекеттік мәжбүрлеу шаралары бар. Оларды мемлекеттік мәжбүрлеудің басқа шараларымен шатастырмаған жөн, ал ... ... ... ... ... ... ... қалпына келтіру үшін қолданылатын қорғау шаралары (алименттерді мәжбүрлеп өндіріп алу және т.б.); ... ... ... алу мақсатында, яғни ол жасалғанға немесе аяқталғанға дейін формальды түрде және, демек, жаза ... ... ... ретінде қолданылатын тыю шаралары (кетпеу туралы тілхат, ұстау және т.б.); ... ... алу ... ... ... ... зілзалалар немесе бұқаралық шаралар жағдайларында жүріп-тұру еркіндігін шектеу), қоғамға кауіпті әрекеттер жасағаны үшін кәмелетке толмағандарға ... ... ... ... шаралары немесе медициналык сипаттағы мәжбүрлеу шаралары (ақыл-есі кемістерге, ... мен ... ... және айналасындағылар үшін ерекше кауіпті аурулар жұктырғандарға); ... ... ... оның ... тең етіп өтеп, мемлекеттік мұқтаждар үшін мәжбүрлеп иеліктен айыру ретіндегі реквизициялау жатады.
Қазақстанда заңдық жауапкершіліктің кез келген түрі заңдылық, (жауаптылық тек заң ... ... ... әрекет үшін және заң шегінде ғана болуы мүмкін); әділеттік ... ... үшін ... ... жол берілмеушілік; жауаптылықты анықтайтын немесе оны күшейтетін заңның кері күші ... ... зиян ... ... ... ... ауырлық жазасы мен кінә дәрежесінің мөлшерлестігі; бір құқық бұзушылық үшін бір ғана жаза қолданылуы мүмкін); ізгілік (адамның қадір-қасиетін кемітетін жазалау ... ... ... мен ... ... ... негізділік (істін мән-жайын жан-жақта зерттеу және адам жасаған нақты құқық бұзушылық фактісін объективті ақиқат ретінде анықтау); орын дылдылык, (таңдап ... ... ету ... ... ... ... ... оны дараландыру және саралау, кінәні ауырлататын мән-жайларды да, жұмсартатын мән-жайларды да есепке алу) және заңдык жауапкершіліктің ... ... ... ... болатындығы, құкық бұзушылықты сапалы түрде және толық ашу, мемлекеттің кінәлілерге міндетті түрде көніл аударуы, ... ... ... ... ... ... негізделеді.
Кешірім жасау немесе рақымшылық ету актілері жауаптылықтан босатпайды, бірақ жазаны ауыстыруы немесе жоюы мүмкін.
Қорытынды:
Жоғары да ... ... ... ... ... жан ... ... арқылы ғана қылмысты басқақұқық бұзушылықтардан ажырата аламыз, сондай- ақ осы әркет немесе әрекетсіздікке құқықтық баға бере аламыз .Сондықтанда ең ... ... ... ... ... ... ... қажет. Қылмыс дегеніміз адамның әлеуметтік-құқылық, қоғамға қауіпті әлеуметтік-құқылық, қоғамға қауіпті және құқыққа қайша секілді міндетті белгілерінің жиынтығынан туатын ерекше ... ... ... ... ... қауіпті, әрі кінәлі түрде жасалған әрекет, әрекетсіздікті ... ... ... өте ... ... есептеледі.Қылмыстың құрамы –бұл қылмысты іс-әрекет емес, тек соның нысанын сипаттайтын түрі ғана. Ол нақты - ... ... ... жеке ... қылмыстың түсінігі.
Жалпы және нақты қылмыстың құрамының түсінігі жалпы қылмыс түсінігіне қарағанда заңдылық ұғым емес, ғылыми ұғым болып ... ... ... ... ... қылмыста болатын төрт түрлі міндетті элементтерді: қылмыстың объектісін, қылмыстың объективтік және субъективтік ... ... атап ... Осы ... орай кез-келген қылмыстың құрамы осындай төрт түрлі топтағы элементтерге бөлінеді. Әрбір ... ... оның ... ... ... жақтарын және субъектіні бейнелейтін белгілері міндетті түрде ... ... ... деп, сол ... ... неге ... оның қандай зиян келтіргенін немесе келтіруге нысана алғанын айтамыз.
Субъективтік жағынан бір қылмыстар қасақаналықпен (ұрлық), екінші біреулер абайсыздықпен ... кісі ... ... қасақаналықпен де, абайсыздықпен де жасалуы мүмкін. Кінәнің нысанының көпшілігі қылмыстың заңның өзінде де тікелей ашып ... Ал ... ... олар ... ... ... ... жасау арқылы анықталады.
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай құрам жай қылмыс құрамы, күрделі қылмыс құрамы және балама қылмыс құрамы деп ... Жай ... ... қылмыс құрамының белгілерінің біркелкі болуы. Яғни оның бір ғана ... бір ғана ... жағы ғана ... ... ... ... деп, қылмыс құрамы элементтерінің бірінің күрделенуін айтамыз. Балама ... деп ... ... бабындағы диспозициясында көрсетілген әрекеттердің біреуін істегендікті айтамыз.
Қылмыс құрамының құрылысына қарай құрамды түрге бөлудің де практикалық маңызы ерекше. Осы ... ... ... ... ... ... және ... қылмыс құрамы болып бөлінеді. Іс-әрекеттің нәтижесінен зардап қылмыс құрамында көрсетілсе ... ... ... ... ... деп ... ... қылмыс құрамы деп зардабы болмайтын қылмысты айтамыз. Кейде заң шығарушы қылмыстың аяқталған уақытын алдын ала ... ... ... ... ... ... ... құрамын келте құрам деп айтамыз.
Мінекей осындай белгілері ... ... ... ... ... ... да ... қылмыстың ұғымын ашып одан кейін қылмыс белгілері мене құрамдарын талдап қылмысты тиісті қылмыстық заңдағы баптарға сала отырып құқықтық баға бере ... ... ... ... ... ... ,жеңілдететін мән- жағдайларын ажырата отырып тиісті жазасын тағайындала алады. ... ... ... ... ... құрамдарын, яғни материалдық, формальджық, келте құрамдарын ажыратып, қылмыстың аяқталған кезеңдерін біле аламыз. Ал , қылмыстың аяқталғандығы мен аяқталмағандығы біз үшін өте ... ... ... ... әлде ... ... ...
Сондықтанда қылмыстың құрамдарын жан- жақты талдау арқылы заңды әрі дұрыс құқықтық баға бере ... ... ... салыстыра отырып, ерекшеліктерін айықындап заңды түрде жаза тағайындай аламыз.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
Нормативтік ... ... ... ... 30 ... 1995 ж., ... мен толыќтырулар, 7 ќазан, 1998 ж.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі. Алматы: 1997 жыл.2001 жылы өзгертулер мен толықтырулар енгізілген.
Уголовный кодекс Республики ... ... ... Сравнительные таблицы. Под,ред.И.И.Рогова.1-вып. Алматы:1997 г.
Комментарий к Уголовному кодексу РК. Алматы, 2000.
5. Қазақстан ... ... Сот ... ... ... 1997ж. 1 ... әдебиеттер:
А.Н.Ағыбаев ''Қылмыстық құқық''. Жалпы бөлім. Оқулық. Жеті Жарғы. 1997ж
Е.И.Қайыржанов ''Уголовное ... ... ... 1996 ... ... за ... к преступлению'': А:1968 г.
Ағыбаев А.Н.''Ответственность должностных лиц за служебные преступления'' –А. Жеті Жарғы, 1997.
В.Н.Кудрявцев ''Общая теория ... ... М: 1972 ... право. Общая часть. Под.ред. В.Н.Кудрявцева
Баймурзин Г.И. Объективная сторона преступления. // Уголовное право Казахской ССР. ... 1986 ... У.С., ... Т.Г., ... Р.Н. ... преступления и уголовная ответственность., Алма-Ата,1987 г.
Нуртаев Р.Т. Социология неосторожной ... ... 1991 ... с неосторожными видами преступления. Алма-Ата. 1990 г.
Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. М.1991 г.
Тленчиева Г.Д. Субъективная сторона преступления. / ... ... ... ССР. ... ... Алма-Ата.1986.
Чинхоев Ш.И. Ответственность за преступления, совершенные по неосторожности. Алма-Ата. 1983 г.
Джекебаев У.С. Об Углоовной ответственности юридических лиц. ... ... 15 ... 1992 г. ... Ж.Г. ... лицо как ... субъект преступления / Известия АН Каз ССР. Серия общест.наук. 1990 № 6
Сыздыков М.Н. Субъект преступления // Уголовное право Каз ССр. ... ... ... 1986 ... Р.Т. Проблемы специальной вменяемости субъекта неосторожного преступления. // Известия АН Каз ССР. Сер.общ.наук 1983 г. 5
Корчагин А.Г. Неосторожный преступник /Субъект и ... М.,1990 г.
33

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 19 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қылмыстың құрамының белгілеріне қарай жеңілдететін мән жайлар33 бет
"Г. Мендель белгілерінің тұқымқуалаушылық заңдары."7 бет
1924-1925 жж. ұлттық-мемлекеттік межелеу. Қазақстанның тұңғыш шекарасының белгіленуі18 бет
Internet Explorer браузерімен жұмыс істеу. Ақпараттарды сақтау және белгі жасау8 бет
«Асыл тұқымды көк түсті қаракөл қой шаруашылығында жұптау түріне байланысты селекциялық белгілерінің көрсеткіші»30 бет
«Мектептік биология курсының белгілі бір тақырыптарын оқытуда жобалар әдісін пайдалану: өткені, бүгіні мен болашағы »28 бет
«Қылмыс» ұғымы және оның белгіері қылмыстық жауапкершілік және оның құрамы17 бет
«Қылмыс» ұғымы және оның белгілері. Қылмыстық жауапкершілік және оның құрамы7 бет
Автомобильді немесе өзге де көлік құралдарын ұрлау мақсатынсыз заңсыз иеленгендігі үшін қылмыстық жауаптылық белгілеу мәселелері бойынша кездесетін сұрақтар мен кемшіліктерді толықтыру және оны құқық қорғау органдары қызметкерлерінің тәжірибеде қолдану тиімділігін жетілдіру жолдарын теориялық тұрғыда анықтау101 бет
Авторлық меншік және оның құқықтық белгілері67 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь