Радиоактивті және иондаушы сәулелердің өлшем бірлігі


1. Кіріспе
2. Негізі бөлім
2.1. Радиоактивтіліктің өлшем бірліктері
2.2. Иондаушы сәулелердің өлшеу бірлігі.
3. Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Аса жоғары температураға дейін қыздыру, өте салқындату, жоғары қысым мен сиретілген вакумм, түрлі химиялық реактивтермен әсер ету – міне, бұлардың ешқайсысы да радиоактивтілікті бәсеңдетіп, немесе оны жылдамдата алған жоқ. Сонымен қатар кез келген радиоактивті заттың сәуле шығару интенсивтігі уақыт өткен сайын белгілі бір заңдылық бойынша өздігінен азаятындығы байқалды. Әрбір радиоактивті затқа жартылай ыдырау кезеңі тура келеді. Жартылай ыдырау кезеңі дегеніміз –сәуле шығару интенсивтігі екі есе азаятын уақыт мөлшері. Бұл уақыт ішінде радиоактивті атомдардың жартысы ыдырайды. Мысалы радийдің жартылай ыдырау кезеңі -1620 жыл, полонийдікі -138 күн, урандікі -4,5 млрд жыл және т.с.с.
1 Сахариянов А.Ж., Ветеринариялық радиобиология Алматы. 2013ж.
2 Сахариянов А.Ж., Жұмагельдиев А.Ә., Радиоактивтіліктің, иондаушы сәулелердің дозасының және доза қуатының өлшем бірліктері.Алматы 2009ж.
3 Сахариянов А.Ж., Шалхарова Д.Ж. Радиометриялық аспаптардың құрылысы және жұмыс істеу принциптері. Алматы 2010.
4 Сахариянов А.Ж., Шалхарова Д.Ж. Ауылшаруашылық малдарының жіті сәуле ауруы. Алматы 2010ж.
5 Сахариянов А.Ж., Шалхарова Д.Ж. Радиация қауіпсіздігі негіздері және ветеринариялық радиологиялық зертханада иондаушы сәуле көздерімен жұмыс жүргізуді ұйымдастыру. Алматы 2010ж.

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспар
1. Кіріспе
2. Негізі бөлім
2.1. Радиоактивтіліктің өлшем бірліктері
2.2. Иондаушы сәулелердің өлшеу бірлігі.
3. Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі

Кіріспе
Аса жоғары температураға дейін қыздыру, өте салқындату, жоғары қысым мен сиретілген вакумм, түрлі химиялық реактивтермен әсер ету - міне, бұлардың ешқайсысы да радиоактивтілікті бәсеңдетіп, немесе оны жылдамдата алған жоқ. Сонымен қатар кез келген радиоактивті заттың сәуле шығару интенсивтігі уақыт өткен сайын белгілі бір заңдылық бойынша өздігінен азаятындығы байқалды. Әрбір радиоактивті затқа жартылай ыдырау кезеңі тура келеді. Жартылай ыдырау кезеңі дегеніміз - сәуле шығару интенсивтігі екі есе азаятын уақыт мөлшері. Бұл уақыт ішінде радиоактивті атомдардың жартысы ыдырайды. Мысалы радийдің жартылай ыдырау кезеңі -1620 жыл, полонийдікі -138 күн, урандікі -4,5 млрд жыл және т.с.с.

Радиоактивтіліктің өлшем бірліктері
Иондаушы сәулелердің қарқындылығы. Ионды сәуле тасқынының тығыздығы 1 сек. Ішінде 1 м2 түскен квантпен есептелінеді. Мысалы: в-бөлшегі , V -квант , в-бөлшегі ', V -квант .
(м2*сек)(м2*сек)(см2*сек)(см2*сек) Ионды сәулелердің сіңуі, қабылдануы. 1 кг көлемдегі қабылдаушы, сіңетін объектке түскен ионды сәуленің қуатын 1 джоульмен есептейді (дж\кг). Қабылданған ионды сәуленің мөлшері системадан тыс бірлігі бойынша радбен өлшенеді. Рад = 100 эрг\ 1 г (сәуле қабылдаған заттың көлемі) = 1 рад = 10-2 дж\кг. Эквивалентті мөлшердің бірлігін өлшеу үшін радтың биологиялық эквиваленті бэр қабылданған. Бэр - 1 г биологиялық улпага сіңген қуат көзінің биологиялық әсері, 1 рад рентген және гамма сәулелерінің сіңген қуат көзімен бірдей. Белгілі бір уақыт ішінде, шығарылған сәулелерді қабылдайтын мөлшерін куат дозасы дейді Қабылданған қуат мөлшерінің бірлігін (вт\кг), системадан тыс бірлік бойынша - рад\сек,
1 рад\сек= 10-2 вт\кг. Экспозициялық мөлшер қуатының бірлігі ампермен (а\кг), системадан тыс бірлік бойынша рентгенмен (р\сек) есептелінеді.
Радиоактивтіліктің бірлігі Тексерілетін объектілерде радиоактивті заттардың концентрациясын бағамдау үшін радиоактивтілінтің үлесін анықтайды Ол, 1 г затта радиоактивті элементтің ыдырау санын анықтайды немесе зат массасындағы, аумағындағы, көлеміндегі кюри мөлшерін анықтайды : кюри\г, кюри\кг, кюри\см2, кюри\км2, кюри\см2, кюри\мл, кюри\л.
Радиоактиөті заттардың концентрациясын кг\сен есептейді.
Радиометр
Радиометр приборы бөлшек тасқындары мен радиоактивті элементтердің белсенділігін анықтайды. Оны әртүрлі объектідегі радиоактивті заттармен былғанғандығын анықтайды. Радиометр приборы қабылдағыш құрылымынан, ионды сәулені басқа энергия түріне айналдырып, өлшеуге ыңғайластырған қүрал. Радиометр, ионизациялық, синтиляциялық, калориметрлік қүралдарға бөлінеді.
Ионизациялық радиометр қүралында сәле шығарушы детектор . ретінде ионизациялық камера мен газ мөлшерін төмендететін есептегішті пайдаланады.
Синтиляциялық детектор ретінде NаІ(ТІ), стильбен және басқа кристалдарды пайдаланады. Иондаушы сёулелердің әсерінен синтиляциялық детекторларда молекулалардың қозуынан, ионизация жасауынан жарық тутанулары орын алады.
Іс жүзінде дозиметрия әдісін есебтеу және эксперимент жасау арқылы жүргізеді.
Пайдаланатын дозиметрлер
Дозиметр құралымен ионды сәулелердің мөлшерін (дозасын) және қуаттылығын өлшейді. Дозиметр ионизациялық камерадан және тексеретін (электрометр, гальванометр, лампалы тексеретін прибордан) қурылымдардантұрады.. Дозиметриялық приборлар ионды сәулелерді табатын (радиоактивті индикаторлардан) және сәулелердің физикалық дозасын өлшейтін приборлардан (дозиметрден, рентгенометрден) тұрады.
Дозиметрлерді пайдалануына байланысты олар стационарлы, бір орыннан екінші орынға ауыстырып пайдаланатын және жеке дозиметрлерге бөлінеді. Стационарлы және ауыспалы топтық дозиметрлер иондаушы сәулелердің тез арада қуаттылық дозасын және жалпы немесе интегральды мөлшерін (дозасын) анықтайды ( рентгенометр, фотопленкалық, химиялық және жеке дозиметрлер). Дозиметрдің көрсеткішін есептеу үшін, шкаласы тура көрсетіп, тура есептейтін дозиметрге және көрсеткен дозаның көлемі мен қуатын қосымша есептеуді қажет ететін дозиметрлерден тұрады.
Дозиметрлердің бірнеше түрлері бар. ДК-0,2 қалталы тура көрсететін дозиметр ионды сәулеледің 10-нан 200 мр шейін дозасын, 0,2-ден 2 Мэв дейін қуат (энергия) диапозонын өлшейді. КИД-1 комплекті жеке дозиметриялық қүралы ионды сәулелердің 0,02 ден 2 р дейін шығарған мөлшерін (дозасын) өлшейді. РМ-1- М рентгенометрі, рентген сәулесінің шығарған 6-250 кэв қуаттылық мөлшерін және гамма сәулелердің 1,5 Мэв қуатын анықтайды.

УСИТ-1 белгі беріп, өлшейтін технологиялық, дозиметриялық қүралы гамма сәулелері мен белсенді бетта газдарының белгіленген мөлшер көлемнен асқан жағдайда белгі беріп қабарлайды.
Күнделікті тәжрибеде УСИТ-2, УСИД-12 өлшеу қүралдары пайдаланады.
Радиологиялық өлшемдер
Иондаушы сәулелерді дозимертиялық анықтауда және
радиоизотоптардың белсенділігін радиометрияда анықтау үшін
Дүниежүзілік өлшеу системасының бірлігін және системадан тыс
өлшеу бірлігін пайдаланады.
Иондаушы сәулелердің өлшеу бірлігі. Иондаушы сәулелердің
1 м2 түскен ват қарқындылығы есептелінеді (вт\м2),
немесе эрг\см2сеи (1 эрг\см2*сек=10-3 вт\м2).
Радиометрлер пайдалануына байланысты зертханалық және далада экспресс үлгілермен жұмыс істейтін аппаратураларға бөлінеді. Зертханалық радиометрмен тағамдық өнімдердің, жем -шөптің, судың тағы басқа үлгілердің радиоактивтілік үлестерін анықтаса, даладағы жайылымның, су көздерінің, жиналған жем -шөптің, өсімдік тағамдық өнімдердің радиоктивтілік үлесін экспресс үлгімен анықтайды.
Универсальды радиометрлер әртүрлі энергия көздерін қабылдаса, ал кейбір радиометрлер тек қана шығаратын альфа, бетта, гамма, рентген не нейтрон энергия көздерін ғана қабылдайды. Ветеринариялық тәжрибиеде көбірек ионизациялық және ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Иондаушы сәулелердің табиғаты және түрлері
Иондаушы сәулелердің адам ағзасына әсері
Иондаушы сәулелердің бағыттарын анықтау тәсілі
Иондаушы сәулелердің негізгі гигиеналық нормалары
Иондаушы сәулелердің соматикалық-стохастикалық әсері
Иондаушы сәулелердің жасушаға және көп жасушалы ағзаға әсері
Иондаушы сәулелер
Радиоактивтілік бірлігі
Ферменттердің активтілігі мен мөлшерінің өлшем бірлігі
Радиоактивті сәулелену
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь