Ұлттық тәрбие

1. Кіріспе
2. Негізгі бөлім
2.1. Ұлттық тәрбие сипаттамасы
2.2. Ұлттық тәрбиені жаңғырту . заман талабы
2.3. Тіл үйрену әдістемелері мен ерекшеліктері
2.4. Ұлы бабалар ұлттық тәрбие жайлы
3. Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
«Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек. Онсыз берілген білім – адамзаттың қас жауы» деген екен ұлы ғұлама, Әбу Насыр әл-Фараби. Қазақ – текті халық. Ұлттық тәрбие деген тіркестің өзі – қазақ халқы үшін қасиетті ұғым. Өйткені нағыз қазақ ол – тек қазақтың салт-дәстүрімен сусындаған, осы ұлттың тәрбиесімен жетіліп, туған тілімен санасы оянған азамат. ҚазақхалқыныңбойындаЖержүзіндетеңдесіжоқадалдық, кеңпейілділік, ақкөңілділік, қонақжайлылықсияқтыадамиқасиеттер бар.
«Бала тәрбиесi – бiрөнер, өнерболғандаауырөнер, жекебiрғылымиесiболудытiлейтiнөнер». Ал МағжанЖұма¬баеватамыз «Қазақбаласыныңтәрбиесіқазақтұрмысынақабысуымақұл» дегенеді. Демек, ұлттықтәрбие – аса қастерліұғым. Алайдақазақытәрбиедегендіқазірәркімәртүрлітүсінеді. Ал бұл – еңәуеліата-анасын, үлкендіжәнеқоғамды, яғниөзіөмірсүріпжүргенортанысыйлау. Осы айтылғандардысыйлапөскен, атакөрген бала тәрбиесізболмайды.
Мағжан атамыздың мына сөзіне назар салсақ, «Баланы тәрбиешісінің дәл өзін¬дей қылып шығармай, келешек заманына лайық қылып шығару керек» дейді. Қазір ХХI ғасыр білім мен ғылым заманы екенін жұртшылық жақсы біледі. Бірақ бар күші¬мізді білім мен ғылымға салып, тәрбиені елеусіз қалдырсақ, ұта¬рымыздан ұты¬лары¬мыз көп болатын¬дығын ортаға¬сыр¬лық бабамыз ғұлама әл-Фараби нық¬тап айтып кеткен ғой. Ендеше, әуелі тәр¬бие, содан соң барып басқа қажеттіліктер, білім, ғылым, әде¬биет, мәдениет. Мәде-ниет демекші, тәрбиелі қауым мәдениетсіз болуы мүмкін емес. Ал білім, ғылым, мә¬де¬ниет нағыз қазақы тәрбиемен арқау¬ланса, өркениет¬тің шыңына даңғыл жол салынбақ.
Қазақы тәрбиенің басты тармақта¬рының бірі – қазақы қанның немесе қарашаңырақтың ұл балалар арқылы жалғас¬тығы және әрі қарай өніп-өскен са¬бақ¬тас¬тығы. «Қызға қырық үйден тыйым», «Қыздың жолы жіңішке» деген қисынды қағидасы. Өйткені ұл бала қазақ халқының намысы болса, қыз бала ар-ожданы, ұяты. Ұят демекші, бабаларымыз ұятты өлімнен күшті санаған.
Тағы да Мағжан атамызға құлақ түрсек, «Ұлт тәрбиесі баяғыдан бері сана-лып келе жатқан тастақ жол бол¬ғандықтан, әрбір тәрбиеші сөз жоқ, ұлт тәр-биесімен таныс болуға тиіс. Сол ұлт тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті» деп қалың қазағын қазақы тәрбиені жоғалтып ал¬мауға міндеттейді. Ал біздің бүгінгі отбасыларымыз бен балабақша¬лары¬мызда, мектептеріміз бен жоғары оқу орындарында қазақы тәрбие беріліп жатыр және Үкіметіміз қазақы тәрбиеге дендеп көңіл бөліп отыр деп айтуға бола ма? Кесіп айту қиын. Алайда осыдан «Бала¬пан» телеарнасының ашылғандығы, «Қазақстан» ұлттық телеарнасының бар¬лық бағдарламаларын таза қазақ тілінде жүргізе бастағандығы және жуырда
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. А:1995
2. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2030» стратегиялық бағдарламасы һәм Қазақстан халқына арнаған Жолдауы. А.2006
3. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. А.2006
4. Гумилев Л.Н., - Этносфера: История людей и истроия природы,М.Экопрос,1993, 544с.
5. Бромлей Ю.В.,- Очерки теории этноса,М: Наука, 1983
6. Орлова Э.А.,- Введение в культурную антропологию,М:МГИК, 1994, 215 с.
7. Кляшторный С.Г.,Султанов Т.И.,- Казахстан: летопись трех тысячелетий,А:Рауан,1992,374 с.
8. Советский Энциклопедический словарь // п/р А.М.Прохорова, М:1982, 1600 с.
9. Педагогическое наследие: Я.О.Коменский, Д.Локк, Ж-Ж.Руссо, И.Г. Песталоцци.,- сост.В.М.Кларин, А.Н.Джуринский,М:Педагогика, 1987,с. 411
        
        Жоспар
* Кіріспе
* Негізгі бөлім
+ Ұлттық тәрбие сипаттамасы
+ Ұлттық тәрбиені жаңғырту - заман талабы
+ Тіл ... ... мен ... Ұлы ... ... ... жайлы
* Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
деген екен ұлы ғұлама, Әбу Насыр әл-Фараби. Қазақ - текті ... ... ... ... ... өзі - ... ... үшін қасиетті ұғым. Өйткені нағыз қазақ ол - тек қазақтың салт-дәстүрімен сусындаған, осы ұлттың тәрбиесімен жетіліп, туған тілімен ... ... ... Қазақ халқының бойында Жер жүзінде теңдесі жоқ ... ... ... ... ... ... ... бар.
. Ал Мағжан Жұма - баев атамыз деген еді. Демек, ... ... - аса ... ... ... ... тәрбие дегенді қазір әркім әртүрлі түсінеді. Ал бұл - ең әуелі ... ... және ... яғни өзі өмір ... ... ... сыйлау. Осы айтылғандарды сыйлап өскен, ата көрген бала тәрбиесіз болмайды.
Мағжан атамыздың мына сөзіне ... ... ... ... ХХI ... ... мен ғылым заманы екенін жұртшылық жақсы біледі. Бірақ бар күші - ... ... мен ... ... ... ... ... ұта - рымыздан ұты - лары - мыз көп болатын - дығын ... - сыр - лық ... ... ... нық - тап айтып кеткен ғой. Ендеше, әуелі тәр - бие, ... соң ... ... ... ... ... әде - ... мәдениет. Мәде - ниет демекші, тәрбиелі қауым мәдениетсіз болуы мүмкін ... Ал ... ... мә - де - ниет ... ... ... ... - ланса, өркениет - тің шыңына даңғыл жол салынбақ.
Қазақы тәрбиенің басты тармақта - рының бірі - ... ... ... ... ұл балалар арқылы жалғас - тығы және әрі қарай өніп-өскен са - бақ - тас - ... , ... ... қағидасы. Өйткені ұл бала қазақ халқының намысы болса, қыз бала ар-ожданы, ұяты. Ұят демекші, бабаларымыз ұятты ... ... ... да ... атамызға құлақ түрсек, деп қалың қазағын қазақы тәрбиені жоғалтып ал - мауға міндеттейді. Ал біздің бүгінгі ... бен ... - лары - ... ... бен ... оқу орындарында қазақы тәрбие беріліп жатыр және Үкіметіміз қазақы тәрбиеге дендеп көңіл бөліп отыр деп айтуға бола ма? Кесіп айту ... ... ... ... ... ... телеарнасының бар - лық бағдарламаларын таза қазақ тілінде жүргізе бастағандығы және жуырда ... ... - дығы - ... қазақы тәрбиеге шындап бет бұрғандығының айғағы.
Ұлттық тәрбие сипаттамасы
Ұлттық ... ... - ... ауыз ... ... ... әдет-ғұрып, салт-дәстүр, ұлағатты қағидалар, шешен - дік сөздер, өнеге-өсиеті бар мақал-мәтел - дер, ... ... ... келген ойшыл ғұламаларымыздың еңбектеріндегі тәрбие қағидалары. Сонымен бірге отбасы тәрбиесінің ұлттық ерекшеліктері, туыстық қарым-қатынас, жеті ата ... ... ... ... бен ... ... намыс, ұлттық сана-сезім, ұлттық адамгершілік, отансүйгіштік, еңбексүйгіштік қасиеттер, ізгілік сынды сапалық белгілер ұлттық ... ... ... болады.
Иә, ұлттық тәрбие - ұлттық сана-сезімі жоғары болашақ маман жастарды тәрбие - ... ... ... беру ... ... ... ... - ұлттық сана-сезімі қалыптасқан, ұлттық мүдденің өр - кендеуіне үлес қоса алатын ұлттық құн - дылық - тар мен ... құн - - - ды - лық - - ... ... ... ... ... тұлғаны тәрбиелеу. Міндеті - мәдени-әлеуметтік өзгермелі жағдайдағы ұлттық тәрбиенің ... - ана тілі ... ... ... ... тілі мен тари - хын, ... мен ділін, салт-дәстүрі мен дінін құрметтеу рухында жастардың ұлттық интеллектуалдық мінез-құлқын қалыптас - тыру, бүгінгі қазақ елінің индус - триал - ... ... ... ... - сыз ... ... парасатты ұлттық сипаттағы белсенді іс-әрекетке тәрбиелеу. Білім және мәдени-рухани тұрғыда басқа ... ... ... ... қамтамасыз ету, қоғам мен адам, адам мен табиғат қарым-қатынасының өркениеттілік сана-сезімін ұлттық рухта қалыптастыру ... ... ... Н.Ә.Назарбаев: , - деп айт - қан - дай, мемлекеттік тілді дамытуда, қоғам - дық ... ... ... ... ... біраз шаралар жүзеге асырыл - ды. Ал 1990 жылы Заң қабыл - данған соң ғана қазақ тілін басқа ұлт ... ... ... ... ... ... жол ашылды. Қазіргі таңда тіл үйренушілерге қазақ тілінен арнайы мұғалімдер сабақ жүргізіп, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруге, ұлттық тәр - биемізді ... зор үлес ... ... ... етеміз. , - деп филология ғылым - дарының докторы, ... ... ... ... ... ... - мыздағы мектептерде ұлттық тәрбиені мемлекеттік тілдің негізінде оқытудың жан - дана ... - ... ... Тіл ... - ... ... ... өзін жан-жақты терең зерттеп, өзгелермен араласу жолдарын меңгеруі керек. Күнделікті шы - ғар - - ... ... ... ... ... жасау қажет. Мемлекеттік тілді меңгеру - бүгінгі күннің талабы.
Ұлттық тәрбиені жаңғырту - ... ... ... ... ... ... жылдары iргелi зерттеулер жүргi - зілiп, ғалымдардың назарынан түскен емес. Қазiрде соңғы педагогикалық тәжi - ри - ... ... ... - дак - ... және қолданбалы педа - гогикалық озық технологияларға сүйене отырып, ұлттық тәрбие ... одан әрі ... ... ... ... мен ... бүгiнде өмір талабы болып отыр. Ұлттық тәлiм-тәрбие мұраларын мектептегi оқушылар ұжымдарының iс-әрекеттерiнде барынша пайдалану - қазiргi кездегi педа - го - ... ... бiрi. ... жетiстiктерi негiзiнде тіл үйренуші ұрпаққа сапалы бiлiм берудi мақсат еткен көпшiлiк қауым, ата-бабаларымыз сан ... бойы ... ... ... ... ... асыл мұралары арқылы саналы тәрбие берудi әрқашан жадынан тыс қалдырған емес. Соңғы жылдары өт - кiзiлiп жатқан ғылыми-практикалық кон - ... мен ҚР ... Жар - ... ҚР ... ҚР Үкіметі қаулылары, ҚР Білім және ғылыми министрлігі ... - тары мен ... ... ... - ... ... ... назарға iлiнуi - аталмыш проблеманың көкейкестiлiгiн айқындап ... ... ... ... одан ары ... - тап ... ... тұтқасы болатын демократиялық қоғамды құратын парасат - ты, бiлiмдi тұлғаларды дайындауда мек - теп - тегі тіл ... ... ... ұлттық тәлiм-тәрбие жұмыстарын ұйым - дастырудың маңызы зор екенi даусыз. Озық ... ... бiлiм ... ... ... тәрбие құндылық - тарын бойына сiңiрген ұрпақтар ғана ұлт ... ... ... бола - шағын барынша болжайтын тұлға ретiнде танылатыны анық.
Тіл үйрену әдістемелері мен ерекшеліктері
Тіл үйренушілерге ұжымдық қауым - дастық негiзiнде жан-жақты ... ... беру ... тіл ... ... жүр - гізілетін тәрбие жұмыстарының әдістеме - лері мен ерекшеліктерін Н.И.Бол - - дырев, В.А.Сластенин, Л.Р.Болотина және ... да ... ... ... зерт - теуінде тіл үйренушілер ұжымындағы ұлттық тәрбие мәселесін педагогика ғылы - мының бір саласы ретінде қарастырған. Н.Болдырев: , - ... ... - ... ... ... В.Га - - - лузин - ский: , - деген. Ә.Жұмахановтың пікірінше, ... ... ... ... ... ... ... айналуы шарт деп санайды. З.Жа - қы - пов дейді. Қазақстанда тіл үйрену - шілер ұйы - мы - ның ... ... ... жаңа ... ұлттық тәлiм-тәрбиенiң асыл арналары болып табы - латын ізгілік, имандылық, парасат - тылық ұғымдары өзiнiң бастауын қасиеттi Құран ... - ... ... - логиялық ұғым - дар мен таңбалардан, пайғамбарлар мен ғұламалар өсиет - терiнен, киелi ... ... мен ... сөздерден және дала даныш - пандарының нақыл сөздерiнен ... ... ... ... қақпа тастарына (IV-V ғ.ғ.) ойып жазып кеткен Күлтегiн мен Тоныкөк бабаларымыздың артына тәлімдік мұра қалдырды.
Ұлы ... ... ... ... - зақ ... - ... бойы қалып - тас - қан ұлттық мәдениет. Ол ... ... ... ... ... ... ... сол ұлттың мәдениетін да - мытудың қозғаушы күші болып табы - ... ... ... ... тіршілігі мен рухани тәжірибесі бар. Халықтың тұрмыс-тіршілігіндегі рухани тәжірибелері арқылы қалыптасқан тәрбиелік және дүние - ... ... біз ... педа - ... ... Халық педагогикасы - халықтың мәдени мұрасы. Халық пе - да - - - го - ... сол ... ... ... - тық ... ... ... қалыптасқан.
Ал ұлттық тәрбие мәселесі - ... ... өн ... ... жалғасып келе жатқан ұлы мақсат. Бүгінде адамзат өркениеттің өзгеше биігіне көтерілген, үшінші мыңжылдыққа қадам ... ... де жас ... үшін рухани асыл мұрат болып, Қазақстандық патриотизм, азаматтық парыз, ... ... ... ... мен ар ... және тағы басқа қасиеттерді жатқызамыз.
Жас ұрпаққа ұлттық тәрбие берудің бағдарлы ... ... ... Н.Ә. ... атты жинағында мемлекеттік идеология мәселесін ұдайы есте ұстауымызды ескерте келе, былай деп жазады:

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Балабақшадағы аралас топ балаларын ұлттық ойын арқылы адамгершілікке тәрбиелеу80 бет
Бастауыш сыныпта дене тәрбиесі сабақтарында ұлттық ойындардың тәрбиелік мәні13 бет
Болашақ тәрбиешілердің шығармашылық қабілетін қалыптастыруда ұлттық тәрбиеің мәні13 бет
Жалпы педагогикалық технологияларды оқу- тәрбие үрдісінде ендіру арқылы оқушыларға ұлттық тәрбие беру17 бет
Мектеп оқушыларына ұлттық тәрбие берудің педагогикалық маңыздылығы62 бет
Мектеп оқушыларына ұлттық тәрбие берудің теориялық негіздері75 бет
Мұхтар Әуезов шығармаларындағы ұлттық тәрбие мәселесі7 бет
Тәрбиенің негізі –ұлттық тәлім-тәрбие30 бет
Халық ауыз әдебиеті үлгілері арқылы ұлттық мәдени дәстүрге тәрбиелеу19 бет
Қазақ тележурналистикасындағы ұлттық тәрбие насихаты9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь