Қазіргі ағымдағы несиенің ролі

КІРІСПЕ
1 ҚАЗАҚСТАБ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАНК ІСІН
ДАМЫТУДАҒЫ НЕСИЕШН ҚАЗІРП ТАНДАҒЫ РОЛІ
1.1 Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасында несиенің негізгі
элементтері және принциптері
1.2 Қазақстан Республикасының несиені
үйымдастырылуы
1.3 Қазақстандың банктердің несиелік қызметінің негізгі
бағыттары
2 КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА НЕСИЕ ЖҮЙЕСІНІҢ ДАІУІУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРБІН ТАЛДАУ
2.1 Қазақстан Республикасыньтң несиенің қазіргі жағдайьгн
талдау
2.2 Банктердің несислік қызметтерінің экономикалык жағдайын
талдау
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Несис жүйесі - несие қаржы мекемелерінің жиынтықы ретінде жеке жоне заңды түлқалардан уақытша бос ақшаларын есеп шоттарда шоқырландырып, оларды кәсіпорындарқа, үкіметке және халықтың әр түрлі топтарына қарызға береді. Несие жүйссінің ең басты принциптері: несиенін, кдйтарымдылықы, төлемділігі хсоне мерзімділігі болып табылады. Несие жүйесі мемлексттің ақша айналымын рсттеп, ақша қаражатының экономиканың бір саласынан скінші саласына ауысуын қамтамасыз ету арқылы өндірістің тиімділігін арттыруқа ықпал етеді.
Маманданған нссис—қаржы институтары (нсмесс оларды парабанктік мекемелер деп те атайды) бслгілі бір ісггиенттерге қызмет көрсетеді немесе бір-екі қызмет түрін меңгереді. Ол мекемелер бір жакынан клиенттердің несие-есеп операцияларын жүргізіп Орталық талаптарын орындаса, скінші жағынан қаржы, сақтандыру инвестициялық және т.с. операциялар орындауымен сол салалардын бақылауымен қызмет жасайды. Олар ор түрлі маманданқан қаржы институттарының жиынтығы: ңесие-жинақтау мекемелері, инвестициялық қорлар немссе компаниялар, зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, мекемелердегі өзара көмек кассалары, ломбардтар жоне т.б. өркендеген мемлекеттерде бүл мнститутар, яғни банктік емес мекемелер комерцмялық банктермен қаржы нарыгында бәсекеге түсіи, халыққа фирмалар мсн компанняларка сан алуан қызмет корсстудс. Қазақстан экономикасының нарықгык кдтынастарқа өту шағында бүл мәселелер бойынша олемдік тәжірибеге қызыкушылык. болуда.
Қорыта айтқанда, маманданқан несие^қаржы институтары кез клген мсмлекеттің нссие жүйесінің қүрамдас болігі.. Бүл институттардың коммерциялық банктерден негізгі озгсшелсгі — халықтың жинақын тарту арқылы ресурс жмнақтау, ал коммерциялық банктер өз пассивтерін негізінсн завды түлкалардың уақытша бос қаражатын тарту арқылы қүрастьірды.
Қазіргі кездегі Қазақстандық л^әне шет елдік банк тәжірибесін зерттеу нотижесінде депозиттерді тарту барысында несиелік саясаттың үйымдастырушылық нысандарын ( депозиттік саясатты жүзсге асырудың әдістері мен тосілдерін) қолданқан дүрыс болатьгндықын байқадық. Ол депозиттік саясатты күжат түрінде болу керектігін дәлелдейді.
Нссие беру арқыльг біз еліміздегі шақын жонс орта бизнесті дамытуға комектсссміз.
Несие - үдайы ондірістің ажырамас бөлігі. Тауарлы өндіріс - несие қатынастарының пайда болатын табиғи негізі. Себебі
Несис жүйесі - несие қаржы мекемелерінің жиынтықы ретінде жеке жоне заңды түлқалардан уақытша бос ақшаларын есеп шоттарда шоқырландырып, оларды кәсіпорындарқа, үкіметке және халықтың әр түрлі топтарына қарызға береді. Несие жүйссінің ең басты принциптері: несиенін, кдйтарымдылықы, төлемділігі хсоне мерзімділігі болып табылады. Несие жүйесі мемлексттің ақша айналымын рсттеп, ақша қаражатының экономиканың бір саласынан скінші саласына ауысуын қамтамасыз ету арқылы өндірістің тиімділігін арттыруқа ықпал етеді.
Маманданған нссис—қаржы институтары (нсмесс оларды парабанктік мекемелер деп те атайды) бслгілі бір ісггиенттерге қызмет көрсетеді немесе бір-екі қызмет түрін меңгереді. Ол мекемелер бір жакынан клиенттердің несие-есеп операцияларын жүргізіп Орталық талаптарын орындаса, скінші жағынан қаржы, сақтандыру инвестициялық және т.с. операциялар орындауымен сол салалардын бақылауымен қызмет жасайды. Олар ор түрлі маманданқан қаржы институттарының жиынтығы: ңесие-жинақтау мекемелері, инвестициялық қорлар немссе компаниялар, зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, мекемелердегі өзара көмек кассалары, ломбардтар жоне т.б. өркендеген мемлекеттерде бүл мнститутар, яғни банктік емес мекемелер комерцмялық банктермен қаржы нарыгында бәсекеге түсіи, халыққа фирмалар мсн компанняларка сан алуан қызмет корсстудс. Қазақстан экономикасының нарықгык кдтынастарқа өту шағында бүл мәселелер бойынша олемдік тәжірибеге қызыкушылык. болуда.
Қорыта айтқанда, маманданқан несие^қаржы институтары кез клген мсмлекеттің нссие жүйесінің қүрамдас болігі.. Бүл институттардың коммерциялық банктерден негізгі озгсшелсгі — халықтың жинақын тарту арқылы ресурс жмнақтау, ал коммерциялық банктер өз пассивтерін негізінсн завды түлкалардың уақытша бос қаражатын тарту арқылы қүрастьірды.
Қазіргі кездегі Қазақстандық л^әне шет елдік банк тәжірибесін зерттеу нотижесінде депозиттерді тарту барысында несиелік саясаттың үйымдастырушылық нысандарын ( депозиттік саясатты жүзсге асырудың әдістері мен тосілдерін) қолданқан дүрыс болатьгндықын байқадық. Ол депозиттік саясатты күжат түрінде болу керектігін дәлелдейді.
Нссие беру арқыльг біз еліміздегі шақын жонс орта бизнесті дамытуға комектсссміз.
Несие - үдайы ондірістің ажырамас бөлігі. Тауарлы өндіріс - несие қатынастарының пайда болатын табиғи негізі. Себебі
        
        Ф.4.5-001-14
Қазақстан республикасы
білім және ғылым министірлігі
кафедра: «Банк ісі»
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
_______ «Ақша, ... ... ... : __ ... ... несиенің ролі.____
Курстық жұмыстың
Орындаған
бағасы ... ... М.М ЗЭФ ... 049
/калы, аты –жөні тобы /
______________
/бағасы, уақыты /
Комиссия ... ... ... аты ... /
______________
/калы, аты –жөні /
_ _____________
/калы, аты –жөні ... ... О. ... ... ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАІІ МЕМЛЕКЕ ТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ
Кафедра: Бапк ісі
«БЕКІТЕМІН»
Кафсдра меңгерушісі
:
Бекибаева Ш.С.
.
.
« ... ... ... несие, банктер Пәні ... ... М.М тобы ЗЭФ ... ... ... Казіргі ағымдағы несиенің ролі .
.
.
Курстық жүмысқа бастапқы берілетін мәліметтер
.
.
.
|№ |Жүмыс бөлімдерінің аталуы ... ... ... колемі |
| | | |/бет ... |
| ... ... | 5 |
|1 ... ... |7-20 |
| ... БАНК | | |
| ... | | |
| ... ... ... | | |
| ... РОЛІ | | |
|2 | ... ... |20--42 |
| ... ... | | |
| ... ... | | |
| ... ТАЛДАУ | | ... 1 ҚР банк және банк ... ... ... .ҚР –ға ... ... ... 2003
.
3 Тимоти У Кох упровление банком
4 ҚР Ұлттық банкінің статистикалық ... 1996 ж 2001 ... ... ... ... ... уақьіты
.
Жүмыстың жетекшісі
.
(қызметі, аты/ жөні қолы)
Тапсырма қабылданған
/аты-жөні, студенттің қолы/
МАЗМҮНЫ
КІРІСПЕ
1 ... ... БАНК ... ... ... ... ... Қазіргі кезеңдегі Қазақстан ... ... ... және ... ... ... Қазақстандың банктердің несиелік ... ... ... ... ... ... ТАЛДАУ
2.1 Қазақстан Республикасыньтң ... ... ... ... қызметтерінің экономикалык жағдайын
талдау
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ЖОСПАР
КІРІСГТЕ
1 ... ... БАНК ... НЕСИЕНШ ҚАЗІРП ТАНДАҒЫ РОЛІ
1. Қазіргі кезендсгі Қазақстан ... ... ... және ... ... Республикасының несиені ұйыңдастырылуы
1.3 Қазақстандың банктердің несиелік ... ... ... Г^ ЕС П У ... Ы Н Д А Н ЕС И Е ЖҮЙ ... ... ... Қазақстан Республикасының несиснің қазіргі жағдайын талдау
2.2 Банктердің несиелік кызметтерінің экономикалық жағдайьгн ... ... - ... ... мекемелерінің жиынтықы ретінде жеке ... ... ... бос ... есеп ... шоқырландырып, оларды
кәсіпорындарқа, үкіметке және халықтың әр түрлі топтарына қарызға береді.
Несие жүйссінің ең басты принциптері: несиенін, ... ... ... ... табылады. Несие жүйесі мемлексттің ақша айналымын
рсттеп, ақша қаражатының экономиканың бір ... ... ... ... ету ... ... тиімділігін арттыруқа ықпал етеді.
Маманданған нссис—қаржы институтары (нсмесс оларды парабанктік мекемелер
деп те атайды) бслгілі бір ісггиенттерге қызмет ... ... ... ... ... Ол ... бір ... клиенттердің несие-есеп
операцияларын жүргізіп Орталық талаптарын орындаса, скінші жағынан қаржы,
сақтандыру инвестициялық және т.с. операциялар ... сол ... ... ... Олар ор түрлі маманданқан қаржы институттарының
жиынтығы: ңесие-жинақтау мекемелері, инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... көмек кассалары, ломбардтар жоне т.б. өркендеген мемлекеттерде ... яғни ... емес ... ... ... қаржы
нарыгында бәсекеге түсіи, халыққа фирмалар мсн компанняларка сан алуан
қызмет корсстудс. Қазақстан ... ... ... ... бүл мәселелер бойынша олемдік тәжірибеге қызыкушылык. болуда.
Қорыта айтқанда, маманданқан несие^қаржы институтары кез ... ... ... қүрамдас болігі.. Бүл институттардың
коммерциялық банктерден негізгі ...... ... ... арқылы
ресурс жмнақтау, ал коммерциялық банктер өз пассивтерін ... ... ... бос ... тарту арқылы қүрастьірды.
Қазіргі кездегі Қазақстандық л^әне шет елдік банк ... ... ... тарту барысында несиелік саясаттың
үйымдастырушылық нысандарын ( ... ... ... ... ... тосілдерін) қолданқан дүрыс болатьгндықын байқадық. Ол депозиттік
саясатты күжат түрінде болу керектігін ... беру ... біз ... шақын жонс орта бизнесті
дамытуға комектсссміз.
Несие - үдайы ондірістің ... ... ... ... - ... пайда болатын ... ... ... ... ... маңызды екі жақдайқа байланысты: біріншіден, өнім
тауар болуы үшін оның заттай түрі жоне қүны ... ... ... ... ... ... өндірушіге ауысуы қажет, ол ауысу тек айырбас
кезінде, яқни ... ... ... ... ... экономикаға көшумен байланысты
Қазақстан Республикасының банктер ... ... ... ... ... ... ... болып жатқаны баршаға молім.
Бүгінгі тавда нарықтық экономика жолына баяғыда түсіп, зор жетістіктерге
жеткен ... ... ... ... ... банк ... халықаралык
стандарттарға көшіру ел экономикасы үшін маңызды болып табылады.
Банк жүйссін реформалау кажстілігі Қазақстанның эволюцияльгқ дамуының
сапалы, жаңа деңгейге ... ... ... ... ... көшкен жылдар аралығында Қазақстан Республикасының банк жүйесі
рсформалаудын үзақ та, қиын кезеңін ... ... Бүл ... ... ... тек сандық емес, сонымен бірге сапалы өзгерістер болды дсп
айтуға болады. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуының он ... ... ... сл ... ... банк ... ... бойынша: "Еліміздің банк х

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктің коммерциялық қызметті несиелеу ерекшеліктері69 бет
Коммерциялық банктерде ипотекалық несиелеу механизмін жетілдіру79 бет
Нарықтық экономика жағдайында несиелендіру74 бет
1917 жылғы саяси партиялар мен ағымдар7 бет
« Ақша ағымдары »20 бет
«Ахмадия» немесе «Қадияния» діни ағымы (Пәтуалар)5 бет
«Сәләфизм» ағымы туралы8 бет
«Транс Техно Сервис» ЖШС- нің ағымдағы және корреспонденциялық шоттардағы ақшалардың есебі86 бет
«Шиға ағымынан болған имамия мазһабі»60 бет
Адам ресурстарының ағымы29 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь