Инновациялық менеджмент негізінде басқару процестерін жетілдіру

КІРІСПЕ 4
1 ИННОВАЦИЯ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ҰҒЫМЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 8
1.1 Инновация туралы түсінік және оның қажеттілігі 8
1.2 Инновациялық менеджменттің ұғымы және эволюциялық дамуы 17
1.3 Инновациялық басқарудың негізгі мақсаттары мен бағыттары 23

2 ФИРМАДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ 29
2.1 «KazSatNet» ҰК АҚ.ның қалыптасуы мен атқаратын қызметі 29
2.2 «KazSatNet» ҰК АҚ.ндағы басқарудың қазіргі жүйесіне талдау 38
2.3 Фирманың басқару жүйесінің экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері 52

3 ФИРМА ҚЫЗМЕТІНДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТІ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 59
3.1«KazSatNet» ҰК АҚ.ғы инновациялық менеджменттің ұйымдық. экономикалық үлгісі 59
3.2 Қазақстан жағдайында шетелдік тәжірибені қолдану мүмкіндіктері 65
3.3 «KazSatNet» ҰК АҚ.ғы инновациялық менеджменттің стратегиясы 74

ҚОРЫТЫНДЫ 81

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 84

ҚОСЫМШАЛАР 87
Қазіргі таңда әлемдік экономиканың көшбасшыларына айналып, жоғары технологиялар саласы мен инновациялық жүйені дамытудың озық үлгісін көрсете білген елдер бар. Бұл елдер шикізатты қазу мен оны алғашқы өңдеу үрдісін қамтитын индустриалдануға дейінгі, сондай-ақ шикізатты толық өңдей отырып, одан дайын өнім жасауға дейінгі үрдістерді қамтитын индустриалды кезеңдердің барлығынан өтіп, енді жоғары технологиялар мен инновацияларға негізделген постиндустриалды экономиканы жасақтаумен, оның басым бағыттарын жетілдірумен айналысуда. Басқаша айтқанда, олар қосылған құн тізбегін толық қалыптастырып, ғылыми сыйымды, әрі инновациялық сипаты бар өнімдер мен қызметтерді нарыққа ұсынып келеді.
Нарықтық экономиканың алдыңғы қатарлы озық тәжірибелерін игеруге және оны ұтымды пайдалана білуге талпынған мемлекеттер үшін бүгінгі уақыттағы басты мәселе инновациялық экономиканы қалыптастыру болып табылуда. Инновациялық экономиканың басты ерекшелігі – ғылыми сыйымды, технологиялық өңделу деңгейі жоғары өнімдерді шығаруға икемді өндірістік және инновациялық инфрақұрылымның болуы.
Осы тұрғыдан алғанда Қазақстан Республикасында аталған бағытта көптеген жұмыстар атқарылып келеді. Атап көрсетер болсақ, 2003 жылы республиканың инновациялық-индустриялық дамуын қалыптастыру және экономиканың шикізаттық емес секторын өркендету әрі әртараптандыру мақсатында «Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы», 2005 жылы «Қазақстан Республикасының Ұлттық инновациялық жүйесінің қалыптасуы мен дамуының 2005-2015 жылдарға арналған бағдарламасы», ел экономикасының иноовациялық белсенділігін көтеру мақсатында 2006 жылы Қазақстан Республикасының «Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» Заңы қабылданды. Осылардың негізінде 2003 жылдан бастап отандық инновациялық әзірлемелерді қолдау мен оларды өндіріске енгізуге, Қазақстан Республикасын болашағы зор шетелдік технологияларды трансферттеу алаңы ретінде дамытуға бағытталғын инфрақұрылым жүйесін құру үрдісі басталып кетті.
Индустриялық-инновациялық дамуды қалыптастыру аясында мемлекет тарапынан жүргізіліп жатқан саясаттың алғашқы нәтижелері де көрініс бере бастады. Мәселен, еліміздің индустриялық-инновациялық стратегиясының алғашқы кезеңі аяқталып (2003-2007 ж.ж), нәтижесінде даму институттары және инновациялық инфракұрылым элементтері, яғни, иноовациялық қызметті жүзеге асыруға қажетті алғышарттар қалыптасты.
Дегенмен, еліміздің қазіргі қалыптасқан инновациялық инфрақұрылым оның субъектілерінің өзара байланысқан түрде үйлесімді жұмыс жасауына және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізушілерге кешенді қызмет көрсететін ұйым ретінде қалыптасуына жеткілікті деңгейде ықпал ете алмай отыр. Оның негізгі себептері ретінде мыналарды көрсетуге болады: инновациялық инфрақұрылым элементтерінің жұмысындағы тәжірибенің аздығы; инновациялық әлеуеті бар аймақтардың географиялық алшақтығы мен еліміздегі өңірлер мен өнеркәсіп салаларының біркелкі дамымауы; жеке сипаттағы инновациялық белсенділіктің тым төмендігі және өндірістік сипаты жоқ салалардағы табыстылықтың жоғары болуы; инновацияға бейімді салалар туралы ақпараттың аздығы; отандық инновациялық нарықтың қалыптаспауы және де ғылыми зерттеу және тәжірибелік – конструкторлық жұмыстарға бөлінетін қаражаттың мардымсыздығы.
1. Н. Ә. Назарбаев. «Қуат¬ы Қазақстанды бірге құрамыз!» атты форум// "Егемен Қазақстан" газеті, 5 шілде 2011 жыл. - 2 б.
2. Экономикалық өсу – ұлттық экономиканың қызмет етуінің нәтижесі ретінде//әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. -2008. –№6.-18-22 беттер.
3. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия.М.: Финансы и статистика, 2005. - 304 б.
4. Дандон, Элейн. Инновации: как определять тенденции и извлекать выгоду/пер. с англ. С. Б. Ильина.- М. Вершина, 2006.- The seeds of innovation. Cultivating the Synergy that Fosters New Ideas. (англ.).- 304 б.
5. Вертакова, Юлия Владимировна; Симоненко, Елена Сергеевна . Управление инновациями: теория и практика: учеб. Пособие. Эксмо, 2008.- 430 б.
6. Друкер, Питер, Ф. Бизнес и инновации /пер. с англ. К. С. Головинского.- М.; СПб. ; Киев, Вильямс, 2007.- Innovation and entre-preneurship.- ISBN 978-5-8459-1195-7 (рус.): 0-88730-618-7 (англ.).- 432 б.: ил.
7. Бердалиев К. Б. Инновациялық менеджмент : [жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы] / К. Б. Бердалиев, Т. С. Сатқалиева, А. Сейітқазиева [ж. б.]. – Алматы : Экономика, 2010. – 326 б.
8. Сәбден Оразалы. Инновациялық экономика. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Экономика институты, 2011 ж.-324 б.
9. Сәбден Оразалы. Экономика. І том. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Экономика институты, 2011 ж.-324 б.
10. Сабден Оразалы. Экономика. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Экономика институты, 2009 ж.-304 б.
11. «Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау» туралы 2012 жылғы 9 қаңтардағы № 534-IV заң.
12. Information Economy Report 2007 – 2008. United Nations. New York and Geneva,2007. - 204 б.
13. Schumpeter J. The Theory of Economic Development. Cambridge – Harvard, 1934. - 400 б.
14. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. OECD/EC, Paris, 2005.
15. Голиченко О.Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути развития. М.: Наука, 2006. - 180 б.
16. Гапоненко А.Л. Экономика, основанная на знаниях, и перспективы
экономического роста в России // Тезисы выступления на конференции РАГС,
посвященной ее 10-летию (материал с сайта Кафедры общего и специального
менеджмента РАГС: http://www.koism.rags.ru).
17. Сайт Международного центра научной и технической информации (МЦНТИ): http://www.icsti.su.
18. Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 20 қыркүйектегi N 949 Жарлығы (2005.13.07 ж. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасы тұжырымдамасы.
19. Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы № 2454 «Қазақстан Республикасының Конституциясы туралы» (Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 7 қазандағы Заңымен, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 мамырдағы Заңымен, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 2 ақпандағы Заңымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген).
20. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы».
21. «Бәсекеқабілетті Қазақстанға, бәсекеқабілетті экономикаға, бәсекеқабілетті ұлтқа» атты ҚР Президентінің қазақстан халқына Жолдауы, Астана қ. 19 наурыз 2004ж.
22. Шумпетер Й. Теория экономическая развития. – Москва: Прогресс. 1998г.
23. "Қазақстан Республикасының Индустриялық-индустриальды-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы" 2003 жылғы 17 мамырдағы №1096 Жарлық.
24. «Ғылым туралы» 2001 ж. 9 шілдедегі № 225-II Қазақстан Республикасының Заңының (2011.01.03. берілген өзгерістер мен толықтырулармен).
25. 2010 жылғы19-ы наурыздың № 958 Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.
26. ҚР 2020 жылғы дейінгі ғылыми-технологиялық дамуының салааралық жоспарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 қарашадағы № 1291 қаулысы.
27. Г. А. Курганбаева . Экономика Казахстана в XXI веке [Текст] : [моногр.] /; КИСИ при Президенте РК. - Алматы : [б. и.], 2009. - 144 с.
28. Ермухаметова, С.Р.Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуының конституциялық-құқықтық негіздері: Заң ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты. 12.00.02 мамандығы бойынша/Алматы, [Б. ж.], 2009.- 34 б.
29. Жылжақсынова,Ш.П6Инновациялық даму-ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру факторы: Экономика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған авторефераты . 08.00.01 мамандығы бойынша /Алматы, [Б. ж.], 2009.- 30 б.
30. 50.KZ Индустриялды-инновациялық Қазақстан № 11-12(33), 2011 ж.
31. 50.KZ Индустриялды-инновациялық Қазақстан № 9-10(34), 2011 ж.
32. 50.KZ Индустриялды-инновациялық Қазақстан № 7-8(32), 2011 ж.
33. Наука и инновация в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан.- Алматы, ИЭ МОН РК, 2005
34. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов.-М.: Бизнес-школа Интел-Синтез, 2004г.
35. Аньшина В. М., Дагаева А.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов.-М.: Прогресс, 2003г.
36. Цветков А.Н. Государственный организационно-экономических, научно-технических инноведений / СПб, 1997г.
37. Н. А. Назарбаев. Задача науки – способствовать развитию экономики // Казахстанская правда, 16 апрель, 2010 г.
38. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент.-М.: ИНФРА-М, 2006
39. Балабагов. И.Т. Инновационный менеджмент. СПб Издательство «Питер», 2000г.
40. Инновационный процесс в странах развитого капитализма (методы, формы, механизмы)/ Под. Ред. И.Е. Рудаковой.-М.: Изд-во МГУ, 2002г.
41. Научный потенциал республики: формирование, структура, диамика и оценка-Уфа: УГАТУ, 2000г. - 123 б.
42. Дәуренбекова Ә.Н." Бәсекеге қабілетті өнеркәсіпті дамыту-индустриялық-индустриальды-инновациялық стратегияның басты бағыты" /"АльПари" журналы, №3-4, 2004ж- 56 б.
43. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің 2011 жылдарға арналған елдің әлеуметтік-экономикалық даму мәліметтер
44. Бердашкевич А.П Оподдержке инновационной деятельности в Японии // Инновации №7. - 2002 г.
45. Бораш Қ. "Индустриальды-инновациялық процестің өрісі кең /"Егемен Қазақстан" газеті 2004 ж 20 қаңтар.
46. Ерғожин Е. "Ғылымсыз өндіріс өркендемейді"/ "Егемен Қазақстан" газеті 2006 ж 11 сәуір.
47. Есентугелов А. Долгосрочная стратегия развития экономики и размещение производительных сил в РК // Аль-Пари, - №6. - 2000 г.
48. Иманбекова Б. Ю."Қоғамдағы индустриальды-инновациялық саясат"/ "Саясат-policy" журналы, №3. 2005ж.
49. Шокоманов К. Состояние и перспективы экономического развития Казахстана в переходной период //Вестник КазНУ, Серия экономическая.- №4.- 2001 г.
50. Сапарбаев Ә. Инновация – негiзгi қозғаушы күш// Егемен Қазfқстан, 24 наурыз.- 2004 ж.
51. www.jstor.Vladimir Zwass. International Journal of Electronic Commerce, Vol. 7, No. 3 (Spring, 2003), pp. 7-37.
52. http://www.jstor.org/discover/10.2307/
53. Defending against Rival Innovation . Richard J. Arend. Small Business Economics, Vol. 33, No. 2 (Aug., 2009), pp. 189-206.
54. www.kazsatnet.kz
55. www.inform.kz
56. www. iacng.kz
57. www. japanontop.com
58. www.stat.kz
        
        Дипломдық   жұмыс
ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ НЕГІЗІНДЕ БАСҚАРУ ПРОЦЕСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ
6N0507-Менеджмент
КІРІСПЕ
4
1 ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... туралы түсінік және оның ... ... ... ... және ... ... ... басқарудың негізгі мақсаттары мен ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ... «KazSatNet» ҰК АҚ-ның ... мен ... ... «KazSatNet» ҰК АҚ-ндағы басқарудың қазіргі ... ... ... ... ... экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері
52
3 ... ... ... ... ... ЖОЛДАРЫ
59
3.1«KazSatNet» ҰК ... ... ... ... ... ... ... шетелдік тәжірибені қолдану мүмкіндіктері
65
3.3 «KazSatNet» ҰК ... ... ... ... ... ... таңда әлемдік экономиканың көшбасшыларына айналып, жоғары
технологиялар саласы мен инновациялық жүйені дамытудың озық үлгісін ... ... бар. Бұл ... ... қазу мен оны ... өңдеу үрдісін
қамтитын индустриалдануға дейінгі, сондай-ақ шикізатты толық өңдей отырып,
одан дайын өнім жасауға ... ... ... ... ... өтіп, енді жоғары технологиялар мен инновацияларға
негізделген ... ... ... оның басым бағыттарын
жетілдірумен айналысуда. Басқаша айтқанда, олар қосылған құн ... ... ... ... әрі ... ... бар ... мен
қызметтерді нарыққа ұсынып келеді.
Нарықтық экономиканың алдыңғы қатарлы озық тәжірибелерін игеруге және
оны ұтымды пайдалана білуге талпынған мемлекеттер үшін ... ... ... ... ... ... ... табылуда.
Инновациялық экономиканың басты ерекшелігі – ғылыми сыйымды, ... ... ... ... шығаруға икемді өндірістік ... ... ... тұрғыдан алғанда Қазақстан Республикасында аталған бағытта көптеген
жұмыстар атқарылып ... Атап ... ... 2003 жылы ... ... ... және экономиканың шикізаттық
емес секторын өркендету әрі ... ... ... Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға
арналған стратегиясы», 2005 жылы ... ... ... ... қалыптасуы мен дамуының 2005-2015 жылдарға арналған
бағдарламасы», ел экономикасының ... ... ... 2006 жылы Қазақстан Республикасының «Инновациялық қызметті
мемлекеттік қолдау туралы» Заңы қабылданды. Осылардың ... 2003 ... ... ... ... ... мен оларды өндіріске
енгізуге, Қазақстан Республикасын ... зор ... ... ... ... дамытуға бағытталғын инфрақұрылым жүйесін құру
үрдісі басталып кетті.
Индустриялық-инновациялық дамуды қалыптастыру аясында ... ... ... ... алғашқы нәтижелері де көрініс бере
бастады. Мәселен, ... ... ... ... ... ... ж.ж), нәтижесінде даму институттары және
инновациялық инфракұрылым элементтері, яғни, ... ... ... ... ... қалыптасты.
Дегенмен, еліміздің қазіргі қалыптасқан инновациялық инфрақұрылым оның
субъектілерінің өзара байланысқан ... ... ... ... және
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізушілерге кешенді қызмет көрсететін ұйым
ретінде қалыптасуына ... ... ... ете ... ... Оның ... ... мыналарды көрсетуге болады: инновациялық ... ... ... ... ... әлеуеті бар
аймақтардың географиялық алшақтығы мен еліміздегі өңірлер мен ... ... ... жеке сипаттағы инновациялық белсенділіктің
тым төмендігі және өндірістік сипаты жоқ салалардағы табыстылықтың ... ... ... ... ... ... аздығы; отандық
инновациялық нарықтың қалыптаспауы және де ғылыми зерттеу және тәжірибелік
– конструкторлық жұмыстарға ... ... ... ... ... да ... инновациялық дамытудың тиімді тетіктерін
қалыптастыруды қажет етеді. Өйткені, тек дамыған инновациялық инфрақұрылымы
қалыптасқан мемлекет қана ... ... ... ... ... Бұған қоса, инновациялық әлеуеті дамыған елдер болашақтың бағдарын
елдегі табиғи ресурстарға қарап емес, адам капиталының, оның ... ... ... ... ... ... жұмыс жасай алатын
өнеркәсіптік, өндірістік инфрақұрылымның мүмкіндіктеріне, ғылыми-зерттеу,
ғылыми-ізденушілік орталықтарының шамасына ... ... ... ... экономиканың қуатты болуын қамтамасыз ету
еліміздің негізгі ұстанымдарының біріне ... Ашық ... ... бірі әрбір тұтынушының нақты қажеттілігін қанағаттандыру деп
білсек, онда осы ... сай ... ... ... ... ... қала ... Нарықтың үдемелі және ... ... ... ... ... пайдаланумен ғана жүзеге асатыны
белгілі. Сондықтан да, ұлттық экономиканың жедел және ... ... ... орта мен инновациялық басқару нәтижелі ... ... ... ... ... негіз бар. Бұл пікір Қазақстан
Республикасы Президентінің ... ... ... ... ... тапқан. Мәселен, 2010 жылдың 29 қаңтарындағы Жолдауында ... ... ... ... индустриаландыру және инфрақұрылымды
жетілдіру арқылы қол ... ... ... ... ... де ... қызмет ететін ұлттық ... ... ... Индустриалық-инновациялық даму – еліміздің жаңа ... ... бола ... деп атап ... ... ... 2010 ... Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық дамуының 2010-
2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, оған қоса ... ... атап ... ... ... ... инновацияны дамыту бойынша сараптаулар ... ... ... озық ... ... ... ... ұсыныстар мен тұжырымдарды ғылыми негіздеудің маңызы ... ... ... ... ... тақырыбының өзектілігін
айқындайды және оның ғылыми-тәжірибелік құндылығын арттырады.
Алдынғы уақыттарда экономикалық өсу ... ... ... ... ... ... ... болып келдi. Бiрақ әлемдегi
дамыған елдер тәжiрибесi және отандық тәжiрибе бойынша тұрақты экономикалық
өсуге қол ... ... ... ... ... көз ... осы себептен сонғы 3-4 жылда инновацияға деген көзқарас өзгердi.
Диссертациялық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Әлемдік тәжірибе ... ... ... ең ірі ... ... ... ... көп
үлесін экономикаға инновацияны енгізу құрап отыр. Оған Жапония, Корея, АҚШ,
Қытай, Вьетнам ... ... ... ... Міне ... ... ... Қазақстан Республикасының экономикасын жаңа технологиялар мен жаңа
идеяларды енгізу, инновациялық саясатты тиімді жүргізу ... ... ... Осыған сәйкес, диссертациялық жұмыстың ... ... ... ... ... ... қатысты
таңдадым.
Қазақстан Республикасының Президенті - Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 2011
жылғы «Қуатты ... ... ... атты ... ... жол - ... ... кең арнасы. Мұның
мәнісі неде? Бұл үшін біріншіден, ... ... ... ... ... ... күні ... технологиялық төңкеріс қарсаңында
тұрғандығын жеткізді.
Осыған байланысты ақыл-ой инвестициясының, ғылыми білім мен ... ... ол үшін ... мен ... ... Инновацияның инноваторлар болған жерде ғана пайда болады, оларды
тәрбиелеп шығару міндет. Екіншіден ... ... мен ... ... әрекеттестіктің берік тетіктерін құру қажет» деп айтып кетті[1].
Қазақстан Республикасы кәсіпорындардың инновациялық дамуы ... ... ... ... сәйкестендіре отырып, кәсіпорындардың
экономиканың шикізат экспортына тәуелділігін ... және ... ... ... ... өнім ... ... сервистік-
технологиялық экономикаға өтуге жағдай жасауы қажет. ... ... ... ... ... ... ... шешілмеген
мәселелер бар. Сондықтан, бұл тақырыптың өзекті екенін айқындай түседі.
Диссертациялық жұмыстың ... ... ... ... ... енгізу мүмкіндігін анықтау және оның жетілдіру
бағыттарын қарастыру.
Диссертациялық ... ... ... ... міндеттерін
белгілейді:
- инновация ұғымы мен инновациялық даму туралы ... ... ... ... инновациялық менеджмент ұғымын толық қарастыру, ... ... ... мен ... ... инновациялық менеджмент негізінде басқарудың әлемдік ... ... ... ... ... жан-жақты талдау және оларды
жетілдіру жолдарын анықтау.
Диссертацияның ғылыми зерттелу ... ... ... және ... дамудың мәні, инновациялық менеджмент негіздері
оның қоғам өміріндегі алатын орны мен рөлі туралы көптеген көзқарастар және
байламдар ... Бұл ... ... және ... ХХ ... орын
алған зерттеулерден бастап жүргізіліп келеді. Кез
келген ... ... ... ... ... ... ... өтіп, оладың мән-мағынасы тұрақты түрде кеңейе
түсуде.
Инновациялық даму мәселелерін ... ... ... Н.Д. ... Дж. Бернал, С. Кузнец, Г. Менш, Ф. Хайек,
Б. Твисс, Б. Санто, М. Портер және т.б. ... ... ... ... достастығы елдерінде инновациялық даму теориясына
үлес қосқан А. Н. Анчишкин, А.Н. Богатырев, П.А. Андреев, Г.Крутиков, ... А.В. ... К.В. ... Ю.В. ... ... ғалымдардың
еңбектері бар.
С.Б. Әбдіғаппаров, Н.А.Барлыбаева, С.В. Могильный, Я.Ә.Әубәкіров, А.Қ.
Қошанов, Д.Қ. ... Ф. М. ... ... Ф. Ғ. ... және тағы
басқа отандық зертеуші-ғалымдар да инновациялық даму ... ... үлес ... келеді. Аталған ғалымдардың тұжырымдамаларына осы
диссертациялық ... ... ... ... пікірімізше, Қазақстан Республикасындағы кәсіпорындардың
инновациялық дамуы, инновациялық менеджмент ... ... ... ... бірі ... қала ... және ... түбегейлі
зерттеу және сараптау жүргізуді тұрақты түрде талап етеді.
Зерттеу ... ... ... ҰК АҚ ... ... және ... ... инновациялық даму
мәселелеріне қатысты экономика ілімдері классиктерінің еңбектері, шетелдік
және отандық ғалымдардың ... ... ... ... ... ... ... оқулықтар,
басылымдар құрайды.
Өнеркәсіп кәсіпорындардың инновациялық мәселелері бойынша шетелдік
экономист-ғалымдардың еңбектері, осы ... ... мен оны ... ... ... Республикасының заңды және нормативтік
актілері, үкіметтің аталмыш сала мәселелері ... ... ... ... да ... ... ... Статистика
жөніндегі Агенттігінің, “KazSatNet” ҰК АҚ ... және ... да ... ... ... ... жаңалығын анықтайтын төмендегідей
нәтижелер ... ... мен ... даму ұғымдары теориялық тұрғыдан терең
зерттелді;
- ... ... ... ... жетілдіру жолдарын анықтап,
әлемдік тәжірибелері қарастырылды;
- кәсіпорынның инновациялық әлеуеті жан-жақты талданып, даму ... ... ... даму ... ... ... құрылымы мен мазмұны. Диссертациялық ... үш ... ... ... ... тізімінен
тұрады және жалпы көлемі 96 беттен, 8 кесте мен 12 ... ... ... ... ... және ... менеджмент ұғымының теориялық негіздері
1. Инновация туралы түсінік және оның қажеттілігі
Инновация ... ... ... ғылымдар бұл түсінікке
әртүрлі мағына береді. ... ... ... ... кең
мағынада талдайды. Барнет алдыңғы фирмалардан сапалы түрде ерекшеленетін,
жаңа ойлар, мінез – құлық әдістері ... ... ... ... ... және шығармашылықтың рухани аспектісіне (ғылыми және ақыл-ой
қызметі) ерекше көңіл аударады.
Жалпы “Инновация” терминi XV ғ. 1-шi ... ... бола ... Бұл
ағылшын сөзi “innovation” яғни “жандану” немесе “заттар өндiрудегi жаңа
технологиялар” деген мағынаны бiлдiредi.
Австрия ... Й. ... XX ғ. ... экономика ғылымына
инновация ұғымын енгiздi. Оның түсiнiгiнше инновация ... жаңа ... ... , жаңа ... және ... ... жаңа ұйымдарының пайда болуымен түсiндiредi. Шумпетер бойынша
инновация – тек жаңашылдық емес, ол жаңа өндiрiстiк функция болып ... ... ... ... басты төрт аспектiсiн
көрсетуге болады:
1. инновация – интелектуалды еңбек нәтижесi, яғни ... ... ... ... ...... күш, яғни нарықтың тепе-теңдiгiн бұзады;
3. жаңа өнiм және жаңа процесс қоғамға оң ... ... ...... өсу ... ... ... аспектi бiздiң елiмiз үшiн маңызды болып табылады.
XX ғ. 50 жылдары американ оқымыстысы Роберт Солоу ... ... ... ҒТП ... айтқан. Мұны Саймон Кузнецта қолдады. Оның
пiкiрiнше ұлттық өнiмнiң тұрақты өсуiн, қоғамның тұтынуын ... ... ... ... ... ... айтты.
Экономикалық эволюцияда көптеген ғалымдар тұжырымы бойынша олар техника
– экономикалық зерттеуiнде инновациялық процесс туралы келесi әдiстемелiк
негiздерiн ұсынды:
- ... ... мен ... ... ... ... ... бәсеке болып табылады;
- экономикалық дамуда бiлiм мен интелект басты рольде болуы керек;
- ... ... ... оның ... мен ... ... ... қарапайым және күрделі мағынасы бар. Өзінің
эволюциялық ... оның ... ... мен ... бар. ... ... ... жаршысы» ретінде беймәлім ғалым Джон
А.Гобсонды санауға болады. Нақ ... ... ... құн
факторына төртінші «талант және білім» ұғымын қосты және «озық өнеркәсіп
саласы» ұғымын ... ... ... ... ... ... қалаушы австриялық,
кейіннен американдық ғалым Й.Шумпетер өзінің «Экономикалық даму теориясы»
еңбегінде алғаш рет «жаңашыл» және ... ... ... Бұл
тұжырымдамада ол инновацияға негізделген кәсіпкердің жаңа табиғатын –
жаңаша ұйымдастыру, өндіргіш күштерді ... білу ... ... көрсетті
[4]. Бұл қабілет кәсіпкерлік табысты алумен қатар, өндірістің қолданыстағы
айналымын жеделдетуге және ... ... ... ... ... ... «іскерлік белсенділік айналымы» теориясында ғалым болжам
ұсынды. Оған сәйкес экономикалық ... ... ... ... ...... ... қызметі –
тәуекелді бизнес арқылы нарыққа инновацияларды жылжытудың айрықша және
сирек байқалатын қабілетін ... ... ... ... ... қайнар көзі ретінде қызмет етеді [6].
Кейіннен әртүрлі зерттеушілер бұл ... ... ... бере ... ... Ф.Валента және Л.Волдачек «инновация бұл -
өзгеріс» десе, Э.Уткин инновацияны нақты «объект» деп ... ... ... ... ал ... - «жаңа өнімді игеру» деп ұғым
берді [5].
Бұл туралы Қазақстандық мамандардың өз ... бар. ... 1996 ... ... бұл – ... ... ... шаруашылық
субъектілердің зерттеуін, әзірлеу мен енгізуін қамтитын мемлекеттік және
нарықтық реттеу арқылы қоғамның өмір ... ... ... жету ... деп атап өтті [7]. Ал 2006 жылы ... ... ұлттық инновациялық жүйесі: перспективасы және даму
механизмі» монографиясында нарықтық ... ... ... ... креативті қабілеттерінен туындайтындығы туралы
қорытындыға келді. Бұл жағдайда: ... өзі мәні ... ... не ... ... жүктемесі» дейтін ұғым болып
табылмай-ақ, олардың бірлескен ықпалынан туындаған құбылысты білдіреді [8].
«Инновация» ... ... ... ... қазақ тіліне
аударғанда жаңа ... ... ... ... Ал ... ... ... инновация – техника, технология, еңбекті ұйымдастыру
мен басқару аясында ғылым мен алдыңғы ... ... ... сондай-ақ осы жаңалықтардың әртүрлі тәжірибелік қызмет ... ... ... деп ... ... мен ... ... төңірегінде елеулі ғылыми
зерттеу жүргізген отандық ғалым ... бұл ... ... ... Ол, ең ... инновацияны – қандай да бір салада пайдалануына
байланыссыз ғылымның, ... мен ... ... ... ... көрініс тапқан интеллектуалдық қызметтің соңғы нәтижесі
деп түсінеді. Бұл ... жаңа ... ... ... ... үрдіс,
белгілі бір құбылыс, бұрын енгізілмеген тәсіл немесе басқа да сипатта болуы
мүмкін [10].
Екіншіден, инновация ерекше ... түрі ... ... Ол ... ... ... енгізілу арқылы өткізіледі. Бұл жерден шығатын ұғым,
инновацияға нарықтық ортаның негізгі ... ... яғни ... және тұтынушылық белгілері болады, тауар ... ... ... қалыптасады, бәсекеге түседі. Алайда бұл ... бір ... ... ... тек салыстырмалы түрде басқа тауарлардан,
қызметтерден, өнімдерден артықшылығы ... ... ... алып ... оның қолданылу аясы нақтылағанда ғана ие болады. Инновацияның
тауарлық сипаты патент, ... ... жаңа ... өнім ... да түрде болуы мүмкін.
Үшіншіден, инновация – бұл әлеуметтік құбылыс, яғни қандай да ... ... ... ... өзгертуге, бір кезеңнен
екіншісіне өту құлқын анықтайды. Басқаша айтқанда, инновация мәдениеттің
бөлшегі ... ... ... да ... ... құлшынысты тек
экономикалық тұрғыда ынталандырып қана қоймай, оны тәрбиелеп отыру керек.
Мұның ... ... ... ... ... ... болады (Жапония,
Оңтүстік Корея, Сингапур және т.б.), оларда ... ... ... ... ... қалыптасып, білім басты ресурсқа айналған. Аталған
мемлекеттердің басымдығы ... ... ... және ... қатарлы
технологияларға беріледі. Бұл құбылысқа ... ... ... мен
Латын Америкасының бірқатар елдерінде байқалады, олар ... ... мен ауыл ... иек ... ... ... ... жүргізуге ынталы [10].
Қазақстан Республикасының «Индустриялық-инновациялық ... ... ... 2012 жылғы 9-ы қаңтардың № 534-IV Заңында
инновацияның ... ... ... ... сәйкес «инновация -
экономикалық тиімділікті арттыру мақсатында, экологиялық қауіпсіздікті
ескере ... жаңа ... ... ... ... жұмыстар мен қызметтер, техникалық, ... ... ... ... ... ... өзге ... пайдасы бар нәтиже түрінде іс жүзіне асырылған жеке және ... ... ... ... деп ... ... кезекте инновацияны негізгі сипатын оның түрлері мен жіктелу
белгілері бойынша ашамыз.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... сондықтан да инновацияны жасаушылар жақсартылған инновациялар мен
кешенді инновацияларға көбірек мән береді. Ал радикалды инновациялар ... ... ... ... және ол ... ұзақ ... бойы жүреді,
сонымен қатар, бірнеше ғылыми орталықтар мен зертханаларды, тәжірибелік,
өндірістік орталықтардың, қаржы ... ... ғана ... ... ... мүмкін (сурет 1).
Сурет 1 - Жаңалық деңгейіне байланысты инновациялар категорияларға
бөлінуі
Ескерту – ... ... ... ... автормен
құрастырылған[7]
Инновациялар пайдалану аясына байланысты келесідей жіктеледі:
- ғылыми ... – жаңа ... ... ... ... қайдай
да бір салада ғылымның жетістіктерін пайдалануға ықпал етеді;
- ұйымдастырушылық-басқарушылық инновациялар – ... ... ... ... ... ... өндірісті ұйымдастыру
формаларын, шешімді қабылдау жүйесін жаңартуды көздейді;
- әлеуметтік инновациялар – әртүрлі әлеуметтік топтарда қарым-қатынасты
өзгертумен, ... ... мен ... ... жаңа әдістері мен
тәсілдерін қолданумен және осы бағыттағы ... да ... ... ... ...... жетістіктерді өндіріс
пен тұтынуда пайдаланып, қолданыстағы техника мен ... ... мен ... ... және жаңартуға
бағытталады. Технологиялық инновациялар, өз ... ... ... ... ... ... өнімдерді дайындауға
қатысты) мен инновациялық үрдіске (өндірісте шығарылатын ... ... ... жаңа ... ... ... ... – қоршаған ортаның ластануын азайтатын, зиянды қалдықтарды
тазалайтын, шикізатты қалдықсыз ... ... ... ... ... ... – мемлекеттің әлеуметтік, халықаралық, сыртқы ішкі бағыттағы іс-
әрекеттерін жетілдірумен және оның халық үшін ... ... ... – жаңа ... институттар, демократиялық
құқық, заңдық актілер, мемлекеттік ... ... ... сот
жүйесі түрінде көрініс табады;
- рухани саладағы инновациялар – білімде, мәдениетте, ғылымда жаңа
жүйелер мен ... ... мен ... ... ... ... байланысты инновацияларды төмендегідей жіктейді:
- жаһандық – бірнеше мемлекеттерде немесе әлем деңгейінде өзгерістердің
пайда болуына алып келетін инновациялар;
- ұлттық – бір ... ... ... ... ... жаңа ... үрдіс, құбылыс және т.б. инновациялар;
- аймақтық – белгілі бір аймақтың ... ... ... ... нақты – қандай да бір кәсіпорын, мекеме, ұйым деңгейінде қолданылатын
инновациялар [12].
Біздің ойымызша, ... ... бір ... байланыстырып,
оның ауқымын шектеп қоюға болмайды. Өйткені, инновацияның тиімділігі кез
келген ... ... ... үшін ... оны пайдаланушылар тобы
бірден кеңейеді. Әлемдік ортаның қазіргі байланысы, ақпараттық кеңістіктің
кеңеюі, мүдделі ... ... ... ... ... ... жандануына себеп болады.
Экономикалық бәсеке, қайшылықтар, қоғамдық сананың өсуі, табиғи
ресурстардың шектелуі ... ... ... ... Осы
тұрғыда, инновациялардың пайда болу ортасына ғылыми тұжырым жасап көрейік
(cурет 2).
Ең алдымен, ол ... ... Өнім ... қызмет
көрсетушілердің, жұмыс орындаушылардың табатын пайдаларын ... ... ... ... да ... ... ... қызмет етуін жүктейді.
Екіншіден, қоғамдағы қарама-қайшылықтар. Мәселен, белгілі бір топтың,
ұйымның қалыптасқан дәстүр мен ... ... мен ... ... ... оны ... ... Бұл топ өзінше
жаңа құндылықтар мен тәртіптерді қалыптастырып, оған ... ... ... ... ... ... Бұл тауарлық, өнеркәсіптік
инновациялардың қалыптасуына ықпал ететін негізгі себеп. Бұл жерде ... яғни ... ... ... ... ... басқа мүдделі
топтарға осы бағытта жұмыс істеулерін шектеуі, олардың жаңа ... ... ... ... дәстүрлі немесе табиғи өнімдерді алмастырғыш
тауарларды дайындауларына түрткі болады. ... ... ... ... деген атаумен белгілі бұл тауарлар ... ... ... ... еніп ... ... жаңа энергия
көздерінің пайда болуын, өндірістік ресурстардың жаңа түрлерінің шығуын да
жатқызуға болады.
Төртіншіден, ... орта ... ... ... Көп жағдайда бұл
орта инновацияларды ... ... ... жүктейді. Яғни,
олардың қалыптасқан көзқарастары, жаңалықтарды қабылдау деңгейі, білімі ... осы ... сай ... мен ... ... ... Сонымен қатар, еңбек ету мәнері, біліктілік деңгейлері де
инновацияларды бірден қабылдауды ... ... ... ... ... ойыны. Бұл жерде алпауыттар қатарына
нарықтағы ірі өнім, қызмет ... ... мен ... ... ... ... ... өздерінің талаптары мен
ережелерін ... ... олар ... өнім мен ... ... жарнама, шаралар, ойындар өткізу арқылы, қажет болса мемлекеттің
ресурстарын қолдану арқылы Олар, керісінше, нарыққа өздерінің ... ... ... Яғни, олар дайындалған өнім мен қызметтерін кең
көлемді жарнама, шаралар, ойындар өткізу арқылы, ... ... ... қолдану арқылы (бұқаралық ақпарат құралдары, әкімшілік
міндеттеу, үгіттеу) ... ... ... ... сай сұраныс ... ... ... ... бейімделеді [13].
Бүгінгі жаһандық ортада инновацияларды қалыптастырып ... ... дәл ... ... ... ... ... бір функцияларды орындауын
міндеттейді. Сондықтан да, экономикалық категория ... ... ... ... ... Олар ... адамзат ақыл-ойынан туындаған ғылыми нәтижелерді қолданысқа енгізу;
- қызметтің, еңбектің ғылыми сыйымдылығын арттыру;
- тұтынуға өзгерістерге ... ... ... қоғамның жалпы қажеттіліктері мен қоғамдағы әрбір адамның жеке
қажеттіліктерін қанағаттандыру сапасын ... ... ... ... ... жаңа ... күштерді
тарту;
- бәсекелі нарыққа төтеп беретін жаңа және ... ... ... ... ... ... ... енгізуден бұрын оның ... ... ... ... келесіне тиімділіктерін
бөліп көрсетеді.
- Экономикалық тиімділік – инновацияларды ... және ... ... ... пен қоғамдық өнімнің өсуін сипаттайды.
- Қаржылық тиімділік – шаруашылық қызметтің экономикалық нәтижелерін
сандық ... ... Бұл ... ... ... есепті кезеңнің мәліметтерін салыстыру нәтижесінде
болған оң өзгерістермен анықталады.
- Ғылыми – техникалық ...... ... ... ... ... ... жинақтылығымен, эстетикалық
әсемдігімен бейнеленеді. Дәл осы тиімділік ғылыми, ғылыми-техникалық
және ... ... ... ... ... Ресурстық тиімділік – өндірістік үрдіс ... ... ... ... ... анықталады. Оның көрсеткіштері
болып жұмыс орындарының қысқаруы, жаңа материалдар мен ... және ... ... саналады.
- Әлеуметтік тиімділік – инновациялардың қоғамдық қатынастарға ... ... жаңа ... мен ... ... ықпал
ететін адам капиталының жемісті жұмыс істеуіне, ары қарай жетілуіне
ыңғайлы жағдайлар жасаумен ... ... ... ...... қоршаған ортаның ластануын
төмендетуге, пайддалануын жақсартуға, зиянды қалдықтардың ... және ... да ... ... ... оң ... [14].
Мамандардың пікірінше, инновациялық қызметті ... ... ... ғылыми-техникалық жетістіктердің немесе басқа да ақыл-ой
жемісінің жаңа немесе жетілдірілген өнім ... жаңа ... ... үрдіс түрінде, жаңа немесе жетілдірілген қандай да бір іс-
әрекет, туынды түріндегі көрінісі ... ... ... ... қорытынды,
инновацияны тек өндіріске немесе қызметке, тауарға ... ... ... ... оның ... ... ол ... өміріндегі барлық
қоғамдық, рухани, мәдени, шаруашылық салаларда оң нәтиже ... ... ... ... әдетте мына қызмет түрлерін жатқызады:
- қоғамды басқару саласына жаңа идеялар мен ғылыми білімдерді енгізу;
- экономикалық айналымда жүзеге ... жаңа ... ... ... ... жаңа ... жетілдірілген технологиялық
үрдісті дайындауға бағытталған ғылыми-ізденушілік, жобалық,
тәжірибелік-конструкторлық және ... ... ... ... ... инновациялық өнімдерді (қызметтерді, жұмыстарды), өткізу нарықтарын
ұйымдастыру;
- технологиялық жарақтану мен өндірісті дайындауды жүзеге асыру;
- жаңа ... ... ... сертификаттау мен
стандарттау мақсатында сынақтар өткізу;
- жаңа немесе жетілдірілген өнімді ... ... ... ... жоба ... ... ... жеткенге дейінгі оның
бастапқы кезеңінде жаңа немесе жетілдірілген ... ... ... ... құру және дамыту;
- инновациялық қызмет нәтижелерін дәріптеу және инновацияларды ... ... және іске ... ... ... ... объектілеріне
құқықтарды беру, иемдену және қорғау;
- инновацияларды дайындауға бағытталған басқа қызмет түрлері
Сурет 2 - Инновацилардың ... болу ...... ... ... ... автормен
құрастырылған[7]
Инновациялық қызметтің нәтижелі жүруі инновациялық үрдістің ... ... ... ... Ал ... ... нақты бір идеяның
соңғы нәтижеге жетуіне дейінгі іс-әрекеттен тұрады. Ол ... ... ... жұмыс түрінде көрініс табады.
Осыны ескере отырып, инновациялық үрдіс мынандай кезеңдерді ... ... ... ... пайда болуы;
- идеяны өндіріске енгізу үшін оның тиімділігін негіздеу;
- инновациялық жоба жасау;
- технологиялық игеру;
- алынған өнімді жарнамалап, ... ... оның ... ... ... ұзақтылығын қамтамасыз ететін шаралар
жүргізу;
- құлдырау кезеңіндегі инновациялық өнімді жаңарту жұмыстарды.
Аталған кезеңдердің өзі ... ... ... олар ... ... ... ұйымдастырылады. Мысалы, идеяның пайда
болуы оның ... ... ... ... нәтижеге қол
жеткізетіндігіне көз жеткізумен байланысты шаралар тобынан тұрады.
- Идеяны өндіріске енгізу үшін оның ... ... ... ... ... ... ... Бұл идеяның өндіруші үшін
тиімділігі негізделгенде ғана ол ... ... ... ... ... жоба жасау қажетті қаражат көлемі мен ... ... ... және ... ... ... кешенінен
тұрады.
- Техникалық игеру идеяны инновацияға айналдыру жұмыстарынан тұрады.
Мұнда білікті ... ... ... жарақталған
өндірістік кешен, қомақты қаражат, көптеген тәжірибелер қажет етіледі.
- Алынған өнімді ... ... ... өткізу каналдарын, жарнамалау
көздерінен анықтауды, тұтынушыларға таныстыру және ... ... ... ... табу шараларын ұйымдастыруды қамтиды.
- Инновацияның нарықтағы өмірлік кезеңінің ұзақтылығын қамтамасыз ететін
шараларды орындау жүйелі ... ... ... тез жауап
беруді, тұтынушыларға сатудан кейінгі қызмет көрсетуді (техникалық
инновацияларға), өткізуді ... ... ... ... ... ... ... бағытталған позиция
ұстануды қамтиды.
- Құлдырау сипатындағы инновациялық өнімді ... ... ... ... кезеңі болып саналады. Бұл кезеңде
инновациялық өнімді ... оның ... ... ... ... жақсарту сынды шаралар орындалады. Ол үшін
тұтынушылардың талғамдарын анықтап, бәселкелестердің ... ... ... ... ... ... ... алынған инновация соңғы нәтиже
ретінде өнімдік не технологиялық болуы мүмкін. Оның ... ... ... ... нақты нарық немесе өндіруші үшін белгілі болады. Егер
де, нарыққа жаңа тауар қажет болғанда, онда ... ... ... ал осы нарық толығып, бәсекелестерден ерекшелену
қажеттілігі туындағанда (ресурстарды ... ... онда ... орны ... ... 3).
Соңғы кездері ғалымдар арасында туындаған пікірдер тиімді инновациялық
үрдіс ... ... ... тиіс ... ... ... және мақсатты ізденулер мен дайындамаларды ... ... даму ... өз септігін тигізуі тиіс. Басқаша айтқанда,
нарықтағы жаңа бағыт жаңа инвестициялардың келуіне, жаңа ... ... ... ... ... негіз болады [14].
Жаңа техника мен технологияларды игеру кезеңінен кейін өнеркәсіптік
өндіріс (ӨӨ) үрдісі басталады. Өндірісте ... ... ... ... ... ... соңына келеді. ӨӨ кезеңі 2-ге ... ... жеке ... және оны ... үшін іске ... ... дамудың жаңа ұстанымын ғылым, инновациялық қызмет, қазіргі
ақпараттық технологиялар негізге енген инновация ретінде қарастыру керек.
О,сы себептен білім, ... ... ... ... ретінде, өз
кезегінде ғылыми-техникалық дамуды және инновацияны игеруді жеделдетеді.
Инновациялық үрдіс ... ... ... ие ... ... ... тарапын қамтиды, ұйымдастыру және басқару құрылымдарына енеді.
Cурет 3. Қазіргі кездегі инновациялық үрдістің түрлері
Ескерту – әдебиет ... ... ... ... ... ... инновация мен ғылыми жаңалықты игеру
жылдамдығы мен ... және ... ... ... ... мен ... жаңа технологияны, жаңа білімді ізденуде,
іргелі зертттеулер жүргізуге қатысуға ... ... ... ... мақсатында тікелей өндіріске инновацияны игеруді ұйымдастыруда.
2. Инновациялық менеджменттің ұғымы және эволюциялық ... ... ... ... ... мен
тұжырымдамалардың эволюциялық даму сипаты жалпы менеджмент ғылымына ... ... ... ... ... кластерлер түрінде пайда
болады деген ғылыми болжамды алғаш болып Й. Шумпетер мен Г. Менш айтты және
негізгі инновациялар ... ... ... яғни ... ... айтарлықтай әсерін тигізді.
Белгілі экономикалық аймақта және белгілі уақыт аралығына негізделген
базалық инновация жиынтығы – кластер деп атьалады. Я. Ван Дейн әр ... ... ... ... ... толқын» түрінде көрсетілген түрлі
әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық фазалармен байланысты деген
ғылыми болжам ... ... ... ... ұзақ ... ... ... көңіл аударады. Осы мақсатпен Я. Ван Дейн негізгі азық-
түлік, толықтырушы өнімдер, негізгі технологиялық және ... деп бөлу ... ... ... ... тапты. Қызметінің
бағыты бойынша инновация кеңейтугеб оңтайландыруға немесе орнына ... ол ... ... теорияларда «ұзын толқын» деп
пайдаланылады.
Х. Фримен жаңа технологиялық жүйе ... ... ... ... кешен) және технологиялық революция категориясын
енгізді (оның мазмұны техникалық-экономикалық ... ... ... экономикалық конъюнктураның «ұзын толқын» әрекетімен
байланысты).
Инновациялық «ұзын толқын» ... шегі ... ... ... ... («толқын» ойлап табу, «толқын» инновация). Бірақ кезекті
«толқындар» арасындағы ... ... табу ... ... ... ... тұрақтылығымен ерекшеленеді және ол 55 жылды құрайды (инновация мен
ойлап табу ... ... Бұны Г. Менш атап ... және пайда болу
фазасының құлдырау фазасына дейінгі аралықтағы көптеген экономикалық
көрсеткіштердің динамикасын ... ... ... кондратьевтік
ұзақ циклмен байланыстырған.
Қазіргі ғылымының, техниканың, технологияның және әлеуметтік-
экономикалық объектілердің даму ... ... ұзақ ... ... ... уақыт бойынша қысқарады деп ... ... ... ұзақ ... алып ... жаңа технология
секторындағы инвестиция мейлінше пайдалы болып табылады – бұл инвестицияның
объектілері ең жоғарғы кумулятивті ... ... ... ... ... ... салым салудың тәуекелділігі де жоғары болады.
Оған қоса ... ... ... ... ... ... үздік сапаны тану мүмкіндігі төмендепб жалпы сенімсіздік пен
белгісіздік өседі. ... ... ... және ... ... тиімді болып табылады.
Бірақ, соңғы айтқандарға ақша салу капиталдың ұлғаюына, жұмыссыздықтың
көбеюіне алып келуі мүмкін және ұзақ ... ... ... ... ... ... төмен болып келеді. Осы конъюнктураға бағытталу
көптеген ... тән және ... ... ... ... ... ... өсу қарқынының төмендеуіне алып келеді.
Экономикалық өсу динамикасына инновация ... әсер ... ... экономиканың кеңеюіне жаңа мүмкіндіктер ашады; екінші жағынан,
дәстүрлі бағыттарда мұндай кеңеюдің жалғасуы ... емес ... ... ... ... ... ... динамикаға
белгісіздік пен сенімсіздік ұялатады. Й. Шумпетердің пікірінше, ... ... ... ... ... ... бірқалыпты күйден
басқа жағдайға ауысуына әкеледі.
Г. Менш нарықтық экономика қызметінің ерекшелігімен ... ... ... ... ... ... ... экономикалық конъюнктураның басқара отырып техникалық
дамудың ұзақ мерзімді баламаларын жіберіп алады. Олар түбегейлі инновацияны
дәстүрлі ... ... ... тез ... ... ... ... ал ол кезде экономиканың терең ... ... ... ... ... ... Дағдарыс фазасында базистік инновацияның
енгізу табысты инвестициялаудың ... ... ... табылады және
соңында инновация дағдарыстан шығады. Ол дағдарысты инновацияның пайда болу
шартында жаңа ұзақ толқынның технологиялық негізін ... ... ... ... керісінше, дағдарыс инновацияның енгізілуін баяулатып,
қысымға алады деп есептеген. ... ... ... ... ... ... ... Дағдарыс кезінде әлеуметтік ауыртпалықтар
жоғарылайды, оны шешу әр ... ... ... етеді, ал ол ұйымдық
инновацияға жақсы мүмкіндіктер ... ... ... ... ... ... ... технологиялық құрылымның
өзгеруіне жағдай жасайды.
А. ... ... ... ... ... ... және
дағдарыс кезінде табысты барынша көбейту ... ... ... төмендету стратегиясымен алмастырылады деп
есептейді. Бірақ тәуекелділік – ... ... ... ... ... ... жағынан тез дамуы байқалады,
дағдарыс кезінде мұндай ... бола ... ... ... ... ... ... аз болады. Ол ... ... ... ... және ... ... көп көңіл
бөлінеді.
Инновациялық қызметтің механизмі түп ... ... ... ... ... және ... ретті инновацияны жүзеге асырудың өзіндік
ерекшелікері бар. Бірінші ретті инновацияның нақты механизміне ... ... бар. ... ... ... инновациялық
базистің негізгі бөлігі нақты жалпы экономикалық ... ... ... отыр.
Бірінші көзқарас Г.Менш және А. ... ... ... ... ... ... төмендеуіне
инновацияға ынталандыруды туғызады. Және ... ... ... ... ... ... күрделі өзгертудің қажет болмайтынын
айтады. Г. Менш меншікті капитал иегердің ... ... ... ... жаңа өнім мен ... ... салуға, икемді
және ескі технологиялық өнімге немесе қарыз міндеметтемелерге қарағанда
инновация енгізу тәуекелі аз деп ... А. ... ... ... ... ... кезде фирмаға қолданыстағы өнім мен
технология табыс алып келеді, инновацияға бейімделу аса ... ... ... барынша көбейту стратегиясынан тәуекелді төмендету
стратегиясына ауысады, ... ... ... әрқашан тәуекелмен
байланысты болады. ... ... ... өндірістік сала әлсірей
бастағанда, инновациялық тәуекелділік басты кедергі болып ... ... ... баламалар тәуекелділігі ... Бұл ... ... ... ... ... ... көбіне ауыр дағдарыс кезінде қолданылатынын байқаймыз.
Екінші көзқарасты Х. Фримен, Дж. Кларк, Л. Сутэ ... ... ... ... ... нарықтың кеңею және табыстың өсуі
кезінде фирма жоғары инновациялық ... ... Егер ... ... ... енгізуге байланысты тәуекелділік жоғарылап,
инновация енгізуге мұршасы болмайды. ... ... ... ... ... ... ұзақ ... конъюнктуралық құлдырау кезінде
жүзеге асырылады.
Біздің ... ... ... ... ішкі ... ... ... байланысты. Екінші көзқарасты жақтаушылар,
бұл кезеңнің аздығын ... ал ... ... ... бұл кезеңді көп деп есептейді, соған ... ... сату мен ... ... өсу ... ... отырып, бұл
өсу нақты басталмай жатып-ақ инновацияны жүзеге ... ... ... ... тәуекелділікті барынша төмендету стратегиясына ауысу
кезінде ішкі фирмалық ... ... ... ... ... ... ... ала тәуекелділік пен шығынды тек қысқа мерзімді деп
қарастырмаса онда ... ... ... ... ... ... ... циклі
теориясымен байланысты. Теорияға ... әр ... ... ... ... даумына әкеледі. Ол өзінің өмірлік циклі бойынша
бастапқы жетілген қалыптан ... ... ... Бұл процесс
екіөлшемді болады: тік өлшемді (маңыздылығы өте ... ... ... ... дейін) және көлденең өлшемді (инновацияның
аз таралуынан оның нарыққа толық енуіне дейін).
Я. Ван Дейннің зерттеулерінде ... ... ... ... ... жаңа ... ... төрт фазалық өлшеммен көрсеткен. 1-фазада
(нарыққа ену), әлеуетті инновациялық өнімнің көп ... ... ... ... сұраныстың төлем қабілеттілігі туралы ақпараттың аздығы
қиындық тудырады.
2-фазада өнімнің өсу негізінде сұраныс сипаты ... ... ... ... Бір уақытта сату көлемінің жоғарылауы және
технологияның стандартталуы технологиялық инновацияны ынталандырып, өндіріс
шығындарын азайтады. ... ... ... ... азаяды, өнімнің
саралануы нәтижесінде ... ... ... ... ... сату ... ... нарық инновациялармен толтырылады.
Осылайша, саланың өмірлік циклі ... ... ... ... ... ... ... инновациялық өмірлік
циклді құрастырғандар С. Девис, Э. Менсфил, А. Ромео. Инновацияны қолдану
арқылы ... өсу ... оны ... ... тік пропорционалды.
Инновациялық диффузия жылдамдығы оның табыстылығының өсуімен артады және
керісінше, капитал сыйымдылығының ... ... ... саласында
инновациялық диффузия тезірек жүреді. Диффузия ... ... ... де ... ... ... қызметтің біртекті емес ... ... ... ... және ... конъюнктураның ұзақ мерзімді
тенденциялық өзгерісі қарастырылып отырған ... ... ... болып табылады [8].
«Кеңістіктік» аспектінің зерттеуде біртекті емес инновация екі ...... және ... ... ... ... сектор
ерекшеленеді, ол сектор екі критерийге негізделген ... ... ... ... ... ... өсуін; екіншіден, өсу
қарқынының жоғары басымдылығын ... ... ... – бұл ортақ
белгілері бар сала: ... ... ... ... ... ... жеке ... ірілеу өлшемдері, өндірістік
масштабтағы ... ... ... ... ... сектор көп жағдайда инвестициялық ... ... ... Өндірістік сала секторында өмірлік цикл қысқа
болады және оған ... ... ... қысым жасайды.
Ұзақ уақытты экономикалық дағдарыстың алдын алу шаралары ... ... ... ... ... ... ең тиімді
әдісі – базистік инновацияны жаппай іске асыру. Оның ... әр ... ... аяқталуын пассивті күту (Г.Менш), инновацияны жасанды
түрде ынталадыру (Х. ... ... ... ... ... ... іске асырып қана қоймай, ... ... әрі ... ... жол бермеу және де инновацияны салалық
жүзеге ... ... ... ... ... (А. ... ... инновациялық теорияның нарықтық экономикаға жататынын айта
кеткен жөн. ... ... ... механизмінің міндетті талабы –
нарықтық ортаның болуы. Тек сондай ... ғана ... ... ... дамуы мүмкін.
Қарастырып отырған салада зерттеу жүргізудің қиындығын атап өту керек.
Нарықтық қатынас ... ... ... ... ... ... Сол себепті бүгінде нарықтық экономикасы ... ... ... ... өзіндік ғылыми-тәжірибелік ұсыныстарды
жасап шығару инновациялық қызметпен айналысатын жеке ұйымдар мен жалпы
елдің экономикасы үшін аса ... ...... ... стабилизаторы,
қайшылықтарды бәсеңдету. Инновациялық менеджмент үшін дағдарыс – оқу ... ... ... ... ...... жаңалық енгізулердің
түрлі ұйымдық – экономикалық аспектілерімен айналысатын маман. Батыс
фирмаларында бұл – дәстүрлі ... ал ... ... ... бар маман болып саналады.
Осылайша, ғылыми – техникалық және экономика – ... ... ... ... ... міндет. Инновациялық менеджмент негіздерін білетін мамандарды
дайындауды ұйымдастыру. Жоғарғы оқу орындарында түрлі ... ... ... ... ... келесі құрылымы қолданылады. Бірінші
құраушысы – болашақ маманның қажетті фундаментальды білімдерді алатындай
теориялық жағынан дайындау. ... ...... кәсіпқой есептерді
шығару үшін қажетті дағдылар мен ... ... ... Үшінші –
менеджмент – мамандар ұжымы жұмысын құру мен басқару ... ... ... ... ... ... ... шығаруға көмектесетін дайындық.
Екінші міндет. Жаналық енгізулерді жүзеге асыру – мамандығы болып
есептелетін инновациялық менеджерлерді дайындау. Бұл ... ішкі ... үшін ... ... жағдайына жүгінейік. Онда (Қазақмтанда да,
шетелде де) үлкен ғылыми потенциал жинақталған. ... көп ... ... ... ... жүзеге асырылмайды. Болашағы мол ... ... бар, ... олар ... ... Бұған
себеп өте көп. Көп жағдайда лазерлік ... ... ... ... ... қолдануға тырысады [15].
Үшінші міндет. Ірі көлемді инновациялық үрдістерді мемлекеттік ... ...... басқару жүйесінде жаңалықтардың көп бөлігі
мемлекеттік реттеу негізінде енгізілді. ... ... бұл жүйе ... ... – бұл жаңа техника мен технологияны, ұйымдастыру мен
басқарудың жаңартылған әдістерін игеру. Ал “инновация” – бұл ... ... жаңа ... ... ... түзу, құрастыру және
таратуға бағытталған әрекет”.
Э.А. Уткин “Фирманы басқару” жұмысында инновацияны (жаңалық енгізуді)
жүргізілген ғылыми зерттеу ... ... ... ... алдыңғы
үлгіден сапалық айырмашылығы бар, өндіріске енгізілген объект ... 4 - ... ... ... – әдебиет көздерінен жинақтау негізінде автормен құрастырылған
Сонымен, инновациалық процесстің әртүрлі кезеңдерімен байланысты ... ... ала ... өзінің басқарушылық әрекетін құрастырады [20].
Инновациялық менеджментке, менеджменттің басқа ... ... ... ... қою және ... ... төрт кезең.
Айтылған 4-ші суретте көрнекіленген. ... ... ... ... ... ... болады:
1. Жоспарлау: стратегияны жүзеге асыру жоспарын түзу;
2. Шарттарды анықтау және ұйымдастыру: инновациялық кезеңнің әртүрлі
фазаларын ... ... үшін ... ... ... ... алдына міндеттерді қою, жұмысты ұйымдастыру;
3. Орындау: зерттеулер мен ... ... ... асыру;
4. Басқару: бақылау және талдау, әрекеттерді түзету, тәжрибе жинақтау;
инновациалық жобалардың тиімділігін бағалау; ... ... ... ... ... суреттен, басқарушылық тұрғыдан инновациялық менеджмент -
бұл жаңалық енгізуді, инновациялық әрекетті, осы ... ... ... мен олардың персоналын басқарудың принциптері,
әдістері мен ... ... ... ... ... ... дамытудың ынталандырушы механизмі бірінші ... ... ... ... Өндірушілер мен тұтынушылар ескірген
техника мен ... ... ... ... зардап (шығын)
шегеді, оның нәтижесінде инновация ... ... ... азайтуға
мәжбүр. Тиімді инновацияларды алғашқы болып ... ... ... ... азайтуға және оған ... ... ... ... ... ... нәтижесінде ұқсас тауарларды
(өнімдерді, қызметтерді) ұсынатын фирмалармен күресте өзінің нарықтағы
жағдайын нығайтуға ... ... ... әр түрлі көзқараспен қарайтын ғалымдардың
концепциясына байланысты, оларды келесі ... ... ... ... ретінде – Твисс Б., Койре А., Пинингс И., ... В., ... ... Г. М,., ... ... жүйе ...... Й., Лапин Н. және басқалар;
- өзгеріс ретінде – Валента Ф., Яковец Ю., Водачек Л., және басқалар;
- нәтиже ...... С., ... Ф., ... А. және ... ... бұл ... өте аз зерттелген, мұнда әлі экономиканы
шикізаттық бағыттан жоғары технологиялық бағытқа ауыстыру күрделі күйінде
қалуда, жаңалық енгізуді басқарудың ... ... ... ... ... критерийлері мен принциптері анықталмаған.
3. Инновациялық басқарудың негізгі ... мен ... үшін ...... ... ... технопарктер негізінде дамытудың жаңа аясына серпін
беру. Инновациялық әзірлеу, жаңалық – экономиканың әр түрлі ... ... ... ... ең ... ол ... өту ... (жаңартпалар) қалыптасқан дәстүрлерді тек өзгертіп қана
қоймай, сонымен ... ... ... ... ... қарағанда
әлдеқайда мол табыс әкеледі» (С. Фокин). Сарапшының деректеріне ...... ... ... 17 жаналық енгізу нәтижесі дүние жүзіндегі пайда
мөлшерінің орта есеппен 56℅ құрады. Сонымен қатар соңғы 30 жылда америкалық
бизнеске ... ... ... ... ... ... әрбір 10 мың адамға 135 ғалым мен инженер келсе, ал Америкада
небәрі ... ... ... ... ... саны жыл ... ... өсіп отырады. Онда тек ең жоғарғы ... ... 4 млрд ... ... салынады. Бұл елде зерттеулер мен әзірлеуді
қолдау мәселелері бойынша мемлекеттің жетекші ... ... ... ... Олар тікелей зерттеулер жүргізеді, болмаса ... ... жылы ... ... ... ... ... жарияланған
дүние жүзі экономикаларының бәсекелестік рейтингі бойынша бұрын соңды
еленбей жүрген Финляндия ... озып ... ... ... ие ... ... тек инновация арқылы ғана қол жеткізуге болады.
Сонымен Қазақстан дүние жүзіндегі бәсекеге қабілетті елдердің қатарына
ену үшін инновациялық өрбуді ... ... оның ... ... ... ... жалпы жүйесіндегі инновациялық қызметке
шешуші рөл беріледі. Себебі, өндірістік еңбек пен ... ... ... өнімдердің көлемі, оның негізгі нәтижелері өндіріс
тиімділігінің өсуі болып ... ... ... ... сипаттайды.
Осы мүддені іске асыруға инновациялық ... ... ... ... ... және инновациялық құштарлықты
ынталандыру тетіктерінің жоқтығы кедергі жасайды.
Ұлттық инновациялық жүйе дегеніміз – ... ... ... жиынтығын, сонымен қатар олардың ... ... ... ... тарату және пайдалану процесін қамтамасыз ету. Сапалы ... ...... ұлттық инновациялық жүйені қалыптастырудың
негізгі тетігі. Алайда, бүгінгі жағдайда ... ... ... ... оның ... элементтері – ғылыми-техникалық ая,
кәсіпорындар мен инновациялық инфрақұрылымдар бір – ... ... ... ... жағдайында өнеркәсіп секторының стратегиясы
инновациялық ... ... ... нәтижелері мен әзірлемелеріне
бағдарлануы қажет.
Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, инновациялық дамудың ... ... ішкі және ... ... ... ... Инновацияларды арттыру стратегиясы дамыған елдерге тән (АҚШ,
Германия, Ұлыбритания, Жапония). Олар жаңа ... ... ... ... ... нәтижелерге сүйенеді.
Ғылыми – техникалық және инновациялық ... ... ... негізгі бағыттары төмендегідей болуы тиіс:
- Ғылыми – техникалық және инновациялық аяға венчурлік капиталды ... ... ... ... ... ... жасау
(ұйымдастыру);
- Инновациялық қызметті атқаратын субъектілерді мемлекет тарапынан
қолдау үшін нысандар мен әдістерді әзірлеу;
- Инновациялық ая үшін ... ... мен ... ... ... негізгі салаларында жаңа ... ... ... ... ... ынталандыру;
- Әлемдік тәжірибеге сәйкес отандық кәсіпорындарды сапалық ... ... ... ... жаңа ... нысандарда құруға бағыттау.
«Инновациялық қор» АҚ негізгі мақсаттары төмендегідей болу
керек:
- Инновациялық инфрақұрылымның элементтерін құруға ... ... ... ...... орталықтары және т.б.);
- Отандық және әлемдік деңгейдегі күрделі ... ... ... ... ... ... ... және ғылымды қажетсінетін өнімдерді, жаңа
технологияларды әзірлеу мақсатымен құрылғалы жатқан және ... ... ... ... капиталына қатысу;
- Жаңа технологияларды, тауарларды, қызмет көрсететін жұмыстарды әзірлеу
барысында кейбір ғылыми зерттеулер мен ...... ... ... ... құру және оның ... ... жасауы
экономика құрылымының тұрақты өсуіне және Қазақстанның әлеуметтік дамуының
жаңа деңгейге ... ... ... экономиканы құру дегеніміз ары қарай дамудың негізгі
бағыттарының бірі және ... ... ... ... ... ... азаматты қызықтырады. Классикалық экономикадан оның
түбегейлі айырмашылығы бар. Оның негізінде тек табиғи ... ғана ... бір ... ... ... ... жоғары экономикалық бастама –
адамның білімі, шексіз әлеуеті жатыр. Иноовациялық жүйе құру үшін ...... ... ... ... ал ол адам ... ... деңгейіне тікелей байланысты.
Көп деңгейлі инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру мен ... ... ... ... ... Осыған байланысты
елімізде үш аймақтық технопарк бой көтеріп келеді. Олар Қарағандыда, ... ... ... ...... мемлекеттің әлеуеттік –
экономикалық дамуында кездесетін ең кездейсоқ ... ... ... ... ... ... ... қызмет экономиканы жаңғыртудың
басты шарты болып табылады. Мысалы, Германияда жалпы ішкі ... ... ... ... мен ... ... ... болады.
Болашақта бірінші қатарда экономика салаларын емес, ... ... ... ... ... даму ... балама жоқ. Жаңа
өнімдерді, технологиялық процестерді құру, ... және ... ... көлемін өсірудің, жұмысбастылықты, инвестициялықды, сыртқы сауда
айналымын, өнімнің ... ... ... ... және оның ... ... шешуші факторлары болып отыр.
Әлемдік нарықта бүгінгі күнде жоғары технологиялар бір жылда 2,6 ... ... Оның ... АҚШ – тың ... - 39℅, ... - 30℅,
Германиянікі - 16℅-ды құрайды, қалған елдердің үлесі 15℅. Біріккен Ұлттық
Ұйымының ... ... 1995 жылы ... ... ... ... ғалымдардың 23 жұмысы әлемдік деңгейде
жоғары ... ... ... ... ... нәтижесі
экономиканың нақты секторында қолданылмай отыр.
Республика бойынша барлық қаржыландыру есебінен 233 инновациялық жоба
1,5 млрд іске ... ... 83℅-ы ... өңдеуші салаларында
жүргізілуде. Осы жобалар аясында 12589 жұмыс орнын құруға болады.
ХХІ ғасырдағы әлеуметтік – экономикалық ... ... ... шарты тиімді инновациялық саясаттың болуы. Аймақтық инновациялық
қорларды құруға баса көңіл ... ... ... ... ... біртіндеп шағын және орта кәсіпорындарға ауысады. Бұл жол ... ... ... қызметі» атты өте ... ... ... болды. Соның көмегімен 20 жылда мемлекет салған
әрбір долларға 8 доллар ... ... Бұны ... ... және даму ... ... ... кезде біздің жағдайымызда жаңа технологияларды енгізу шағын
инновациялық бизнестегі ... ... ... ... ... – жалпы мағынасында, өндірістің экономикалық және әлеуметтік
салаларындағы стратегиялық ұтымды жаңалықтарды ... ... ... ... үрдістерді нақты іске асыру үшін мыналар ... ... ... ... ... ... сипатталуы
және олардың құрылымын жан-жақты, терең білу; ... ... ... ... ... ... ... бәсекелестікті арттырудың, экономикалық өсуді
қамтамасыз етудің, халықтың өмір сүру деңгейін арттырудың негізгі ... ... ... есептеледі. Экономиканы жаңа технологиялық
негізге көшіру, жаңа өнімдерді ... ... ... ... шығу сол ... ... ... етіледі.
Бұл үрдісте мемлекеттің реттеулер рөлінің әрдайым артуы көзделеді.
Мемлекет бір жағынан, ұзақ мерзімді ... және ... ... даму ... ... екінші жағынан, инновациялық
қызметті қолдау мен ... ... ... іске ... – ақ, ... жұмысты жандандыру үшін мақсатқа сай
республикалық бағдарлама жасау қажет. Ол бағдарламаның негізгі ... ... ... ... әзірлеу;
- Коммерцияландыруға жататын ғылыми – ... ... ... ... ... тетіктері;
- Шаруашылық айналымға зияткерлік меншікті енгізу үшін мөлшерлік –
құқықтық негізді ... ... ... ... ... емес ... ... тетіктерді қалыптастыру;
- Тәуекелділігі жоғары, ғылымды қажетсінетін жобаларды венчурлік
қаржыландыру жүйесін кеңейту;
- ... ... ... ... жүйесін дамыту.
Инновациялық бағдарламаның қажетті элементтерінің бірі – инновациялық
инфрақұрылымды дамыту шаралары. Мысалы, ... ... ... ... ... ... орталықтарға,
венчурлік қорларға ерекше көңіл аудару ... ... ... ... ... танылуы керек, ал тәжірибелік мәселелерді
шешуде негізгі ауыртпалық аймақтарға жүктелгені жөн. Ең ... ... ... ... ... құрылу керек. Олар ең алдымен
ғылыми – өнеркәсіптік әлеуеті жоғары аймақтарда жасалады.
Инновациялық бизнеске мемлекет ... ... ... ... ... ... ... орын алады. Олар әр түрлі жағдайлар
мен мүмкіндіктерді қамтиды:
- Жеке инвесторлардың инновациялық ... ... ... ... ... қамтамасыз ету;
- Коммерциялық несиелердің пайыздарын өтеу үшін ... ... ... ... ... ... және өнеркәсіптік меншік ретінде қорғауға
демеуқаржыларды қарастыру және ... ... мен ... ... іске асырудың басты
шарттарының бірі – венчурлік қаржыландыруды дамыту қажет. Бұл ... ... ... ... капиталдың әзірше біртұтас анықтамасы жоқ. Жалпы алғанда оны
Экономикалық құрал ретінде сипаттауға болады. ... ... ... ... болады:
1. Алғашқы венчурлік инвестициялар – бұл салымдардың өте ... Осы ... ... ... ... ... арналады.
2. Компанияның венчурлік қаржыландырумен дамуы алғашқы және ... ... ... ... кезеңінде шағын
кәсіпорындарға көмек көрсетіледі. Олардың өсу ... ... ... үш ... бері ... істейтін және әлі де пайда
келтіре қоймаған фирмалар қаржыландырылады.
3. Жеке операцияларды қаржыландыру бір сәттік акт ... ... ... ... ... уақытқа ғана беріледі (мысалы 2
жылға).
Венчурлік инвесторда ... ... ... ... мүмкін, бірақ
кәсіпорын басшыларынан сондай жоспардың болуы талап ... және ол ... ... ... ... (ол цикл 3-10 ... созылуы мүмкін).
Басқару тәжірибесінде венчурлік инвестициялаудың құрамдастырылған
нысандары жиі кездеседі. Осындай нысанды пайдаланғанда ... ... ... ... ... ал ... ... несие
түрінде беріледі.
Сондай – ақ, венчурлік қаржыландырудың дәстүрлі қаржыландырудан
едәуір айырмашылығы бар. Оның ... ... ... инвестициялық жаңа, болмаса жылдам дамуға әлеуетті
фирмаларға беріледі.
- ... ... ... келе ... жаңа ... ... ... банктен несие алуға мүмкіндіктері шектеулі.
- Жоғары мөлшерлі пайда ... ... ең ... ... болса беріледі (мысалы 3-10 жылда).
- Кәсіпкер меншіктегі және компанияны басқарудағы үлесінен, инвестордың
пайдасынан бас тартады.
- Венчурлік инвесторлар, әдетте, жыл сайын ... 20-50℅ ... ... ... ... шешімді қабылдағанда компанияны басқарудағы
тәжірибеге үлкен көңіл бөлінеді.
Инновациялық үрдістердің бағыттарын қалыптастыруда инновациялық сұраныс
теориясының факторлары ... орын ... ... ... негізгі
көрсеткіштері – сұраныс, инвестициялық ... баға және ... ... қарқындылығына және оның сипаттамасына әсер ... бұл ... ... даму ... неге және ... пайда болды
деген сауалға жауап бермейді.
Инновация - ғылыми ізденістер мен дайындамалардың, ... ... ... да ... жемісінің жаңа немесе жетілдірілген
өнім түрінде, жаңа ... ... ... үрдіс түрінде, жаңа
немесе жетілдірілген қандай да бір ... ... ... ... ... ... ... қорытынды, инновацияны тек өндіріске ... ... ... ... ғана ... болмайды, оның мағынасы
кеңірек, ол адамзат өміріндегі барлық қоғамдық, рухани, мәдени, шаруашылық
салаларда оң нәтиже ... ... ... ...... ... стабилизаторы,
қайшылықтарды бәсеңдету. Инновациялық менеджмент үшін дағдарыс – оқу пәні,
қызмет ... ... ...... ... енгізулердің
түрлі ұйымдық – экономикалық ... ... ... ... бұл – ... ... ал ... көбінесе инженерлік
білімі бар маман болып саналады.
Инновцияларды дамытудың ынталандырушы механизмі бірінші ... ... ... ... ... мен тұтынушылар ескірген
техника мен технологияны пайдалану барысында дифференциалды зардап (шығын)
шегеді, оның нәтижесінде инновация негізінде ... ... ... ... ... ... ... игерген кәсіпкерлік фирмалар
өндіріс шығындарын азайтуға және оған ... ... ... ... ... төмендетуге, нәтижесінде ұқсас тауарларды
(өнімдерді, қызметтерді) ұсынатын фирмалармен күресте өзінің нарықтағы
жағдайын нығайтуға ... ... үшін ...... ... шаруашылықты
интеллектуалдандыру, технопарктер негізінде ... жаңа ... ... ... ... ... – экономиканың әр түрлі аясында іске
асырылып жатқан революция, ең ... ол ... өту ... ... ... ... ... қызметке
шешуші рөл беріледі. Себебі, өндірістік еңбек пен капиталдың өсуі, ... ... ... оның ... нәтижелері өндіріс
тиімділігінің өсуі болып есептелеледі. Бұлар елдің күш-қуатын ... ... іске ... ... құрылымның, инновациялық қызмет
атқаратын мамандандырылған субъектілердің және инновациялық ... ... ... ... ... Фирмадағы инновациялық менеджменттің сипаттамасы және оның
тиімділігін талдау
2.1 «KazSatNet» ҰК АҚ-ның қалыптасуы мен атқаратын қызметі
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 ... 8 ...... сәйкес «Kazsatnet» Ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының
жарғылық ... ... жүз ... ... ... ұлттық
компаниясы акционерлік қоғамы құрылды.
Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 10 мамырындағы № 375 ... «2007 ... 6 ... Қазақстан Республикасы Президентінің
қалыптастыру шаралары ... ... ... ... ... ... ... мен иелену құқығы «Самғау» Холдингі Акционерлік Қоғамына
берілді.
2008 жылдың 3 маусымындағы ... ... №668 ... ... ... ұлттық ақпараттық холдингі, «Парасат» ұлттық
ұйымдастырылып, «Kazsatnet» ҰК Акционерлік ... ... ... ... ... холдингіне берілді.
«Kazsatnet» ұлттық компаниясы Акционерлік ... ... ... ... ... ... ... жылдар аралағындағы «электронды үкімет» бағдарламасы бойынша ... да ... ... ... ... ... ... транспорт ортасын дамыту бойынша қорғаудың жауапты орындаушысы
болып табылады.
«KazSatNet» ҰК АҚ-ның ... ... ... Қазақстан Республикасының ұлттық спутниктiк байланыс және хабар тарату
жүйесi саласындағы ағымдағы, ұзақ мерзiмдi, салааралық бағдарламаларды
әзiрлеуге және iске асыруға ... ... ... мемлекеттiк органдарының деректерiн спутниктiк
беру желiсiн құру және пайдалану;
- Қазақстан Республикасында "электрондық ... ... ... iске ... ... ... ... ұсыну;
- әлеуметтiк-экономикалық мiндеттердi шешуге және ақпаратты ... ... ... ... бағытталған тиiмдiлiгi жоғары
ақпараттық технологияларды құру;
- МО БКЖ ... ... ... бірыңғай көліктік желісі)
МО БКЖ арқылы телеметрикалық деректерді ... және жеке ... ету үшін ... ... мен аппараттық құрылғыларды
әзірлеу. Осы әзірлеме бірінші кезекте тұрғын ... ... ... ... ... жабдықтау, электр станцияларын
басқару және т.б. есепке алу және ... ... ... үшін ... ... жинағын қамтамасыз етуге
бағытталған. Осы құрылғыларды, сондай-ақ объектілердің күзет-өрт ... ... жол ... ... ... ... жабдықтардың деректерін беруді қамтамасыз ету ... және ... ... ... Қазіргі ... ... құру ... ... медициналық жабдықтардың
стандарттық интерфейсінің (DICOM интерфейсі бар ... ... ... ... ... ... ... бойынша
бағдарламаларды толығымен іске асыру үшін деректерді беру желісіне оны қосу
мүмкін емес. Сондай-ақ осындай жабдықтардан деректерді жинау және оған ... ... ... ... ету ... ... Компания 2007
жылдың аяғында ... ... ... ... бойынша тиісті
зерттеу жұмыстары аяқталғаннан кейін ... ... ... ... ... бойынша Holter түріндегі құрылғылар
арқылы, сондай-ақ ТЕТРА радиоарнасын пайдаланумен деректерді ... ... ... ... отыр. Ірі медициналық мекемелер үшін
осы жабдықтарды жергілікті Ethernet ... қосу ... ... ... ... ... мен ... қолданыстағы бағдарламалық
қамтамасыз етілуі немесе ... ... ... ... ... автоматтандыру арқылы шоғырландырылған бағдарламалық қамтамасыз
етуді (драйверлерді) әзірлеу талап етіледі. 
Жылжымалы объектілерді бақылау үшін ... мен ... ... Бұл әзірлеме бірінші кезекте Жедел көмек көрсету, күзет
пост қызметтері, ҚР ТЖМ бөлімшелерінде, пошта ... ... ... жолаушыларды тасымалдау қызметтері бөлімшелерінде (автобустар, такси,
пойыздарда) көлік құралдарын бақылау мен жедел басқаруға арналған. 
МО БКЖ ... ... ... ... ... ... ұсынымдар желінің ірі қосымшалары, оның ішінде «Жеке тұлға», «Заңды
тұлға», «Мекен-жайды тіркеу» және т.б. деректер қоры үшін ... ... ... ... ... тез және ... ... қамтамасыз
ету және МО БКЖ ... ... ... үшін ... ... және алгоритмдерін құру кезінде бағдарламалық қамтамасыз етуді
әзірлеушілерге көмек көрсетеді. МО БКЖ құрумен ... ... ... ... МО БКЖ ... және ... мүмкіндігіне қарай
ұсынымдарға тиісті ... ... Егер МО БКЖ ... ... қамтамасыз етілуін желі талаптарына сәйкес өз
бетінше бейімдете алмаса, МО БКЖ ... ... ... ... ... ... ... қауіпсіздік саласындағы қызмет.
Ақпараттық қауіпсіздігін ұйымдастыру бағыты шеңберіндегі Компания
желілік пакеттік криптографияның ... ... ... көшуге
жәрдемдесу (пакеттер коммутациясы негізі желілеріндегі крипотографиялар),
пакеттік ... құру ... ... ... ... ... ... жүргізеді. 2008 жылы
Қазақстан Республикасы стандарттарының талаптарына сәйкес желінің трафигін
қорғау және ... ... ... ... ... және Embedded PC
дербес құрылғыларын құру жалғасады. 
Ақпаратты ... ... ... шешу үшін ... желілері үшін оңтайлы шешімдерді іздестіру және нақты техникалық
сипаттамалары мен телекоммуникация жабдықтарының ... ... жеке ... бар ... ... ... ... орталық
құруды жоспарлап отыр. Зертхананы ашу ... ... ... қызметкерлері ғана емес, басқа да мүдделі ұйымдар мен мекемелердің
іске асыруына, ... ... ... ... мамандардың
біліктілігін арттыру үшін білім беретін бағдарламаларды ... ... ... ... ... ... және ... қажетсінетін
технологияларды құру шеңберінде өткізілетін Компания іс-шараларының негізгі
бөлімі МО БКЖ одан әрі ... ... оның ... ... ... немесе жанама байланысты әзірлемелерге бағытталады.
Бұл жеке желіге (мониторинг, қауіпсіздік, өнімділік), сондай-ақ осы желінің
базасында жұмыс ... ... да ... ... ... жобаланып отыр:
Желі мониторингі МО БКЖ жай-күйін, жанама және паразиттік трафиктің,
вирустық ... ... ... ... ... ... күштеменің жай-күйін жедел бақылау үшін ... ... ... бар ... ... әзірлеу. МО БКЖ
(спутниктік сегментті) құрудың негізгі кезеңі және ... ... ... мониторингі және желіні басқару бойынша бағдарламалық
қамтамасыз етуді белгілеу жоспарланып ... ... ... мониторинг
жүйесіне спутниктік жабдықтарды бейімдеу үшін драйверлерді құру қажет
етіледі. Материалдық-еңбек ... ... және ... ... ... осы мақсатқа арналған құралдар мен хаттамалардан
(SNMP) тұрады. ... ... ... ... ... ... және т.б.) жабдықтары туралы (температура, антеннаның
жай-күйі, корпусты ашу және басқалары) қосымша ... де ... мен ... ... МО БКЖ ... ... үшін әртүрлі
желілік және спутниктік жабдықтарды тестілеу. Жабдықтарды пайдалану бойынша
ұсынымдар жасау, ретке келтіру және шығару бойынша желі абоненттеріне ... 2007 ... ... ... және ... ... және пайдалану
бойынша ұсынымдары туралы келесі ... ... ... ... ... сәйкестігіне тестілеу жүргізу жоспарланып отыр.
Жиі қолданылатын әртүрлі маршрутизациялау ... ... және ... ... және т.б. ... МО БКЖ ... ... пайдалану бойынша желі ... үшін ... ... хаттамаларды талдау мен ... ... ... ... бөлуге, қажетті өткізу жолақтарын бөліп шығаруға және
сапалы ... ... ... ... ... ... және жер беті арқылы беру жүйелері ... жаңа ... ... ... мен ... өнімділігі, қауіпсіздігі,
сапасы, қызмет көрсетуінің және т.б. ең жақсы көрсеткіштері ... МО БКЖ ... ... осы түрі ... ... ... үнемі жүргізіліп отырады және оларды МО БКЖ келесі енгізу
мақсатымен телекоммуникация ... ... ... жаңа ... ... – бұл белгілі атаумен аталған және бизнеспен айналысатын
ұйым. ... ... ... ... және ... тұтынылуын
қадағалайды. Кәсіпорынды өндіріс бірлігінен, мысалы, ... ... ... ... білу ... ... ол ... бірлігі болып табылады. Бір
ғана кәсіпорын бірнеше өндіріс бірліктерін иемденуі немесе бақылауы мүмкін.
Кәсіпорынның ... ...... ... құндылықтарды дүниеге келтіру процесі дегеніміз топтар мен
жеке адамдардың мұқтаждарын қанағаттандыру, соның нәтижесінде кәсіпорын өз
қызметінің қоғам тарапынан танылуына және ... қол ... – бұл өз ... ... ... табыс алып отыратын кәсіпорын.
Максимал табысқа қол жеткізу - бұл кез келген коммерциялық ... ... Бұл ... жету үшін ... және ... ... анықтау және жүзеге асыру қажет.
Олар:
- сату көлемін ұлғайту;
- ... ... өсу ... қол ... ... ... ... салынған капиталға қатысты табысты ұлғайту;
- акцияға қатысты табысты ұлғайту (егер бұл акционерлік компания болса);
- акциялардың нарықтағы бағасын жоғарылату (егер бұл ашық ... ... ... ... ... бұл ... жалпы сипаты тұтастай алғандағы
экономикалық жағдайға, кәспорын құрамына ... ... ... ... ... ... өзінің даму циклының сатысына тәуелді.
Кәспорынның даму циклдары туралы ... бар, ол ... бұл ... ... ... ... ... экспансиямен, өсу қарқынын үдетумен сипатталады.
Қор жинау өндіріс қуаттарын құруға және нарықты жаулауға бағытталады.
Екінші саты: акциялар мен ... ... ... ... ... ... ... орынға нарықтағы өз үлесін ... қалу ... ... да ... ... ... ... екінші кезекке
ысырылады.
Үшінші саты: сату көлемі түсе бастайды, ... ... ... да ... ... ... кері ... әкеліп соқтырады. Бұл сатыда
фирманың бірден-бір мақсаты өзін сақтап қалу болып табылады, яғни ... оның ... ... ... табыс мөлшеріне қол жеткізуге
емес тек шығындарды мүмкінінше қысқартуға ғана бағытталады.
Кәсіпорындар құрылымы жағынан ... ... ...... жеке
кәсіпкер немесе мыңдаған жұмыскерлерден тұратын штаты бар ірі корпорация.
Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікпен ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінде
айқындалады.
Азаматтық Кодексте фирмалардың барлық түрі «заңды тұлға» ... ... ... шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару құқығындағы оқшау мүлкi
бар және сол ... өз ... ... ... беретiн, өз атынан
мүлiктiк және мүлiктiк емес жеке құқықтар мен мiндеттерге ие болып, оларды
жүзеге ... ... ... ... және ... бола ... ұйым ... деп танылады.
Заңды тұлғаның дербес балансы немесе сметасы болуға тиiс.
Заңды тұлғаның өз атауы жазылған мөрi болады.
Заңды тұлғаның азаматтық ... ... өз ... байланысты
мiндеттердi ҚР Азаматтық Кодексіне сәйкес мойнына алуы ... ... ... ... болуы және олар заң актiлерiнде немесе
құрылтай құжаттарында тыйым салынбаған кез келген ... ... ... ... ... ... мiндеттердi атқаруы мүмкiн.
Заң актiлерiнде көзделген жағдайларда белгiлi бiр қызмет түрiн жүзеге
асырушы заңды тұлғалар үшiн басқа ... ... ... ... ... ... ... тiзбесi заң актiлерiнде белгiленетiн жекелеген ... ... ... ғана ... ... ... құқық қабiлеттiлiгi ол құрылған кезде пайда болып, оны
тарату аяқталған кезде ... ... үшiн ... алу ... ... ... заңды тұлғаның құқық ... ... ... кезден бастап пайда болып, ол қайтарып алынған, оның
қолданылу мерзiмi өткен ... заң ... ... ... деп ... кезде тоқтатылады.
Заңды тұлға заң құжаттары мен ... ... ... ... өз органдары арқылы ғана азаматтық құқықтарға ие ... ... ... ... органдарының түрлерi, тағайындалу немесе сайлану тәртiбi
және олардың ... ... мен ... ... ... ... оны ... заңды тұлғалардан айыруға мүмкiндiк беретiн өз
атауы болады.
Заңды тұлғаның ... оның ... ... ... тұлғаның фирмалық атауды тек қана өзi пайдалануға құқығы ... бiр ... ... ... ... ... ... атаудың құқық
иесiнiң талап етуi бойынша мұндай ... ... ... ... залалдың орнын толтыруға мiндеттi.
Заңды тұлғаның фирмалық атауды пайдалануға байланысты ... ... ... белгiленедi.
Заңды тұлғаны бiр немесе бiрнеше құрылтайшы құруы мүмкiн.
Егер ҚР Азаматтық Кодексінде және Қазақстан Республикасының басқа да
заң ... ... ... ... тұлға өз қызметiн жарғысы және
құрылтай шарты негiзiнде, немесе eгep заңды тұлғаны бiр тұлға құрған ... және ... ... құру ... ... ... ... шешiмi
(жалғыз құрылтайшының шешiмi) негiзiнде жүзеге асырады.
Заңды ... ... ... ... ... ... тиiс.
Мемлекеттiк тiркеу тәртiбi заңдарда белгiленедi.
Мемлекеттiк тiркеу деректерi, соның iшiнде коммерциялық ұйымдар ... ... ... тұлғалардың бiрыңғай мемлекеттiк регистрiне
енгiзiледi.
Заңды тұлға ... ... ... ... ... ... деп
саналады.
Филиалдар мен өкiлдiктер заң құжаттарында белгiленген тәртiппен
тiркеледi.
Филиалдар мен ... ... ... ... ... ... тұлға құрудың заңда белгiленген тәртiбiн бұзу немесе оның
құрылтай ... ... ... ... ... ... ... бас тартуға әкелiп соқтырады. Заңды тұлға құрудың ... етiп ... бас ... жол берiлмейдi.
Мемлекеттiк тiркеуден бас тартқаны, ... ... ... үшiн ... ... ... мүмкiн.
Заңды тұлға мынадай жағдайларда:
- жарғылық капиталының мөлшерi азайтылған;
- атауы өзгергенде;
- шаруашылық серiктестiктерiндегi қатысушылардың құрамы өзгергенде ... одан да көп ... бар ... ... қайта тiркелуге тиiс.
Аталған негiздер бойынша құрылтай құжаттарына енгiзiлген өзгерiстер
заңды тұлға ... ... ... болып табылады.
Құрылтай құжаттарына басқа өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлген ретте
заңды тұлға бұл ... ... ... бiр ... ... ... етедi.
Құрылтайшы қаржыландыратын мекемелерден, мемлекеттiк мекемелерден және
қазыналық кәсiпорындардан басқа заңды тұлғалар өз ... ... ... ... мүлiкпен жауап бередi.
Мекеме мiндеттемелер бойынша өз билiгiндегi ақшамен жауап бередi. ... ... ... ... ... ... ... жауапты болады.
Заңды тұлғаны қайта құру (қосу, бiрiктiру, бөлу, бөлiп шығару, өзгерту)
оның мүлкiн меншiктенушiнiң ... ... иесi ... берген органның,
құрылтайшылардың (қатысушылардың) шешiмi бойынша, сондай-ақ заңды тұлғаның
құрылтай ... ... ... органның шешiмi бойынша, не ... ... ... сот ... ... бойынша
жүргiзiледi. Заңдарда қайта құрудың басқа да нысандары көзделуi мүмкiн.
Қайта құру ерiктi түрде ... ... ... мүмкiн.
Заң құжаттарында көзделген реттерде ықтиярсыз қайта құру ... ... ... ... ... ... тұлғаның мүлкiн меншiктенушiнiң немесе ... иесi ... ... шешiмi бойынша, сондай-ақ құрылтай құжаттарында шешiм
қабылдауға уәкiлдiк берiлген заңды тұлға органының ... ... ... кез ... ... ... ... мүмкiн.
Соттың шешiмi бойынша заңды тұлға:
- банкрот болған;
- заңды ... құру ... ... ... келмейтiн сипатта
бұзылуына жол берiлуiне байланысты оны тiркеу жарамсыз деп танылған;
- заңды тұлғаның жарғылық мақсаттарына қайшы келетiн ... ... ... ... ... алынбаған (лицензиясыз) қызметтi, не заң құжаттарында
тыйым салынған қызметтi жүзеге ... не ... ... ... немесе өрескел бұза отырып жүргiзген жағдайларда, ... ... ... ... ету ... ... бiр жыл ... соң
корпорациялық табыс салығы туралы (жиынтық жылдық табыс пен жасалған
шегерiмдер ... ... ... оңайлатылған декларация табыс
етпеген, заңды тұлғаның кредиторлары, заңды тұлға орналасқан жерi
бойынша немесе ... ... ... ... ... ақ заңды
тұлға бiр жыл ішінде оларсыз жұмыс ... ... ... және ... ... ... заң ... көзделген басқа да жағдайларда таратылуы мүмкiн.
Заңды тұлғаны тарату туралы сот шешiмiмен заңды тұлғаны таратуды ... ... ... оның мүлкiн меншiктенушiге, меншiк иесi уәкiлдiк
берген органға, заңды тұлғаны таратуға оның құрылтай ... ... ... не сот ... ... ... (тұлғаға) жүктелуi
мүмкiн.
Банкроттық - борышкердiң соттың шешiмiмен ... оны ... ... ... ... ... түрде немесе мәжбүр ету тәртiбiмен танылуы мүмкiн.
Банкроттықты ерiктi ... тану ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Мәжбүр ету тәртiбiмен банкрот деп тану несие ... ал ... ... ... өзге де ... сотқа өтiнiш беруi
негiзiнде жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінде ... ... ... мына түрлері анықталған.
Шаруашылық серiктестiк. ... ... ... ... (салымдарына) бөлiнген коммерциялық ұйым
шаруашылық серiктестiк деп ... ... ... ... ... сондай-ақ шаруашылық серiктестiк өз қызметi
үрдiсiнде өндiрген және алған мүлiк ... ... ... ... ... серiктестiктi бiр адам құруы мүмкiн, ол оның бiрден-бiр
қатысушысы болады.
Құрылтай шарты мен жарғы шаруашылық серiктестiктiң ... ... ... ... құрылтай құжаттарын (жарғы және құрылтай
шартын) нотариат куәландыруға тиiс.
Шаруашылық серiктестiк, заң құжаттарында көзделген реттердi қоспағанда,
басқа шаруашылық ... ... ... ... саны жүз және одан да көп акционерлiк қоғам шаруашылық
серiктестiгi болып қайта құрылған жағдайда құрылтай ... ... ... ... ... ... ... болған
жағдайда қатысушылары серiктестiктiң мiндеттемелерi бойынша ... ... ... ... ... ... ... толық серiктестiк
деп танылады.
Азамат бiр ғана толық серiктестiктiң қатысушысы бола алады.
Сенiм (коммандиттiк) ... ... ... ... ... мүлкiмен (толық серiктерiмен) қосымша жауап беретiн
бiр немесе одан да көп қатысушылармен қатар, ... ... ... ... ... ... ... бiр немесе одан
көп қатысушыларды да ... және ... ... ... ... ... серiктестiк сенiм серiктестiгi деп танылады.
Сенiм серiктестiгiне қатысатын толық серiктердiң құқықтық ережесi және
олардың серiктестiк ... ... ... ... ... туралы ережемен белгiленедi.
Азамат тек бiр ғана сенiм серiктестiгiнiң ... ... бола ... ... ... серiктес толық серiктестiктiң қатысушысы
бола алмайды.
Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк. Бiр немесе ... адам ... ... ... ... ... ... үлеске
бөлiнген серiктестiк жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк деп танылады;
жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiкке ... оның ... ... бермейдi және серiктестiктiң қызметiне байланысты залалдарға
өздерiнiң қосқан салымдарының құны шегiнде тәуекел етедi.
Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiкке қатысушылардың саны шектелмейдi.
Қосымша ... бар ... ... ... ... ... ... капиталға салымдарымен жауап
беретiн, ал бұл сомалар ... ... ... ... ... оған өздерi еселенген мөлшерде енгiзген салымдар арқылы жауап
беретiн ... ... ... бар ... деп ... қоғам. Өзiнiң қызметiн жүзеге асыру үшiн ... ... ... ... ... тұлға акционерлiк қоғам болып танылады.
Акционерлiк қоғамның акционерлерi осы заң актiлерiнде көзделгеннен басқа
жағдайларда оның ... ... ... бермейдi және өзiне тиесiлi
акциялар құнының шегiнде қоғамның қызметiне байланысты шығындар ... ... өз ... ... ... мүлкi
болады, өз мiндеттемелерi бойынша өз мүлкi шегiнде жауапты болады және ... ... ... ... ... барлық акцияларын бiр акционер сатып алған жағдайда
акционерлiк қоғам бiр ... ... ... бiр ... тұруы мүмкiн, егер
заң актiлерiнде өзгеше көзделмесе.
Заңдарда көзделген жағдайларда, акционерлiк ... ... ... емес ... құрылуы мүмкiн.
Құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешiмi) мен жарғы акционерлiк
қоғамның құрылтай құжаттары болып табылады.
Акционерлiк ... ... ... ... ... шартының күшi (жалғыз құрылтайшының ... ... ... мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап
тоқтатылады.
Акционерлiк ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
заң актiлерiмен белгiленедi.
Еншiлес және тәуелдi акционерлiк қоғам. Жарғылық капиталының басым
бөлiгiн басқа ... ... ... не олардың арасында жасалған
шартқа сәйкес (не ... ... ... ұйым осы ... қабылдайтын
шешiмдерiн айқындай алатын заңды тұлға еншiлес ұйым болып табылады.
Еншiлес ұйым өзiнiң негiзгi ұйымының борыштары бойынша жауап бермейдi.
Еншiлес ұйыммен жасасқан шарт ... (не ... ... оған ... ... ... ... ұйым онымен осындай нұсқауларды ... ... ... ... еншiлес ұйыммен бiрге субсидиарлық жауапты
болады.
Негiзгi ұйымның кiнәсiнен еншiлес ұйым банкрот болған ... ... оның ... ... ... жауапты болады.
Тәуелдi акционерлiк қоғам. Егер акционерлiк қоғамның дауыс берушi
акцияларының жиырма проценттен ... ... ... ... ... ... ол тәуелдi қоғам деп танылады.
Басымырақ (қатысушы) заңды тұлға ... ... ... ... ... ... ... туралы мәлiметтi заң құжаттарында көзделген
тәртiп бойынша дереу жариялауға мiндеттi.
Өндiрiстiк кооператив. Азаматтардың бiрлескен кәсiпкерлiк қызмет ... ... ... өз еңбегiмен қатысуына және өндiрiстiк кооператив
мүшелерiнiң ... ... ... ... ерiктi бiрлестiгi
өндiрiстiк кооператив деп танылады.
Кооператив мүшелерi ... кем ... ... ... ... ... ... жүргiзу құқығына негiзделген;
- оралымды басқару құқығына негiзделген (қазыналық ... ... ... ... бөлiнбейдi және оны салымдар (үлестер,
жарналар) ... ... ... ... ... ... бөлуге
болмайды.
Мемлекеттiк кәсiпорындардың фирмалық атауында оның мүлкiн меншiктенушi
көрсетiлуге тиiс.
Мемлекеттiк кәсiпорын уәкiлеттi ... ... ... бойынша
құрылады, таратылады және қайта ұйымдастырылады.
Мемлекеттiк кәсiпорынның органы уәкiлдiк берiлген мемлекеттiк ... және оған есеп ... ... ... ... ... құқығына негiзделген кәсiпорын. Құрылтайшы бекiтетiн
шаруашылық жүргiзу құқығына негiзделген ... ... оның ... ... ... ... ... негiзделген кәсiпорын өз мiндеттемелерi
бойынша өзiне тиесiлi барлық мүлкiмен жауап бередi.
Шаруашылық жүргiзу ... ... ... мемлекеттiң
мiндеттемелерi бойынша жауапты болмайды.
Қазыналық кәсiпорын. Жедел басқару құқығымен мемлекет ... ие ... ... ... деп танылады.
Қазыналық кәсiпорын Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi
атқарушы органның шешiмi бойынша құрылады.
Құрылтайшы бекiткен қазыналық кәсiпорынның жарғысы оның ... ... ... ... ... ... кәсiпорынның фирмалық атауында
кәсiпорынның қазыналық болып табылатындығы көрсетiлуге ... ... ... ... ... көрсетiлген оның
мақсаттарымен және мiндеттерiмен белгiленедi.
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... бойынша жәрдем беру жауаптылығын өз ... ... ... ... ... мемлекеттiк кәсiпорын
туралы заң актiлерiнде белгiленген тәртiппен туындайды.
2.2 «KazSatNet» ҰК АҚ-ндағы басқарудың қазіргі жүйесіне ... ... ... дамуы-инновациялық экономиканың
негізгі құраушысы. Мұндай ... ... ... ... қолдауының институттарының тиiмдi инновациялық жүйенiң ... және ... ... ойластырады. БҰҰ-ның мәліметтері ... ... ... ... ... ... ... болмаса
жиырмасына да кiрмейді. Инновациялық экономикасы ... ... ... ... АҚШ, ... Жапония, Оңтүстiк Корея, Нидерланды,
Ұлыбритания, Канада, Австралия және Сингапур кiредi. Қытай және ... ... ... ... ... талдау – елдегi
кәсіпорындардың ... ... ... рөл ... Сонымен бiрге, республикадағы инновациялық қызметті одан әрі
дамыту әлемдiк нарықтағы елдiң бәсекеге түсе ... ... ... ... саналмайтынын атап өту керек. Елдiң экономикасының инновациялық
дамытудың оң тәжірибесіне қарамастан, ел төңiрегiдегi инновациялық қарқынды
даму болған жоқ. ... күні ... ... ... бiрі
Қазақстанда ғылыми зерттеулердiң бiтпегендiгi, өндiрiсте тоқтатылуы болып
табылады. Өткiзiлетiн қолданбалы өңдеулер, ... ... ... ... және ... енгiзу түрінде жалғасын таппайды. ҚР
Статистика агенттігінің мәліметтері бойынша 2011 ... ... деп 4, 1% ... ... 2011 ... ... ... технологиялық инновацияларға ЖІӨ-нің 0, 7%-ы , технологиялық
инновацияларға - ЖІӨ 1%-дан кем шығынды ... ... ... ... ... ... деп мына ... қарастыруға
болады:
- Инвестициялауға және несиелеуге қолайсыз жағдайлар;
- Тапсырыс берушілердің ... ... ... ... қаржы құралдарының болмауы;
- Мемлекет тарапынан қаржылай көмектің аз болуы [43].
Кәсіпорында ... тек жаңа өнім ... ... ... ... ... ғана ... басқарудың тиімді менеджментін ұсынуда болып ... ... ... сай ... жүйесін таңдауы оның нарықтағы өз
үлесін ... ... ... ... ол кәсіпорын еңбек ресурстарын басқару, тиімді
басқару жоспарын жүргізу, менеджмент жүйесін жақсарту деген сөз. ... ... ... ... ... бағыттардан түрады:
1) ресурстарды жоспарлау: адам ресурстарына деген сұраныстың
болашақтағы ... ... ... ... персоналды жинау: барлық қызметтерге сэйкес келетін мүмкін
кандидаттарды дайындап қою;
3) таңдау: ... ... ... ... ... кандидаттарды бағалау, олардың ішінен ең жақсысын ... ... мен ... ... ... мен ... жұмысқа тарту мен жалдау мақсатында ... ... ... ... ... және ... ... кәсіпорын қызметіне етене ... және ... ... ... зор ... ... ... еңбеккерлерден жұмысты тиімді орындауды талап
ететін ... ... ... бағдарламалар дайындау мен жүзеге асыру;
7) еңбек ісін бағалау: еңбек ету барысындағы іс-эрекеттерді
бағалау әдістемесін дайындау және ... ... ... жеткізу;
8) еңбеккерлерді қызмет ету барысында еңбек ... ... ... ... жіберу немесе жұмысқа алу секілді
әрекеттердің жауапкершілігін ... ... ... ... ... ... жұмысшыларға аталған тәртіптерді
түсндіру, ... ... ... кәсіби мамандануын жоғарылату;
9) басқарушы кадрларды дайындау, ... ... ... ... басқару: басқарушы кадрлар еңбегінің тиімділігі мен
қабілетін арттыруға бағыталған бағдарламалар ... ... ... ... ... ресурстарын басқаруды тиімді
ұйымдастырудың көпшілікке танымал принциптеріне, демек, негізгі тұстарына
тоқталсақ, олар ... ... ... ... ... ... ... өндіріс мақсатымен
байланысының сақталуы;
- басқару ориентацияларының ... ... ... перспективтілігі;
- оперативтілігі;
- автономдылығы;
- ғылымилылығы;
- ыңғайлылығы.
Нарық жағдайына өту экономикадағы ... ... ... ... ... Оны бірнеше себептермен түсіндіре аламыз:
- меншіктің мемлекеттік емес формаларының ... ... және ... ... ... болуы;
- жұмыс берушілер және жұмысқа жалданушылар арасындағы келісім-
шарттық механизмдердің кең қолданылуы;
- жұмыс орындарының «тапшылығы» мәселесінің пайда ... ірі ... ... ... ... ... ... болып табылатын шағын кәсіпорындардың көптеп пайда болуы;
- қаржы құрылымдарының ... ... ... ... ретінде қатынаса бастауы;
- әлеуметтік, түрмыстық, мәдени-сауықтыру т.б. маңызды
объектілердің басқару формаларының өзгеруі, көп ... ... ... ... ... жолдары.
- экономикалық ауыртпалықтардың салдарын ... ... ... жүйесін ендіре алмауы, көп ... ... ... ... келесі мақсаттарды көздейді:
1) Жалпы мақсаттарға жетуде кәсіпорынға көмек көрсету;
2) Жұмыскерлердің шеберлігі мен мүмкіндіктерін тиімді пайдалану;
3) Кәсіпорынды ... ... және ... ... ... ... Жұмыскерлердің өз жұмыстарына барынша толық қанағаттануына, олардың
өздерін толық көрсете алуына ұмтылу, ал бұл өз ... ... ... кәсіпорында жұмыс істеу тілегін жоғарылатады;
5) Жеке адамның потенциалын ... ... ... ... адамның
еңбек (жеке басты, психофизиологиялық) іс-әрекетін басқару механизмін
меңгеру.
Ең жоғарғы мақсат – ... ... ... кәсіпорынның таза
табысы адамдардың әлеуметтік қажеттіліктерін өндірісте қанағаттандыру болып
табылады.
Персоналды басқару жүйесі ... ... ... ... құрылымның қалыптасуларынан, басқарушылық
шешімдерді негіздеу, өңдеу, қабылдау және ... ... ... ... ... және ... функционалды өзара
байланыстардың қалыптасуынан тұрады.
Персоналды басқару функцияларын жүзеге асыратын жүйе ұйымның персоналын
басқару жүйесі деп ... ... ... ... ... және ... басқарудың кіші
жүйелерінен, сонымен қатар, ... ... ... ... ... кіші ... тұрады.
Жалпы және сызықтық басқарудың кіші жүйесі: ұйымды бүтіндей ... ... және ... бөлімшелерді басқару жұмыстарын атқарады.
Ұйымдағы персоналды басқару жүйесі ... ... және оның ... басқаруды орындайтын сызықтық жетекшілік бөлімдер мен сонымен
қатар, келесі функционалды және қамтамасыз ететін кіші жүйелерден тұрады:
- Персоналды жоспарлау және ... ... ... және ... ... ... ... қатынастарын басқару;
- Бір қалыпты еңбек жағдайын қамтамасыз ету;
- Персоналды дамытуды басқару;
- Персоналдың мінез – құлқын мотивациялауды басқару;
- ... ... ... ... ұйымдастырушылық құрылымын талдау;
- персоналды басқару жүйесін құқықтық қамтамасыз ету;
- персоналды басқару жүйесін ақпараттық қамтамасыз ету;
- персоналды басқару ... ... ... ... басқару қызметінің құрылымдық орналасқан орны келесі
нұсқалардың біріне сәйкес келуі мүмкін:
1) ... ... ... ... ... ... ұйымның жетекшісіне
бағынады;
2) қызмет ұйымның ... ... ... ... ... ... ... болады;
3) штабтық орган ретіндегі қызмет құрылымы бойынша ... ... ... ... құрылым бойынша әкімшілік ету жөніндегі маманның жетекшілігіне
бағынады.
Персоналды басқару жүйесінің ұйымдастырушылық құрылымы – бұл персоналды
басқару жүйесі мен ... ... ... ... ... басқару жүйесінің ұйымдастырушылық құрылымын жасау келесі
кезеңдерден тұрады:
- персоналды басқару жүйесінің мақсатын қалыптастыру;
- ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру;
- ұйымдастырушылық құрылымның кіші жүйелер құрамын қалыптастыру;
- барлық деңгейдегі бөлімшелердің ... мен ... мен ... ... кіші ... ... байланыстарды бекіту;
- бөлімшелердің саны мен атқаратын ... ... ... ... ... кескін үйлесімін (конфигурациясын)
құру.
Кәсіпорын менеджмент жүйесінің ұйымдастырушылық құрылымын құру
процесіндегі ... ... – оның кіші ... ... ... ... табылады. Бұл жағдайда байланыстың түрі, оның ... ... ... ... ... ... Г.Эммерсон жүйе құрылымын тиімді ... ... атап ... болатын. «Мүлтіксіз ұйымдастыру жағдайында ... ... ол, - ... ... ... өзі ... ғана зиян ... Алайда
ақаулы ұйымдастыруға сүйенетін нашар басшы міндетті түрде ... ... ... ... ... жөнінде американдық кеңесшілердің пікірінше, олардың
практикасында жұмыстың 75℅-ы ... ... ... кемістікті
жоюға кететіндігін атап көрсетеді.
Кез келген кәсіпорын ұқсас ... ... және ... бойынша біріктірілген бөлімшелерден тұрады. Әр бөлімше
кәсіпорынның ... ... ... ... ... ету ... Бөлімшелер ерекше шешімдер қабылдап, көп жағдайда өздігінше
әрекет етеді және өз ... ... ... ... ... ... ... бойынша құрылады, олар тым коп те, ... да ... ... ... ішкі ... бейнесі, бөлімшелердің
өзара логикалық байланыс жүйесі кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... төрт түрін бөліп
көрсетуге болады: ... ... ... ... ... ... ету ... қамтамасыз ету, басқа бөлімшелерге кеңес
беру); штабтық ... ... ... ... ... атқару); дивизионалды
(функционалды қызмет көрсету, шешімдерді қабылдау процесін ... ... ... ақпараттарды дайындауы немесе басқа да ... ... ең ... түрі кіші ... ... ... персонал
теңдей немесе шамамен теңдей бөліктерге бөлінеді. Мұндай ... ... ... ... ие. ... құрылым персоналға тиімді
басшылықты қажет етеді, а бұл тек ... ... ғана қол ... ұйымдастыру жұмысшылары шамамен ... ... ... да қолданылады және ұйымдастырудың ең қарапайым түрі болып
табылады.
Функционалды құрылым. егер жұмысшылар әртүрлі қызмет атқаратын ... ... ... ерекшелік міндеті бойынша бөлімшелерге бөлу керек.
Сонда төмендегідей бөлдер пайда болады:
- Өндіруші бөлімше, тікелей өндіріс ... ... ... ... нарықты зерттеумен айналысады;
- Өткізу бөлімшесі, өндіріс өнімдерін өткізумен айналысады;
- Кадр ... ... ... ... ... Қаржы бөлімшесі;
- Жоспарлау бөлімшесі.
Егер кәсіпорын материалды өнім өндірмесе, қызмет көрсетсе, банк
қызметтері ғана ... ... ... ... ... ауруларды емдеу
қызметтерін атқаратын болса бөлімшелерінің атаулары өзгеріп? Басқа
атаулармен ... ... ... бөлімшесі, мысалы, операциялық, емдеуші
немесе консультациялық бөлімшеге ауыстырылуы мүмкін. Функционалдық ... ... ... ... ... өндіріс буыны болып қалады.
Аталған функционалды бөлімшелер негізгілері болып табылады. Кез келген
кәсіпорында ... ... ... ... негізгі кәсіпкерлік
қызметіне, өндіріс процесінің негізгі деңгейіне байланысты.
Кәсіпорын айтарлықтай ұлғайғанда оның негізгі ... ... ... ... ... Кәсіпорынның функционалды құрылымын 5-
суретте көрсетілген.
БАСШЫЛЫҚ
Сурет 5. ... ... ...... ... жинақтау негізінде автормен құрастырылған
Функционалды құрылым шектеулі өнім ... ... ... және ішкі ... ... ал ... ... басқарушы шешім
қабылдай алатын кәсіпорындарда қолданылады.
Дивизионалды ... ... ... ... өнімнің
диверсификациясы (түрліше үлғайту), көптеген технологияны қолдану, сыртқы
ортаның өзгергіштігі ұйым құрылымының дамуын талап ... ... ... мүмкін емес қызметтері үлкен кәсіпорындарды төрт немесе ... ... Сол ... ... функционалды құрылымнан
дивизионалды құрылымға өтеді, бұл кезде бөлімшелерді ... ... ... өнім өндіру түріне, тұтынушыға қызмет ету ... ... ... байланысты бөледі. Өндірісті ... ... да бір ... ... немесе қызмет көрсету бойынша
кәсіпорын қызметінің нақты өнім және ... ... ... ... бастығына беріледі (6-сурет).
Кәсіпорынның дивизионалды құрылымы экономикалық жағдайлардың өзгерісіне
кәсіпорынның тиімді бейімделуіне жеткілікті икемді емес болатын кездері ... ... ... ... жобалық ұйымдастыру
тәсіліне жүгінеді, оның мәні қандай да бір ... ... ... ... көбірек жаксы жұмысшыларды жинау болып табылады. ... ... ... ... таратылады, жұмысшылар өздерінің
бөлімшелеріндегі күнделікті жұмысына қайта оралады. Жобалық ұйымдастырудың
артықшылығы уақытша команда ... ... емес ... шара ... әкелді, басқаша айтқанда әркет етуші функционалды құрылымға
жобалық құрылым түрін енгізу. ... ... ... ... ... ... 6 - ... дивизионалды құрылымы
Ескерту – әдебиет көздерінен жинақтау негізінде автормен құрастырылған
Фукнционалды және дивизионалды ... ... ... ... ... ... және ... мақсатының өзгерістеріне
қабілетті. Тұрақты қызмет ететін бөлімшелер қатарына кәсіпорында жарамды
жұмыскерлерден ... ... ... ұсынған жобаларды жүзеге асыруға
функционалды топтар құрылады.
Менеджмент
құрылымы
Сурет 7 - ... ... ... ...... ... жинақтау негізінде автормен
құрастырылған[8]
Персоналды басқару жүйесі келесі негізгі элементтерді қамтиды:
1) басқару аппаратының мамандар ... ... ... ... ... кешенін;
3) персоналды басқару үшін қажетті ақпараттар негізін;
4) еңбекті ұйымдастыру және персоналды ... ... ... ... құқықтық негізін;
6) персоналды басқару мәселелерін шешудегі ақпараттық процестерді
басқарудың бағдарламалар жиынтығын.
Жалпы алғанда, персоналды басқару – ұйымда қажетті өндірістік ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету болып табылады.
«Адам қорларын басқару » тұжырымдамасының шеңберінде персонал негізгі
капиталға «теңестіру құқығына» ие және оған ... ... ұзақ ... ... ... кадрлық жоспарлау өндіріспен үйлеседі
және қызметкерлер корпорациялық стратегиялардың объектісі болады; ... ... ... ... ... да бар күш ... адамдардың қабілеттілігін қалыптастыруға бағытталады; ... ... және ... ... ... сонымен
қатар, компаниядща қызметкерлердің меңгеруін жетілдіру мақсатында бөлімше
жетекшілеріне қолдау көрсетіледі.
Персоналды басқару ... ... ... бар ... Мысалы, АҚШ – та ол ... ... адам ... ... және ... ... ... алатын ресурс есебінде
қарастырылады, ал Жапонияда адам тек ресурс қана ... ... ... ... құндылық; бұл жерде корпорациялық мәдениет пен ұйымдастырушылық
бағалылықтардың рөлі ... ... ... ... өзінің нағыз
тұжырымдамасына әлі «қолы жеткен жоқ», бірақ отандық ... ... ... ... ... ... ... қалыптасқан.
Кәсіпорында еңбек ресурстарын әлеуетті толық қолдану, ғылыми-техникалық
прогресс жетістігін ... ... ... ... тиімділігін
жоғарылату қатал бәсекелестік күресте кәсіпорынның іс-әрекеті тиімді болу
үшін шешуші маңыз ала ... ... ... ... тиімділігін
анықтайтын білікті жұмысшы күшімен қамтамасыз етілуі, оның ... ... ... және ... істеу түрлері бәсекеге қабілеттіліктің
негізгі факторлары болды.
Индустриалды дамыған елдердің фирмаларындағы ... ... мен ... бұл жұмыстың ұйымдастырылуына және
мазмұндылығына ... екі ... ... ... бар, олар жапондық
фирмалардағы персоналды ... ... мен ... ... ... ... ... қатар еуропа елдерінің басқару
әдістерін, арап және ресей кәсіпкерлерінің жұмыс жүргізуі әдістері ... көп ... ... ... ... ... бойынша
қызметкерлер жұмыс орнының қызметтеріне, мәселелеріне, ... ... ... еңбек әрекетінің талабына (ағымдағы
мәселелерге қалыптасу) сай келуі керек.
Жапондық ... ... ... ... ... ... мен ... сапасына бағытталған.
«Американдық» немесе «нарықтық» әдіс кезінде ... ... ... ... еңбек нарығына, экономика жағдайына, нақты тауар
сұранысына және т.б. бағытталған.
Бұл тәсіл жұмыс күшінің молдығы мен ... ... ... көп ... байланысты кәсіпкерлердің қажет жұмыс күшін
оңай тауып алуына мүмкіндік туды, ал үкімет әлеуметтік қамту ... ... ... ... үшін ... ... отырып, әлеуметтік
шиеленісушілікті әлсіретіп отырды.
Тауарлардың жоғарғы сапасы арқылы ... ... ... нарықта
американдық тауарларды ығыстырып тастағанда «төбеден жай түскендей» болады.
Осыдан есін жиған соң, ... ... мен ... орын ... ... табу үшін ... ... бастады. Құпиясы оңай болып шықты
— алдыңғы қатарлы фирмаларда ... ... ... болып ең алдымен
адам факторы саналады екен.
Жапония әлемде бірінші ... ... ... ... мен ... аз ... ... өнім өндіруге тарта отырып, «адамдық тұлғасы» бар
менеджментті дамытты. Жапонияның ... ... ... әр ... ... ... ... өзінің тауарын сатып
алушы деп санауы керек деп, оның өзі ... ... ... ... ... ... талпындырып, ылғи үгіттеп отырады.
Адам психологиясы мен олардың әлеуметтік мәртебесі ескеретін көптеген
жапон ... ... осы ... ... басқа дамыған
елдердегі кадрларды басқарудағы дәстүрлі әдістерін жетілдіруге ... ... ... ... ... ... адам
факторларын қосу қажеттігін түсінумен қатар, қызметкерлердің шығармашылық
қабілетін ... және жеке ... ... мүмкіндігін толық пайдалануға
байланысты.
Жапондық және американдық басқару моделдерінің ерекшеліктеріне толталып
отетін болсақ, жапондық ... ... ... ие: басқару шешімі
ұжымда ... ... ... ... ... икемді құрылымы, бақылауды ұйымдастырудың бейресмилігі, жұмысты
баяу бағалау және қызметінің ... ... ... критериі –
қарамағындағы мдағы үйлесімділікке және ұжымдағы нәтижеге жетуді басқаруды
бағалау, қарамағындағылармен жеке ресми ...... ... ... және жұмыс стажына қарап қызметін жоғарылату, әмбебап типтегі
басшыларды даярлау, топ жұмысының көрсеткіші, қызмет ... т.б ... ақы ... Ал ... ... ерекшелігі: шешім қабылдаудың дербес
сипаты, дербес жауапкершілік, басқарудың қатаң ресми құрылымы, ... ... ... және инициатива, жеке адамға басшылық етуді
ұйымдастыру, жеке нәтижелер бойынша басқаруды бағалау, қарамағындағылармен
ресми қарым – ... ... жеке ... ... ... тар ... ... даярлау, жеке жетістіктері бойынша
еңбекақы төлеу.
Сонымен қатар жапон ... мен ... ... ... ... мен кемшіліктері бар. Артықшылықтарына тоқталып өтетін
болсақ, жапон ... ... ... жатады: бақылауды
ұйымдастырудың бейресмилігі, ұжымдық жауапкершілік, басқарудың стандартсыз
икемді құрылымы, басқару шешеімдерінің ұжымда ... ... ... ...... ... үйлестіру және бақылай білуі,
топқа басшылық етуді ұйымдастыру, басқару ... ... ... оқу, ... оқу орындарының түлектерін жұмысқа ... ... ... ... ... жеке жұмыс нәтижесі бойынша,
формальды басқару, жұмыс міндеттерінің нақты ... ... ... ... ... ... басшының басты қасиеті
профессионализм және ... ... ... жеке ... ... ... ... «жоғарыдан төмен», мамандықты көтеруге айрықша
бағдарламалар ... ... жаңа ... мен ... ... тарту.
Жапондық модельдің кемшіліктері: ғұмырлық жалдану; еңбекақыны және жұмысқа
көтерілуде үлкендік(ағалық); жұмыс аясы ... ... ... ... ... дербес сипатының болмауы; жұмыстың баяу
бағалануы, жеке іскерлік қасиеттердің ... жеке ... ... ... ... топ ... көрсеткіші маңызды
болғандықтан жеке жетістіктер бойынша еңбекақының ... ... ... ... ... қысқа мерзімдік жұмыс
жалдығы; басқарудың ... ... ... басшының тікелей қатаң
бақылауынан ... өз ... ... ... ... іскерлік мансап жеке
нәтижелерге негізделіп стаждың ескерілмеуі
Американдық және жапондық менеджменттен ... бар ... ... ... басқару моделі бар, оның міндеттері келесідей: ... ... пен ... ... ... үйлестіруді және
қоғам алдындағы жауапкершілікті қамтамасыз ету; жапондық сияқты бір ұлттық
немесе америкадағы сияяқты «корпоративтік» мәдениетке емес ... (жан ... ... ... компаниялар торларын (жүйелерін) қамти отырып
кәсіпкерлік басымдылықпен ... ... ... ұлттық әдет – ғұрыпты, құранды білуді талап етеді
және ... ... ... ие: шешімнің негізгі тұлғасы – Алла;
кәсіпкердің негізгі көңіл аудару объектісі ... ... ... ... ол адам еңбегін бағалауды емес, керісінше адамды бағалаудан
көрініс алады; ұйым ... ... ... ... ...... оған ... жеке сенімі және сыйластығы;
қызметкерлердің(бағыныштылардың) инициативалары(ынталары) мақұлданып ... ... ... ...... ... ... ету; тек қана басшыға адалдық(берілгендік), түгел фирмаға
емес; басқарудың ... ... ... ... ... ... әр
басшының, Көш басының(лидер) жалпы мақсат, көзқарастары болуы ... ... ... ... орталықтандыру; өткен әдет –
ғұрып ықпалының күштілігі, бүгіннің нашар ... ал ... ... ... алдын –ала анықталған және Алланың құзыреті деп
есептелінуі.
Ресей кәсіпкерлерінің жұмыс жүргізу принциптерінің негізгі қағидалары
1912 жылы қабылданған, олар ... ... ... әділ және ... жеке ... ... сыйла; өз сөзіңе сенімді бол; ... ... ... ... жетуші бол.
Герман Федеративтік Республикасының ірі фирмаларында кадрлық саясат
арнайы бөлімшелермен жүргізіледі, оның саны ... ... ... ... яғни 130-150 жұмыскерге - бөлімшенің бір қызметкері.
Басқа көптеген фирмаларда кадр бөлімінің қызметкері тек кадрлық ... ... ... ... олар кейбір экономикалық қызметтер,
мысалы, еңбекақыны есептеу жүктелген. Соңғы уақытта кәсіпорындары ... ... өсу ... ... ... жетілдіруге кадрлардың біліктілігін жоғарылатуға және
оларды дайындауға аса көңіл бөлінді, ал ... ... ... қамтамасыз ету жүйесін дамытуға, қызмет бойынша орын ... аз ... ... келді.
Герман Федеративтік Республикасының көптеген фирмаларында кадрлардың
кәсіби ... ... ... ... ... қарастырылады, экономика
және басқа салалардағы жаппай ... ... жаңа ... сай ... ... ... ... жоғарғы оқу орынында алған білім алғашқы
3-5 жылға ғана жеткілікті болады да, содан соң ... ... ... ... ... ... ... мен технологияның даму деңгейінен кем
дегенде 5-10 ... ... ... ... ... ... ... дайындайтын жүйені құруға мүделі. Мысалы, ... 80 % ... ... ... даярлау жүйесі бар.
Америка компанияларында персонал ... ... мен ... ... ... ... таза ... 5 %-ына дейін
жұмсайды. Ал АҚШ-та ... ... оқу жылы ... ... 13% - ға ... бұл бір ... алған білім көлемі 4 есеге өсті
деген сөз.
Басқаруды жетілдіру үшін жүргізілген зерттеу арқылы соңғы жылдары батыс
ғалымдары ... ... кері ... ... және оның орнын
толтыратын менеджменттің әдістерімен тәсілдерін қайтадан жасады. Қазіргі
заманғы ... ... ... ... бетбұрыс басқарушының
іріктеуіне ерекше көңіл бөлу керектігін ... ... ... ... ... ... жеке өзі ғана ... шешім табудың орнына, ол
басқаратын ұжымда қызметкерлерге жаңалық табуға жағдай жасауы керек.
Мұнда үлкен мағына ... ... ... ... ... ең бастысы - қабылданған шешімдерді өздерінің немесе жеке басының
шешімі ретінде қабылдайды да, оны ... ат ... ... оның шаруашылықты жүргізу стилі,
менеджерлердің өз орындарын ... ... мен ... ... олардың
рөлі ең бірінші болып өзгергеннен кейін, корпоративтік басқарудың ... ... ... ... іс ... ... ... болуы
керек: олардың қол астындағылары әрқашан өзіне құрмет көрсетіп отырғанын
сезуі, ... ... ... қатысты болуы іс-әрекет нәтижесіне толық
жауапкершілік алуы және оған өзінің қатысты екенін сезуі ... ... ... ... «KazSatNet» ҰК АҚ-ндағы басқарудың
қазіргі жүйесіне талдау жасайық. «KazSatNet» ҰК АҚ-ндағы ... ... ... ... ... ... 8). ... пакеті 100℅
мемлекеттік болып табылады және ол «Зерде» ... ... ... ... табылады. Қазіргі кезде «KazSatNet» ҰК АҚ-
ндағы басқарушылары: Басқарма төрағасының міндетін ... - ... ... ... ... - Пайдалану департаментінің директоры -
Ескендір Ерманұлы Тәжібеков, Ендіру департаментінің директоры - Аксиненко
Елена Анатольевна.
Қызметкердің менеджментке әсер етуші ... ... алу ... ... ... жұмыс жасау ыңғайы, ... ... ... ... басқарудың стратегиясын таңдау;
- қалыптасқан жағдайға қарай қызметкерлерді ... ... ... ... әсер ... өзгерістерге сәйкес қызметкерлерді басқару
іскерлік жүйесіндегі өзгеріс – бағытын анықтау;
-
-
Сурет 8. ... ҰК ... ... ...... көздерінен жинақтау негізінде автормен құрастырылған
Қызметкерлерді менеджмент жүйесінің арнайы ерекшеліктері және ... ... ... мен ... ... ... ... стратегиясы мен саясатын өңдеу, сонымен бірге , қызметкерлерді
басқаруға әсер ететін әр ... ... ... ... ...... ... жүйесін айтуға болады. Жалпы менеджмент ... ... ... мен ... ... ... ... өңдеуді
болжайды.
Қызметкерлер ді менеджмент жүйесінің ... ... ... ... ... ... ... белгілеу керек: орталық
персоналдың новаторлық қызметін белсендендіру мәселелерін алға шығару
(менеджерлер, ғалымдар, ... және т.б. ... ... мен жаңа ... ... ... «ойлар генераторы» ортасының
ұлғаюы; құралдар мен ... ... ... ... ... ... пен кәсіпкерлік атмосфераны туғызу үшін қосымша күш
қажет.
Сыртқы орта факорларының әсері арқылы ... ... ... ... ... өзгерістер, жаңа заң актілерінің пайда
болуы және т.б.). Инновацияның қажеттілігін ... ... ... ... ... ... ... ақпаратты жинақтау) жасау
қажет. Анықталған мәселелерді шектеу үшін ... топ» ... ... ... ... жаңа ... тауып қана қоймай, инновацияларды
жетілдірумен айналысады. Инновацияның жетілдіруі оны ... ... ... ... механизмі кез келген деңгейдегі күтілген
өзгерістер қанағаттандырылмаған жағдайды түзеуге ... Осы ... ... ... ... ... жоғары әсерлі жетістікке
жету мақсатында енуі мүмкін.
Инновациялық әлеует басқа жаналық табысына әсер етуші фактор кім, ... ... ... негізгі барысын анықтайды (шығармашылықсыз
жаналық мүмкін емес), сұрыптаудың нәтижелі ... ... ... ұйым ... сәйкесінше дара және ұжым жауапкершілігі, ... ... ... ... қызметкер сапасы кіреді. Компанияны басқару
менеджиментіне әсер ететін жалпы ... ... ... ... әсер
етуші бөлек мотивациялық факторлар да анықталады және ... ... тобы ... ... ... жасаушы факторлар|
| ... ... | ... – |Тәуекелді жобаларды ... және ... ... ... ... |
| ... ... резервтерінің |
| ... ... ... |
| ... және ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... ықпал жасау |
|Заңды |Заң ... ... шек ... ... |
| |кою ... заң |
| | ... ... |
|Ұйымдық - басқарушылық |Қалыптасқан ұйымдық ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... иерархиялық |демографияшыл стилі; |
| ... ... ... ... |
| ... ағымының болуы; |ағымының басымдылығы; |
| ... ... |
| ... |мүмкінділігі; |
| ... ... ... |
| ... әрекеттің |автономия; ұйымаралық |
| ... ... ... ... |
| ... ... болған |проблемалы топтардың |
| ... ... ... ... |
| ... процеске | |
| ... ... |
| ... | ... - |Өзгерістерге қарсы ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... жаңа |өзін-өзі нақтылау |
| ... ... ... |мүмкіндігімен қамтамасыз|
| ... ... ... |
| ... пайда болған | |
| ... ... іс – | |
| ... ... | |
| ... | ...... көздерінен жинақтау негізінде автормен құрастырылған |
Кесте 1 - Компанияны басқаруда менеджментке кедергі келтіруші және
жағдай жасаушы факторлар
Аталған ... ... екі түрі бар: ... ... және ... ... ... теориясы.
Инновациялық менеджментті енгізу мәселесінің туындауына негізінен
мыналар себеп болып табылады:
- Мақсаттың қарама-қайшылықтары, ... ... ... ... ... ... ... қарсыласуы,
инновацияны басқаруды енгізуде бюрократиялық қарсылықтың пайда болуы;
- Инновациялық ... ... оның әр ... ... жеке сатыларға бөлінуі (жетілдіру, таратылу және енгізу);
- Инновацияны енгізу ... ... ... қанағаттандырылмағын
жұмыстар.
Инновацияны енгізуде шешім қабылдау ... өз ... ... ... жаңа ... мен ... нысандарын кім жылдам әрі
тез қабылдаса, солар инновацияға икемді және үлкен инновациялық әлеуетке ие
болады.
2.3 Фирманың басқару жүйесінің экономикалық ... ... ... ... ... ... тиімділігін
жоғарғы өнімді техника мен прогрессивті ... ... ... ... минимумға жеткізу ... ... ... ... есебінен, өндірісті басқару мен ұйымдастырудың
тиімді формаларын пайдалану негізінде жоғарылатуды талап етеді.
Бұл міндетті ... ... ... ... негізгі ... ... ... ... ... қызметін бағалау үшін әртүрлі есептік, аналитикалық және есеп
көрсеткіштері қолданылады. Олар кәсіпорын жұмысының ... ... ... үшін ... ... ... ... тәжірибесінде оның қызметінің сандық
та, сапалық нәтижелерін бағалауға мүмкіндік ... өнім ... ... еңбек пен ақшалай ресурстардың шығындарын бағалау
көрсеткіштері қолданылады. ... Б-да ... ... ... ... ... ... аралығындағы негізгі технико-
экономикалық көрсеткіштері берілген.
Кәсіпорында қызмет көрсетуден ... ... 2010 жылы 2009 ... 9250 мың ... яғни 40 ... ... Себебі, оған әсер
етуші факторлар: сауда үйінде мерекелерге арналған акциялардың уақытының
алдыңғы жылмен ... ... ... ... ... көлемінің артуы,
тауарлардың өзіндік құнының кемуі т.б. ... ... ... ... бұл ... ... кеміген: 3264 мың
теңгеге, яғни 10 пайызға.
Өнімнің ... ... құны - ... ... ... ... ... да (сақтау, тасымалдау) шығындарынан тұрады. ... ... ... ... ... құны 8525 мың ... ... үлес ... 67 ... ... ... еңбек ақы т.б. көп мөлшерде жұмсалған. Ал, 2011 жылды
2010 жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 3456 мың ... яғни үлес ... ... төмендеп отыр. Себебі, оған әсер етуші факторлар: материалдардың
өзіндік құны, банктік шығындар, қосалқы кеңсе заттары, ... ... ... ... ... ... түсім мен көрсетілген қызметтің ... ... ... ... ... ... ... табысының жылдан
жылға өскенін байқаймыз. 2010 жылы 2009 ... ... бұл ... ... теңгеге, үлес салмағы 7 пайызға, ал 2011 жылы 2010 жылға қарағанда 192
мың теңгеге, үлес салмағы 2 ... ... ... да өсіп отыр. 2009-2010 жылдар аралығында 15 пайызға,
ал соңғы екі жылда 3 ... ... ... ... және ... ... отыр.
Жалпы табыс соммасынан кезең шығындарын (жалпы шаруашылық шығындар,
әкімшілік шығындар, әртүрлі төлемдер т.б.) алып ... ... таза ... анықталады. Кәсіпорынның таза табысының көлемі тұрақты емес: біресе
өсіп, біресе кеміп отырғанын ... 2009 жылы таза ... 844 ... ... 2010 жылы 1538 мың ... ... 624 мың теңгеге немесе үлес
салмағы 82 пайызға артқан. Оған кезең ... ... ... ... ... қызметтің өзіндік құнының төмендеуі, еңбекті
ғылыми негізде ... т.б. ... әсер ... Таза ... ... жылдар аралығында күрт төмендеген: 2011 жылы ... 238 ... ... 2010 ... ... 1300 мың ... үлес ... 85
пайызға қысқарған. Оған: ... ... ... ... кезең
шығындарының өсуі т.б. факторлар әсер еткен.
Негізгі өндірістік қордың орташа жылдық ... ... ... ... ол
да 2009-2010 жылдар аралығында өсіп, соңғы екі жылда кеміген. 2010 ... ... ... бұл ... 378 мың ... яғни 20,4 ... ... көрсету барысында табиғи және ... ... ... ... ... ... жабдықталу есебінен негізгі құралдар сатып
алынған. 2011-2010 ... ... ... қор құны 13 пайызға кеміген.
Себебі, бұл жылдары негізгі қорлар кірістелмей, тозуына байланысты.
Айналым қорлары ... ... ... 30 пайызға қысқарса, 2011-
2010 жылдар аралығында, керісінше 61 пайызға өсіп, 2969 мың ... Бұл ... өсуі ... ... процесс
қуаттылығының, атап айтқанда, осы ... ... ... ... ... байланысты.
Кәсіпорындағы еңбек көрсеткіштерін талдау – бұл ... ... ... ... ... өнімділігіне, жұмысшылар санына
талдау.
Кәсіпорынның орташа жылдық жұмысшылар саны 2010 жылы 2009 ... 11,3 ... өсіп 59 ... оның ... ... ... 13 пайызға өсіп 52 адамды құраған. Оған қызмет көрсету ... ... әсер ... 2011 жылы бұл ... қызмет көрсету көлемінің
қысқаруына байланысты 44 адамды құрап, үлес салмағы 25,5 пайызға ... ... саны ... 7 ... ... ... еңбек ақы қорының жылдан жылға өскенін байқаймыз.
2009-2010 жылдар аралығында еңбек ақы қоры 15 ... ал ... екі ... ... ... 2011 жылы 18488 мың теңгені құраған.
Қызмет көрсетуден түскен қаржылар өнім өндірушінің негізгі табысының,
яғни ... ... көзі ... табылады. Кәсіпорындағы орташа айлық
жалақы 2009 жылы 22663 теңгені, 2010 жылы 23398 теңгені, ал 2011 жылы ... ...... қызметі тиімділігінің ең басты экономикалық
көрсеткіші. Ол кәсіпорынның тапқан пайдасының көрсетілген қызметтің өзіндік
құнына қатынасымен анықталады. Бұл ... 2009 жылы 6,66 ... ... ... жылы 7,25 ... ... 2011 жылы 1,34 пайызға кемігенін байқаймыз.
Бұл кәсіпорынның тиімсіз іс қызметін ... ...... ... тиімді пайдаланудың ең маңызды
көрсеткіштерінің бірі. Кәсіпорындағы қор қайтарымы 2010 ... 2009 ... 11,5 ... ... 2011 ... 2010 ... ... 7,6
пайызға кеміген.
Қор сыйымдылығы – қор қайтарымына кері көрсеткіш. Сондықтан да ... ... 2010 ... 2009 ... салыстырғанда өсу қарқыны 10
пайызға кемісе, ал 2011 жылды 2010 ... қор ... ... ... 7,2 ... ... ... - еңбектің негізгі өндірістік қорлармен жарақтану
дәрежесін сипатайды. Бұл ... ... екі ... 31 ... ... Еңбек
өнімділігі көрсеткіші де өсіп келеді: 2010 жылы 2009 жылға қарағанда 112, ... ... яғни 26 ... ал 2011 жылы 2010 ... ... 113,6 ... яғни 21 ... өскен.
Сонымен, кәсіпорынның негізгі техникалық-экономикалық ... ... ... ... ... аралығында рентабельдік
деңгейінің жоғарылауы мен таза ... ... өсуі оның ... ... куә ... Ал, 2011 жылы ... ... көлемінің қысқарып,
таза табыстың 85 пайызға және рентабельдік деңгейінің 81,5 ... ... жылы ... ... қызметінің тиімсіздігін
көрсетеді.
Негізгі қорлар кез келген ... ... ... бірі ... ... ... мен ... пайдаланылуы кәсіпорынның шаруашылық
қызметінің соңғы нәтижелеріне тікелей әсер ... ... ... ... ... неғұрлым толық әрі ұтымды пайдалану кәсіпорынның технико-
экономикалық көрсеткіштерінің жақсаруына, яғни: еңбек өнімділігінің өсуіне,
қор қайтарымдылығының жоғарылауына, өнім өндірісінің ұлғаюына, оның ... ... ... салымдарын үнемдеуге әсер етеді.
Қосымша В мәліметтеріне сүйене отырып, кәсіпорынның негізгі қор құрамы
мен ... ... ... ... ... негізгі қорлардың
көлемі 2010 жылы 2009 жылмен салыстырғанда 428 мың теңгеге, ал үлес салмағы
24 пайызға өссе, 2011 ... 2010 ... ... 53 мың теңгеге, ал
үлес салмағы 2 пайызға кеміген.
Негізгі қордың ішіндегі транспорттық құралдар ... ... 2010 ... ... 71 ... болса, 2011 жылы 73 пайызды құрады.
Транспорттық құралдар құны 2010 жылды 2009 жылмен салыстырғанда 306 мың
теңгеге немесе 24 ... ... 2011 жылы ... 1581 мың ... мен ... 2010-2009 жылдарда 5 мың теңгеге, яғни 1
пайызға ғана өскен, ал келесі екі жылы құны ... 441 мың ... ... ... құны ... ... аралығында 2,5есе өссе,
соңғы екі жылда 25 ... ... қор ... ... мен құрылымын қосымша г-ден көруге болады.
Негізгі қорлардың жағдайы мен қозғалысын сипаттайтын ... ... ... өсім ... жыл басындағы негізгі қор ... жыл ... ... қор құны 2009 жылы 546 мың теңгеге, 2010
жылы 427 мың ... өсіп ... Ал 2011 жылы 52 мың ... ... ... өсім ... өсуіне байланысты проценттік өсім деңгейі де
2009 жылы 43 ... ал 2010 жылы 24 ... тең ... 2011 ... ... кеміген.
Проценттік өсім коэффиценті – негізгі қорлардың белгілі бір кезеңдегі
өсу деңгейін сипаттайды.
Кпр. өс. = негізгі қордың өсімі / ... ... жыл ... ... өс.2009 = 546 / 1258 *100 = 43%
Кпр. өс.2010= 427 / 1804 * 100 = 24% ... ... -52 / 2232 * 100 = ... ... де жыл ... ... ... қаншалықты көбейгендігін көрсетеді.
Шығу коэффиценті – негізгі өндірістік қорлардың істен шығу ... ... Ол ... формула бойынша есептеледі:
Шығу коэффиценті =шығарылған негізгі қор құны/ жыл басындағы негізгі
қор құны
Кшығ.2009 = 503 / 258 *100 = ... 193 / 1804 * 100 = 11% ... = 52 / 2232 * 100 = ... жылы бұл көрсеткіш 40 пайызды, ал 2010 жылы 11 пайызды құрап, яғни
бұл жылдары шығу коэфицентінің үлес ... 72 ... ал 2011 жылы ... 2,3 ... құрап, 2010 жылға қарағанда 79 пайызға төмендеген.
Себебі, жыл бойына шығарылған ... қор құны ... ... 310 ... ал 2011-2010 жылдары 141 мың теңгеге кеміп отыр.
Жаңару коэффиценті - ... ... ... ... ... ... ... жаңа технологияларды енгізу немесе ... ... ... ... болуы мүмкін. Ол мына формула бойынша
есептеледі:
Жаңару коэффиценті = келіп түскен негізгі қор құны / жыл ... қор ... = 1049 / 1804 * 100 = ... = 620 / 2232 * 100 = 28% ... = 0 / 2179 * 100 = ... жаңару коэффицентіне жыл бойына келіп түскен негізгі қор
құны әсер етті. Сонымен жаңару коэффиценті 2009 жылы 58 ... 2010 ... ... тең ... үлес ... 52 ... азайған. Себебі, жыл бойына
келіп түскен негізгі қор құны 2009 жылы 1049 мың теңгені және 2010 жылы ... ... ... 429 мың ... яғни үлес салмағы 41 пайызға қысқарған.
Ал 2011 жылы негізгі қорлар мүлдем ... ... ... да ... 0-ге ... коэффиценті – негізгі қорлардың жыл бойына қаншалықты тозғанын
көрсетеді. Бұл көрсеткіш негізгі қорлардың тозу ... жыл ... қор ... ... арқылы есептеледі.
Ктозу 2009 = 320 / 1804 * 100 = 18%
Ктозу 2010 = 397 / 2232 * 100 = 18% ... 2011 =622 / 2179 * 100 = ... ... ... 2009 жыл мен 2010 ... ... 18
пайызды құраса, 2011 жылы 28 пайызды құрап, үлес салмағы 55 пайызға ... оған әсер ... тозу ... 2011 жылы 2010 ... ... 225 ... немесе үлес салмағы 52 пайызға өсіп отыр.
Негізгі өндірістік қорлардың техникалық жағдайын көрсететін коэффицент
– жарамдылық коэффиценті болып табылады. Ол ... ... ... бөлігі жұмысқа жарамды екендігін көрсетеді:
Кжарам. = 100 - Ктозу
Кжарам.2009 = 100 – 18 = 82%
Кжарам.2010= 100 – 18 = 82% ... = 100 – 28 = ... ... 2009 және 2010 ... 82 ... ... 2011
жылы 72 пайызды құрады. Яғни 2011 жылы негізгі қорлардың ескіргенін
көрсетеді.
Негізгі ... ... ... ... ...... болып табылады. Кәсіпорынның қор ... ... 2 ... ... ... мәліметтерге сүйенсек, 2010 жылы қор қайтарымының деңгейі
14,5 теңге болса, 2011 жылы 13,4 теңгеге тең ... 1,1 ... яғни ... ... Негізгі қор қайтарымының азаюына жалпы өнім ... ... 2010 ... ... 10 ... ... әсерінен болып отыр.
Сонымен қор қайтарымы өндірілген ... 1 ... ... ... ... сипаттайды. Кестедегі берілгендер бойынша абсолютті ... қор ... әсер ... ... ... ... қордың құрамындағы актив бөлігінің үлес салмағы:
∆ФОуд. = ( УДаф - УДапл.) * ФОапл. = (0,93-0,91) * 16,06= 0,32
2) Актив бөлігі ... қор ... ( ФОфа – ... * УДаф = ... ... -1,5
ФО = ФОуд. - ФОфоа = 0,32 + (-1,5) = -1,1 теңге.
|Көрсеткіштер ... ... |
| |2009 |2010 |2011 |+,- |% ... өнім ... мың тг. |23226 |32476 |29212 |-3264 |90 ... өндірістік қор | | | | | ... мың тг. |1804 |2232 |2179 |-53 |98 ... ... ... | | | | | ... мың тг. |1721 |2022 |2022 |- |100 ... ... ... | | | | | ... үлес ... % |95,4 |91 |93 |+2 |102,2 ... Қор қайтарымы, тг. |13 |14,5 |13,4 |-1,1 |92,4 ... ... ... қор | | | | | ... % |13,5 |16,06 |14,44 |-1,62 |90 ... 2 - Қор ... ... есептеу.
Ескерту – әдебиет көздерінен жинақтау негізінде автормен құрастырылған
Қор қайтарымына әсер ... ... ... ... ... әсерінен
1,1теңгеге төмендеген, себебі қор қайтарымының актив ... ... ... төмендеп отыр. Қор қайтарымының 0,32 теңгеге өсуі негізгі қордың
актив бөлігінің үлес салмағының 2 теңгеге ... ... ... ... шаруашылық қызметінің қорытындысында дайын өнім құнын
толығымен орын ауыстырушы, өндіріс процесінде бірыңғай қатысатын, натуралды
формасын өзгертуші айналым құралдары деп аталады.
Айналым құралдары – ... ... ... құрушы болып табылады.
Айналым қорларын талдау міндетіне:
1.Айналым қорларының құрамы мен құрылымын талдау;
2.Айналым ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіштерін анықтау жатады.
Кәсіпорын активтерін талдау процесінде ең алдымен олардың құрамы мен
құрылымын ... ... ... Д-да ««Kazsatnet» Ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамының ағымдағы активтерінің ... мен ... ... ... ... ... ... жалпы көлемі 2009
жылы 3052 мың теңге тең болса, 2010 жылы 1838 мың теңгені құрап, 1214 ... яғни 39,8 ... ... . ... ... ... ... дебиторлық борыштың көлемінің әсерінен, яғни 2010 жылды 2009
жылмен салыстырғанда 1049 мың теңгеге немесе 2 есе ... ... ... ... ... ... үлесінде 27,4 пайызға азайған.
Керісінше, 2011 жылы ... ... құны 2010 ... ... 62
пайызға артып, 2969 мың теңгені құраған. Бұл жылдары дебиторлық борыш 5 ... ... ... 2010 жылы 2009 ... ... ... ... үлесі небәрі 0,6 пайызды құрап отыр. Ал 2011 жылы 2010
жылға қарағанда 251 мың ... ... ... 9 ... ... ... ағымдағы міндеттемелерді өтеуге бағытталған қаражаттардың жалпы
сомасындағы төлеуге дайын қаражаттардың үлесін көрсетеді.
Материалдық айналым қаражаттары 2010 жылы 2009 ... ... ... өсті және ол 2010 жылы 1503 мың ... ... отыр. Олардың үлесі
2010 жылы өте жоғары: 82 пайыз. Ал 2011 жылы ... ... ... 29 ... қысқарып, үлесі 36 пайызды құрап отыр.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 8 тамыздағы № 746 ... ... ... ... ... ... жарғылық
капиталына мемлекеттің жүз пайыз қатысумен «Kazsatnet» ұлттық компаниясы
акционерлік ... ... ... Республикасының 2007 жылдың 10
мамырындағы № 375 ... ... «2007 ... 6 ... Қазақстан
Республикасы Президентінің қалыптастыру шаралары өкімі бойынша» Акционерлік
Қоғамның мемлекеттік акция пакетін қолдану мен ... ... ... ... ... ... 2008 жылдың 3 маусымындағы
Қазақстан Республикасының №668 ... ... ... ҰК ... ... пакеті «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингіне
берілді.
«Kazsatnet» ұлттық компаниясы Акционерлік ... ... ... органдардың Қазақстан Республикасының 2008-
2010 жылдар аралағындағы ... ... ... ... ... аудандарды да қамтитын мемлекеттік орган мәліметтерінің алмасу
каналдарын бірыңғай транспорт ... ... ... ... ... ... табылады.
МО БКЖ ЖОБАСЫ
«KazSatNet» ҰК АҚ-ның 2009-2011 жылдар аралығындағы құрылымдық,
ұйымдастырушылық, ... ... ... ... Зерттеу
барысында көзіміз жеткені: кәсіпорынның өндірістік потенциалы ... ал ... ... ... ... мамандарды жұмыспен
қамтамасыз етуге арналғандығын ерекше атаймыз. Кәсіпорын ... ... ... ... ... ... ... аралығында рентабельдік деңгейінің көрсеткіш 2009 жылы 6,66 пайызды
құрап , 2010 жылы 7,25 пайызға жетіп, 2011 жылы 1,34 ... ... Бұл ... ... іс ... ... және себебі
Акционерлік Қоғамның жаңа жобаларға қаржы ... ... ... Бұл
көрсеткіштерді жақсарту үшін ... ... ... ... ... ... көрсетілетін қызметтің өзіндік құнын төмендету, еңбекті
ғылыми негізде ... ... ҰК ... ... ... жүйесіне талдау жасайық.
«KazSatNet» ҰК АҚ-ндағы басқарудың құрылымы функционалды құрылым ... ... ... 100℅ ... ... ... және ол «Зерде»
ұлттық инфокоммуникациялық холдингінің меншігінде болып табылады.
Кәсіпорын менеджмент жүйесінің ұйымдастырушылық ... ... ... ... – оның кіші ... ... байланыстарды
қалыптастыру болып табылады. Бұл жағдайда ... ... оның ... ... ... ... белгіленуі қажет.
Кез келген кәсіпорын ұқсас ... ... және ... ... ... ... ... Әр бөлімше
кәсіпорынның жалпы қызметіне қажетті ... ... ету ... ... ... ... қабылдап, көп жағдайда өздігінше
әрекет етеді және өз қызметі бойынша ... ... ... ... қажеттілігі бойынша құрылады, олар тым көп те, тым
аз да болмауы керек. Кәсіпорынның ішкі құрылысының бейнесі, ... ... ... ... ... ... құрылымы деп
аталады.
3 Фирма қызметінде инновациялық менеджментті жетілдіру жолдары
3.1 «НК«KazSatNet»» АҚ-ғы инновациялық менеджменттің ұйымдық-
экономикалық үлгісі
Инновациялық менеджменттің ... ...... ... ... ... құндылықтардың, инновациялардың деңгейімен анықталатын
бәсекеге қабілеттілікті, ... ... ... сапасын, еңбек
ресурстарының деңгейін және кәсіпорынның менеджмент ... Жаңа ... ... ... ... бәсекеге
қабілеттілігі өндіріс факторларының жағдайына, ... ... ... ... ... де байланысты болады.
Эволюциялық бағыт негізінде өмірлік цикл ... ... бар ... құрал-жабдықтарды жаңғырту және ... ... ... ... тұр. Бұл даму ... ... пайдаланумен байланысты, және келесідей кемшіліктері бар:
- кәсіпорында жүргізілетін өзгерістер сыртқы ортаның ... ... жаңа ... ... ... бәсекелстер қызметін
ескермейді;
- шығарылатн тауарлар мен ... ... ... шектеулілігі;
- осы экономикалық даму бағытына негізделген ... ... ... ... ... 9 - ... инновациялық даму стратегиясының мазмұны
Эволюциялық бағытың баламасы – революциялық бағыт. Бұл бағыт жаңа ... алып ... ұйым ... радикалдық инновациялық өзгерістерді
болжайды [51].
Кәсіпорынның инновациялық даму стратегияларының өңделу процесі келесі
тұжырымдамаларға негізделуі керек (сурет 9):
- ... ... ... кәсіпорындарының
инновациялық даму стратегиясының жаңалық енгізуге шаруашылық
субъекттердің негізгі бағыттарын анықтайтын ... ... ... ... ... ... мақсатты тұжырымдамасы кәсіпорынның жеке
мүмкіндіктері мен ... даму ... ... асыру
салдарын алдын ала бағалауды қажет етеді.
- Болашақ тұтынушылар қажеттіліктеріне бағдарлану тұжырымдамасы
өте ... ... ... ... ететін инновациялық
даму бағытын табуға болатын инновациялық дамуды болжау әдістерін
пайдалануды білдіреді.
- Бейімделу тұжырымдамасы нақты бір жаңалықты ... ... ... ... ... ... іске асу ... жаңа зерттемелерді енгізу
кезінде кәсіпорын мүмкіндіктерін бағалауын ... ... ... Бұл ... жете ... жағдайда
мақсатқа сай емес шығындарға әкеледі.
- Инновациялардың өмірлік цикл есеп тұжырымдамасы белгілі ... ... ... даму ... ... асыруға байланысты не болды және болу керектігін түсінуге
және білімді ... ... ... Жаңа технологияларды
дамыту саласындағы теориялық базиске ... ... даму ... ... ... ... және ... не болатынын анықтауға болады[52].
- Тәуекелдерді барынша азайту тұжырымдамасы ... ... ... ... ... ... ... тәуекелді инновациялық жобаларды сауатты жүзеге асыру
есебінен табысты арттыруды білдіреді. Тәуекелді ... ... қол ... отырып, сонымен қатар
кәсіпорынның инновациялық даму стратегиясын тиімді ... ... ... ... ... тұжырымдамасы, бұл жерде кәсіпорын үшін
тиімді жобаларды таңдауын, яғни минималды ... ... ... ... ... ... Тиімділік тұжырымдамасы инновациялық даму стратегиясы ... ... және ақша ... мен ... ... үнемдеу
қажеттілігімен анықталады.
- Кәсіпорынның жүйелік даму ... ... ... ... асыру негізінде қолданылатын технологиялар
тек жеке элементтердің жетілдіруіне ... ғана ... бұл ... ... ... ... ... жалпы жүйелік
дамуына бағытталу қажет.
- Үздіксіздік инновациялық даму тұжырымдамасы. Бұл үздіксіз
факторын ... ... ... ... ғана
ескереді десек те болады. Тек кез келген өзгеріске сәйкес ... ... ... ... ... ... стратегиясын жүзеге асыра алады (Сурет 10).
Бұл ұсынылып отырған ... ... ... даму ... ... ... мен ... басқарушылық шешімдердің тиімділігін арттыруға мүмкіндік
береді.
Сурет 10 - Инновациялық даму стратегиясының ... ...... ... ... негізінде автормен құрастырылған
Қазіргі уақытта ғылымды көп кажетсінетін отандық ... ... ... ... ... бағдарланған ғылымды көп кажетсінетін
жаңа технологияларды және акпараттық технологияларды әзірлеу мен ... ... пен ... ... ... мен ... ... экономикалық кауіпсіздік мүдделерін ... ... ... өзекті стратегиялық міндеті болып табылады.
Инновациялық дамудың базалық үлгісі негізінде ішкі және ... ... ... ... ... Инновацияларды өсіру стратегиясы
іргелі және ... жеке ... ... ... ... ... ... қатардағы елдерге тән.
Технологиялардың ... ... ... және қолданбалы жеке
әзірлемелері жоқ және бұл мақсаттарға арналған ресурстары шектеулі ... іске ... ... және ... саласындағы мемлекеттік саясаттың
негізгі бағыттары:
- Мемлекеттің қатысуымен маманданған венчурлік капиталды ғылыми-
техникалық және ... ... ... Инновациялық қызмет субъектілерін мемлекеттік қолдау ... ... ... ... ... салааралық, салалық және өңірлік
сипаттағы маманданған субъектілерін құру ... ... ... сала үшін ... ... және ... ... Өнеркәсіптің базалық салаларында жаңа ... ... ... өркенитетті нарығы үшін жағдайлар жасау, ... ... ... мен ... ... қорғау саласындағы
барлық халықаралық конвенцияларды тану арқылы ... ... ... ... кәсіпорындардың үздік әлемдік тәжірибеге сәйкес сапа
стандартына өтуін жандандыру
- Халықаралық донор ұйымдардың, ... ...... және ... ... ... болып табылуы тиіс.
Елбасы  атап көрсеткендей, 2010 жылы экономикадағы өсімнің жеті пайызын
осы жылы іске қосылған жаңа ... ... ... ... ... жылы  осынау индустриалды дамудың үлесі ел экономикасын тағы да 2,6
пайызға арттыра ... деп ... ... ... жолы ... инновациялық дамудың кең арнасына айналып отыр [27].
Кез келген ... ... ... ... ... тұрақты даму жетістігіне маңызды рөл атқарады. Бірінші
бөлімде айтып ... ... ... дамуы мемлекеттің
қолдауынсыз айтарлықтай жетістіктерге жетпейді. Демек, елдің өркендеуінде
де ... ... ... ... біздің ойымызша, келесідей ... ... ... :
- Мемлекет тарапынан да, өнеркәсіп тарапынан да ғылыми зерттеулердің
шектеулі ... ... ... ЖІӨ ғылыми – зерттеу,
тәжірибелік-конструкциялық жұмыстар ... және ... ... ... 0,21 % құрады, бұл Ресей көрсеткішінен 3 есе
төмен және ... ... ... біршама төмен. Әлемдік
экономист сарапшылардың деректеріне сүйенсек, ҒЗТКЖ қаржыландыру тек ЖІӨ-ң
1,5% құрағанда ... ... ... да ... ... ... ... қана емес, салыстырмалы шамадағы ... ... ... ... ... ... саны 10000 адамға
шаққанда 12 адамды ... ал ... бұл ... ... ... ... тең, яғни, көрсеткіш тағы да біршама ... ... ... ... ... ... жағдайдың өзінде
де қысқа мерзім ішінде түзетуге болмайды. Қазір ҚР зерттеушінің немесе
ғалымның ... аса ... ... ... ... жалақы, өзінің ғылыми
қызметінің нәтижелерінен табыс алу үшін нашар перспективалар. Сонымен
қатар, ... ... ... ... ... сапалы
бағдарламалар жетіспеушілігі байқалады;
- Ғылыми зерттеулермен айналысуды ынталандыру үшін ... ... ... яғни ... кәсіпорындардың ҒЗТКЖ-ға кеткен шығындары
табысқа салықты есептеу ... ... алып ... ... ... ең көп ... басқа елдерден аса заманауи
жабдықтар мен технологияларды ... ... ... ... шикізат
секторының ірі компаниялары құрайды, нәтижесінде сол компаниялардың өзінің
жеткілікті түрде ... ... ... ... ... ... тәжірибелік- конструкциялық жұмыстардың қандай да
бір жобаларын жүзеге асыру қажет;
- Бүгінде Қазақстандағы шағын және орта ... ... ... ... ... ... болып табылады: оның ішінде бұл салық
салу режиміне, ... ... ... ... ... ... қол ... сыртқы сауда тосқауылдарына және
мемлекет тарапынан инновациялық компанияларды дамытуды ынталандыру ... ... ... ... болып отыр.
Ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкциялық жұмыстар ... ... ... атап ... қажет:
- Ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкциялық жұмыстар нәтижелерін
коммерцияландыруға ... бөлу ... ... ... жасалмаған: зерттеу
жобаларын жүргізуге бөлінген гранттың азғана мөлшері зерттеушіге ... ... ... және ... ... ... ... бермеді,
ал гранттарды қаржыландырудың кері принциптері ... ... ... ... жаңа «бұзып-жарды» идеяларды іздемей, аса сенімді
«ескі» кеңестік жобаларды жүзеге асыруына тура ... ... ... және қолдау үшін инновациялық жобаларды анықтауға
жүргізілген конкурстық процедуралардың «әлпештеу» белгілеріне қарсы
жеткілікті тұрақтылығы болмады;
- құрылған венчуралық қорлар портфельдер қалыптастыру үшін ... ... ... ... тап ... бұл ең алдымен
коммерцияландыруға қажетті өміршең идеялардың кемшілігі салдарынан
болды;
- Технологияларды ... үшін ... ... ... ... ... құрылған технологиялық
парктер мен бизнес-инкубаторлар тиімді жұмыс істемей отыр, бұл аз
мөлшерде құрылған инновациялық жұмыс ... ... ... ... ... инновациялық жүйесіне тән, қандай
да бір ұйымның жиі-жиі ауысатын бағыныштылығынан, өкілдіктер мен
міндеттердің ауысуынан көрінетін ... ... ... ... процесінде барлық жүйенің қызметінің күрделі
ақауларына әкеп соқтырды.
|үлгінің негізгі ... ... ... – не? ... ... ... ... басқару – |
|кім? ... ... ... ... ... ... ... |
|құраушылары ... база ... салу ... |
|Венчурлық жобаларды |
|сақтандыру және ... ... ... 11 - ... ... ... даму үлгісі
Ескерту – әдебиет көздерінен жинақтау негізінде автормен құрастырылған
Ал өнеркәсіп ... ... даму ... ... :
- Инновациялық саясаттың «екінші буыны». «Екінші буынның» инновациялық
саясаты астарынан басты салалар мен ... ... ... ... ... түсінеміз. Бұл бағыт аясындағы
басты міндеттер:
басты кластерлердің, салалар мен ... ... ... ... ... ... мақсаттары мен құралдарын
түзету;
- ... ... ... рөл ... ірі ... ... даму департаментін ашу қажет. Бұл
әлемдік тәжірибелерде ... даму ... ... даму
департаменті келесі мәселерді шешуі қажет: ... ... өнім ... ... ... қандай тұтынушыларға арналып
шығарылады, бұл өнімнің өндірісі қалай өндірілуі қажет, инновацияларды
өңдеу және енгізу мәселесімен кім айналысады және де ... ... ... ... ... айналысады.
- Келесідей кәсіпорынның инновациялық технологиялық даму үлгісін
ұсынамыз(Сурет 11):
Суретте ... ... ... даму ... ... ... қызығушылық (яғни инновациялардың дамуға
қызығушылығы), қайнар көздері ... ... ... ... ... ... институттар (ішкі институттар, инновациялық
мүмкіншілікті құруға әрекет ... ... ... инновациялық
мүмкіншіліктің түрленуі кәсіпорынның бәсекеқабілеттілік ... ... ... ... де, мемлекет пен кәсіпорындар арасында жоғарыда
айтылғандай ... ... ... ... ... ... мемлекет
экономикалық дамудың жаңа сапалы сатысына көшеді және бәсекеге қабілетті
кез келген мемлекетпен иық ... ... ел ... деп ойлаймыз.
3.2 Қазақстан жағдайында шетелдік тәжірибені қолдану мүмкіндіктері
Инновациялық қызметтің кез келген түрі ... ... ... ... етеді. Дамыған батыс ... ... ... ... ... жолдары мен түрлері өңделген. Әсіресе
АҚШ, Жапония, ... ... ... ... ... ... ... танытуда. Өйткені бұл мемлекеттерде ғылыми-
техникалық мәселені шешу тәжірибесі ... ... яғни ... ... ... ... қатысуына ие.
Батыс елдерінде өнеркәсіп кәсіпорындардың инновациялық дамуына көп
көңіл бөлінеді. АҚШ-та инновациялық ... ... ... шағын бизнес әкімшілігі қатысады. Олар: ... ... қор, ... ... салалары. Германияда осы жұмысты экономика
министрліктері, ғылыми-зерттеу және ... ... ... ... федерациясы, патенттік орталық жүргізеді. Францияда
экономика министрлігі, зерттеу ... ... ... ... қор жүргізеді. Орталық және сауда банктерімен, сақтандыру
қорларымен бірге барлық осы ... ... ... ... ... ... нәтижелі іске асыру үшін қажетті негізді
құрады. Қысқасы, шет елде шағын ... ... ... ... ... ... ... канал арқылы жүзеге асады: шағын бизнеске толығымен
және кәсіпкерлерге, инновациялық қызметпен тікелей ... ... ... ... ... ... қолдаудың екінші каналын
қарастыру көп қызығушылық тудырады. Бұл жүйеде ҒЗТКЖ өрісі және ... мен ... салу ... жаңа ... ... сақтау
және тікелей қаржыландыру венчурлық өнеркәсібі орталық орынды алады.
Бұдан басқа Канададағы инновациялық өнеркәсіп ... ... ... рөл ... ... ... және ... аймағындағы
инновациялық және толық жетілдіру орталықтарын құру жатады, олардың ...... ... ... ең басты зерттеулердің
нәтижесімен жақсарту.
Инновациялық ... ... тура әдіс ... жүйесінде
технопарктік құрылымдардың дамуына жағдай жасау ерекше орын алады. ... ... және ... ... ... ... ... зерттеу-өндіріс
кешендері, инновациялық орталықтар, зерттеу және технологиялық парктер,
жоғары технологиялық инкубаторлар қарқынды ... ... ...... ... көрсету және инновациялық
кәсіпорындарға арналған қолайлы шарттар құру, алдыңғы қатарлы салалардың
дамуына жағдай жасау, ... ... ... ... ... мен
идеяларды тәжірибе жүзінде іске асыруды жылдамдату. Оған жоғары оқу
орындарының, ғылыми-зерттеу ... және жаңа ... ... күштерін біріктіру арқылы қол жеткізіледі.
Соңғы уақытта ... ... ... ... маңызды
мәселелердің өзектілігі байқалып отыр.
Әлемдік тенденциялар көрсетіп отырғандай, дамыған елдердің экономикалық
дамуының постиндустриалды кезеңіне ... ең ... жаңа ... ... және ... ... түрде дамытумен байланысты.
Сонымен қатар, алдыңғы қатарға ... ... яғни ... ... ... ... отыр. Аталған шаралар көбінесе
экономикалық ... ... ... ... ... ... ... бағытталған.
Инновациялық саясаттің негізгі маңызы – интелектуалды потенциалды
пайдалану арқасында максималды түрде ... ... ... ... инновациялық даму түрінің
басымдылықтарын бағалауға мүмкіндік береді.
Біріншіден, инновациялық саясат тұрақты ... ... ... ... ... ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін
арттырады.
Екіншіден, инновациялық саясат экономиканың құрылымдық қайта ... роль ... ... ... ... ... ететін дамушы салаларға қолдауды
көтереді, экономиканың жаңа ... ... және ... ... ... ... ... құн өнімдерінің өндірісіне негізделген.
Үшіншіден, инновациялық саясат экономикадағы инвестициялардың өсуін,
жоғары табыстарды ... ... ... Жаңа ... ... ... ... табылуы, енгізілуі және кең
ауқымда таралуы өндірістің, табыстардың, инвестициялардың ... ... ... ... ... Инновация ресурстарды жоғары өндірістік
және табысқа мол ... ... ... ... саясат ғылымның дамуына ықпалын тигізеді.
Инновациялық саясат барысында ғылыми жобалар мен идеялар ... ... ... ... мен ... оларды коммерциялық жүзеге асыруға көшеді.
Бесіншіден, инновациялық саясат барлық ... ... ... ... экономикалық дамуды ... ... ... ... ролі үлкен болып отыр.
Инновациялық саясаттың тиімді жүргізілуіне байланысты Қазақстанда
жүргізіліп ... ... ... күмән тудырмайды. Қазақстан
экономикасының қазіргі жағдайы тек инвестицияның ... ғана ... ... ... ... дұрыс таңдалуын қажет етеді. Бұл ғылыми-
техникалық прогрестің ... жаңа ... мен ... ... ... ... ... жағдайын өзгерту әдісін білдіреді. Сөз қазіргі
кезде пайдаланылып жүрген технология, машина мен жабдықтардың ... ... ... емес, пайдаланылатын өндірістік
потенциалды көтеретін мүлдем жаңа ... ... жаңа ... көшу ... ... – бәсекелестікке қабілетті экономикалық
жағдайдың ыңғайлы индекаторы. Ол ... ... ... кез ... ... өзінің алғашқы ұстанымын жоғалтады, ... ... ... ... ... ... ... дағдарыс басталады. Өндіріс күштерінің технологиялық қуаты
мықты елдерде экономикалық дағдарыс пен ... ... ... күш ... ... ... ... Ол меңгерілген,
өндірісте қолданылатын макро және ... ... ... және ... заңы ... әрбір тарихи кезеңнің аяқталуы келесі кезеңнің
басталуы болып ... ... ... ... ... ... ... механизмі соңғы екі жүз жылда орта ... ұзақ ... ... ... өткенде көптеген елдерде
дәлелденген. Индустиалды емес дамуда технотрондық кезеңнің пайда болуы,
өндіріс ... ... ... ... ... ... алпысыншы жылдарына келеді. Бұл перспективалық даму
бағытын ... ... ... ... ... ... ... өтуде өндіріс күштерін жетілдірудің диалектика негізінде
болатын серпілісі. Бұл жерде дамудың үш түрін ... ... ... ... ... ... ... жалғастыру;
Экономикалық қайта құрылуда саяси және заңды ... ... ... ... ... ... мен ... дамуы технологиялық өрлеудің әлеуметік бағытын
қамтамасыз ететін мемлекеттік ... ... ... ... және ... да ... өзара байланысты
дамудағы инновациялық жол сілтеуші.
Қазақстандағы қалыптасқан экономикалық жағдай ... ... және ... ... ... ... ... қажет етеді.
Бұл инвестицияны ұлғайту арқылы өндіріс салаларында инновацияны жүзеге
асыру ... ... ... өндіріс потенциалдарын жетілдірудегі ғылыми
салымдар жайында. Өйткені ғылым мен техника жетістіктерін ... ... ... ... мен ... деңгейін көрсетіп қоймай, сонымен
қатар инновациялық үрдісті ... оның ... ... болып
саналатын техникалық, өндірістік, ұйымдастырушылық, маркетингтік, қаржы
операцияларының дамуын да көрсетеді.
Қазақстан Республикасының ... ... ... даму ... ... ... шикізат өнімдеріне көшу,
сервистік-технологиялық экономикаға ... ... ... ... жолы ... ... көздейді. Индустриалды-инновациялық
саясатты белсенді жүзеге асыру экономиканың жылына 8,8-9,2 % өсуіне ықпал
етеді. Бұл 2015 жылы 2000 ... ... ЖІӨ ... 3,5-3,8 ... ... орташажылдық өсу жылдамдығы 8-8,4%, өндіру күштерін
2015 жылы 2000 жылмен салыстырғанда 3 есе ... және ... 2 есе ... ... [6]
Экономикалық динамикада ... және ... ... өсуі тек ... шаруашылық деңгейде емес,
сонымен қатар мемлекеттік дәрежеде қазіргі ұлттық ... ... ... ... ... қауіпсіздікті қамтамасыз ететін,
әлемде өзіндік орны бар, ұлттық экономиканы инновация ... ... бар, ... ... ... пайдаланатын, инновацияны дамыту
мен қалыптастыруда ерекше кешенді бағыт болуы керек.
Ресей ... «Тек ... ... ... ғана елді
экономикалық дағдарыстан алып ... ... - ... бәсекелестікті көтеру, өндірісті кеңейту және отандық өнімдерді
өндіру мен сату арқылы экономиканы көтерудің ішкі көздерін табу ... ... Бұл ... ... ... Тура осы арада
мәселені шешудің кілті жатыр, өйткені бұл қаржылық алып сату және тауарды
ұстап қалу ...... ... ... технотроптық кезеңдегі
технологиялық жетістіктер негізінде адамдардың ... ... ... және ... емес ... өндіріс
үрдістерін жетілдіру. Бұл анықтама бір қарағанда Қазақстан жағдайына
жарамайтын сияқты, өйткені ол ... өмір ... ... ... ... ... объективті қажеттілігі бар. Еліміздің
дамуының алтыншы технотроптық ... ... Ол 10-20 ... ... мен қызмет көрсетудің әлемдік нарықта бәсекелестікке қабілеттілігін
анықтайды. Қазақстан ... ... ... ... ... ... бақылауымен индустриалдық кезеңде шыға алмай «қалып
қалуы» мүмкін. Ресейде ұлттық инновациялық жүйені мемлекеттік әлеуметтік-
экономикалық ... ... ... ... мақсат деп бағалайды.
Негізінде, сөз экономикалық дамуға көшудің жолы ... ... ... ... жету үшін ... ірі ... шешу ... Оның бірі –
инновациялық көлемді және инновацияны ынталандыруды тез өсіріп жіберді.
(Российская газета. 2004, 15 ... бұл ... ... және ол ЖІӨ-нің 100% өсуі ғылым
жетістіктері мен инновацияны пайдалану арқылы жүзеге ... ... ... ... ... мысалы, көптеген
зерттеушілердің сілтемелері бойынша елдегі ЖІӨ-нің ... 45%-ын ... орта ... ... ... бағыттарының бірі болып ұлттық инновациялық
жүйенің бірнеше кезеңдерін қалыптастыру ... ...... ... ... ... ... қалыптастыру;
- 2008-2010жж. – Ұлттық ... ... ... өзара
байланысы мен жүзеге асыру механизмін толыққанды жетілдіру;
- 2011-2015жж. – Ұлттық инновациялық ... ... ... ... ... ... мен жеке ... көлемін өсіру
арқылы жүзеге асыру. Ал Норвегия елін алатын ... OG21 (Oil and Gas ... 21st Century) ... ... он жыл ... ... болатын. Оның
басым бағыттары: тұрақты даму, геологиялық барлау ... ... ... ... ... ... мұнайды алу коэффициентін арттыру,
шельфті игеру технологиясын және салалардың ... ... ... Бағдарлама университет өкілі, ғылыми-техникалық институттар,
жабдықтаушылар, ... ... мен ... ... ... өзара қарым-
қастынасты қамтамасыз етуге бағытталған.
Норвегия құрылымы бойынша Ресей мемлекетіне келеді: ... ... ... ... ... үлкен үлесі, арзан
электроэнергия және табиғи байлықтың ... European ... 2008 ... ... ... ... ... ретінде анықталды. Кейбір көрсеткіштер бойынша ... ... ... ... қарамастан, мұнай-газ, кеме жасау, су
энергетикасы, экология және жаңартылатын энергетика ... ... ... ... ... ... ... Пайдалы қазбаларды өндіруге жоғары салықтар. Өндіруге 50% ... ... ... салу ... ... компанияларының табысы
басқа елдерге салыстырғанда төмен болуына әкелді. Нәтижесінде
бұндай компаниялар өнімнің өзіндік құнын төмендетуге және ... ... алып ... деңгейін арттыруға мүмкіндік
беретін жаңа технологияларды өңдеп шығаруға ... ... ... да ... ... елдерінде сияқты, инновациялық
техника мен технология базасында мұнай қайтырымын арттырудың
қазіргі әдісін енгізу есебінен ... ... ... ... ... рөлі өсіп келе жатыр және де басымдығын танытып
жатыр. Қазіргі таңда Норвегияда орташа мұнай қайтарымы 46% өсті,
ал басқа елдерде ол 60% ... ... ... жаңа ... ... ... компаниялар үшін
қамтамасыз ету керек. Кез келген ... ... ... ... ... зерттелінеді;
- Табиғи ресурстарды сатудан түскен ақша қорға түседі, соңында
жаңа жобаларға ... бұл ... ... ... ... ... тез ... салалардың дамуына себеп болды: кеме жасау, ақпараттық
технологиялар, телекоммуникациялық технологиялар мен ... ... ... ... ... ... ... табысқа
қойылатын салықтық жеңілдіктерге ие. Мысалы, Францияда 1979 ... ... үшін ... ... ... тағайындалған, олар ҒЗТКЖ-ға
жұмсалған шығын сомасының 25%-н құрайды. ... ... ... ... маңызды рөлге зерттеуші салықтық несиелер ие, олар ... ... ... ... ... ... ... өсіміне
тең [27].
Демек, шетелдік мемлекеттер тәжірибесіндегі инновациялық дамуды ... ... ... ... атап көрсетуге болады:
- Атқарушы билік аппараттары шеңберінде технологиялық жаңалықтарды
ашуды ынталандыру бойынша ұйымдар құру;
- Жеке тұлғалар мен ұйымдарға ғылыми зерттеулерді ... ... ... мен ... ... ... ... қол
жеткізу мақсатында мемлекет ... ... ... алмасу;
- Шағын бизнесті, жаңа техника мен технологияларды мемлекеттің
белсенді қолдануы;
- Мекемелер мен ұйымдардың ... ... ... ... ... мен
кооперациялауын қамтамасыз ететін экономикалық, құқықтық және
әкімшілік-ұйымдастырушылық ... ... ... мен ... ... ... ... және технопарктер желісін құру;
- Экспортқа негізделген экономикасы бар елдерге ... ... ... ... ... ... ... даму бағытын анықтау және т.б [29].
Қазіргі уақытта өнеркәсібі дамыған елдердің ... ... үш ... ... ... ... ... Бұл үлгі (АҚШ, Англия, Франция) ғылым жолындағы ... ... ... ... ... циклдің барлық
кезеңдерін қамтиды.
- Екінші үлгі (Германия, Швеция, Швейцария) жаңалықтарды енгізуге,
инновациялық ортаны ... ... ... ... негізделген.
- Ал үшінші үлгі (Жапония, Оңтүстік Корея) жаңалықтарды енгізу
нәтижесінде инновациялық инфрақұрылымды дамытуға, ... ... ... қол ... бағытталған [30].
Дамыған елдер тәжірибесі бойынша тек қана нарықтық принциптер негізінде
материалдық-техникалық базаның қалыптасуы мүмкін ... ... ... ... ... оң ... ... сондықтан инновация мен
инвестиция мемлекеттік реттеудің оьбектісі болып табылады.
Қазақстанда экономиканы дамытудың ... ... ... ... ... ғылыми-технологиялық, ұйымдастырушылық және
басқа да факторлар ықпал етедi.
Қазақстан үшiн, ... ... шет ... ... ... ... ... неғұрлым тиiмдi.
- "Yстемелеу" инновациясы - жаңа өнімдер мен ... ... ... ... ... ... ... тәжiрибесін пайдалану. Бұл инновация ... ... мен ... ... ... көлемде
сәйкес келедi, оны экономиканың барлық салаларында дерлiк ... ... алу" ... - ... ... ... және ... өнiмiн шығаруға бағдарланған өнiмдi игеру. Бұл ... ... құру мен ... ... ... ... ... мүмкiн.
- "Көшiру" инновациясы - шетелдiк ғылыми-техникалық әлеует пен жаңа
енгiзiлiмдердi отандық экономикаға тарту. Бұл ... ... алу мен ... өндiрiске енгiзуге жұмсалатын едәуiр ... ... ... ... үшiн ... болашақтағы неғұрлым қолайлы стратегия
"үстемелеу" және ... алу" ... ... олардың
ұштастырылуы болып табылады, ... бұл ... мен ... ... бiрге, ғылым мен техниканың аралас ... ... ... ... ... ... ... мүмкiндiк бередi.
- "Көшiру" инновациясы - шетелдiк ғылыми-техникалық ... пен ... ... ... ... Бұл ... ... алу мен оларды өндiрiске енгiзуге жұмсалатын едәуiр қаржылық
шығындармен байланысты.
Қазақстан үшiн жақын ... ... ... ... ... "қарыз алу" инновациялары, сондай-ақ ... ... ... ... бұл ... мен ... жетiстiктерiн пайдаланумен
бiрге, ғылым мен техниканың аралас және жаңа салаларында ... ... ... ... қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
Қазіргі экономикалық жағдайлардағы әлемдік қауымдастықтың дамудың жаңа
сапалы сатысына көшуі инновациялық және ... ... ... байланысты. Еркін бәсекелестік механизмі – дамыған
нарық жағдайында ұсыныс пен сұраныс проблемаларын шешуде; дегенмен ... ... ... ... ... индустриалды
елдер нарықтық қатынастарға ... ... ... ... ... ... ... жаңа формалары мен
әдістерін табу қажеттілігі туындап отыр. Бәсекеге қабілеттіліктің артуы
инновациялық үдерістердің ... ... ... ... жаңа ... ... оның ... ресурстарды
үнемдейтін және ішкі және сыртқы нарықтарда шетелдік аналогтармен табысты
бәсекелесе алатын үздік ... ... бар ... ... ... ... табылады [32].
Елдiң негiзгi экономикалық дамуына, яғни өндiрiс пен ғылыми-техникалық
ресурстарды жоспарлау үшiн инновациялық қызмет ең ... ... ... ... ... - кез-келген мемлекеттің
өркендеуінің кепілі. Экономикалық дамудың, мемлекеттің көркеюінің ...... және ... ... ... ... мен жаңалықтар экономиканың құлдырауына төтеп беріп, ... ... ... ... ... жағдай жасап, ұлтық
экономиканың тиімділігі мен ... ... ... ... ... мен инновациялық процестерді мемлекеттік
қолдаудың негізгі кең тараған 3 әдісі бар.
- Ғылыми зерттеулерге мемлекеттің ... ... ... ... ... ірі лабораториялар қалыптастыру, нәтижесін ақы-
сыз түрде көпшілікке ұсыну. Әдетте, бұл лабораториялар қорғаныс,
энерге-тика, ... ... ауыл ... ... шешумен
айналысады.
- Қайтарымсыз негізде субсидиялар бөлу. Мемлекеттік емес зертханаларда
іске асырылатын ғылыми зерттеу ... ... ... ... ... қаржы бөлінеді. Негізгі қойылатын шарт - зерттеулер
барысы бойынша толық есеп беру, алынған нәтижені ашық ... ... ... ... мен ... ... ... бө-
лінген жеке бизнеске салықтық жеңілдіктерін ұсыну [33].
Елiмiздегi инновациялық қызметке мемлекеттiк қолдау көрсету ... ... iске ... Оң ... ... факторлар ... ... ... |экономиканың ... ... ... ... ... ... ... меншікті |
|салыстырмалы түрде ... ... ... шектелуi; |
|ғылыми-техникалық әлеует; |iшкi ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... ... ... бiлiктi инженерлiк- ... ... керi ... ... ... ... материалдық-техникалық |
|жеткiлiктi жоғары жалпы бiлiмдiк |базаның жарақтануы; ... ... ... ... ... ... ... әлсiз өндiргiш |
|елдiң екi құрлықтықтың тоғысында ... ... ... ... орналасуы; |ғылыми-техникалық қызметтi ком ... ... ... үшiн тетiктер мен нақты |
|даярлаудың ... ... ... ... ... ... ... жеткiлiксiз |өндiрiстiң жоғары технологиялық ... ... ... ... қатарында техникалық |
|жаңа формациядағы басқарушылық ... ... ... жоқтығы; |
|кадрлардың болмауы; |ішкi ... ... |
| | |
| ... ... – әдебиет көздерінен жинақтау негізінде автормен құрастырылған ... 3 - ... ... ... ықпал ететін факторлардың
салыстырмалы сипаттамасы
Инновациялық дамудың маңыздылығын ескере отырып, қазiргі жағдайда ауыл
шаруашылығы өнiмдерiн ... ... ... мен ... отын-энергетикалық
кешен, химия мен мұнай химиясы, жаңа материалдар өндiрiсi, ... және ... ... ... ... ... инновациялық
жобалар айрықша рөлге ие болып отыр.
Инновацияны жүзеге асыру үшiн оны ... ... ... ... ... iске асуы үшiн оны ... ... институттар және оны нақты түрде жүзеге асыратын мекемелер, ... ... ... ... ... елдерде (АҚШ, Жапония, Финляндия) өнеркәсіп
кәсіпорындары ҒЗТКЖ-ды өзін өзі ақтау мен өзін өзі ... ... ... және ... ... үлесіне  орта есеппен 30 %
келгенде, ғылыми зерттеулер мен ... ... ... ... 70 %-ына ... ... соңғы бес жыл ішіндегі ғылымды қаржыландыру көлемі  шамамен
ЖІӨ 0,21%-ын құрайды, бұл жеткіліксіз ... ... ... ... ... ала ... 2011 ... ғылымды ЖІӨ-нің 2 %
деңгейінен және 2015 жылы 2,5-3 %-ға ... ... ... жүзеге асыру қажет [32].
Сурет 12 - Инновациялық қызметке мемлекеттiк қолдау көрсету
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ойымызша, жоғары технологиялық, ғылыми сыйымды және
экспортқа бағытталған өнім мен өндірістердің дамуы ... ... он ... ... ... да ТМД ... ... тенденциясы орын алды. Өндірістің техникалық деңгейі төмендеді,
жаңа технологиялар әлсіз меңгерілді, прогрессивті өнім өндірісі төмендеді,
ғылыми-техникалық ... ... ... ғылыми-техникалық әлеуетінің қазіргі жағдайы абсолютті
сандық қысқаруы мен оның ... ... ... ... нашарлауы
тенденциясына ие болып отыр. Республикадағы инновациялық ... ары ... ... оның ... және нормативтік базаларын
жетілдіруге байланысты.
Дамығын елдер тәжірбиесі көрсеткеніндей, экономикалық дамудың негізгі
гранты – ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... да ... ... барлық алдыңғы қатардағы елдер белсенді ғылыми-техникалық
саясат жүргізе бастады. Бір ғана мысал, ол ... ... ... да ... ... Атап ... 2008 жылы ғылыми зерттеулерге
жұмсалған мемлекеттік шығындар келесідей ... ие: АҚШ – 246 ... ... 2,9℅), Жапонияда – 94,2 млрд. долл. ... ... 45,8 ... ... ... ... Францияда – 28,0 млрд. долл.
(ЖІӨ-нің ... ал ... 7,6 ... ... ... 4,0℅) ... ... кестеде Қазақстан Республикасы ең төменгі орын болып отырғанын көреміз.
Басқа мемлекетке қарағанда бізде ... ... ... ... аз ... (кесте 4).
|Мемлекет ... үлес ... ... капиталдағы үлесі,|
| |(%) |(%) ... |2,9 |66,7 ... |3,0 |40,3 ... |2,35 |66,6 ... |2,25 |31,4 ... |4,0 |32,3 ... |1,9 |2,9 ... |1,3 |2,4 ... |0,3 |3,0 ... - ... ... мәліметтер негізінде құрастырылған |
Кесте 4 - 2008 жылы ... ... ... ... шығындары
Нәтижесінде, бүгінгі дүниежүзілік технологиялық даму үрдісі жаңа саты –
адамзат ... ... оның ... ... оны ... ... биоинженерлік және басқа да ғылым дәрежелерін пайдалануға
негізделген деңгейге көшуде. ... ... ... ... елдерде
мемлекеттік инновациялық салаға қаржылай түрде ұйымдастыру ... ... ... ... ... Көптеген елдер тәжірбиесі ... күрт ... ... ... ... ... инновациялық
қызмет саласын қолдап, дамытып отыруы қажет [35].
Жалпы бірінші бөлімді қортындылай келген де, ... күні ... ірі ... ғылыми-техникалық саясаттар жүргізілуде. Батыс Еуропа
елдерінде бұл - өнеркәсіпте жаңалықтар мен ... ... ... АҚШ-та ғылыми-техникалық дамудың ірі және жеке ... ... ... ... ... ... саланы қаржыландыру басты
тапсырмаларға айналған. Бұл саланы қолдау заңды түрде: мемлекеттік ... ... ... ... [36].
Ғылыми-техникалық саланы дамытудың негізгі қағидаттары мыналар болуға
тиіс: жүйелілік; бәсекеге қабілеттілік; ... ... ... ... және әлемдік ғылыми ... ... ... және өндірісті біріктіру.
АҚШ, Германия, Франция, Ұлыбритания ... ... даму ... ... ... технологияның барлық жетекші салаларында өзіндік
фундаменталдық және ... ... ... ... ... ... Айта ... жайт, негізгі акцент
инновацияның барлық кезеңдеріне ... 2011 жылы 28 ... ... ... ... ... және ... мақсатында инновациялық экономика экономикалық және әлеуметтік
жаңаландыру ... ... ... көшу үшін ... ... туралы міндет қойылды [8].
3.3 «KazSatNet» ҰК АҚ-ғы инновациялық менеджменттің стратегиясы
Ақпараттандыру, байланыс кешенінің инновациялық дамуын қамтамасыз ... ... ҰК АҚ ... ... ... ... ... әзірленді. Жоба екі кезеңді ... ... ... ... аралығы; екінші кезең 2015-2020 жылдар арлығы. ... МО БКЖ ... ... ... ... ... Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы қызмет, Ғылыми-зерттеу қызметі
бойынша өнімдер сапасын, ақпараттандыруды, электрондық ақпараттандыруды,
байланыс ... ... ... дәрежесіне дейін жақсарту, осы
қызмет түрлеріне төлем тарифтерін азайту, ақпаратты өңдеу ... ... ... үшін ... ... экологиялық қауіпсіз өнеркәсіптік-
технологиялық зерттеулерді кеңінен пайдалануға жағдайлар ... ... ... және ... және ... ... ... қомақты қаржы көзделген.
Мәселен, МО БКЖ ... ... ... ... және ... ... ету үшін ... қосымшалар мен аппараттық
құрылғыларды әзірлеу бағдарламасына ... 2014 ... ... ... ... жұмыстар шығындары 46 млрд. теңгеге дейін
өседі. ... ... Осы ... ... кезекте тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы (электрэнергиясымен, ... ... ... ... ... басқару және т.б. есепке алу және бақылаудың
автоматтандырылған жүйесі) кәсіпорындары үшін ... ... ... ... бағытталған ғылыми ауқымды бағыттармен байланысты болады.
Компанияның құрылғыларды, сондай-ақ объектілердің күзет-өрт сөндіру
дабылдарында, темір жол көлік ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін
қосымшаларды және ... ... ... ... кезде
осындай жабдықтарды құру қажеттілігі қолданыстағы медициналық ... ... (DICOM ... бар жаңаша жабдықтарды
қоспағанда) болмауына байланысты, осыған сәйкес ... ... ... іске асыру үшін деректерді беру желісіне оны ... ... ... ... ... ... ... және оған шолу
жасауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету ... ... ... 2007
жылдың аяғында медициналық жабдықтардың паркін зерттеу бойынша тиісті
зерттеу жұмыстары ... ... ... ... ... ... арналары бойынша Holter түріндегі құрылғылар
арқылы, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... әзірлеуді жоспарлап отыр. Ірі медициналық мекемелер үшін
осы жабдықтарды жергілікті Ethernet желісіне қосу ... ... ... деректерді жинақтау мен сақтаудың қолданыстағы бағдарламалық
қамтамасыз етілуі ... ... ... ... ... ... ... арқылы шоғырландырылған бағдарламалық қамтамасыз
етуді (драйверлерді) әзірлеу ... ... ... ... үшін ... мен ... ... Бұл әзірлеме бірінші кезекте Жедел көмек көрсету, күзет
пост ... ҚР ТЖМ ... ... қызметтері, жүкті жеткізу
және жолаушыларды тасымалдау қызметтері бөлімшелерінде (автобустар, такси,
пойыздарда) көлік құралдарын ... мен ... ... ... МО БКЖ ... шығындарын 2010 жылмен салыстарғанда 2020 жылы
5 есеге арту жоспарланған. Бұл - компанияның ... ... ... өнім ... ... ... ... (кесте 5,
кесте 6).
Инновацияларды енгізу және ғылыми-техникалық салада артта қалмау үшін
«KazSatNet» ҰК АҚ-ның атқарған ... зор. ... ... бұрын біздің
елде аз дамыған салаларды, электрониканың, ақпаратпен қамтамасыз ... ... мен жаңа ... ... ... бөліп қарастыруға
болмайды. Бұл аз десеңіз, жаңа ғылыми технологияларды экономикаға енгізудің
ең маңызды шарасы – таза ... ... ... ... атап айтқанда, ғылыми-зерттеу, сындарлы-тәжірибелік ... ... ... ... ... ... Бұл ... Елбасы
Нұрсұлтан Әбішұлының өзі талай рет атап өтті.
Кесте 5 - ... ... МО БКЖ ... органдардың бірыңғай
көліктік желісі) жобасы қосымша табысы, млн теңге
Ескерту – автормен статистикалық ... ... ... ... 6 - Инновациялар есебінен МО БКЖ (мемелекеттік органдардың бірыңғай
көліктік ... ... ... ... ... ... – автормен статистикалық мәліметтер негізінде құрастырылған [38]
МО БКЖ ... ... ... ... ... ... ... мақсаттары мен негізгі басымдықтары (Кесте 7):
- Аппараттық ... ... ... ... 2020 ... арттыру қажет;
- Жылжымалы объектілерді бақылау үшін қосымшалар мен аппараттық
құралдарды әзірлеу ... ... ... 2020
жылдарға;
- Медициналық жабдықтардың деректерін беруді қамтамасыз ету үшін
қосымшаларды және ақпараттық құрылғыларды әзірлеу 2020 ... ... ... ... ... ... Ақпаратты қорғау саласында мәселелерді шешу ... ... ... үшін ... ... ... ... ұйымдастыру және ғылымды қажетсінетін
технологияларды құру;
- МО БКЖ жай-күйін, жанама және паразиттік трафиктің, вирустық
белсенділігінің, ... ... ... ... әртүрлі
учаскелердегі күштеменің жай-күйін жедел бақылау;
- МО БКЖ бірлескен жұмыстары үшін әртүрлі желілік және спутниктік
жабдықтарды тестілеу.
2007 жылдың басында жарамдылығы және ... ... және ... ... ... ... ... жасау арқылы әртүрлі
өндірушілер жабдықтарының сәйкестігіне ... ... ... ... ... ... маршрутизациялау хаттамаларын, деректерді беру,
дауыстар және бейнені, кодектерді және т.б. ... МО БКЖ ... ... ... ... желі ... үшін ... Көрсетілген хаттамаларды талдау мен ... ... ... ... ... қажетті өткізу жолақтарын бөліп шығаруға және
сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз ... ... ... және жер беті ... беру ... ... жаңа әзірлемелер
мен хаттамаларды зерттеу мен тестілеу. Оларды өнімділігі, ... ... ... және т.б. ең жақсы көрсеткіштері анықталған
жағдайда МО БКЖ ендіру. ... осы түрі ... ... ... ... ... ... және оларды МО БКЖ келесі енгізу
мақсатымен телекоммуникация саласында (жабдық, хаттама) жаңа ... ... ... МО БКЖ ... алмасуды ұйымдастыру бойынша
ұсынымдарды әзірлеу. Осы ұсынымдар желінің ірі ... оның ... ... ... ... «Мекен-жайды тіркеу» және т.б. деректер қоры
үшін әзірленіп отыр, ... ... ... деректерді тез және
сапалы беруді қамтамасыз ету және МО БКЖ жұмыс ... ... ... оңтайлы құрылымын және алгоритмдерін құру кезінде бағдарламалық
қамтамасыз етуді әзірлеушілерге көмек көрсетеді. МО БКЖ ... ... ... ... ... МО БКЖ жетілдіру және ... ... ... ... ... енгізіледі. Егер МО БКЖ
пайдаланушылар өздерінің бағдарламалық қамтамасыз етілуін желі ... өз ... ... алмаса, МО БКЖ (мемелекеттік органдардың
бірыңғай көліктік желісі) қолданудың барлық кезеңінде оларға ... ... ... ... ... даму ... ... |
|Аппараттық құрылғыларды әзірлеу |Ақпаратты қорғау ... ... |
| ... үшін ... әртүрлі |
| ... үшін ... ... |
| ... ... ... ... үшін |Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру |
|қосымшалар мен аппараттық құралдарды ... ... ... ... ... ... ... жабдықтардың деректерін |МО БКЖ ... ... және ... ... ету үшін ... трафиктің, вирустық ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... |
|Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы |МО БКЖ ... ... үшін ... ... және ... ... |
| ... ... 7 - ... ҰК ... ... ... ... саласының
технологиялық дамуының контурлық жобасы
Ескерту – автормен статистикалық мәліметтер негізінде құрастырылған [43]
Ақпараттық қауіпсіздігін ұйымдастыру бағыты ... ... ... ... ... ... пайдалануға көшуге
жәрдемдесу (пакеттер коммутациясы негізі желілеріндегі крипотографиялар),
пакеттік ... құру ... ... ұлттық
криптоалгоритмдерді енгізу бойынша іс-шаралар жүргізеді. 2008 ... ... ... ... ... желінің трафигін
қорғау және шифрлау бойынша дербес компьютер базасында және Embedded PC
дербес құрылғыларын құру ... ... ... ... шешу үшін ... ... үшін ... шешімдерді іздестіру және нақты техникалық
сипаттамалары мен телекоммуникация жабдықтарының ... ... жеке ... бар ақпаратты қорғау жөніндегі құзыретті орталық
құруды жоспарлап отыр. ... ашу ... ... ... ... ғана ... басқа да мүдделі ұйымдар мен мекемелердің
іске ... ... ... ... ... ... арттыру үшін білім беретін ... ... ... ... ... және ... ... құру шеңберінде өткізілетін компания іс-шараларының негізгі
бөлімі МО БКЖ (мемелекеттік органдардың бірыңғай көліктік желісі)жобасы
одан әрі ... ... оның ... және сенімділігіне
тікелей немесе жанама байланысты әзірлемелерге бағытталады. Бұл жеке ... ... ... сондай-ақ осы желінің базасында жұмыс
істейтін қосымшаларға да қатысты.
Елбасы Нұрсұлтан ... ... ... ... ... басты бағыты» атты Жолдауында индустриалды-инновациялық
даму аясындағы жобалар экономиканы жаңғыртудың басты ... ... ... атап өтті. «KazSatNet» ҰК ... ... 2007 ... ... қызмет етуде, осы жылдар аралығында ұлттық спутниктiк байланыс
және хабар тарату жүйесi саласындағы ағымдағы, ұзақ ... ... ... және iске ... ... ... ... органдарының деректерiн спутниктiк беру желiсiн құру және
пайдалану, Қазақстан Республикасында "электрондық үкiметтi" ... ... iске ... ... ... беру ... ... негізгі міндеттері ... ... ... ... |
| ... |аралығында |
|Ұлттық ... ... және |0,21 |1,3 ... ... ... ... | | ... ұзақ ... | | ... бағдарламаларды | | ... және iске ... | | ... үлес ... % | | ... ... мемлекеттiк|4,1 |10,0 ... ... ... | ... ... құру және ... | | ... ... % | | ... ... |2,3 |3,7 ... үкiметтi" | | ... ... | | ... iске ... үлес | | ... % | | ... ... |2 | 9 ... және ... | | ... ... құру | | ... ... ... | | ... ... % | | ...... ... негізінде автормен құрастырылған |
Кесте 8 - ... ҰК АҚ ... даму ... жобасы:
Байқағанымыздай, «KazSatNet» ҰК АҚ инновациялық даму стратегиясы ұлттық
спутниктiк ... және ... ... ... ... ... ... салааралық бағдарламаларды әзiрлеуге және iске ... ... ... ... ұлғайту, өнімдер сапасын халықаралық
стандарттар ... ... ... ... азайту үшін ресурс
үнемдейтін зерттеулерді кеңінен пайдалануға жағдайлар жасауға бағытталған.
Қорыта келгенде, ... ҰК АҚ - ... ... ... стандарттарына сәйкес келетін, тиімділігі жоғары және бәсекеге
қабілетті интеграцияланған компания.
Қазіргі уақытта ... көп ... ... ... ... ... ... алуға бағдарланған ғылымды көп кажетсінетін
жаңа технологияларды және акпараттық ... ... мен ... ... пен ... ... сақтау мен дамыту
есебінен ұлттық экономикалық ... ... ... ... ... ... ... міндеті болып табылады.
Дамыған елдер тәжірибесі бойынша тек қана ... ... ... ... ... мүмкін емес. Елдегі
инновациялық даму мемлекеттің ... оң ... ... ... мен инвестиция мемлекеттік реттеудің объектісі болып табылады.
Қазақстанда экономиканы дамытудың инновациялық жолына көшуiне бiрқатар
экономикалық, демографиялық, ғылыми-технологиялық, ұйымдастырушылық ... да ... ... ... ҰК АҚ инновациялық даму ... ... ... және ... ... ... ... ағымдағы, ұзақ мерзiмдi,
салааралық бағдарламаларды әзiрлеуге және iске асыруға қатысуы тереңдігін,
қызметтер ... ... ... ... ... стандарттар
дәрежесіне дейін жақсарту, шығындарды ... үшін ... ... кеңінен пайдалануға жағдайлар жасауға бағытталған.
Қорыта келгенде, «KazSatNet» ҰК АҚ - өндірістік ... ... ... ... ... ... жоғары және бәсекеге
қабілетті интеграцияланған компания.
Қорытынды
Бүгінгі жаһандану жағдайында қатаң бәсекелестік күреске төтеп беру үшін
бәсекеге ... ... ... оны ... ... яғни ... даму ... бағыттау кез келген елдің
алдында тұрған үлкен ... ... ... ... өзі ... ... ... көтерудің ең маңызды факторы. ... ... ... – сапалы экономикалық өсуге жету.
Қазақстан Республикасының өнеркәсіп кәсіпорындардың қазіргі ... даму ... бет ... өзі ... ... ... ... экономикалық, әлеуметтік, саяси, ... ... ... кез ... саласы жағынан мықты болу мақсатынан ... ... ... ... мен даму ... бейнелейтін негізгі
көрсеткіштерінің бірі – елдің өнеркәсіп ... ... ... ... зерттеу төмендегідей қорытындылар мен
ұсыныстарды ... ... ... ... ... ... және күрделі мағынасы бар. Өзінің
эволюциялық дамуында оның әртүрлі ... мен ... ... ... ... ... ... ретінде
беймәлім ғалым Джон А.Гобсонды санауға болады. Нақ Гобсон құнның «жер-
еңбек-капитал» құн факторына төртінші «талант және ... ... ... ... ... ... ұғымын енгізді. Бұл туралы Қазақстандық
мамандардың өз пікірі бар. Мәселен, 1996 жылы ... бұл – ... ... ... ... зерттеуін, әзірлеу мен енгізуін қамтитын мемлекеттік
және нарықтық реттеу ... ... өмір ... ... ... жету ... деп атап ... Ал 2006 жылы
Н.А.Барлыбаева өзінің «Қазақстанның ұлттық ... ... және даму ... ... ... ... қызметке қатысушылардың ерекше креативті
қабілеттерінен туындайтындығы туралы қорытындыға келді. Бұл ... өзі мәні ... ... ... не ... ... ... ұғым болып табылмай-ақ, олардың бірлескен
ықпалынан туындаған құбылысты білдіреді.
2. ... ҰК ... ... ... ... ... ... қызметтеріне зерттеу жасалды.
Зерттеу барысында көзіміз ... ... ... айқын басым, ал ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге арналғандығын ерекше
атаймыз.
Себебі, «KazSatNet» ҰК АҚ-ы іскерлік ... ... ... ... ... етуші комерциялық кәсіпорын. Осы ... ... ... артықшылық жағы экономикалық тиімділік, әсіресе
экономикалық құндылықтар мекеме сипатын ашады, сондықтан да ... ... ... өз міндеттерін атқарудағы кез келген іс-әрекеті мен
мінез-құлқы, әртүрлі келіссөздері мен жұмыстары мына ... ... ... «KazSatNet» ҰК АҚ-ы адалдықты сақтауды міндетіне
алады және барлық іскерлік байланыстарда ... ... ... ... ... «KazSatNet» ҰК АҚ-ы кәсіпорын ішіндегі жене одан тыс
тиімді ... ... әр ... ... ... сенімділік
жағдайында ғана мүмкін ... ... ... ... денгейдегі қатынастар адалдық, өзара ... ... ... ... ... ... ҰК АҚ-ы өз жұмысын ашық,
жария түрде жүргізуі ... ... ... ... келісімдерде кейбір
сұрақтарда «мөлдірлікті» сақтау көп жағдайда мүмкін еместігін сезінеді.
- Әріптестік: «KazSatNet» ҰК АҚ-ы ішінде және одан тыс ... ... ... ... ... ... ынталандыру саясатын жүргізуге
ұмтылады.
Ұжымдық жұмыс: «KazSatNet» ҰК АҚ-ы жұмысы компанияның ... ... ... ... ... және ол ... ... мүддесін, серіктестік қатынастарды қоса есептегенде
білдіреді.
«KazSatNet» ҰК АҚ-ы әруақытта жауапкершілік ролін ... ... ... ... ... ... мәселелерімен өлшемдес
талапта жүргізуге тырысады.
«KazSatNet» ҰК АҚ-ы қолданылатын құқық нормаларының тәртібін, заңды
талабын орындайды. Өз ... ... ... ... ҰК АҚ-ы ... дамуына елеулі үлес қосуға ұмтылады және әлеуметтік жауапкершілік
тұрғыда іс-әрекет етеді. Кәсіпорын іскерлік ... ... дені ... ... ғана тұрақты болатынын мойындайды. Сонымен қатар
«KazSatNet» ҰК АҚ-ы ... пен ... ... де ... ... ... жұмыс атқару қажеттігін де сезінеді.
3. Кәсіпорын қызметінің ... ... ... талдау нәтижесінде, 2009-2011 жылдар аралығында рентабельдік
деңгейінің көрсеткіш 2009 жылы 6,66 пайызды құрап , 2010 жылы ... ... 2011 жылы 1,34 ... ... ... ... тиімсіз іс қызметін сипаттайды және себебі Акционерлік
Қоғамның жаңа жобаларға қаржы бөлулері болып отыр. Бұл ... үшін ... ... ... ... ... ... ұлғайту,
көрсетілетін қызметтің өзіндік құнын төмендету, еңбекті ғылыми негізде
ұйымдастыру керек.
4. Егер де, мемлекет пен өнеркәсіп ... ... ... ... ... ... ... ойымызша мемлекет экономикалық дамудың
жаңа сапалы сатысына ... және ... ... кез ... иық ... алатындай ел болады деп ойлаймыз.
5. Инновациялық даму моделі құрылуы келесілерге бағытталған: қызығушылық
(яғни инновациялардың ... ... ... ... (қажетті
ресурстар көздері), құралдар (негізгі басқару әдістері), институттар
(ішкі институттар, инновациялық ... ... ... ... ... инновациялық мүмкіншіліктің түрленуі
кәсіпорынның бәсекеқабілеттілік өсімін негізін ... ... ... де, ... пен ... ... ... айтылғандай
тығыз байланыс болатын болса, біздің ойымызша мемлекет экономикалық
дамудың жаңа ... ... ... және бәсекеге қабілетті кез келген
мемлекетпен иық теңестіре алатындай ел болады деп ... ... ҰК АҚ ... даму ... МО ... ... ... көліктік желісі) жобасы арқылы
жобаның ... ... ... ... ... мен ... ... үлес салмақтарының өсуі күтіледі, атап ... ... ... және ... ... құру ... ... компания іс-шаралары 0,21%-
дан 1,3%-ға, Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының
деректерiн спутниктiк беру ... құру және ... ... ... ... ... ... үкiметтi" қалыптастырудың
мемлекеттiк бағдарламасын iске ... ... 3,7 %-ға, ... ... және ... ... жүйесi саласындағы ағымдағы,
ұзақ мерзiмдi, салааралық бағдарламаларды әзiрлеуге және iске асыруға
қатысуы 2%-дан 9%-ға өсу ... ... ... ҰК АҚ ... даму стратегиясы ұлттық спутниктiк
байланыс және хабар ... ... ... ... ұзақ ... ... әзiрлеуге және iске асыруға қатысуы
тереңдігін, ... ... ... ... сапасын
халықаралық стандарттар дәрежесіне дейін жақсарту, шығындарды ... ... ... ... ... ... жағдайлар
жасауға бағытталған. Қорыта келгенде, «KazSatNet» ҰК АҚ - ... ... ... ... ... ... ... және бәсекеге қабілетті интеграцияланған компания.
7. Дамыған экономикалы елдерде (АҚШ, Жапония, Финляндия) ... ... өзін өзі ... мен өзін өзі ... ... асырады және мемлекеттік шығыстардың үлесіне  орта
есеппен 30 % келгенде, ғылыми зерттеулер мен әзірленімдерге арналған
барлық ұлттық ... 70 %-ына ... ... Қазақстанда соңғы
бес жыл ішіндегі ғылымды қаржыландыру көлемі  шамамен ЖІӨ ... бұл ... ... табылады. Қазақстанның стратегиялық
мүдделерін негізге ала отырып, 2011 жылғы ... ... 2 ... және 2015 жылы 2,5-3 %-ға ... ... ... ... жүзеге асыру қажет.
Отанымыз Қазақстан Республикасының кәсіпорындарының инновациялық
дамуының, инновациялық менеджментті жетілдіру жолдарының мақсаты - ... ... ... ... экономиканың жаңа инновациялық
сатысына өтуді және алдынғы қатарлы дамыған ... ... 50 ... ... ... Ол үшiн ... ... азамат осы шара үшiн
аянбай еңбек етуi керек.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Н. Ә. ... ... ... ... ... атты ... ... газеті, 5 шілде 2011 жыл. - 2 б.
2. Экономикалық өсу – ... ... ... ... нәтижесі
ретінде//әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. -2008. –№6.-18-22 беттер.
Трифилова А.А. ... ... ... ... ... и ... 2005. - 304 ... Дандон, Элейн. Инновации: как определять ... и ... с ... С. Б. ... М. ... 2006.- The seeds ... ... the Synergy that Fosters New Ideas. (англ.).- 304
б.
4. Вертакова, Юлия Владимировна; Симоненко, Елена ... . ... ... и ... ... Пособие. Эксмо, 2008.- 430 б.
5. Друкер, Питер, Ф. Бизнес и инновации /пер. с англ. К. С. Головинского.-
М.; СПб. ; ... ... 2007.- ... and ... ... (рус.): 0-88730-618-7 (англ.).- 432 б.: ил.
6. Бердалиев К. Б. ... ... : ... оқу ... ... оқу ... / К. Б. ... Т. С. Сатқалиева,
А. Сейітқазиева [ж. б.]. – ... : ... 2010. – 326 ... ... ... ... ... – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Экономика
институты, 2011 ж.-324 ... ... ... Экономика. І том. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Экономика
институты, 2011 ж.-324 ... ... ... Экономика. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Экономика институты, 2009
ж.-304 б.
10. «Қазақстан ... ... ... қолдау» туралы 2012 жылғы 9 қаңтардағы № 534-IV заң.
11. Information Economy Report 2007 – 2008. United Nations. New York ... - 204 ... ... J. The Theory of Economic ... ...... - 400 б.
13. Oslo Manual: Guidelines for ... and ... ... OECD/EC, Paris, 2005.
14. Голиченко О.Г. Национальная инновационная система России: состояние и
пути развития. М.: Наука, 2006. - 180 ... ... А.Л. ... основанная на знаниях, и перспективы
экономического роста в России // Тезисы выступления на конференции РАГС,
посвященной ее ... ... с ... ... общего и специального
менеджмента РАГС: http://www.koism.rags.ru).
17. Сайт Международного центра научной и технической информации ... ... ... ... 2002 ... 20 ... N 949
Жарлығы (2005.13.07 ж. берілген өзгерістер мен ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы № 2454 «Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... 7 қазандағы Заңымен, Қазақстан Республикасының 2007 ... ... ... ... 2011 ... ... өзгерістер мен толықтырулар енгізілген).
20. Қазақстан Республикасы Президентінің    2010 ... 1 ...... ... «Қазақстан Республикасының 2020 жылға
дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы».
21. «Бәсекеқабілетті ... ... ... ... атты ҚР Президентінің қазақстан халқына
Жолдауы, Астана қ. 19 наурыз ... ... Й. ... ... развития. – Москва: Прогресс.
1998г.
23. "Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... 2003 ... ... №1096 Жарлық.
24. «Ғылым туралы» 2001 ж. 9 шілдедегі № 225-II Қазақстан ... ... ... ... мен ... 2010 ... ... 958 Қазақстан Республикасын үдемелі
индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы.
26. ҚР 2020 ... ... ... ... ... ... туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30
қарашадағы № 1291 қаулысы.
27. Г. А. ... . ... ... в XXI веке ... :
[моногр.] /; КИСИ при Президенте РК. - Алматы : [б. и.], 2009. - 144
с.
28. ... ... ... ... ... Заң ғылымдарының кандидаты ғылыми
дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты. 12.00.02 ... [Б. ж.], 2009.- 34 ... ... ... ... бәсекеге
қабілеттілігін арттыру факторы: Экономика ғылымдарының кандидаты
ғылыми дәрежесін алу үшін ... ... . ... ... ... [Б. ж.], 2009.- 30 ... 50.KZ Индустриялды-инновациялық Қазақстан  № 11-12(33), 2011 ж.
31. 50.KZ Индустриялды-инновациялық Қазақстан  № 9-10(34), 2011 ... 50.KZ ... ... № 7-8(32), 2011 ... ... и инновация в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан.-
Алматы, ИЭ МОН РК, 2005
34. Фатхутдинов Р.А. ... ... ... для ... ... 2004г.
35. Аньшина В. М., Дагаева А.А. Инновационный ... ... ... ... ... Цветков А.Н. Государственный организационно-экономических, ... ... / СПб, ... Н. А. ... ... науки – способствовать развитию экономики //
Казахстанская правда, 16 апрель, 2010 г.
38. ... А.М. ... ... ... ... ... И.Т. ... менеджмент. СПб Издательство «Питер»,
2000г.
40. Инновационный процесс в странах развитого капитализма (методы, формы,
механизмы)/ Под. Ред. И.Е. ... ... МГУ, ... ... потенциал республики: формирование, структура, ... ... ... 2000г. - 123 ... ... Ә.Н." ... ... өнеркәсіпті дамыту-индустриялық-
индустриальды-инновациялық стратегияның басты бағыты" ... №3-4, 2004ж- 56 ... ... Республикасы Статистика агенттігінің 2011 жылдарға арналған
елдің әлеуметтік-экономикалық даму ... ... А.П ... ... ... в Японии //
Инновации №7. - 2002 г.
45. ... Қ. ... ... ... кең ... газеті 2004 ж 20 қаңтар.
46. Ерғожин Е. "Ғылымсыз өндіріс өркендемейді"/ "Егемен Қазақстан" газеті
2006 ж 11 ... ... А. ... ... ... экономики и размещение
производительных сил в РК // Аль-Пари, - №6. - 2000 ... ... Б. ... ... саясат"/
"Саясат-policy" журналы, №3. 2005ж.
49. Шокоманов К. ... и ... ... ... в ... ... //Вестник КазНУ, Серия экономическая.-
№4.- 2001 г.
50. Сапарбаев Ә. Инновация – негiзгi қозғаушы күш// ... ... ... 2004 ... ... Zwass. International Journal of ... Vol. 7, No. 3 (Spring, 2003), pp. ... ... ... against Rival ... . Richard J. Arend. Small ... Vol. 33, No. 2 (Aug., 2009), pp. ... www.kazsatnet.kz
55. www.inform.kz
56. www. iacng.kz
57. www. japanontop.com
58. www.stat.kz
Қосымша ... Шет ... ... ... ... ... ... мазмұны |
|1 |2 |3 ... ... ... 2008 жыл |Бұл ... ... ... |
| | ... мемлекеттік қызмет көрсету үшін|
| | ... ең ... ... құру |
| | ... ... |
| |Small Business Research ... ... негізіндегі өнімді|
| | ... өте қиын ... |
| | ... ... ... |
| |Train to Gain, 2006 жыл ... ... ... қай |
| | ... ... ... және |
| | |қай ... ... ... |
| | ... 2009 жылдың қаңтар |
| | ... ... ... 87000 |
| | ... ... ... ... ... | ... де 2,5 миллион қатысушылар |
| | ... ... |
| ... and ... ... |Бұл ... және ... |
| | ... ... ... |
| | ... қаржыландыратын бағдарлама|
|ИРЛАНДИЯ |START ... ... қол ... ... | ... оқытуға бағытталған. |
| | | |
| | | |
| | | |
|1 | | |
| ... ... ... және орта |
| | ... ... |
| | ... ... арттыруды |
| | ... |
| |2 |3 |
| ... Networks Pilot ... ... салалардың |
| ... ... ... болатын |
| | ... ... ... |
| | ... ... |OG21 (Oil and Gas in the 21st ... басым бағыттары: |
| ... ... ... даму, геологиялық барлау |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... алу ... ... |
| | ... және басқа да саланы игеру |
| | ... ... ... |
| | ... зерттеме. Бағдарлама жоғарғы |
| | |оқу ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... мүшелерімен өзара |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... ... ... |Бағдарлама міндеті: ең жақсы әлемдік|
| ... ... мен ... ... ... қабілетті |
| ... ... ... ... және |
| | ... ... құру |
| | ... ... ... |
| | ... ... құру |
| | ... ... потенциалын |
| | ... ... ... ... ... ... кезең (2010-2015 жж) – ғылыми және|
| | ... ... ... |
| | ... даму ... |
|1 |2 |3 |
| | ... табу. ІІ кезең (2016-2020) |
| | |- ... |
| | ... ... |Yozma ... ... венчурлық саланы құру |
| ... ... даму ... ... сектор кәсіпорындардың |
| | ... ... және |
| | ... ... ... «863» ... орташа мерзімді мүмкіншілікте|
| | ... ... ... |
| | ... ету ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... ... ұсыну ... ... ... ... |
| | ... ... табысқа салықты |
| | ... ... ... алып |
| | ... |
| ... ... ... ... ... қамтамасыз ету |
| ... ... ... ... ...... |Ғылыми зерттеулерді жүргізудегі |
| ... ... және орта ... қолдау |
|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ... - ... ... ... ... ... ... |
| ... ... |
| | | |
| | | |
| | | |
|1 |2 |3 ... ... ... ... ... ... |
| ... ... (Small |консультативтік және қаржылық қолдау|
| ... ... Research Program| |
| |– SBIR | |
| ... ... ... | |
| ... бағдарламасы (Small | |
| ... ... Transfer Program| |
| |– STTR | |
| ... бизнестегі инвестициялар | |
| ... ... (Small ... |
| ... company – SBIC). | ... ... фирмалар жаңалықтарын |Патенттеу жүйесін жетілдіру, |
| ... ... ... |патенттік баж төмендету және |
| ... ... ... ... |
| | ... ... көмек көрсету |
| | ... ... және ... ... |
| | ... сандарының арасындағы |
| | ... ... |
| |РМЕ ... ... жеке ... ... |
| | ... инновациялық үрдіс және|
| | ... және орта ... |
| | ... қолдау қатысушылары |
| | ... ... ... жақсарту |
|ЖАПОНИЯ ... және ... ... ... экономикадағы |
| ... ... даму ... |"The ... Bridge" ... ... нәтижесінде |
| | ... ... |
| |ALMI Business Partner ... ... ... |
| | ... |
|1 |2 |3 ... ... беру және ... ... ... үшін |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... жеке ... ... |
| ... ... |жұмсалымын ынталандыру |
| ... | ...... ... ... ... автормен құрастырылған ... ... ... ... ... ... ... 2009-2011
жылдар аралығындағы негізгі технико-экономикалық көрсеткіштері.
|Көрсеткіштер ... ... ... +,- |
| ... | |
| | |2009 |2010 |2011 |
| |Мың тг. |% |Мың тг. |
| | | 2009 ... |% |2010 |% |2011 |% ... |% ... |% | |1. ... |407 |13,3 |11 |0,6 |262 |9 |-396 |2,7 |+251 |2382 | ... борыш |1373 |45 |324 |17,6 |1625 |55 |-1049 |2есе |+1301 |5есе ...... ... ... |
42 ... |
82 |
1070 |
36 |
+231 |
118 |
-433 |
71 | |4.Басқа да ағымдағы активтер |- | |- | |12 |0,4 |- | |- | | ... |100 |1838 |100 |2969 |100 |-1214 |60,2 |+1131 |162 | ... ... АҚ-ның есеп беру құжаттары бойынша
-----------------------
базистік инновациялар
жақсартылған инновациялар
кешенді инновациялар
радикалды инновациялар
нарықта бұрын болмаған өнімдердің, қызметтердің, жұмыстардың пайда болуына
мүмкіндік береді
нарықта бар ... ... ... ... бағытталған
әлемдік тәжірибеде сынақтан өткен тәжірибелерді жинақтай отырып, әртүрлі
салалар мен өндірістердің мүмкіндіктерін бірге пайдалануға ... ... ұялы ... ... ... ... фотоаппарат, радио,
есептегіш құрал, плеер және басқа да мақсаттарда пайдалануға болады )
жаңа ғылыми идеялар мен ізденістерге негізделеді, жаңа салалар мен
бағыттардың ... алып ... ... жаңа бағыттар – гендік
инженерия, биотехнология, нанотехнология, жәндітерді клондау және т.б. )
Инновациялар
Қоғамдағы қарама-
қайшылықтар
Экономикалық
орта
Алпауыттардың
ойыны
Табиғи
ресурстардың азаюы
Әлеуметтік орта немесе
қоғамдық сана
Қарапайым ішкіұйымдық
Жаңашылдықты әзірлеу және оны бір ... ... ... ... ... ереже бойынша, тауар түрінде болмайды
ұлғаймалы
Жаңашылдықтың бірнеше өндіру-шілері бар болуы, жалғыз ... ... ... ... кем ... екі ... субъект жаңашылдықты өндіруші және
тұтынушы ретінде әрекет етеді, ал жаңашылдық тауар көрінісінде болады
Жоспарлау
3. Орындау
2. ... ... ... ... ... ... қызметі
Өткізу бөлімшесі
Қаржы бөлімшесі
Маркетинг бөлімшесі
Өндіруші бөлімше
Өнім анықтама бөлімішесі Б
Өнім анықтама бөлімішесі ... ... ... бөлімшесі
Өндіріс бөлімшесі
Құрастырушы бөлімше
Кадр қызметі
Жоба А
Өндіріс тобы
Жобалық-технологиялық топ
Кадр ... ... ... ... ... ... және ... жетілдіру
Жаңа технологиялар, процестер және жаңа өнімдерді енгізу және пайдалану
Кәсіпорын жұмысының тиімділігін арттыру
Кәсіпорын стратегиясы
Эволюциялық бағыт
Революциялық бағыт
Инновациялық даму
Инновациялық даму стратегиясының қалыптасу ... ... ... ... ... ... ... тұжырымдамасы
Инновациялардың өмірлік цикл есеп тұжырымдамасы
Технологиялық іске асу тұжырымдамасы
Тәуекелдерді барынша азайту тұжырымдамасы
Басымдықты орналастыру тұжырымдамасы
Тиімділік тұжырымдамасы
Үздіксіздік инновациялық даму тұжырымдамасы
Кәсіпорынның жүйелік даму ... ... орта ... ... жүзеге асыру шарттары
Инновациялық мүмкіншіліктің құрылуы
Ішкі орта – инновациялық үлгінің құрылу ... ... ... ... ... ... ... өсімі
Мемлекеттік құқықтық қолдау
Салықтық және несиелік жеңілдіктер
Мемлекеттік қаржылық ... ... ... ... ... құрылымды қолдау

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 111 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктік менеджмент, құрылымы және оның қазақстандағы қажеттілігі67 бет
Банктік менеджменттің сипаты37 бет
Коммерциялық банктегі қаржы менеджменті78 бет
Персоналдарды басқару27 бет
Сервис саласындағы кәсіпорынның менеджмент ерекшеліктері93 бет
Кәсіпкерлік [ дәрістер ]40 бет
Менеджмент теориясы6 бет
Сапа менеджмент жүйесін – білім беру жүйесіне қолдану7 бет
Қазақстан кәсіпорындарындағы инновациялық даму стратегиясы және «Атырау - нан» ЖШС-нің инновациялық-инвестициялық жоба капитал салымдары мен экономикалық тиімділігін анықтау64 бет
Бастауыш мектептегі оқу-тәрбие жұмысында таным процесін дамыту44 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь