Электрондық оқулық және оның құрылымы

Кіріспе
1 Теория бөлімі
1.1 Электрондық оқулықты пайдалану саласы
1.2 Электрондық оқулық және оның құрылымы
2 Электрондық оқу құралының бағдарламалық қамтамасыз ету
2.1 Оқытудың компьютерлік құралдарын жасау әдістемесі
2.2 Электрондық оқу құралының құрылымы
2.3 Delphi ортасы
3 Электрондық оқулықтарды құру құралдары және олардың жіктелуі
3.1 Электрондық оқу құралының сапасына қойылатын негізгі талаптар
3.2 Электрондық оқулықтың құрылымы
Қорытынды
Бастапқыда компьютер болмаған кезде адамдар барлық есептеу, іс-жұмыстары қолмен істеген. Кейін технологияның қарқынды дамуына байланысты көптеген қажетті ақпарат құралдары пайда бола бастады.Осы пайда болған құралдар ішінде әрине өзімізге аса тиімді ақпарат құралы компьютер де бар.Компьютер арқылы ақпаратты сақтауға, өңдеуге, тасымалдауға және де қабылдауға болады.Оның осы тиімді жақтарын пайдалана отырып, біз өзімізге тиісті жұмыстарымызды атқаруға мүмкіндік береді.Дами келе көптеген программалау тілдері пайда бола бастады.
XXI ғасыр елімізде қоғамдық ақпараттануды – мемлекеттік саясаттың негізгі элементтерінің біріне айналып отыр. Қоғамды ақпараттануды деп информатиканы елдің экономикалық нығаюын қамтамасыз ететін, ғылыми –техникалық прогресін жеделдетін қоғамдық байлық ретінде жаппай пайдалану және жылдам әрі нақты ақпараттар беруді айтамыз. Қазіргі таңда пайдалануға арналған арнайы программалар мен программалар жабдықтары көптен саналады. Сондықтан да осы зерттеудің өзектілігі ретінде компьютерлік программалық тілдердің ішінде танымал, әрі жетілген түрі болып саналып жүрген Borland Delphi программалық тілінің мүмкіндіктерін пайдалану арқылы: тест программалары, кез-келген пәнді үйрететін программалар және т.б. программалар атқаруға болатынын көрсетіп, ұсынып отырмын.
Бүгінгі таңда электрондық оқулықтар барлық мектеп пәндері үшін жасалуда және ол мемлекеттік, қорытынды емтихандарға дайындалуға көмектесетін мәліметтер қоры ретінде пайдаланылуда. Электрондық оқулықтармен жұмыс істеу әрбір оқушымен студентті өз мүмкіндігін есепке ала отырып, пән мазмұнын оқып-үйрену барысында өз бетінше жұмыс істеуіне жол ашады. Бұл кезде олардың сабаққа деген кызығушылық пайда болып, белсенділігі арта бастайды. Оқытушы үшін электрондық оқулық бұл күнбе-күн дамытылып отыратын ашық әдістемелік жүйе және оны әрбір оқытушы өзінің педагогикалық тәжірибесіндегі материалдарымен толықтыра отырып, жетілдіреді. Сонымен бірге, электрондық оқулықты пайдалану оқытушының ғылыми-әдістемелік потенциалын дамытып, оның сабақ үстіндегі енбегін жеңілдетеді.
Осы мақсатпен мен өзімнің жұмысымда Delрhі программалау тілінде құрылған тестік программаны пайдаланып дайындаған “Delphi-де программалау” пәні бойынша электрондық оқулығы қазіргі техниканың даму деңгейін қамтып, жүйеде жұмыс істеудің оқу құралы ретінде ұсынып отырмын.
Осы программаны пайдалануда студенттердің білімін жан – жақты көтеріп, есіне сақтау қабілетін жоғарылатуға жағдай жасау және олардың келешек жұмысында ЭЕМ – мен жұмыс істеуді күнделікті дағдыға айналдыру үшін де қажет.
Сонымен қатар соңғы кездерді компьютерді пайдаланып студенттердің білім деңгейін тест түрінде тексеру пайдаланыла бастады. Сынақ, емтихандар
1 Бобровский С. Delphi 5: учебный курс - СПб: Питер, 2001. -428с.
2 Тюкачев Н., Свиридов Ю. Delphi 5. Создание мультимедийных приложений. Учебный курс.- СПб.: Питер, 2001..-251с.
3 Архангельский А.Я. 100 компонентов общего назначения библиотеки Delphi 5 - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999 .-112с.
4 Архангельский А.Я. Интегрированная среда разработки Delphi - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999.-91с.
5 Архангельский А.Я. Разработка прикладных программ для Windows в Delphi 5 - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999.-369с.
6 Архангельский А.Я. Object Pascal в Delphi 5 - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999. -77с.
7 Симонович С.В., Евсеев Г.А. Занимательное программирование: Delphi. - М.: АСТ-ПРЕСС: КНИГА: Инфорком-Пресс, 2001. -39с.
8 Полянский А. Среда программирования Delphi 5-6: Справочное пособие. - М.: Познавательная книга плюс, 2001.-114с.
9 Вин Д..Искусство Html-дизайна. Самоучитель - Санкт-Петербург:Питер,2003.-224с.-284с.
10 Смит К., Уотерс К. Html - дизайн: Photoshop & Dreamweaver: Три ключевых этапа. -М.: КУДИЦА-ОБРАЗ, 2004.-264с.
11 Гетц К., Джилберт М.Программирование в Microsoft Office. - Киев: Ирина,2000.-139с.
12 Киселев Ю.Н. Электронная коммерция.- СПб.: ДиаСофтЮп, 2001. -384с.
13 Попов В.Б. Основы компьютерных технологий. -М.: Финансы и статистика, 2002. - 457с.
14 Белунцов В..Новейший самоучитель по разработке Html-страниц.-М.:ДЕСС-КОМ,2000. - 446с.
15 Л.Л.Босова. Разноуровневые дидактические материалы по информатике. - М.: Образование и Информатика, 2001. - 384с.
16 Экономическая информатика: Учеб. - Санкт-Петербург: Питер, 2001.-556с.
17 Гетц К., Джилберт М.Программирование в Microsoft Office.- Киев: Ирина, 2000.- 139с.
18 Субботин М.М. Новая информационная технология: Создание и обработка гипертекстов. - М., 1992. - 755 с.
19 Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования. - М.: «Школа-Пресс»,1994. - 205 с.
20 Демушкин А.С. и др. Компьютерные обучающие программы// Информатика и образование. - 1995. - № 3. - С. 15-21.
21 Зайнутдинова Л.Х. Создание и применение электронных учебников (на примере общетехнических дисциплин): Монография. - Астрахань: Изд-во «ЦНТЭП», 1999. -251с.
22 ellington J.J. Children, Computers and the Curriculum: An Introduction to Information Technology and Education. L., 1985. - 410с.
23 Монахов В.М. Что такое новая информационная технология обучения //Математика в школе. - 1990. - № 2. - С. 47-52.
24 Chu G.C., Shramm W. Learning From Television: What the ResearchSays. - Washington, D.C., 1969. - 83 p.
25 Conklin J. Hypertext: An Introduction & Survey// Computer. - V. 20. - № 9. - September. - 1987. - pp. 17-41.
26 Ротмистров Н.Ю. Мультимедиа в образовании//Информатика и образование. - 1994. - № 4. - С. 89-96.
27 Джонассен ДэвидX. Компьютеры как инструменты познания: изучение с помощью технологии, а не из технологии//Информатика и образование. - № 4. - 1996.-С. 117-131.
28 Софронова Н.В. Разработка обучающих программ на основе инструментальных средств. - Чебоксары, 1995. - 141 с.
29 Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. - М.: Педагогика, 1975. - 368 с.
30 Денисенко В.И. Охрана труда. - М.: Изд-во «Школа-пресс», 2008.-244-276с.
        
        Кіріспе
Бастапқыда компьютер болмаған кезде адамдар барлық есептеу, ... ... ... ... ... ... ... байланысты
көптеген қажетті ақпарат құралдары пайда бола бастады.Осы пайда болған
құралдар ішінде әрине ... аса ... ... ... компьютер де
бар.Компьютер арқылы ақпаратты сақтауға, өңдеуге, тасымалдауға және де
қабылдауға болады.Оның осы тиімді ... ... ... біз ... ... ... мүмкіндік береді.Дами келе көптеген
программалау тілдері пайда бола ... ... ... қоғамдық ақпараттануды – ... ... ... біріне айналып отыр. Қоғамды ақпараттануды деп
информатиканы елдің экономикалық нығаюын ... ... ... ... ... ... байлық ретінде жаппай пайдалану
және жылдам әрі нақты ақпараттар беруді айтамыз. Қазіргі таңда пайдалануға
арналған арнайы ... мен ... ... ... ... да осы зерттеудің өзектілігі ретінде компьютерлік программалық
тілдердің ішінде танымал, әрі жетілген түрі болып ... ... ... ... тілінің мүмкіндіктерін пайдалану арқылы: тест
программалары, кез-келген ... ... ... және т.б.
программалар атқаруға болатынын көрсетіп, ... ... ... ... ... барлық мектеп пәндері үшін жасалуда
және ол ... ... ... дайындалуға көмектесетін
мәліметтер қоры ретінде пайдаланылуда. Электрондық оқулықтармен жұмыс істеу
әрбір оқушымен студентті өз мүмкіндігін ... ала ... пән ... ... өз бетінше жұмыс ... жол ... Бұл ... ... ... кызығушылық пайда болып, белсенділігі арта бастайды.
Оқытушы үшін электрондық оқулық бұл ... ... ... ... жүйе және оны әрбір оқытушы өзінің ... ... ... отырып, жетілдіреді. Сонымен
бірге, ... ... ... ... ... дамытып, оның сабақ үстіндегі енбегін жеңілдетеді.
Осы мақсатпен мен ... ... Delрhі ... ... ... программаны пайдаланып дайындаған “Delphi-де программалау” пәні
бойынша ... ... ... ... даму ... ... ... істеудің оқу құралы ретінде ұсынып отырмын.
Осы программаны пайдалануда студенттердің білімін жан – жақты ... ... ... ... ... жасау және олардың келешек
жұмысында ЭЕМ – мен жұмыс істеуді күнделікті дағдыға ... үшін ... ... ... кездерді компьютерді пайдаланып студенттердің білім
деңгейін тест түрінде ... ... ... ... емтихандар алу
кезінде компьютерде тестілеу ... ... ... ... ... жүктеме білім сапасын дұрыс бағалауға қол жеткізеді.
Оқытуды ақпараттық-техникалық үлгілеу жеке оқыту материалдарын жаңартып,
оқытушы мен студенттің ... және ... ... жаңарып
отыруына, сонымен қатар оқу ... ... жаңа ... ... ... орайда, дәстүрлі әдістерді толығымен жойып, жаңа әдістерді жасап,
оны ... ... ... ... яғни дәстүрлі әдістерді пайдаланып, оны
жаңғыртып жаңа телекоммуникациялық технологияларды пайдаланып оны ... ... ... ... ... ... тек ... белгі
ғана емес, телекомуникацияның алдағы күнге тіке қарау. Компьютерлік
телекоммуникациялар немесе ... - ... ... бір
компьютерден екіншіге беру құралы болып табылады.
Оқытуды ... ... жеке ... ... ... мен ... ... және байланыс құралдарының жаңарып
отыруына, сонымен қатар оқу жүйесін ... жаңа ... ... ... ... ... әдістерді толығымен жойып, жаңа әдістерді жасап,
оны қолдану деген мағынаға қайшы, яғни дәстүрлі ... ... ... жаңа ... технологияларды пайдаланып оны өмірге
енгізу болып табылады.
Компьютерлік телекоммуникациялар қазіргі ... тек ... ... ... ... ... күнге тіке қарау. Компьютерлік
телекоммуникациялар немесе "телекоммуникациялар" - қашықтан оқудағы ... ... беру ... ... табылады.
Бүгінгі күні Интернеттің негізгі идеясы - гипермәтінді белгілеу тілін
(НТМL) пайдалану. Оның ... ... ... ... ... кім қалай атайды - броузер немесе браузер) бағдарламасы
болып табылады. Броузер Web ... көру үшін ... ... ... ... ... Internet ... және Netcape  Navigator
фирмалары дайындаған.
Ақпараттық технология қоғамның ақпараттық ресурстарды қолдану ... ... ... ... Қазіргі негізге дейін ол бірнеше
эвалюциялық ... ... ... ауысуы ең бастысы ғылыми- техналогиялық
прогресстің дамуымен, ... ... ... жаңа ... пайда болуымен анықталады. Қазіргі қоғамда ақпаратты қайта
өңдеу техналогиясының негізгі ... ... ... ... ... Ол ... үрдістерді құру мен қолдану
концепциясынада, сонымен бірге нәтижелі ... ... ... ... ... ... ... терминіне “жаңа ”, “компьютерлік” және
“қазіргі кездегі ”синонимдері ... ... жаңа ... ... ... ақпараттық технология – дербес компьютерлермен телекоммуникациялық
құралдарды қолданатын пайдалануының жұмыс істеуінің “достық” ... ... ... жұмысының мақсаты – ЖОО мекемелерінің студенттеріне арналған
берілгендер қорын басқару жүйесінен ең жақсы ... ... ... ... ... игеру, мультимедиалық технологиясымен
таныстыру, сонымен қоса өзге программаларды қосу арқылы электрондық оқулық
құру. Пайдаланушы ... ... ... ... осы пән бойынша
өзінің ой өрісін дамытады.
Зерттеу объектісі: Delphi ... ... ... ... ... ... құру.
Жұмыстың қолдану облысы: Бұл оқулық орта және жоғары оқу орындарында
қолданылады.
Дипломдық ... HTML ... ... ... және ... ... оқулық жасауда қарастырдым,
сонымен қоса электрондық ... өзге ... (Borland ... жаңа бір ... электрондық әдістемелік құрал жасадым.
Дипломдық жұмыстың өзектілігі: ... ... ... әсіресе
Интернетте электрондық оқулық құру технологиясын жетiлдiруге және көптеген
пайдаланушыға ... ... ... ... қашықтан оқу оқытушы мен арадағы қатынасты компьютерлік
желі, аудио- және видео байланыс, баспа ... ... ... ... ... ... ... қарастырылған.
Екінші бөлімде, клиенттік компьютерде HTML- файлын көрінерлік бейнеге
ауыстыруды және WWW ... ... ... ... ... ... ... Бұл файлдар қолданушының операциялық ортасына
тәуелсіз қол жетерліктей болуы керек. Соның барсында, ... ... ... ... ... және ... өңделуі әмбебапталған
клиенттің бар болуына және корпорацияның функционалды тапсырмаларын жүзеге
асыруға толығымен ... ... ... ... оқу құралының қалай құрылыалатындығы және оның түрлері
қарастырылған. Электронды оқу ... ... ... ... кімдерге
арналғандығы туралы мәліметтер қарастырылған. Сонымен қатар, жүйелік ... ... ... ... ... оның ... мен міндеттері, талаптары
және оқушы қауымға ыңғайлылы туралы сөз болады.
1 Теория бөлімі
1.1 Электрондық оқулықты ... ... ... ... ... ... формулаларды, берілгендерді
безендіру, динамикалық суреттеудің жүйелі немесе ... ... ... түсті компьютерлік анимациасында қолдануға, және
оларды жоғары деңгейде ұсыну ... ... ... ... ыңғайлы және көрнекті дидактикалық материал беруге немесе оқуға
назар аударылады және білім алуда ... ... ... ... ... ұқсас оқулықтарды бағалау, нәтижелі құралдарымен, тиісті
жабдықталу және білімдердің бақылау процесін меңгеру және ... ... ... ... ... ... ролі ... әдістемелік
қамтамасыз етуді жобалау алады. Электрондық оқулықтармен оқытудың (білім
берудің) барлық негізгі кезеңдерін автоматтандыру - оқу ... ... және ... бағалаулардың ұсынысын жасауға дейін
көздеген. Соның арқасында барлық міндетті оқулық ... ... ... ... ... ... яғни кең ... ие
мультимедиалық түрін графиктерде, соның ішінде ... және ... ... ... тиімді оқулықтан ... ... ... ... (гипермәтінін жасау) және көрнекілік жағынан жақсы
материалмен (мультимедиалық құралмен ... және ... ... ... ... ... ... мәтіндік суреттерге, анықтамаға
айналдыру емес, оның ... ... мән ... оқулық өз кезегінде оқытушыларға, ... ... және тағы ... ... жинағының ПЭВМ магниттік
сақтаушыларда (қатты немесе жұмсақ дискілерде) қондырылуын, мазмұны негізгі
ғылыми оқулық тәртібін ұстауды ұсынады. ... ... ... ... ал егер ... ... болсын десек,онда ол: практикалық
кері байланысты шапшаң қамсыздандырады; қажетті хабарды жылдам табуға
көмектеседі ... қоса ... ... ... ... ... іздеуді; маңызды гипермәтіндік түсіндірулерге аз сұрай ... ... ... ... ... мәтінмен - көрсетеді, айтып
береді, үлгі жасайды және т.б. оның түсініктемесі жеке ... ... ... ... ... бөлімде қарастырылады [1].
Электрондық оқулықтың жұмыс тәртіптері
Электрондық оқулықтардың жұмыс ... ... ... ... ... ... ... оқыту, оқытылған әрбір тарау (параграфтың) бойынша арнайы
бақылау сұрақтарымен қортылады;
- қорытынды бақылау тест ... ... ... ... ... құралдарына кедергі келтіруде, дәл
осы бақылау сияқты оқуда білімдерді бақылау негізгі мәселе ... ... ... бойы ... ... ... жүйесінде білім бақылауы ереже
сияқты, ауызша түрде ... еді. ... ... тестілеудің әртүрлі
әдістері қолданылуда. Көбісі, бұл ... ... ... тесттер
қажетті дағдыларды қалай талдау керектігін және мәселенің шешімін табуды
шектейді. Жаңа ... ... ... ... ... ... және жаңаша мүмкіндікпен шешуге болады. Біз электрондық
оқулық түрін құрдық, сайып ... жаңа ... ... оқу ... ... жағдай жасайтындығына үміттенуге
болады, сонымен қатар білім алушының дербес дайындалуына таптырмас ... ... ... ... білім алушының дербес жұмысы үшін, күндізгі оқуда
және әсіресе қашықтықтан ... ... ... ... ... болғандықтан, материалдардың қарқында дамуы,
есту және оның ... ... және т.б. ... ... түсіну
жеңіл түседі;
- дайындаудың оның білім алушының қажеттіліктерімен, ... ... ... ... және ... ... етеді;
- көптеген есептеулерден және өзгертулерден азат етеді, пәннің мәніне
оймен шоғырлануға, үлгілердің үлкен санын ... ... және ... ... ... ете білу;
- барлық жұмыс кезеңдерінде өзін-өзі тексеруге арналған өте кең
мүмкіншіліктерді пайдалануыға ... ... ... ... және ұқыпты формаға келтіруге және файлдық немесе
баспадан шығару (распечатка) түрінде оқытушыға тапсыруға ... ... ... ... ... ... түсіндірулердің практикалық
шектелмеген санын береді, қайталанатын және қайталанатын басқа да
сөздерді пайдалану.
Мұндай жетістікке жету үшін ... өз ... ... ... білу ... ... оқытушы үшін ыңғайлы, себебі ол:
- лекцияларға және практикалық жұмыстары ... ... ... аз ... ... ең ... ... алу және ЭО-мен дәрісханалық
жұмыстардың дербес жұмысы үшін рұқсат етеді;
- арақатынастардың мөлшерін үнемдеуді, ... ... және ... ... ... және үйге ... ... рұқсат етеді; студенттермен жұмыс жасағанда, әсіресе үй
тапсырмалардың және бақылау ... ... ... ... ... оқу ... мен оқушының орналасқан аймақ арасы мен ... ... ... әдісі болып табылады. Сонымен қатар, қашықтан
оқу оқытушы мен арадағы қатынасты компьютерлік ... ... және ... ... құралдары арқылы ақпарат алмасуды қамтамасыз ететін арнайы
технология [3].
Осы жағдайда қашықтан оқу алыс ... ... ... ... ... ала ... студенттерге арналған тиіміді оқу түрі болып табылады.
Сонымен, қашықтан оқу келесі негізгі ... ... ... алу қажеттілігі және оны көрсету мүмкіндіктері;
- студент пен оқытушының үнемі контактта ... ... ... пен ... ... жүйелерінің көмегімен техникалық өзара
байланысын іске асырады;
- педагогикалық алмасу технологиясына сәйкес, ... оқу үшін ... ... ... ... ... арқылы кең тараған оқу формасын дәстүрлі түрдегі баспа
материалдарынан әртүрлі ... және ... ... ... қатар оқу
фильмдерін қоса өзіндік оқуды қамтитын оқудың ... ... ... оқу» ... барлық оқушылар мен оқытушылар үшін және ... ... ... ... ... ... қолданылу түрін
білдіретін атау.
Қашықтан оқу түрлерін қолданатын басқа да білім алу ... ... ... құрайтын негізіне негізделеді, яғни:
- пән мазмұнын баяндау;
- оқытушылармен ... ... ... тапсырмаларды орындау.
Қашықтан оқудың берілген материалдарын қолдану, әртүрлі техникалық
мүмкіндіктермен байланысты ... ... ... ... ... ... ... кездегі техникалық амалдары түбірімен
дәстүрлі әдістерді кеңейтіп және жаңарту негізінде, ... ... ... ... отырып, оқу материалдарын өзіндік үйренуге мүмкіндік береді.
Қашықтан оқытудың дәстүрлі оқыту формасынан айырмашылығы келесі түрде
сипатталады:
- тиілімділігі, бұл жерде ... оқып ... үшін ... ... ... ... ... үйренуге болады;
- модульділігі, жеке және топтық қажеттілікке жауап беретін тәуелсіз
түрдегі оқу ... ... ... оқу ... қалыптастыру;
- параллельділігі, яғни оқу өндірістен тыс емес түрде өзінің кәсіптік
жұмысымен қатар ... ... ... ... ... қажетті ақпараттарға (электронды кітапхана, мәліметтер
қоры және тағы басқа оқу көздері), ... ... ... ... ... ... желі арқылы бір мезгілде ... алу ... ... оқу ... және ... ... тиімді түрде
алудың үнемділігі;
- технология, оқу ... ... ... ақпараттық және
телекоммуникациялық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану;
- әлеуметтік ... ... ... материалдық жағдайына,
денсаулығына, тұратын жеріне шек қойылмай, білім алу;
- экспорт және импорт мүмкіншіліктерін оқу ... ... ... ... ... пайдалану.
Оқытуды ақпараттық-техникалық үлгілеу жеке оқыту материалдарын жаңартып,
оқытушы мен студенттің ... және ... ... ... сонымен қатар оқу жүйесін ұйымдастыруда жаңа ... ... ... ... ... ... толығымен жойып, жаңа әдістерді жасап,
оны қолдану деген мағынаға қайшы, яғни дәстүрлі әдістерді ... ... жаңа ... ... ... оны ... болып табылады [4].
Жаңа әдістер мен оқыту технологиялары қашықтан оқуда теория ... жаңа ... ... әкелді, олар келесі түрде:
- виртуалды оқу топтары, топтардың оқу әдістері мен ... ... ... ... алға ... мақсаттарды шешуде, кейбір тәжірбелік есептерді
шығаруда, олардың ортақ жұмысының болуы;
- ... ... ... жүйесі, оқу процесінің үздіксіз
қамтамасыз етілуі мақсатындағы оқытушы мен ... ... ... ... ... кері ... бар телекоммуникациялық құралдар, қандай да бір
жағдайда студент жұмысының даралығын жүзеге асырудағы оқу ... ... оқу ... ... телефон байланысынан басқа да,
телеконференция және электронды поштаны ... оқу ... ... кеңейту мақсатында, үнемі өзі оқитын ... ... ... ... ... ... де қойылатын талап өседі,
оның компьютерлік техникамен жұмыс атқаруына да көп көңіл ... ... ... оқу ... ... ... ... көптеген өзгерістер әкеп қана қоймай, глобальді түрде оқу ортасын
жаңадан қалыптастырды. Әртүрлі оқу процесі мен ... ... ... ... мен ... ... ... қосып қана
қоймай, оның қажеттісін пайдалануға көмектесті.
Қашықтан оқуды дамытуда кілттік тенденциялар болып келесілер табылады:
- ақпарат берілісінің диверсификация әдістері;
- оқу ... ... ... ... ... ... алу ... студенттің белсенділігі;
- оқытудың бақылау нәтижесін тиімді жүйеде жасау.
Бұрынғы кезде білім алудың алыстатылған формадағы технологиясы баспа оқу
материалдарына, аудио- және видео- ... ... ... ... қазіргі заманғы телекоммуникациялар негізінде интерактивті қолдануға
рұқсат береді.
Кең ауқымды ақпараттық ресурстардың жинақталуы студентке ... ... ... ... және ... білім алудағы мәліметтерді
әртүрлі байланыс арналары арқылы меңгеруге рұқсат ... ... ... оқудың көп амалдылығына әкеліп соғады [5].
Алдымен, қашықтан ... ... оқу ... оқыту
процесін басқару және ұйымдастыру принциптеріне әкеп ... ... ... жаңа ... ... ... ... болуы керек.
Алғашқы кезде оқу мекемелері көмекші элемент ретінде оқытудың техникалық
жағдайына бағытталса, ал қазіргі кезде ... ... ... ... ... ... ... қазіргі заманғы әдістерін меңгеру оқу формалары ... ... ... ... өз ... ... ... оқыту процесін өзгертеді.
Оқу аспектілері ақпараттық жағынан дамуда, ал білім алу технологиялары
оқөу ... ... ... ... бірден бір элементі болып
табылады, ол ... де, ... да ... ... ... оқу ... мүмкіншіліктерін
кеңейтеді, білім алудың дәстүрлік формасына қашықтық және уақыт бойынша ... ... ... ... ... педагогикалық ғылымда оқыту
ортасына жаңа статус берді, ол ... ... жаңа ... ... оқу ... былай сипатталады:
Мемлекеттік стандартқа сай оқу мақсаты қалыптастырылады.
Оқу құрамына әлеуметтік тапсырысқа педагогикалық модель кіреді, сонымен
қатар оқыту процесі, жүзеге асыру үшін ... ... мен ... ... ... объектілері болып білім алудың осы формасындағы қолданушылар болып
табылады (студенттер, тыңдаушылар, оқушылар және тағы басқалары).
Қашықтан оқу субъектлері болып оқытушылар саналады. Олар оқу ... ... ... ... ролге ие. Осындай қажеттіліктерге сай, қашықтан
оқыту жүйесінде оқытушыларды тьютор деп жаңа термин қолданылады, яғни ... ... ... білдіреді, бұл мамандар информатиканы
және телекоммуникацияны жаңа білулері қажет.
Қашықтан оқу формасы бес жалпы дидактикалық ... ... ... ... ... ... зерттеушілік.
Олар оқытушы мен студенттердің өзара байланысуының ... ... ... ... ... ... комплекстерге ие болуы
керек.
Жекеленген-бақылаудың әкімшілік жүйесі кіріс бақылауының ерекшеліктерін
анықтайды.
Қаржы-экономикалық ішкі жүйе - құқықтық ... қоса ... ... ... ... ... яғни тьютордың еңбегі, жекеменшікті
қорғау, аттестациялау, көмектер, оқу мерзімі ... ... ... ішкі жүйе – ... тек оқу ... ғана ... ... те
тапсырыс беруші және тұтынушы роліне ие болады.
Көрсетілген қашықтан оқу ... ... ... ... ... ие:
- оқудың үздіксіздігі;
- оқу процесін жүргізудегі ашықтық және жеке бағыттарға сүйену;
- басты оқу орнына негізделген ... ... ... ... олар әр ... ... болуы шарт.
Қашықтан оқу формасында дәстүрлі құралдардан басқа да мынадай қосымшалар
болады:
- электронды оқу ... ... оқу ... ... ... оқу ... оқу құралдары қағаз құралдарды толықтыра отырып, мынадай
ерекшеліктерге ие ... ... ... ... түрде сақталған;
- гипермәтіндік мүмкіндіктер;
- тез түрде өзгерістер енгізуге болады;
- электронды пошта арқылы жіберуге болады.
Қосымша материалдар ... ... ... ... ... қолданады.
Бірақ негізгі шарт болып компьютер желісін пайдалану табылады.
1.2 Электрондық оқулық және оның құрылымы
Ақпараттық технологиялардың білім беру ... ... ... ... ... ... ... арналған құралы қызметін
аткаруымен қатар, дидактика мен әдістеменің дамуына әсер ... ... ... берудің жаңа әдіс-тәсілдерін, формаларын құруға алып келеді. Мысалы,
Internet технологияларының кеңінен ... ... ... әдісінің жедел
дамуына мүмкіндік туғызуда. Мулътимедиялық технологияның, компьютерлік
графика мен ... ... ... ... ... ... ... жағдайға "ену" жолымен оқыту әдістемесінің ... ... Ал, ... ... ... ... ... іскерлік ойындар мен сайыстар түрінде көп ... ... ... ... жасады [6].
Қәзіргі кезде негізінен білім жүйесінің барлық сатылары үшін электронды
оқулықтар жасаумен шұғылданып келеді. Электронды ... ... үшін ... ... үшін ... оқулық- мектепте оқыған жылдардың
барлығында да өздері толықгырып отыра алатын және ... ... ... ... ... ... келеді. Электронды
оқулықтармен жұмыс ... ... ... өз ... ... ала ... ... ісін жеке дара жүргізу болып саналады.
Қазіргі уақытта әлемде қоғамның ақпараттық мәдениет деңгейі мемлекеттің
даму көрсеткіштерінің бірі ... ... ... біздің
мемлекетіміз де коғамның акпараттық мәдениет деңгейін көтеру мәселесінен
шеткері кала алмайды. Бұл мәселені шешу жолдарының бірі ... беру ... ... бағыттарда жүргізу болып табылады. Қазақстан
Республикасының 1997 жылы орта ... беру ... ... бағдарламасының қабылдануы осы істі қолға алудың алғашқы қадамы
болды. Мемлекеттік бағдарламаның қабылдануы арқасында елімізде жоғары ... ... ... көпшілігі жаңа ақпараттық технологиялармен
жабдықталды. Ендігі кезекте осы ақпараттық технологиялармен жұмыс ... ... ... ... ... ... кеңейту, т.с.с. мәселелер
тұр. Бұл мәселелерді білім беруді ақпараттандыруды одан әрі ... ғана ... ... ... ... ... ... ақпараттандырудың негізгі талаптарының бірі -
оқу процесін электронды оқулық немесе оқытудың ... ... ... және пайдалану. Мысалы, дәстүрлі оқу-әдістемелік кұралдарды
даярлауда оның авторлары мен техникалық ... ... ... т.с.с.) мамандардың арасында айқын шекара бар. Ал ОКҚ даярлауда ... ... ... ... ... ... қажеттілігі
болмағандықтан, оны жетілдіріп, жаңартып ... ... ... ... ОКҚ ... ... хабары аз мұғалімдер дидактикалық
материалды дәстүрлі ... ... ... ... ... ... ... дидактика оқу материалымен қоса, ... ... ... есептелетін алгоритм мен модельдерде де ... ... ... ... ... технология мамандарына жүктеу
барысында (программалаушы, безендіруші, мультимедиялық ... ... ... әдістемелік және дидактикалық сауатсыз ОКҚ
пайда болады.
Білім беруді ақпараттандырудың негізгі ... бірі ... ... (КДП) ... ... ... ... оқытушы
программалар, программалық тренажерлер, дидактикалық ойындар, гипертекстік
жүйелер сияқты КДП кеңінен ... ... ... оқу ... сараптау-
оқытушы жүйелер мен автоматтандырылған жобалау жүйелері де ... ... ... ... ... баспа оқулықтың
көшірмесі ретінде ұсынылуында, компьютердің иллюстрациялық, тестілік
мүмкіндіктерін ғана ... және ... ... ... ... болуында. Бұл жағдай ... ... ... ... ... ... ... алмайды, яғни оның интеллектуалдық
потенциалын ... ... беру ... компьютерлік дидактикалық програм-малардың
соңғы жетілдірілген түрі - электрондық оқулықтарды пайдалану қолға алынған.
Электрондық оқулық оқу ... өз ... ... ... ... ... Ол ... аталған КДП-дан
универсалдығымен және оқытушының ... ... ... ... (студентке қажет жағдайда, дер кезінде ... ... ... ... ... т.с.с.) жүзеге асыра алатын интеллектуалдығымен
ерекшеленеді.
Біздін елімізде электрондық оқулықтар жасауда әлі де көп ... ... яғни ... ... ... және ... білім беретін
курстар пәндеріне ... ... ... ... ... ... ... компьютерлік, коммуникациялық технологияларды пайдалану
арқылы жаңа педагогикалық әдістерді қалыптастыруға бағытталған білім беру
жүйесін ... ... ... ... ... "Электрондык оқулықтарды" пайдалану
оқушылар мен студенттердің танымдық ... ... кана ... ... ... ... шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай
жасайды.
Қазіргі ақпараттандыру қоғамында бұл оқулыктарды пайдаланбай алға ... ... Осы ... ... ... ... ... "Білім беруді ақпараттандырудың мемлекеттік бағдарламасын"
жүзеге асырудағы атқарып жатқан көп ... ... бір ... ... шығару болып табылады. Бүгінгі танда бұл орталықтан
11 пәннен электрондық оқулықтар жасалып, оқу жүйесіне енгізіле бастады.
Электрондық окулықтарды дайындаудың бір ... ... ... ... ... ... электрондық оқулықтарды дайындауда мынадай
дидактикалық шарттарды ескеру керек:
- белгілі бір пәнге байланысты ... ... ... ... ... бағдарламасына сәйкес болуын;
- электрондық оқулықтар курста оқытылатын тараулар мен ... ... ... ... ... зертханалық және
практикалық тапсырмаларды орындауға арналған қосымша; материалға
қатысты ... ... ... ... ... және
қорытынды бақылау сұрақтарынан түратын тест; материалдарды дайындауда
пайдаланылған әдебиеттер тізімдері ... ... ... оқулықтың кәдімгі оқулықтар мазмүнын қайталамауын, яғни
берілетін тақырыпка қатысты ақпараттың нақты әрі қысқа берілуін ... ... бір ... ... ... 2-3 ... беттен артық
болмауы тиіс. Егер мәтін көлемі бірнеше экрандық бетті қамтитын ... ... ... ... оң жақ тік, ... ... жылжыту
сызықтарын электрондық оқулықты пайдаланушының көп пайдалануына тура
келеді. Мұның өзі пайдаланушының материалға ... ойын ... ... ... ... жылжыта беру пайдаланушының
шыдамдылығына да әсер етеді;
- бір катардағы мәтін 62-65 таңбадан аспауы ... ... ... ... ... болса, ол А4 көлемді параққа дұрыс түсетіндей
болуы керек;
- оқулықты шектен тыс ... ... ... ... кері әсерін тигізуі мүмкін, бірақ, кейбір пәндерге, атап
айтқанда, физика, химия, биология сияқты пәндерге қатысты процестерді
анимациялап көрсету, тіпті, кинофильмдер мен ... ... АVІ ... ... ... сақтап, оларды гипермәтінді формат
арқылы электрондык оқулыққа кірістіру оқулықтың көркемдік, әдістемелік
деңгейін ... ... ... ... оның ... мазмұ-нында. Егер
оқулық кейін сынақ не емтихан тапсырылуы тиіс пәннен ... онда ... үш ... ... берген жөн.
1 Мазмүндау мәтін, сурет, кескін, схема, кесте, ... ... ... ... ... ... ... оқулықта мүмкін емес, анимация, видео,
дыбыстық эффектілер сиякты компьютерге тән элементтер орын алуы ... ... - ... мазмүнын қысқартылған мәтін-график қатынасы түрде
бейнелеу. Бүл оқу ... ... ... ... ... түсінуге
септігін тигізеді. Оқулық мазмұнын ... ... ... бейнелеу
мазмүнды ассоциативті есте сатауда үлкен көмек береді.
3 Өзін өзі бақылаудың тестік жүйесі - оқу материалынын ... ... ... ... ... ... мен жауаптар түрінде
беріледі. Тестік жүйе ... ... ... ... ... ... үшін оқулыктың ең қызықты бөлігі болуы да
мүмкін [7].
Оқу материалының бүлай үш түрде берілуі, ... оку ... рет ... ... ... ... есте ... жақсартады.
2 Электрондық оқу құралының бағдарламалық қамтамасыз ету
2.1 Оқытудың компьютерлік құралдарын жасау ... оқу ... деп ... ... компьютерлік технологиясын
кеңінен пайдалануға негізделген электрондық оқып-үйрену құралдарын ... ... ... ... ... қәзіргі кезде оқытудың ең
керекті жабдығына айналды, бірақ оны ... ... ... жолдарының әлі
ашылмаған тәсілдері, күнделікті сабақгарға қолдану үшін әлі де айқындалатын
жақтары көп екенін ... да, ... де жиі ... ... ... ... ... қолданысқа енуі бүл щюблеманың өте өзекті
мәселеге айналғанын тағы да дәлелдеп отыр.
Қәзіргі кезде негізінен білім жүйесінің барлық ... үшін ... ... ... ... ... ... оқушы үшін дайын
материал. Оқушылар үшін ... ... ... ... ... да ... толықгырып отыра алатын және ... ... ... ... ... болып келеді. Электронды
оқулықтармен жұмыс істеу ... ... өз ... ... ала ... ... ісін жеке дара ... болып саналады.
Үйретуші программа қолданушыға теориялық материалды оқып үйренуді
ұсынады. Бұл программадағы есептер мен ... адам мен ... ... үшін ... ... ... ету типі 60 жылдардығы программалық үйретудің тікелей
ұрпағы болып ... яғни ... ... ... үйретудің негізгі теориялық негізгі программалық үйрету
болады. Қазіргі кезде ... ... ... ... ... ... тиісті. Программалық үйретудің ... ... ... ... ... ... ... оқытушыларға әртүрлі жауаптар типін қолдана отырып үйретуші
және бақылаушы тапсырмаларды құру мүмкіндіктерін береді.
1 ... ... ... тапсырма және дұрыс жауаптар жинағы
беріледі. Дұрыс жауабын табу ықтималдығы келесілердің ең кішілеріне сәйкес
келеді:
- ... ... ... мағынасына қарай қайталануы;
- таңдау үшін элемент санын көбейту;
- 1-ші дұрыс жауаптың санын 2-ге немесе бірнешеге көбейту.
2 ... ... ... Бұл ... ... мен жауап таңдау
және бос ... ... ... Конструкторлық бөлік жауабы
оқытушы ұсынғын бөліктерден құралған.
3 Оңай ... ... Бұл ... ... ... және бақылау үшін қажет болып табылады. Бұл таңдаушы компьютермен өз
тілінде байланыс жасауға мүмкіндік береді. Оңай ... ... ... ... ... Бұл типтің тапсырмасы
автоматтандырылған үйрету және бақылау үшін ... ... ... Бұл
таңдаушы компьютермен өз тілінде байланыс жасауға мүмкіндік ... ... ... ... үйренуші үшін қиып, себебі мүмкіндіктері не
толық шек қояды және компьютерге жауап берерде ... ... ... ... ... ... бар және ары қарай өңделуде.
Орындаушы программаның негізгі іс-әрекеттері:
- сұрақ және жауап нұсқалардың мәзірін ... ... және ... ... ... көмегімен үйрету жүйесін құру 4 негізден тұрады:
1 Үйретуші программа сценарийін өңдеу. Мұнда ... ... ... оқу ... қай ... ... керектігіне шешім
қабылдау керек.
2 Компьютерге жаңа программалардың жеке кадрлар текстік енгізу, ... ... ... ... ... ... ... функциясының
кіші иелігі және енгізу және редакторлеу мүмкіндіктері болу керек.
3 Үйретуші программаның жеке ... ... ... жүйесімен
байланыстыру, кадрлар арасында байланыс орнату.
4 Эксплуатация кезінде ... ... оған ... және
толықтаулар енгізу [8].
Құралдық жүйе тәсілдерімен үйретуші программаны құру ... ... ... Компьютер технологиясын үйренудің бірінші қадамы
бақылаушы программаларды қарастыру керек.
Үйрету кезінде ... жеке ... ...... оқу құралы
интегралдану және информатика. Мұнда ... ... үшін ғана ... ... математика, биология, физика, экология , геология пәндерін
оқып үйренгенде ақпараттарды оң дейді: ... ... ... ... ... ... ... шешуге болады.
Оқу активизациясы компьютердің диалогтық қасиетімен байланысты. Дәстүрлі
кластық оқу үшін ақпараттарды ... ... ... ... ... табылады. Бұл жағдайда оқушыларға сабақта белсенділік көрсету керек
емес және мұғалім әр ... ... ... ... ... болмайды. Сондықтан дәстүрлі оқудың білімі 20-30% -ке төмен
көрсеткіш ... ... ... ... жүрсе, онда диалогтық
компьютердің қасиеті оқушының іскерлігін қадағалайды және оның ... ... ... ... ... интерактивті
компьютер жұмыстарының қасиетімен байланысты. Оқушылардың ... ... ... ... ... ... бағдарламалар
орындай алады. Ғылыми білімді қолданғанда әрқашан теория мен практикаға
тиісті ... ... ... оқу бұл ... ... ... ... кез келген педагог тақтада теорияны оқи отырып, оның ... ... ету ... ... ... және функционалдық
негізделген персоналды компьютер бұл өз мүмкіншіліктерін машинамен үйретуші
болып табылады. Персоналды компьютер мүмкіндіктері мынадай:
- интерактивті ... ... ... ... иллюстративтің жақсы мүмкіндіктері;
- регистрация жеңілдігі, процесті оқу туралы ақпаратты сақтау, көшіру
және ... ... ... мүмкіндіктері.
Персоналды компьютерлік техникалық мүмкіндіктері:
- оқу процесін активтеу;
- үйретуді ... ... ... ... ... теориялық білімдегі акцентті практикалыққа қосу;
- оқушылардың оқуға деген көз қарасын дамыту [9].
Жақсы ... ... ... бұл оқушылардың оқып үйреніп жатқан пәнге
қызығушылығы ... ... Бұл ... ... ... ... оқып ... жатқан пән мазмұны;
- оның күрделі деңгейі;
- оқу процесінің ұйымы;
- ұстаудың қолданатын жүйесі;
- ұстаудың жеке сапасы және ... ... – бұл ... ... ... ... ... титул беті көкшіл түсті келген. Түрлі түстер
адамның көңіл-күйіне. түрліше эмоциялық әсер ... ... Кей ... дем ... кей түстер шаршататынын білеміз. Түстер комбинациясы да
адамға түрліше әсер етеді екен. Мұнда тек титул беті ғана емес бүкіл ... ... етіп ... себебі бүл түс және оған жақын түстерді де
адамды демалдыратын түстерге (Негізінен көк түс - ... және ... тағы сол ... ... ... ... ... тәртібін
рационалды және ойластыра алатындай күйге келтіреді.
Оның ... беті ... ... ... оқулықпен жұмыс;
- оқулықты қалай пайдалану жөнінде;
- оқулық жайында.
Окулықты қалай пайдалану ... ... ... ... ... жөнінде нұсқаулар жүйесі пайдаланушыға оқулықтың интерфейсін
тиімді қолдануды үйретеді. Ол қысқа әрі ... ... ... ... ... аннотациядан - программа жөнінде ... және ... ... ... ... мәліметтер, оқулықты
құрастыруға қатысқандардың аты-жөндері, жұмыс орындары, телефоны, бар болса
электрондық ... ... ... ... жұмыс бөлімінен гипермәтінді ... ... ... мазмұнына көшеміз. Мазмұн - электрондық оқулықтың ең маңызды
кұрылымдық элементі. Ол бір жағынан оқу ... ... ... ... екі ... ... ... құрылды [10].
Электронды оқу құралдарын дайындау мәселелері
1 Пәнге байланысты қажетті оқу материалын іріктеп алу және оның
күрылымын ... ... ... ... мейлінше нақтылап,
ықшамдап алуға және ондағы ... ... ... ... ... ... ... зерттеп, айқындауға
саяды.Мүны бай тәжірибелі пән маманының орындағаны жөн.
2 Оқулықтың интерфейсін жобалау ... ... ... жатқан
зерттеулер компьютерлік оқыту программаларының тиімділігі ... оның ... ... ... ... ... безендірілуі студенттің ынтасына, қызығушылығына материалды
қабылдау жылдамдығына, т.с.с. маңызды ... ... ... ... ел психологтарының еңбектерінде компьютерлік ... ... ... ... ... ... интерфейс
ыңгайлы аяқ киімге ұқсас, - деп ... ... ... ... ... ешкім көңіл бөлмейді. Көңіл аударған күнде де, "Мұнда тұрған не бар"
– дейді. Ал нашар интерфейс ... ... ... Шындығында жақсы
ұйымдастырылған интерфейсті пайдаланушы байқамайды, өйткені ол программаның
ажырамас ... ... ... ... ... ... ... компьютерлік окыту күралдарының
интерфейсін жобалауда келесі мәселелерді ескерген жөн:
1 Безендіруде жүйелік тәсілді қолданудың ерекшеліктері. ... ... ... ... ... ол ... ... үлгіні жобалау мен жасау
процесіне, оны пайдалану мен оның ары қарай жұмыс істеуіне әсерін тигізетін
факторлардан қүралатын шығармашылық жобалаудың ерекше түрі. Бұл
тәсіл ... ... ... баспалық әдістерден басқа, информа-
тика, семиотика, құрылымдық, лингвистикалық, функционалдық, коммуника-
тивтік, компоненттік, құндылық т.б. сияқты ғылыми бағыттарды пайдалануға
мүмкіндік туғызады.
2 Оқу ... ... мен ... ... ... Студент жаңа оқу материалымен алғаш танысқан кезінде
материал мен осы ... ... өзі ... ... салыстырудан
бастайды. Мүндай салыстыру үйрену тиімділігін арттырады және бүл ... ... ... ... ... ... тәуелді анықталады. Электрондық оқу материалына және оның
берілуіне ... ... ... жаңа ... ... және ... деңгейін анықтауға да тікелей қатысы бар.
3 Іздеу, жылжу, гиперсілтемелер жүйесін ... Оқу ... алу оның ... ... ... ... ... жүйесінің қаншалықты
тиімді үйымдастырылғанына байланысты [12].
Іздеу, жылжу, гиперсілтемелер жүйесі мынадай негізгі ... ... ... ... ... ... этаптарын
бейнелейтін графикалық схема орналасқан кілттік экраны болуы тиіс, бұл
студентке ... ... қай ... ... біліп отыруға мүмкіндік
туғызады; гиперсілтемелердің асты сызылатындықтан, оқулықтың материалын-Да
асты сызылған ... ... ... ... ... ... олардың келесі қадамы қатар логикаға сүйеніп ... ... алып ... Нені ... ... ... ... іздеу
жүйесі болуы қажет және кілттік сөздер мен ... ... ... ... ... ... ... Адамның түстер мен формаларды ... ... ... Адам көру сезімінің ... 180 ... ... ... Түс пен оның ... ... мүмкіндігі шексіз.
Түрлі түстер адамның көңіл-күйіне түрліше эмоциялық әсер ететіні белгілі.
Кей түстер ... дем ... кей ... ... Түстер комбинациясы да
адамға түрліше әсер етеді.
Оқыту программаларын жобалағанда адамның ... мен ... ... ерекшеліктерін ескеру керек. ... ... ... ... объектілері (анимация) көп оқу материалын
қабылдау өте қиын, себебі қозғалып түрған объект ... ... ... ... ... - өте ... қару, сондықтан оны аса сақ
колдану қажет. Пайдаланушыны таң қалдырамын деген әрекет көп ... тез ... ... ... да, оның ... ... ... соқтырады",-дейді М.Донской .
5 Оқулықты қүруда колданылатын қүралдарды анықтау. Казіргі талап-
тарға сай электрондық окулық жасап шығаруда программалау ... ... ... С++, НТМL, Jаүа ... т.с.с.) және FгоntРаgе ... ... да ... ... гиперсілтемелік
ұйымдастыру орталары және информацияны бейнелеудің ... ... жаңа ... ... ... ... жүзеге асыруға болады.
Бүгінгі таңда окушылар мен студенттер үшін электрондық оқулық мектепте,
ЖОО-да оқыған жылдардың барлығында да өздері ... ... ... ... ... ... көмектесетін мәліметтер қоры болып келеді.
Электрондық оқулықтармен жұмыс істеу әрбір оқушының өз мүмкіндігін есепке
ала отырып, оқып ... ісін жеке дара ... ... ... үшін ... оқулық бұл күнбе-күн дамытылып отыратын ашық
түрдегі әдістемелік жүйе, оны ... ... өз ... ... ... ... ары қарай жетілдіре алады.
Сол себепті электрондық оқулықтарды ... оны ... ... ... ... ... әдістемелік орталығының (РБАО) жұмысы да
қайта оралып келіп түсіп жатқан ұсыныстар мен пікірлер арқылы ... ... ... ... ... беру саласында электрондық оқулықтарды пайдалану студенттердің
танымдық белсенділігін ... қана ... ... ... жүйесін
қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. Оқу материалы
студентке компьютер ... тез, ... ... ... ... пәнге деген қызығушылығы артып, ... ... кең ... ... Сондай-ақ, оқытушылар да өздеріне қажетті
әдістемелік, дидактикалық ... ... ... ала алады. Міне,
білімді жоғарылатуға электрондық оқулықтың қаншама пайдасы бар. Ал ... ... ... жасауда әлі де көп. жұмыстар атқарылуы тиіс,
мектептің, кәсіптік -оқу ... ... ... ... ... білім беретін курстар пәндеріне байланысты ... ... ... ... ... сай жас үрпаққа сапалы білім ... ... ... - ... ... жаңа ... ... ретінде қарастыруға болады.
2.2 Электрондық оқу құралының құрылымы
Анимация құрудың тағы да бір тәсілі – Java және ... ... ... ... ... HTML ... ... және аплет деп аталады.
Бағдарламалар қолданушы компьютеріндегі ... ... ... ... ... екі түрі бар – есептік және ... ... ... ... ... және Tweened
Animation сәйкесінше анықталған.
Егер анимация кадр ... ... онда ... ... ... кадрды
суреттейді және оны бірінен соң бірі ... ... ... кезде,
кадрлардың мұндай тізбегі фильм ретінде ... Бұл ... ... ... ... келеді. Осы флэш әдісімен сипатталған
анимация ғана кадр бойынша болмайды, Gif файл және ... Quick ... ... болады.
Есептік анимация басқа түрде жасалынады: дизайнер суреттің бастапқы және
соңғы екі кілттік ... ... ал ... ... аралық орның есептейді.
Бұл анимация «компьютерлік» анимация ... ... ... ... ... ... бөлуге болады: қозғалыс анимациясы және форма анимациясы, әғни
Motion Tweening және Shape Tweening ... ... ... ... әр ... ... бір ... үйлеседі. Сіз анимацияның әр түрін біріктіре аласыз; бұл ең көрнекті
шығармашылық ойлардың орындалуын қамтамасыз ... ... ... кадр ... ... ... вкладкасында орындалса, онда ол басталады. Бұл терезені кадрдың
үстінен екі рет шерту арқылы ... ... ... оны ... алып ... ... ... командасын орындау арқылы немесе
кадрдың контексті менюінен Properties пунктын таңдау ... ... ... ... ... ... түрін көрсетуге мүмкіндік
береді: None (берілмеген), Motion ... Shage ... ... үшін Twening ... ... ... Motion
(қозғалыс)  таңдау қажет.
 Scale флажогы (масштапты есепке алу) масштап ... ... ... ... ... береді.
Егер соңғы кадрда объект 200% масштапталған болса және және бұл флажок
жанып ... онда ... ... ... ... ... ... Егерде опция сөніп тұрса, соңғы кадрда объект кенеттен, жарылыс
сияқты үлкейіп кетеді.
Rotate (айналдыру) параметрі анимирланатын объектінің айналдыруға ... ... Егер ... ... меню ... (автоматтық) таңдалса,
онда айналым сахнада анықталады, яғни сізге, ... ... ... санын
қажет етпейтін анимация кілттік санына бұру керек. Бұл кей жағдайда
түсініксіз ... ... ... 900-қа ... деп ұғады, өйткені
модификация инспекторында 900 мәні көрінеді – редактор ... ... алып ... ... ... 3600 ... ... бұрылуы
редактормен мүлдем қабылданбайды. Осындай жағдай ішінде, Rotate менюі
керек. Түсіп тұрған ... ... ... тілі ... ... ... қарама-қарсы) пунктері таңдалса, онда
анимацияға объект толық бұрылуы, яғни ... ... ... ... бүтін айналым саны орындалады. Осы іс-әрекетті орындағанда
ғана, объект талап етіліп отырған тапсырысты орындайды [13].
Easing ... ... ... емес қылып жасауға мүмкіндік
береді. Егер жылжыманы солға, In белгісіне жылжытсақ, яғни ... ... ... көрсетілгендей, МҚБЖ-де бағдарламалаушы әдетте файлдық жүйелер
үшін қосымшаларда өзі жүзеге асыруға міндетті ... ... ... Базалық деңгейде МҚБЖ әдетте қосымшалар орындайтын
файлдармен жұмыс істеудің төмен деңгейлі ... ... ... Осы ... ... бағдарламалаушыға қолданушыларға қажетті
функциялардың ... ... іске ... ... ... ... ... көңіл бөлуге мүмкіндік береді. Көпетеген МҚБЖ-де
сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... ұрпақтың жобалау ортасы көзделген. Нәтижесі ... ... ... ... және жаңа қосымшалар
жобалау уақытын қысқарту (қаражаттың сәйкес үнемделуімен).
Файлдық жүйелерде мәліметтерді сипаттау және мәліметтерге ену ... ... ... ... ... ... тәуелді
болып қалады. Мәліметтер құрылымын өзгерту үшін (мысалы, адрестік өрістің
ұзындығын 40 ... 41 ... ... ... дискіде мәліметтерді
сақтау әдістерін өзгерту үшін осы ... әсер ете ... ... қатты түрлендіру қажет болып қалуы мүмкін. МҚБЖ-де басқаша:
мәліметтерді ... ... ... ... ... сипаттаудағы өзгерістерден қорғалған. Осы ерекшелік
мәліметтерден тәуелсіздік деп ... ... ... ... ... жұмыс істейтін қосымшаларға қызмет
көрсетуді жақсы оңайлатады.
Параллель жұмысты басқарудың ... ... ... ... бір файлға екі қолданушы бір уақытта енетін
болса, нәтижесі болып ақпаратты жоғалтып алу ... оның ... ... екі ... ... ... болуы мүмкін. МҚБЖ-де өз
кезегінде мәліметтер қорларына параллель ену мүмкіншілігі көзделген және
осы ... ... жол ... көшіру мен қалпына келтірудің дамыған қызметтері.
Файлдық жүйелердегі мәліметтерді аппаратты және ... ... бас ... ... ... ... жауапкершілік қолданушы
мойнына ілінеді. Осылайша, әрбір түні мәліметтерді резервті көшіру ... ... Бас ... ... ... резервтң көшірме қалпына
келуі мүмкін, бірақ резервті көшіруден кейін орындалған ... ... және ... ... ... ... қажет болуы мүмкін. Қазіргі
кезгі МҚБЖ-де әр ... бас ... ... ... ... алу
ықтималдығын азайту құралдары көзделген.
Кемшіліктер. Мәліметтер қорларын басқару жүйелерінің кемшіліктері:
- күрделілік;
- ... МҚБЖ ... ... ... ... ... ... түрлендіруге кеткен шығындар;
- өнімділік;
- жүйенің жұмысты тоқтатудың маңызды салдары.
Күрделілік. Әрбір жақсы МҚБЖ ие болуы қажет функционалдықты қамтамасыз
етуі ... ... ... ... ... ... қатар
жүреді. МҚБЖ-нің барлық артықшылықтарын пайдалану үшін ... ... мен ... ... администраторлары және
мәліметтер қорларының администраторлары, сондай-ақ соңғы қолданушылар МҚБЖ-
нің функционалды мүмкіншіліктерін жақсы ... ... ... жұмыс
істеу принциптерін түсінбеу жобалаудың сәтсіз нәтижелеріне алып келуі
мүмкін, ал бұл ... ұйым үшін ең ... ... алып ... ... ... пен функционалды мүмкіндіктер кендігі МҚБЖ дискіде
көп орын талап ететін және эффективті жұмысы үшін ... ... ... ... ... өте күрделі бағдарламалық өнімге айналып отырғанына
әкелді.
МҚБЖ құны. Бар есептеуіш ортаға және ... ... ... байланысты МҚБЖ құны өте кең шектерде ... ... бір ... үшін ... ... МҚБЖ құны 100 ... ... Бірақ жүздеген қолданушыларға ... ... ... ... көпқолданушылық МҚБЖ өте қымбат болуы мүмкін:
100 000 - 1000 000 ... Одан ... ... ... кететін жылдық
шығындарды есепке алған жөн. Олар оның жалып ... ... бір ... ... ... ... ... жағынан дисктік жинағыштарға келтірілетін талаптарды қанағаттандыру
үшін ақпаратты сақтаудың қосымша құрылғыларын сатып алу қажет болуы мүмкін.
Одан көп, талап етілетін ... жету үшін тек ... ... ... ... қамтамасыз етуді сатып алу шығындардың одан әрі өсуіне
әкеледі.
Түрлендіруге кеткен шығындар.
Кейбір ... МҚБЖ және ... ... қамтамасыз ету құны жаңа
МҚБЖ-мен және жаңа аппараттық қамтамасыз етумен жұмысқа арналған бар
қосымшаларды ... ... ... ... емес болып қалуы
мүмкін. Бұл ... жаңа ... ... істеуге персоналды дайындау құнын,
сондай-ақ жаңа жүйені түрлендіруге және қосуға ... ... ... құрайды. Мұның бәрі кейбір ... ... ... ... ... ... жаңа қазіргі кезгі
технологияларына өтулері келмейтіннің негізгі ... бірі ... ... жүйе ... ... ... ескірген және әдетте ең
жақсы емес жүйелерді ... үшін ... ... Әдетте, файлдық жүйе кейбір арнайыландырылған қосымшалар
үшін, мысалы, шоттарды ресімдеу үшін құрылады. ... оның ... ... ... ... ... МҚБЖ ... есептерді шешуге немесе бір
ғана емес, бірнеше қосымшаларға қызмет ... ... ... қосымшалар жаңа ортада бұрынғыдан баяу жұмыс істейді.
Жүйенің жұмысты тоқтатудың маңызды салдары.
Ресурстарды орталықтандыру жүйенің әлсіздігін ... ... мен ... ... МҚБЖ-нің жұмыстың дайындығына
байланысты ... оның бір ... ... ... ... жұмысының толық тоқтатылуына алып келуі мүмкін [25].
3 Электрондық оқулықтарды құру құралдары және олардың жіктелуі
3.1 Электрондық оқу ... ... ... ... ... ... ... әрине, оның тақырыптық мазмұнында. Егер
оқулық кейін сынақ не емтихан тапсырылуы тиіс пәннен ... онда ... үш ... ... ... жөн:
1 Мазмұндау мәтін, сурет, кескін, схема, кесте, график т.с.с. түрінде
беріледі. Сонымен қатар мұнда, баспа оқулықта мүмкін ... ... ... ... сияқты компьютерге тән элементтер орын алмауы мүмкін.
2 Схемокурс – оқулық мазмұнын қарастырылған мәтін – график ... ... Бұл оқу ... ... ... негізгі идеяларды
түсінуге септігін тигізеді. Оқулық мазмұнын графикалық ... ... ... ... есте ... үлкен көмек береді.
3 Өзін-өзі бақылаудың тестік жүйесі – оқу материалының мазмұны арқылы
интерактивті ... ... ... ... мен ... түрінде
беріледі. Тестік жүйе көбіне алынған ... ... ... пайдаланушы үшін оқулықтық ең қызықты бөлігі болуы да
мүмкін.
Оқу материалының бұлай үш ... ... ... оқу ... рет қайталап шығуы арқылы материалды есте сақтауын жақсартады.
Мамандарының зерттеулері негізінде компьютерлік оқыту ... ... ... ... ... ... Безендіруде жүйелік тәсілді қолданудың ... Бұл ... ... ... ... ... басқа, информатика,
семиотика, құрылымдық, лингвистикалық, функционалдық, коммуникативтік,
компоненттік, құндылық т.б. сияқты ғылыми бағыттарды ... ... Оқу ... ... мен құрылымына талаптарды анықтау. Студент
жаңа оқу материалдарымен алғаш танысқан кезінде материал мен осы ... өзі ... ... салыстырудан бастайды. Электрондық оқу
материалына және оның берілуіне қойлатын ... ... ... ... ... және ... деңгейін анықтауға да
тікелей қатысы бар.
3 Іздеу, жылжу, гиперсілтемелер жүйесін ұйымдастыру. Оқу ... алу оның ... ... ... сілтемелер жүйесінің қаншалықты
тиімді ұйымдастырылғанына байланысты.
Іздеу, жылжу, ... ... ... ... ... ... ... орналасқан кілттік экраны болуы тиіс, бұл
студентке ... ... қай ... ... ... ... ... гиперсілтемелердің асты сызылатындықтан, оқулықтың материалында
асты сызылған мәнін бөліктері болмауы ... ... ... олардың келесі қадамы қатар логикаға сүйеніп құрылуы керек
(қайда алып барады? Нені ... ... ... ... ... болуы қажет және кілттік сөздер мен мазмұн элементтері арасындағы
мета – тектер дұрыс қойылуы тиіс, т.с.с ... ... ... мен формаларды қабылдауының физиологиялық
ерекшеліктерін ... Адам көру ... ... 180 ... түсті
қабылдай алады. Түс пен оның қосылыстарының безендіру ... ... ... адамның көңіл-күйіне түрліше эмоциялық әсер ететіні ... ... ... дем ... кей ... ... Түстер комбинациясы да
адамға түрліше әсер етеді.
Оқыту программаларын жобалағанда ... ... мен ... ... ... ескеру керек. Сонымен бірге
құрамында қозғалып тұратын ... ... көп оқу ... өте ... ... ... тұрған объект адамның назарын өзіне
аударады. «Анимациялық интерфейс - өте күшті қару, сондықтан оны аса ... ... ... таң ... ... ... көп жағдайларда
пайдаланушының тез шаршауына себеп болады да, оның бүкіл жүйені қабылдамай
тастауына соқтырады», - ... ... ... ... ... құралдарды анықтау. Қазіргі талаптарға
сай электрондық оқулық жасап шығаруға программалау тілдері (Delphi, ... C++, HTML, Java Script ... және ... Express, ... ... да информациялық байланыстарды гиперсілтемелік
ұйымдастыру орталары және информацияны бейнелеудің мультимедиалық құралдары
сияқты жаңа компьютерлік ... ... ... ғана ... ... ... оқулықтың сыртқы құрылымын, яғни пайдаланушыға ... ... ... ... ... ... ... мақалалар және «электрондық оқу ... ... ... стандарты бойынша оның құрамында мыналар болуы керек:
Электрондық оқулықтың титул экраны түрлі-түсті ... ... ... Мұнда
анимация мүмкіндіктерін пайдаланып оқулық аннотациясын жүгіртпе жол түрінде
шығарып қойуға да ... ... ... ... ең ... құрылымдық элементі. Ол бір
жағынан оқу материалын толық ... ... ... жағынан бір ғана экранға
сиятындай көлемде ... ...... ... ... мәлімет, оның ұзындығы 60-65
символдан аспауы керек [29].
Жақсы ... ... ... ... шарты оқу материалынеың толық
қамтылуы, яғни тақырыпқа байланысты мәтін, ... ... ... ... ... Оқулықтың әрбір бетінде, мәтінге,
қажет болған жағдайда кішігірім графиктерге, материалды ... ... ... ... ... ... керек.
Тапсырмалар жүйесі әрбір тақырыптың соңында іске қосылуы керек. ... осы ... ... ... мен ... ... Бұл
студентті ізденуге, оқу материалдарын мұхият қайталауға мәжбүр етеді.
Қайталау ... ... ... ... ... отырады. Нақты тапсырма
дұрыс орындалмаған жағдайда оған көмекші жүйе қажетті информацияны ... де ... жүйе ... ... ... білім деңгейін бағалауға
арналған. Ол тесттік ... ... ... ... ... түрлері
мен формаларын оқулықты жазушылар ... ... ... ... ... қояды. Жүйе сонымен қатар тесттік сұрақтарға жауап ... ... ... ... құра алуы ... ... оқу ... кез-келген тұсынан іске қосыла алатындай
етіп ұйымдастырылуы керек. Онда оқу ... ... ... ... түсініктемелер (глоссарий) келтіріледі.
Мәтін бөлігін іздеу жүйесі оқулықтың қажетті бөлігін жылдам ... ... ... Ол ... ... ... іске қосылып, іздеу
нәтижесінде экранға шығара алуы тиіс.
Авторлар жөнінде ...... ... аты ... жылдары, жұмыс орындары, телефоны, электрондық пошта адресі т.с.с.
Әдебиеттер тізімі оқу материалындағы ... ... не ... ... ғана іске ... және сілтемеге сәйкес оқулық жөнінде
мәліметтер береді.
Программамен жұмыс істеу ... ... ... ... ... ... тиімді қолдануды үйретеді. Ол әдетте
қысқа әрі нақты нұсқау ... ... ... ... шет ... ... пікірінше бүгінгі оқу құралының
құрамында: баспа оқу құралы (графикалық иллюстрациялары бар оқу ... ... ... ... ... және ... арналған нұсқаулар),
электрондық оқу комплексі (құрылымданған оқу ... оқу ... оқып ... соң оның ... және есте ... бекітетін
тапсырмалар жүйесі), тренажер ... ... мен ... кәсіби тәжірибенің жылдам жинақталуын ... ... оқу ... ... ... пакеті (оқу комплексін
тақырыптар бойынша берілетін ... ... ... болуы тиіс.
Осы дидактикалық құралдар өзара тығыз байланыстырылып,бірін-бірі
толықтыра отырып ... ... ... ... ... оқулық пәнінің оқытылу мақсатына
сәйкес өз ... ... ... ... мен ... қалыптастыруда
студент белсенділігін ... ... ... ... ... ... оқу материалының шамасын таңдап алуға және оқытушыдан
қажет жағдайда ғана кеңес сұрауға мүмкіндік ... ... ... түрі ... және танымдық қабілеті дамыған студенттерге тән.
Үлкен сайттарда кейбір парақтың белгілі бөлігіне өту үшін белгіні жиі
қолдануға болады:

Гипермәтіндердің кұрылымында ... ... ... ... ... ... құру ... қарастырылған. Пайдаланушы құжатты
тиімді басқара алу үшін броузер жеке парақтарды бөлек ... ... яғни ... ... ... ... ... парақтарды
фондық режимге қосуға болады. Ол үшін парақтарды сілтемелердің орындалуы
туралы ақпаратпен қамтамасыз ету керек.
Бұл ... шешу үшін ... тура ... және ... ... ... ... бетпен ауысуда пайда ететін сілтеме тура
деп аталады, сәйкесінше ... ... ... ... көмегімен қайта
ауысатын сілтемені қайтымды деп атайды. Сілтеме типін дәлірек анықтау ... ... ... ... тура сілтеме үшін, екіншісі қайтымды
сілтеме үшін).
Rе1="тура сілтеме типі"
Rе1="Қайтымды сілтеме үшін"
Сілтемелердің келесі стандарттық типтері анықталған:
- ... ... жаңа ... ... жеке файл ... ... ... strart- қүжат құрылымындағы бірінші бет;
- nехt-келесі бет;
- рrеv-алдыңдағы бет;
- contents-барлық құжаттың тақырыбы жазылған парақ;
- index- ... ... бар ... ... ... сору rіght- ... ... құқығы бар туралы ақпарат;
- Сһарtеr- құжат тарауының белгісі;
- Section- ... ... ... ... ... ... белгісі;
- Арреndіх-құжат қосымшасының белгісі;
- Неlр-құжаттың анықтамалық мәліметтер;
- Вооkmark-қүжат ішіндегі закладкалар;
Бұл сілтемелер мынадай ... ... ... - nехt типі ... ... ... ... жылжуды ұйымдастыру
1  Белгінің атын таңдау
НТМL-да белгінің аты бірегей болуы керек. Дәл осындай атпен басқа белгі
болмауы керек. Егер осы ... ... не ... Онда бірнеше бірдей
белгінің ішінен ... ең ... ғана ... Белгінің аты
тырнақшаға алынады. Аты кез-келген рәмізден тұрады ... ... ... қажет).
2  Жылжуды белгі бойынша бағдарламалау. Белгі орнына   бұйрық жазылады:
мәтін                                                        
                           '
Басқа каталогтағы файлға сілтеме жасау үшін :
3  Диск жүргізгіші атынан ... ... ... ... көрсету керек.
Сілтемемен файлға қатысты жолды көрсету, негізінен екінші жолы қолайлы.
Мысалы:
а С/ВООК/02/02.Һtm1 (абсолютті)
ә ... ... ... ВООК ... ... - ... ... - сондағы файл.
ең маңызды элементтердің бірі, гиперсілтемені құруды қамтамасыз
ететін элемент. Көбіне мына шаблондарды қолданады:
1 ... ... ... ... ... ... ... кездескенде сілтеме пайдаланылады. Нrеf атрибуты
Интернет ресурсына, локальді дискіде өтіп жатқан парақ ішіндегі белгіні
көрсете алады.
Егер ... ... ... сурет болған жағдайда екінші
шаблон қажет. Ең соңғысы үшін ... ... ... ... онда ... ... соң ... өзгертеді [30]. Егер локальді
дискіде орналасқан сілтеме суретті көрсетсе, filе сөзінен басталуы ... ... ... ... ... файлға жол" немесе һrеf-"filе:///диск:/файлға жол".
Үнсіздік бойынша каталогқа сілтеме ... Бүл ... файл ... ... ... раgе.һtm1. strelka:а.gіf. Көбінесе бумаларға
қатысты сілтемелер пайданылады: дискіге парақтар кешенінің орналасуын, ... ... Егер өтіп ... ... ... ... файлдар
болса, сілтеме мына шаблон бойынша һref="./бума/файл.тип" орындалады.
Мүнда, бумада енгізілген бума құрылымын қисық сызық ... ... Егер сол ... ... ... көрсету қажет болса, тағы
бір ... ... ... ... ... басқа элементтер сияқты атрибуттар
қолдануды талап етеді. ... ... ... ... адресі".
Мысалы: һrеf="hhtр://www.nеtsсаре.соm. URL алдындағы сөзі ену схемасын
білдіреді.
Мынадай ... ... және соrds ... ... ... ... ... өте пайдалы
Ассsесеу және tаbіndех - формалар құрамына А элементі ... ... ... іd, сlass, 1оng, diг, titlе, tуре, stуlе ... ... ... пайдалануға да мүмкіндік береді.

Парақ мәтінде көрсетілген А атрибутына қарағанда, LINК элементі ... яғни һеаd ... ... ... ... ... ... гиперсілтемелер жасамайды, сондықтан
тышқанмен ... ... ... ... үшін һrеf ... бар ... ... қажет. Сонда гиперсілтеме ерекшеленіп тұрады.
А элементіндегідей атрибуттар : іd, с1аss, 1оng, dіr, titlе, ... ... һrеf, ... ... ... ... ... оқырманның HTML-бетті Web-түйін сервер мүмкіндігімен
қарастырылады. Мұнда жазылатын HTML , ... HTML ... ие ... WWW-де ... ... жеткізіп беруіне және қолданушы
туралы құрастырылған жиынтық. Форма толтырылғаннан кейін қолданушыға және
процесстің іске қосылуы оның ... ... одан ... ... істеуге болады. Мұнда тегіне қолданудың ... ... ... ... өздерінің оқырмандарынан алуларына
мүмкіндік береді. Кең көлемдегі ашылатын ... үшін Comman ... ... және серверде орналасқан, мекен-жайына түсетін
бағдарламалар қолданылады. ... ... ... Web-серверін
Internet арқылы қолдануына болады.
Форма тапсырмасы - Form элементі
Form элементі форма секілді құжатты білдіреді және өзге де ... ... ... ... ... тегі ... ақырын, және параларының ішінде анықтайды. Формада
(method) әдісі арқылы қолданылады, сондай-ақ іс-әрекет (action) ретінде ... ... ... үшін де қолданылады. Берілгендерді қалай
форманы өңдеу керектігін анықтайды, ал ... ... ... ... ... осы берілгендерді өңдеуге жауапты
бағдарлама көрсетеді.

Форманы басқаратын элементтерді анықтау - тегі
Бұл тег ... ... ... ішкі ... ... ... Ол форматталған өріс үшін пайдаланушыға кіргізу үшін
басқарады. Бұл текстік өріс ... ... ... ... арқылы болуы
мүмкін. Мұндай өріс TYPE атрибуты мен анықталады.
TYPE=text атрибуты
Пайдаланушыға қандай да бір кішігірім көлемде мәтін енгізу ... ... тегі ... және TYPE ... text ... Бұл ... үнсіз қабылданған және оны көрсету міндетті емес.
Сонымен қатар NAME ... ... ... атын ... үшін.
Егер өз атыңызды жазатын болсақ: болады.
Сонымен қатар басқада атрибуттар қолдануға ... ... ... деп аталады, ол ағымдағы өріске пайдаланушы енгізген символдар
санымен шектеуді ... ... ... Size деп ... ... өрістер
орынын алатын, экран облысында көрінетін өлшемді анықтайды. ... типі ... ... Егер MAXLENCTH мағынасы көп болса, Size- ... онда ... ... ... ... ... Соңғы
қосымша атрибут Value атрибуты болып табылады, енгізілген өрістің бастапқы
мағынасын қамтамасыз ету.
TYPE=checkbox ... ... ... ... құру үшін ... атрибутымен бірге қолданылады. Форма тегін
Сheckbox атрибутымен бірге қолданған кезде онда NAME, Value ... ... NAME ... енгізілген өрістің атын ... ... ... ... ... ... ... жағдайларда мүмкін болатын бірнеше мағыналардың біреуін ... ... ... болатын бірнеше мағыналардың біреуін пайдаланушы
таңдау кездегі кіріс формасын құру үшін ... ... ... ... бірге қолдану керек. Формада атрибут іске қосылып
жатқанда тегінде NAME және Value ... ... ... ... ... ... ал Value атрибуты өріс мағынасын
көрсетеді.
Пол ербала
VALUE=”Ербала”
Пол қыз
TYPE=image атрибуты
Формамен жұмыс істеуді ... үшін ... ... ... ... ... тура келетін жағдайлар болады. Бұл ... ... TYPE= image ... қолданады.
Пайдаланушы тышқан батырмасымен көрініске апарып шерткенде браузер ... ... ... координаттарды сақтайды. Сосын ол формаға енгізілген
ақпаратты «өңдейді». Форма image ... ... ... ... ... NAME және SRC ... ... керек. NAME атрибуты
формаға енгізілген өріс атын, SRC атрибуттары ... ... URL ... ... Бұл атрибут кеңеймесі ... ...
тегі - ... ... тексті шығару
Формадағы типке тәуелді болатын текст сапасын шығару үлкен қоғамдық
орынға ие. ... ... тегі үшін ... қатардағы текст өрісін
құруды пайдаланады. Бұл ... үш ... ... COLS, NAME ... ... бойынша тексте сандардың колонкасын көрсетеді.
NAME атрибуты
өріс бойынша атауын анықтайды.
ROWS ... ... сапа ... ... тегі – форманы тізім түрінде қолдану
HTML-де форма құру қиын болғанда, ... және ... ... ... Бұл үшін SELECT тегінде TYPE = select атрибутын қолданады.
Тізімді анықтау үшін ... ... тегі үш ... ... ... NAME және ... атрибуты
Бір атау таңдауды ұсынады.
NAME атрибуты
Объект атауын анықтайды.
SIZE атрибуты
Пайдаланушының тізім бойынша сандарын анықтайды. Егер ... ... ... онда ... тізім бойынша ағымдық мәзірдің түрлерін
экранға ... Ал ... SIZE>1 ... ... онда ... ... Формада тег мүмкіндігімен, ішкі ... Бұл ... екі ... ... ... SELECTED ... атрибуты
Бастапқы таңдалған элементтік белгіні пайдаланады.
VALUE атрибуты
Пайдаланушы таңдап алынған пунктегі мәліметті белгілейді. ... ... ... тең болады.
HTML-да мәтiн форматтаудан Web-дизайнға өтудiң алғашқы қадамы Web-бетке
сурет орналастырудан басталады. Суреттер ... тек ... ... ... ... ... ... беттегi ақпаратты
логикалық тiзбектерiн құруға т.с.с. web-беттiң негiзгi сипаттамаларына әсер
етедi.
HTML құжатға сурет енгiзу үшiн тегі ... Оның ... URL ... беру ... кез-келген графикалық кескiндi құжатқа
кiрiстiруге болады. HTML құжатқа суреттер кiрiстiру ... ... ... кiрiстiру

тегінің атрибуттары броузердiң суреттермен жұмыс iстеуiн басқаруға
мүмкiндiк бередi.
src=”x” – суреттiң тұрған орны (оның абсолют не ... ...... ... енiн ... ... ... – броузерге сурет биiктiгiн алдын-ала тағайындауға мүмкiндiк
бередi;
border=”x” – ... ... енiн ...... ... ... және тiк орналасуы түрлерiн
анықтайды;
alt=”x” – суреттiң орнына оның сипаттамасын шығаруға мѕмкiндiк бередi.
Сонымен ... ... ... ... ... ... ... ол жайлы
қысқаша мәлiмет шығарады;
hspace=”x” – суреттiң оң және сол ... бос ... ...... ... және ... жағынан бос орындар қалдыру.
HTML құжатта графикалық кескiндермен жұмыс iстеуде тегінің width
және height атрибуттарын мiндеттi ... ... ... ... ... енiн, ... өзi ... алмайды, оны созып не қысып жiберуi
мүмкiн. Бұл суреттi броузерге пайдаланушының ... ... ... келтiредi. width және height атрибуттарының жазылу үлгiсi:

атрибуты cурет шетiндегi рамканың енiн анықтайды. Егер ... мәнi 0-ге тең ... онда ... ... рамка болмайды.

Суреттiң web-бетте орналасуын align атрибуты анықтайды. Бұл атрибут
суреттiң броузерде ... ... ... ... ие ... және vspace атрибуттарын пайдалану арқылы графикалық ... ... ... түрiн анықтауға болады.
HTML құжатта графикалық кескiндi немесе мәтiндi жылжымалы ... ... Бұл ... суреттiң немесе мәтiннiң өлшемiне қатысты
броузердегi мәтiн немесе сурет жылжымалы болады.
 
3.2  Электрондық оқулықтың құрылымы
Электронды оқулықтың ... ... ... ... ... ... ... таңдап дәрістерді ұсынатын терезесі ашылады (6-
сурет).
6-сурет Дәріс көрінісі
Семинарлық жұмыстар команданы таңдап осы ... ... ... ... терезесі ашылады (7-сурет).
7-сурет Семинарлық жұмыс көрінісі
Студенттің оқытушының жетекшілігімен орындалатын өзіндік жұмыстарын
жасауға арналған әдістемелік ... көру үшін СОӨЖ ... ... ... СОӨЖ ... ... ... тексеру үшін арналған тестті ашу үшін Тест команданы
таңдау керек (9-сурет).
9-сурет Тест көрінісі
Автор туралы команда ... ... ... ... ... ... ... (10-сурет).
10-сурет Автор туралы мәзірі
Delphi ортасын ашу үшін Delphi-ді ашу команданы таңдау керек.
Жоғарыда айтылғандай, берілген модуль   ... ... ... ... ... ... кең ... Web-браузерлер, бұлар
Microsoft Internet Explorer және Netscape Navigator.
Осы екі ... Java ... ... ... және Netscape
фирмаларының арасында бәсекелістіктің болуы негізінде бір стандарт жоқ.
Бұдан шығатын қорытынды, қазіргі ... Internet Explorer ... ... модуль жұмысына бағытталған.
Осы дипломдық жұмыста жасалған электрондық оқулық жүйесін ... ... ең аз ... ... ... керек:
– 350 МГц тактілі жиілікті Pentium-II процессоры;
– Windows 2000, XP операциялық жүйелері;
– 128 Мбайт оперативті жады;
... ... 256 ... ... ... ... дыбыстық карта;
– кодектер.
Қорытынды
Білім беру саласында электрондық оқулықтарды пайдалану оқушылардың,
студенттердің танымдық белсенділігін арттырып қана ... ... ... ... ... ... етуіне жағдай жасайды.
Дәстүрлі білім беру саласында тек мұғалімнің айтқандарын немесе оқулықты
пайдалану қазіргі заман талабын ... ... ... ... ... технологияны пайдаланбай алға жылжу
мүмкін емес.
Міне, білімді жоғарылатуға электрондық окулықтың қаншама ... бар. ... елде ... ... жасауда әлі де көп жұмыстар атқарылуы
керек, мектептің, кэсіптік оқу орындарының, колледждердің, жоғары мектептің
және ... ... ... ... ... ... көптеген оқулыктар
шығарылуы тиіс.
Электрондық оқулықтың дәстүрлі оқулыктардан ... оқу ... ... ... ... (оқыту, бақылау, тестілеу)
программалардың жиынтығынан тұратындығында.
Бұл бағытта “Білім ... ... ... атқарып отырған жұмыстары қолдауға тұрарлық деп айтуға болады.
Осы мекеменің “Білім беруді ақпараттандырудың ... ... ... ... жатқан көп салалы ... бір ... ... ... болып табылады.
Қашықтан оқуды дамытуда кілттік тенденциялар болып келесілер табылады:
- ақпарат берілісінің диверсификация әдістері;
- оқу ... ... ... ... болуы;
- білім алу процесінде студенттің белсенділігі;
- оқытудың ... ... ... ... жасау.
Бұрынғы кезде білім алудың алыстатылған формадағы технологиясы ... ... ... және ... жазбаларының таралуына негізделсе, ал
қазір қазіргі ... ... ... интерактивті қолдануға
рұқсат береді.
Кең ауқымды ақпараттық ресурстардың жинақталуы студентке ... ... ... ... және ... ... ... мәліметтерді
әртүрлі байланыс арналары арқылы меңгеруге рұқсат ... ... ... ... көп ... ... соғады.
Алдымен, қашықтан оқудың көпамалдылығы оқу мекемелеріндегі ... ... және ... ... әкеп соғады, оқытушылар
құрамын дайындау, жаңа ... ... ... ... ... керек.
Алғашқы кезде оқу мекемелері көмекші элемент ретінде оқытудың техникалық
жағдайына ... ал ... ... ... ... техгикалық,
ақпараттық дайындығы бірінші жоспарға шықты.
Оқытудың қазіргі заманғы әдістерін меңгеру оқу ... ... ... ... ... өз ... қазіргі
заманғы технологиялар оқыту процесін өзгертеді.
Оқу аспектілері ақпараттық жағынан дамуда, ал білім алу ... ... ... ... ... бірден бір элементі болып
табылады, ол әкімшілікке де, ... да ... ... ... оқу мекемелерінің ... ... ... дәстүрлік формасына қашықтық және уақыт бойынша да
шек қоймайды.
Ақпараттық технологиялар қазіргі кездегі педагогикалық ғылымда ... жаңа ... ... ол ... ... жаңа ... қашықтан оқу жүйесі былай сипатталады:
Мемлекеттік стандартқа сай оқу ... ... ... ... ... ... модель кіреді, сонымен
қатар оқыту процесі, жүзеге асыру үшін ұйымдастыру формалары мен ... ... ... ... ... ... ... осы формасындағы қолданушылар болып
табылады (студенттер, тыңдаушылар, оқушылар және тағы басқалары).
Қашықтан оқу субъектлері болып оқытушылар саналады. Олар оқу ... ... ... ... ... ие. ... қажеттіліктерге сай, қашықтан
оқыту жүйесінде оқытушыларды тьютор деп жаңа термин ... яғни ... ... ... ... бұл ... информатиканы
және телекоммуникацияны жаңа білулері қажет.
Қашықтан оқу формасы бес ... ... ... ... ... ... ... эвристикалық;
- зерттеушілік.
Олар оқытушы мен студенттердің өзара байланысуының педагогикалық
әдістерінің ... ... ... құралдармен жабдықталған комплекстерге ие болуы
керек.
Жекеленген-бақылаудың әкімшілік жүйесі кіріс бақылауының ... ішкі жүйе - ... ... қоса ... ... актлерімен айналысуы керек, яғни тьютордың еңбегі, жекеменшікті
қорғау, аттестациялау, көмектер, оқу мерзімі ... ... ... ішкі жүйе – ... тек оқу орындары ғана емес, мемлекет ... ... және ... ... ие ... ... оқу ... қалыптасуының ұйымдастырушылық
негіздері келесі ерекшеліктерге ие:
- оқудың үздіксіздігі;
- оқу процесін жүргізудегі ашықтық және жеке ... ... ... оқу ... негізделген орталықтандырылу;
- оқытушы-кеңесшілердің болуы (тьюторов), олар әр ... ... ... ... оқу формасында дәстүрлі құралдардан басқа да мынадай ... ... оқу ... ... оқу жүйелері;
- аудио- видео оқу материалдары.
Электронды оқу құралдары қағаз құралдарды толықтыра отырып, ... ие ... ... ... ... ... ... гипермәтіндік мүмкіндіктер,
- тез түрде өзгерістер енгізуге болады,
- электронды пошта арқылы жіберуге болады.
Қосымша материалдар ... ... ... ... ... қолданады.
“Delphi-де программалау” электрондық оқулығын құру негізінде жалпы
электрондық оқулықтарға ... ... және ... ... Бұл ... оқу ... құру жаңа ... және
ақпараттық жабдықтарды қолдану арқылы жүзеге асырылады.
Электрондық оқу құралын іс-тәжірибеден ... ... ... ... ... ... өз бетінше білім
алуына электрондық оқу құралының алатын орны мен ... ... ... электронды оқулықтарды қолдану барысында студенттердің
сабаққа ... ... күрт ... байқалды. Сондай-ақ,
мұғалімдер де өздеріне қажетті әдістемелік, дидактикалық көмекші құралдарды
молынан ала алады. ... ... сай жас ... ... ... ... ... сабаққа пайдалану – оқытудың жаңа технологиясының
бір түрі ретінде қарастыруға болады.
Сонымен ... ... ... оқу құралы білім жүйесінде
жаңа ақпараттық технологияларды кеңінен қолдануға өз ... ... ... ... ... ... С. Delphi 5: ... курс - СПб: Питер, 2001. -428с.
2. Тюкачев Н., ... Ю. Delphi 5. ... ... ... курс.- СПб.: Питер, 2001..-251с.
3. Архангельский А.Я. 100 компонентов общего назначения ... 5 - М.: ЗАО ... ... 1999 ... ... А.Я. Интегрированная среда разработки Delphi - М.:
ЗАО «Издательство ... ... ... А.Я. ... прикладных программ для Windows в
Delphi 5 - М.: ЗАО ... ... ... ... А.Я. Object Pascal в Delphi 5 - М.: ЗАО «Издательство
БИНОМ», 1999. -77с.
7. Симонович С.В., ... Г.А. ... ... ... М.: АСТ-ПРЕСС: КНИГА: Инфорком-Пресс, 2001. -39с.
8. Полянский А. ... ... Delphi 5-6: ... ... М.: Познавательная книга плюс, 2001.-114с.
9. Вин Д..Искусство Html-дизайна. ... - ... Смит К., ... К. Html - ... ... & ... ... этапа. -М.: КУДИЦА-ОБРАЗ, 2004.-264с.
11. Гетц К., Джилберт М.Программирование в Microsoft Office. - ... ... Ю.Н. ... ... СПб.: ... 2001. ... ... В.Б. Основы компьютерных технологий. -М.: Финансы и
статистика, 2002. - ... ... ... ... по ... ... - ... Л.Л.Босова. Разноуровневые дидактические материалы по информатике.
- М.: Образование и ... 2001. - ... ... ... ... - ... ... 2001.-
556с.
17. Гетц К., Джилберт М.Программирование в Microsoft Office.- ... 2000.- ... ... М.М. Новая информационная технология: Создание и обработка
гипертекстов. - М., 1992. - 755 с.
19. Роберт И.В. ... ... ... в ... проблемы; перспективы использования. - М.: «Школа-
Пресс»,1994. - 205 ... ... А.С. и др. ... ... ... ... образование. - 1995. - № 3. - С. ... ... Л.Х. ... и ... ... ... (на
примере общетехнических дисциплин): Монография. - Астрахань: Изд-во
«ЦНТЭП», 1999. -251с.
22. ellington J.J. ... ... and the ... An
Introduction to Information Technology and Education. L., 1985. -
410с.
23. Монахов В.М. Что такое ... ... ... ... в ... - 1990. - № 2. - С. 47-52.
24. Chu G.C., Shramm W. Learning From ... What ... - ... D.C., 1969. - 83 p.
25. Conklin J. Hypertext: An Introduction & Survey// Computer. - V. ... № 9. - ... - 1987. - pp. ... ... Н.Ю. ... в ... и
образование. - 1994. - № 4. - С. 89-96.
27. ... ... ... как ... ... изучение с
помощью технологии, а не из технологии//Информатика и образование. -
№ 4. - 1996.-С. ... ... Н.В. ... ... программ на ... ... - ... 1995. - 141 с.
29. Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. - М.:
Педагогика, 1975. - 368 ... ... В.И. ... труда. - М.: Изд-во «Школа-пресс», 2008.-244-
276с.
Қосымша
Бағдарлама листингі
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, ... ... SHDocVw, Menus, ... = class(TForm)
Panel2: TPanel;
WebBrowser1: TWebBrowser;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations ... Public ... ... ... *.dfm}
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
webBrowser1.Navigate('C:\Программирование\lec\main.htm');
end;
end.
object Form2: TForm2
Left = 381
Top = 106
Width = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = 'MS Sans Serif'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object Image1: ... = ... = ... = ... = ... = ... Form4: TForm4
Left = 158
Top = 105
Width = 828
Height = 597
Caption = #1054#1089#1085#1086#1074#1085#1099#1077'
'#1082#1086#1084#1087#1086#1085#1077#1085#1090#1099' Delphi'
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = ... = 'MS Sans ... = ... = ... = ... = ... = ... Panel2: TPanel
Left = 0
Top = -1
Width = 809
Height = 561
Caption = 'Panel2'
Color = clHighlight
TabOrder = 0
object ... ... = ... = ... = ... = ... = ... =
object Form5: TForm5
Left = 192
Top = 114
Width = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = 'MS Sans Serif'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object Panel1: TPanel
Left = ... = ... = ... = 41
BevelWidth = 7
Caption = #1042#1072#1088#1080#1072#1085#1090' '#8470'1'
Color = clGradientActiveCaption
TabOrder = 0
OnClick = Panel1Click
end
object Panel2: TPanel
Left = 8
Top = 56
Width = ... = ... = ... = ... ... = ... = ... = Panel2Click
end
object Panel3: TPanel
Left = 8
Top = 104
Width = ... = ... = ... = ... '#8470'3'
Color = clGradientActiveCaption
TabOrder = 2
OnClick = Panel3Click
end
object Panel4: TPanel
Left = 8
Top = 160
Width = 297
Height = ... = ... = ... '#8470'4'
Color = clGradientActiveCaption
ParentShowHint = False
ShowHint = False
TabOrder = 3
OnClick = Panel4Click
end
end
object Form6: TForm6
Left = ... = ... = ... = ... = #1054#1073' '#1072#1074#1090#1086#1088#1077
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = ... = ... = 'MS Sans ... = ... = False
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object Panel1: TPanel
Left = ... = ... = ... = ... = ... = ... Label1: ... = 40
Top = 32
Width = 208
Height = 29
Caption = #1050#1102#1088#1077#1075#1103#1085'
'#1051#1077#1088#1085#1080#1082
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clAqua
Font.Height = -24
Font.Name = 'MS Sans ... = ... = ... Label2: ... = ... = ... = ... = 16
Caption = #1043#1088#1091#1087#1087#1072' '#1048#1057'-32'
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clAqua
Font.Height = -13
Font.Name = 'MS Sans Serif'
Font.Style = []
ParentFont = ... ... ... ... ... Classes, ... ... StdCtrls, SHDocVw, shellAPI,Buttons, jpeg, ExtCtrls;
type
TForm2 = class(TForm)
Image1: TImage;
SpeedButton1: TSpeedButton;
SpeedButton2: TSpeedButton;
Label1: TLabel;
SpeedButton3: TSpeedButton;
SpeedButton5: TSpeedButton;
SpeedButton6: TSpeedButton;
procedure ... ... ... ... SpeedButton2Click(Sender: TObject);
procedure SpeedButton3Click(Sender: TObject);
procedure SpeedButton4Click(Sender: TObject);
procedure SpeedButton5Click(Sender: TObject);
procedure SpeedButton6Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations ... ... Unit1, Unit3, Unit4, Unit5, Unit6, ... ... ... ... ... TObject);
begin
form3.Show;
end;
procedure TForm2.SpeedButton2Click(Sender: TObject);
begin
form7.Show;
form7.WebBrowser1.Navigate('C:\Бухгалтерия\tester\test.html');
end;
procedure TForm2.SpeedButton3Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;
procedure TForm2.SpeedButton4Click(Sender: TObject);
begin
form4.Show;
end;
procedure TForm2.SpeedButton5Click(Sender: TObject);
begin
form6.Show;
end;
procedure ... ... ... ... ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 64 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Delphi тілінде электрондық оқулық64 бет
Html тілінде математикалық логика пәнінен электрондық оқулық құру40 бет
MATHCAD-қа электрондық оқулық83 бет
«ақпараттық жүйелерді жобалау» электрондық оқулықты өңдеу және жобалау44 бет
«Орта білім беру жүйесін ақпараттандырудың мемлекеттік бағдарламасына» сай «Информатиканың теориялық негіздері» пәні бойынша электрондық оқулық67 бет
«Физика 1» пәні бойынша электрондық оқулық жасақтау71 бет
Кәсіптік білімнің электрондық оқулықтарын құрастырудың функционалдық – модульдік технологиясы45 бет
МәлIметтер базасын жобалау бойынша электрондық оқулық48 бет
Оқушыларға сабақ беру үрдісінде электрондық оқулықтарды пайдалану арқылы география, экология, экономика білім берудің теориялық тұрғыдан негіздеу65 бет
Статистикалық физика.Физикалық кинетика негіздері оқулығы бойынша электрондық оқулық құру тақырыбын63 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь