Патенттік құқық және Қазақстан Республикасынан тыс жерде тауар таңбаларын қорғау

КІРІСПЕ 4.8

I.ТАРАУ. ПАТЕНТ ҚҰҚЫҒЫ МЕН ПАТЕНТТІҢ ҚҰЖАТ РЕТІНДЕГІ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАБИҒАТЫ 9.42
1.1. Патент құқығының пайда болуы туралы ілімдер. 9.13
1.2. Патент қорғау құжатының түсінігі мен мазмұны 13.17
1.3. Патент берілетін интеллектуалдық меншіктің негізгі объектілері 18.42

II.ТАРАУ. ПАТЕНТ ЖҮЙЕСІН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ
43.64
2.1.Қазақстан Республикасының аумағында интеллектуалдық меншік бойынша әрекет ететін халықаралық конвенциялар 43.55
2.2. Өнеркәсіптік меншікті қорғау саласындағы қызметтестік бойынша Қазақстан Республикасы жасаcқан келісімдер мәні мен маңызы 55.56
2.3.Патент жүйесін қалыптастыратын халықаралық құқықтық органдар 56.64

III.ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ПАТЕНТ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ РЕТТЕЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 65.74
3.1. Қазақстан Республикасында патент қатынастарын реттейтін ұлттық заңнама 65.69
3.2. Қазақстан Республикасында патент қатынастарын жүзеге асыратын органдар 70.74

ҚОРЫТЫНДЫ 75.78
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 79.82
Өзектілігі. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының экономикасы өтпелі кезеңнен енді-енді бас көтеруде. Мемлекетіміздің беделін халықаралық аренада көтеру және дамыған мемлекеттер қатарына қосу үшін халықтың әл–ауқатын көрсететін оның экономикасының мықты болу қажеттілігі сөзсіз. Кеңес социалистік республикалар одағының жетпіс жыл бойы құрамында болып келген Қазақстан егемендігін алғаннан кейін, экономикасының даму бағытын «нарықтық» деп 1993–жылғы, одан кейін 1995–жылғы Конституцияларында бекітті.
Жоғары деңгейдегі шетелдік инвестициялар мен ішкі жинақтары бар ашық нарықтық экономикаға негізделген экономикалық өсу “Қазақстан–2030” стратегиясының маңызды ұзақ мерзімді басымдықтарының бірі болып табылады.
Бүгінгі таңдағы білімге негізделген экономикада зияткерлік активтер негізгі валюта болып табылады. Қазақстанның экономикалық өсудің қарқынына жетуі, оның әлемдік нарық құрылымына толық енуі қазіргі индустриалды экономиканың мықты материалдық техникалық және технологиялық базасын құруға ықпал ететін зияткерлік меншікті қорғаудың дамуынсыз мүмкін емес.
Бұл елбасының кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі тапсырмалары және “Қазақстан Республикасының индустриалдық-инновациялық дамуының 2003–2015 жылдарға арналған стратегиясын” іске асыру жөніндегі міндеттер аясында да өзекті мәселелердің бірі болып табылады.
Зияткерлік меншік құқықтарын сақтау біздің мемлекеттің Дүниежүзілік Сауда Ұйымына кіруі және саудада ең қолайлы жағдайларға қол жеткізу үшін басты шарттардың бірі болып табылатынын да айта кету жөн. Ал бұл біздің елдің беделін халықаралық сахнада арттыруға әсер етеді, өйткені зияткерлік меншік құқықтарын қорғау адам мен азаматтың құқықтарын және заңи мүдделерін сақтаудың қажетті шарттары мен кепілдіктерінің бірі болып табылады.
Сондықтан, соңғы жылдары экономикалық және сауда аспектілерімен тығыз байланысы бар зияткерлік меншік құқықтарын қорғау саласы саяси сипатқа ие болды. Осыған байланысты Республикадағы зияткерлік меншік құқықтарын қорғау саласындағы жұмыстың жалпы бағыттары және мемлекеттің осы мәселе бойынша саясаты Қазақстан Үкіметі мен ДЗМҰ (ВОИС) арасындағы ынтымақтастық бағдарламасының, Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау тұжырымдамасының ережелерінде белгіленген және анық жазылған. Зият – бұл елдің маңызды және ешқашан таусылмайтын ресурсы. Ал осы қордың күші өзінің тек қана осындай мәртебесінде мемлекет пен қоғамның мүдделеріне қызмет ететін қорғалатын зияткерлік меншікте.
1. Е.С. Аскаров. “Защита промышленной интеллектуальной собственности в Казахстане”. Учебное пособие. Алматы, 2003г.;
2. М.М. Богуславский. “Международная охрана промышленной собственности”. Москва, 1967г.;
3. Л.Борохович, А. Монастырская, М.Трохова. “Ваша интеллектуальная собственность”. Серия “ Закон и практика”. Санкт–Петербург. “Питер”. 2001г.;
4. Ю.Н.Дрешер «Организация патентно-лицензионной деятельности и авторское право», Москва , Изд. дом «Гранд Фаир пресс» 2003г.;
5. Ответ. Редактор Т.Е. Каудыров. “Основы патентного права и патентоведения в Республике Казахстан”. Алматы. “Жеті Жарғы” 2003г.;
6. Т.Е. Каудыров. “Право интеллектуальной собственности в Республике Казахстан”. Алматы. “Жеті Жарғы” 1999г.;
7. И.С. Картавин: Исключительное право. М., 1998г.;
8. Зияткерлік меншік. Қазақстан Республикасының заңнамасы (2 тілде). Астана “Аударма баспасы” 1999ж.;
9. А.Минков «Международная охрана интеллектуальной собственности» Серия «закон и практика», Санкт-Петербург «Питер», 2001г.;
10. П.Б.Мэггс, А.П.Сергеев. “Интеллектуальная собственности” Москва. “Юристъ” 2000г;
11. А.П. Сергеев: Патентное право. Москва: Теис, 1994г.;
12. А.П.Сергеев «Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации». Москва. 1996г.
Диссертациялар:
1. Амангелді А.А. Диссертация: “Современное патентное законодетельство РК”. Алматы 2002 г.
2. Каудыров Т.Е. Диссертация: “Гражданско-правовая охрана объектов промышленной собственности в Республике Какзахстан” Алматы. 2002г
Мерзімді басылымдарда жарияланған мақалалар.
1. Абдиев Ж.Н. «Казахстан готовиться к вступлению в ВТО» «Интеллектуальная собственность Казахстана» №1/2004г. –8–10-бет
2. “Интеллектуальная собственность Казахстана” №1/ 2004. Приветствие Министра юстиции РК читателям журнала. Оналсын Жумабеков
3. Т. Қаудыров. “Қазақстанның патент жүйесі”. “Заң” 12/2001.
4. “Юрист”. Қаудыров №1 (31).
Нормативтік–құқықтық актілер.
1. 30–тамыз 1995–жылғы ҚР Конституциясы;
2. 27–қыркүйек 1994–жылғы ҚР Азаматтық кодексі (Жалпы бөлім);
3. 1–шілде 1999–жылғы ҚР Азаматтық кодексі (Ерекше бөлім);
4. 16–шілде 1999–жылғы Қазақстан Республикасының Патенттік заңы;
5. 24–шілде 1992–жылғы Қазақстан Республикасының Патенттік заңы;
6. Тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар шығарылған жерлердің атаулары туралы ҚР заңы;
7. 16–шiлде 1999–жылғы №428-1 “Патент сұрақтары туралы кейбiр заң актiлерiнiң күшiн жоюын тану туралы” ҚР заңы;
8. 5–ақпан 1993–жылғы Өнеркәсiптiк меншiктi қорғау саласындағы халықаралық шарттар туралы Қазақстан Республикасының Декларациясы;
9. 22–қаңтар 2001–жылғы ҚР Президентiнiң №536 “Қазақстан Республикасында құқық қорғау қызметiн жетiлдiру жөнiндегi шаралар туралы” Жарлығы;
10. 29–наурыз 2001–жылғы ҚР Үкіметінің №411 “ҚР Әділет Министрлігінің интеллектуалдық меншік құқықтары жөніндегі комитет сұрақтары” Қаулысы;
11. Положение о комитете по правам интеллектуальной собственности Министерства Юстиции Республики Казахстан;
12. 20–наурыз 2002–жылғы ҚР Үкiметiнiң №345 “Интеллекеуалдық меншiк құқытарын қорғау мемлекттiк жүйесiн жетiлдiрудiң кейбiр сұрақтары” Қаулысы;
13. 11–шiлде 2002–жылғы ҚР Үкiметiнiң №756 “Қазақстан Республикасы Әдiлет Министрлiгiнiң Интеллектуалдық меншiк құқықтары жөнiндегi Комитетiнiң “Интеллектуалдық меншiк ұлттық институты” Республикалық мемлекттiк қазыналық кәсiпорнын құру” туралы” Қаулысы;
14. 29–наурыз 2001–жылғы ҚР Әдiлет Министрлiгiнiң “Интеллектуалдық меншiк құқықтары жөнiндегi Комитет туралы” Ережесi;
15. 28–сәуiр 1994–жылғы ҚР Министрлер Кабинетiнiң №439 “Қазақстан Республикасы Ұлттық патенттiк ведомствосы сұрақтары” Қаулысы;
16. 21–шiлде 1992–жылғы ҚР Министрлер Кабинетiнiң №622 “Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетi жанындағы Ұлттық патенттiк ведомство туралы” Қаулысы;
Халықаралық – құқықтық актiлер
1. 20–наурыз 1883–жылғы Өнеркәсіп меншігін қорғау жөніндегі Париж Конвенциясы;
2. 14–сәуiр 1891–жылғы Тауар таңбаларын халықаралық тiркеу туралы Мадрид келiсiмi;
3. 14–шiлде 1967–жылғы Бүкiләлемдiк интеллектуалдық меншiктi қорғау ұйымы конвенциясы;
4. 18–шілде 1995–жылғы Қазақстан Республикасы Президентінің №2364 Жарлығымен ратификациаланған Өндірістік меншік объектілерін қорғау туралы 12–тамыз 1995–жылғы Евразиалық патенттік конвенция;
5. 19–маусым 1970–жылғы Патент кооперациясы туралы Келiсiм шарт;
6. 28–наурыз 1994–жылы ҚР Үкiметi мен Ресей Федерациясы Үкiметi арасында жасалған «Өнеркәсiптiк меншікті қорғау саласында әріптестік» шарты;
7. 8–сәуiр 1997–жылғы ҚР Үкiметi мен Қырғыз Республикасы Үкiметi арасында жасалған «Өнеркәсiптiк меншікті қорғау саласында әріптестік» шарты;
8. 2–маусым 1997–жылғы ҚР Үкiметi мен Өзбекстан Республикасы Үкiметi арасында жасалған «Өнеркәсiптiк меншікті қорғау саласында әріптестік» шарты;
9. 23–қазан 1998–жылғы ҚР Үкiметi мен Әзербайжан Республикасы Үкiметi арасында жасалған «Өнеркәсiптiк меншікті қорғау саласында әріптестік» шарты;
10. 11–қараша 1997–жылғы ҚР Үкiметi мен Грузия Үкiметi арасында жасалған «Өнеркәсiптiк меншікті қорғау саласында әріптестік» шарты.
        
        Қазақстан Республикасы  білім және ғылым
Министрлігі
ААҚ «Қазақ Гуманитарлық заң университеті»
Алматы заң академиясы
Халықаралық құқық және
халықаралық қатынастар
кафедрасы
Асқарова Әсем Қанатқызы
Бітіру ... ... және ... Республикасынан тыс жерде тауар таңбаларын
қорғау
Ғылыми жетекші
аға оқытушы:
Жарасбаева Гүлмира
Мәулетхановна
Алматы 2005 жыл
ЖОСПАР:
Кіріспе
4-8
I–тарау. Патент құқығы мен патенттің құжат ... ... ... ... ... ... ... туралы ... ... ... ... ... мен ... ... берілетін интеллектуалдық меншіктің негізгі объектілері 18-
42
II–тарау. Патент жүйесін халықаралық құқықтық реттеу
43-64
2.1.Қазақстан ... ... ... ... ... ... халықаралық ... ... ... ... ... қызметтестік бойынша
Қазақстан Республикасы жасаcқан келісімдер мәні мен маңызы ... ... ... ... ... органдар 56-64
III–тарау. Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... ... ... қатынастарын реттейтін ұлттық заңнама
65-69
3.2. Қазақстан Республикасында патент қатынастарын ... ... ... ... Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының экономикасы
өтпелі кезеңнен енді-енді бас көтеруде. Мемлекетіміздің беделін халықаралық
аренада ... және ... ... ... қосу үшін ... көрсететін оның экономикасының мықты болу қажеттілігі сөзсіз.
Кеңес социалистік республикалар одағының жетпіс жыл бойы ... ... ... ... алғаннан кейін, экономикасының даму бағытын
«нарықтық» деп ... одан ... ... ... ... шетелдік инвестициялар мен ішкі жинақтары бар ... ... ... ... өсу ... маңызды ұзақ мерзімді басымдықтарының бірі болып табылады.
Бүгінгі таңдағы білімге негізделген экономикада зияткерлік активтер
негізгі валюта болып табылады. ... ... ... қарқынына
жетуі, оның әлемдік нарық құрылымына толық енуі ... ... ... ... ... және технологиялық базасын құруға
ықпал ететін зияткерлік меншікті қорғаудың дамуынсыз мүмкін емес.
Бұл елбасының кәсіпкерлікті қолдау ... ... ... Республикасының индустриалдық-инновациялық дамуының 2003–2015
жылдарға арналған стратегиясын” іске ... ... ... аясында да
өзекті мәселелердің бірі болып табылады.
Зияткерлік[1] меншік құқықтарын сақтау біздің мемлекеттің Дүниежүзілік
Сауда Ұйымына ... және ... ең ... ... қол ... ... ... бірі болып табылатынын да айта кету жөн. Ал бұл ... ... ... ... арттыруға әсер етеді, өйткені зияткерлік
меншік құқықтарын қорғау адам мен азаматтың құқықтарын және заңи мүдделерін
сақтаудың қажетті шарттары мен ... бірі ... ... ... ... ... және ... аспектілерімен тығыз
байланысы бар зияткерлік меншік құқықтарын қорғау саласы ... ... ... ... ... ... зияткерлік меншік құқықтарын қорғау
саласындағы жұмыстың жалпы бағыттары және мемлекеттің осы ... ... ... ... мен ДЗМҰ ... ... ынтымақтастық
бағдарламасының, Зияткерлік меншік құқықтарын ... ... ... және анық ... Зият – бұл ... ... ... таусылмайтын ресурсы. Ал осы қордың күші өзінің тек қана осындай
мәртебесінде мемлекет пен қоғамның мүдделеріне қызмет ... ... ... ... ... да бір ... ... тұратын
мәселе – тауарларының бәсекеге ... ... ... ... ... өндірушіні қорғау және қолдау – өндірушінің өз қолымен» деген
ұранның ...... ... үшін ... қорғанудың бір жолы
болып кәсіпкерлердің өз ... ... ... дамытуы
табылады.
Ғылыммен айналысушылар, экономикалық реформаны ... ... ... ... экономиканы дамыту жөнінде сөз ... ... ... ерекше көңіл аударып, технологиялық жаңарту
және инновациялық факторлардың негізінде экономиканың өркендеу қажеттілігін
көрсетеді.
1992–жылы 24–шілдеде Қазақстан Республикасының алғашқы ... ... мен ... ... ... қорғаудың жаңа
нысанына көшкеннен кейін Қазақстан Республикасындағы патент иеленушілер
осы объектілерді ... ... ... мемлекеттің берген
құқықтық кепілдігі ретінде алды. Монополиялық құқықты иеленуші тұлғаларда
үшінші тұлғалардың құқықтарын және заңнаманың нормаларын ... ... ... ... ету ... ... болды.
Құқықтық реформаларды жүргізу барысында мемлекетіміз 1994–жылы
экономикалық ... ... ... ... ... ... ... Азаматтық кодексін бекітті. Азаматтық заңнамадағы
«интеллектуалдық меншікті» ... жеке ... ... ... ... осы ... ... қажет етті. Кодекс арқылы
интеллектуалдық меншік объектілерінің иелеріне «ерекше құқық» бекітілді.
Қазақстан ... ... арыз ... ... ... жаңалықты дамытатындай, яғни мағынасы жағынан жай, процедуралық
төлемі арзан, сараптамалық және мәліметтерді іздестіру қызметінің ... ... ... ... жолдары бар, халықаралық патенттік
жүйенің талаптарына сәйкес келетін ұлттық патенттік жүйесін қалыптастыруға
мемлекетіміздің құрылуының алғашқы күндерінен- ақ ... ... ... ... ... жағдайлардың тек кейбіреуі ғана
көрініс алуда. Ал, патенттік органға түсіп ... ... саны ... ... ... ... ... аралығында өндірістік меншік
объектілеріне патент алу үшін 17388 арыз ... ... ... ... шетелдік патент иеленушілердің қолында 12014 ... ... ... ... пен ... бар.[3]
Патенттердің саны көбейген сайын пайда табуға талпынған патент
иеленушілердің де саны ... ... ... республикалар одағы
кезінде өндірістік меншік объектілерінің иесі ... ... ... ... ... мен патент иеленушілердің ... еш ... ... ... 1999 жылы ... Республикасының жаңа Патент заңы
қабылданды. Бұл заң ... ... ... бола алатын субъектілердің
тізімі көрсетілді, бірақ бұл құқықтарды үшінші тұлғаларға шарт және ... ... ... ... қарастырылмаған. Мысалы, студенттер,
аспиранттар жоғарғы оқу ... ... ... мен ... ... ... жеткен кезде олардың құқықтық жағдайы
қандай болатындығы анықталмаған.
Тақырыпты зерттеу жағдайы. Кеңес ... ... ... ... және ... ... ... бірнеше еңбектер жарық
көрді. Ол ... ... ... Е.А. ... В.И. ... И.Э.
Мамиофа, Б.С. Антимонов, Е.А. Флейщиц, П.А. Ярослав және т.б авторлар
табылады.
Патент ... жаңа ... ... ... А.П. ... В.И.
Еременко, Б. А.Лобач, А.А. Пиленко, Ю.Н.Дрешер, М.М. ... И.С. ... ... П.Б.Мэггс, ал Қазақстан
Республикасынан Т.Е. ... А.А. ... Е.С. ... ... осы ... еңбектері жарық көрді.
Дипломдық жұмыстың мақсаты. Қазақстан Республикасының патент құқықтарын
шетел ... ... ... ... салыстыра отырып, тәжірибеде
қолдану мәселесі мен заңнаманың одан әрі қарай ... ... ... ... қарастыру.
Осы мақсаттарға жету үшін ... ... ... ... ... патенттік құқықтың пайда болуына әсер ететін фактілерді анықтау;
... ... ... ... ... танысу, оның өзге
жүйелерден айырмашылықтарын ашып көрсету;
← тәжірибеде ... ... ... ... кемшіліктеріне баға
беру.
Ғылыми ұсыныстар:
1. Өкінішке орай, ҚР Конституциясында ... ... ... ... ... ... 12–желтоқсанында қабылданған
Ресей Федерациясы Конституциясының әдеби, көркем, ғылыми, техникалық
және өзге де ... ... ... ... ... ... қорғалады” деген ережесі бар. Құқықтық
жүйенің өзге ... ... ... мен ... үшін ... фундаменталдық маңыздылығын ескере отырып, ҚР ... ... ... меншік заңмен кепілдендіріледі”
деген сөздермен толықтыру қажет.
2. Әрекеттегi заңнамада қорғау құжатын алуға үмiткер тұлға тиiстi органға
белгiлi бiр ... ... Осы ... ... жазу ... құжаттың әр түрлi аталуына назар аудардым. Менiң ойымша,
бұл патент қатынастарымен тiкелей айналысатын тұлғаларды ... ... ... Республикасы Азаматтық кодексiнде бұл құжат
атауы өтiнiм, Қазақстан Республикасының Патент заңының ... пен ... ... ... – өтiнiм, ал пайдалы
модельге – арыз ... ... ... ... таңбалары,
қызмет көрсету таңбалары және тауар шығарылған жерлердiң ... ... да ... сөзi ... ... кететiн жәйт, осы
заңдардың орыс тiлiндегi мәтiнiнде екi түрлi термин кездеспейдi. ... – осы ... ... ... бiр ғана термин
өтiнiм сөзiн енгiзу, қолдану.
I –тарау. Патент құқығы мен патенттің құжат ретіндегі құқықтық ... ... ... ... ... туралы ілімдер.
Авторлық құқық сияқты патент құқығы мәнi ... ... ... ... ... қорғауды қамтамасыз етуге
бағытталған. Бiрақ, ... ... ... ... ... ... тек ғылыми-техникалық саласына ғана қатысты. Сонымен
қатар, ғылыми қызмет ... ... ... ... ... аспектiлерiне қатысты болғанда ғана, патенттiк құқық объектiсi
бола алады.[4]
Өнертапқыштық ... ... ... ... ... ... ... жүйе бастаулары пайда болғанда-ақ түсiндi. Алғашқы патент
заңы Англияда Яков Стюарт патшасы тұсында қабылданған. Англияда ... ... ... “Монополиялар туралы статутпен” сәйкес
берiлдi. Бұд заң техникалық ... ... және ... әрбiр адамның
патша еркiмен мұндай жаңалық әкелетiн пайда мен артықшылықты ... ... ... 14 жыл бойы монополиялық пайдалану жарияланды.[5]
XVII ғасырдың соңында патент құқығы пайда ... ... ... ... мен ... ... теориясы басшылықта болды. Табиғи құқық
теориясына сәйкес өнертапқыштардың құқығы – ... Бұл ... ... ... да, ол өмір ... Бұл ... жақтаушылардың
ойы бойынша патентті беру өнертапқыштардың табиғи құқықтарын тану деп
саналады.
Өндірістік меншік ... ... ... ... ... шығармашылығы нәтижесінде пайда болады деп көрсетеді. Бұл
нәтижеге қоса материалдық заттарға деген ... ... қоса ... ... жақтаушылар келесідей ойлайды: адамның еңбегі ... ... ... ... оны ... тұлғаның меншігінде.
Себебі меншік өнертапқыштың еңбегінің нәтижесінде пайда ... ... оның иесі ... затымен не істеймін десе де өз еркі: оны дайындайды
немесе құпияда ұстайды, пайдаланады немесе пайдаланудан бас ... ... ... ... Ешкім де автордың рұқсатынсыз өнертабысты пайдалана
алмайды. Өнертабысты шығарушыны ... иесі ... ... ... ... рет ... заңнамасында: «Жариялануы нәтижесінде қоғамға
пайдалы болуы ... ... жаңа идея оны ... ... меншігінде болады
және де жаңа өндірістік өнертабысты автордың меншігінде деп санамау ... ... ... ... деп ұлттық жиналыс ойлайды» деп көрсетілді.
Герман ... ... ... пайда болуы мен дамуына Коллердің
материалдық емес теориясы әсер ... Бұл ... ... ... ... меншік теориясын дамытты, толықтырды. Оның мазмұны бойынша
адам ... ... ... кезде өзін салады, сондықтан да
өнертабысқа басқа адамдардың қол сұғуы, автордың жеке ... қол ... ... ... емес теориясының жалғасы болып патенттік шарт
теориясы табылады. Бұл ... ... мәні ... «идея» өнртабыс
иесінің меншігі болып табылады, бірақ идеяны тек қана иемдену жеткіліксіз
болып табылады, ол ... ... ... ... ... қажет. Идея- зат
емес. Егер оны жариялап қойса, ол бір-біріне тәуелсіз әр түрлі ... ... ... ... оған ... ... тек өзі пайдалануы
үшін басқаларға бұл идеяны пайдалануға тиым ... ... алуы ... ... ... ... құпия ашу жөніндегі шарт жасасады. Айырбас ретінде
ол монополиялық пайдалану құқығын алады. Қоғам атынан мемлекет ... шарт екі ... да ... ... ... Монополиялық құқық өнертапқышқа
пайда әкеледі, ал қоғамға ғылым мен ... ... жаңа ... әкеледі.
Патенттің әрекет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, қоғамның пайдалануына
ерік білдіріледі. Егер ... ... ... өнертапқыштар
өнертабысты құпияда ұстайтын еді. Ондай жағдайда ... жаңа ... қол ... ... еді. Патенттік келісім шарт теориясы заңды
қателерге толы ... ... ... жеке өзінің өнертапқыш болуы
қазір сирек кездеседі, көбінесе өнертабыстар ұжымдық еңбек нәтижесінде
пайда ... ... ... ... ... алады. Кәсіпкерлер ғылыми-
зерттеу жұмыстарын жүргізуден бас тарта ... ... бұл ... пайда
әкеліп отыр. Басқа жағынан алып қарайтын ... ... ... ... қатысады.
Жоғарыда көрсетілген теориялардың барлығы да патенттік монополияның
мәнін ашпайды. Бірақ сонда да бұл ... ... да ... ... мәніне тереңірек қарауға мүмкіндік береді[6].
Кеңес үкіметі кезінде өнертабысқа деген ... ... ... ... болған жоқ деп айтуға болмайды. 21 тамыз 1973 ... ... және ... ... ... КСРО
үкіметінің бекіткен Ережесінің 2-тармағында «өнертабысқа деген ... ... ... ... және ... ... көрсетілген еді. Бірақ, патент алу мүмкіндігі жалпы ережеге бағынбайтын
жағдай болып табылатын. Ереженің 24, 25- ... ... ... ... мекемеде жасалса, немесе ... ... ... немесе олардың тапсырысы бойынша жасалса патент
берілмейді» деп ... ... ... ... одағының
азаматтары шетел тұлғаларымен бірге өнертабыс шығарса, кеңес үкіметінің
азаматы болып ... ... ... ... ережеге бағынбайтын
ерекше жағдай ретінде берілетін. Бірақ патент иеленушінің құқықтары ... ... ... ... ... мен ... секілді
болатын.
Патенттелетін объектілерді өмірде біреу ғана деп қарастырғанмен, ... ... ... ... ... физиктер термоядролық реакцияның
басқару мәселесін; ал мыңдаған медиктер, химиктер мен ... ... ... ... ... ... Осындай жұмыстардың
нәтижесінде ... ... бір ... бір- бірінен тәуелсіз
белгілі бір әдіс немесе дәрі-дәрмек ... ... ... ... ... ... кезде мемлекет өндірістік меншік объектілеріне берілетін
құқықтың ... ... және ... атына бекіту қажеттілігі жөніндегі
мәселені қозғайды.
Өндірістік меншік объектісін патенттеу процедурасы мен ... ... көп ... ... ... ... ... – бюрократиялық әрекет.
Схема түрінде патенттеу ... ... ... болады: патенттік
органға арыз беру–арыздарды қабылдау бөлімінде формальді сараптама жүргізу
- ... мен ... ... ... ... ... ... құжатын беру жөнінде шешім қабылдау- берілетін патент жөнінде
мәліметтерді ... ... ... ... ... ... беру немесе қорғау құжатын патент иеленушіге ұсынудың қайсысы
құқықтық ... ... ... ... ... А.А. Амангельдінің
көзқарасы бойынша қорғау құжатын ұсыну- құқықтық ... ... ... ... ... осы ... ... ерекше құқық беріледі[7].
Әрекет ететін барлық ұлттық жүйелерді зерттей келе ... ... ... екі ... ... - ... иеленуші бола алатын
оның субъектісі және соның негізінде патенттік құқықтарды беру ... ... - ... ... ... деп ... ... қорғау құжатының түсінігі мен мазмұны
Ендеше санаткерлік меншік ... не? Бұл ... ... ... ... ... да толық қамтылған жауап алуға
болады. ... ... ... болып табылатын Бүкілдүниежүзілік
интеллектуалдық меншікті ... ... ... ... ... ... әдеби, көркем және ғылыми шығармаларға,
әртістердің орындаушылық ... ... ... ... және ... ... ... барлық саласындағы өнертабыстар мен ғылыми
жаңалықтарға, өнеркәсіптік үлгілер, ... ... ... ... ... ... мен ... көрсеткіштерге, қара ниетті
бәсекелестікке қарсы қорғану, сондай-ақ өндірістік, ғылыми, әдеби ... ... ... қызметке қатысты өзге де барлық
құқықтарды қамтитыны атап көрсетілген. Қазақстан Республикасының ... ... осы ... ... ... жүйелендірілген
тізілім берілген.
Қазақстанның социалистік жүйеден нарықтық экономикаға ... ... ... ... және ... ... талап етті Осы кезеңнен бастап, заңнама мен күнделікті
тұрмысқа ... ... ... ... , ... ... ... құқық” ұғымдары етене енді.
Егер өзгерістердің мәніне қысқаша тоқталар болсақ, кеңестік кезеңдегі
авторлық куәлік орнына өнеркәсіп меншігі ... ... ... әлем ... ... ... ... Кеңестік өнертабыс құқығының
негізгі ерекшелігі - ... ... өз ... ... ... ... кейбіреулері Мәскеуде, бүкіл Кеңес Одағы бойынша
жалғыз Мемкомөнертабыс патент ведомствосында жарияланатын, сонан кейін ... адам аз ... ... ... ... өз ... жаратып жататын.
Енді құқық иеленушінің келісімінсіз ешбір жан өнертабысты, ... ... ... ... ... ... Құқық иеленушінің
рұқсаты, көбінесе, сыйақы төлеу және лицензиялық шарт жасасу жолымен ғана
пайдалану жолға ... Бұл ... ... ... деп аталады. Және ол ҚР
АК–нің 125, 964–баптарымен бекітілген.
Сөйтіп, өнеркәсіптік меншік объектілерін құқықтық қорғау ... ... ... жаңа ... ... өзгеше құқықтық базаны
қалыптастыруды талап етті.[8]
1992-жылы Ұлттық Патенттiк ведомство патенттеудiң бiрегей ... ... және оның ... ... Қазақстан
Репсубликасының Патент заңында бекiттi. Бұл жүйенi кейiннен орталық ... ... ... ... және ... да қолдады.[9]
Бұл патенттеу жүйесi бойынша қарапайым тiркеу мен сараптама элементтерi
бiрiгедi. Бiздiң ... ... және ... ... ... ... ... кейiн берiлетiндiгiнде көрiнедi. Қазақстан
Республикасының Патент ... ... ... ... кезiнде қажеттi
дәлелдемелердiң болуы, оларға қойылатын негiзгi талаптардың сақталуы және
өтiнiм берiлген ұсыныстың ... ... ... ... тексерiлетiндiгiн бекiтедi.
Патент мәнi бойынша сараптама жүргiзiлгеннен кейiн берiледi. Оның
жүргiзiлу барысында ... ... ... ... ... сәйкестiгi анықталады.[10]
Өнертабыс пен өнеркәсiптiк үлгiге алдын-ала патент пен патент және
пайдалы модельге патент «қорғау құжаты» ... ... бiр ... екi ... ...... сарап қорытындысы
бойынша алдын-ала патент пен өнертабыс немесе өнеркәсiптiк үлгi ... ... ... ... мүмкiн екенi жөнiнде соны жүйе жасады.
Бұд қорғау құжаттары осы ... ... ... ... айрықша құқықты куәландырады. Алдын-ала патент пен патент ... ... ... Бұл ... ... құжаттары, берiлетiн және
қорғалатын айрықша құқық көлемдерi ... ... жоқ. ... патентпен және патентпен, пайдалы модельге патентпен берiлетiн
құқықтық ... ... ... ... ал ... ... ... патентпен және патентпен берiлетiн құқық бұйымсыз, макеттiң, суреттiң
фотосуретiмен көрсетiлген, оның елеулi белгiлерiнiң жиынтығымен ... екi ... ... ... (тек ... ... және
уақытша әрекет ету шегi бар. ... ... ... ... ... ... бастап Қазақстан Республикасы аумағында бес
жыл бойы, ал патент жиырма жыл бойы қолданылады.
Пайдалы модельге патент бес жыл ... ... ... өтiнiшi бойынша
бұл мерзiмдi патент органы ұзартуы мүмкiн, бiрақ үш ... ... ... ... ... патент өтiнiмнiң патент
ведоствосына берiлген күннен бастап бес жыл ... ... ... ... – он жыл бойы ... сақтайды, патент иесiнiң өтiнiшi бойынша
бұл мерзiмдi патент органы ұзартуы мүмкiн, бiрақ бес ... ... ... – patent – мына ... ... ... шешімнің өнертабыс екендігін;
2. Авторы болып белгілі бір тұлға екендігін;
3. Аталған тұлға немесе оның мұрагері осы өнертабысқа айрықша құқығын
иеленетіндігін ... ... ... оны ... ... ... ... етеді. Шетел құқығы бойынша, лицензия
немесе патент алу туралы келісімге қол жеткізілген кезде, ... ... ... ... ... немесе оның еркі бойынша
белгілі бір ... ... ... сатып алынуы мүмкін.
Көптеген елдерде көзделген патент иесінің құқықтарын ... бірі ... ... ... бұйымдарды енгізуге жаза
қолдану болып табылады (өтемақы, келтірілген зиянды жою туралы ... қою және т.б.). ... беру әр елде оның ... ... сәйкес жүргізіледі. Өнертабысқа келесі ... ... ... ... ... және міндетті түрде жаңалығы. Кейбір елдерде жаңалығын
бүл жағдайлардың қайда болғанына байланыссыз мемлекет ішінде немесе
шетелдерде жариялануы мен ... ... ... ... ... ... ... өз мемлекетінде де, шетел елінде
де жариялау мен қолдану ... Ал өзге ... ... ... ... ғана ... үшін ... келісімдер
жасасу қолданылады.[12]
Патенттеу мақсаты – сәйкес саладағы маман патент ... ... ... ... ... ... алатындай деңгейге жеткізіп ашу.
Патенттің негізгі қызметі – жаңалықты енгізетін тұлғаға ... ету ... ... ... ... ... ... қорғалатын объектілердің шектеулі шеңбері;
✓ патенттік құқықтар пайда ... ... ... патент иесіне
құқықтар кешенінің және ... ... ... ... айрықша құқық (қорғау құжаты) әрекетінің мерзімдік және ... ... ... ... шектелу мүмкіндігі.
Аталған объектілердің барлығы біздің мемлекетімізде қолданылады.
Патентке негізделген ... ... ... ... болып
есептеледі. Бұндай қатынастар өзаралықпен анықталады. Мемлекет беріп
отырған құқықтарға жауап ... ... иесі ... пен ... ... ... ... өнертабыс ашады. Осындай өзаралық патентті шарт ретінде
қарастыруға мүмкіндік береді. Оның ... ... ... ... ... сипатталғандай болады.
Патенттің монополия және өнеркәсіп меншігінің объектісі ретінде
түсінігі аса кең ... ... ... ... ... ... ... иеленеді, аталған монополиялық ұқсастық меншік иесінің өз
құқықтарымен ... ... жоқ ... бұл ... ... деп ... ... берілетін интеллектуалдық меншіктің негізгі объектілері
Өнертабыстар
Өнертабыс түсінігі мен объектілері
Белгілі бір өнертабыс ... ... ... деңгейін бағалау
қажет болғандықтан, өнертабыс ... ... ... ... емес. Сондықтан Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... тек оған қойылатын талаптар көрсетілген:
✓ жаңалығы;
✓ өнертапқыштық деңгейдің болуы;
✓ өнеркәсіпте қолдануға болатын техникалық шешімнің болуы.
Егер өнертабыс осы аталған талаптарға сай ... онда оған ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етіледі.
Алайда, өнертабысты мәселенің шығармашылық-техникалық шешімі ... ... ... қарастыру заңды. “Техникалық шешім” термині
техниканың әр түрлі салаларындағы қажеттіліктерді қамтамасыз ету ... ... ... ... жаңа ... ... ... арқылы өнер:
спорт көмекші құралдарын жасау арқылы спорт; жаңа емдеу әдістерін, дәрі-
дәрмектерді ... ... ... және т.б. ... кең ... ... ауруды емдеу әдістері техниканың жалпы түсінігіне
жатпайды. Бұған қарамастан, емдеудің терапиялық әдістері емдеу ... ... ... белгілі бір уақыт ішінде, белгілі бір
кезектілікпен және т.б. қолдануды ... бұл ... ... ... Бұл ... емдеу тәсілдері техникалық шешім
ретінде қарастырылады. Осылай, өнертабыс арқылы техника, ауыл ... ... беру ... әр ... ... өз ... табады,
бірақ бұл жерде өзге (экономикалық, әкімшілік, ұйымдастырушылық және т.б.)
техникалық әдістер мен құралдар қолданылмауы тиіс.
Әрбір өнертабыс белгілі бір ... яғни ... ... ... техникалық құралды сипаттайды. Өнертабыс
объектілерінің түрлері қойылған ... жету үшін ... ... ... ... анықталады.
Құрылғы, әдіс, зат, микроорганизмдердің, өсімдіктер мен хайуанаттар
клеткаларының тегі, сондай-ақ бұрыннан белгілі құрылғы, әдісті, затты текті
жаңа мақсатта қолдану ... ... бола ... [14] ... нақтылау патент иесінің құқықтар көлемін анықтау заңмен
қорғалатын өнертабыстың пайдаланылуын ... ... үшін ... ... – өнертабыс объектісі ретінде. Өнертабыс объектілері ретінде
құрылғыларға конструкторлар мен ... ... ... ... бір-
бірімен тығыз байланыстағы элементтер жүйесі құрылғы болып танылады. Бұл
машиналар – мысалы, “Қар ... ... ... – “ Магнит өрісі
датчигі”; механизмдер – “шарниро-рычажный механизм”.
Жетілдірілген инструмент, ... ... ... ... ... ... болмасын құрал, мысалы, “Тормозное устройство для
железнодорожного вагона” , “гидравлическое устройство для ... ... рамы ... ...... ... ... болып көлік құралдары, оборудование, құрылыстар, сонымен
қатар, әр түрлі бұйымдар танылады – ... ... оқу ... ... да құрылғының бір түрі болып табылады.
Патенттік қорғалуға құрылғының өзі ғана емес, ... ... де: ... ... және т.б. ... ... ... ретінде келесі конструктивтік белгілермен
сипатталады:
✓ Конструктивтік элементтердің болуы.
✓ Элементтер арасында байланыстың ... ... ... ... ... ... оның элементтерінің орындалу нысаны, атап
айтқанда, геометриялық нысанда жасалуы;
✓ Элементтер арасындағы байланыстың орындалу ... ... ... мен өзге ... мен ... ... ... немесе оның элементтері жасалған материал;
✓ Құрылғының кез-келген элементінің қызметін ... ... ... ... ... түрлерімен салыстырғанда
құрылғы–өнертабыс ... ... ... ... ... ... Бұл ... кең таралуын анықтайды.
Тәсіл – өнертабыс объектісі ретінде. Өнертабыс объектісі ... ... ... көмегімен материалдық объектілерге әрекет
ету процестері жатады. Тәсіл – белгілі бір тәртіппен немесе белгілі ... ... ... орындалатын әдістер жиынтығы.
Материалдық объектілерге әрекет ету процестері ретінде тәсілдерді
былай бөлуге болады:
✓ өнім (бұйымдар, заттар және т.б.) ... ... ... ... ... жасау тәсілі”, “Ацетилен алу әдісі”.
✓ белгілі бір өнім ... ... ... ... ... әдістер (тасымалдау, реттеу, өңдеу және т.б.). Мысалы,
“Жер өңдеу тәсілі”, Электромагниттік клапанды ... ... ... ... ... ... жағдайы анықталатын
әдістер (бақылау, өлшеу, диагностика және т.б.). Мысалы, “Аса таза
кварцтың шыққан жерін іздеу ... алу ... ... ... құжаттарының әрекеті тікелей осы
әдіспен алынған өнімге де таралады.[15]
Патенттер аурудың алдын-алу, диагностика және ... ... ... ... ... ... алдын-алу әдісі”, “Артериальді
гипертония диагностикасының ... ... ... келесі белгілермен сипатталады.
✓ белгілі бір әрекеттің немесе әрекеттер жиынтығының болуы: ... ... ... ... ... ... тәртібі (кезекпен, бір
уақытта, әр ... ... және т.б.). ... ... ... ... сумен шаяды...”.
✓ әрекеттерді жүзеге асырудың режимдерi мен шарттары (температура,
қысым, қуаттылығы, ... және т.б.). ... ... ... ерітеді...”.
✓ заттар немесе материалдарды пайдалану (алғашқы шикізат, реагенттер,
катализаторлар, микроорганизмдер ... және т.б.). ... газ ... жүргізеді...”
✓ құрылғыларды (құралдарды, жабдықтар және т.б.) ... ... ... ... ... ... ... өнертабыс объектісі ретінде. Өнертабыс объектісі ретінде заттарға:
жеке химиялық ... ... ... ... ... ... және ... инженерия өнімдері
(рекомбинантты нуклеидтік қышқылдар, векторлар және т.б.). Мысалы,
“гидрохлорид-1-(2-этоксиэтил)-4-ацетил-4-ацетиксипиперидина”.
✓ Композициялар (құрамдар, ... ... ... емдеу майы”,
“фурфуролды гидрирлеу катализаторы”.
✓ Ядерлік айналу өнімдері.
Жеке химиялық қосындыларды сипаттау үшін ... ... ... ... және ... құрам.
✓ атомдар арасындағы байланыс және олардың ... ... ... сипатталған өзара орналасуы.
Бұрыннан белгілі құрылғы, әдісті, затты текті жаңа мақсатта қолдану.
Құқықтық қорғау таралатын ... бұл түрі ... ... ... ... зат, ... тектің жаңа мақсаттарда қолданылуы табылады.
Өнертабыстың бұл ... өзге ... ... ... ... болуымен ерекшеленеді.
Егер, құрылғы, әдіс, зат, тек қоғамдық қажеттілікті қанағаттандырудың
жаңа құралы болса және олардың ... ... ... онда
өнертабыстың бұл обьектісі белгілі обьектінің жаңа мүмкіндіктерін (белгісіз
қасиетін) анықтау ... ... ... обьектінің негізінде белгілі техникалық құралды, бұл өнертабыс
пайда болған кезде қолданылған ... ... өзге ... ... белгілі болған құрал ол иеленетін қызметке қарағанда,
жаңаша қызметте ... ... ... өзге ... бояу ретінде қолдану үшін арнайы синтезделген белгілі “А” заты
белгілі бір жағдайда зиянды бактериялар үшін күшті әсер ететін у ... ... ... ... жаңа ... анықтау нәтижесінде зиянды
бактерияларды жою үшін жаңа құрал ұсынылады.
Бұл жерде белгілі бір мақсатпен арнайы алынған заттардан ... ... бір ... ... ... ... табиғи немесе аралық
қосындылар немесе өндіріс қалдықтары бар екендігін атап өту қажет. Бұндай
қасиетті ... ... ... ... ... әдіс, зат, тектiң жаңа
мақсаттарда қолданылуына өнертабыс ретінде ... ... бұл ... заттарға (жеке заттар, композициялар, тектер
және т.б.) тән, себебі, олар қолданылу ... ... ... ... иеленеді, сондықтан әр түрлі мақсаттарда қолданыс таба алады.
Аталмыш обьект құрылғыларға аса тән емес, себебі олар ... ... ... үшін ... және ... анық көрінетін мақсаты бар.
Сондықтан ... ... да бір ... ... өзге мақсаттарда
қолдану, көбінесе, мүмкін емес.
Белгілі әдісті жаңа ... ... ... ... ... обьектіге әрекетімен ... ... ... ... ... әдетте, белгілі бір
кезектілікпен, белгілі бір ... ... ... үшін ... ... ... ... арқылы жасалады. Жаңа мақсатты жүзеге асыру ... ... ол ... ... яғни ... ... ... Осылай
белгілі әдісті жаңа мақсаттарда қолдану өнертабысы аса ... ... ... ... ... ... ... мүддеге ғана ие ғылымнан биология
тәжірибелік маңыздылығымен сипатталатын ... ... ... ... ... ... ... басым бағытына айналып жатыр. Биотехнологияның кең тәжірибелік
мүмкіндіктері гендік инженерия ... ... ... ... қоршаған
ортаны қорғау әдістеріне дейінгі әр түрлі ... ... ... ... ... алып ... ... биотехнология саласындағы жетістіктер алдын-ала патенттер
мен өнертабысқа патенттермен де, өсімдіктер сұрыптары мен жануарлар түрлерi
патенттермен де қорғала алады. ... ... ... ... ... ... ... және авторлық құқық нормалары арқылы қорғау мүмкін.
Патенттер биология және биотехнологияны “коммерциализациялау” ісінде
және биотехнологиялық өнімді сату нарығы үшін ... аса ... ... ... ... ... ... мәселесі әлі де ұлттық
та, халықаралық деңгейде де талқыланып жатыр.
“Өнертабысқа алдын–ала патент және патент алуға тапсырысын және ... ... ... ... беру және ... ... нұсқаулықтың”
9, 10–баптарына сәйкес биотехнология саласындағы өнертабыс объектілеріне
шартты ... ... ... қоспаларға) жатқызылған микроорганизмдер,
өсімдіктер мен жануарлар жасушаларының тектері мен гендік ... ... Бұл ... ... және оларсыз объект негізін
түсінуге мүмкін ... ... ... ... ескеріп, кейбір
түсіндірмелерді беру қажет.
Аталған объектілер тірі – тектер, тірі емес – заттар бола ... ... ... жеке ... ... мен ... ... жеке тектері;
✓ Микроорганизмдер, өсімдіктер мен жануарлар жасушалары культурасының
консорциумдары.
Тірі емес объектілер:
✓ Биотехнологиялық ... ... ... ... ... және т.б.;
✓ Гендік инженерия өнімдері – ... ... ... ... ... және ... саласына, сонымен қатар, микроорганизмдер тектерін,
өсімдіктер мен жануарлар жасушаларының тектері, ... ... ... ... ... ... ... әдістері және
т.б. жатады.
“Тек” термині белгілі бір қайнар көзден немесе жасанды ... ... ... және ... ...... белгілерімен
сипатталатын микроорганизмдердің бір түрлі мәдениетiн білдіреді.
“Микроорганизм” түсінігінің нақты таксономиялық мәні жоқ, яғни қандай-
да бір ...... ... ... және т.б. ... ... өлшемдегі әрбір организм микроорганизмге ... ... бұл ... шартты, себебі дәстүрлі микроскопиялық
объектілер арасында макроскопиялық объектілер ... ... ал ... өлшемі культивирование және өзге факторларға ... ... ... үшін “тек” объетісіне микроскопиялық өлшемдегі
өмірге қабілетті әр түрлі ...... ... қарапайым
микроскопиялық омыртқасыз жануарлар және өзге де жеке ... ... ... ... ... ... культивацияланатын соматикалық клеткалары кіреді. Тәжірибелік
(пайдалы) қасиеттері анықталған тек қана ... ... ... ... ... ... ... белгілі бір қасиеттер жиынтығымен
сипатталған тек қорғау объектісі болмайды.
Өнертабыс ... ... ... ... ... ... 6-бабына сәйкес өнертабысқа,
егер ол жаңа, оның өнертапқыштық деңгейi және ... ... ... ... ... ... ... патент қабiлеттiгiнiң бұл
талаптары әлемнiң көптеген елдерiнiң патент заңдарында анықталған.
Жаңашылдық. Өнертабыстың жаңалығы оның патент ... ... ... ... ... табылады. Патент заңының 6-бабына сәйкес егер
өнертабыс техника деңгейi туралы мәлiметтерден белгiлi болмаса, жаңа болып
табылады. ... ... ... ... өнертабыс басымдық мерзiмiне
дейiн әлемде ... қол ... ... ... ... ... қол жетiмдiк мәлiметтер ретiнде кез-келген тұлға таныла ... ... ... ... ... ... көздерде көрсетiлген мәлiметтер
танылады. Қызметтiк, жабық, құпия және т.с.с. ақпаратқа назар аударылмайды.
Өнертабыс ... ... ... ... ... болып табылады,
яғни техника деңгейiне Қазақстан Республикасында ғана емес, ... ... қол ... ... мәлiметтер жатқызылады.
Жаңашылдықты анықтау кезiнде өнертабыс басымдығы мерзiмiне дейiн
жалпыға қол жетiмдi ... ... ғана ... ... ... қажет. Өнертабыс мәнiн ашатын, бiрақ осы мерзiмге ... ... ... назар аударылмайды.
Жаңашылдықты анықтау кезiнде техника деңгейi туралы мәлеметтерiне
олардың ерте басымдығына қарай ... ... өзге ... ... мен ... ... өтiнiмдер (керi
шақырылғандардан басқа) мен Қазақстан Репсубликасында ... мен ... ... ... ... Осы қайнар
көздердегi мәлiметтерге қарастырылып отырған өтiнiм ... ... ... ... қол ... ... қойылмайды, бiрақ ұқсас
өнертабыстарға екi патент берудi болдырмау үшiн өнертабыстың жаңалығын
анықтау кезiнде оларға назар ... ... ... Патент заңының 6-бабының 4-тармағына сәйкес
өтiнiм берушiге жаңашылдық бойынша жеңiлдiк берiледi. Бұл ... ... ... осы ... ... ... жанама түрде алған кез-келген
тұлғаның өнертабысқа жататын ... ... ... ашу, ... ... Конвенциясына қатысушы мемлекеттiң аймағында ұйымдастырылған ресми
немесе ресми деп ... ... ... ... ... ... өнертабысқа өтiнiм патент ведомствосына ол ашылған күннен немесе
көрмеге орналасуы күнiнен 6 ай кешiктiрмей берiлген ... ... ... ... жол ... ... деп танылмайды. Мұндай жеңiлдiк
өтiнiм бергенге дейiн мәнi ашылған өнертабысты ... ... ... ... ... ақпаратты ашу нысанына (жариялау арқылы,
ауызша хабарлау арқылы және т.б.) қарамастан, берiледi. ... ... ... ... өзi ... ... тұлға ашатын болса, өтiнiм
берушi бұл ақпаратты жариялауға өзi ... ... не бұл оның ... бiрақ ақпараттың одан немесе өнартабыс авторынан алынғандығын
дәлелдеу керек.
Өнертапқыштық деңгей. Өнертабыс ... ... ... болып өнертабыстың сапалық деңгейiнiң көрсеткiшi болып табылатын
өнертапқыштық деңгей саналады, себебi оның көмегiмен ғылыми және техникалық
прогресске ... да бiр ... ... ... ... Жаңа ... кез-келген шешiм техника деңгейiне үлес қосады ... ... ... ... ... да бiр ... орта маман жасалу жолы анық және шығармашылық негiзi жоқ, ... жаңа ... ... ... ... ... Сондықтан
әр түрлi елдердiң патент заңдарында өнертабысты қарапайым инженерлiк
зерттемелерден ... ... ... (бұл ... ... ... өнертабыстың шағармашылық сипатын ... ... ... ... ... бұл ... ... ал АҚШ-та айқын еместiгi деп аталады.
Қазақстан Республикасының Патент заңының 6-бабының 1-тармағына сәйкес,
егер маман үшiн ол техника деңгейi туралы мәлiметтерден ... ... ... ... ... болады. Техника деңгейi туралы
мәлiметтер өнертабыс басымдық алған күнге дейiн дүние жүзiнде ... ... ... ... мәлiметтердi қамтиды.
«Өнертапқыштық деңгей» критерийi «маман» түсiнiгi арқылы анықталады.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... бiрқатар елдердiң патент заңдарында берiлген. Маман ретiнде
жұмыс iстейтiн, оның өтiнiм берiлген ... ... ... саладағы
барлық жалпы бiлiмдерi белгiлi болған тәжiрибеленушi тұлға ... ... ... үшiн ... ... бiрiктiре алса, онда ұсыныс
өнертапқыштық деңгей талабына жауап бермейдi.
Шығармашылық бастау ... ... ... ... ... ... болуынан қиынға соғады. Себебi, өнертабыс патентке
қабiлеттiгiнiң аясында туындайтын даулардың көбiсi осы ... ... ... ... ... ... ... критерийi өнеркәсптiк қолдануға жарамдылығы. ... ... ... ... талап ететiн бұл критерий көптеген
елдер заңнамасында көрiнiс тапқан.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... ауыл шаруашылығында, денсаулық сақтауда және қызметтiң басқа
да ... ... ... ... ... ... жарамды
деп танылады.
Өнертабыстың өнеркәсiптiк қолданылуын тану үшiн келесi талаптардың
жүзеге асуы қажет:
• өтiнiм материалдарында ... ... ... объектiлерiнiң мақсаты
көрсетiлуi тиiс;
• өнертабыс формуласында сипатталған ... ... ... ... ... ... мен әдiстер өтiнiм материалдарында көрсетiлуi
тиiс (өтiнiм материалдарында ондай мәлiметтер болмаса, өнертабыс басымдық
алған күнге дейiн ... ... ... ... мәлiм болған қайнар көзде
көрсетiле алады).
• өтiнiм берушi көрсеткен өнертабыс мақсаты шын мәнiнде ... ... ... ... ... ... кең ... қолданылу
қажеттiлiгiн атап өту қажет, ол қандай да бiр ... ... ... ... меңземейдi. Аталған критерий мiндетi
мен мәнi өнертапқыштық қызмет салаларының бiреуiнде ... ... ... ... ... ... негiзгi мәнi белгiлi бiр
материалдық құрал түрiнде техникалық шешiмдi жүзеге асыру, сонымен қатар,
аталған өнертабыс ... ... ... ... техникалық шешiмге жету,
жетпеуiн анықтау мүмкiндiктерiн тексеру болып ... ... ... ... ... қарағанда, өнеркәсiпте қолдануға
жарамдылығы техника деңгейi мен басымдық күнiмен тiкелей байланысты ... ... ... жарамдылығын бағалау үшiн өтiнiм берушi сипаттамада
ұсынған ... өз ... ... ... ... туралы
мәлiметтер белгiлi жеке заңдарға қайшы келмеу керектiгiн ескеру қажет.
Пайдалы модельдер
Пайдалы модель түсінігі мен белгілері
ҚР Патенттік заңы ... ... ... ... пайдалы
модельдің құқықтық қорғалуын көздейді. Оларды қорғау ... ... ... ... және ... ... ... бірсыпыра
мемлекеттерінде жүзеге асырылуда, сонымен қатар, өнеркәсіп меншігінің бұл
нысанын қорғауды қамтитын ... саны ... ... ... ... қорғалмайтын мемлекеттердің патенттік жүйесінде
кемістік бар. Өнертапқыштық деңгейі бар жаңа техникалық ... 20 ... ... қорғалады, ал шығармашылық еңбек нәтижесі болып
табылатын, бірақ өнертапқыштық деңгейі жоқ жаңа ... ... ... ... ... қорғауды енгізу бұндай әділетсіздікті жоюға
бағытталған.
Кейбір елдерде пайдалы модельді қорғау аса ... ... ... ... ... ... модельге 227496 патент тіркелген. Бұл
объектіні қорғау бойынша тәжірибесі мол Жапонияда жыл сайын 50 мыңға ... ... – 10–12 мың ... ... ... ... ... модель
өнертабысқа қарағанда көп тіркеледі.
Әлемде алғаш рет пайдалы модельді ... ... заң ... қабылданды, ал 1998–жылдың аяғына таман елімізде 104313
тіркелген және күшіндегі ... ... ... бұл ... ... ... бұндай объектілерін қорғауда өнеркәсіптік топтардың
қызығушылығын ... ... ... ... ... ... қорғау жөніндегі
Париж Конвенциясының реттелу пәні болып ... және ... ... ... Патенттік кооперация (РСТ) туралы шартқа сәйкес халықаралық
тапсырыс негізінде сұрана алады.
ҚР-да пайдалы модельге құқық патенттік ведомствоға ... ... ... бес жыл бойы ... ... және ... ету мерзімі патент
иеленушінің арызы бойынша үш жылдан аспайтын мерзімге ... ... ... ... патент беретін құқықтық қорғау көлемі пайдалы модельдi
сипаттайтын және оны сызбалармен айқындайтын формуламен анықталады.
Қазақстан Республтасында қандай өнеркәсіп объектілер пайдалы ... ... мен ... заттарын, сондай-ақ олардың
құрамдас бөліктерін (құрылғысын) конструкциялық ... ... ... ... ... ... движителді көлік құралы”, “Медициналық
жылытқыш”. Пайдалы модель анықтамасынан ... ... ... ... мен ... жасушаларының тектері,
сонымен бірге, бұрыннан ... ... ... ... текті жаңа мақсатпен
пайдалану жатпайтындығы көрінеді.
Мына шешімдер пайдалы модельдер ретінде қорғалмайды:
Жаңалықтар, ғылыми теориялар және математикалық әдістер;
✓ Шаруашылықты ұйымдастыру және ... ... ... ... ... ережелер;
✓ Ақыл-ой операцияларын орындау ережелері мен әдістері;
✓ Есептегіш машиналарға арналған бағдарламалар мен алгоритмдердің өзі;
✓ Ғимараттар, үйлер, аумақтар ... ... мен ... ... тек ... ... ... ұсыныстар;
✓ Қоғамдық мүдделер, ізгілік пен мораль ... ... ... ... ... ... сәйкес “еңбек және облыстар қоғамын
әлеуметтік ... ... ... ... ... ұсынысына пайдалы
модельге өтiнiм ... және ... ... ... ... ... және басқару әдістеріне жатады.
Пайдалы модельдерді қорғау негізі әлемнің көптеген елдерінде ұқсас ... ... ... және көп ... үш ... кеңістікте
нысанына, құрылысына және үйлесуiне қатысты шешімдерге қорғау ... ... ... қоса, заңнамаларда қорғалмайтын объектілер
көрсетіледі, мысалы, Грецияда – жануарлар мен ... ... ... мен ... процестер (әдістер), Гватемалада -
әдістер, заттар және метоллургиялық ... ... ... ... ... ... оның шеңберінің кеңеюі айқын көрінеді. Атап
айтқанда, Германияда “Пайдалы модельдер ... ... ... қарастырған
кезде үш өлшемді нысанда болмайтын бұйымдарға шектеулер ... ... де, ал ... ... да ... қабілетті деп
танылады.
Қазақстан Республикасының Патент заңының 7-бабында және Нұсқаулықтың
124-тармағында көрсетiлген пайдалы модель ... ... ... пайдалы модельдi сипаттау үшiн келесi белгiлер қолданылады:
• конструктивтi элементтiң (элементтердiң) болуы;
• элементтер арасында байланыстың ... ... ... орналасуы,
• элементтiң немесе құрылғының орындалу нысаны, атап айтқанда, геометриялық
нысан;
• элементтер арасындағы байланыстың орындалу нысаны;
• элемент (элементтер) өлшемдерi мен басқа ... және ... ... ... ... немесе құрылғы жасалған материал; элемент қызметiн
орындайтын сала.
Ресей Федерациясында да қорғалатын пайдалы модельдердi сипаттау үшiн де
осы белгiлер ... ... ... қабiлеттiгiнiң талаптары.
Егер жаңа және өнеркәсiпте қолдануға болса, пайдалы модельге ... ... ... өнертабысқа қарағанда, өнертапқыштық деңгей талабы
қойылмайды. Алайда, бұл пайдалы модель ... ... ... үшiн анық
мәселенiң техникалық шешiмi танылатындығын ... ... ... да ... меншiк объектiлерi сияқты ... ... ... ... ... ... өнертабыс ретiнде тану үшiн
талап етiлетiннен төмен болмауы керек, бұған қоса, пайдалы ... жаңа ... ... жарамды болуы керек.
Қазақстан Республикасының Патент заңы пайдалы модель ... ... ... ... белгiлерiнiң жиынтығы техника деңгейi
туралы мәлiметтерден белгiсiз болса, пайдалы модель жаңа болып табылады.»
Бұл анықтамада құқықтық ... ... ... және ... ... ... ... кезiнде жектiзiлетiн ... ... ... ... тәжiрибесiне сәйкес пайдалы модель
формуласында ұсынылатын ... ... ... ... ... Заттың кез-келген мүмкiн болатын сипаттамалары белгiлер бола алады.
Бұған қоса, пайдалы модель жеке алынған дара ... ... ... ... тән ... ғана ... ... арасында немесе
белгiлер қасиеттерi арасындағы қатынастар нәтижесiнде ... ... де ... ... аса ... ... көрсететiн белгiлер елеулi болып
табылады. Өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiне, атап ... ... ... ... ... қорғау көлемiн анықтау кезiнде дара
ақпараттың және мәндiк маңызы бар және оның ... және ... ... ... ... ... жету үшiн ... елеулi
белгiлермен өзара байланыста жеткiлiктiгi туралы бiр мәндi ақпарат беретiн
белгi елеулi болып табылады.
Пайдалы модель ... ... ... ... деңгейi туралы
мәлiметтерден белгiлi болмаса, оған құқықтық қорғау берiледi.
Өнертабыстар техника деңгейiне қарағанда, пайдалы модель үшiн ... ... екi ... ... ...... ... туралы мәлiметтер пайдалы модельге
басымдық берiлген күнге дейiн жұртқа мәлiм болған, арыз берiлiп ... ... ... құралдар дүние жүзiнде жарияланған мәлiметтердi
және Қазақстан Республикасында ... ... ... мен
өнертабыстарды қамтиды. Пайдалы модель объектiсi «Аэростат» болса, онда оны
оған ұқсас объектiлермен емес, аэростаттармен салыстыру қажет.
Екiншi ...... ... ... құралдарды Қазақстан
Республикасында қолдану туралы мәлiметтер кiредi, яғни пайдалы модель
жаңалығы абсолюттi ... ... ... ... ... ... ... үлгі түсінігі. Өнеркәсiптік үлгілер түрлері.
Қазақстан Республикасының 991-бабының 4-тармағы мен Патент заңының 8-
бабының 1-тармағына сәйкес бұйымның ... ... жаңа ... ... ... ... көркемдік-конструкторлық шешім
құқықтық қорғау ... ... үлгі ... ... көріп отырғанымыздай, бұйымның сыртқы түрінде көркемдiк
және конструкторлық шешім болуы керек. Бір ғана ... ... ... үлгі ... ... ... Бұйым функционалдық
мазмұны оның анық көркемдік нысанына сәйкес болуы ... ... ... ... ... ... сипатталуы қажет.
Сыртқы нысаны ретінде оның пайдаланылуы мен қолданылуы процесінде тұтынушы
көретін түрін түсіну керек. Оның ... ... ішкі ... және
бұйымның функционалдық мақсатына сай болуы тиіс.
Патент заңының әрекеті өнеркәсіптік ... ... ... ... көлемді, жазық және аралас өнеркәсіптік үлгілер жатады.
Көлемді өнеркәсіп үлгі ретінде ... ... ... құрылым құрайтын композиция ... ... ... нысанын анықтайтын көркемдік–конструкторлық шешім.
Жазық өнеркәсіптік үлгі екі өлшемді сызықтық түстендірілген элементтер
байланысымен сипатталады. Мысалы: кілем, мата ... ... ... ... үлгі ... екі ... тән ... Мысалы: ыдыстың ... ... ... ... үлгі ... ... бұйымның ғана емес, оның бөліктері,
сонымен қатар, ... ... мен ... ... ... бөлігі өнеркәсіптік үлгі ретінде, егер оның жеке қызметі болып,
анықталған композиция болса ғана танылады. Мысалы, автокөлік фаралары ... үлгі ... ... жинағы өнеркәсіптік үлгі ретінде, егер оның құрамындағы әр
түрлі функциялар ... және ... ... ... ... ... бір мақсатқа бағынса, танылады.
Сонымен қатар, жинақ элементтерінің бәрін орындау кезінде ... ... ... ... және ... ... қолданылу
керек. Мысалы, бұйымдар жинағы ретінде асхана сервизі ... ... ... ... және ... ерекшеліктерін анықтайтын
белгілер жиынтығымен ерекшеленетін бір бұйымның ... ... ... өнеркәсіптік үлгі варианттары бола
алады. Мысалы, өнеркәсіптік үлгі ретінде бір–бірінен фактурасымен және ... ... ... ... ... ... ... үлгі варианттары ретінде бір ... ... ... белгілер танылмайды. Мысалы, түсімен ... ... ... ... үлгі ... танылмайды.
Өнеркәсiптiк үлгi патентке қабiлеттiгiнiң талаптары.
Өнеркәсiптiк үлгi патентке ... ... ... ... ... ... оған ... ұсынылады. Қазақстан
Республикасының Патент ... ... ... ... ... ... жатқызылады: жаңашылдық, бiрегейлiк және өнеркәсiпте
қолдануға ... Бұл ... ... ... ... ... дәлелдеу және бүкiл мерзiмге құқықтық ... ... ... ... таңдалады. Сонымен қатар, олар әлем тәжiрибесiнде
таралған өнеркәсiптiк үлгiлердiң патентке қабiлеттiгi талаптарына сай.
Жаңашылдық. ... үлгi ... ... және ... ... ... ... жиынтығы өнеркәсiптiк үлгi
басымдығының күнiне ... ... ... ... ... ... белгiсiз
болса, жаңа деп танылады. Яғни, ... ... ... ... ... ғана ... қорғалады.
Өнеркәсiптiк үлгi жаңашылдығын бекiту кезiнде ... ... ... ... ... ... ... басымдықты
өтiнiмдер және тiркелген өнеркәсiптiк үлгiлер есептеледi.
Өтiнiм берiлген көркемдiк–конструкторлық шешiмнiң ... ... және оның ... танылған белгiлi үлгiлердiң елеулi
белгiлерiн ... ... ... ... ... өтiнiмнiң
басымдық мерзiмiне бекiтiледi. Белгiлi үлгiлер функционалдық мақсаты ... ... ... белгiлi көркемдiк–конструкторлық шешiмдермен
толық сәйкес келуi өтiнiм берiлген үлгiнiң жаңашылдық критерийiне ... ... және ... ... ... ... бас тартуға
алып келедi.
Өндiрiстiк үлгiнi тiркеуге өтiнiм оның ашылған ... 6 ... ... ... ... берiлген үлгiге қатысты ақпаратты
қоғамға ашу өтiнiм берiлген үлгiнiң жаңашылдығына әсер ... ... ... Прототипiне қарағанда өтiнiм берiлген үлгiге енгiзiлген
өзгерiстердiң шығармашылық сипаты патентке қабiлеттiгiнiң ... ... ... ... үлгiнiң елеулi белгiлерi бұйымның эстетикалық
ерекшелiктерiнiң шығармашылық сипаты ... ... ол ... ... ... ... үлгiнi неғұрлым жақын аналогтан айыратын елеулi
белгiлерiн айқындау жүргiзiледi. ... ... ... ... үлгiнiң ерекшелендiретiн белгiлердiң шығармашылық өзiндiгi
бекiтiледi.
Өтiнiм берiлетiн үлгi, егер оның ... ... ... ... енгiзiлген оның елеулi белгiлерiнiң ең болмағанда бiреуi үшiн
сол белгi тән ... ... ... ... сәйкес болып танылады. Өнеркәсiптiк үлгi, сонымен қатар, оның
барлық елеулi белгiлерi үшiн сондай белгiлерi бар, бiрақ ... ... ... ... ... тән емес ... болуын қамтамасыз ететiн көркемдiк–конструкторлық
шешiмдер анықталған болса, бiрегейлiк критерийiне ... ... ... ... ... ... элементтер санымен,
түсiмен не материалмен ғана ерекшеленуi бiрегейлiк критерийiне сәйкес деп
танылмайды және өнеркәсiптiк үлгi ... ... ... ... ... үлгi, егер ол ... ... жолымен бiрнеше рет қайта ... ... ... ... деп ... Басқаша айтқанда, өнеркәсiптiк ... ... ... ... ... ... патенттiк қорғау
алады.
Патенттiк қорғау бiрегей болып табылатын ... ... ... ... ... ... құндылығы таралымға
түскен ... ... ... ... ... ... шешiмнiң патенттiк-құқықтық қорғалуын ... ... ... ... болса, оның патенттiк қорғау қабiлеттiгi
жойылады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... жарамдылығын бағалау кезiнде таралымға түсу қабiлетi
ғана емес, өтiнiмде көрстетiлген немесе белгiлi ... мен ... ... ... ... жүзеге асырылуы да тексерiледi. ... кең ... ... ... мүмкiн болмаса, онда ол өнеркәсiптiк
қолдануға жарамдылық критерийiне сәйкес болып танылмайды.
Шешiмдер бұйымдардың тек қана ... ... ... ... ... ... ... Бұл шағын сәулет
нысандарын қоспағанда, сәулет, өнеркәсiптiк, ... ... және ... да ... ... да ... ... өнеркәсiптiк үлгi болып танылмайды. Мысалы, кiтап немесе
журнал беттерiнiң сыртқы түрi. Бұл ... ... емес ... құқық нормаларымен қорғалады.
Бұнымен қатар, патенттiк қорғау сұйық, газ түрiндегi, сусыма немесе сол
сияқты заттардан тұратын тұрақсыз нысандағы объектiлерге ... ... ... жаңа және ... ... ... ... мүмкiн емес.
Қоғамдық мүдделерге, адамгершiлiк пен мораль қағидаларына қайшы келетiн
бұйымдардың ... ... ... ... ... ... көрсету таңбасы – бұл осы заңға сәйкес ... ... ... ... ... орай ... бір заңды немесе жеке тұлғаның тауарларын басқа заңды немесе
жеке тұлғаның біртектес тауарларынан ажырату үшін ... ... ... ... ... ... ... міндеті – қандай болмасын
өндірушінің (сапалық, бағалық немесе өзге сипаты бойынша) тауар ... ... ... ... ... тауарлары мен қызметтерінен
бөлу, яғни тауар немесе қызметті дараландыру болып табылады
Таңба неғұрлым көрнекті болса, ... оның ... оны ... ... және өткізу салаларында сәттілігі үлкен болады.
Тауар таңбасы тауарлар мен қызмет маркетингінде маңызды орын ... ... мен ... ... ... таңбасы – бұл, әдетте, көру арқылы жақсы қабылданатын, жеңіл
есте сақталынатын, өзге тауар белгілерінен ерекшеленетін, металл, ... және т.б. ... әр ... ... ... салынатын графикалық
көрініс.
Тауар таңбасы ... сөз ... ... тобы, мысалы «аспирин»
«колгейт», «таид», «адидас», «проктер энд гембл», және т.б. тіркеле алады.
Сонымен ... ... ... ...... таңбасын көрсетумен
берілетін арнайы әуен тіркеле алады.[20]
Тауар таңбасы кез–келген ... ... ... ... Ол тауарлар
мен қызметтің нарықтағы жағымды имиджін анықтайтын брэнд негізін құрайды.
Жақсы танымал тауар ... өз ... ... ... ... Мысалы,
McDonald`s жалпыға белгілі брэнд негізінде McDonald`s сөздік тауар таңбасы
жатыр.
Жаңа тауар таңбасын енгізу үшін көптеген батыс фирмалары ... ... ... ... жұмсайды. Жоғарыда аталған McDonald`s корпорациясы
5 жыл ішінде ғана жарнамаға 57 ... ... ... ... нарықтық қатынастардың барлық қатысушылары үшін маңызды.
Тұтынушы үшін тауар таңбасы – бірыңғай тауарлар ... ... ... құрал болып табылады.
Өндіруші үшін тауар таңбасы – нарықты жаулап алушы ... ... ... ... ... оның тауарларын әр түрлі өндірушілердің
бірыңғай ... ... ... ... ... ... ... таңбасынан нарықта тәртіп
орнату құралы болып табылатындығын атап өту қажет, себебі ол өндірушіні
тануға, ... ... ... ... ... ... таңбасына келесідей екі талап қойылады:
- тауар таңбасы ... ... ... ... мен қоғамдық тәртіпке қайшы болмауы тиіс, сонымен қатар,
тұтынушыны шатастырмауы керек.
Тауар таңбасы ол ... ... үшін ... ... тиіс.
Мысалы, «сусын» сөзінде ерекшелендіретін қабілет жоқ, және алкогольды не
алкогольсыз сусындар үшін тауар таңбасы бола ... ... ол ... ... анықтайды.
Мәні жоқ ойдан шығарылған ерекшелендіретін қабiлетi ... ... ... ... ... жайында айтар болсақ, оның мақсаты – тұрпайы ... ... ... ... және тауардың сапасы мен өзге
қасиеттеріне және олардың ... ... ... ... ... таңбаларын тіркелуін алдын алу екендігін атап өту қажет.
Тауар ... ... ... ... қажет. Мысалы, Қазақстандық
өндірушілер ... ... ... не «Коньяк» (жалған ... ... ... ... мен ... қаласы Францияда
орналасқан) тауар таңбасы ретінде тіркеле алмайды. Мысалы, “pure ... жүн) деп ... ... киімдер белгілене алмайтын өзге ... ... ... ... ... үшін ол ... ... көптеген тауар таңбалары, әдетте тауарлар және, немесе
қызметтер бірнеше ... үшін ... ... ... олар ... түрлі өнімдер үшін бір тауар таңбасын қолданады. Өзгелері бірнеше тауар
таңбасын ... ... ... да ... ... ... ... тауар таңбаларын тіркеуге ұмтылады.
Көріп отырғанымыздай тауар таңбасы мен қызмет көрсету таңбасы құқықтық
статусқа ие. Олардың айырмашылығы: тауар ... ... ... ... ... ... таңбасы қызметтестерді дараландыру үшін бағытталғын.
Отандық өтінімдік тәжірибеде өтінімдердің, көбінесе, өтінім ... ... ... ... де, ... көрсету таңбасы ретінде тіркеу
өтініші болады.
Тауар таңбаларының түрлері.
Тауар таңбалары туралы заңның 5-бабына тауар таңбалары ретінде тіркеле
алатын ... ... ... ... ... ... әр түрлі
өндірушілердің бірыңғай тауарлары мен қызметтерін асыруға болады мүмкіндік
беретін сөздік, әріптік, ... ... ... және өзге ... олардың комбинациясы.
Көп жағдайда сөздік тауар таңбалары қолданылады. Оларға тілдерде шынайы
бар (мысалы, ... ... ... ... жасанды жасалған, қиялдың
(Пенталгин, Кармет), сонымен қатар, сөз ... ... хан, ... және де ... сөз ... ... ... –слогандар (мысалы «өз
шөлінен өзгеше жоғарлатарың жоқ сенің») сөздер жатады.
Ерекшелендіру мүмкіндігіне әріптік және сандық тауар белгілері ... ... ... үш ... кем ... ... ... жоқ
белгілер тіркелмейтендігін есте сақтау жоқ. Мысалы “XX” ... ... ... ... ал ... не “A 7 G” таңбасы қаралуға жатады.
Бейнелік тауар таңбалар тірі ... ... ... ... ... ... ... киіз үйлер), ертегі жандары (мысалы, ұлу)
бейнелері, әр түрлі нысандардың түрлі көркемдік композициялары, кескіндері
ретінде ... ... ... таңбалар кеңістікте бейнеленген үш өлшемді объектілер
болып табылады. Әдетте, көлемдік тауар ... ... ... ... қорғалады (мысалы, иіссулардың флакондары).
Аралас тауар таңбаларына бейнелік, сөздік, көлемдік ... ... ... ... ... ... барс ... батыр бейнесі
“Отандық маркасы” сөздерімен үйлесуі).
Жоғарыда аталған тауар ... ... ... ... (дыбыстық,
жарықтық, иістік) және де тауар таңбаларының өзге түрлері бар. Олардың анық
және бір мәнді идентификациясы кезінде ғана олар ... ... ... ... – ол фонограмма түрінде бекітілген және нота
жазбаларында көрсетілген немесе дыбыс түрінде көрсетілген ... ... ... ... ... үшін теңіз дауысы). Бүкіл әлемде
тіркелген ... ... ... саны аз. ... мұндай
тіркеулердің мысалдары әлі жоқ.
Ұжымдық тауар ... ... ... ... ... ... шарттарына сай олар біртұтас сапалық не өзге сипаттамамен тауар
өндіретін (не қызмет көрсететін) ассоциация не заңды ... және ... ... ... атына тіркеледі. Мысалы, Қазақстанда танымал
“Сарыағаш суы” Ассоциациясының мүшелері ... ... ... ... ... ... ... өз өнімін біртұтас ұжымдық тауар
таңбасымен (аққу бейнесімен) шығарады және ... ... ... ... тауар таңбаларының жоғарыда аталған кез келген түрі тіркеле алады.
Тауар таңбалары олар тіркелген ақ–қара түрінде де, түсті ... ... ... нұсқасын тіркеу жанама түрде бұл белгінің түсті
белгісін қорғалуын қамтамасыз ететіндігін ... ... ... ... бұл ... белгісінің өзге түсті нұсқаларын ... ... бұзу ... ... ... ... түсті тауар таңбаны
тіркеу көп жағдайда бөгде ... ... ... адал ... ... үшін өте ... ... жүйесін халықаралық құқықтық реттеу
§1.Қазақстан Республикасының аумағында ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ меншік бойынша
Әрекет ететін халықаралық конвенциялар
Қазақстан ... ... ... заңнаманың бір бөлігі ғана
емес, кей жағдайларда ұлттық заңнамадан да ... ... ... ... ... ... іс әрекет етуде.
1993–жылдың 16–ақпанынан бастап, 1993–жылы ... ... ... ... саласындағы халықаралық шарттар туралы
Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... құқықтық қатынастарды реттейтін төрт
маңызды халықаралық конвенция әрекет етеді, олар:
1. ... ... ... ... ... ... ... 14–сәуір 1891–жылғы Тауар таңбаларын халықаралық тіркеу туралы
Мадрид ... ... ... ... ... меншікті
қорғау ұйымы конвенциясы;
4. 1970–жылғы 19–маусымда қабылданған ... ... ... ... ... ... еліміздің аумағында 1994–жылдың
9–қыркүйегінде Мәскеуде қол қойылған Еуразиялық патенттік ... ... ... ... ... өткен ғасыр бойы ұлттық
заңнамалардағы айырмашылыққа байланысты өнеркәсіптік үлгіні қорғау ... ... ... елде алу ... ... ... Сонымен қатар, қорғау
құжатын алу үшін өтінімдер бір елде ... ... үшін және ... ... жаңашылдығын айырмау үшін, барлық мемлекеттерде ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттер өнертабыстарды
қорғау жүйесін жасады және, сонымен қатар, мемлекетаралық технологиялық
айырбас дамып, халықаралық ... ... ... ... туралы заңнаманы
халықаралық деңгейде унификациялау қажеттігі туындады.
Париж конвенциясы өнеркәсіптік қорғау саласындағы халықаралық ... шарт ... ... меншік объектілеріне байланысты мәселелерді реттейтін негізгі
халықаралық келісім болып табылады. (1-тарау). Конвенцияның басты мақсаты –
өнертабыстар, өнеркәсіп ... ... және бір ... ... мен ... өзге ... тауар белгілерін
тіркеуде артықшылықты жағдайлар жасау.
Конвенцияға 1883 жылдың 20-наурызында Парижде өткен конценцияда қол
қойылды. ... ол 1900, 1911, 1925, 1934 ж.ж. ... ал ... ... 1958 жылы ... және 1967 жылы ... ... толықтырылды.
Қазақстан Республикасы аталған конвенцияға 1993–жылдың 16–ақпанынан
бастап, 1993–жылы 5–ақпанында қабылданған Өнеркәсіптік меншікті ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
Декларациясына сәйкес қосылды.
Аталған ... 1,3– ... ... ... ... ... ... жөніндегі Халықаралық одақты (Париж Одағы)
құрайды. Оған Россия, Украина, Беларусь және т.б. сияқты 105 ... ... қай ... ... ... әр ... ... үшін конвенция түрлі баспаларда әрекет етеді. КСРО ... ... ... ... барлық баспаларына қосылды,
ал оның Стокгольмдік мәтінін 1968–жылдың 19–қыркүйегінде ратификациялады.
Артықшылыққа құқық негіз болатын бірінші ... ... ... ... ... ... Одаққа мүше әрбір мемлекеттің ... ... ... есептеу күні болып табылатын бірінші өтiнiм
Одақтың тиісті мемлекеттегі ... ... ... келесі өтiнiм
есептелуі тиіс. Келесі өтiнiм берілген күніне дейін ... ... ... ... ... ... немесе одан бас тартылса,
сонымен қатар, оған ... ... ... ... ... ... құқықтық негіз болмаса, сонда ғана бірінші өтiнiм артықшылыққа
құқық негіз бола алмайды.
Алғашқы өтiнiм негізінде артықшылықтар қолданғысы ... ... ... ... ... және жасалған мемлекетін көрсетуі тиіс.
Одақтың ешқандай мемлекеті өтiнiм беруші бірнеше артықшылыққа, сонымен
қатар, әр түрлі мемлекеттерде бекітілген ... ... ... бір я ... ... ие ... ... сұратылып отырған
өтiнiм немесе өтiнiмдерде көрініс таппаған элементтерге қатысты – кейінгі
өтiнiм беру қалыпты ... ... ... туындатады.
Париж конвенциясы оған мүше мемлекеттің біреуінде беріліп, өзге ... ... ете ... халықаралық патент жасауды көздемейді.
Өнертабыс ... ... ... ... ... ... онда ол ешқандай сыйақы төленбестен еркін қолданыста бола алады. Сол
сияқты ... ... ... ... ... ... мақсат етпейді.
Париж конвенциясының негізгі принциптерінің бірі болып, ... ... ... ... ... ... қорғауда берілген
мемлекеттің заңнамасы бойынша өз ... ... ... болашақта
берілуі мүмкін дәрежеде оған мүше кез-келген мемлекеттің ... ... ... ... ... ... мүше мемлекеттердің біреуінде
тұрғылықты жері немесе әрекет етуші және шынайы өнеркәсіптік ... жері ... ... ... бар ... мүше емес ... Одаққа мүше мемлекеттерінің азаматтарымен теңдестіріледі.
Аталған мемлекеттердің азаматтары осы конвенциямен қорғалады ... ... ... талаптарын сақтамаса, онда олар өз ... ... ... ... ... ... алады. Алайда
қорғау талап етілетін мемлекеттерде тұрғылықты ... ... ... ... ... өнеркәсіп меншік құқықтарын қолдану үшін алғышарттар ... мүше ... ... ... ... туралы заңдардың негізінде сақталуы тиіс ... ... ... ... мүше мемлекеттердің әрқайсысының
заңнамаларының ережелері соттық және әкімшілік процедураларға және ... ... ... ... ... ... тұрғылықты жерді
таңдау немесе іске сенімдіні тағайындауға қатысты қатынастарды реттейді.
Конвенциялық басымдық туралы ереже ... ... аса ... ... ... ... басымдық туралы ережені еңгізудін
келесі негіздері бар: патентті өнертабысқа өтiнiмдi бірінші берген ... ... ... ... алудың қажетті шарттары болып табылатын
өнертабыс жаңашылдығын қамтамасыз етеді. Өнертабысты шетелде ... ... ... ... ... ... бір мемлекетте
патенттелген өнертабыс, өзге мемлекетте жаңа емес, яғни патент қабілетті
емес. Өнертабысты бір уақытта ... ... ... өте ... мүше ... ... ... үшін бұл мәселе
жеңілденеді. Мүше ... ... ... өтiнiм берген тұлға
алғашқы өтiнiм берген күннен бастап бір жыл бойы мүше ... ... ... артықшылық құқығын иеленеді (4-бап). Бұл мерзім
ішінде мұндай өнертабыс туралы ... ... ... оған ... ... және ... да жағдайлар патент беруге кедергі болмайды, себебі басқа
мемлекетте артықшылық пен жаңашылдық өзге мемлекетте өтiнiм ... ... ... алғашқы өтiнiм берілген уақытпен анықталады. Конвенциялық
артықшылық өнеркәсіп үлгілерін патенттеу (6 ай ... ... ... (6 ай) ... де ... конвенциясында өнертабыстарды қорғау мәселесі бойынша тек жеке
материалдық-құқықтық нормалар ... ... ... іске ... ... ... және өзге де ... құралдарында қолдану
мүмкіндігі туралы).
Сонымен, бұл келісімнің мақсаты – ... ... үшін ... ... ... ... ... негізгі ережелерін унификациялау туралы
келісім табысын даярлады.
1891–жылғы “Таңбаларды халықаралық ... ... ... ... ... ... ... қорғауда аумақтық қағидасын жеңуге
бағытталған негізгі халықаралық шарт болып табылады. Қазақстан Республикасы
бұл ... ... ... Бұл ... мәні - ... халықаралық бюросында (Женевада) тіркелген тауар таңбасы келісімге
қатысушы мемлекетте ол жерде тiкелей өтінім бергендегідей, қорғау ... ... ... ... ... ... ... таңбасының
біртұтас құқықтық режимін құрмайтындығын, тек тауар таңбасын әрбір елде
тіркеу қажеттігінен ... ... елде ... алу ... 1996–жылдың 1–сәуірінен бастап келісімге ... ... ... ... біртұтас қорғау құжатын алу мүмкіндігі
пайда болды.
1891–жылы Мадридте қабылданған Тауар таңбаларын халықаралық тіркеу
туралы келісім ... ... ... ... болды. Келісімге сәйкес
шығындар құнын елеулі ... ... ... ... ... танылатын ұлттық және халықаралық ... ... ... ... беру мүмкіндігі ашылды. Алайда Мадрид келісімінде
ақаулықтар да ... ... ол ... кезде елдердің көбісінде
тіркеу ... ... ... Бұл факт ... ... ... тапты. Ең алдымен, тіркеудің екі ... ... ... ... ... ... халықаралық деңгейде, таңбаның
егжей-тегжейлi зерттелуі өтетін немесе оның ... ... ... ... ... ... беруші тиімсіз жағдайға ұшырайды.
Екіншіден, ұлттық тіркеу инстанцияларының тіркеуден бір жыл ішінде ғана ... алу ... ... ... ... ... ... жұмыс
жүргізу үшін өте қысқа етеді. Үшіншіден, ұлттық қызметтегі тіркеу жөніндегі
қызмет құнының төмендігі ... ... ... ... ... ... ... Төртіншіден, алғашқы тіркеу еліндегі тіркеуді
жарамсыз деп тану барлық мемлекеттерде тауар таңбасының жарамсыздығына ... ... ... ... ... шағымдануы жиі
болатын мемлекеттердің ... ... ... ... ... ... ... ең үлкен тауар нарығы ... ... ... ... ... ... көрсетілген ақаулықтарды жою мақсатында
жасалған. Хаттама ұлттық өтінім негізінде ... ... ... ... ... ... ... енгізді. Ол өтінімді зерттеу мерзімін он
сегіз айға ... ... ... қызметі құнын ... ... ... ... ... ... жүріп жатыр.
“Патент кооперациясы туралы келісім шарт” (РСТ) - өнеркәсіптік меншік
жеке объектілерін (өнертабыстарды) құқықтық ... ... ... ... ... Бұл келісім шартты жасасу идеясы 1960–жылы
өнертабыстарға өтінімдерді қараумен байланысты ... ... ... ... шешу ... ... туындады. Ол
мәселелерді атап айтсақ, мыналар:
✓ патенттік ведомстволар жұмысында қайталамаларды жою;
✓ өтінімдерге сараптама жүргізуді тездету;
... ... алуы ... ... ... шектеуді
қамтамасыз ету;
✓ жаңа техникалық ... ... ... ... ... шетел мемлекеттеріне беру ... ... ... ... ғана ... ... шешімін іздеу қызметтестіктің жаңа нысанына – патенттік іздеуді
және патенттік-құқықтық саладағы халықаралық еңбек бөлінісінің басымдылығын
пайдалануға ... ... ... ... ... ... ... алып келді.[24]
Халықаралық кооперациясын қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасау
мақсатында ... ... күні ... Дипломатиялық
конференциясында осы келісім шартқа қол қойылып, оған ... ... ... ... ... ... ... бұл келісім шарт
Патент кооперациясы одағына мүше мемлекеттердің өнертабысқа патент беру
немесе ... бас ... ... ... реттемейді. Келісім
шарттың негізгі ережелері халықаралық өтінім, халықаралық ... ... ... және ... ... ... туралы (РСТ
2–тармағын қараңыз) нормалары болып табылады. Келісім тарауларындағы
ережелерді ... мүше ... ... үшін ... ... ... ... туралы келісім–шарт БИМҰ халықаралық бюросына бір
өтінім беру жолымен барлық қатысушы елдердегі өнертабыс құқықтық ... ... ... ... ... туралы келісім–шарт мүше мемлекеттердің де,
халықаралық өтінім берушілердің де құқықтары мен ... ... ... ... бюросының, қабылдаушы ведомтволардың, сонымен ... ... ... ... ... ... негізгі
қызметтерін анықтайды.
Патент кооперациясы туралы келісім–шартқа нұсқаулығында халықаралық
өтiнiм жасау, ... және ... ... ... ... халықаралық алдын–ала сараптама жүргізу тәртібі реттелген.
Қазіргі уақытта ... ... ... ... ... ... қарау процедурасын шартты түрде екі кезеңге халықаралық және
ұлттық деп ... ... ... ... ... ... ... іздеу және халықаралық алдын-ала ... ... ... кезеңді ішкі заңнама талаптарына ... ... ... ... ... ... тәртібі құрайды.
КСРО тарап кетуімен байланысты Қазақтан Республикасында да, өзге ... ... ... ... ... қорғау саласында
түсініксіз жағдай қалыптасты. Бұл жағдайдан шығу мақсатында ... ... ... ... ... Белорусь
Республикасы, Қазақстан Республикасы, Қырғызстан Республикасы, Ресей
Федерациясы, Молдова Республикасы, Тәжікстан ... және ... ... күшіне енген Еуразиялық патент конвенциясына
қол қойды (ЕАПК). Бұл ... ... ... әрбір мүше мемлекетіне
ашық.
Аталған конвенция әлемдегі ең жаңа патент конвенциясы болып табылады.
Әзірше ТМД–ның 9 елін ғана ... осы ... ... ... ... ... түріндегі техникалық жетістіктерін патенттеуге
көмектесуде, яғни, бұл конвенция бұрынғы КСРО–дағы ... ... ... қалпына келтірді[26].
Еуразиялық патент конвенциясы барлық қатысушы–мемлекеттер аумағында
әрекет ететін біртұтас еуразиялық ... ... ... ... ... алуды көздейтін Еуразиялық патент жүйесін
қалыптастырады. Бұл жүйе ... ... ... ... ... олардың дамуына байланысты толық егемендікті сақтайды (ЕАПК
1–бабын ... Ал ... ... ... ... бұл
актінің кез-келген мүше мемлекеттің ұлттық патент беру ... және оның ... ... ... ... ... меншікті қорғау саласындағы халықаралық қызметтестік дамуына
ықпал етуін шектемейтіндігі айтылған.
Еуразиялық ... ... баж ... ... мен тәртібін,
сонымен қатар, өтінім берушілердің әр ... ... үшін ... ... ... болады. Патенттеудің еуразиялық немесе ұлттық
процедурасын таңдаудың экономикалық дұрыстылығы олардың әрқайсысы бойынша
мына факторларға әсер ететін шығындарды ... ... ... ... ... орны ... тұрғылықты жері;
✓ ЕАПК мүше ... ... ... меншікті қорғау
саласындағы әрiптестiк туралы екіжақты келісімдердің болуы мен олардың
мазмұны;
✓ патенттеу ... саны мен ... ... ТМД мүше ... ... ... шетелдік өтінім берушілер (2–категория) үшін патенттік баж
мөлшері ұлттық ... ... ... үшін ... ... ... жоғары. Мысалы, Беларусь Республикасында өтінім беру
кезеңінде шығындар ұлттық өтінім ... үшін ... ... ал шетелдіктер үшін – ... АҚШ ... ... ... ... ... өтінім берушілер үшін –4–10 төменгі айлық
төлемiн және ... үшін –800 – 2080 АҚШ ... ... ... ... қорғау алуға қарағанда, бұл ЕАПК ... ... ... ... ... ... құжатын алудың
қарапайым, арзан және жедел жүйесі ... ... ... ... ... саласындағы екі жақты
келісімдермен байланысқан ЕАПК мүше мемлекеттерінің ... ... ... ... ... ... тұратын тұлғалардың
Қазақстанның Ресей Федерациясымен (1994–жылы), Қырғызстан Республикасымен
(1997–жылы), ... ... ... ... ... Азербайжан Республикасымен (1998–жылы) жасалған бес екіжақты
шарттармен негізделген артықшылықтары бар. Бұл осы ... үшін ... ... патенттеу жүйелерін пайдалану жағдайларын қалыптастырады.
Бірақ, ЕАПК мүше мемлекеттерінің бірнешеуінде бірдей қорғау алу мүдделілігі
жағдайында және ... ... ... ... ... дайындауға ақша құралдары мен уақытты үнемдеуге ... ... ... ... ... еуразиялық өтінімдердің ұлттық патенттік өтінімге ауысуын
көздейді, бұл ЕАПК ... ... ... ... ... бас ... Еуразиялық патент ведомствосының бас тартуына қарсы өтінім берушінің
шағымдарын ... бас ... ... мүмкін.
ЕАПК патент нұсқаулығының 52–ережесіне сәйкес бір жағынан еуразиялық
өтініммен немесе ... ... және ... ... ... өтініммен
қамтамасыз етілетін қорғауды біріктіру мүмкіндігін жоққа шығаратын қағида
көзделген.
ЕАПК мүше мемлекетте өтінім беру күнімен ... ... ... ... ... ... еуразиялық патенттен шығатын құқықтары
еуразиялық өтінім жарияланған күніне дейін ... ... ... (не ... ... ... құқықтар алдында артықшылығы бар.
Және керісінше.
В.И. Блинников, А.Н. Григоръев және В.И. Еременко ЕАП ... ... ... бұл ... ұқсас өнертабыстарға
кезекті өтінім беру жағдайында туындайды, мұнда ... ... ... ... дейін беріледі. Мұнда ертеректегі еуразиялық патент
пен келесі ... ... ... ... ... өтінім мен келесі
еуразиялық өтінімнің) қақтығысуы жағдайындағы ... ... ... ... ... ... өтінім, ертеректегі ұлттық
өтінім сияқты келесі ұлттық ... ... ... ал ... ... келесі еуразиялық өтінім жаңашылдығын бұзады.
ЕАПК және РСТ ... ... ... ... айтар
болсақ, ЕАПК 20–бабында РСТ мен ЕАПК ... ... ... ... ... патент беру туралы) туындаған жағдайда,
еуразиялық патент жүйесі көлемінде РСТ–ның сәйкес ережелері ... ... ... ... ету ... ... берілген күнінен
бастап 20 жылды құрайды. ЕАПК 19-бабында еуразиялық патенттің күшін ... ал ЕАПК ... ... ...... күш ... мен ... көзделген. Белгілі бір мүше мемлекетте еуразиялық
патенттің жарамдылығына немесе осы ... ... ... ... және ЕАПК патенттік нұсқаулығы негізінде ұлттық соттар немесе осы
елдің өзге ... ... ... ... ... ... ... шығарған шешімі осы сот немесе ... ... мүше ... ғана күші ... ... ... ... интеллектуалдық меншік жөніндегі
заңнаманы қалыптастыруға және дамытуға елеулі ... ... ... ... ... елдердегі осы тақылеттес жүйелерді дамытуға қажетті
халықаралық параметрлер мен шоғырландырылған ұлттық тәжірибені жинақтаған.
2. Өнеркәсіптік ... ... ... ... ... ... ... келісімдер мәні мен маңызы
Қазақстан құқықтық қатынастары үшін реттеудің қайнар ... ... ... ... ... ... ... конвенцияларға
қатысумен қатар, өнеркәсiптiк меншік саласында екі жақты үкіметаралық және
ведомствоаралық келісімдер жасасу да орын ... ... ... ... ... туралы Қазақстан
Республикасымен келісім алғашқы рет Ресей Федерациясы Үкіметімен Мәскеуде
1994-жылдың 28-наурызында жасалды, ... ... ... ... ... ... 8–сәуірінде, Өзбекстан Республикасы
Үкіметімен 1997–жылдың 2–маусымында, ... ... ... және ... ... ... 1998–жылдың
23–қазанда Баку қаласында жасалды.
Аталған келісімдердің мақсаты ортақ – ... ... ... ... ... халықаралық шарттарға
сәйкес өзара тиімділік пен ... ... ... өнеркәсіптік
үлгілерге және өнеркәсіптік меншіктің өзге объектілерін қорғау саласында
әрiптестiктi ... ... және ... ...... меншік объектілеріне құқықтарды
қорғау және пайдаланумен байланысты ... ... ... ... ... ... ұлттық заңнамаларды үйлестіру;
✓ ҚР-да тиісті тарап өтінім берушілерінің және тиісті тарап аумағында
ҚР–ның өтінім берушілерінің қорғау ... ... ... беру мен
оларды қарау процедураларын өзара жеңілдету;
✓ өнеркәсіптік меншікті қорғау ... ... ... ... ... сонымен қатар, тәжірибе және мамандармен алмасуға
бағытталған.
Бұл келісімдер өзара тиімді болып ... ... ... ... ... бір ... жеке және заңды тұлғалары өзге ел
аумағында өз елінің жеке және заңды тұлғаларына берілген ... ... ... мен ... ... осы ... ... мәселелерге Стокгольмде 1967–жылы
4–шілдесінде қайта ... ... ... ... ... ... ... қолданылады.
§3.Патент жүйесін қалыптастыратын халықаралық құқықтық органдар
Интеллектуалдық меншікті қорғау саласында халықаралық деңгейдегі ең
негізгі институт және ... ... бар. ... ... ... интелектуалдық меншік ұйымы (ВОИС) және Бүкіләлемдiк сауда
ұйымы (ВТО) ... ... ... ... ... ... ... орын алады. Бұл ұйымдар өте маңызды қызмет атқарады. БИМҰ және БСҰ
интелектуалдық меншікті ... ... ... ... ... мен ... құру үшін жауап береді. Олар мұндай шарттарды жасап ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады.
Европалық одақ тауар таңбалары жөніндегі ... бюро ... ... ... ... ... ... заңнама жасаумен шұғылданады.[28]
Бүкіләлемдiк интелектуалдық меншік ұйымы (ВОИС)
Интеллектуалдық меншікті қорғау саласындағы Халықаралық әрiптестiктiң
қажетті ... БИМҰ ... ... ... ... ... меншік ұйымы – интелектуалдық меншік ... ... ... ... және ... БИМҰ ... ... өзінің Үшінші симфониясын, Роберт Луи Стивенсон «Остров
сокровищ» еңбегін жазғанда, ал Джон мен ... ... ... ... ... ... ... 1883жылға кетеді.[30] Яғни, бұл ұйымның
құрылу тарихы ХІХ ғ. аяғында ... ... ... ... ... мен ... және көркем шығармаларды қорғау туралы Берн
конвенцияларын” жүзеге асыру үшін құрылған құрылымдарының ... ... 14 ... қатысатын Париж конвенциясы 1884–жылы күшіне енді. Оның
ережелеріне сәйкес мүше мемлекеттердің мәжілістерін ... ... ... орындау үшін Халықаралық бюро құрылды. 1886–жылы
халықаралық құқық және онымен ... Берн ... ... ... Берн
конвенциясы шеңберiнде әкiмшiлiк мiндеттердi орындау үшiн де Халықаралық
бюро құрылды. 1893–жылы бұл екі шағын бюро ... ... ... ... халықаралық бюро деп аталатын бір халықаралық ұйымға
бірікті (бұл ұйым француз тілінде қысқартылған нұсқасымен белгілі – ... Берн ... ... штаб-квартирасы бар, жеті адамнан
тұратын бұл кішігірім ұйым бүгінгі Бүкіләлемдік ... ... ... бейнесі болды.
1967–жылдың 14–шілдесінде Стокгольмде Бүкіләлемдік интеллектуалдық
меншік ұйымын қалыптастыратын ... қол ... Онда ... ... құрылымы және ондағы меншік анықталды. ... БИМҰ ... ... ... ... ... ... табылады.
БИМҰ құратын конвенция 4 түрлі органның ... ... ... ... ... ... және БИМҰ ... құрылымында ұйымның Хатшылығы болып табылатын Халықаралық
бюромен ... ... ... ... ... комитет (ПАТК) пен
Патенттік құжаттама орталығы әрекет етеді.
ПАТК ақпараттық іздеу саласында қызметтестік ... ... ... ... ... ... айында құрылды. ПАТК-да 4
жұмыс тобы әрекет етеді: жоспарлау, дамушы ... ... ... ... ақпарат және іздеу ақпараттық бөлімдері. ПАТК БИМҰ қатысушы
мемлекеттер арасында патенттік ақпаратқа ... ... ... ... ПАТК ... ... жұмыс атқарады:
1) патенттік ақпарат саласында БИМҰ қатысушы мемлекеттерінің патент
ведомстволары қызметін стандарттау;
2) ... ... ... ... ... ... іздеу қорын ұйымдастыру және сақтау;
4) өнеркәсіптік меншік саласында статистикалық мәліметтерді жинау, өндеу
және тарату;
ПАТК ... ... ... бөлігі элементтерін
идентификациялау үшін кодтарды қолдану жөніндегі құжаттама ... ... ... ... ... ... ақпараттарын
қалыптастырады.
1972–жылы Венада Австрия мен БИМҰ арасында ИНПАДОК патенттік құжаттама
орталығын құру туралы келісімге қол қойылды. ... бұл ... ... болып табылады. ИНПАДОК 2 негізгі қызметті атқарады:
1) өңдеу мен ... ... ... ... ... ... ... «патенттер семьялары», яғни аналог–патенттер туралы халықаралық
ақпарат жүйесін ... ... ... ... бір ... жататын
авторлық куәліктер мен патенттер номерлеріне бірқалыптандыруды қамтамасыз
ететін жүйені құрады. [31]
Қазіргі кезде ... ... ... ... БИМҰ ... ... ... жүйесінде 16 мамандандырылған
мекемелерінің бірі болып табылады. Ол интеллектуалдық меншікті қорғаудың әр
түрлі аспектілеріне қатысты 23 ... ... ... ... асырады. 182 ұлт Ұйымның мүше–мемлекеттері болып табылады. Бұл бүкіл
әлемдегі ... 90 ... ... ұйым ... ... мен ... көрсетеді. [32]
Қазіргі таңда БИМҰ меншік жөніндегі ақпараттың ... ... ... ... 1998 жылы БИМҰ ... ... меншік жөніндегі сандық кітапхананы құруға алғашқы қадам
ретінде интернетте РСТ бюлетенінің электрондық ... ... ... жылы БИМҰ ... ... ... ... меншік бойынша ақпараттық қызмет көрсету және оқытумен
қатар, кең көлемді қызмет ... ... ... үшін ... ... ауқымды ақпаратты желісін (WIPONET) құру жобасын
мақұлдады. Интеллектуалдық меншік сандық кітапханасының ... ... ... БИМҰ ... ... бірі ... ... ИМСК жобасының
негізгі мақсаттары – бүкіл әлемде интелектуалдық меншік жөніндегі ақпаратқа
қол жеткізу мен онымен алмасуды ... ету және ... ... ... ... қорларын алмастыру.
Бүкіләлемдiк сауда ұйымы (ВТО)
Бүкіләлемдiк сауда ұйымы 1995–жылы Тарифтер мен ... ... ... ... ... ... ... нәтижесінде құрылды. Бұл
келісім еркін сауда дамуында маңызды орын ... ... оның ... сату ... және ... ... алу ... қамтымайды. Оған қоса ГАТТ шеңберінде оның ережелерін күштеп
орындау институттары мен механизмдер ... ... ... дейін созылған халықаралық келісімдердің Уругвай раунды БСҰ
қалыптасуы туралы Келісім де, өзге ... де ... ... ... ... Қорытынды актіге кірген тағы бір ... ... ... ... ... аспектілері жөніндегі келісім
(Trade Related Aspects of ... Property Rights – ... ... құқықтарының сауда аспектілері жөніндегі келісім ...... ... меншік жөніндегі негізгі халықаралық
шарттарды ұстану, сәйкес шарттар бойынша талап етілетіндей оның ... ... ету ... және ең ... ... ... ... тиімді механизмдерін қолдану БСҰ–ға мүшеліктің талаптарын
көрсететін ережелері бар.
ГАТТ ережелері дауларды шешудің қарапайым ... ... Бұл ... ... әлдеқайда жоғары. Шарттық ережелерді ... ... ... ... ... ... ... шешу жөніндегі Комиссияда
формальді тыңдаудан өтеді. Бұл процедура шағымнан бас ... ... ... ... ... ... алады, құқық бұзушылық бекітілген
жағдайда, жеңілген тарапқа оны жою үшін ... ... ... ... бұзушылық жойылмаса, онда БСҰ жеңген тарапқа репрессалии қолдануға
рұқсат ете алады.
Қазақстан ... ... ... ... №631 Қаулысымен
Парламент Мәжiлiсiнiң қарауына «Интеллектуалдық меншiк сұрақтары ... ... ... заң актiлерiне өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу туралы» Қазақстан Республикасының заң ... ... заң ... ... ... ... ... «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы», «Қазақстан
Республикасында селекциялық ... ... ... ... ... ... «Тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары
мен тауар ... ... ... туралы» Қазақстан Республикасының заңы
және «Интегралды микротәсiмдер топологияларын құқықтық қорғау ... ... ... бiрнеше заңдарына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзудi ... ... ... интеллектуалдық меншiк объектiлерiн қажеттi
деңгейде ... және бұл ... ... ... ... ... ... аспектiлерi жөнiндегi БСҰ Келiсiмiне сәйкестендiрiлуiн
талап ететiн Бүкiәлемдiк Сауда Ұйымына енуге ... ... ... ... ... ... қағидаларын сақтай отырып,
оларды бiздiң мемлекетiмiз соңғы жылдары жасасқан «Таңбаларды ... ... мен ... халықаралық классификациялау туралы» Ницце
Келiсiмi, «Халықаралық ... ... ... ... және т.б. сияқты халықаралық шарттар талаптарына сәйкестендiредi.
«Қазақстан Республикасындағы селекциялық жетiстiктердi қорғау туралы»,
«Қазақстан Республикасының Патент заңы», «Тауар ... ... ... және тауар шығарылған жерледiң атаулары туралы» және «Интегралды
микротәсiмдер топологияларын құқықтық қорғау туралы» ... ... мен ... ... нормалардың бiрқатар ережелерiн
нақтылайды, құқықтық әрекеттiң шекараларын анықтап, олардың бiр мәндi ... жол ... ... ... ... ... ... қатар, аталған
заңдардың интеллектуалдық меншiк объектiлерiне қорғау беру ... ... және ... ... ережелердi жою мен неғұрлым
жаңа реттеу механизмдерiн енгiзуге ... ... ... ... ... ... ... және
өнеркәсiптiк меншiк саласындағы мемлекеттiң құзыретiн мемлекеттiк уәкiлеттi
орган мен сараптама ұйымы ... ... ... ... өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiн құқықтық қорғау
саласындағы мемлекеттiк саясатты жүзеге асыру, ... ... ... ... ... ... беру ... функцияларды
жүктеудi көздейдi.
Өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiне өтiнiмдерге сараптама жүргiзу,
қорғалатын объектiлердiң мемлекеттiк ... ... және олар ... ... ... ... ... жүктеу көзделедi.
Сараптама ұйымының болуы ... ... ... ... ... бередi.
Бұл ұсынылатын өзгерiстер мен толықтырулар қазiргi уақытта әрекет
ететiн өнеркәсiптiк ... ... ... ... ... ... ... пайда болатын қатынастарды құқықтық реттеудi
өзгертпейтiндiгiн атап өту қажет.
Өнеркәсiптiк меншiк ... ... ... халықаралық актiлер
талаптарына сәйкестендiру ұлттық және аймақтық патенттiк өтiнiмдердi беру,
сонымен ... ... ... берiлу тәртiбi, патенттер әрекет етуiн,
өнертабыстар, өнеркәсптiк үлгiлер, ... ... ... өтiнiмдер
ағымының өсуi жағдайында тiркеу процедураларын ұстап тұру үшiн талаптарды
реттеу мен үйлестiрумен байланысты ... ... ... ... ... ... ұйымы мен Бүкіләлемдік Сауда Ұйымы
арасынадғы байланыстар
Бүкіләлемдік сауда ... (БСҰ) ГАТТ ... ... ... ... ... ... аяқталуы нәтижесінде 1994–жылдың
15–сәуірінде құрылды. 1995–жылдың 1–қантарында күшіне ... ... ... ... ... туралы келiсiм (ТРИПС) сол кезде
жасалған ... ... ... ... ... ... ... қорғауды қамтамасыз ету саласында жаңа кезеңді белгіледі,
сонымен қатар БИМҰ ... ... ... ... ... ... құқыққа және сабақтас құқықтарға, патенттерге, тауар
таңбаларына, ... ... және ... ... қатысты ережелері БИМҰ хатшылығы және оның алдында болған
ұйымдары 100 жыл бойы ... ... ... шарттар мен
конвенцияларды тікелей толықтырады.
1995–жылдың 1–қантарынан бастап Бүкіләлемдік интеллектуалдық меншік
ұйымы мен Бүкіләлемдік сауда ... ... ... ... ... Келісім
ТРИПС келісімін жүзеге асыруда, атап айтқанда, заңдар мен ... ... ... мемлекеттер мүддесіне құқықтық–техникалық көмек көрсету
және техникалық қызметтестікті жүзеге асыру нысандарында ... ... ... ұзақ ... бойы ... ... қорғаудың
мықты жүйесі әрекет ететін мемлекеттер ... ... ... ... мен Еуропалық одақ басқарушы органдары интеллектуалдық меншікті
қорғау саясатында мына мақсаттарды алға ... ... ... ... ... ... ... құқықтың адал емес бәсекелестікте қолданылуын
алдын–алу;
3. Интеллектуалдық меншік туралы заңнаманы үйлестіру;
4. Тауар таңбаларымен айналысатын ұлттық ... ... ... күштерін қайталау деңгейін төмендету.
Бұл мақсаттарға жету үшін Еуропалық одақ бірқатар механизмдер қолданады:
1. Міндетті директиваларды жариялау;
2. Негізгі халықаралық ұйымдар жұмысы мен ... ... ... ... ... мүше мемлекеттері үшін қосылу шарттарын ... ... ... ... үшін де ... Жеке ... атап айтқанда, Еуропалық патенттік бюро мен ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... ... қатынастарын реттейтін ұлттық заңнама
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы доминанты нарықтық қатынастарға
өтумен және ... ... ... байланысты экономикалық
реформалар болып табылатын жан–жақты реформалаудың тарихи кезеңінен өтуде.
Республикамыздың он төрт жылдық ... ... ... ... ... ... Бүкіл экономикалық қатынастар спектрін реттеудің құқықтық
іргетасы ... ... ... ... ... танылады.
Шаруашылықтың жаңа талаптарына интеллектуалдық ... ... және жеке ... ... құқықтары мен міндеттері
саласында құқықтық қатынастарды реттеу өзгерді.
Бұдан 1999–жылдың ... ... ... ... құқықтық қатынастарын реттеуге бағытталған ҚР Патенттік заңы
қабылданды. Бұл акт өз кезегінде аталған ... ... ... ... ... ... ... 24–шілдесінде қабылданған ҚР
Патенттік заңының орнына келді.
Қазақстан ... ... ... саласындағы нормативтік
құқықтық актілердің бірінші тобын ҚР Конституциясы құрайды. Конституцияның
20–бабы шығармашылық еркіндігіне кепілдік ... Бұл ... ... туралы заңнама дамуының құқықтық негізін құрайды.
Өкінішке орай, ҚР Конституциясында “ интеллектуалдық меншік” термині
көрініс ... ... ... ... ... ... ... әдеби, көркем, ғылыми, техникалық және өзге де
шығармашылық түрлеріне арналған 44–бабында “интеллектуалдық меншік заңмен
қорғалады” деген ережесі бар. ... ... өзге ... ... мен ... үшін ... заңның фундаменталдық маңыздылығын ескере
отырып, ҚР Конституциясы ... ... ... ... ... ... сөздермен толықтыру қажет.
Патент құқығының ... ... ... ... ... ... Республикасының Азаматтық кодексі де (
49,52– тарауларды қараңыз) ... ... ... ... ... болатын ҚР АК 1999–жылдың
1–шілдесінде оның Ерекше ... ... ... ... ғана толықтай
қалыптасты. ҚР АК (Интеллектуалдық ... ... ... 5– ... ... ... жеке ... құқықтық қорғау
режимін реттейтін комплексті заңдары мен өзге де ... ... мен ... үшін ... ... болып табылады.[35] Бұл бөлім
интеллектуалдық меншік құқығының жалпы сұрақтарын реттейтін 78 ... Бұл ... ... ... ... еткен Патент заңы мен Тауар
таңбалары туралы заң қайта қаралып, олардың жаңа ... ... ... ... ... бөлімінің 5–бөлімі кешірек жасалды, сондықтан ол
қазіргі уақыт бойынша әрекеті ұзақ патент заңнамасы мен комплексті ... ... ... ... заңнаманың жалпылануы, ал жалпы айтқанда
– интеллектуалдық ... ... ... ... ... ... жұмыстың жалғасы болып табылады.
ҚР АК-тiң қарастырылып отырған бөлімі еліміздің арнайы ... ... ... табылатын интеллектуалдың меншік объектілері
бойынша қағидалы, жалпы ережелерді бекітуге бағытталған.
Бұл бөлімнің ... ... ... ... реттеу
саласындағы әлемдік жетістіктер бекітілген, еліміз қатысып отырған маңызды
әлемдік ... ... ... болашақта қатысатын ... ... АК ... өз мазмұнымен ерекше және ТМД елдері Үлгілік
Азаматтық кодексінің ... ... ... бағыттарымен
ерекшеленеді. Атап айтқанда, интеллектуалдық меншік ... ... ... ... режимдері мен өзгелердің ... ... ... ... ... ... ... көрініс тапқан: онда жеке Жалпы
ережелері мен интеллектуалдық ... жеке ... ... ... ... бар. Бұл ... ... ережелер” атты 49–тарауының болуы
республикалық кодекстің ерекшелігі болып табылады. Олардың мәні ... ... және ... ... ... ... меншік барлық
объектілерін реттеудің принципииалды жағдайларды ... Әр ... мен ... ... ... да ... ҚР АК арнайы нормативтік актілерге, атап айтқанда, ҚР ... ... ... ... ... ... объектілерге байланысты
негізгі ережелерді ғана көрсетеді.[36]
Қазақстан Республикасының Патент заңы 1999–жылдың ... заң ... ... модельдерді және өнеркәсіптік
үлгілерді жасау, қорғау және ... ... ... реттейді.
Олардың жалпы атауы үшін “өнеркәсіп меншігі” термині қолданылады.
ҚР–ның жаңа Патенттік заңын қабылдау қазақстандық заңнаманы ... ... ... ... ... ... Интеллектуалдық меншік
құқықтарының сауда аспектілері туралы Келісімі ... ... ... ... ... заңын сегіз тарау құрайды:
1–“Жалпы ережелер”,
2–“Өнеркәсіптік меншік объектілерінің патентке қабілеттігінің ... мен ... ... ... ... пайдалануға ерекше құқық”;
5–“Қорғау құжатын алу тәртібі”;
6–“Қорғау құжатының қолданылуын тоқтату және қалпына келтіру”;
7–“Авторлардың, өтінім ... және ... ... құқықтарын
қорғау”;
8–“Қорытынды ережелер”.
ҚР–ның Патенттік заңының құрылысы жоғары деп бағалауға болады, себебі
бұл актідегі нормативтік ... ... ... ... ... және ... ... есепке алу арқылы анықталған.
ҚР Патенттік заңының 1–бабында Заңда қолданылатын негізгі түсініктер
мен ... ... ... ... атап ... ... ... өнертабыстар, пайдалы модельдер және өнеркәсіптік үлгілер
жатқызылған. Аталған объектілердің бір ... ... ... негізделеді. Әрине, олардың арасында айырмашылықтар бар.
Осының негізінде өнеркәсіптік меншік ... ... ... ... жеке нормаларда ашылған (ҚР Патенттік заңының
6–8– баптары).
1992–жылдың ҚР Патент ... ... бұл заң ... құқықтық
қорғаудан рационализаторлық ұсыныстарды алып тастады.
Жаңа Патенттік заңмен бірге патент ... ... ... ... ... өнертабыстар құқықтық режимі біршама өзгертілді,
✓ патенттік құқық объектілеріне қорғау құжаттарының ... ... ... ... ... ... ... тапсырылған күні мен берілген
күні айқындалған және бөлінген;
✓ авторлар мен патент иеленушілердің ... ... ... ... әсер етпейтін оның мәнін ... ... ... мәні бойынша сараптама жүргізу туралы ... салу ... ... ... ... енгізілді.
38 баптан тұратын ҚР Патент заңы кешендi нормативтік құқықтық акт
болып ... ... оны ... ... ... (11–15–баптарды қараңыз), азаматтық–іс жүргізушілік
(33–бапты қараңыз), әкімшілік (25–29–баптарды қараңыз), ... ... ... ... әр түрлі саладағы ... ... ... ... ... ... ... объектілеріне әлемдік
патенттік–құқықтық тәжірибе шеңберінде таралған талаптар ... ... ... ... берілетін құқық көлеміне қарай
лицензиялық шарттардың көп түрі және ... ... ... ... беру
мүмкіндігі қарастырылған (14–бапты қараңыз).[37]
§2. Қазақстан Республикасында патент қатынастарын жүзеге ... елде ... ... деп ... патент жүйесін құрайтын аса
маңызды мекеме мамандырылған мемлекеттік ұйым болып табылады. Қазақстан
Республикасы Президентінің ... ... ... ... Республикасы Министрлер Кабинеті жанынан Ұлттық ... ... ... Егемен Қазақстанның қалыптасуының бүкіл
кезеңінде Республиканың басқару ... ... ... ... ... ... ... органдары бір–біріне қосылып, ... ... ... ... ... ... саясатты
жүзеге асыратын органдардың бірі саналатын Казпатент те бұдан сырт қалған
жоқ. Ол ... ... және ... ... және сауда, энергетика,
индустрия және сауда министрлігінің құрылымына агенттік болып енді, кейін
патент және тауар ... ... ... ... мемлекеттік
кәсіпорынға айналды.
2000–жылғы қыркүйекте ол ҚР Әділет министрлігі ... ... ... бастап ҚР Әділет министрлігінің Интеллектуалдық меншік
құқығы жөніндегі комитеті, ... оған ... ... патенттік
сараптама институты (КИПЭ) құрылды. Сөйтіп, ... бұл ... ... ... ведомствосы болып табылады, ал оның сараптама
жұмысын КИПЭ атқарады.[38]
Біздің елімізде интеллектуалдық меншікті құқықтық ... ... ... бас ... ... өзгеше айтқанда, Қазақстанның
патенттік ведомствосы – Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Ол ҚР
2001–жылдың 29–наурызындағы ҚР Президентінің “Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... № 536 бұйрығына
сәйкес қабылданған ҚР ... ... ... №411 “ҚР ... ... меншік құқықтары жөніндегі комитет
сұрақтары” Қаулысымен ... ... ... ... ... саласындағы мемлекеттік
басқару құрылысын тамырымен өзгертті. Бұрын әрекет еткен құзыретті ... ...... ведомство қызметін атқарған ҚР Әділет
министрлігінің патент және ... ... ... республикалық
мемлекеттік кәсіпорын мен ... ҚР ... ... ... ... ведомство орнына біртұтас жаңа интеллектуалдық меншік
жөніндегі комитет келді.[39]
Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінің интеллектуалдық меншік
құқықтары жөніндегі ... ... ... және ... сонымен қатар, интеллектуалдық меншік құқықтарын қорғау
саласында ... ... ... ... ... Министрлігі
құзыреті шегіндегі ведомство ... ... ... бұл ... ... ... ... емес, жалпы мемлекеттік қызмет
атқаратындығы көрінеді.
Осылайша, комитет интеллектуалдық меншік құқығы сәйкес ... ... ... ... ... ... ... өзге
ұйымдар мен жеке тұлғалардың жиынтығын көрсетеді.
Аталған комитетпен қатар, бұл саладағы ... ... ... ... болды. Бұл жоғарыда аталған ҚР Үкіметінің №411 Қаулысымен
құрылған бұрынғы қазақстандық патенттік сараптама ... Бұл ... ... ... ... ... меншік объектілеріне (өнертабыс, пайдалы модель,
өнеркәсіптік үлгілер, ... ... ... ... таңбалары,
тауарлардың шығарылған жерлерінің атаулары ) өтінімдер ... ... ... ... және өтінім берілген өнеркәсіп меншігі
объектілерінің қорғау қабілеттігі шарттарына сәйкестігін анықтау;
... ... ... және ... ... ... өтінімдерді қабылдау, осы өтінімдерді бекітілген
талаптарға сәйкестігіне сараптама ... ... ... ... объектілерін, селекциялық жетiстiктер мен
интегралды микротәсімдер топологиялары реестрін ... ... ... ... ... ... және өнеркәсіптік меншік объектілерін,
селекциялық жетістіктерін және интегралды микротәсімдер топологияларын
қорғау мәселелері бойынша ... ... ... ... кооперация туралы Шарт пен Еуразиялық патент конвенциясы мен
Таңбаларды халықаралық тіркеу туралы Мадрид келісіміне сәйкес қызметтерді
жүзеге асырумен ... ... ... сараптама жүргізу.[41]
ҚР Үкіметінің 11–шілде 2002 жылы №756 “Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... меншік институты” Республикалық мемлекеттік қазналық
кәсіпорнын құру” туралы” қаулысымен бұрынғы КИПЭ ... ... ... НИИС” жаңа институтына жүктелді.
Интеллектуалдық меншік құқықтары жөніндегі комитет пен РГКП ... ... ... етуіне байланысты, олардың қайсысы интеллектуалдық
меншік бойынша әрекеттегі үш ... ... ... ... ұйымы
болатындығы туралы сұрақ туындайды. Қазіргі ... ҚР ... ... ... ... ... ... деп
атаған жөн, себебі патент беру мен тіркеу туралы куәлік беру ... ... мен ... ... ... соңғы әрекеттерін
осы орган жүзеге асырады.
Яғни, сараптама органдарына РГКП НИИС–ті, ал ...... ... ғылыми–техникалық институтын
(КазгосИНТИ), Республикалық ғылыми–техникалық кітапхананы жатқызуға болады.
Патенттік кітапхана патент жүйесінің маңызды ... ... ... ... мен өзге ... ... қызметі
ақпараттық ресурстарсыз мүмкін емес. Патенттік сараптама жүргізу үшін ... ... ... ... ... ... білім
саласындағы жетістіктерін есепке алу қажет.
Мемлекетте патенттік кітапхананың болуы Париж конвенциясына қатысу үшін
міндеті шарты болып ... ... ... ... ... ... жөніндегі арнайы қызмет пен қоғамның өнертабысқа патенттермен,
пайдалы модельдермен, ... ... және ... ... үшін орталық қойма құруы тиіс”.[42]
Біздің елімізде патенттік кітапхана қызметін көпсалалық ... және ... ... ғылымдар саласында мамандырылған
әдістемелік–библиографиялық орталығы ... ... ... ... ... ... құрамында 1965–жылдан патенттердің “орталық ... ... ... ... патенттік қор (РПҚ) әрекет ететін. Қазіргі
уақытта РПҚ–да ... 50 ... және үш ... ... ... 21 ... данадан астам құжат жиналған.
Міндетті қазақстандық өнертапқыштарды, ғылыми –технологиялық бизнесті
қолдау, патенттік білімді насихаттау, балалар, жасөспірімдер және ... ... ... ... Қазақстан өнертапқыштары мен
рационализаторлары қоғамының ... ... ... ... уақыттағы жағымды
оқиға деп айтуға тиіспіз. Бізге ... ұйым өте ... ... ... база ... ... бас ... халқымыздың
ақыл–ойы мен талантын басты бағыт ету тиімді.[43]
Қорытынды
Авторлық құқық сияқты ... ... мәнi ... ... шығармашылық қызметi нәтижесiнде қорғауды қамтамасыз етуге
бағытталған. Бiрақ, авторлық ... ... ... ... ... тек ... ... ғана қатысты. Сонымен
қатар, ғылыми қызмет өнiмдерi ғылыми зерттеулердiң ... ... ... ... ... ғана, патенттiк құқық объектiсi
бола ... ... ... ... ... ... және өнеркәсiптiк үлгiлер сияқты интеллектуалдық ... ... ... орын ... Тауар таңбалары, қызмет көрсету
таңбалары, тауар шығарылған жердiң атауымен бiрге олар ... ... ... атауымен қамтылады. Бұл Қазақстан Республикасының
аумағына да таралатын 20-наурыз 1883-жылғы “Өнеркәсiптiк меншiктi қорғау
жөнiндегi Париж ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заңнамасына
етене ендi. Аталған объектiлердi құқықтық ... ... ... ... ... ... Егер ... мәніне
қысқаша тоқталар болсақ, ... ... ... куәлік орнына
өнеркәсіп меншігі объектілерін қорғау жөніндегі бүкіл әлем таныған ... ... ... ... ... ... ... - өнертабушы
автор өз құқығын, көбінесе, авторлық куәлікпен ресімдейтін, кейбіреулері
Мәскеуде, бүкіл Кеңес Одағы ... ... ... ... ... ... ... кез-келген адам аз сыйақы төлеу
арқылы өнертабысты өз иелігіне жаратып жататын.
Бұл жағдай Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... қауымдастыққа ену мақсатында,
елiмiздiң аумағына ... ... ... ... ... енгiзу және ұлттық патент жүйесiн қалыптастыру туралы ... ... ... ... мәнi ... ... ... немесе
өнеркәсiптiк үлгi авторы я оның өкiлi авторлықты және техникалық жетiстiктi
пайдалану құқығын алу үшiн ... ... ... – ҚР Әдiлет
министрлiгiнiң интеллектуалдық меншiк құқықтары жөнiндегi ... ... ... патент қорғау құжатын алуға өтiнiм
бередi. Өнертабысқа, өнеркәсiптiк үлгiге алдын ала ... пен ... ... ... ең ... патент иеленушiнiң өнеркәсiптiк меншiк
объектiсiн пайдалануға ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру бойынша көптеген мүмкiндiктер берiлген:
техникалық шешiмдi жеке меншiк ... ... ... ... ету
мерзiмiне пайдалану құқығын үшiншi тұлғаларға беру, өз ... ... ... ... белгiлi бiр жағдайларда пайдаланудан мүлдем бас тарту.
Енді құқық иеленушінің келісімінсіз ешбір жан өнертабысты, пайдалы модельді
немесе ... ... ... ... ... ... ... сыйақы төлеу және лицензиялық шарт жасасу жолымен ғана пайдалану
жолға қойылған. Бұл ... ... ... деп ... Бұл ... құқық
абсолюттi болып табылады – үшiншi тұлғалар оны бұзбау керек және объектiнi
қайтарымды негiзде құқық иеленушiнiң рұқсаты бойынша ғана ... ... ... ... ... мен ... егжей-
тегжейлi реттелгенiмен ерекшеленедi. Авторлық құқықпен салыстырғанда,
объектiнi тiркеу мен өнертабыс ... ... ... ... ... ... ... Себебi, бiрегей болып табылатын әдебиет
немесе өнер ... ... ... ... мүмкiн. Бұл
өнеркәсiптiк үлгiлер үшiн маңызды болғанымен, патенттеу ... ... ... коммерциалық құндылыққа ие мазмұнымен бағалы.
Патенттiк қатынастардың үлкен коммерциализациясына өзге ... ... ... берiлуi мүмкiн патент иеленушiнiң құқытары көрсетедi.
Қазiргi әрекеттегi патенттiк жүйе техникалық шешiмдi ... ... ... ... объектiсiне айналдыруды
көздейдi.[44]
ҚР Патент заңы Қазақстан Бүкiләлемдiк сауда ұйымына енуiне және ... ... ... ... ... аспектілері жөніндегі
келісім “ТРИПС” талаптарының көрiнiс табу қажеттiлiгiне, ... ... ... және ... ... ... ... Оның мәтiнi Азаматтық кодекс және ... ... ... ... алайда патент жүйесiнiң ... ... ... ... ... ... ... және
құқықтық нормаларды дұрыс қолдану және патенттеудi ... ... ... ... ақпараттар жариялайды.
1993–жылдың 16–ақпанынан бастап, 1993–жылы 5–ақпанында қабылданған
өнеркәсіптік меншікті қорғау саласындағы ... ... ... Республикасының Декларациясына сәйкес республика аумағында
өнеркәсіптік ... ... ... ... реттейтін төрт
маңызды халықаралық конвенция әрекет етеді, олар:
1. ... ... ... ... ... жөніндегі Париж
Конвенциясы;
2. 14–сәуір 1891–жылғы Тауар таңбаларын халықаралық ... ... ... ... ... ... интеллектуалдық меншікті
қорғау ұйымы конвенциясы;
4. 1970–жылғы 19–маусымда ... ... ... ... ... ... бастап еліміздің аумағында 1994–жылдың
9–қыркүйегінде Мәскеуде қол қойылған Еуразиялық патенттік конвенция әрекет
етуде.
Бұл халықаралық ... ... ... ... бойы ... ... байланысты өнеркәсіптік үлгіні қорғау құқығын
бір уақытта бірнеше елде алу ... ... ... ... ... қорғау
құжатын алу үшін өтінімдер бір елде жариялануын болдырмау үшін және өзге
елдерде өнертабыстың жаңашылдығын айырмау үшін, ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасында азаматтар мен ұйымдар
құқығын және өнеркәсіптік меншік объектілерін ... ... ... ... ... ... ... патент ведоствосы, патент
кітапханасы, патенттік сенімділік, делдалдық ... ... ... және ... тауар таңбалары туралы мәліметтерді жариялайтын
ақпараттық ресми бюллетень ... ... Е.С. ... ... промышленной интеллектуальной собственности в
Казахстане”. Учебное пособие. Алматы, 2003г.;
2. М.М. Богуславский. “Международная охрана ... ... ... ... А. ... ... ... интеллектуальная
собственность”. Серия “ Закон и практика”. Санкт–Петербург. “Питер”.
2001г.;
4. Ю.Н.Дрешер «Организация патентно-лицензионной деятельности и авторское
право», Москва , Изд. дом ... Фаир ... ... Ответ. Редактор Т.Е. Каудыров. “Основы ... ... ... в Республике Казахстан”. Алматы. “Жеті Жарғы” 2003г.;
6. Т.Е. Каудыров. “Право интеллектуальной ... в ... ... “Жеті Жарғы” 1999г.;
7. И.С. Картавин: Исключительное право. М., 1998г.;
8. Зияткерлік меншік. ... ... ... (2 ... “Аударма баспасы” 1999ж.;
9. А.Минков «Международная охрана интеллектуальной собственности» Серия
«закон и ... ... ... ... П.Б.Мэггс, А.П.Сергеев. “Интеллектуальная собственности” Москва.
“Юристъ” 2000г;
11. А.П. Сергеев: Патентное ... ... ... ... ... «Право интеллектуальной собственности в Российской
Федерации». Москва. 1996г.
Диссертациялар:
1. Амангелді А.А. Диссертация: ... ... ... ... 2002 ... ... Т.Е. ... “Гражданско-правовая охрана объектов
промышленной собственности в Республике Какзахстан” Алматы. 2002г
Мерзімді басылымдарда жарияланған мақалалар.
1. Абдиев Ж.Н. ... ... к ... в ... ... ... ... –8–10-бет
2. “Интеллектуальная собственность Казахстана” №1/ 2004. ... ... РК ... журнала. Оналсын Жумабеков
3. Т. Қаудыров. “Қазақстанның патент жүйесі”. “Заң” 12/2001.
4. “Юрист”. Қаудыров №1 (31).
Нормативтік–құқықтық ... ... ... ҚР ... 27–қыркүйек 1994–жылғы ҚР Азаматтық кодексі (Жалпы бөлім);
3. 1–шілде ... ҚР ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Патенттік заңы;
5. 24–шілде 1992–жылғы Қазақстан Республикасының Патенттік заңы;
6. Тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және ... ... ... ... ҚР ... ... ... №428-1 “Патент сұрақтары туралы кейбiр заң
актiлерiнiң күшiн жоюын тану туралы” ҚР заңы;
8. 5–ақпан 1993–жылғы Өнеркәсiптiк меншiктi қорғау ... ... ... ... Республикасының Декларациясы;
9. 22–қаңтар 2001–жылғы ҚР Президентiнiң №536 “Қазақстан Республикасында
құқық қорғау қызметiн жетiлдiру жөнiндегi шаралар туралы” Жарлығы;
10. 29–наурыз 2001–жылғы ҚР ... №411 “ҚР ... ... ... ... ... комитет сұрақтары”
Қаулысы;
11. Положение о комитете по правам ... ... ... ... Казахстан;
12. 20–наурыз 2002–жылғы ҚР Үкiметiнiң №345 “Интеллекеуалдық меншiк
құқытарын қорғау мемлекттiк жүйесiн ... ... ... ... ... ҚР ... №756 “Қазақстан Республикасы Әдiлет
Министрлiгiнiң Интеллектуалдық меншiк құқықтары жөнiндегi Комитетiнiң
“Интеллектуалдық меншiк ... ... ... ... кәсiпорнын құру” туралы” Қаулысы;
14. 29–наурыз 2001–жылғы ҚР Әдiлет Министрлiгiнiң “Интеллектуалдық меншiк
құқықтары жөнiндегi Комитет ... ... ... 1994–жылғы ҚР Министрлер Кабинетiнiң №439 “Қазақстан
Республикасы Ұлттық патенттiк ведомствосы сұрақтары” ... ... ... ҚР ... Кабинетiнiң №622 “Қазақстан
Республикасы Министрлер Кабинетi жанындағы Ұлттық патенттiк ведомство
туралы” Қаулысы;
Халықаралық – құқықтық актiлер
1. ... ... ... ... ... ... Париж
Конвенциясы;
2. 14–сәуiр 1891–жылғы Тауар таңбаларын халықаралық тiркеу туралы Мадрид
келiсiмi;
3. 14–шiлде ... ... ... меншiктi қорғау ұйымы
конвенциясы;
4. 18–шілде 1995–жылғы Қазақстан ... ... ... ... ... ... объектілерін қорғау
туралы 12–тамыз 1995–жылғы Евразиалық патенттік конвенция;
5. 19–маусым 1970–жылғы Патент кооперациясы туралы Келiсiм шарт;
6. 28–наурыз ... ҚР ... мен ... Федерациясы Үкiметi арасында
жасалған «Өнеркәсiптiк меншікті қорғау саласында әріптестік» шарты;
7. 8–сәуiр 1997–жылғы ҚР ... мен ... ... ... ... ... ... қорғау саласында әріптестік» шарты;
8. 2–маусым 1997–жылғы ҚР Үкiметi мен ... ... ... жасалған «Өнеркәсiптiк меншікті қорғау саласында әріптестік»
шарты;
9. 23–қазан 1998–жылғы ҚР Үкiметi мен Әзербайжан Республикасы Үкiметi
арасында жасалған ... ... ... ... ... ... 1997–жылғы ҚР Үкiметi мен Грузия Үкiметi арасында жасалған
«Өнеркәсiптiк меншікті қорғау саласында әріптестік» шарты.
Интернет желісінен ... ... ... ... ... www.wipo.org.
3. http //www.wto.org.
4. www.kazpatent.kz.
5. http//www.biz.kostanay.info/brochures/intellectual/persona
-----------------------
[1] “Интеллектуалдық меншік” термині “Интеллектуальная собственность
Казахстана” журналында – “Зияткерлік меншік”, өзгелерінде “Санаткерлік
меншік” ретінде ... ... ... Казахстана” №1/ 2004. Приветствие
Министра юстиции РК читателям журнала. Оналсын Жумабеков
1. Отв. ред. Т.Е. ... ... ... ... и ... в ... 2003. 6-бет
[3] Л.Борохович, А. Монастырская, М.Трохова. “Ваша ... ...... и ... Санкт–Петербург. “Питер”. 2001г.
– 64-бет.
[4] А.П. Сергеев «Право ... ... в ... ... 1996г. ... И.С. Картавин: Исключительное право. М., 1998. 45-47 беттер.
[6] А.А. ... ... ... ... РК: ... 21 ... ... “Қазақстанның патент жүйесі”. “Заң” 12 / 2001.
[8] Амангелді А.А. Диссертация: “Современное патентное законодетельство
РК”. Алматы 2002 ... ... ... ... ... в ... Алметы. “Жетi Жарғы”. 1999-жыл.-29-бет.
[10] Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексiнiң 999-бабының 1-
тармағының 3-бөлiгi.
[11] “Юрист” анықтама жүйесі.
[12] Борохович Л.Н., Монастырская А.А., Трохова М.В. ... ... ... ... ... ҚР ... заңының 6-бабының 2-тармағы
[14] ҚР Патенттік заңының 5-бабы 4-тармағы.
[15] Қр ... ... ... ... Патент Заңының 7-бабы.
[17] Қазақстан Республикасының Патент заңының 8-бабының 2-тармағы.
[18] Тауар таңбалары, қызмет көрсету ... және ... ... ... ... ҚР заңы.
[19] Аскаров., «Защита промышленной интелеттуальной собственности в
Казахстане», Алматы 2003 г
[20] ҚР аумағында Париж конвенциясы ... ... ... ... ... ... ... де әрекет еткен.
[21] 14.04.1891ж қабылданды, 14.12.1900 ж. Брюссельде, 2.06.1911ж.
Вашингтонда, 6.11.1925. Гаагада, 2.06.1934 ж. Лондонда, 15.07.1957 ж.
Ниццада, 14.07.1967 ж. Стокгольмде ... ... ... ж. Стокгольмде
өзгертілді. Қазақстан Республикасында 5.02.1993-жылғы өнеркәсіптік
меншікті қорғау саласындағы халықаралық шарттар туралы ҚР Декларациясына
сәйкес 16.02.1993 ж. күшіне енді.
[22] ... Т.Е. ... ... ... объектов
промышленной собственности в Республике Какзахстан” Алматы. 2002 г.-91-бет.
[23] Амангелді А.А. Диссертация: “современное ... ... ... 2002 ... Т. ... “Қазақстанның патент жүйесі”. “Заң” 12/2001.
[25] Т. Қаудыров. “Қазақстанның патент жүйесі”. “Заң” 12/2001.
[26] Каудыров Т.Е. ... ... ... ... ... в ... Какзахстан” Алматы. 2002 г.-92-бет.
[27] П.Б.Мэггс, А.П.Сергеев «Интеллектуальная собственность», Москва,
«Юрист» 2000г., 38-бет.
[28] Ю.Н.Дрешер ... ... ... и ... Москва , Изд. дом «Гранд Фаир пресс» 2003г., 78-б–ет.
[29] А.Минков «Международная охрана интеллектуальной собственности» ... и ... ... ... 2001г., ... ... ... патентно-лицензионное деятельности и авторское
право» Москва, Изд. дом «Гранд Фаир ... , ... ... http //www.wto.org.
[33] Абдиев Ж.Н. « Казахстан готовиться к вступлению в ... ... ... ... ... “Юрист”. Қаудыров №1 (31).
[35] Основы патентного права и ... в ... ... пособие/ Ответ.редактор. Т.Е. Қаудыров. – Алматы: Жеті Жарғы,2003.
– 16–бет.
[36] Амангелді А.А. ... ... ... ... ... 2002 ... Т. ... “Қазақстанның патент жүйесі”. “Заң” 12/2001.
[38] Основы патентного права и патентведения в ... ... ... ... Т.Е. ... – Алматы: Жеті Жарғы,2003.
– 90–бет.
[39] Положение о комитете по ... ... ... ... ... ҚР Үкіметінің 29.03.2001ж. №411 “ҚР Әділет Министрлігінің
интеллектуалдық меншік құқықтары жөніндегі комиттет сұрақтары” ... ... ... ... Т. ... “Қазақстанның патент жүйесі”. “Заң” 12/2001.
[43] http//www.biz.kostanay.info/brochures/intellectual/persona

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 66 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
: резидент еместердің табыстарының салық есебі3 бет
Резидент еместердің табыстарының салық есебі8 бет
Лицензиялық келісімдер19 бет
Азаматтық алу22 бет
Шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалардың құқықтық жағдайы20 бет
Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың құқықтық жағдайы16 бет
"Патенттік құжаттар"3 бет
Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау тактикасы5 бет
Айғақтарды сол жерде тексеру жəне нақтылау. Тергеу эксперименті22 бет
Ауылдық жердегі адам экологиясы2 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь