Ұлттық тәрбие


1. Кіріспе
2. Негізгі бөлім
2.1. Ұлттық тәрбие сипаттамасы
2.2. Ұлттық тәрбиені жаңғырту . заман талабы
2.3. Тіл үйрену әдістемелері мен ерекшеліктері
2.4. Ұлы бабалар ұлттық тәрбие жайлы
3. Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
«Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек. Онсыз берілген білім – адамзаттың қас жауы» деген екен ұлы ғұлама, Әбу Насыр әл-Фараби. Қазақ – текті халық. Ұлттық тәрбие деген тіркестің өзі – қазақ халқы үшін қасиетті ұғым. Өйткені нағыз қазақ ол – тек қазақтың салт-дәстүрімен сусындаған, осы ұлттың тәрбиесімен жетіліп, туған тілімен санасы оянған азамат. ҚазақхалқыныңбойындаЖержүзіндетеңдесіжоқадалдық, кеңпейілділік, ақкөңілділік, қонақжайлылықсияқтыадамиқасиеттер бар.
«Бала тәрбиесi – бiрөнер, өнерболғандаауырөнер, жекебiрғылымиесiболудытiлейтiнөнер». Ал МағжанЖұма¬баеватамыз «Қазақбаласыныңтәрбиесіқазақтұрмысынақабысуымақұл» дегенеді. Демек, ұлттықтәрбие – аса қастерліұғым. Алайдақазақытәрбиедегендіқазірәркімәртүрлітүсінеді. Ал бұл – еңәуеліата-анасын, үлкендіжәнеқоғамды, яғниөзіөмірсүріпжүргенортанысыйлау. Осы айтылғандардысыйлапөскен, атакөрген бала тәрбиесізболмайды.
Мағжан атамыздың мына сөзіне назар салсақ, «Баланы тәрбиешісінің дәл өзін¬дей қылып шығармай, келешек заманына лайық қылып шығару керек» дейді. Қазір ХХI ғасыр білім мен ғылым заманы екенін жұртшылық жақсы біледі. Бірақ бар күші¬мізді білім мен ғылымға салып, тәрбиені елеусіз қалдырсақ, ұта¬рымыздан ұты¬лары¬мыз көп болатын¬дығын ортаға¬сыр¬лық бабамыз ғұлама әл-Фараби нық¬тап айтып кеткен ғой. Ендеше, әуелі тәр¬бие, содан соң барып басқа қажеттіліктер, білім, ғылым, әде¬биет, мәдениет. Мәде-ниет демекші, тәрбиелі қауым мәдениетсіз болуы мүмкін емес. Ал білім, ғылым, мә¬де¬ниет нағыз қазақы тәрбиемен арқау¬ланса, өркениет¬тің шыңына даңғыл жол салынбақ.
Қазақы тәрбиенің басты тармақта¬рының бірі – қазақы қанның немесе қарашаңырақтың ұл балалар арқылы жалғас¬тығы және әрі қарай өніп-өскен са¬бақ¬тас¬тығы. «Қызға қырық үйден тыйым», «Қыздың жолы жіңішке» деген қисынды қағидасы. Өйткені ұл бала қазақ халқының намысы болса, қыз бала ар-ожданы, ұяты. Ұят демекші, бабаларымыз ұятты өлімнен күшті санаған.
Тағы да Мағжан атамызға құлақ түрсек, «Ұлт тәрбиесі баяғыдан бері сана-лып келе жатқан тастақ жол бол¬ғандықтан, әрбір тәрбиеші сөз жоқ, ұлт тәр-биесімен таныс болуға тиіс. Сол ұлт тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті» деп қалың қазағын қазақы тәрбиені жоғалтып ал¬мауға міндеттейді. Ал біздің бүгінгі отбасыларымыз бен балабақша¬лары¬мызда, мектептеріміз бен жоғары оқу орындарында қазақы тәрбие беріліп жатыр және Үкіметіміз қазақы тәрбиеге дендеп көңіл бөліп отыр деп айтуға бола ма? Кесіп айту қиын. Алайда осыдан «Бала¬пан» телеарнасының ашылғандығы, «Қазақстан» ұлттық телеарнасының бар¬лық бағдарламаларын таза қазақ тілінде жүргізе бастағандығы және жуырда
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. А:1995
2. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2030» стратегиялық бағдарламасы һәм Қазақстан халқына арнаған Жолдауы. А.2006
3. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. А.2006
4. Гумилев Л.Н., - Этносфера: История людей и истроия природы,М.Экопрос,1993, 544с.
5. Бромлей Ю.В.,- Очерки теории этноса,М: Наука, 1983
6. Орлова Э.А.,- Введение в культурную антропологию,М:МГИК, 1994, 215 с.
7. Кляшторный С.Г.,Султанов Т.И.,- Казахстан: летопись трех тысячелетий,А:Рауан,1992,374 с.
8. Советский Энциклопедический словарь // п/р А.М.Прохорова, М:1982, 1600 с.
9. Педагогическое наследие: Я.О.Коменский, Д.Локк, Ж-Ж.Руссо, И.Г. Песталоцци.,- сост.В.М.Кларин, А.Н.Джуринский,М:Педагогика, 1987,с. 411

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспар
1. Кіріспе
2. Негізгі бөлім
2.1. Ұлттық тәрбие сипаттамасы
2.2. Ұлттық тәрбиені жаңғырту - заман талабы
2.3. Тіл үйрену әдістемелері мен ерекшеліктері
2.4. Ұлы бабалар ұлттық тәрбие жайлы
3. Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі

Кіріспе
Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек. Онсыз берілген білім - адамзаттың қас жауы деген екен ұлы ғұлама, Әбу Насыр әл-Фараби. Қазақ - текті халық. Ұлттық тәрбие деген тіркестің өзі - қазақ халқы үшін қасиетті ұғым. Өйткені нағыз қазақ ол - тек қазақтың салт-дәстүрімен сусындаған, осы ұлттың тәрбиесімен жетіліп, туған тілімен санасы оянған азамат. Қазақ халқының бойында Жер жүзінде теңдесі жоқ адалдық, кеңпейілділік, ақкөңілділік, қонақжайлылық сияқты адами қасиеттер бар.
Бала тәрбиесi - бiр өнер, өнер болғанда ауыр өнер, жеке бiр ғылым иесi болуды тiлейтiн өнер. Ал Мағжан Жұма - баев атамыз Қазақ баласының тәрбиесі қазақ тұрмысына қабысуы мақұл деген еді. Демек, ұлттық тәрбие - аса қастерлі ұғым. Алайда қазақы тәрбие дегенді қазір әркім әртүрлі түсінеді. Ал бұл - ең әуелі ата-анасын, үлкенді және қоғамды, яғни өзі өмір сүріп жүрген ортаны сыйлау. Осы айтылғандарды сыйлап өскен, ата көрген бала тәрбиесіз болмайды.
Мағжан атамыздың мына сөзіне назар салсақ, Баланы тәрбиешісінің дәл өзін - дей қылып шығармай, келешек заманына лайық қылып шығару керек дейді. Қазір ХХI ғасыр білім мен ғылым заманы екенін жұртшылық жақсы біледі. Бірақ бар күші - мізді білім мен ғылымға салып, тәрбиені елеусіз қалдырсақ, ұта - рымыздан ұты - лары - мыз көп болатын - дығын ортаға - сыр - лық бабамыз ғұлама әл-Фараби нық - тап айтып кеткен ғой. Ендеше, әуелі тәр - бие, содан соң барып басқа қажеттіліктер, білім, ғылым, әде - биет, мәдениет. Мәде - ниет демекші, тәрбиелі қауым мәдениетсіз болуы мүмкін емес. Ал білім, ғылым, мә - де - ниет нағыз қазақы тәрбиемен арқау - ланса, өркениет - тің шыңына даңғыл жол салынбақ.
Қазақы тәрбиенің басты тармақта - рының бірі - қазақы қанның немесе қарашаңырақтың ұл балалар арқылы жалғас - тығы және әрі қарай өніп-өскен са - бақ - тас - тығы. Қызға қырық үйден тыйым, Қыздың жолы жіңішке деген қисынды қағидасы. Өйткені ұл бала қазақ халқының намысы болса, қыз бала ар-ожданы, ұяты. Ұят демекші, бабаларымыз ұятты өлімнен күшті санаған.
Тағы да Мағжан атамызға құлақ түрсек, Ұлт тәрбиесі баяғыдан бері сана - лып келе жатқан тастақ жол бол - ғандықтан, әрбір тәрбиеші сөз жоқ, ұлт тәр - биесімен таныс болуға тиіс. Сол ұлт тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті деп қалың қазағын қазақы тәрбиені жоғалтып ал - мауға міндеттейді. Ал біздің бүгінгі отбасыларымыз бен балабақша - лары - мызда, мектептеріміз бен жоғары оқу орындарында қазақы тәрбие беріліп жатыр және Үкіметіміз қазақы тәрбиеге дендеп көңіл бөліп отыр деп айтуға бола ма? Кесіп айту қиын. Алайда осыдан Бала - пан телеарнасының ашылғандығы, Қазақстан ұлттық телеарнасының бар - лық бағдарламаларын таза қазақ тілінде жүргізе бастағандығы және жуырда Мәдениет телеарнасының ашылған - дығы - Үкіметіміздің қазақы тәрбиеге шындап бет бұрғандығының айғағы.
Ұлттық тәрбие сипаттамасы
Ұлттық тәрбиенің көздері - фольклор, ауыз әдебиеті, ұлттық әдебиет, әдет-ғұрып, салт-дәстүр, ұлағатты қағидалар, шешен - дік сөздер, өнеге-өсиеті бар мақал-мәтел - дер, туған топырағымызда дүниеге келген ойшыл ғұламаларымыздың еңбектеріндегі тәрбие қағидалары. Сонымен бірге отбасы тәрбиесінің ұлттық ерекшеліктері, туыстық қарым-қатынас, жеті ата туралы түсінік, перзенттік парыз бен қарыз, ұлттық намыс, ұлттық сана-сезім, ұлттық адамгершілік, отансүйгіштік, еңбексүйгіштік қасиеттер, ізгілік сынды сапалық белгілер ұлттық тәрбиенің негізгі бағыттары болады.
Иә, ұлттық тәрбие - ұлттық сана-сезімі жоғары болашақ маман жастарды тәрбие - леуге негізделген білім беру жүйесінің құрамдас бөлігі. Мақсаты - ұлттық сана-сезімі қалыптасқан, ұлттық мүдденің өр - кендеуіне үлес қоса алатын ұлттық құн - дылық - тар мен жалпыадамзаттық құн - - - ды - лық - - тарды өзара ұштастыра алатын ұлтжанды тұлғаны тәрбиелеу. Міндеті - мәдени-әлеуметтік өзгермелі жағдайдағы ұлттық тәрбиенің діңгегі - ана тілі болып қалатынын негіздеу, қазақ тілі мен тари - хын, мәдениеті мен ділін, салт-дәстүрі мен дінін құрметтеу рухында жастардың ұлттық интеллектуалдық мінез-құлқын қалыптас - тыру, бүгінгі қазақ елінің индус - триал - дық-инновациялық жүйесінің дамуын қамтама - сыз ететін жоғары парасатты ұлттық сипаттағы белсенді іс-әрекетке тәрбиелеу. Білім және мәдени-рухани тұрғыда басқа өркениеттермен бәсекеге қабілетті болуын қамтамасыз ету, қоғам мен адам, адам мен табиғат қарым-қатынасының өркениеттілік сана-сезімін ұлттық рухта қалыптастыру болып табылады.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды фак - торы болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеру - Қазақстан Республикасының әр - бір азаматының парызы, - деп айт - қан - дай, мемлекеттік тілді дамытуда, қоғам - дық ортада әлеуметтік қолдану аясын кеңейтуде біраз шаралар жүзеге асырыл - ды. Ал 1990 жылы Тіл туралы Заң қабыл - данған соң ғана қазақ тілін басқа ұлт өкілдеріне оқыту мәселесіне көңіл бөлініп, өрістетуге жол ашылды. Қазіргі таңда тіл үйренушілерге қазақ тілінен арнайы мұғалімдер сабақ жүргізіп, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруге, ұлттық тәр - биемізді дамытуға зор үлес қосып жүргенін мақтаныш етеміз. Кез келген өркениетті елде көп тіл білу басты мақсат екенін балабақшаның даяр - лық тобы да, мектеп оқушылары да жақсы біледі. Жақын болашақта мем - лекеттік тілді меңгермеген баласының ертеңі бұлыңғыр болатынын әрбір ата-ана сезінуі керек. Бұдан артық қандай қажеттілік (стимул) болуы мүмкін, - деп филология ғылым - дарының докторы, профессор Әлімхан Жүнісбек айтқандай, біздің Республика - мыздағы мектептерде ұлттық тәрбиені мемлекеттік тілдің негізінде оқытудың жан - дана бастауы - қуанарлық жайт. Тіл үйрену - шілер белсенді түрде, өзін жан-жақты терең зерттеп, өзгелермен араласу жолдарын меңгеруі керек. Күнделікті шы - ғар - - машылықпен жұмыс істеу, адамдармен қарым-қатынас жасау қажет. Мемлекеттік тілді меңгеру - бүгінгі күннің талабы.

Ұлттық тәрбиені жаңғырту - заман талабы
Ұлттық тәлiм-тәрбие мәселесi бойынша кейiнгi жылдары iргелi зерттеулер жүргi - зілiп, ғалымдардың назарынан түскен емес. Қазiрде соңғы педагогикалық тәжi - ри - белер, сондай-ақ психологиялық-ди - дак - тикалық және қолданбалы педа - гогикалық озық технологияларға сүйене отырып, ұлттық тәрбие мәселесiн одан әрі ғылыми негiздеп, қайта жаңғырту мен дамыту бүгiнде өмір талабы болып отыр. Ұлттық тәлiм-тәрбие мұраларын мектептегi оқушылар ұжымдарының iс-әрекеттерiнде барынша пайдалану - қазiргi кездегi педа - го - гикалық талаптардың бiрi. Замана жетiстiктерi негiзiнде тіл үйренуші ұрпаққа сапалы бiлiм берудi мақсат еткен көпшiлiк қауым, ата-бабаларымыз сан ғасырлар бойы сақтап, жинақтап келген халық педагогикасының асыл мұралары арқылы саналы тәрбие берудi әрқашан жадынан тыс қалдырған емес. Соңғы жылдары өт - кiзiлiп жатқан ғылыми-практикалық кон - ференциялар мен ҚР Президентінің Жар - лығы, ҚР Заңдары, ҚР Үкіметі қаулылары, ҚР Білім және ғылыми министрлігі құжат - тары мен зерттеушi ғалымдардың еңбек - терiнде этнопедагогика мұраларының назарға iлiнуi - аталмыш проблеманың көкейкестiлiгiн айқындап отыр. Болашақта гүлденген Қазақстанның одан ары қарыш - тап өркендеуiнiң негiзгi тұтқасы болатын демократиялық қоғамды құратын парасат - ты, бiлiмдi тұлғаларды дайындауда мек - теп - тегі тіл үйренушілер ұйымы арқылы ұлттық тәлiм-тәрбие жұмыстарын ұйым - дастырудың маңызы зор екенi даусыз. Озық жетiстiктерге негiзделген бiлiм нәрiмен қатар, ұлттық тәрбие құндылық - тарын бойына сiңiрген ұрпақтар ғана ұлт тағдырын тереңiнен таразылап, бола - шағын барынша болжайтын тұлға ретiнде танылатыны анық.

Тіл үйрену әдістемелері мен ерекшеліктері
Тіл үйренушілерге ұжымдық қауым - дастық негiзiнде жан-жақты ұлттық тәрбие беру жөнiндегi: тіл үйренетін ұжымда жүр - гізілетін тәрбие жұмыстарының әдістеме - лері мен ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Ұлттық тәрбие талғамдары
Ұлттық тәлім-тәрбие
Өркениет және ұлттық тәрбие
Ұлттық тәрбие тағылымы
Ұлттық құндылық -тәрбие негізі
Тәрбиенің негізі –ұлттық тәлім-тәрбие
Қазақ тележурналистикасындағы ұлттық тәрбие насихаты
Ұлттық тәлім-тәрбие дүниесін қалыптастырушы факторлар
Мектеп оқушыларына ұлттық тәрбие берудің педагогикалық маңыздылығы
Мектеп жасына дейінгі балаларға ұлттық тәрбие беру
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь