Шағын кәсіпорындардың қызметін басқару

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

1 ШАҒЫН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Шағын кәсіпорындарды басқарудың ғылыми.әдістемелік негіздері ... ... ... ...7
1.2 Шағын кәсіпорындарды басқарудың әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
1.3 Шағын және орта кәсіпкерлікті басқарудың шетелдік тәжірибесі ... ... ... ... .17

2 «АСТАНА ИНВЕСТ КАПИТАЛ» ЖШС.нің ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУДЫ ТАЛДАУ
2.1 «Астана инвест капитал» ЖШС.нің жалпы сипаттамасы мен басқаруды ұйымдастыру жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
2.2 Кәсіпорынның экономикалық.қаржылық жағдайын басқару және талдау...34
2.3 Кадрлық әлеуметтік дамытудың шұғыл жоспары мен кәсіпорынның қаржылық стратегиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...43

3 ШАҒЫН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ БАҒЫТТАРЫ
3.1 Шағын кәсіпорынның персоналды басқару саясатын жетілдіру шаралары..49
3.2 Қазақстандағы шағын кәсіпорындардың қолдауындағы негізгі бағытты жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .56

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...62

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Кәсіпкерлік кәсіпорынның экономикалық дамуының маңызды факторы. Кәсіпкерлік қызмет – еліміздің экономикасы үшін халықтың әлеуметтік тұрмыс жағдайының жақсаруына әрекет ететін қажетті буын. Бірақ мемлекет тарапынан бөлінген қаржылық қолдаудың жетіспеушілігі, өнеркәсіп пен шағын кәсіпорын өнімдеріне қойылған бағаның теңсіздігі және нарық инфрақұрылымының нашарлауы, өзара төлемдердің орындалмауы, бағаның өсуі, шетелден сапасыз өнімдердің ағылып келуі, жергілікті кәсіпорындардің бәсекеге қабілеттілігінің төмендігі және тағы басқа себептер өз кезегінде әрбір саладағы кәсіпкерлік қызметке теріс ықпалын тигізіп отыр. Ел экономикасының тұрақталуы кәсіпкерлік құрылымдарды қалыптастырып дамыту аз уақыт ішінде өзінің нәтижелерін беретіні, нарықтық жағдайға сай құрылған шағын құрылымдар өндірістік тиімділікті арттыру барысында құлдырап кеткен кәсіпорынның экономикасын жақсаруына, әрбір саладағы кәсіпкерлік жүйесіндегі шағын және орта бизнестік субъектілердің ұлғая бастағаны мысал бола алады. Сонымен бірге ұлттық экономиканы одан әрі дамытуға да аса басты ықпал етеді.
Қазіргі кезде елімізде шағын және орта кәсіпорындарды (ШОК) дамыту мәселесіне ерекше көңіл бөлініп отыр. Шағын кәсіпорындардың дамуы әлі де болса төмен деңгейде екендігі жасырын емес. Қазақстан Республикасы Президентінің «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» деп аталатын халыққа арнаған Жолдауында «Әртараптан-дырудың өзегі кәсіпкерлік болады. Біз тәуекелдерді өз мойнына алуға, жаңа рыноктарды игеруге, инновациялар ендіруге дайын қуатты кәсіпорындар тобын көргіміз келеді. Нақ осы кәсіпорындар экономиканы жаңғыртудың қозғаушы күші болып табылады. Осыған байланысты Үкіметке 2010 жылдан бастап өңірлерде кәсіпорындарды дамыту жөнінде бірыңғай бюджеттік бағдарлама енгізілуін қамтамасыз етуді тапсырамын», – деп атап көрсеткен болатын. Сондықтан да қазіргі кезде кәсіпорындарды, соның ішінде ШОК-ті дамытуға ерекше назар аударылып отыр. Осы аталғандарды ескере отырып, шағын кәсіпорындарды дамыту және оның дамуына жан-жақты жағдай жасау, қызмет тиімділігін арттыру объективті қажеттілік болып отыр.
ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауында айтылғандай, біздің стратегиялық міндетіміз – бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарынан лайықты орын алу. Сондықтан да мемлекет пен жеке меншік сектор өзара сенім мен тиімділікке негізделген әріптестік қатынастарын жолға қою керек. Алайда, мұндай стратегиялық міндетті шешу үшін экономикамыздың бәсекеге қабілеттілігін арттыра отырып, шикізаттық бағыттан бас тарту және өңдеуші өнеркәсіптің үлесін арттыру, әлемдік стандарттарға сай өнімдер өндіру, салалық кластерлер құру, ғылымды көп қажет ететін және жоғары технологиялық экспортқа негізделген өндірістер құруды ынталандыру сияқты көптеген маңызды шараларды жүзеге асыру қолға алынды. Бұл бағытта, ең алдымен, еліміздің индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы қабылданып іске асырылуда және өңдеуші саланың мүмкіндігі мол басым бағыттары анықталып, кластерлер құру арқылы дамытуға баса назар аударылып отыр. Мұның барлығы жоғары деңгейде орындалып, оң нәтижесін беру үшін еліміздегі шағын кәсіпкерлік қызметті ұтымды ұйымдастыру, дамыту және қызмет тиімділігін арттыруға ерекше мән беру қажет.
1. Егемен Казақстан 2012 ж. – 25 наурыз.
2. Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауы (2009ж.).
3. Волгин А.П., Матирко В.И., Модин А.А. Управление персоналом в условиях рыночной экономики (опыт ФРГ). М., Дело, 2008.
4. Горгакова И.Н. Менеджмент: Учебник. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007.
5. Государственная кадровая политика и механизм ее реализации (Кадроведение): Курс лекций. М.: Изд-во РАГС, 2007.
6. Государственная кадровая политика: концептуальные основы, приоритеты, технологии реализации. М.: 2006.
7. Стиль работы и образ жизни руководителя: анализ проблемы, рекомендации. М.: Экономика, 2009.
8. Травин В.В., Дятлов В.Р. Основы кадрового менеджмента. М.: Дело, 2010.
9. Управление персоналом в системе государственной службы: учебное пособие /Аксенова Е. А., Базаров Т.Ю., Веков Х.А. М.: Изд-во РАГС, 2007.
10. Управление персоналом государственной службы: Учебно-методическое пособие. M.: изд-во РАГС, 2007.
11. Управление персоналом организации. Учебник. / Под ред. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА, 2008.
12. Грачев М. Суперкадры. Управление персоналом в международной корпорации. М., Дело, 2009.
13. Кибанов А. Я. «Управление персоналом организации» – М. – 2007г.
14. Сорокина А. Кадровая политика и управление персоналом. Труд в Казахстане. – 2010г. – Вып. 10. – Стр 37.
15. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента – М. – 2009г.
16. Армстрнг М., Практика управления человеческими ресурсами/ Питер. – 2009г.
17. Кибанов А. Я., Захаров Б. К. Формирование системы управления персоналом на предприятии. – М. – 2011г.
18. Рогожин М. Ю. Организация управления персоналом предприятия. Учебно практическое пособие. – М. – Издательство РДА. – 2009г. – Стр224.
19. Шнайдер Б., Шмитт Н. Персонал для организации/ Экономическое школа –2009г.
20. Журавлев П. В., Карташов С. А., Маусов Н. К., Одегов Ю. Г. Технология управления персоналом. Настольная книга менеджера. – М. – Экзамен. – 2010г. Стр 576.
21. Уткин Э. А., Сатабаев К.Т. Инновации в управлении человеческими ресурсами. – М -2008г
22. Грачев Н. В. Управление персоналом и международные копорации. – М – 2008г. Стр 245.
23. Журавлев П. В. Управление человеческими ресурсами. – М – 2008г.
24. Пастухов Б. Управление персоналом. Технологии управления. – 2007г.
25. Балашов Ю. Деятельность менеджеров в кадровой политике корпорации/ Труд в Казахстане. 12.2009г.
26. Рыбалова М. Кадры холдинга/ Технологии управления. 07.2007г.
27. Маслов Е. В. Управление персоналом. – Новосибирск. Рассвет. 2009г.
28. Цветаев В.М. Управление персоналом – Питер. 2007г.
29. Шекшня С. В. Управление персоналом в современных организациях. – М. – Юрист, 1998г.
30. Выханский О. С., Наумов А. И. Менеджмен. – М.– ЮристЪ, 2008г.
31. Жұмаханов Б. Қ., Мұхамедов Ә. О. Еңбек ресурстары – әлеуметтік – экономикалық категория// Жаршы, 2008ж. №6. 9-12 б.
32. Радостовц Н. Еңбек – нарықтық категория// Егемен Қазақстан 2011ж – 4 қаңтар.
33. Еңбек рыногы// Қазақстан және оның аймақтары 2009ж №37 58-60б.
34. Абулгазин Д. Роль трудовых ресурсов в экономической развитии страны// Труд в Казахстане – 2010г – №4. Стр 32-36.
35. Подхудинов С. К. Система менеджмента – М. 2009г– Стр 186.
36. Румянцева А. М. Менеджмент организации. – М. – 2011г. Стр 246.
37. Слуцкий Г. В. Управление социальным развитием персонала предприятия. – М. – 2008г. Стр 261.
38. Управление человеческими ресурсами в нефтегазовой компании// Труд в Казахстане. – 2008г. №17 – Стр36-397
39. Волгин А.П., Матирко В.И., Модин А.А. Управление персоналом в условиях рыночной экономики (опыт ФРГ). М., Дело, 2008.
        
        Шағын кәсіпорындардың қызметін басқару (... кәсіпорын мысалында)
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
050507 - «Менеджмент» мамандығы
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
...................................................4
1 ШАҒЫН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Шағын ... ... ... ... ... ... Шағын және орта кәсіпкерлікті басқарудың шетелдік
тәжірибесі.................17
2 «АСТАНА ИНВЕСТ КАПИТАЛ» ЖШС-нің ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУДЫ ... ... ... ... ЖШС-нің жалпы сипаттамасы мен басқаруды
ұйымдастыру
жүйесі......................................................................
...........................21
2.2 Кәсіпорынның экономикалық-қаржылық жағдайын басқару және ... ... ... ... шұғыл жоспары мен кәсіпорынның қаржылық
стратегиясы.................................................................
..........................43
3 ШАҒЫН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ БАҒЫТТАРЫ
3.1 Шағын кәсіпорынның персоналды басқару саясатын жетілдіру шаралары..49
3.2 Қазақстандағы шағын ... ... ... ... ... өзектілігі. Кәсіпкерлік кәсіпорынның экономикалық
дамуының маңызды факторы. Кәсіпкерлік ...... ... ... ... тұрмыс жағдайының жақсаруына әрекет ететін ... ... ... тарапынан бөлінген қаржылық қолдаудың жетіспеушілігі,
өнеркәсіп пен шағын кәсіпорын ... ... ... ... ... инфрақұрылымының нашарлауы, өзара төлемдердің орындалмауы, ... ... ... ... ... келуі, жергілікті кәсіпорындардің
бәсекеге қабілеттілігінің төмендігі және тағы басқа себептер өз кезегінде
әрбір ... ... ... ... ... ... отыр. Ел
экономикасының тұрақталуы кәсіпкерлік құрылымдарды қалыптастырып дамыту ... ... ... нәтижелерін беретіні, нарықтық жағдайға сай құрылған
шағын құрылымдар өндірістік тиімділікті арттыру барысында құлдырап ... ... ... ... ... ... ... және орта бизнестік субъектілердің ұлғая бастағаны мысал
бола ... ... ... ... экономиканы одан әрі дамытуға да аса
басты ықпал ... ... ... ... және орта ... (ШОК) ... ... көңіл бөлініп отыр. Шағын кәсіпорындардың дамуы әлі де
болса төмен деңгейде ... ... ... ... ... ... онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа
мүмкіндіктері» деп аталатын халыққа арнаған Жолдауында ... ... ... Біз ... өз ... алуға, жаңа
рыноктарды игеруге, инновациялар ендіруге дайын қуатты кәсіпорындар ... ... Нақ осы ... ... ... ... ... табылады. Осыған байланысты Үкіметке 2010 жылдан ... ... ... жөнінде бірыңғай бюджеттік бағдарлама енгізілуін
қамтамасыз етуді тапсырамын», – деп атап көрсеткен ... ... ... ... ... ... ішінде ШОК-ті дамытуға ерекше назар
аударылып отыр. Осы аталғандарды ескере отырып, шағын кәсіпорындарды дамыту
және оның ... ... ... ... ... ... арттыру
объективті қажеттілік болып отыр.
ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауында айтылғандай, біздің
стратегиялық міндетіміз – ... ... 50 ... ... ... алу. ... да мемлекет пен жеке меншік сектор өзара ... ... ... ... ... ... қою ... Алайда,
мұндай стратегиялық міндетті шешу үшін ... ... ... ... шикізаттық бағыттан бас тарту және өңдеуші
өнеркәсіптің үлесін ... ... ... сай өнімдер өндіру,
салалық кластерлер құру, ғылымды көп қажет ететін және жоғары технологиялық
экспортқа негізделген ... ... ... ... көптеген маңызды
шараларды жүзеге асыру қолға алынды. Бұл бағытта, ең алдымен, еліміздің
индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 ... ... ... іске ... және өңдеуші саланың мүмкіндігі мол басым
бағыттары анықталып, ... құру ... ... баса ... аударылып
отыр. Мұның барлығы жоғары деңгейде орындалып, оң ... беру ... ... ... ... ... ұйымдастыру, дамыту және
қызмет тиімділігін арттыруға ерекше мән беру қажет.
Бәрімізге мәлім ... ... ... (ШКС) ... тұрақты қарқындармен дамытуға мүмкіндік береді. Осы
тенденция ... ... ... ... жоқ. ... жоғарыдағы
үлестік көрсеткіштер дамыған мемлекеттердің ... ... ... ... Мұндай жағдайдың қалыптасуы мемлекеттік реттеу
мен қолдауға, шағын кәсіпорындардың ішкі және сыртқы ... ... ... ... қиындықтары мен проблемаларына байланысты.
Яғни, еліміздің экономикасының әрбір саласында ... ... ... ... тиімділігін арттыру негізінде
халықты жұмыспен қамтамасыз ету, олардың тұрмыстық жағдайын жақсарту, ... ... ... ... дағдарыстың бетін қайтару, экономика саласын тұрақтандыру
мүмкіндіктері әлі де ... ... ... ... ... күрделі
мәселелердің бірі болып отыр.
Сондықтан осы ғылыми жұмыстың ... ... ... әр ... ... және оларды шешу жолдарын зерттеумен анықталады.
Мәселенің зерттелу дәрежесі. ... ... ... ... және ... ... ... мәселелері
көптеген отандық ғалымдардың: Н.Қ. Мамыровтың, А.Қ. Қошановтың,
К.Ә. Сағадиевтің, Қ.О. Оқаевтың, Қ.Қ. Құрманалиевтің, Б.З. Зиябековтың,
Ә.Н. ... ... ... ... ... Ә.Ж. ... Б. Исабековтың, А. Тоқсанованың,
А.Д. Омаровтың, И. Даурановтың, Е. Әмірбекұлының, Н. Райханның және ... ... ... кәсіпорындарды басқару саласында ұйымдастырушылық-басқарушылық
және экономикалық мәселелеріне шетел ғалымдарының:
В. Блюменфельдтің, С.Н. ... М.Г. ... М.И. ... ... Джон Ф. ... Николас К. Сирополистің,
Б.Я. Горфинкельдің, Э.М. Гайнутдиновтың, П. ... А.Д. ... Т.А. ... С.Г. ... Е.К. Смирницкийдің,
А.А.Вороновтың және т.б. ... ... ... авторлардың ғылыми еңбектерінде ... ... ... және ... жүйеленген, нарықтық
механизмінің құрылуының теориясы мен ... ... ... ... ... ... ... есепке ала
отырып, шағын кәсіпорындарды басқару мәселелері әлі де ... ... ... ... ... ... ... қалыптасқан еліміздегі
кәсіпорындардың жағдайын ескере отырып, алда зерттеулерді ... ... ... ... мен міндеттері. Жұмыстың ... ... ... ... ... бағыттарын анықтау және
оларды басқаруда тиімді ұйымдастырушылық-экономикалық механизм-дерін
анықтай ... ... ... іске ... ... ... негіздеу болып табылады.
Зерттеудің мақсаты келесі негізгі ... ... ... ... ... ... ... ғылыми-
әдістемелік негіздерін зерттеу;
- Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпорындардың қазіргі жағдайын
бағалау;
- шағын және орта ... ... ... тәжірибесін
қарастыру;
- Астана инвест капитал» ЖШС-нің жалпы мінездемесі мен басқарудың
ұйымдастырушылық жүйесін талдау;
- кәсіпорынның экономикалық-қаржылық жағдайын ... және ... ... ... дамытудың шұғыл жоспары мен кәсіпорынның қаржылық
стратегиясын қарастыру;
- шағын кәсіпорынның персоналды басқару саясатын жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... жолдарын ұсыну.
Зерттеу пәні шағын кәсіпорындардың қызметін басқарудың тиімділігі және
жетілдіру шаралары болып ... ... ... ... ... кәсіпорын нысандары және
«АстанаИнвестКапитал» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ... ... ... алынып отыр.
Зерттеу жұмысының теориялық-әдістемелік негізін шағын кәсіпорындардың
қызметін басқару механизмінің теориясы мен ... ... ... ... ... ... ҚР үкіметінің заңдық және бағдарламалық
құжаттары, ғылыми-зерттеу, жобалау ... ... ... ... ... мен ... ... дамыту қоры АҚ-ның
мәліметтері, «АстанаИнвестКапитал» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
жылдық есептері құрады. Зерттеу ... әр ... ... ... ... ... ... және т.б. қолданылды.
Дипломдық жұмыстың құрылымы мен көлемі: Дипомдық ... ... ... ... ... ... ашуға
негізделген. Жұмыс кіріспе, үш тарау, қорытынды, ... ... және ... ... ... КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Шағын кәсіпорындарды басқарудың ғылыми-әдістемелік негіздері
Қазіргі кезде қалыптасқан ұдайы ... ... ... ... ... жағдайында экономикалық қатынастардың
субъектісі және ... ... ... ... ... да ... кәсіпорындарды басқару процестерін зерттеу қажеттілігі
туындап отыр. Шағын кәсіпорындарды ұйымдастырудың және оны ... ... ... ... және отандық ғалымдарының еңбектері едәуір
ықпалын тигізді.
«Шаруашылық ... ... ... ... ... және ... ... қамтамасыз ететін шаруашылық әдістері
мен нысандарының жиынтығы ретінде ... ... ... – бұл
мекемелердің тұрақты қызметін қамтамасыз ететін экономикалық тұтқалар ... ... ... ұйымдастырушылық құрылымдары мен
нысандарының жиынтығы. Оның құрамындағы келесі ... ... ... ... болады: өндірісті жоспарлау, ... баға ... ... және несиелеу. Өндірісті жоспарлау
және экономикалық ынталандыру әдістерінің жиынтығын басқарудың экономикалық
механизмі деп те ... ол ... ... ... ... ... ... Өндірісті жоспарлау, оны экономикалық ынталандыру және
басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы – бұл ... ... Олар ... мен ... ... ... ... дегеніміз басқарудың ұйымдастырушылық құры-
лымдарының, ... ... мен ... сондай-ақ
әлеуметтік, экономикалық және құқықтық нормаларының жиынтығы, бұлар кешенді
түрде ... ... ... ... және ... ... ... Басқару
механизмін анықтауда басқарушылық әсердің мақсаттарын көрсету маңызды.
Себебі, басқару ... ... ... ... қол жеткізуді
білдіреді.
Басқару – бұл өндірістің тиімділігін жоғарылату, ғылыми-техникалық
прогресті жеделдету және ... ... ... ... және қызметтің
сапасын жоғарылату мақсатында өндіріс ... ... ... ... Шағын
кәсіпорындарды басқарудың әдіснамалық мазмұны 1-суретте келтірілген. Шағын
кәсіпорындарды басқарудың мақсаты – оны ... ... ... ... ... серпін беру.
Басқару жүйесінің тиімділігі ұйымдастыру деңгейімен анықталады және ол
келесідей негізгі ... ... ... ... басқару техникасын,
ақпарат пен кадрларды элемент бойынша бөлу; басқару шешімдерін негіздеу мен
жүзеге ... ... ... функционалдық иерархиялық еңбек бөлінісін
құрылымдық ... |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ... 1. ... ... ... ... ... Зерттеу негізінде құрастырған
Кәсіпорындарды басқару жетекші қағидалар ... ... ... ... – бұл ... жүзеге асыратын басқару органдары мен
адамдардың өз қызметінде жетекшілік ететін ... ... ... ... – бұл ... ... ... өзгеруі
және іске асырылуын ұйымдастыратын, ұйымдастырушылық-экономикалық,
әлеуметтік қатынастардың нысандары, ... ... ... және
оның жеке салаларының даму пропорциялары ... ... ... ... ... қаншалықты дұрыс жасалып
қабылдануына және осы ... ... ... қандай қағидалардың
орнатылуына байланысты болады.
Шағын кәсіпкерлікте басқару процесі бір-бірімен байланысып жатқан
өндірісті ... ... және ... кезеңдерін қамтиды. Сонымен
бірге, жобалау кезеңі кәсіпорындарды басқаруда маңызды, әрі міндетті ... және әр ... ... мақсатқа жету үшін кәсіпорындардың
өнімділігі мен ... ... ... ... ... ... ... Басқару процесіндегі аталған кезеңдердің айқындылығын
мойындай отырып, ... ... ... ... ... ғана ... ... жетуге болады.
Шағын кәсіпорындарды дамытуды басқарудың негізгі ... ... ... ... өтіп жатқан үрдістермен тығыз
байланысты жағдайларды және ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарды басқару үрдісі кәсіпкерлік ... ... ... қалыптастыруды талап етеді.
Сурет 2. Шағын кәсіпкерлік секторының ... ... мен ... ... негізінде автор құрастырған
Шағын кәсіпорындарды мемлекеттік басқарудың функциялары: барлық
кәсіпкерлік ... үшін ... ... ... ережелердің
орындалуын қадағалау; ережелердің орындалуын ... ... ... ... – бұл ... ... ерекше түрі. Кез
келген деңгейдегі ... ... ... да бір
саяси
шешімдердің шеңберінде жасалады, қабылданады және жүзеге асырылады. ШКС-ның
тұрақты дамуын анықтайтын фактор – ... ... ... болып табылады. Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпорындарды
басқарудың ұйымдастырушылық-бақылау ... ... ... ... әдістерімен, шешім қабылдау процедураларымен, басқару
органдарының құрылымымен, тиімділігімен ... ... ... ... ... және кез ... жағдайда қалыпты
кәсіпкерлік жұмыс істеуі үшін ішкі және сыртқы ортаны қалыптастыру қажет.
, соның
Сурет 3. Қазақстан ... ... ... жүйесі
Ескерту: Зерттеу негізінде құрастырған
Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, шағын кәсіпорындардың ... ету ... ... ... жүргізуде (ішкі орта) және оны
мемлекеттік қолдаудың (сыртқы орта) ... ... ... ... мемлекеттік реттеу, экономикалық қызметтің тіпті
қоғам үшін қажетсіз түрлерін басуға немесе шектеуге, ... ... ... ... және сату ... ... қатар кәсіпорындардың кейбір
түрлерін (шағын кәсіпорындардың ... ... ... ... ... ... мүмкін. Экономиканы мемлекеттік реттеу ішінде
кәсіпкерлік қызмет, жеке адамның ... мен ... ... халықтың әлеуметтік қорғалмаған қабаттарын, мемлекеттің, қоғамның
мүддесін толығымен бақылауды басты мақсат етіп қояды.
1.2 Шағын кәсіпорындарды басқарудың әдістері
Дамыған ... ... ... ... өзі ... ішкі ... ... астамын алады. Яғни, дамыған елдердің
бәсекеге лайық және ... ... ... тәжірибесі шағын
кәсіпорындардың осы процесс ... ... ... бipi ... нақты көрiніci екендігінде сөз жоқ. ШКС-ның хал-ахуалы мен
даму деңгейі елдің тұрақты түрдегі экономикалық өрлеуін қамтамасыз ... рөл ... ... ... ... ... ... және материалдық емес қорларды тиімсіз пайдалану, ішкі жиынтық
сұраныстың ... ... ... және т.б. ... мәселелерді
шешуге септігін тигізеді. Осының нәтижесінде шағын кәсіпорындардың даму
жағдайы көптеген елдерде аса ... ... ... есептелінеді де,
мемлекеттік жоғары деңгейде қарастырылады.
Белсенді ШКС-ның саны анық 2011 жылда 95 мың бірлікке,
2010 жылғы 621 мыңнан 2011 ... ... 716 ... ... ... ШКС-
ның, ішіндегі белсенді әрекет ететін ШКС-ның үлeci алдындағы
4 жылдың барысында үздіксіз төмендеп ... ... 2011 жылы 67%-ғa ... 4. ... ... ... ... субъектілердің жалпы
санындағы үлесі
Ескерту: Зерттеу негізінде құрастырған
ШКС-ның белсенді құрылымында ұйымдастырушылық құқықтық тұрғыдан ... жеке ... ... ... ... ... басым: жеке
кәсіпорындар (ЖК) (2011 жылы олардың саны 484 мың ... ... ... ... ... ... 68%) және ... қожалықтары (ШҚ) (171 мың
немесе 24%) (5-сурет). Заңды тұлғалардың саны ШКС-ның 31 мың ... ... ... 5. ... ... ... ... бойынша құрылымы
Ескерту: Зерттеу негізінде құрастырған
Белсенді ШКС-ның әр түрлі ұйымдастырушылық-құқықтық ... ... жыл ... ... төмендегідей қарқынды байқатады:
1. Шағын бизнес кәсіпорындары ШКС-ы санының ... ... ... уақытында өсіп отырғандығы байқалады.
2. Шағын бизнес кәсіпорындары ШКС-ы санының қарастырылып отырған
кезеңінің ... ... өсіп ... байқалады.
3. Жеке кәсіпорындар санының өсуі 2009 жылдың соңына ... ... 2010 жылы ... ЖК-нің саны 2009 жылмен салыстырғанда
20 мыңнан астам субъектілерге қысқарды, бірақ 2011 жыл ... ... 90 ... ... субъектіні құрады (6-сурет).
4. Шаруа (фермерлік) қожалықтары 2008 жылдан бастап олардың жалпы
белсенді саны тұрақты түрде өсіп отырды.
Сурет 6. Белсенді ... ... ... негізінде автор құрастырған
Қазақстанның шағын кәсіпкерлігін дамыған елдермен салыстырғанда
байқалатыны ... ішкі өнім (ЖІӨ) ... ... үлес пен ... ... етілуі сияқты көрсеткіштер бойынша артта қалушылық бар,
сонымен қатар дамыған ... ... ... ШКС ... ... 90%-ына иелік етеді.
Мысалы, дамыған елдерде ШОК субъектілерінің ... ... ... ... ... ішкі өнім ... ... 43%-дан
(Канада) 57%-79%-ғa дейін құраса, Қазақстандағы оның үлесі 3 еседен кем,
яғни 15%-ға тең. ШОК секторынан орын ... ... үлeci ... ... көрсеткіштері дамыған елдермен салыстырғанда әлдеқайда төмен ... ... ... мен ... ... ... ... |Елдің жалпы ішкі ... ... ... ... ... |қамтылудағы |секторындағы |
| ... ... ... ... %|ШК/ШОК-тің үлесі, % |
|АҚШ |97,60 |54 |52 ... |99,80 |47 |43 ... |99,20 |75 |52 ... |99,10 |56 |52 ... |97,60 |57 |50 ... |99,30 |69 |57 ... |99,20 |73 |55 ... |92 |23 |15 ... статистикалық мәліметтер бойынша құрастырған ... 5 ... ... ... бұл ... 23% ... тұрса,
дамыған елдерде 47%-дан (Канада) 75%-ға (Жапония) дейін.
Қазақстанның ШОК секторы сапалық құрылыс бойынша өзінің шетелдік ұқсас
секторлары бойынша едәуір өзгеше.
Қазақстанның 40%-ға жуық ШКС ... және жеке ... ... ... ... 20%-дан астамы ауыл шаруашылығына тән.
АҚШ-та шағын бизнестің құрылымы басқаша қызмет саласының ... 58%, ... ... ... ... астамы құрылыс пен
сауда саласындағы қызметтерді жүзеге асырады.
Шағын кәсіпорындардың белсенді түрде әрекет ететін субъектілердің
жалпы ... 2012 ... ... бойынша 718 мың бірлік болған болса,
жекелеген аймақ бойынша алғанда ең көбі Оңтүстік Қазақстанда істейтін болып
шықты – 106 мың ... ... ... – 96 мың ... және ... – 68 мың бірлік. Ең төменгі көрсеткіштер – Маңғыстау (19 ... ... – (19 мың ... және ... ... (24 мың
бірлік) облыстарының еншісінде (7-сурет).
Сурет 7. Аймақтар ... ... ... белсенді субъектілері
Ескерту: Зерттеу негізінде құрастырған
Сонымен, Қазақстандағы шағын кәсіпорындардың макроэкономикалық
көрсеткіштердің ... ... ... ... ... ... болады:
-жалпы алғанда, секторда қайта қалпына келтіру процестерінің басталғаны
байқалады, ШКС-ның аса ... ... өcyi орын ... ... ... ШКС-ның нақты саны, өнім көлемдері);
-алайда, біршама көрсеткіштердің ... ... ... ... ішкі өнім ... деп ШКС ... үлeci, ... дамудың
құрылымы);
-кәсіпкерлікке көмек көрсететін мемлекеттік бағдарламаларға кереғар,
өзінің ресурстары мен ... ... ... ... ... көлемі айтарлықтай қысқарды.
Жоғарыда жасалынған шолуға сәйкес шағын кәсіпорындарды ... ... сол ... кәсіпкерліктегі кереғар үрдістерді қаржылық, сондай-ақ
қаржылық емес кұралдар арқылы жақсартып отыру үшін ... ... онан әpi ... ... ... уақытта жинақталған тәжірибені ескере отырып, салиқалы
диалог пен нақты әріптестікке негізделген ... ... жаңа ... ... ... ... мүддесін қозғайтын бірде-бір
нормативтік акт ... ... емес ... ... ... мүмкін емес.
Ағымдағы жылдың басында Министрлікте жеке меншік кәсіпорындардың
мүддесін қорғайтын 62 нормативтік құқықтық акті ... ... ... да
мемлекеттік органдарда да іс осылай жалғасын табуда.
Осы орайда ... ... ... Н.Ә. ... ... әзірленген «Бизнестің жол картасы – 2020» ... ... өту ... ... ... өңірлерде кәсіпорындардың жаңа тобын,
ең алдымен шағын және орта бизнесті дамыту есебінен тұрақты жұмыс орындарын
құру мақсаты ... Осы ... ... ... пайыздық
ставкасын субсидиялау; шағын кәсіпкерлікке берілетін кредиттерді ... ... ... қызмет көрсетумен қолдау; кадрларды даярлау
мен қайта даярлау, жастар практикасы мен әлеуметтік жұмыс орындары ... ... ... жол ... – 2020» ... үшін де, ... ... мен инвесторлар үшін шикізаттық емес жобаларды ... жаңа ... жол ... Үкімет әкімдермен бірлесіп үш-жылдық
бюджет ауқымында әрбір өңірдің экономикалық әлеуетін есептеуге негізделген,
жылдарға бөлінген қаржыландырудың ... ... ... ... Осы ... беріледі, ал әкімдер бағдарламалар бойынша ... ... ... үшін ... ... береді.
Отандық тауарлар – 2020 жоспарының ойдағыдай іске асырылуының айғағы
болып табылады, ал ... ... емес ... өнім мен ... ... индустрияландырудың негізгі бағытына айналып,
Қазақстанның өнеркәсібі экспорттық рыноктарда ... ... өнім ... бүкіл әлемге кеңінен танымал етуге тиіс. Осыған орай Үкімет
негізгі құралдарды сатып алуды ... ... ... ... ... ... беру мен ... сауданы қаржыландыру
қарастырылған экспорттаушыларды қолдаудың бірыңғай жүйесін құру міндетін
қойып отыр. Салық жүйесі ұзақ ... бойы ... ... ... жүйе ... ... келешектегі үрдістерін ескере отырып
қалыптастырылуы тиіс. Жалпы салық жүйесі сияқты, оның ... ... ... және ... ... ... ... барынша босатып, өнім өндірушілерге сол ... ... ... ... мүмкіндігін беруге бетбұрыс жасауға тиіс.
Бәсекелестердің болуы нарықтық экономиканың ойдағыдай дамуының қажетті
факторы болып табылады. ... ... ... ... ... үшін ... ... зерттеу процесінде оны ... ... ... ... ... қабілеттілігін модельдеудегі мақсат –
рынокты бәсекелес ... ... ... бөлудің нарықтық
механизмін модельдеуге келтіру.
Кәсіпорын өнімінің бәсекеге ... ... ... ... ... асырылады:
1. Жеке бәсекелік артықшылықтар (баға, сапа, тұтынушылардың қалауы)
модельденеді. Мысалы, 1-ші кәсіпорынның i-ші өнімінің 2-ші кәсіпорынның ... ... ... баға ... ... қабілеттілігі олардың бағасына
кері ... ... – 1-ші ... i-ші ... 2-ші ... j-ші
өніміне қатысты баға бойынша ... ... ... j-ші ... ... – 1-ші ... i-ші ... өнімінің бәсекеге қабілеттілігі бәсекелес кәсіпорын өнімінің
сапасына тікелей тәуелді:
(2)
мұндағы – 1-ші кәсіпорынның i-ші ... 2-ші ... ... ... ... сан ... бойынша бәсекеге қабілеттілігі; Кi1 –
1-ші кәсіпорынның i-ші өнімінің сапа көрсеткішінің нақты деңгейі; Кj2 – ... ... j-ші ... сол деңгейі.
Өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің χ12…ξ12 деп белгіленетін ... ... ... ... ... ең ... сапа ... шығындары мен т.б.) осылай модельдеуге ... ... ... саны ... үшін ... ... қабілеттілік параметрлерінің санына байланысты.
2. Кәсіпорын өнімінің жеке ... ... ... ... Ji1/j2 – 1-ші ... i-ші ... 2-ші ... j-
ші өніміне қатысты бәсекеге қабілеттілігінің интегралдық көрсеткіші.
Егер рынокта өнімнің түрі екіден көп ... онда кез ... ... ... ... ... ретінде қабылданып, қалған үлгілердің
бәсекеге қабілеттілігі осы өнім түріне қатысты есептелетін болады.
Кәсіпорын өнімінің ... ... мен сату ... өзара байланысының нақты мағыналарын қолданбалы маркетингтік және
статистикалық зерттеулер арқылы алуға ... іс ... ... ... ... ... ... модель алу мүмкіндігімен байланысты.
Қолданбалы зерттеулерде нақты өнімнің аса ... ... мен ... ... ... ... бәсекеге қабілеттілігін
модельдеу мен болжаудың негізделген мүмкіндігі пайда болады.
Жауапкершілігі шектеулі ... ... ... ... ... ... ... көбінесе егін
шаруашылығы бойынша өнімдерінің көптеп өткізілмей ... ... ... ... ... пікіріміз бойынша ең алдымен бұл
серіктестіктің өнімді дұрыс өткізбеуіне байланысты. Яғни, ... ... ... ... серіктестігінде 2010 жылы
тауарлық-материалдық қорлары активтердің 48%-ын, ал 2011 жылы ... ... және орта ... ... ... ... онжылдықтарда экономикасы дамыған Батыс елдерінде бәсекенің
дамуы әсерінен шағын және орта ... рөлі арта ... ... ... ... кәсіпорындарына тән артықшылықтар.
Тұрақты экономикаылқ жүйеде шағын кәсіпкерлік: динамикалық ... ... ... сұранысының өзгеруіне тез бейімделе алады, бәсекелес
нарықтық қатынастарға ықпал етеді, экономиканың құрылымдық ... ... ... жаңа ... орындарын ашады, жаңа кәсіпкерлік топ пен ... ... ... ... елдің жалпы ұлттық өнімінде үлкен
үлеске ие бола алады, мемлекеттік бюджетке үлкен қаржы ... ... ... шағын кәсіпорындар мынадай салаларда басым рөл
атқарады: сауда, автосервис, құрылыс, ... ... ... ... ... ... ... сфераларға: машина құрылысы, энергетика,
электротехника, химиялық өнеркәсіп, транспорттық ... ... ... салаларына әртараптан-дырылып жатыр.
Шағын және орта кәсіпорындардың ірі кәсіпорындармен қатар қызмет ... ... ... тән ... АҚШ-та өз ісімен айналысушы
азаматтар, яғни кәсіпкерлер үлкен құрметке ие. Нарықтық ... ... ... үшін ... ... және орта кәсіпкерлікті дамыту тәжірибесі
үлкен маңызы бар.
АҚШ шағын және орта ... ... ... ... және орта ... ... ... саны 500-ге дейін
болатын өндірістік және сауда кәсіпорындары, ал басқа салалар үшін-жылдық
табысы 2 ... ... ... болатын кәсіпорындар жатады.
АҚШ-та тіркелген кәсіпорындардың 97%-ына жуығы шағын кәсіпорындар. Бұл
шағын кәсіпорындар жалпы ... ... ... көтерме сауданың 64%-ына,
бөшек сауданың 72%-ына, қызмет саласының 57%-ына ие болып тұр.
Экономикалық өсу және құлдырау кезінде, жаңа жұмыс ... ашу ... ... ... ... ... ... бәсеңдетеді. АҚШ-
тық шағын және орта кәсіпкерліктің дамуы мысал көрсеткендей, шағын бизенс
сыртқы ортаның ... тез ... АҚШ ... ... ... шағын кәсіпкерліктің инновациялық сипаты елдің
экономикалық өсуіне 20-25%-ға ... үлес ... ... және орта ... ... ... ... қолдауға
ие. Әр түрлі мемлекеттік реттеулер мен қолдау шаралары құқықтық базаға
негізделеді. Солардың бірі ... және орта ... ... заң. ... шағын және орта кәсіпкерлік ... екі ... ... ... шағын және орта кәсіпкерлік әкімшілігі
қызмет атқарады. Әкімшіліктің басты функциясы-шағын және орта ... ... ... ... ... ... ... жұмыс
істейді. Аймақтық бөлімшелер шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне
нарық туралы ... ... оның ... ... ... ... және орта ... қоғамда кәсіпкерлік, бәсекелестік
атмосферасын дамытуға үлкен үлес ... ... ... ... кәсіпкерлікке кедергі келтіреді. Сондықтан да АҚШ ... ... орта ... тікелей бақылау жасайды. Конгресс шағын және орта
кәсіпкерлікті қолдау және дамыту мақсатында бірнеше программа жасады.
АҚШ шағын және орта ... ... ... ... ... тікелей дотациялау;
• мемлекеттік тапсырыстардың бір ... ... ... ... және орта кәсіпкерлікке несие беру кезінде мемлекеттік кепілді
қолдану;
• шағын және орта кәсіпкерлікке салықтық ... ... ... бұл ... ... ... компаниялар, федералдық органдар, штаттық басқармалар
жанында құрылатын ұйымдар. Бұл ... ... ... жан-жақты көмек көрсету болып ... ... ... өз ісін ... ... ... жоқ, ... инкубаторлар көмекке келеді. Қойылған мақсатқа, қаржыландыру
көзіне байланысты инкубаторлар: фирмалық, университеттік, ... ... ... ... мақсаттар:
• инкубатор клиенттерінің табысына ортақтасу;
• жеке тұлғалардан арендалық төлемдер алу;
• жаңа ... ... ... ... да ... ... ... АҚШ-та
шағын кәсіпорындар экономикада жетекші рөл атқарады. Сондықтан ... ... ... ... ... және орта ... үлкен мән беріп отыр, оның дамуына барлық жағдай ... ... ... және орта ... және орта ... ... жөнінде Жапония мемлекеті де үлкен
тәжірибеге ие болып ... ... және орта ... ... назар аударады. Себебі,
шаығн бизнесті дамыту арқылы Жапония соғыстан қираған елден ... ... елге ... ... ... ... шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны, жұмысшылар саны, тауар айналымы
басқа секторлармен салыстырғанда алдыңғы ... тұр. ... ... әрбір
ірі корпорация өз жанында бірнеше шағын кәсіпорын құрады. Бұл ... ... ... ... және ... ... ... жасайды,
жаңа өнімдерді шығара бастайды.
Жапонияда шағын кәсіпорындар үлесіне: өндірістік ... 55%-ы, ... 60%-ы, ... ... 80%-ы тиеді. Еркін нарықтық ... ... ... ортаға бейімделуіне көмектеседі. Мұндай жағдайда
мемлекеттік органдар шағын кәсіпорындарға құрал-жабдықтарды ... ... ... деген сұранысты ұлғайтуға көмек береді.
Жапонияның шағын және орта ... ... ... басты
ерекшелігі-басымды бағыттарды дамытудағы уақыт мерзімі. Басымдылық бағыттар
бір немесе одан да көп ... ... ... ... ... ... шағын кәсіпорындарға мемлекеттік тапсырыстарды ... ... ... ... және орта ... ... ... қаржыландырады. Әрбір министрлік, әр ведомство өз ... ... және орта ... жұмсалатын қаржыны кіргізеді. Шағын
және орта кәсіпорындарға ... ... ... қолданылады.
Жапонияда шағын және орта кәсіпорындар жалпы ұлттық ... ... ... отыр.
Ресей Федерациясындағы шағын және орта кәсіпкерлік.
Экономиканы құрылымдық қайта құру үшін шағын және орта ... ... ... Ресей Федерациясында экономиканың бұл секторын
дамыту мақсатында бірқатар экономикалық шаралар жасалынып, жұзеге асырылды.
1995 жылы ... ... ... және орта ... ... ... заң қабылданды. Бұл заң бойынша жаңадан құрылған
кәсіпорындар 2 жылға дейін ... ... ... ... ... ... ... қолдаудың Федералдық Қоры арқылы әр түрлі жобалар
қаржыландырады. Бұл ... ... ... ... ... ... 5%-ы келіп түседі. Федералдық Қор арқылы
шағын кәсіпкерлікті қаржыландыру жүйесі екі қағидаға негізделген:
• Федералдық Қордан жұмсалатын ... ... ... да бір ... ... Қаржыландыру өкілетті банктер арқылы жүзеге асады. Қор банкке өз
резервтік қаржысын ... ал банк өз ... ... ... ... «Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың
мемлекеттік бағдарламасы» жүзеге асырылды. Бұл бағдарламаны іске ... ... ... ... ... ... біркелкі жүйесі
жұмыс істей бастады. Бұл жүйеге: Ресей Федерациясының шағын кәсіпкерлікті
қолдау мен ... ... ... ... ... мен ... және орта кәсіпкерлікті қолдаудың аймақтық ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік федералдық және
жергілікті бюджеттерден қаржылық көмек алады, жергілікті салықтар ... ... ... ие. Сонымен бірге жергілікті бюджеттерден шағын және
орта кәсіпкерліктің инфрақұрылымын құру жобалары да ... ... ... ... ... ... ... аса
шағын кәсіпорындар жұмыс істеп тұрды. Бұ кәсіпорындардың ... ... ... ... ... және орта кәсіпкерліктегі тәжірибесі.
Ұлыбританияда шағын және орта ... ... ... ... 2 ... фунт стерлингтен аспайтын, активтер сомасы 1 миллион
фунт стерлингтен және жыл бойы 50 ... ... ... ... ... ... консультациялық қызметі бастаушы
кәсіпкерлерге қажетті кеңестер береді. Мысалы, ... ... шешу ... екенін, бухгалтерлік есепті қалай жүргізу керектігі
туралы, нарықты қалай зерттеу керек екендігі ... ... ... ... ... ... Үкіметтік қызмет кәсіпкерлер үшін әр түрлі
семинарлар мен курстар ұйымдастырып тұрады.
Қазақстанда шағын ... ашу үшін ... ... шет ... ... ашуға жұмсалатын уақытпен салыстыру мақсатында Франция
Үкіметінің шағын кәсіпорындар үшін жасап ... ... атап ... жөн.
Франциядағы тұрақты түрде дамып жатқан іскерлік қызметтің негізінде
мемлекеттің мақсатты түрде жүргізіп жатқан ... ... ... ... және орта кәсіпорындар. Себебі, бұл кәсіпорындар нақты экономиканың
ең динамикалық агенті. Францияда шағын кәсіпорындарға-жұмысшылар саны ... ... ... ... ... ... ... Францияда шағын және
орта кәсіпорындарда-16 500 000 адам жұмыспен қамтылған. Орташа есеппен бір
кәсіпорында 7 адам жұмыс істеген.
Францияда шағын және орта ... ... ... пайыздық
өсімді мемлекет бонификациялайды. Қаржылық мехинизм арқылы ... ... орта ... ... ... ... бюджет арқылы шағын және орта кәсіпкерлікке жұмыспен қамтуды да
қаржыландырады. Яғни еңбек және ... ... ... ... Францияда жұмыссыздар өз кәсіпорнын ашу үшін мемлекет көмегіне
сүйене алады.
Азиялық қаржылық ... ... ... және орта кәсіпорындар
сыртқы факторға аз тәуелді. Осыдан бұл ... ... ... артықшылықтарға ие. Үкіметтің шағын және орта кәсіпорындарды
қолдауға бағытталған саясаты өте алуан ... ... ... және бұл ... әрі ... ... қолдайды.
Шетелдік тәжірибеге қарап, Республикамызда атқарылатын іс-шараның әлі
көп екенін байқауға ... ... ... ... ... ... ... бастамасы ғана, экономиканың бұл секторын көтеру
үшін жүйелі түрде жұмыс атқарылуы керек. Республикамызда шағын және ... ... ... ... шет ... сияқты нақты көмек қажет.
2 «АСТАНАИНВЕСТКАПИТАЛ» ЖШС-нің ҚЫЗМЕТІН БАСҚА-РУДЫ ТАЛДАУ
2.1 ... ... ... ... жалпы сипаттамасы мен басқаруды
ұйымдастыру жүйесі
«Астана инвест капитал» ЖШС 2003 жылдың 13 наурызында №13453-1901-ЖШС
тіркеу ... ... ... заң ... ... 87,2 мың теңге
жарғылық капиталымен тіркелді.
Эмитенттің толық атауы – «Астана инвест капитал» ЖШС. Заңды ... ... 010000, ... ... ... ... ... мекен-жайы (орналасқан жері): Қазақстан Республикасы, ... ... Абай ... 47. ... ... реквизиті: ағымдық шоты
№022467047 «Казкоммерцбанк» АҚ, БИК 195301716. ... ... ... 620200018021.
Серіктестіктің негізгі қызмет түрі болып:
- құрылыс инвестициясы;
- құрылыс, ремонт, монтажды жұмыстарын атқару;
- пәтерлерді ... ... ... ... ... ... ... акцияларының атаулы
құны бойынша ақысын төлеуі жəне акцияларды Қазақстан Республикасының ... 13 ... ... ... серіктестік туралы» Заңының
талаптары жарғылық капиталы белгіленген орналастыру ... ... ... сату ... ... жəне Қазақстан
Республикасының ұлттық валютасымен төленеді; акцияның ... ... ... ... ... серіктестіктің жарғылық капиталының ең төменгі
мөлшерінен кем болмауға жəне оны ... ... ... ... мемлекеттік тіркелген күннен бастап отыз күн ішінде толық төлеуге
тиіс; Қоғамның орналастырылған жай ... ... ... ... отыз
проценті, олардың əрқайсысы Қоғамның орналастырылған жай акцияларының жалпы
санынан серіктестіктің жай акцияларының бес ... ... ... ... ... өзінің қызметін Астана қаласының нарығында жүргізіп келеді және
қазіргі таңда серіктестік келесі ... ... ... ... ... ... Осы барлық «Астана инвест капитал» ЖШС жүргізіліп
жатқан тұрғын үй ... бас ... ... ... ... ... ... «АБК-Құрылыс» ЖШС бас аббаттандырушы
ретінде эмитентпен бірігер алдында реинжиниринг қызметін құра ... ... ... ... терезелер өндіріс зауыты,
кірпіш және бетон ... ... ... қамсыздандыру
кәсіпкерлігі, меншікті құрылыс техникасымен жарақтанған және сырт жүйелер
мен коммуникация, ... ... ... жатқан объектілерге қарауылдық
кәсіпкерлігімен айналысып қана қоймай реттеп те отырады.
Кесте 2
«Астана инвест капитал» ЖШС құрылтайшыларының құрамы
| № ... ... ... ... түрі ... |
| ... ... | ... |
| | | | ... |
|1 ... ЖШС |99 % ... ... |2004 |
|2 ... ЖШС |99 % ... ... |2004 |
|3 ... і |100 % ... қоспалар өндірісі |2004 |
|4 |«Штамп-А» ЖШС |100 % ... ... ... |2005 |
|5 ... ЖШС |100 % ... объектіге |2005 |
| | | ... ... | |
| | | ... | |
|6 ... план |(80%) ... ... ... |
| |КЗ" ЖШС | ... ... | |
|7 ... ЖШС |(100%) ... байланысты |2005 |
| | | ... ... | |
|8 ... ЖШС |(100%) |Жүргізілетін объектіге |2005 |
| | | ... ... | |
| | | ... | |
|9 ... ЖШС |(100%) ... ... |2005 |
| | | ... қамсыздандыру | |
| | | ... | ... ... ЖШС |(100%) ... объектіге |2005 |
| | | ... ... | |
| | | ... ... | ... ... ЖШС |(100%) |Жүргізілетін ... |2005 |
| | | ... ... | |
| | | ... ... | ... ... «Астана инвест капитал» ЖШС 2009-2011 жылдардағы қаржылық |
|есептілігі. ... ... ... ... капитал» ЖШС-нің шаруашылықтағы қаржылық
жұмысының соңғы ... ... ... ... ... ... инвест капитал» ЖШС техникалық-экономикалық көрсеткіштері (мың
теңге)
| |Атауы ... ... ... | | ... |
| | |2009 |2010 |2011 |10/09 |11/10 |
|1 ... ... қызмет |2577931 |3452513|5 126 375|874582 |167382 |
| |көрсетуден түскен түсім | | | | | |
|2 ... ... ... |1697686 ... 025 ... |701 083|
| |құны | | | | | |
|3 ... ... |880 245 ... 100 726|247702 |972 779|
|4 |Кезезеңдік шығындар |209 197 |402 520|725 364 |193323 |322 ... ... ... ... |671 048 |725 427|1 375 362|54 379 |649 ... ... | | | | | |
|6 ... емес ... ... 503 |112 456|386 253 |19 953 |273 ... ... | | | | | |
|7 ... салынғанға дейінгі |763 551 |837 883|1 761 615|74 332 |923 ... ... ... ... | | | | | |
| ... | | | | | |
|8 ... ... табыс |229 065 |251 365|528 485 |22 300 |277 120|
| |салығы ... ... | | | | | |
|9 ... ... ... |534 486 |586 518|1 233 131|52 032 |646 ... ... қызметтен түскен | | | | | |
| ... | | | | | ... ... |534 486 |586 518|1 233 131|52 032 |646 ... ... ... ... капитал» ЖШС 2009-2011 жылдардағы қаржылық ... ... ... ... таза ... 2010 жылы 2009 ... оң мәнде, ал 2011 жылы оның үлесі күрт жоғарылайды, ... мың ... ... Сондай-ақ құрылыста қызмет көрсетуден
түскен түсім мен сатылатын құрылыстық қызмет көрсетудің ... құны ... ... яғни бұл ... ... ... ... жылы 2010 жылмен салыстырғанда бұл ... ... бұл ... ... ... тұрақты қаржылық жағдайын
сипаттайды.
Серіктестіктің негізгі қызметіндегі құрылыс материалдарының құралдары
болғандықтан, жоғарыдағы ... ... ... ... ... ... динамикасы келтірілген.
Кесте 4
«Астана инвест капитал» ЖШС 2009-2011 жылдардағы негізгі құралдардың
құнының ... (мың ... ... |Жылдар ... +/- |
| | |2009 |2010 |2011 |10-09 |11-10 |
|1 |Жер ... ... ... |-1 |+40 |
|2 ... пен ... 240 |72118765 |172123921 | | |
| ... | | | |+37525 |+5156 |
|3 ... мен |17 795 317 ... ... | | |
| ... | | | |-265695 ... |
|4 |Транспорттық |62 277 041 |60678943 |55598098 | | |
| ... | | | ... ... |
|5 ... да |5 441 195 |6 628 596 |4812599 | | |
| ... | | | ... ... |
|6 ... |15 6308609 |16 ... ... ... көзі: «Астана инвест капитал» ЖШС 2009-2011 жылдардағы қаржылық |
|есептілігі. |
4 ... ... ... үш ... көрсеткіштерінде көрсетілген-
дей 2009 жылдың басында негізгі құралдардың құны 419 747 361 ... 2010 ... ... ол ... ... тозу ... 16 794 478
теңгені құрады және негізгі құралдардың құны 2011 жылы 1 546 291 576
теңге ... ... құны 2010 жылы ... 2011 жылы +40 артты. Ал
ғимарат пен ... құны екі ... да ... динамика
көрсеткіштері бойынша ұлғайған, машиналар мен құралдардың құны ... да ... 2010 жылы +1187401 ... ... келесі жылы
-1815997 теңгеге төмендеген. ... ... ... ... 2010 ... теңгеге артып, 2011 жылғы көрсеткіште -1331450 2 теңгеге
төмендегенін ... Бұл ... ... ... және негізгі қорлары ... ... оның ... ... ... ... Бұл көрсеткіш ... ... ... ... ... ... ... (қалдық)
өзгеруі, ерекше назар аудартады. Өйткені бұл ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Кәсіпорын мүліктерінің жалпы жиынындағы негізгі ... ... ... ... ... активтерінің барлық сомасының 50 пайызынан
кем болмауы тиіс.
ЖШС-нің 2009-2011 жылдардағы ... ... ... ... ... 8 суреттегі «Астана инвест капитал» ЖШС негізгі
техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің динамикасынан көреміз.
Сурет 8. ... ... ... ... ... ЖШС ... көрсеткіштерінің динамикасы
«Астана инвест капитал» құрылыс ұйымының шаруашылықтағы қаржылық
көрсеткішін есептеуден, яғни 2011 жыл ... ... ... осы ... ... ұлғайғандығын көреміз, яғни алдындағы жылдың осы
кезеңімен салыстырғанда ... ... ... ... ... ... көрсету мен сату жөніндегі негізгі қызметтен ... ... ... ... негізгі құралдарды және өзге де ... ... ... ... ақша ағымының негізгі көзі ЖШС өз акцияларын ... бұл ... ... ... ... ... негізгі қызметтен ақша қаражатының жеткілікті сомасын алу проблемасы
туындайтын болар еді [20].
Серіктестіктің ... ... ... ... қызмет көрсету көлемін өсіру, қызмет көрсетудің жаңа түрлерін
дамыту, қызмет көрсетудің ... ... ... ету, ... енгізу арқылы қол жеткізілетін болады.
Басқарудың тиімділігін арттыру қаржылық ... ... ... ... ... ... ... мен механизмдерін
тұрақты түрде жетілдіруге, нәтижелерге бағдарланған дәлел жүйесін ... ... ... ... ... ... ... «Балқаш жібек жолы» ЖШС қаржылық жағдайына
талдау жүргізу барысында 2009-2011 ... ... ... қаржылық жағдайын көрсететін негізгі көрсеткіштер баланста
ұсынылған. Қаржылық жоспарлау осы көрсеткішті зерделеуден басталады.
Басқарудың ұйымдастырушылық жүйесі
Нарықтық қатынастар ... ... ... ... ... болып табылады. Осы кәсіпорындар арқылы қоғамымызға қажетті
өнімдер шығарылады, қоғамымызға қажетті қызметтер ... ... ... кадрлар өте жоғары деңгейде болуы керек. ... мен ... ... ... ... ... және жоғары деңгейде өнім шығаратын техника мен технология
пайдалану ... ... ... ... 500-ге жуық қызметкерлер мен жұмысшылар
тартылған. Төмендегі ... ... ... ... ... 9. ЖШС ... құрылымы
ЖШС директоры басқару практикасына құқық пен міндеттемелерді ... ... ... ... яғни бұл ... жұмысшы нұсқауды тек үш
басқарушыдан яғни атқарушы директор мен ... ... және ... ... Бұл ... сәтсіздігі үшін жауапкершіліктегі адамдарды
тез табуға көмектеседі.
Басқару стилі бойынша директор либералды стильді басқарады. Бұл стильде
басшы шешім қабылдауда ... ... ... ... ... Бұл стильдің артықшылығы басқару шешімдерін топтық қабылдаумен
ұсынылады. Кадрларды дұрыс жинақ-таудың негізі болып ... ... ... болуы және негізгі түрде оларды біріктіру үшін
вакантты қызметке деген ... ... ... Жұмысшыларды жинақтау
және бағалау, персоналды жинақтау жұмысшының кәсіби дайындығына өндірістік
тәжірибесіне және сапасына байланысты жүргізеді.
Қағидалық кадрлар ... ... ... ... ... жарғысы;
-ұжымдық келісім шарт;
-жұмысшылардың, қызметкерлердің еңбек тәртібінің ережелері.
Ұйымдық келісімшарт «Ұжымдық келісімшарт туралы», «ҚР заңдарымен ... ... ҚР заңы және ҚР ... «Әлеуметтік және еңбек
қатынастары саласындағы әлеуметтік әріптестік туралы» жарлығы ... ... ... ... шағын болғандықтан, бұнда келісім шарт
жасалмаған.
Ішкі еңбек тәртіптерінің ережелерінің құжаты-еңбек ... заң ... ... ... ... ... құжат. Бұл құжатта көрсетілген
сұрақтар:
1) жұмысқа қабылдау және шығару;
2) мадақтау және ... ... ... ... шешу ... ... және коммерциялық құпия.
Бас редактор мен техникалық бөлімдерді басқаратын редактор бірінші вице
президентке бағынады, яғни газетке ... ... ... сапалы,
нақты, дер кезінде шығуын қадағалайды.
Ал екінші қаржы ... ... ... ... және ... ... ... Оның басты мақсаты – өндірісті
қажетті материалмен қамтамасыз ету және материал қорларын реттеу. Негізгі
міндеттері:
-қажетті материал ... ... ... ... ... ... қорлары деңгейін белгілеу;
-материалды дер кезінде жабдықтаушылардан жеткізу графигін құру;
-материалдық сапасын қадағалау және сақтау;
-өндіріс бөлімдерін материалмен ... ... ... өнім ... үшін ... қор қалдықтарын есептеу;
-қазіргі уақытқа қаражаттың жобалық түсімін есептеу;
-өнімді өткізу жобасы және барлық шығындарды есептеп, жұмыскер-лердің
еңбекақысын ... ... ... ... ... серіктестігі кадрлар
есебі бойынша алғашқы құжаттар мынандай болады:
-жұмысқа қабылдау туралы бұйрық – ... ... ... ... ... және құжатта үшін қолданылады; оның негізінде кадрлар
бөлімінде жұмысшының жеке карточкасы ... ... ... ... ... жеке шот ... Жұмысшыға табельдік нөмер
беріледі, ол ... және ... ... ... барлық құжаттарда
жазылады;
-еңбек демалысы туралы бұйрық – жұмысшының қалауы бойынша демалыс
немесе мейрам ... ... ... басқа демалыс күні бір мөлшерде
төленеді, ал демалыс күніне еңбекақы есептелмейді;
-жұмыстан босыту ... ... ... беру ... ... ... ... Шектеулі Серіктестігі еңбекті
ұйымдастыру арқылы ұйымдық қызметінің жасалуына қажетті жағдай жасалынып,
ұйым жобаланып уақыт ... ... ... ... ... міндетті, әртүрлі жағдайдағы іс – әрекеттер белгіленген.
Өндірісті басқару– бұл менеджмент ... ... ... ... және оны ... ... инновациялық жобаларды
орындау бойынша ... ... ... және ... бөлімдер мен бөлімдердің жиынтығы.
Болашақта жол салуға байланысты жұмыстың мақсаты ертең істеліну керек
туралы жайт аумағында шешім қабылдау емес, ертең бұл ... ... ... бүгін не істеу керектігін білу.
Нарық жағдайында қозғалыс жасап жатқан кез-келген ұйым үшін ... - ... үшін және ... ... ... ету үшін күрес.
Болып жатқан және ... ... ... бұл ... әр ... арнасында шешіледі, бірақ қандай ұйым болмасын негізінде бәсекелі
артықшылықты дамыту мен ... ... ... ... және ... ... жатыр, сонымен қатар бұл жағдайдың мазмұны мен ұйымдастырылуы
стратегиялық менеджменттің тұжырымын ашады.
Кәсіпорын дегеніміз-өз құрамына капитал, жұмысшы күшін, ... ... ... ... ... және өндірістік емес
(қызмет көрсетулер). Ал өнірістік кәсіпорын ... ... ... ... және ... сату үшін жүзеге асырылған жұмыстар. Бұл
кәсіпкерлік материалдық өндіріс ... ... ... ... тағы ... болып жіктеле береді. Экономиканың қайта
құрылымдық қайта құрылуы өндірістік ... ... ... ете ... жоқ. ... ... кәсіпкерлік тәуекелді іс
болып табылады. Шығарылған өнімдердің сатылмауы, ... ... ... ... ... ... ... дамытпайды.
Қазіргі уақыт фирмадан тек қана жарамды, сапалы тауар шығарып қана
қоюды емес, сонымен қатар оны өткізу ... ... ... ... яғни өзінің потенциалды тапсырыс берушілерімен коммуникация құру
керек.
Жақсы қозғалыстағы коммуникациямен қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... маманды жұмысқа қабылдау
керек. Қазіргі ... ... сай ... маркетингтік коммуникацияның
күрделі жүйесін басқару керек. ... өзі ... ... ... және басқа да контактылы аудиториялармен
ұстану керек. Өйткені тұтынушылар ... және ... да ... ... ... ауызша коммуникациялармен шұғылданады, ал
осы топтардың әрқайсысы қалғандармен кері байланыс түрінде байланыста.
Басқару дегеніміз - қаржылық экономикалық қызметтің жоғарғы нәтижелерге
жету ... ... ... ортадағы толық есебін, әкімшілік
шаралары, экономикалық форма мен әдістерді, ... ... ... ... мен жұмысшыларға саналы ықпал ету. Бұл ... ... ... ... ... ... ... экономиканың дамуына байланысты жоспарлау мен
кәсіпорынның ... орта ... ... отырып басқару аспектілерін
қарастырамыз. Әрбір басқарушы кәсіпорын ... ... үшін ... жүргізе алу керек. Сонымен қатар қаржыны басқаруда күрделі
проблемаларды таба алу керек. Бұл мақсатты ... үшін мына ... ... ... бойынша еңбекақы қоры мен жұмыс санын;
-негізгі қордың құрылымын;
-негізгі өндірістік қордың тозу ... ... ... ... жоспарлы және нақты
көрсеткіштерін.
«Астана инвест капитал» Жауапкершілігі Шектеулі ... ... ... ... ... бірі ... шығындарын барынша азайту және өнімді ... ... ... Және өнімді сапалы өндіруді қадағалау бойынша менеджер қабылдау.
Өндіріс шағындары неғұрлым аз ... ... ... өз ... бәсекелестерге қарағанда төмендете алады. Соның ... ... ... ... ... Бұл үшін ... ... және
жабдықтауды жақсарту шараларын, жаңа технологияны игеруді, өнімнің өзіндік
құнын арзандату ... ... ... Бұл үшін тағы да ... арзан шикізат және жаңа технологияларды іздестіру бойынша
маркетолог ... ... ... ... және ... ... үрдісін іске асыруда қолданылатын мамандандырылған
іс-қимылдардың жеке түрлері және ... ... ... ... ... ... 4 топқа бөледі:
-маркетингтік зерттеу, ақпарат жинау. Бұған мынадай іс-қимылдар жатады:
экономика, шаруашылық, ... ... ... ... тағы ... ... ақпарат жинау, маркетингтік операцияларын зерттеу, бәсекелестің
қызметін жоспарлау;
-өнімнің ассортиментін жоспарлау;
-өткізу және тарату;өткізуді ынталандыру және ... ... ... ... ... ... ... ақпарат
құралдарының бәрін пайдаланып, жарнама ... ... ... ... ішінде жарнама, каталог, буклет ұйымдастыру; ... ... ... ... кадрлық саясат кәсіпорынның даму стратегиясымен байла-нысты
болу керек. Кадрлық ... ... ... ... ... және де ... таңдалған және іске асырылған кадрлық саясат сол
стратегияның жүзеге асырылуына ... Сол ... ... ... ... ... қайта ұйымдас-тырылуы;
қаржы-экономикалық-өндірістік және жұмыс ... ... ... ... ... ... қажеттіліктерін қанағаттандыру-мен
байланысты.
Бұның әрбіреуі кадрлық саясатқа тікелей әсер етеді, өйткені кәсіпорынға
қандай кадрлар қажет, олардың ... ... ... ... ... ... ... қызметі дамуының ұйымдық формалары көп ... ... ... ... ... өндіруде неғұрлым аз шығындалу. Бұл бағыт жаңа ... ... ... ... ... болса да массалық
сұраныстағы өнімді өндіруге сәйкес. Өйткені еңбекақыға және ... ... ... аз ... ... ... жетеді;
-диверсификация: тұтынушының әртүрлі сұраныстарына бағытталу және
ерекше дизайнмен, уникалды мінездемемен тауар ... ... ... бағалары квалификациялық кадрларды тарту немесе оларды даярлауға
кеткен шығындарды жабады;
-нақты нарықтық қуыстарға ... ... ... ... ... өнімді
өндіру, әртүрлі географиялық зоналарға ... Бұл ... ... ... ... ... ... дамуы және кадрлық саясаттың өзара байланысты ... ... ала ... ... ... ... Кәсіпорынның нақты даму деңгейлерімен ... ... ... ... бизнестің ұйымдастырылуы: идеядан табысты өндіріске көшуге
керекті ресурстарға ие ... ... ... ... ... ... құруда мынадай сұрақтарға жауап беру керек: қандай кадрлар
қажет, оларды қайда даярлау ... ... ... керек пе;
-кәсіпкерлік қызметтің бір бағытта концентрациясы. Бұның негізінде
фирманың бәсекелестермен салыстырғандағы бір немесе бірнеше ... ... ... ... ... ... артықшылығы нарықта ұзақ
уақыт лидер болуды қамтамасыз етеді;
-тік бірігу-мұнда ... ... ... ... ... алу ... оны өздері өндіру керек пе? тік ... ... ... ... ... де ... және өндіріс тұрақты
болады, бірақ басқару талаптары жоғарылайды. Мұнда ... ... саны және жаңа ... игерумен байланысты кәсіби
құрылым бойынша кадрларды қалыптастыруы;
-диверсификация-қызметтегі ... ... ... ... жаңа ... қызмет облысына ауысуы.
Диверсификация кәсіпорынның негізгі ... және ... өз ... ... байланысты облыстарда мүмкін болады. Диверси-фикация өндірісті
дамытудың тиімді бағыты болып есептеледі. ... ... ... ... ... ... өндірістік және ұйымдық
құрылымы өзгереді;
-капиталды өзгерту ... Ол ... ... ... пайдаланып одан көбірек пайда табу, басшыларды ауыстыруды қатал
бақылау жүргізуден тұрады. Кадрлық саясатта бұл ... іске ... ... ... және оны ... ... және де ... қызмет
сферасында олардың санын көбейтуге көмектеседі. Бұл стратегия өте қысқа
мерзімде іске ... ... ... да ... ... ... тоқтату. Қызметтің кез-келген бағытын таңдау сәтсіздікке
келсе, қолданылатын шаралар:
-табысы қтималдылығы мол ... ... жаңа ... ... бизнесті қысқарту және барлық резервтерді тарту;
-қызметті тоқтату-кәсіпорынды ликвидациялау немесе оны сату.
Бұл кадрлық саясаттың ең ... ... ... ... Өйткені ол
жұмысшыларды жұмыстан шығару және кәсіпорынға үлкен экономикалық зиянмен
байланысты.
Талдау бойынша ... ... ... жағдайында отандық
кәсіпорындар ... ... ... ... ... ... қолданады. Ал интеграция көбінесе кадрлар құрылымына маңызды әсер
етпейді. Өнімді тұтынушыға өз ... ... ... аз ... ... алу, ... ... дамымауы-кәсіпорын жұмысшыларын осы
сфераға қызықтырмайды.
Персоналды басқарудың мақсаттары мен тапсырмаларын іске асыру кадрлық
саясат арқылы жүзеге ... Ал ... ... ... ... ... бағыт, кәсіпорынның кадрларымен іске ... ... ... Мұнда кадрлық саясат персоналмен жұмыс істеуде
стратегиялық іс-әрекетті ... ... ... ... ... және ... факторларды есепке ала отырып, еңбекпен
қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... және ішкі факторларын есепке алу керек:
-өндірістің талаптары, кәсіпорынның даму стратегиясы;
-кәсіпорынның қаржылық ... ... және ... ... және ... бағытталуы;
-еңбек нарығындағы жағдай (кәсіпорынның мамандығы бойынша сандық және
сапалық мінездегі ұсыныстар);
-бәсекелестердің жұмыс күшіне сұранысы және ... ... өз ... ... қаталдығы;
-еңбек заңдылығының талаптары, жұмысшыларды жалға алу.
Персоналды басқару
Персоналды толық ... бір ... ... істеген күнін және
сағатын бағалау арқылы анықтауға да және ... ... ... ... ... де ... болады. Мұндай талдау әрбір ... ... ... мен ... кәсіпорын бойынша жүргізіледі.
Жұмыс уақытының қоры жұмысшы санына, жыл бойы атқарған ... ... және ... күнінің орташа ұзақтығына байланысты болады. Бұл
байланысты ... ... ... ... ... уақытының қорын талдау
|Көрсеткіш ... мәні ... | |(+,-) |
| |То |Т1 | ... ... ... саны (ЖС) |482 |505 |+23 ... ... бір жыл ішінде жұмысын өтеу күні |225 |215 |-10 ... | | | ... ... бір жыл ... ... өтеу ... |1612,5 |-142,5 ... | | | ... ... ... күні (Ж), с. |7,8 |7,5 |0,3 ... ... ... қоры ... адам-с. |280800|264450 |16350 |
Талдау барысында, нақтылы жұмыс уақытының қоры ... 16350 ... оның ... өзгерістер:
а) жұмысшылар саны:
ЖУҚжос=(ЖОС1ЖОС0)*К0*Жұ0 =(482-505)*225*7,8= +сағ.,
ә) бір жұмысшының жұмыс атқарған күні
ЖУҚқ=ЖОС1*(К1-К0)*Жұ0=164*(215-225)*7,8=-12792сағ.;
б) жұмыс күнінің ұзақтығы:
ЖУҚжұ=ЖОС1-К1*(Жұ1-Жұ0)=505-215*(7,5-7,8)=-10 578 сағ.
Осы көрсетілген мәліметтер ... ... ... ресурстарын
толық пайдаланбай келеді деп тұжырымдауға болады. Бұл жұмысшы орташа 225
күн орнына бар жоғы 215 күн ... ... ... ... бір ... ... ... оздыруы 10 күнге көбейеді, ал барлық жұмысшыға санасақ
– 1640 ... ... 12792 ... ... (смена) бойынша жұмыс уақытын босқа оздыру: бір күнде олар 0,3
сағат құрайды, ал барлық жұмысшының жұмысын өтеу ... ...... ... ... ... босқа оздыруы -23370 сағат (12792+10578 немесе 8,8
%) (23370/ 264450).
Бір күндік және аусым бойынша жұмыс уақытының ... ... ... үшін ... уақытының жоспарлық балансы мен нақты балансын салыстыру
арқылы білуге болады
Жоспарда қарастырылмаған әкімшілктің рұқсатымен қызметкерлердің қосымша
демалыс алуы, уақытша ... ... ... ... ... ... құрал-жабдықтардың, машинаның, механизмдердің,
жұмыстың, шикізаттың, материалдардың, электр энергиясының, отыннның және
т.б. болмауы сияқты, кестеде ... ... және ... ... ... босқа оздыруы пайда болуы мүмкін.
Кесте 6
Жұмыс уақытының қорын талдау
|Көрсеткіш |Бір ... |
| |То |Т1 |1 ... |
| | | ... ... |
| | | ... | ... күндер саны |365 |365 | | ... ... ... мен демалыс |101 |101 | | ... | | | | ... ... ... ... |264 |264 | | ... ... ... |39 |49 |+10 |1640 ... ... әр ... ... |21 |24 |+3 |+492 ... байланысты демалыс |1 |2 |+1 |+164 ... ... және ... |3 |2 |-1 |-164 ... берілетін демалыс | | | | ... ... ... ... |5 |8 |+3 |+492 ... | | | | ... байланысты |9 |11,8 |+2,8 |+459 ... ... ... |- |1,2 |+1,2 |+197 ... ... қалу |- |4 |+4 |+656 ... ... ... ... уақыт |225 |215 |-10 |-1640 ... ... | | | | ... ... ұзақтығы, сағат |8 |8 |- |- ... ... ... сағ. |1800 |1720 |-80 |-13120 ... ... ... ... |20 |20 |- |- ... | | | | ... ... ... ... |2 |2,5 |+0,5 |+82 ... | | | | ... ... ... үзіліс, сағ.|3 |5 |+2 |+328 ... ... ... қалу, сағат. |20 |80 |+60 |+9840 ... ... ... ... сағ. |1755 ... |-23370 ... уақыттан артық жұмыс істеу,|- |8 |+8 |1312 ... | | | | ... ... ... ... сағ. |- |10 |+10 |+1640 ... мысалда келтірілген зиян (492+197+656)*7,8+9840=20330) сағат
басшылық рұқсатымен ... ... ... ... жұмысқа шықпау,
еріксіз тұрып қалу сияқты субъективті себептердің әсерінен ... ... ... ... ... ... пайдаланбағаннан шыққан резервтер деп айтуға
болады. Егер бұған жол бермегенде ол бір ... ... тең ... ... ... ... ... атқаруға және технологиялық үдерістің
ауытқуын жөндеуге жіберілген уақыттың арқасында бекер кеткен ... ... ... ... ... қарасты себептерден тапқан зияндарды азайту ... ... ... деп ... ... ... әртүрлі ынталандыру жолдары бар, атап
айтанда: сыйлық, үстеме, кепілдік төлемдері. ... ... ... ... отырып, "Еңбек ақы төлеу туралы" ережесін дербес әзірлей алады,
сондай-ақ онда ... ... ... ... тәртібін,
"Қызметкер туралы" ережесін белгілеген. Аталған ереже жұмыс ... ... ... мен ... ... ... үшін ғана емес, сондай-
ақ, ол шығыстар мен ұсталымдары ... үшін де ... ... жеке ... ұжымдық еібек нәтижесі бойынша жасалуы мүмкін.
«Астана инвест капитал» ЖШС-де іс жүзінде еңбек ... ... ... ... пайдаланылады – кесімді (өнім санына қарай ақы төлеу)
және мерзімді ... ... ... ... күшімен қамтамасыз етуді талдаудағы ең маңызды тұсы – оның
қозғалысын ... ... ... ... ... үшін келесі
коэффициенттердің динамикасын қарастырамыз:
жұмысқа қабылдау айналымы = барлық ... ... ... саны
жұмыстан шығу айналымы = барлық шығарылғаны
қызметкерлердің
орташа тізімдегі саны
жалпы ... = ... ... ... ... орташа тізімдегі саны
қадрлар ауысымы = өз еркімен және тәртіп бұзғаны үшін босатылған
қызметкерлердің орташа тізімдегі
саны
кадрлар тұрақтылығы = бір жыл ... ... ... ... саны
Кадрлардың қозғалыс коэффициенті жоспарланбайды, сондықтан оның
талдауы есепті жылдағы ... ... ... ... жүргізіледі. Кәсіпорын үшін кадрлардың ауысу мәселесі ... роль ... ... ұзақ ... ... жасайтын тұрақты
кадрлар өз біліктілігін жетілдіріп отырады, аралас мамандықтарды игеруге
ұмтылады, ... ... ... ... ... белгілі бір
іскерлік ахуалдар қалыптастырады, еңбектің өнімділігіне белсенді түрде әсер
етеді. ... ... ... ... ақы ... деңгейін
көрсетеді және қызметкерлердің еңбек шарттарына қанағаттанатындығын, ... ... ... ... ... білдіреді.
2.2 Кәсіпорынның экономикалық-қаржылық жағдайын басқару және талдау
Негізгі қорлар дегеніміз – өзінің құнын ... ... ... ... және ұзақ уақыт бойы немесе үнемі өзгермейтін
нақты формасымен экономикада пайдаланатын ... ... ... Статистикалық мәліметтерде негізгі қорларға бір ... ... ... ... ... ... қорлардың еңбек процесіндегі рөлі бұл қорлар ... ... ... анықтайды. Аталған кәсіпорынның негізгі қорларына
полимерді ... ... ... ... пленканы өндіру цехы, мөр басу
машинасы, транспорттар тағы басқа ... ... ... ... мақсатымен кәсіпорында жыл сайын
жұмысшыларға өндірістік – техникалық оқыту жұмыстары ... ... ... жұмысшыларға жекелеген дайындық жасалынады, кәсіпорынға
керек кезде жұмыскерлер командировкаға жіберіледі.
Нарықтық экономиканың қазіргі жағдайларында және өткізу ... ... ... ... ақпараттық қызметтер мен қорлардың атқаратын маңызды
жыл сайын өсіп отыр. Мысалы, ... оған ... ... ... ... жөнінде толық мағлұмат алмаса, ол бұл фирманың тауарына қызықпайды
және оны алуға ... Ол ең ... өзі ... және ... ... ... ... капитал – бұл материалдық құндылықтың ұзақ кезеңдегі ... ... ... ... ... ... ... Осыған
байланысты қорлар өзінің құндылығын өндіретін өнімге жартылай ... ... ... ... ... ... көрсеткіш болып –
қор қайтарылымы есептеледі. Қор қайтарылымы – бұл өнім ... ... ... ... ... ... шағып есептелгендегі
өндірілген өнім көлемін сапаттайтын экономикалық көрсеткіш, сондай – ақ ... ... аса ... ... ... ... қорлары – бұл кәсіпорынның өндірістік қорларының бір өндірістік
айналымда түгел тұтынылып және ... ... ... ... толық
көшіретін бөлігі. Әдетте, өзінің тибиғи ... ... ... ... ... нысанына қайтарылады.
Негізгі өндіріс қорлардың құрамын және құрылымын талдау үшін 6-кестеде
берілген мәліметтерді қолдануға болады.
Кесте 7
«Астана инвест капитал» ЖШС-ның экономикалық ... |2009 жыл |2010 жыл |2011 жыл ... өнім ... мың ... ... құн, мың ... ... пайда, мың теңге ... ... ... ... ... ... мың теңге |10863420,0|10863420,0|10863420,0|
|Айналым қорлар ... мың ... ... ... |6217790,0 |
Осы көрсеткіштер арқылы «Астана инвест капитал» ЖШС-ның ... (4), қор ... (5), ... ... ... (6),
1 айналым ұзақтылығын (7), өндіріс рентабельділігін (8) ... ... ... НҚ – ... ... ... мың теңге
Фқ 2009 = 16480672,0 / 10863420,0 = 1,51
Фқ 2010 = 19150824,0 / 10863420,0 = 1,76
Фқ 2011 = ... = ... ... 2009 = ... = ... 2010 = ... / 19150824,0 = 0,57
Фс 2011 =10863420,0/17825500,0= 0,60
Кайн=ТӨ/АҚ
(6)
Файн 2009 =16480672,0 /5877315,0 = 2,80
Файн 2010 =19150824,0 / ... = ... 2011 ... ... = 2,86
Т=Д/ Кайн
(7)
Т 2009 =360 /2,80 = ... 2010 =360/ 4,74= ... 2011 =360/ 2,86 = ... 2009 ... ... *100% = ... 2010 =1041787,0/10863420,0+ 4038583,0 *100% = 0,070
Р 2011 =1330990,0/ 10863420,0+6217790,0 *100% = ... ... ... және ... ... ... нәтижелігі
|Көрсеткіштер |2009 жыл ... ... | ... | | | ... |
| | | | ... % ... ... өнім ... ... ... |93,0 ... құн ... ... |91,1 ... ... ... |1041787,0 |1330990,0 |72,7 |127,7 |
|Негізгі қызметтен табыс |1054808,0 ... ... |100 |100 ... ... ... ... |403883,0 |6217790,0 |105,8 |154 ... ... |1,51 |1,76 |1,64 |108,6 |93,2 ... ... |0,66 |0,57 |0,60 |91 |105,3 ... ... ... |362114 |387979 |100 |107,1 ... | | | | | ... ... |2,80 |4,74 |2,86 |102,1 |60,3 ... айналым ұзақтығы, |128,6 |75,9 |125,9 |98 |165,9 ... | | | | | ... ... ... ... ең ... 2009 жылы ... пайда
басқа жылдармен салыстырғанда жақсы болды. Бірақ қор ... ... ... айналымдылық 2,80 теңгені құрады, яғни кәсіпорын өз ... ... алу үшін ... ... 2010 жылы жалпы пайда 2008 ... ... ... қор ... 0,25 ... өсті ... шамамен екі есеге өсті.
2011 жылы негізгі өндірістік қорлар, айналым қаржы, ... ... ... ... ... ... ... төмен болды.
Қазіргі уақытта кәсіпорын қолданылатын станоктар мен ... ... ... қанағаттанарлықтай деп айтуға болады. Станоктардың жұмысқа
қабілеттілігі күнделікті инженер тексеріп, ... ... ал ... дер ... ... ... жағдайын басқару және талдау
«Астана инвест капитал» Жауапкершілігі шектеулі ... ... ... ... ... қайта өңдеу және
экспорттаумен айналысады. Негізгі қызметін Қазақстанның ... ... ... жүргізеді.
«Астана инвест капитал» ЖШС өзінің қызметін Қазақстан Респуб-ликасының
қолданыстағы заңнамаларының негізінде іс жасайды. Қаржылық және өндірістік
қызмет толық ... ... ... іске асырылады. Қоғамның
дербес теңгерімі, банктік, шоттары, толық фирмалық атауы мемлекеттік және
орыс тілдерінде жазылған мөрі ... ... ... ... ... ... ... ЖШС-гі 2010 жылдың баланс активі статьяларын
топтау (млн.тг)
|Баланс активі статьяларын ... ... ... ... % ... | | |
| |Жыл |Жыл ... |Жыл |Жыл |Ауытқу%|
| ... ... | ... ... | ... ... (баланс |126760 |794880 |+668120|100 |100 |- ... | | | | | | ... ... |41752 |319536 |+277784|32,9 |40,2 |+7,3 |
|(айналымнан тыс активтер) | | | | | | ... ... ... |85008 |475344 |+390336|67,1 |59,8 |-7,3 |
|активтер) құралдар | | | | | | ... мен ... |33208 |248112 ... |31,2 |+5 ... ... борыш |45632 |162288 ... |20,4 |-15,6 |
|2 Ақша ... және ... |6168 |64944 |+58776 |4,9 |8,2 |3,3 ... ... ... | | | | | | ... ... ... капитал» ЖШС-гі 2011 жылдың баланс пассивті статьяларын
топтау
|Баланс пассивінің статьяларын|Көздердің болуы ... ... | ... ... |Жыл |Жыл ... |Жыл |Жыл ... |
| ... |аяғы | |басы |аяғы | |
|1 ... ... ... |126760 |794880 ... |100 |- ... Өзіндік капитал |60960 |509680 |+448720|48,1 |64,1 |+16,0 ... ... ... |65800 |285200 ... |35,9 |-16,0 ... ... пассив-тер|28800 |88000 |+59200 |22,7 |11,1 |-11,6 ... мен ... | | | | | | ... Ұзақ ... ... |30224 |24784 |-5440 |23,8 |3,1 |-20,7 ... мен займдар) | | | | | | ... ... ... |6776 |172416 ... |21,7 |+16,0 ... берілгендерден көретініміз шаруашылық қаражаттың айналымы
жыл басынан 6,3 есе ... ... ... ... ... ... ... 5,9 есе (475344/85008) және айналымнан тыс
активтердің 7,6 есе (319536/41752) өсуі ... ... ... ... ... ... ... қалыптасу көздері, оның
ішінде ... ... ... мен ... 8,4 ... және займдық капиталдың 4,3 есеге (285200/65800) өсуі
байқалды.
Мүлік ... ... ... ... 67,1-ден 59,8%-ке
кеміді, ал айналымнан тыс активтердің үлесі 32,9-дан 40,2%-ке ... ... ... айналым құралдарының үлесін сақтап қалуға
мүмкіндік таба алмағандығын білдіреді. Бірақ, айналымдағы және ... ... ... ... ... ... ... тыс активтердің өсуі негізгі құралдардың ... ... ... Жыл соңына қарай кредиторлық ... ... өсуі ... етуші субъектісінің төлем қабілеттілігінің
төмендегенін білдіреді. Бұдан ... ... ... ... субъекті-сінің ағымдағы міндеттемелерін емес, негізгі құралдарды
сатып алуға ... ... ... тыс ... 1,3 ... өсуі ... ... бәсеңдететіндіктен, жағымсыз құбылыс болып ... ... ... ... ... ... тәуелсіздігінің өскен-
дігін білдіреді.
Тартылған ... ... ... ... ... салынған-
дықтан, қаржылық тұрақтылыққа кері ... ... Оны 11 ... ... ... ... капитал» ЖШС-гі 2010 жыл бойынша қаржылық тұрақтылықты
талдау (млн.тг)
|№ |Көрсеткіштер |Жыл ... ... |
|1 ... ... ... |58720 |415512 |+356792 |
|2 ... тыс ... |41752 |319536 |+277784 |
|3 ... ... ... |16968 |95976 |79008 |
|4 ... ... ... мен ... қаражат |30224 |24784 |-5440 |
|5 ... ... пен ұзақ ... |47192 |120760 |+73568 |
| ... ... ... қорлар мен | | | |
| ... ... үшін ... (3+4) | | | |
|6 ... ... несиелер мен займдар |28800 |88000 |+59200 |
|7 ... мен ... ... үшін |75992 |208760 |+132768 |
| ... негізгі көздерінің сомасы (5+6) | | | |
|8 ... мен ... ... ... |33208 |248112 |+214904 |
|9 |Өзіндік айналмалы қаражаттың |-16240 |-152136 |-135896 |
| ... | | | ... ... мен ... ... үшін |+13984 |-127352 |-113368 |
| ... ... және ұзақ мерзімді | | | |
| ... ... ... ... | | | ... |+/- ... мен ... ... үшін |+42784 |+39352 |+3432 |
| ... көздердің жалпы көлемі(7-8) | | | ... ... ... ... 2010 жыл басы ... ... ... нашар болғандығын көреміз. Оның себебі,
өзіндік қаражаттың ... ... жыл ... 71,1( ... тыс ... ... ... бағытталған, жыл аяғында ... 76,9( ... ... ... Ал, ... ... толтыруға
жыл басында 28,9(, жыл аяғында 23,1( өзіндік қаражат жұмсалған. ... ... ... мен ... қалыптастыруға жұмсала-тынын
ескерсек, онда олар жыл ... тек ... ал жыл ... ... ... және ... қаражат есебінен жыл ... ... ... ... ... ... жағдайды тұрақтандыру үшін келесідей шаралар қажет:
Несиелер мен займдарды ұлғайту;
Тауарлы-материалдық құндылықтардың ... ... ... ... ... ... ... көздерінің
үлесін ұлғайту.
Қаржылық тұрақтылықты сипаттайтын негізгі көрсеткіштер келесідей:
Қаржылық ... ... Ол ... ... ... қатынасымен анықталады (();
Қаржылық тәуелділік коэффициенті. Ол ... ... ... ... анықталады (();
Қаржылық тәуекел коэффициенті. Ол ... ... ... ... ... қатынасымен анықталады.(21,43 б)
Бірінші көрсеткіш жоғары, 2-ші мен 3-ші ... ... ... ... кәсіпорынның қаржылық жағдайы тұрақты, қаржылық тәуекел
деңгейі төмен ... (12 ... ... жыл бойынша кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ... |
| |Жыл басы |Жыл аяғы | ... ... ... | | | ... | | | ... ... ... | | | ... | | | ... ... |65800/60960*100((1,08 |285200/509680*100(0,56 |-0,52 |
|коэффициенті | | | ... ... ... ... ... тұрақтылығының негізгі
көрсеткіштерін кәсіпорынның төлем қабілеттілігін өтімділікті талдауы
арқылы ... ... - ... бойынша 2011 жылдың баланс өтімділігін талдау (млн.тг)
|Актив |Жыл |Жыл ... |Жыл |Жыл ... ... |
| ... |аяғы, | ... ... ... |
| | | | | | ... |
| | | | | | |Жыл басы |Жыл аяғы ... ... |64944 |Едәуір |6776 |172416|-608 |-107472 ... | | ... | | | | |
| | | ... | | | | |
| | | ... | | | | ... өтімді |45632 |162288 |Қысқа мерзім|28800 |88000 |+16832 |+74288 |
|активтер | | ... | | | | ... ... |33208 |248112 ... |30240 |24784 |+2968 |+223328 |
|активтер | | ... | | | | |
| | | ... | | | | ... |41752 |319536 ... |60960 |509680|-19208 |-190144 |
|өткізіле-тін | | ... | | | | ... | | | | | | | ... ... |Баланс |126760|794880| | ... ... ... ... ... ... ... екенін көруге болады.
Кесте 14 - Кәсіпорындағы өнімді ... ... құн және ... ... (млн.тг)
|Көрсеткіш |2010 жыл |2010 ж ... ... |
| | ... құны мен ... |
| | ... | ... өткізуден |231200 |215000 |216760 ... ... | | | ... ... |198640 |181280 |180080 ... құны | | | ... ... |34160 |33720 |36680 ... | | | ... түскен пайда 2520 млн. теңгеге ұлғайды. Баға ... = 216760 ... млн. ... Өз құн ... ... 180080-
181280(-1200 млн тенге өз құнның төмендеуі ... ... ... ... ... мен құрылымының өзгеруінің әсері = 33600-34720=-
440 млн тенге жалпы әсер 2520 млн. ... ... ... ... ... ... ... түскен пайда
бағалардың жоғары-лауынан 1760 мың ... ... ... 1200 млн ... ... ... мен ... өзгеруі пайданы жалпы 440 млн ... бұл ... ... 2152 млн.теңгеге және шығару құрылымы
көлемінің 1712 млн.теңгеге өзгеруі есебінен болды.
Сөйтіп, ... ... мен ... ... өзгерістер әсер
етті.
Сату рентабельділігі = Өткізуден түскен пайда/ өнімді өткізуден түскен
табыс=31680/216760=0,17 ... ... ... ... ... ... қызметі – кәсіпорынның жүйелік
дара дамуынан тұратын, экономикалық қызметтің сыртқы бөлігі ... ... ... ... ... ... ... бас директоры-
ның бұйрығымен жүйелік бекітіліміне сәйкес құрылған. Өзінің қызметі жағынан
қолданып жүрген заңдар ... ... ... ... стандарттармен және негізгі жағдайымен басшылық етеді.
«Астана инвест капитал» ЖШС-де маркетинг қызметінің мақсаты:
-қазіргі кездегі рынок талаптарына ... ... ... ... ... етуі;
-рынокқа әсер етуі және тұтынушылар сұранысының көмегімен барлық
заттардың кіру мүмкіндігі, ... ... ... ... үшін ... ... ... және кәсіпорынды шығармашылық көтермелеу маркетингтік
шаруашылық мәселелері және техникалық тексеру нәтижесін өту ... ... және ... ... ... ... ... етеді.
-Мақсатты деңгейді қамтамасыз ету;
Шаруашылық рыноктың жаңа ... сай ... ... ... ... ... қызметінің маркетингілік байланысқа микро-
деңгейлік ұйым және кәсіпорын ... сол ... ... ... ... деңгейіне сай.
Барлық кәсіпорындар оларға жаңа концепцияны адаптация ... ... ... ауыр ... ... ... маркетинг концепциясын құру үшін, міндетті түрде ауыр қиындық-тар
белгіленген жалпы ... ... ... ... ... ... ... ұйымдары бойынша актуалді тексеру
өнеркәсіптік кәсіпорындарда анықталады. ... ... ... ... өнімінің тұтынуымен қанағаттанады.
Маркетинг қызметінің тәсілденуі-табысты шешім, өзара шығару ... ... ... ... ... ... ... өнім
ассортиментін тез ауыстыру және бір мезгілде жаңа техника мен технологияны
енгізу. Маркетинг сөзінің ... бұл ... ... басқару жүйесі,
негізгі техника-экономикалық мінездемеге жауап беретін және рынок талабының
көбінесе өндірістік бағдар ... ... ... ... өнім ... көлемінің алдын-ала құрылғанын шығару. Белгіленген
ассортимент жүйесін жүзеге асыру фирмаға жоғары пайда түсіру ... ... ... ... ... Маркетинг философиясы өте қарапайым:
өндіруші алдын-ала өтімді қамтамасыз етуі және (кәсіпорында-рымен) фирмамен
белгіленген ... ... және ... ... ... қабылданған
өнімдерді шығаруы керек. Маркетинг қызметінің мазмұны мен мағынасы рынок
дамуының шарты объективті көрінуі және ... ... ... ... ... тұтынушыға басты роль түсіреді.
Тұтынушы өнімге, оның ... ... ... ... мен ұзақ ... мақсатына, олардың жетістікке жету жолдары
және шаруашылық қызметі ресурстарының ... ... ... ... және өнім ... оның ... ... құрылымы мен ықыласпен пайда түсіруі. Басқа сөзбен айтқанда,
өндіруші сондай өнім шығаруға ... өтім ... ... және ... түсіретін
болуы керек. Ал ол үшін рынок сұранымы міндетті шарт ... және ... ... ... ... және жеке дара ... ... Сондықтан өндіріс ауыстырудан емес, тұтынудан ... ... ... ... концепция маркетингте өзінің орындалуын тапты. Бәсеке жан-жақты
тұтынушылық сұранымды үйрену және олардың ... ... ... ... ... және ... процесімен маркетинг қызметінің
жүйелі басқаруын басты тағайындауды құрайды.
Сұранымды үйрену – бұл жай ғана дәл ... ... ... ... ... мен ... ... анықталған тұтынушылық қанағаттандыру.
Брақ, бұл сұранымның қалыптасуы ғылыми техникалық ... ... ... ... ... алушылардың да тәсілдері өзгерген, өнімдердің
сақталуы және сапасына ... ... ... ... ... ... ... революцияда тек заңға сай ғана емес. Бірақ,
қажеттілік ... та ... ... ... ... ... өзіне
қосады:
-анықталған рынок немесе оның сегментімен дәл, нақты тауар сұранымды
үйрену тауарға тұтынушылардың талаптары: оның ... жаңа ... ... және ... ... өтім ... мүмкіндігімен қоса;
-маркетинг өнімі бойынша (немесе өнім тобына) ... ... ... есебімен құрылған, барлық қажетті факторлар анализінде
нақты өнімнің өндіріс шығыны қарастырылады.
-тауарлар бағасының ... және ... оның ... фирманың инвестициялық саясаты маркетинг бағдарламасы негізінде
әзірлеу, ... ... ... ... және ... ... бойынша
рентабельдік деңгейде–фирманың шаруашылық қызметінің аяқталған нәтижесін
анықтау: жалпы табыстарды және жіберген материалдық құнды ... ... таза ... түсіру, еңбек ақысын, салықтардың барлық түрлерін төлеу
және аудару, кредитке пайыздарын қоса ... ... ... ... қызметі сияқты фирманың
толығымен дамуы мен экономикалық және заңды ... үшін ... ... пен құрылымына рынок көп варианттылы экономи-калық
есептер компьютерлері техниканың бағытында қолданылған шешімін ... ... ... нақты түрлері бойынша қалыптасқан шешімін
қабылдау және ... ... ... ... ... өтім ... ... каналдарды және өтім
әдістерін анықтауды қалдырып, алдын ала болжайды. Әрбір ... ... ... ... ... ұйымдастыруда жарнамаға шығыстар, тауарларды көшіру мен жеткізу
міндетті қаражат деп есептеу кіреді. Алайда өтімнің өзін ... ... ... ... фирманың оперативті шаруашылық қызметіне
жатады, ... ... ... ... ... ... ... маркетингте де осындай жиынтық қызмет түрлері
өндіріс басқаруына жаңа сапалық ... ... ... ... Бұл ... ... ... өндіріс мүмкіндігін жан-жақты
айқындау және шыққан терең пунктерден тұрады, оның ... ... ... анализ төлем қажеттілігі рыноктағы сұраныстағы
тауарларға сәйкес тұтынушы талабына айналған. Маркетинг қызметі бұл ... ... ... ... Ол ... сияқты өндіруші ретінде
де, бұл істе мүдделі. Фирмаларда спецификалық ... ... ... ... және переспективтік маркетинг қызметінде қолданылады.
Тауар сапасы, оның нарықтағы танымпаздығы, яғни маркасы, бренд ... мен ... ең ... ... бәсекелестігінің формалары.
Мамандардың көмегімен нарыққа қатысушыларға бұл ... ... ... ... ... бренд және азық-түліктің белгісі
әсер ететіндігін анықтап көрдік.
2.3 Кадрлық әлеуметтік дамытудың шұғыл ... мен ... ... ... – бұл ... ... ... етуін
қамтамасыз ететін және оны реттейтін, бизнес–жоспарлауды, инновациялық
жобаларды орындау бойынша басқарушылық ... ... ... ... мен ... ... саясат – бұл бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беруді
жүргізу үшін бастықпен қабылданатын ... ... ... ... ЖШС ... байланысты Қазақстан Республикасының заңдық және
нормативтік актілердің ... ... ... ... ... ... ұйымдық – тәжірибелік құжаттар аталған құжаттың құқықтық негізін
құрайды. Бұл құжаттар бухгалтерлік және ... ... ... ... ... тіркеу үшін негізі болып табылады.
Кәсіпорын есеп беру ... және ... ... саясатты келесі
адресаттарға ұсынылады:
а) "Астан инвест капитал" ЖШС жеке директорына;
б)орнатылған көлемінде және орнатылған ... ... орын ... ... ... көлемде және орнатылған уақытта территориялық тұрғын
орны бойынша статистикалық басқармаға.
Кәсіпорынның ісінің басқарумен келесі органдар айналысады:
-серіктестіктің жоғарғы ...... ... ... органы – орындаушы директор;
-орындаушы органдар – орындаушы директор;
-бухгалтерлік есептің жүргізуші – бас ... ... ... ... ... ... бұйрық
шығарады, олардың жұмыс органдарын байланысты бұйрық шығарад, олардың ... ... және ... ... ... ... еңбекті
төлеу жүйесін анықтайды, сыйлық беру, ынталандыру және жазалау мәселелерін
қарастырады, ағымдағы басқару ... ... ... ... яғни
кәсіпорынның атынан қызмет ететін, күнделікті ... ... ... ... жүргізетін орган.
Директор басқару практикасына құқық пен міндеттемелерді бөліп, шырша
түріндегі жүйеде баққарады, яғни бұл ... ... ... тек ... ... және ... сәтсіздігі үшін жауапкер-шіліктегі адамдар
тез табуға болады.
Басқару стилі бойынша ... ... ... ... ... ... ... қабылдауда еңбек ... ... ... бағытталған. Бұл стильдің артықшылығы басқару шешімдерін
топтық қабылдаумен ... ... ... ... негізі болып
жұмысшы туралы объективті ақпараттың болуы және ... ... ... үшін ... ... ... ... талаптардың болуы.
Жұмысшылырды жинақтау және бағалау, персоналды жинақтау жұмысшының кәсіби
дайындығына ... ... және ... ... ... ... стратегиясын жасау
Қаржылық стратегия – бұл кәсіпорынды ақшалай қаражаттармен қамтамасыз
ету бойынша әрекеттердің басты ... Ол ... ... ... мен
тәжірибесі, олардың және нарықтық шаруашылық жағдайында кәсіпорынның
қаржылық ... ... мен ... ету ... ... ... теориясы шаруашылық етудің нарықтық шарттарда объективті
заңнаманы зерттейді, жаңа жағдайларда өмір сүрудің, стратегиялық ... ... мен ... әдістері мен нысандарын құрады.
Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы ... ... ... қамти отырып, негізгі және айналым қаражаттарын жетілдіру,
капиталды басқару, ... ... ... ... ... ... ... облысындағы саясаттарын қамтиды. Қаржылық
стратегияның аталған құрамдас ... ... ... ... олар – ... және ... түсімі, қаражаттар шығыстары
және аударымдары, бюджеттік және ... тыс ... ... ... 10 ... көрсетілген.
Сурет 10. Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы
Кәсіпорынның қаржылық мүмкіндіктерін жан-жақты есепке ала ... және ішкі ... ... қарастыра отырып, қаржылық
стратегия өнім нарығында қалыптасқан жағдайларға кәсіпорынның қаржылық-
экономикалық ... ... ... ... ... аталған факторларды елемеушілік таныту кезінде ... ... ... басты қаржылық стратегия, оперативті қаржылық стратегия
және жеке стратегиялық ... ... ... ... ... мақсаттарға жету стратегиясын жасақтауы мүмкін. Кәсіпорынның
басты ... ... ... ... ... ... кезеңі) бойынша да, қойылған мақсаттардың масштаб-тылығы бойынша да
келіседі. Ол бірнеше оперативті ... ... ... ... ... сомасы болып табылмайды. Кәсіпорынның оперативті қаржылық
стратегиясы басты қаржылық стратегияны қысқа мерзімге негіздейді және ... ... ... ... бір бөлігін орындайды. Жеке
стратегиялық ... ... ... ... жеке ... жету ... ... қамтылатын уақыт кезең бойынша
шектеулері болмайды, бірақ тек бір ғана ... ... ... ... тек бір ғана ... ... ... қаржылық стратегия кәсіпорын қызметін ұзақ ... ... ... ... (мысалы, бір жыл) анықтайды. Ол өзіне барлық
деңгейлердегі бюджеттермен ... ... ... ... оны ... қаржы ресурстары мен олардың құрылу көздеріне
қажеттіліктерін кіріктіреді.
Оперативті қаржылық стратегия бір тоқсан немесе айға ... ... ... ... ... кәсіпорын капиталын рационалды
пайдаланудың ағымдағы маневр ... ... ... ... ... ... және ... форсмажорлы (күтілмеген)
жағдайлар тәуекелін есепке ала отырып жасалады. Ол өндірістік міндеттерге
сәйкес ... ... ... ... ... өзгертілуі тиіс. Қаржылық
стратегияның орындалуын бақылау табыстардың түсімін және ... ... ... ... ... Дұрыс ұйымдастырылған қаржылық
бақылау ішкі резервтерді анықтауға және ақшалай жинақтарды ұлғайта отырып
шаруашылық рентабельділігін арттыруға көмектеседі.
Қаржылық ... ... ... ішкі ... ... болып
табылады, олардың көмегімен, мысалы, табысты бөлу ... ... ... ... меншікті және қарыз капитал, несиелік
және дебиторлық қарыздар көлемдерінің шекті қатынастары анықталады.
Қаржылық ... ... ... ... теориясы мен
тәжірибесінің өзара теңдестігіне ие ... ... ... ... және ... ... сәйкес келгенде,
кепілдікке ие болады.
Кәсіпорынның қаржылық стратегиясын қалыптастыруға байланысты ұсыныстар
кәсіпорынды қаржылық талдау нәтижелеріне ... ... ... ... ... және басты қаржылық стартегиялардың құрамдас
бөліктері бойынша, ұсыныстардың кәсіпорынның баланс баптарына және кірістер
мен шығыстар туралы ... әсер ... ... ... бірнеше
нұсқауларда жасақталады. Қаржылық стратегияның қалыптасуының әр ... оған ... ... ... және ... ... есепке ала
отырып, болжамды баланс және кірістер мен шығыстар ... ... ... ... ... ... жағадайларына байланысты
әр тоқсан сайын (ай сайын) өткен ... ... ... ... отырып оперативті қаржылық стратегия қалыптас-тырылады. Қажет ... ... ... ... ... стратегия бойынша бір жылға,
немесе ... ... жеке ... жету ... жасақталады.
Қаржылық стратегияда кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ... яғни төлемқабілеттілік, несие-
қабілеттілік, банкроттыққа ұшырау мүмкіндігінің деңгейі, сонымен ... ... ... ... ... ... ... Аталған сипаттамалар ... ... ... ... ... ... ... жету үшін қаржылық
стратегияны ... ... ... ... бір ... ... ... стратегиясын жасау 10 суретте көрсетілгендей
дайындық кезеңінен басталады, бұл ... ... ... ... ... экононмикалық ортаны болжамдау, қаржылық қаражаттардың
түсімі мен шығынын есепке ала ... ... ... ... құру ... ... қаржылық жағдайды, сыртқы қаржылы-экономикалық
ортанының күтілетін өзгерістерін, қаржылық қаражаттардың түсімдері ... ... ... ... ықтималдылығын бағалау негізінде
қаржылық жоспарлаудың мақсаты ...... ... ... ... ... кезеңде кәсіпорынды
жетілдірудің негізгі критерийлері таңдалады, кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... сапалы және сандық ... ... ... ... жетілдірудің негізгі критериіне сәйкес жету
ұсыныстарын таңдау жүргізіледі, қаржылық ... ... ... ... ... ... оны қаржылық талдалады, негізгі
критерийлерге жету ... ... ... ... кәсіпорынның
жоғары басшылығымен бекітіледі.
Қаржылық стратегияны жасаудың дайындау кезеңінің басты кездерінің бірі
болашақтағы жоспарланатын ... ... ... ... талдау болып
табылады.
Қаржылық талдау бір кезең ... ... ... ... ... бухгалтерлік есептемесінің мәліметтері бойынша
жүргізіледі. ... ... ... ... ... ... ... есептемелері қолданылады. Қажет болған кезде статистикалық
есептеме және басқарушылық есеп ... ... ... ... ... ... қаржылық жағдайды синтетикалық бағалау
жүргізіледі.
Графикалық, кестелік және ... ... ... ... ... әр ... бойынша горизонталды синтетикалық бағалау
жүргізіледі, оның шегінде түрлі әдістермен алынған қорытындыларды салыстыру
мен ... ... ... жоспарлаудың объектісінің жағдайы және оның
қарастырылып отырған кезеңде өзгерістері туралы жалпы қорытынды ... ... әр ... мәселелері мен оларды шешу үшін
резервтер және «критикалық нүктелер» анықталады.
Сыртқы ... ... ...... ... жасаудың
маңызды қадамы. Сыртқы экономикалық ... ... ... ... маркетингтік қызметтер және кәсіпорынның өндірістік
жоспарын жасауға жауап беретін қызметтер мәліметтері ... ... ... болашақ бағдарламасы ... ... ... ... ... ... ... мақсаттарымен оның
бағытталуы үшін қолданылады.
Кәсіпорында қаржылық қаражаттардың ... ... мен ... ... және ... қызметтерінен ақшалай және ақшасыз
қаржылық қаражаттардың ... ... ... ... ... ... ... сапасы мен кеңдігіне
стратегиялық ... жету үшін ... ... мен ... анықтау, кәсіпорынның қаржылық стратегиясын нақты және
кәсіпорынның қаржы-шаруашылық ... және ... ... ... ... тәуелді.
Қаржылық жоспарлау мақсаттарын анықтау мен ... ... ... ... ... қызметтеріне және кәсіпорынды
қаржылық басқарушы қызметтер алдына қойылатын міндеттер ... ... ... ... ... үшін немесе өткізудің жаңа
нарығын қамту, бағалы қағаздарға және ... ... ... ... орналастырудан максималды табыс алу, жоғары несиқаблеттілікті
қамтамасыз ету және рентабельділікті жоғарылату үшін қаражаттар ... ... ... ... ... ... ... критериін
таңдау кәсіпорынның қаржылық жағдайын жетілдірудің және кәсіпорын үшін оның
қаржылық жағдайын жетілдірудің негізгі критериін ... ... ... ... критериін бекітуге негізделеді. Критерий
ретінде қаржылық жоспарлаудың объектілерінің бірі ... ... ... ... ... ұшырау ықтималдылығы,
мүлік, капитал, қаржылық нәтижелер; кәсіпорын қызметін сипаттайтын жеке
көрсеткіш, ... ... ... ... ... кәсіпорын
ағымдағы өтімділігі, сату рентабельділігі; біріктірілген кешенді көрсеткіш,
Дюпон формуласы бойынша интегралды ... ... ... Z-шоты сияқты көрсеткіштер. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын
жетілдірудің негізгі критериі қаржылық жоспарлаудың ... ... ... ... ... ... ұсыныстарды сапалы және
сандық бағалау, оларды ... ... ... ... мен
қаражаттардың түсімі, қаражаттар шығыны мен ... ... ... тыс ... ... және ... ... бөліктері (негізгі және айналым қаражаттарын жетілдіру, капиталды
басқару, ... ... ... ... ... ... қағаздар облысында саясаты) ... ... ... көп ... ... ... нақты экономикалық орта
дамуының белгісіздігімен және кәсіпорынның кез келген ықтималды ... болу ... ... ... ... ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ БАҒЫТТАРЫ
3.1 Шағын кәсіпорынның персоналды басқару саясатын жетілдіру шаралары
«Астана инвест капитал» ЖШС-нің басқармасының 2011 жылдық ... ... ... арналған жоспары бар. 2011 жылы басқарма мынандай ережелерді
жасап жүзеге асырды:
-карьераны жоспарлау мен кадрлық ... ... ... бөлімшелер жұмысына тест өткізу тәртібі туралы;
-серіктестік жұмысшыларының лауазымдық нұсқаулары мен ... ... ... құру ... ... лік нұсқаулар.
Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері мен өкілдіктер ... ... ... ... ... ... ... отыру
басқару міндеті болып есептелінеді.
Басқарманың 2010 жылға арналған жоспары:
-персонал ынталандыру бағдарламасын (әлеуметтік пакет, материалды және
моралді марапаттау шаралары, ... ... ... процедурасын, «Астана Инвест Капитал» ЖШС-нің
қызметкерлерінің өз басшыларымен;
-Жұмыстан шығару процедурасын;
-Жаңа жұмысшылардың бейімделу процедурасы;
Шағын бизнесте әлеуметтік сауалнама ... ... ... ... ... ... резервпен жұмыс істеу, оқыту
шараларын шағын бизнестесті жақсарту, «корпоративтік мәдениет» ... ... ... ... ... Инвест Капитал» ЖШС-нің еңбек қызметін дамытудағы тағы бір
маңызды мәселе – ол ішкі еңбек тәртібінің ережесі ... ... Ол ... еңбек қатынастарын реттеу мақсатында жүзеге асырылады. Бұл
ереже ... ... ішкі ... тәртібі, жұмысқа алу, жеке ... ... ... мен жұмыс берушілердің негізгі міндеттері ... ... және ... ... ... анықтайды.
Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес барлық ... ... ... және ... ... төлемін алуға құқығы бар. Басшылар мен
жұмысшылар арасындағы ... ... ... ... және жеке ... шартымен реттеледі.
Серіктестік жұмысшысы еңбек тәртібін бұзған жағдайда тәртіп ... ... және ... ... еңбек туралы» заңының 9-
12 баптарына сәйкес жеке еңбек ... ... ... ... ... персоналды басқару құралы ... ... ... ... ... ... зерттеу болып табылады.
Шағын бизнестің персоналды еңбек қызметінің ... яғни ... да бұл ... орын ... ... ... ... жұмысқа ынталандыру шаралары әр
уақытта болуы керек, мысалы:
-басшының мақсаты бар ... ... мен ... біріктіру білу;
-ынталандыру сұлулық сияқты адамның қандай көзбен ... ... ... басшыға жақсы көрінгенімен, екінші біреуге ол дұрыс емес ... ынта ... ... ... 1-2 ... емес ... ... ұмтылады. Сондықтан, басшы тек өзінің ойынша басты
қажеттілктер тек осы ғана ... ... ... ... ... ... қажет;
-бағыныштыларды толық ынталандыру үшін әр кәсіпорын немесе шағын бизнес
құрылымын әкімшілік нұсқауларын ... ... Егер ... өз
қызметкерлеріне өсуі немесе жетілуіне мүмкіндік жасамаса, ал менеджердің
нұсқауы ... ... онда ... ... ... күш салуы
нәтижесіз болып қалуы мүмкін;
-басшының ынталандыру кезінде ең елеулі роль атқаратын зат оның адамдық
мәні;
-яғни ... ...... ... ... ... бір нәрсе істеуі немесе айтуы оның қандай адам ... ... ... ... ... Жоғарыдағы басшының ынталандыру
шараларына қосымша қызметкерлердің жұмысқа ынтасы мен ... ... іс ... қалыптасу керек.
Атап айтсақ, әр бір тапсырылған жұмыстар мен тапсырмалардың нәтижелерін
басшы тарапынан қолдау тауып, марапаттау, мақтау, немесе ризашылық білдіру.
Сонымен қатар, ... ... ... ... әр ... ... ... ынталандыратын жағдай жасау. Ол үшін:
-Атқаратын жұмыс қызықты болу керек;
-Жұмысшылар әділ марапаттау алу керек;
-Жұмыс ортасы таза, шуу ... аз, ... ... ... ... керек;
-Басшы тарапынан күштеу болмау керек;
-Жұмыстың қызметкерлері мен өзара ... ... ... ... және ... қызмет көрсету құралдары қамтамасыз етілу
керек;
Жоғарыдағы жұмысшылардың ... ... орта ... арқылы
ынталандыруға болады.
Көптеген компаниялар персоналды ынталандырудың комплекстік
бағдарламасын ... ... бұл ... жеке ... ... ... әр кезде тиімді бола бермейді.
Барлық жүйелер, сонымен қатар ынталандыру жүйесі де шағын ... ... ... ... енгізіледі. Бірақта стратегияның өзі нақты
жұмыс орнында жүзеге асырылады. ... ... ... ... қызығушылғы мен
жеке тұлғалардың қызығушылығының арасында байланыстың ... ... ... ... әр ... енгізіліп отыру тиіс. Ұсынылып
отырған жүйенің ... ... ... ... олуы көбінесе
басшыға байланысты. Ынталандыру мынандай мотивпен айтылуы тиіс: адамдарды
біз өзіміз ойлағандай ... ... ... ... ... бизнестеғы жасалған ынталандыру жүйесі нақты қызметкерлердің
тәртіптік мінездемесімен қарама-қайшы келсе, онда ... ... ... ... ... қажет. Қызметкерлердің жұмыспен қанағаттануы
– бұл ынталандыру және құлдау факторларының сәйкестігінің нәтижесі.
Қолдау факторларына:
... ... ... қажетті құралдар;
● қауіпсіздік;
● сенімділік;
Ынаталандыру ... ... ... ... ... жауапкершілік және өкілділік.
Егерде топтың екеуіде болмаған жағдайда, шыдауға мүмкін емес ... ... ... ғана болса, онда жұмысқа ... Ал, егер – ... ... ғана ... ... ... көрсетеді, бірақ онда қала алмайды. ... ... де ...... ... ... алып келеді.
Жалпы тәжірибе мен зерттеулер көрсеткендей мына ... ... ... ... ... ... ... мақтаған тиімдірек;
-мадақтаулар көп ұзартпай берілуі тиіс (еңбек нәтижесі мен оны
мадақтаудың ... ... ... ... ...... өзіне және оның жан ұясына
көңіл бөліп отыру табылады;
-адамдарға биікке жету ұнайды, сондықтан оларға өздерін ... ... ... ... ғана емес, сонымен қатар аралық мақсатқа жеткен
жетістіктер үшін де мадақтап ... ... ... ... мүмкіндігін және қызмет
еркіндігі сезімін беріңіз;
-кейде және үлкен сыйлықтар қызғанушылықты тудырады, сондықтан барлығын
қанағаттандыру үшін - ... ... ... ... ... ...... жылжытады.
Марапаттаудың берілуі негізінен – еңбек міндеттемелерін дұрыс орындаған
үшін – еңбек өнімділігін көтеру; өнім сапасын жақсарту; компания қаражатын
үнемдеу; ... ... ... өз ... және әділ ... ... ... жаңалықтар енгізу мен жаңашылдық; жұмыс барысында
жұмысшылардың басқадай жетістіктері кезінде қолданылады. Осыған бйланысты
шағын ... ... ішкі ... ... мен расталатын
марапаттау түрлері бар. Олар:
-мақтау қағазымен құттықтау;
-құнды ... ... ... ... ... атағын беру;
-«ең жақсы атағын беру» атағын беру;
-«ең жақсы бөлім» атағын беру;
-жұмысшының ... ... ... ... ... ... ... моральды және материалды марапаттау түрлері филиал басшылығының
бұйрығымен қабылданады.
Сонымен қатар марапаттаулар осы марапаттау ... ... 10 ... ... ... құттықтау қағаздары мен
сыйлықтары шешім қабылданғанан кейін 10 күн ішінде берілуі тиіс.
Бұл жұмыстарды шағын бизнестестыру шараларды филиалдың адам ... ... ... ... ... ... басшының
мәртебесіне қарай марапаттау ... ... ... бас ... Қазақстан Республикасының «еңбек туралы» заңына сәйкес «93 бап»;
бас басшыға ризашылық ... ... ... мен ... ... ... әр ... ақша мен марапаттаулар жүргізуге болады;
ал, құрылымдық ... ...... ... ... және ... сыйлықтарымен марапаттауға болады. Сонымен ... ... ... ... ... тапсырыс ретінде
серіктестік басшының ұсынысына беруге құқылы болып табылады.
Серіктестіктің жұмысшыларға бағытталған материалдық және ... ... ... ... түріне – балаға қарау және декреттік демалыстарды төлеу,
зейнеткерлік жасқа келген жұмысшыларын және туған күн ... ... ... ... қысқа мерзімді оқуларға жіберу, ... оқып ... ... ... ... ... марапаттау, филиал қызметкерлеріне несиелер ссудалар беру.
Әлеуметтік пакеттің ... емес ...... ... ... ... ... жолдамалар,
медициналық көмек көрсетулер жатады.
Әлеуметтік пакет құрамына басқа да ынталандырушы элементтер кіреді,
бірақ ол филиал басшылығының келісімімен ... ... ... ...... ... білім
деңгейін, еңбек нәтижелерін және лауазымдылық орнына сәйкестігін анықтау
процедурасы болып табылады.
Персонал атесстациясы төмендегідей мақсатпен ... ... ... ... ... ... есеп беру периодындағы еңбек қызметін анализдеу;
филиал жұмысшыларының еңбекгінің сапасын және тиімділігін жоғарлату;
қызметкерлердің професионалды дайындығы мен ... ... ... ... ... бейімділігін бағалау.
Аттестация «Астана Инвест Капитал» ЖШС-нің ... ... ... ... ... ... барлық штаттық қызметкерлері өтеді.
Аттестация екі түрде жүргізіледі:
-периодтық – филиал төрағаның шешімімен үш жылда бір рет өткізіледі;
-ағымдық – басшы ... ... ... өсуі үшін өз ... бір ... бір рет ... басқармада шағын кәсіпорындағы персоналды басқару саясатын
жетілдіру мен жұмыскерлердің біліктілігін ... ... ... ... ... шағын кәсіпорындағы персоналды басқару қызметі
негізінен жүзеге асырып жатқан ... қоса ... ... ... үнемі жетілдіру қажет.
Кез-келген кәсіпорында жұмысшылардың еңбек өкілділігін жоғары болуын
қамтамасыз ету қажеттілігі бар. Оған жету үшін ... ... ... ... және ... мамандарды алып жатады, бірақ ол жеткіліксіз
және шығыны көп болады. Сондықтан шағын ... ... ... ... және ... қажет.
Ол үшін арнайы бағдарлама қабылданып, кәсіпорын мақсаттарына жету үшін
білікті және қабілетті адамдарды көбейту ... ... үш ... ... ... ... жаңа ... жаңа лауазым немесе қызмет тағайындағанда;
-тексеру нәтижесінде жұмысшы өз қызметін атқару үшін белгілі бір білімі
жетпеген жағдайда.
Осы аталған себептерге байланысты шағын ... ... ... ...... мамандандырылған сала болғандықтан, оқытудың арнайы
әдістері көп түрлі.
Яғни оны түрлі ... ... ... ... сай ... Оқыту бағдарламасының тиімділігін қамтамасыз ететін негізгі кейбір
талаптарға тоқталсақ:
-оқыту үшін ынталандыру қажет. Шағын бизнестің қызметкерлері бағдарлама
талаптарын ... ... ... ... ... ... қалай ол
жоғарылатады және өз жұмыстарына деген жеке қанағаттану ... ... ... үшін ... ... бизнесте қолайлы климат қалыптастыру. Яғни
оқушыларды, оқып ... ... ... ... ... сонда олардан оқу, сұрақтарға жауап беру ынтасы жоғарлайды. Оқыту
процессі барысында оқытушылардың белсенді қатысушылары да ескеріледі;
-егер оқу ... ... ... болса, оқу процесін кезеңдік бірнеше
этаптарға бөлуге болады. Оқуға ... ... ... ... ... ... ... керек, әр кезең басында алатын ... ... ғана ... ... бойынша оқып жатқандар кері байланысты сезім ... ... ... қайталауды қамтамасыз ету қажет. Бұл ... ... ... есту ... олардың табысын мойындау сияқты болады.
Дегенмен тәжірибе жүзінде дайындау мен оқытудың арнайы бағдарламалары
қызметкерлерді ... ... өсу үшін ... ... кадрларын
оқытуда талдау және жоспарлау қажет. Ең алдымен шағын ... ... және ... ... ... ... қажетті қабілеттермен
білім, біліктілік қажеттілігін анықтау қажет.
Бұл кәсіпорындағы басшылардың қайсысының білім мен біліктілік ... және ... ... ... ... ... қажеттілігі
туындайды.
Осы сұрақтардың барлығына шешім табу арқылы басышылық нақты тұлғаларды
дайындау кестесін жүзеге ... ... ... ... ... ... бағдарламаларын жүзеге асырғаннан кейін оқыту мен дайындаудың
әдістері анықталады.
Әдетте, жыл ... ... ... ... ... ... ... жатады. Одан басқа оқыту әдістерінің бірі ... кең ... ие ... ... ... ... дотация болып табылады.
Төмен деңгейдегі басшыны қызметтің басқа қаражаттарымен танысуына
мүмкіндік береді. Нәтижесінде жас ... әр ... ... әр ... ... ... байланыстарын, ресми емес шағын
бизнестестыруды көреді. Мұндай білім мен ... одан да ... ... ... ... ... бірақ әсіресе тиімдірек болады
басқару деңгейіндегі төмен дәрежелі басшылар үшін аса қажет әдістер ... ... ... ... ... ... және кадрлық
резервпен жұмыс туралы ережесі» филиал ... ... ... ... резервпен жұмысты шағын бизнестестыру және құру
тәртіптерін процесін қарастырады. Жұмысшыларының ... ... ... ... резервпен жұмысты шағын бизнестестыру персоналды ... ... ... ... ... Бұл басқарудың барлық деңгейдегі
лауазымдардың орнын толтыру мен ... ... ... және ... ... ... – жұмысшының қызметі бойынша жылжуында жаңа технологияларды,
функционладық және лауазымдық міндеттерді, әлеуметтік рольдерді меңгеру.
Карьераны ...... ... мен оған жету ... ... ... дамыту мен жоспарлаудың мақсаты:
жұмыскерлер үшін нақты маманды перспективалары мен приоритеттер құру;
персоналды және жеке өсімі үшін жұмысшыларды ынталандыру;
ұзақ мерзімді мақсаттарға ... ... ... ... ...... ... бас лауазымды орнын толтыру үшін
арналған, ... ... ... ... ... тобы. Кадрлық
резервтің екі түрі бар:
Басқару звеносының кадрлық резерві;
Орта және төменгі звеноның кадрлық резерві.
Кадрлық ... әділ ... ... ... жылжыту кейінгі
жұмыс сапасын жоғарлату мен сенімді кепіл құру мақсатымен құрылады.
Басқарушылар резервін құру – шағын бизнестің ... ... ... ... бірі ... табылады. Батыс мамандары бұл міндеттерді
орындаудың күрделілігін кадрлық дайындау, жұмысқа алу және ... ... ... ... ... ... бизнестеры бойынша кадрлық резерв – бұл кейін басқарушы
орнына жылжытуға болатын басқарушы лауазымға сай маманды ... ... бір ... бар, ... ... бола ... ... құрылған тобы.
Басқарушылар резервіне қойылған талаптарды қанағаттандыра алатын ... ... ... ғана ... ... ... үшін
персоналды бағалау ... ... ... ... ... ішінде құрылатын тренинг орталығы ... ... ... ... ... ... мен ... көмегімен
басқарушы лауазымдарға қысқа мерзімді кандиттарды таңдайды. Бағалау
орталығыының аппараты минималды. Бұл ... бір ғана адам ... кадр ... ... немесе орталық басшысы. Оның міндетті болып
бағаланылатын қызметкерлер мен бағалаушылар ... ... ... ... дайын тест сұрақтарымен және жаттығуларымен
қамтамасыз ету орталықтың ... ... ... ... ... мүшесі
болып шағын бизнес мен ... ... ... ... және ... ... ... болады.
Еңбек нарығындағы жағдай шағын бизнестегі кадрлар бөлімінің жұмысын
оңайлатады. Өйткені жұмыссыздық деңгейі жоғары ... ... ... жоғары. Бірақта кадрлар бөлімінің негізгі мақсаты болып маманды
таңдап алу және де ... ... ... ... бизнестерге тек білікті
маман ғана қажет емес, ол сол ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындардың қолдауындағы негізгі бағытты
жетілдіру
Қазақстан Республикасы индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015
жылдарға арналған ... ... ... ... ... асыруға, жаңа жетістіктерге ... ... ... мақсаттарға сәйкес экономикалық қатынастарды трансфор-мациялау
мәселесін шешу қажет.
Шикізат бағытынан қол үзуге ықпал ... ... ... ... ... ... ... қол жеткізу, ұзақ мерзімді
жоспарда сервистік-технологиялық экономикаға өту үшін жағдай жасау. Өңдеуші
өнеркәсіпте орташа жылдық өсу қарқынын 8-8,4% ... ... ... ... ... 2015 еңбек өнімділігін кемінде 3 есе арттыру және
ЖІӨ энергия сыйымдылығын 2 есе ... ... ... ... ... ... ... ахуалды, құрылымды қалыптастыру
және жеке секторды ынталандыратын әрі ... ... ... ... және ... ... ... өңірлік және дүниежүзілік экономикамен ықпалдасуды күшейту –
бұл индустриялық-инновациялық дамудың белгіленген негізгі мақсаты ... іске ... ЖІӨ ... ... үлестік салмағын
2015 жылы 46,5%-дан 50-52%-ға дейінгі мөлшерде ұлғайтуға; ЖІӨ құрылымында
ғылыми және ғылыми-инновациялық қызметтің үлестік ... 2000 ... ... 2015 жылы 1,5-1,7%-ға арттыруға; ЖІӨ құрылымында өңдеуші өнеркәсіп
үлесінің ... ... 2000 ... 13,3%-дан 2015 жылы 12-12,6%-ға
төмендеуін бәсеңдетуге, ал ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу үлесі 38,1%-
дан ... ... ... деп ... ... Қазақстанда инновацияларды құру және енгізу аясында
кәсіпорындардың белсенділігінің ... ... ҚР ... ... бойынша, 01.01.2010 ж. ... ... ... инновациялық белсендігінің меншікті салмағы
жалпы респонденттік санының 3,9% құрайды (10096 бірлік) ... ... ... ... ... белсендігі 13%
(2010 ж.), ал Шығыс Еуропада – 40%-ға ... ... – 28%, ...... – 38%).
Аймақтық кескін бойынша инновациялық дамуда көш басында: инновациялық
белсенділік Алматы қаласы – 6,7%, Қарағанды облысы – 6,2%, ... ... – 5,9%. ... ... ... ... облысы – 1,2%, Маңғыстау –
1,4%, Қостанай – 1,5%, Қызылорда – 1,5%.
Сурет 11. 2003-2011 жж. ҚР ... ... ... ... ... ... автор құрастырған
Егер 2010 ж. инновациялық қызметпен айналысушы кәсіпорындар ара-сында
өнім ... ... ... металлургия саласы болса (ҚР бойынша ... өнім ... 84,4%), ал 2011 ж. ... ... ... ... – 68,95% ... 15
ҚР экономика салалары бойынша инновациялық өнім өндіру көлемі, млн.
теңге
| ... ... ... ... ... |
|ҚР экономика ... ... ... |таралымындағы |
|салалары |(тауарлар, ... ... |
| ... |меншікті |көлемі |(тауарлар, |
| ... ... % | ... |
| | | | ... ... ... |100 ... ... ... |2664,6 |0,26 |399,3 |3262,5 ... | | | | ... ... |29,04 |60885,7 ... ... | | | | ... ... |68,95 ... |897705,7 |
|Құрылыс |17555,7 |1,75 |3728,3 |15374,5 ... ҚР ... ... ... ... ... |
|есептеуі. ... ... кез ... ... ... ... ... қажет
етеді. Қосымша пайда табу, шағын кәсіпкерлік қызметінің тиімділігін
жоғарылату, ... ... алу үшін де ... ... ... қатар тәжірибе жүзінде келесідей байланыс анықталды: шағын
кәсіпорын болашақта неғұрлым үлкен ... ... ... ... ... көп ... жұмсауға дайын болуы керек.
Инновациялық қызметті дамыған қаржыландыру жүйесі негізінде ғана
дамытуға болады. ... ... ... ... өнеркәсіптік
компаниялар, қаржылық-өнеркәсіптік топтар, шағын инновациялық кәсіпкерлік,
инвестициялық және инновациялық ... ... ... ... жеке
тұлғалар және т.с.с. қаржыландыру субъектілері болып табылады.
Ұсынылған ... ... ... – оның ... ... сияқты шағын ... ... мен ... ... ала ... ... ... стратегияның аясында инновациялық құрылымды құру үлгісі 10-суретте
бейнеленген.
Сурет 12. ШКС-дағы инновациялық құрылымның принципті үлгісі
Ескерту: ... ... ... ... ... көптеген кәсіпорындарының басшылары стратегиялық
ынтымақтастықтың тиімді стратегиясын жасады. Бұл ... ... пен ... ... ететін бірнеше шағын кәсіпорындардың
біріккен қызметіне бағытталған, ... ... ... ... ... ... анықталады.
Осы базада өнеркәсібі дамыған және дамушы ... ... ... ... ... ұғымы кәсіпорындар кешені (өнеркәсіп
компаниялары, зерттеу орталықтары, ғылыми мекемелер), мемлекеттік басқару
органдары, ... ... ... және ... ... ... арнайы жеткізіп берушілер, негізгі өнім өндірушілер
және тұтынушылар технологиялық тізбекпен байланысқан.
Дамыған елдердің техникалық тәжірибесі ... ... ... ... мен тереңдетуде әлемдік экономиканың даму ... ... ... ... ... ... ... принциптерін дамыта
отырып, ынтымақтастық мәселесіне көп ... ... Егер ... уақытқа
дейін осы ынтымақтастық салалық мүдделермен шектелмесе, онда осы саладағы
ынтымақтастықты жаңа деңгейде – кластер деңгейінде ... ... ... төмендегідей бағыттар бойынша алынуы
мүмкін: ресурстарға мүмкіндігі бар; ақпараттарға қолжетімділігі; ... ... ... мен ... ... жаңа енгізулерде артықшылықтары.
Кластерлік ұйымдастыру бір жағынан стратегияның дамуы, екінші ... мен ... ... ... ... ... ... жасалуы
мен билікке байланысты құжаттардың жасалуы.
Шағын кәсіпкерлік секторында кластерлік ... мен ... ... ... ... ... болады (11-сурет):
1. Еліміздің экономиканың әрбір саласында шағын кәсіпорындарды
дамыту, ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету, тұрмыстық жағдайын
жақсарту, ... ... ... және ... деңгейін
жақсарту болып табылады.
Сурет 13. Шағын кәсіпкерлікке кластерлік тұжырымдамасын икемдеу
механизмдері
Ескерту: Зерттеу негізінде ... ... ... мен кәсіпкерлік субъектілерінің менталитетін
«алдымен әрбір адамның мүддесін – сосын мемлекеттің ... ... ... халықтың жеке және қоғамдық
меншікке деген түсініктерін, жеке ... пен ... ... ... ... ... ... келеді.
3. Аймақтық және жергілікті деңгейде салалық пен территориялық ... ... құру мен ... ... ... ... ... мен байланыстың алмасу басымдылығы
бойынша, бизнес құрылымдарының, институционалдық құрылымдар мен
нарықтық инфрақұрылымдарды еңбек, ... және ... ... ... және ... ... дамыту.
4. Билік органдарының, қоғамдық ұжымдар мен ... ... ... ағарту және мәдени деңгейін
арттыру арқылы ұлттық және аймақтық деңгейде білім мен ғылымды
дамыту ... ... ... ... және қызметін арттыруда, өнім өндіру мен
басқаруда жаңа технологияларды ... ... ... ... және ... аясында маркетингті дамыту мен «ноу-хау»
енгізу арқылы кәсіпкерлік құрылымының тиімділігін арттыру қажет.
6. Кәсіпкерлік құрылымдарда, ... ... ... ... мен ... ... ... салу жүйесін, кедендік құқықтар, несиелеу жүйесі мен
отандық тауар өндірушілерге, жеңілдіктер мен артықшылықтар ... ... ... ... ұйымдастыруларды
мемлекеттік тұрғыда қолдауды қажет етеді.
Кластерлік модельдер мен технологияларды енгізуде күтілетін нәтижелер:
экономикадағы кластерді енгізудегі басты нәтиже – ... ... ... ... және аймақтық экономиканың бәсекелестігінің артуы; аймақтық және
жергілікті деңгейде кластерлік бірлестіктер санының өсуі; ... ... ... артуы; аймақтарға инвестициялық
климаттары мен тартымдылығының ... ... ... аймақтық және
жергілікті экономиканы көтеру, кәсіпкерлікте бәсекелестікті көтеру мен
сыртқы нарыққа жаппай ... ... ... ... ... ... Республикасының Президенті мен Қазақстан Үкіметі
тәуелсіздіктің алғашқы ... ... ... ... ... стратегиялық басымдық ретінде жариялаған болатын. Әpбip ... ... ... ... мен оған ... ... ... бағдарламалары қабылданып отырды. Оларды өткенге шолу ретінде
шағын кәсіпорындардың рөлінің экономика мен қоғамда артып келе ... ... ... ... ... ... құрылымдық және сапалық
деңгейге дейін жеткізу заңды түрдегі шешуші ... ... алға ... түпкілікті мақсаттарға қол жеткізу үшін тәжірибе жүзінде барша
қабылданған мемлекеттік ... мына ... ... ... ... жоспарланды: шағын кәсіпорындарды дамыту үшін
қолайлы макроэкономикалық, саяси, ... ... және ... ... ... қызметпен айналысу жолындағы кедергілерді
азайту; шағын кәсіпорындарды қаржылық pecypcтapғa қол жеткізу үшін ... ... ету; ... және ... емес компоненттерден
тұратын шағын кәсіпкерлікке деген жан-жақты мемлекеттік қолдаулар көрсету
мақсатында арнайы мемелекеттік құрылымдар құру; кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... ... бағытта мейлінше маңызды көп салалы жұмыстар жүзеге асырылды, ... ... ... кәсіпорындардың бүкіл Қазақстан бойынша кең етек
жайып отырғандығын ... ... ... дағдарыстың кең өpic алып ... ... ... ... ... ... көрсетуді дағдарысқа қарсы
бағдарламаның нeгiзгi бағытына айналдыруда. Мұның өзі ... ... ... ... ... ... ... айналды.
Дегенмен, шағын кәсіпорындардың құрылымдық және сапалық бағыттарда
дамытудың мемлекеттік бағдарламалардан туындайтын міндеттері бүгінгі ... ... ... ... деп айту ... ... дамуын тежеп отырған ... ... ... pecypcтapғa қол жеткізуінің жеткіліксіздігі;
бәсекелестік ортаның әлсіздігі; кәсіпорындарды жүргізудің ... ол, ең ... ... ... ... бүгінгі таңдағы
ақпараттық-зерттеушілікпен қамтамасыз етушілікті көтере алмай ... ... ... ... аталған мәселелерді шешу үшін кешенді шаралар
қабылдануда және салық туралы ... өмір ... ... да ... ... ... және қолдау керсетудің объективті куәсі
ретінде ТМД-ның ... ... ... «Doing Business» халықаралық
рейтингісі бойынша Қазақстан жетекшілік рөлге ие болып отырғандығы. Бұл
жетістіктер жайында ... 18 ... ... ... ... Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев айрықша атап
өтті.
ҚОРЫТЫНДЫ
Шағын және орта кәсіпорындарды (ШОК) дамыту мәселесіне ерекше ... ... ... ... дамуы әлі де болса төмен деңгейде
екендігі жасырын емес. Қазақстан Республикасы Президентінің ... ... жаңа ... өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» деп аталатын
халыққа ... ... ... ... ... ... ... өз мойнына алуға, жаңа рыноктарды игеруге, ... ... ... ... ... ... келеді. Нақ осы
кәсіпорындар экономиканы жаңғыртудың қозғаушы күші болып табылады. ... ... 2010 ... бастап өңірлерде кәсіпорындарды дамыту
жөнінде ... ... ... ... ... ... – деп атап ... болатын. Сондықтан да қазіргі кезде
кәсіпорындарды, соның ішінде ШОК-ті дамытуға ерекше назар аударылып ... ... ... ... ... ... дамыту және оның
дамуына жан-жақты жағдай жасау, ... ... ... ... ... ... ... тұрақталуы кәсіпкерлік құрылымдарды қалыптастырып
дамыту аз уақыт ішінде өзінің нәтижелерін беретіні, нарықтық жағдайға ... ... ... ... ... ... ... құлдырап
кеткен кәсіпорынның экономикасын жақсаруына, әрбір ... ... ... және орта ... ... ... ... мысал
бола алады. Сонымен бірге ұлттық экономиканы одан әрі ... да ... ... ... экономикасының әрбір саласында шағын кәсіпорындарды дамыту,
олардың әлеуметтік-экономикалық тиімділігін арттыру ... ... ... ету, олардың тұрмыстық жағдайын жақсарту, қаржы
тапшылығы, ... ... ... ... ... ... экономика саласын тұрақтандыру
мүмкіндіктері әлі де ... ... ... ... ... күрделі
мәселелердің бірі болып отыр.
Шағын кәсіпкерлікте басқару ... ... ... жатқан
өндірісті жобалау, жоспарлау және ұйымдастыру кезеңдерін қамтиды. Сонымен
бірге, ... ... ... ... ... әрі міндетті болып
табылады және әр кезеңде бірыңғай мақсатқа жету үшін ... мен ... ... пайдалану тиімділігін сақтау, жоғарылату
міндеттері шешіледі. Басқару процесіндегі аталған кезеңдердің айқындылығын
мойындай ... ... ... ... ... ... ғана ... табыстарға жетуге болады.
Шағын кәсіпкерлік қызметін басқарудағы ұйымдастырушылық-экономикалық
механизмдерін жетілдіру мәселелерін зерттеу ... ... мен ... ... ... ... кәсіпорын мекемелерінің қызметін басқару механизмі
кәсіпорындарды ... ... ... ... ... Себебі, ол
әлеуметтік және қаржылық-экономикалық процестерді біріктіреді.
2. Шағын кәсіпорындарды басқаруды экономикалық және құрылымдық өзгерту –
бұл мемлекеттің белсенді рөлі мен ... ... ... негізделетін, шағын кәсіпорын басқарудың ұдайы өндіріс
жүйесіндегі және ... ... ... ... ... ... ... қатынастарын жарым-
жартылай немесе толық түрлендіруге бағытталған процесс.
3. ... ... ... ... ... ... бөлімшелері – кәсіпорындар шағын кәсіпорын ... ... ... құруда, бизнес жүргізудің нарықтық
нысандарын қалыптастыру мен дамытуда, кәсіпорындардың, шағын кәсіпорын
мекемесінің, саланың экономикасын дамытуда, ... ... ... рөл ... Кәсіпкерлік келесідей шарттардың
негізінде шаруашылықты дербес жүргізу құқығын иеленуі мүмкін: шағын
кәсіпорын шикізат ... ... және ... ... сондай-ақ өндірістік бағдарламаны орындаудың жоғары
сапалық көрсеткіштерінің болуы.
Шағын кәсіпорындардың ... ... ... ... ... ... ... модельде тек шектеулі
ресурстар мен объективті байланыстар ескерілген.
4. Ұсынылған басқару ... ... ... мекемелеріне аумақтарда
кәсіпорындарды жоғарылатуға, шағын кәсіпорын ресурстарын ... ... ... ... өнім ... және ... кәсіпкерлік
саласының жалпы табыстылығын арттыруға мүмкіндік береді.
5. ... ... ... және ... ... оның ... қолданылуы шаруашылық жұмыстың барынша жетілген өнімнің
(тұтыну және ... ... ... ... ... ... ... анықтайтын инновацияны техникалық-технологиялық,
ұйымдастыру-экономикалық және ... ... ... ... ... ... ... алуға
байланысты шығындарды төмендетуге, бәсекеге қабілеттілікті ... ... ... ... ... болады.
6. Шағын кәсіпорындардың секторын дамытуға арналған ... ... ... ... ... және ... ... нарығын реттеуге арналған мемлекеттік бағдарламаны орындауға
және шағын кәсіпкерлік жұмыстарының нәтижелілігін көтеруге ... ... ... ... ... ... ... инновациялық процестермен басқару жүйесін дамыту ірі
кәсіпкерлік құрылымындарында инновациялық қарқынды ... ... ... ... ... ... ... шағын
кәсіпорын өнімдерінің шығымы мен сапасын ... ... ... өнім ... ... ету; ... ... дамытуды
қолдау; өнім өнімділігі мен өнімнің сапасын арттыру; шағын кәсіпкерлікпен
айналысатындарды мемлекет ... ... ШОК ... ғылыми және
технологиялық дамуын қамтамасыз ету; қуаттылықты пайдалану ... ... ... ... ету мен ... ДСҰ ... бейімдеу.
7. Шағын кәсіпорын өндірісі салаларының ... ... ...... Шағын кәсіпкерлік секторында
кластерлік модельдер мен технологияларды енгізу ... ... ... ... ... ... басты нәтиже –
экономикалық өсуді көтеру мен ұлттық және аймақтық экономиканың
бәсекелестігінің артуы; ... және ... ... ... ... ... ... құрылымдарының еңбекке
құштарлықтарының артуы; аймақтарға инвестициялық ... ... ... ... ... ... және жергілікті
экономиканы көтеру, кәсіпкерлікте бәсекелестікті көтеру мен ... ... ... ... ... ... ... дамыту. Осыған
орай шағын кәсіпкерлік секторына кластерлік ... ... ... ... ... ... отырғандай шағын кәсіпорындарды дамыту мен оған
қолдау көрсету нәтижесінде сандық, құрылымдық және ... ... ... заңды түрдегі шешуші міндеттер ретінде алға тартылады.
Мұндай түпкілікті мақсаттарға қол жеткізу үшін ... ... ... ... ... мына ... бағыттарда
қамтылып отырған міндеттер жоспарланды: шағын кәсіпорындарды дамыту
үшін қолайлы макроэкономикалық, саяси, ... ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметпен айналысу жолындағы
кедергілерді азайту; шағын кәсіпорындарды қаржылық ресурстарға қол
жеткізу үшін ... ... ... ету; ... және
қаржылық емес компоненттерден тұратын шағын кәсіпкерлікке деген жан-
жақты ... ... ... мақсатында арнайы мемлекеттік
құрылымдар құру; кәсіпкерлік қызметке тарту үшін ... ... ... ... әдебиеттер тізімі
1. Егемен Казақстан 2012 ж. – 25 наурыз.
2. Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауы (2009ж.).
3. Волгин А.П., ... В.И., ... А.А. ... ... в ... экономики (опыт ФРГ). М., Дело, 2008.
4. Горгакова И.Н. Менеджмент: Учебник. М.: Банки и биржи, ... ... ... ... ... и ... ее ... Курс лекций. М.: Изд-во РАГС, 2007.
6. Государственная кадровая политика: концептуальные основы, приоритеты,
технологии реализации. М.: ... ... ... и ... ... ... анализ проблемы, рекомендации.
М.: Экономика, 2009.
8. ... В.В., ... В.Р. ... ... менеджмента. М.: Дело, 2010.
9. Управление персоналом в системе государственной службы: учебное пособие
/Аксенова Е. А., Базаров Т.Ю., Веков Х.А. М.: ... ... ... ... ... государственной службы: Учебно-методическое
пособие. M.: изд-во РАГС, 2007.
11. Управление персоналом организации. Учебник. / Под ред. А.Я. ... ... ... ... М. Суперкадры. Управление персоналом в международной корпорации.
М., Дело, 2009.
13. Кибанов А. Я. ... ... ... – М. – ... ... А. ... политика и управление персоналом. Труд в
Казахстане. – 2010г. – Вып. 10. – Стр ... ... М. Х., ... М., ... Ф. ... ... – М. – ... Армстрнг М., Практика управления человеческими ресурсами/ Питер. ... ... А. Я., ... Б. К. ... ... ... ... предприятии. – М. – 2011г.
18. Рогожин М. Ю. Организация управления персоналом предприятия. Учебно
практическое ... – М. – ... РДА. – 2009г. – ... Шнайдер Б., Шмитт Н. Персонал для ... ... ... Журавлев П. В., Карташов С. А., Маусов Н. К., Одегов Ю. Г. Технология
управления персоналом. Настольная книга ... – М. – ... ... Стр ... ... Э. А., ... К.Т. ... В управлении человеческими
ресурсами. – М ... ... Н. В. ... ... и международные копорации. – М ... Стр ... ... П. В. ... ... ресурсами. – М – 2008г.
24. Пастухов Б. Управление персоналом. Технологии управления. – 2007г.
25. ... Ю. ... ... в ... ... ... ... Казахстане. 12.2009г.
26. Рыбалова М. Кадры холдинга/ Технологии управления. 07.2007г.
27. Маслов Е. В. ... ...... ... ... ... В.М. Управление персоналом – Питер. 2007г.
29. Шекшня С. В. Управление персоналом в ... ... – М. ... ... Выханский О. С., Наумов А. И. Менеджмен. – М.– ЮристЪ, 2008г.
31. Жұмаханов Б. Қ., Мұхамедов Ә. О. ... ...... ... ... ... 2008ж. №6. 9-12 б.
32. Радостовц Н. Еңбек – нарықтық категория// Егемен Қазақстан 2011ж – ... ... ... ... және оның ... 2009ж №37 ... ... Д. Роль трудовых ресурсов в экономической развитии страны//
Труд в Казахстане – 2010г – №4. Стр ... ... С. К. ... менеджмента – М. 2009г– Стр 186.
36. Румянцева А. М. Менеджмент организации. – М. – 2011г. Стр ... ... Г. В. ... ... ... персоналам предприятия. –
М. – 2008г. Стр 261.
38. Управление человеческими ресурсами в нефтегазовой компании// Труд ... – 2008г. №17 – ... ... А.П., Матирко В.И., Модин А.А. Управление персоналом в условиях
рыночной экономики ... ФРГ). М., ... ... ... ... ... ... әдістері
Басқару органдарының құрылымы
Басқару процестері
Ақпарат
Техника
Кадрлар
Басқару элементтері
Басқару теориясы
Дағдарысқа қарсы ... ... және ... Даму ... ... ... 000 ... 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 ... 000 ... 000 ... ... ... көрсетуден түскен табыс
Жалпы табыс
Сатылатын өнімнің өзіндік құны
ЖШС Директоры
Қаржы директоры
Атқарушы ... және ... ... ... ... ... инженер
Құрылыс бөлімі
МТҚ бөлімі
Механизация бөлімі
Жұмысшылар
Мамандар
Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы
Кәсіпорынның ... ... ... және ... ... оптими-зациялау
Табысты бөлуді оптими-зациялау
Қолма-қолсыз есеп-айырысу облысында саясат
Бағалы қағаздар облысында саясат
Капиталды басқару
Салық менеджменті
Кәсіпорынның қаржылық стратегиясының объектілері
Қаражаттар-дың табыстары мен ... ... мен ... пен бюджеттен тыс өзара қатынастар
Несиелік қатынастар
Шағын кәсіпорындардың дамуы
Кәсіпкерлік субъектілері менталитетінің өзгеруі
Ғылым мен ... ... ... ... ... ... аймақтық экономиканың дамуы
Ақпараттық жүйенің дамуы
Өндірістік кластерлер
Ақпараттық-интеграциялық кластерлер
Шағын кәсіпорындарды басқаруды мемлекеттік тұрғыда жетілдіру

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 72 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шағын кәсіпорындар қызметінің тиімділігін арттыру жолдары68 бет
Қазақстан Республикасының туристік қызмет көрсету саласында шағын кәсіпкерліктің қызмет ету ерекшеліктері (Қазақстан Республикасы мәліметтері негізінде21 бет
Acom компьютерлік дүкенінінің ақпараттық жүйесін құру57 бет
«Ата-тек-Астана» шағын бизнес орталығының басқару жүйесін талдау43 бет
«Банк Центр Кредит» АҚ-ның мысалы негізінде Қазақстанда шағын және орта бизнесті несиелендіруді ұйымдастыруды жетілдіру77 бет
«ЦентрКредитБанкі» АҚ ұйымдық экономикалық сипаттамасы және қаржы жұмысының ұйымдастырылуы29 бет
«Шағын және орта бизнес қызметінің аудиті.»63 бет
«Шағын және орта кәсіпкерлік»15 бет
«Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнесті несиелендіруді ұйымдастыру»59 бет
«Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерліктің дамуы және тиімділігін арттыру» (ЖШС «АРЫС» мысалында )77 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь