Еңбек ұжымы


Кіріспе
1. Еңбек ұжымының функциялары және өкілеттіктері
2. Еңбек ұжымының /кәсіподақ ұйымының/ еңбегін қорғау бойынша уәкіл жөніндегі
3. Еңбекті қорғау бойынша уәкіл етілгендердің жұмыс мазмұны, олардың құқықтары мен міндеттері
3. Еңбекті қорғау бойынша уәкілеттіліктің жұмыс тәртібі
Қолданылған дебиеттер тізімі
Еңбек ұжымы– қоғамның мүддесіне керекті өнім өндіруді немесе қызмет етуді көздеген адамдар бірлестігі. Ұжымның қарапайым түрі алғашқы қоғамда қалыптасқан. Орталықтанған меншікке негізделген экономикада еңбек ұжымын ұйымдастыру мемлекеттің қолында болады.
Қазақстан Республикасында ұжымдық еңбек дауларын шешу тәpтiбi мен әдістерін, сондай-ақ ереуіл жасау құқығын жүзеге асыру тәртібін реттейтін құқықтық негіз 1996 жылы шілденің 8-інде қабылданған «Ұжымдық еңбек даулары мен ереуілдер» туралы Қазақстан Республикасының Заңы болды. Мұнда: «ұжымдық еңбек даулары – ұйымдарда еңбек жағдайларын белгiлеу мен өзгертуге және еңбекке ақы төлеуге, ұжымдық шарттар мен келiсiмдер жасасуға, оларды орындауға байланысты, сондай-ақ қолданылып жүрген заңдардың, ұжымдық шарттар мен келiсiмдердiң ережелерiн қолдану мәселелерi бойынша жұмыс берушi (жұмыс берушiлер бiрлестiгi) мен қызметкерлер ұжымдары (қызметкерлер өкiлдерi) арасындағы келiспеушiлiктер» – деп белгіленген [2,3 б.].
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырда Еңбек кодексі шығуымен байланысты бұл заң өз күшін жойды. Басқа елдердің Еңбек кодекстерімен салыстырғанда ұжымдық еңбек дауларының түсініктемесі ҚР ЕК көрсетілмеген. Бірақ ҚР ЕК комментарийінде қазақстандық ғалым, профессор Е.Н.Нургалиева ұжымдық еңбек даулары – бұл ұйымдарда еңбек жағдайларын белгілеу мен өзгерту (жалақыны қоса), ұжымдық шарттар мен келісімдерді жасау, өзгерту және орындау бойынша, сонымен қатар еңбек құқығы нормаларынан тұратын актілерді қабылдаған кезінде қызметкерлердің сайланбалы органының ойын ескеруге жұмыс берушінің бас тартуымен байланысты қызметкерлер (олардың өкілдері) және жұмыс берушілер (олардың өкілдері) арасындағы реттелмеген келіспеушіліктер деген түсініктеме береді [3,497 б.]. Бұл анықтаманы нақтырақ деуге болады. Себебі, қызметкерлердің сайланбалы органының ойын ескеруге жұмыс берушінің бас тартуы дау нысанасына тікелей байланысты болғандықтан оны көрсеткен жөн.
1. Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі 2007 жылдың 20 мамырынан // СПС «Юрист», 2010.
2. «Ұжымдық еңбек даулары мен ереуілдер» туралы 1996 жылы шілденің 8-нде қабылданған Қазақстан Республикасының Заңы.
3. Нургалиева Е.Н. Комментарий к Трудовому кодексу Республики Казахстан. Общая и Особенная части. – Алматы: Жетіжарғы, 2009.
4. Трудовое право: Учебник / Под ред. О.В.Смирнова, И.О.Снигиревой. М.:Проспект,2007.
5. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации/ Под ред.К.Н.Гусова. М.: ООО «ТК Велби», 2002.
6. Анисимов Л.Н., Анисимова А.Л. «Трудовые договоры». «Трудовые споры». М.:Бератор-Прес,2002.
7. Лютов И.Л. «Понятие и предмет коллективных трудовых споров» // Государство и право, 2003, № 1.

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Жоспар
Кіріспе
1. Еңбек ұжымының функциялары және өкілеттіктері
2. Еңбек ұжымының кәсіподақ ұйымының еңбегін қорғау бойынша уәкіл жөніндегі
3. Еңбекті қорғау бойынша уәкіл етілгендердің жұмыс мазмұны, олардың құқықтары мен міндеттері
3. Еңбекті қорғау бойынша уәкілеттіліктің жұмыс тәртібі
Қолданылған дебиеттер тізімі

Кіріспе
Еңбек ұжымы - қоғамның мүддесіне керекті өнім өндіруді немесе қызмет етуді көздеген адамдар бірлестігі. Ұжымның қарапайым түрі алғашқы қоғамда қалыптасқан. Орталықтанған меншікке негізделген экономикада еңбек ұжымын ұйымдастыру мемлекеттің қолында болады.
Қазақстан Республикасында ұжымдық еңбек дауларын шешу тәpтiбi мен әдістерін, сондай-ақ ереуіл жасау құқығын жүзеге асыру тәртібін реттейтін құқықтық негіз 1996 жылы шілденің 8-інде қабылданған Ұжымдық еңбек даулары мен ереуілдер туралы Қазақстан Республикасының Заңы болды. Мұнда: ұжымдық еңбек даулары - ұйымдарда еңбек жағдайларын белгiлеу мен өзгертуге және еңбекке ақы төлеуге, ұжымдық шарттар мен келiсiмдер жасасуға, оларды орындауға байланысты, сондай-ақ қолданылып жүрген заңдардың, ұжымдық шарттар мен келiсiмдердiң ережелерiн қолдану мәселелерi бойынша жұмыс берушi (жұмыс берушiлер бiрлестiгi) мен қызметкерлер ұжымдары (қызметкерлер өкiлдерi) арасындағы келiспеушiлiктер - деп белгіленген [2,3 б.].
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырда Еңбек кодексі шығуымен байланысты бұл заң өз күшін жойды. Басқа елдердің Еңбек кодекстерімен салыстырғанда ұжымдық еңбек дауларының түсініктемесі ҚР ЕК көрсетілмеген. Бірақ ҚР ЕК комментарийінде қазақстандық ғалым, профессор Е.Н.Нургалиева ұжымдық еңбек даулары - бұл ұйымдарда еңбек жағдайларын белгілеу мен өзгерту (жалақыны қоса), ұжымдық шарттар мен келісімдерді жасау, өзгерту және орындау бойынша, сонымен қатар еңбек құқығы нормаларынан тұратын актілерді қабылдаған кезінде қызметкерлердің сайланбалы органының ойын ескеруге жұмыс берушінің бас тартуымен байланысты қызметкерлер (олардың өкілдері) және жұмыс берушілер (олардың өкілдері) арасындағы реттелмеген келіспеушіліктер деген түсініктеме береді [3,497 б.]. Бұл анықтаманы нақтырақ деуге болады. Себебі, қызметкерлердің сайланбалы органының ойын ескеруге жұмыс берушінің бас тартуы дау нысанасына тікелей байланысты болғандықтан оны көрсеткен жөн.

Еңбек ұжымының функциялары және өкілеттіктері
Функциялар - бұл еңбек ұжымы қызметінің негізгі бағыттары. Олардың қатарынан мына функцияларды атауға болады: - бірлескен еңбекті ұйымдастыру, еңбек жағдайы мен қызметкерлердің тұрмыс жағдайын жақсарту; - кәсіпорынды басқаруға қатысу; - мемлекеттік-саяси өмірге араласу; - өз мүшелерін еңбек және өнегелік тұрғысынан тәрбиелеу, еңбек тәртібін нығайту. Еңбек ұжымы мен ұйымның құқықтық мәртебесі тең болады. Кәсіпорынның, ұйымның құқықтық мәртебесі азаматтық құқықпен анықталса, еңбек ұжымының құқықтық мәртебесі еңбек құқығының ережелерімен анықталады. Еңбек ұжымының өкілеттіктері және өзін-өзі басқаруы оның құқықтық мәртебесін құрайды. Өкілеттіктер - бұл еңбек ұжымының құқықтарына қарағанда әлдеқайда кең түсінік. Өкілеттіктер еңбек ұжымының құқықтарын да, міндеттерін де, оның қызмет ету саласын да, функцияларын да қамтиды. Еңбек ұжымының өкілеттіктері ретінде олардың өз құқықтары мен міндеттерін орындауына байланысты заңда бекітілген әрекеттері танылады. Еңбек ұжымының міндеттері: - жоғары өнімділікті қамтамасыз ету; - ҚР заңдары мен ҚР Үкіметінің қаулыларын орындау; - шарттық міндеттемелерді орындау; - еңбектің тиімділігі мен сапасын арттыру; - еңбек тәртібін нығайту. Мемлекеттік-саяси сипаттағы өкілеттіктерге мыналар жатады: - жергілікті органдардың шешімдерінің жобаларын қарастыруға және талдауға құқылы; - билік органдарына үміткерлерді ұсынуға құқылы; - олардың есептерін тыңдауға құқылы және т.б. Әлеуметтік-экономикалық сипаттағы өкілеттіктерге мыналар жатады: - құрылтайшылармен бірлесе отырып, жарғыға енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды қарастыру және талқылау; - меншік нысанын өзгерту жөнінде шешім қабылдау; - еңбек тиімділігін арттыру, материалдық-техникалық базаны нығайту, өндірістік ақауларды болдырмау, машиналарды, жабдықтарды тиімді пайдалануға және т.б. қатысты шараларды бекіту және жүзеге асыру. Еңбек ұжымының еңбек саласындағы өкілеттіктері: - ұжымдық шартты бекіту; - басшылықпен бірлесе отырып, ішкі тәртіп ережелерін бекіту; - еңбек және тұрмыс жағдайын жақсартуға қатысты шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру; - ереуілдерге шығуға және ұжымдық еңбек дауларын шешуге қатысты тиісті органдарға шағымдануға құқылы. Әлеуметтік даму және тұрмыс жағдайына қатысты өкілеттіктер: - қызметкерлердің коммуналдық, тұрмыс жағдайы мен медициналық қызмет көрсетілу жағдайын, қоғамдық тамақтану, көлік және т.б. мәселелерді талқылау; - зейнеткерлердің және Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлердің жағдайына көңіл бөлу. Кәсіптік одақ ұйымдары еңбек құқығының субъектілері ретінде. Олар еңбек құқығының ерекше субъектілері болып табылады. Кәсіптік одақ ұйымдарының мәртебесі белгіленген заңнамада кәсіптік одақтардың жалпы құқықтары мен әрекетқабілеттігі, олардың негізгі (статуттық) құқықтары мен міндеттері, сонымен қатар, оларды жүзеге асырудың кепілдіктері бекітілген. Мемлекеттік органдар еңбек құқығының субъектілері ретінде. Мемлекеттік басқару мен бақылау функцияларын орындайтын мекемелер мемлекеттік органдар деп аталады. Олар белгіленген тәртіп бойынша құрылады. Мемлекеттік органдар республикалық, аймақтық және жергілікті болуы мүмкін. Республикалық органдарға қызметі және өкілеттіктері бүкіл республиканың аумағына таралатын органдар жатады. Аймақтық органдарға қызметі және өкілеттіктері екі немесе одан да көп облыстарға таралатын органдар жатады. Жергілікті мемлекеттік органдарға (облыстық, республикалық маңызы бар қалалар және астананың және т.б. органдары) қызметі және өкілеттіктері тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағына таралатын органдар жатады. Мұндай органдардың құрылтай құжаттары болып осы органдарды құру туралы актілер және осы органдар туралы ережелер табылады. Бірінші басшы мемлекеттік органдарға жүктелген міндеттерді орындауға және өз функцияларын жүзеге асыруға қатысты жеке жауапкершілікте болады. Бұл жүйеде мемлекеттік қызметшілер ерекше орынды иеленген. Олардың құқықтық жағдайы тиісті заңдарда анықталған. Мемлекеттік қызметшілердің лауазымдары саяси және әкімшілік деп бөлінеді. Саяси мемлекеттік қызметшілерге қызметі саяси сипатқа ие және саяси міндеттерді жүзеге асырушы мемлекеттік қызметшілер жатады. Бұл санатты саяси мемлекеттік қызметшілердің лауазымдары және ҚР Президенті тағайындайтын мемлекеттік қызметшілер мен олардың орынбасарлары, ҚР Парламенті және оның Палаталары тағайындайтын және сайлайтын, ҚР Конституциясына сәйкес ҚР Президентінің және ҚР Үкіметінің өкілі болып табылатын мемлекеттік қызметшілер, орталық атқарушы органдарды басқаратын басшылар мен олардың орынбасарлары құрайды. Әкімшілік мемлекеттік қызметшілер үшін лауазымдар санаттары белгіленеді. Әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің санаттар бойынша лауазымдарының тізімін уәкілетті органның ұсынуымен ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Оқушылар ұжымы
Мектептің педагогикалық ұжымы
Оқушылар ұжымы арқылы жеке тұлғаны қалыптастыру жолдары
Оқушылар ұжымы – мектептегі тәрбиені ұйымдастырудың негізгі формасы
Оқушылар ұжымы және оның қалыптасу кезеңдері
Халықаралық еңбек ұйымының еңбек құқығы
Балалар ұжымы дамуының негізгі сатылары және оның қалыптасуы
Еңбек және еңбек құқығы туралы түсінік
Еңбек құқығы
Еңбек дауы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь