Салықтық бақылауды ұйымдастырудың теориялық аспектілері

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1 Салықтық бақылауды ұйымдастырудың теориялық аспектілері 1.1 Салықтық бақылаудың пайда болу алғышарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5 1.2 Салықтық бақылаудың экономикалық мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
1.3 Салықтық бақылауды ұйымдастырудың шетел тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... 17

2 Қазақстан Республикасындағы салықтық бақылау жағдайына экономикалық талдау
2.1 Қазақстан Республикасының салық жүйесінде салықтық бақылаудың жүргізілу процедурасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21
2.2 Астана қаласы Сарыарқа ауданы салық басқармасының салықтық бақылау нәтижелеріне талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
2.3 Тексеру барысында анықталған бұзушықтарды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ..35

3 Салықтық бақылаудың жетілдіру мәселелері және оларды шешудің жолдары
3.1 Салық бақылауды ұйымдастыру проблемалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .39
3.2 Салықтық бақылауды жүргізілу тәртібін жетілдіру перспективалары ... ... .41

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .44

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .46
Қазақстан үшін салықтардың фискалдық мәнінің жоғарылауы және еліміздің салық органдары ресурстарының шектеулігі жағдайларында, салықтық бақылаудың теориялық және тәжірибелік мәселелерінің терең зерттелуі мен оның келешектегі жетілдірілу қажеттігі заңдылықты түрде жоғарылайды. Салықтық бақылаудың мәнінің мемлекеттің салық саясатының сәтті жүргізілуіне ықпал етуімен байланысы, оның маңыздылығын айқындай түсіреді.
Еліміздің құқықтық қоғам құру жолында, салықтық заңнаманың орындалуы мен іске асуына бақылаудың ұтымды түрде жетілдірілуі, заңды және жеке тұлғалар мен салық органдары арасындағы салықтық мәдениеттің жоғарылауы, нәтижесінде мемлекет қазынасының ұлғаюы мен сәйкесінше мемлекеттік бағдарламалар мен шараларды жүзеге асыруға мүмкіндіктің артуында, салықтық бақылаудың және оның жетілдірілуінің маңызы өте жоғары.
Қоғамдағы салықтық қатынастардың тиімділігінің анықталуы, ең алдымен, олардың қажетті деңгейде бағалануы мен талдануы негізінде жүзеге асырылады. Салықтық бақылаудың іске асырылуы, салықтық міндеттемелерді орындау бойынша ақпараттарды жинау арқылы бақылауды жүргізуден бастау алатындықтан, салықтардың экономикалық категория ретіндегі қызмет ету тиімділігін анықтауға және олардың мемлекет қажеттіліктерімен сәйкестендіруге мүмкіндік туады.
Сонымен қатар қазіргі кезеңде экономикалық ғылымда және тәжірибеде бақылау мәселесі алдыңғы қатарға шығып және ерекше өзектілікке ие болып отыр. Себебі көпшілік шаруашылық субъектілер дербес болып табылады, кәсіпкерлік даму үстінде, орталықтандырылған ақшалай қорлардың қалыптасуы мен қолданылуына қызмет ететін бөлушілік қатынастар жүйесі өзгеруде.
Тақырыптың зерттелу деңгейі. Зерттеушілер мен тәжірибелік мамандардың еңбектерінде, мерзімді басылымдарда көбінесе қаржылық бақылаудың теориялық аспектілері қарастырылған және төмен дәрежеде салықтық бақылау зерттелген. “Салықтық бақылау” түсінігі бұдан бұрын экономикалық және құқықтық әдебиеттерде белсенді талдау объектісі болып табылмаған және тек қана Салық кодексінің “Салықтық әкімшілік жүргізу” атты арнайы бөлімі ретінде және басқа кесімдерінде кең тәжірибелік қолдану орын алып отыр.
Салықтық бақылаудың теориялық және тәжірибелік маңыздылығы, оның ұйымдастырылу және жүзеге асырылу мәселелерінің жеткіліксіз зерттелінуі, жұмыс тақырыбының таңдалынуына себеп болды. Бұдан бөлек, салықтық бақылаудың көпқырлылығы мен күрделілігі, оның келешектегі зерттелінуіне жеткілікті орынның болуын көрсетеді.
Жұмыстың мақсаты. Жұмыстың мақсаты әдеби көздердің сынаулы қарастырылуы, салықтық бақылаудың қызмет ететін тәжірибесінің талдануы мен жалпылануы негізінде салықтық бақылаудың экономикалық мазмұнын анықтайтын теориялық кесімдерді қорытып шығару және оның жетілдірілуі бойынша тәжірибелік ұсыныстар жасау.
Жұмыстың міндеттері. Алдымызға қойылған мақсатқа жету үшін салықтық бақылауды зерттеу төмендегідей міндеттердің орындалуын талап етті:
- салықтық бақылаудың түсінігі, мәні, ерекшелігі және ұйымдастырылу қағидаларын қарастыру;
- салықтық бақылаудың нысандары мен түрлеріне тоқталу;
- салықтық бақылаудың жетілдірілуіндегі автоматтандырылудың рөлін айқындау ;
- еліміздегі салықтық бақылаудың ұйымдастырылуын және жүргізілуіне шолу;
- салықтық бақылаудың жетілдірілуін сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді анықтау;
- салықтық бақылаудың нақты нәтижелерін талдау;
- салық органдарының бақылау қызметі тиімділігінің және нәтижелігінің артуына арналған мәселелерді шешудегі кейбір жолдарды ұсыну.
1 Ермекбаева Б.Ж. «Салық және салық салу» - Алматы: Қазақ Университеті, 2003ж, 5-6 бб.
2 НурхалиеваД.М., Омарова Ш.А. «Налог и налогооблажение», - Оқулық Астана: 2007ж, 35-41 б6.
3 Үмбеталиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. «Салық және салық салу», - Оқулық Алматы: 2006ж, 66-71 бб.
4 Бекболсынова А.С. «Салық жүйесінің негіздері», - Оқулық Астана: 2007.
5 Ермекбаева Б.Ж. «Шет мемлекеттер салығы», - Алматы: 2004ж, 101-105 бб.
6 «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Салық кодексі – Алматы: 2011 жыл.
7 Омаров К.Р. Отраслевые и иные особенности налогооблажения и учета.// - Бухгалтерский бюллетень. – 2004ж. –№4.
8 Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің статистикалық бюллетені – 2010ж.
9 Астана қаласы Сарыарқа ауданы салық басқармасының статистикалық бюллетені – 2010ж.
10 Сиязбекқызы Б.А. «Аймақтық экономика дамуындағы жергілікті бюджеттік үрдістің қалыптасуы мен атқарылуының ерекшеліктері» // ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы, - 2008ж, №2, 115-119 бб.
11 Оспанов М.Т. «Гармонизация налоговых отношении», - Оқулық Алматы: 2004ж.
12 Туралыкова Е.С. «Совершенствование налоговой системы РК» // Бухгалтер и налоги. -2004ж, № 6, 20-23 бб.
13 Нұрымов А.А. Шоимбаева С.А. «Салық және салық салу»,-Оқулық Астана,2009ж.
14 Бекболсынова А.С. «Салық жүйесінің негіздері», - Оқулық Астана,2007ж.
15 «Салықтық бақылаудың заңдық және нормативтік негіздері» ҚазҰУ ізденістер,нәтижелер, Алматы,- 2007ж. №3, 161-165бб.
16 «Салықтық бақылауын ұйымдастырудың қажеттілігі мен негізі принциптері» ҚазҰУ хабаршысы, Экономика сериясы. Алматы, 2004 ж. №4(39), 144-147 бб.
17 «Салықтар теориясындағы салық ауырпалығы туралы мәселенің зерттелу тарихы», конференция еңбектері. Астана, 2005ж. 352-353бб.
18 «Заңды тұлғалардың бюджетке төлейтін төлемдерін салық органының бақылауы», конференция еңбектері, Астана,2005 ж. 11-13бб.
19 «Салықтық бақылауының қажеттілігі мен салық инспекторының ролі». ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы,-2008ж, №2 (44), 96-98бб.
20 Пансков В.Г. Акцизы и проблемы государственного регулирования рынка алкогольной продукции // Финансы.– 2002ж , №2 – 34-38 бб.
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
....................................................3
1 Салықтық бақылауды ұйымдастырудың теориялық аспектілері ... ... ... болу
алғышарттары.........................................5
1.2
Салықтық бақылаудың экономикалық
мәні.....................................................11
1.3 Салықтық бақылауды ұйымдастырудың шетел
тәжірибесі............................17
2 Қазақстан Республикасындағы салықтық ... ... ... ... ... ... жүйесінде салықтық бақылаудың жүргізілу
процедурасы.................................................................
.............................21
2.2 Астана қаласы Сарыарқа ауданы салық басқармасының ... ... ... ... ... бұзушықтарды
талдау..................................35
3 Салықтық бақылаудың жетілдіру мәселелері және оларды шешудің жолдары
3.1 Салық бақылауды ұйымдастыру
проблемалары.............................................39
3.2 Салықтық бақылауды жүргізілу тәртібін жетілдіру
перспективалары.........41
Қорытынды..................................................................
...........................................44
Қолданылған әдебиеттер
тізімі......................................................................
.......46
Кіріспе
Қазақстан үшін ... ... ... ... және еліміздің
салық органдары ресурстарының шектеулігі жағдайларында, салықтық бақылаудың
теориялық және тәжірибелік ... ... ... мен ... ... қажеттігі заңдылықты түрде жоғарылайды. Салықтық
бақылаудың мәнінің мемлекеттің салық ... ... ... ... ... оның ... айқындай түсіреді.
Еліміздің құқықтық қоғам құру жолында, салықтық заңнаманың орындалуы
мен іске асуына бақылаудың ... ... ... ... және ... мен салық органдары арасындағы салықтық мәдениеттің жоғарылауы,
нәтижесінде ... ... ... мен ... ... мен ... жүзеге асыруға мүмкіндіктің артуында, салықтық
бақылаудың және оның жетілдірілуінің маңызы өте жоғары.
Қоғамдағы салықтық қатынастардың тиімділігінің анықталуы, ең ... ... ... ... мен ... ... жүзеге асырылады.
Салықтық бақылаудың іске асырылуы, салықтық міндеттемелерді орындау бойынша
ақпараттарды жинау арқылы бақылауды жүргізуден ... ... ... ... ... ... ету тиімділігін
анықтауға және олардың мемлекет қажеттіліктерімен сәйкестендіруге мүмкіндік
туады.
Сонымен қатар қазіргі ... ... ... және ... ... ... қатарға шығып және ерекше өзектілікке ие болып
отыр. Себебі көпшілік шаруашылық субъектілер ... ... ... даму ... ... ақшалай қорлардың қалыптасуы
мен қолданылуына қызмет ететін ... ... ... ... ... ... ... мен тәжірибелік мамандардың
еңбектерінде, мерзімді басылымдарда көбінесе қаржылық бақылаудың теориялық
аспектілері қарастырылған және ... ... ... ... ... ... түсінігі бұдан бұрын ... және ... ... ... ... ... табылмаған және тек қана Салық
кодексінің “Салықтық әкімшілік жүргізу” атты ... ... ... ... кесімдерінде кең тәжірибелік қолдану орын алып отыр.
Салықтық бақылаудың теориялық және тәжірибелік маңыздылығы, ... және ... ... ... ... зерттелінуі,
жұмыс тақырыбының таңдалынуына себеп болды. Бұдан ... ... ... мен ... оның ... ... орынның болуын көрсетеді.
Жұмыстың мақсаты. ... ... ... көздердің сынаулы
қарастырылуы, ... ... ... ететін тәжірибесінің талдануы мен
жалпылануы негізінде салықтық бақылаудың экономикалық мазмұнын анықтайтын
теориялық кесімдерді ... ... және оның ... бойынша
тәжірибелік ұсыныстар жасау.
Жұмыстың міндеттері. Алдымызға қойылған мақсатқа жету үшін салықтық
бақылауды зерттеу төмендегідей міндеттердің орындалуын ... ... ... ... ... ... ... және
ұйымдастырылу қағидаларын қарастыру;
- салықтық бақылаудың нысандары мен ... ... ... ... ... автоматтандырылудың рөлін
айқындау ;
- еліміздегі салықтық бақылаудың ұйымдастырылуын және жүргізілуіне шолу;
- ... ... ... ... ... көрсеткіштерді
анықтау;
- салықтық бақылаудың нақты нәтижелерін талдау;
- салық органдарының бақылау қызметі тиімділігінің және нәтижелігінің
артуына арналған ... ... ... ... ... ... ... келесідей әдістерді қолдану ... ... ... ... негізінде. Тәжірибелік
мәліметтердің ... ... ... ... ... және ... ... қолданылуымен жүргізілген.
1. Салықтық бақылауды ұйымдастырудың теориялық аспектілері
1.1 Салықтық бақылаудың ... болу ... және ... міндетті төлемдер түріндегі бюджетке шоғырланатын
қаражаттардың көлемі көбінесе ... және жеке ... ... және ... ... ... ... орындауына тәуелді.
Нарықтық қатынастардың дамуына байланысты экономиканың ... ... ... ... ... ... жаңа
кәсіпорындар саны көбеюде. Олардың көбісі бухгалтерлік және салық заңнамасы
саласында қажетті деңгейдегі ... ... ие ... ... ... есеп ... қателіктер жіберіледі, ал кей
жағдайларда есеп-қисап көрсеткіштерін саналы түрде бұрмалау да кездеседі.
Мұның барлығы салық салынатын ... ... және ... ... ... түсуіне әкеледі. Осы жағдайларда салықтық ... ... мен ... жүйелі және біртұтас сипатқа ие болуы ... ие ... ... ... да бір ... мазмұнының сыртқы көрінісі
ретінде жалпы теориялық сипатталуы, салықтық бақылау нысандары табиғатының
келешектегі ... ... ... ... ... Осы ... ... нысандарын, оның нақты міндетін орындау бойынша уәкілетті
органдардың іс-әрекеттерінің ... ... ... ... ... іске ... және оның ... бекіту әдістерінің сыртқы көрінісі деп анықтауға болады.
Еліміздің қызмет етуші салық ... ... ... ... ... ... ... салық төлеушiлердi тiркеу есебi;
- салық салу объектiлерi мен салық салуға байланысты объектiлердi есепке
алу;
- бюджетке түсiмдердi есепке алу;
- қосылған құн ... ... ... ... ... ... ... бақылау;
- салық төлеушiлердiң қаржы-шаруашылық қызметi мониторингi;
- фискальдық жады бар ... ... ... ... ... тауарлардың кейбiр түрлерiн таңбалау және акциздiк
постыларды белгiлеу;
- мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктi есепке алу, ... және ... ... ... ... органдарға бақылау жасау.
Осы аталған салықтық бақылау ... ... ... ... ... бұзу ... ... жағдайда салық
органдары салық төлеушіге жазбаша хабарлама жібереді. Бұл салық қызметі
органының салық ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Салықтық тексеру нәтижесі бойынша салық және бюджетке төленетін басқа
да міндетті төлемдердің, өсімдер мен ... ... ... ... ... акт ... бойынша шешім қабылдаған күннен
бастап бес жұмыс күні ішінде салық ... ... Ал ... ... бойынша жіберілген қателіктерді жою хабарламасы салықтық
есепті бұзғандығы анықталған екі жұмыс күні ішінде, ... ... ... ... жою ... ... ... бастап бес
жұмыс күні ішінде салық төлеушіге жіберілуі тиіс.
Салық төлеушiлердi мемлекеттiк тiркеу – бұл салық ... ... ... ... мемлекеттік тiзiлiмiне енгiзу. ... - ... ... ... ... ... қою, соның нәтижесiнде салық
төлеушiнiң тіркеу деректері, оның ... ... ... ... жерi, оған
салық салу объектiлерi мен салық салуға байланысты ... ... ... ... ... ... ... тіркеу; есептен
шығару белгіленеді. Салық төлеушінің тіркеу ... ... ... ... ... ... алу) ... оның салық органына берген
мәліметтері.
Қазақстан Республикасында салық ... ... ... ... ... тиiс: орналасқан жері бойынша – ... ... ... қызметiн жүзеге асыратын шетел ... ... ... ... оның ... ... ... қызметін жүзеге
асыратын жері бойынша - тұрақты мекеме құрмай қызметін жүзеге асыратын
резидент емес ... ... ... жүзеге асыратын жері бойынша
қызметін бірлескен кәсіпкерлік нысанында жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлер;
тұрғылықты жерi ... ... ... ... ... ... жеке
тұлғалар; болатын жері бойынша - белгіленген резидент емес жеке тұлғалар;
салық салу объектiлерi орналасқан және (немесе) тiркелген жер ... ... ... иеленетiн резидент еместер; резидент банк орналасқан жері
бойынша көзделген негіздер бойынша мемлекеттік тіркеуге ... ... ... ... ... ... еместер салық төлеушiлер.
Салық төлеушiлердi тiркеу есебi салық ... ... ... ... ... ... рәсiмiнен өткеннен кейiн ... Бұл ... ... ... ... ... оны ... есебіне
алғаш рет қою болып табылады.
Салық төлеушi заңды тұлға үшін, оның құрылымдық бөлімшелерi ... ... ... ... заңды тұлға үшiн:
- заңды тұлғаның оның құрылымдық бөлiмшесiнiң орналасқан орны ... ... ... ... орны ... ... салу объектiлерi мен салық салуға ... ... және ... ... орны ... ... ... тиесілі.
Салық төлеуші жеке
тұлға, соның ішінде жеке кәсіпкер үшiн:
- резидентке – ... жерi ... ... ... келген орны
бойынша;
- салық салу объектілерінің, ... ... ... объектiлердің
орналасқан және (немесе) тiркеу орны бойынша;
- кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру орны бойынша ... ... ... ... ... ... жеке ... салық салу объектiлерiнің орналасқан
жерi бойынша тiркеу есебiн Салық кодексіне сәйкес салық салу ... ... және ... ... ... ... ... органдар
беретiн мәлiметтер негiзiнде жүргiзедi. Салық төлеушінің жылжымайтын мүлiк
(жер) үшiн - олардың нақты орналасқан жерi, көлiк ... ... жерi, ал ... жоқ ... жағдайда - мүлiк иесiнiң орналасқан
(тұрғылықты) жерi салық салу объектiсiнiң орналасқан жерi ... ... ... ... ... ... асыру кезiнде салық қызметi
органдары ... ... ... мемлекеттiк тiркеудi, қайта тiркеудi
және таратуды жүзеге асыратын статистика агенттігі, ... ... ... және ... салу ... ... ... және
(немесе) тiркеудi жүзеге асыратын лицензиялар, куәлiктер немесе рұқсат ... ... ... өзге де ... ... және де жеке тұлғаларды
тұрғылықты жерi бойынша тiркеудi жүргiзетiн азаматтық хал ... ... ... ... iс-әрекеттер, қорғаншылық пен
қамқоршылықты ... ... ... ... және ... Yкiметi белгiлейтiн басқа да уәкiлеттi органдармен өзара iс-
әрекет жасайды.
Бюджетке түсiмдердi есепке алуды салық органдары салық және ... ... да ... төлемдердiң, сондай-ақ ... ... ... және ... ... ... салық
мiндеттемелерiнiң орындалуын салық төлеушiнiң жеке шотында көрсету жолымен
жүзеге асырады. Салық және бюджетке төленетiн басқа да ... ... ... ... бюджет сыныптамасына сәйкес жүргiзiледi, ал жеке
шоттарды жүргiзу тәртiбiн уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi.
Қосылған құн ... ... ... алу ... ... ... бойынша төлеушiлердi есепке қою талаптары ... ... және ... құн ... ... төлеушiнi есепке қою ... ... ... ... ... – бұл ... ... органдары жүзеге асыратын, салық
заңдарының ... ... ... ... бұл нысан салық төлеушілермен
олардың салықтық міндеттемелерінің орындалуына мемлекеттік бақылаудың басты
тәсілі. Салық қызметi ... ... ... ... ... ... жүргізуге тартылатын өзге де адамдар мен салық төлеушi
салық тексерулерiне қатысушылар болып табылады.
Арнайы білімді және ... ... ... ... ... және
консультация алу үшін, қажет болған жағдайларда, салық қызметі органы
салықтық тексеруге оның нәтижесіне ... емес ... ... ... ... ... бойынша маман қорытынды жасайды, ол салықтық
тексеру актісіне қоса беріледі. Салық тексерулерiн салық қызметi органдары
ғана ... ... Ол ... ... бөлiнедi:
1) құжаттық тексеру;
2) рейдтiк тексеру;
3) хронометраждық зерттеу.
Құжаттық тексеру мынадай түрлерге бөлiнедi:
1) кешендi тексеру - салықтың және бюджетке ... ... да ... барлық түрлерi бойынша салық мiндеттемелерiнiң орындалуын
тексеру;
2) тақырыптық тексеру - салықтың және ... ... ... ... ... жеке түрi ... салық мiндеттемелерiнiң, банктер мен
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ... ... ... ... ... ... мемлекеттік бақылау мәселелері бойынша орындалуын тексеру;
3) қарсы тексеру - егер салықтық ... ... ... ... аталған тұлғаларға байланысты салық төлеушiлердiң ... ... ... ... ... туралы қосымша ақпарат алу
қажеттiгi туындаған жағдайда үшiншi бiр ... ... ... ... ... сұрақтар бойынша тексеру) салық қызметi
органдары жекелеген салық ... ... ... ... ... ... ... атап айтқанда:
- салық төлеушiлердiң салық органдарында тiркеу есебiне қойылуы;
- фискальдық жады бар ... ... ... ... ... ... талонның және өзге де рұқсат ету құжаттарының
болуы;
- акцизделетiн өнiмдi өндiру, сақтау және сату ... ... ... ... ... ... ... салық органдары салық төлеушiнiң нақты
кiрiсiн және кiрiс алуға ... ... ... ... ... Хронометраждық зерттеу бекiтілген тәртіппен жүргiзiледi.
Салық тексеруiн ... заң ... ... жағдайларды
қоспағанда, салық төлеушiнің қызметiн тоқтатпауға тиiс, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... қарамастан заңды
тұлғаның құрылымдық бөлiмшелерiн тексеруге құқылы.
Камералдық бақылау - салық төлеушiлер берген салық ... ... да ... ... мен ... ... тiкелей салық органы,
оның орналасқан жерi бойынша жүзеге асырылатын бақылау.
Салық органы салық есептiлiгiн қателiктер тапқан, ... ... ... ... ... ... сондай-ақ шағын
бизнес субъектiлерi үшiн көзделген шарттарды асыра пайдаланған кезде салық
төлеушiге жiберiлген қателiктердi өз ... жоюы үшiн, ... ... жалпыға бiрдей белгiленген тәртiбiне ... үшiн ... ... ... ... ... нақты салық
салынатын базасын анықтау және ... ... ... ... құнын қалыптастырудың негiздiлiгiне талдау жүргiзу,
қаржы, валюта заңдарын, қолданылатын нарықтық бағаларды сақтау ... ... ... ... ... ... қолдану
жолымен жүзеге асырылады.
Электронды мониторинг - ... ... ... қолтаңбамен
расталып, электрондық құжат нысанында ақпарат беретiн мониторинг түрi.
Салық төлеушiлердiң ... ... және ... ... жүзеге
асырылады.
Белгілі бір шарттылық дәрежесімен, салықтық бақылауды, оның
ерекшелігін ескеретін ... ... ... қызметін жүзеге асыратын субъектілерге байланысты:
- салық органдарымен жүзеге ... ... ... ... ... кеден органдарымен жүзеге асырылатын
салықтық бақылау.
Бақыланатын тұлғалардың сипаттамасына байланысты:
- шаруашылық субъектілердің ... ... жеке ... ... ... жеке ... болып табылмайтын жеке тұлғалардың ... ... ... қызметінің көлеміне байланысты:
- кешенді салықтық бақылау;
- тақырыптық салықтық бақылау;
- мақсатты ... ... ... ... ... мен тәсілдерге байланысты да
болады.
Бақылау пәнінің ... ... ... ... құжаттық салықтық бақылау;
- таңдалмалы құжаттық салықтық бақылау.
Ақпараттар мен мәліметтердің құралу көздеріне байланысты:
- құжаттық салықтық бақылау;
- нақты ... ... ... ... ... ... іс-шараларының жүзеге асырылу кезеңдеріне
байланысты:
- алдын-ала жасалатын ... ... ... ... ... ... жасалатын салықтық бақылау.
Салықтық бақылаудың іс-шараларының жүзеге асырылу орнына байланысты:
- камералды салықтық бақылау;
- сыртқа шығу арқылы жасалатын салықтық бақылау.
Бақылау жұмыстарының жоспарына ... ... ... ... жоспардан тыс салықтық бақылау.
Сонымен, келтірілген түрлі критерийлерге ... ... ... ... ... ... мен ... көрсетеді.
Сурет 1. Салықтық бақылаудың нысандары.
Осы 1-ші суретте ... ... ... ... ... ... болады.
Салықтық бақылау бұл - Қазақстан Республикасының салық заңнамасы,
орындалуын бақылау ... ... ... ... ... өзге де ... ... орындалуына салық қызметі
органдары жүзеге асыратын мемлекеттік бақылау ... ... ... ... ... ... бақылауды зерттеу барысында, оның мемлекеттік қаржылық
бақылаудың құрамдас бөлігі екендігінен, салықтардың экономикалық ... ... ... функциясынан, салық механизмінің құрастырушысы
болып табылатындығынан және ... салу ... ... басқару
жүйесіндегі алатын орнынан бастау алу керек. Себебі салықтар ең ... ... ... және мәселе мәні болып салықтық
бақылаудың салықтардың ... ... ... ... ... және ... белгілерін анықтай отырып, оның экономикалық мазмұнына
сипаттама беруге талпыныс жасау табылады.
Әдеби көздердің сынаулы ... ... ... және ... зерттеушілерінің еңбектерінде салықтық бақылаудың төмен деңгейде
зерттелінуі, оның күрделігі, көпқырлығы мен ... және бұл ... ... ... базаның жоқтығына байланысты, әртүрлі және
көптеген жағдайда қарама-қайшы пікірлер келтірілетіндігі байқалады. Осыған
байланысты, салықтық бақылаудың экономикалық ... ... ... ... ... ерекше маңызға ие болады.
Мемлекет өзінің ... ... ... ... ең ... ... қаржылық негізін қамтамасыз етеді, сәйкесінше, белгілі
бір талаптарға жауап беретін бақылау жүйесін қалыптастыруға ... ... ... ... ... оның ... ... етуі мемлекеттік
қаржылық бақылаудың арнайы жан-жақты жүйесінің болуынсыз мүмкін емес. Қалай
да болмасын, мемлекеттік ... ... ... ... ... ... және оның азаматтарының қаржылық мүдделерін, қаржы
саласындағы жеке және мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... таңда, мемлекеттік қаржылық бақылаудың анықтамасы мен мазмұны
жөнінде қазіргі кездегі отандық және шет ел ғалымдарының көптеген пікірлері
қалыптасқан және ... ... ... ... ... Олардың
ішіндегі сипаты бойынша кең таралғандарын және ... ... ...... негізгі заңдарының
кесімдеріне негізделетін, ... бір ... мен ... ... ... ... және мақсатты бағытталған
жүйесі, ал салықтық бақылау – салық ... ... ... ... ... ... және ... да міндетті төлемдердің дұрыс
есептелуіне, толық көлемде және дер ... ... ... ... ... бақылауды білдіреді” деген жүйелі тұжырымды белгілі
ресей экономисті келтіреді. Оның ойынша қаржылық бақылауды ... ... ... 1) қаржылық заңнаманың орындалуына және барлық
экономикалық субъектілердің ... ... ... ... бақылау органдарының қатаң мазмұндалған қызметі;
2) қаржылық операциялардың мақсатты-дәйектілігін және ... ету ... ... және микродеңгейде қаржыларды және
ақшалай ... ... ... ... Осы ... ... салық органдары атқаратын бақылау қызметі және салық ... ... ... арасындағы қаржылық қатынастардың тиімділігін
анықтайтын мемлекеттік басқарудың элементі ... ... ... бақылау қаржылардың орталықтандырылған және
орталықтандырылмаған ... ... ... ... ... және
пайдаланылуымен байланысты мәнінің алғышарттарынан анықталады” деген пікір
қаржылық ... ... ... ... ... жаңа ... ... бола алады. Бірақ қаржылардың мәні тек қана ... ... ... ... ... ... ... оның
ішіндегі салықтық бақылаудың бұрмалануы мүмкін.
Мемлекеттік қаржылық бақылау ... ... және ... жағдайында – бұл қаржылық құқықтың нормаларына негізделген
мемлекеттің ... ... ... ... ... және ... әрекеттердің заңдылығы мен мақсат-дәйектілігін тексеру ... ... ... ... ... қорғауға, мемлекеттік
қаражаттардың мақсатты, тиімді және үнемді ... ... ... ... қаржылық тәртіптің бұзылуын анықтайтын іс-шаралардың
және органдардың жүйесі.
Салықтардың экономикалық категория ретінде тиімді ... ... ... ... қарастырылуын талап етеді. Баршамызға
белгілі, салықтардың ең маңызды төрт ... бар, олар ... ... ... және ... Бізге қажетті функцияға
тоқталайық.
Салықтардың ... ... мәні ... ... ... ... ... және олардың мемлекеттің қаржылық
ресурстарға қажеттілігімен ... ... ... ... ... тиімділігі бағаланады, қаржы ресурстарының
қозғалысына бақылау қамтамасыз етіледі, ... ... және ... ... ... қажеттігі анықталады. Салықтардың бақылау
функциясының ... ... оның ... мен тереңділігі белгілі
деңгейде салықтық тәртіптен тәуелді. Оның мәні салық төлеушілер заңнамамен
бекітілген салықтарды уақтылы және ... ... ... ... ... салықтардың бақылау функциясының мәні мемлекеттің қаржылық
базасының қалыптасуына, ұдайы өндіріс ... әсер ... ... ... ... бір ... ... құрылуында. Бақылау
функциясының тіршілік және әрекет етуімен ... ... ... ... ... ... ұйымдастыруға және жүргізуге
объективті жағдайлар ... ... ... бақылаудың объективті
жағдайлары тек қана ... ... ... бөліну қажеттігінің және
жағдайларының қалыптасып қойғаны кезінде ғана туындайды. Сондықтан бақылау
функциясы өзінше сипатқа ие бола ... және өзін ... ... және ... ... ... алмайды.
Сөйтіп, салықтық бақылау салықтардың экономикалық категория ретіндегі
атқаратын бақылау функциясының жүзеге асырылу нысаны ... ... ... бұл функция қаржы категориясына да тән. Мұнда, ... ... ... бақылауларының бірдей екен деген қате пікір орын алуы мүмкін.
Сондықтан, салықтардың қаржылық категория ... ... ... ... ... ... ерекшелігін айқындау қажет.
Біздің ойымызша, салықтық бақылау мемлекеттің фискалдық мүдделерін
іске асыруға бағытталған, бірақ оның ... ... ... ... ... сәтті қызмет етуіне де жағдайлар жасалынады, яғни
салықтық бақылау екі функцияға да ... әсер ... ... салықтық
бақылауды тиімді жүргізу негізінде экономиканың түрлі салалары ... ... ... ... ... түсетін салықтардың (фискалдық
функция) қажетті деңгейін ... және ... ... қызметін
жетілдіре алады. Өз кезегінде, тиімді қызмет ететін салықтар экономиканың
және әлеуметтік саланың ... ... ... ... ... атап ... салықтық бақылау ... ... ... ... ... өзінің салық саясатын салық
механизмі, оның ... ... және ... ... ... ... кең (жалпытеориялық) және тар (тәжірибелік) мағынада
қарастыруға болады және салықтық қатынастардың ... ... ... ... ақпарат жинау, салық механизмінің әрекет ... және ... ... ... ... ... ... сияқты мәселелер, оның құрылуындағы кезеңдердің бірі болып
табылады. Салықтық механизм ... бұл ... ... ... ... салық теориясының саласы, яғни ... ... ... ... ... процесі.
Осы тұрғыдан, салықтық бақылауды бұл ... ... ... ... ... етілген қатынастар аясы деп те
анықтауға болады. Сөйтіп, ... ... мәні ... ... сәтті жүргізілуіне ықпал етуінде деген тұжырым жасауға ... ... ... салық механизмінің құрылуындағы және ... ... ... ... ... және ол ... механизмінің жетілдірілуін қарастырады деуге болады.
Салықтық бақылау салықтардың экономикалық категория ретіндегі бақылау
функциясының жүзеге асырылу функциясының нысаны бола ... ол ... ... тиімді және нәтижелі басқару процесінің ажырамас
элементі ... ... ... қажет.
Салықтық бақылаудың салық механизмінің құрастырушысы және ішкі жүйесі
ретінде теориялық ерекшелігінің анықталуы экономикалық теорияның негізгі
заңдарына бағынады, ол ... ... ... ... ... ... ... құрамдасы болып табылады. Салық механизмінің барлық
бөліктері шартты түрде ажыратылған, ... ... ... өте ... ал ... ... және бақылау тіпті органикалық бүтінді
білдіреді. Ағымдағы салықтық реттеу процесінде салықтық ... ... ... әдістері қолданылады, сол сияқты ... ... ... ... ... немесе оның дебиторларының
мүлкіне аудару, банкроттау рәсімдері және т.б. түріндегі ... ... Бұл ... ... ... ... бүтіндей реттеушілік
тағайындалуын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, салықтық реттеу салықтық бақылау
арқылы ... ... ... ... ... ұйымдастырылуы және
оның нақты нысандарының бекітілуі салықтардың фискалдық ... ... ... ... ... да ... етеді. Бұл орайда
салықтық бақылаудың мемлекеттік билікті сипатқа ие болуы және оның ... ...... Республикасының Салық кодексінде мазмұндалуы
сияқты ерекшеліктері анықталады.
Қазіргі ... ... ... ... сәйкес, салықтық бақылау
дегеніміз салық қызметі ... ... ... ... емес ... ... төлемдердің дер кезінде және толық көлемде
аударылуына бақылауды білдіреді. Әрине, салық заңнамасының орындалуына
бақылауды ... ... ... бірден-бір көрінісі, бірақ ... ... ... ... ... тек қана ... анықтайды
және оған нақты сипаттама бермейді, себебі салықтық бақылауды салық
органдарымен жүргізілетін ... деп ... бұл ... ... ... ... бақылау – бұл мемлекет мүддесінде ақшалай
қаражаттардың ... ... ... ... ... үшін жауапкершілік шараларын мазмұндайтын заң ... ... ... ... басқарылу жүйесі. Қаржының және
салықтардың бақылау функциясының жүзеге асырылу нысаны бола тұрып, ... ... ... ... ие болады: үздіксіздік,
мемлекеттік билікті сипат және ... ... ... - ҚР ... ... ... ... бойынша салықтық бақылау – бұл мемлекеттік
басқарудың ... ... ... ... ... өкілетті мемлекеттік органдардың ерекше қызмет ... ... пен ... ... арасындағы экономикалық
қатынастардың заңнама шеңберінде қызмет етуі, ... ... ... бұл мәселе жөнінде зерттеу жүргізуге тиым салуға болмайтындығын
талап етеді, бірақ салықтар ең ... ... ... ... сондықтан салықтық ... ... және ... ... ... – бұл экономикалық тұрғыдан ... ... ... ... ... ... ... қаржылық бақылаудың
құрамдас бөлігі ретінде – бұл салық ... ... ... мемлекеттің фискалдық және реттеушілік мүдделерін қамтамасыз
етуге ... ... ... жетілдіру және салықтық ... ... ... ... ... ... ... ойымызша, салықтық бақылаудың жүзеге асырылу механизмін ... ... ... мен мемлекет арасындағы заңнама шеңберінде әрекет
етеді. Бұнда келесідей ... ... ... сипаттайтын
экономикалық қатынастар аясының бақылану қызметі ретінде ... ... ... ... ... салық төлеушілер, олардың салық салу
объектілері және салық міндеттемелерінің ... ... ... ... ... салық заңнамасына сәйкес тәртіпте жоспарлы түрде салықтық тексерулерді
жүргізу;
- алынған ақпаратты талдау ... ... ... ... ... міндеттемелерін анықтау және олар туралы төлеушілерді
мәлімдеу;
- ақпараттың болмауы жағдайында: а) оның ... үшін ... ә) ... ... үшін адал емес ... ... жазалау шараларын қолдану;
- төлеушілердің салықтық есебін жүргізу;
а) берілген ақпараттың бекітілген параметрлерге сәйкестілігін ... ... ... ... ... ... тексерулер нәтижесінде белгілі бір ауытқулар анықталған ... ... ... ... ... ... мен ... анықтау
болып табылады.
Салық механизімінің тиімділігін бағалау негізінде салық ... ... ... ... ... ... ... оның жоғары тиімді қызмет етуін қамтамасыз ету. ... ... ... бақылаудан басты айырмашылығы – бұл,
мемлекеттік қаржылық бақылаудың қаржы ... ... ... ... бақылау салық жүйесіндегі арнайы қаржылық бақылауды
білдіреді.
Салықтық бақылаудың ұйымдастырылу қағидалары да ... ... ... ... ... табылады.
Сондықтан, еліміздің салық органдары негізделуге тиіс маңызды ... ... деп ... салудың классикалық қағидалары болып анықтылық, қарапайымдылық,
үнемділік, әділеттілік және легалдылық табылады. Біз ... ... ... ... ... ... Республикасының салық заңдары салық және бюджетке төленетін
басқа міндетті төлемдерді ... ... ... ... айқындығы,
әділдігі, салық жүйесінің біртұтастығы және салық заңдарының жариялылығы
қағидаларына ... ал ... ... ... ... салық
салу қағидаларына қайшы келмеуге тиіс.
Салық салудың міндеттілігі – бұл салық төлеуші салық заңдарына сәйкес
салық ... ... ... және белгіленген мерзімдерде
орындауға міндетті
Салық салудың айқындылығы - Қазақстан Республикасының салықтары ... ... ... да ... ... айқын болуға тиіс. Салық
салу айқындығы ... ... ... ... туындауының,
орындалуының және тоқтатылуының барлық негіздері мен ... ... ... ... ... ... әдiлдiгi - Қазақстан Республикасында салық салу жалпыға
бiрдей және мiндеттi болып табылады, ал жеке ... ... ... ... ... ... ... - Қазақстан Республикасының салық жүйесi
Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында ... ... ... ... ... табылады.
Салық заңдарының жариялылығы - салық салу мәселелерiн реттейтiн
нормативтiк құқықтық актiлер ресми басылымдарда ... ... ... ... ... қолданылатын салық салу қағидаларымен қатар
салықтық бақылауды, оның ерекшелігін ескеретін ... да ... ... ... ... ... ... - бұл қағида, салық органдарының ... ... ... салықтық бақылауға арналған ... яғни ... ... ... оларға берілген уақыт пен
материалдық база және тағы басқа ресурстар тиімді пайдаланылуы тиіс.
Нәтижелік ... - ... ... оның ... асқандығының
қорытындысын көрсететін, белгілі бір ... ... ... ... ... оны ... кеткен шығындардан жоғары болған жағдайда
ғана салықтарға қойылған классикалық талаптардың ... ... ... - ... ... ... ... кезде өзектілікке ие болуда, яғни бақылаушы субъектінің өз ісін
қажетті деңгейде білмеуі орынсыз ... ... және ... ... ... ... ... ал жоғары кәсіпқой мамандар салықтық
бақылаудың іске асырылуына тек жағымды ықпалын тигізеді.
Жауапқа тартушылық ... - ... ... ... орындауда және салықтық бақылауды тікелей ... ... ... ... ... ... ... қателердің
немесе заң бұзушылықтар үшін жауапқа тартылатындығы туралы ескеруі тиіс.
1.3 Салықтық ... ... ... ... ... ... ... бастамас бұрын
ұйымдастырылу аспектісінің, оның салық бақылау ... ... ... ... ... ... Салықтық бақылаудың
субьектілері болып салықтық бақылауды жүргізуге бірегей құқы бар ... ... ... ал ... ... ... ... салық
міндеттемелері бар тұлғалар табылады. Олардың ішінде ... ... ... агенттерін бөлуге болады. Салықтық бақылау мемлекет қабылдаған
іс -шаралар негізінде ... ... ... бақылаудың негізінде әр
елде әр түрлі бақылау жүргізіледі. Осының бірін айта кетсек, көршілес Ресей
еліміздің ... ... ... өтейін. ... ... ... ... бақылау субьектілері болып салық
органдарының ... ... ... Олар ... формаларды
жүргізеді:
- ... ... ... ... ... беру ... және ... да тұлғалардың;
- есеп пен есеп ... ... ... ... ... бос ... ... мен
территорияларды, яғни осы аумақтардан салық төлемдерін төлейтін пайда
көздері;
басқа да ... ... ... ... ... ... салық органының мынандай бағытта жүргізуіне
байланысты болып келеді, яғни осы ... ... ... ... және ... басқармаларының орналасу орны бойынша, ... ... ... ... және ... ... көлік
құралдары бойынша салық ... ... ... органдары салық төлеушінің ұйымдастырылу
жағдайын 5 күн ... ... ... ... ... ... ... кейін салық төлеушіге қарастырылған ... ... ... Жалпы салық төлеушінің есеп шоттарын есептеу, ... ... шешу ... түрде жүзеге асырылады. Салық төлеушілерге
барлық салық ... ... және ... Ресей аумағы бойынша салық
төлемдерін ... ... ... нөмірі беріледі.
Есеп беру
құжаттары негізінде, ... ... ... ... ... ... ... біркелкі бақылау жүргізіп отырады. Ол сол ... ... ... салықтық құпия болып есептеледі. Ол жайлы салық
органдары ешкімге, басқа да жайттарды ескермегенде ... ... ... Ол ... ... ... Кодексі негізінде бекітілген.
Салықтық бақылаудың негізгі формасы ... ... ... ... ... ... ... 3 күнтізбелік жылды
қамтуы мүмкін және де алдыңғы жылғы тексерісі бойынша да ... ... ... 2 түрі ... олар камералдық және шығып
тексеру бойынша.
Салық органдарының ... ... ... ... ... мүлкін, саудалық орындарын,складтарын, сонымен қатар барлық пайда
көздері болып табылатын орындары негізінде ... Ол ... ... ... ... ... және өзгертілген құжаттар негізінде
барлық ескі құжаттар бойынша талап ... ... ... расталған
негізде болады.
Ал Францияның салықтық бақылауына тоқталатын ... ... ... осы ... ... ... ... табылады. Ол
өзінің салық төлеушілерінің міндеттерін және осы ... ... ... ... ... төлеушілерінің ерекшелігі салықтық төлеушілер өз
деректерін нақты түрде береді және 90%-ы өз еркі ... ... ... Осы ... ... қабылданған принциптері бар
екен, ол яғни салық төлеушілердің шынайы түрде адал болуы осы ... ... ... ... ... ... ... реформа жүргізілгенде, соңғы
5- 10 жылда осы салық төлемдерді қысқарту туралы салық заңнамасында ... ... ... органдарымен қарастырылған. Соңғы үш жыл дегенде
салықтық төлемдер қысқарып ... ... ... жаңа ... ... ең ... іс- ... деңгейі, яғни салық төлеумен күрес
Францияның салық кодексінде қарастырылған. Бұл біртұтас ... ... ... ... ол жыл ... Бюджеттік заң негізінде
қарастырылады. Кодекске, яғни бір жылдағы түсініктемелер бойынша екі ... ... ... ... ... бағасы негізінде, жалпы
мемлекеттік қазынаға салықтық түсімдер бойынша жоспарланған түрде түгелімен
аударылмайды. Яғни,осы мемлекеттік ... 15-20 % ... бұл ... ... ... алсақ, 250 млрд тенге ... ... ... 50 млрд ... ... одан да аз түсуі ... ... ... іс ... негізінде салықтық бақылау бойынша келіспеушіліктер
көзқарасы туындайды.
Тек мемлекеттің салықтық администрациялық негізі салықтық төлемдердің
неліктен жетіспеулік ... ... ... бақылау бойынша
бақылауына жол береді. АҚШ, Ұлыбритания және ... осы ... ... үшін ... топ құрылған болатын және ол ... ... ... ... үшін ... ... шетеулер мен шет
елден түсімдер бойынша аударымдар негізінде. Бұл метрополиялық шектеулер
политикалық себептермен құрылған болатын және ол бұл іс ... ... Және ... ... ... ... өзінің нақты қамын
ойлауында.
Салық төлеуші сонымен қатар, кадімгі қарапайым әдісті де ... ... бұл ... дәл сол ... ... және ол үлен ... ставка бойынша – 33% көлемінде. ... ... ... әлеуметтік салымдар салады, әлеуметтік бюджеттік
сақтандыру дефицитін жабу мақсатымен.
Салықтық тексерістерді жүргізу ... ... ... Ол ... ... төлеушілерге хабарлама жіберу арқылы және
тапсырылған декларациялар бойынша. ... ... ... ... ... ... істейді. Өз жұмыс орнындарында олар декларациялар арқылы
жұмысын атқарады.
Францияда пайымдауша, жылына 50 мың ... ...... тұлғалардан, ал 5мыңы – жеке ... ... ... ... ... ... түпкі мәлімет болады және салық
төлеушінің декларациясында осы мәліметпен сәйкес келетін ... ... ... ... ... болғанда салық инспекторы түсініктеме хатын
жазуды ұсынады. Егер ... ... сол ... ... салық органы қосымша төлемді төлеуді талап етеді және басқа да бақылау
органдарына нақты қатаң түрде бақылауына жүгінуге құқылы.
Шығып бақылау көбіне, ... ... ... ... ғана ... күдікті үлкен көлемде ақша суммасы болған кезде. Тексерістер тек соңғы
үш жыл бойынша тексеріледі. Арнайы ... ... ... әлі жоқ. ... жайттар бойынша, бір аралықтарда бір іс бойынша қайта тексерістер
жүргізілмейді.
Салықтық тексерісті жүргізуші ... ... ... ... ... алуы керек және бұл ... ... ... шықпай тексеруі қажет. Салықтық тексерісті жүргізіп
болғаннан кейін, ол өзінің ... отыз кун ... ... ... ... ... ... жауаптарын қанағат тұтпаса, ... ... ... ... жүгіне алады, ол жағдайда ... ... онда ... ғана жүгіне алады. Бұндай жағдай салық
төлеушілердің онын алсақ,оның тоғызында кездеседі және салық ... ... ... себебінен туындайды. Ондай іс әрекетте болғанда,
салық органдары әртүрлі санкциялар қолданады және 40- 80% ... ... ... бір ... өз ... ... бағамен үйі болса,
онда оның табысы бес есе, яғни жылдық ... ... тең ... ... Үй ... ... ... кезінде,оның табысы 30 мың
франкты құрайды деп есептеледі. Жана автокөлік ... алу ... ... ... 75% көлемінде табыс табады деп есептеледі.
Егер салық ... өз ... үй ... өз ... ... үйі болған жағдайда оған салық органдары сол есептеулер арқылы өздерінің
пайымдауы ... ... ... егер ол ... ... ... ... Бірақ та, бұл әдіс ыңғайлы деп есептелмейді, ... ... ... ... атына жазылған, бұл арнайы біреудің орнына қойылған
деп ... ... ... ... ... мен ... Федерациясының ақпарат алмасу
туралы конвенциясы болмаған ... ... ... ол жағдайға қол
жеткізілді, ол жаңа Конвенцияның ... ... ... ... ... ... салық органдары Ресей Федерациясына ресейлік тұлғалар
туралы мәлімет ... ... ... ... ... ... сол франция тұлғаларының, Ресейде тұратындары туралы ... одан да ... ... олар үшін ... ... ... ... алсақ, салық төлеуші кәсіпорындардың салық төлемдерін
уақытылы өтей алмай жататындығында, оның себептері кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... бар
кәсіпорындар қатарына жататын болса, оған кейбір жеңілдіктер ... ... ... ... ... ... қабылданады,
бұл әрбір департаментте болады. Салықтық амнистия мемлекеттік салықтық
басқармалар ойынша,өте ұзақ ... ... ... және бұнда
мемлекетке түсетін пайда нормасы ... ... ... Қарыздарды кешіру
белгілі бір шарттар арқылы болады, тек ... ... өз ... отыр ... ... ... бақылау, қосымша құн салығы және де көптеген
түрлері онегізінен ... ... ... ... ... ... Жалпы алғанда Ресейдің салықтық жүйесі Францияның салық
жүйесіне қатты ұқсайды.
Францияда ... ... ... ... ... ел қамын
ойлайтын ел басшысы президентті сайлау кезінде жүргізіледі.
Жалпы шет елдердегі салықтық ... ... ... ... Ең ... ... салықтық түсімдер арқылы қор құру
және мемлекеттік қазынаға ... ... ... ... ... ... Республикасындағы салықтық бақылау жағдайына экономикалық
талдау
2.1
Қазақстан Республикасының салық ... ... ... ... ... - салық қызметі органдарының салық ... ... ... зейнетақы жарналарының, мемлекеттік әлеуметтік
сақтандыру қорларына әлеуметтік аударымдардың толық және ... ... ... тек ... ... орындалуын, МЗЖ-на
уақытылы және толық аударылуын ғана тексеріп қоймайды, сонымен қатар, басқа
да ... ... ... және ... ... ҚР ... ... бақылап қадағалап отырады.
Салық бақылауының міндеті мен тапсырмалары әр түрлі болады. ... ... ... - мемлекеттің кіріс бөліміне табысты енгізу, ҚР
заңдамасының бұзылушылықтарын жою, салықты ... ... ... – ол ... ... Астана және Алматы қалалары
бойынша және райондағы қалалардағы салық комитеттері, районаралық ... ... ... ... - ... ... салық заңдамасының орындалуын
салық қызметі органдары жүзеге асыратын тексеру түрі.
Салық ... ... ... ... ... ... болып
салық тексерісі табылады. Ұйғарымда көрсетілген салық қызметі органдарының
лауазымды адамдары тексеруді жүргізуге ... өзге де ... ... төлеуші салық тексерулеріне қатысушылар болып табылады.
Салық төлеушілері салық ... ... ... осы ... түрі
мемлекет тарапынан жүзеге асырылады.
Салық қызметі органдары салық кезеңі өткеннен кейін 5 жыл ішіндегі
есептелінген салық ... ... ... есептеуге құқылы, ол салық
кодексінде ... ... ... салық төлеуілер қызметінің 5
күнтізбелік жылдан көп емес кезеңде тексере ... ... ... ... ... ... нұсқама белгіленген тәртіппен тапсырылмаса не рәсімделмеген болса;
- нұсқамада көрсетілген тексеру мерзімдері әлі басталмаған немесе өтіп
кеткен болса.
Егер де бұл ... ... ... ... ... салық
кезеңіне қатысы жоқ құжаттамалар сұратылса, ... ... ... салық тексеруін жүргізу үшін аумаққа немесе үй-жайға жібермеуге
құқығы бар.
Салық кодексінде ... ... ... түрлерге қатаң бөлінеді:
1) құжаттық тексеру;
2) рейдтік тексеру;
хронометраждық тексеру.
Құжаттық тексеру мынадай ... ... ... ... - ... және ... ... басқа да міндетті
төлемдердің барлық түрлері бойынша салық міндеттемелерінің орындалуын
тексеру;
2) ... ... - ... міндеттемесінің салықтың жекелеген
түрлері және бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... зейнетақы жарналарын жинақтаушы зейнет ақы қорларына және
әлеуметтік аударымдарды мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына толық ... ... ... және ... ... және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдардың белгіленген міндеттерді орындауын;
- трансферттік бағаларды қолдану кезінде ... ... ... ... ... ... түрлерінің өндірілуі мен айналымын
мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша тақырыптық тексеру жүргізе алады.
3) қарсы тексеру - егер ... ... ... ... ... ... тұлғаларға байланысты салық төлеушілердің жүргізген
операцияларының салық есебінде дұрыс көрсетілуі ... ... ... ... ... ... ... бір тұлғаларға қатысты жүргізілетін
тексеру.
Рейдтік тексеруді салық қызметі органдары жекелеген салық төлеушілерге
қатысты ... ... ... ... жекелеген талаптарын,
атап айтқанда:
1) салық төлеушілердің салық органдарында тіркеу есебіне қойылуы;
2) фискалдық жады бар бақылау- касса ... ... ... ... ... ... және өзге де ... ету құжаттарының
болуы;
4) салық қызметі органдарының құзыретінде болатын ... ... ... және қызмет түрлерін лицензиялау ережелерін
және өндіру, сақтау мен өткізу ... ... ... бойынша
жүргізіледі.
Хронометраждық зерттеуді салық органдары салық төлеушінің нақты
кірісін және кіріс ... ... ... ... ... ... Хронометраждық зерттеу уәкілетті мемлекеттік орган ... ... ... ... ... ... заң ... жағдайларды қоспағанда, салық төлеушінің қызметін тоқтатпауға
тиіс.
Салық органы заңды тұлғаның ... ... ... жүргізілуіне
қарамастан заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелерін тексеруге құқылы.
Камералдық бақылау – салық төлекушілер берген салық ... ... да ... ... мен ... негізінде тікелей салық органы
жүзеге асырылуын бақылау.
Камералдық ... ... ... ... ... жері ... жүзеге
асырылады.
Камералдық бақылау салық есептілігінің толық тексерілуін салық есептілігіне
қатысты бағаналар мен қатарлардың дұрыс толтырылуын, салық ... ... және ... шағын бизнес субьектілері үшін ... ... ... ... ... ... асырылуын енгізеді.
Камералдық бақылаудың мақсаты – КТС, әлеуметтік салық, ҚҚС
бойынша есепті декларацияның өзара байланысын ... ... ... ... және ... тексеріс кезінде көрсетілген
мәліметтерді қолдану үшін жүргізілуін белгілеу міндетті шарт ... ... ... ... жеке шоты ... ... тексеріс
кезеңі дұрыс орындалуы болып табылады.
Фискалдық жады бар бақылау-касса ... ... ... ... тексерісті қолдану тәртібі кезінде ҚР аумағында сауда
операцияларын жүзеге ... ... ... қолма-қол ақша, банктік ... ... ... ... ... ... есеп айырысу
міндетті түрде ... жады бар ... ... қолдану және
бақылау чегін беру арқылы жүргізілінеді.
Бірақ мыналар:
- жеке кәсіпкер біржолғы талон негізінде ... ... ... ... егер ... ... жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеуден өткен
кезден бері 6 ай өтпеген болса;
- егер салық төлеуші квитанцияларды, билеттерді, ... ... ... ... құзыретті мемлекеттік орган енгізген
қорытынды негізінде уәкілетті мемлекеттік оргн бекіткен ... ... ... ... да қатаң есептілік құжаттарын
бере отырып, халыққа ... ... ... және ... есеп айырсуларына қолданылмайды.
Фискалдық жады бар БКМ қолдану кезінде мынадай талаптар орындалады:
- фискалдық жады бар БКМ ... ... ... ... ... көрсетуге ФЖ бар БКМ қою жүзеге асырылады;
- ФЖ бар БКМ – ң ... ... ФЖ бар ... ... ... енуімен қамтамасыз етіледі.
Алғашқы кезеңде мобильдік топ ... ... ... салық төлеушінің фискалдық жады бар бақылау-касса машиналары жоқ ... ... ... Осы ... ... ... ал тек қана ... бақылауда бұзушылықтардың мінездемелерін
және сол бойынша ақпараттар жиналады.
Жиналған ақпаратты талдау мақсатында белгіленген салық төлеушілердің
тобы анықталады. Содан ... ... ... ... қодану сұрағы
бойынша рейдтік тексеріс өтеді.
Қазіргі уақытта салық қызметкерлері сатып алу ... ... тек ... ... ... алу ... ... отырады. Салық комитеті
қызметкерлерінің көз алдында салық төлеуші жай ... ... ... ... ... ғана, олар өздерінің қызмет куәлігін көрсетеді.
Содан кейін салық төлеушіден келесі құжаттарды ... ... ... ... ... ... ... куәлігін;
- Фискалдық жады бар бақылау – касса машиналарының қлдануға есептік
карточкасын;
- ақша қаражатының қозғалу ... ... ... ... келісім-шарттарын.
Осыдан кейін, кассадан ақша алынады, яғни тексеріс уақытында ... ... ... ... бұл ... салық төлеуші өзі санап, ал ... ... ... ... қадағалап отырады.
Келесі жолы болып БКМ бойынша Z-есебінің чегі басылып шығарылады. Ол чекте
тексеріске дейін түскен ақша сомасы көрсетіледі.
Келесі этап ... ... ... Z-есебін кассадан ақшаны алған кездегі
сомасымен салыстыру табылады. Осы кезде есеп пен ... ... тең ... анықталған келіспеушіліктер мен бұзушылықтар рейдтік тексеріс
актісінде көрсетілу керек. БКМ қолданған ... ... ... ... ... ... болса, әр бұзушылықтарға жазбаша түрде
түсініктеме алынады.
Егер бұзушылықтар анықталатын ... онда ... ... ... бұзушылық туралы істі қарастыру жері, мерзімі және мезгілі туралы
хабарлану керек.
Хронометраждық зерттеу – ...... ... метр - өлшеу
(измерять) салық органдарымен нақты кірісін және кіріс алуға байланысты
нақты шығындарды ... ... ... ... ... ... негізі салық органдарымен ... ... ... ... ... ... ... алады:
- кешенді және тақырыптық тексеру барысында;
- салық төлеушінің өтініші бойынша;
- салық органдарының шешімі бойынша.
Хронометраждық зерттеуді жүргізер алдында ... ... ... ... ... ... қызметтік куәлігін көрсетуге міндетті
және хрономераждық зерттеуді жүргізу үшін ... ... ... ... ... ... (салық агенті) нұсқамамен
танысқаны және оны ... ... ... ... ... ... жүзеге
асыру кезеңінде тексерілетін салық кезеңіндегі салық ... ... ... мен ... ... жол ... ... хрономераждық зерттеу барысында салық төлеуші тауарлардың
(көрсетілген қызметтердің) ... өсу ... ... ... керек.
Талас сұрақтарды тудырмас мақсатында ... ... ... ... өзі немесе оның уәкілетті өкілі салық ... ... ... ... ... жүргізу мерзімі 7 күннен кем емес
белгіленген мерзімнен ... ... ... зерттеуді жүргізу мерзімі
салық қызметі органының бірінші ... ... оның ... ... мерзімге демалыс күндері мен мейрам ... ... Егер ... ... ... ... мерзімдерде қызметін
жүзеге асыратын болса, сонымен қатар тексеру жұмыс тәртібінен ... ... ... ... ... 4 реттен кем емес жүргізіледі.
Хронометраждық зерттеу бойынша ... өз ... ... ... анықталады. Сонымен қатар міндетті түрде тексерілуі тиіс болып
мыналар табылады:
1. салық салу ... мен ... ... ... ... ... салу объектісі мен салық салуға байланысты объектілерге
қатысты қолма-қол ақша, ақша құжаттары, ... ... ... қағаздар, декларациялар, есеп-қисап және басқа да құжаттар;
3. табыс алу үшін қолданылатын кез келген салық салу объектілері мен
салық ... ... ... ... ... ... қызметі
органы салық төлеушінің тауарлы-материалдық құндылықтарын тексеруге
құқығы бар;
4. фискалдық жады бар ... ... ... ... ... аяқталған соң акт құрастырылады.
Акт құрылған уақытта мыналар:
1) нұсқаманың нөмірі мен ... ... ... жүргізілген
орны, акт жасалған күні;
2) хронометраждық зерттеуді жүзеге асырған салық ... ... ... ... ... ... ... төлеушінің толық атауы немесе аты-жөні;
4) салық төлеушінің орналасқан жері, банктік деректемелері, сондай-ақ
оның тіркеу нөмірі;
5) салық төлеушінің салық ... мен ... ... және ... ... басқа да міндетті төлемдерді төлеуін
қамтамасыз ететін ... ... мен ... ... ... аты;
6) алдыңғы жүргізілген тексеру мен бұрын анықталған салық заңдарын
бұзушылықтарды жою жөнінде ... ... ... ... тексерілетін салық кезеңін және тексеру жүргізу үшін слық төлеуші
табыс еткен құжаттар туралы ... ... ... ... ... көрсетілуі керек болып
табылады.
Хронометраждық зерттеу бойынша акт негізінде салық қызметі ... ... ... мен ... да ... төлемдердің сомсын бюджеттен
салық төлеуші ... ... ... ... ... ... ... шағын бизнес субъектілеріне қайтарылады. Салық төлеушіден ... ... ... ... ... және ... да шаралар заңға
қайшы келмейтіндей хронометраждық зерттеудің қорытындылары пайдаланылады.
Салық төлеушінің ... ... ... кешенді және
тақырыптық құжаттық салық тексеруін жүргізудің нәтижесінде салық ... ... ... да ... ... ... ... кезде саналады.
Хронометраждық зерттеу актісі 2 дана етіп жасалады және оған салық
тексеруін ... ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар ол салық ... ... мен ... ... ... тіркеледі. Актінің бір данасы салық төлеушіге
тапсырылады. Салық төлеуші актіні алған туралы ... ... ... ... ... хронометраждық зерттеуді аяқтаған соң салық
төлеушінің тексерілетін есептілік кезеңін талдау жасап, басқа да ... ... ... жеке есеп шоты мен т.б. құжаттардан
деректемелер алып салық және ... да ... ... ... ... керек шаралар қолданады.
Тексеріске жататын салық төлеушілерді таңдау кезінде, салықтық
тексерістер салықтық ... ... ... ... (жоспардың)
негізінде жүзеге асырылады. Аталған кестені құру кезінде тексеріске ... ... ... ... ... ... ... таңдау
критериялары бойынша жүргізіледі.
Таңдау жолы:
- салық төлеуші ұсынған салықтық есептілікті талдау және ... ... ... ... ... бойынша, салықтың түрлері
бойынша деректердің келісуін тексеру, олар салықтық заңнамаға сәйкес
салыстырылуы бойынша таңдалады.
Қазіргі уақытта ... ... ... төлеушілерді таңдау
электрондық режимде жүргізіледі, яғни деректер ... ... ... ... ... ... бойынша мынадай сипаттамаларды
тапсыру қажет:
1) салық төлеуші туралы ... ... ... ... және оның СТН-ны,
- салық төлеуші бақылауда тұрған салықтық комитеттерінің коды,
- салықтық тіркелу мерзімі, яғни ... ... ... ... кәсіпорынның қызмет істей бастаған мерзіміне қарап тексеріс
тағайындаудың дұрыстығын анықтауға мүмкіндік береді,
- соңғы салықтық тексерістің мерзімі,
- алдыңғы ... ... ... ... ... ... қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі және олардың
әрбір күнтізбелік жылда өздерінің салықтық міндеттерін орындауы
туралы мәліметтер:
- ... ... ... ... мөлшері,
- төленген салықтық сомасы,
- салықтың ... ... ... ... ... заңды
тұлғаларды анықтау үшін оларды алдын-ала 3 топқа бөлу қажет: ... және ұсақ ... ... ... жұмыстар мен қызметтердің көлеміне, экспорттық-
импорттық операциялар көлеміне қарап ... ... ... ... ... ... салықтың және алымның және ... ... ... ... ... сондай-ақ бөлінген салықтық алымның және
міндетті төлемнің ... ... ... Ірі ... ... ... ұйымдармен тексеріске жатады.
Кесте 1- ҚР-ның мемлекеттік бюджет кірістерінің құрылымы, млрд. тг.
| |2008 ж |2009 ж |2010 ж ... +,- ... ... | | | | |
| | | | |2009 ж |2010 ж |
| ... |% ... |% |
| | | | |2009 жыл |2010 жыл |
| ... |% ... ... ... |20667 |23123 |22172 ... ... |3296 |3862 |3509 ... |23963 |26985 |25681 ... ... ... ... тіркеуде тұрған салық
төлеушілердің құрылымы заңды тұлғалардың ... ... ... ... ... ... нәтижелерін талдап көрейік. Егер
2008 ж. 5260 ... ... ... жүргізілген болса, 2010 ... саны 4563 ... Бұл ... ... салыстыратын болсақ,
тексерулер саны 697-ге төмендеді.
2009ж. салық органдарының ... ... ... ... ... ... ... мен олар бойынша ... ... ... ... ... ... ауданы бойынша салық басқармасының 3 ... ... ... ... түсімдеріне тоқталып өтейін. 2008 ж
салықтық түсімдер нәтижесі бойынша мемлекеттік бюджетке түсетін ... ... ... болса, оның орнына 157079460 млн.тг көлемінде,
яғни 98,1 % мөлшерінде орындалған болатын. Ал 2009 ж ... ... ... ... 95555417 ... ... ... 111,1 %
мөлшерінде орындалғанын көрсетеді. Бұл салықтық ... 11,1 ... ... ... ... 2010 ... ... бойынша жоспарда
белгіленген 78188904 млн.тг орнына 86613422 млн.тг көлемінде орындалған.
Кейбір салықтарға тоқталып өтсек, 2008ж ... ... ... ... 10562609 ... ... 11314085 ... орындалған немесе 106
пайызда. 2009 ж жоспар бойынша 49486130 млн.тг ... 39723468 ... 83,4 ... 2010 ж ... ... 16946534 ... 20821652 ... көлемінде орындалған, яғни 111,5 % мөлшерінде. Ол
мемлекетке ... ... ... оң ... ... ... соғады.
Неғұрлым мемлекеттік бюджетте көрсетілген жоспар артығымен орындаса,
соғұрлым бюджет көздерін қалыптастыруға, Ұлттық қор ... ... Егер де ... ... ... көрсетілген нәтиже сомасы
аз мөлшерде орындалса, тағы да ол ... ... ... ... келу ... тигізеді.
Кесте 4- 2008-2010ж. аралығындағы ... ... ... ... ... ... ... бақылау қызметін сипаттайтын негізгі
көрсеткіштер, мың ... |2008ж. |2009ж. |2010ж. ... | | | |0жж. |
| | | | ... |
|Тіркелген салық төлеушілер саны, оның |23963 |26985 |25 681 |-1718 |
|ішінде | | | | |
|- жеке ... |3296 |3862 |3509 |-213 |
|- ... ... |20667 |23123 |22172 |-1505 ... ... қызметкерлер саны |- |- |140 |- ... ... ... ... ... |- |146,5 |- ... ... оның ... |5448 |4850 |5009 |439 |
|- ... |658 |381 |313 |345 |
|- ... |800 |355 |142 |658 |
|- ... |3943 |4046 |4296 |-353 |
|- ... |34 |12 |45 |-11 |
|- ... |13 |56 |207 |-194 |
|- ... ... ... |3185805 |5488810 |7003633 |-381782 |
|- жеке ... ... |116456 |140456 |99016 |17440 |
|- ... және ... ... ... |1427 |2818 |7009 |-5582 ... ... ... мың ... |689490 |782890 |785 309 |-95819 |
|Бір жұмысшымен жасалынған қосымша |- |- |15123,5 |- ... ... мың ... | | | | ... ... 2008ж. және 2010ж. ... Астана қаласы Сарыарқа
ауданы бойынша салық басқармасында тіркелген ... ... саны ... 25681-ге дейін, яғни 1718-ге өсті, оның ішінде заңды тұлғалар 20667-ден
22172-ге ... яғни ... ... ал жеке ... саны ... ... яғни ... өсті. 01.01.2010ж. жағдайы бойынша салық басқармасының
штаттық кестесіне сәйкес ... 140 ... ... атқарады. Осының
негізінде шартты түрде бұл ... ... ... ... ... ... ... орташа жүктеме – бір қызметкерге 146 салық төлеуші.
2009-2010жж. уақыт мерзімінде жүргізілген тексерулер саны 5448-ден 5009-ға
дейін, яғни 449-ға ... ... ... ... тексерулер 658-ден
313ке дейін төмендеді, яғни 345 тексеруге; тақырыптық ... ... ... ... ... 658 тексерулерді құрады. Жалпы тексерулер
санының төмендеуі негізінен ... ... ... яғни ... тексерулер саны 3943-тен 4296-ға, яғни 353-ке немесе 0,9-есеге жуық
өскендіктен орын алды.. Бірақ 2010 жылы хронометраждық тексерулер саны ... және ... ... 194-ке көбейгендігі болғандықтан, жалпы
тексерулер санының өзгерісі теріс мәнге тең ... ... ... ... нәтижесін сондай-ақ тексерулер
нәтижесінде қосымша есептелген сомалардың өзгеру жағдайы сипаттайды.
Сөйтіп, ... ... ... ... салықтық бақылауды іске
асыру нәтижесінде жасалған қосымша есептеулерінің өзгеру ... ... ... қарастырылған 87,0 млрд.теңгеден ... ... ... ... ... ... тұлғалар бойынша қосымша есептелген
сомалар керісінше 657,2 млн. теңгеге өсті ... ... Жеке ... қосымша есептеулер 23,2 млн. теңгеге дейін немесе 37,5%-ға ... мен ... ... ... ... бұл көрсеткіш 3 298 132мың.
теңгеден 496 061 теңгеге (өзгеріс -2802071 мың теңгені немесе 15% құрады)
дейін күрт ... ... ... қосымша есептеулер 2 млн. теңгеге
азайды.
Республика деңгейінде байқалған 2009 жылдағы ... ... ... ... ... де ... ... мерзімде салық
комитетінде қосымша есептеулер 87,0 млрд. теңгеден 93,8 ... ... ... ... 2010 жылы ... ... байқалады.
Кесте 5- 2008-2010жж. Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет
кірістері, млрд.тг
|Атауы |2008ж. |2009ж. |2010ж. |
| ... ... ... ... ... ... |
| | ... |салмағы| |салмағы|
| | |,% | |,% | |,% ... оның ... |161 |100 |99 ... |95 ... |
| |418  | | | | | ... ... |157 |97,3 |95 ... |86 ... ... ... |079  | | | | | ... ... |23 ... |31 186 |32,6 |21 548 |25 ... | | | | | | ... ... салығы |104 |0,06 |9 595  |10,0 |9 532  |11,0 ... ... |9 625  |6,1 |9 212  |9,6 |8 388  |9,6 ... құн ... |45 667 |29,0 |30 ... |34 ... ... |211 |0,003 |194 |0,0002 |415 |0,0004 ... ... ... ... 2008 жылдан 2010 жылға дейін тұрақты түрде 161
млрд. теңгеден 95 млрд. теңгеге дейін ... ... ... 65 ... ... ... ... Барлық салықтық түсімдер 157 млрд. ... ... ... ... яғни 70 млн. теңгеге азайған ... ... ... құрамындағы үлесі қарастырылған мерзімде 97,3%-дан
90,2%-ға төмендеді.
Өндіріп ... ... 689490 мың ... 785309 мың ... ... 95819 мың ... ... 8,7%-ға өсті. Өндіріп алу көрсеткіші 0,87-ден
1,0-ге дейін ... Ал бір ... ... қосымша есептелінген
сомалар 2010 ж. 15123,5 мың теңгені құрады, есімізге түсіретін ... ... ... ... және ... ... басқа
міндетті төлемдер бойынша 2009 ж. қосымша ... әр ... ... ... келген болатын.
Елімізде салықтардың түрлері бойынша ең жоғарғы орынды қосымша құн
салығы алып ... оның ... 2010 жылы 39,4% ... болды. Корпоративтік
табыс салығы бұл кезеңде 25% шамасында, ал әлеуметтік ... 9,6%, ... ... 11,0% ... ал акциздер 0,0004% шамасындағы үлеске ие
болды. Ол дегеніміз акциздер ... ... өте аз ... ... яғни
акциз төлеушілердің азаю себебі.
Негізінен алсақ, салық органдардың осыншама салық сомаларына өсімпұлды
өсіру себебі ... ... ... бойынша салықты заңмен ... ... ... ... ... болып отыр. Егер де,салық
төлеушілер заңға қайшы келіп салықтық ... ... бас ... ... ... одан мәжбүрлеп өндіріп алуға құқығы бар. Басқа да
эжағдайлар болғанда салық ... ... ... ... ... ... әдістермен өндіріп ала алады. Яғни, ол ... ... банк ... банкттегі шоттары бойынша және де салық
төлеушілердің ... ... ... ... құқы бар. Бұл салық төлеуші
тұлғалардың мемлекет алдындағы міндетін өтеу болып табылады.
Кесте 6- Астана қаласы Сарыарқа ауданы ... ... ... ... ... ... талдау
|Салықтық тексеріс |Tексеріс саны |Барлық аударылған ... ... | ... |
| | ... |
| |2008ж |2009ж |2010ж |2008ж |2009ж |2010ж ... оның ... |4161 |4143 |4488 |3260428 |6511481 |7052256 |
|кешенді |179 |173 |274 |2765549 |6093101 |6442728 | |Салық төлеушілер
өтініші бойынша |119 |73 |173 |188291 |223209 |484875 | ... ... |86 |494879 |418381 |609528 | ... ... ... ... ... |34 |15038 |19133 |15907 | |қарсы |3698 |3867 |4128 |0 |0 |0 ... ... ... бойынша |0 |9 |58 |0 |0 |0 | |Хронометраждық
зерттеу |18 |9 |17 |0 |0 |0 | ... |4179 |4161 |4563 |3260428 ... | ... ... ... қаласы Сарыарқа ауданы бойынша салық
басқармасының ... ... ... ... 2008жылғы тексерісте
құжаттық тексеріс бойынша 4161 , оның ішіндегі кешенді тексеріс ... ... ... ... ... 119, тақырыптық бойынша 284,осы
тақырыпта салық төлеушілер өтініші ... 168, ... ... ... ... ... бойынша 18,рейдтікте нәтиже жоқ болған
болатын. Ал, 2009 жылғы тексеріс нәтижесімен ... ... ... 4143, оның ... кешенді тексеріс бойынша 173, салық төлеушілер
өтініші бойынша 73, тақырыптық ... 103, осы ... ... төлеушілер
өтініші бойынша 41, ... ... ... 3867, ... ... ... яғни рейдтік 9,хронометраждық 9 болған. 2010 жылғы
тексерісте, ... ... 274, ... ... ... ... ... бойынша 86, осы тақырыпта салық төлеушілер өтініші бойынша
34, қарсы тексеріс бойынша 4128, арнайы сұрақтар бойынша( ... ... ... ... 17 ... ... тексеріс нәтижелері бойынша
2008 жылы 4179, 2009 жылы 4161, 2010 жылы 4563 ... 2008 ... ... ... 2009 ... тексерісте 18 тексеріске азайған болатын.
Кейінгі 2010 ... ... ... салыстырсақ, онда тексеріс
нәтижесі 402 тексеріске көтерілген. Ол ... ... ... ... ... болатын. Яғни кәсіпорындар бойынша заң қудалаушылық
болған, яғни тексеріс ... оңға ... ... Бірақта салық органдары
бұл жағдайға жол бермеуі үшін тексерістерді қатаң ... ... ... ... ... ... ... талдау
Әр түрлі анықтамалар алу, кәсіпкерлік қызмет құқығын рәсімдеу,
өтініштер және шағымдар, хабарласушылардың ... ... ... ... ... мемлекеттік органдар қызметін арттыру ... ... ... ... ... ұсыныстар.
Өз құқығын және заң мүдделерін қорғау мақсатында, сондай-ақ, басқа да
жеке және заңды тұлғалардың, қоғам және мемлекеттің заң мүдделерін ... ... және ... ... ... құқылы.
Сондықтан, мемлекеттік органдар және олардың лауазымды тұлғаларының
азаматтар жүгінулерін қарау ... ... ... ... әрқашан
да Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы
есепке алу жөніндегі комитеті Шығыс Қазақстан ... ... ... ... ... ... бірі болып табылады. Мәселе әділдік
пен адалдықта болса, өзге ... ... ... заңды тұлғалар
жүгінулерін қарауда жүгінулерді ... ... ... ... ... ашылуда.2008 жылдың бірінші жарты ... ... мен ... ... органдарына жеке тұлғалардан
531087 жүгіну және ... ... 168107 ... түсті.11 айдың
қорытындысы бойынша ТЖБЕА ААЖ-де 978491 - жеке тұлғалар және 183204 - заңды
тұлғалар жүгінулері тіркелді.
Ресми ... ... жеке ... ... ... ... ... 10 мың тұрғынға 7535-ті құрайды, яғни,іс жүзінде әрбір ... ... ... ... ... ... 800192 ... жүгінулері тіркелген, жеке тұлғалар жүгінулері саны ... атап ... ... 2007 ... ... ... 180712 ... жүгінулері тіркелген, есептік кезеңде тағы да 8%-ға ... ... ... ... ... мүлік пен жылжымайтын мүлікті
заңдастырудың (жариялаудың) аяқталуына байланысты. 2007 жылы ... ... ... құраса, 2008 жылдың 1-жарты жылдығында мүлік ... ... ... ... ... 1371 ... ғана түсті.
Жылжымайтын мүлікті тіркеу сұрақтары бойынша 2007 жылғы ... 249208 ... ... 2007 жылы осы ... бойынша тіркелген
жалпы санынан бір тоқсанда ғана 66697 жүгіну тіркелген болса, 2008 жылдың 1-
жарты жылдығында осы ... ... ... саны ... растайды.
Жүгінулердің көп бөлігі 64% - өтініш пен 34% сұранымды құрайды.
Сонымен қатар, 2008 жылдың 1-жарты жылдық ... ... ... ... болмашы өсуі тіркелген, шағымдар ... көбі ... ... ... Ішкі ... ... прокуратуралар (тергеу және анықтау, қылмыстық
істі ... ... бас ... ... ... – 2035 ... ... атқарушы орган және олардың құрылымдық бөлімшелері, әділет
органы (еңбек және халықты жұмыспен ... ... және ... ету, жер және жерді пайдалану)  - 936 (0,8%);
- Салық қызметі органы ... және ... ... төлемдер) – 325
(0,2%).
Аталған есепке алу ... ... ... анықталған бұзушылықтар
негізі:
2008 жылдың 11 айында тұлғалар жүгінулері бойынша 38 ... ... ... ... көбі тұлғалар жүгінулеріне
есепке алуды жүргізуде мемлекеттік органдар жібергенін көрсетті.
Жүгінуді қарау нәтижесі бойынша  ... бір ... ... ол ... өтініш берушіге хабарланады, ... та, ... ... ... ... ... ... жазбаша
жауаптарсыз қалдырылған.
Тексеру барысында тұлғалар жүгінулері талап етілетін қосымша ... ... ... ... 30 күнтізбелік күн ішінде қаралатыны мен ол
бойынша шешім қабылданатынына және тексеру 15 ... ... кеш ... сәйкес заңның 8-бап талаптарының бұзылу деректері анықталады.
Заңның 7-б. 6-т. сәйкес, субъектіге немесе лауазымды тұлғаға ... ... ... ... ... ... құзырына кірмейтін
болса, ол сәйкес субъектіге үш күнтізбелік күннен ... ... ... жиналмаған салық аударымдары 7 млрд теңгеден асты. Астана
прокуратурасының ... алқа ... сөз ... орындалуына жүргізілген тексерулер ... осы ... заң ... ... ... Оның нақыталуынша,
прокуратураның тексеруі барысында салық аударымдары бойынша 2,3 млрд ... ... ... ... ... қалғаны анықталды. "Астана
бюджетіне 2007 жылғы ... мен ... да ... ... болжамы 97%-ға орындалды, яғни, 77,2 млрд теңге түсім
болжанып, 74,9 млрд ... ... ... ... ... ... ... бағдарламаны іске асыру
барысында бюджет заңдары мен ... да ... ... ... жол берілгенін атап өтті, деп хабарлайды агенттік ... ... ... ... Анықталған заң бұзушылықтардың жалпы
сомасы 17 млн. теңге болды. Бұдан басқа, 14,9 млн. теңгеге оқу ... ... ... міндеттемелерін мерзімінде орындамағаны үшін
айыппұл санкциялары ... ... ... сатып алу бойынша 2,5
млн. ... заң ... ... Есеп ... ... ... жалпы алғанда тиімсіз іске асырылған. Мемлекеттік
бағдарламаның іс-шаралар жоспарында ... 25 ... 19-ы ... ... және ... министрлігі тарапынан мемлекеттік
бағдарламаның іске асырылуына тиісті мониторингінің болмауына ... ... оған деп ... ... ... 26 ... ғана
қаржыландырылған. 2007 жылы "Шетелдегі диаспоралардың қалыптасу кезеңдері"
атты әлеуметтік зерттеулер ... ... ... ... және ... ... мен кiтап өнiмдерiн шетелде ... ... ... ... ... беруге бағытталған ТМД-ға
мүше елдер аумағында баспа өнiмдерiн тарату үшiн ... ... ... және ... ... Тіл ... "Шетелде тұратын
отандастардың жағдайы және оларды қолдау жөніндегі шараларды іске асыру"
атты талдамалық баяндаманы ... ... 2007 жылы ... ... ... ... бірлестігіне 1,4 млн. теңге аударған.
Еңбек және ... ... ... ... ... Республикасын
қоспағанда, ТМД-ға мүше мемлекеттермен азаматтық алудың оңайлатылған
тәртібі ... ... ... ... әзірлемеген. Шетелде
тұратын отандастардың экономикалық әлеуетi мен инвестициялық мүдделерiн
ескере ... ... ... ... ... ... құруға жәрдемдесуге жауапты Индустрия және сауда министрлігі
осы шаралардың толыққанды іске асырылуын қамтамасыз етпеген.
Білім және ... ... ... ... ... ... түскен шетелден келген қазақ диаспорасы студенттерінің оқуына
тиісті дәрежеде мониторингі жүргізбеген. Сол себепті, олардың қаншасы ... ... ... деректер жоқ. Есеп комитеті Сыртқы істер
министрлігіне Білім және ... ... ... ... ... ... баспа өнімдерімен, журналдармен кедергісіз қамтамасыз
етудің тәртібін оңайлатуға қажетті халықаралық шарттарға ... ... ... ... ... жөнінде атқарылған ғылыми
зерттеулердің нәтижелері бойынша оларды іс жүзінде одан әрі ... ... ... ... Есеп ... ... және ... министрлігіне квота
аясында ҚР оқу орындарында шетелден ... оқып ... ... диаспорасы
студенттерінің оқуына мониторингі жүргізудің тетігін ... ... және ... ... шетелде тұратын бизнесмен
отандастарымыздың инвестициялық ... ... үшін ... құқықтық
және ұйымдастырушылық жағдайларды қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау
ұсынылды. Сондай-ақ Есеп ... ... ... тұратын отандастарды
қолдаудың 2009-2013 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының ... ... іске ... ... ... ... ... Салық кодексінің жаңа жобасы салық қызметі органдарының ... ... ... ... салу ... және ... ... нысандар жөніндегі, ... ... ... ... ... салық төлеушінің бағдарламалық
қамсыздандырудан қарай алу құқығын ұсыну қарастырылған, деді ол. ... және ... да ... төлемдерді бюджетке төлеуден ... ... өз ... айыру бойынша мәмілелерді күшсіз деп тану
жөніндегі ... ... ... беру ... ... ... деп атап
көрсетті ол. "Бақылау нәтижесінде анықталған заң бұзушылықтарды ... ... 30 ... ... ... ... мерзім аяқталғаннан
кейінгі 5 жұмыс күнінің ішінде банк шоттары бойынша шығындық операцияларды
тоқтатуға алып келеді", - деп атап ... ... ... Салық
комитетінің төрағасы.
3 Салықтық бақылаудың жетілдіру мәселелері және оларды шешудің
жолдары
3.1 Салық бақылауды ұйымдастыру проблемалары
Есеп комитетінің бағалауынша, есепті жылы ... ... ... және ... да ... органдар республикалық бюджеттің кіріс
бөлігін уақтылы және ... ... үшін ... ... ... ... ... салықтар мен төлемдер бойынша берешекті бюджетке
өндіріп алу жөніндегі жұмысы Үкімет тарапынан дереу шешуді ... ... ... ету ... ... ... бірі ... Есеп комитетінің бағалауынша, салық ... ... ... алу ... қолданып отырған шаралары тиімсіз.
2010 жылдың бас кезінде салық ... 100,3 ... ... ... ... бас ... ... 19,4 млрд. теңгеге ... ... ... кезең ішіндегі берешектің жалпы сомасы айыппұлдар мен
өсімпұлдарды қоса есептегенде, 1,8 есе ұлғайып, 192,3 ... ... ... ... ... бар салық төлеушілердің саны 38%-ға өсіп, 2010 жылдың
бас кезіне 228 ... асып ... ... салық органдарының салық төлеушілерді банкрот ... ... ... ... 133,6 мрд. ... берген 7 мыңнан ... ... ... ... ғана ... берешегі, атап айтқанда, 291 млн. теңге
өтелген. Мұны конкурстық массаны бөлу ... ... бар ... ... кезекте тұрғандығымен түсіндіруге болады. Осы ретте салық
төлеушілердің жеке шоттарынан 95,3 млрд. теңге көлеміндегі берешек ... жылы ... ... тексеру нәтижелері бойынша қабылдаған
шешімдерінің заңдылық деңгейі төмендеген. Салық төлеушілердің шағымдарын
қарастырудың ... ... ... мен ... ... 153,3 ... ... немесе қосымша есептелген сомалардың 33,5%-ын
(2007 жылы – 0,5%, 2008 жылы – 11%) ... ... ... ... ... ... актілері бойынша сот шешімдерін ... ... ... ... 342,4 млн. ... ... осы
мақсаттарға қарастырылған қаржының 76,2 %-ын құрады.
Трансферттік бағаны қалыптастыру туралы заңнаманы ... ... ... ... ... ... екені байқалады. Есепті кезеңде
бар болғаны 9 салық төлеуші тексерілсе, ... ... ... ... бастамасымен 6 салық төлеуші тексерілді. Тексеру нәтижелері
бойынша ... ... 21,1 ... бюджетке өндіріп алынбаған.
Салық есептілігін 6 айдан аса бермеген ҚҚС төлеушілер есептен ... ... ... есебінен алынып тасталмаға
ҚҚС сомасы 401,7 млн. теңгені құрады.
Механикалық көлік ... мен ... ... ... ... өткенін растайтын куәлік үшін 2009 жылғы 1 ... ... баж ... ... ... Салық кодексінің нормасы іс
жүзінде 2009 ... ... ... қана іске асырыла бастаған. Соның
нәтижесінде бюджет 108,9 млн. теңгеге зиян ... ... ... ... арасында 4 мың айлық есептік
көрсеткіштен асатын ... ... ... ... ... ... ... органдарына беруді қамтамасыз етпеген. Мұндай
фактілер Ақтөбе, ... және ... ... ... ... сомасы – 2,4 млрд. теңге.
Қолданыстағы заңнамада салық төлеуден жалтаруға қарсы ... ... ... ... ... тиімді нормалардың болмауы, сондай-ақ
салық заңнамасын бұзу фактілерін анықтау бойынша жүйелі рәсімдерді салық
органдарының жеделдетіп қолданбауы салықтық ... ... ... ... табылады. Қалыптасқан жағдайда, теріс пиғылды салық
төлеушілер салық төлеуден ... ... ... ... ... комитеті экспорт-импорт операциялары бойынша мәліметтерді
салыстырып тексеретін автоматтандырылған процесті енгізудің мерзімін созып
жібергендіктен, ... ... ... 638,8 млн. теңгенің
операцияларын көрсетпеген Астана қаласының 44 салық төлеушісі ... ... ... ... ... ету шараларынан жалтарып кетуге
мүмкіндік алды. Осының салдарынан, бюджет 191,6 млн. теңгеге зиян шекті.
Салық ... ... ... ... барынша төмендетуге
бағытталған нормалардың болғанына қарамастан, бюджеттің шеккен шығыны
азаймай келеді. ... жылы 180 ... ... субъект жалған
кәсіпорын деп ... ... ... мәмілелер бойынша шығыстарды
шығындарға жатқызудың нәтижесінде контрагенттер төмендеткен ... 101,2 ... ... ... ... жалған кәсіпорын деп ... 81 ... ... зиян ... Салық органдары келтірілген
шығынның бір бөлігін ғана қалпына келтірген: 2009 жылы – 21,3 млрд. ... жылы – 11,7 ... ... кәсіпорындарға салық тексерулері жүргізілген кезде
мекенжайларында болмай шыққан салық ... ... ... ... үстеме тексеру жүргізілместен, тексерулердің аяқталып
отырғаны анықталды. Есеп ... ... ... ... салықтардың жалпы сомасы 1,4 млрд. теңге болды.
Қаржы министрлігі тарапынан бақылау тиісті дәрежеде жүргізілмегендіктен,
2009 жылы ... ... ... ... ... зияны үшін
төлеген 3,3 млрд. теңгесі республикалық бюджетке аударылудың орнына
қоршаған ... ... ... ... ... және ... ... аударылды.
Қаржы министрлігінің Салық комитетімен бірлесіп ... ... жер ... сату және ... ... бағалау жөніндегі
мәмілелерге әкімшілік жүргізу саласында бірқатар проблемаларды анықтады.
3.2 Салықтық бақылауды жүргізілу тәртібін жетілдіру перспективалары
Cалықтық ... ... мен ... ... ... ... ... жол табу: жергілік және мемлекеттік даму
бағдарламасының қаржымен қамтамасыз етуді молайтудағы ... ... ... ... ... туғызу, жергілікті бюджет
мүмкіншілігін өсіру, жергілікті бюджеттің ... ... бей- ... жою, ... салу мен ... ... сыбайластық жемқорлыққа жол бермеу жолындағы бақылауды күшейту,
салық ... ... ... ұйымдастырудың мәселелерін енгізу және
салықтық түсім жоспарының ... ... ... ... ... жетілдірудегі салық қызметкерлерінің қызметіндегі
құзыретін жоғарылату, салық ... ... ... ... тұрақты
түрде бақылау жүргізуді орындау, салықтық бақылауды ... ... және оны ... ... ... ... ... жасау арқылы жүзеге
асырылады.
Бүгінгі күннің ең негізгі талабы «Көлеңкелі экономика мен сыбайластық
жемқорлықпен» күрес жүргізу барысындағы даму заңдылықтарын орындау. Ол ... ... ... тексеру, талдау әдістерін кеңінен қолдана
біліп оны тек құқықтық негізде жүргізе білу ... ... ... ... ... ішкі өнім ... қосымша құн өскен сайын
бюджет көздері ... ... ... және ... шығындарын
қанағаттандыра түсіру үшін нарықтық қатынастардың ... ... ... ... ... жүргізу әділеттіліктің негізгі ... ... ... экономист ғалымдарыдң еңбектерінде салық
тақырыбы, оның маңыздылығы, қоғамның дамуындағы ... ... ... кең және ... ... ... ... теориялық жағынан қамтылған және Батыс ... ... ... ... ... зерттеулер жарияланып жүр. Ғалымдар
мен практиктердің ... ... ... ... ... ... ... туралы өте аз зерттелген. Тіптен салықтық
бақылау функциясы деген түсініктің өзі ... ... ... ... ... ... ... оның еліміздің салық жүйесіндегі орны мен
маңызы, тәжірибе жүзінде қолданылуы Қазақстан ... ... ... ... қаржы және салық саясатын жетілдіру
мәселелерін зертеуге өз еңбектерін арнап, сол арқылы ... ... үлес ... ... ... мен ... ... А.И. Худяков, А.К. Арыстанова, Б.Б. Шермухаметова және де көптеген
тұлғалар. Бірақ салық жүйесінің бақылау қызметі мен ... ... ... және ... ... оның әрі қарай
зерттеуін қажет ... ... ... ... және ... ... салықтық бақылаудың экономикалық категория ретінде мазмұнын,
мақсатын және мүдделі міндеттерін ашу үшін ... ... ... мен деректерді, заңнамаларды елеу негізінде, оның ... ... ... ... ... ... жетілдіруге,
тиімділігін арттырудың жолдарына әдістемелік және тәжірибелік ұсыныстарын
жасау негізінде ... ... қол ... үшін ... ... ... салық салу және салық төлемдерін бақылаудың әдістемелік негізінде;
- салықтық бақылауды ... ... ... мен объективті
қажеттілігін ашу жолымен республикалық және жергілікті бюджет көздерін
молайту ... ... ... ... салықтық бақылаудың заңдық және нормативтік базаларының негіздерін
қолдана ... ... жасу ... бақылауды күшейтудің талаптандыру
жолдарын ұсыну;
- салықтық ... ... ... ... ... ... ... ерекшелігін, сонымен бірге мәні мен ұйымдастыру мен
бюджетке түсетін ... ... ... тәртібі мен оның кейбір
салаларға тигзетін әсеріне талдау жасау;
- салық ... ... ... ала ... салық бақылауының
ұйымдастырылу ісін және әдісін жетілдіру бағыттарын қарастыруды көздеу;
- салықтық бақылаудың ... ... ... мен
ақпараттық даму деңгейіне баға беру мен болашағын зерттеу арқылы даму ... ҚР ... ... ... ... жетілдіру мен тиімділігін
арттыру бойынша нақты ұсыныстар жасау және оларды негіздеу;
- Салықтан ... ... ... ... ... ... бермеудегі салықтық бақылауды күшейту арқылы есепке алу.
Бірқатар теориялық шешімдерді негізге ала ... ... ... ... ... оның әрі ... құзыреттік құқықтық
қызметтерін жетілдіру бойынша ұсыныстар жасайтындығында болып отыр.
Жалпы осы алынған мәліметтер ... ... ... ... ... ... салықтық бақылауының тиімділігін арттыру мақсатында, салық заңдарының
сақталуын ... ... ... ... ұйымдастыруда жаңа
технология мен әдістер мүмкіндіктері және бағыттары көрсетілген оның ... ... мен ... ... ... ... ... енгізу;
- салық қызметкерлері мен салық төлеушілер ... ... ... ... ... істеуді ұйымдастыру бағыттарында: кеңінен ақпарат
тарату, үйрену, кеңестер беру мәселелері ғылыми негізделген;
- ... ... мен ... ... және де ... ... жүйеаралық өзара ақпарат алмасудың ... ... ... ... салудың ақпараттық жүйесін басқару бағыттарындағы
салық органдары бақылау ... ... ... ... ... төлеушілердің «өздігінен және ... ... ... салық органының жұмысының тиімділігіне кешендік баға беру үшін
салық органдарнының жұмысының бақылаудағы бағалы көрсеткіштерін ... ... беру ... оның базасын жасау;
- салықтық бақылау қатынастарын басқару жүйесіндегі ... ... ... ретінде қарастыру.
Нарықтық қатынастары дамыған елдерде ... ... ... хал- ... ... ... ... қасиеттері бюджеттік
қатынастар мүмкіншілігіне тікелей басқару әдістері ретінде қолданылады.
Салықтардың жәрдемімен мемлекет ... ... пен ... ... қанағаттандырудағы салыстырмалы тепе- теңдікке қол
жеткізіледі.
Cалықтардың арқасында экология жағынан зиянды өндірістердің ... мен ... ... ... ... ... тиімді пайдалануын
қамтамасыз етеді. Салықтар мемлекеттің әртүрлі даму бағдарламасының даму
мүмкіншілігіндегі ... ... ету және ... ... теңестіру мүмкіншілігіне ие болады.
Салық ауыртпалығын жеңілдетуді жүргізу әртүрлі ... өсу ... ... ... ... экономиканың қысқарып,
болашақтағы экономиканың өсімі негізде бюджеттік ... ... ... ... ... ... бірі ... қоғамда
өркениетті салықтық қатынастар мен халықтың барлық топтарының салықтың
мәдениетінің бар ... ... ... ... Сол себептен, өкілетті
және атқарушы органдар салықтық саясатты жүргізуші және кепілі мен ... ... ... ... топтардың мүдделерін үнемі есепке
алып ... ... ... ... ... іске ... ... кәсіби
білім мен салық мәдениет белгісінің төмен болуынан деп ... ... біз ... ... іске ... ал ... көлеңкелі
бизнеске ұшырап отырамыз. Көлеңкелі экономиканың ... ... ... ... кемуінде бюджет көздері қысқарылуда. Әсіресе жергілікті
бюджет жетістіксіздігіне трансферттік жабу ... ... ... емес
керісінше тұтынушы психологиясын туғызуда.
Келесі мәселе жалпы ішкі өнімді өлшеуіндегі жаңа пайда болған субъектілік
негізгі қорлардың салық ... мен ... жете ... ... мемлекеттің де, салық төлеушілердің де ... ... және ... ... ... ... төлеудің дұрыстығы
мен уақтылығын үнемі бақылап отыруы қажет.
Қорытынды
Мемлекет салық органдары алдына ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуді мақсат етіп
қойды. Бұл мақсаттың ... мен мәні ... ... ... үнемі
қажеттілігінде және де ол мәселе ... ... ... соншалықты
бюджет жағдайы жақсы болады. Салықтық бақылауға – ... ... ... ... ... берілді, оның айрықша ерекшеліктері мен
ұйымдастырылу қағидасы, әрекет ету ... және ... ... ... ... қатынастарды басқару жүйесіндегі салықтық
механизмнің функционалды элементі ретінде қарастырылды. Салықтық бақылаудың
қазіргі тәжірибесіне талдау ... ... оның әр ... мәндік,
ұйымдастырырлушылық, әдістемелік және техникалық аспектілеріне мінездеме
берілген.
Салықтық бақылаудың құқықтық базасы ... оның ... ... ... мен ... ... бойынша заңдық
және нормативтік актілердің ... ... ... ... азаматтық және басқа саладағы құқықтармен сәйкессіздігі
көрсетілген. ... ... ... ... ... әдістемелік қамтамасыз етудегі кемшіліктері,
ақпараттануының даму ... ... ... Республикасы Астана қаласының Сарыарқа ауданында
жүргізілген салықтық бақылау ... ... ... ... ұйымдастырудың кемшіліктері көрсетілген және бюджетке түсетін
салықтар және ... да ... ... ... бақылаудың әдістері мен
нысандарын жетілдірудің жолдары ұсынылды. Салықтық бақылаудың ... ... ... ... ... мен саықтық бақылаудың ұйымдастырылу
деңгейінен, сонымен бірге ... ... ... сол ... ... ұйымдастырылуының және салықтық құқық бұзушылықтың
деңгейіне тәуелді екендігі ... ... ... ... ... ... оқып, оның
қолданылатын көрсеткіштерінің көп көлемдігінің және сапалық ... ... ... ... ... ... ... негізге ала отырып, мынандай ... ... ... ... ... салықтық бақылау экономикалық процестердің
тұрақсыздығы, шаруашылық байланыстардың үзілуі, әр түрлі іс- әрекет
сферасындағы төлемеушілік дағдарыс ... ... ... салықтық бақылаудың жұмыс жасауының негіздері: 1) құқықтық база (салықтық
қатынастарды реттеуге қатысы бар ... мен ... ... ... ... төлеушілермен, құқық қорғау т.б. органдармен ... ... мен ... ... аппаратының құрылымын оңтайландыруға
мүмкіндік беруде материалдық- ... ... ... ... және ... салу ... ... үшін мемлекеттік басқару,
құқық қорғау органдарымен, банктік жүйелермен өзара қарым- ... ... ... ... ... және ... төленуін реттеуші заңдық және
нормативтік актілер жеткілікті дамымаған. Бұл: а) заңдар мен ... ... ... ... б) ... ... ... түсінуге
апаратын анықтамалардың анық еместігімен; в) заңдар мен заңдық актілердің
келістірілмегендігімен; г) ... ... ... ... заңдық және нормативтік актілердің жоқтығымен байланысты;
- көрсетілген сәйкес келмеушіліктер салық төлеушілердің салық ... ... емес ... ... мүмкін. Осы сияқты жағдайлар салықтық
бақылау кезінде анықталатын көптеген салықтық ... ... және ... ... ... санкцияларға әкеп соғады;
- салық жүйесіне деген салық төлеушілердің ... ... ... ... мен ... төлеушілердің арасында айтарлықтай қарама-
қайшылықтарды және жаппай салық төлеуден ... ... ... ... ... ... ұйымдастырылуы мен әдістемелік
қамтамасыз етілуі, салықтық құқық бұзушылықтарды ... және ... жаңа ... мен ... ... және ... ... органдарына
салық заңдарын бақыдауда талап етіп отырған деңгейден елеулі қалып отыр.
Қорыта келгенде, Республикамыздағы ... ... ... ... ... ... бүгінде ең өзекті мәселе, жалпы салық жүйесінің
жақсаруына, сол арқылы ... ... ... ... ... ... ... кеңінен қарастыру керек. Атап айтқанда:
- салықтық бақылаудың қатаң әділ болуын, оның тұрақтылығын, тек ... ... ... ... ... ... да ... болуын
қарастыру;
- салық төлекшілердің салық міндеттемелерін ... ... ... ... ... органдарының қызметіне қиындық
туғызатын мәселелерді шешу арқылы және де басқалай.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Ермекбаева Б.Ж. «Салық және ... ... - ... ... Университеті,
2003ж, 5-6 бб.
2. НурхалиеваД.М., Омарова Ш.А. «Налог и налогооблажение», - ... 2007ж, 35-41 ... ... А.Д., ... Ғ.Е. ... және ... ... - Оқулық Алматы:
2006ж, 66-71 бб.
4. Бекболсынова А.С. «Салық жүйесінің негіздері», - Оқулық Астана: ... ... Б.Ж. «Шет ... ... - Алматы: 2004ж, 101-105 бб.
6. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Салық
кодексі – Алматы: 2011 ... ... К.Р. ... и иные ... ... и ... ... бюллетень. – 2004ж. –№4.
8. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің статистикалық бюллетені –
2010ж.
9. ... ... ... ... ... ... статистикалық
бюллетені – 2010ж.
10. Сиязбекқызы Б.А. «Аймақтық ... ... ... ... ... мен ... ... // ҚазҰУ хабаршысы.
Экономика сериясы, - 2008ж, №2, 115-119 бб.
11. Оспанов М.Т. «Гармонизация налоговых отношении», - ... ... ... Е.С. ... ... ... РК» // Бухгалтер
и налоги. -2004ж, № 6, 20-23 ... ... А.А. ... С.А. «Салық және салық ... ... А.С. ... ... ... - ... Астана,2007ж.
15. «Салықтық бақылаудың заңдық және нормативтік негіздері» ... ... 2007ж. №3, ... ... ... ... ... мен негізі принциптері»
ҚазҰУ хабаршысы, Экономика сериясы. Алматы, 2004 ж. №4(39), 144-147 ... ... ... ... ... туралы мәселенің зерттелу
тарихы», конференция еңбектері. Астана, 2005ж. ... ... ... ... ... ... ... органының
бақылауы», конференция еңбектері, Астана,2005 ж. 11-13бб.
19. «Салықтық бақылауының ... мен ... ... ... ... ... ... №2 (44), 96-98бб.
20. Пансков В.Г. Акцизы и проблемы государственного регулирования ... ... // ... 2002ж , №2 – 34-38 ... ... ... өзге де нысандарында
салықтық тексеру нысанында
салық төлеушілерді салық органдарында тіркеу
Салық заңдарының орындалуын бақылау және салық ... ... ... ... ... бақылау
Тексерілген салық төлеушілердің кәсіскерлік қызметіне байланысты керекті
мәселелері туралы ақпараттарын тексеру
ірі салық төлеушілердің мониториигі
салықтық зерттеп-қарау
Салық тексерісінің ... ... ... берген салық төлеушіден
мәліметтер алу үшін жүргізетін тексеру
этил спиртін өндіруде этил спиртін есепке алуды бақылау
этил спирті мен алкоголь өнімінің ... ... ... ...

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 50 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Салықтық бақылау жүргізу24 бет
Салықтық бақылау және Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі маңызы30 бет
Салықтық бақылауды ұйымдастыру71 бет
Салықтық бақылауды ұйымдастыруды жетілдіру жолдары156 бет
Салықтық бақылаудың тиімділігін арттыруды жетілдіру жолдары59 бет
Қазақстан Республикасында салықтық әкімшілік ету механизімін жетілдіру73 бет
Қаржы, ақша айналымы21 бет
Жоспарлау мен бақылау үшін шығын классификациясы25 бет
Жүкті кеден шекарасы арқылы өткізу тәртібі53 бет
Кеден органдарындағы кедендік рәсімдеу мен бақылау жүргізу тетіктерінің теориялық аспектілері53 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь