Информатика курсы бойынша оқу процессін жоспарлау

КІРІСПЕ 5
1. ИНФОРМАТИКА КУРСЫ БОЙЫНША ОҚУ ПРОЦЕССІН ЖОСПАРЛАУ 7
1.1. Сабақ. Оның түрлері 11
1.2. Информатиканы қосымша оқыту түрлері 20
1.3. Оқытудың нәтижесін бағалауды және тексеруды ұйымдастыру 24
2. ОҚЫТУДЫҢ МОДУЛЬДІК ҚҰРЫЛЫМЫ 27
2.1. Оқу модулінің кіріспе бөлімі 30
2.2. Оқу модулінің диалогтық бөлімі 31
2.3. Диалогтық бөлімді құрастыру қағидалары 32
2.4. Оқу модулінің қорытынды (бақылау) бөлімі 37
3. ОҚУ МОДУЛІН ҚҰРАСТЫРУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР 39
3.1. Оқу модулін дайындау технологиясы 39
3.2. Оқу модулінде оқушылардың әрекетін бағалау 42
3.3. Оқушылардың білім дағдыларын тексеру және бақылау 43
ҚОРЫТЫНДЫ 51
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 53
ҚОСЫМША А 54
Қазақстанда білім берудің ұлттық моделі қалыптасуда. Білім берудің жаңа моделі салауатты да саналы әлемдік деңгейдегі білімі бар ұрпақ тәрбиелеуді, білімді бір жүйеге келтіру негізі болып табылады. Бұл процесс білім беру саласының өзгеруімен қатар жүреді. Я.А.Коменский, И.Гербартардың білім берудің дәстүрлі объект-субъекті педагогикасының орнына, баланы оқыту ісінің субъектісін, дамып келе жатқан тұлға ретінде қарастырып, баланың өзін-өзі дамытуына, өзін - өзі көрсетуіне көмектеседі.
Осындай ортада педагогикалық процесстің мұғалім - оқушы ара қатынасын неғұрлым жеңілдетіп, оны неғұрлым қарапайым түрге келтіреді.
Жаңа білім беру жүйесінде бірінші орынға оқушының біліктілігі мен білімін емес, баланың жеке тұлғасын, оның білім алу арқылы тұлға болып дамуын қойады. Егерде «тұлға» деген ұғымды негізге алатын болсақ, онда мына анықтамаға тоқталамыз.
Тұлға - бұл адамның психисикалық жан дүниесінің негізін құрайтын қасиеттер. Қазіргі замандағы педагогиканың негізгі мақсаты баланың тұлғасын дамыта отырып қалыптастыруға негізделген жаңа білім беру технологиясына қол жеткізу. Сондай-ақ, барлық анықтамалардың негізі болып ашық, күрделі, пәндік жүйе әдістемелері білім берудің негізгі мақсаттары, оқу - тәрбиелеу процессі. Осының барлығының жиынтығы баланы ары қарай дамыту болып табылады. Модульдік оқытудың тиімділігін әлемнің түпкір - түпкіріндегі өткізілген тәжірибелердің нәтижелерінен айта аламыз. (АҚШ, Ұлыбритания, Белгия, Ресей). Бұл тәжірибелердің нәтижелері бұл әдісті орта мектептерде, гимназияларда, лицейде, колледждерде, институттарда қолдануға болатындығын көрсетеді.
Бұл технолигияның тағы бір ерекшелігі оқуды меңгерту емес, танымдық ерекшеліктерін дамыту болып табылады. Есте сақтаудың әртүрлі түрлеріне (есту, көру т.с.с), ойлау, зейін, әр баланың талғамына қарай қажетті білімді әртүрлі формада беру. Келесі ерекшелігі дарынды балалармен жұмыс істегенде оның призділігі мен жүйелілігі. Бұл - технология модульді түрде болады.
1. Жанпеисова М.М. Модульная технология обучения как средство развития ученика. –Алматы. -2002.
2. Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии./ Книга для учителя. –Мурманск. -1997.
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. –М: Народное образование. -1998.
4. Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология модульного обучения в школе. –М: Новая школа. -1997.
5. Чошанов М. Гибкая технология проблемно-модульного обучения в школе. –М: Народное образование. -1998.
6. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. –М: Народное образование. -1996.
7. Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. –М: Педагогика. -2000.
8. Гульчевская В.Г. Технология модульного обучения: проблема внедрения в массовый опыт отечественной школы. /http://www.ipkpro.anet.ru/inform_res/tech/texnol.htm.
9. Юцявичене П. Теория и практика модульного обучения. –Каунас. -1999.
10. Халықова А. Информатиканы оқыту әдістемесі. –Алматы: Мектеп. -2001.
11. Хасанова Г. Информатика сабақтарын түрлендірудегі жаңа технологиялар. / Информатика негіздері. -2006. -№1. Б.31-35.
12. Дәуітова Т. Информатика сабақтарында жаңа ақпаратты технологияларды пайдалану. / Информатика негіздері. -2006. -№6. Б.2-6.
13. Құсаинова Б. Модульдік технологияны қолдану. / Информатика негіздері. -2007. -№1. Б.36-39.
14. ГОСО РК 2.003-2002 «Образование среднее общее. Основные положения».
15. Методика преподавания информатики: Учебное пособие для студентов педвузов / М.П. Лапчик и др. Москва: «Академия», 2003 - 624 с.
16. Полат Е.С. и др. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие для студентов педвузов и системы повышения квалификации педкадров. Москва: «Академия», 1999. - 224 с.
17. Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике. Учебное пособие. М.: Высш. шк., 2004.- 223 с. ил.
18. Брыксина О.Ф. Конструирование урока с использованием средств информационных технологий и образовательных электронных ресурсов. ИНФО. – 2004, № 5.
19. Жужжалов BE. Интеграция парадигм программирования в курсе информатики. ИНФО. – 2004, № 10
20. Кателл Д. Информационные и коммуникационные технологии для активного обучения. // ИНФО. – 2004, № 3.
21. Н.Кузнецов А.А., Бешенков С.А., Ракитина Е.А. Современный курс информатики: от концепции к содержанию. ИНФО. – 2004, № 1, 2.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 5
1. Информатика курсы бойынша оқу процессін жоспарлау 7
1.1. Сабақ. Оның ... ... ... ... оқыту түрлері 20
1.3. Оқытудың нәтижесін бағалауды және ... ... ... ... ... ... ... Оқу модулінің кіріспе бөлімі 30
2.2. Оқу модулінің диалогтық ... ... ... ... ... ... ... Оқу модулінің қорытынды (бақылау) бөлімі 37
3. Оқу модулін ... ... ... ... Оқу ... ... технологиясы 39
3.2. Оқу модулінде оқушылардың әрекетін бағалау 42
3.3. Оқушылардың білім дағдыларын ... және ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР 53
Қосымша А 54
КІРІСПЕ
Қазақстанда білім берудің ұлттық моделі қалыптасуда. Білім берудің жаңа
моделі салауатты да саналы әлемдік деңгейдегі ... бар ... ... бір ... ... ... болып табылады. Бұл процесс білім беру
саласының өзгеруімен қатар ... ... ... ... ... ... ... орнына, баланы оқыту
ісінің субъектісін, дамып келе жатқан тұлға ... ... ... ... өзін - өзі ... ... ... педагогикалық процесстің мұғалім - оқушы ара қатынасын
неғұрлым жеңілдетіп, оны неғұрлым ... ... ... ... беру жүйесінде бірінші орынға оқушының біліктілігі ... ... ... жеке ... оның білім алу арқылы тұлға ... ... ... ... деген ұғымды негізге алатын болсақ, онда ... ... - бұл ... ... жан ... ... құрайтын
қасиеттер. Қазіргі замандағы педагогиканың негізгі мақсаты баланың тұлғасын
дамыта отырып қалыптастыруға негізделген жаңа білім беру технологиясына қол
жеткізу. ... ... ... ... ... ... ... жүйе әдістемелері білім берудің негізгі мақсаттары, оқу - ... ... ... ... ... ары ... дамыту болып
табылады. Модульдік оқытудың тиімділігін әлемнің ... - ... ... ... айта аламыз. (АҚШ, Ұлыбритания,
Белгия, Ресей). Бұл тәжірибелердің нәтижелері бұл әдісті орта мектептерде,
гимназияларда, лицейде, колледждерде, ... ... ... технолигияның тағы бір ерекшелігі оқуды меңгерту емес, ... ... ... ... Есте ... ... ... көру т.с.с), ойлау, зейін, әр ... ... ... ... әртүрлі формада беру. Келесі ерекшелігі дарынды балалармен жұмыс
істегенде оның призділігі мен ... Бұл - ... ... ... - ... бір ұйымның анықталған салыстырмалы түрдегі ... ... бұл ... оқу ... ... ... бар үш ... кіріспе, диалог және бақылау. Әрбір оқу модулі ... ... ... Ол тақырыпқа, тақырыптық блокқа және ... ... ... информатика сабақтарында модульдік технологияны
қолдану жолдары, сабақ жоспарлары, класстан тыс жұмыстар ... ... ... бойынша оқу процессін жоспарлау
Оқу барысының тақырыптық және сабақ бойынша жоспарлау. Сабақ жоспары,
оның ... ... ... ... таңдау, жаңа оқыту ... ... ... ... ... ... оқушыларының дербес және
зерттеу жұмыстары. Оқушылардың өзіндік және ... ... ... оның ... және ... ... бағалау. Орта мектепте
барлық пәндер бойынша оқитындармен оқу тәрбиелік жұмыстарын ... ... ... ... ... ... ... оқытудың сыныптық
сабақ жүйесі негізінде қалыптасады. Сипаттамалы белгісі болып саналады:
Оқитын оқу тобының ... ... ... ... ... ... ... Оқу дәрісінің белгіленген кестесі.
Сабақтардың анықталған кестесі.
Оқытушылардың жеке және ұжымдық жұмыс нысаның сәикестігін ұйымдастыру.
Оқытушының жетекші ролі. Оқытушының ... ... ... ... ... және бақылау
Оқу барысын сыныптық және дәрістік жүйеде үйымдастыру, чеш ... ... ... ... ... тарихта оны жүзеге асыру
ұзақтығында отандық мектептердің ... ... ... ... ОИВТ ... жүргізуден кейін біздің мектепті ... ... ... Информатика негізінде сабақ беру, күмәнсіз деп
атанды. Мектептердің барлық дидактикалық байлығы иеленеді.
Сабақ ... үй ... ... ... ... ... және т.б. ... бойынша сабақтардың бәрі өткізіледі. ... ... ... ... ... типін жүргізуге болады (немесе
сабақтың фрагментер). Сабақтың басты белгісі - бүл оның ... ... неге ... ... ... ... Бүл
белгіден шығып, дидактикада сабақ келесі түрге бөлінеді.
1. Жаңа ақпаратты хабарлау сабағы (түсіндіру сабағы).
2. Шеберлік пен ... ... және ... ... (жаттығу
сабақтары).
З. Шеберлік пен шалалықты тексеру ... ... ... бар ... бір ... емес, аталған дидакциямен
нақтылайды және бірнешеуімен (немесе барлығымен ... ... көп ... ... ... (комбинированный) деп
аталады. Құрастырылған сабақтың құрамы ... ... және ... ... ... ... көп рет ... отырып олар жаңа білімдерді
тез қолдануға шарттарды құрады, кері байланысқа мүмкіншілік береді.
Көтеріліс. Көтеріліс экранын ... ... ... ... ... көрсетеді (жаңа тілдегі объекті, фрагменті программа, схемадекст).
Фронтальді лабараториялық ... ... ... бір ... ... және өз ... лып ... программалық процес мұғалімге
беріледі. Дидактикалық тапсырма әр-түрлі болуы мүмкін: жаңа ... ... ... ... ... ... жаңа материалмен жабдықтау,
мұғалімнің түсінігі, мысалы программаның жатығу көмегі. ... ... ... ... ролі – ... қалай жұмысын
істейтінің бақылау (ЕКТ жергілікті желісін ... және ... ... (немесе сабақты зерттеу практикасы). Қатысушылар ... ... алып ... ... ... ... ... оданда көп сабақ,
қосымша орындау бөлімін, сабақтан тыс тапсырма ... ... ... ... ... ... ... бойынша беріледі.
Қатысушылар өздері шешеді, компьютерді ... ... ... ... ... іздеу), кітаппен қалай жүмыс істеу немесе керекті жазбаны дәптерге
қалай көшіру. ... ... ... ... ... ... жасау керек. Мұғалім практиканың өтуінде қатысушыларға ... ... ... ... ... ... сұрақтарың
талдауға, қателіктеріне көніл аударады.
Компьютерді оқыту барысында мұғалімнің ролі сақталады. Барлық роль
компьютерде солай қолданылады және ... ... болу үшін ... ... ... ... ... педагогикалық программа құралдары
жинақталса, мұғалімғе ... ... ... үшін көмектеседі, өзіне көп
рутиндік функцияны қалдырады және көптеген шығармашылықта адамдық истинкті
тапсырма оқыту ... және ... ... компаненті оқыту-тәрбиелеу
процесі, дисскусияны жүргізу, дисцеплинаны сақтау, детализациялық нұсқауды
таңдау керек, ... ... ... ... үшін ... ... ... форма қатысушының организациямен коликтивті оқыту жаман таралады.
1 .Бір нақтылық ... ... ... күйне керек.
Коллективтің арасында бірдей көз қарас керек.
Күнделікті тексеру ... ... ... ... ... ... ... сабақ жағдайында қолданады жасалғанмен және программалық түрде
қолдану тапсырма нақтыланады, оның ... ... ... ... ... ... ... тапсырмалар курста қарастырылуы ... ... ... ... ... өзіне таратады, олардың өз
міндетін шешуге. Оқуға ғана емес,организациялық мәселені ... ... ... ... ... (УП) мектепте оқыту процесі тек қана оқытуға
ғана емес, ойлап жасауға,жоспарлауға және өзін ... ... ... (ОП) ... ... ... пайда болды, ол
Ресейде 20 ж.ж өткен ... ... ... ... ... ... әдіс проекте жақсы істеуі тиіс. Проект болуы мүмкін ... курс ... ... ... және ... ... Лабориялық
макетті құру. Жай жағдайда ... ... ... мына ... ... ... ... барысында жануардын суреті
т.б. Артында алынған үйретілген жағдайда проектілік әдісте оқытылады.
1 .Қатысушыға көп ... ... ... ... ... ... мүмкін немесе коллективті. Оқушы бүл жұмысты білдіретін, ол ... ... ... ... болуы тиіс. Оқушылардың күнделікті
білімділігін (біреу материялды жақсы біледі тексті оқу, ... ... ... ... істеп көреді қателессе және жауабын
тауып, практикалықжүмыста жасалады). Бала практика ... ... ... жан ... ... ... керек. Сондықтан УП тапсырушыға беру және
бүтін жасалған жұмыс ойындық немесе имитациялық формада. ... ... ... және түсу ... ... ... жасалу керек бір-бірімен сөйлесуге жағдай
жасалу керек дүрыс ... және ... ... ... Онда ... ... пайдалы және оқуға.
Басқа жағдай әдіс бойынша компьютерде жүмыс істеуі.
Методиканы тексеру және ... ... ... ... оқыту жағдайын жақсарту.
Оқушыларға таңдауға жолбалардың жеткілікті санын ұсыну. Жобалар жеке және
коллективті орындалуы мүмкін. Жобаны коллективті ... ... ... ... ... ... ұйрету.
Жобаны орындау кезінде оқушының қолында оны іске асыру нұсқаулары болуы
тиіс. Осы кезде әр оқушының жеке ... ... алу ... ... оқып тез ... ...... тыңдап, үшіншілері –
тәжірибеде жұмыс істеп).
Оқушыға ... ... ... ... және ... ... ... Сондықтан аяқталған жоба басқа оқушыларын алдында
көрсетілген ... ... бір - ... ... ... мен ... ... құру керек. Осы кезде өзара оқулар туады..
Жобалар әдістері компьютермен жұмыс істеуге бағытталған.
Оқудың ... ... ... ... ... нәтижедерін тексеру
болып саналады. Бақылаудың мақсаты оқушылардың алған білімінің денгейі
пәннің білім беретін ... ... ... тексеруге арналған.
Информатика бойынша оқулық стандарт оқушылардың білімін бағалауға ... ... ... өзгерстерді енгізеді алынатын білімнің
сапасын нығайтуға.
1.1. Сабақ. Оның түрлері
Білім берудің негізгі және ... түрі ... ... ... Сабақ класс-
кабинет жұмысының негізгі түйіні. Білім берудің қалған түрлері, негізінен,
толық мәнді білім беру үшін сабақпен байланысты.
Сабақтың мәні мен ... ... ... бір ... ... ... ... жеке, тәрбиелік ұйымдасқан оқу жүйесіне негізделеді.
Нәтижесінде балалар ... ... ... мен ... ... ... ... педагогтың тәжірибесі.
Сабақтың құрылымы мен типі, мұғалім ... ... ... мен типі оқу ... ... элементтерінің тәсілінен құралады.
Сабақтың құрылымы нақты оқу-тәрбиелік ... ... мен ... ... ... ... ең көп тараған типі біріккен сабақ. Оның құрылымында оқытудың
барлық элементтері қамтылған. Мұндай ... аз ... ... оқушы оқу
материалын игереді және педагогикалық жұмыстың толық аяқталған ... ... ... ... ... және ... ... түсіну маңыздылығын тексеру және білімнің беріктілігі.
Хабар негізінде оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы – жаңа білімді игеру,
дағды, ептілік.
Оқу материалын ... және ... ... ... ... ... орындауға сілтеме.
Егер бұл сабақ түрі тәжірибеде жалғыз оқыту формасы болып табылса, ал
оның құрылымы өзгермейтін болса, онда оқу ... ... мен ... ... тудырады.
Сабақ жаңа білім, дағды және іскерлікті меңгеруге құрылуы мүмкін. Бұған
қажеттелік мұғалімнің оқушыларға жаңа ... ... ... ... жаңа ... байымды кіріспе ретінде көшу барысында туады.
Мұндай сабақтың құрылымына мыналар кіреді:
Сабаққа кіріспені ұйымдастыру.
Жаңа білімді меңгеруді алмастыру(компьютермен, ... ... ... ... ... жаңа ақпаратты баяндауы)
Бекіту диагностикасы білім беріктігі мұғалімнің ... ... ... және т.б ... ... ... ... қорытындысы ерекше сабақ типінің болуын талап
етеді. Бұл сабаққа білім мен дағдыны бекітуге ... ... ... ... ... ... ... бойынша әр түрлі және қиындық деңгейі әр түрлі жаттығулар.
Оқушылар орындаған жұмыстарының нәтижесін көрсету.
Сабақтың қысқа қорытынды ... ... ... қорытындысына арнайды.
Сабақты ұйымдастыру және өткізу.
Жеке сабақтар жалпы қайталауға арналады. Мұндай сабақ мыналарды ... және ... ... ... ... ... жұмыс, пікірталас).
өздік жұмыс бойынша ... ... ... ... және
диагностика.
қорытынды, педагогтар қорытындылайды.
Сонымен, сабақ бақылау жұмысына арналуы мүмкін. Жаңа материалды оқыту,
оны қайталау – ... ... ... ... ... тексеруге мүмкіндік
береді. Білім тексерудің қорытындысы, жоғары формасы – емтихан. ... ... ... ... ... ... қажеттілігі
туады. Осы мақсатта арнайы бақылау сабақтары қолданылады.
Олардың құрылымы мыналарды қамтиды:
Кіріспе, түсіндіру бөлімі.
Негізгі бөлім, жеке өздік ... ... ... ... ... үшін ... ... басқа түрлері бірігуі мүмкін. Сабақтың ... ... түрі ... ... бір түрінен екінші түріне өзгертуге болады.
Мысал, парланған сабақты дәріске, көркем ... ... ... семинар
сабаққа өзгертуге болады. ... осы ... ... ... ... ... жас ерекшеліктеріне негізделеді.
Мектептің кіші жастағы оқушылары форманың моделділігін, сабақ құрылымына
сәйкес жиі іс әрекеттерін ауыстырады. Үлкен оқушы, сабақта ұзақ еңбек ... ... және ... ... қабілетті болады. Бұлар жаттығулар мен жаңа
тақырыптарды меңгереді.
Тәжірибелі ... ... ... оқу материалын меңгеретіндей
әр сабақты жоспарлайды.
Сабақ оқу ... ... ... ... Сабақ оқытудың
көмекші,негізгі формаларымен байланысты. Негізгі формалардың бірі – мектеп
дәрістері. Ол сабақтың жаңа ... ... ... моделін білдіреді:
оқу материалының мазмұны екі оқыту сабағына бөлінеді. Үлкен тақырыптың
барлық ... ... ... ... ... ... ... фактілерді түсінуге үйретеді. Жас ерекшеліктерді,
балалардың дамуы ... ... буын ... ... ... береді. Өздік үй жұмысы оқыту ... ... ... ... ... ... ... қатар материалды меңгеру болады.
Өздік, ... ... ... ... ... және тәрбиелейді.
Негізгі формалар қатарында мектеп семинары бар. Ол материалды өңдеуде
мұғалімнің көмегімен барлық класс ... ... іске ... өз ... ... ... сұрақтар қояды,
пікірталастарға қатысады, мұғалімнің сұрақтарына жауап береді. Мұғалім
талқылауды ... ... ... бір ... ... ... және талдауға арналады. Семинар сабақтар білімнің
толық ... ... ... т.б ... ... Оқушылардан
үлкен тиянақтылықты қажет етеді.
Оқытудың негізгі формасы емтихан болып саналады. Ол оқушылардың ... ... ... ... Емтихан – оқу процесіндегі табыс
пен сәтсіздікті мойындау немесе жалпы ... ... ... ... ... мұражай, көрме) жатады.
Экскурсия оқу процесін өмірмен біріктіреді. ... тек қана ... ... ... ... оқу ... материалы.
Оқытудың жалғаспалы формасы – зертхана-бригада сабағы. Бұл сабақтың
қолданылуы оқушылардың өз бетімен оқуы және ... ... ... ... ... ... ... тапсырма алып, бірнеше (3-4)
топтарға ... ... ... ... формасының негізгі
элементтері:
тапсырманы мұғаліммен, топпен талқылау.
қатысушылар ... жеке ... ... процестерінде мұғалімнің кеңес беруі.
топ мүшелері алған нәтижелер бағасы және талдау.
лидердің сынып ұжымының алдында берген жазбаша және ауызша есебі.
бақылау әңгіме ... ... ... ... ... өз ... еңбек ету дағдысы мен іскерлігін дамытады, жаңа ақпарат
іздеуде шығармашылық пен ынтасына ықпал етеді.
Біріккен формаға сонымен ... ... ... ... ... ... және мұғалім таңдауға кеңес алады. Конференция 1-2
оқу сағаты көлемінде белгіленген ... ... ... 5-7 ... тақырыпты ашатын 3-7 баяндама ... ... ... ... ... сын ... ... мен
қосымшаларын білдіреді.
Жолдамалы формаларға жекеленген тақырыптарды меңгеруге, қиындықтарды
шешуге ... ... ... ... ... Ал ... пәнді
тереңдетіп оқуға көмек береді.
Көмекші оқыту формаларына репетитор топтары мен түзетушілер тобы жатады.
Мақсаты стандарттық бағдарлама деңгейіне дейін тарту.
Факультатив ... ... ... ... мақсатында
оқу процесін толықтыру, кеңейтуге көмектеседі.
Қазіргі сабақтың ерекшеліктері
Сабақтың негізгі түрлері:
Жаңамен ... ... Бұл: ... ... дәріс, экскурсия,
зерттеу жұмысы, оқулық және ... ... Оның ... жаңа ... және ... ... ... Бұл: машықтану, экскурсия, зертханалық жұмыс,
әңгімелесу, кеңес. ... ... ... ... ... ... комплексті түрді қолдану сабағы. Бұл: машықтану, зертханалық жұмыс,
семинар және т.б. Мақсаты: жаңа ... ... ... өз ... ... жинақтау және жүйелендіру сабағы. Бұл: семинар, конференция,
дөнгелек стөл және т.б. ... жеке ... бір ... ... ... бағалау және өзгерту сабағы. Бұл: бақылау жұмысы, зачет,
коллоквиум және т.б. Мақсаты: алынған білімнің, дағдының және ... ... ... ... ... ... ... ... нәтижесінің |
| |міндеттері ... ... ... |Оқушыларды сабақтағы |Сыныптың және жабдықтың толық |
|басталуын ... ... ... ... жұмыс |
|ұйымдастыру. | ... тез ... ... Үй ... ... үй|Тапсырманы дұрыс орындауын және |
|жұмы-сының ... ... ... жою ... ... |дұрыс орындағанын ... ... ... ... ... ... және жете |және бір-бірін тексеруді қолдану. |
| ... | ... ... |Себептермен қамтама |Алынған білімдерді оқу-таным |
|негізгі |ету және ... ... ... ... ... |мақсатты, оқу-таным | ... ... ... | |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... | ... Жаңа ... ... ... ... ... |
|білімдер және |және білімдер мен ... ... жіи өз ... ... ... ... ... алғу. ... ... есте | ... ... оқу | |
| ... | |
| ... мен | |
| ... ... | |
| |ету. | ... ... ... ... |Репродуктивті деңгейде ... ... ... сезіну мен |білімдер мен әрекеттер әдістерін |
|тексерілуі. |дұрыстықты орнату. |ұғу. ... жиі ... |
| | ... және қате ... |
| | |жою. ... ... ... ... мен |Танымалы және өзгертілген ... ... ... ... өз ... ... ... өзгертілген |орындау. ... ... ... | ... |білу. | ... ... ... курс бойынша |Оқушылардың бөліктерді бүтінге |
|жалпылау және |бір қалыпты негізгі |жинақтауың, ... және ... ... құрастыру. |жүйелеуың, пәндер арасындағы |
| | ... ... ... ... | ... ... ... Білімді |Білімдермен әрекеттер |Оқушылардың оқыту нәтижесінде алған |
|бақылау және |әдістерінін дәңгейімен|жетістіктері туралы ... ... ... ... ... | ... |олардын өзгертуін | |
| ... ету. | ... ... |Қойылған мақсатқа |Оқушылардың оқытудың нақты ... ... ... ... туралы ақпараттын алу. |
| ... беру және ... |
| ... ... | |
| ... | ... ... |Оқушыларды өзінің |Қарым-қатынастар мен өзін жөнге салу|
|сия. ... ... ... |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... ... | ... Үй ... |Ұй ... |Даму деңгейіне байланысты үй жұмысын|
|туралы ... ... ... ... және ... ... |мен әрекеттер |шарттарды орнату. |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... | ... ... ... ... ұйымдастыру;
Ұй тапсырмасын орындалуын тексеру;
Білімді жанжақты тексеру;
Жаңа оқулық материалды меңгеруге дайындау.
Жаңа білімдерді меңгеру.
Оқушылармен жаңа материалды түсінуінің алғашқы тексеруі.
Жаңа білімдерді ... ... ... ... ... ... ... орындауға нұсқаулар беру.
Басқа сабақтардың жүргізу қадамдары:
Сабақтың бастауын ... ... ... ... ... ... жұмысы арқылы ақпарат, оларды орындауға нұсқаулар беру.
Негізгі этап ретінде ... ... ... ... ... этап
есептеледі.
Сабақтың тақырыптык, жоспарлық, жоспар-конспектісін құру
«Сабақ – оқулық-тәрбиелі процесінің ... ... ... ... ... кесінді. Күрделі түрде ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастырылуы. Сабақтан сапасы осы компоненттердің
дұрыс анықталуына және оларды дұрыс ... ... ... ... М.Н. ... к ... уроку.)
Сабаққа қойлға талаптар:
Сабақтың негізгі дидактикалық ... ... ... үстінде бірнеше
оқулық міндеттер шешіледі: оқушылардың білімдерін, іскерлігін, дағдыларын
тексеру, жаңа таным алынады, оқылған ... ... ... негізгі
мақсаты дұрыс анықталған болғанда ағымды тақырып бойынша сабақ ... ... ... ... ... міндеттерді атқару. Келесі міндеттер
маңызды болады: ... ... ... оқушылардың оқуға жауптылығын
тәрбиелеу; информатикаға іскерлігін мен ... ... ... мағана бойынша таңдау. Талаптар: 1) сабақтың ... ... оқу ... тиістілігі; 2) сабақта материалдын жеткілікті
көлемін қарастыру; 3) сабақта абстрақты мен нақтынын тиімде қатынастары; 4)
теория мен ... ... ... ... ... қатысу әдістерін қолдану. Жеке талаптар: 1)
мүмкіншілік болса оқушылар өздері кезекті зерттеу есебін қойады; 2) ... ... ... ... 3) ... ... заңдылықты тауып
оны пікірге айналдырады; 4) мұғалімнің жетекшілігімен ... ... ... осы жоспарды іске асыруы.
Сабақты анық ұйымдастыру. Керекті ... 1) ... ... ... ... ... білуі; 2) әр кезекті сұрақтың
әдісін, оны оқытудын құралдармен ... ... 3) ... ... ерекшеліктерін білуі, түдыратын қыйыншылықтарды, үздік оқушыларға
арналған материалдарының барлығы.
Уақыт бойынша сабақтың жүргізілуін ... ... ... мен ... ... ... ТСО қолдану.
Мұғалімнің сабаққа дайындалу жүйесі:
Оқу тақырыптары ... ... ... ... (тақырыптық
жоспарлау).
Календарлық жоспар.
Кезекті сабаққа дайындалу.
1.2. Информатиканы қосымша оқыту түрлері
Информатиканы қосымша оқытудың мақсаты мен ... ... ... жұмыстар. Информатика және оның қосымшалары бойынша
факультативті курстар.
Қласстан тыс жұмыстар және оны ... ... ... ... бағдарламасы бойынша қойылған
талаптар «орташа» ... ... ... ... ... ... ... екіге бөлнеді: информатика бойынша бағдарламаны женіл
және қыйін меңгеретін.
Осының барлығы информатиканы жеке түрінде оқытуды тудырады, сыныптан тыс
жұмыс соңын бір түрі.
Информатика ... ... тыс ... мұғалімнін басқаруымен сабақтан
кейін жүргізілетін міндетті емес жүйелік сабақтар болып саналады.
Класстан тыс жұмыс екі түрге бөлінеді:
Бағдарламалық материалды ... ... ... ... (қосымша
сабақтар);
Информатикаға жоғарғы оқуға қабилеттері бар ... ... ... класстан тыс жұмыс).
Қласстан тыс жұмыстың бірінші бағыты қазіргі кезде мектпте ... орын ... Осы ... ... тыс ... ... түрі жеке
түрде қолданылу керек (мысалы, ұзақ ауырған кезде, мектепті ауыстырғанда
және т.б.). Оның негізгі ... ... пәні ... оқушылардың
біліміндегі кемшіліктерін уақытында жою және алдын ала ескерту.
Үлгермеушілермен класстан тыс жұмысты ... және ... ... тиімді ережелерге назар аударған дұрыс:
информатикадан қосымша (класстан тыс) сабақтарды 3-4 оқушылар бар топтармен
жүргізу. Бұл топтар ... ... ... және ... бар ... ... керек;
мүмкіншілік болса осы сабақтарды жеке түрде өткізу (мысалы, әрбіреуіне
алдын ала дайындалған жеке ... ... және оны ... ... ... ... ... көрсетіп);
класстан тыс жұмысты үлгермейтін оқушылармен аптасына ... бір ... жеке ... ... үй жұмысымен үйлестіріп;
информатиканын тарауын қосымша сабақта екінші рет оқытқан соң ... ... ... ... баға қою ... мұғалімі кейбір оқушылардың үлгермейтінін себептерді талдап
отыру, тақырыпты оқыған кезде ... ... ... ... ... сабақтарды тиімді қылдырады.
Класстан тыс жұмыстың екінші бағыты келесі негізгі мақсаттарға
жауапты:
информатикаға нақты назарды дамытатын және ... ... ... ... ... ... және
тереңдетеді;
оқушыларға ғылыми-зерттеу дағдыны үйрету;
оқушыларды оқулыктармен және ғылыми-танымалы әдебиеттермен жұмыс істеуді
дамытады;
мектептегі басқа ... ... ... дамытады;
оқушыларды үйірмеде жұмыс істеуді үйретеді;
сыныпта информатиканы тиімді оқыту үшін мұғалімге көмек ... ... құру ... ... және ... ... кейбірі сабақтарда жүзеге асырылады. Бірақ класста
сабақ уақытпен шектелген болғаннан толық іске асырылмайды. Сондықтан ... тыс ... ... ... ... тыс ... оқулық
ьағдарламаны қайталамау керек, онда ол тек қосымша сабаққа айналады.
Класстан тыс жұмыстардың түрлерінің кейбіреуі:
үйірме;
викториналар, конкурстар, олимпиадалар;
кештер, экскурсиялар;
информатика бойынша класстан тыс ... ... ... ... өткізілген жұмыстың (көбінесе үйірмелердің) ... ... ... ... ... білімінің өсуін
сипаттайтын сайыстар.
Информатикаға қызығушылықты, басқалардан ... ... ... ... қатысу оқушылардың өздік жұмысын орындауға ... ... әр ... деңгейде өтеді: мектептік, қалалық,
аудандық, облыстық, қалааралық, республикалық, ... ... ... ... ... жоғары оқу орындары белсенді
қатысады. Олимпиада информатиканы оқытудың ... ... ... ... оқушының білім сапасын ... ... ... ... деп
саналатын оқытушының дайындық деңгейін анықтайды. Алайда, олимпиада жаңа
қызықты ... пен ... ... ... бола ... ... ... Сол себепті ол оқушылардың информатикадан дайындық деңгейінің терең
негізі бола алмайды.
Үйірме – кластан тыс ... ... ... Үйірме жұмысының негізінде
өзіндік принцип жатыр. Негізінен үйірмелер жақсы оқитын оқушылар ... ... ... ... ... қатықысы келсе, мұғалім
қарсы болмауы керек. Мұндай ... ... оның ... ... ... Үйірмелерді ұйымдастырғанда ол сабақтың
көшірмесі екенін дәлелдеуі керек. Мақсатын белгілеп, жұмыс жоспарын ... ... ... ... ... ... ... аптасына бір
рет, бір сағат болады. Үйірме сабақтарда “атмосфера” пікір алмасуға ... ... ... ... болуы керек. Үйірмелерді ұйымдастыруға
оқушылардың өздерін жұмылдыру қажет.
Факультативтік сабақтардың негізгі мақсаттары информатикадан ... ... ... ... ... ... көрсету,
шығармашылықты дамыту. Факультативтік сабақтар тиімді болуы үшін мынадай
жағдайларды ұйымдастыру керек.
Жоғары деңгейлі ... мен ... ... ... жоғары ғылыми
әдістемелік деңгейде бере алады.
Факультативті курсты ... ... ... 15 оқушыдан артық болмауы
керек. Олар сабаққа өз еркімен жазылады. Курсты ... ... ... ... ... ... сабақтар сабақ кестесіне
енгізіліп, мұғалім сабақтың сапалы болуына жауап береді. ...... тыс ... ... ... ... ... оқушыларына қызықты, тартымды, маңызды мақсаттарда құрылуы керек.
Факультативті сабақтардың негізгі формалары: дәріс, ... ... ... ...... білімін тереңдететін оқытуды ұйымдастыру
формасы. Практикалық және ... ... ... ... ... Пәнаралық байланысты көрсетеді, дайындық деңгейін жақсартады.
Мұғалім мазмұны мен мақсатын анықтайды. ... ... ... орталықтарымен танысады. Экскурсияға дайындық: оқушыға арнайы
тапсырма ... ... - ала ... ... ... ... ... альбом) және экскурция қорытындысын тапсыру мерзімі.
Барлық оқушылар жұмысқа белсенді қатысып, ... ... білу ... ... ... бойынша қорытынды әңгіме
өткізіледі. Экскурсия ... ... және ... тыс жұмыстарда
үлестірмелі материал ретінде қолдануға болады.
1.3. Оқытудың ... ... және ... ... мен ... ... ... Оқудың тексеру және
бағалау корытындысының функциялары (бақылау, диагностикалау, түзету,
тәрбиелеу ... ... мен ... ... ... ... критерийлері (білім сапасы, меңгеру деңгейі).
Компьтер тексеру және бағалау ... оқу ... ... тексеру және бағалау ерекшеліктері.
Соңғы кезде оқу ерекшеліктері өзгерген. Егерде бұрын білім бағаланса,
қазіргі кезде жалпы оқу ... алға ... ... ... оны ... түрде
қолдану). Себептері түсінікті: қазір білім тез ескереді немесе жеткіліксіз
болады, олай болған жағдайда, ... ... және ... ... ... ... қолдана алуы, оның болашағы. Ол тек ... ... ... ғана ... ол ... кабілеті, өзіндік бағалау қабілеті,
шығармашылық мүмкіншіліктерді дамыту.
Сонымен, окушылардың ... ... - ... ... диалог
механизмі өзіндік даму болып табылады.
Мүғалімнің педагогикалық ... ... ... ... және ... ... оқу ... қанағаттануы.
Осыған байланысты оқушы да, мүғалім де оқу процесіне, сапалы көрсеткішке
бірдей әсер етеді.
Окушының білім сапасының бағалануының әділдігі. Оқушының ... ... ... тыс іс - ... ... ... тәсілі.
Бақылауды қорытындылағанда маңызды нәрсе - білім сапасы туралы ақпаратты
қабылдандағы кейбір қиындықтар. Білім сапасы - ... ... ... ... ол ... ... алу. Бақылаудың бірнеше түрлері болады.
Бағалау түрлері (әрекеттену бойынша)
1.Дәстүрлі сабақтар:
Бақылау ... және ... ... тапсырмалар;
Сынактар;
Өзіндік жүмыстар (оқытатын және бағалайтын);
Рефераттар;
2.Сабақтан тыс:
Конкурстық жобалар;
Рефераттарды ... емес ... ... ... түрлері (функция бойынша). Дәлелдеуші - материалдан түсінгенлігі.
Түзеуші - жетіспеушілікті түзету.
Әр жүмысқа оқушыларға ... ... ... ... ... ... ... жүмыстар, есептер, диктанттар, жобалық
жүмыстарды ... ... ... ... жолы.
Оқушылардың білімдерін бақылау - оқу процесінің нәтижелі болуына қажет.
Окушының дайындығының деңгейін тек мүғалім ғана ... ... ... оның ата - анасының да білгені жөн, сондыктан да білімдерін тексерерде
информатиканың пән ... ... ... еске алу ... ... ... ... байланыста түрған екі бөлімнен түрады:
ақпараттық технологиялар ... ... және ... ... ... ... ... өңдейтін құрал ретінде
пайдаланылады.
2. Информатика пән ретінде әртүрлі жолдар арқылы оқу ... ... ... ... береді.
Білімді бағалағанда тек теорияны ғана емес, практикалык білімді де
ескерген жөн. ... ... ... ... ... ... берген жөн. Және олардың жас ерекшеліктеріне назар ... ... ... ... ... ойын ретінде, ал жоғарғы
сыныптарда – зерттеу жұмыстарын өткізген дүрыс.
Оқушылардың информатикадан білімін ... ... ... міндеттерінің бақылауын бағындыру;
2. 0қушының біршама уақыт ішіндегі атқарған ісін, деңгейлерін ... ... ... тапсырмалары өткен, ... ... ... ... ... ... Ұсақ ... кана бір сабақ емес, бүкіл оқу дағдыларын калыптастыру Қорытындылау
сабақтарын 4-6 сабак ... ... ... ... сағат талап ететін
тақырыптарды бірнеше жеке тақырыптарға ... Бұл ... тест ... ... оған 10-15 минуттан көп уакыт жүмысалуы тиіс.
Такырыптың бақылаудың жоспарлауының үлгілі жобасы. Тақырып - ... ... ... - ... ... не ... және калай бақыланатыны айқындалады. Мысалы,
бір тақырыпты корытындылау үшін ... ... ... ... ... ... ... әр түрлі: ауызша бақылау (жеке, топтық, өзара сұрау), жазбаша
бақылау (шығарма- миниатюра, ... ... көп ... ... ... ... тестік бакылау, ойын бақылау, кроссворд,
олимпиадалар, дәстүрлі емес сабақтар), ... ... ... болады. Бүл карта бар тақырып біткенше толтырылады, ... өз ... ... ... ... ісін ... түрғызуға болады.
2. Оқытудың модульдік құрылымы
Педагогикалық технология оқу циклінің ... ... ... құрамына келесілер кіреді:
Оқытудың мақсатын жалпы құрастыру;
Мақсаттың жалпы түрін нақтылау;
Оқушылардың білімділік деңғеін алдын - ала ... ... ... ... ... кері ... негізінде оқутуға
түзетулер енгізіледі);
Нәтижені бағалау.
Осыған байланысты, оқу ... ... ... бар, ... ... ... тұратын модульдік сипатқа ие болады.
Модульдік оқытудың технологиясының берілген нұсқасын құрастыру ... ... ... ... позициялары пед технологиялардың
қағыдалары негізге алынды. ... ... ... ... ... ... енгізілді; балаларды оқытуға ... ... ... ... оқу ... ... қарым-қатынас
негізінде құрастыруға және тағы басқаға ұмтылу. Осыған ... ... ... мен ... ... ... ... болады.
Толық менгеру әдістемесі бойынша ... ... және тағы ... оқу ... ... ... келесі тізбек бойынша жүргізіледі:
Оқушыларды оқу мақсаттарымен таныстыру;
Сыныпты берілген тарау (оқу бірлігі) ... оқу ... ... ... (оқытушының материалымен таныстыру түрінде);
Диагностикалық тестмен ағымдық тексеру;
Тексеру нәтежелерін бағалау және тараудың мазмұнын ... ... ... ... ... ... түзетушілік, оқытушының
проедураларды жүргізу;
Диагностикалық тест жүргізу және оқу бірлігінің мазмұнын толық менгермеген
оқушыларды ... ... бұл ... ... оқу ... ... ... тақырыптар тобы (мазмұны бойынша ұқсас), ... ... ... ... ... ... ... мазмұндауы (белгілік жүйе сызба,графиккесте
және тағы басқалар арқылы);
Әрбір оқушының әрекетінің нәтежесі сабақ сайын бағаланатын диалогтық қарым-
қатынасқанегізделген оқушылардың ... ... ... ... тарауды 4-7 рет қайталау негізінде оқу материалын игеру;
Барлық тақырып бойынша тестілеу жүргізу;
Тақырып бойынша кәдімгі немесе сынақ (немесе диктант, ... ... ... модулі қайталанатын оқу циклі ретінде үш құрылымдық бөлімдерден
тұрады; кіріспе, диалогтық және ... ... ... ... ... ... кіріспе.) ... ... ... қарым-қатынас арқылы оқушылардың танымдық әрекетін |
|ұйымдастыру) ... ... ... ... оқу ... ... ... санынан тұрады. Бұл тақырыпқа, тақырыптар
тобына, бөлімге оқу бағдарламасы бойынша ... ... ... байланысты.
7-12 сағаттан тұратын оқу модулі тиімді болып саналады. Брақ эксперментті
жүргізген оқушылар модульге ... ... 4 ... ... тарихы курсы
бойынша) -20 сағатқа (Математика бойынша) дейін алған.
Оқу модулінің ерекшелігі сағат санының кез - келген ... ... 1-2 ... ... ... бөліміне 2-3 сағат бөлінеді. Қалған
уақыт (оқу ... 3-17 ... ... ... ... оқу модулін 9 сағатқа ... деп ... Бір ... ... ... оқу ... екі ... 6 сағат-диалогтық бөлімге арналады. 12 сағаттық модуль
құрастырылған жағдайда ... 1-3 ... ... ... ... ол
диалогтық бөлімге бөлінген уақыт сәйкесінше өзгеріп 9 сағатқа теңеседі.
Қарапайымнан күрделіге үдемелі сипатта ... рет ... ... ... ... ... білімді бағалау деңгейіне дейін оқу
материалын игеруге мүмкіндік береді. Диалогтық ... ... ... макротоптарға (4-7 адам) бөлу арқылы оқушылардың өзара әрекетіне
негіздеп құрылады және бұл ... ... ойын ... ... ... ... ... кеңесші
және ынталандырушы ретінде оқу модулін құрастыруда екінші ерекшелігі болып
оқушының дайындалу жүйесі танылады. Оқытушы бір оқу модулінің ... ... ... оны құрастырады..Мақсаты мазмұнды ... және де ... ... ... ұйымдастыру формаларын
қарастырады.
Оқытушының алдын-ала жұмысы келесі қадамдардан тұрады.
Берілген тарау, блок ... ... ... курс ... ... дағдыларды және де оқытудың мақсаттары мен
міндеттерін анықтау;
Берілген модуль бойынша оқу материалын толығымен талдап ... ... ... ... түйінделген сөздерді , модульдің негізгі
мәнән ашатын ұғымдарды бөліп көрсету;
Барлық тақырыптар бойынша ... ... ... (анықталған негізгі
ұғымдар негізінде);
Оқу модулінің барлық мазмұны бойынша тест тапсырмларын құрастыру (15-20);
Сынақ үшін ... ... ... оқу ... бойынша тапсырмалар мен
сұрақтар тобын құрастыру .(Оқу пәнінің ерекшелігіне байласты ... ... ... ... ... ... Оқытудың белсенді формаларын таңдау. Оқу
материалының мазмұны бойынша ... ... ... ... ... ... орташа денгейлі және оқутудың ізденушілік
(зерттемелік) элементтері бар ... ... ... ... модулінің құрылымдық бөлімдерінің әрқайсысын жоспарын қарастырамыз.
2.1. Оқу ... ... ... пікірі бойынша, әрбір жеке тарауды (тақырпты) оқу үш
негізгі ... ... ... ...... - ... кезені берілген модульдің кіріспе ... ... Бұл ... ... ... берілген бөлімін
неліктен және не үшін, оқу керектігін нақты нені оқып ... ... ... ... оқу мақсаты қандай екендігін түсінулері қажет.
Психологтардың айтуы бойынша білімінің меңгерілуі ... ... үшін ... ... қабылдауы керек және мақсаты ынталандырушы күшке айналуы
тиіс. Ол үшін мақсат нақты ... оған жету ... ... ... құбылысты тану процесінде адамда оқыған материалды түсіну,
меңгеру сезімі туындауы керек. Психолог Л.В.Шененевтің пікірі бойынша кейін
ашылған білімді ... ... болу үшін ... ... ... түсінбеушіліктен естте сақтамау, екіншіден ... ... есте ... ... оқу ... кіріспе бөлімінде оқытушы:
оқушыларды оқу модулінің жалпы мазмұнымен, құрылымымен таныстырады,
берілген оқу модуліне оқушылардың танымдық әрекетінің мақсаты мен ... ... ... ... мен ... ... оқушының
қабылдауына аса назар аударылады,
сызбаларды қолдану арқылы берілген модульдің оқу ... ... ... (15-20 минут) тусіндіру.
2.2. Оқу модулінің диалогтық бөлімі
Оқу модулінің диалогиялық бөлімі тарауды (тақырыпты) жалпы оқытудың
операциалы-танымдық екінші ... ... ... ... ... Бұл бөлімді
құрастыру келесі бағыттарға негізделетін Л.Фридманның ... ... ... ... ... ... оқушының әртүрлі әрекетінің
жүйесі ретінде қарастырылады. Олар логикалық ойлау, ... ... ... және т,б ... ... яғны ... мақсатын құрайтын тұлғалық қасиеттерді дамыту болып табылады;
Оқушының әрекетінің мақсаты, ынтасы мен қасиеттіліктерін ... ... ... ... ... ақталғаны болып саналады;
Оқытуды басқару икемді болуы тиіс, бұл оқушылардың білімділік деңгейінің
өсу денгейне ... ... оқу ... ... ... ... қатысулары тиіс,
яғны басқару тұлғалы болуы тиіс;
Оқу процесін басқару балалардың ішкі күштері мен мүмкіндіктеріне ... ... ... бөлімін дайындау кезінде оқытушы оқу
материалының негізгі мазмұнын бөліп, құрылымын қарастырады. Әрбір ... оқу ... ... ... мазмұны қысқаша формада
құрастырылған белгілі бір бөліктермен берілетіні ескерілуі ... ... ... ... үш денгейлі күрделілікпен (қарапайым,
орташа, қиын күрделілік деңгейлері) дайындалады.Күрделілік денгйін таңдау
мүмкіндігі ... ... ... ... ... бұл күрделі
ізденушілік, шығармашылық сипаттағы тапсырмалар ... ... ... ... орындауға әрбір оқушыға ұсынылады.
Сабақты жоспарлағанда бұл бөлімде оқытушы ... ... ... көп ... ... материалының мазмұны оқушылардың диалогтық қарым қатынасының заты
мен құралы ретінде қарастырылады.
Сонымен оқытушының дайындайтын ... ... 5 ... ... ие ... диалогтық бөлімінің материалының негізгі мазмұнын бөліп ... ... ... ... оқу ... ... ... беру ... ... ... ... және ... ... ... қамтамасыз ететін деңгейлі тапсырмаларды дайындаау ... ... ... мен пәнге қызығушылығын дамытуға ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз|
|ету. ... ... ... ... ... 3 ... ... оқу бөлімінің диалогтық бөліміне оқу
материалының барлық мазмұнын бөліп енгізу жұмысымен ... ... ... ... ескеру негізінде құрылады:
Оқу материалын жалпы қарастыру қағидасы;
Өсу деңгейі бойынша оқыту қағидасы.Бұл оқушының оқу материалын ... ... ... ... ... ... әрбір сабағында оқу модулінің тақырыптарына қайта оралу
қағидасы. (қайталаумен шатастырмау керек).
Ақпаратты сапалы түрде көп ... (7 ... ... нәтежесінде, ол
білім деңгейіне көшіріледі және есте сақталынады.Мұнда негізгі мәселе болып
материалды ... ... алға ... ... шешу ... ретінде
тақырыпты қолдану арқылы тақырыпты бірнеше рет құрастыру болып табылады.
Сондықтан ... ... ... оқу ... меңгеру негізгі
мақсатқа жету құралы ретінде қарастырылады; ойлау логикасын дамыту, әртүрлі
құбылыстар ... ... ... ... ғылымы тұсіндіру,
интелиекті дамыту және т.б. Оқу ... ... ... танымдық
әрекетінің қортындысы болып табылатын мақсат-білімнің мемлекеттік стандарт
талаптарына оқушылардың білімі мен дағдысының сәйкестігі.
Оқытушыға тұлғаны ... ... ... ... ... бөлу
керек.Оқушыға оқумен танымдық әрекетпен айналысу ұнауы керек.Оқушы ақыл ой
еңбегінен ләззат алуы керек. Бұл оқытушы жұмысындағы күрделі ... ... ... ... ... ... қөз қарасын қалай тудыру керек? Бұл
сұраққа нақты жауап жоқ, өйткені бұл психологиялыық сипаттағы әртүрлі
факторлармен түсіндіріледі. Бірақ берілген мәелені шешу ... ... ... шынайы бағытталуы үшін оқу процесінде қойылған мақсаттар тек
ғана түсінікті ғана емес, сонымен қатар іштей қабылдануы керек, яғны ... ... ... ... ... ... ... негізінде ұйымдастыру. Оған
қатысатын адамдардың сезімдеріне, ойлауына, пікірлеріне салыстырмалы күшті
әсер етеді;
Берілген жұмыс ... ... ... ... ... қатысушылардың қойылған міндеттердің жүзеге асырылу ... ... ... ... ... әсерін төмендету.
Қабылеттіліктерді дамыту демократиялық жеңіл жүзеге асырылады;
Кеібір оқушылар үшін өз әрекетінің нәтежесін көру ... ал ... ... ... маңызды болып табылады.
Сондықтан берілген оқу модулінің диалогтық бөлімінде оқытушы әрбір
оқушы үшін 3 ... ... ... 2 және 3 деңгейлі тапсырмалар
мемлекттік стандарт денгейінде оқушылардың оқу ... ... Әр бір ... ... тапсырмалар, оқушының қалауы бойынша
таңдауына беріледі.
Диалогтық бөлім сабақтарының ұйымдастырылу формасына ... ... - ... ... ... ... ... нақты нұсқау, ( не, қалай орындалуы керек, ... ... ... ... ) ... ... ... жұмыс формасында жүргізілсе, онда әрбір оқушы
тапсырманың 3 нұсқасын алады.Олар әрбір оқушыға жеткілікті ... ... ... 1 ... ... ... ... 3 кешенін
дайындайды, содан соң оқушыға кез - келгенін таңдау ... ... ... ... ... ... ... көбейтеді.
Егер сабақ формасы- ойын түрде болса, онда тапсырмалар тақтаға немесе
жазбаша түрде ... ... және ... ... ... ... ... жоғарғы
күрделі деңгейін сынып оқушыларының бәріне ұсынуға болады.
Оқу модулінің диалолгтық бөлімінің бірнеше ерекшеліктері бар:
1. Бұл ... ... ... ... ... ... ... Оқу процесінде логиканы, ойлау, ауызша және жазбаша әрбір ... ... ... қызығушылығын дамытуға жағдай жасау. Оған,
психологиалық ... ... ... атмосфераны, жұмыс
орындарын, әрбір оқушы үшін оқу құралдарын қамтамасыз етуді ... ... ... ... ... ... әрбір
сабақта әрбір оқушыға қойылатын бағалар ... емес ... ие ... ... ... бөлігін оқушылар қойады (өзіне, бір-
біріне, топқа).
Оқу модулінің бұл бөлігінде ... ... ... көбірек қолданылады.
Мұнда оқушы күрделік деңгейі жоғары тапсырманы тексеруге алатын ... ... Ол ... ... ... ... ... бағалай
алмайтыны анық. Сондықтан оқытушы дұрыс жауаптар көрсетілген немесе есепті
шешу жолдары көрсетілген бланк дайындайды. Олар ... ... ... мен ... ... үшін ... Оқытудың қайта қайталау сипаттамасы қиын, ізденушілік, зерттемелік
оқытумен біріктіріледі;
3. Диалог негізінде құрастырылған оқытудың белсенді ... ... және ... ... ... ... процесстер. Жоғарыда
аталғандай, баланың көптеген тұлғалық психикалық ... ... ... ... ... ... барысында қалыптасады
және туындайды.Сондықтан егер ... ... ... жаңалықтар ашу
кезінде оңтайлы эмоция келмесе және ... ... ... ... ғана ... ... үйретуге деген талпыныстары
жүзеге асады. Ол үшін ... ... ... оқушы үшін психологиялық
қолдау, психологиялық ыңғайлы жағдай тудыру керек. К.Роджерс айтуы ... ... ... ... ... ... ... атмосфераны құруға
мүмкіндігі болады:
Балаларға әрдайым өзінің сезімін білдіру.
Оқудың ... мен ... ... мен ... ... ... ішкі ынталану бар деп білу.
Қиындыққа кездескенде көмек сұрауға ... ... ... ... ... ... ... оқушы үшін бөлу.
Топтық эмоциялық көңілін сезіну мен қабылдау қабілетін дамыту.
Топтың өзара әрекетінің белсенді ... ... өз ... ашық ... ... ... әсерлесуін түсіну.
Өзін-өзі жақсы білу.
В.А.Вялых оқу сабақтарындағы оңтайлы психологиялық атмосфераны бағалау
үшін «комфорт-дискомфорт» шкаласын ұсынады. Сызба ... ... ... ... Психоло- Психоло- ... ... ... ... ... ׀ ... ... осы ... ... оқу ... байланысты болады.Сол жаққа бағытты сызық нәтижеліліктің
төмендегенін, ал оң ... ... ... ... ... ... Зерттеулер осы бағыттың ғана ... ... ... ... - ... ... адам
тұлғасының дамуының маңызды факторы болып табылыды, ... ... ... ... оқу ... ... ... дамуына өте үлкен әсер
етеді. Қарым - қтынаспен диалог негізінде оқыту, оқу процессінде ... ... ... жүзеге асырылады. Оларға келесілер жатады:
Топтық немесе жеке-топтық;
Жұптық;
Ұжымдық.
Бұл формалар жалпы немесе құрылымдық деп ... ... ... нақты
немесе арнайы формаларда бар:
Семинар;
Оқу конференциялар;
Пікірталас;
Топтық пікірсайыс және т.б.
Оқу процессін белсендіру құралдарының ішінде ойын, ойын ... ... ... ие.
Қазіргі уақытта педогогикада оқытумен ойынды, синтездеуге талпыныстар
жасалуда, оның ішінде олардың еңбекке негізделіп бірігуі ... ... және ... ... оқу ... ... ... келесіде: оқу ойыны формасы бойынша
ойын, мазымүны бойынша оқыту болып табылыса, ... ойын ... ... ұйымдастыруға қосымша болып табылады.
Оқу ойыны-бұл оқуды ойын түрінде ұйымдастыру.Жүргізілген зеттеулер 4-11
сынып ... ... ... оқу ... ... ... ... Мұнда оқу модульдерінің диалогтық ... ... аса ... ... ... ... ... істеу нәтижесінде аз шаршайды, жағымды
эмуцияға жиі беріледі және оқудан қанағаттану ... Оқу ... ... ... ... тарауда оқытудың барлық циклінің қорытынды бөлімі болып табылады.
Ол диалогтық ... ... ... ... ... ... бақылау, тексеру және бағалауға арналған.
Осы бөлімде оқушылар ... ... ... әрбір оқушының танымдық
әрекетінің жалпы оқу нәтижесін анықтайтын бағаларды алады. Оқу ... ... ... ... бірнеше түрі бар:
Біріншісі- міндеті- тестлеу
Екіншісі- оқушының таңдауы бойынша (пән, ... ... ... ... ... ... ... түрлерінің көп болуы, тек тестлеу арқылы оқу материалын меңгеру
деңгейін анықтаудың мүмкін еместігімен түсіндіріледі. ... ... мен ... әдісі ретінде оқыту нәтижелерінің сандық көрсеткіші
болып табылады. Сонымен қатар, тестлеу тұлғаның психологиялық ... ... ішкі ... жою. ... бұл ... жағымды
жағы, дегенмен дұрыс жауапты кездейсоқ ... ... бар. ... ... ... бақылаудың міндетті түрі болып табылады,
бірақ келесі мақсаттар қайта бақылауды талап ... ... ... жоғарлату мүмкіндігі.
Бақылыудың бір түрініен жағымсыз баға болса, басқа бақылау түрі ... ... ... ... ... ... ... басқа бақылау
түрінде төмен баға ... ... оның ... ... баға алмау
мүмкіндігі бар.Пәннің ерекшелігіне байланысты тапсырмалары жазбаша және
ауызша сипатта болуы мүмкін.(немесе аралас түрінде) ... ... ... ... ... ... ... жұмысы;
Диктант;
Семинар;
Оқу(пәндік) конференциясы.
Модуль бойынша оқушылардың білімі, дағдылары бағаламағанда, осы бағалар
қарастырылады. Олар бойынша оқушыға барлық тақырып (тарау, ... ... баға ... ... сипаттындағы тапсырмалар бөлек ... ... ... ... ... ... және оқушылардың ғылымы қоғамдарында
сайыстарда және т.б таныстырылуы керек.(оқушының ... ... мен ... денгейіне байланысты).
Тоқсандық қорытынды бағалар әр бір оқу модулінің (әдетте оқу тоқсанында
2-3 модуль ... ... ... бойынша қойылады.
3. Оқу модулін құрастыру бойынша ұсыныстар
3.1 Оқу модулін дайындау технологиясы
I кезең - ... оқу ... ... оқу ... ... ... оқу ... (тарау немесе мазиұны
бойынша ұқсас тақырыптар тобы) бөлу;
Оқытудың нақты нәтежелерінің тізімін ... (әр бір ... нені ... алуы ... ... ... ... тиімді формасын ойластыру;
Тақырыптың негізгі ұғымдарынан тұратын сызба-конспект дайындауы қажет;
Білім дағдыларын тексеруге арналған тест, диагностикалық ... ... ... ... ... дағдыларды түзететін тапсырмаларды дайындау.
Модульдің кіріспе бөлімінде оқу материалын ... ... оқу ... бірінші сабағында өткізетін дәрісі бірнеше
нұсқадан тұруы мүмкін:
Дәріс-тақырыптың негізгі мазмұны ... ... ... ... ... ... ... қолдану арқылы ... ... ... ... ... ... ... жауаптар беруі
негізінде мазмұндалады;
Мәселелі дәріс, бірнеше қарама қайшы теориялық тұжырымдамаларды қолдану.
Дәріс нәтежелі болады, егер нақты ойластырылса, ... ... ... ... ... оқу-әдістемелік құралдар қолданылса,
жазу жүргізілсе және негізгі ұғымдармен түсініктер нақтыланатын қорытынды
сұхбатпен аяқталады.
II кезең - ... ... ... ... ... ... үшін оқу ... негізгі мазмұнын бөлу.|

|2.Бастапқыда оқу материалын зерттеп, бекітіп, кейін білім мен ... ... ... талдауға мүмкіндік беретін оқушылардың |
|диалогтық қарым-қатынасын қамтамсыз ететін оқутудың белсенді формаларын ... ... ... үш ... ... және ... үлгі |
|жауаптарын (есептердің мысалдардың шешімі және т.б.) ... ... бір ... ... топ үшін таратылатын материалдардың жеткілікті |
|саның болуы. ... ... ... дайындауда Б.Беумның таксополиясына негізделу
ұсынылады.
III денгейдің тапсырмалары (жеңілдетілген) қарапайым ... ... ... ... ... ... Келесідей сөздердің
қатысумен басталады:
Білім ... ... ... ... ... ... жазыңыз.|
|Фразаны аяқтаныз. |
|Не білдініз. |
|Неліктен. ... ... ... ... ... |
|Өз сөзінізбен айтыцп|
|беріңіз. |
II ... ... ... ... ... стандартының
талаптарына сәйкес келетін) білімді қолданумен ... ... ... және ... ... ... ... мақсатын | ... ... ... | ... ... тапсырмасын бірнеше | |Салдары ... ... ... | ... ... ... қандай | |Себептерін жазыңыз. |
|теория түсіндіреді. | | ... ... | | ... | | ... | | |
I ... ... ... деңгейі жоғары болады және білімді
бағалау синтезге бағытталады.
Синтез ... ... | ... ... ... | ... |
|Алгоритм ұсыныңыз. | ... ... ... | ... ... ... | ... не ... ... | ... дұрыс па |
|Жүйелерді зерттеңіз. | ... ... ... ... ... (бақылау бөлімі)
Білімді обьективті бағалау мен жоғары бал алу ... болу ... 2-3 ... құрастыру.
Бақылау формалары.
Тестілеу ... ... бар тест ... ... алу ... жұмысы ... ... бар тест ... ... ... тест |оқу ... ... ... тест ... ... ... тест | ... | ... ... ... баға ... Оқу ... оқушылардың әрекетін бағалау
Модульдік оқыту технологиясының диалогтық ... ... ... ... ... ... бағалау және өзара ... ... ... білімін бағалау балдық жүйе бойынша жүзеге асырылады.
Күрделі тапсырмалар 0 (I ... , ... ... ... ... (II ... ... қарапайым тапсырмалар., ∆(III деңгей)
белгісімен ерекшеленеді.Тапсырмалардың орындалуы “5„“4„ “3„ ... ... ... ... ... I ... II ... ... ... |
| „5” 0 „5”  ...... 0 „4”  ...... 0 „3”  ...... бұл ... ... ... эксперимент
барысында журналға бағаларды келесі сызба боыйнша алмастырылғаннан кейін
қою ұсынылады.
| I ... II ... ... ... |
| ... ... ... |
| „5” 5 „5” 5 ... 4 ... 5 „4” 4 ... 3 ... 4 „3” 3 ... 3 ... ... ... қойғызғысы келмеген жағдайда оған ... ... ... ... сабақтартарында жоғарғы бал алуына
мүмкіндік беріледі. Баға оқыту жетістігінің денгйін анықтауға ... ... және ... ... ... әректіне қойылатын және оның
жұмысты жалғастыруына немесе қайталауына ... ... ... ең тиімді болып табылады. Берілген жағдайда оқушының әрекеті,
оқытушының мақсатымен ... ... ... ... ... адамның өзіндік тексеруінің құралы болып табылады.
Ол жобалау, процессуалды және ретроспективалық ... ... ... ... ... ... оқудағы өз мүмкіндіктері туралы
дұрыс пікірін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жұмысты топтық ұйымдастыру
формасында топтық бағалау ... ... ... ... ... ... өзі ... мен өзара тексеру кезінде оқушылар орындалған тапсырманың
дұрыс не бұрыстығын әрдайым ... ... ... тексеру уақытында
таратылатын дұрыс жауаптары бар бланктер дайындалуы керек.
3.3. Оқушылардың білім дағдыларын тексеру және бақылау
Тест міндетті ... курс ... ... ... ... ... ... Бағалағанда келесі жүйені қолданған
тиімді. Жұмыстың 90 жоғарғы пайызы орындалса „5” ; 75-80 % , „4” ... „3” ... ... ... мен ... ... негізгі
элементі болып табылады.
Тест және оны құрастыру ... ... Тест ... ... ... ... оқу бағдарламасының негізінде және ең маңызды тараулармен
тақырып бойынша ... ... ... ... тапсырма формасына байланысты білімді бақылау мақсатына сай
байланысты болды. Жалпы пән бойынша білім денгейін анықтауға арналған ... ... ... көлеміне негізделуі керек.
«5» тен кем емес тест нұсқауларын дайындау керек.
Тест бірнеше сұрақтардан немесе тапсырмалардан тұруы мүмкін, оның ... ... ... ... ... 1 ... ... 0 бал.Тестідегі
тапсырмалардың соны көп болған сайын ... ... ... ... ... жауабы қысқа болуы мүмкін.
Тестіде келесі материалдар болмауы тиіс:
Ескірген;
Күрделі;
қарапайым немесе маңыздылығы төмен.
Тест сұрақтарын екі топқа ... ... ... ... мен пән ... ... ықпайтын абстракты;
орташа күрделі нақты материалды меңгеруді анықтайтын нақты алынған жауап
негізінде.
Алынған ... ... ... ... ... жүйе арқылы жүзеге асырылуы
мүмкін:
дұрыс жауап 75% жоғары- жақсы немесе жоғары үлгерім;
дұрыс жауап 50-75% ... ... ... ... ... ... ... төмен.
Тест нақты құрылған және жауабы нақты болуы тиіс.
Тапсырманы құрастырғанда оқушылардың барлығына ... ... ... ... мен терминологияны қолдануы қажет.
Б) Тест құрастыру кезеңдері
Тестілердің мақсатын анықтау;
Тест ... ... ... білімнің көлемін анықтау;
Тестінің түрі мен формасын таңдау;
Тест мазұмынын құрастыру;
Тест тапсырмасын орындауға кететін уақытын анықтау;
Тестінің құрылуының дұрыстығын тексеру;
Тестлеудің нәтижесін ... ... қате ... қателердің жалпы санын,
орташа қате, нұсқадағы ... ... ... ... және ... ... ... интерпретациялау.
Тесті құрастырудың нақты ғылымы жоқ, бірақ Р.Торндайка және Е.Хагена
(1950) ... ... ... ... ... оқылуы тиіс;
Оқу үлгерімін тексеретін тест болса, онда тапсырмалар мәліметтердің
сұрақтарда берілгендей құрастырылмауы ... ... ... ... ... ... байланысты болмауы
керек.
Тапсырма жауаптары басқа тапсырманың жаубын шешуге нұсқама болмауы тиіс;
Таңдамалы жауаба бар ... ... ... ... ... ... ... құрылысы екі мағыналы болмауы керек;
Балама формалы тестлерде нұсқама сөздер қолданылмауы қажет;
«Барлығы», «әрқашан», «ешқашан» сөздерімен ... ... ... ал ... ... «ереже бойынша» сөздермен басталатын
тапсырмалар қате;
Тапсырмалардағы бос орындарды толтыруды қажет ететін ... ... көп ... ... ... дұрыс түсіну үшін кілт сөздер дайындау керек (құрастырылған
тапсырмалар жиындық позициаға жиынын тексеру).
Тест ... ... ... ... тестінің қиындығының деңгейін
анықтауға мүмкіндік береді. Егер тапсырманы барлық оқушылар шешсе, ... өте оңай ... Егер ... барлық оқушы шеше алмаса онда ол өте
қиын боғаны.Н.С.Бернштейннің (1968) айтуы бойынша тексерілетіндердің ... ... ... кем ... сұрақтарды дұрыс шешкенде тест дұрыс
құрастырылған болып табылады.
В) Тестінің ... бар ... Тест ... ... ... орын ... сөз, ... мән қойылады;
Тест еске салу. Тестінің жауабы- ереже заңдық, ... ... бір ... ... ... ... беретін оқушылардың нақты білімі тексеріледі;
Балама жауаптары бар тест. Қандай тұжырымдаманың шешімін табуға ... (+) не (-) ... ... ... ... “иа”, “дұрыс”, “қате”
сөздерімен беріледі;
Таңдамалы тест.Бір неше ... ... бір ... ... 3-тен кем ... ... тест. Екі бағынадағы берілгендердің бір-біріне мәні мен мазмүны
бойынша байланысын анықтауға бағытталатын тапсырма;
Тәртіптік бірлік тест мөлшерді атауды және т.б. ... ... ... ... бір ... ... ... байланысты
қандайда бір мүмкін тәтіпте араласуы керек;
Аралас тестілер. ... ... олар ... ... сұрақтарынан тұруы
мүмкін,мұндай тестік тапсырмалары тексті түрінде немесе кесте, формула,
график, сызбалардың жиынынан тұруы ... ... ... ... ... ... оқу ... конференция.
Релейндік сынақ .
Оқытушы бірінші сабақта(оқу моделінің кіріспе бөлімі) ... ... ... ... береді.Әрбір билетте 2-3 сұрақ
болады.“О„ белгісі бар ... тобы ... ... ... ... ... , “∆„ қарапайым тапсырмаларға тән. Сәйкес белгілері бар
билеттер мұғалімнің ... ... ... ... ( ... мен ... білім стандартының талабына сәйкес). Оқушылар өз
қалаулары бойынша кез-келген ... бір ... ... ... ... танысқан оқушы өз орнына барып тапсырманы орындайды
немесе алған билетті қайтарып, ... ... ... ... ... екінші билетті алуға болмайды. Билетті үш рет таңдауға болады (әр
бір бағаннан бір билеттен алуға болады). ... бар ... ... ... ... баға, “„-бегіні алған оқушы 4-тен артық баға алмайды, тек, “О„-
бегіні алған оқушы жауабы дұрыс болғанда 5 деген баға ... ... ... дұрыс жауап берген оқушы күрделірек билет алып бағасын
көтере алады.
Оқушының жауап беруге дайындалуы (0-15 ... ... ... ... ... бір рет ... қысқаша кеңес алуына болады. Оқушы
мұғалімге немесе кеңес ... ... ... болуы керек) жауап
беруіне болады.
Сынақтың тапсырмалары жазбаша, ауызша немесе аралас болуы мүмкін.
Оқушылардың дамуы мен ... ... ... оқытудың модельдік
технологиясының әсері.
Оқытудың технологиясының берілген нұсқасын құрастырғанда оқушылардың
дамуына аса назар аудрылды. Бұл технологияның ... ... ... ... ... ... ... процестердің дамуы (еске сақтау, ойлау, мұқиаттылық, елестету);
Оқудың оңтайлы ... ... ... ... жазбаша және ауызша дамыту;
Тұлғаның қарым-қатынасқа, ойынға, танымдылыққа, қауіпсіздікке, ... ... ... өзін ... ... ... және ауыл аймақтарындағы әртүрлі мектептерде оқытудың берілген
технологиясын ... ... ... ... және «өте ... ... ... санының өскенін көрсетеді. Бірақ, бұл көрсеткіш
барлық жағдайларда, оқытушылардың берілген технологияны қолданудың үшінші
сатысының соңында ғана ... асып ... ... ... ... ... ... жылы
сабақтардың құрылымын, формасын және ... ... ролі ... ... ... тек оқу ... және оқушылардың жеке танымдық әрекетін ұйымдастырады. ... ... оқу ... ұйымдастырудың формаларын мұхият
ойластыру мен жасауға тура келеді.
Бірінші жыл жаңа ... ... ... оқытушы барлық
ойластырылғанның нәтижесіз болғанынан жиі ыңғайсыздық сезінеді. Оқытушының
сенімсіздігі оқушылардың ... тыс ... ... оқытушының
қобалжуы, жаңа оқытушының ойындарды жүргізу кезінде оқушылардың шулауы,
уақытының босқа кетуі, бұл ... ... ... ... ... технологияны қолданудың ... жылы оқу ... ... ... мен ... ... пайда
болады. Таныс оқытушылықты ойындарды қолдану (ойындардың мазмұны ғана
өзгертіледі) ... ... ... ... ... ... ... береді. Оқушылар ... ... ... бұл ... өз ... ... құрастырып, дауыстап айтуға
үйретеді.
Үшінші жылы оқушылардың басым бөлігінің пәнге қызығушылық білдіруімен
сипатталады.Бұл кезеңде ... оқу ... ... ... ... ... бастайды, өйткені үй тапсырмасының көлемі
қысқарады, оқу материалы еске ... ... ... мәнері, ойлау
логикасы дамиды, қорқыныш болмайды, өзін көрсету мүмкіндігі туындайды және
т.б.. Оқушылар негізгі мазмұны оқу ... ... ... ... оқытушылық ойындардың артықшылықтарын түсінеді. Оқу
материалын бірнеше рет ... ... ... ... оқушылардың оқу процесінің соңында жоғарғы балалуына мүмкіндік
береді.
Тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыруымен оның дамуына оқытудың модельдік
технологиясының ... ... ету ... ... ... ... қасиеті| ... ... ... |дамытады |Меңгерілген ұғымдар мен түсініктерді ... | ... ... мүмкіндік беретін |
| | ... ... ... ... |
| | ... оқу материалын түсіндіру; ... | ... екі ... ... сүйену:|
| | ... ... ... ... |
| | ... оқу ... оқиды( |
| | ... ... ... және оны ... | ... |
| | ... ... барлық барысында |
| | ... ... ... оқу |
| | ... ... рет ... |
| | ... ... формаларын ойын, |
| | ... |
| | ... ... ... ... | ... таныту; |
| | ... ... мен ... |
| | ... ... пайдалануды талап|
| | ... оқу ... ... ... |
| | ... |
| | ... екі сигналдық жүйесіне сүйену;|
| | ... ... ... ... ... | ... ... ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... | ... ... ... ... | ... ... ... I ... | ... ... тапсырмалар; |
|шығармашылық | ... ... ... ... |
|қажеттілікті | ... ... | ... ... ... |
| | ... элементтерін қолдану. |
|2.Келесілерге | ... ... ... ... | ... жұмыс істеу мүмкіндігі. |
|қанағаттандыру; | ... ... ... балдық |
|қауіпсіздік | ... ... | ... ... |
|негізгі | ... ... ... ... ... | |ету. |
| | ... қарым-қатынас. |
| | ... ... ... ... ... ... | ... бөлімде өзін және өз ара |
|өзін-өзі | ... пен ... ... |
|дамытуға, өзін |Қанағаттандыруға |Күрделілік денгейіне байланысты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | ... ... жүйесі. |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... пен | |Оқу ... ... бөлімі әрбір|
| | ... ... ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... |Тапсырмалардың үш денгейіне жіктелінуі|
|қабілеттер | ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... бойынша) |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... ... ... диалог, пәндік қарым- қатынас.|
|сөздік қор | ... ... ... ... және | ... екі ... ... |
|жазбаша ) | | ... ... ... ... ... және ... | ... сезіну. ... | ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... уақытта педагогика ғылымының бір ерекшелігі – баланың ... ... жаңа ... ... ... ... технологиялар – бұл білімнің басымды ... ... мен ... ... ... ұйымдастырудың
өзара ортақ тұжырымдамамен байланысқан міндеттерінің, мазмұнының, формалары
мен әдістерінің күрделі және ашық жүйелері ақыр ... ... ... ... ... құрайды.
Мектептегі информатиканы оқытудың негізгі міндеті – ... ... және ... ... ... оқу ... қызмет ету саласында өзін-өзі көрсету, дамыту құралы ретінде
компьютерлік технологияларды тиімді ... ... ... ... Осы ... ... асыру нәтижесінде оқушылар ақпараттық
технологияларды пайдалану тәсілдерін ... ... ... ... жасауға қол жеткізетін деңгейге көтеріле алады.
Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға ... ... ... ... ... оның тұлғасын, білім алу арқылы дамуын қойып отыр. Сабақтың
тиімділігін арттырудың көптеген әдіс тәсілдері бар:
Жекелеме немесе топтармен жұмыстар;
Мөлшерленген үй ... емес ... емес ... бір түрі ... сабақ. Модульдік сабақ
бірнеше артықшылықтарымен ерекшеленеді. Сабақ ... ... ... не
істеу керектігі, яғни сабақтың соңында өзінің нені ... ... ... ... ... ... ... оқушыларға мұғалім алдын-ала
дайындалған сабақтың жүру ... яғни ... ... ... ... Онда сабақтың түпкі және әрбір элементінің нақты мақсаты
көрсетілген.
Модульдік оқыту технологиясы ... ... ... ... осы ... қолданады? Себебі мұғалім тек білім бермей,
сонымен ... осы ... өзі ... өз бетімен жұмыс істеуге үйрету керек.
Модульдік технология дәстүрлі ... ... ... түріне және
мазмұнына өзгерістер енгізді. Енді мұғалім тек жаңа тақырыпты түсіндіруге
дайындалмайды, сонымен ... ... ... ... ... ... ... оқушылардың келесісіне әсер етті:
Оқушының дүниетану қабілеттерінің дамуына;
Танымал процестерінің дамуына (ой, дүниетану, ... ... ... ... ... сөз ... ... модульдік технологияны қолдану барысында қиыншылықтар кездеседі.
Кейбір өз бетімен дайындық жүргізе ... ... ... ... Мұғалімнің міндеті - осындай оқушыларға жеке
консультация ретінде көмек көрсетуден түрады.
Сонымен, модульдік ... ... ... ... ал ...... ... етуге мүмкіндік береді.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Жанпеисова М.М. Модульная технология ... как ... ... ... -2002.
Левитес Д.Г. Практика обучения: современные ... ... для ... ... ... Г.К. ... образовательные технологии. –М: Народное
образование. -1998.
Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология модульного обучения в ... ... ... ... М. ... ... ... обучения в школе. –М:
Народное образование. -1998.
Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной ... ... ... ... З.И. Продуктивное мышление как основа ... ... ... В.Г. ... модульного обучения: проблема внедрения в
массовый опыт ... ... П. ... и ... ... обучения. –Каунас. -1999.
Халықова А. Информатиканы оқыту әдістемесі. –Алматы: Мектеп. -2001.
Хасанова Г. ... ... ... жаңа ... ... ... -2006. -№1. ... Т. Информатика сабақтарында жаңа ақпаратты ... / ... ... -2006. -№6. ... Б. ... ... ... / Информатика негіздері.
-2007. -№1. Б.36-39.
ГОСО РК 2.003-2002 ... ... ... Основные положения».
Методика преподавания информатики: Учебное пособие для ... ... ... ... и др. Москва: «Академия», 2003 - 624 с.
Полат Е.С. и др. Новые педагогические и информационные технологии в ... ... ... для студентов педвузов и системы повышения
квалификации педкадров. Москва: «Академия», 1999. - 224 ... Н.В. ... и ... ... ... Учебное пособие. М.:
Высш. шк., 2004.- 223 с. ... О.Ф. ... ... с ... ... информационных
технологий и образовательных электронных ресурсов. ИНФО. – 2004, № 5.
Жужжалов BE. Интеграция парадигм программирования в ... ... – 2004, № ... Д. ... и ... ... для активного
обучения. // ИНФО. – 2004, № ... А.А., ... С.А., ... Е.А. ... курс ... концепции к содержанию. ИНФО. – 2004, № 1, 2.
Қосымша А
Модульдеп ... ... жаңа ... ... ... өз ... білім алу
дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оқыту технологиясы оқу мен ... ... мен ... ... ... ... мен ... Сонымен қатар, оқытушының оқыту ... ... ... ... пайдаланып, оқушының терең ... ... ... ... ... ... тапсырмалары басқа пәндік бақылау
тапсырмаларынан ... ... ... жаңа ... негізінде
қарапайымнан күрделіге сатылы, деңгейлі оқу жүйесі арқылы оқушылардың ... ... ... ... ... отырып, оқушылардың білім деңгейнің 10
пайызға көтерілгендігі байқалды, оқушылар еркін сөйлесуге, өзінің ... ... ... ... ... ... Мұнда басты ерекшелік-
оқушы еңбегін бірнеше рет бағаланатындығында. ... ... ... тексеруде оқушылардың жеке ерекшеліктерін, тақырыпты ... жеке ... ... ... ... ... ... дамытады.
Сонымен қатар, мұғалімнің көп ... ... ... ... ... ... жағынан да күш жұмсауын қажет етеді. Төменде ... ... ... ... ... ... құрылымды (Модуль 1)
әріптестеріме ұсынып отырмын.
Оқу моделінің құрылымы
Кіріспе бөлімі
1-сабақ
Түрі, мақсаты, міндеттерімен танысу;
Тірек сызбамен тақырыпты түсіндіру;
Оқулықпен, дәптермен жұмыс;
Қорытынды, үйге ... ...... ... ... ... ... үйге тапсырма.
3 – сабақ
Алған білім, іскерлік дағдыларын пысықтау
а) ... ... ... ... үйге ...... Білім іскерлік дағдыларын дамыту
«Брейн-ринг» ойыны
2. Қорытынды, үйге ...... ... ... ... ... сәт» ... жұмыстарын қорғау.
Қорытынды бөлім
Тест;
Релелік сынақ;
Қорытындылау.
Кіріспе бөлім
1-сабақ
Ұйымдастыру кезеңі;
Модульдің құрамын ... ... жүру ... ... ... ... – дің ... жүйесі.
Сабақтың мақсаты: Windows-98 – дің ... ... ... ... Windows ... жұмыс істеу мүмкіндіктерімен таныстьыру.
Сабақтың типі: лекциялық сабақ.
2-ші сабақ. «Қарлы ... ... ... ... ... ... меңгеру.
Құрал-жабдығы:
1. Бағыттауыш парақтар
2. Қатысушылардың нөмірі жазылған жетондар.
3. Үстелдерді ... ... ... ... ... ... жүру ... орналасу үлгісі:
1-ші нұсқасы
Қатысушылардың саны 12-ден 25 ... ... ... ... ... саны ... кем болса: мысалға 24 болса, онда «Д-5» ... және ... ... ... тасталынады; егер 23 болса «Д-5», «Г-5»,
егер 22 болса «Д-5», «Г-5», «В-5» және т.с.с. алынып ... әрпі бар ... ... және ... ... оқушылар «А үстелінің»
басына отырады. Б әрпін алғандар «Б ... ... ... ... ... ... ... сұрақ қояды немесе қандай да бір ... ... ... ... әр ... ... 5 адамнан тұратын топ 5-7-
15 минут шамасында оқу және қосымша ... ... ... ... оны ... ... жазып алады. Дайындыққа бөлінген уақыт
аяқталған соң, І тур ... ... ... ... ... бағыттау парағы бойынша жаңа орынға отырады. Бір турдың уақытын
мұғалім үстел басында отырған барлық ойыншылар ... өз ... ... ... ... (10-15 минут). Топ ішінде уақытты
жүргізуші қадағалап отырады. Алдымен жетонды «А» әрпі бар ... ... ... «Б», «В», «Г» ... бар ... ... мүшелерін тыңдап болған соң, ... ... өзі ... неғұрлім
қызықты, жоғары танымдылық, ақпараттық деңгейдегі және дәлелденген деп
есептейтін сөйлеушінің нөмірін ... оның ... ... ... «Ең ... сөйлеуші» жолына жазып алады. І тур ... ... ... ... сай орын ... да, ... ІІ ... Барлық тур (ІІІ – ІV – V) біткеннен соң оқушылар ... ... ... ... ... ... ... парақтарын жинап
алады және нәтижесін ортақ параққа жазады. Сол ортақ парақ бойынша ең жақсы
ойыншы және ең жақсы ... ... ... ... үшін бағыттау парағы қажет емес. Ойынды кіріспе ... ... ... ... өздері дербес оқып үйренгенде
қолдануға болады. Мұнда сынып тағы сондай ... ...... Әр топ өз тапсырмаларын – оқу материалының қандай да бір бөлігін
оқып-үйренуді алады да, 10-15 минут ... ... ... ... келесі тәртіппен орын алмасады: бір үстелдің басына А-1, Б-1, В-1,
Г-1, Д-1 ... ... ... үстел басына – А-2, Б-2, В-2, Г-2, Д-2
жетоны барлары, т.с.с. Мұғалім ... ... ... ... орнына 1,2,3,4,5 сандары қойылған сілтемені қояды.
Ойынның І туры жарияланады (10 минут) әңгімелейді. ... ... ... жоспар, тезис түрінде жазып алады. Бұл ... ... (А-5, Б-5, В-5, Г-5, Д-5) ... ... ... ... ... сызба-конспектісін жазады. Тақтаның орнына
кодопленканы, ватманды, т.б. ... ... тур ... ... ... өздерінің алғашқы орындарына қайта оралады, ал мұғалім тағы да
үстел сілтемелерін ауыстырады (1,2,3,4,5-тің ... А, Б, В, Г, ... 5 ... (А-5, Б-5, В-5, Г-5, Д-5) ... ... ... соң
бірі өздерінің сызба-конспектілерін қорғайды. Мұғалім және басқа оқушылар
оқу материалының ... ... ... мәні ... ... ... ... бақылап отырады. Мұндай жұмысты тек
бір тақырып құрамына енетін тауарлар біршама дербес ... ғана ... ... ... ... ... бастамасы. (3-1 тақырып)
Б үстелі: Терезелер (3-2 тақырып)
В үстелі: Бағдарламаларды іске қосу және құжаттар ашу. (3-3 тақырып)
Г үстелі: Файлдар мен ... (3-4 ... ... ... ... ... (3-5 тақырып)
Қорытынды: бағалау парағы бойынша қорытындылау.
Үйге тапсырма: тарау бойынша шолу жасау.
3-ші сабақ. Компьютермен жұмыс
Сабақтың мақсаты: алған ... ... ... ... ... әрбір оқушы оқулықтағы берілген зертханалық
жұмыстарды компьютерде орындауы керек және ... ... ... ... керек.
Қорытынды: оқушылардың жасаған жұмыстары бойныша нәтижені анықтап, ... ... ... ойыны
Ойынның мақсаты: білім іскерлік дағдыларын дамыту
Құрал-жабдығы:
Нөмірлері және атқаратын ролі жазылған жетондар;
Тапсырмаларға арналып алты (төрт) бөлікке ... ... ... ... (*3* бағасы), жасыл (*4* бағасы), көк (*5* бағасы) түсті фишкалар және
толықтыру жасағандарға берілетін көк түсті жарты ... ... ... ... күрделілік деңгейдегі тапсырмалар жазылған карточкалар. Ойынның екінші
нұсқасында мұндай карточкалар ... ... ... ... ... ... карточкалар.
Ойынның жүру барысы
Сынып 7 (5) адамнан топтарға бөлінеді: ... 6 (4) ... және ... болады. Ойынға қатысушыларға нөмір жазылған жетондар таратылады.
Әр бір топ жеке үстел басында ... ... ... ... сілтемесі
және 6 (4) бөлікке бөлінген жаймалар, осы қатарлардың үстіне тапсырма
жазылған ... ... ... ... ...... ... (3), оның үстінде екінші деңгейдің ... (2), ең ... ... ... (1). Әр ... бір ... (А суретін
қараңыз). Үстіңгі сұрақтарға дайындықсыз жауап ... ... ... ... 3-5 ... уақыт беріледі. Астыңғы сұрақтардың
жауабы ең ... ... 7-10 ... ... ... жайманы жаяды. Мысалға, *2* түсті делік яғни, 2-номерлі ойыншы
жауап береді. Егер ... ... ... ... ... ... Егер ... болмаса, онда кез-келген ойыншы оны толықтырып, жарты фишка ... ... ... ... тапсырмалар даярланады, алайда олар әртүрлі болуы
мүмкін, онда ойын екінші ... ... ... ... ... ... ... әрбір жаймаға бір ғана тапсырма қойылады.
Бір үстелге – ... ... ... ... – көк, ...... ... карточкалар қойылады. Топ қызыл үстелдегі тапсырманы орындаған соң,
көк үстелге, одан жасыл және сары үстелге ... ... ... ... ... (5-7минут). Командалар бір уақытта айнайды. Бір үстел
басындағы ... ... ... ... деңгей сұрақтарына жауап беру
уақыты. 10-12 минут (әр ... 1,5-2 ... ... Ойын ... ... ... алып ... Солардың санына және түсіне қарай баға қойылады.
Сөйтіп бір ойында әр оқушы әртүрлі күрделілік ... 18-24 ... ... ІІІ – ... ... дегеніміз не?
*Менің компьютерім* терезесінің тақырыптар аумағын, жыймалау, жаймалау
батырмаларын жүйелік меню батырмасын табыңдар. (КЖ)
ІІІ – ... ... бойы ... және ... мн енін ... ... ... дегеніміз не?
ІІІ – деңгей
Команда дегеніміз не және оның ... ... ... ... ...... қолданбасын іске қосу (КЖ)
Терезе дегеніміз не?
ІІІ – деңгей
1. Windows ... іске қосу ... Файл ... не?
ІІІ – деңгей
1. Таңбаша дегеніміз не?
2. Менің компьютер қапшығы арқылы бағдарламаны іске қосу ... ІІ ... ... ... ... ...... қолданбасы дегеніміз не?
Бағыттауыш қолданбасының терезесін сипатта
ІІ – деңгей
Жаңа ... ... ...... ... ... – деңгей
Қапшықтарды, файлдар мен таңбашаларды жылжыту және көшіру
ІІ – деңгей
Жылжыту, көшіру мен ат өзгерту операцияларын болдырмау
№3 І – деңгей
*Мой ... мен ... ... ... ... – деңгей
Объектіні дискетке көшіру жолдары
І – деңгей
Тайм-аут
І – деңгей
Құжаттарды жою және ... ... ... ...... ... ... «құжат ретінде» белгіленулерінің тізімін ата.
І – деңгей
Файлдың кеңейтілуінің жазылуы
Қайталау және шартты, шартсыз көшу оперторлары
Оқушылар алгоритмдік тілдегі ... ... ... мен ... ... операторларының арасындағы байланысты жақсы ... ... көшу ... ... ... ... ... Осы
мақсатта QBasic тілінде жазылған бірнеше жаттығулардыұсынып отырмын.
1-жаттығу. функциясының х-тің мәні 0,3,6,9 ... тең ... ... ... ... FOR x = 0 TO 9 STEP 3
15 Y = 3 * x ^ 3 + 5 * x ^ 2 -0.32 * SQR (x) – ... PRINT “Y = “Y
25 NEXT X
30 END
2-жаттығу. x-тің 2,4,6,8 мәндері үшін фунциясының ... ... FOR x = 2 TO 8 STEP 2
20 Z = EXP (2* X) – 2*ABS(X) + 5.2 – LOG ... PRINT “Z = ... NEXT X
50 ... ... х-тің h = 1 қадаммен [0;5] аралығында өзгерген
мәндеріне сәйкес есептеуге программа жасаңдар.
5 ... X = 0
15 Z = SQR (X ^ 4 – 2 * X ^ 2 - ... PRINT “Z = ... X = X + 1
40 IF X 0 THEN 30
15 IF X < 0 THEN ... F = EXP (2 * x) – 1
25 GOTO ... F = X ^ 2 + X + 1
35 GOTO ... F = LOG ... ... ... ... уақытта білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Бұл
процесс ... ... ... ... ... ... білігі мен
дағдысын емес, оның тұлғасын, білім алу арқылы дамуын қойып отыр. Сабақтың
тиімділігін арттырудың көптеген әдіс ... ... ... топтармен жұмыстар;
• мөлшерленген үй тапсырмалары;
• стандартты емес сабақтар, ... емес ... бір түрі ... ... Модульдік сабақ
бірнеше артықшылықтарымен ерекшеленеді. Сабақ басталысымен ... ... ... ... яғни ... ... ... нені біліп шығуы ... ... ... ... ... оқушыларға мұғалім алдын-ала
дайындалған сабақтың жүру жоспарын, яғни орындайтын тапсырмалар нұсқауын
таратып ... Онда ... ... және оның әрбір элементінің нақты
мақсаты көрсетілген.
Топпен жұмыс істеу кезінде ... өз ... ... ... ... ... ... отырып ұжымдық шешім қабылдауға
үйренеді. Оқушыда өз білімін өзі ... және ... ... оқушының білім деңгейіне қарай тапсырмаларды әр түрлі
деңгейде алуға болады. ... ... ... ... бойынша сыныптағы
барлық оқушның білімін тексеріп бағалауға мүмкіндік береді.
Төменде 7-сыныпқа арналған ... ... ... ... Н.
Ермеков, Н. Стифутина) арналған ... ... ... құрдым.
|Модульдік |Сағаты |Сабақ |Модульдік мазмұны ... | | | ... ... | ... ... ... ... ЕТ |
|Ақпарат. |8 | ... ... ... ... | | ... мен ... ... ... | ... ... - әмбебап ақпарттық машина.|
|ақпараттық | ... ... ... ... ... | ... |Өзара оқыту сабағы. Пернетақтамен |
| | ... ... |
| | ... ... жұмыс. Өзара оқыту |
| | ... ... |
| | ... |Бір-біріне диктант жүргізу. |
| | | ... ... |
| | | ... сәт ... ... ... Windows |6 |1-сабақ |Түрі, мақсаты, міндеттерімен танысу. ... | | ... ... ... ... ... | | ... ... ... ... | ... ... кесек ойыны |
| | ... ... ... ... ... |
| | | ... |
| | ... |а) ... ... ә) ... ... | ... ... ойыны |
| | ... ... сәт ... |
| | | |1. ... 2. ... ... ... Paint |7 ... ... ... ... ... ... | | ... сызбамен тақырыпты түсіндіру. |
|редакторы | ... ... ... ... ... |
| | | ... ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... ... |
| | | ... |
| | ... |а) ... ... ә) ... ... | |6-7 ... |Брейн-ринг ойыны |
| | | ... ... ... WordPad |7 ... |Түрі, мақсаты, міндеттерімен танысу. |
|мәтіндік | | ... ... ... ... ... | ... ... оқыту сабағы. |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... ... |
| | | ... |
| | ... |а) компьютермен жұмыс ә) ауызша жұмыс|
| | ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | | ... Релелік сынақ. ... ... |6 ... ... мақсаты, міндеттерімен танысу. |
|және | | ... ... ... ... ... | ... |Қарлы кесек ойыны |
| | ... ... ... ... ... |
| | | ... ... | ... |а) ... ... ә) ауызша жұмыс|
|мультимедиялық| |5-сабақ |Брейн-ринг ойыны ... |6-7 ... ... сәт ... ... | | |1. ... 2. ... сынақ |
|желілері. | | | ... ... Paint ... ... ... ... ... ұсынып отырмын.
1-сабақ. Кіріспе сабағы. Сабақтың тақырыбы: Paint графикалық редакторы.
Сабақтың мақсаты: Paint графикалық ... ... ... ... редактормен жұмыс істеуге мүмкіндіктерімен таныстыру. Оқушыларды
сабақтың мақсатымен, міндеттерімен таныстыру.
Сабақтың типі: Лекциялық сабақ.
2-сабақ. Өзара оқыту сабағы. Жұмыс жұпқа бөлініп жүргізіледі.
1. ... ... ... ... Paint ... ... Тақырып
бойынша материалды пысықтап, басты ұғымдарды бөліп атап, тезис – конспект
немесе жоспар – конспект жасау. Жұптардың әр ... өз ... бар ... ... ... Дайындалуға 10-15 минут беріледі.
Дайындалған соң оқушы (1-нұсқа) конспектісін пайдалана ... ... ... ... ... яғни ... рөлінде болады; ал оқушы
(2-нұсқа) тыңдайды.
3. Енді рөлдерімен ауысады.
4. Тапсырмалары бар парақтар таратылады немесе ... ... ... ... ... ... тапсырмалар орындайды.
5. Бірін-бірі тексереді. Тапсырма тексерілгеннен кейін, «оқушы» мен ... ... ... ... ... ... жұптар бір
уақытта жұмыс істейді. Сабақ соңында ... ... – баға ... ... ... Paint ... іске қосу. 1. Қисық сызықтар сызу.
2. ... салу ... 2. ... ... Сызықтың қалыңдығын, 1. Құю ... ... ... ... 2. ... ... ... түсін таңдау
1. Фонның түсін таңдау. 1. ... ... ... ... ... қандай 2. ... ... ... орындау керек.
3-сабақ. «Қарлы кесек» ойыны. Алған білім, іскерлік ... ... ... ... ... ... командалары. ... ... ... ... ... 2. ... ... мен көшіру.
3. Мәтіні бар суреттер салу. 3. ... ... ... ... ... ... 4. Үзіндіні өшіру.
В үстелі:
1. Үзінді бейнелеу немесе ... ... ... мен созу.
3. Суретті қарап шығу режимі.
4. Түстер палитрасын ... ... ... ... ... білім іскерлік дағдыларын пысықтау.
Орындалатын тапсырма: Әрбір оқушы оқулықтағы берілген зертханалық
жұмыстарды компьютерде орындау керек және ... ... ... ... ... Оқушылардың жасаған жұмыстары бойынша нәтижені анықтап, бағалау.
5-сабақ. «Брейн-ринг» ойыны
Ойынның мақсаты: Білім іскерлік дағдыларын дамыту.
Құрал-жабдығы: 1. Нөмірлері және ... рөлі ... ... ... ... алты ... ... жаймалар. 3. Сандар жазылған
жаймалар. 4. Сары («3» бағасы), жасыл («4» бағасы), көк («5» ... ... және ... жасағандарға берілетін көк түсті жарты фишкалар. 5.
Үстелдердің сілтемесі. 6. Ортақ бағалау парағы. 7. Үш ... ... ... ... ... ... ... карточкалар түрлі-түсті – көк, жасыл, қызыл және сары түсті ... ... 8. ... ... ... ... жүру барысы: Сынып 7 адамнан топтарға бөлінеді: мұнда 6 ойыншы
және 1 жүргізуші ... ... ... ... ... жетондар
таратылады. Әрбір топ жеке үстел ... ... ... ... ... сілтемесі және 6 бөлікке бөлінген жаймалар. Осы карталардың ... ... ... ... ретпен қойылады: астында бірінші
деңгей сұрақтары (3), оның ... ... ... ... (2), ... ... ... сұрақтары (1). Әр бөлікке бір сұрақтан. Үстіңгі
сұрақтарға дайындықсыз жауап беріледі, ... ... ... ... ... ... ... сұрақтардың жауабы ең күрделі, оларға 7-10
минут уақыт беріледі.
ІІІ - ... ... ... іске қосу ... ... ... ... терезесі неден тұрады?
Paint графикалық редакторы құралдар?
Фонның түсін қалай таңдауға болады.
Сызық сызу әрекеттерінің тізбегін жаз.
Палитраның міндеті қандай?
ІІ – деңгей
Сурет салу ... ... ... көрсет.
Кескіннің түсін қалай таңдауға болады?
Тік төртбұрыш құралын қолдана отырып, поездың ... ... ... салу ... ... жаз.
Тұйық контурды бояу үшін не істеу керек?
Болдырмау командасының орындау үшін не қолданылады?
Суреттерді қалай ... ... бар ... ... ... алмасу буферіне қиып алу.
Масштабын өзгерту, қисайту.
Жылжыту, көшіру мен ат өзгерту операцияларын болдырмау.
Суретті ... және ...... ... сал. ... ... аудар.
Көбелектің суретін сал. (Көшіру және бұру арқылы осындай үш ... ... ... ... ... ... дағдыларын қалыптастыруға
арналған.)
Алмаларды санайық. (Көшіру арқылы бірнеше алма сал.)
Соқпақ ... ... ... ... ... бір неше алма сал).
Үй мен көше сал. (көшіру ... бір неше ... ... ... 6-7 сабақ. Шығармашылық жұмыс.
Орындалатын тапсырма: Әрбір оқушы оқулықтағы берілген ... ... ... ... ... жасаған жұмыстары бойынша
нәтижені анықтап, бағалау.
Word Pad мәтіндік редакторында практикалық жұмыс
Word Pad мәтіндік ... мен ... ... ... өз
бетімен жұмыс жасай білу дағдыларын дамытуға, ... ... ... ... ету ... сабақты практикалық сабақ
түрінде өткіздім. Сабақтың мақсаты оқушыларды шапшандылыққа, ... ... ... өзіндік ойын жеткізе білуге жағдай
жасау. Сыныпты 2 топқа бөліп, ... өту ... ... таныстырып
өттім. Қай топ берілген тапсырмалар бойынша фигураларды көп жинаса, сол топ
жеңіске жетеді. Ал, енді оқушылар жарысымызды ... қай топ ... ... ... Кім ... ... Word Pad ... редакторын іске қосу үшін
қадай әрекеттер орындалады? (2 оқушы орындайды)
ІІ-бөлім. Кімдер жүйрік? ... ... ... ... ... ... бір-бірінің тапсырмасын толықтырып,
қорытындылайды.
І топ. ... топ Word ... Кім ... Сәйкестендіру тестін орындайды.
ІV-бөлім. Кім ізденімпаз? (Схемаларды толтыру)
І – топ.
-----------------------
Мәтіндік редакторының негізгі элементтері
Мәтіндік редакторының батырмалары
Құжаттарды қандай жолмен
Сақтауға
Ашуға
Құруға
1-ші
1. Файл
2. ... Файл ... Файл ... сақтау
1. Файл
2. Сақтау
1. Файл
2. Ашу
3. Файл аты
4. Ашу батырмасын басу
1.Файл
2. ... ... ... Ок

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 49 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Таңдап алынған спорт түрінен спорттық жаттығу процессін басқару» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені75 бет
«Қазіргі қазақ тілі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен121 бет
«Қазақстанның ежелгі дәуір тарихы» пәні бойынша практикалық (семинар) сабақтарына арналған оқу-әдістемелік нұсқау32 бет
Биология сабақтарында қолданылатын әдістемелік құралдар және олардың маңызы туралы45 бет
Механизмнің теңгеруші күшін анықтау5 бет
Энергетикалық кәсіпорын “AYT International Travel” ЖШС бизнес-жоспары мысалында қаржылық-шаруашылықтық қызметін талдау28 бет
Қазақстан тарихы курсынан дәрістер124 бет
Нан өндірісі9 бет
Өсу даму антропометриясы3 бет
Өсу даму антропометриясы жайлы4 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь